Кількість абзаців - 208 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 53, ст.793):
 
-1- Бевз В.А.
Рубрикацію законопроекту привести у відповідність до вимог нормо- проектувальної техніки та внести редакційні правки до його тексту.
 
Враховано   8. У Законі України „Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793 із наступними змінами):
 
5. 1) у статті 8:
 
   1) у статті 8:
 
6. у частині першій слова "вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, "замінити словами "законні вимоги прокурора";
 
   у частині першій слова „Вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству" замінити словами „Законні вимоги прокурора";
 
7. частину третю викласти в такій редакції:
 
-2- Кармазін Ю.А.
Залишити текст частини у чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає меті за-конопроекту, поло-ження якого визначають серед іншого, низку вимог щодо діяльності органів прокуратури стосовно підвищен-ня ефективності протидії злочинності та корупції.  частину третю викласти в такій редакції:
 
8. "Ухилення від виконання законних вимог прокурора тягне за собою відповідальність, передбачену законом."
 
   „Ухилення від виконання законних вимог прокурора тягне за собою відповідальність, передбачену законом";
 
9. 2) у частині третій статті 9 слово "транспортні" виключити, а слова "заступники і помічники прокурорів" замінити словами "їх заступники";
 
-3- Кармазін Ю.А.
Залишити текст частини у чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає меті за-конопроекту, поло-ження якого перед-бачають, серед іншого, низку вимог щодо діяльності органів прокуратури стосовно підвищен-ня ефективності протидії злочинності та корупції.  2) у частині третій статті 9 слово „транспортні" виключити, а слова „заступники і помічники прокурорів" замінити словами „їх заступники";
 
10. 3) статтю 10 викласти у такій редакції:
 
   3) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
11. "Стаття 10. Координаційні повноваження прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції
 
   „Стаття 10. Координаційні повноваження прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції
 
12. Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори з метою підвищення ефективності протидії злочинності та корупції координують діяльність правоохоронних органів з питань протидії злочинності та корупції.
 
   Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори з метою підвищення ефективності протидії злочинності та корупції координують діяльність правоохоронних органів з питань протидії злочинності та корупції.
 
13. Координаційні повноваження прокуратури реалізуються шляхом проведення спільних нарад, створення міжвідомчих робочих груп, проведення узгоджених заходів, аналітичної діяльності тощо.
 
   Координаційні повноваження прокуратури реалізуються шляхом проведення спільних нарад, створення міжвідомчих робочих груп, проведення узгоджених заходів, аналітичної діяльності тощо.
 
14. Основною формою координації діяльності правоохоронних органів є проведення координаційної наради її керівників під головуванням відповідного прокурора.
 
   Основною формою координації діяльності правоохоронних органів є проведення координаційної наради її керівників під головуванням відповідного прокурора.
 
15. На координаційні наради можуть запрошуватися керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для заслуховування інформації щодо їхньої діяльності з питань попередження і протидії злочинності та корупції.
 
-4- Ганущак Ю.І.
Слова „можуть запрошуватися" замінити словом „запрошуються".
 
Враховано .  На координаційні наради запрошуються керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для заслуховування інформації щодо їхньої діяльності з питань попередження і протидії злочинності та корупції.
 
16. Рішення координаційної наради є обов’язковими для виконання, визначеними у ньому правоохоронними органами.
 
-5- Ганущак Ю.І.
Слово „обов’язковими" замінити словом „рекомендаційними".
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає меті за-конопроекту, поло-ження якого перед-бачають, серед іншого, низку вимог щодо діяльності органів прокуратури стосовно підвищен-ня ефективності протидії злочинності та корупції.  Рішення координаційної наради є обов’язковими для виконання, визначеними у ньому правоохоронними органами.
 
17. Організація роботи з координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією визначається Положенням, яке розробляється і затверджується Генеральним прокурором України за погодженням з керівниками правоохоронних органів".
 
-6- Кармазін Ю.А.
Текст статті викласти в такій редакції:
„Генеральний прокурору України та підпорядковані йому прокурори координують діяльність з питань протидії злочинності і корупції органів внутрішніх справ, органів служби безпеки, органів податкової міліції, органів митної служби, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та інших правоохоронних органів.
Координаційні повноваження прокуратури реалізуються шляхом проведення спільних нарад, створення міжвідомчих робочих груп, проведення узгоджених заходів, аналітичної діяльності, скликання координаційних нарад, організації робочих груп, витребування статистичної та іншої інформації, прийняття участі в організації нарад Координаційного комітету по боротьбі зорганізованою злочинністю та корупцією при Президенті України.
Основною формою координації діяльності правоохоронних органів є проведення координаційної наради її керівників під головуванням відповідного прокурора.
На координаційні наради можуть запрошуватися керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для заслуховування інформації щодо їхньої діяльності з питань попередження і протидії злочинності та корупції.
Рішення координаційної наради є обов’язковим для виконання, визначеними у ньому правоохоронними органами.
Організація роботи з координаційної діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією визначається Положенням, яке розробляється і затверджується Генеральним прокурором України за погодженням з керівниками правоохоронних органів".
 
Відхилено . Пропозиція носить редакційний характер та включає в себе неіснуючий орган – Координа-ційний комітет по боротьбі з органі-зованою злочин-ністю та корупцією при Президенті України.  Організація роботи з координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією визначається Положенням, яке розробляється і затверджується Генеральним прокурором України за погодженням з керівниками правоохоронних органів";
 
18. 4) у статті 10-1:
 
   4) у статті 10-1:
 
19. в частині першій слово "правові" замінити словами "на нормативно-правові", а слова "можуть бути опротестовані" на слова "може бути внесене подання";
 
-7- Кармазін Ю.А.
Абзац викласти в такій редакції:
„в частині першій слово „правові" замінити словами „на нормативн-правові".
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  в частині першій слово "Правові" замінити словами "На нормативно-правові", а слова "можуть бути опротестовані" – словами "може бути внесене подання";
 
20. в частині другій слова "протест", "протесту" замінити словом "подання", а слова "до Апеляційного суду Автономної Республіки Крим" словами "до суду";
 
   в частині другій слова "протест" та "протесту" замінити словом "подання", а слова "до Апеляційного суду Автономної Республіки Крим" – словами "до суду";
 
21. частину четверту виключити;
 
-8- Пилипенко В.П.
Доповнити новим підпунктом такого змісту:
"частину четверту статті 14 замінити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
"Генеральна прокуратура України створює Єдиний реєстр досудових розслідувань та забезпечує його ведення органами досудового розслідування. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань затверджується Генеральним прокурором України за погодженням з керівниками органів досудового розслідування.
Спільно з органами досудового розслідування та за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики Генеральною прокуратурою України розробляється система та методика обліку кримінальних правопорушень, осіб, які їх вчинили, та руху кримінальних проваджень".
 
Враховано .  частину четверту виключити;
5) частину четверту статті 14 замінити двома частинами такого змісту:
„Генеральна прокуратура України створює Єдиний реєстр досудових розслідувань та забезпечує його ведення органами досудового розслідування. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань затверджується Генеральним прокурором України за погодженням з керівниками органів досудового розслідування.
Спільно з органами досудового розслідування та за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики Генеральною прокуратурою України розробляється система та методика обліку кримінальних правопорушень, осіб, які їх вчинили, та руху кримінальних проваджень";
 
22. 5) статтю 20 викласти в такій редакції:
 
-9- Прокопчук Ю.В.
Підпункт виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  6) статті 20 та 21 викласти в такій редакції:
 
    -10- Стретович В.М.
Підпункт виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.   
23. „ Стаття 20. Повноваження прокурора
 
   „Стаття 20. Повноваження прокурора
 
24. При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право:
 
   При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право:
 
25. 1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, військових частин, державних підприємств, установ та організацій, без особливих перепусток, де такі запроваджено;
 
-11- Пилипенко В.П.
Після слів "установ та організацій" доповнити словами "незалежно від форми власності".
 
Враховано .  1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності без особливих перепусток, де такі запроваджено;
 
26. 2) витребовувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових частин, державних підприємств, установ та організацій рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення;
 
-12- Пилипенко В.П.
Після слів "щодо її забезпечення" доповнити словами ", мати доступ до відповідних інформаційних баз даних державних органів".
 
Враховано .  2) витребовувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових частин, державних підприємств, установ та організацій рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення, мати доступ до відповідних інформаційних баз даних державних органів;
 
27. 3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз;
 
   3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз;
 
28. 4) мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, у тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну таємницю або інформацію з обмеженим доступом. Письмово вимагати подання в прокуратуру зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, у тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов'язаних з перевіркою. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність";
 
-13- Пилипенко В.П.
Після слів "вимагати подання в прокуратуру" доповнити словами "у визначений ним розумний строк".
 
Враховано .  4) мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, у тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну таємницю або інформацію з обмеженим доступом. Письмово вимагати подання в прокуратуру у визначений ним розумний строк зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, у тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов'язаних з перевіркою. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність";
 
29. 5) отримувати від посадових та службових осіб і громадян усні або письмові пояснення, в тому числі шляхом виклику відповідної особи до органу прокуратури.
 
-14- Палиця І.П.
Пункт викласти в такій редакції:
„5) отримувати від посадових та службових осіб і громадян усні або письмові пояснення, в тому числі шляхом письмового виклику відповідної особи до органу прокуратури. Письмовий виклик повинен містити: найменування та адресу органу прокуратури; зазначення місця, дня і часу явки до прокуратури; прізвище, ініціали, посада та номер засобу зв’язку прокурора, який викликає до прокуратури; зміст порушення закону щодо якого здійснюється виклик".
 
Відхилено . Пропозиція містить зайві регламентаційні приписи.  5) отримувати від посадових та службових осіб і громадян усні або письмові пояснення, в тому числі шляхом виклику відповідної особи до органу прокуратури.
 
    -15- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину першу новим пунктом такого змісту:
„6) опротестовувати акти Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих Рад, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також рішення і дії посадових осіб".
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.   
30. Дії, передбачені пунктами 3, 4 та 5 частини першої цієї статті, можуть бути вчинені виключно під час проведення перевірки в порядку, передбаченому статтею 21 цього Закону.
 
   Дії, передбачені пунктами 3, 4 та 5 частини першої цієї статті, можуть бути вчинені виключно під час проведення перевірки в порядку, передбаченому статтею 21 цього Закону.
 
31. При виявленні порушень закону прокурор у межах своєї компетенції має право:
 
   При виявленні порушень закону прокурор у межах своєї компетенції має право:
 
32. 1) вносити подання;
 
   1) вносити подання;
 
33. 2) у встановленому законом порядку ініціювати притягнення особи до дисциплінарної, адміністративної відповідальності, складати протокол про адміністративне правопорушення та починати досудове розслідування;
 
   2) у встановленому законом порядку ініціювати притягнення особи до дисциплінарної, адміністративної відповідальності, складати протокол про адміністративне правопорушення та починати досудове розслідування;
 
34. 3) звертатися до суду в передбачених законом випадках.";
 
-16- Кармазін Ю.А.
Доповнити частину третю новими пунктами такого змісту:
„4) вносити подання або протест на рішення місцевих Рад залежно від характеру порушень;
5) звертатись до суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб та відстоювати ці права у суді".
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  3) звертатися до суду в передбачених законом випадках.
 
35. 6) статтю 21 викласти в такій редакції:
 
-17- Стретович В.М.
Підпункт виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.     
36. "Статтю 21. Перевірки та порядок їх проведення.
 
   Стаття 21. Перевірки та порядок їх проведення
 
37. Перевірки проводяться за зверненнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб, а також за власною ініціативою прокурора. При цьому, перевірки за заявами фізичних чи юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, за винятком заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, проводяться лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами або неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань.
 
-18- Палиця І.П.
Після слів „проводяться за" доповнити словом „письмовими".
 
Враховано .  Перевірки проводяться за письмовими зверненнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб, а також за власною ініціативою прокурора. При цьому перевірки за заявами фізичних чи юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, проводяться лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами або неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань.
 
38. У випадках якщо захист прав і свобод громадян та інтересів держави згідно із законом є компетенцією відповідних органів державного нагляду (контролю), перевірки проводяться з обов’язковим наданням оцінки щодо законності їхньої діяльності. У зв’язку з бездіяльністю уповноваженого органу державного нагляду (контролю) або відсутністю такого органу вживаються відповідні заходи прокурорського реагування, спрямовані на забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина, інтересів держави.
 
-19- Палиця І.П.
Слова „прав і свобод громадян та інтересів держави" замінити словами „прав і свобод людини та громадянина, інтересів держави".
 
Враховано частково .  У разі якщо захист прав і свобод людини і громадян та інтересів держави згідно із законом є компетенцією відповідних органів державного нагляду (контролю), перевірки проводяться з обов’язковим наданням оцінки щодо законності їх діяльності. У зв’язку з бездіяльністю уповноваженого органу державного нагляду (контролю) або відсутністю такого органу вживаються відповідні заходи прокурорського реагування, спрямовані на забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина, інтересів держави.
 
39. Для здійснення перевірки прокурор приймає постанову, в якій зазначає підстави, що свідчать про можливі порушення законності та обґрунтовує необхідність вчинення конкретних дій, передбачених пунктами 3, 4 та 5 частини першої статті 20 цього Закону. Не допускається проведення перевірки без надання копії зазначеної постанови представнику підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, підпорядкованості чи приналежності, фізичній особі - підприємцю. Постанова прокурора може бути оскаржена до прокурора вищого рівня або до суду.
 
-20- Палиця І.П.
Після слів „прокурор вищого рівня" доповнити словами „який зобов’язаний розглянути скаргу протягом десяти днів" і доповнити новим реченням такого змісту: "Оскарження постанови прокурора зупиняє її виконання до закінчення розгляду скарги прокурором вищого рівня або судом".
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  Для здійснення перевірки прокурор приймає постанову, в якій зазначає підстави, що свідчать про можливі порушення законності та обґрунтовує необхідність вчинення дій, передбачених пунктами 3, 4 та 5 частини першої статті 20 цього Закону. Не допускається проведення перевірки без надання копії зазначеної постанови представнику підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, підпорядкованості чи приналежності, фізичній особі - підприємцю. Постанова прокурора може бути оскаржена цими особами до прокурора вищого рівня або суду в порядку адміністративного судочинства протягом десяти днів з дня одержання копії постанови. За результатами розгляду скарги прокурор вищого рівня приймає рішення про задоволення скарги та скасування постанови або про відмову у задоволенні скарги. Оскарження постанови до прокурора вищого рівня не позбавляє особу права на її оскарження до суду, яке може буди здійснене нею протягом десяти днів з дня одержання рішення прокурора вищого рівня про результати розгляду скарги.
 
    -21- Пилипенко В.П.
Слово "конкретних" виключити, останнє речення замінити реченнями такого змісту: "Постанова прокурора може бути оскаржена цими особами до прокурора вищого рівня або суду в порядку адміністративного судочинства протягом десяти днів з дня одержання копії постанови. За результатами розгляду скарги прокурор вищого рівня приймає рішення про задоволення скарги та скасування постанови або про відмову у задоволенні скарги. Оскарження постанови до прокурора вищого рівня не позбавляє особу права на її оскарження до суду, яке може буди здійснене нею протягом десяти днів з дня одержання рішення прокурора вищого рівня про результати розгляду скарги".
 
Враховано .   
    -22- Палиця І.П.
Доповнити новими частинами такого змісту:
„Строк проведення прокурором перевірки не може перевищувати тридцяти днів. Якщо у цей строк неможливо закінчити перевірку, прокурор продовжує строк перевірки, про що виносить постанову та повідомляє. особу, щодо якої здійснюється перевірка. При цьому загальний строк перевірки не може перевищувати сорока п’яти днів.
Під час проведення нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор вимагає та отримує інформацію, документи і матеріали лише з тих питань, які спричинили проведення перевірки.
Вимога прокурора про отримання документів і матеріалів повинна: бути викладена на бланку прокуратури встановленої форми; надаватись за підписом прокурора, скріпленого гербовою печаткою; містити посилання на підставу для проведення перевірки. На вимогу фізичної або юридичної особи, що перевіряється, прокурор негайно ознайомлює її з підставою проведення перевірки, з наданням копії відповідного документа".
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.   
40. Оригінали витребуваних чи отриманих прокурором актів, документів та матеріалів мають бути повернуті відповідним особам після закінчення перевірки, за виключенням випадків долучення їх до матеріалів кримінального провадження в порядку, передбаченому процесуальним законодавством. У разі необхідності до закінчення перевірки можуть бути повернуті копії вказаних документів.";
 
-23- Палиця І.П.
Після слів „мають бути" доповнити словом „негайно".
 
Відхилено . Пропозиція містить зайвий регламентаційний припис.  Оригінали витребуваних чи отриманих прокурором актів, документів та матеріалів мають бути повернуті відповідним особам після закінчення перевірки, крім випадків долучення їх до матеріалів кримінального провадження в порядку, передбаченому процесуальним законодавством. У разі необхідності до закінчення перевірки можуть бути повернуті копії зазначених документів";
 
    -24- Палиця І.П.
Доповнити статтю новими частинами такого змісту:
„За результатами перевірки прокурор складає висновок, у якому зазначається про результати додержання і застосування законів. У останній день перевірки один примірник висновку обов’язково надається особі щодо якої прокурор здійснював перевірку, інший примірник - зберігається у прокуратурі. Якщо за результатами проведеної перевірки прокурор порушує кримінальну справу, висновок ним не складається.
Висновок щодо проведеної прокурором перевірки може бути оскаржено прокурору вищого рівня, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом десяти днів, або до суду".
 
Відхилено . Пропозиція містить зайвий регламентаційний припис.   
    -25- Кармазін Ю.А.
Статтю викласти в такій редакції:
„Стаття 21. Прокурорський протест
Протест на акт, що суперечить закону, подається прокурором, його заступником до органу, який його видав, або до вищестоящого органу. У такому ж порядку подається протест на незаконні рішення чи дії посадової особи.
У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або приведення його у відповідність з законом, а також припинення незаконної дії посадової особи, поновлення порушеного права.
Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов’язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у п’ятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється прокурору.
У разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор може звернутися із заявою до суду про визнання акта незаконним. Заяву до суду може бути подано протягом п’ятнадцяти днів з моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або закінчення передбаченого законом строку для його розгляду. Подача такої заяви зупиняє дію правого акта".
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.   
41. 7) статтю 22 виключити;
 
-26- Кармазін Ю.А.
Залишити текст статті у чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  6) статтю 22 виключити;
 
42. 8) Статтю 23 викласти в такій редакції:
 
-27- Стретович В.М.
Підпункт виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  7) статті 23 та 24 викласти в такій редакції:
 
43. "Стаття 23. Подання
 
   „Стаття 23. Подання
 
44. Подання - це акт реагування прокурора на виявлені порушення закону з вимогою (вимогами) щодо:
 
   Подання – це акт реагування прокурора на виявлені порушення закону з вимогою (вимогами) щодо:
 
45. 1) усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли;
 
-28- Палиця І.П.
Після слів „порушень закону" доповнити словами „які мають очевидний характер і можуть завдати істотної шкоди інтересам держави, юридичних або фізичних осіб".
 
Відхилено . Пропозиція значно звужує положення законопроекту.  1) усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли;
 
46. 2) притягнення осіб до передбаченої законом відповідальності;
 
   2) притягнення осіб до передбаченої законом відповідальності;
 
47. 3) відшкодування шкоди;
 
   3) відшкодування шкоди;
 
48. 4) скасування нормативно-правового акта, окремих його частин або приведення його у відповідність із законом;
 
   4) скасування нормативно-правового акта, окремих його частин або приведення його у відповідність із законом;
 
49. 5) припинення незаконних дій чи бездіяльності посадових і службових осіб.
 
   5) припинення незаконних дій чи бездіяльності посадових і службових осіб.
 
50. Подання може бути внесено Прем'єр-міністру України, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствам та іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, військовим частинам, громадським об'єднанням, органам державного нагляду (контролю), посадовим і службовим особам цих органів, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, підпорядкованості чи приналежності, фізичним особам - підприємцям.
 
-29- Ганущак Ю.І.
Доповнити частину абзацом такого змісту:
„Подання має бути здійснено в місячний термін після отримання повідомлення про можливе порушення Закону з будь-яких джерел інформації. У випадку якщо прокурор вважає що порушення Закону немає він повідомляє про це заявника або через засоби масової інформації".
 
Відхилено . Пропозиція містить зайві регламентаційні приписи.  Подання може бути внесено Прем'єр-міністру України, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствам та іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, військовим частинам, громадським об'єднанням, органам державного нагляду (контролю), посадовим і службовим особам цих органів, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, підпорядкованості чи приналежності, фізичним особам - підприємцям.
 
51. Відповідний прокурор має бути повідомлений про результати розгляду подання та вжиті заходи у визначений ним строк, який обчислюється з дня отримання подання та не може бути меншим десяти днів.
 
-30- Палиця І.П.
Після слів „менше десяти" доповнити словом „робочих".
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  Відповідний прокурор має бути повідомлений про результати розгляду подання та вжиті заходи у визначений ним строк, що обчислюється з дня отримання подання та не може бути меншим 10 днів.
 
52. Колегіальний орган, якому внесено подання, повідомляє про день його розгляду прокурору, який вправі особисто взяти участь у засіданні цього органу.
 
   Колегіальний орган, якому внесено подання, повідомляє про день його розгляду прокурору, який вправі особисто взяти участь у засіданні цього органу.
 
53. У разі відхилення подання в цілому чи частково або неповідомлення прокурора про результати розгляду подання, а також якщо подання не вносилось прокурор може звернутися до суду щодо:
 
   У разі відхилення подання в цілому чи частково або неповідомлення прокурора про результати розгляду подання, а також якщо подання не вносилося, прокурор може звернутися до суду щодо:
 
54. 1) визнання незаконним нормативно-правового акта відповідного органу повністю чи в окремій його частині;
 
   1) визнання незаконним нормативно-правового акта відповідного органу повністю чи в окремій його частині;
 
55. 2) визнання протиправним рішення чи окремих його положень і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень;
 
   2) визнання протиправним рішення чи окремих його положень і щодо скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень;
 
56. 3) визнання протиправними дій чи бездіяльності, зобов’язання вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій.
 
   3) визнання протиправними дій чи бездіяльності, зобов’язання вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій.
 
57. Для звернення прокурора з позовом до суду встановлюється 15-денний строк, який обчислюється з дня одержання повідомлення про відхилення подання або, у разі неповідомлення прокурора про результати розгляду подання, з дня закінчення визначеного прокурором строку для його розгляду.";
 
   Для звернення прокурора з позовом до суду встановлюється 15-денний строк, що обчислюється з дня одержання повідомлення про відхилення подання або в разі неповідомлення прокурора про результати розгляду подання з дня закінчення визначеного прокурором строку для його розгляду.
 
58. 9) статтю 24 викласти в такій редакції:
 
-31- Стретович В.М.
Підпункт виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.     
59. "Стаття 24. Постанова прокурора
 
   Стаття 24. Постанова прокурора
 
60. У разі виявлення в діянні посадової особи або громадянина ознак адміністративного правопорушення, прокурор, його перший заступник, заступник виносить мотивовану постанову про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності.
 
   У разі виявлення в діянні посадової особи або громадянина ознак адміністративного правопорушення прокурор, його перший заступник, заступник виносить мотивовану постанову про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності.
 
61. Постанова про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності підлягає розгляду повноважною посадовою особою або відповідним органом у десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом. У постанові прокурора обов’язково зазначається, ким і яке положення закону порушене, та в чому полягає порушення.
 
-32- Палиця І.П.
Доповнити статтю новою частиною такого змісту:
„Постанова прокурора може бути оскаржена до прокурора вищого рівня, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом десяти днів, або до суду. Оскарження постанови зупиняє її виконання до закінчення розгляду скарги прокурором вищого рівня або судом".
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  Постанова про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності підлягає розгляду повноважною посадовою особою або відповідним органом у 10-денний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законом. У постанові прокурора обов’язково зазначається, ким і яке положення закону порушене та в чому полягає порушення;
 
62. 10) статтю 25 виключити;
 
   8) статті 25, 27 та 28 виключити;
 
63. 11) статтю 27 виключити;
 
      
64. 12) статтю 33 виключити;
 
-33- Прокопчук Ю.В.
Підпункт виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.     
    -34- Кармазін Ю.А.
Залишити текст статті у чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.   
65. 13) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
   9) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
66. "Стаття 35. Повноваження прокурора
 
   „Стаття 35. Повноваження прокурора
 
67. Прокурор має рівні права з іншими учасниками процесу.
 
   Прокурор має рівні права з іншими учасниками процесу.
 
68. Підстави для вступу у справу, а також обсяг і межі повноважень прокурора у судовому процесі визначаються цим Законом та процесуальним законодавством України.";
 
-35- Кармазін Ю.А.
Доповнити новою частиною такого змісту:.
„Прокурор може вступити у справу в будь-який стадії процесу, якщо цього вимагає захист конституційних прав громадян, інтересів держави та суспільства, і зобов’язаний своєчасно вжити передбачених законом заходів для усунення порушень закону, хоч би від кого вони виходили. Прокурор має рівні права з іншими учасниками судового засідання".
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  Підстави для вступу у справу, а також обсяг і межі повноважень прокурора у судовому процесі визначаються цим Законом та процесуальним законодавством України";
 
69. 14) частину другу статті 36-1 замінити частинами другою-сьомою такого змісту:
 
-36- Бережна І.Г.
Пункт викласти в такій редакції:
„14) частину другу - п’яту статі 36-1 замінити частинами другою-сьомою такого змісту".
 
Відхилено . Пропозиція носить редакційний характер.  10) частину другу статті 36-1 замінити шістьма частинами такого змісту:
 
70. "Підставою представництва у суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. Наявність таких підстав повинна бути підтверджена прокурором шляхом надання суду відповідних доказів.
 
-37- Бережна І.Г.
Слова „чи матеріальний" виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  „Підставою представництва в суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. Наявність таких підстав має бути підтверджена прокурором шляхом надання суду відповідних доказів.
 
71. Підставою представництва в суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень інтересів держави.
 
-38- Палиця І.П.
Доповнити частину словами „внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою".
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  Підставою представництва в суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень інтересів держави.
 
72. Представництво інтересів громадянина або держави здійснюється прокурором також з підстави заподіяння громадянину або державі шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення чи іншого суспільно-небезпечного діяння, передбаченого законом про кримінальну відповідальність.
 
   Представництво інтересів громадянина або держави здійснюється прокурором також на підставі заподіяння громадянину або державі шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення чи іншого суспільно-небезпечного діяння, передбаченого законом про кримінальну відповідальність.
 
73. За наявності підстав, передбачених частинами другою-четвертою цієї статті, з метою представництва громадянина або держави прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом:
 
   За наявності підстав, передбачених частинами другою-четвертою цієї статті, з метою представництва громадянина або держави прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом:
 
74. 1) звертатися до суду з позовами (заявами, поданнями);
 
   1) звертатися до суду з позовами (заявами, поданнями);
 
75. 2) вступати у справу, порушену за позовами (заявами, поданнями) інших осіб, на будь-якій стадії розгляду;
 
   2) вступати у справу, порушену за позовами (заявами, поданнями) інших осіб, на будь-якому етапі розгляду;
 
76. 3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої особи;
 
   3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої особи;
 
77. 4) брати участь у розгляді справ.
 
   4) брати участь у розгляді справ.
 
78. Обираючи форму представництва, передбачену частиною п’ятою цієї статті, прокурор визначає, в чому полягає порушення або загроза порушення інтересів держави або громадянина, обґрунтовує необхідність їх захисту.
 
   Обираючи форму представництва, передбачену частиною восьмою цієї статті, прокурор визначає, в чому полягає порушення або загроза порушення інтересів держави чи громадянина, обґрунтовує необхідність їх захисту.
 
79. З метою вирішення питання щодо наявності підстав для ініціювання перегляду судових рішень у справі, розглянутій без участі прокурора, вступу в розгляд справи за позовом (заявою, поданням) іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі.";
 
   З метою вирішення питання про наявність підстав для ініціювання перегляду судових рішень у справі, розглянутій без участі прокурора, вступ у розгляд справи за позовом (заявою, поданням) іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі".
У зв’язку з цим частини третю–п’яту вважати відповідно частинами восьмою–десятою;
 
80. 15) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
-39- Прокопчук Ю.В.
Підпункт виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  11) статтю 37, 40, 42, 43 викласти в такій редакції:
 
81. "Стаття 37. Позовна заява (заява, подання), апеляційна, касаційна скарга, заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України
 
   „Стаття 37. Позовна заява (заява, подання), апеляційна, касаційна скарга, заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України
 
82. Право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства надається Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), міжрайонним прокурорам, прокурорам міст, районів, районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх першим заступникам і заступникам.
 
   Право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства надається Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), міжрайонним прокурорам, прокурорам міст, районів, районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх першим заступникам і заступникам.
 
83. Право подання позовної заяви в кримінальному провадженні надається прокурору, який бере у ньому участь.
 
   Право подання позовної заяви у кримінальному провадженні надається прокурору, який бере в ньому участь.
 
84. Право внесення апеляційної чи касаційної скарги на судові рішення у цивільних, адміністративних, господарських справах надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від участі у розгляді справи Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), міжрайонним прокурорам, прокурорам міст, районів, районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх першим заступникам і заступникам.
 
   Право внесення апеляційної чи касаційної скарги на судові рішення в цивільних, адміністративних, господарських справах надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від участі у розгляді справи Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), міжрайонним прокурорам, прокурорам міст, районів, районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх першим заступникам і заступникам.
 
85. Право внесення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у цивільних, адміністративних, господарських справах надається Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя і прирівняним до них прокурорам.
 
   Право внесення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами в цивільних, адміністративних, господарських справах надається Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя і прирівняним до них прокурорам.
 
86. Право внесення заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України на судові рішення у цивільних, адміністративних, господарських справах надається Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам.
 
   Право внесення заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України на судові рішення в цивільних, адміністративних, господарських справах надається Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам.
 
87. Право внесення апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України на судові рішення в кримінальних справах надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від його участі у розгляді справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), їх першим заступникам і заступникам.";
 
   Право внесення апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України на судові рішення у кримінальних справах надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від його участі в розгляді справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), їх першим заступникам і заступникам";
 
88. 16) статтю 40 викласти в такій редакції:
 
-40- Прокопчук Ю.В.
Підпункт виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.     
89. "Стаття 40. Зміна процесуальних документів прокурора в суді
 
   „Стаття 40. Зміна процесуальних документів прокурора в суді
 
90. Змінити, доповнити, відкликати, відмовитися від позову (заяви, подання), апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України має право прокурор, який їх вніс або прокурор вищого рівня, його перший заступник чи заступник".
 
   Змінити, доповнити, відкликати, відмовитися від позову (заяви, подання), апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України має право прокурор, який їх вніс, або прокурор вищого рівня, його перший заступник чи заступник";
 
91. 17) статтю 42 викласти в такій редакції:
 
-41- Бережна І.Г.
Статтю 42 виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.     
92. "Стаття 42. Участь Генерального прокурора України та його заступників у засіданнях Пленуму Верховного Суду України та пленумів вищих спеціалізованих судів
 
   „Стаття 42. Участь Генерального прокурора України та його заступників у засіданнях Пленуму Верховного Суду України та пленумів вищих спеціалізованих судів
 
93. Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники можуть брати участь у засіданнях Пленуму Верховного Суду України та пленумів вищих спеціалізованих судів.";
 
   Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники можуть брати участь у засіданнях Пленуму Верховного Суду України та пленумів вищих спеціалізованих судів.
 
94. 18) статтю 43 викласти в такій редакції:
 
      
95. "Стаття 43. Звернення Генерального прокурора України щодо роз'яснень судам з питань застосування законів
 
   Стаття 43. Звернення Генерального прокурора України щодо роз'яснень судам з питань застосування законів
 
96. Генеральний прокурор України має право звертатися до пленумів вищих спеціалізованих судів України щодо розгляду питання про необхідність надання роз'яснень судам з питань застосування законів при розгляді відповідних справ.";
 
-42- Кармазін Ю.А.
Після слів: "пленумів вищих спеціалізованих судів України" доповнити словами: "та Пленуму Верховного Суду України" і далі – за текстом.
 
Відхилено . Не відповідає положенням Закону України „Про судоустрій і статус суддів".  Генеральний прокурор України має право звертатися до пленумів вищих спеціалізованих судів України щодо розгляду питання про необхідність надання роз'яснень судам з питань застосування законів при розгляді відповідних справ";
 
97. 19) пункт 2 частини другої статті 44 викласти в такій редакції:
 
   12) пункт 2 частини другої статті 44 викласти в такій редакції:
 
98. "2) перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адміністрації цих установ та у разі їх невідповідності законодавству зупиняти виконання таких актів або скасовувати їх, вимагати від посадових чи службових осіб усунення порушень або надання пояснень з приводу допущених порушень; ";
 
   „2) перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адміністрації цих установ та в разі їх невідповідності законодавству зупиняти виконання таких актів або скасовувати їх, вимагати від посадових чи службових осіб усунення порушень або надання пояснень з приводу допущених порушень";
 
99. 20) у частині другій статті 46 слова "помічників прокурорів, прокурорів управлінь, відділів" замінити словами "старших прокурорів та прокурорів прокуратур";
 
-43- Кармазін Ю.А.
Підпункт виключити, змінивши подальшу рубрикацію.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  13) в абзаці першому частини другої статті 46 слова „помічників прокурорів, прокурорів управлінь, відділів" замінити словами „старших прокурорів та прокурорів прокуратур";
14) частину другу статті 51 замінити двома частинами такого змісту:
„Для наукового сприяння у виконанні завдань, покладених на органи прокуратури, розроблення та розгляду науково-методичних рекомендацій, інших документів і пропозицій щодо поліпшення організації роботи, впровадження найбільш досконалих та ефективних форм і методів, вдосконалення законодавства при Генеральній прокуратурі України утворюється науково-методична рада. З цією самою метою при прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокуратурах можуть створюватися методичні ради.
Положення про науково-методичну раду при Генеральній прокуратурі України та її персональний склад затверджує Генеральний прокурор України";
15) доповнити статтею 51-2 такого змісту:
„Стаття 51-2. Національна академія прокуратури України
Національна академія прокуратури України є державним вищим навчально-науковим закладом із спеціалізованої підготовки прокурорів та інших працівників прокуратури, підвищення їх кваліфікації, а також здійснення науково-дослідної діяльності.
Національна академія прокуратури України є юридичною особою, що діє на підставі законодавства України та статуту.
На науково-методичних працівників, аспірантів і докторантів Національної академії прокуратури України, які мають класні чини, поширюються положення статей 46, 46-2, 46-3, 4604, 47, 48, 48-1, 49, 50, 50-2, 51, 52, 53, 54 та 55 цього Закону".
 
    -44- Пилипенко В.П.
Доповнити новими підпунктами такого змісту:
…) "частину другу статті 51 замінити частинами другою та третьою такого змісту:
"Для наукового сприяння у виконання завдань, покладених на органи прокуратури, розробки та розгляду науково-методичних рекомендацій, інших документів і пропозицій щодо поліпшення організації роботи, впровадження найбільш досконалих та ефективних форм і методів, вдосконалення законодавства при Генеральній прокуратурі України утворюється науково-методична рада. З цією ж метою при прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокуратурах можуть створюватись методичні ради.
Положення про науково-методичну раду при Генеральній прокуратурі України та її персональний склад затверджує Генеральний прокурор України";
 
Враховано .   
100. 21) статтю 56 доповнити новою частиною другою, виклавши її в такій редакції:
 
-45- Прокопчук Ю.В.
Підпункт виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  16) статтю 56 доповнити частиною другою такого змісту:
 
101. "Під поняттям "прокурор" у частині третій статті 20 та статтях 21, 23 та 24 цього Закону слід розуміти: Генеральний прокурор України, перший заступник, заступники Генерального прокурора України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), їх перші заступники, заступники, міжрайонні прокурори, прокурори міст, районів, районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх перші заступники і заступники.".
 
   „Під поняттям „прокурор" у частині третій статті 20 та статтях 21, 23 та 24 цього Закону слід розуміти: Генеральний прокурор України, перший заступник, заступники Генерального прокурора України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), їх перші заступники, заступники, міжрайонні прокурори, прокурори міст, районів, районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх перші заступники і заступники".
 
102. 2. У частині третій статті 5 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 27, ст.385) слова "військових прокуратур, підрозділів дізнання, " виключити.
 
   15. У частині третій статті 5 Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2012 р., № 22, ст. 217; із змінами, внесеними законом України від 27 травня 2012 року № 4711-VІ) слова „військових прокуратур, підрозділів дізнання" виключити.
 
103. 3. У частині п’ятій та шостій статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 197), слова "військовому прокуророві" замінити словами "відповідному прокуророві".
 
   11. У частинах п’ятій та шостій статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 197), слова "військовому прокурору" замінити словами "відповідному прокуророві".
 
104. 4. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194):
 
   9. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194; 2005 р., № 3, ст. 76; із змінами, внесеними законами України від 13 квітня 2012 року № 4652-VІ та від 17 травня 2012 року № 4711-VІ):
 
105. 1) у частині другій статті 24 слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";
 
   1) у частині другій статті 24 слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";
 
106. 2) у абзаці третьому статті 59 слова "військовому прокурору" замінити словами "відповідному прокурору";
 
   2) в абзаці третьому статті 59 слова "військовому прокурору" замінити словами "відповідному прокурору";
 
107. 3) у абзаці вісімнадцятому статті 67 слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора".
 
   3) в абзаці вісімнадцятому статті 67 слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора".
 
108. 5. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196):
 
   10. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196; 2005 р., № 3, ст. 76; із змінами, внесеними Законом України від 13 квітня 2012 року № 4652-VІ):
 
109. 1) у абзаці 20 частини п’ятої статті 9 слова "відповідного військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";
 
   1) в абзаці двадцятому частини п’ятої статті 9 слова "відповідного військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";
 
110. 2) у частині другій статті 23:
 
   2) у частині другій статті 23:
 
111. у абзаці 6 слова "відповідних військових прокуратур" замінити словами "відповідних прокуратур";
 
   в абзаці шостому слова "відповідних військових прокуратур" замінити словами "відповідних прокуратур";
 
112. у абзаці 21 слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";
 
   в абзаці двадцять першому слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";
 
113. 3) у частині четвертій статті 25 слова "відповідного військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";
 
   3) у частині четвертій статті 25 слова "відповідного військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";
 
114. 4) у пункті 46 додатку 12 слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";
 
   4) у пункті 46 і абзаці третьому пункту 48 у додатка Статуту гарнізонної та вартової служби слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора".
 
115. 5) у абзаці 3 пункту 48 додатку 12 слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора".
 
      
116. 6. У статті 21 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142):
 
   17. У статті 21 Закону України „Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142):
 
117. 1) у пункті 1 частини першої слова "військові прокуратури регіонів та військова прокуратура Військово-Морських Сил України" замінити словами "спеціалізовані прокуратури на правах обласних";
 
   1) у пункті 1 частини першої слова "військові прокуратури регіонів та військова прокуратура Військово-Морських Сил України" замінити словами "спеціалізовані прокуратури на правах обласних";
 
118. 2) у пункті 1 частини другої слова "військові прокуратури гарнізонів, " виключити.
 
   2) у пункті 1 частини другої слова "військові прокуратури гарнізонів" виключити.
 
119. 7. У частині другій статті 23 Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 17, ст. 122) слова "підлеглими їй прокуратурами інших рівнів, військовою прокуратурою України" замінити словами "та підпорядкованими їй прокуратурами".
 
-46- Стретович В.М.
Частину другу виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  12. У частині другій статті 23 Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 17, ст. 122) слова "підлеглими їй прокуратурами інших рівнів, військовою прокуратурою України" замінити словами "та підпорядкованими їй прокуратурами".
 
120. 8. У пункті 19 частини першої статті 8 Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 225) слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора".
 
-47- Стретович В.М.
Статтю 17 Закону виключити.
 
Відхилено . Пропозиція включає в себе відсутні у законопроекті положення.  13. У пункті 19 статті 8 Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 225) слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора".
 
121. 9. У статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105):
 
-48- Кармазін Ю.А.
Пункт виключити, змінивши подальшу рубрикацію.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  14. У статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273):
 
122. 1) у частині другій слова "чи протест" виключити;
 
   1) у частині другій слова "чи протест" виключити;
 
123. 2) у частині п’ятій слова "і опротестування" виключити.
 
   2) у частині п’ятій слова "і опротестування" виключити.
 
124. 10. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-49- Кармазін Ю.А.
Пункт виключити, змінивши подальшу рубрикацію.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
125. 1) у частині першій статті 15 слова "або протесту, припису чи подання прокурора" замінити словами "або подання прокурора";
 
   1) у частині першій статті 15 слова "або протесту, припису чи подання прокурора" замінити словами "або подання прокурора";
 
126. 2) у статті 185-6:
 
-50- Прокопчук Ю.В.
Підпункт виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  2) у статті 185-6:
 
127. у назві слова "протесту, припису чи" виключити;
 
-51- Пилипенко В.П.
Доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"у абзаці 2 частини першої та абзаці 2 частини другої слова "від п’яти до восьми" замінити словами "від двадцяти до п’ятдесяти".
 
Враховано .  у назві слова „протесту, припису чи" виключити;
в абзаці другому частини першої та абзаці другому частини другої слова „від п’яти до восьми" замінити словами „від двадцяти до п’ятдесяти";
 
128. у частині другій слова "протесту, припису чи" та слова ", протест чи припис" виключити;
 
-52- Пилипенко В.П.
Доповнити підпунктом такого змісту:
…) "у статті 185-8:
частину першу викласти в такій редакції:
"Невиконання посадовою особою законних вимог прокурора –
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподаткованих мінімумів доходів громадян".
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від сорока до вісімдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян".
 
Враховано .  в абзаці першому частини другої слова „протесту, припису чи" та слова „протест чи припис" виключити;
3) у статті 185-8:
частину першу викласти в такій редакції:
„Невиконання посадовою особою законних вимог прокурора –
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподаткованих мінімумів доходів громадян";
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
„тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від сорока до вісімдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян";
 
129. 3) у частині першій статті 250 слово "опротестовувати" замінити словом "вносити подання, оскаржувати", а слова "зупиняти виконання постанови, " виключити;
 
   4) у частині першій статті 250 слово "опротестовувати" замінити словом "вносити подання, оскаржувати", а слова "зупиняти виконання постанови " виключити;
 
130. 4) у частині другій статті 267 слова "чи опротестування" виключити, після слів "про адміністративні правопорушення" доповнити словами "або внесення подання прокурора";
 
   5) у частині другій статті 267 слова "чи опротестування" виключити, після слів "про адміністративні правопорушення" доповнити словами "або внесення подання прокурора";
 
131. 5) у назві Глави 24 слова "і опротестування" виключити, після слів "про адміністративне правопорушення" доповнити словами "або внесення на неї подання прокурора";
 
   6) у назві глави 24 слова "і опротестування" виключити, після слів "про адміністративне правопорушення" доповнити словами "або внесення на неї подання прокурора";
 
132. 6) частину першу статті 287 після слів "бути оскаржено" доповнити словом "прокурором, ";
 
   7) частину першу статті 287 після слів "бути оскаржено" доповнити словом "прокурором";
 
133. 7) у частині третій статті 288 слово "протестом" замінити словом "поданням", а слово "протесту" замінити словом "подання";
 
   8) у частині третій статті 288 слово "протестом" замінити словом "поданням", а слово "протесту" замінити словом "подання";
 
134. 8) частину першу статті 289 після слів "за заявою" доповнити словом "прокурора, ";
 
   9) статтю 289 після слів "за заявою" доповнити словом "прокурора";
 
135. 9) статтю 290 викласти в такій редакції:
 
   10) статтю 290 викласти в такій редакції:
 
136. "Стаття 290. Внесення подання прокурора на постанову по справі про адміністративне правопорушення.
 
   „Стаття 290. Внесення подання прокурора на постанову по справі про адміністративне правопорушення.
 
137. На постанову по справі про адміністративне правопорушення прокурором може бути внесено подання упродовж десяти днів з дня винесення постанови.";
 
   На постанову по справі про адміністративне правопорушення прокурором може бути внесено подання упродовж десяти днів з дня винесення постанови";
 
138. 10) у частині першій статті 291 слово " (опротестування)" замінити словами " (внесення подання прокурора)";
 
   11) у статті 291 слово " (опротестування)" замінити словами " (внесення подання прокурора)";
 
139. 11) у назві та тексті статті 292 слова "і протесту" та "і протест" замінити словами "і подання прокурора";
 
   12) у назві та тексті статті 292 слова "і протесту" та "і протест" замінити словами "і подання прокурора";
 
140. 12) у статті 293:
 
   13) у статті 293:
 
141. у назві слова "і протесту" замінити словами "і подання прокурора";
 
   у назві слова "і протесту" замінити словами "і подання прокурора";
 
142. у частині першій слова "або протесту" та "або протест" замінити словами "або подання прокурора";
 
   в абзаці першому та пункті 1 частини першої слова "або протесту" та "або протест" замінити словами "або подання прокурора";
 
143. 13) у статті 294:
 
   14) у статті 294:
 
144. у частині першій слова "чи протесту прокурора" виключити;
 
   у частині першій слова "чи протесту прокурора" виключити;
 
145. у частині другій слова "або на неї може бути внесено протест прокурора" замінити словами "або прокурором", слова "протест прокурора, подані" замінити словом подана, слово "повертаються" замінити словом "повертається";
 
   у частині другій слова "або на неї може бути внесено протест прокурора" замінити словами "або прокурором", слова "протест прокурора, подані" замінити словом „подана", а слово "повертаються" замінити словом "повертається";
 
146. у частині третій слова ", протест прокурора подаються" замінити словом "подається", а слова ", протест прокурора" виключити;
 
   у частині третій слова "протест прокурора подаються" замінити словом "подається", а слова "протест прокурора" виключити;
 
147. у частині п’ятій слова "прокурора, який приніс протест, " виключити;
 
   у частині п’ятій слова "прокурора, який приніс протест" виключити;
 
148. у частині шостій слова "прокурора, який вніс протест, " виключити
 
   у частині шостій слова "прокурора, який вніс протест" виключити;
 
149. у частині восьмій слова ", протесту прокурора" та "чи протест прокурора" виключити;
 
   в абзаці першому та пункті 1 частини восьмої слова "протесту прокурора" та "чи протест прокурора" виключити;
 
150. 14) у статті 295:
 
   15) у статті 295:
 
151. у назві та частині першій слова "або протесту" виключити;
 
   у назві та частині першій слова "або протесту" виключити;
 
152. у частині другій слово "протесту" замінити словами "скарги, яка подана прокурором, ";
 
   у частині другій слово "протесту" замінити словами "скарги, яка подана прокурором";
 
153. 15) статтю 297 виключити;
 
   16) статтю 297 виключити;
 
154. 16) у частині другій статті 299 слова "або опротестуванні" замінити словами "або внесенні на неї подання прокурора", а слова "або протесту" замінити словами "або подання";
 
   17) у частині другій статті 299 слова "або опротестуванні" замінити словами "або внесенні на неї подання прокурора", а слова "або протесту" замінити словами "або подання";
 
155. 17) у частині першій статті 303 слова "чи опротестування постанови відповідно до статті 291 цього Кодексу" замінити словами " постанови або внесення на неї подання прокурора", а слова "або протесту" замінити словами "або подання прокурора";
 
   18) у частині першій статті 303 слова „чи опротестування постанови відповідно до статті 291 цього Кодексу" замінити словами „постанови або внесення на неї подання прокурора", а слова „або протесту" замінити словами „або подання прокурора";
 
156. 18) у частині першій статті 307 слова "або опротестування" замінити словами "або внесення на неї подання прокурора", а слова "або протесту" замінити словами "або подання";
 
   19) у частині першій статті 307 слова „або опротестування" замінити словами „або внесення на неї подання прокурора", а слова „або протесту" замінити словами „або подання";
 
157. 19) у частині третій статті 329 слова "або опротестування" та "або протесту" виключити.
 
   20) у частині третій статті 329 слова „або опротестування" та „або протесту" виключити.
 
158. 11. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
 
   2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
 
159. 1) у статті 2:
 
   1) у статті 2:
 
160. у абзаці 4 частини першої слова "прокурорів та їх заступників" замінити словом "прокурорів";
 
-53- Кармазін Ю.А.
Залишити абзац в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  в абзаці четвертому частини першої слова „прокурорів та їх заступників" замінити словом „прокурорів";
 
161. частину другу доповнити реченням такого змісту:
 
   частину другу доповнити реченням такого змісту: „У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до господарського суду, прокурор зазначає про це в позовній заяві";
 
162. "У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до господарського суду, прокурор зазначає про це в позовній заяві."
 
-54- Палиця І.П.
Залишити частину в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.     
163. 2) частину другу статті 29 доповнити реченням такого змісту:
 
-55- Палиця І.П.
Залишити частину в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  2) частину другу статті 29 доповнити реченнями такого змісту: „У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави, в якій зазначено про відсутність органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах або про відсутність у такого органу повноважень щодо звернення до господарського суду, прокурор набуває статусу позивача. З метою вирішення питання щодо наявності підстав для ініціювання перегляду судових рішень у справі, розглянутій без участі прокурора, вступу в розгляд справи за позовом іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі";
 
164. "У разі прийняття господарським судом позовної заяви поданої прокурором в інтересах держави, в якій зазначено про відсутність органу уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах або про відсутність у такого органу повноважень щодо звернення до господарського суду, прокурор набуває статусу позивача."
 
-56- Пилипенко В.П.
Підпункт викласти в такій редакції:
2) частину другу статі 29 доповнити реченнями такого змісту: „У разі прийняття господарським судом позовної заяви поданої прокурором в інтересах держави, в якій зазначено про відсутність органу уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах або про відсутність у такого органу повноважень щодо звернення до господарського суду, прокурор набуває статусу позивача. З метою вирішення питання щодо наявності підстав для ініціювання перегляду судових рішень у справі, розглянутій без участі прокурора, вступу в розгляд справи за позовом іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі".
 
Враховано .     
165. 3) у частині першій статті 54 слова "прокурором чи його заступником" замінити словом "прокурором";
 
-57- Кармазін Ю.А.
Залишити частину в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  3) у частині першій статті 54 слова "прокурором чи його заступником" замінити словом "прокурором";
 
166. 4) у частині першій статті 56 слова "прокурор чи його заступник" замінити словом "прокурор";
 
-58- Кармазін Ю.А.
Залишити частину в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  4) у частині першій статті 56 слова "прокурор чи його заступник" замінити словом "прокурор";
 
167. 5) у частині другій статті 62 слова "прокурору чи його заступнику" замінити словом "прокурору";
 
-59- Кармазін Ю.А.
Залишити частину в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  5) у частині другій статті 62 слова "прокурору чи його заступнику" замінити словом "прокурору";
 
168. 6) у частині першій статті 66 слова "прокурора чи його заступника" замінити словом "прокурора";
 
-60- Пилипенко В.П.
Підпункт викласти в такій редакції:
2) підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) перше речення частини першої статті 66 викласти в такій редакції:
"Господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову".
 
Враховано .  6) перше речення частини першої статті 66 викласти в такій редакції:
„Господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову";
 
    -61- Кармазін Ю.А.
Залишити частину в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.   
169. 7) у частині першій статті 111-15 слова "сторони у справі та Генеральний прокурор України" замінити словами "сторони, треті особи, прокурор";
 
   7) у частині першій статті 111-15 слова "Сторони у справі та Генеральний прокурор України" замінити словами "сторони, треті особи, прокурор";
 
170. 8) у статті 116:
 
   8) у статті 116:
 
171. друге речення частини першої замінити новим реченням такого змісту:
 
   друге речення частини першої викласти в такій редакції: „Після набрання судовим рішенням законної сили наказ видається за заявою стягувачу чи прокурору, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, або надсилається стягувачу рекомендованим чи цінним листом";
 
172. "Після набрання судовим рішенням законної сили наказ видається за заявою стягувачу чи прокурору, який здійснював в цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, або надсилається стягувачу рекомендованим чи цінним листом.";
 
      
173. перше речення частини другої - виключити;
 
   перше речення частини другої виключити;
 
174. 9) у частині першій статті 121 слова "прокурора чи його заступника" замінити словом "прокурора".
 
-62- Кармазін Ю.А.
Залишити частину в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  9) у частині першій статті 121 слова "прокурора чи його заступника" замінити словом "прокурора".
 
175. 12. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
 
   4. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
 
176. 1) частину другу статті 45 доповнити абзацом такого змісту:
 
-63- Пилипенко В.П.
Частину другу після слів „з позовною заявою" доповнити словом „ (заявою)".
 
Враховано .  1) у частині другій статті 45:
після слів „з позовною заявою" доповнити словом „ (заявою)";
доповнити абзацом другим такого змісту:
 
177. "Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до суду, прокурор зазначає про це в позовній заяві і в цьому випадку прокурор набуває статусу позивача.";
 
-64- Палиця І.П.
Останнє речення виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  „Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній заяві (заяві) самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до суду, прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі прокурор набуває статусу позивача";
 
    -65- Пилипенко В.П.
Після слів „в інтересах держави, в позовній заяві" доповнити словом „ (заяві)".
 
Враховано .   
178. 2) статтю 46 доповнити новою частиною четвертою, виклавши її в такій редакції:
 
-66- Пилипенко В.П.
…) підпункт викласти в такій редакції:
"2) частину четверту статті 46 замінити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
"4. Відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від поданого прокурором в інтересах держави позову (заяви), подання ним заяви про залишення позову без розгляду не позбавляє прокурора права підтримувати позов (заяву) і вимагати розгляду справи по суті.
5. З метою вирішення питання щодо наявності підстав для ініціювання перегляду судових рішень у справі, розглянутій без участі без участі прокурора, вступу в розгляд справи за позовом)заявою) іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі".
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою".
 
Враховано .  2) частину четверту статті 46 замінити двома частинами такого змісту:
„4. Відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від поданого прокурором в інтересах держави позову (заяви), подання ним заяви про залишення позову без розгляду не позбавляє прокурора права підтримувати позов (заяву) і вимагати розгляду справи по суті.
5. З метою вирішення питання щодо наявності підстав для ініціювання перегляду судових рішень у справі, розглянутій без участі прокурора, вступу в розгляд справи за позовом (заявою) іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі".
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
 
    -67- Палиця І.П.
Залишити статтю в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.   
179. "4. Відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від поданого прокурором в інтересах держави позову (заяви), подання ним заяви про залишення позову без розгляду не позбавляє прокурора права підтримувати позов (заяву) і вимагати розгляду справи по суті."
 
      
180. у зв'язку з цим частини четверту - п’яту вважати частинами п’ятою - шостою відповідно;
 
      
181. 3) перше речення частини другої статті 368 після слів "на користь яких воно ухвалено" доповнити словами "чи прокурора, який здійснював в цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, ".
 
   3) перше речення частини другої статті 368 після слів "на користь яких воно ухвалено" доповнити словами "чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді ".
 
182. 13. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):
 
-68- Пилипенко В.П.
Доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
"частину другу статі 60 після слів "з адміністративним позовом" доповнити словом " (поданням)".
 
Враховано .  5. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):
1) у частині другій статті 60:
після слів „з адміністративним позовом" доповнити словом „ (поданням)";
 
183. 1) частину другу статті 60 доповнити абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
184. "Прокурор, який звертається до адміністративного суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до адміністративного суду, прокурор зазначає про це в позовній заяві і в цьому випадку прокурор набуває статусу позивача.";
 
-69- Палиця І.П.
Останнє речення виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  „Прокурор, який звертається до адміністративного суду в інтересах держави, в позовній заяві (поданні) самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до адміністративного суду, прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі прокурор набуває статусу позивача";
 
    -70- Пилипенко В.П.
Після слів "в інтересах держави, в позовній заяві" доповнити словом " (поданні)";
 
Враховано .   
185. 2) статтю 61 доповнити новою частиною четвертою, виклавши її в такій редакції:
 
-71- Пилипенко В.П.
Підпункт викласти в такій редакції:
"2) частину четверту статті 61 замінити частинами четвертою та п’ятою такого змісту: "4. Відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від адміністративного позову, поданого прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті.
5. Органи та особи, визначені у статті 60 цього Кодексу, які не брали участі у справі, з метою вирішення питання про наявність підстав для подання апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, вступу в розгляд справи за позовом (поданням) іншої особи мають право знайомитися з матеріалами справи в адміністративному суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі".
 
Враховано .  2) частину четверту статті 61 замінити двома частинами такого змісту:
 
186. "4. Відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від адміністративного позову, поданого прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті."
 
   „4. Відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від адміністративного позову, поданого прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті.
5. Органи та особи, визначені у статті 60 цього Кодексу, які не брали участі у справі, з метою вирішення питання про наявність підстав для подання апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, вступу в розгляд справи за позовом (поданням) іншої особи мають право знайомитися з матеріалами справи в адміністративному суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі".
 
187. у зв'язку з цим частини четверту вважати частиною п’ятою;
 
      
188. 3) перше речення частини першої статті 258 після слів "на користь яких воно ухвалено" доповнити словами "чи прокурора, який здійснював в цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, ".
 
-72- Палиця І.П.
Залишити статтю в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  3) перше речення частини першої статті 258 після слів "на користь яких воно ухвалено" доповнити словами "чи прокурора, який здійснював в цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді".
 
189. 14. У Митному кодексі України (Голос України, 2012 р., № 73-74):
 
   6. У Митному кодексі України:
 
190. 1) у статті 467:
 
   1) у статті 467:
 
191. у частині першій слова "два місяці" замінити словами "шість місяців";
 
-73- Кармазін Ю.А.
Палиця І.П.
Залишити частину в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  у частині першій слова "два місяці" замінити словами "шість місяців";
 
192. у частині другій слова "три місяці" замінити словами "шість місяців";
 
-74- Кармазін Ю.А.
Палиця І.П.
Залишити частину в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  у частині другій слова "три місяці" замінити словами "шість місяців";
 
193. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
194. "3. У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил адміністративні стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження, але не пізніше, ніж через два роки з дня вчинення правопорушення.";
 
-75- Палиця І.П.
Слова „три місяці" замінити на „один місць", а слова „але не пізніше, ніж через два роки з дня вчинення правопорушення" виключити.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  "3. У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил адміністративні стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження, але не пізніше, ніж через два роки з дня вчинення правопорушення";
 
195. 2) у частині другій статті 486 слово " (опротестування)" замінити словами " (внесенням подання прокурора)";
 
-76- Кармазін Ю.А.
Залишити частину в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  2) у частині другій статті 486 слово " (опротестування)" замінити словами " (внесенням подання прокурора)";
 
196. 3) у частині п’ятій статті 529:
 
   3) у частині п’ятій статті 529:
 
197. після слів "представником такої особи" доповнити словом "прокурором";
 
   після слів "представником такої особи" доповнити словом "прокурором";
 
198. друге речення виключити;
 
   друге речення виключити;
 
199. слова "та принесення прокурором протесту на постанову" виключити;
 
   слова "та принесення прокурором протесту на постанову" виключити;
 
200. 4) у частині першій статті 530 слова "принесенням протесту прокурором" замінити словами "внесеннням подання прокурора";
 
-77- Кармазін Ю.А.
Залишити частину в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  4) у частині першій статті 530 слова "принесенням протесту прокурором" замінити словами "внесеннням подання прокурора";
 
201. 5) у назві та частині першій статті 532 слова "протест прокурора" замінити словами "подання прокурора";
 
-78- Кармазін Ю.А.
Залишити назву та частину в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  5) у назві та частині першій статті 532 слова „протесту прокурора" та "протест прокурора" замінити словами "подання прокурора";
 
202. 6) у назві та частині першій статті 533 слова "або принесення протесту" замінити словами "або внесення подання прокурора", а слова "чи протесту" замінити словами "або подання";
 
-79- Кармазін Ю.А.
Залишити назву та частину в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  6) у назві та частині першій статті 533 слова "або принесення протесту" замінити словами "або внесення подання прокурора", а слова "чи протесту" замінити словами „або подання";
 
203. 7) у частині першій статті 539 слова "або принесення на неї протесту прокурором" замінити словами "або внесення на неї подання прокурора", а слова "без задоволення або відхилення протесту" замінити словами "або подання без задоволення".
 
-80- Кармазін Ю.А.
Залишити частину в чинній редакції.
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  7) у частині першій статті 539 слова "або принесення на неї протесту прокурором" замінити словами "або внесення на неї подання прокурора", а слова "без задоволення або відхилення протесту" замінити словами "або подання без задоволення".
18. Пункт 11 частини другої статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87) викласти в такій редакції:
„11) органи прокуратури – при здійсненні своїх повноважень".
3. Пункт 2 примітки статті 368 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) замінити пунктами 2 та 2-1 такого змісту:
„2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно з статтею 6 Закону України „Про державну службу" віднесені до посад державної служби підгруп І-4, ІІ-2, ІІ-3, ІІ-4, ІІІ-1, ІІІ-2, ІІІ-3, ІІІ-4, ІV-1, ІV-2, ІV-3, судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 2-1 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.
2-1. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у статтях 368 та 382 цього Кодексу є:
1) особи, зазначені у пунктах 1, 2, 3 частини другої статті 2 Закону України „Про державну службу", Голова Верховної Ради України, його перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники, Голова, його заступники та члени Конституційного Суду України, Голова, його перший заступник, заступники та судді Верховного Суду України, голови, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники, члени Ради національної безпеки та оборони України;
2) особи, посади яких згідно з статтею 6 Закону України „Про державну службу" віднесені до посад державної служби підгруп І-1, І-2, І-3 та ІІ-1;
3) особи, посади яких згідно з статтею 14 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої та другої категорії посад в органах місцевого самоврядування".
7. Частину четверту статті 216 Кримінального процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
„4. Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених:
1) особами, зазначеними у пунктах 1, 2, 3 частини другої статті 2 Закону України „Про державну службу", Головою Національного банку України, його першим заступником чи заступником, членом Ради національної безпеки та оборони України;
2) суддею чи працівником правоохоронного органу;
3) службовими особами, посади яких згідно із статтею 6 Закону України „Про державну службу" віднесені до посад державної служби підгруп І-1, І-2, І-3, І-4, ІІ-1, ІІ-2, ІІІ-1, ІV-1;
4) особами, посади яких згідно із статтею 14 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої та другої категорії посад в органах місцевого самоврядування".
16. У Законі України „Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529):
1) друге речення частини четвертої статті 122 виключити;
2) четверте речення частини другої статті 127 виключити.
 
    -81- Пилипенко В.П.
Доповнити розділ пунктом такого змісту: "пункт 11 частини другої статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012. № 14, ст. 87) викласти в такій редакції:
"11) органи прокуратури – при здійсненні своїх функцій".
 
Враховано    
    -82- Бережна І.Г.
Доповнити розділ пунктом такого змісту:
„15. Пункт 2 примітки статті 368 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) замінити пунктами 2 та 2-1 такого змісту:
$203
„2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно зв статтею 6 Закону України „Про державну службу" віднесені до посад державної служби підгруп І-4, ІІ-2, ІІ-3, ІІ-4, ІІІ-1, ІІІ-2, ІІІ-3, ІІІ-4, ІV-1, ІV-2, ІV-3, судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 2-1 Примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.
2-1. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у статтях 368 та 382 цього Кодексу є:
1) особи, зазначені у пунктах 1, 2, 3 частини другої статті 2 Закону України „Про державну службу", Голова Верховної Ради України, його перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники, Голова, його заступники та члени Конституційного Суду України, Голова, його перший заступник, заступники та судді Верховного Суду України, голови, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники, члени Ради національної безпеки та оборони України;
2) особи, посади яких згідно статті 6 Закону України „Про державну службу" віднесені до посад державної служби підгруп І-1, І-2, І-3 та ІІ-1;
3) особи, посади яких згідно статті 14 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої та другої категорії посад в органах місцевого самоврядування".
 
Враховано .   
    -83- Бережна І.Г.
Доповнити розділ пунктом такого змісту: „16. Частину четверту статті 216 Кримінального процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
„4. Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених:
1) особами, зазначеними у пунктах 1, 2, 3 частини другої статті 2 Закону України „Про державну службу", Головою Національного банку України, його першим заступником чи заступником, членом Ради національної безпеки та оборони України;
2) суддею чи працівником правоохоронного органу;
3) службовими особами, посади яких згідно зі статтею 6 Закону України „Про державну службу" віднесені до посад державної служби підгруп І-1, І-2, І-3, І-4, ІІ-1, ІІ-2, ІІІ-1, ІV-1;
4) особами, посади яких згідно зі статтею 14 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої та другої категорії посад в органах місцевого самоврядування".
 
Враховано .   
    -84- Бережна І.Г.
Доповнити розділ пунктом такого змісту: „17. У Законі України „Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 210, № 41, ст. 529):
1) друге речення частини четвертої статті 122 виключити;
2) четверте речення частини другої статті 127 виключити".
 
Враховано .   
204. ІІ. Прикінцеві положення.
 
-85- Бережна І.Г.
Назву розділу викласти в такій редакції:
„Розділ ІІ. Прикінцеві та перехідні положення".
 
Враховано .  ІІ. Прикінцеві положення та перехідні положення
 
205. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 грудня 2012 року.
 
-86- Бережна І.Г.
Пункт викласти в такій редакції:
„1. Цей Закон набирає чинності з 1 грудня 2012 року, крім пунктів 15 та 16 Розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня набрання чинності Законом України „Про державну службу" від 17 листопада 2011 року № 4050-VІ".
 
Враховано .  1. Цей Закон набирає чинності з 1 грудня 2012 року, крім пунктів 3 та 7 Розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня набрання чинності Законом України „Про державну службу" від 17 листопада 2011 року № 4050-VІ.
 
206. 2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.
 
-87- Кармазін Ю.А.
Викласти пункт в такій редакції:
„2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Відхилено . Пропозиція носить редакційний характер.  2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.
 
207. 3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та вжити заходів, організаційного характеру, пов’язаних із його прийняттям.

-88- Бережна І.Г.
Доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
„4. На території адміністративно-територіальних одиниць, на яких центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги не розпочали надання такого виду правової допомоги, органи прокуратури можуть здійснювати представництво у суді інтересів громадян з такої підстави, як неспроможність громадянина через свій матеріальний стан самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження".
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.  3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та вжити заходів організаційного характеру, пов’язаних з його прийняттям.

    -89- Плохой І.І.
Викласти розділ в такій редакції:
„ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 грудня 2012 року.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.
3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та вжити заходів організаційного характеру, пов’язаних із його прийняттям.
4. Заборонити здійснення органами прокуратури нагляду і контролю за дотриманням законодавства про охорону здоров’я, про працю, про охорону навколишнього середовища, про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, про внутрішніх війська Міністерства внутрішніх справ України, про об’єднання громадян, про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про пожежну безпеку, про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, про державний захист працівників суду і правоохоронних органів, про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі, про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку, про оплату праці, про звернення громадян, про відпустки, про відходи, про металобрухт, про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України, про розвідувальні органи України, про Військову службу правопорядку у Збройних силах України, про рибу, інші водні ресурси та харчову продукцію з них, про боротьбу з тероризмом, про правові засади цивільного захисту, про захист суспільної моралі до приведення відповідного законодавства у відповідність із визначеними Конституцією України функціями прокуратури".
 
Відхилено . Пропозиція не відповідає загальній концепції законо-проекту.