Кількість абзаців - 238 Таблиця поправок


"Про благодійництво та благодійні організації" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про благодійництво та благодійні організації

 
-1- Яворівський В.О.
:
Викласти назву Закону в наступній редакції:
«Про благодійну діяльність та благодійні організації»
 
Враховано Уточнюється назва Закону відповідно до термінів, які вживаються у його тексті.  Про благодійну діяльність та благодійні організації
 
3. Цей Закон визначає загальні засади благодійної діяльності на території України, умови утворення, діяльності і припинення благодійних організацій, а також форми державної підтримки благодійної діяльності.
 
-2- Петьовка В.В.
Викласти преамбулу Закону в такій редакції: «Цей Закон визначає загальні засади здійснення благодійної діяльності в Україні;»
 
Враховано редакційно Закон має на меті також регулювання особливостей статусу благодійних організацій  Цей Закон визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, забезпечує сприятливі умови для утворення і діяльності благодійних організацій.
 
4.

 
-3- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Замінити в преамбулі слова «умови утворення, діяльності і припинення благодійних організацій, а також форми державної підтримки благодійної діяльності» на слова «а також умови утворення, діяльності і припинення благодійних організацій»
 
Враховано редакційно У зв’язку з виключенням статті 30 про державну підтримку благодійної діяльності через колізії з Бюджетним кодексом України, немає потреби вказувати державну підтримку в преамбулі     
5. Розділ І. Загальні положення
 
   Розділ І. Загальні положення
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
-4- Яворівський В.О.
Пронумерувати визначення термінів у статті 1 у порядку зростання як 1), 2) і так далі.
 
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
8. Бенефіціар (набувач благодійної допомоги) – фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада, що одержує допомогу від благодійних організацій та інших благодійників для досягнення визначених цим Законом цілей;
 
-5- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
В абзаці другому частини першої статті 1 слова « (набувач благодійної допомоги) –» замінити словами «– набувач благодійної допомоги;»
 
Враховано редакційно еобхідно уточнити, кого слід вважати набувачем благодійної допомоги  1) бенефіціар – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом.
Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених цим Законом;
 
    -6- Деревляний В.Т.
Визначення бенефіціара у статті 1 викласти в такій редакції: «бенефіціар – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом.».
 
Враховано    
    -7- Яворівський В.О.
Деревляний В.Т.
Пункт 1 доповнити другим абзацом наступного змісту: «Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених цим Законом;»
 
Враховано    
9. Благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;
 
-8- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац третій частини першої статті 1 у такій редакції:
«Благодійна діяльність – добровільна діяльність благодійників, що полягає у наданні особистої та/або майнової допомоги для досягнення визначених цим Законом цілей та не передбачає сплати будь-якої винагороди або компенсації за це благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;»
 
Відхилено одвійне згадування слова «діяльність» тавтологічне  2) благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;
 
    -9- Петьовка В.В.
Викласти абзац третій частини першої статті 1 в такій редакції:
«благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;»
 
Відхилено ропозиція не враховує особливості благодійної діяльності юридичних осіб та на підставі заповітів   
    -10- Деревляний В.Т.
Викласти абзац третій частини першої статті 1 в такій редакції:
«Благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначеної цим Законом цілі, що не передбачає сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара».
 
Враховано    
10. Благодійна організація – юридична особа (товариство, фонд, установа), установчі документи яких визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим законом, як основний вид діяльності такої юридичної особи. Благодійна організація може бути благодійником або бенефіціаром (набувачем благодійної допомоги);
 
-11- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац четвертий частини першої статті 1 у такій редакції:
«Благодійна організація – юридична особа, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій бенефіціарів згідно з цим Законом. Благодійна організація може бути благодійником або бенефіціаром;»
 
Відхилено е визначено, які суб’єкти уповноважені визначати інтереси суспільства. Обов’язок здійснювати діяльність в інтересах окремих категорій бенефіціарів не відповідає праву благодійників самостійно визначати бенефіціарів і приймати рішення про надання їм допомоги, що може призвести до численних позовів проти благодійних організацій  3) благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності;
4) благодійна програма – комплекс благодійних заходів у сферах, визначених цим Законом;
 
    -12- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац четвертий частини першої статті 1.
 
Відхилено Виключення визначення «благодійної організації» зі статті 1 зменшить перелік термінів, що не відповідатиме новій назві та цілям закону, який регулюватиме особливості правового статусу саме благодійних організацій   
    -13- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Абзац четвертий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«Благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основний вид діяльності такої організації.»
 
Враховано изначення видів благодійних організацій наведено в статті 17 Закону. Юридичні особи публічного права не можуть здійснювати благодійну діяльність як основний вид своєї діяльності   
    -14- Деревляний В.Т.
В абзаці четвертому частини першої статті 1 після слів «основний вид» додати слово «її»
 
Враховано    
    -15- Яворівський В.О.
Додати до переліку термінів наступне визначення:
«Благодійна програма – комплекс благодійних заходів у сферах, передбачених статтею 3 цього Закону».
 
Враховано редакційно    
11. Благодійний грант – допомога у формі коштів чи інших валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником;
 
-16- Яворівський В.О.
.
Термін «благодійний грант» виключити.
 
Враховано Визначення благодійного гранту дається у статті 6 остаточної редакції проекту Закону, дублювання терміну є недоцільним.     
    -17- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац п’ятий частини першої статті 1 в такій редакції:
«Благодійний грант – різновид благодійної пожертви, допомога у формі коштів або інших засобів, яка надається бенефіціару для реалізації певних діяльності, програми або цього Закону, на строк та на умовах, визначених благодійником.»
 
Відхилено изначення гранту є у інших статтях законопроекту   
    -18- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац п’ятий частини першої статті 1.
 
Враховано Визначення благодійного гранту є у іншій статті проекту цього Закону, тому потреби його дублювати немає   
    -19- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Додати до абзацу п’ятого частини першої статті 1 слово «цільова»
 
Відхилено    
    -20- Деревляний В.Т.
В абзаці п’ятому частини першої статті 1 замінити слова «у формі коштів та інших валютних цінностей» словами «у вигляді валютних цінностей»
 
Враховано частково Оскільки пункт про благодійний грант з цієї статті, але правка частково врахована у ст. 6 остаточної редакції   
12. Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно здійснює один чи кілька видів благодійної діяльності;
 
-21- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац шостий частини першої статті 1 в такій редакції:
«Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа, яка добровільно здійснює благодійну діяльність.»
 
Відхилено Не 1 обмеження щодо здійснення благодійної діяльності юридичними особами публічного права  5) благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (в тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності;
 
    -22- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Додати до частини першої статті 1 новий абзац у такій редакції:
«Ендавмент – сума коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту.»
 
Відхилено ермін «ендавмент» вже визначено ч.2 ст. 170.7.5. Податкового кодексу.   
13. Меценатська діяльність – благодійна діяльність у сферах освіти, науки і наукових досліджень, культури та мистецтва, яка регулюється законами України;
 
-23- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац сьомий частини першої статті 1.
 
Відхилено Це базовий термін галузі, і на думку Комітету, він має бути саме у статті 1 про визначення термінів.  6) меценатська діяльність – благодійна діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень, яка здійснюється у порядку, визначеному цим Законом та іншими законами України.
 
    -24- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Абзац восьмий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«Меценатська діяльність – благодійна діяльність у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини та пам’яток історії, науки і наукових досліджень, за умови, що доступ до культурних благ та інших результатів такої діяльності або розповсюдження таких результатів не обмежується на підставі майнових прав суб’єктів благодійної діяльності або їх договорів з третіми особами;»
 
Враховано редакційно изначення меценатської діяльності перенесено із статті 12 Закону. Зміни внесено у зв’язку з приведенням пункту у відповідність з Цивільним кодексом України та переліком сфер благодійної діяльності у статті 3 цього Закону.   
14. Публічна служба – діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування;
 
-25- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац дев'ятий частини першої статті 1
 
Враховано Визначення публічної служби вже встановлено у Кодексі адміністративного судочинства України     
15. Публічний доступ – право бенефіціарів користуватися творами або іншим майном для досягнення цілей благодійної діяльності без обов’язку надання будь-якої винагороди або компенсації власнику майна.
 
-26- Карпук В.Г.
Виключити абзац десятий частини першої 1 статті 1
 
Враховано      
    -27- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац десятий частини першої статті 1
 
Враховано Визначення доступу до культурних благ та інших результатів меценатської діяльності встановлено у інших статтях Закону   
16. 2. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених Цивільним кодексом України, законами про оподаткування або іншими законами України, що не суперечать цьому Закону і законам про оподаткування.
 
-28- Воропаєв Ю.М.
У частині другій статті 1 слова «законами про оподаткування» на замінити словами «Податковим кодексом України»; виключити слова «і законам про оподаткування.»
 
Враховано Після набрання чинності Податковим кодексом України інші закони про оподаткування втратили чинність  2. Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених Цивільним і Податковим кодексами України та іншими законами України.
 
    -29- Яворівський В.О.
Частину другу статті 1 викласти у редакції: «2. Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених Цивільним і Податковим кодексами України та іншими законами України».
 
Враховано    
    -30- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині другій статті 1 замінити слова «законами про оподаткування або іншими законами України, що не суперечать цьому Закону і законам про оподаткування» словами «Податковим кодексом України, або іншими законами України»
 
Враховано редакційно    
17. Стаття 2. Законодавство про благодійну діяльність
 
   Стаття 2. Законодавство про благодійну діяльність
 
18. 1. Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації базується на Конституції України та складається з Цивільного кодексу, цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону.
 
-31- Карпук В.Г.
Викласти статтю 2 у такій редакції:
«1. Законодавство про благодійництво та благодійні організації складається з Конституції України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність. Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про благодійництво та благодійні організації, то застосовуються правила міжнародного договору, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.»
 
Відхилено цьому Законі не вживається термін «благодійництво», замість нього вживається термін «благодійна діяльність» Вилучення прямих посилань на Цивільний кодекс ускладнить застосування норм про пожертви, сервітути та інші форми благодійної діяльності. Окреме посилання на пріоритетність правил, встановлених міжнародними договорами, є зайвим з огляду на статтю 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. №) 1906-ІV  1. Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації базується на Конституції України та складається з цього Закону, Цивільного кодексу України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.
 
    -32- Кармазін Ю.А.
Викласти статтю 2 у такій редакції:
«1. Законодавство про благодійництво та благодійні організації складається з Конституції України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність. Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про благодійництво та благодійні організації, то застосовуються правила міжнародного договору, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.»
 
Відхилено цьому Законі не вживається термін «благодійництво», замість нього вживається термін «благодійна діяльність» Вилучення прямих посилань на Цивільний кодекс ускладнить застосування норм про пожертви, сервітути та інші форми благодійної діяльності. Окреме посилання на пріоритетність правил, встановлених міжнародними договорами, є зайвим з огляду на статтю 19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. №) 1906-ІV   
19. Розділ ІІ. Благодійна діяльність
 
   Розділ ІІ. Благодійна діяльність
 
20. Стаття 3. Цілі благодійної діяльності
 
-33- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Назву статті 3 після слова «цілі» доповнити словами «та сфери»
 
Враховано   Стаття 3. Цілі та сфери благодійної діяльності
 
21. 1. Цілями благодійної діяльності є сприяння визнанню, здійсненню або захисту прав, свобод та законних інтересів бенефіціарів у сферах:
 
-34- Воропаєв Ю.М.
Абзац перший частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
«1. Цілями благодійної діяльності є сприяння визнанню, здійсненню або захисту прав, свобод та законних інтересів бенефіціарів у нижче наведених сферах, а також розвиток та підтримка таких сфер:»
 
Відхилено Розвиток і підтримка окремих сфер, як підвищення конкуренто-спроможності України та розвиток окремих регіонів належить, відповідно, до державної промислової або регіональної політики  1. Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
2. Сферами благодійної діяльності є:
 
    -35- Яворівський В.О.
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції: «Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.»
 
Враховано Термін «суспільні інтереси» відповідає статті 3 ЦПК.   
    -36- Яворівський В.О.
У статті 3 виокремити сфери благодійної діяльності з частини першої у частину другу і почати її наступним чином:
2. Сферами благодійної діяльності є:
 
Враховано    
22. 1) освіти;
 
   1) освіта;
 
23. 2) охорони здоров’я;
 
   2) охорона здоров’я;
 
24. 3) охорони природного довкілля;
 
-37- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 3 частини першої статті 3 в такій редакції:
«3) охорони «навколишнього природного середовища та захисту тварин;»
 
Враховано редакційно   3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;
 
    -38- Кармазін Ю.А.
У пункті 3 частини першої статті 3 слова «природного довкілля» замінити словами «навколишнього природного середовища»
 
Відхилено Термін «охорона довкілля» вказано в статтях 50, 85, 119 і 138 Конституції України.   
    -39- Томенко М.В.
У пункті 3 частини першої статті 3 слова «природного довкілля» замінити словами «навколишнього природного середовища»
 
Відхилено Термін «охорона довкілля» вказано в статтях 50, 85, 119 і 138 Конституції України.   
    -40- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Викласти пункт 3 частини першої статті 3 в такій редакції:
«3) екології та охорони довкілля;»
 
Враховано Термін «охорона довкілля» вказано в статтях 50, 85, 119 і 138 Конституції України. Додання терміну «екологія», що має ширший суспільний зміст, відповідає цілям благодійної діяльності   
25. 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідації їх наслідків, допомоги потерпілим від катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також особам у кризових ситуаціях;
 
-41- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У пункті 4 частини першої статті 3 замінити слова «особам у кризових ситуаціях» словами «біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах», слово «потерпілим» замінити на «постраждалим».
 
Враховано лагодійні організації, які надають допомогу біженцям, сприяють скороченню бюджетних видатків. У Законі України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. № 966-ІV вжито термін «особи, які перебувають у складних життєвих обставинах»  4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 
    -42- Яворівський В.О.
Слово «від» замінити на слово «внаслідок»
 
Враховано    
26. 5) опіки і піклування, законного представництва та правової допомоги;
 
   5) опіка і піклування, законне представництво та правовова допомога;
 
27. 6) соціального забезпечення і соціальних послуг;
 
-43- Воропаєв Ю.М.
Пункт 6 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«6) соціальної підтримки, соціального захисту та забезпечення і соціальних послуг;»
 
Враховано частково ермін «соціальна підтримка» не має визначеного правового змісту. Стаття 46 Конституції України визнає інші джерела соціального забезпечення, крім бюджетних коштів  6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
 
    -44- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Пункт 6 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«6) соціальні послуги і подолання бідності;».
 
Враховано частково термін «соціальне забезпечення» стосується переважно державних соціальних стандартів, тому його варто доповнити.   
28. 7) культури та мистецтва, охорони культурно-історичної спадщини;
 
-45- Кармазін Ю.А.
Томенко М.В.
У пункті 7 частини першої статті 3 слова «культурно-історичної спадщини» замінити словами «культурної спадщини»
 
Враховано Закони України «Про охорону культурної спадщини» і «Про культуру» використовують термін «культурна спадщина»  7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 
    -46- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У пункті 7 частини першої статті 3 замінити слова «культурно-історичної спадщини;» словами «культурної спадщини та пам’яток історії;»
 
Враховано редакційно    
29. 8) науки та наукових досліджень;
 
-47- Яворівський В.О.
«науки та наукових досліджень» замінити на «наука та «наукові дослідження», решту термінів теж вжити у відповідних відмінках.
 
Враховано   8) наука і наукові дослідження;
 
30. 9) аматорського спорту і фізичної культури;
 
-48- Яворівський В.О.
Слова «аматорського спорту і фізичної культури» замінити на «спорт і фізична культура».
 
Враховано   9) спорт і фізична культура;
 
31. 10) прав людини і громадянина та основоположних свобод;
 
   10) права людини і громадянина та основоположні свободи;
 
32. 11) розвитку територіальних громад;
 
   11) розвиток територіальних громад;
 
33. 12) розвитку міжнародної співпраці України.
 
-49- Воропаєв Ю.М.
Додати до частини першої статті 3 новий пункт у такій редакції:
«13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;»
 
Відхилено казані питання належать до державної промислової і регіональної політики, які не є предметом благодійної діяльності Запропонована сфера є надто широко сформульованою, використання такого широкого значення може призвести до зловживань.  12) розвиток міжнародної співпраці України;
13) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.
3. Благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.
 
    -50- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Додати до частини першої статті 3 новий пункт у такій редакції:
«13) інших сферах суспільних відносин.»
 
Відхилено Визнання сферою благодійної діяльності інших суспільних відносин, не конкретизованих у законах, спричинить колізії зі статтею 157 Податкового кодексу   
    -51- Воропаєв Ю.М.
Додати до частини першої статті 3 новий пункт у такій редакції:
«14) сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.»
 
Враховано частково    
    -52- Воропаєв Ю.М.
Додати до статті 3 нову частину в такій редакції:
«2. Конкретні напрями здійснення благодійної діяльності визначаються благодійниками і установчими документами благодійних організацій.»
 
Відхилено Дублює положення статей 5 і 17 Закону   
    -53- Воропаєв Ю.М.
Додати до статті 3 нову частину в такій редакції:
«3. Підтримка політичних партій та проведення передвиборних агітацій не є благодійною діяльністю і забороняються для благодійних організацій.»
 
Враховано редакційно    
34. Стаття 4. Суб’єкти благодійної діяльності
 
   Стаття 4. Суб’єкти благодійної діяльності
 
35. 1. Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до цього Закону, а також інші благодійники та бенефіціари благодійної діяльності.
 
-54- Яворівський В.О.
В частині першій статті 4 виключити слова: «благодійної діяльності» у кінці речення, на початку речення ці слова залишити.
 
Враховано   1. Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до цього Закону, а також інші благодійники та бенефіціари.
 
36. 2. Обмеження щодо політичних партій та їх об’єднань, зареєстрованих кандидатів на виборні посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування як суб’єктів благодійної діяльності визначаються законами України.
 
-55- Яворівський В.О.
Викласти частину другу ст.. 4 у такій редакції: «Обмеження щодо політичних партій, кандидатів на виборні посади на державній або іншій публічній службі як суб’єктів благодійної діяльності визначаються законами України».
 
Враховано   2. Обмеження щодо політичних партій, кандидатів на виборні посади на державній або іншій публічній службі як суб’єктів благодійної діяльності визначаються законами України.
3. Суб’єкти благодійної діяльності мають право здійснювати благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України.
 
    -56- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Додати до статті 4 нову частину в такій редакції:
«3. Суб’єкти благодійної діяльності мають право здійснювати благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України.»
 
Враховано У звязку з виключенням статті 28 Закону доцільно включити до статті 4 частину про засади міжнародної благодійної діяльності   
37. Стаття 5. Види благодійної діяльності
 
-57- Кармазін Ю.А.
В назві статті 5 слово «Види» замінити словом «Форми»
 
Відхилено Стаття 17 Закону визначає види благодійних організацій, тому доречніше за аналогією залишити термін «види»  Стаття 5. Види благодійної діяльності
 
38. 1. Благодійники, спільно чи індивідуально, можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного чи кількох її видів:
 
-58- Кармазін Ю.А.
В абзаці першому частини першої статті 5 слова «одного чи кількох її видів» замінити словами «однієї чи кількох її форм»
 
Відхилено Стаття 17 Закону визнаачає види благодійних організацій, тому доречніше за аналогією залишити термін «види»  1. Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
 
    -59- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац перший частини першої статті 5 у такій редакції:
«1. Благодійники, спільно чи індивідуально, можуть здійснювати благодійну діяльність у наступних формах:»
 
Відхилено    
39. 1) безплатна передача у власність майна, грошей, а також безплатне відступлення майнових прав;
 
-60- Яворівський В.О.
Пункт 1 викласти у редакці:
«1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав»;
 
Враховано Термін «безоплатний» вживається у Цивільному кодексі України, Законі України «Про культуру» та інших законодавчих актах  1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
 
40. 2) безплатна передача права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 
-61- Карпук В.Г.
Викласти пункт 2 частини першої статті 5 в такій редакції:
«2) безоплатне надання майна в користування, якщо благодійником є власник майна»
 
Відхилено Передача права користування або володіння чужим майном, а також розпорядження спільною власністю регулюється Цивільним кодексом.  2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 
    -62- Кармазін Ю.А.
Викласти пункт 2 частини першої статті 5 в такій редакції:
«2) безоплатне надання майна в користування, якщо благодійником є власник майна»
 
Відхилено Передача права користування або володіння чужим майном, а також розпорядження спільною власністю регулюється Цивільним кодексом.   
    -63- Яворівський В.О.
Слово «безплатна» замінити на «безоплатна»
 
Враховано Термін «безоплатний» вживається у Цивільному кодексі України, Законі України «Про культуру» та інших законодавчих актах   
41. 3) безплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 
-64- Яворівський В.О.
Слово «безплатна» замінити на «безоплатна»
 
Враховано Термін «безоплатний» вживається у Цивільному кодексі України, Законі України «Про культуру» та інших законодавчих актах  3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 
42. 4) безплатне надання послуг;
 
-65- Воропаєв Ю.М.
До пункту 4 частини першої статті 5 додати слова: «та виконання робіт»
 
Враховано Запропоноване уточнення розширює перелік форм здійснення благодійної діяльності  4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
 
    -66- Яворівський В.О.
Слово «безплатне» замінити на «безоплатне»
 
Враховано Термін «безоплатний» вживається у Цивільному кодексі України, Законі України «Про культуру» та інших законодавчих актах   
43. 5) благодійна спільна діяльність та інші контракти (договори) про благодійну діяльність;
 
   5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 
44. 6) публічний збір благодійних пожертв;
 
   6) публічний збір благодійних пожертв;
 
45. 7) управління ендавментами;
 
-67- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 7 частини першої статті 5 у такій редакції:
«7) право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму ендавменту;»
 
Відхилено Вказані положення внесено до статті 9 Закону про управління благодійними ендавментами  7) управління благодійними ендавментами;
 
    -68- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Пункт 7 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
«7) благодійні ендавменти;»
 
Враховано частково Уточнюється термін. Порядок управління ендавментами встановлено у статті 9 Закону.   
46. 8) спадщини, заповідальні відкази і спадкові договори для благодійної діяльності.
 
-69- Яворівський В.О.
Викласти пункт 8 у такій редакції:
«виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;»
 
Враховано   8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.
 
    -70- Воропаєв Ю.М.
Додати до частини першої статті 5 пункт 9 у такій редакції:
«9) інших форм здійснення благодійної діяльності, не заборонених законодавством України.»
 
Враховано частково Прийняття поправки в цілому створить правову невизначеність щодо застосування статті 157 Податкового кодексу до благодійних організацій   
    -71- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Додати до частини першої статті 5 новий пункт у такій редакції:
«9) інші благодійні заходи, не заборонені законом.»
 
Враховано редакційно    
47. 2. Відшкодування благодійними організаціями витрат інших бенефіціарів, пов’язаних із передачею майна і майнових прав, вказаних у частині 1 цієї статті, визнається благодійною діяльністю.
 
-72- Яворівський В.О.
У частині 2 статті 5 і усіх подальших місцях проекту Закону замінити слово «вказаних» на «зазначених» у відповідних відмінках.
 
Немає висновку   2. Відшкодування благодійними організаціями витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав, зазначених у частині першій цієї статті, визнається благодійною діяльністю.
 
48. 3. Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від благодійників-резидентів України не може бути підставою обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.
 
-73- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині третій статті 5 слова «благодійників-резидентів України» замінити словом «благодійників»
 
Враховано   3. Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від благодійників не може бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.
 
49. 4. Закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності та особливості регулювання певних видів благодійної діяльності, зокрема, але не виключно, вказаних у статтях 6 – 14 цього Закону.
 
-74- Воропаєв Ю.М.
У пункті 4 статті 5 замінити слово «види» на слова «форми здійснення»
 
Відхилено   4. Закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності та особливості регулювання певних видів благодійної діяльності.
 
50. Стаття 6. Благодійна пожертва
 
-75- Яворівський В.О.
Викласти назву статті 6 в наступній редакції: «Благодійна пожертва. Благодійний грант».
 
Немає висновку   Стаття 6. Благодійна пожертва. Благодійний грант
 
51. 1. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача бенефіціарам у власність речей, грошей, іншого майна, майнових прав благодійником для досягнення цілей благодійної діяльності, визначених цим Законом та правочином благодійника.
 
-76- Воропаєв Ю.М.
У частині першій статті 6 слова «правочином благодійника» замінити словами «благодійником у відповідності з цим Законом.»
 
Враховано редакційно Запропонована редакція відповідає статті 729 Цивільного кодексу України  1. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.
Договір про благодійну пожертву валютних цінностей не підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.
2. Благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником.
Суми валютних цінностей благодійного гранту, цільове використання яких не відбулося протягом строку, визначеного благодійником, підлягають поверненню благодійнику як поворотна фінансова допомога.
До благодійних грантів застосовуються положення про благодійні пожертви, якщо інше не визначено законом.
 
    -77- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 6 слова «речей, грошей» замінити словом «коштів»
 
Враховано апропонована редакція відповідає статті 177 Цивільного кодексу України   
    -78- Петьовка В.В.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«1. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача бенефіціарам у власність коштів, іншого майна, майнових прав благодійником для досягнення цілей благодійної діяльності, визначених правочином благодійника.»
 
Враховано    
    -79- Яворівський В.О.
Доповнити частину першу ст. 6 абзацом другим такого змісту: «Договір про благодійну пожертву валютних цінностей не підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню».
 
Враховано    
    -80- Яворівський В.О.
Доповнити частину 2 статті 6 такими абзацами:
«Благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником.
Суми валютних цінностей благодійного гранту, цільове використання яких не відбулося протягом строку, визначеного благодійником, підлягають поверненню благодійнику як поворотна фінансова допомога».
 
Враховано    
    -81- Яворівський В.О.
Додати частину другу статті 6 наступного змісту: «До благодійних грантів застосовуються положення про благодійні пожертви, якщо інше не визначено законом». Частину другу та третю відповідно вважати частинами третьою та четвертою.
 
Враховано    
    -82- Яворівський В.О.
В частині першій статті 6 виключити слова: «та правочином благодійника»
 
Враховано    
52. 2. Безповоротні разові чи періодичні внески учасників благодійних організацій, уповноважених ними осіб, а також членів органів управління визнаються благодійними пожертвами, якщо закони України або установчі документи благодійної організації не визначать інше.
 
-83- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 6 виключити, у зв’язку з чим частини третю-п’яту вважати відповідно частинами другою-четвертою
 
Враховано Доцільно регулювати це питання виключно в установчих документах благодійних організацій     
53. 3. Благодійна пожертва може надаватися з однією чи кількома відкладальними обставинами, які не повинні суперечити законам України або порушувати права третіх осіб.
 
-84- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 6 після слова «відкладальними» доповнити словами «або скасувальними»
 
Враховано У зв’язку з виключенням частини другої цього пункту, доцільно вказати про можливість скасувальної обставини  3. Благодійна пожертва, бенефіціаром якої є благодійна організація або інша юридична особа, може надаватися з однією чи кількома відкладальними або скасувальними обставинами, які не повинні суперечити законам України або порушувати права третіх осіб.
 
    -85- Яворівський В.О.
Частину другу статті 6 після слова «пожертва» доповнити словами: «бенефіціаром якої є благодійна організація або інша юридична особа,»
 
Враховано Для бенефіціарів-фізичних осіб виконання скасувальних або відкладальних обставин може істотно порушувати їх права, в тому числі на охорону здоров’я   
54. Благодійний грант може надаватися бенефіціарам зі скасувальною обставиною повернення благодійнику частини коштів або інших валютних цінностей, які фактично не було використано для певної благодійної діяльності протягом звітного періоду чи іншого визначеного право чином благодійника строку, який не може перевищувати 12 місяців. Частина благодійного гранту, що повертається благодійнику, визнається поворотною фінансовою допомогою.
 
-86- Воропаєв Ю.М.
Викласти друге речення пункту 3 статті 6 у такій редакції:
«Благодійний грант може надаватися бенефіціарам зі скасувальною обставиною повернення благодійнику частини чи всієї суми коштів або інших валютних цінностей, які фактично не було використано для певної обумовленої благодійником цілі (мети) протягом звітного періоду чи іншого визначеного право чином благодійника строку, який не може перевищувати 12 місяців, або в інших випадках і на умовах, передбачених правочином між благодійником і бенефіціаром.
 
Враховано редакційно      
    -87- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Абзац другий частини другої статті 6 виключити
 
Враховано Питання благодійних грантів врегульовано в статті 9 проекту, тому не має сенсу включення положень про благодійні гранти до статті 6 проекту   
55. 4. Благодійна пожертва може надаватися бенефеціарам, визначеним на конкурсних засадах благодійником або уповноваженими ним особами. Умови конкурсу можуть визначати дії, які бенефіціар має виконати на користь третіх осіб, які не є пов’язаними особами благодійника.
 
-88- Яворівський В.О.
Викласти частину четверту ст. 6 у редакції: «Благодійна пожертва може надаватися бенефеціарам, визначеним на конкурсних засадах благодійником або уповноваженими ним особами. Умовами конкурсу можуть визначатися дії, які бенефіціар має виконати на користь третіх осіб, крім тих, які пов’язані з благодійником».
 
Враховано Внесення змін відповідає пункту 153.2.4 Податкового кодексу України  4. Благодійна пожертва може надаватися бенефеціарам, визначеним на конкурсних засадах благодійником або уповноваженими ним особами. Умовами конкурсу можуть визначатися дії, які бенефіціар має виконати на користь третіх осіб, крім тих, які пов’язані з благодійником.
 
56. 5. Зміна цілей та порядку використання благодійної пожертви можлива за згодою благодійника або його правонаступників, а також на підставі рішення суду, якщо одержання такої згоди неможливе, або в інших випадках, визначених законом або правочином благодійника.
 
-89- Воропаєв Ю.М.
У пункті 5 статті 6 замінити слова «правочином благодійника» на слова «правочином між благодійником і бенефіціаром.»; «законом або» замінити на «законом чи».
 
Враховано частково Правочини для цілей благодійної діяльності можуть бути односторонніми (як-от заповіти)  5. Зміна цілей та порядку використання благодійної пожертви можлива за згодою благодійника або його правонаступників, а також на підставі рішення суду чи в інших випадках, визначених законом або правочином благодійника.
 
57. Благодійник або уповноважені ним особи мають право контролювати цільове використання благодійної пожертви, в тому числі на користь третіх осіб.
 
-90- Яворівський В.О.
Вискласти частину 6 статті 6 у такій редакції:
«6. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб».
 
Враховано   6. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб.
 
58. Благодійники або їх правонаступники мають право змінити бенефіціарів благодійної пожертви у випадку порушення цілей та порядку використання такої пожертви благодійними організаціями чи іншими бенефіціарами.
 
-91- Воропаєв Ю.М.
Додати речення в такій редакції:
«В цьому випадку благодійники або їх правонаступники мають право вимагати передачі до нового бенефіціара частини чи всієї суми коштів або іншого майна, які не було використано або використано з порушенням обумовленої благодійником цілі (мети).»
 
Враховано редакційно   7. Благодійники або їх правонаступники мають право у встановленому цим Законом порядку змінити бенефіціарів благодійної пожертви у разі порушення цілей, строків та порядку використання такої пожертви або її частини.
 
59. Стаття 7. Публічний збір благодійних пожертв
 
-92- Яворівський В.О.
Додати частину 1 наступного змісту: «1. Публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, у тому числі з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації, для досягнення цілей, визначених цим Законом».
Відповідно змінити нумерацію наступних статей законопроекту.
 
Враховано   Стаття 7. Публічний збір благодійних пожертв
1. Публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема, з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації, для досягнення цілей, визначених цим Законом.
 
60. 1. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь благодійної організації, в тому числі з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації, діють на підставі спеціальної довіреності керівника благодійної організації. Довіреність має визначати, зокрема, цілі збору коштів або іншого майна, порядок їх використання, а також загального доступу до фінансових звітів благодійної організації.
 
-93- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 7 замінити слово «спеціальної» словами «нотаріально посвідченої»
 
Враховано   2. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації, діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної організації. Довіреність має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання та порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації.
 
    -94- Яворівський В.О.
У частині першій статті 7 проекту після слів
«зокрема, цілі» додати слова «місце і строк»
 
Враховано    
    -95- Яворівський В.О.
У частині першій статті 7 проекту слова «та на користь» вилучити.
 
Враховано    
61. 2. Особи, які від імені благодійної організації здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь інших бенефіціарів, ніж така благодійна організація, діють на підставі спеціальної довіреності керівника благодійної організації, що відповідає вимогам частини 1 цієї статті. Спеціальна довіреність, що не містить імені бенефіціара, є нікчемною.
 
-96- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині другій статті 7 замінити слово «спеціальної» словами «нотаріально посвідченої»
 
Відхилено Довіреність замінена на контракт (договір).  3. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь благодійної організації від власного імені, діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з такою благодійною організацією. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання, порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації та відповідальність сторін у разі порушення контракту (договору) або порядку використання пожертв.
 
    -97- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Доповнити частину другу статті 7 словами «та містить ім’я (найменування) бенефіціара)»
 
Відхилено    
    -98- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Виключити друге речення частини другої статті 7
 
Враховано    
    -99- Яворівський В.О.
Частину 3 статті 7 викласти у редакції: «Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь благодійної організації від власного імені, діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з такою благодійною організацією. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце та строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання, порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації, а також відповідальність сторін у разі порушення контракту (договору) або порядку використання пожертв».
 
Враховано    
62. 3. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь інших бенефіціарів, ніж благодійні організації, діють на підставі контракту про благодійну діяльність з таким бенефіціаром або одним із його законних представників. Контракт має визначати, зокрема, цілі збору коштів або іншого майна, порядок їх використання на користь бенефіціара, а також відповідальність особи, яка здійснює публічний збір благодійних пожертв, перед бенефіціаром і благодійниками у разі порушення порядку використання таких пожертв.
 
-100- Яворівський В.О.
Частину 4 статті 7 викласти у наступній редакції: «Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь інших бенефіціарів (крім благодійних організацій), діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з таким бенефіціаром або одним з його законних представників. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце та строк збору коштів або іншого майна, порядок їх цільового використання, обліку та звітності, а також відповідальність особи, яка здійснює публічний збір благодійних пожертв, перед бенефіціаром і благодійниками у разі порушення контракту (договору) або порядку використання таких пожертв».
 
Враховано   4. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь інших бенефіціарів (крім благодійних організацій), діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з таким бенефіціаром або одним із його законних представників. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх цільового використання, обліку та звітності, а також відповідальність особи, яка здійснює публічний збір благодійних пожертв, перед бенефіціаром і благодійниками у разі порушення контракту (договору) або порядку використання таких пожертв.
 
63. 4. Особи, які перебувають на публічній службі, а також особи, які діють від імені осіб, які перебувають на публічній службі, не мають права здійснювати публічний збір благодійних пожертв.
 
-101- Яворівський В.О.
Частину 5 статті 7 викласти у наступній редакції: «Особи, які перебувають на державній або іншій публічній службі, а також особи, які діють від імені осіб, які перебувають на державній або іншій публічній службі, не мають права здійснювати публічний збір благодійних пожертв.».
 
Немає висновку   5. Особи, які перебувають на державній або іншій публічній службі та особи, які діють від імені осіб, які перебувають на державній або іншій публічній службі, не мають права здійснювати публічний збір благодійних пожертв.
 
64. 5. Витрати благодійників, пов’язані з підготовкою і здійсненням публічного збору благодійних пожертв, або відшкодування таких витрат благодійними організаціями визнаються благодійною діяльністю. Обмеження видів і суми таких витрат або їх відшкодувань можуть встановлюватися законами України.
 
-102- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину п’яту статті 7 виключити, у зв’язку з чим вважати частину шосту частиною п’ятою
 
Враховано Обмеження пов’язаних витрат, що не належать до адміністративних, уже встановлено іншими законами, як-от Законом України «Про гастрольні заходи в Україні» № 1115-ІV     
65. 6. Забороняється публічний збір благодійних пожертв на цілі, які не визнано законами України як благодійні або які порушують права третіх осіб. Забороняється публічний збір благодійних пожертв у формі підакцизних товарів.
 
-103- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині п’ятій статті 7 замінити
слова «не визнано законами України як благодійні» словами «суперечать законам України»
 
Враховано Чинна редакція обмежить право релігійних організацій на збір пожертв у публічних місцях, адже підтримка релігії не належить до сфер благодійної діяльності згідно зі статтею 3 цього Закону  6. Забороняється публічний збір благодійних пожертв на цілі, що суперечать законам України або порушують права третіх осіб. Забороняється публічний збір благодійних пожертв у формі підакцизних товарів.
 
66. 7. Порядок проведення благодійних лотерей встановлює Міністерство фінансів України.
 
-104- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину сьому статті 7 виключити, у зв’язку з чим вважати частину восьму статті 7 частиною шостою
 
Враховано Протягом дії мораторію на випуск і проведення недержавних лотерей, встановленого Законом України № 2630-ІV, включення цього пункту недоцільне     
67. 8. Положення про публічний збір благодійних пожертв застосовуються до публічного продажу майна від імені або на користь благодійних організацій (публічних торгів, аукціонів тощо). Благодійники, в тому числі благодійні організації, мають право здійснювати такий публічний продаж майна не частіше одного разу протягом звітного періоду.
 
-105- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину шосту статті 7 після слів «публічних торгів» доповнити словом «конкурсів»
 
Враховано Часові обмеження для благодійних заходів (наприклад, для публічного збору пожертв на термінове лікування тощо) доцільно встановити у благодійних програмах чи інших правочинах благодійників  7. Положення про публічний збір благодійних пожертв застосовуються до публічного продажу майна від імені або на користь благодійних організацій (публічних торгів, конкурсів, аукціонів тощо).
 
    -106- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Друге речення абзацу першого та абзац другий частини шостої статті 7 виключити
 
Враховано    
68. Благодійні організації розміщують на сайті уповноваженого регуляторного органу оголошення про місце і час публічного продажу, а також про умови і порядок участі благодійників не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати такого публічного продажу. Благодійні організації мають право публікувати оголошення також в інших друкованих або електронних засобах масової інформації.
 
-107- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Друге речення абзацу першого та абзац другий частини шостої статті 7 виключити
 
Враховано У зв’язку з виключенням статті 31 проекту обов’язкова публікація на сайті уповноваженого органу виконавчої влади стає неможливою.     
69. Стаття 8. Благодійні сервітути
 
   Стаття 8. Благодійні сервітути
 
70. 1. Благодійники мають право встановлювати сервітути земельних ділянок, іншого нерухомого майна, в тому числі пов’язаних з цим майном предметів, що мають історичну або культурну або іншу суспільну цінність, визначену законом, на користь благодійних організацій або інших конкретно визначених бенефіціарів за умови використання таких речей для цілей благодійної діяльності. Правочин про передачу прав на такі особисті благодійні сервітути є нікчемним.
 
-108- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частини першу статті 8 викласти в такій редакції:
«1.Благодійники мають право встановлювати сервітути земельних ділянок або іншого нерухомого майна на користь благодійних організацій або інших бенефіціарів за умови використання таких речей для цілей благодійної діяльності.»
 
Враховано редакційно У кількох експертних висновках вказувалося на потребу привести статтю 8 цього Закону у відповідність до статей 401-406 Цивільного кодексу  1. Благодійники мають право встановлювати сервітути земельних ділянок або іншого нерухомого майна на користь благодійних організацій або інших бенефіціарів за умови їх використання для цілей благодійної діяльності.
 
71. 2. Витрати на утримання і відновлення предметів особистих благодійних сервітутів, в тому числі податкові та інші обов’язкові виплати, що обтяжують ці предмети, несуть бенефіціари, на користь яких встановлено такі особисті благодійні сервітути. Якщо ці витрати стягнуто з власника, бенефіціари зобов’язані відшкодувати суму таких витрат власнику предмету особистих сервітутів, якщо інше не встановлено законами України або правочинами благодійників.
 
-109- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 8 виключити.
У зв’язку з цим вважати частину третю статті 8 частиною другою
 
Враховано Указані витрати регулюються відповідно до Цивільного кодексу і Податкового кодексу     
72. 3. Особисті благодійні сервітути припиняються на підставах, визначених Цивільним кодексом України, а також у випадку неможливості використання предмету особистих благодійних сервітутів для досягнення цілей благодійної діяльності. Особисті благодійні сервітути, щодо яких бенефіціари не виконують обов’язків, вказаних у частині 2 цієї статті, припиняються відповідно до закону або правочинів благодійників.
 
-110- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині другій статті 8 виключити слова «або правочинів благодійників»
 
Враховано редакційно Згідно зі статтею 406 Цивільного кодексу, припинення сервітутів дозволяється у випадках, встановлених законом  2. Особисті благодійні сервітути припиняються на підставах, визначених Цивільним кодексом України, а також у разі неможливості використання предмета особистих благодійних сервітутів для досягнення цілей благодійної діяльності.
 
73. 4. Бенефіціари не несуть відповідальності за зміни предмету особистих благодійних сервітутів або зменшення їх вартості, якщо вони використовують їх відповідно до законів України або правочинів благодійників.
 
-111- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину четверту статті 8 виключити
 
Враховано Указане положення не відповідає статті 403 Цивільного кодексу     
74. Стаття 9. Спадщини, спадкові відкази і спадкові договори для благодійної діяльності
 
-112- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Назву статті 9 викласти в такій редакції: «Стаття 9. Повернення благодійних грантів»
 
Відхилено Питання спадщини і спадкові договори регулюються Цивільним кодексом, тому їх дублювання у законопроекті не потрібне     
75. 1. Благодійні організації можуть бути спадкоємцями на підставі заповітів та заповідальних відказів. Прийняття благодійними організаціями спадщини або заповідального відказу, звичайна вартість яких менша, ніж вартість зобов’язань спадкодавця-благодійника, або які не можуть бути використані для благодійної діяльності, можливе на підставі рішення суду за позовом благодійної організації або іншої заінтересованої особи.
 
-113- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
«1. Суми коштів або інших валютних цінностей благодійного гранту, цільове використання яких не відбулося протягом строку, визначеного благодійником, підлягають поверненню благодійнику як поворотна фінансова допомога.»
 
Враховано редакційно Виділення окремої статті для повернення благодійних грантів пропонується визнати недоцільним. Водночас згадану пропозицію включено як останню частину статті 6 «Благодійна пожертва. Благодійний грант», а статтю 9 «Спадщини, спадкові відкази і спадкові договори для благодійної діяльності» виключено з відповідною зміною нумерації подальших статей     
76. 2. Благодійні організації можуть бути виконавцями заповітів, а також набувачами майна на підставі спадкових договорів, що передається для цілей благодійної діяльності або утворення благодійних організацій.
 
-114- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 9 виключити
 
Враховано      
77. Стаття 10. Рахунки та ендавменти
 
-115- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Назву статті 10 викласти в такій редакції: «Стаття 10. Управління благодійними ендавментами»
 
Враховано   Стаття 9. Управління благодійними ендавментами
 
78. 1. Благодійники або уповноважені ними особи мають право визначати цілі, порядок та умови використання пасивних доходів, одержаних в результаті розміщення коштів благодійників на депозитних та інших рахунках благодійників в установах банків та небанківських фінансових установах. На користь одного чи кількох бенефіціарів, указаних у договорі про відкриття рахунку та які не є пов’язаними особами благодійника, має передаватися не менше 50 відсотків загального річного доходу від розміщення таких коштів.
 
-116- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частини першу–п’яту статті 10 виключити.
У зв’язку з цим вважати частину шосту статті 10 частиною першою
 
Враховано пеціальне регулювання режиму банківських рахунків у статті 10 проекті не відповідає Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ. Визначення ендавменту та фінансових установ, які можуть управляти ендавментами, наведено у статті 1 цього Закону     
79. 2. Ендавментом визнається сума коштів або вартість іншого майна, призначених для інвестування або капіталізації на строк не менше 36 місяців, та пасивні доходи від такого інвестування або капіталізації, призначені для використання для цілей благодійної діяльності в порядку, визначеному благодійниками або уповноваженими ними особами.
 
-117- Яворівський В.О.
Частину другу статті «Управління благодійними ендавментами» викласти у такій редакції:
«1. Проценти та дивіденди від управління благодійними ендавментами призначені для:
1) надання благодійної допомоги бенефіціарам, визначеним благодійниками або уповноваженими ними особами;
2) виконання благодійних програм;
3) спільної благодійної діяльності.»
 
Враховано   1. Проценти та дивіденди від управління благодійними ендавментами призначені для:
1) надання благодійної допомоги бенефіціарам, визначеним благодійниками або уповноваженими ними особами;
2) виконання благодійних програм;
3) спільної благодійної діяльності.
 
80. 3. Правочини благодійників можуть визначати порядок та строк капіталізації майна ендавментів. До 50 відсотків пасивних доходів, одержаних від інвестування або капіталізації майна ендавментів протягом перших 36 місяців, може бути реінвестовано або витрачено на капітальний ремонт або капітальні поліпшення такого майна.
 
      
81. 4. Благодійники або уповноважені ними особи мають право призначати управителів майна ендавмента: банки, інші фінансові установи або інші особи, які мають ліцензії на управління майном.
 
      
82. 5. Благодійники мають право утворювати окремий ендавмент для виконання кожної благодійної програми або договору спільної діяльності.
 
      
83. 6. Зміни цілей, порядку та строків використання ендавменту можливі лише на підставі згоди благодійника або його правонаступників, а також суду, якщо ендавмент утворено на підставі заповіту.
 
-118- Яворівський В.О.
Перед словом «ендавменту» додати слово «благодійного»
 
Враховано   2. Зміни цілей, порядку та строків використання благодійного ендавменту можливі лише на підставі згоди благодійника або його правонаступників, а також за рішенням суду, якщо благодійний ендавмент створено на підставі заповіту.
 
84. Стаття 11. Волонтерська (благочинна) діяльність
 
-119- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Назву статті 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Безплатне надання послуг у благодійній діяльності»
 
Відхилено зв’язку з набранням чинності Закону України «Про волонтерську діяльність» № 3236-VІ від 19.04.2011р., волонтерська діяльність не має бути предметом регулювання цього Закону     
85. 1. Волонтерською (благочинною) діяльністю є добровільне та особисте надання безоплатних послуг бенефіціарам фізичними особами, спільно чи індивідуально, відповідно до Цивільного кодексу України. Волонтерською діяльністю не є альтернативна або безоплатна публічна служба, громадські роботи, або надання безоплатних послуг щодо виконання сімейних обов’язків чи обов’язків законного представника.
 
-120- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частини першу-третю статті 11 замінити частиною першою такого змісту:
«1. Благодійники мають право надавати бенефіціарам безплатні послуги у сферах, визначених у статті 3 цього Закону, спільно чи індивідуально, відповідно до Цивільного кодексу України.»
У зв’язку з цим вважати частини четверту- п’яту відповідно частинами другою-третьою
 
Відхилено У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про волонтерську діяльність» № 3236-17 волонтерська діяльність не має бути предметом регулювання цього Закону     
    -121- Томенко М.В.
Статтю 11 виключити
 
Враховано    
    -122- Кармазін Ю.А.
Замінити у пункті 1 статті 11 слова «Цивільного кодексу України» на слова «чинного законодавства України»
 
Відхилено таття 11 «Волонтерська (благочинна) діяльність» виключена. Також слово «чинного» у останніх законах України не вживається, оскільки законодавство може бути тільки чинним.   
86. 2. Волонтерська діяльність на користь третіх осіб здійснюється на підставі письмових договорів з благодійними чи іншими неприбутковими організаціями. Волонтери, які діють на підставі таких договорів, не належать до найманих працівників або інших категорій зайнятих осіб.
 
      
87. 3. Волонтери мають право на відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням цивільно-правових зобов’язань щодо бенефіціарів, благодійних чи інших неприбуткових організацій, а також страхуванням свого життя, здоров’я, цивільної відповідальності або добровільної участі в пенсійному, соціальному і медичному страхуванні, в тому числі обов’язковому.
 
      
88. 4. Волонтери самостійно несуть відповідальність за збитки чи іншу шкоду, заподіяну бенефіціарам або третім особам, якщо інше не визначено законом або договором.
 
-123- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині другій статті 11: слово «волонтери» замінити словом «благодійники»;
слова «або договором» виключити
 
Відхилено У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про волонтерську діяльність» № 3236-17 волонтерська діяльність не має бути предметом регулювання цього Закону     
89. 5. Особи з неповною або обмеженою дієздатністю мають право брати участь у волонтерській діяльності на підставі письмової згоди принаймні одного зі своїх законних представників.
 
-124- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частина третю статті 11 викласти в такій редакції:
«3. Особливості волонтерської діяльності в Україні визначаються Законом України «Про волонтерську діяльність».»
 
Відхилено У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про волонтерську діяльність» № 3236-17 волонтерська діяльність не має бути предметом регулювання цього Закону     
90. Стаття 12. Меценатська діяльність
 
   Стаття 10. Меценатська діяльність
 
91. 1. Меценатською діяльністю визнається добровільне надання благодійниками коштів, іншого майна та майнових прав, спільно чи індивідуально, для захисту, збереження, придбання, відновлення, дослідження або вдосконалення творів чи інших предметів, що становлять історичну, культурну або іншу суспільну цінність, визначену законодавством України, за умови забезпечення публічного доступу до таких творів чи інших предметів.
 
-125- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину першу статті 11 виключити, у звязку з чим частину другу вважати частиною першою
 
Враховано Визначення меценатської діяльності перенесено у статтю 1     
92. 2. Підготовка чи підтримка благодійних заходів, пов’язаних із відтворенням чи використанням творів та інших об’єктів авторського права і суміжних прав, в тому числі благодійних гастрольних заходів, визнається меценатською діяльністю за умови забезпечення публічного доступу до таких заходів.
 
-126- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 12 замінити
слова «об’єктів авторського права і суміжних прав» словами «об’єктів права інтелектуальної власності».
 
Враховано Термін «об’єкти інтелектуальної власності» має ширший зміст, ніж авторське право і суміжні права, та включає, наприклад, винаходи і наукові відкриття  1. Меценатською діяльністю визнається підготовка чи підтримка благодійних заходів, пов’язаних із створенням, відтворенням чи використанням у встановленому законодавством порядку творів та інших об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема благодійних гастрольних заходів, за умови забезпечення вільного доступу до таких заходів.
 
93. 3. Підготовка чи підтримка створення творів та інших об’єктів авторського права і суміжних прав, в тому числі національного культурного продукту, визнається меценатською діяльністю за умови забезпечення публічного доступу до таких творів.
 
-127- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину третю статті 12 виключити
 
Враховано Вказане питання врегульовано в новій редакції частини першої цієї статті     
    -128- Кармазін Ю.А.
Замінити у пункті 3 статті 12 слово «культурного» на слово «аудіовізуального»
Приведення тексту цього Закону у відповідність до статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
 
Відхилено апропоноване поняття має вужчий зміст   
    -129- Яворівський В.О.
Викласти частину 1 статті 10 у наступній редакції: «Меценатською діяльністю визнається підготовка чи підтримка благодійних заходів, пов’язаних із створенням, відтворенням чи використанням у встановленому законодавством порядку творів та інших об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, благодійних гастрольних заходів, за умови забезпечення вільного доступу до таких заходів.».
 
Враховано    
94. Це положення не застосовується до творів та інших об’єктів авторського права і суміжних прав, що використовуються в рекламі (крім соціальної реклами) і виборчій агітації, а також в об’єктах промислової власності, незалежно від їх звичайної вартості.
 
-130- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину першу статті 12 доповнити абзацом такого змісту:
«Це положення не застосовується до заходів, пов’язаних з рекламою (крім соціальної реклами) або виборчою агітацією, а також із відтворенням чи використанням комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг) і промислових зразків, які охороняються в установленому законом порядку.»
 
Враховано частково Необхідно уточнити перелік об’єктів промислової власності, щоб уникнути використання благодійних заходів для цілей комерційної реклами  2. Положення частини першої цієї статті не застосовуються до заходів, пов’язаних з рекламою (крім соціальної реклами), виборчою агітацією, а також з відтворенням чи використанням комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг) і промислових зразків, які охороняються в установленому законом порядку.
 
    -131- Яворівський В.О.
Частину 2 статті 10 викласти у наступній редакції: «Положення частини першої цієї статті не застосовуються до заходів, пов’язаних з рекламою (крім соціальної реклами), виборчою агітацією, а також із відтворенням чи використанням комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг) і промислових зразків, які охороняються в установленому законом порядку».
 
Враховано    
95. Стаття 13. Благодійна спільна діяльність
 
-132- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Статтю 13 виключити
 
Враховано Порядок здійснення спільної діяльності регулюється Цивільним кодексом України     
96. 1. Благодійники мають право спільно діяти без утворення юридичної особи для досягнення цілей благодійної діяльності на основі об’єднання своїх вкладів (просте товариство) або без об’єднання вкладів.
 
      
97. 2. Договори про спільну благодійну діяльність укладаються у письмовій формі та визначають порядок внесення та оцінки вкладів, права та обов’язки учасників, а також припинення таких договорів відповідно до актів цивільного законодавства.
 
      
98. 3. Доходи та інше майно, одержане учасниками в результаті їх спільної благодійної діяльності, повинні бути використані на благодійні цілі відповідно до договору та цього закону.
 
      
99. Стаття 14. Благодійні програми і проекти
 
-133- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Статтю 14 виключити
 
Враховано Доцільно регулювати строк і порядок виконання благодійних програм виключно актами благодійних організацій та інших благодійників     
100. 1. Благодійні організації та інші благодійники мають право розробляти та затверджувати благодійні програми і проекти в одній чи кількох сферах благодійної діяльності. Затвердження благодійних програм і проектів є обов’язковим у випадках, визначених право чинами благодійників або установчими документами благодійних організацій.
 
      
101. 2. Строк виконання благодійних програм становить не менше одного звітного періоду. Благодійні програми включають кошториси доходів і витрат, пов’язаних з досягненням результатів таких програм для їх бенефіціарів у кожному звітному періоді. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути засновники та члени органів управління благодійних організацій.
 
      
102. 3. Строк виконання благодійних проектів визначають благодійні організації або правочини інших благодійників. Благодійні проекти включають один або декілька благодійних заходів.
 
      
103. Розділ ІІІ. Благодійні організації
 
   Розділ ІІІ. Благодійні організації
 
104. Стаття 15. Благодійні організації
 
-134- Яворівський В.О.
Назву статті 15 викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Засади діяльності благодійних організацій».
 
Враховано У кількох експертних висновках рекомендовано уникати дублювання назв розділів та окремих статей цього Закону  Стаття 11. Засади діяльності благодійних організацій
 
105. 1. Благодійними організаціями визнаються юридичні особи, установчі документи яких визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених у статті 2 цього Закону, як основний вид діяльності такої юридичної особи.
Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних осіб, а також працівників таких організацій.
 
-135- Воропаєв Ю.М.
Виключити абзац перший частини першої статті 15.
 
Враховано Визначення благодійної організації наведено у статті 1 цього Закону.  1. Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
2. На працівників благодійних організацій поширюється законодавство про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.
 
    -136- Яворівський В.О.
Додати частину 2 наступного змісту:
«2. На працівників благодійних організацій поширюється законодавство про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення». Відповідно змінити нумерацію наступних частин цієї статті.
 
Враховано Цей пункт відповідає частині 6 статті 17 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» 1997 року і забезпечує соціальний захист працівників благодійних організацій   
    -137- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Виключити абзац перший частини першої статті 15.
 
Враховано изначення благодійної організації наведено у статті 1 цього Закону.   
106. 2. Благодійні організації самостійно визначають види, місце (територію) і строки благодійної діяльності, а також бенефіціарів такої діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.
 
-138- Яворівський В.О.
Частину другу статті 15 після слова «визначають» доповнити словом «сфери,».
 
Враховано   3. Благодійні організації самостійно визначають сфери, види, місце (територію) строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.
 
107. 3. Благодійні організації мають право утворювати спілки, асоціації та інші добровільні об’єднання та здійснювати спільну благодійну діяльність.
 
-139- Яворівський В.О.
Частину третю статті 11 зробити частиною четвертою і викласти у такій редакції: «Благодійні організації мають право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно з законом».
 
Враховано Така редакція відповідає частині 3 та 4 статті 17 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» 1997 року і забезпечує перелічені там права благодійних організацій  4. Благодійні організації мають право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законом.
 
    -140- Льовочкіна Ю.В.
Додати частину четверту статті 11 наступного змісту: «З метою здійснення благодійної діяльності благодійні організації мають право в установленому законодавством порядку створювати підприємства, установи та організації, засновувати засоби масової інформації, бути суб’єктом видавничої діяльності».
Відповідно частину четверту попередньої редакції вважати частиною п‘ятою.
 
Відхилено Цей пункт відповідає частині 9 статті 13 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» 1997 року і забезпечує перелічені там права благодійних організацій. Проте, після прийняття згаданого Закону були ухвалені Цивільний, Господарський та Податковий кодекси. Через це можуть виникати колізії, пов‘язані зі здійсненням господарської діяльності підприємствами, які засновані благодійними організаціями. Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України у своїх висновках виступало проти такої пропозиції.   
108. Стаття 16. Учасники благодійних організацій
 
-141- Яворівський В.О.
Викласти назву статті як «12. Засновники та учасники благодійних організацій»
 
Немає висновку   Стаття 12. Засновники та учасники благодійних організацій
 
109. 1. Учасниками благодійних організацій можуть бути засновники благодійних товариств, установ і фондів, а також члени благодійних товариств.
 
-142- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину першу статті 16 в такій редакції:
«1. Учасниками благодійної організації є її засновники (засновник)
та інші учасники, що вступили до складу учасників благодійної організації в порядку, встановленому її установчими документами.»
 
Враховано частково бмеження складу учасників благодійних установ лише їх засновниками встановлено Цивільним кодексом України  1. Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.
 
    -143- Деревляний В.Т.
У частині першій статті 16 замінити слова «можуть бути» на слово «є»
 
Відхилено    
    -144- Яворівський В.О.
Викласти частину першу статті 12 у такій редакції: «Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.»
 
Враховано    
110. 2. Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні особи та юридичні особи, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Засновники благодійних організацій, в тому числі особи без громадянства, іноземці, а також іноземні юридичні особи мають рівні права та обов’язки.
 
-145- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
«2. Учасниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні особи та юридичні особи, крім органів державної влади, місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.»
 
Відхилено   2. Засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи приймають рішення про утворення благодійних організацій, затверджують їх установчі документи та склад органів управління та приймають інші рішення, пов’язані з утворенням та державною реєстрацією благодійних організацій.
 
    -146- Яворівський В.О.
Викласти частину першу статті 12 у такій редакції: «Засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи приймають рішення про створення благодійних організацій, затверджують їх установчі документи та склад органів управління, а також приймають інші рішення, пов’язані зі створенням та державною реєстрацією благодійних організацій.»
 
Немає висновку    
111. 3. Благодійні організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями засновників. Засновники несуть відповідальність за зобов’язаннями благодійних організацій у випадках, визначених установчими документами благодійних організацій.
 
-147- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині третій статті 16: слово «засновників» замінити словами «своїх учасників»; слово «Засновники» замінити словом «Учасники»
 
Відхилено Уточнення чинної редакції відповідно до пункту 1 цієї статті дозволить уникнути колізій щодо благодійних товариств та зі статтею 96 Цивільного кодексу  3. Благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.
 
    -148- Яворівський В.О.
Викласти частину третю статті 12 у такій редакції: «Благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів».
 
Враховано    
112. 4. Членами благодійних товариств можуть бути особи, визначені у частині 2 цієї статті. Фізичні особи з неповною або обмеженою дієздатністю можуть бути членами благодійного товариства у випадках, визначених його установчими документами.
 
-149- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 4 статті 16 в такій редакції:
«4. Засновник (засновники) благодійної організації приймає (приймають) рішення про створення благодійної організації, затверджує (затверджують) статут благодійної організації, формує (формують) органи управління благодійної організації та вирішує (вирішують) інші питання, пов’язані зі створенням та державною реєстрацією благодійної організації.»
 
Відхилено Запропонована редакція потребує уточнення, бо перешкодить створенню благодійних установ на підставі заповітів     
    -150- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Виключити частину 4 статті 16
 
Враховано Питання про коло членів благодійних організацій, яке не суперечить законам, доцільно регулювати виключно установчими документами таких організацій   
113. Стаття 17. Види благодійних організацій
 
   Стаття 13. Види благодійних організацій
 
114. 1. Благодійна організація може бути утворена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням особливостей, указаних у цьому законі та актах цивільного законодавства.
 
-151- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 1 статті 17 у такій редакції:
«1. Благодійна організація може бути утворена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд.»
 
Враховано редакційно   1 Благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та іншими законами України.
 
115. 2. Благодійним товариством визнається благодійна організація, яка має членів та управляється членами, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійне товариство може бути утворено одним чи кількома засновниками та діє на підставі статуту. Єдиним учасником благодійного товариства не може бути інша благодійна організація, яка має єдиного учасника. Статут благодійного товариства може визначити право інших благодійників, ніж засновники або уповноважені ними особи, брати участь в наглядовій раді та інших органах управління. Учасники благодійного товариства не зберігають речові права на майно, яке передають товариству.
 
-152- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Речення третє і четверте частини другої статті 17 замінити реченням такого змісту:
«Статут благодійного товариства може визначити право інших благодійників, ніж учасники або уповноважені ними особи, брати участь в органах управління.»
 
Враховано редакційно .  2. Благодійним товариством визнається благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту.
 
116. 3. Благодійною установою визнається благодійна організація, яка не має членів та управляє активами, переданими засновником або засновниками для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійна установа може бути утворена одним чи кількома засновниками. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновники або уповноважені ними особи передають благодійній установі речові права на визначене в установчому акті майно, необхідне для досягнення цілей благодійної діяльності. Засновники не беруть участі в органах управління благодійної установи.
 
-153- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину третю статті 17 викласти в такій редакції:
«3. Благодійною установою визнається благодійна організація, установчі документи якої визначають активи, що засновник (и) передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновники не беруть участі в органах управління благодійної установи.»
 
Враховано частково Запропонована редакція частини третьої цієї статті точніше відповідає вимогам статті 83 Цивільного кодексу України щодо установ  3 Благодійною установою визнається благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою. Благодійна установа діє на підставі установчого акта.
 
117. 4. Благодійним фондом визнається благодійна організація, метою якої є формування та управління активами для щорічних витрат в розмірі не меншому, ніж визначено установчими документами або право чинами благодійників, для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути утворено одним чи кількома засновниками. Статут благодійного фонду визначає мінімальний розмір щорічних витрат на благодійну діяльність, порядок і строк формування і відновлення активів засновниками та іншими благодійниками. Засновники благодійного фонду та інші благодійники не зберігають речові права на майно, яке передають фонду.
 
-154- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину третю статті 17 викласти в такій редакції:
«4. Благодійним фондом визнається благодійна організація, статут якої є визначає мінімальний розмір щорічних витрат такого фонду для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути утворено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися і відновлюватися засновниками та/або іншими благодійниками.»
 
Враховано частково   4. Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.
 
118. Стаття 18. Установчі документи благодійних організацій
 
   Стаття 14. Установчі документи благодійних організацій
 
119. 1. Статут або установчий акт благодійної організації, затверджені засновниками або уповноваженими ними особами, повинні містити:
 
-155- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац перший частини першої статті 18 в такій редакції:
«1. Установчими документами благодійної організації є статут благодійної організації. Статут благодійної організації повинен містити відомості про:»
 
Відхилено У ст. 87 Цивільного кодексу, установчим документом установи, в т.ч. благодійної, визначено спільний чи індивідуальний установчий акт, а не статут  1. Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут. Установчим документом благодійної установи є установчий акт. Установчі документи благодійної організації затверджуються засновником (засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами.
2. Установчі документи благодійної організації повинні містити:
 
120. 1) найменування благодійної організації, що містить вказівку на її організаційно-правову форму та назву;
цілі та види благодійної діяльності;
 
-156- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 1 частини першої статті 18 в такій редакції:
«1) найменування благодійної організації;
2) цілі, напрями та форми здійснення благодійної діяльності;»
 
Враховано частково Благодійні організації мають право здійснювати будь-які види (форми) благодійної діяльності, вказані у цьому законі  1) найменування благодійної організації;
2) цілі та сфери благодійної діяльності;
 
    -157- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У пункті 1 частини першої статті 18 слово «види» замінити словом «сфери»
 
Враховано    
121. 2) органи управління, їх склад, компетенцію та порядок прийняття рішень;
 
-158- Воропаєв Ю.М.
Пункт 2 частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
«4)органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та порядок прийняття ними рішень;»
 
Враховано редакційно   3) органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;
 
    -159- Воропаєв Ю.М.
Додати до частини першої статті 18 новий пункт у такій редакції:
«3) місцезнаходження благодійної організації;»
 
Відхилено Відповідно до статті 93 Цивільного кодексу не обов’язково вказувати місцязнаходження в установчих документах юридичної особи – воно визначається за фактичним місцем ведення діяльності чи переважним знаходженням керівництва   
122. 3) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління, а також їх заміщення, зупинення чи припинення повноважень;
 
-160- Яворівський В.О.
Викласти пункт 4 у такій редакції: «Порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання)»;
Наступні пункти рахувати згідно порядкової нумерації.
 
Враховано   4) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);
5) порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;
 
    -161- Воропаєв Ю.М.
Додати до частини першої статті 18 новий пункт у такій редакції:
«5) порядок внесення змін до статуту благодійної організації;»
 
Враховано редакційно    
123. 4) джерела активів, вичерпний перелік видів основної діяльності, порядок контролю і звітності про їх використання, а також розподілу активів у випадку припинення благодійної організації;
 
-162- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 4 частини першої статті 18 в такій редакції:
«6) джерела активів благодійної організації , порядок контролю і звітності про їх використання, а також розподілу активів у випадку припинення благодійної організації;»
 
Враховано редакційно Перелік видів благодійної діяльності як основної для благодійної організації у статті 5 цього Закону є вичерпним, і додатковий перелік основної діяльності створить колізію зі статтею 157 Податкового кодексу  6) джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;
 
    -163- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Виключити у пункті 4 частини першої статті 18 слова «а також розподіл активів у випадку припинення благодійної організації»
 
Враховано Указання питання має регулюватися у наступному підпункті пункту 1 статті 18 Закону   
    -164- Воропаєв Ю.М.
Додати до частини першої статті 18 новий пункт у такій редакції:
«7) умови і порядок прийняття до складу учасників благодійної організації та виключення зі складу учасників благодійної організації;»
 
Відхилено Поправка потребує внесення в окремий пункт з огляду на правовий статус благодійних установ, які не мають членів   
    -165- Воропаєв Ю.М.
Додати до частини першої статті 18 новий пункт у такій редакції:
«8) права і обов’язки учасників благодійної організації;»
 
Відхилено Поправка потребує внесення в окремий пункт з огляду на правовий статус благодійних установ, які не мають членів   
124. 5) підстави і порядок припинення благодійної організації.
 
-166- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Додати у пункті 6 слова «в тому числі порядок розподілу активів».
 
Враховано   7) підстави та порядок припинення благодійної організації, у тому числі порядок розподілу активів.
 
125. 2. Установчі документи благодійних організацій можуть визначати особливості утворення, діяльності та припинення таких організацій, що не повинні суперечити законам України.
 
-167- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 2 статті 18 в такій редакції:
«2. До статуту благодійної організації можуть включатися і інші положення, пов’язані з особливостями діяльності благодійної організації.»
 
Враховано частково Поправка не враховує правовий статус благодійних установ, установчі акти яких можуть встановлювати особливості як їх створення (наприклад, установчий акт може міститися в заповіті), так і припинення.  3. Установчі документи благодійної організації можуть визначати особливості діяльності та припинення такої організації і не повинні суперечити законам України.
Статут благодійного товариства та благодійного фонду має містити також умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду.
 
    -168- Воропаєв Ю.М.
Додати пункт 3 до статті 18 в такій редакції:
«3. Статут благодійної організації не повинен суперечити чинному законодавству України.»
 
Відхилено Поправка створить відкритий перелік підстав для відмови в державній реєстрації благодійних організацій, не передбачені цим законом і Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".   
    -169- Яворівський В.О.
Викласти частину 3 статті 14 у тавкій редакції:
«Установчі документи благодійної організації можуть визначати особливості діяльності та припинення такої організації і не повинні суперечити законам України.
Статут благодійного товариства та благодійного фонду має містити також умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду».
 
Враховано    
126. Стаття 19. Державна реєстрація благодійних організацій
 
   Стаття 15. Державна реєстрація благодійних організацій
 
127. 1. Державні реєстратори за місцезнаходженням благодійної організації здійснюють реєстраційні дії відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
 
-170- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 1 статті 19 у такій редакції:
«1. Благодійна організація набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації.»
 
Враховано редакційно Поправка відповідає статті 87 Цивільного кодексу щодо створення юридичних осіб  1. Благодійні організації набувають прав та обов’язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації.
 
    -171- Яворівський В.О.
Викласти частину першу статті у наступній редакції:
«Благодійні організації набувають прав та обов’язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації».
 
Враховано    
128. 2. Для державної реєстрації благодійних організацій їх засновники або уповноважені ними особи подають (надсилають рекомендованим листом) державному реєстратору документи, визначені у статті 24 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», у тому числі оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновника (засновників) або уповноваженого ними органу про утворення благодійної організації.
 
-172- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 2 статті 19 у такій редакції: «2. Державна реєстрація благодійної організації проводиться державними реєстраторами за місцезнаходженням благодійної організації в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
 
Враховано частково   2. Державну реєстрацію благодійних організацій проводять державні реєстратори за місцезнаходженням благодійних організацій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
    -173- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 19 викласти в такій редакції:
«2. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації благодійної організації становить три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін до установчих документів благодійних організацій не справляється.»
 
Відхилено Дане положення має регулюватися відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".   
129. Стаття 20. Активи благодійних організацій
 
-174- Яворівський В.О.
У назві статті слово «Активи» замінити на «Активи» (доходи).
 
Враховано   Стаття 16. Активи (доходи) благодійних організацій
 
130. 1. Благодійні організації можуть мати на праві власності та інших речових правах кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами.
 
-175- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 20 слова «на праві власності та інших речових правах» замінити словами «право власності або інші речові права на»
 
Враховано   1. Благодійні організації мають право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами.
 
131. 2. Використання активів та правочини благодійної організації не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності. Забороняється використання активів благодійних організацій на адміністративні витрати в розмірі, що перевищують 20 відсотків загального річного доходу благодійної організації.
 
-176- Яворівський В.О.
Викласти частину 2 статті «Активи доходи) благодійних організацій» у такій редакції:
«2. Використання активів (доходів) та правочини благодійних організацій не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності».
 
Враховано   2. Використання активів (доходів) та правочини благодійних організацій не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності.
 
    -177- Воропаєв Ю.М.
Замінити у частині другій статті 20 слова «загального річного доходу благодійної організації» словами «кошторису такої благодійної організації в поточному році»
 
Відхилено Податковий кодекс України та інші акти законодавства не встановлюють правил щодо кошторисів юридичних осіб приватного права   
132. Витрати благодійних організацій, пов’язані з виконанням членами органів управління благодійних організацій, засновниками або уповноваженими ними особами своїх обов’язків, визначених установчими документами, визнаються адміністративними витратами. Витрати на оплату праці членів органів управління благодійних організацій, які не включаються до кошторисів благодійних програм, визнаються адміністративними витратами.
 
-178- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Абзац другий частини другої статті 20 виключити
 
Враховано У статті 138 Податкового кодексу уже визначено перелік адміністративних витрат юридичних осіб, тому треба уникнути колізії Податкового кодексу та цього закону     
133. 3. Благодійні організації мають право утворювати установи (заклади) та підприємства, а також зберігати речові права на майно таких установ (закладів) та підприємств. Благодійні організації можуть бути учасниками підприємницьких або непідприємницьких товариств, за зобов’язання яких несуть майнову відповідальність, обмежену внесками благодійних організацій до статутного або складеного капіталу таких товариств.
 
-179- Яворівський В.О.
Викласти частину 3 статті «Активи доходи) благодійних організацій» у такій редакції:
«3. Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.
Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат благодійних організацій, якщо інше не встановлено законом або правочином благодійника».
 
Враховано Перелік адміністративних витрат та санкції за нецільове використання доходів неприбуткових організацій визначено у статтях 138 та 157 Податкового кодексу України  3. Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.
Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат благодійної організації, якщо інше не встановлено законом або правочином між благодійною організацією та благодійником.
 
    -180- Яворівський В.О.
Частину 3 статті 16 викласти у наступній редакції: «Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.
Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат благодійної організації, якщо інше не встановлено законом або правочином між благодійною організацією та благодійником».
 
Враховано    
134. 4. Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність, пов’язану з цілями благодійної діяльності. Доходи благодійних організацій, одержані від господарської діяльності або від юридичних осіб, засновниками чи членами яких є благодійні організації, за винятком пасивних доходів, використовуються виключно для здійснення благодійних програм.
 
-181- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину четверту статті 20 у такій редакції:
«4. Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність, пов’язану з цілями благодійної діяльності. Доходи благодійних організацій, одержані від господарської діяльності або від юридичних осіб, засновниками чи учасниками яких є благодійні організації, за винятком пасивних доходів, використовуються виключно, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням благодійної організації, для здійснення благодійної діяльності.»
 
Враховано частково Поширено загальні обмеження щодо адміністративних витрат на пасивні доходи  4. Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей.
 
    -182- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині четвертій статті 20 слова «засновниками або членами» замінити словами «учасниками»
 
Враховано    
    -183- Воропаєв Ю.М.
Додати нову статтю 20 у такій редакції:
«Стаття 20. Права благодійних організацій
1. З метою здійснення благодійної діяльності благодійні організації мають право:
1) самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги бенефіціарам та використання своїх активів;
2) утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, філії, представництва;
3) об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань благодійної організації;
4) відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;
5) засновувати засоби масової інформації, підприємства, товариства і організації, займатися видавничою діяльністю;
6) бути учасником інших благодійних організацій;
7) мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України;
8) популяризувати своє ім'я (назву), символіку;
9) мати інші права згідно з чинним законодавством України.»
 
Відхилено апропонована поправка не відповідає статті 91 Цивільного кодексу України щодо цивільної правоздатності юридичних осіб та не встановлює спеціальних обмежень щодо окремих прав благодійних організацій. Право на об’єднання у спілки та самостійне вирішення питань про бенефіціарів уже передбачає стаття 15 Закону. Включення цієї статті обмежить права благодійних організацій порівняно з положеннями Цивільного кодексу   
    -184- Яворівський В.О.
Викласти частину 4 статті 16 у такій редакції: «Благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей».
 
Враховано Така редакція більш точно відповідає статті 131 Господарського кодексу України   
135. Стаття 21. Звітність благодійних організацій
 
   Стаття 17. Звітність благодійних організацій
 
136. 1. Благодійні організації складають та подають фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність в порядку, встановленому законодавством України.
 
-185- Яворівський В.О.
Слово «Законодавством України» замінити на «законом».
 
Враховано   1. Благодійні організації складають та подають фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законом.
 
137. 2. Установчі документи благодійної організації, рішення наглядової ради або правочини благодійників можуть визначати порядок складання та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання активів, наданих благодійниками благодійній організації.
 
-186- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині другій статті 21 слова «активів, наданих благодійниками благодійній організації» замінити словами «наданих ними активів»
 
Враховано частково   2. Установчі документи благодійних організацій або правочини між благодійними організаціями та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.
 
    -187- Яворівський В.О.
Частину 2 статті 17 викласти у наступні редакції:
«Установчі документи благодійних організацій або правочини між благодійними організаціями та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів».
 
Враховано    
138. 3. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання її активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.
 
   3. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.
 
139. Звітність благодійних організацій може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників, якщо інше не визначено законом.
 
-188- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
В абзаці другому частини третьої статті 21 після слова «правонаступників» додати слова «чи їх законних представників»
 
Враховано Благодійна допомога часто надається дітям та особам з обмеженою дієздатністю, відповідну згоду від імені яких мають надавати їх батьки, опікуни тощо  Звітність благодійних організацій може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.
 
140. Уповноважений регуляторний орган в установленому законами України порядку має право визначити додаткові види інформації про благодійну діяльність, доступ до якої не може бути обмеженим.
 
-189- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Виключити абзац третій частини третьої статті 21 цього Закону
 
Враховано У зв’язку з виключенням статті 31 Закону, немає сенсу згадувати про права уповноваженого органу     
141. 4. Благодійні організації розміщують на сайті уповноваженого регуляторного органу інформацію, вказану у частині 3 цієї статті, не пізніше наступного звітного періоду, якщо протягом будь-якого періоду протягом 36 календарних місяців така благодійна організація:
 
-190- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину четверту статті 21 виключити
 
Враховано У зв’язку з виключенням статті 31 Закону розміщення відповідних звітів благодійних організацій на сайті уповноваженого органу стає неможливими     
142. 1) одержала доход від публічного збору благодійних пожертв або публічного продажу майна в розмірі, що перевищує суму десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; або
 
      
143. 2) одержала пасивні доходи від ендавментів у розмірі, що перевищує суму десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; або
 
      
144. 3) витратила на виконання благодійних програм або на меценатську діяльність суму, що перевищує суму десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
145. Благодійні організації мають право публікувати інформацію, вказану у частині 3 цієї статті також в інших друкованих або електронних засобах масової інформації.
 
      
146. Стаття 22. Припинення благодійних організацій
 
   Стаття 18. Припинення благодійних організацій
 
147. 1. Реорганізація та ліквідація благодійних організацій здійснюються відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
-191- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 22 слова «Реорганізація і ліквідація» замінити словами «Державна реєстрація припинення»
 
Враховано Порядок реорганізації та ліквідації юридичних осіб визначає Цивільний кодекс та інші закони України  1. Державна реєстрація припинення благодійних організацій здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
148. 2. Правонаступниками благодійних організацій у випадку їх реорганізації має бути одна чи декілька благодійних організацій.
 
-192- Яворівський В.О.
Частину другу ст. 18 викласти у такій редакції: «Правонаступниками благодійної організації у разі її реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій».
 
Враховано   2. Правонаступниками благодійної організації у разі її реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.
 
149. 3. Рішення про ліквідацію благодійних організацій можуть бути прийняті наглядовою радою чи іншими особами, уповноваженими установчими документами благодійної організації, а також судом.
 
-193- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину третю статті 22 в такій редакції:
«3. Рішення про ліквідацію благодійної організації приймається відповідно до статуту благодійної організації або судом у випадках, передбачених чинним законодавством України.»
 
Враховано частково   3. Рішення про ліквідацію благодійної організації приймає орган управління, уповноважений установчими документами благодійної організації.
 
    -194- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині третій статті 22 слова «наглядовою радою» замінити словами «органом управління»
 
Враховано    
150. 4. Підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію благодійної організації визначені в законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та статті 33 цього Закону.
 
-195- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині четвертій статті 22 цифру «33» замінити на цифру «29»
 
Враховано редакційно   4. Підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію благодійної організації визначаються законом.
 
151. Установчі документи благодійної організації можуть визначати додаткові підстави її ліквідації.
 
-196- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Абзац другий частини четвертої статті 22 виключити
 
Враховано Право визначати додаткові підстави для ліквідації в установчих документах благодійної організації передбачено у частині першій статті 15 Закону     
152. 5. Активи, що залишаються при ліквідації благодійних організацій після задоволення вимог їх кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям, цілі діяльності яких подібні до цілей благодійної організації, що припиняється.
 
-197- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
В частині п’ятій статті 22 слова «цілі діяльності яких подібні до цілей благодійної організації, що припиняється» замінити словами «в порядку, встановленому установчими документами.»
 
Враховано редакційно Наявність інших благодійних організацій з подібними цілями не може бути гарантована.Порядок благодійні організації можуть визначити в установчих документах.  5. Активи, що залишаються під час ліквідації благодійних організацій після задоволення вимог їх кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду.
 
    -198- Яворівський В.О.
Частину п’яту статті 22 доповнити словами «у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду»;
слово «при» замінити на «під час».
 
Враховано У випадку ліквідації благодійної організації на підставі банкрутства або інших підставах за позовом органу державної влади, питання щодо розподілу активів регулюються рішеннями судів.   
153. 6. У випадках, визначених законами України, або відсутності благодійних організацій, вказаних у частині 5 цієї статті, активи благодійної організації, що припиняється, передаються у доход бюджету.
 
-199- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину шосту статті 22 в такій редакції:
«6. У випадках, визначених законами України, або відсутності благодійних організацій, вказаних у частині 5 цієї статті, активи благодійної організації, що ліквідується, передаються у доход державного бюджету.»
 
Враховано У кількох експертних висновках рекомендовано уточнити, до якого саме бюджету передаються активи благодійних організацій, що ліквідуються.  6. У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності благодійних організацій, зазначених у частині п’ятій цієї статті, активи благодійної організації, що ліквідується, спрямовуються до Державного бюджету України.
 
    -200- Карпук В.Г.
«6. У випадках, визначених законами України, або відсутності благодійних організацій, вказаних у частині 5 цієї статті, активи благодійної організації, що припиняється, передаються у доход місцевого бюджету.»
 
Враховано редакційно    
    -201- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Викласти частину шосту статті 22 у такій редакції:
«6. У випадках, визначених законами України, або відмови благодійних організацій, вказаних у частині п’ятій цієї статті, прийняти активи благодійної організації, що припиняється, такі активи передаються у доход Державного бюджету України.»
 
Враховано редакційно Оскільки діяльність благодійних організацій (крім тих, що мають на меті розвиток територіальної громади) має суспільно-корисний характер, доцільно передати такі активи в Державний бюджет України   
154. Розділ ІV. Управління благодійними організаціями
 
   Розділ ІV. Управління благодійними організаціями
 
155. Стаття 23. Органи управління благодійної організації
 
   Стаття 19. Органи управління благодійної організації
 
156. 1. Органами управління благодійною організацією є виконавчий орган і наглядова рада.
 
-202- Карпук В.Г.
Викласти частину першу статті 23 у такій редакції:
«1. Органами управління благодійною організацією є виконавчий орган, наглядова рада та загальні збори учасників.»
 
Враховано частково Загальні збори учасників –обов’язковий орган для товариств згідно зі ст.ст. 97 і 98 Цивільного кодексу України. Проте, благодійні фонди чи установи не повинні мати загальних зборів. У товариствах з невеликою кількістю учасників наглядова рада не обов’язкова, щоб не ускладнювати структуру управління.  1. Органами управління благодійних товариств та благодійних фондів є загальні збори учасників, виконавчий орган і наглядова рада.
Вищим органом управління благодійних товариств та благодійних фондів є загальні збори учасників.
Органами управління благодійних установ є виконавчий орган і наглядова рада.
Вищим органом управління благодійних установ є наглядова рада.
2. У благодійних товариствах та благодійних фондах, які мають не більше десяти учасників, наглядова рада може не створюватися. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами учасників.
 
    -203- Яворівський В.О.
Додати частину 2 наступного змісту:
«2. У благодійних товариствах та благодійних фондах, які мають не більше десяти учасників, наглядова рада може не створюватися. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами учасників».
 
Враховано    
    -204- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину першу статті 23 у такій редакції:
«1. Органами управління благодійною організацією є загальні збори учасників, а також виконавчий орган і наглядова рада.»
 
Враховано частково    
    -205- Кармазін Ю.А.
Замінити слова «наглядова рада» на слова «загальні збори учасників» у відповідних відмінках
 
Враховано частково Визначення виконавчого органу і наглядової ради як єдиних органів управління благодійної організації не узгоджено з відповідними положеннями Цивільного кодексу України і пунктом 19 Фундаментальних принципів щодо статусу неурядових організацій у Європі.   
    -206- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Викласти частину першу статті 23 цього Закону в такій редакції:
«1. Органами управління благодійних фондів і благодійних установ є виконавчий органі і наглядова рада. Вищим органом управління благодійних товариств є загальні збори учасників або уповноважених ними осіб.
У благодійних товариствах, які мають не більше 10 учасників, загальні збори учасників або уповноважених ними осіб можуть виконувати обов’язки наглядової ради.»
 
Враховано агальні збори учасників є обов’язковим органом для товариств, у тому числі благодійних, згідно зі ст.ст. 97 і 98 Цивільного кодексу України. Проте, благодійні фонди чи установи не повинні мати загальних зборів. Крім того, у товариствах з невеликою кількістю учасників формувати окрему наглядову раду не обов’язково, щоб не ускладнювати структуру управління.   
157. 2. Установчі документи благодійної організації можуть визначати порядок утворення і діяльності інших органів управління, підзвітних виконавчому органу або наглядовій раді.
 
-207- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині другій статті 23 слова «виконавчому органу або наглядовій раді» замінити словами «органам, указаним у частині першій цієї статті»
 
Враховано Необхідно зважати на особливості управління благодійних товариств, указані у частиній першій цієї статті  3. Установчі документи благодійної організації можуть визначати порядок утворення та діяльності інших органів благодійної організації, підзвітних органам управління благодійної організації, зазначеним у частині першій цієї статті.
 
158. 3. Рішення органу управління благодійної організації засвідчуються підписами усіх членів органу, які брали участь в прийнятті рішення спільно або окремо.
 
-208- Яворівський В.О.
Виключити частину 3 ст. 23.
 
Враховано Ця частина виключена як така, що може надмірно ускладнити прийняття рішень  Стаття 20. Загальні збори учасників благодійних товариств та благодійних фондів
1. Вищим органом управління благодійних товариств та благодійних фондів є загальні збори учасників, які складаються з учасників таких благодійних товариств чи благодійних фондів або уповноважених представників таких учасників.
2. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності благодійних товариств та благодійних фондів.
3. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників, їх скликання та проведення, а також інші питання щодо здійснення загальними зборами учасників своїх повноважень як вищого органу управління благодійних товариств та благодійних фондів визначаються їх статутами.
4. До виключної компетенції загальних зборів учасників благодійних товариств та благодійних фондів належить:
1) внесення змін до статуту;
2) призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) членів виконавчого органу та наглядової ради;
3) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію.
5. Статутами благодійних товариств та благодійних фондів до виключної компетенції загальних зборів учасників можуть бути віднесені також інші питання.
6. Якщо благодійне товариство або благодійний фонд має одного учасника, рішення, які повинні прийматися загальними зборами учасників такого благодійного товариства чи благодійного фонду, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.
 
    -209- Воропаєв Ю.М.
Додати нову статтю 24 у такій редакції:
«Стаття 24. Вищий орган управління благодійної організації
1. Вищим органом управління благодійної організації є загальні збори учасників, які складаються з учасників благодійної організації.
2. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників, їх скликання та інші питання щодо здійснення загальними зборами учасників своїх повноважень як вищого органу управління благодійної організації визначаються статутом благодійної організації.
3. До компетенції загальних зборів учасників благодійної організації належить:
1) внесення змін до статуту благодійної організації;
2) обрання і відкликання членів виконавчого органу та наглядової ради благодійної організації;
3) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію благодійної організації;
4) визначення основних напрямів діяльності благодійної організації.
4. Статутом благодійної організації до компетенції загальних зборів учасників можуть бути віднесені й інші питання.»
 
Відхилено Поправка не враховує особливості правового статусу благодійних фондів та установ, які можуть не мати членів   
    -210- Яворівський В.О.
Викласти частину 3 статті 19 у такій редакції: «Установчі документи благодійної організації можуть визначати порядок створення та діяльності інших органів благодійної організації, підзвітних органам управління благодійної організації, зазначеним у частині першій цієї статті».
 
Враховано    
    -211- Яворівський В.О.
Додати нову статтю 20 наступного змісту
«Стаття 20. Загальні збори учасників благодійних товариств та благодійних фондів»
 
Враховано    
    -212- Яворівський В.О.
Викласти нову статтю 20 таким чином:
«1. Вищим органом управління благодійних товариств та благодійних фондів є загальні збори учасників, які складаються з учасників таких благодійних товариств чи благодійних фондів або уповноважених представників таких учасників.
2. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності благодійних товариств та благодійних фондів.
3. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників, їх скликання та проведення, а також інші питання щодо здійснення загальними зборами учасників своїх повноважень як вищого органу управління благодійних товариств та благодійних фондів визначаються їх статутами.
4. До виключної компетенції загальних зборів учасників благодійних товариств та благодійних фондів належить:
1) внесення змін до статуту;
2) призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) членів виконавчого органу та наглядової ради;
3) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію.
5. Статутами благодійних товариств та благодійних фондів до виключної компетенції загальних зборів учасників можуть бути віднесені також інші питання.
6. Якщо благодійне товариство або благодійний фонд має одного учасника, рішення, які повинні прийматися загальними зборами учасників такого благодійного товариства чи благодійного фонду, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.»
 
Немає висновку    
159. Стаття 24. Виконавчий орган благодійної організації
 
   Стаття 21. Виконавчий орган благодійної організації
 
160. 1. Виконавчий орган благодійної організації є постійно діючим. Членами виконавчого органу можуть бути одна або кілька фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
Члени виконавчого органу призначаються, обираються або затверджуються засновниками благодійних організацій або уповноваженими засновниками особами, чи судом.
 
-213- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Викласти частину першу статті 24 у такій редакції:
1. Виконавчий орган благодійної організації є постійно діючим органом управління благодійної організації. Виконавчий орган організації може бути колегіальним (дирекція) або одноособовим (директор). Дирекцію очолює генеральний директор.»
 
Враховано частково Ускладнення структури управління недоцільне, особливо для невеликих благодійних організацій.  1. Виконавчий орган благодійної організації є постійно діючим органом управління благодійної організації.
Членами виконавчого органу можуть бути одна або декілька фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
 
    -214- Яворівський В.О.
У Статті «Виконавчий орган благодійної організації» виключити слова: «Виконавчий орган благодійної організації є постійно діючим».
 
Враховано Згадане питання врегульовано у Цивільному кодексі.   
    -215- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 24 слово «засновниками» замінити словом «учасниками».
 
Враховано    
    -216- Карпук В.Г.
У частині першій статті 24 виключити слова: «чи судом»
 
Враховано Можливість зміни структури управління судом передбачена у статті 103 Цивільного кодексу України тільки для установ. Подібні зміни щодо товариств і фондів, де учасники беруть участь в органах управління, можуть призвести до серйозних зловживань   
161. 2. Керівником благодійної організації як юридичної особи є керівник її виконавчого органу. Установчі документи благодійної організації можуть визначити іншу особу як керівника благодійної організації за умови підзвітності такого керівника наглядовій раді.
 
-217- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину другу статті 24 у такій редакції:
«2. Виконавчий орган діє від імені благодійної організації в межах, встановлених цим Законом та статутом благодійної організації. Повноваження та порядок діяльності виконавчого органу благодійної організації визначаються статутом благодійної організації.»
 
Враховано частково   2. Виконавчий орган діє від імені благодійної організації в порядку та межах повноважень, установлених законом та установчими документами благодійної організації.
 
    -218- Яворівський В.О.
Частину 2 статті 21 викласти у такій редакції:
«Виконавчий орган діє від імені благодійної організації в порядку та межах повноважень, установлених законом та установчими документами благодійної організації.».
 
Враховано    
162. 3. Установчі документи або рішення наглядової ради можуть визначати обмеження права керівника благодійної організації та членів виконавчого органу укладати договори або вчиняти інші юридичні дії від імені благодійної організації.
 
-219- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину третю статті 24 виключити
 
Враховано      
163. 4. Члени виконавчого органу мають право на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням їх статутних обов’язків. Установчі документи благодійної організації або рішення наглядової ради можуть визначити порядок надання інших видів компенсацій або винагород членам виконавчого органу, в тому числі заробітної плати.
 
-220- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину четверту статті 24 виключити. У зв’язку з цим вважати частини п’яту-шосту статті 24 частинами третьою-четвертою
 
Враховано      
164. 5. Зміни складу виконавчого органу затверджуються наглядовою радою за поданням виконавчого органу, засновників благодійної організації, уповноважених засновниками осіб, або інших осіб, визначених установчими документами або законами України.
 
-221- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині третій статті 24 виключити слова «виконавчого органу, засновників благодійної організації, уповноважених засновниками осіб, або інших осіб»
 
Відхилено зв‘язку з виключенням цієї частини     
165. Наглядова рада має право постійно або тимчасово усунути з посади будь-якого члена виконавчого органу, якщо установчі документи благодійної організації не визначають підстави та порядок усунення членів виконавчого органу.
 
-222- Яворівський В.О.
Частини третю–п‘яту статті 22 вилучити.
 
Враховано      
166. Стаття 25. Наглядова рада благодійних організацій
 
   Стаття 22. Наглядова рада благодійних організацій
 
167. 1. Членами наглядової ради можуть бути три чи більше фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Члени наглядової ради призначаються, обираються або затверджуються засновниками благодійних організацій або уповноваженими засновниками особами, чи судом.
 
-223- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину першу статті 25 у такій редакції:
«1. Наглядова рада благодійної організації є контролюючим органом, який в межах своєї компетенції, визначеної статутом благодійної організації, контролює і регулює діяльність виконавчого органу благодійної організації.»
 
Враховано редакційно У благодійних фондах та установах наглядова рада є вищим органом управління, функції якого не обмежуються контролем за виконавчим органом  1. Наглядова рада є органом управління благодійних товариств та благодійних фондів, який в межах своєї компетенції, визначеної їх статутами, контролює і регулює діяльність виконавчого органу та здійснює інші функції, передбачені статутами благодійних товариств та благодійних фондів.
Наглядова рада є вищим органом управління благодійних установ, який може вирішувати будь-які питання діяльності благодійних установ відповідно до цього Закону.
 
    -224- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 25 слова слова: «три чи більше фізичних осіб» замінити словами «фізичні особи»; слово «засновниками» замінити словом «учасниками»
 
Відхилено    
    -225- Карпук В.Г.
У частині першій статті 25 виключити слова: «чи судом»
 
Враховано    
    -226- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Доповнити частину першу статті 25 після слова «судом» словами «у випадках, визначених законом»
 
Відхилено Суди не можуть приймати рішення щодо складу наглядової ради з власної ініціативи, в тому числі у випадках зміни структури управління благодійної установи згідно із статтею 103 Цивільного кодексу України   
    -227- Яворівський В.О.
Частину 1 викласти у наступній редакції: «Наглядова рада є органом управління благодійних товариств та благодійних фондів, який в межах своєї компетенції, визначеної їх статутами, контролює і регулює діяльність виконавчого органу та здійснює інші функції, передбачені статутами благодійних товариств та благодійних фондів.
Наглядова рада є вищим органом управління благодійних установ, який може вирішувати будь-які питання діяльності благодійних установ відповідно до цього Закону».
 
Враховано    
168. 2. Членами наглядової ради благодійної організації не можуть бути члени інших органів управління благодійної організації. Установчі документи благодійної організації можуть визначати інших осіб, які не можуть бути членами наглядової ради.
 
-228- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину другу статті 25 у такій редакції:
«2. Членами наглядової ради благодійної організації не можуть бути члени виконавчого органу цієї благодійної організації.»
 
Враховано редакційно   2. Членами наглядової ради благодійної організації не можуть бути члени виконавчого органу.
 
    -229- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 25 викласти в такій редакції:
«2. Членами наглядової ради благодійної організації з правом ухвального голосу не можуть бути члени інших органів управління благодійної організації».
 
Враховано редакційно Члени інших органів управління благодійної організації можуть мати право дорадчого голосу в наглядовій раді   
    -230- Яворівський В.О.
Викласти частину 2 статті 22 у такій редакції:
«Членами наглядової ради благодійної організації не можуть бути члени виконавчого органу».
 
Враховано    
169. 3. Наглядова рада організує планування діяльності благодійної організації і контролює відповідність діяльності і використання активів організації її установчим документам.
 
-231- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину третю статті 25 у такій редакції:
«3. Наглядова рада контролює відповідність діяльності і використання активів благодійної організації її установчим документам і законодавству України.»
 
Відхилено Поправка дублює положення статей 101-104 Цивільного кодексу  3. Наглядова рада затверджує благодійні програми благодійної організації і контролює відповідність діяльності та використання активів благодійної організації її установчим документам.
 
    -232- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині третій статті 25 слова «організує планування діяльності» замінити словами «затверджує благодійні програми»
 
Враховано    
    -233- Яворівський В.О.
Викласти частину третю статті 22 у такій редакції:
«Наглядова рада затверджує благодійні програми благодійної організації і контролює відповідність діяльності та використання активів благодійної організації її установчим документам.».
 
Враховано    
170. Наглядова рада затверджує або оскаржує будь-які договори та інші правочини між благодійною організацією та членами органів управління благодійної організації.
 
-234- Яворівський В.О.
Другий та третій абзаци частини 3 статті 22 вилучити.
 
Враховано      
171. Наглядова рада має право одержувати будь-яку фінансову чи іншу звітність та інформацію щодо діяльності благодійної організації, за винятком визначених законом обмежень доступу до звітності чи інформації. Наглядова рада має право призначити спеціальну перевірку у випадку відмови надати фінансову чи іншу звітність та інформацію щодо діяльності благодійної організації. Наглядова рада затверджує річний фінансовий звіт благодійної організації.
 
      
172. Установчі документи благодійної організації можуть визначити додаткові права та обов’язки наглядової ради.
 
      
173. 4. Члени наглядової ради не можуть утримуватися від участі у прийнятті рішень, за винятком випадку конфлікту інтересів, і мають право зафіксувати розбіжну думку щодо окремих рішень наглядової ради.
 
-235- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину четверту статті 25 у такій редакції:
«4. Повноваження та порядок діяльності наглядової ради визначаються статутом благодійної організації.»
 
Відхилено Для благодійних фондів та установ повноваження наглядової ради не повинні визначатися лише установчими документами, бо саме наглядові ради в таких фондах та установах уповноважені вносити зміни до установчих документів  4. Наглядова рада благодійного товариства та благодійного фонду має право зупинити повноваження будь-якого члена виконавчого органу до прийняття рішення вищим органом управління, якщо статутом не передбачено інше.
 
    -236- Яворівський В.О.
Викласти частину четверту статті 22 у такій редакції:
«Наглядова рада благодійного товариства та благодійного фонду має право зупинити повноваження будь-якого члена виконавчого органу до прийняття рішення вищим органом управління, якщо статутом не передбачено інше.».
 
Враховано    
174. 5. Зміни складу наглядової ради затверджуються засновниками благодійної організації чи судом за поданням наглядової ради, уповноважених засновниками осіб, або інших осіб, визначених установчими документами або законами України.
 
-237- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині пятій статті 25 слово «засновниками» замінити словом «учасниками»; «наглядової ради, уповноважених засновниками осіб, або інших» замінити словом «учасниками»;
додати після слова «судом» слова «у випадках, визначених законом,»;
виключити слова «наглядової роади, уповноважених засновниками осіб, або інших»;замінити слова «законами України» словом «законом»
 
Враховано частково Випадки зміни структури управління установи визначені у Цивільному кодексі.  5. Повноваження та порядок діяльності наглядової ради благодійних товариств та благодійних фондів визначаються їх статутами.
 
    -238- Яворівський В.О.
Викласти частину п‘яту статті 22 у такій редакції:
«Повноваження та порядок діяльності наглядової ради благодійних товариств та благодійних фондів визначаються їх статутами».
 
Враховано    
175. Стаття 26. Конфлікт інтересів
 
   Стаття 23. Конфлікт інтересів
 
176. 1. Член органу управління благодійної організації не бере участі в прийнятті рішень стосовно: договорів або інших правочинів між благодійною організацією та цим членом органу управління, його кредитором або пов’язаною особою; суперечок між благодійною організацією та цим членом органу управління або третіми особами, кредитором або пов’язаною особою яких є цей член органу управління; звільнення цього члена органу управління, його кредитора або пов’язаної особи від майнової відповідальності перед благодійною організацією.
 
   1. Член органу управління благодійної організації не бере участі у прийнятті рішень стосовно:
1) договорів або інших правочинів між благодійною організацією та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;
2) спорів між благодійною організацією та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;
3) звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової відповідальності перед благодійною організацією.
2. Члени органів управління благодійної організації або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від благодійної організації.
3. Установчі документи благодійної організації можуть визначати інші підстави конфлікту інтересів та порядок його розв’язання.
 
177. 2. Члени органів управління благодійної організації, їх кредитори або пов’язані особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від благодійної організації.
 
      
178. Установчі документи або наглядова рада благодійної організації можуть визначити інші підстави конфлікту інтересів та порядок розв’язання такого конфлікту.
 
      
179. 3. Рішення органів управління благодійної організації можуть бути оскаржені як недійсні членом органу управління чи іншою заінтересованою особою в наглядовій раді чи суді протягом шести місяців з моменту, коли цій особі стало відомо чи мало стати відомо про конфлікт інтересів щодо прийняття цих рішень.
 
-239- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Доповнити статтю 26 новою частиною в такій редакції:
«4. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути засновники та члени органів управління благодійних організацій.»
 
Враховано редакційно Ця норма перенесена зі статті 14 цього Закону, що пропонується до виключення  4. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) та члени органів управління благодійних організацій.
 
    -240- Яворівський В.О.
Викласти статтю 23 «Конфлікт інтересів» у такій редакції:
«1. Член органу управління благодійної організації не бере участі у прийнятті рішень стосовно:
1) договорів або інших правочинів між благодійною організацією та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;
2) спорів між благодійною організацією та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;
3) звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової відповідальності перед благодійною організацією.
2. Члени органів управління благодійної організації або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від благодійної організації.
3. Установчі документи благодійної організації можуть визначати інші підстави конфлікту інтересів та порядок його розв’язання.
4. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) та члени органів управління благодійних організацій».
 
Враховано риведення у відповідність до підпунктів 14.1.159 і 165.1.4 Податкового кодексу. що містять визначення «пов’язаних осіб» та обмеження щодо таких осіб у благодійних та інших неприбуткових організаціях.   
180. Стаття 27. Відповідальність членів органів управління благодійних організацій
 
   Стаття 24. Відповідальність членів органів управління благодійних організацій
 
181. 1. Члени органів управління благодійної організації несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність цих органів, що заподіяли шкоду благодійній організації внаслідок порушення цього Закону. Члени наглядової ради, які до моменту заподіяння шкоди звернулися до суду з вимогою вжити запобіжних заходів, звільняються від відповідальності.
 
-241- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 27 слово «шкоду» замінити словом «збитки»;
друге речення частини першої статті 27 виключити
 
Враховано Оскільки шкода може бути і майновою, і немайновою, доцільно обмежити відповідальність членів органів управління випадками заподіяння майнової шкоди  1. Члени органу управління благодійної організації несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність цього органу, що заподіяли збитки благодійній організації внаслідок порушення цього Закону.
 
182. 2. Кредитори або бенефіціари благодійної організації, мають право позиватися про відшкодування благодійній організації шкоди, заподіяної членами органів управління, якщо благодійна організація не вимагає такого відшкодування від членів органів управління протягом принаймні шести місяців і майна такої організації недостатньо для задоволення вимог її кредиторів або бенефіціарів. Це положення не застосовується до членів органів управління, які уклали договори страхування цивільної відповідальності, розмір страхових відшкодувань чи виплат на підставі яких достатній для задоволення вимог кредиторів чи бенефіціарів благодійної організації.
 
-242- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу статті 27 викласти в такій редакції:
«2. Члени органів управління благодійної організації, які до моменту заподіяння збитків уклали договори страхування своєї цивільної відповідальності або звернулися до суду з вимогою вжити запобіжних заходів, звільняються від відповідальності.»
 
Враховано редакційно Чинна редакція цього Закону створює можливості для неправомірного втручання третіх осіб у діяльність органів управління благодійних організацій  2. Члени органів управління благодійної організації можуть укладати договори страхування цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними благодійній організації.
 
    -243- Яворівський В.О.
Частину другу статті 27 викласти в такій редакції:
«2. Члени органів управління благодійної організації можуть укладати договори страхування цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними благодійній організації.»
 
Враховано Частина друга статті 27 потребує узгодження з положеннями Цивільного кодексу та Закону України «Про страхування»   
183. Розділ V. Міжнародна благодійна діяльність
 
-244- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Викласти назву Розділу V в такій редакції: «Розділ V. Представництва, філії іноземних благодійних організацій»
 
Враховано У кількох експертних висновках вказано, що назва розділу не відповідає предмету правового регулювання  Розділ V. Представництва, філії іноземних благодійних організацій
 
184. Стаття 28. Міжнародна благодійна діяльність
 
-245- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Виключити статтю 28
 
Враховано Частину першу статті 28 перенесено до частини третьої статті 4     
185. 1. Суб’єкти благодійної діяльності мають право здійснювати благодійні програми, волонтерську діяльність, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України.
 
      
186. 2. Іноземці, які є учасниками міжнародних благодійних програм, волонтерської діяльності чи надання гуманітарної допомоги на території України, мають право на першочергове візове обслуговування і надання дозволів на проживання, а також дозволів на працевлаштування у випадках, визначених законодавством України.
 
-246- Воропаєв Ю.М.
Томенко М.В.
   
Враховано У зв’язку з дією окремих законів України про гуманітарну допомогу, правовий статус іноземців, волонтерську діяльність тощо недоцільно включати указані норми до цього закону     
187. Стаття 29. Акредитація представництв і філій іноземних благодійних організацій
 
-247- Яворівський В.О.
Після слів «Акредитація» додати слово «в Україні» в усьому тексті.
 
Враховано   Стаття 25. Акредитація в Україні представництв, філій іноземних благодійних організацій
 
188. 1. Акредитація представництва, філії іноземної благодійної організації здійснюється Міністерством юстиції України.
 
-248- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині першій статті 29 слова «Міністерством юстиції України» замінити словами «спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.»
 
Відхилено Поправка вносилась у зв’язку із створенням Державної реєстраційної служби     
189. 2. Для акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації уповноважена нею особа (особи) подає до Міністерства юстиції (надсилає рекомендованим листом):
 
-249- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині другій статті 29 слова «Міністерства юстиції» замінити словами «державного реєстратора за місцезнаходженням представництва, філії»
 
Відхилено      
190. 1) заяву про акредитацію встановленого уповноваженим регуляторним органом зразка;
 
-250- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У пункті 1 частини першої статті 29 слова «встановленого уповноваженим регуляторним органом зразка» замінити словами «зразок якої встановлено спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації»
 
Відхилено Зміни вносяться у зв’язку із створенням Державної реєстраційної служби України     
191. 2) дві копії документу уповноваженого органу іншої держави, що підтверджує легалізацію благодійної організації;
 
      
192. 3) дві копії установчих документів іноземної благодійної організації;
 
      
193. 4) дві копії рішення уповноваженого органу іноземної благодійної організації про утворення представництва або філії в Україні та призначення керівника представництва або філії;
 
      
194. 5) довіреність на ім'я керівника представництва або філії, оформлену відповідно до законодавства держави, в якій видана така довіреність;
 
      
195. 6) дві копії положення про представництво або філію, якщо воно передбачено рішенням про утворення представництва або філії;
 
      
196. 7) документ, що підтверджує внесення плати за проведення акредитації, у розмірі, що дорівнює реєстраційному збору, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
 
      
197. Документи, вказані в пунктах 2-6 цієї частини, мають бути легалізовані в установленому законодавством України порядку.
 
-251- Воропаєв Ю.М.
Додати слова «та перекладені на українську мову з нотаріальним засвідченням такого перекладу»
 
Відхилено Подібні вимоги не передбачені для реєстраційних дій у статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб»     
198. 3. Міністерство юстиції протягом 30 календарних днів з дати одержання документів, указаних у частині 2 цієї статті, проводить їх правову експертизу та приймає рішення про акредитацію чи про відмову в акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації.
 
-252- Воропаєв Ю.М.
Додати після слова «юстиції» слово «України»
 
Відхилено У зв’язку із створенням Державної реєстраційної служби     
    -253- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині третій статті 29 слова «Міністерство юстиції протягом 30 календарних днів» замінити словами «Державний реєстратор протягом десяти робочих днів»
 
Відхилено    
199. 4. У разі прийняття рішення про акредитацію, Міністерство юстиції не пізніше наступного робочого дня передає державному реєстратору за місцезнаходженням філії, представництва іноземної благодійної організації копії документів, вказаних в пунктах 2, 3, 4 та 6 частини 2 цієї статті, з помітками про акредитацію філії, представництва, та видає оригінал свідоцтва про акредитацію керівнику філії, представництва іноземної благодійної організації.
 
-254- Воропаєв Ю.М.
У частині четвертій статті 29 після слів «наступного робочого дня» додати слова «після прийняття рішення про акредитацію»
 
Відхилено      
    -255- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину четверту статті 29 викласти в такій редакції:
«4. У разі прийняття рішення про акредитацію державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня видає оригінал свідоцтва про акредитацію керівнику філії, представництва іноземної благодійної організації.»
 
Відхилено    
200. 5. Державний реєстратор включає відомості про акредитацію філії або представництва іноземної благодійної організації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців після одержання документів, указаних у частині 4 цієї статті, у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
 
-256- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У частині п’ятій статті 29 виключити слова «після одержання документів, указаних у частині 4 цієї статті»
 
Відхилено      
201. 6. На підставі позову Міністерства юстиції суд може прийняти рішення про припинення акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації у випадках:
 
-257- Воропаєв Ю.М.
У частині шостій статті 29 після слів «Міністерство юстиції» додати слово «України»
 
Відхилено      
202. 1) не провадження акредитованим представництвом, філією благодійної діяльності відповідно до цього Закону протягом принаймні 12 місяців, або порушень порядку провадження благодійної діяльності, визначених у частині 3 статті 33 цього Закону;
 
-258- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
У пункті 1 частини шостої статті 29 цифри «33» замінити цифрами «28»
 
Відхилено      
203. 2) неподання акредитованими
представництвом, філією іноземної благодійної організації протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до законів України;
 
      
204. 3) наявності офіційного підтвердження припинення іноземної благодійної організації, представництво, філію якої акредитовано в Україні.
 
-259- Яворівський В.О.
Викласти статтю 25 у такій редакції: «1. Акредитація в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації здійснюється відповідно до порядку акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, визначеного Законом України «Про громадські об’єднання»«.
 
Враховано   1. Акредитація в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації та припинення такої акредитації здійснюються відповідно до порядку акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, визначеного Законом України «Про громадські об’єднання».
 
205. Розділ VІ. Державне регулювання благодійної діяльності
 
   Розділ VІ. Державне регулювання благодійної діяльності
 
206. Стаття 30. Види державної підтримки благодійної діяльності
 
-260- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Статтю 30 виключити
 
Враховано У кількох експертних висновках зазначено, що стаття 30 цього Закону не відповідає статтям 22-23, 30 та 87-91 Бюджетного кодексу України     
207. 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в установленому актами законодавства порядку:
 
      
208. 1) забезпечують фінансування та виконання державних цільових програм, що передбачають підтримку благодійної діяльності в окремих сферах, визначених цим законом;
 
-261- Мельник П.В.
Пункт 1 частини першої статті 30 виключити
 
Враховано У кількох експертних висновках зазначено, що стаття 30 цього Закону не відповідає статтям 22-23, 30 та 87-91 Бюджетного кодексу України     
209. 2) надають благодійним організаціям право користування державним чи комунальним майном, в тому числі на поза конкурсних засадах для меценатської діяльності;
 
      
210. 3) встановлюють почесні звання, нагороди та відзнаки для благодійних організацій та інших благодійників;
 
-262- Смітюх Г.Є.
Пункт 3 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:
«3) Готують із залученням представників громадських організацій подання для відзначення благодійних організацій та окремих благодійників державними відзнаками та нагородами, а також присвоєння почесних звань «Почесний благодійник України» та «Благодійник року».
 
Відхилено      
    -263- Томенко М.В.
Виключити пункт 3 частини першої статті 30
 
Враховано    
211. 4) забезпечують доступ до інформації про благодійну діяльність в сферах визначених цим Законом.
 
      
212. 2. Закони України про оподаткування встановлюють пільги для суб’єктів благодійної діяльності щодо певних податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
 
-264- Смітюх Г.Є.
Частину другу статті 30 викласти в такій редакції:
«2. Закони України про оподаткування встановлюють пільги для суб’єктів благодійної діяльності щодо певних податків, зборів та інших обов’язкових платежів, зокрема, зменшення об'єкту оподаткування на суму коштів або вартості майна, добровільно перерахованих (переданих) платниками податку – підприємствами та фізичними особами, як благодійна допомога у розмірі, що не перевищує п’яти відсотків валового доходу (загального місячного оподатковуваного доходу) платників податку звітного періоду.»
 
Відхилено Конкретні податкові пільги встановлюються тільки Податковим кодексом України     
213. 3. Закони України можуть визначати додаткові види державної підтримки благодійної діяльності.
 
-265- Смітюх Г.Є.
«3. Закони України можуть визначати додаткові види державної підтримки благодійної діяльності, зокрема, застосування форм морального та матеріального заохочення, передбачених чинними нормативно-правовими актами України.»
 
Відхилено У зв’язку з виключенням статті 30 подібне заохочення доцільно встановити безпосередньо в інших законах України     
214. Стаття 31. Уповноважений регуляторний орган у сфері благодійної діяльності
 
-266- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Томенко М.В.
   
Враховано Стаття 31 не відповідає статті 106 чинної редакції Конституції України     
215. 1. Кабінет Міністрів України затверджує положення про уповноважений регуляторний орган у сфері благодійної діяльності, який є центральним органом виконавчої влади.
 
-267- Воропаєв Ю.М.
Викласти пункт 1 статті 31 в такій редакції: «Уповноваженим регуляторним органом у сфері благодійної діяльності є Міністерство юстиції України»
 
Відхилено Питання про створення уповноваженого регуляторного органу в сфері благодійної діяльності стосується положень Конституції України     
216. 2. Основними завдання уповноваженого регуляторного органу є:
 
      
217. 1) розгляд питань, що стосуються забезпечення прав суб’єктів благодійної діяльності та планування діяльності з підготовки регуляторних актів у сфері благодійної діяльності;
 
      
218. 2) підготовка пропозицій і рекомендацій стосовно нормативно-правових актів у сфері благодійної діяльності;
 
      
219. 3) розгляд суперечок щодо погодження проектів нормативно-правових і регуляторних актів у сфері благодійної діяльності;
 
      
220. 4) забезпечення інформування суб’єктів благодійної діяльності та громадськості про благодійну діяльність у випадках, визначених цим Законом.
 
      
221. Стаття 32. Державний контроль у сфері благодійної діяльності
 
   Стаття 26. Державний контроль у сфері благодійної діяльності
 
222. 1. Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють фінансові та митні органи, а також органи державної податкової служби в порядку, визначеному законами України.
 
-268- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Викласти частину першу статті 32 у такій редакції:
«1. Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у порядку, встановленому законом.»
 
Враховано Сфера державного контролю за благодіною діяльністю не обмежується лише фінансовою діяльністю. Зокрема, вона має включати також контроль за наданням соціальних послуг, благодійних гастрольних заходів тощо  1. Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законом.
 
    -269- Томенко М.В.
«1. Державний контроль за діяльністю благодійних організацій, у тому числі порядком використання ними майна і коштів, призначених для благодійної допомоги, здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.»
 
Відхилено Державний контроль стосується всіх суб’єктів благодійної діяльності, не лише благодійних організацій.   
    -270- Яворівський В.О.
Викласти статтю 26 у такій редакції:
«1. Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законом».
 
Враховано    
223. Стаття 33. Відповідальність і спеціальні санкції
 
-271- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Назву статті 33 викласти в такій редакції: «Стаття 27. Відповідальність у сфері благодійної діяльності»
 
Враховано   Стаття 27. Відповідальність у сфері благодійної діяльності
 
224. 1. Суб’єкти благодійної діяльності і посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування несуть цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства про благодійну діяльність.
 
-272- Яворівський В.О.
Статтю 27 викласти у такій редакції: «Суб’єкти благодійної діяльності і посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування несуть цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства про благодійну діяльність у порядку, встановленому законом».
 
Враховано   1. Суб’єкти благодійної діяльності і посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування несуть цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства про благодійну діяльність у порядку, встановленому законом.
.
 
225. 2. На благодійні фонди поширюється дія законодавства України про відновлення платоспроможності та визнання банкрутом.
 
-273- Яворівський В.О.
Частину другу виключити.
 
Враховано Це питання належить до предмету спеціального закону     
226. 3. Суд за позовом державного реєстратора, уповноваженого регуляторного органу або іншої заінтересованої особи може прийняти рішення про ліквідацію благодійної організації також на таких підставах, не пов’язаних з банкрутством:
 
-274- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
В частині третій статті 33 виключити слова «уповноваженого регуляторного органу»
 
Враховано   2. Підставами для постановлення судового рішення щодо припинення благодійної організації за позовом державного реєстратора, спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації або іншої заінтересованої особи, зокрема є:
1) використання активів (доходів) благодійної організації з порушенням встановлених цим Законом вимог до здійснення благодійної діяльності, що триває протягом не менш як 12 місяців;
2) неможливість самостійної реорганізації або ліквідації благодійної організації у випадках, визначених законом або установчими документами цієї організації.
 
    -275- Яворівський В.О.
Частину другу викласти у редакції: «2. Суд за позовом державного реєстратора, спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації або іншої заінтересованої особи може прийняти рішення про ліквідацію благодійної організації на підставі використання активів (доходів) благодійної організації з порушенням встановлених цим Законом вимог до здійснення благодійної діяльності, що триває протягом не менш як 12 місяців».
 
Враховано    
227. 1) відсутність спеціальних звітів або загального доступу до інформації про благодійну діяльність у випадках, передбачених у статті 11 цього Закону, протягом не менше ніж шести місяців;
 
-276- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Пункт 1 частини першої статті 33 виключити. У зв’язку з цим пункти 2-3 вважати пунктами 1-2
 
Враховано У зв’язку з відсутністю уповноваженого регуляторного органу ця санкція не може бути застосована     
228. 2) використання активів благодійної організації з порушенням встановлених цим Законом вимог до здійснення благодійної діяльності, протягом не менше ніж 12 місяців;
 
-277- Яворівський В.О.
У пуктах 1 та 2 частини 3 слово «ніж» замінити на «як».
 
Немає висновку      
229. 3) зменшення вартості витрат благодійних фондів на благодійну діяльність до розміру меншого, ніж визначено установчими документами, протягом не менше ніж 12 місяців.
 
-278- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Виключити пункт 3 частини третьої статті 33.
 
Враховано Зміни внесено у зв’язку зі змінами норм про благодійні фонди     
230. Стаття 34. Прикінцеві положення
 
-279- Воропаєв Ю.М.
Замінити слова «Стаття 34» на слова «Розділ VІІ»
 
Враховано   Розділ VІІ. Прикінцеві положення
 
231. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.
 
-280- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину першу викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.»
 
Враховано становлення такого строку, як день, наступний за днем опублікування, є загальноприйнятою практикою у законах України.  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Набрання чинності цим Законом не потребує перереєстрації благодійних організацій, які були зареєстровані до дня набрання чинності цим Законом.
 
232. 2. Визнати таким, що втратив чинність, закон України "Про благодійництво та благодійні організації" з дати набрання чинності цим Законом.
 
-281- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Частину другу викласти в такій редакції:
«2. Визнати таким, що втратив чинність, закон України "Про благодійництво та благодійні організації" № 531/97 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 46, ст.292) з дати набрання чинності цим Законом»
 
Враховано редакційно   3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 46, ст. 292; 2002 р., № 32, ст. 220; 2010 р., № 29, ст. 392; 2011 р., № 42, ст. 435).
4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у статті 131 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
у частині першій слова «членські благодійні організації» замінити словами «благодійні товариства»;
частину другу виключити;
у частині четвертій слова «статуту (положення), що затверджується» замінити словами «установчих документів, що затверджуються»;
у частині п‘ятій слова «статутних цілей та завдань» замінити словами «цілей, визначених установчими документами»;
у частині шостій слова «законом про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
2) у підпункті 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):
в абзаці першому слова «про благодійництво» замінити словами «про благодійну діяльність»;
в абзаці третьому слова «за основними напрямами, визначеними статтею 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «за цілями, визначеними статтею 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
в абзаці восьмому слова «за напрямами, передбаченими статтею 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «за цілями, передбаченими статтею 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
3) у Законі України «Про гуманітарну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2005 р., №34, ст.442):
у статті 1:
в абзаці третьому слова «статті 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
у пункті «б» абзацу п‘ятого слова «Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
у статті 2 слова «Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»« замінити словами «Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
4) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст.263, із наступними змінами):
у статті 3:
у частині другій слова «благодійних організацій» виключити;
у частині третій слова «благодійні організації» виключити;
у частині четвертій слова «благодійних організацій» виключити;
у статті 10:
частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації благодійної організації»;
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін до установчих документів благодійних організацій не справляється»;
абзац шостий частини першої статті 29 доповнити словами «якщо інше не встановлено цим Законом».
 
233. 3. Національному Банку України встановити порядок спрощеного валютного регулювання благодійних пожертв на лікування осіб з тяжкими хворобами протягом шести місяців з дати набрання чинності цим Законом.
 
-282- Яворівський В.О.
Частину 3 зробити частиною 6 і викласти у такій редакції:
«Рекомендувати Національному Банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти щодо благодійної діяльності;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів щодо спрощеного валютного регулювання благодійних пожертв валютних цінностей на лікування осіб із тяжкими хворобами».
 
Враховано ндивідуальне ліцензування органами НБУ цільових пожертв на лікування значно обмежує ефективність благодійної діяльності у цій сфері. Рекомендаційний характер щодо Національного банку України приводить цю статтю у відповідність статті 113 Конституції України.     
234. 4. Кабінету Міністрів України:
 
-283- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Абзац перший частини четвертої доповнити словами «у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:»
 
Враховано частково Встановлення указаного строку є загальноприйнятою практикою у законах України  5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
 
235. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
236. 2) забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
 
      
237. 5. Благодійні організації, зареєстровані або акредитовані до набрання чинності цим законом, повинні протягом трьох років від дати набрання чинності цим законом внести зміни до своїх установчих документів, якщо їх положення суперечать вимогам цього закону.

-284- Яворівський В.О.
Зробити частину 5 частиною 2 і викласти у такій редакції:
«2. Набрання чинності цим Законом не потребує перереєстрації благодійних організацій, які були зареєстровані до дня набрання чинності цим Законом».
 
Враховано   6. Рекомендувати Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти щодо благодійної діяльності;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів щодо спрощеного валютного регулювання благодійних пожертв валютних цінностей на лікування осіб із тяжкими хворобами.

    -285- Льовочкіна Ю.В.
Мірошниченко Ю.Р.
Шевченко А.В.
Оробець Л.Ю.
Доповнити Розділ VІ новою частиною такого змісту:
«6. Територіальні підрозділи благодійних організацій, легалізовані шляхом реєстрації до дати набрання чинності цим Законом, отримують витяг про їх державну реєстрацію як юридичних осіб (благодійних організацій) на підставі рішення уповноваженого органу благодійної організації, копія якого передається державному реєстратору за місцезнаходженням територіального підрозділу разом із реєстраційною карткою, заповненою за формою, що затверджена уповноваженим органом з питань державної реєстрації.»
 
Відхилено З квітня 2011 року територіальні підрозділи благодійних організацій не реєструються як юридичні особи, тому немає потреби в спеціальних умовах їх реєстрації   
    -286- Яворівський В.О.
Розділ VІІ законопроекту викласти в такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Набрання чинності цим Законом не потребує перереєстрації благодійних організацій, які були зареєстровані до дня набрання чинності цим Законом.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 46, ст. 292; 2002 р., № 32, ст. 220; 2010 р., № 29, ст. 392; 2011 р., № 42, ст. 435).
4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) 1) у статті 131 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
у частині першій слова «членські благодійні організації» замінити словами «благодійні товариства»;
частину другу виключити;
у частині четвертій слова «статуту (положення), що затверджується» замінити словами «установчих документів, що затверджуються»;
у частині п‘ятій слова «статутних цілей та завдань» замінити словами «цілей, визначених установчими документами»;
у частині шостій слова «законом про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
2) у підпункті 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):
в абзаці першому слова «про благодійництво» замінити словами «про благодійну діяльність»;
в абзаці третьому слова «за основними напрямами, визначеними статтею 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «за цілями, визначеними статтею 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
в абзаці восьмому слова «за напрямами, передбаченими статтею 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «за цілями, передбаченими статтею 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
3) у Законі України «Про гуманітарну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2005 р., №34, ст.442):
у статті 1:
в абзаці третьому слова «статті 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
у пункті «б» абзацу п‘ятого слова «Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» замінити словами «Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
у статті 2 слова «Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»« замінити словами «Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
4) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст.263, із наступними змінами):
у статті 3:
у частині другій слова «благодійних організацій» виключити;
у частині третій слова «благодійні організації» виключити;
у частині четвертій слова «благодійних організацій» виключити;
у статті 10:
частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації благодійної організації»;
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін до установчих документів благодійних організацій не справляється»;
абзац шостий частини першої статті 29 доповнити словами «якщо інше не встановлено цим Законом».
5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та прийняття ними нормативно-правових актів, передбачених цим Законом
вжити інших заходів до реалізації цього Закону.
6. Рекомендувати Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти щодо благодійної діяльності;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів щодо спрощеного валютного регулювання благодійних пожертв валютних цінностей на лікування осіб із тяжкими хворобами.
 
Враховано У прикінцевих положеннях, вказується, до яких законів вносяться зміни у зв’язку із прийняттям цього Закону, у тому числі до Податкового кодексу, Закону України «Про гуманітарну допомогу» та іших законів.