Кількість абзаців - 77 Таблиця поправок


Про внесення змін додо деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Абзац другий частини першої статті 75, абзац другий частини другої статті 77, абзац другий частини дев’ятої статті 78 та абзац другий частини п’ятої статті 79 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) виключити.
 
-1- Матчук В.Й.
Пункт 1 (щодо статей 75, 77, 78, 79 Господарського кодексу України) викласти в такій редакції:
«У Господарського кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144):
абзац другий частини першої статті 75 викласти в такій редакції:
"Для закупівель товарів, робіт чи послуг державне комерційне підприємство застосовує процедури закупівель у порядку визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель";
абзац другий частини другої статті 77 викласти в такій редакції:
"Для закупівель товарів, робіт чи послуг казенне комерційне підприємство застосовує процедури закупівель у порядку визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель";
абзац другий частини дев’ятої статті 78 викласти в такій редакції:
"Для закупівель товарів, робіт чи послуг комунальне унітарне підприємство застосовує процедури закупівель у порядку визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель";
абзац другий частини п’ятої статті 79 викласти в такій редакції:
"Для закупівель товарів, робіт чи послуг господарське товариство, державна частка у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, застосовує процедури закупівель у порядку визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель".
 
Відхилено   1. Абзац другий частини першої статті 75, абзац другий частини другої статті 77, абзац другий частини дев’ятої статті 78 та абзац другий частини п’ятої статті 79 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18—22, ст. 144) виключити.
 
6. 2. У статті 2 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2006 р., № 14, ст. 117; 2007 р., № 9, ст. 67; 2010 р., № 33, ст. 471, № 29, ст. 272):
 
   2. У статті 2 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2006 р., № 14, ст. 117, 2007 р., № 9, ст. 67; 2010 р., № 33, ст. 471):
 
7. 1) у першому реченні частини четвертої слова «на всіх стадіях державних закупівель» виключити;
 
   1) у першому реченні частини четвертої слова «на всіх стадіях державних закупівель» виключити;
 
8. 2) у частині восьмій слова «визначається Головним контрольно-ревізійним управлінням України» замінити словами «встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
   2) у частині восьмій слова «визначається Головним контрольно-ревізійним управлінням України» замінити словами «встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
9. 3. У Законі України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471, № 35—36, ст. 491, № 46, ст. 548; 2011 р., № 30, ст. 283, № 33, ст. 336, із змінами, внесеними Законами України від 7 липня 2011 року № 3612-VІ та від 8 липня 2011 року № 3681-VІ):
 
   3. У Законі України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471, із наступними змінами):
 
10. 1) пункт 15 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
 
   1) пункт 15 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
11. «15) моніторинг закупівель — систематичне спостереження за проведенням замовниками процедур державних закупівель з метою аналізу їх ефективності та належного дотримання законодавства у сфері державних закупівель;»;
 
   «15) моніторинг закупівель — систематичне спостереження за проведенням замовниками процедур державних закупівель з метою аналізу їх ефективності та належного дотримання законодавства у сфері державних закупівель»;
 
12. 2) у статті 2:
 
   2) у статті 2:
 
13. у частині першій:
 
   абзаци другий – п’ятий частини першої замінити двома абзацами такого змісту:
 
14. абзац другий викласти у такій редакції:
 
      
15. «Дія цього Закону поширюється на підприємства, визначені у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, у разі здійснення ними закупівлі за рахунок державних коштів.»;
 
-2- Осика С.Г.
Відповідно до висновку Головного науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України абзац другий частини першої статті 2 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Дія цього Закону поширюється на підприємства, визначені у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, лише у випадках здійснення ними закупівлі за рахунок державних коштів, визначених у пункті 4 частини першої статті 1 цього Закону.
 
Враховано   «Дія цього Закону поширюється на підприємства, визначені в пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, лише в разі здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів, визначених у пункті 4 частини першої статті 1 цього Закону.
 
    -3- Матчук В.Й.
Абзац 4 пункту 2 (щодо Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон) доповнити словами: «визначених у пункті 4 частини першої статті 1 цього Закону.
 
Враховано    
    -4- Янковський М.А.
У абзаці третьому підпункту другого пункту третього частини І слова "державних коштів" замінити словами "коштів державного бюджету".
 
Враховано по суті   
    -5- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту у Законі України «Про здійснення державних закупівель»:
У статті 2:
1)у абзаці другому частини першої після слова «закупівлі» доповнити словом «виключно» і далі - за текстом.
 
Враховано по суті   
    -6- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому частини першої словосполучення: «державних коштів» замінити на словосполучення: «коштів державного бюджету», у зв'язку з цим зробити відповідну заміну зазначеного словосполучення у всьому тексті законопроекту у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
16. абзаци третій — п’ятий виключити;
 
      
17. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
      
18. «Дія цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових договорів.»;
 
-7- Матчук В.Й.
Абзац 7 пункту 2 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Дія цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових договорів»;
 
    -8- Кармазін Ю.А.
3) частину третю залишити у чинній редакції, а саме: «3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
товари і послуги, пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;
послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та банками, в капіталізації яких взяла участь держава, виключно для проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність;
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;
товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю" послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;
товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні;
послуги з медичного обслуговування населення, що надаються за договором, укладеним відповідно до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» товари і послуги, пов'язані з операціями Національного банку України із забезпечення управління золотовалютними резервами, їх розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках;
платні послуги у розмірі, визначеному нормативно-правовими актами, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування або іншими особами, уповноваженими такими органами, та обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством;
послуги з оренди нежитлових приміщень, які знаходяться у державній та комунальній власності, для розміщення бюджетних установ;
юридичні послуги, пов'язані із захистом прав та інтересів України під час врегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України;
послуги з авіаперевезень осіб, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до статті 5 та частини першої статті 6 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».».
 
Відхилено    
19. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
20. абзац п’ятнадцятий виключити;
 
   абзац п’ятнадцятий виключити;
 
21. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
-9- Дейч Б.Д.
Проект Закону доповнити абзацом двадцять п'ятим частини третьої статті 2 такого змісту:
«електрична енергія, послуги з її постачання, передачі та розподілу;
централізоване постачання теплової енергії;
природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу і постачання;
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;».
 
Відхилено зв’язку з врегулюванням цього питання ЗУ № 4851-VІ  доповнити абзацами такого змісту:
 
    -10- Матчук В.Й.
Абзаци 11, 12, 15 - 20 пункту 2 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -11- Томенко М.В.
У підпункті 2 пункту 3 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до
статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель») вилучити
наступні абзаци:
«придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухому майно;»
«фінансові послуги, які надаються у зв'язку з емісією, купівлею, продажем, передачею цінних паперів або інших фінансових інструментів;»
«цінні папери, акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства».
 
Відхилено    
22. «придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно;
 
   «придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно;
 
23. послуги третейських судів, арбітражів для розгляду та вирішення спорів, в яких бере участь замовник;
 
   послуги третейських судів, арбітражів для розгляду та вирішення спорів, в яких бере участь замовник;
 
24. товари і послуги, які закуповуються безпосередньо для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, а також культурно-мистецьких та туристичних заходів і фестивалів, які мають суспільно-політичне, культурне або історичне значення, терміновість і доцільність проведення яких визначаються актами і дорученнями Президента України чи актами Кабінету Міністрів України;
 
   товари і послуги, які закуповуються безпосередньо для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, а також культурно-мистецьких і туристичних заходів та фестивалів, що мають суспільно-політичне, культурне або історичне значення, терміновість і доцільність проведення яких визначаються актами і дорученнями Президента України чи актами Кабінету Міністрів України;
 
25. корми для циркових тварин;
 
   корми для циркових тварин;
 
26. товари і послуги, необхідні для створення нових постановок (концертів), виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів;
 
   товари і послуги, необхідні для створення нових постановок (концертів), виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів;
 
27. послуги з авіаперевезень, автоперевезень, організації харчування, проживання, експлуатації спортивних споруд, спеціального обладнання та облаштування місць для проведення навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, препарати лікарські і фармацевтичні для збірних команд України;
 
   послуги з авіаперевезень, автоперевезень, організації харчування, проживання, експлуатації спортивних споруд, спеціального обладнання та облаштування місць для проведення навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, лікарські і фармацевтичні препарати для збірних команд України;
 
28. фінансові послуги, які надаються у зв’язку з емісією, купівлею, продажем, передачею цінних паперів або інших фінансових інструментів;
 
   фінансові послуги, які надаються у зв’язку з емісією, купівлею, продажем, передачею цінних паперів або інших фінансових інструментів;
 
29. цінні папери, акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства;
 
   цінні папери, акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства;
 
30. освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України;
 
   освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України;
 
31. послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності, які фінансуються на конкурсній основі в порядку, визначеному статтею 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».»;
 
-12- Богуслаєв В.О.
Частину третю статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» доповнити абзацом такого змісту:
«товари, відповідно до комплектувальної відомості на літаки або вертольоти та до специфікації матеріалів і агрегатів на авіаційні двигуни, які внесені до конструкторської документації розробника виробу.».
 
Відхилено зв’язку з врегулюванням цього питання ЗУ № 4807-VІ  послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності, які фінансуються на конкурсній основі в порядку, визначеному статтею 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 
    -13- Забарський В.В.
Частину третю статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" доповнити абзацом такого змісту:
«товари, роботи та послуги, закупівля яких здійснюється Державним концерном «Укроборонпром» та державними підприємствами, в тому числі казенними підприємствами, які включені до його складу».
 
Відхилено зв’язку з врегулюванням цього питання ЗУ № 4913   
    -14- Грицак В.М.
доповнивши частину третю статті 2 абзацом наступного змісту
«товари, роботи і послуги, які безпосередньо виробляються виробничими майстернями, підсобними господарствами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, підприємствами установ виконання покарань і поставляються для потреб Державної кримінально-виконавчої служби України».
 
Відхилено    
    -15- Дейч Б.Д.
До Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VІ від 01.06.2010 внести наступні зміни:
абзаци четвертий, п'ятий, шостий, тринадцятий пункту 2 частини четвертої статті 2 - виключити.
 
Відхилено зв’язку з врегулюванням цього питання ЗУ № 4851-VІ   
32. 3) у частині четвертій статті 7:
 
   3) у частині четвертій статті 7:
 
33. в абзаці другому слова «передбачених цим Законом» замінити словами «передбачених цим Законом. Перевіркою правильності оформлення документів вважається перевірка дотримання замовником встановлених законодавством вимог щодо форми документа та правильності його заповнення відповідно до затверджених інструкцій стосовно заповнення таких форм (у разі їх наявності)»;
 
-16- Кармазін Ю.А.
У статті 7 друге речення абзацу другого частини четвертої
викласти у такій редакції:
«Перевіркою правильності оформлення документів, що необхідні для укладення договору про державні закупівлі, вважається перевірка дотримання замовником встановлених законодавством вимог щодо форми документа та правильності його заповнення відповідно до документів встановлених Кабінетом Міністрів України стосовно заповнення таких форм;».
 
Відхилено   в абзаці другому слова «передбачених цим Законом» замінити словами «передбачених цим Законом. Перевіркою правильності оформлення документів вважається перевірка дотримання замовником встановлених законодавством вимог до форми документа та правильності його заповнення відповідно до затверджених інструкцій стосовно заповнення таких форм (за їх наявності)»;
 
34. абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
35. «відсутності необхідних документів, передбачених цим Законом, або їх невідповідності встановленим законодавством вимогам щодо оформлення;»;
 
   «відсутності необхідних документів, передбачених цим Законом, або їх невідповідності встановленим законодавством вимогам щодо оформлення»;
 
36. 4) у статті 8:
 
   4) у статті 8:
 
37. абзац четвертий пункту 19 частини першої виключити;
 
-17- Матчук В.Й.
Доповнити абзац 2 пункту 4 проекту Закону новим абзацом 3 такого змісту : «27) у разі виявлення порушень законодавства у сфері державних закупівель піл час здійснення моніторингу закупівель подає скарги органу оскарження.».
 
Відхилено   абзац четвертий пункту 19 частини першої виключити;
 
38. пункт 5 частини другої викласти у такій редакції:
 
   пункт 5 частини другої викласти в такій редакції:
 
39. «5) у разі виявлення порушень законодавства у сфері державних закупівель під час здійснення моніторингу закупівель надавати в порядку, визначеному законодавством, висновки з рекомендаціями щодо усунення та недопущення таких порушень, про що одночасно повідомляється орган оскарження.»;
 
-18- Матчук В.Й.
Абзац 3 пункту 4 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   «5) у разі виявлення порушень законодавства у сфері державних закупівель під час здійснення моніторингу закупівель надавати в порядку, визначеному законодавством, висновки з рекомендаціями щодо усунення та недопущення таких порушень, про що одночасно повідомляти орган оскарження»;
 
40. 5) абзац перший частини першої статті 10 викласти у такій редакції:
 
   5) абзац перший частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
 
41. «1. Замовник надає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (яке здійснюється безоплатно) в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:»;
 
-19- Янковський М.А.
У абзаці другому підпункту п'ятого пункту третього частини І слова "надає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (яке здійснюється безоплатно)" замінити словами "надає для безоплатного оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу ".
 
Враховано редакційно   «1. Замовник для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (що здійснюється безоплатно) у порядку, встановленому цим Законом, надає таку інформацію про закупівлю»;
 
    -20- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини першої статті 10 залишити у чинній редакції,
а саме:
«1. Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:».
 
Відхилено    
    -21- Томенко М.В.
Вилучити підпункт 5 пункту 3 розділу І законопроекту (відповідно
абзац перший частини першої статті 10 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» залишити у чинній редакції).
 
Відхилено    
42. 6) у частині другій статті 11:
 
   6) у частині другій статті 11:
 
43. у другому реченні абзацу першого слова «місцевих рад» замінити словами «міської, районної у місті, районної, обласної ради»;
 
   у другому реченні абзацу першого слова «місцевих рад» замінити словами «міської, районної у місті, районної, обласної ради»;
 
44. друге речення абзацу другого викласти у такій редакції: «У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу комітету з конкурсних торгів повинні входити всі службові (посадові) особи замовника.»;
 
   друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: «У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу комітету з конкурсних торгів мають входити всі службові (посадові) особи замовника»;
 
45. 7) перше речення абзацу другого частини третьої статті 21 після слів «продукції харчової промисловості» доповнити словами «, продуктів харчування, послуг з організації харчування»;
 
   7) перше речення абзацу другого частини третьої статті 21 після слів «продукції харчової промисловості» доповнити словами «продуктів харчування, послуг з організації харчування»;
 
46. 8) у статті 30:
 
   8) у статті 30:
 
47. у частині першій абзац другий після слова «робіт» доповнити словами «та послуг»;
 
   абзац другий частини першої після слова «робіт» доповнити словами «та послуг»;
 
48. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
49. «скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.»;
 
   «скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг»;
 
50. 9) у статті 31:
 
   9) у статті 31:
 
51. абзац п’ятий частини другої виключити;
 
   абзац п’ятий частини другої виключити;
 
52. у частині третій слово «повторно» виключити;
 
   у частині третій слово «повторно» виключити;
 
53. 10) частину першу статті 32 викласти у такій редакції:
 
   10) частину першу статті 32 викласти в такій редакції:
 
54. «1. Замовник протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, подає оголошення про результати проведення процедури закупівлі для безоплатного опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель та безоплатного розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.»;
 
   «1. Замовник протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, подає оголошення про результати проведення процедури закупівлі для безоплатного опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель та безоплатного розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону»;
 
55. 11) абзац п’ятий частини п’ятої статті 36 виключити;
 
   11) абзац п’ятий частини п’ятої статті 36 виключити;
 
56. 12) у статті 39:
 
   12) у статті 39:
 
57. абзац третій частини третьої виключити;
 
   абзац третій частини третьої виключити;
 
58. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
59. «5. Процедура закупівлі в одного учасника відміняється замовником у разі:
 
   «5. Процедура закупівлі в одного учасника відміняється замовником у разі:
 
60. якщо замовником допущені порушення порядку публікації інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначеного цим Законом, та порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;
 
-22- Янковський М.А.
У абзаці четвертому підпункту дванадцятого пункту третього частини І слова "та порушення " замінити словами " та/або порушення.
 
Враховано   якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;
 
61. відмови переможця процедури закупівлі в одного учасника від підписання договору про закупівлю та/або у разі недосягнення між замовником та учасником (учасниками) процедури закупівлі згоди щодо істотних умов договору;
 
   відмови переможця процедури закупівлі в одного учасника від підписання договору про закупівлю та/або у разі недосягнення між замовником та учасником (учасниками) процедури закупівлі згоди щодо істотних умов договору;
 
62. відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;
 
   відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
 
63. скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.»;
 
   скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг»;
 
64. 13) у статті 40:
 
   13) у статті 40:
 
65. абзац другий частини першої виключити;
 
   абзац другий частини першої виключити;
 
66. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
67. у пункті 2 слова «, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення» виключити;
 
   у пункті 2 слова «та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення» виключити;
 
68. доповнити частину пунктами 6—8 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 6—8 такого змісту:
 
69. «6) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт, послуг);
 
   «6) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
 
70. 7) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно змінам таких ставок;
 
   7) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
 
71. 8) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення у договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються у договорі про закупівлю.»;
 
   8) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю»;
 
72. 14) статтю 41 виключити.
 
-23- Матчук В.Й.
Пункт 14 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   14) статтю 41 виключити;
 
    -24- Кармазін Ю.А.
Залишити статтю 41 у чинній редакції, а саме: «Стаття 41. Істотні умови договору про закупівлю
1. Істотними умовами договору про закупівлю є: предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент); кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості; порядок здійснення оплати; сума, визначена у договорі;
термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;
строк дії договору; права та обов'язки сторін;
У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.».
 
Відхилено    
73. 15) частину першу статті 42 після слів і цифр «статті 39 цього Закону» доповнити словами «, крім випадку порушення зазначених строків у зв’язку з оскарженням процедури закупівлі».
 
   15) частину першу статті 42 доповнити словами «крім випадку порушення зазначених строків у зв’язку з оскарженням процедури закупівлі».
 
74. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
75. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
76. 2. Положення абзаців третього — восьмого підпункту 13 пункту 3 розділу І цього Закону можуть застосовуватися у разі укладення договорів про закупівлю до дня набрання чинності цим Законом.

-25- Осика С.Г.
Частину 2 «Прикінцеві положення» проекту викласти в такій редакції: «2. Положення щодо внесення змін до частини п’ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» можуть застосовуватися у разі укладення договорів про закупівлю до дня набрання чинності цим Законом.»
 
Враховано   2. Положення про внесення змін до частини п’ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» можуть застосовуватися у разі укладення договорів про закупівлю до дня набрання чинності цим Законом.