Кількість абзаців - 106 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту військовослужбовців, виплати одноразової грошової допомоги у разі їхньої загибелі (смерті), встановлення їм інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановленн (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. По внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту військовослужбовців, виплати одноразової грошової допомоги у разі їхньої загибелі (смерті), встановлення їм інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності
 
-1- Матвєєв В.Г.
У назві проекту Закону слова "виплати одноразової грошової допомоги у разі їхньої загибелі (смерті), встановлення їм інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності" виключити, слова "законодавчих актів" замінити словом "законів"
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального захисту військовослужбовців
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-2- Матвєєв В.Г.
У розділі І слова "законодавчих актів" замінити словом "законів"
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2006 р., № 51, ст. 519):
 
   1. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами):
 
6. 1) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
7. "Стаття 16. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Порядок визначення причинного зв’язку загибелі (смерті), захворювань, поранень (контузій, травм або каліцтв), отриманих військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори
 
-3- Матвєєв В.Г.
Назву статті 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві".
 
Враховано   "Стаття 16. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві
 
8. 1. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори (далі – одноразова грошова допомога), – гарантована державна виплата, що здійснюється особам, які за цим Законом мають право на її отримання.
 
-4- Матвєєв В.Г.
Пункт 1 статті 16 проекту Закону викласти в такій редакції:
"1. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві (далі – одноразова грошова допомога), – гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання".
 
Враховано   1. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві (далі – одноразова грошова допомога), – гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання.
 
9. 2. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі:
 
   2. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі:
 
10. 1) загибелі (смерті) військовослужбовця,що настала при виконанні ним обов’язків військової служби, або його смерті унаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним при виконанні обов’язків військової служби, або захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті, протягом одного року з дня звільнення його з військової служби;
 
-5- Гриневецький С.Р.
Підпункт 1 пункту 2 статті 16 викласти в такій редакції:
"1) загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби";
 
Враховано   1) загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби;
 
    -6- Задирко Г.О.
(із стенограми засідання Верховної Ради України 13.03.2012 року)
…проектом передбачені часові обмеження для призначення одноразової допомоги у разі трагічного випадку з військовослужбовцем протягом одного року з дня звільнення з військової служби, а з військовозобов’язаним чи резервістом протягом трьох місяців після закінчення зборів. Такі терміни є невиправданими, а пропозиція суперечить статті 22 Конституції України, якою не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів. Діюче законодавство також не передбачає часових обмежень щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі виникнення відповідного захворювання під час проходження служби. Просимо зважати саме на те, що його необхідно зробити таким чином, щоб він відповідав вимогам Конституції, зокрема, статті 22…
 
Враховано    
    -7- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 16 у пункті 1 виключити слова: "протягом одного року з дня звільнення його з військової служби".
Обгрунтування: зміни вносяться у зв’язку з тим, що чинна редакція цього Закону не передбачає часових обмежень щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі виникнення відповідного захворювання під час проходження служби, а ст. 22 Конституції України передбачається, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Тому, закріплення такого положення є неконституційним, адже звужує обсяг існуючих прав і свобод.
 
Враховано    
    -8- Янковський М.А.
У пункті першому частини І слова "протягом одного року з дня звільнення його з військової служби", "протягом трьох місяців після закінчення таких зборів" та "протягом одного року після закінчення таких зборів" – виключити.
 
Враховано    
    -9- Прокопчук Ю.В.
Підпункт 1 частини другої статті 16 після слів "унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті" доповнити словами "виплачується грошова допомога в розмірі до п’ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених відповідними органами виконавчої влади".
 
Відхилено уб’єкт права законодавчої ініціативи посилається на попередній законопроект, який 20 травня 2011 року не був прийнятий парламентом, а був повернутий його авторам на доопрацювання.   
    -10- Шаров І.Ф.
У пункті 1 частини другої статті 16 слова "чи унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті, протягом одного року з дня звільнення його з військової служби" виключити, у зв’язку з чим пункт 1 частини другої статті 16 проекту викласти в такій редакції:
"1) загибелі (смерті) військовослужбовця, що настала при виконанні ним обов’язків військової служби, або його смерті унаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним при виконанні обов’язків військової служби, або захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби";
Обгрунтування: відповідно до частини 3 статті 22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод… Нормами статті 16 діючого Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачена виплата допомоги без обмеження часу. Крім того, чинне законодавство не передбачає часових обмежень щодо призначення та виплати такої допомоги у разі виникнення відповідного захворювання під час проходження служби.
 
Враховано в редакції Комітету   
11. 2) смерті військовослужбовця, що настала унаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або попередньої служби в органах внутрішніх справ, органах і підрозділах цивільного захисту, державній пожежній охороні, податковій міліції, Державній спеціальній службі транспорту, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, або протягом одного року з дня звільнення його з військової служби унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті;
 
-11- Гриневецький С.Р.
Підпункт 2 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
"2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби";
 
Враховано   2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби;
 
    -12- Кармазін Ю.А.
У пункті 2 частини другої статті 16 слова: "або протягом року з дня" замінити на слова: "а також після" і далі – за текстом.
Обгрунтування: зміни вносяться у зв’язку з тим, що законодавче встановлення часових обмежень строком в один рік щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі смерті військовослужбовця, що настала унаслідок захворювання не враховує тих обставин, що наслідки деяких хвороб можуть проявитися через значний проміжок часу, наприклад, променева хвороба і смерть військовослужбовця може настати і після сплину одного року внаслідок отриманого захворювання під час проходження військової служби.
 
Враховано в редакції Комітету   
    -13- Шаров І.Ф.
У пункті 2 частини другої статті 16 слова "або попередньої служби в органах внутрішніх справ, органах і підрозділах цивільного захисту, державній пожежній охороні, податковій міліції, Державній спеціальній службі транспорту, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, або протягом одного року з дня звільнення його з військової служби унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті" виключити, у зв’язку з чим пункт 2 частини другої статті 16 проекту викласти в такій редакції:
"2) смерті військовослужбовця, що настала унаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби";
Обгрунтування: у зв’язку з тим, що організаційно-правові засади діяльності органів, у яких громадяни України проходять військову службу регулюються різними законодавчими актами України, якими встановлюються різні умови та порядок проходження військової служби, окремим законом – Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" визначені основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, а статтею 3 цього Закону визначена сфера його дії… Однак, проектом Закону передбачене інше, відмінне від встановленого діючим законом коло суб’єктів, на яких розповсюджується дія цього закону… Тому, на мою думку, більш вдалим є застосування, визначеного у статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" кола суб’єктів, на яких розповсюджується дія цього закону.
 
Враховано в редакції Комітету   
    -14- Прокопчук Ю.В.
Підпункт 2 частини другої статті 16 після слів "унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті" доповнити словами "виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п’ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених відповідними органами виконавчої влади".
 
Відхилено уб’єкт права законодавчої ініціативи посилається на попередній законопроект, який 20 травня 2011 року не був прийнятий парламентом, а був повернутий його авторам на доопрацювання.   
12. 3) загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, що настала унаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час проходження ним таких зборів, чи унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті, протягом трьох місяців після закінчення таких зборів;
 
-15- Кармазін Ю.А.
У пункті 3 частини другої статті 16 виключити слова: "протягом трьох місяців після закінчення таких зборів".
Обгрунтування: зміни вносяться у зв’язку з тим, що чинна редакція цього Закону не передбачає часових обмежень щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі виникнення відповідного захворювання під час проходження служби, а ст. 22 Конституції України передбачається, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Тому, закріплення такого положення є неконституційним, адже звужує обсяг існуючих прав і свобод. Окрім того, при закріпленні такої норми не береться до уваги, що наслідки хвороби, отриманої під час проходження військової служби, можуть і настати після сплину 3 місяців, чи 1 року.
 
Враховано   3) загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві;
 
    -16- Веліжанський С.К.
Підпункт 3 пункту 2 статті 16 викласти в такій редакції:
"3) загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві";
 
Враховано    
    -17- Прокопчук Ю.В.
У підпункті 3 частини другої статті 16 слова "протягом трьох місяців після закінчення таких зборів" замінити словами "виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п’ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених відповідними органами виконавчої влади".
 
Відхилено суб’єкт права законодавчої ініціативи посилається на попередній законопроект, який 20 травня 2011 року не був прийнятий парламентом, а був повернутий його авторам на доопрацювання.   
    -18- Шаров І.Ф.
У пункті 3 частини другої статті 16 слова "чи унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті, протягом трьох місяців після закінчення таких зборів" виключити, у зв’язку з чим пункт 3 частини другої статті 16 проекту викласти в такій редакції:
"3) загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, що настала унаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час проходження ним таких зборів".
 
Враховано в редакції Комітету   
13. 4) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала унаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним при виконанні обов’язків військової служби, або унаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або унаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним службових обов’язків під час попередньої служби в органах внутрішніх справ, органах і підрозділах цивільного захисту, державній пожежній охороні, податковій міліції, Державній спеціальній службі транспорту, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, чи встановлення йому інвалідності протягом одного року після звільнення його з військової служби унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті;
 
-19- Кармазін Ю.А.
У пункті 4 частини другої статті 16 виключити слова: "протягом одного року" і далі – за текстом.
Обгрунтування: зміни вносяться у зв’язку з тим, що законодавче встановлення часових обмежень строком в один рік щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі виникнення відповідного захворювання під час проходження служби не враховує тих обставин, що наслідки деяких хвороб можуть проявитися через значний проміжок часу, наприклад, променева хвороба.
 
Враховано   4) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок причин, зазначених у цьому підпункті;
 
    -20- Самойленко Ю.П.
У підпункті 4 пункту 2 статті 16 проекту слова "чи встановлення йому інвалідності протягом одного року після звільнення його з військової служби унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті" замінити словами "чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті".
 
Враховано    
    -21- Прокопчук Ю.В.
У підпункті 4 частини другої статті 16 слова "протягом одного року після звільнення його з військової служби унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті" виключити.
 
Відхилено уб’єкт права законодавчої ініціативи посилається на попередній законопроект, який 20 травня 2011 року не був прийнятий парламентом, а був повернутий його авторам на доопрацювання.   
    -22- Шаров І.Ф.
У пункті 4 частини другої статті 16 слова "або унаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним службових обов’язків під час попередньої служби в органах внутрішніх справ, органах і підрозділах цивільного захисту, державній пожежній охороні, податковій міліції, Державній спеціальній службі транспорту, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, чи встановлення йому інвалідності протягом одного року після звільнення його з військової служби унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті" виключити, у зв’язку з чим пункт 4 частини другої статті 16 проекту викласти в такій редакції:
"4) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала унаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним при виконанні обов’язків військової служби, або унаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби".
 
Враховано в редакції Комітету   
14. 5) встановлення військовослужбовцю інвалідності унаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або попередньої служби в органах внутрішніх справ, органах і підрозділах цивільного захисту, державній пожежній охороні, податковій міліції, Державній спеціальній службі транспорту, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, або встановлення йому інвалідності протягом одного року після звільнення його з військової служби унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті;
 
-23- Кармазін Ю.А.
У пункті 5 частини другої статті 16 виключити слова: "протягом одного року" і далі – за текстом.
Обгрунтування: зміни вносяться у зв’язку з тим, що чинна редакція цього Закону не передбачає часових обмежень щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі виникнення відповідного захворювання під час проходження служби, а ст. 22 Конституції України передбачається, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Тому, закріплення такого положення є неконституційним, адже звужує обсяг існуючих прав і свобод.
 
Враховано   5) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби;
 
    -24- Самойленко Ю.П.
Підпункт 5 пункту 2 статті 16 проекту викласти в такій редакції:
"5) встановлення військовослужбовцю інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби, чи унаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби";
 
Враховано    
    -25- Прокопчук Ю.В.
У підпункті 5 частини другої статті 16 слова "протягом одного року після звільнення його з військової служби унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті" виключити.
 
Враховано в редакції Комітету   
    -26- Шаров І.Ф.
У пункті 5 частини другої статті 16 слова "або попередньої служби в органах внутрішніх справ, органах і підрозділах цивільного захисту, державній пожежній охороні, податковій міліції, Державній спеціальній службі транспорту, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, чи встановлення йому інвалідності протягом одного року після звільнення його з військової служби унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті" виключити, у зв’язку з чим пункт 5 частини другої статті 16 проекту викласти в такій редакції:
"4) встановлення військовослужбовцю інвалідності унаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби".
 
Враховано в редакції Комітету   
15. 6) встановлення військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, інвалідності, що настала унаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час проходження ним таких зборів, чи встановлення йому інвалідності протягом одного року після закінчення таких зборів унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті;
 
-27- Кармазін Ю.А.
У пункті 6 частини другої статті 16 виключити слова: "протягом одного року" і далі – за текстом.
Обгрунтування: зміни вносяться у зв’язку з тим, що законодавче встановлення часових обмежень строком в один рік щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі смерті військовослужбовця, що настала унаслідок захворювання не враховує тих обставин, що наслідки деяких хвороб можуть проявитися через значний проміжок часу, наприклад, променева хвороба і смерть військовослужбовця може настати і після сплину одного року внаслідок отриманого захворювання під час проходження військової служби.
 
Враховано   6) встановлення військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовозобов’язаному або резервісту при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у військовому резерві;
 
    -28- Веліжанський С.К.
Підпункт 6 пункту 2 статті 16 законопроекту викласти в такій редакції:
"6) встановлення військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження зазначених зборів, виконання обов’язків служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у військовому резерві";
 
Враховано    
    -29- Прокопчук Ю.В.
У підпункті 6 частини другої статті 16 слова "інвалідності протягом одного року після закінчення таких зборів унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті" виключити.
 
Враховано в редакції Комітету   
    -30- Шаров І.Ф.
У пункті 6 частини другої статті 16 слова "чи встановлення йому інвалідності протягом одного року після закінчення таких зборів унаслідок причин, зазначених у цьому підпункті" виключити, у зв’язку з чим пункт 6 частини другої статті 16 проекту викласти в такій редакції:
"6) встановлення військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, інвалідності, що настала унаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час проходження ним таких зборів".
 
Враховано в редакції Комітету   
16. 7) отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні ним обов’язків військової служби, наслідком якого є часткова втрата працездатності без встановлення йому інвалідності;
 
-31- Самойленко Ю.П.
Підпункт 7 пункту 2 статті 16 законопроекту викласти в такій редакції:
"7) отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності";
 
Враховано   7) отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності;
 
17. 8) отримання військовослужбовцем строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) в період проходження ним строкової військової служби, наслідком якого є часткова втрата працездатності без встановлення йому інвалідності;
 
-32- Самойленко Ю.П.
Підпункт 8 пункту 2 статті 16 законопроекту викласти в такій редакції:
"8) отримання військовослужбовцем строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності";
 
Враховано   8) отримання військовослужбовцем строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності;
 
18. 9) отримання військовозобов’язаним або резервістом, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори поранення (контузії, травми або каліцтва) під час проходження ним таких зборів, наслідком якого є часткова втрата працездатності без встановлення йому інвалідності.
 
-33- Самойленко Ю.П.
Підпункт 9 пункту 2 статті 16 законопроекту викласти в такій редакції:
"9) отримання військовозобов’язаним або резервістом, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності".
 
Враховано   9) отримання військовозобов’язаним або резервістом, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.
 
19. 3. Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов’язки військової служби за умов, визначених Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу".
 
-34- Гриневецький С.Р.
Пункт 3 статті 16 проекту Закону доповнити абзацом такого змісту:
"Військовозобов’язані та резервісти вважаються такими, що виконують обов’язки військової служби, служби у військовому резерві, за умов, визначених Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", указами Президента України".
 
Враховано   3. Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов’язки військової служби, за умов, визначених Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу".
Військовозобов’язані та резервісти вважаються такими, що виконують обов’язки військової служби, служби у військовому резерві, за умов, визначених Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", указами Президента України";
 
20. 4. Порядок визначення причинного зв’язку загибелі (смерті), захворювань, поранень (контузій, травм або каліцтв), отриманих військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, під час проходження ними військової служби, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах, а також під час їхньої попередньої військової служби, служби в органах внутрішніх справ, органах і підрозділах цивільного захисту, державній пожежній охороні, податковій міліції, Державній спеціальній службі транспорту, Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України встановлюється Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, а також органами державної влади, військовими формуваннями та правоохоронними органами, у яких військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти проходять (проходили) військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори";
 
-35- Гриневецький С.Р.
Пункт 4 статті 16 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -36- Шаров І.Ф.
Частину четверту статті 16 проекту закону викласти в такій редакції:
"4. Порядок встановлення причинного зв’язку загибелі (смерті), захворювань, поранень (контузій, травм або каліцтв), отриманих військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, під час проходження ними військової служби, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та правоохоронних органах визначається відповідно до чинного законодавства".
Обгрунтування: відповідно до статті 70 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" військово-лікарська експертиза визначає придатність до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних, встановлює причинний зв’язок захворювань, поранень і травм з військовою службою та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям. Військово-лікарська експертиза здійснюється військово-лікарськими комісіями, які створюються при військових комісаріатах і закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Служби безпеки України та інших військових формувань.
На сьогоднішній день це питання визначено на рівні відомчих актів. Так, наприклад, відповідно до пункту 1.3 глави 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року № 402, одним з основних завдань військово-лікарської експертизи є: визначення причинного зв’язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтва) у військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, які призвані на збори, у осіб, звільнених з військової служби, а також причинного зв’язку захворювань, поранень, які заподіяли військовослужбовцю смерть.
Главою 21 зазначеного положення визначений порядок встановлення причинного зв’язку захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) у військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, які призвані на збори, та колишніх військовослужбовців зі службою у Збройних Силах України.
 
Відхилено зв’язку з виключенням норми, до якої запропоновані зміни.   
21. 2) доповнити статтями 16-1 – 16-5 такого змісту:
 
   2) доповнити статтями 16-1 – 16-4 такого змісту:
 
22. "Стаття 16-1. Особи, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги
1. У випадках, зазначених у підпунктах 1 – 3 пункту 2 статті 16 цього Закону, у разі наявності у загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста сім’ї, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають такі особи:
1) дружина (чоловік), яка (який) на день загибелі (смерті) перебувала (перебував) із загиблим (померлим) в зареєстрованому шлюбі;
 
-37- Самойленко Ю.П.
Текст статті 16-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 16-1. Особи, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги
1. У випадках, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2 статті 16 цього Закону, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста.
2. Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці – відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
 
Враховано   "Стаття 16-1. Особи, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги
1. У випадках, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2 статті 16 цього Закону, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста.
2. Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці – відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
 
23. 2) діти загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста, які не досягли 18 років, або діти, старші за цей вік, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, у тому числі діти – інваліди з дитинства (незалежно від їх віку), а також діти, які навчаються в освітніх закладах незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;
 
      
24. 3) батьки (усиновителі).
 
      
25. 2. У випадках, зазначених у підпунктах 1 – 3 пункту 2 статті 16 цього Закону, у разі відсутності у загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста сім’ї, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають:
 
      
26. 1) дід, баба чи опікун (піклувальник), за відсутності батьків (усиновителів), якщо вони утримували загиблого (померлого) до досягнення повноліття, але не менше трьох років;
 
      
27. 2) вітчим (мачуха), якщо він (вона) проживав (проживала) разом із загиблим (померлим) та утримував (утримувала) його до досягнення повноліття, але не менше п’яти років;
 
      
28. 3) брати, сестри, онуки, пасинки, падчерки, якщо вони мають право на пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
 
      
29. Стаття 16-2. Розміри одноразової грошової допомоги
1. Розміри одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, а у разі їх загибелі (смерті) особам, які за цим Законом мають право на її отримання, визначаються виходячи з їх посадових окладів, окладів за військовим званням та надбавки за вислугу років (далі – окладів). При цьому військовослужбовцям строкової військової служби розміри одноразової грошової допомоги визначаються виходячи з максимального посадового окладу за першим тарифним розрядом, установленого для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом.
2. Розміри одноразової грошової допомоги військовозобов’язаним або резервістам, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, а у разі їхньої загибелі (смерті) особам, які за цим Законом мають право на її отримання, визначаються виходячи з максимального окладу за посадою, до якої вони були приписані у запасі, та окладу за військовим званням у запасі.
 
-38- Гриневецький С.Р.
Статтю 16-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 16-2. Розмір одноразової грошової допомоги
1. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі:
а) 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у випадках, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2 статті 16 цього Закону;
б) 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності І групи, 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності ІІ групи, 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності ІІІ групи (підпункт 4 пункту 2 статті 16 цього Закону).
2. Одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у підпунктах 5-9 пункту 2 статті 16 цього Закону, призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов’язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності, у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому у випадках, зазначених у підпункті 5 пункту 2 статті 16 цього Закону, розмір одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб".
 
Враховано   Стаття 16-2. Розмір одноразової грошової допомоги
1. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі:
а) 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у випадках, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2 статті 16 цього Закону;
б) 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності І групи, 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності ІІ групи, 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності ІІІ групи (підпункт 4 пункту 2 статті 16 цього Закону).
2. Одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у підпунктах 5-9 пункту 2 статті 16 цього Закону, призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов’язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому у випадках, зазначених у підпункті 5 пункту 2 статті 16 цього Закону, розмір одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб.
 
30. 3. Для обчислення розміру одноразової грошової допомоги враховуються оклади за останньою посадою, встановлені законодавством на день загибелі (смерті) військовослужбовця, встановлення йому інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, а для особи, звільненої з військової служби, – на день її звільнення.
 
      
31. Для обчислення розміру одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які були відряджені до державних органів, установ, організацій або вищих навчальних закладів і виконували роботу в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням їх на військовій службі, враховуються посадові оклади, встановлені законодавством за останньою посадою, яку вони обіймали до відрядження, а також оклади за військовим званням та надбавка за вислугу років – на день їхньої загибелі (смерті), встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, а для осіб, звільнених з військової служби, – на день їхнього звільнення.
 
      
32. 4. У разі настання випадків, зазначених у пункті 2 статті 16 цього Закону, одноразова грошова допомога призначається і виплачується у таких розмірах:
 
      
33. 1) загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста (підпункти 1, 3) – 120 окладів;
 
-39- Баранов В.О.
Законопроект передбачає розширення випадків виплати одноразової грошової допомоги, а саме: у разі смерті протягом одного року з дня звільнення зі служби, яка настала унаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) чи захворювання, пов’язаних з виконанням особою службових обов’язків та з проходженням військової служби (від 80 до 120 окладів), у зв’язку з чим реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.
 
Враховано в редакції Комітету     
34. 2) смерті військовослужбовця (підпункт 2) – 80 окладів;
 
      
35. 3) встановлення військовослужбовцю (крім військовослужбовця строкової військової служби), військовозобов’язаному або резервісту унаслідок причин, зазначених у підпунктах 4, 6, інвалідності:
 
      
36. а) І групи – 60 окладів;
 
      
37. б) ІІ групи – 54 оклади;
 
      
38. в) ІІІ групи – 48 окладів;
 
      
39. 4) встановлення військовослужбовцю строкової військової служби унаслідок причин, зазначених у підпункті 4, інвалідності, – залежно від ступеня втрати працездатності у відповідних відсотках від 120 окладів;
 
      
40. 5) встановлення військовослужбовцю (крім військовослужбовців строкової військової служби) унаслідок причин, зазначених у підпункті 5, інвалідності:
 
      
41. а) І групи – 48 окладів;
 
      
42. б) ІІ групи – 36 окладів;
 
      
43. в) ІІІ групи – 24 оклади;
 
      
44. 6) встановлення військовослужбовцю строкової військової служби інвалідності унаслідок причин, зазначених у підпункті 5, або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності унаслідок причин, зазначених у підпункті 8, – залежно від ступеня втрати працездатності у відповідних відсотках від 80 окладів;
 
      
45. 7) отримання військовослужбовцем, військовозобов’язаним або резервістом поранення (контузії, травми або каліцтва) унаслідок причин, зазначених у підпунктах 7, 9, – залежно від ступеня втрати працездатності у відповідних відсотках від 24 окладів;
 
      
46. 5. У всіх випадках розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, передбачений підпунктами 1 і 2 пункту 4 цієї статті, не може бути меншим 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати цих сум.
 
      
47. Стаття 16-3. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги
 
   Стаття 16-3. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги
 
48. 1. Одноразова грошова допомога, передбачена підпунктами 1 і 2 пункту 4 статті 16-2 цього Закону, призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її отримання. У разі відмови якоїсь з осіб, зазначених у пунктах 1 і 2 статті 16-1 цього Закону, від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.
 
   1. Одноразова грошова допомога у випадках, передбачених підпунктами 1-3 пункту 2 статті 16 цього Закону, призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її отримання. У разі відмови якоїсь з осіб, зазначених у статті 16-1 цього Закону, від отримання одноразової грошової допомоги її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.
 
49. 2. У випадках, передбачених підпунктами 3 – 7 пункту 4 статті 16-2 цього Закону, одноразова грошова допомога призначається і виплачується військовослужбовцям, військовозобов’язаним або резервістам, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори.
 
-40- Гриневецький С.Р.
Пункт 2 статті 16-3 законопроекту викласти в такій редакції:
"2. У випадках, передбачених підпунктами 4-9 пункту 2 статті 16 цього Закону, одноразова грошова допомога призначається і виплачується відповідним військовослужбовцям, військовозобов’язаним або резервістам".
 
Враховано   2. У випадках, передбачених підпунктами 4-9 пункту 2 статті 16 цього Закону, одноразова грошова допомога призначається і виплачується відповідним військовослужбовцям, військовозобов’язаним або резервістам.
 
50. 3. Встановлення інвалідності або ступеня часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам здійснюється в індивідуальному порядку державними закладами охорони здоров’я відповідно до законодавства.
 
-41- Гриневецький С.Р.
У пункті 3 статті 16-3 законопроекту здійснено редакційне опрацювання зазначеного пункту.
 
Враховано   3. Встановлення інвалідності або визначення ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам здійснюється в індивідуальному порядку державними закладами охорони здоров’я відповідно до законодавства.
 
51. 4. Якщо протягом двох років військовослужбовцю, військовозобов’язаному або резервісту після первинного встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності закладами медико-соціальної експертизи під час повторного огляду буде встановлено більший відсоток втрати працездатності або вищу групу інвалідності, що дає їм право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, чи змінено причинний зв’язок їхнього захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва), виплата провадиться з урахуванням раніше виплаченої суми.
 
-42- Гриневецький С.Р.
У пункті 4 статті 16-3 законопроекту здійснено редакційне опрацювання зазначеного пункту.
 
Враховано   4. Якщо протягом двох років військовослужбовцю, військовозобов’язаному або резервісту після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності під час повторного огляду буде встановлено вищу групу інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, що дає їм право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата провадиться з урахуванням раніше виплаченої суми.
 
52. 5. У разі встановлення, що смерть військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста, а також особи, звільненої з військової служби (зборів), пов’язана з обставинами, зазначеними у підпунктах 4 – 9 пункту 2 статті 16 цього Закону, і отримання раніше померлим одноразової грошової допомоги згідно із зазначеними підпунктами, виплата одноразової грошової допомоги особам, які мають право на її отримання, зазначеним у статті 16-1 цього Закону, здійснюється з урахуванням суми допомоги, отриманої померлим.
 
-43- Гриневецький С.Р.
Пункт 5 статті 16-3 законопроекту виключити.
 
Враховано      
53. 6. У разі встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовцю, особі, звільненій з військової служби, який (яка) на день отримання інвалідності, встановлення відсотка часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності або на день його (її) звільнення з військової служби обіймав (обіймала) посаду в державному органі, установі, організації або у вищому навчальному закладі, які виконують роботу в інтересах оборони держави та її безпеки, із залишенням на військовій службі, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів тих державних органів, з яких він (вона) були відряджені.
 
-44- Гриневецький С.Р.
У пункті 6 статті 16-3 законопроекту здійснено редакційне опрацювання зазначеного пункту.
 
Враховано   5. У разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовцю, особі, звільненій з військової служби, який (яка) на день отримання інвалідності, визначення ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності або на день його (її) звільнення з військової служби обіймав (обіймала) посаду в державному органі, установі, організації із залишенням на військовій службі, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів цих державних органів, установ, організацій, до яких він (вона) були відряджені.
 
54. У такому ж самому порядку здійснюється виплата одноразової грошової допомоги особам, які мають право на її отримання у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, якщо військовослужбовець на день загибелі (смерті) обіймав посаду в державному органі, установі, організації або у вищому навчальному закладі, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки, із залишенням його на військовій службі.
 
   У такому самому порядку здійснюється виплата одноразової грошової допомоги особам, які мають право на її отримання у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, якого було відряджено до державного органу, установи, організації із залишенням його на військовій службі.
 
55. 7. Одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у пункті 2 статті 16 цього Закону, призначається і виплачується за останнім місцем служби Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, а також органами державної влади, військовими формуваннями та правоохоронними органами, у яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів – військовозобов’язаними та резервістами.
 
-45- Гриневецький С.Р.
У пункті 7 статті 16-3 законопроекту здійснено редакційне опрацювання зазначеного пункту.
 
Враховано   6. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, а також органами державної влади, військовими формуваннями та правоохоронними органами, в яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів – військовозобов’язаними, проходження служби у військовому резерві – резервістами.
 
56. 8. Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цим Законом, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених з різних підстав іншими законами та нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за її вибором.
 
   7. Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цим Законом, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за її вибором.
 
57. 9. Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цим Законом, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення у них такого права.
 
   8. Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цим Законом, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення у них такого права.
 
58. 10. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   9. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.
 
59. Стаття 16-4. Підстави, за якими призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються
 
   Стаття 16-4. Підстави, за якими призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються
 
60. 1. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність, часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста є наслідком:
 
   1. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста є наслідком:
 
61. а) вчинення ним діяння, яке є злочином або адміністративним правопорушенням;
 
   а) вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
 
62. б) вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
 
   б) вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
 
63. в) навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, який доведений судом);
 
   в) навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
 
64. г) подання особою свідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги.
 
   г) подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги".
 
65. Стаття 16-5. Повноваження посадових осіб військових частин, військових комісаріатів, військово-медичних закладів, закладів охорони здоров’я та медико-соціальної експертизи, органів державної влади, установ і організацій, інших державних закладів у наданні і оформленні документів, необхідних для призначення і виплати одноразової грошової допомоги
 
-46- Самойленко Ю.П.
Статтю 16-5 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
66. 1. Посадові особи військових частин, військових комісаріатів, військово-медичних закладів, закладів охорони здоров’я та медико-соціальної експертизи, органів державної влади, установ і організацій, інших державних закладів за місцем служби (проживання) військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, інших осіб, які мають право на призначення і отримання одноразової грошової допомоги відповідно до цього Закону, зобов’язані сприяти їм у витребуванні і оформленні документів, необхідних для своєчасного прийняття рішення про призначення і виплату зазначеної допомоги".
 
      
67. 2. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2006 р., № 51, ст. 519):
 
-47- Гриневецький С.Р.
У пункті 2 законопроекту здійснено редакційне опрацювання зазначеного пункту.
 
Враховано   2. У статті 29 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2006 р., № 51, ст. 519):
 
68. у статті 29:
 
      
69. у назві слова "у разі загибелі (смерті) або каліцтва" замінити словами "у разі загибелі (смерті), встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності";
 
   у назві слова "у разі загибелі (смерті) або каліцтва" замінити словами "у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності";
 
70. частини першу і другу замінити частиною такого змісту:
 
   частини першу і другу замінити однією частиною такого змісту:
 
71. "Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця Служби безпеки України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
 
   "Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця Служби безпеки України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами другою і третьою.
 
72. 3. У Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236; 2005 р., № 5, ст. 116; 2006 р., № 51, ст. 519):
 
   3. У статті 21 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236; 2006 р., № 51, ст. 519):
 
73. 1) у статті 20:
 
-48- 48 -Н.д.Самойленко Ю.П. (Реєстр.картка №432) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#11115
Підпункт 1 пункту 3 законопроекту виключити, здійснено редакційне опрацювання пункту 3 проекту Закону.
 
Враховано      
74. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
75. "Соціальний і правовий захист військовослужбовців Управління державної охорони України здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";
 
      
76. після частини шостої доповнити двома частинами такого змісту:
 
      
77. "У разі загибелі (смерті) військовослужбовця Управління державної охорони України під час виконання ним обов’язків військової служби за його сім’єю зберігається право загиблого (померлого) на одержання жилого приміщення для постійного проживання.
 
      
78. За дітьми загиблого (померлого) під час виконання обов’язків військової служби до досягнення ними повноліття, а також за дружиною (чоловіком) та непрацездатними членами сім’ї, які перебували на його утриманні, зберігається право на пільги щодо оплати житла, комунальних послуг, палива".
 
      
79. У зв’язку з цим частину сьому вважати відповідно частиною дев’ятою;
 
      
80. 2) у статті 21:
 
      
81. у назві слова "у разі загибелі (смерті) або каліцтва" замінити словами "у разі загибелі (смерті), встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності";
 
   у назві слова "у разі загибелі (смерті) або каліцтва" замінити словами "у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності";
 
82. частини першу і другу замінити частиною такого змісту:
 
   частини першу і другу замінити однією частиною такого змісту:
 
83. "Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця Управління державної охорони України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
 
   "Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця Управління державної охорони України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами другою і третьою.
 
84. 4. Частини дванадцяту і тринадцяту статті 21 Закону України "Про розвідувальні органи України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 19, ст. 94; 2006 р., № 51, ст. 519; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78) викласти в такій редакції:
 
-49- Гриневецький С.Р.
Здійснено редакційне опрацювання пункту 4 проекту Закону.
 
Враховано   4. Частини дванадцяту і тринадцяту статті 21 Закону України "Про розвідувальні органи України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 19, ст. 94; 2006 р., № 14, ст. 116, № 51, ст. 519; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78) викласти в такій редакції:
 
85. "У разі загибелі (смерті) співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним службових обов’язків за його сім’єю зберігається право загиблого (померлого) на одержання жилого приміщення для постійного проживання. За дітьми загиблого (померлого) під час виконання ним службових обов’язків до досягнення ними повноліття, а також за дружиною (чоловіком) та непрацездатними членами сім’ї, які перебували на його утриманні, зберігається право на пільги щодо оплати житла, комунальних послуг, палива.
 
   "У разі загибелі (смерті) співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним службових обов’язків за його сім’єю зберігається право на одержання жилого приміщення для постійного проживання.
 
86. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності співробітника кадрового складу розвідувального органу України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
 
   Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності співробітника кадрового складу розвідувального органу України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
 
87. 5. Статтю 14 Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 225) викласти в такій редакції:
 
-50- Гриневецький С.Р.
Здійснено редакційне опрацювання пункту 5 проекту Закону.
 
Враховано   5. Статтю 14 Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 225) викласти в такій редакції:
 
88. "Стаття 14. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Служби правопорядку
 
   "Стаття 14. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їхніх сімей та працівників Служби правопорядку
 
89. Соціальний і правовий захист військовослужбовців Служби правопорядку та членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", інших нормативно-правових актів.
 
   Соціальний і правовий захист військовослужбовців Служби правопорядку та членів їхніх сімей здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", інших нормативно-правових актів.
 
90. Соціальний захист працівників Служби правопорядку забезпечується відповідно до законодавства про працю, про державну службу, інших нормативно-правових актів".
 
   Соціальний захист працівників Служби правопорядку забезпечується відповідно до законодавства про працю, інших нормативно-правових актів".
 
91. 6. У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208; 2006 р., № 51, ст. 519; 2007 р., № 33, ст. 442; 2008 р., № 26, ст. 243):
 
-51- Гриневецький С.Р.
Здійснено редакційне опрацювання пункту 6 проекту Закону.
 
Враховано   6. У статті 26 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208; 2006 р., № 51, ст. 519; 2007 р., № 7-8, ст. 66, № 33, ст. 442):
 
92. у статті 26:
 
      
93. у назві слова "у разі загибелі (смерті) або каліцтва" замінити словами "у разі загибелі (смерті), встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності";
 
   у назві слова "у разі загибелі (смерті) або каліцтва" замінити словами "у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності";
 
94. частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
   частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
95. "У разі загибелі (смерті) військовослужбовця Державної прикордонної служби України під час виконання ним обов’язків військової служби за його сім’єю зберігається право загиблого (померлого) на одержання жилого приміщення для постійного проживання.
 
   "Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця Державної прикордонної служби України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
 
96. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця Державної прикордонної служби України здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
 
   У разі загибелі (смерті) військовослужбовця Державної прикордонної служби України під час виконання ним обов’язків військової служби за його сім’єю зберігається право на одержання жилого приміщення для постійного проживання".
 
97. 7. У назві та тексті статті 41 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; № 51, ст. 519; 2010 р., № 12, ст. 117) слова "у разі загибелі (смерті) або каліцтва" замінити словами "у разі загибелі (смерті), встановлення інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності".
 
-52- Гриневецький С.Р.
Здійснено редакційне опрацювання пункту 7 проекту Закону.
 
Враховано   7. У назві та тексті статті 41 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; № 51, ст. 519; 2010 р., № 12, ст. 117) слова "у разі загибелі (смерті) або каліцтва" замінити словами "у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності".
 
98. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
99. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
-53- Кузьмук О.І.
У пункті 1 розділу ІІ Прикінцевих положень законопроекту цифри і слова "1 січня 2013 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2014 року".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.
2. Встановити, що дія цього Закону не поширюється на осіб, стосовно яких до набрання чинності цим Законом прийнято рішення про виплату їм одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, або які отримали замість зазначеної допомоги інші компенсаційні виплати відповідно до законодавства.
 
    -54- Кузьмук О.І.
Прикінцеві положення законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
"2. Встановити, що дія цього Закону не поширюється на осіб, стосовно яких до набрання чинності цим Законом прийнято рішення про виплату їм одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, або які отримали замість зазначеної допомоги інші компенсаційні виплати відповідно до законодавства".
 
Враховано    
100. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-55- Кузьмук О.І.
У пункті 2 Прикінцевих положень законопроекту Кабінету Міністрів України дається вказівка щодо прийняття або приведення у відповідність своїх нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону протягом шести місяців з дня набрання ним чинності. Таким чином, можливість практичної реалізації положень цього Закону може бути відстрочена на шість місяців, на мою думку, може негативно позначитись на соціальному захисті військовослужбовців, які постраждали при виконанні своїх професійних обов’язків, а також членів їх сімей. Вважаю, що вказані нормативно-правові акти Кабінетом Міністрів України мають бути розроблені і прийняті до набрання чинності цим Законом (тобто до 1 січня 2014 року).
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2014 року:
 
    -56- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту у абзаці першому частини другої слово: "шести" замінити на слово: "трьох" і далі – за текстом.
Обгрунтування: зміни вносяться у зв’язку з тим, що запропонована автором редакція дещо затримає практичну реалізацію цього Закону, адже на Кабінет Міністрів України покладається обов’язок щодо приведення у відповідність своїх нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, протягом 6 місяців з дня набрання чинності законом. На мій погляд, виходячи з досвіду, трьохмісячного терміну для відповідних дій з боку Кабінету Міністрів України буде достатньо і закріплення такого терміну в більшій мірі забезпечить соціальний захист військовослужбовців, які постраждали при виконанні своїх професійних обов’язків, а також членів їх сімей.
 
Враховано редакції народного депутата України Кузьмука О.І. (поправка № 57)   
    -57- Янковський М.А.
У пункті другому частини ІІ слова "протягом шести місяців з дня" замінити словом "до", далі за текстом.
 
Враховано    
    -58- Прокопчук Ю.В.
Пункт 2 Прикінцевих положень законопроекту викласти в такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України невідкладно, але не пізніше дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Відхилено суб’єкт права законодавчої ініціативи посилається на попередній законопроект, який 20 травня 2011 року не був прийнятий парламентом, а був повернутий його авторам на доопрацювання.   
101. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
102. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
103. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
104. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
105. 3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

-59- Кузьмук О.І.
Пункт 3 Прикінцевих положень законопроекту виключити.
 
Враховано