Кількість абзаців - 39 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
4. 1) статтю 44-2 викласти у такій редакції:
 
   1) статтю 44-2 викласти в такій редакції:
 
5. «Стаття 44-2. Порушення обмежень, встановлених для працівників лікувально-профілактичних, фармацевтичних (аптечних) закладів та їх керівників, під час здійснення професійної діяльності
 
-1- Кармазін Ю.А.
у пункті 1:
- абзаци другий і третій викласти у такій редакції:
«Стаття 44-2. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
1. Умисне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені у невеликих розмірах, -»;
 
Відхилено   «Стаття 44-2. Порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності
 
6. 1. Порушення обмежень, встановлених для працівників лікувально-профілактичних, фармацевтичних (аптечних) закладів та їх керівників, під час здійснення професійної діяльності —
 
-2- Швець В.Д.
Назву та абзац перший частини першої статті 44-2 викласти у такій редакції «Порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності
Порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності –»;
 
Враховано (у зв’язку з необхідністю приведенням положень цього законопроекту до проекту Закону реєстр. № 10560, прийнятого у першому читанні 08.06.2012 року. Оскільки, у випадку прийняття цих двох законопроектів, вони будуть неефективними, більше того суперечитимуть один одному.  Порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності -
 
7. карається штрафом у розмірі трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
8. 2. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року з дня накладення адміністративного стягнення, —
 
-3- Швець В.Д.
Абзац перший частини другої статті 44-2 викласти у такій редакції: «Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, -»;
 
Враховано   Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, -
 
9. караються штрафом у розмірі однієї тисячі двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.»;
 
-4- Кармазін Ю.А.
після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
«Примітка. Невеликий розмір лікарських засобів визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.»;
 
Відхилено   тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
10. 2) у частині першій статті 244-8 слова «з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, переміщенням, зберіганням з метою збуту або незаконним збутом лікарських засобів» замінити словами «з порушенням обмежень, встановлених для працівників лікувально-профілактичних, фармацевтичних (аптечних) закладів та їх керівників, під час здійснення професійної діяльності».
 
-5- Кармазін Ю.А.
пункт 2 виключити, тобто частину першу статті 244-8 КУпАП залишити в чинній редакції
 
Відхилено   2) у частині першій статті 244-8 слова «з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, переміщенням, зберіганням з метою збуту або незаконним збутом лікарських засобів» замінити словами «з порушенням обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності».
 
    -6- Швець В.Д.
У частині першій статті 244-8 слова «з порушенням обмежень, встановлених для працівників лікувально-профілактичних, фармацевтичних (аптечних) закладів та їх керівників, під час здійснення професійної діяльності» замінити словами «з порушенням обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності»;
 
Враховано    
11. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131):
 
   2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131):
 
12. 1) у статті 305:
 
   1) у статті 305:
 
13. в абзаці другому частини першої слова «трьох до восьми років» замінити словами «восьми до десяти років»;
 
-7- Кармазін Ю.А.
у абзаці другому слова: « восьми до десяти років « замінити словами: « п’яти до восьми років «;
 
Враховано   в абзаці другому частини першої слова «трьох до восьми» замінити словами « п’яти до восьми»;
 
14. в абзаці другому частини другої слова «п’яти до десяти років» замінити словами «десяти до дванадцяти років»;
 
-8- Кармазін Ю.А.
у абзаці третьому слова: «десяти до дванадцяти років» замінити словами: «восьми до десяти років»;
 
Враховано   в абзаці другому частини другої слова «п’яти до десяти» замінити словами «восьми до десяти»;
 
15. в абзаці другому частини третьої слова «восьми до дванадцяти років» замінити словами «дванадцяти до п’ятнадцяти років»;
 
-9- Кармазін Ю.А.
у абзаці четвертому слова: «дванадцяти до п’ятнадцяти років» замінити словами: «десяти до дванадцяти років»;
 
Враховано   в абзаці другому частини третьої слова «восьми до дванадцяти» замінити словами «десяти до дванадцяти»;
 
16. 2) статтю 321-1 викласти у такій редакції:
 
   2) статтю 321-1 викласти в такій редакції:
 
17. «Стаття 321-1. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
 
   «Стаття 321-1. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
 
18. 1. Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту фальсифікованих лікарських засобів або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів —
 
-10- Бахтеєва Т.Д.
абзац перший частини першої статті 321-1 викласти у наступній редакції:
"Виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, а так само умисні дії пов’язані з ввезенням, придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів – ";
 
Враховано частково   1. Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів —
 
    -11- Кармазін Ю.А.
у абзаці третьому після слів: «завідомо фальсифікованих лікарських засобів» доповнити через кому словами: «якщо такі дії створили загрозу для життя чи здоров'я особи».
 
Відхилено (оскільки скасовується адміністративна відповідальність за такі дії, врахування поправки призведе до виведення з-під дії законодавства про відповідальність значної кількості порушень)   
    -12- Швець В.Д.
У абзаці першому частини першої статті 321-1 після слів «з метою збуту» виключити слова «фальсифікованих лікарських засобів»;
 
Враховано (це редакційна правка, відповідно до вимог законотворчої техніки)   
19. карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення.
 
-13- Карпук В.Г.
у абзаці 2 ч.І статті 321-1 КК слова «від п'яти до восьми років» замінити на слова «від трьох до п'яти років»;
 
Враховано   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення.
 
    -14- Корж В.П.
абзац другий частини першої статті 321-і викласти у наступній
редакції:
"карається штрафом у розмірі трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення.";
 
Враховано частково    
    -15- Кармазін Ю.А.
абзац четвертий викласти у такій редакції:
«карається штрафом від півтори тисячі до двох з половиною тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення»;
 
Враховано частково    
20. 2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або спричинили тривалий розлад здоров’я особи, а також виробництво фальсифікованих лікарських засобів —
 
   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров’я особи, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів —
 
21. караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна.
 
-16- Карпук В.Г.
у абзаці 2 ч.2 статті 321-1 КК слова «від восьми до десяти років» замінити на слова «від п'яти до восьми років»;
 
Враховано   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна.
 
    -17- Корж В.П.
абзац другий частини другої статті 321-1 викласти у наступній
редакції:
"караються штрафом у розмірі п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення.";
 
Враховано частково    
    -18- Кармазін Ю.А.
у абзаці шостому слова: «восьми до десяти років» замінити словами: «трьох до восьми років».
 
Враховано частково    
22. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки чи вчинені в особливо великих розмірах, —
 
   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, —
 
23. караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна.
 
-19- Карпук В.Г.
у абзаці 2 ч.З статті 321-1 КК слова «від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі» замінити на слова «від восьми до десяти років»;
 
Враховано   караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна.
 
    -20- Корж В.П.
абзац другий частини третьої статті 321 викласти у наступній
редакції:
"караються штрафом у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення.".
 
Враховано частково    
    -21- Кармазін Ю.А.
у абзаці восьмому слова: «десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі» замінити словами: «восьми до дванадцяти років».
 
Враховано частково    
24. 4. Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (частина перша цієї статті, якщо такі дії не створили загрози для життя чи здоров’я людей).»;
 
-22- Бахтеєва Т.Д.
у частині четвертій статті 321-1 слово "виготовлення" – виключити.
 
Враховано   4. Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (частина перша цієї статті, якщо такі дії не створили загрози для життя чи здоров’я людей)»;
 
25. 3) доповнити Кодекс статтею 321-2 такого змісту:
 
   3) доповнити статтею 321-2 такого змісту:
 
26. «Стаття 321-2. Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів
 
   «Стаття 321-2. Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів
 
27. 1. Умисне порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів, а також фальсифікація їх результатів —
 
-23- Бахтеєва Т.Д.
абзац перший частини першої статті 321-2 пункту 3 викласти у наступній редакції:
"Умисне порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань, фальсифікація результатів їх експертиз, а так само умисне порушення встановленого порядку державної реєстрації лікарських засобів, а також фальсифікація результатів експертиз, передбачених Порядком державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію), визначеного Кабінетом Міністрів України - ".
 
Відхилено   1. Умисне порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань лікарських засобів, фальсифікація їх результатів, а також порушення встановленого порядку державної реєстрації лікарських засобів —
 
    -24- Швець В.Д.
Абзац перший частини першої статті 321-2 пункту 3 викласти у такій редакції «1. Умисне порушення встановленого порядку, доклінічного вивчення, клінічних випробувань лікарських засобів, фальсифікація їх результатів, а також порушення встановленого порядку державної реєстрації лікарських засобів –»;
 
Враховано    
28. карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до від одного до трьох років.
 
-25- Карпук В.Г.
у абзаці 2 ч.І ст. 321-2 проекту слова «від п'яти до восьми років» замінити на слова «від трьох до п'яти років»;
 
Враховано   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
 
    -26- Кармазін Ю.А.
- абзац четвертий викласти у такій редакції:
«карається штрафом від півтори тисячі до двох з половиною тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до від одного до трьох років.».
 
Враховано частково    
29. 2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою осіб, —
 
   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, —
 
30. караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
 
-27- Карпук В.Г.
у абзаці 2 ч.2 статті 321-2 проекту слова «від восьми до десяти років» замінити на слова «від п'яти до восьми років»;
 
Враховано   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
 
    -28- Кармазін Ю.А.
- у абзаці шостому слова: «восьми до десяти років» замінити словами: «трьох до восьми років».
 
Враховано частково    
31. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, —
 
   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, —
 
32. караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.».
 
-29- Карпук В.Г.
у абзаці 2 ч.З статті 321-2 проекту слова «від десяти до п'ятнадцяти років» замінити на слова «від восьми до десяти років».
 
Враховано   караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років».
 
    -30- Кармазін Ю.А.
у абзаці восьмому слова: «десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі» замінити словами: «восьми до дванадцяти років».
 
Враховано частково    
    -31- Швець В.Д.
У абзаці другому частини третьої статті 321-2 проекту слова «на три роки» замінити словами «на строк від двох до трьох років».
 
Враховано    
33. 3. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр «321-1» доповнити цифрами «321-2,».
 
   3. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр «321-1» доповнити цифрами «321-2».
 
34. ІІ. Прикінцеві положення
 
-32- Швець В.Д.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції: Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування;
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
35. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
      
36. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк:
 
      
37. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
38. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.