Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон УкраЇни
 
   Проект
Закон УкраЇни
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції
 
-1- Кармазін Ю.А.
1. У назві законопроекту після слова «міграції» доповнити словами: «та Міністерства закордонних справ України».
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв’язку із тим, що невдалою вбачається його назва. Адже за назвою цей проект стосується повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, тоді як окрім повноважень Державної міграційної служби України ним визначаються повноваження у зазначеній Міністерства закордонних справ України, хоча в назві про це не йдеться.
 
Враховано редакційно   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, та повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101; 2002 р., № 51, ст. 370; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 33-34, ст. 406):
1) у статті 4:
 
-2- Грицак В.М.
І. У Законі України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101; 2002 р., № 51, ст. 370; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 33-34, ст. 406):
1) Статтю 4 «Порядок оформлення документів для виїзду громадян України за кордон» викласти в новій редакції наступного змісту:
«Стаття 4. Порядок оформлення документів для виїзду громадян України за кордон»
1. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон провадиться:
1) в Україні ( центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
2) за кордоном ( закордонними дипломатичними установами України.
Подання документів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, для оформлення і отримання паспорта громадянина за кордон здійснюється:
1) громадянами України, які досягли шістнадцятирічного віку, ( на підставі їхньої особистої заяви;
2) громадянами України, які не досягли шістнадцятирічного віку, ( на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі ( за заявою того з батьків, з ким проживає особа, або інших законних представників.
Особи, які звертаються за отриманням паспорта, сповіщають дані про себе, відомості про сімейний стан і наявність неповнолітніх дітей та утриманців, про відсутність обставин, що обмежують відповідно до цього Закону право на виїзд за кордон.
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, ( на десять років.
2. Оформлення дипломатичного або службового паспорта громадянину України здійснюється консульською службою Міністерства закордонних справ України у встановленому порядку.
За видачу дипломатичного або службового паспорта державне мито і консульський збір не справляються.
3. Посвідчення особи моряка оформляється і видається у встановленому законодавством порядку.
Посвідчення особи моряка видається на строк до п’яти років. Строк дії посвідчення може бути продовжено особами, які відповідно до чинного законодавства уповноважені його видавати, один раз строком до п’яти років, після закінчення якого посвідчення підлягає обміну у порядку, встановленому для його видачі.
Посвідчення особи моряка видається особі, яка постійно проживає на території країни та обіймає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах ( членах Міжнародної організації праці.
4. Посвідчення члена екіпажу оформляється і видається у встановленому законодавством порядку.
Посвідчення члена екіпажу видається громадянину України, який є членом екіпажу повітряного судна, зареєстрованого в Україні відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, для використання під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном.
Посвідчення члена екіпажу видається на строк до п’яти років.
5. Оформлення і видача посвідчення особи на повернення в Україну здійснюється закордонними дипломатичними установами України.
Подання документів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, для оформлення і отримання посвідчення особи на повернення в Україну здійснюється:
1) громадянами України, які досягли шістнадцятирічного віку, ( на підставі їхньої особистої заяви;
2) громадянами України, які не досягли шістнадцятирічного віку, ( на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі ( за заявою того з батьків, з ким проживає особа, або інших законних представників;
3) особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано притулок в Україні, ( у разі втрати ними під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу та дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Строк дії посвідчення особи на повернення в Україну визначається посадовою особою ЗДУ, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення особи в Україну, але не може перевищувати 30 днів.
6. Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення (в тому числі тимчасове), повернення державі, визнання недійсними, знищення документів для виїзду громадян України за кордон, у тому числі особливості оформлення та видачі документів для осіб з фізичними вадами, недієздатних та обмежено дієздатних, визначається цим законом та Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр» та нормативно правовими актами Кабінету Міністрів України виданими на його виконання.»;
 
Враховано частково   1. У Законі України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101; 2002 р., № 51, ст. 370; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 33-34, ст. 406):
1) у статті 4:
 
5. в абзаці другому частини першої слова "органу внутрішніх справ за місцем проживання" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
 
-3- Шаров І.Ф.
1.Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«1) у статті 4:
в абзаці другому частини першої слова «органу внутрішніх справ за місцем проживання» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства»;
Обгрунтування:
Пропозиція вноситься у зв'язку з тим, що згідно з Положенням про Державну міграційну службу, затверджену Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 405/2011 Державна міграційна служба України «здійснює свої повноваження безпосередньо та через головні управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення» (п.7).
Враховуючи наведене, положення законопроекту, згідно з якими оформлення, видачу паспорта громадянина України, закордонного паспорту, проїзного документа дитини, зберігання цих документів та ін., здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства (зміни до статті 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України») виглядають такими, що не узгоджується з потребами наближення послуг до громадянина.
 
Враховано частково   абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«громадянам України, які постійно проживають в Україні і досягли 18-річного віку, - за особистим клопотанням про отримання паспорта або через своїх законних представників до територіального органу (підрозділу) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів за місцем проживання. У виняткових випадках (за наявності вимог держави, до якої здійснюється виїзд, чи вимог міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, а також у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України) паспорт може бути оформлено до досягнення громадянином 18-річного віку. Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон визначається цим Законом, законодавством щодо функціонування державного демографічного реєстру та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, виданими на його виконання. Бланки паспорта громадянина України для виїзду за кордон виготовляються на замовлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, і є документами суворої звітності»;
 
6. в абзаці третьому частини другої слова "органами внутрішніх справ за місцем проживання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
 
-4- Шаров І.Ф.
«у статті 4:
1.Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити, а саме:
в абзаці третьому частини другої слова «органами внутрішніх справ за місцем проживання» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства».
Обгрунтування:
Пропозиція вноситься у зв'язку з тим, що згідно з Положенням про Державну міграційну службу, затверджену Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 405/2011 Державна міграційна служба України «здійснює свої повноваження безпосередньо та через головні управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення» (п.7).
Враховуючи наведене, положення законопроекту, згідно з якими оформлення, видачу паспорта громадянина України, закордонного паспорту, проїзного документа дитини, зберігання цих документів та ін., здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства (зміни до статті 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України») виглядають такими, що не узгоджується з потребами наближення послуг до громадянина.
 
Відхилено   в абзаці третьому частини другої слова "органами внутрішніх справ за місцем проживання" замінити словами "територіальним органом (підрозділом) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів";
 
    -5- Зарубінський О.О.
У Законі України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101; 2002 р., № 51, ст. 370; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 33-34, ст. 406):
у статті 4:
частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
„Бланки паспорта громадянина України виготовляються на замовлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства, і є документами суворої звітності»;
частину другу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
„Бланки проїзного документа дитини виготовляються на замовлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства, і є документами суворої звітності»;
 
Враховано    
7. 2) у статті 6:
у частині третій слова "органу внутрішніх справ", "органі внутрішніх справ" замінити відповідно словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства", "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
 
-6- Грицак В.М.
2) В частині третій статті 6 слова «органу внутрішніх справ за місцем проживання», "органі внутрішніх справ" замінити відповідно словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів», «центральному органі виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів»;
 
Враховано   2) у статті 6:
у частині третій слова "орган внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "територіальний орган (підрозділ) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів" у відповідному відмінку;
 
8. частину четверту після слів "військовими комісаріатами" доповнити словами "уповноваженими на те посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері громадянства".
 
-7- Грицак В.М.
3) В частині четвертій статті 6 після слів "військовими комісаріатами, " доповнити словами «уповноваженими на те посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів»;
 
Враховано   речення друге частини четвертої після слів "військовими комісаріатами" доповнити словами "уповноваженими на те посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів".
 
    -8- Грицак В.М.
4) В частині першій статті 8 слова «чи продовженні терміну його дії» виключити.
 
Відхилено Ст.. 116 Регламенту Верховної Ради України   
9. 2. У Постанові Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 37, ст. 545; № 46, ст. 636; 1993 р., № 40, ст. 385; 1994 р., № 51, ст. 450; 2007 р., № 17, ст. 242):
 
   2. У Постанові Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 37, ст. 545; № 46, ст. 636; 1993 р., № 40, ст. 385; 1994 р., № 51, ст. 450; 2007 р., № 17, ст. 242):
 
10. "1) назву викласти в такій редакції:
Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон";
 
   1) назву викласти в такій редакції:
"Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон";
 
11. 2) у пункті 1 слова "Положення про свідоцтво про народження" виключити;
 
   2) у пункті 1 слова "Положення про свідоцтво про народження" виключити;
 
12. 3) у Положенні про паспорт громадянина України:
у пункті 2 слова "паспортною службою органів внутрішніх справ (далі - паспортна служба)" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
 
-9- Грицак В.М.
ІІ. В Постанові Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 37, ст. 545; № 46, ст. 636; 1993 р., № 40, ст. 385; 1994 р., № 51, ст. 450; 2007 р., № 17, ст. 242):
У Положення про паспорт громадянина України:
1) у пункті 2 слова «паспортною службою органів внутрішніх справ (далі - паспортна служба)» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів»;
 
Враховано   3) у Положенні про паспорт громадянина України:
у пункті 2 слова "паспортною службою органів внутрішніх справ (далі - паспортна служба)" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів";
 
    -10- Грицак В.М.
2) у другому абзаці пункту 4 слова «Міністерством внутрішніх справ України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів»;
 
Відхилено Ст.. 116 Регламенту Верховної Ради України   
13. у пункті 11:
а) в абзаці першому слова "на замовлення Міністерства внутрішніх справ України Головним управлінням по організації виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку Міністерства фінансів України" замінити словами "на замовлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
б) доповнити новим абзацом такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства, веде загальний облік бланків паспортів громадянина України";
 
-11- Грицак В.М.
3) у пункті 11:
а) в абзаці першому слова «Міністерства внутрішніх справ України Головним управлінням по організації виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку Міністерства фінансів України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів»;
б) в абзаці першому слова «і є документами суворої звітності» виключити;
 
Враховано   у пункті 11:
а) слова «Міністерства внутрішніх справ України Головним управлінням по організації виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку Міністерства фінансів України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів», а слова «і є документами суворої звітності» виключити;
б) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів";
 
14. абзац другий пункту 21 викласти в такій редакції:
"Паспорт померлого здається до органів державної реєстрації актів цивільного стану, які після реєстрації смерті громадянина надсилають його до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
 
-12- Грицак В.М.
4) абзац другий пункту 21 викласти в новій редакції наступного змісту:
«Паспорт померлого здається до органів запису актів громадянського стану, який після реєстрації смерті громадянина надсилає його до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.»;
 
Враховано частково   абзац другий пункту 21 викласти в такій редакції:
«Паспорт померлого здається до органів державної реєстрації актів цивільного стану, який після реєстрації смерті громадянина надсилає його до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів»;
 
15. у пунктах 7, 19 та 21 слова "паспортна служба" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства" у відповідному відмінку;
 
-13- Грицак В.М.
5) У пунктах 7, 19 та 21 слова «паспортна служба» в усіх відмінках замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів» у відповідному відмінку відповідно.
 
Враховано   у пунктах 7, 19 та 21 слова «паспортна служба» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів» у відповідному відмінку;
 
16. 4) Положення про свідоцтво про народження визнати таким, що втратило чинність;
 
-14- Кармазін Ю.А.
2. Пункт 4 частини другої розділу І законопроекту виключити, а саме:
«4) Положення про свідоцтво про народження визнати таким, що втратило чинність; «.
Обґрунтування: Пропозиція вноситься у зв’язку із тим, що я не можу підтримати пропозицію щодо скасування Положення про свідоцтво про народження, оскільки законопроектом не передбачено якого-небудь іншого документа, яким визначався б порядок оформлення та видачі зазначеного свідоцтва.
 
Відхилено імейний Кодекс ст. 144- опис бланка свідоцтва про народження віднесено до компетенції КМУ. Постанова КМУ від 10.11.2010 р. №1025 – затверджено опис бланка свідоцтва про народження.  4) Положення про свідоцтво про народження визнати таким, що втратило чинність;
 
    -15- Шаров І.Ф.
2.Підпункт 4 пункту 2 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«4) Положення про свідоцтво про народження визнати таким, що втратило чинність; «.
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься у зв'язку з тим, що законопроектом не передбачено будь-якого іншого документа, яким визначався би порядок оформлення та видачі свідоцтва про народження.
 
Відхилено імейний Кодекс ст. 144- опис бланка свідоцтва про народження віднесено до компетенції КМУ. Постанова КМУ від 10.11.2010 р. №1025 – затверджено опис бланка свідоцтва про народження.   
17. 5) у Положенні про паспорт громадянина України для виїзду за кордон:
в абзаці другому пункту 3 слова "підрозділів служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
 
-16- Грицак В.М.
У Положенні про паспорт громадянина України для виїзду за кордон:
1) пункт 3 викласти в новій редакції наступного змісту:
«3. Паспорт оформляється:
1) громадянами України, які досягли шістнадцятирічного віку, ( на підставі їхньої особистої заяви;
2) громадянами України, які не досягли шістнадцятирічного віку, ( на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі ( за заявою того з батьків, з ким проживає особа, або інших законних представників.
Особи, які звертаються за отриманням паспорта, сповіщають дані про себе, відомості про сімейний стан і наявність неповнолітніх дітей та утриманців, про відсутність обставин, що обмежують відповідно до цього Закону право на виїзд за кордон.
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, ( на десять років.»;
 
Враховано частково   5) у Положенні про паспорт громадянина України для виїзду за кордон:
в абзаці другому пункту 3 слова "підрозділів служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів";
 
18. у пункті 4 слова "та веде загальний облік бланків паспортів" виключити;
 
-17- Грицак В.М.
2) у пункті 4 слова «Міністерство внутрішніх справ України» замінити словами «Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів»;
 
Враховано   у пункті 4 слова «Міністерство внутрішніх справ України» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів», а слова "та веде загальний облік бланків паспортів" виключити;
 
19. у пункті 8:
в абзаці першому слова "на замовлення Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "на замовлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства, та Міністерства закордонних справ України";
 
-18- Грицак В.М.
3) у пункті 8:
а) в абзаці першому слова «Міністерства внутрішніх справ України і є документами суворої звітності" замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів та Міністерства закордонних справ.»;
 
Враховано   у пункті 8:
в абзаці першому слова «Міністерства внутрішніх справ України і є документами суворої звітності" замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, та Міністерства закордонних справ України»;
 
20. в абзаці другому слова "Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства";
 
-19- Грицак В.М.
б) в абзаці другому слова «Міністерством внутрішніх справ України» замінити словами «Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.».
 
Враховано   в абзаці другому слова «Міністерством внутрішніх справ України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів»;
 
21. доповнити новим абзацом такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері громадянства, та Міністерство закордонних справ України ведуть загальний облік бланків паспортів".
 
-20- Зарубінський О.О.
У пункті 8 Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон новий абзац сформулювати в такій редакції:
«Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів та Міністерство закордонних справ України ведуть загальний облік бланків паспортів..».
 
Враховано   доповнити абзацом третім такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, та Міністерство закордонних справ України ведуть загальний облік бланків паспортів».
 
22. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
23. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.