Кількість абзаців - 114 Таблиця поправок


Про основні засади впровадження та функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про основні засади впровадження та функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги
 
   Про основні засади впровадження та функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги
 
3. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади впровадження та функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання і оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (далі - ЄДСМ) .
 
   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади впровадження та функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (далі - ЄДСМ) .
 
4. Стаття 1. Законодавство про основні засади впровадження та функціонування ЄДСМ
 
   Стаття 1. Законодавство України про основні засади впровадження та функціонування ЄДСМ
 
5. Законодавство України про основні засади впровадження та функціонування ЄДСМ ґрунтується на Конституції України і складається з цього Закону, інших законів, а також нормативно-правових актів, що приймаються відповідно до цього Закону.
 
-1- Кармазін Ю.А.
У статті 1 слова: "ґрунтується на Конституції України і складається з" замінити словами: "складається з Конституції України," і далі - за текстом.
 
Враховано   1. Законодавство України про основні засади впровадження та функціонування ЄДСМ складається з Конституції України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що приймаються відповідно до цього Закону.
 
6. Стаття 2. Визначення термінів
 
   Стаття 2. Визначення термінів
 
7. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
8. 1) ЄДСМ – багаторівневий територіально розподілений інтегрований комплекс уніфікованих організаційних, технічних, комунікаційних, інформаційних, програмних засобів і методів формування зведеного енергетичного балансу держави та його індикативних показників за єдиними стандартами;
 
   1) ЄДСМ – багаторівневий територіально розподілений інтегрований комплекс уніфікованих організаційних, технічних, комунікаційних, інформаційних, програмних засобів і методів формування зведеного енергетичного балансу держави та його індикативних показників за єдиними стандартами;
 
9. 2) зведений енергетичний баланс держави - система індикативних показників, що відображає повну кількісну відповідність між надходженням та використанням паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг у державі в цілому за певний інтервал часу та характеризує рух фізичних обсягів на стадіях видобування, виробництва, перетворення, транспортування, зберігання, постачання та кінцевого споживання для оцінки динаміки їх внутрішнього виробництва, імпорту та експорту в натуральному і вартісному вимірах, а також для оцінки прогнозних характеристик внутрішнього і зовнішнього попиту та ключових параметрів макроекономічного розвитку. Зведений енергетичний баланс держави поєднує енергетичний баланс регіонів України та баланси різновидів паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг, сформованих за єдиною методологією;
 
-2- Кармазін Ю.А.
У статті 2:у першому реченні пункту 2) після слів: "характеризує рух фізичних обсягів" доповнити словами: "паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг" і далі - за текстом.
 
Враховано   2) зведений енергетичний баланс держави - система індикативних показників, що відображає повну кількісну відповідність між надходженням та використанням паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг у державі в цілому за певний період часу та характеризує рух фізичних обсягів паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг на стадіях видобування, виробництва, перетворення, транспортування, зберігання, постачання та кінцевого споживання для оцінки динаміки їх внутрішнього виробництва, імпорту та експорту в натуральному і вартісному вимірах, а також для оцінки прогнозних характеристик внутрішнього і зовнішнього попиту та ключових параметрів макроекономічного розвитку. Зведений енергетичний баланс держави поєднує енергетичний баланс регіонів України та баланси різновидів паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг, сформованих за єдиною методологією;
 
10. 3) індикативні показники зведеного енергетичного балансу держави - система показників, що відображає рівень енергоємності економіки та питомого споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг, структурні і цінові пропорції зведеного енергетичного балансу держави та включає в себе всі показники динаміки енергетичних потоків, а також аналітичні розрахункові показники, що характеризують ефективність енергетичного комплексу і житлово-комунального господарства України;
 
   3) індикативні показники зведеного енергетичного балансу держави - система показників, що відображає рівень енергоємності економіки та питомого споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг, структурні і цінові пропорції зведеного енергетичного балансу держави та включає всі показники динаміки енергетичних потоків, а також аналітичні розрахункові показники, що характеризують ефективність енергетичного комплексу і житлово-комунального господарства України;
 
11. 4) Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, який здійснює затвердження методик, форм та стандартів ЄДСМ, забезпечення контролю за впровадженням та функціонуванням ЄДСМ;
 
-3- Кармазін Ю.А.
пункт 4) викласти у такій редакції:
"Уповноважений орган - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який здійснює регулювання у сфері енергоефективності та енергозбереження;"
 
Враховано частково   4) Регламент ЄДСМ – нормативно-правовий акт, що містить порядок організації та координації узгоджених дій із впровадження та функціонування ЄДСМ з метою забезпечення послідовної та надійної експлуатації ЄДСМ; опис алгоритмів, дій, стандартів, форматів документів, інструктивні матеріали та протоколи взаємодії суб’єктів, на яких поширюється дія цього Закону;
 
12. 5) Регламент ЄДСМ - документ, що містить порядок організації та координації узгоджених дій із впровадження та функціонування ЄДСМ з метою забезпечення послідовної і надійної експлуатації ЄДСМ; опис алгоритмів, дій, стандартів, форматів документів, інструктивні матеріали та протоколи взаємодії суб’єктів, які підпадають під сферу дії цього Закону;
 
   5) спеціалізоване державне підприємство – державне підприємство, утворене відповідно до законодавства з метою впровадження та забезпечення функціонування ЄДСМ;
 
13. 6) спеціалізоване державне підприємство – державне підприємство, утворене відповідно до чинного законодавства України з метою впровадження та забезпечення функціонування ЄДСМ.
 
   6) уповноважений орган – спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належить затвердження методик, форм та стандартів ЄДСМ, забезпечення контролю за впровадженням та функціонуванням ЄДСМ.
 
14. Стаття 3. Суб’єкти, які підпадають під сферу дії цього Закону
 
   Стаття 3. Суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є:
 
15. Під сферу дії цього Закону підпадають наступні суб’єкти:
 
   Дія цього Закону поширюється на такі суб’єкти:
 
16. 1) фізичні особи-підприємці та юридичні особи незалежно від форм власності, які здійснюють видобування, виробництво, перетворення, транспортування, зберігання, постачання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
   1) фізичні особи - підприємці та юридичні особи незалежно від форми власності, які здійснюють видобування, виробництво, перетворення, транспортування, зберігання, постачання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
17. 2) центральні і місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи незалежно від форм власності, які здійснюють споживання і оплату паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
   2) центральні і місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи незалежно від форм власності, які здійснюють споживання та оплату паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
18. 3) юридичні особи, які здійснюють збір та обробку платежів фізичних та юридичних осіб за спожиті паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги;
 
   3) юридичні особи, які здійснюють збір та обробку платежів фізичних та юридичних осіб за спожиті паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги;
 
19. 4) фізичні особи-підприємці та юридичні особи незалежно від форм власності, які здійснюють виробництво та впровадження телеметричних систем обліку видобування, вироблення, перетворення, транспортування, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
   4) фізичні особи - підприємці та юридичні особи незалежно від форми власності, які здійснюють виробництво та впровадження телеметричних систем обліку видобування, вироблення, перетворення, транспортування, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
20. 5) фізичні особи-підприємці та юридичні особи незалежно від форм власності, які забезпечують впровадження та функціонування ЄДСМ відповідно до Регламенту ЄДСМ.
 
   5) фізичні особи - підприємці та юридичні особи незалежно від форми власності, які забезпечують впровадження та функціонування ЄДСМ відповідно до Регламенту ЄДСМ.
 
21. Стаття 4. Основні завдання ЄДСМ
 
   Стаття 4. Основні завдання ЄДСМ
 
22. Основними завданнями ЄДСМ є:
 
   1. Основними завданнями ЄДСМ є:
 
23. 1) забезпечення органів державної влади, суб’єктів господарювання та споживачів об’єктивною і достовірною інформацією про обсяги видобування, виробництва, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг відповідно до чинного законодавства, що дозволить здійснити оцінку реального стану економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки і визначити шляхи їх зміцнення;
 
-4- Шаров І.Ф.
У п.1 статті 4 законопроекту слова "що дозволить здійснити оцінку реального стану економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки і визначити шляхи їх зміцнення" виключити.
 
Враховано   1) забезпечення органів державної влади, суб’єктів господарювання та споживачів об’єктивною і достовірною інформацією про обсяги видобування, виробництва, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг відповідно до законодавства;
 
24. 2) забезпечення прозорих умов та правил функціонування ринку паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
   2) забезпечення прозорих умов та правил функціонування ринку паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
25. 3) забезпечення формування економічно обґрунтованих цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги, а також оплати за них відповідно до фактично наданих обсягів та якісних характеристик;
 
   3) забезпечення формування економічно обґрунтованих цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги, а також оплати за них відповідно до фактично наданих обсягів та якісних характеристик;
 
26. 4) забезпечення служб енергоаудиту та систем енергоменеджменту підприємств усіх форм власності інформаційними ресурсами щодо економічних механізмів енергоефективності та енергозбереження;
 
   4) забезпечення служб енергоаудиту та систем енергоменеджменту підприємств усіх форм власності інформаційними ресурсами щодо економічних механізмів енергоефективності та енергозбереження;
 
27. 5) забезпечення формування та ведення зведеного енергетичного балансу у натуральному та вартісному вимірах.
 
   5) забезпечення формування та ведення зведеного енергетичного балансу в натуральному та вартісному вимірах.
 
28. Стаття 5. Основні функції ЄДСМ
 
   Стаття 5. Основні функції ЄДСМ
 
29. Основними функціями ЄДСМ є забезпечення:
 
   1. Основними функціями ЄДСМ є забезпечення:
 
30. 1) збору та реєстрації інформації про видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг усіх видів у натуральних показниках;
 
   1) збору та реєстрації інформації про видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг усіх видів у натуральних показниках;
 
31. 2) збору та реєстрації фінансово-економічної інформації, пов’язаної з видобуванням, виробленням, перетворенням, транспортуванням, зберіганням, постачанням, споживанням паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг усіх видів у вартісних показниках;
 
   2) збору та реєстрації фінансово-економічної інформації, пов’язаної з видобуванням, виробленням, перетворенням, транспортуванням, зберіганням, постачанням, споживанням паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг усіх видів у вартісних показниках;
 
32. 3) додатковими інформаційними ресурсами процесу формування енергетичних балансів по усім існуючим показникам паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг та зведення повного енергетичного балансу України, у тому числі на регіональних, територіальних, галузевих і темпоральних рівнях;
 
-5- Кармазін Ю.А.
у пункті 3 виключити слова: "і темпоральних" і далі - за текстом;
 
Враховано   3) додатковими інформаційними ресурсами процесу формування енергетичних балансів за всіма існуючими показниками паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг та зведення повного енергетичного балансу України, у тому числі на регіональному, територіальному та галузевому рівнях;
 
    -6- Шаров І.Ф.
Пункт 3 статті 5 законопроекту викласти у такій редакції:
"3) додатковими інформаційними ресурсами процесу формування енергетичних балансів по усім існуючим показникам паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг та зведення повного енергетичного балансу України, у тому числі на регіональних, територіальних та галузевих рівнях;".
 
Враховано    
33. 4) додатковими інформаційними ресурсами процесу формування фінансового балансу по усіх видах паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг і зведення повного фінансового балансу енергетики України, у тому числі на регіональних, територіальних, галузевих та темпоральних рівнях;
 
-7- Кармазін Ю.А.
у пункті 4 виключити слова: "та темпоральних" і далі - за текстом.
 
Враховано   4) додатковими інформаційними ресурсами процесу формування фінансового балансу за всіма видами паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг і зведення повного фінансового балансу енергетики України, у тому числі на регіональному, територіальному та галузевому рівнях;
 
    -8- Шаров І.Ф.
Пункт 4 статті 5 законопроекту викласти у такій редакції:
"4) додатковими інформаційними ресурсами процесу формування фінансового балансу по усіх видах паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг і зведення повного фінансового балансу енергетики України, у тому числі на регіональних, територіальних та галузевих рівнях;".
 
Враховано    
34. 5) збору, реєстрації інформації та формуванню балансів для стратегічного планування та прогнозування по іншим галузям економіки;
 
   5) збору, реєстрації інформації та формування балансів для стратегічного планування та прогнозування в інших галузях економіки;
 
35. 6) аналізу отриманої інформації, виявлених тенденцій в енергетиці та інших галузях економіки держави, які необхідні для прийняття рішень органами державної влади з питань, що належать до їх компетенції;
 
   6) аналізу отриманої інформації, виявлених тенденцій в енергетиці та інших галузях економіки держави, необхідних для прийняття рішень органами державної влади з питань, що належать до їх компетенції;
 
36. 7) контролю за використанням єдиних принципів, методологічних підходів, методик та алгоритмів розрахунків цін і тарифів для ринків паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг.
 
   7) контролю за використанням єдиних принципів, методологічних підходів, методик та алгоритмів розрахунків цін і тарифів для ринків паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг.
 
37. Стаття 6. Методологічні основи ЄДСМ
 
   Стаття 6. Методологічні основи ЄДСМ
 
38. 1. Методологічними основами ЄДСМ є:
 
   1. Методологічними основами ЄДСМ є:
 
39. 1) єдиний науково-методичний підхід до алгоритмів обробки інформаційних характеристик;
 
   1) єдиний науково-методичний підхід до алгоритмів обробки інформаційних характеристик;
 
40. 2) використання уніфікованих методів збору та аналізу інформаційних характеристик паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
   2) використання уніфікованих методів збору та аналізу інформаційних характеристик паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
41. 3) єдина нормативно-методична база, яка забезпечує достовірність і порівнянність вимірів, звітної інформації і результатів обробки інформації;
 
   3) єдина нормативно-методична база, яка забезпечує достовірність і порівнянність вимірів, звітної інформації і результатів обробки інформації;
 
42. 4) єдині правила створення і ведення баз даних;
 
   4) єдині правила створення і ведення баз даних;
 
43. 5) єдина науково-технічна політика стосовно вимірювального, комп'ютерного, комунікаційного обладнання і програмно-технічного забезпечення.
 
   5) єдина науково-технічна політика стосовно вимірювального, комп'ютерного, комунікаційного обладнання і програмно-технічного забезпечення.
 
44. 2. Зазначені в частині першій цієї статті методологічні основи ЄДСМ застосовуються відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування при впровадженні і функціонуванні ЄДСМ.
 
   2. Зазначені в частині першій цієї статті методологічні основи ЄДСМ застосовуються відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування при впровадженні та функціонуванні ЄДСМ.
 
45. Стаття 7. Основні принципи впровадження та функціонування ЄДСМ
 
   Стаття 7. Основні принципи впровадження та функціонування ЄДСМ
 
46. Впровадження та функціонування ЄДСМ здійснюється на таких принципах:
 
   1. Впровадження та функціонування ЄДСМ здійснюється на принципах:
 
47. 1) законність;
 
   1) законності;
 
48. 2) загальний характер;
 
-9- Лисов І.В.
Підпункт другий частини першої статті 7 виключити.
 
Враховано      
49. 3) повнота відомостей;
 
   2) повноти відомостей;
 
50. 4) достовірність відомостей;
 
   3) достовірності відомостей;
 
51. 5) постійність;
 
   4) постійності;
 
52. 6) захищеність.
 
   5) захищеності.
 
53. Стаття 8. Впровадження та функціонування ЄДСМ
 
   Стаття 8. Впровадження та функціонування ЄДСМ
 
54. 1. ЄДСМ впроваджується на території України.
 
-10- Кармазін Ю.А.
у частині першій після слів: "впроваджується на" доповнити словом: "всій" і далі - за текстом.
 
Враховано   1. ЄДСМ впроваджується на всій території України.
 
    -11- Шаров І.Ф.
Частину першу статті 8 законопроекту викласти в такій редакції: "1. ЄДСМ впроваджується на всій території України."
 
Враховано    
55. 2. Впровадження ЄДСМ забезпечується Уповноваженим органом у відповідності до затвердженого Регламенту ЄДСМ.
 
-12- Кармазін Ю.А.
у частині другій після слова "затвердженого" доповнити словами "Кабінетом Міністрів України" і далі - за текстом.
 
Відхилено Мова йде не про регламент, який регулює питання внутрішніх процедур діяльності певного державного органу, а про Регламент ЄДСМ, який затверджується Уповноваженим органом, який містить опис алгоритмів, дій, стандартів та ін.  2. Впровадження та функціонування ЄДСМ забезпечується Уповноваженим органом відповідно до затвердженого Регламенту ЄДСМ.
 
    -13- Шаров І.Ф.
Частину другу статті 8 законопроекту викласти у такій редакції:
"2. Впровадження та функціонування ЄДСМ забезпечується Уповноваженим органом у відповідності до затвердженого Регламенту ЄДСМ.
 
Враховано    
56. 3. Уповноважений орган діє на підставі Положення про нього, яке затверджується указом Президента України.
 
-14- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 8 виключити.
 
Враховано      
    -15- Шаров І.Ф.
Частину третю статті 8 виключити.
 
Враховано    
57. 4. Впровадження і функціонування ЄДСМ здійснюється спеціалізованим державним підприємством разом із науково-дослідною установою, визначеною Уповноваженим органом на конкурсній основі.
 
   3. Впровадження та функціонування ЄДСМ здійснює спеціалізоване державне підприємство спільно з науково-дослідною установою, визначеною Уповноваженим органом на конкурсній основі в порядку, вставленому Кабінетом Міністрів України.
 
58. Стаття 9. Повноваження Уповноваженого органу
 
   Стаття 9. Повноваження Уповноваженого органу
 
59. Уповноважений орган у межах своїх повноважень:
 
   1. Уповноважений орган у межах своїх повноважень:
 
60. 1) затверджує Регламент ЄДСМ;
 
-16- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 9 виключити, відповідно змінивши нумерацію.
 
Відхилено у зв’язку з неврахуванням поправки 11.  1) затверджує Регламент ЄДСМ;
 
61. 2) приймає нормативно-правові акти, які є обов’язковими для виконання суб’єктами, які підпадають під сферу дії цього Закону;
 
   2) приймає нормативно-правові акти, що є обов’язковими для виконання суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону;
 
62. 3) затверджує плани та графіки впровадження ЄДСМ;
 
   3) затверджує плани та графіки впровадження ЄДСМ;
 
63. 4) забезпечує створення єдиних стандартів, форм та методів збору, обробки та обміну достовірної інформації щодо видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання та споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
   4) забезпечує створення єдиних стандартів, форм та методів збору, обробки та обміну достовірної інформації щодо видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання та споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
5) визначає державне підприємство, яке здійснює впровадження ЄДСМ;
 
64. 5) координує та здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності суб’єктів, які підпадають під сферу дії цього Закону, у питаннях впровадження та функціонування ЄДСМ;
 
   6) координує та здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності суб’єктів, на яких поширюється дія цього Закону, у питаннях впровадження та функціонування ЄДСМ;
 
65. 6) організовує та забезпечує створення єдиної державної бази даних суб’єктів, які підпадають під сферу дії цього Закону;
 
   7) організовує та забезпечує створення єдиної державної бази даних суб’єктів, на яких поширюється дія цього Закону;
 
66. 7) одержує на безоплатній основі від суб’єктів, які підпадають під сферу дії цього Закону, інформацію, документи і матеріали, у тому числі з обмеженим доступом, необхідні для впровадження та функціонування ЄДСМ;
 
   8) одержує на безоплатній основі від суб’єктів, на яких поширюється дія цього Закону, інформацію, документи і матеріали, у тому числі з обмеженим доступом, необхідні для впровадження та функціонування ЄДСМ;
 
67. 8) забезпечує захист і збереження інформації;
 
   9) забезпечує захист і збереження інформації;
 
68. 9) бере участь у розробленні концептуальних засад та пріоритетних напрямів державної науково-технічної політики в паливно-енергетичному комплексі та житлово-комунальному господарстві;
 
   10) бере участь у розробленні концептуальних засад та пріоритетних напрямів державної науково-технічної політики в паливно-енергетичному комплексі та житлово-комунальному господарстві;
 
69. 10) забезпечує контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на впровадження та функціонування ЄДСМ;
 
   11) забезпечує контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на впровадження та функціонування ЄДСМ;
 
70. 11) бере участь у проведенні державної експертизи стану абонентського і приладного обліку суб’єктів, які підпадають під сферу дії цього Закону;
 
   12) бере участь у проведенні державної експертизи стану абонентського і приладного обліку суб’єктів, на яких поширюється дія цього Закону;
 
71. 12) залучає до проведення державних експертиз спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівництвом;
 
-17- Шаров І.Ф.
Пункт 12 статті 9 виключити.
 
Враховано      
72. 13) організовує контроль за достовірністю інформації з формування зведеного енергетичного балансу держави та регіональних енергетичних балансів і моніторингу їх індикативних показників, що відображають рівень економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки держави;
 
   13) організовує контроль за достовірністю інформації щодо формування зведеного енергетичного балансу держави та регіональних енергетичних балансів і моніторингу їх індикативних показників, що відображають рівень економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки держави;
 
73. 14) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства, надає висновки до проектів законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються ЄДСМ;
 
   14) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства, надає висновки до проектів законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються ЄДСМ;
 
74. 15) організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до його повноважень;
 
   15) організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до його повноважень;
 
75. 16) залучає вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівництвом) для проведення консультацій та експертиз по розгляду науково-технічних проектів та науково-технічних пропозицій щодо основних напрямів вдосконалення ЄДСМ;
 
   16) залучає вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівництвом) для проведення консультацій та експертиз науково-технічних проектів та науково-технічних пропозицій щодо основних напрямів удосконалення ЄДСМ;
 
76. 17) створює, у разі потреби, робочі та експертні групи;
 
   17) створює, у разі потреби, робочі та експертні групи;
 
77. 18) інформує органи влади та громадськість про свою діяльність в установленому законом порядку;
 
   18) інформує органи влади та громадськість про свою діяльність в установленому законом порядку;
 
78. 19) здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
 
   19) здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
 
79. 20) здійснює інші повноваження, передбачені законами України.
 
   20) здійснює інші повноваження, передбачені законами України.
 
80. Стаття 10. Основні завдання спеціалізованого державного підприємства
 
   Стаття 10. Основні завдання спеціалізованого державного підприємства
 
81. 1. Спеціалізоване державне підприємство є державним замовником ЄДСМ та відповідає за її надійну експлуатацію.
 
-18- Лисов І.В.
Частину першу статті 10 вилучити.
 
Враховано      
82. 2. Державне підприємство з метою впровадження та функціонування ЄДСМ забезпечує організацію:
 
   1. Державне підприємство з метою впровадження та функціонування ЄДСМ забезпечує організацію:
 
83. 1) інформаційно-комунікаційної системи програмно-апаратних комплексів (серверів), об’єднаних між собою високошвидкісними каналами зв’язку, до яких у постійному чи в епізодичному режимах підключені суб’єкти, які підпадають під сферу дії цього Закону;
 
   1) інформаційно-комунікаційної системи програмно-апаратних комплексів (серверів), об’єднаних між собою високошвидкісними каналами зв’язку, до яких у постійному чи в епізодичному режимах підключені суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону;
 
84. 2) системи інформаційних потоків, спрямованої на інтеграцію даних щодо характеристик видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання і розрахунків за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги за єдиними формами і стандартами;
 
   2) системи інформаційних потоків, спрямованої на інтеграцію даних щодо характеристик видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання і розрахунків за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги за єдиними формами і стандартами;
 
85. 3) захисту від несанкціонованого доступу до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ЄДСМ;
 
   3) захисту від несанкціонованого доступу до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ЄДСМ;
 
86. 4) надання інформації ЄДСМ суб’єктам, які підпадають під сферу дії цього Закону, відповідно до цього Закону, інших законів України та Регламенту ЄДСМ.
 
   4) надання інформації ЄДСМ суб’єктам, на яких поширюється дія цього Закону, відповідно до цього Закону, інших законів України та Регламенту ЄДСМ.
 
87. Стаття 11. Фінансування впровадження та функціонування ЄДСМ
 
-19- Шаров І.Ф.
Статтю 11 законопроекту викласти в такій редакції: "Стаття 11. Фінансування впровадження та функціонування ЄДСМ
1. Впровадження і функціонування ЄДСМ здійснюється на засадах державно-приватного партнерства.
2. Джерелами фінансування впровадження та функціонування ЄДСМ є інвестиції, надані спеціалізованому державному підприємству на впровадження та функціонування ЄДСМ, фінансові надходження від функціонування ЄДСМ та інші надходження, які не заборонені законами України.".
 
Враховано частково   Стаття 11. Фінансування впровадження та функціонування ЄДСМ
1. Джерелами фінансування впровадження та функціонування ЄДСМ є інвестиції, надані спеціалізованому державному підприємству на впровадження та функціонування ЄДСМ, фінансові надходження від функціонування ЄДСМ та інші надходження, не заборонені законодавством.
 
88. 1. Впровадження і функціонування ЄДСМ здійснюється на засадах державно-приватного партнерства, інвестицій, наданих спеціалізованому державному підприємству на впровадження та функціонування ЄДСМ, фінансових надходжень від функціонування ЄДСМ та інших надходжень, які не заборонені законами України.
 
-20- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 11 слова: "на засадах державно-приватного партнерства" замінити словами: "за рахунок коштів державного бюджету України," і далі - за текстом.
 
Відхилено у зв’язку з прийняттям поправки 17.     
89. Стаття 12. Отримання інформації від суб'єктів, які підпадають під сферу дії цього Закону
 
   Стаття 12. Отримання інформації від суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону
 
90. 1. Суб'єкти, які підпадають під сферу дії цього Закону, в обов’язковому порядку надають спеціалізованому державному підприємству інформаційні характеристики щодо видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання та розрахунків за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги, перелік та специфікації яких визначаються Регламентом ЄДСМ.
 
-21- Шаров І.Ф.
Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
"1. Суб'єкти, які підпадають під сферу дії цього Закону, в обов'язковому порядку та на безоплатній основі надають спеціалізованому державному підприємству інформацію щодо видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання та розрахунків за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги, перелік та специфікації яких визначаються Регламентом ЄДСМ.".
 
Враховано   1. Суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону, в обов'язковому порядку та на безоплатній основі надають спеціалізованому державному підприємству інформацію щодо видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання та розрахунків за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги, перелік та специфікації яких визначаються Регламентом ЄДСМ.
 
    -22- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 12 слова: "інформаційні характеристики" замінити словом: "інформацію".
 
Враховано    
91. 2. Суб'єкти, які підпадають під сферу дії цього Закону, зобов’язані на безоплатній основі надавати інформацію, необхідну для функціонування ЄДСМ.
 
-23- Шаров І.Ф.
Частину другу статті 12 виключити.
 
Враховано      
92. 3. Порядок та умови надання інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, визначаються Регламентом ЄДСМ.
 
   2. Порядок та умови надання інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, визначаються Регламентом ЄДСМ.
 
93. Стаття 13. Надання інформації ЄДСМ суб’єктам, які підпадають під сферу дії цього Закону
 
   Стаття 13. Надання інформації ЄДСМ суб’єктам, на яких поширюється дія цього Закону
 
94. Порядок надання інформації, яка знаходиться у розпорядженні ЄДСМ, одержання доступу до такої інформації визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Регламентом ЄДСМ.
 
-24- Шаров І.Ф.
Статтю 13 законопроекту викласти в такій редакції: "Стаття 13. Надання інформації ЄДСМ суб'єктам, які підпадають під сферу дії цього Закону
Порядок надання інформації, яка знаходиться у розпорядженні ЄДСМ, одержання доступу до такої інформації визначається законом та Регламентом ЄДСМ.".
 
Враховано   1. Порядок надання інформації, яка знаходиться у розпорядженні ЄДСМ, одержання доступу до такої інформації визначається законом та Регламентом ЄДСМ.
 
95. Стаття 14. Захист інформації в ЄДСМ
 
   Стаття 14. Захист інформації в ЄДСМ
 
96. 1. Захист інформації в ЄДСМ є обов’язковим при впровадженні та функціонуванні ЄДСМ.
 
   1. Захист інформації в ЄДСМ є обов’язковим під час впровадження та функціонування ЄДСМ.
 
97. 2. Захист інформації в ЄДСМ здійснюється на основі законодавства України про інформацію та про державну таємницю.
 
   2. Захист інформації в ЄДСМ здійснюється на основі законодавства України про інформацію та про державну таємницю.
 
98. 3. Основними засобами цілісного захисту інформації в ЄДСМ є:
 
   3. Основними засобами цілісного захисту інформації в ЄДСМ є:
 
99. 1) застосування сертифікованих відповідно до законодавства України засобів захисту інформації;
 
   1) застосування сертифікованих відповідно до законодавства України засобів захисту інформації;
 
100. 2) запобігання несанкціонованого доступу до ЄДСМ;
 
   2) запобігання несанкціонованому доступу до ЄДСМ;
 
101. 3) забезпечення справжності та цілісності інформації в ЄДСМ;
 
   3) забезпечення справжності та цілісності інформації в ЄДСМ;
 
102. 4) захист інформації при її передачі по інформаційно-телекомунікаційних системах;
 
   4) захист інформації під час її передачі по інформаційно-телекомунікаційних системах;
 
103. 5) організація і проведення робіт по збереженню працездатності технічних засобів ЄДСМ;
 
   5) організація і проведення робіт із забезпечення стабільного функціонування технічних засобів ЄДСМ;
 
104. 6) реагування на порушення встановленого порядку впровадження та функціонування ЄДСМ і вжиття заходів щодо попередження таких випадків.
 
   6) реагування на порушення встановленого порядку впровадження та функціонування ЄДСМ і вжиття заходів щодо попередження таких випадків.
 
105. Стаття 15. Контроль за впровадженням та функціонуванням ЄДСМ та діяльністю Уповноваженого органу
 
   Стаття 15. Контроль за впровадженням та функціонуванням ЄДСМ та діяльністю Уповноваженого органу
 
106. 1. Контроль за впровадженням та функціонуванням ЄДСМ у межах своїх повноважень здійснює Уповноважений орган.
 
   1. Контроль за впровадженням та функціонуванням ЄДСМ у межах своїх повноважень здійснює Уповноважений орган.
 
107. 2. Контроль за діяльністю Уповноваженого органу здійснюється відповідно до Закону.
 
   2. Контроль за діяльністю Уповноваженого органу здійснюється відповідно до закону.
 
108. Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
   Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
109. Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, встановлену законами України.
 
-25- Шаров І.Ф.
Статтю 16 законопроекту викласти в такій редакції: "Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, встановлену законом.".
 
Враховано   1. Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, встановлену законом.
 
110. Стаття 17. Прикінцеві та перехідні положення
 
   Стаття 17. Прикінцеві положення
 
111. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
-26- Каплієнко В.В.
Пункт 1 статті 17 викласти в редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім статті 5";
 
Відхилено у зв’язку із відхиленням поправки 26  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
112. 2. До приведення у відповідність з цим Законом інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-27- Кармазін Ю.А.
пункт 2 статті 17 виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію частин статті.
 
Враховано      
    -28- Каплієнко В.В.
Пункт 2 статті 17 викласти в редакції :
"2. Стаття 5 набуває чинності одночасно з набуттям чинності Закону України "Про енергетичну статистику України".
Пункти 2 і 3 статті 17 вважати відповідно пунктами 3,4.
 
Відхилено Згадування конкретної назви неіснуючого нормативно-правового акту є недоречним та не відповідає вимогам законодавчої техніки, особливо якщо згаданий у поправці законопроект ніколи не буде прийнятий.   
113. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-29- Кармазін Ю.А.
частину третю статті 17 викласти у такій редакції:
"3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.