Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо страхування спортсменів на час участі у спортивних змаганнях (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо страхування спортсменів на час участі у спортивних змаганнях
 
-1- Кармазін Ю.А.
У назві законопроекту після слова «страхування» доповнити словами: «життя та здоров’я» і далі – за текстом
 
Враховано   Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо страхування життя та здоров’я спортсменів на час участі у спортивних змаганнях
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. I. Статтю 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №7, ст. 50) доповнити частинами четвертою – шостою такого змісту:
 
-2- Шаров І.Ф.
Статтю 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» залишити в чинній редакції, а саме:
«Стаття 40. Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні
Правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні (далі - правила спортивних змагань), включають вимоги до учасників змагань, відповідних спортивних споруд, спеціального обладнання та інвентарю, умови та порядок визначення результатів та переможців змагань. Вони розробляються всеукраїнською спортивною федерацією з виду спорту з урахуванням правил спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації.
Правила спортивних змагань затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням пропозицій відповідних всеукраїнських спортивних федерацій.
Офіційні спортивні змагання з видів спорту проводяться за правилами спортивних змагань, затвердженими відповідно до вимог цієї статті».
 
Відхилено   І. Статтю 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50) доповнити частинами четвертою – сьомою такого змісту:
 
5. «Страхування життя та здоров’я спортсменів є обов’язковою умовою проведення спортивних змагань.
 
-3- Костенко П.І.
Суслов Є.І.
Абзац другий розділу І законопроекту розмістити після абзацу третього та викласти у такій редакції:
«До спортивних змагань не допускаються спортсмени, життя та здоров’я яких не застраховане на час проведення таких змагань».
Відповідно абзац третій вважати абзацом другим.
 
Враховано      
6. Страхування життя та здоров’я спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях, на час проведення цих змагань забезпечується організаторами змагань за рахунок організаторів чи спортсменів, крім спортсменів вищої категорії, які підлягають страхуванню відповідно до закону.
 
-4- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту у статті 40 Законі України "Про фізичну культуру і спорт" частину п’яту викласти у такій редакції:
«Страхування життя та здоров’я спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях, на час проведення цих змагань забезпечується організаторами змагань за рахунок організаторів, за винятком, якщо життя та здоров’я спортсмена застраховано на добровільній основі самостійно. Страхування спортсменів вищої категорії здійснюється відповідно до закону».
 
Враховано частково   «Страхування життя та здоров’я спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях, на час проведення таких змагань забезпечується за рахунок організаторів або спортсменів, крім спортсменів вищої категорії, які підлягають страхуванню відповідно до закону за рахунок коштів державного бюджету.
До спортивних змагань не допускаються спортсмени, життя та здоров’я яких не застраховані на час проведення таких змагань.
У разі допуску до спортивних змагань спортсменів, життя та здоров’я яких не були застраховані, організатори змагань несуть відповідальність відповідно до законодавства, у тому числі відшкодовують шкоду, заподіяну життю та здоров’ю незастрахованих спортсменів. Результати спортсменів, життя та здоров’я яких не були застраховані, не враховуються при підведенні підсумків змагань та присвоєнні спортивних розрядів і звань.
 
    -5- Костенко П.І.
Суслов Є.І.
Абзац третій розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Страхування життя та здоров’я спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях, на час проведення таких змагань забезпечується за рахунок організаторів або спортсменів, крім спортсменів вищої категорії, які підлягають страхуванню відповідно до закону за рахунок коштів державного бюджету.».
 
Враховано    
    -6- Кармазін Ю.А.
У розділі І законопроекту у статті 40 Законі України " Про фізичну культуру і спорт" після частини п’ятої доповнити, змінивши відповідно подальшу нумерацію частин статті, частиною шостою такого змісту:
«Організатори змагань несуть самостійно відповідальність за шкоду, завдану життю та здоров’ю спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях, під час проведення цих змагань, якщо їх життя та здоров’я не було застрахованим».
 
Враховано частково    
    -7- Костенко П.І.
Суслов Є.І.
Розділ І законопроекту після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«У разі допуску до спортивних змагань спортсменів, життя та здоров’я яких не були застраховані, організатори змагань несуть відповідальність відповідно до законодавства, у тому числі відшкодовують шкоду, заподіяну життю та здоров’ю незастрахованих спортсменів. Результати спортсменів, життя та здоров’я яких не були застраховані, не враховуються при підведенні підсумків змагань та присвоєнні спортивних розрядів і звань.
 
Враховано    
7. Кабінет Міністрів України визначає порядок страхування життя та здоров’я спортсменів на час проведення спортивних змагань, із специфікацією за видами спорту».
 
   Кабінет Міністрів України визначає порядок страхування життя та здоров’я спортсменів на час проведення спортивних змагань за видами спорту».
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
-8- Костенко П.І.
Суслов Є.І.
Чуднов В.М.
Викласти розділ ІІ законопроекту у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2013 року:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
    -9- Кармазін Ю.А.
Викласти перший пункт розділу ІІ законопроекту у такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
Враховано    
9. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
10. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2013 року:
 
11. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.