Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав та інтересів дітей, над якими встановлюється опіка чи піклування, та посилення матеріальної підтримки сімей, у яких виховуються такі діти (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав та інтересів дітей, над якими встановлюється опіка чи піклування, та посилення
 
-1- Найдьонов А.М.
Назву Закону викласти в такій редакції: «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення матеріальної підтримки сімей, в яких виховуються діти, над якими встановлено опіку чи піклування»
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення матеріальної підтримки сімей, в яких виховуються діти, над якими встановлено опіку чи піклування
 
3. матеріальної підтримки сімей, у яких виковуються такі діти
 
      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1) абзац шостий статті 2 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, стор. 102) після слів «з усіх джерел надходжень» доповнити словами «крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, що призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування,».
 
-2- Найдьонов А.М.
У пункті 1 частини 1 проекту Закону виключити слова:
«що призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування,»
 
Враховано   1. Абзац шостий статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290; 2004 р., № 19, ст. 251) після слів «з усіх джерел надходжень» доповнити словами «крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування».
 
    -3- Ковалевська Ю.С.
Шаров І.Ф.
Гуменюк О.І.
Чуднов В.М.
Яворівський В.О.
Карпук В.Г.
Кармазін Ю.А.
У пункті 1 частини 1 проекту Закону слова «піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування» замінити словами «піклувальниками дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування».
 
Відхилено    
7. 2) абзац шостий статті 1 «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, стор. 290) після слів «з усіх джерел надходжень» доповнити словами «крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, що призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування,».
 
-4- Найдьонов А.М.
У пункті 2 частини 1 проекту Закону виключити слова:
«що призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування,»
 
Враховано   2. Абзац шостий статті 2 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102) після слів «з усіх джерел надходжень» доповнити словами «крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування».
 
    -5- Ковалевська Ю.С.
Шаров І.Ф.
Гуменюк О.І.
Чуднов В.М.
Яворівський В.О.
Карпук В.Г.
Кармазін Ю.А.
У пункті 2 частини 1 проекту Закону слова «піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування» замінити словами « піклувальниками дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування».
 
Відхилено    
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-6- Ковалевська Ю.С.
Пункт 2 проекту Закону викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2013 року».
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -7- Кармазін Ю.А.
Розділ 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«Прикінцеві положення.
1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2.Кабінету Міністрів України у п’ятнадцятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність до цього Закону нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади».
 
Враховано частково    
    -8- Найдьонов А.М.
Аркаллаєв Н.Г.
Частину 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Враховано