Кількість абзаців - 154 Таблиця поправок


Про внесення змін Земельного кодексу України (щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону)
 
   Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Статті 135 - 139 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2006 р., № 21, ст. 170; 2008 р., № 27-28, ст. 253, № 48, ст. 358) викласти у такій редакції:
 
   І. Статті 135 - 139 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) викласти в такій редакції:
 
5. «Стаття 135. Земельні торги
 
   «Стаття 135. Земельні торги
 
6. 1. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки із учасником земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку що продається або найвищу плату за користування нею, зафіксовану у ході проведення земельних торгів.
 
-1- Бевзенко В.Ф.
Частину першу статті 135 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«1. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки із учасником земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, права емфітевзису, суперфіцію що продаються або найвищу орендну плату, зафіксовані у ході проведення земельних торгів.»
 
Відхилено   1. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.
 
    -2- Лук'янов В.В.
У пропонованій редакції ч.1 ст.135 слова «за результатами проведення якого» замінити словами «на якому», після слів «емфітевзису земельної ділянки» доповнити словами «або купівлі-продажу існуючих речових прав на земельну ділянку», після слів «за земельну ділянку доповнити словами «або речове право на неї (далі у цій главі – «земельна ділянка»)»;
 
Відхилено    
7. 2. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах крім випадків, встановлених частинами другою та третьою статті 134 цього Кодексу.
 
-3- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший частини другої статті 135 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності та надання їх у користування на правах оренди, емфітевзису, суперфіцію здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою та третьою статті 134 цього Кодексу».
 
Відхилено   2. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу.
На земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі.
 
    -4- Лук'янов В.В.
Пропоновану ч.2 ст.135 викласти у такій редакції:
«2. На аукціоні не може бути використане переважне право купівлі. Укладений на аукціоні договір не підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.»
 
Враховано частково    
8. Продаж земельних ділянок державної власності разом з розташованими на них об’єктами, що підлягають приватизації, на земельних торгах здійснюється державними органами приватизації у порядку, встановленому цим Кодексом, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.
 
   Продаж земельних ділянок державної власності разом з розташованими на них об’єктами, що підлягають приватизації, на земельних торгах здійснюється державними органами приватизації у порядку, встановленому цим Кодексом, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.
 
9. Продаж земельних ділянок приватної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах може регулюватися положеннями цього Кодексу, якщо інше не передбачено законом.
 
-5- Кармазін Ю.А.
І. У розділі І законопроекту:
Абзац шостий виключити, а саме:
«Продаж земельних ділянок приватної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах може регулюватися положеннями цього Кодексу, якщо інше не передбачено законом.».
 
Враховано редакційно   Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) може здійснюватися на земельних торгах виключно з ініціативи власника земельної ділянки. У такому разі земельні торги регулюються положеннями цього Кодексу, якщо інше не передбачено законом чи договором з виконавцем земельних торгів.
 
    -6- Бевзенко В.Ф.
Абзац третій частини другої статті 135 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок приватної власності або набуття на таких торгах прав на них з ініціативи власників земельних ділянок може регулюватися положеннями цієї глави, якщо інше не передбачено договором.».
 
Враховано редакційно    
    -7- Калетнік Г.М.
Абзац третій частини другої статті 135 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) може проводитись на земельних торгах виключно за бажанням власника земельної ділянки. В такому випадку земельні торги регулюються положеннями цього Кодексу, якщо інше не передбачено договором із виконавцем торгів».
 
Враховано    
10. Звернення стягнення на земельні ділянки чи на права на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису), які належать громадянам та юридичним особам на праві власності у рамках процедури виконавчого провадження здійснюється державним виконавцем у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням особливостей підготовки до проведення та проведення земельних торгів, визначених цим Кодексом.
 
-8- Бевзенко В.Ф.
У абзаці четвертому частини другої статті 135 Земельного кодексу України слова: «які належать громадянам та юридичним особам на праві власності» виключити.
 
Враховано   Звернення стягнення на земельні ділянки чи на права на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється державним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню, в порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням особливостей підготовки до проведення та проведення земельних торгів, визначених цим Кодексом.
 
11. 3. Організатором земельних торгів є фізична або юридична особа, орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, державний орган приватизації, уповноважений законом здійснювати відчуження земельних ділянок, призначених для продажу або державний виконавець при виконанні передбачених законом виконавчих документів, які уклали із виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних торгів.
 
-9- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший частини третьої статті 135 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«3. Організатором земельних торгів є власник земельної ділянки, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, або державний виконавець при виконанні передбачених законом виконавчих документів.»
 
Враховано редакційно   3. Організатором земельних торгів є фізична або юридична особа – власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, або державний виконавець у разі виконання передбачених законом виконавчих документів, які уклали з виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних торгів.
 
    -10- Калетнік Г.М.
Абзац перший частини третьої статті 135 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «Організатором земельних торгів є орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, державний орган приватизації, уповноважений законом здійснювати відчуження земельних ділянок, призначених для продажу, власник земельної ділянки, або державний виконавець при виконанні передбачених законом виконавчих документів, які уклали із виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних торгів».
 
Враховано редакційно    
    -11- Лук'янов В.В.
Пропоновану ч.3 ст.135 виключити.
 
Відхилено    
12. Виконавцем земельних торгів є суб’єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів та уклав із організатором договір про проведення продажу об’єкта торгів на земельних торгах.
 
-12- Бевзенко В.Ф.
У абзаці другому частини третьої статті 135 Земельного кодексу України слова: «договір про проведення продажу об’єкта торгів на земельних торгах» замінити словами: «договір про проведення земельних торгів».
 
Враховано   Виконавцем земельних торгів є суб’єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів та уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення.
 
13. Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені у частині восьмій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і може бути покупцем відповідно до законодавства України.
 
-13- Бевзенко В.Ф.
У абзаці третьому частини третьої статті 135 Земельного кодексу України слова: «може бути покупцем відповідно до законодавства України» замінити словами: «відповідно до законодавства України може набувати право власності, користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельних торгах».
 
Враховано   Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.
 
14. 4. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах здійснюється за рішенням органів державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, уповноважених приймати рішення про відчуження земельних ділянок державної чи комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної або комунальної власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) у якому зазначається:
 
-14- Кармазін Ю.А.
Абзаци одинадцятий – п’ятнадцятий виключити, а саме:
«4. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах здійснюється за рішенням органів державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, уповноважених приймати рішення про відчуження земельних ділянок державної чи комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної або комунальної власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) у якому зазначається:
перелік земельних ділянок, які пропонуються до продажу на земельних торгах або земельних ділянок право на які (оренди, суперфіцію, емфітевзису) пропонується до такого продажу окремими лотами;
стартова ціна лота;
строк користування земельною ділянкою та інші умови користування нею (у разі продажу права користування нею (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах);
особа уповноважена організатором торгів на укладання договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки проданих на земельних торгах.»
 
Враховано редакційно   4. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначається:
 
    -15- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший частини четвертої статті 135 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок або прав на них здійснюється за рішенням організатора торгів, у якому зазначається:».
 
Враховано    
    -16- Лук'янов В.В.
Пропоновану ч.4 ст.135 виключити.
 
Відхилено    
15. перелік земельних ділянок, які пропонуються до продажу на земельних торгах або земельних ділянок право на які (оренди, суперфіцію, емфітевзису) пропонується до такого продажу окремими лотами;
 
-17- Бевзенко В.Ф.
Абзац другий частини четвертої статті 135 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «перелік земельних ділянок, які (або право на які) виставляються на земельні торги окремими лотами;»
 
Враховано   а) перелік земельних ділянок (або прав на них), які виставляються на земельні торги окремими лотами;
 
16. стартова ціна лота;
 
-18- Бевзенко В.Ф.
Абзац третій частини четвертої статті 135 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«стартова ціна продажу земельної ділянки або прав емфітевзису, суперфіцію щодо неї або стартовий розмір річної орендної плати».
 
Відхилено   б) стартова ціна лота;
 
17. строк користування земельною ділянкою та інші умови користування нею (у разі продажу права користування нею (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах);
 
-19- Бевзенко В.Ф.
У абзаці четвертому частини четвертої статті 135 Земельного кодексу України слова: «у разі продажу права користування нею (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» замінити словами: «у разі набуття права користування нею».
 
Враховано редакційно   в) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах;
 
18. особа уповноважена організатором торгів на укладання договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки проданих на земельних торгах.
 
-20- Бевзенко В.Ф.
У абзаці п’ятому частини четвертої статті 135 Земельного кодексу України слова: «земельної ділянки, проданих на земельних торгах» замінити словами: «земельної ділянки, яка (право на яку) виставляється на земельних торгах».
 
Враховано   г) особа уповноважена організатором земельних торгів на укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка (право на яку) виставляється на земельні торги.
 
19. 5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором та виконавцем за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків учасників аукціону.
 
-21- Лук'янов В.В.
Пропоновану ч.5 ст.135 викласти у такій редакції:
«5. До договору про проведення аукціону в частині, неврегульованій цим Кодексом, застосовуються правила про доручення.
Після опублікування оголошення про проведення аукціону виконавець може відмовитися від договору лише у випадку, коли проведення аукціону стало неможливим з причин, за які він не відповідає.
Виконавець аукціону повинен провести аукціон протягом двох місяців з дня укладення договору про проведення аукціону, якщо інше не встановлене законом або договором.»
 
Враховано частково   5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та реєстраційних внесків учасників торгів.
Після опублікування оголошення про проведення земельних торгів виконавець може відмовитися від договору лише у випадках, якщо проведення земельних торгів стало неможливим з незалежних від нього причин.
 
20. Договором між організатором та виконавцем може передбачатися можливість фінансування підготовки до проведення земельних торгів за рахунок коштів виконавця з подальшим відшкодуванням його витрат за рахунок коштів відповідного бюджету.
 
-22- Лук'янчук Р.В.
У частині 5 статті 135 Земельного кодексу України абзац другий виключити.
 
Враховано      
21. 6. Винагорода виконавцю земельних торгів, яку установлює організатор складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів та прибутку виконавця.
 
-23- Лук'янов В.В.
У пропонованій ч.6 ст.135 абзац перший виключити, абзаці другий після слів «у розмірі» доповнити словами «, не більшому від».
 
Відхилено   6. Винагорода виконавцю земельних торгів, яку встановлює організатор земельних торгів складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів і прибутку виконавця.
 
22. Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більше як 3500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот.
 
-24- Бевзенко В.Ф.
Абзац другий частини шостої статті 135 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, права суперфіцію, емфітевзису на неї або 50 відсотків річної орендної плати, але не більше як 3500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот.»
 
Відхилено   Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.
 
23. 7. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення аукціону.
 
-25- Лук'янов В.В.
Частину 7 статті 135 законопроекту після «слів визначається виконавцем» доповнити словами « (у разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або прав на неї – організатором земельних торгів)».
 
Відхилено   7. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів.
 
    -26- Лук'янов В.В.
Пропоновану ч.7 ст.135 виключити.
 
Відхилено Не узгоджується із правкою 25.   
24. 8. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 10 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису).
 
-27- Бевзенко В.Ф.
Частину восьму статті 135 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«8. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 10 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки, прав емфітевзису, суперфіцію щодо неї, стартового розміру річної орендної плати.»
 
Відхилено   8. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису).
 
    -28- Лук'янов В.В.
У запропонованій ч.8 ст.135 цифру «10» замінити на цифру «5».
 
Враховано    
25. 9. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку.
 
-29- Лук'янов В.В.
Частину 9 статті 135 законопроекту доповнити словами « (у разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або прав на неї на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів)».
 
Відхилено   9. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку.
 
    -30- Лук'янов В.В.
Пропоновану ч.9 ст.135 виключити;
 
Відхилено    
26. 10. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадків, визначених частиною третьою статті 138 цього Кодексу.
 
-31- Лук'янов В.В.
Пропоновану ч.10 ст.135 виключити;
 
Відхилено   10. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадку, визначеного частиною 3 статті 138 цього Кодексу.
 
    -32- Лук'янов В.В.
У пропонованій ч.10 ст.135 слова «частиною п’ятою статті 138 цього Кодексу» замінити словами «цим Кодексом»;
 
Враховано    
27. 11. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 138 цього Кодексу) повертаються виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення земельних торгів.
 
-33- Лук'янов В.В.
Частину 11 статті 135 законопроекту після слів «виконавцем земельних торгів» доповнити словами « (у разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або прав на неї – організатором торгів)».
 
Відхилено   11. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 138 цього Кодексу) повертаються виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення земельних торгів.
 
28. 12. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.
 
-34- Лук'янов В.В.
Пропоновану ч.12 ст.135 виключити.
 
Відхилено   12. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.
 
29. Стаття 136. Добір земельних ділянок державної або комунальної власності та підготовка лотів для продажу на земельних торгах
 
   Стаття 136. Добір земельних ділянок державної і комунальної власності та підготовка лотів для продажу на земельних торгах
 
30. 1. Організатор визначає земельні ділянки державної чи комунальної власності, які пропонуються до продажу на земельних торгах або земельні ділянки право на які (оренди, суперфіцію, емфітевзису) пропонується до такого продажу окремими лотами. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення.
 
-35- Бевзенко В.Ф.
У частині першій статті 136: Земельного кодексу України:
- перше речення викласти у такій редакції: «Організатор визначає земельні ділянки державної чи комунальної власності, які (права на які) виставляються на земельні торги окремими лотами.»
- друге речення виключити.
 
Враховано частково   1. Організатор земельних торгів визначає перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності та прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення.
У переліку зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови продажу.
 
    -36- Калетнік Г.М.
Абзац перший частини першої статті 136 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «Організатор визначає земельні ділянки державної чи комунальної власності, які пропонуються до продажу на земельних торгах або земельні ділянки право на які (оренди, суперфіцію, емфітевзису) пропонується до такого продажу окремими лотами. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення.
У переліку зазначаються місце розташування (адреса) земельних ділянок, цільове призначення (функціональне використання), орієнтовна площа, кадастровий номер (за наявності), умови продажу».
 
Враховано    
    -37- Лук'янов В.В.
Пропоновану ч.1 ст.136 виключити;
 
Відхилено    
31. 2. Добір земельних ділянок державної або комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної або комунальної власності для формування переліку таких ділянок для їх продажу або продажу прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах здійснюється на підставі затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою. При доборі земельних ділянок враховуються маркетингові дослідження, інвестиційна привабливість, звернення громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.
 
-38- Кармазін Ю.А.
3. У першому реченні абзацу двадцять восьмого після слів: «містобудівної документації» доповнити словами: «, технічного паспорту земельної ділянки» і далі – за текстом.
 
Відхилено Так, як дані, що містяться у технічному паспорті є в документації із землеустрою. Більш того, складання та видача технічного паспорта є платною послугою.  2. Добір земельних ділянок державної і комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної чи комунальної власності, які (права на які) виставляються на земельні торги, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, а також маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості, звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.
 
    -39- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 136 викласти у такій редакції:
«2. При доборі земельних ділянок державної та комунальної власності у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами), які (права на які) виставляються на земельних торгах враховуються документація із землеустрою, містобудівна документація, маркетингові дослідження, інвестиційна привабливість, звернення громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.»
 
Враховано редакційно    
    -40- Лук'янов В.В.
Пропоновану ч.2 ст.136 виключити;
 
Відхилено    
32. 3. Земельні ділянки, включені до переліку, зазначеного у частині другій цієї статті, не можуть надаватися у користування для будь-яких цілей, зокрема в оренду, суперфіцію, емфітевзису до завершення аукціону.
 
-41- Бевзенко В.Ф.
Частину третю статті 136 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«3. Земельні ділянки, включені до переліку, зазначеного у частині другій цієї статті, не можуть відчужуватись, передаватись у заставу, надаватися у користування до завершення аукціону.»
 
Враховано   3. Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності та прав на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.
 
    -42- Лук'янов В.В.
Пропоновану ч.3 ст.136 виключити;
 
Відхилено    
33. 4. Підготовку лотів до продажу на земельних торгах забезпечує організатор.
 
-43- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«4. Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор.»
 
Враховано   4. Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів.
 
    -44- Лук'янов В.В.
Абзац перший пропонованої ч.4 ст.136 виключити;
 
Відхилено    
34. Підготовка лотів щодо продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) включає:
 
-45- Лук'янчук Р.В.
Частину четверту статті 136 Земельного Кодексу України після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту: «виготовлення технічного паспорту земельної ділянки».
 
Відхилено Так, як дані, що містяться у технічному паспорті є в документації із землеустрою. Більш того, складання та видача технічного паспорта є платною послугою.  Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:
 
    -46- Бевзенко В.Ф.
Абзац другий частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:»
 
Враховано    
35. виготовлення, погодження, та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості);
 
-47- Лук'янов В.В.
Абзац третій пропонованої ч.4 ст.136 виключити;
 
Відхилено   а) виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості);
 
36. державну реєстрацію земельної ділянки та одержання витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 
   б) державну реєстрацію земельної ділянки;
 
37. державну реєстрацію речового права на земельну ділянку, що підлягає продажу;
 
-48- Бевзенко В.Ф.
У абзаці п’ятому частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України слова: «що підлягає продажу» виключити.
 
Враховано   в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;
 
38. оформлення витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель» у разі продажу на земельних торгах права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису);
 
-49- Бевзенко В.Ф.
У абзаці шостому частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України слова: «оформлення витягу» замінити словами: «отримання відомостей».
 
Враховано редакційно   г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель» у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;
 
    -50- Лук'янов В.В.
В абзаці шостому пропонованої ч.4 ст.136 після слова «оформлення» доповнити словами «у необхідних випадках», слова «у разі продажу на земельних торгах права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» виключити;
 
Відхилено    
39. складання звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;
 
-51- Бевзенко В.Ф.
Абзац сьомий частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: «проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель».
 
Враховано   ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї;
 
    -52- Лук'янов В.В.
Абзац сьомий пропонованої ч.4 ст.136 після слова «складання» доповнити словами «у необхідних випадках»;
 
Враховано    
40. встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка не може бути нижчою експертної грошової оцінки земельної ділянки, а у разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення - нижчою за її нормативну грошову оцінку;
 
-53- Бевзенко В.Ф.
Абзац восьмий частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою експертної грошової оцінки земельної ділянки».
 
Враховано   д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;
 
    -54- Калетнік Г.М.
Абзац восьмий частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка не може бути нижчою експертної грошової оцінки земельної ділянки»;
 
Враховано    
    -55- Лук'янов В.В.
В абзаці восьмому пропонованої ч.4 ст.136 слова «яка не може бути нижчою експертної грошової оцінки земельної ділянки, а у разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення – нижчою за її нормативну грошову оцінку;» замінити словами «яка становить 80 відсотків експертної грошової оцінки земельної ділянки»;
 
Враховано частково    
41. встановлення стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою у розмірі мінімальної орендної плати згідно Податкового кодексу України, що встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі продажу права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису);
 
-56- Бевзенко В.Ф.
Абзац дев’ятий частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності дорівнює мінімальній орендній плати, визначеній Податковим кодексом України, у відсотках від нормативної грошової оцінки;».
 
Враховано   е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим розміру орендної плати, визначеній Податковим кодексом України;
є) встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за ринкову вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 
    -57- Бевзенко В.Ф.
Частину четверту статті 136 Земельного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
«встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчим за ринкову вартість відповідного права, визначеного шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок».
 
Враховано    
42. визначення виконавця земельних торгів, дати та місця проведення земельних торгів.
 
-58- Лук'янов В.В.
Абзац десятий пропонованої ч.4 ст.136 виключити;
 
Відхилено   ж) визначення виконавця земельних торгів, дати та місця проведення земельних торгів.
 
43. Підготовка лотів до продажу земельних ділянок або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що перебувають у власності громадян або юридичних осіб у разі звернення стягнення на них включає проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права користування нею та рецензування звіту про експертну грошову оцінку відповідно до Закону України «Про оцінку земель», встановлення стартової ціни лота, яка дорівнює ліквідаційній вартості земельної ділянки, що визначена за результатами експертної грошової оцінки земельної ділянки.
 
-59- Бевзенко В.Ф.
26. Абзац одинадцятий частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Підготовка лотів до проведення земельних торгів у разі звернення стягнення на земельні ділянки включає проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», встановлення стартової ціни лота, яка дорівнює ліквідаційній вартості земельної ділянки, що визначена за результатами експертної грошової оцінки земельної ділянки.»
 
Враховано   Підготовка лотів до проведення земельних торгів у разі звернення стягнення на земельні ділянки включає проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», встановлення стартової ціни лота, яка дорівнює ліквідаційній вартості земельної ділянки, що визначена за результатами експертної грошової оцінки земельної ділянки.
 
    -60- Лук'янов В.В.
Абзац одинадцятий пропонованої ч.4 ст.136 виключити;
 
Відхилено    
44. 5. Підготовка лотів до продажу земельних ділянок державної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.
 
-61- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший та другий частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України замінити абзацом такого змісту:
«Підготовка лотів до проведення земельних торгів здійснюється за рахунок організатора».
 
Враховано   5. Підготовка лотів до проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів організатора земельних торгів.
 
    -62- Лук'янов В.В.
Пропоновані абзаци 1 та 2 ч.5 ст.136 виключити;
 
Відхилено    
    -63- Лук'янов В.В.
У пропонованій ч.5 ст.136 слова «, а також підготовки до продажу земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб чи прав на них, у разі звернення стягнення на них» виключити;
 
Відхилено    
45. Підготовка лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів України.
 
      
46. Фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах також може здійснюватися за рахунок коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів із наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лоту, але не більше 10 відсотків ціни, що сплачується за придбаний лот (у разі продажу земельної ділянки), або не більше однієї річної плати за користування земельною ділянкою, що визначена на земельних торгах (у разі продажу прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису).
 
-64- Бевзенко В.Ф.
Абзац третій частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів також може здійснюватися за рахунок коштів виконавця земельних торгів на підставі договору між організатором та виконавцем із наступним відшкодуванням витрат виконавцю за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лоту, але не більше 10 відсотків ціни, що сплачується за придбаний лот (у разі продажу земельної ділянки, прав суперфіцію, емфітевзису), або не більше однієї річної орендної плати, що визначена на земельних торгах (у разі набуття на земельних торгах права оренди).»
 
Враховано редакційно   Фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної, комунальної, приватної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах також може здійснюватися за рахунок коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.
 
    -65- Калетнік Г.М.
Абзац третій пункту п»ятого статті 136 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної, комунальної, приватної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах також може здійснюватися за рахунок коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів із наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів, зазначених в абзаці 1 частини 6 статті 135, за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лоту».
 
Враховано    
47. 6. Закупівля послуг із виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису), а також підготовки до продажу земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб чи прав на них, у разі звернення стягнення на них та визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель, а у разі, коли законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, - на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.
 
-66- Бевзенко В.Ф.
Частину шосту статті 136 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«6. Закупівля послуг із виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки до проведення земельних торгів з набуття прав на земельні ділянки державної чи комунальної власності та визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель, а у разі, коли законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, - на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.»
 
Враховано   6. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель, а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, - на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.
 
48. Стаття 137. Підготовка до проведення та порядок проведення аукціону
 
   Стаття 137. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів
 
49. 1. Організатор земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення аукціону передає, а виконавець приймає документи та матеріали на лот, зазначені у частині четвертій статті 136 цього Кодексу.
 
-67- Лук'янов В.В.
Запропоновану ч.1 ст.137 виключити;
 
Відхилено   1. Організатор земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів передає, а виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на лот, зазначені у частині четвертій статті 136 цього Кодексу.
 
50. 2. Документація щодо кожного лота оформляється виконавцем в окрему справу і після закінчення аукціону передається покупцеві.
 
-68- Лук'янов В.В.
Запропоновану ч.2 ст.137 виключити;
 
Відхилено   2. Документація щодо кожного лота оформляється виконавцем земельних торгів в окрему справу і після закінчення торгів передається покупцеві.
 
51. Із зазначених документації та матеріалів виконавець формує інформаційну картку на лот.
 
   Із зазначених документації та матеріалів виконавець земельних торгів формує інформаційну картку на лот.
 
52. 4. Виконавець не пізніше трьох робочих днів після отримання документів та матеріалів на лот публікує у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження а також на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів оголошення із зазначенням дати проведення аукціону та переліку лотів.
 
-69- Бевзенко В.Ф.
Частину четверту статті 137 Земельного кодексу України вважати частиною третьою і виключити слова: «не пізніше трьох робочих днів» виключити.
Відповідним чином відкоригувати нумерацію інших частин статті.
 
Враховано   3. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот публікує у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження, а також на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, оголошення із зазначенням дати проведення торгів та переліку лотів.
 
    -70- Калетнік Г.М.
Пункт четвертий статті 137 Земельного кодексу України вважати пунктом третім та викласти в такій редакції: «Виконавець після отримання документів та матеріалів на лот публікує у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, або регіональної сфери розповсюдження, а також на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів оголошення із зазначенням дати проведення аукціону та переліку лотів».
 
Враховано    
    -71- Лук'янов В.В.
У пропонованій ч.4 ст.137 слова «не пізніше трьох робочих днів після отримання документів та матеріалів на лот» виключити;
 
Враховано    
53. 5. В оголошенні зазначаються:
 
   4. В оголошенні зазначаються:
 
54. найменування організатора земельних торгів;
 
   а) найменування організатора земельних торгів;
 
55. місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;
 
   б) місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;
 
56. цільове призначення, а для містобудівних потреб - також види використання (пріоритетні та допустимі);
 
   в) цільове призначення, а для містобудівних потреб - також види використання;
 
57. умови продажу і стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди земельної ділянки, суперфіцію, емфітевзису);
 
-72- Бевзенко В.Ф.
Абзац п’ятий частини п’ятої статті 137 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«істотні умови договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису, який укладається на аукціоні».
 
Враховано редакційно   г) умови договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису, який укладається на земельних торгах;
ґ) стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою;
 
    -73- Лук'янов В.В.
В абз.5 пропонованої редакції ч.5 ст.137 слова «умови продажу і» виключити;
 
Враховано редакційно    
58. містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
 
-74- Бевзенко В.Ф.
Абзац шостий частини п’ятої статті 137 Земельного кодексу України доповнити словами: « (щодо земельних ділянок, призначених для цілей, пов’язаних із забудовою)».
 
Враховано   д) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов’язаних із забудовою;
 
59. місце і час проведення аукціону;
 
   е) місце і час проведення земельних торгів;
 
60. відомості про дату припинення реєстрації заяв про участь в аукціоні;
 
-75- Лук'янов В.В.
Абзац восьмий пропонованої ч.5 ст.137 виключити;
 
Враховано      
61. сума реєстраційного внеску та сума гарантійного внеску, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;
 
-76- Лук'янов В.В.
В абзаці дев’ятому пропонованої ч.5 ст.137 слова «сума реєстраційного внеску та» виключити, слова «, які сплачуються учасниками, порядок їх» замінити словами «та порядок її»;
 
Відхилено   є) розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;
 
62. номер рахунка виконавця, відкритого в банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;
 
-77- Лук'янов В.В.
Абзац 10 частини 5 статті 137 законопроекту доповнити словами « (у разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або прав на неї на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів)».
 
Відхилено   ж) номер рахунка виконавця земельних торгів, відкритого в банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;
 
    -78- Лук'янов В.В.
Абзац десятий пропонованої ч.5 ст.137 виключити;
 
Відхилено    
63. найменування та адреса виконавця земельних торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот;
 
   з) найменування та адреса виконавця земельних торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот;
 
64. розмір винагороди виконавця та порядок її виплати.
 
-79- Бевзенко В.Ф.
Абзац дванадцятий частини п’ятої статті 137 Земельного кодексу України виключити.
 
Враховано   и) текст договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря).
При розміщенні оголошення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, копії документів та матеріалів на лот.
 
    -80- Лук'янов В.В.
Доповнити ч.5 пропонованої редакції ст.137 абзацом такого змісту:
«текст договору, що пропонується укласти на аукціоні, крім умови про ціну та зазначення особи покупця (орендаря)»;
 
Враховано    
    -81- Лук'янов В.В.
Абзац дванадцятий пропонованої ч.5 ст.137 після слова «виплати» доповнити словом «організатором»;
 
Відхилено Виключає положення 1 ї поправки за № 79   
    -82- Лук'янов В.В.
Доповнити пропоновану ч.5 ст.137 новим абзацом такого змісту:
«При розміщенні оголошення на сайті в ньому повинні бути наведені фотографічні зображення лоту, а також копії документів на нього.»;
 
Враховано    
65. 6. Розміщення інформації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснюється безоплатно. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення оголошення про проведення аукціону, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування реєстру на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.
 
-83- Лук'янов В.В.
У пропонованій ч.6 ст.137 слово «реєстру» замінити на слово «інформації»;
 
Враховано   5. Розміщення інформації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, здійснюється безоплатно. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення оголошення про проведення торгів, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації із застосуванням поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених технологічних чи програмних засобів, цілодобово, без обмежень.
 
66. 7. Аукціон проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після оприлюднення зазначеного оголошення.
 
   6. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після оприлюднення оголошення.
 
67. 8. Особа, яка бажає взяти участь в аукціоні, подає виконавцю:
 
-84- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший частини восьмої статті 137 Земельного кодексу України після слів: «в аукціоні» доповнити словами: «не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення», виключивши ці слова з абзацу другого цієї ж частини.
 
Враховано   7. Особа, яка бажає взяти участь в земельних торгах, не пізніше ніж за три робочі дні до його проведення подає виконавцю земельних торгів:
 
68. заяву про участь в аукціоні (не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення);
 
-85- Лук'янов В.В.
Абзац другий пропонованої ч.8 ст.137 виключити;
 
Відхилено   а) заяву про участь в земельних торгах;
 
69. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України;
 
-86- Лук'янов В.В.
Абзац третій пропонованої ч.8 слова викласти у такій редакції:
«інформацію про найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті). Вірність копії засвідчується підписом особи, яка бажає взяти участь в аукціоні;»;
 
Враховано   б) інформацію про найменування та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). Для іноземних осіб: іноземних громадян та осіб без громадянства – прізвище, ім’я та по батькові, громадянство (підданство іншої держави), постійне місце проживання в країні громадянина (підданим якої є особа); для іноземних юридичних осіб, іноземних підприємств, підприємств у статутному (складеному) капіталі яких є частка іноземного капіталу – найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована юридична особа.
Копії засвідчуються підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах;
 
70. документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).
 
-87- Лук'янов В.В.
В абзаці четвертому пропонованої ч.8 ст.137 слова «реєстраційного та гарантійного внесків» замінити словами «гарантійного внеску»;
 
Відхилено   в) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).
 
71. Представник фізичної чи юридичної особи подає також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника.
 
   Представник фізичної чи юридичної особи подає також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів.
 
72. 9. Виконавець приймає документи в учасників - фізичних осіб та представників учасників - юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.
 
-88- Калетнік Г.М.
Пункт дев»ятий статті 137 Земельного кодексу України вважати пунктом восьмим, а абзац шостий цього пункту викласти в такій редакції: «для іноземців та осіб без громадянства – прізвище, ім’я та по батькові, громадянство (за наявності), постійне місце проживання (за наявності); для іноземних юридичних осіб – найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована юридична особа (для іноземних юридичних осіб), і держава (держави), в якій зареєстровано засновників (учасників) підприємств, в статутному (складеному) капіталі яких є будь-яка частка іноземного капіталу (спільних підприємств, підприємств з іноземними інвестиціями)».
 
Враховано   8. Виконавець земельних торгів приймає документи в учасників - фізичних осіб та представників учасників - юридичних осіб і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку.
 
    -89- Лук'янов В.В.
Ч.9 пропонованої ст.137 виключити;
 
Відхилено    
73. Виконавець після отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, записує до книги реєстрації учасників аукціону порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати.
 
   Виконавець земельних торгів після отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, заносить до книги реєстрації учасників торгів порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати.
 
74. Крім того, у книзі зазначаються:
 
   Крім того, у книзі зазначаються:
 
75. для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання (за наявності) та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів;
 
   а) для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 
76. для юридичних осіб, заснованих громадянами України або юридичними особами України, - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
 
   б) для юридичних осіб, заснованих громадянами України або юридичними особами України, - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
 
77. для іноземних осіб: для іноземних громадян та осіб без громадянства - громадянство, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована юридична особа (для іноземних юридичних осіб), і держава, в якій зареєстровано засновників (учасників) спільних підприємств, заснованих за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.
 
   в) для іноземних осіб: для іноземних громадян та осіб без громадянства – громадянство (підданство іншої держави), прізвище, ім’я та по батькові, постійне місце проживання в країні громадянина (підданим якої є особа); для іноземних юридичних осіб, іноземних підприємств, підприємств у статутному (складеному) капіталі яких є частка іноземного капіталу - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа.
 
78. Після реєстрації учаснику видається вхідний квиток, інформаційна картка на лот та картка учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону).
 
   Після реєстрації, учаснику земельних торгів видається вхідний квиток, інформаційна картка на лот та картка учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів).
 
79. Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.
 
   Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.
 
80. 10. У день проведення аукціону виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов’язаний пред’явити паспорт (доручення на вчинення дій під час аукціону, зокрема на участь в аукціоні та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт).
 
-90- Лук'янов В.В.
У ч.10 пропонованої редакції ст.137 слово «доручення» замінити словом «довіреність»;
 
Враховано   9. У день проведення торгів виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов’язаний пред’явити паспорт (довіреність на вчинення дій під час торгів, зокрема на участь у торгах та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт).
 
81. Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером.
 
   Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером.
 
82. Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону.
 
   Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку торгів.
 
83. Незареєстровані особи до участі в аукціоні не допускаються.
 
   Незареєстровані особи до участі у торгах не допускаються.
 
84. 11. Форми заяви про участь в аукціоні, довідки про отримання документів виконавцем, книги реєстрації учасників аукціону, вхідного квитка, інформаційної картки на лот та картки учасника, типового договору купівлі-продажу лота затверджуються центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належить здійснення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.
 
-91- Бевзенко В.Ф.
У частині 11 статті 137 слова: «типового договору купівлі-продажу лота» виключити.
 
Враховано   10. Форми заяви про участь у торгах, довідки про отримання документів виконавцем земельних торгів, книги реєстрації учасників торгів, вхідного квитка, інформаційної картки на лот та картки учасника торгів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.
 
    -92- Лук'янов В.В.
Ч.11 пропонованої редакції ст.137 виключити:
 
Відхилено    
85. 12. Під час проведення аукціону мають право бути присутніми та здійснювати звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів масової інформації та громадських організацій.
 
   11. Під час проведення торгів мають право бути присутніми та здійснювати звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів масової інформації та громадських організацій.
 
86. За рішенням ліцитатора під час аукціону за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, які не є учасниками, за запрошенням організатора.
 
   За рішенням ліцитатора під час торгів за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, які не є учасниками, за запрошенням організатора земельних торгів.
 
87. 13. Особам, які не є учасниками аукціону за конкретним лотом, забороняється втручатися у торги в будь-який спосіб, вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення аукціону (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників).
 
   12. Особам, які не є учасниками торгів за конкретним лотом, забороняється втручатися у торги в будь-який спосіб, вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення торгів (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників).
 
88. 14. Ліцитатор для усунення порушень та відновлення порядку має право:
 
   13. Ліцитатор для усунення порушень та відновлення порядку має право:
 
89. усно попередити учасника чи запрошену особу про необхідність припинення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення;
 
   усно попередити учасника чи запрошену особу про необхідність припинення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення;
 
90. вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;
 
   вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;
 
91. тимчасово припинити проведення аукціону та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.
 
   тимчасово припинити проведення торгів та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.
 
92. 15. Аукціон починається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.
 
   14. Земельні торги починається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.
 
93. 16. Лот виставляється на аукціоні за наявності не менш як двох учасників.
 
-93- Лук'янов В.В.
Ч.16 пропонованої редакції ст.137 виключити;
 
Відхилено   15. Лот виставляється на торги за наявності не менш як двох учасників.
 
94. 17. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, цільове призначення земельної ділянки та можливі види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, а також стартову ціну лота.
 
-94- Лук'янов В.В.
У ч.17 пропонованої редакції ст.137 слова «номер лота, зазначений в інформаційній картці,» виключити;
 
Відхилено   16. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, цільове призначення земельної ділянки та можливі види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, а також стартову ціну лота.
 
95. 18. Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.
 
   17. Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.
 
96. 19. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цьому аукціоні.
 
-95- Лук'янов В.В.
Абз.4 пропонованої ч.19 ст.137 викласти у такій редакції:
«Якщо лот був знятий з продажу через відсутність бажаючих придбати його за стартовою ціною, гарантійні внески учасникам не повертаються.»
 
Відхилено   18. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цих торгах.
 
97. У разі якщо про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок аукціону з подальшим послідовним збільшенням ціни.
 
   У разі якщо про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок торгів з подальшим послідовним збільшенням ціни.
 
98. Значення кроку аукціону встановлюється організатором у розмірі до 5 відсотків стартової ціни лота (у разі продажу земельної ділянки) або до 0, 5 відсотка стартової плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису).
 
-96- Бевзенко В.Ф.
Абзац третій частини 19 статті 137 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Значення кроку аукціону встановлюється організатором у розмірі до 5 відсотків стартової ціни земельної ділянки, прав емфітевзису, суперфіію на неї та до 0,5 відсотка стартової орендної плати»
 
Враховано редакційно   Значення кроку торгів встановлюється організатором у розмірі до 5 відсотків стартової ціни земельної ділянки, або до 0,5 відсотка стартової плати за користування земельною ділянкою (оренди, суперфіцію, емфітевзису) у разі продажу права на неї.
 
99. Учасникам, які відмовилися придбати лот за стартовою ціною, гарантійні внески не повертаються.
 
      
100. 20. У ході аукціону учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною двома способами: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок аукціону, але обов’язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).
 
   19. У ході торгів учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною у два способи: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок торгів і обов’язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).
 
101. Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.
 
   Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.
 
102. У разі якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку аукціону, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку аукціону.
 
   У разі якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку торгів, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків торгів, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку торгів.
 
103. Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, який запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 
   Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, який запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.
 
104. Мовчання учасника, який першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, який першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 
   Мовчання учасника, який першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, який першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.
 
105. У разі якщо після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни.
 
   У разі якщо після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок торгів, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни.
 
106. Якщо під час послідовного збільшення ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, який оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок аукціону.
 
   Якщо під час послідовного збільшення ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, який оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок торгів.
 
107. У разі якщо два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок аукціону, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку аукціону і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок аукціону. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, який оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок.
 
   У разі якщо два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок торгів, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку торгів і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок торгів. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, який оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок.
 
108. У разі якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова «Продано», називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час аукціону.
 
   У разі якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова «Продано», називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час торгів.
 
109. 21. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні з продажу цього лота. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У такому разі протокол підписується ліцитатором та представником організатора у день проведення аукціону, сума гарантійного внеску переможцю не повертається.
 
-97- Лук'янов В.В.
Ч.21 пропонованої редакції ст. 137 викласти у такій редакції:
«21. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні з продажу цього лота. У разі відмови переможця від підписання протоколу торги за лотом негайно поновлюються.»
 
Враховано редакційно   20. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в торгах з продажу цього лота. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У такому разі протокол підписується ліцитатором та представником організатора земельних торгів у день проведення торгів.
 
110. За наявності інших учасників, які виявили бажання придбати зазначений лот, ліцитатор відновлює торги за цим об’єктом у день проведення аукціону.
 
   За наявності інших учасників, які виявили бажання придбати зазначений лот, ліцитатор відновлює торги за цим об’єктом у день проведення торгів. За
 
111. За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторний аукціон.
 
   умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторні торги.
 
112. 22. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.
 
   21. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.
 
113. 23. У процесі проведення аукціону виконавець веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, пропозиції учасників, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може бути внесена й інша інформація. Протокол підписується переможцем, ліцитатором та представником організатора у день проведення аукціону.
 
-98- Лук'янов В.В.
У частині 23 статті 137 законопроекту перше речення доповнити словами « (у разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або прав на неї на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів)».
 
Відхилено   22. У процесі проведення торгів виконавець веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може вноситися й інша інформація. Протокол підписується переможцем, ліцитатором та організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом у двох примірниках.
 
    -99- Лук'янов В.В.
У абзаці першому ч.23 пропонованої редакції ст.137 слова «пропозиції учасників,» виключити, слова «ліцитатором та представником організатора у день проведення аукціону» замінити словами «та ліцитатором негайно після закінчення аукціону за лотом у двох примірниках»;
 
Враховано    
114. Завірена організатором копія протоколу видається переможцю.
 
-100- Лук'янов В.В.
В абзаці другому ч.23 пропонованої редакції ст.137 слова «завірена організатором копія» замінити словами «один примірник»;
 
Враховано   Один примірник протоколу видається переможцю.
 
115. 24. Аукціон вважається таким, що закінчився, після підписання протоколу аукціону.
 
-101- Лук'янов В.В.
У ч.24 пропонованої редакції ст.137 слова «Аукціон вважається таким, що закінчився,» словами «Ліцитатор оголошує про завершення аукціону»;
 
Враховано   23. Ліцитатор оголошує про завершення земельних торгів після підписання протоколу торгів.
 
116. 25. Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором і переможцем аукціону укладається безпосередньо в день проведення аукціону.
 
-102- Бевзенко В.Ф.
Частину 25 статті 137 Земельного кодексу України після слів: «в день проведення аукціону» доповнити словами: «крім випадків, передбачених частиною тридцятою цієї статті».
 
Враховано   24. Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів, крім випадків, передбачених частиною двадцять дев’ятою цієї статті.
 
    -103- Лук'янов В.В.
Ч.25 пропонованої редакції ст.137 викласти у такій редакції:
«25. Переможець зобов’язаний сплатити запропоновану ним ціну (з урахуванням сплаченого гарантійного внеску) протягом 5 робочих днів з дня оголошення переможця.»;
 
Відхилено    
117. У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.
 
   У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.
 
118. 26. Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки нотаріально посвідчується.
 
-104- Лук'янов В.В.
Ч.26 пропонованої редакції ст.137 викласти у такій редакції:
«26. Не пізніше 3 робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни складається акт про передання права власності або інших речових прав на земельну ділянку та розташоване на ній нерухоме майно.
Акт підлягає нотаріальному посвідченню та передачі покупцю, а копії нотаріально посвідченого акта не пізніше наступного дня надсилаються (вручаються) організатору аукціону та продавцю. За невчасне передання акта покупцю виконавець сплачує покупцю пеню у розмірі 120% облікової ставки Національного банку України від ціни продажу за період прострочення. В акті про передання права власності або інших речових прав на земельну ділянку та розташоване на ній нерухоме майно зазначаються:
продавець чи відчужувач речових прав, покупець чи набувач речових прав, а також виконавець аукціону;
продане нерухоме майно чи придбані речові права;
адреса веб-сторінки, на якій розміщено відомості про проведення аукціону.»;
 
Відхилено   25. Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки нотаріально посвідчується.
 
119. Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки нотаріусу подається протокол аукціону з інформацією про земельну ділянку, відповідальність за достовірність якої покладається на організатора аукціону.
 
   Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки нотаріусу подається протокол торгів з інформацією про земельну ділянку, відповідальність за достовірність якої покладається на організатора земельних торгів.
 
120. 27. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.
 
   26. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.
 
121. 28. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку аукціону, зараховується до купівельної ціни.
 
   27. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується до купівельної ціни.
 
122. 29. У разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) виконавець протягом семи банківських днів після закінчення аукціону перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, та перераховує гарантійні внески учасників, що не повертаються, на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для зарахування інших надходжень. за винятком суми винагороди, що підлягає сплаті організатором виконавцю відповідно до договору про проведення земельних торгів.
 
-105- Лук'янов В.В.
Частину 29 статті 137 законопроекту викласти в такій редакції: «У разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або прав неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) організатор перераховує виконавцю суму винагороди, що підлягає сплаті організатором виконавцю відповідно до договору про проведення земельних торгів, протягом семи банківських днів після закінчення аукціону та надходження коштів від продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або прав на неї на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів».
 
Відхилено   28. У разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) виконавець земельних торгів протягом семи банківських днів після закінчення торгів перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, та перераховує гарантійні внески учасників, що не повертаються, на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування інших надходжень, крім. суми винагороди, що підлягає сплаті організатором земельних торгів виконавцю земельних торгів відповідно до договору про проведення земельних торгів.
 
    -106- Лук'янов В.В.
У ч.29 пропонованої редакції ст.137 слова «на відповідні рахунки організатора торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, та перераховує гарантійні внески учасників, що не повертаються, на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для зарахування інших надходжень» замінити словами «організатору торгів»;
 
Враховано редакційно    
123. 30. У разі визнання переможцями аукціону осіб, зазначених в статті 129 цього Кодексу, договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення укладається після отримання погодження Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України про продаж земельних ділянок цим особам у випадках і в порядку, встановленому законом. У разі відмови Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України у такому погодженні, аукціон по такому лоту вважається таким, що не відбувся.
 
-107- Бевзенко В.Ф.
Статтю 137 Земельного кодексу України доповнити частиною такого змісту:
«На аукціоні зобов’язаний бути присутній організатор або його представник, уповноважений укладати від імені організатора договір купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка (право на яку) виставляється на земельні торги».
 
Враховано   29. У разі визнання переможцями торгів осіб, зазначених у статті 129 цього Кодексу, договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення укладається після отримання погодження Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України про продаж земельних ділянок цим особам у випадках і в порядку, встановлених законом. У разі відмови Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України у такому погодженні торги за таким лотом вважаються такими, що не відбулися.
30. На торгах зобов’язаний бути присутній організатор земельних торгів або його представник, уповноважений укладати від імені організатора земельних торгів договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка (право на яку) виставляється на земельні торги.
31. Ціна продажу земельної ділянки, а також плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, підлягає сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.
 
    -108- Бевзенко В.Ф.
Статтю 137 доповнити частиною такого змісту:
«Ціна продажу земельної ділянки, а також ціна прав емфітевзису, суперфіцію, придбаних на земельних торгах, річна орендна плата за користування земельною ділянкою, право оренди якою набуто на аукціоні, підлягає сплаті переможцем не пізніше 3 банківських днів з дня укладення відповідного договору».
 
Враховано редакційно    
    -109- Лук'янов В.В.
У ч.30 пропонованої редакції ст.137 слово «укладається» замінити словами «набуває чинності», слова «аукціон по такому лоту вважається таким, що не відбувся» замінити словами «договір, укладений на аукціоні, вважається розірваним».
 
Відхилено    
    -110- Лук'янов В.В.
доповнити пропоновану ст.137 частиною 31 такого змісту:
«31. Аукціон може проводитися на сайті виконавця в мережі Інтернет (електронні торги). Переможцем електронних торгів є особа, що запропонувала найвищу ціну протягом часу проведення електронних торгів. Час проведення електронних торгів не може бути менше п’ятнадцяти діб.
Допуск учасника до електронних торгів здійснюється шляхом присвоєння йому кодового номеру, під яким цей учасник подає пропозиції щодо ціни.
Технологічні та програмні засоби, що використовуються організатором для проведення електронних торгів, повинні захист інформації, отриманої від організатора та учасників торгів; а також відповідати вимогам, передбаченим частиною шостою цієї статті.
Система повинна надавати можливість учасникам електронних торгів подавати пропозиції щодо ціни з точністю до 1 копійки.
Система повинна негайно надсилати кожному учаснику електронних торгів повідомлення, яке повинно містити адресу веб-сторінки, на якій проводяться електронні торги, запропоновану учасником ціну, час отримання системою пропозиції, а також час розміщення пропозиції учасника на веб-сторінці або повідомлення про відмову від розміщення пропозиції із зазначенням причин такої відмови.
Негайно після оголошення переможця або закінчення аукціону без виявлення переможця протокол про проведення аукціону надсилається в електронній формі переможцю та організатору. Протокол у паперовій формі в той же день надсилається (вручається) переможцю та організатору.»
 
Відхилено    
124. Стаття 138. Встановлення результатів аукціону
 
   Стаття 138. Встановлення результатів торгів
 
125. 1. Аукціон за лотом вважається таким, що відбувся, після укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіції, емфітевзису земельної ділянки.
 
-111- Лук'янов В.В.
Ч.1 пропонованої редакції ст.138 виключити;
 
Відхилено   1. Земельні торги за лотом вважається таким, що відбувся, після укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.
 
126. 2. Аукціон може бути скасований або визнаний таким, що не відбувся чи його результати можуть бути анульовані.
 
-112- Лук'янов В.В.
Ч.2 пропонованої редакції ст.138 викласти у такій редакції:
«2. Договір, укладений на аукціоні, проведеному з порушенням встановленого законом порядку його підготовки або проведення, яке перешкодило або могло перешкодити укладенню договору на умовах, найбільш вигідних для сторони договору, що не є учасником аукціону, може бути визнаний недійсним за позовом цієї сторони.»;
 
Відхилено   2. Земельні торги може бути скасований або визнаний таким, що не відбувся, чи його результати можуть бути анульовані.
 
127. 3. У разі надходження до організатора земельних торгів документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку, яка підлягає продажу, або встановлення заборони на її відчуження чи передачу у користування, організатор приймає рішення про скасування аукціону.
 
-113- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший частини третьої статті 138 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«3. Аукціон до його проведення скасовується організатором у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу у користування.»
 
Враховано   3. Земельні торги до їх проведення скасовується організатором земельних торгів у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування.
 
128. Повідомлення про скасування аукціону надсилається не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення організатором усім особам, які подали заяву про участь в аукціоні.
 
-114- Лук'янов В.В.
У абзаці другому ч.3 пропонованої редакції ст.138 слово «надсилається» виключити, слова «організатором усім особам, які подали заяву про участь в аукціоні» замінити словами «підлягає оприлюдненню у тому самому порядку, що і оголошення про проведення аукціону»;
 
Враховано   Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення підлягає оприлюдненню в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.
 
129. У разі скасування аукціону організатор у десятиденний строк після прийняття рішення про відмову від проведення аукціону відшкодовує виконавцю фактично здійснені витрати на підготовку до його проведення, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною шостою статті 135 цього Кодексу, а виконавець повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше п’яти банківських днів з дати скасування.
 
-115- Лук'янов В.В.
Абзац 3 частини 3 статті 138 законопроекту після слів « а виконавець» доповнити « (у разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або прав на неї – організатором торгів)»
 
Відхилено   У разі скасування торгів організатор земельних торгів у десятиденний строк після прийняття рішення про скасування торгів відшкодовує виконавцю земельних торгів фактично здійснені витрати на підготовку до його проведення, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною шостою статті 135 цього Кодексу, а виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше п’яти банківських днів з дати скасування.
 
    -116- Бевзенко В.Ф.
У абзаці третьому частини третьої статті 138 слова: «про відмову від проведення аукціону» замінити словами: «про скасування аукціону».
 
Враховано    
    -117- Лук'янов В.В.
У абзаці третьому ч.3 пропонованої редакції ст.138 слова «організатор у десятиденний строк після прийняття рішення про відмову від проведення аукціону відшкодовує виконавцю фактично здійснені витрати на підготовку до його проведення, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною шостою статті 135 цього Кодексу, а», «реєстраційні та» виключити;
 
Відхилено    
130. 4. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:
 
   4. Земельні торги визнається таким, що не відбувся, у разі:
 
131. відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторного аукціону);
 
-118- Лук'янов В.В.
У абзаці другому ч.4 пропонованої редакції ст.138 слова «або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторного аукціону)» виключити;
 
Відхилено   а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторних торгів);
 
132. якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
 
-119- Лук'янов В.В.
В абзаці третьому ч.4 пропонованої редакції ст.138 слова «запропонував ціну, вищу за» замінити словами «погодився на»;
 
Відхилено   б) якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
 
133. відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
 
-120- Лук'янов В.В.
Абзац четвертий пропонованої редакції ч.4 ст.138 виключити;
 
Відхилено   в) відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.
 
134. Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається виконавцем у день його проведення.
 
-121- Лук'янов В.В.
Абзац п’ятий пропонованої редакції ч.4 ст.138 виключити;
 
Відхилено   Рішення про визнання торгів такими, що не відбувся, приймається виконавцем земельних торгів у день його проведення.
 
135. Аукціон визнається таким, що не відбувся також у випадку, зазначеному в частині тридцятій статті 137 цього Кодексу.
 
-122- Лук'янов В.В.
Абзац шостий пропонованої редакції ч.4 ст.138 виключити;
 
Відхилено   Земельні торги визнається таким, що не відбувся, також у випадку, зазначеному в частині двадцять дев’ятій статті 137 цього Кодексу.
 
136. 5. Результати аукціону анулюються організатором у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.
 
-123- Лук'янов В.В.
Ч.5 пропонованої редакції ст.138 викласти у такій редакції:
«5. Якщо у встановлений строк переможець не вніс запропонованої ним ціни, договір, укладений на аукціоні, вважається розірваним. Відомості про розірвання договору підлягають оприлюдненню у тому ж порядку, що і оголошення про проведення аукціону. При цьому відомості про розірвання договору для їх оприлюднення на сайті, на якому було розміщене оголошення про проведення аукціону, передаються виконавцем не пізніше, ніж через три дні після розірвання договору, та в той же строк повинні бути повідомлені про розірвання договору переможця аукціону, замовника аукціону та власника майна. Відомості підлягають оприлюдненню на сайті не пізніше трьох робочих днів з дня їх отримання.
Переможцю, що у встановлений строк не вніс запропонованої ним ціни, внаслідок чого договір був розірваний, позбавляється права на повернення гарантійного внеску.»;
 
Відхилено   5. Результати торгів анулюються організатором земельних торгів у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.
 
137. Рішення про анулювання аукціону приймається організатором у п’ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.
 
   Рішення про анулювання торгів приймається організатором земельних торгів у п’ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.
 
138. У разі прийняття рішення про анулювання аукціону гарантійні внески не повертаються:
 
   У разі прийняття рішення про анулювання торгів гарантійні внески не повертаються:
 
139. усім учасникам аукціону, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
 
   а) всім учасникам, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
 
140. учаснику аукціону, який був відсторонений від участі в торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення аукціону;
 
   б) учаснику, який був відсторонений від участі в торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення торгів;
 
141. переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону;
 
   в) переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів;
 
142. переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;
 
   г) переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;
 
143. переможцю, який відмовився від укладення договору купівлі-продажу або оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки;
 
   ґ) переможцю, який відмовився від укладення договору купівлі-продажу або оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.
 
144. 6. У випадках коли аукціон не відбувся або його результати анульовано повторний аукціон може бути проведений не раніше ніж через місяць з дня проведення попереднього аукціону і не пізніше ніж через шість місяців з дня прийняття такого рішення.
 
-124- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший частини шостої статті 138 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«6. У випадках коли аукціон не відбувся або його результати анульовано повторний аукціон може бути проведений не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення попереднього аукціону.
 
Враховано   6. У разі якщо торги не відбулися або його результати анульовано повторні торги може бути проведений не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів.
 
    -125- Лук'янов В.В.
У абзаці першому ч.6 пропонованої редакції ст.138 слова «його результати анульовано» замінити словами «укладений на ньому договір розірвано внаслідок несплати переможцем ціни»;
 
Відхилено    
145. Повторний аукціон проводиться у порядку, встановленому для проведення аукціонів. До участі у повторному аукціоні не допускаються переможці попередніх аукціонів, які не сплатили в установлений строк вартості лота за договором, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу або оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.
 
-126- Лук'янов В.В.
У абзаці другому ч.6 пропонованої редакції ст.138 слова «від укладення договору купівлі-продажу або оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки чи» виключити;
 
Враховано   Повторні торги проводяться у порядку, встановленому для проведення торгів. До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які не сплатили в установлений строк належної суми за придбаний лот чи відмовилися від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.
 
146. Якщо аукціон визнано таким, що не відбувся, з підстави наявності лише одного учасника, а для участі у повторному аукціоні також зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди суперфіцію, емфітевзису) нею за стартовою ціною, визначеною відповідно до частини четвертої статті 136 цього Кодексу.
 
-127- Лук'янов В.В.
Абзац третій ч.6 пропонованої редакції ст. 138 виключити;
 
Відхилено   Якщо торги визнано таким, що не відбувся, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди суперфіцію, емфітевзису) нею за стартовою ціною, визначеною відповідно до частини четвертої статті 136 цього Кодексу.
 
147. Стаття 139. Оприлюднення результатів земельних торгів
 
   Стаття 139. Оприлюднення результатів земельних торгів
 
148. Організатор не пізніше п’яти робочих днів після проведення аукціону публікує у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про його проведення, та розміщує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів повідомлення про результати аукціону за кожним лотом із зазначенням:
 
-128- Лук'янов В.В.
Пропоновану статтю 139 після слів «земельних ресурсів» доповнити словами «відеозапис торгів та»
 
Враховано   Організатор земельних торгів не пізніше п’яти робочих днів після проведення торгів публікує у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про його проведення, та розміщує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом із зазначенням:
 
149. місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;
 
   1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;
 
150. ціни продажу земельної ділянки або розмір річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами аукціону;
 
   2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів;
 
151. строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису);
 
   3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису);
 
152. цільового призначення земельної ділянки.»
 
   4) цільового призначення земельної ділянки».
 
153. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

-129- Кармазін Ю.А.
ІІ. Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.