Кількість абзаців - 99 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат"щодо державного регулювання нотаріальної діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
"Про нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності
 
   Про внесення змін до Закону України
"Про нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р., № 5, ст. 29, № 44, ст. 460) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р., № 5, ст. 29, № 44, ст. 460) такі зміни:
 
5. 1. Статті 2-1 і 3 викласти у такій редакції:
 
   1. Статті 2-1 і 3 викласти в такій редакції:
 
6. "Стаття 2-1. Державне регулювання нотаріальної діяльності
 
   "Стаття 2-1. Державне регулювання нотаріальної діяльності
 
7. Державне регулювання нотаріальної діяльності полягає у встановленні порядку допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності, зупинення і припинення приватної нотаріальної діяльності, анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та позбавлення особи такого права; здійсненні контролю за організацією нотаріату, проведенні перевірок організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства; встановленні спеціальних вимог до поведінки нотаріусів; визначенні органів та осіб, які вчиняють нотаріальні дії, здійснюють контроль за організацією нотаріату, проводять перевірки організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства; визначенні ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами; встановленні розміру ставок та порядку сплати нотаріального збору, переліку додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, та встановленні розмірів плати за їх надання державними нотаріусами.
 
-1- Бережна І.Г.
У частині 1 статті 2-1 пункту 1 розділу І законопроекту слова: "дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій" - видалити; "встановленні спеціальних вимог до поведінки нотаріусів" - видалити; "встановленні розміру ставок та порядку сплати нотаріального збору" - видалити.
 
Враховано частково   Державне регулювання нотаріальної діяльності полягає у встановленні умов допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності, порядку зупинення і припинення приватної нотаріальної діяльності, анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю; здійсненні контролю за організацією нотаріату, проведенням перевірок організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства; визначенні органів та осіб, які вчиняють нотаріальні дії, здійснюють контроль за організацією нотаріату, проводять перевірки організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства; визначенні ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами; встановленні переліку додаткових послуг правового і технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, та встановленні розмірів плати за їх надання державними нотаріусами; встановленні правил професійної етики нотаріусів.
 
    -2- Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 2-1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити слова: "розміру ставок та порядку сплати нотаріального збору," і далі – за текстом.
 
Враховано    
    -3- Забарський В.В.
Частину першу статті 2-1 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
"Державне регулювання нотаріальної діяльності полягає у встановленні умов допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності, порядку зупинення і припинення приватної нотаріальної діяльності, анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю; здійсненні контролю за організацією нотаріату, проведенням перевірок організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства; визначенні органів та осіб, які вчиняють нотаріальні дії, здійснюють контроль за організацією нотаріату, проводять перевірки організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства; визначенні ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами; встановленні переліку додаткових послуг правового і технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, та встановленні розмірів плати за їх надання державними нотаріусами; встановленні правил професійної етики нотаріусів".
 
Враховано    
8. Контроль за організацією нотаріату, перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства здійснюються Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
-4- Бережна І.Г.
У частині 2 статті 2-1 пункту 1 розділу І законопроекту слова "дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій" - видалити.
 
Відхилено   Контроль за організацією нотаріату, перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства здійснюються Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
9. Стаття 3. Нотаріус
 
   Стаття 3. Нотаріус
 
10. Нотаріус — уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.
 
   Нотаріус — це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.
 
11. Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, отримав освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра або має кваліфікацію юриста, володіє державною мовою, має досвід роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
 
-5- Майборода С.Ф.
Частину 2 статті 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції: "Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, отримав освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра або має кваліфікацію юриста, володіє державною мовою, має досвід роботи у сфері права не менш як чотири роки, з них помічником нотаріуса – не менш, як два роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду".
 
Відхилено   Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
 
    -6- Олійник В.С.
Частину 2 статті 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, отримав освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра або має кваліфікацію юриста, володіє державною мовою, має досвід роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду".
 
Відхилено    
    -7- Радовець А.А.
Частину 2 статті 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції: "Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, отримав освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра або має кваліфікацію юриста, володіє державною мовою, має досвід роботи у сфері права не менш як чотири роки, з них помічником нотаріуса - не менш як два роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду".
 
Відхилено    
    -8- Забарський В.В.
Частину другу статті 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції: "Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду"
 
Враховано    
12. Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
 
-9- Бережна І.Г.
Частину 3 статті 3 пункту 1 розділу І законопроекту: "Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб." – вилучити.
 
Відхилено   Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
 
13. Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності у вільний від роботи час.
 
-10- Кармазін Ю.А.
У частині 4 статті 3 пункту 1 розділу І законопроекту виключити слова "у вільний від роботи час".
 
Враховано   Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності.
 
14. Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і ведеться Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.".
 
-11- Забарський В.В.
У частині п’ятій статті 3 пункту 1 розділу І законопроекту після слова "ведеться" доповнити словом "відповідно".
 
Враховано   Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і ведеться відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі".
 
15. 2. Абзац третій статті 4 викласти у такій редакції:
 
   2. Абзац третій статті 4 викласти в такій редакції:
 
16. "одержувати плату за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також за вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій;".
 
-12- Кармазін Ю.А.
У абзаці 3 статті 4 пункту 2 розділу І законопроекту слова: "а також за вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій" замінити словами: "а приватні нотаріуси також мають право одержувати плату за вчинення нотаріальних дій".
 
Відхилено   "одержувати плату за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також за вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій".
 
    -13- Шаров І.Ф.
Абзац 3 статті 4 пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції: "одержувати плату за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а приватні нотаріуси також за вчинення нотаріальних дій;".
 
Відхилено    
17. 3. Абзац другий статті 5 після слів "принесеної присяги" доповнити словами ", дотримуватися спеціальних вимог до поведінки нотаріусів, установлених законодавством".
 
-14- Бережна І.Г.
У абзаці 2 статті 5 пункту 3 розділу І законопроекту слова: "дотримуватися спеціальних вимог до поведінки нотаріусів, установлених законодавством" – виключити.
 
Відхилено   3. Абзац другий статті 5 доповнити словами "дотримуватися правил професійної етики".
 
    -15- Кармазін Ю.А.
У абзаці 2 статті 5 пункту 3 розділу І законопроекту слова: "спеціальних вимог до поведінки нотаріусів, установлених законодавством" замінити словами: "правил професійної етики, які встановлюються Нотаріальною палатою України".
 
Враховано частково    
    -16- Забарський В.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"3. Абзац другий статті 5 доповнити словами "дотримуватися правил професійної етики".
 
Враховано    
18. 4. У частині другій статті 8 слово "стажист" замінити словом "помічник".
 
   4. У частині другій статті 8 слово "стажист" замінити словом "помічник".
 
19. 5. У частині другій статті 8-1 слово "стажиста" замінити словом "помічника".
 
   5. У частині другій статті 8-1 слово "стажиста" замінити словом "помічника".
 
20. 6. У статті 10:
 
-17- Забарський В.В.
У частині четвертій статті 10 слова "Після проходження стажування" замінити словами "За наявності стажу роботи, визначеному у частині другій статті 3 цього Закону"
 
Враховано   6. У статті 10:
1) у частині четвертій слова "Після проходження стажування" замінити словами "За наявності стажу роботи, визначеного у частині другій статті 3 цього Закону";
2) частину сьому викласти в такій редакції :
"Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до наступного його складання не раніш як через рік за поданням відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі";
 
    -18- Забарський В.В.
Частину сьому статті 10 викласти у такій редакції:
"Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до наступного його складання не раніш як через рік за поданням відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі".
 
Враховано    
21. 1) доповнити частину дев’яту після слів "та Севастополі" словами "або Нотаріальної палати України";
 
   3) частину дев’яту після слів "та Севастополі" доповнити словами "або Нотаріальної палати України";
 
22. 2) доповнити частину десяту після слів "та Севастополі" словами "або Нотаріальною палатою України".
 
   4) частину десяту після слів "та Севастополі" доповнити словами "або Нотаріальною палатою України".
 
23. 7. У частині другій статті 11 слова "в місячний строк з дня її одержання" виключити.
 
-19- Бережна І.Г.
У частині 2 статті 11 пункту 7 розділу І законопроекту слова: "в місячний строк з дня її одержання" – не виключати.
 
Відхилено   7. У частині другій статті 11 слова "в місячний строк з дня її одержання" виключити.
 
    -20- Кармазін Ю.А.
У частині 2 статті 11 пункту 7 розділу І законопроекту слова: "в місячний строк з дня її одержання" – не виключити, а слово: "місячний" замінити на слово: "тримісячний".
 
Відхилено    
    -21- Шаров І.Ф.
У частині 2 статті 11 пункту 7 розділу І законопроекту слова: "в місячний строк з дня її одержання" – виключити.
 
Відхилено    
24. 8. У статті 12:
 
   8. У статті 12:
 
25. 1) у частині першій:
 
   1) у частині першій:
 
26. пункт 1 виключити;
 
-22- Бережна І.Г.
У частині 1 статті 12 пункту 8 розділу І законопроекту пункт 1 не виключати.
 
Відхилено   пункт 1 виключити;
 
    -23- Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 12 пункту 8 розділу І законопроекту пункт 1 залишити в чинній редакції, а саме: "1) з власної ініціативи нотаріуса;".
 
Відхилено    
    -24- Шаров І.Ф.
У частині 1 статті 12 пункту 8 розділу І законопроекту пункт 1не виключати.
 
Відхилено    
27. у пункті 2:
 
   у пункті 2:
 
28. у підпункті "г" слово "припинення" замінити словом "закриття";
 
   у підпункті "г" слово "припинення" замінити словом "закриття";
 
29. у підпункті "ж" слово "другою" замінити словом "четвертою";
 
   у підпункті "ж" слово "другою" замінити словом "четвертою";
 
30. підпункт "и" після слова "знищення" доповнити словами "чи втрати";
 
   підпункт "и" після слова "знищення" доповнити словами "чи втрати";
 
31. доповнити пункт підпунктом "і" такого змісту:
 
-25- Бережна І.Г.
Пункт 2 частини 1 статті 12 пункту 8 розділу І законопроекту не доповнювати підпунктом "і" такого змісту: "і) неодноразового порушення нотаріусом спеціальних вимог до його поведінки, установлених законодавством;".
 
Відхилено   доповнити підпунктом "і" такого змісту:
 
32. "і) неодноразового порушення нотаріусом спеціальних вимог до його поведінки, установлених законодавством;";
 
-26- Забарський В.В.
Абзац дев’ятий пункту 8 розділу І законопроекту викласти в такій редакції :
"і) неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції України;".
 
Враховано   "і) неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції України";
 
33. доповнити частину пунктом 3 такого змісту:
 
-27- Бережна І.Г.
Частину 1 статті 12 пункту 8 розділу І законопроекту не доповнювати пунктом 3 такого змісту: "3) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Нотаріальної палати України у разі неодноразового порушення нотаріусом статуту Нотаріальної палати України, правил професійної етики.".
 
Відхилено   доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
34. "3) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Нотаріальної палати України у разі неодноразового порушення нотаріусом статуту Нотаріальної палати України, правил професійної етики.";
 
-28- Забарський В.В.
В абзаці одинадцятому пункту 8 розділу І законопроекту слова "статуту Нотаріальної палати України" виключити.
 
Враховано   "3) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Нотаріальної палати України, у разі неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики";
 
35. 2) у частині другій слова "в місячний строк з дня його одержання" виключити.
 
-29- Бережна І.Г.
У частині 2 статті 12 пункту 8 розділу І законопроекту слова: "в місячний строк з дня його одержання" залишити.
 
Відхилено   2) у частині другій слова "в місячний строк з дня його одержання" виключити.
 
36. 9. Статті 13, 16 і 18 викласти у такій редакції:
 
   9. Статті 13, 16 і 18 викласти в такій редакції:
 
37. "Стаття 13. Помічник нотаріуса
 
   "Стаття 13. Помічник нотаріуса
 
38. Помічником нотаріуса може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, отримав освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра або має кваліфікацію юриста, володіє державною мовою, має досвід роботи у сфері права не менш як три роки. Не може бути помічником нотаріуса особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
 
-30- Забарський В.В.
У частині першій статті 13 пункту 9 розділу І законопроекту слова "отримав освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра або має кваліфікацію юриста" виключити, слова "досвід роботи" замінити словами "стаж роботи".
 
Враховано   Помічником нотаріуса може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як три роки. Не може бути помічником нотаріуса особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
 
39. Помічник нотаріуса не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, перебувати на державній службі, у штаті органів державної влади або органів місцевого самоврядування чи інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності у вільний від роботи час.
 
-31- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 13 пункту 9 розділу І законопроекту викласти у такій редакції: "Помічник нотаріуса не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності".
 
Враховано   Помічник нотаріуса не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності.
 
40. Помічнику нотаріуса забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
 
-32- Забарський В.В.
У частині третій статті 13 пункту 9 розділу І законопроекту слова "свої повноваження" замінити словами "свій статус".
 
Враховано   Помічнику нотаріуса забороняється використовувати свій статус з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
 
41. Помічник нотаріуса має право брати участь у прийомі фізичних осіб та представників юридичних осіб, складенні проектів правочинів, свідоцтв, інших документів, пов’язаних із вчиненням нотаріальних дій, і статистичних звітів; вносити записи до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, вести діловодство та архів нотаріуса, готувати та надсилати за дорученням нотаріуса запити до підприємств, установ і організацій щодо відомостей та документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій, а також виконувати іншу допоміжну і технічну роботу. Помічник нотаріуса не має права підписувати нотаріальні документи та використовувати печатку нотаріуса.
 
-33- Забарський В.В.
Частину четверту статті 13 пункту 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"За дорученням нотаріуса помічник нотаріуса бере участь у прийомі фізичних осіб та представників юридичних осіб, складенні проектів правочинів, свідоцтв, інших документів, пов’язаних із вчиненням нотаріальних дій, і статистичних звітів; вносить записи до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, вести діловодство та архів нотаріуса, готує та надсилає за дорученням нотаріуса запити до підприємств, установ і організацій щодо відомостей та документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій, а також виконує іншу допоміжну і технічну роботу. Помічник нотаріуса не має права підписувати нотаріальні документи та використовувати печатку нотаріуса".
 
Враховано   За дорученням нотаріуса помічник нотаріуса бере участь у прийомі фізичних осіб та представників юридичних осіб, складенні проектів правочинів, свідоцтв, інших документів, пов’язаних із вчиненням нотаріальних дій, і статистичних звітів; вносить записи до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, веде діловодство та архів нотаріуса, готує та надсилає за дорученням нотаріуса запити до підприємств, установ і організацій щодо відомостей та документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій, а також виконує іншу допоміжну і технічну роботу. Помічник нотаріуса не має права підписувати нотаріальні документи та використовувати печатку нотаріуса.
 
42. Помічник нотаріуса зобов’язаний виконувати свої професійні обов’язки відповідно до цього Закону та трудового договору, укладеного з нотаріусом; дотримуватися нотаріальної таємниці; дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса; постійно підвищувати свій професійний рівень.
 
   Помічник нотаріуса зобов’язаний виконувати свої професійні обов’язки відповідно до цього Закону та трудового договору, укладеного з нотаріусом; дотримуватися нотаріальної таємниці; дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса; постійно підвищувати свій професійний рівень.
 
43. Відбір кандидатур і прийняття на роботу помічника нотаріуса є виключним правом нотаріуса. З помічником нотаріуса укладається трудовий договір. Нотаріус може мати одного помічника.";
 
-34- Кармазін Ю.А.
У частині 6 статті 13 пункту 9 розділу І законопроекту після слова: "помічника" доповнити словом: "приватного" і далі – за текстом.
 
Враховано   Добір кандидатур і прийняття на роботу помічника приватного нотаріуса є виключним правом нотаріуса. З помічником нотаріуса укладається трудовий договір. Нотаріус може мати одного помічника";
 
44. "Стаття 16. Професійне самоврядування нотаріусів
 
-35- Забарський В.В.
Статтю 16 пункту 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Професійне самоврядування нотаріусів.
Метою професійного самоврядування нотаріусів є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них цим Законом обов’язків і забезпечення їхніх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, захист професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса.
Професійне самоврядування нотаріусів здійснюється через Нотаріальну палату України та її органи. Нотаріальна палата України є організацією, яка здійснює професійне самоврядування у сфері нотаріату.
Нотаріальна палата України є неприбутковою юридичною особою, має свою печатку. Діяльність Нотаріальної палати України здійснюється відповідно до законодавства та її статуту. Повноваження Нотаріальної палати України визначаються цим Законом та її статутом.
До повноважень Нотаріальної палати України належить: представлення інтересів нотаріальних палат та нотаріусів у державних та інших установах; забезпечення захисту соціальних та професійних прав нотаріусів; участь у проведенні експертиз законопроектів з питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю; забезпечення підвищення кваліфікації нотаріусів та їхніх помічників; контроль за дотриманням нотаріусами правил професійної етики та інші повноваження.
Професійне самоврядування нотаріусів функціонує на засадах законності, гласності, незалежності, демократичності, колегіальності, виборності, обов’язковості членства нотаріусів та виконання рішень органів професійного самоврядування, прийнятих відповідно до їх компетенції, забезпечення рівних можливостей доступу нотаріусів до участі в професійному самоврядуванні.
Членами Нотаріальної палати України можуть бути особи, які отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
Розмір членських внесків та інших платежів членів Нотаріальної палати України, необхідних для виконання її функцій, визначає з’їзд нотаріусів.
Нотаріальна палата України реєструється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом".
 
Враховано   "Стаття 16. Професійне самоврядування нотаріусів
 
45. Метою професійного самоврядування нотаріусів є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них цим Законом обов’язків і забезпечення їх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, захист професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса.
 
-36- Бережна І.Г.
Частину 1 статті 16 пункту 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "Метою професійного самоврядування нотаріусів є добровільне об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них цим Законом обов’язків і забезпечення їх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, захист професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса".
 
Відхилено   Метою професійного самоврядування нотаріусів є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них цим Законом обов’язків і забезпечення їхніх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, захист професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса.
 
46. Професійне самоврядування нотаріусів здійснюється через Нотаріальну палату України та її структурні підрозділи — регіональні нотаріальні палати в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на принципах правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами.
 
-37- Шаров І.Ф.
Частину 2 статті 16 пункту 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "Професійне самоврядування нотаріусів здійснюється через Нотаріальну палату України та її структурні підрозділи — регіональні нотаріальні палати в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на принципах правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами. Нотаріальна палата України є організацією, яка здійснює професійне самоврядування у сфері нотаріату".
 
Враховано редакційно   Професійне самоврядування нотаріусів здійснюється через Нотаріальну палату України та її органи. Нотаріальна палата України є організацією, яка здійснює професійне самоврядування у сфері нотаріату.
Нотаріальна палата України є неприбутковою юридичною особою, має свою печатку. Діяльність Нотаріальної палати України здійснюється відповідно до законодавства та її статуту. Повноваження Нотаріальної палати України визначаються цим Законом та її статутом.
До повноважень Нотаріальної палати України належить: представлення інтересів нотаріальних палат та нотаріусів у державних та інших установах; забезпечення захисту соціальних та професійних прав нотаріусів; участь у проведенні експертиз законопроектів з питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю; забезпечення підвищення кваліфікації нотаріусів та їхніх помічників; контроль за дотриманням нотаріусами правил професійної етики та інші повноваження.
 
47. Професійне самоврядування нотаріусів функціонує на засадах законності, гласності, незалежності, демократичності, колегіальності, виборності, обов’язковості членства та виконання рішень органів професійного самоврядування, прийнятих відповідно до їх компетенції, забезпечення рівних можливостей доступу нотаріусів до участі в професійному самоврядуванні.
 
-38- Бережна І.Г.
У частині 3 статті 16 пункту 9 розділу І законопроекту слова: "обов’язковості членства та" - виключити".
 
Відхилено   Професійне самоврядування нотаріусів функціонує на засадах законності, гласності, незалежності, демократичності, колегіальності, виборності, обов’язковості членства нотаріусів та виконання рішень органів професійного самоврядування, прийнятих відповідно до їх компетенції, забезпечення рівних можливостей доступу нотаріусів до участі в професійному самоврядуванні.
Членами Нотаріальної палати України можуть бути особи, які отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
Розмір членських внесків та інших платежів членів Нотаріальної палати України, необхідних для виконання її функцій, визначає з’їзд нотаріусів.
 
48. Статут Нотаріальної палати України затверджується з’їздом нотаріусів України і реєструється Міністерством юстиції України.";
 
   Нотаріальна палата України реєструється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом";
 
49. "Стаття 18. Перевірка організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів
 
   "Стаття 18. Перевірка організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів
 
50. Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі проводять перевірку організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів.
 
   Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі проводять перевірку організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів.
 
51. Порядок проведення перевірки, передбаченої частиною першою цієї статті, затверджується Міністерством юстиції України.".
 
   Порядок проведення перевірки, передбаченої частиною першою цієї статті, затверджується Міністерством юстиції України".
 
52. 10. У частині другій статті 23 слова "за погодженням з Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України" виключити.
 
   10. У частині другій статті 23 слова "за погодженням з Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України" виключити.
 
53. 11. У статті 24:
 
   11. У статті 24:
 
54. 1) у частині третій:
 
   1) у частині третій:
 
55. абзаци четвертий і п’ятий виключити;
 
   абзаци четвертий і п’ятий виключити;
 
56. в абзаці сьомому слова "та трудова книжка, які подаються" замінити словами ", який подається";
 
   в абзаці сьомому слова "та трудова книжка, які подаються" замінити словами "який подається";
 
57. 2) у частині четвертій слова "та трудова книжка із внесеним до неї приватним нотаріусом записом про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності" виключити;
 
   2) у частині четвертій слова "та трудова книжка із внесеним до неї приватним нотаріусом записом про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності" виключити;
 
58. 3) частину п’яту викласти у такій редакції:
 
   3) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
59. "Реєстраційне посвідчення видається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у семиденний строк після подання заяви. Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності допускається у разі, коли подані документи не відповідають установленим вимогам, а також з підстав, передбачених пунктами 8-1 і 8-2 частини першої статті 30 цього Закону. Про видачу реєстраційного посвідчення Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі повідомляють державну податкову інспекцію за місцем постійного проживання приватного нотаріуса.".
 
-39- Забарський В.В.
У підпункті 3 пункту 11 розділу І законопроекту слова і знаки "пунктами 8-1 та 8-2" замінити словом і знаками "пунктом 8-1".
 
Враховано   "Реєстраційне посвідчення видається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у семиденний строк після подання заяви. Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності допускається у разі, якщо подані документи не відповідають установленим вимогам, а також з підстав, передбачених пунктом 8-1 частини першої статті 30 цього Закону. Про видачу реєстраційного посвідчення Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі повідомляють державну податкову інспекцію за місцем постійного проживання приватного нотаріуса".
 
60. 12. Частину другу статті 26 викласти у такій редакції:
 
   12. Частину другу статті 26 викласти в такій редакції:
 
61. "Печатка приватного нотаріуса виготовляється та знищується у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.".
 
   "Печатка приватного нотаріуса виготовляється та знищується у порядку, встановленому Міністерством юстиції України".
 
62. 13. Статтю 27 викласти у такій редакції:
 
   13. Статтю 27 викласти в такій редакції:
 
63. "Стаття 27. Відповідальність приватного нотаріуса
 
   "Стаття 27. Відповідальність приватного нотаріуса
 
64. Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі.
 
   Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі.
 
65. Нотаріус не несе відповідальності у разі, коли особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії:
 
   Нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії:
 
66. подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії;
 
   подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії;
 
67. подала недійсні та/або підроблені документи;
 
   подала недійсні та/або підроблені документи;
 
68. не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.".
 
   не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа".
 
69. 14. У статті 29-1:
 
   14. У статті 29-1:
 
70. 1) у пункті 4 частини першої слова " (не більше як один тиждень)" виключити;
 
   1) у пункті 4 частини першої слова " (не більше як один тиждень)" виключити;
 
71. 2) у частині третій слова "на строк більше одного тижня" виключити.
 
-40- Бережна І.Г.
У частині 3 статті 29-1 пункту 14 розділу І законопроекту слова: "більше одного тижня" - не виключати.
 
Враховано частково   2) у частині третій слова "на строк більше одного тижня" замінити словами "на строк більше трьох днів".
 
72. 15. Статтю 30 доповнити пунктами 8-1 і 8-2 такого змісту:
 
      
73. "8-1) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким приватний нотаріус засуджений за злочин, вчинений з необережності, до позбавлення волі або іншого покарання, що виключає можливість продовження даної роботи (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);
 
-41- Бережна І.Г.
Пункт 8-1 статті 30 пункту 15 розділу І законопроекту такого змісту: "8-1) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким приватний нотаріус засуджений за злочин, вчинений з необережності, до позбавлення волі або іншого покарання, що виключає можливість продовження даної роботи (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);" - виключити.
 
Враховано      
74. 8-2) набрання законної сили рішенням суду, відповідно до якого нотаріуса притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення; ".
 
-42- Бережна І.Г.
Пункт 8-2 статті 30 пункту 15 розділу І законопроекту такого змісту: "8-2) набрання законної сили рішенням суду, відповідно до якого нотаріуса притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;" - виключити.
 
Враховано      
75. 16. Статті 32 і 33 викласти у такій редакції:
 
   15. Статті 32 і 33 викласти в такій редакції:
 
76. "Стаття 32. Сплата приватним нотаріусом податків та інших обов’язкових платежів
 
-43- Бережна І.Г.
Статтю 32 пункту 16 розділу І законопроекту – виключити.
 
Відхилено   "Стаття 32. Сплата приватним нотаріусом податків
 
77. Приватний нотаріус сплачує податки в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України, а також інші обов’язкові платежі, встановлені законом.
 
-44- Шаров І.Ф.
Статтю 32 пункту 16 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "Приватний нотаріус сплачує податки та інші обов’язкові платежі в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України та іншими законодавчими актами".
 
Враховано частково   Приватний нотаріус сплачує податки, встановлені Податковим кодексом України.
 
    -45- Забарський В.В.
Статтю 32 пункту 15 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 32. Сплата приватним нотаріусом податків
Приватний нотаріус сплачує податки, встановлені Податковим кодексом України".
 
Враховано    
78. Стаття 33. Перевірка організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства
 
-46- Бережна І.Г.
У назві статті 33 пункту 16 розділу І законопроекту слова: "дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій" - видалити.
 
Відхилено   Стаття 33. Перевірка організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства
 
79. Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі проводять перевірку організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства за певний період. Проведення повторної перевірки з тих питань, які вже були предметом перевірки, не допускається, крім перевірки звернень громадян чи юридичних осіб у межах предмета звернення та повноважень Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
-47- Бережна І.Г.
У частині 1 статті 33 пункту 16 розділу І законопроекту слова: "дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій" - видалити; слова: "крім перевірки звернень громадян чи юридичних осіб у межах предмета звернення та повноважень Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі." – видалити.
 
Відхилено   Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі проводять перевірку організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства за певний період. Проведення повторної перевірки з тих питань, які вже були предметом перевірки, не допускається, крім перевірки звернень громадян чи юридичних осіб у межах предмета звернення та повноважень Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
80. Перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, крім повторних перевірок, передбачених цим Законом, проводиться не частіше одного разу на два роки виключно на робочому місці (у конторі) нотаріуса з обов’язковим повідомленням його про проведення такої перевірки.
 
-48- Бережна І.Г.
У частині 2 статті 33 пункту 16 розділу І законопроекту слова: "дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій" - видалити; слова: "крім повторних перевірок, передбачених цим Законом" - видалити.
 
Відхилено   Перевірка організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, крім повторних перевірок, передбачених цим Законом, проводиться не частіше одного разу на два роки виключно на робочому місці (у конторі) приватного нотаріуса з обов’язковим повідомленням його про проведення такої перевірки.
 
    -49- Забарський В.В.
У частині другій статті 33 пункту 15 розділу І законопроекту слово "нотаріуса" замінити словами "приватного нотаріуса".
 
Враховано    
81. Приватний нотаріус зобов’язаний надавати посадовим особам, які уповноважені проводити перевірку, відомості і документи щодо організації нотаріальної діяльності, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.
 
-50- Бережна І.Г.
У частині 3 статті 33 пункту 16 розділу І законопроекту слова: "дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій" - видалити.
 
Відхилено   Приватний нотаріус зобов’язаний надавати посадовим особам, уповноваженим проводити перевірку, відомості і документи щодо організації нотаріальної діяльності, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.
 
82. У разі виявлення під час перевірки порушень в організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса або неодноразових порушень ним правил нотаріального діловодства Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, які проводили перевірку, можуть зупинити або припинити нотаріальну діяльність приватного нотаріуса з підстав, передбачених цим Законом.
 
-51- Забарський В.В.
У частині четвертій статті 33 пункту 15 розділу І законопроекту слова "з підстав" замінити словами "з підстав та у порядку".
 
Враховано   У разі виявлення під час перевірки порушень в організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса або неодноразових порушень ним правил нотаріального діловодства Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, які проводили перевірку, можуть зупинити або припинити нотаріальну діяльність приватного нотаріуса з підстав та у порядку, передбачених цим Законом.
 
83. У разі виявлення під час перевірки неодноразового грубого порушення порядку вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса може бути позбавлено права на зайняття нотаріальною діяльністю у порядку, передбаченому законодавством.
 
-52- Бережна І.Г.
Частину 5 статті 33 пункту 16 розділу І законопроекту: "У разі виявлення під час перевірки неодноразового грубого порушення порядку вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса може бути позбавлено права на зайняття нотаріальною діяльністю у порядку, передбаченому законодавством." - видалити.
 
Відхилено   У разі виявлення під час перевірки неодноразового грубого порушення порядку вчинення нотаріальних дій свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю приватного нотаріуса може бути анульовано у порядку та на підставах, передбачених цим Законом.
 
    -53- Забарський В.В.
Частину п’яту статті 33 пункту 15 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"У разі виявлення під час перевірки неодноразового грубого порушення порядку вчинення нотаріальних дій свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю приватного нотаріуса може бути анульовано у порядку та на підставах, передбачених цим Законом".
 
Враховано    
84. Порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства затверджується Міністерством юстиції України.".
 
-54- Бережна І.Г.
У частині 6 статті 33 пункту 16 розділу І законопроекту слова: "дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій" - видалити.
 
Відхилено   Порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства затверджується Міністерством юстиції України".
 
85. 17. Пункт 9 частини першої статті 34 викласти у такій редакції:
 
   16. Пункт 9 частини першої статті 34 викласти в такій редакції:
 
86. "9) накладають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації;".
 
   "9) накладають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації".
 
87. 18. У частині першій статті 38:
 
   17. У частині першій статті 38:
 
88. 1) у пункті 1 слово "доручення" замінити словом "довіреності";
 
   1) у пункті 1 слово "доручення" замінити словом "довіреності";
 
89. 2) доповнити пункт 4 після слова "подружжя" словами "в разі смерті одного з подружжя";
 
   2) пункт 4 після слова "подружжя" доповнити словами "в разі смерті одного з подружжя";
 
90. 3) доповнити частину пунктом 16 такого змісту:
 
   3) доповнити пунктом 16 такого змісту:
 
91. "16) видають дублікати посвідчених ними документів.".
 
   "16) видають дублікати посвідчених ними документів".
 
92. 19. У частині другій статті 48 слова "тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці," виключити.
 
   18. У частині другій статті 48 слова "тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці" виключити.
 
93. 20. Статті 70, 82 і 93 виключити.
 
-55- Бережна І.Г.
Статтю 70 пункту 20 розділу І законопроекту – не виключати.
 
Відхилено   19. Статті 70, 82 і 93 виключити.
 
94. 21. У назві глави 15 слова ", пред’явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати чеків" виключити.
 
   20. У назві глави 15 слова "пред’явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати чеків" виключити.
 
95. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
96. 1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, крім абзаців дев’ятого - тринадцятого пункту 9 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
 
-56- Новіков О.В.
Пункт 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту викласти у наступній редакції: "Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2013 року".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
97. 2. Вимоги абзацу сьомого пункту 1 розділу І цього Закону щодо досвіду роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса — не менш як три роки, не поширюються на осіб, які отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю до набрання чинності цим Законом.
 
-57- Новіков О.В.
Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту викласти у наступній редакції: "Вимоги абзацу сьомого пункту 1 розділу І цього Закону щодо досвіду роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса — не менш як три роки, не поширюються на осіб, які отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю до набрання чинності цим Законом, а також на осіб, які успішно пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса, і мають право на складання кваліфікаційного іспиту відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат".
 
Враховано   2. Вимоги абзацу сьомого пункту 1 розділу І цього Закону щодо стажу роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультанта державної нотаріальної контори — не менш як три роки, не поширюються на осіб, які отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю до набрання чинності цим Законом, а також на осіб, які успішно пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса і мають право на складання кваліфікаційного іспиту відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат".
 
    -58- Забарський В.В.
До пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту після слів "помічником нотаріуса" додати слова "або консультанта державної нотаріальної контори".
 
Враховано    
98. 3. Особи, які на день набрання чинності цим Законом є стажистами в державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса, продовжують стажування до закінчення строку, передбаченого контрактом, і мають право на складання кваліфікаційного іспиту відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат".

-59- Міщенко С.Г.
Розділ ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту викласти у наступній редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Вимоги абзацу сьомого пункту 1 розділу І цього Закону щодо досвіду роботи у сфері права не менш як чотири роки, з них помічником нотаріуса — не менш як два роки, не поширюються на осіб, які отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю до набрання чинності цим Законом.
 
Враховано частково   3. Особи, які на день набрання чинності цим Законом є стажистами в державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса, продовжують стажування до закінчення строку, передбаченого контрактом, і мають право на складання кваліфікаційного іспиту відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат".

    -60- -- Майборода С.Ф. (Реєстр.картка №96)
Розділ ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту викласти у наступній редакції:
1. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Вимоги абзацу сьомого пункту 1 розділу І цього Закону щодо досвіду роботи у сфері права не менш як чотири роки, з них помічником нотаріуса — не менш як два роки, не поширюються на осіб, які отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю до набрання чинності цим Законом, а також на тих, хто вже є стажистами в державній нотаріальній конторі чи приватного нотаріуса, продовжують стажування до закінчення строку, передбаченого контрактом, і мають право на складання кваліфікаційного іспиту відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат"".
 
Враховано частково    
    -61- Радовець А.А.
Розділ ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту викласти у наступній редакції:
1. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Вимоги абзацу сьомого пункту 1 розділу І цього Закону щодо досвіду роботи у сфері права не менш як чотири роки, з них помічником нотаріуса — не менш як два роки, не поширюються на осіб, які отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю до набрання чинності цим Законом, а також на тих, хто вже є стажистами в державній нотаріальній конторі чи приватного нотаріуса, продовжують стажування до закінчення строку, передбаченого контрактом, і мають право на складання кваліфікаційного іспиту відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат"".
 
Враховано частково