Кількість абзаців - 625 Таблиця поправок


Про реформування та вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого використання природних ресурсів та екологічної безпеки, зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про реформування та вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого використання природних ресурсів та екологічної безпеки, зменшення регуляторного тиску на суб’єктів господарювання
 
   Про реформування та вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого використання природних ресурсів та екологічної безпеки, зменшення регуляторного тиску на суб’єктів господарювання
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
5. 1) у частині другій статті 13 слова «спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади та інші державні органи» замінити словами «центральні та місцеві органи виконавчої влади»;
 
-1- Семинога А.І.
Підпункт перший пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) у статті 13:
у частині другій слова "Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві Ради та їх виконавчі комітети, спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, районні, обласні ради, органи виконавчої влади";
частину третю викласти в такій редакції:
"Органами виконавчої влади у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, та інші органи відповідно до законе"
 
Враховано   1) у статті 13:
у частині другій слова "Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві Ради та їх виконавчі комітети, спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, районні, обласні ради, органи виконавчої влади";
частину третю викласти в такій редакції:
"Органами виконавчої влади у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та інші органи відповідно до закону";
 
6. 2) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:
«7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, та розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин; «;
 
-2- Семинога А.І.
Підпункт другий пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
2) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:
«7) встановлення порядку видачі дозволів: на спеціальне водокористування; на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду; на розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти; на спеціальні роботи із спорудження експлуатаційних свердловин на воду»;
 
Враховано   2) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:
«7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, на розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду»;
3) у частині першій статті 15:
пункт 7 виключити;
 
    -3- Семинога А.І.
Підпункт третій пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«7-1) видача дозволів на розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;
7-2) видача дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, внутрішніх морських водах і територіальному морі);
3) пункт 7 статті 15 виключити;
 
Враховано    
7. 3) доповнити частину першу статті 15 пунктами 7-1-7-3 такого змісту:
 
-4- Палиця І.П.
а) після підпункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«пункт 7 статті 15 викласти в такій редакції:
«7) видача дозволів на спеціальне водокористування мінеральними водами (для промислового розливу, лікувальних та лікувально-столових питних), в разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення. Видача дозволів на спеціальне водокористування в разі використання інших вод з водних об'єктів загальнодержавного значення здійснюється територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів».
 
Відхилено   доповнити пунктами 7-1-7-2 такого змісту:
 
8. «7-1) видача дозволів на розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин;
 
-5- Корж П.П.
Виключити абзац другий пункту 3) статті 1 розділу І такого змісту: «7-1)видача дозволів на розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин».
 
Відхилено   «7-1) видача дозволів на розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;
 
9. 7-2) видача дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, внутрішніх морських водах і територіальному морі;
 
-6- Дейч Б.Д.
У підпункті 3 пункту 1 законопроекту (зміни до частини першої статті 15 Водного кодексу України):
У прийнятій у першому читанні редакції пункту 7-2 після слів «уздовж морів, морських заток і лиманів» доповнити словами « (крім прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів на території Автономної Республіки Крим)
 
Відхилено   7-2) видача дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі)»;
 
10. 7-3) погодження дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, внутрішніх морських водах і територіальному морі), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій; «;
 
-7- Дейч Б.Д.
У підпункті 3 пункту 1 законопроекту (зміни до частини першої статті 15 Водного кодексу України):
пункт 7-3 виключити.
 
Враховано      
11. 4) у частині першій статті 16:
 
   4) у частині першій статті 16:
 
12. пункт 9 викласти в такій редакції:
 
   пункт 9 викласти в такій редакції:
 
13. «9) погодження клопотань щодо використання поверхневих вод; «;
 
   «9) погодження клопотань щодо використання поверхневих вод»;
 
14. доповнити статтю пунктом 9-1 такого змісту:
 
-8- Ковзель М.О.
Абзац п'ятий підпункту четвертого пункту першого розділу І після слів
«поглиблення дна для судноплавства» доповнити словами «до затверджених у
встановленому порядку паспортних значень глибин акваторій морських
торговельних портів і терміналів»,- і далі по тексту.
 
Відхилено   доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
 
15. «9-1)- видача дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, внутрішніх морських водах і територіальному морі); «;
 
-9- Семинога А.І.
у підпункті четвертому пункту 1 розділу І новий підпункт 9-1 викласти у такій редакції:- «9-1) видача дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (крім робіт у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі)»;
 
Враховано   «9-1) видача дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (крім робіт у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі)»;
 
16. 5) частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
«Державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та іншими органами виконавчої влади відповідно до законодавства.»;
 
-10- Дейч Б.Д.
Нову редакцію частини першої статті 19 Водного кодексу України після слів «природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим #102073
 
Враховано редакційно   5) частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
«Державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, іншими державними органами відповідно до закону»;
 
17. 6) статтю 38 викласти в такій редакції:
 
-11- Семинога А.І.
Підпункт шостий пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
6) статтю 38 викласти в такій редакції:
«Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин
Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об’єктів.
Розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти здійснюється юридичними особами згідно з дозволом, що видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політ строком на п’ять років.
«Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин розробляються на замовлення водокористувачів, що здійснюють їх скид у водні об’єкти, та затверджуються:
обласними, Київською та Севастопольською державною адміністрацією – у разі скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти загальнодержавного значення;
обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями – у разі скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти місцевого значення;
#102082
У разі коли скидання забруднюючих речовин здійснюється в межах населеного пункту або на ділянках водних об’єктів, що використовуються як джерела господарсько-питного водопостачання і для рекреаційних потреб, проекти нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Порядок розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік таких речовин встановлюються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   6) статтю 38 викласти в такій редакції:
 
    -12- Палиця І.П.
у підпункті 6 у абзацах шостому та сьомому (зміни до абзацу другого
та третього частини третьої статті 38 Водного кодексу України) слова
«центральним органом» замінити такими словами «територіальним органом
центрального органу»;
 
Відхилено    
    -13- Гуменюк О.І.
в підпункті 6 пункту 1 розділу І, яким пропонується нова редакція статті 38 Водного кодексу України речення «Проекти нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин розробляються на замовлення водокористувачів, що здійснюють їх скид у водні об’єкти, та затверджуються:» замінити на «Проекти нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин розробляються на замовлення водокористувачів, що здійснюють їх скид у водні об’єкти та погоджуються з органами санітарно-епідемічного нагляду і затверджуються:»;
в підпункті 6 пункту 1 розділу І, яким пропонується нова редакція статті 38 Водного кодексу України виключити частину 4, а саме: «У разі коли скид забруднюючих речовин здійснюється в межах населеного пункту або на ділянках водних об’єктів, що використовуються як джерела господарсько-питного водопостачання і для рекреаційних потреб, проекти нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин погоджуються з органами санітарно-епідемічного нагляду».
 
Відхилено    
18. «Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скиду забруднюючих речовин
 
-14- Кармазін Ю.А.
статтю 38 залишити у чинній редакції, а саме:
«Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин
Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об'єктів.
Порядок розробки та затвердження нормативів гранично допустимого скидання та перелік забруднюючих речовин, що нормуються, встановлюються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено   «Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти
 
19. Нормативи гранично допустимого скиду забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об’єктів.
 
   Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об’єктів.
 
20. Розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин здійснюється юридичними особами згідно з дозволом, що видається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів строком на п’ять років.
 
-15- Корж П.П.
Виключити абзац четвертий пункту 6) статті 1 розділу І законопроекту такого змісту:
«Розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин здійснюється юридичними особами згідно з дозволом, що видається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів строком на п’ять років.»
 
Відхилено   Розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти здійснюється юридичними особами згідно з дозволом, що видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, строком на п’ять років.
 
21. Проекти нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин розробляються на замовлення водокористувачів, що здійснюють їх скид у водні об’єкти, та затверджуються:
 
   Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти розробляються на замовлення водокористувачів, що здійснюють їх скидання у водні об’єкти, та затверджуються:
 
22. центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - у разі скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти загальнодержавного значення;
 
-16- Дейч Б.Д.
В новій редакції статті 38 Водного кодексу України:
в абзаці четвертому після слів «природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів»
 
Враховано   обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями – у разі скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти загальнодержавного значення;
обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями – у разі скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти місцевого значення;
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - у разі скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти загальнодержавного та місцевого значення.
 
23. Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - у разі скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти місцевого значення.
 
-17- Дейч Б.Д.
В новій редакції статті 38 Водного кодексу України:
в абзаці п’ятому слова «Верховною Радою Автономної Республіки Крим» замінити словами «Радою міністрів Автономної Республіки Крим», словами «за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» виключити.
 
Враховано      
24. У разі коли скид забруднюючих речовин здійснюється в межах населеного пункту або на ділянках водних об’єктів, що використовуються як джерела господарсько-питного водопостачання і для рекреаційних потреб, проекти нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин погоджуються з органами санітарно-епідемічного нагляду.
 
   Якщо скидання забруднюючих речовин здійснюється в межах населеного пункту або на ділянках водних об’єктів, що використовуються як джерела господарсько-питного водопостачання і для рекреаційних потреб, нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 
25. Порядок розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин та перелік таких речовин встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
 
   Порядок розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти і перелік таких речовин встановлюються Кабінетом Міністрів України»;
 
26. 7) доповнити Кодекс статтею 38-1 такого змісту:
 
-18- Палиця І.П.
у підпункті 7:
абзац п'ятий (зміни до абзацу другого частини другої ст. 38-1 Водного кодексу України) доповнити словами «згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України»;
у абзаці сімнадцятому (зміни до частини шостої статті 38-1 Водного кодексу України) слово «прийняття» замінити словом «отримання».
 
Враховано   7) доповнити статтею 38-1 такого змісту:
 
27. «Стаття 38-1. Видача дозволу на розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин
 
   «Стаття 38-1. Видача дозволу на розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти
 
28. Строк видачі дозволу на розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин або надання письмового повідомлення про відмову в його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для відмови у видачі дозволу є:
порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
виявлення в документах, поданих розробниками проектів нормативів, недостовірних відомостей;
відсутність власної акредитованої лабораторії для проведення аналізу якості стічних вод або договору про виконання зазначених робіт з відповідною акредитованою лабораторією;
відсутність в установчих документах виду діяльності на виконання робіт з розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин.
 
-19- Глазунов С.М.
У статті 38-1 підстави для видачі дозволу викласти у викласти у такій редакції:
«Підставами для відмови у видачі дозволу є:
подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих розробниками проектів нормативів, недостовірних відомостей;
відсутність власної акредитованої лабораторії для проведення аналізу якості стічних вод або договору про виконання зазначених робіт з відповідною акредитованою лабораторією;
відсутність в установчих документах виду діяльності на виконання робіт з розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин.».
 
Враховано   Строк видачі дозволу на розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставою для відмови у видачі дозволу є:
1) подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;
2) виявлення в документах, поданих розробниками проектів нормативів, недостовірних відомостей;
3) відсутність власної акредитованої лабораторії для проведення аналізу якості стічних вод або договору про виконання зазначених робіт з відповідною акредитованою лабораторією;
4) відсутність в установчих документах виду діяльності на виконання робіт з розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.
 
29. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження розробника проектів нормативів.
 
   Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження розробника нормативів.
 
30. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
31. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
32. звернення розробника проектів нормативів із заявою про анулювання дозволу;
 
   звернення розробника проектів нормативів із заявою про анулювання дозволу;
 
33. припинення діяльності розробника проектів нормативів;
 
   припинення розробника проектів нормативів;
 
34. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
35. порушення вимог щодо розроблення проектів нормативів;
 
   порушення вимог щодо розроблення проектів нормативів;
 
36. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу надсилається розробнику проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-20- Глазунов С.М.
Частину 6 статті 38-1 викласти у такій редакції:
Рішення про анулювання дозволу надсилається розробнику проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
 
Враховано   визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу надсилається розробнику нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
37. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.»;
 
   Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі»;
 
38. 8) у статті 49:
 
-21- Семинога А.І.
Статтю 49 викласти у такій редакції:
«Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування
«Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу.
Дозвіл на спеціальне водокористування видається:
обласними, Київською та Севастопольською державною адміністрацією – у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення;
обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями – у разі використання води водних об’єктів місцевого значення;
#102082
 
Враховано   8) статті 49, 55, 86 і 106 викласти в такій редакції:
«Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування
 
    -22- Палиця І.П.
у підпункті 8:
абзац другий (зміни до абзаців другого і третього частини другої статті 49 Водного кодексу України) викласти в такій редакції:
«абзац другий та третій частини другої викласти в такій редакції:
центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - у разі використання мінеральних вод (для промислового розливу, лікувальних та лікувально-столових питних) з водних об'єктів загальнодержавного значення;
територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення.
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - у разі використання води водних об'єктів місцевого значення»;
доповнити абзац сьомий (зміни до абзацу другого частини дев'ятої статті 49) словами «згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -23- Дейч Б.Д.
Пропонуємо абзац другий підпункту 8 пункту 1 законопроекту (зміни до абзаців другого та третього частини другої статті 49 Водного кодексу України) викласти у такій редакції:
«абзац другий і третій частини другої викласти у такій редакції:
центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів - у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення;
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами - у разі використання води водних об'єктів місцевого значення.».
 
Враховано частково    
39. в абзацах другому і третьому частини другої слова «державними органами охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів»;
 
   Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу.
 
40. доповнити статтю після частини третьої новими частинами такого змісту:
 
   Дозвіл на спеціальне водокористування видається:
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями – у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення;
обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями – у разі використання води водних об’єктів місцевого значення;
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища – у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного та місцевого значення.
Видача дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за клопотанням водокористувача з обґрунтуванням потреби у воді, погодженим з:
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, - у разі використання поверхневих вод;
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, - у разі використання підземних вод;
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, - у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних.
 
41. «Строк видачі погодження клопотання водокористувача або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 15 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі погодження клопотання водокористувача або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 15 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
42. Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для відмови у видачі дозволу або погодження клопотання є:
порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 
-24- Глазунов С.М.
У статті 49 підставами для відмови у видачі дозволу або погодження клопотання визначити лише дві наступні та викласти у такій редакції :
«Підставами для відмови у видачі дозволу або погодження клопотання є:
подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, погодження згідно з встановленим вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.».
Частину 11 статті 49 викласти у такій редакції: «Видача погодження клопотання (переоформлення, видача дубліката, анулювання) та дозволу здійснюються на безоплатній основі»
 
Враховано   Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставою для відмови у видачі дозволу, погодження клопотання є:
1) подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, погодження клопотання, згідно із встановленим вичерпним переліком;
2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
43. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання.
 
   Підставою для переоформлення дозволу, погодження клопотання є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи – підприємця.
 
44. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу, погодження клопотання є їх втрата або пошкодження.
 
45. Дозвіл анулюється органом, який його видав, на підставах, визначених статтею 55 цього Кодексу.
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, на підставах, визначених статтею 55 цього Кодексу.
 
46. Погодження клопотання анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Погодження клопотання анулюється органом, що його видав, у разі:
 
47. звернення водокористувача із заявою про анулювання погодження;
 
   1) звернення водокористувача із заявою про анулювання погодження;
 
48. припинення діяльності водокористувача;
 
   2) припинення господарської діяльності водокористувача;
 
49. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
 
   3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Видача погодження клопотання та дозволу, їх переоформлення, видача дубліката, анулювання здійснюються на безоплатній основі.
 
50. Погодження клопотання та видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюються на безоплатній основі.».
 
   Порядок погодження клопотання та видачі дозволу на спеціальне водокористування затверджується Кабінетом Міністрів України.
У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя зазначені ліміти можуть бути зменшені органом, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, без його коригування.
Спеціальне водокористування є платним»;
 
51. У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами дванадцятою - чотирнадцятою;
 
-25- Семинога А.І.
Абзаци 9 та 10 змін до статті 49 викласти відповідно у редакції:
«Підставою для переоформлення дозволу, погодження клопотання є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання.
Підставою для видачі дубліката дозволу, погодження клопотання є його втрата або пошкодження.»
 
Враховано      
    -26- Палиця І.П.
у підпункті 9 у останньому реченні останнього абзацу (останнє речення статті 55) слово «прийняття» замінити словом «отримання».
 
Відхилено    
52. 9) у статті 55:
 
-27- Гуменюк О.І.
Проектом пропонується норма, якою передбачено, що підставою для анулювання дозволу на спеціальне водокористування може бути «створення перешкод юридичною або фізичною особою під час проведення перевірки додержання вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища». Варто зауважити, що поняття «створення перешкод» є надто загальне і прийняття рішень на підставі цієї норми може бути необґрунтованим та суб’єктивним. Для уникнення можливих зловживань та довільного трактування цієї норми, пропоную виключити підпункт 9, яким пропонують доповнити статтю 55 Водного кодексу України.
 
Враховано   «Стаття 55. Підстави для припинення дії дозволу (права) на спеціальне водокористування
Дозвіл на спеціальне водокористування припиняється шляхом його анулювання у разі:
якщо немає потреби у спеціальному водокористуванні;
припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, смерті фізичної особи, яка є власником дозволу;
3) передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;
4) визнання водного об'єкта таким, що має особливе державне
значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;
5) необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення;
6) анулювання погодження клопотання;
7) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу на спеціальне водокористування надсилається юридичній або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання»;
 
    -28- Семинога А.І.
Статтю 55 викласти у редакції:
«Стаття 55 Підстави для припинення дії дозволу (права) на спеціальне водокористування
Дозвіл на спеціальне водокористування припиняється шляхом його анулювання у разі:
якщо відпала потреба у спеціальному водокористуванні;
припинення юридичної особи, або смерті фізичної особи, що є власником дозволу;
3) передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;
4) визнання водного об'єкта таким, що має особливе державне
значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;
5) виникнення необхідності у першочерговому задоволенні питних і господарсько-побутових потреб населення;
6) анулювання погодження клопотання;
7) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу на спеціальне водокористування надсилається юридичній або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу»;
 
Враховано    
    -29- Кармазін Ю.А.
пункт 2 частини першої статті 55 залишити у чинній редакції, а саме:
«2) закінчення строку спеціального водокористування;»
 
Відхилено    
    -30- Глазунов С.М.
Статтю 55 викласти у такій редакції:
«Дозвіл на спеціальне водокористування припиняється шляхом його анулювання у разі:
якщо відпала потреба у спеціальному водокористуванні;
припинення юридичної особи, не пов’язане з її злиттям, перетворенням або її приєднанням, або смерті фізичної особи, що є власниками дозволу;
3) передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;
4) визнання водного об'єкта таким, що має особливе державне
значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;
5) виникнення необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення;
6) анулювання погодження клопотання;
7) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу на спеціальне водокористування надсилається юридичній або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
 
Враховано    
53. у частині першій:
 
      
54. абзац перший після слова «припиняється» доповнити словами «шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування»;
 
      
55. пункт 2 виключити;
 
      
56. доповнити частину пунктами 9 і 10 такого змісту:
 
-31- Корж П.П.
В абзаці п’ятому пункту 9) статті 1 розділу І законопроекту слова та цифри « пунктами 9 і 10» замінити словами і цифрами «пунктом 9».
 
Враховано      
57. «9) створення перешкод юридичною або фізичною особою під час проведення перевірки додержання вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
-32- Корж П.П.
Виключити абзац шостий пункту 9) статті 1 розділу І законопроекту такого змісту:
«9) створення перешкод юридичною або фізичною особою під час проведення перевірки додержання вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;»
 
Враховано      
58. 10) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.»;
 
      
59. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
60. «Рішення про анулювання дозволу на спеціальне водокористування надсилається юридичній або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія зазначеного дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.»;
 
      
61. 10) статтю 86 викласти в такій редакції:
 
-33- Семинога А.І.
У статті 86:
Частину першу викласти у такій редакції
«На землях водного фонду на підставі дозволу можуть проводитися будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій Частину другу виключити.»
 
Враховано      
    -34- Палиця І.П.
у підпункті 10 (зміни до статті 86 Водного кодексу України):
виключити абзац сімнадцятий (абзац шостий частини восьмої статті 86);
у абзаці дев'ятнадцятому (частина дев'ята статті 86 Водного кодексу України) у останньому реченні слово «прийняття» замінити словом «отримання суб'єктом господарювання».
 
Відхилено    
    -35- Семинога А.І.
У статті 86:
Частину сімнадцяту викласти у такій редакції;
«Дозвіл на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів видається за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інфраструктури.»
 
Враховано    
    -36- Ковзель М.О.
Абзац третій підпункту десятого пункту першого розділу І після слів «поглиблення дна для судноплавства» доповнити словами «до затверджених у
встановленому порядку паспортних значень глибин акваторій морських
торговельних портів і терміналів»,- і далі по тексту.
 
Відхилено    
    -37- Дейч Б.Д.
Частина друга нової редакції статті 86 Водного кодексу України потребує конкретизації, про які саме проекти йде мова та відповідно до вимог якого нормативно-правового акта такі проекти мають розроблятися.
Частину третю нової редакції статті 86 Водного кодексу України викласти у такій редакції:
«Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі відповідно до цього Кодексу та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:
центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів – у разі проведення робіт у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів (крім прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів на території Автономної Республіки Крим), внутрішніх морських водах і територіальному морі;
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів – у разі проведення робіт у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів на території Автономної Республіки Крим;
центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства – у разі проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, внутрішніх морських водах і територіальному морі).
 
Враховано редакційно    
62. «Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду
 
-38- Глазунов С.М.
Підставу для анулювання дозволу «створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища» виключити. Частину 9 статті 86 викласти у такій редакції: «Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання».
 
Враховано   «Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду
 
    -39- Глазунов С.М.
Частину 9 статті 86 викласти у такій редакції: «Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про
 
Враховано    
63. На землях водного фонду на підставі дозволу проводяться роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій.
 
   На землях водного фонду на підставі дозволу можуть проводитися будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій.
 
64. Порядок і місце проведення робіт на землях водного фонду визначаються відповідно до проектів.
 
   Порядок і місце проведення робіт на землях водного фонду визначаються відповідно до проектів.
 
65. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі центральними органами виконавчої влади відповідно до цього Кодексу та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі органами виконавчої влади відповідно до цього Кодексу та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
66. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
67. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
68. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   1) подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим переліком;
 
69. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
   2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
70. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування суб’єкта господарювання або його місцезнаходження.
 
   Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи – підприємця.
 
71. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
72. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
73. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 
   1) звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 
74. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
-40- Семинога А.І.
У частині шостій статті 86:
другу підставу для анулювання дозволу викласти у редакції: «припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;»
доповнити пунктом такого змісту:
5) анулювання погодження дозволу на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, передбаченого законом;
 
Враховано   2) припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 
75. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
76. порушення умов, передбачених дозволом;
 
   4) порушення умов, передбачених дозволом;
 
77. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
-41- Корж П.П.
Виключити абзац сімнадцятий пункту 10) статті 1 розділу І законопроекту такого змісту:
«створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;»
 
Враховано   5) анулювання погодження дозволу на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, передбаченого законом;
 
78. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
   6) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
79. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-42- Глазунов С.М.
Частину дев’яту статті 86 викласти у редакції: «Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.»
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
80. Строк дії дозволу залежить від строку, необхідного для проведення відповідних робіт та визначеного проектною документацією, але не може перевищувати п’ять років. Якщо суб’єкт господарювання не закінчує роботи у передбачений дозволом строк, він подає органу, який видав дозвіл, заяву про продовження строку дії дозволу з обґрунтуванням необхідності продовження проведення робіт. Заява розглядається з дотриманням процедури видачі дозволу. Строк дії дозволу може бути продовжений не більш як один раз.
 
   Строк дії дозволу залежить від строку, необхідного для проведення відповідних робіт та визначеного проектною документацією, але не може перевищувати семи років. Якщо суб’єкт господарювання не закінчує проведення робіт у передбачений дозволом строк, він подає до органу, що видав дозвіл, заяву про продовження строку дії дозволу з обґрунтуванням необхідності продовження проведення робіт. Заява розглядається з дотриманням процедури видачі дозволу. Строк дії дозволу може бути продовжений не більш як один раз.
 
81. Дозвіл на проведення робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів видається за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань інфраструктури.
 
-43- Семинога А.І.
Частину одинадцяту статті 86 викласти у редакції: «Дозвіл на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів видається за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері рибного господарства та з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інфраструктури.»
 
Враховано   Дозвіл на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів видається за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, та з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інфраструктури.
 
82. Строк видачі таких погоджень або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі такого погодження або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
83. Підставами для відмови у видачі погоджень є:
 
   Підставою для відмови у видачі погодження є:
 
84. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів згідно з установленим переліком;
 
   1) подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів згідно із встановленим переліком;
 
85. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
   2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
86. Підставами для видачі дублікатів погоджень є їх втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката погодження є його втрата або пошкодження.
 
87. Видача погоджень або їх дублікатів здійснюється на безоплатній основі.
 
   Видача погодження або його дубліката здійснюється на безоплатній основі.
 
88. Погодження анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Погодження анулюється органом, що його видав, у разі:
 
89. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання погодження;
 
   1) звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання погодження;
 
90. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
   2) припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 
91. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
 
   3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
 
92. Порядок видачі погодження центрального органу виконавчої влади з питань інфраструктури встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
 
   Порядок видачі погодження встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
93. 11) текст статті 106 викласти в такій редакції:
 
-44- Семинога А.І.
Частину першу та другу статті 106 викласти у такій редакції:
«Спеціальні роботи із спорудження експлуатаційних свердловин на воду виконуються суб’єктами господарювання на підставі відповідного дозволу та погодженої проектно-кошторисної документації на проведення цих робіт відповідно до закону.
Дозвіл на проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду видається обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади #102082
 
Враховано      
    -45- Палиця І.П.
у підпункті 11 (зміни до статті 106 Водного кодексу України):
у абзаці другому (зміни до частини першої статті 106) слова «центральним органом» замінити такими словами «територіальним органом центрального органу».
доповнити статтю 106 новою частиною другою такого змісту: «Дозвіл на спорудження експлуатаційних свердловин на мінеральну воду (для промислового розливу, лікувальну та лікувально-столову питну) видається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів».
У зв'язку з цим частину другу цієї статті вважати частиною третьою;
у абзаці третьому (зміни до частини третьої (у першому читанні — частина друга) статті 106) слово «центральним органом» замінити на слова «територіальним органом центрального органу».
у абзаці шостому (зміни до абзацу другого частини п'ятої (у першому читанні - частина четверта) статті 106) доповнити словами: «що затверджується Кабінетом Міністрів України».
виключити абзац шістнадцятий (абзац 7 частина восьма (у першому читанні частина сьома) статті 106).
у абзаці дев'ятнадцятому (частина дев'ята (у першому читанні - частина восьма) статті 106 Водного кодексу України) у останньому реченні слово «прийняття» замінити на «отримання суб'єктом господарювання».
 
Враховано частково    
    -46- Ковзель М.О.
Абзац другий-третій підпункту одинадцятого пункту першого розділу І
викласти в такій редакції:
«Спеціальні роботи із спорудження експлуатаційних свердловин на воду здійснюються згідно з проектно-кошторисною документацією суб'єктами господарювання, які мають відповідні дозволи на виконання таких робіт.
Проектно-кошторисна документація на проведення цих робіт-погоджується, у встановленому порядку з державними органами по геології та надрам і по забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 
Враховано    
    -47- Дейч Б.Д.
Абзац другий підпункту 11 пункту 1 законопроекту (зміни до статті 106 Водного кодексу України) після слова «населення» доповнити словами «, а на території Автономної Республіки Крим – також з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів»
 
Враховано редакційно    
94. «Спеціальні роботи із спорудження експлуатаційних свердловин на воду виконуються суб’єктами господарювання на підставі відповідного дозволу та погодженої з центральним органом виконавчої влади з питань геології та надр і центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення проектно-кошторисної документації.
 
-48- Глазунов С.М.
Абзац 7 частини 7 статті 106: «створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог водного, санітарного законодавства, законодавства про надра та охорону навколишнього природного середовища» виключити.
 
Враховано   «Стаття 106. Проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду
Спеціальні роботи із спорудження експлуатаційних свердловин на воду виконуються суб’єктами господарювання на підставі відповідного дозволу та погодженої проектно-кошторисної документації на проведення таких робіт відповідно до закону.
 
95. Дозвіл на спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
 
   Дозвіл на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за наявності погодженої проектно-кошторисної документації і є підставою для фінансування цих робіт.
 
96. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
97. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
98. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   1) подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим переліком;
 
99. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 
   2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 
100. виконання спеціальних робіт із спорудження свердловин із застосуванням методів і способів або технологій, що негативно впливають на стан надр, вод, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров’я працівників чи населення.
 
   3) виконання спеціальних робіт із спорудження свердловин із застосуванням методів і способів або технологій, що негативно впливають на стан надр, вод, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров’я працівників чи населення.
 
101. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання.
 
   Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи – підприємця.
 
102. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
103. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
104. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 
   1) звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 
105. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
   2) припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 
106. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
107. виконання спеціальних робіт із спорудження свердловин із застосуванням методів і способів або технологій, що негативно впливають на стан надр, вод, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для життя і здоров’я працівників чи населення;
 
   4) виконання спеціальних робіт із спорудження свердловин із застосуванням методів і способів або технологій, що негативно впливають на стан надр, вод, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для життя і здоров’я працівників чи населення;
 
108. порушення особливих умов, передбачених дозволом, або вимог законодавства;
 
-49- Глазунов С.М.
Підставу 5 для анулювання дозволу викласти у такій редакції: «порушення особливих умов, передбачених дозволом, або вимог закону», а підставу шосту виключити.
 
Враховано   5) порушення особливих умов, передбачених дозволом, або вимог закону;
 
109. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог водного, санітарного законодавства, законодавства про надра та охорону навколишнього природного середовища;
 
      
110. коли суб’єкт господарювання протягом 180 календарних днів з початку строку дії дозволу не приступив до проведення відповідних робіт;
 
   6) якщо суб’єкт господарювання протягом 180 календарних днів з початку строку дії дозволу не приступив до проведення відповідних робіт;
 
111. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
   7) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
112. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-50- Глазунов С.М.
Частину 8 статті 106 викласти у такій редакції: «Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
113. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
   Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
 
114. Дозвіл на спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається на один рік.
 
   Дозвіл на спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається строком на один рік.
 
115. У дозволі зазначаються особливі умови спорудження експлуатаційних свердловин на воду, які є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання.»;
 
   У дозволі зазначаються особливі умови спорудження експлуатаційних свердловин на воду, які є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання»;
 
116. 12) у тексті Кодексу слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони праці», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань гідрометеорології» та «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики» у всіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань водних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань геології та надр», «центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я», «центральний орган виконавчої влади з питань гірничого нагляду та промислової безпеки», «центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства», «центральний орган виконавчої влади з питань гідрометеорологічної діяльності», «центральний орган виконавчої влади з питань статистики» у відповідному відмінку.
 
-51- Семинога А.І.
підпункт дванадцятий пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
12) у тексті Кодексу слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та #102082
 
Враховано   9) у тексті Кодексу слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань гідрометеорології», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики», «орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів» в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я", «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки», «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики», «орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища» у відповідному відмінку.
 
117. 2. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):
 
   2. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):
 
118. 1) у статті 69:
 
   1) у статті 69:
 
119. частину першу після слів «що видається» доповнити словами « (переоформляється, видається дублікат, анулюється)»;
 
   частину першу після слів «що видається» доповнити словами «переоформляється, видається дублікат, анулюється»;
 
120. частину другу після слів «головного користування» доповнити словами « (лісорубний квиток)»;
 
   частину другу після слів «головного користування» доповнити словами « (лісорубний квиток)»;
 
121. частину третю після слів «лісових ресурсів» доповнити словами « (лісовий квиток)»;
 
   частину третю після слів «лісових ресурсів» доповнити словами « (лісовий квиток)»;
 
122. частину п’яту після слів «Спеціальний дозвіл» доповнити словами « (лісорубний квиток)»;
 
   частину п’яту після слів «Спеціальний дозвіл» доповнити словами « (лісорубний квиток)»;
 
123. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
   доповнити частинами десятою – п’ятнадцятою такого змісту:
 
124. «Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-52- Палиця І.П.
у абзаці сьомому підпункту 1 (зміни до статті 69 Лісового кодексу України) у останньому реченні слово «прийняття» замінити словом «отримання суб'єктом господарювання».
 
Відхилено   «Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
    -53- Глазунов С.М.
Частину 10 статті 69 викласти у такій редакції:
«Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання».
 
Враховано    
125. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.
 
   Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи – підприємця.
 
126. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
127. Строк дії спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування, проведення інших рубок та робіт, пов’язаних і не пов’язаних з веденням лісового господарства, встановлюється з дати його видачі, але не раніше 1 грудня року, що передує року рубки, до 1 квітня наступного за роком рубки. У період з 1 грудня року, що передує року рубки, до 1 січня року рубки виконуються підготовчі роботи.
 
   Строк дії спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування, проведення інших рубок та робіт, пов’язаних і не пов’язаних з веденням лісового господарства, встановлюється з дати його видачі, але не раніше 1 грудня року, що передує року рубки, до 1 квітня року, наступного за роком рубки. У період з 1 грудня року, що передує року рубки, до 1 січня року рубки виконуються підготовчі роботи.
 
128. Строк дії спеціального дозволу на інші види спеціального використання лісових ресурсів встановлюється власником лісів або постійним лісокористувачем.
 
   Строк дії спеціального дозволу на інші види спеціального використання лісових ресурсів встановлюється власником лісів або постійним лісокористувачем.
 
129. Органом виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим за погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю деревини, строк дії спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубного квитка) подовжується не більш як на три місяці.»;
 
-54- Дейч Б.Д.
Частину п’ятнадцяту нової редакції статті 69 Лісового кодексу України (останній абзац змін до статті 69) викласти у такій редакції:
«Органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства за погодженням з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю деревини, строк дії спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубного квитка) подовжується не більш як на три місяці».
 
Враховано редакційно   У разі настання стихійного лиха або з інших причин, що унеможливлюють заготівлю деревини, строк дії спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубного квитка) подовжується не більш як на три місяці органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства за погодженням з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища»;
 
130. 2) у тексті Кодексу слова «центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства», «орган виконавчої влади з питань лісового господарства», «центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» та «орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства», «орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства», «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» та «орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» у відповідному відмінку.
 
-55- Семинога А.І.
підпункт другий пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
2) у тексті Кодексу слова «центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства», «орган #102082
 
Враховано   2) у тексті Кодексу слова «центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства», «орган виконавчої влади з питань лісового господарства», «центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища», «орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» у відповідному відмінку.
 
131. 3. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2000 р., № 5, ст. 34):
 
   3. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2000 р., № 5, ст. 34):
 
132. 1) у частині другій статті 16 слова «спеціально уповноважені на те» виключити;
 
   1) у статті 16:
у частині другій слова «спеціально уповноважені на те» виключити;
у частині третій слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях» замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
133. 2) частину першу статті 35 викласти в такій редакції:
 
-56- Дейч Б.Д.
Підпункт 2 пункту 3 законопроекту (зміни до статті 35 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища») викласти у такій редакції:
«2) у статті 35:
частину першу викласти в такій редакції:
 
Враховано редакційно   2) частину першу статті 35 викласти в такій редакції:
 
134. «Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та іншими органами виконавчої влади відповідно до законодавства.»;
 
-57- «Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється органами #102073
 
Немає висновку   «Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснюється органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та іншими органами виконавчої влади відповідно до закону»;
 
135. 3) у частині другій статті 53 слова «та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» виключити;
 
   3) у частині другій статті 53 слова «та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» виключити;
 
136. 4) частину другу статті 55 викласти в такій редакції:
 
-58- Гуменюк О.І.
Враховуючи важливість питання розміщення відходів, вважаю доцільним залишити частину в якій виписано всі умови за яких дозволяється розміщення відходів, а не робити лише посилання на закон (де ці питання виписані у різних його частинах), як це пропонується проектом. Пропоную вилучити підпункт 4 пункту 3 розділу І, яким вносяться зміни статті 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
 
Відхилено   4) частину другу статті 55 викласти в такій редакції:
 
137. «Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, що видається відповідно до Закону України «Про відходи».»;
 
   «Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, що видається відповідно до Закону України «Про відходи»;
 
138. 5) у тексті Закону слова «спеціально уповноважені державні органи», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити відповідно словами «державні органи», «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» у відповідному відмінку.
 
-59- Семинога А.І.
5) у тексті Закону слова «спеціально уповноважені державні органи», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений #102082
 
Враховано   5) у тексті Закону слова «спеціально уповноважені державні органи», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити відповідно словами «державні органи», "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку.
 
139. 4. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362; 2006 р., № 5, ст. 74; 2006 р., № 43, ст. 420; 2007 р., № 2, ст. 10; 2010 р., № 30, ст. 394; 2011 р., № 11, ст. 69):
 
   4. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362; 2006 р., № 5, ст. 74; № 43, ст. 420; 2007 р., № 2, ст. 10; 2010 р., № 30, ст. 394; 2011 р., № 11, ст. 69):
 
140. 1) у частині третій статті 4:
 
   1) у частині третій статті 4:
 
141. після слів «що видається» доповнити словом «одноразово»;
 
   після слів «що видається» доповнити словом «одноразово»;
 
142. доповнити частину реченням такого змісту: «Строк дії дозволу становить шість місяців.»;
 
   доповнити реченням такого змісту: «Строк дії дозволу становить шість місяців»;
 
143. 2) доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:
 
   2) доповнити статтею 4-1 такого змісту:
 
144. «Стаття 4-1. Видача дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу; на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився
 
   «Стаття 4-1. Видача дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився
 
145. Строк видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу; на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився (далі - дозвіл), або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати десяти днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився (далі - дозвіл), або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше десяти днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
146. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
147. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   1) подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із установленим вичерпним переліком;
 
148. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
   2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
149. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання.
 
   Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи – підприємця.
 
150. Підставами для видачі дублікату дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
151. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
152. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 
   1) звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 
153. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
   2) припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 
154. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
155. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
   4) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
156. порушення умов, передбачених дозволом.
 
   5) порушення умов, передбачених дозволом.
 
157. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
 
-60- Глазунов С.М.
Частину 7 статті 4-1 викласти такій редакції: «Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.»
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
158. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.»;
 
   Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі»;
 
159. 3) абзац сьомий частини першої статті 16-1 викласти в такій редакції:
 
   3) абзац сьомий частини першої статті 16-1 викласти в такій редакції:
 
160. «видача дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу; на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився; «;
 
   «видача дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився»;
 
161. 4) частину першу статті 16-2 доповнити абзацом такого змісту:
 
   4) частину першу статті 16-2 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
162. «погодження дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився.»;
 
   «погодження дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився»;
 
163. 5) абзац сьомий частини першої статті 16-3 викласти в такій редакції:
 
   5) абзац сьомий частини першої статті 16-3 викласти в такій редакції:
 
164. «погодження дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу; на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився; «;
 
   «погодження дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився»;
 
165. 6) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики» та «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики» та «центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» у відповідному відмінку.
 
-61- Семинога А.І.
підпункт шостий пункту 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
6) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони #102069
 
Враховано   6) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку.
 
166. 5. У Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст.160):
 
-62- Палиця І.П.
Пункт 5 розділу І проекту (зміни до Закону України «Про відходи»):
а)доповнити проект наступними положеннями:
«у статті 1:
в абзаці п'ятому після слова «зберігання» доповнити словом «у тому числі тимчасове»;
абзац сьомий доповнити словами «крім тимчасового зберігання відходів»;
в абзаці дев'ятнадцятому після слова «зберігання» доповнити словами « (крім тимчасового)»;
доповнити абзацом такого змісту:
«тимчасове зберігання відходів - накопичення відходів виробником у місцях їх утворення на власних територіях, виробничих майданчиках чи об'єктах (до їх розміщення) на строк, що не перевищує звітного періоду (кварталу) з моменту їх утворення»;
у частині першій статті четвертої після слова «утворенням» доповнити словами «тимчасовим зберіганням».
 
Відхилено   5. У Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
167. 1) доповнити Закон статтями 7-1 і 7-2 такого змісту:
 
-63- Кармазін Ю.А.
Гуменюк О.І.
у абзаці четвертому частини другої у статті 7-1 слова: «за межами населених пунктів» замінити на слова: «на відповідній території».
 
Враховано   1) доповнити статтями 7-1 і 7-2 такого змісту:
 
    -64- Дейч Б.Д.
У редакції частини другої статті 7-1 Закону України «Про відходи»:
абзац другий викласти в такій редакції:
«а) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією;
абзац перший пункту «в» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів».
 
Враховано    
    -65- Палиця І.П.
викласти статтю 7-1 у новій редакції:
«Стаття 7-1. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері поводження з відходами
Відповідно до цього Закону документами дозвільного характеру, які необхідно одержати суб'єктам господарювання, є дозвіл та ліцензія.
Дозвіл видається:
а)місцевою державною адміністрацією:
на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території;
на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами за межами населених пунктів;
б)органом місцевого самоврядування:
на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на території селища або міста;
на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на території селища або міста;
в)територіальними органами центрального органу виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів на утворення та розміщення відходів.
Ліцензія на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами видається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Ліцензія видається безстроково.
Дозвіл видається строком на один рік, крім дозволу на утворення та розміщення відходів, який видається строком на п'ять років.
Строк видачі дозволу, ліцензії або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для відмови у видачі дозволу або ліцензії у сфері поводження з відходами є:
подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу або ліцензії, згідно з установленим переліком;
виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
Підставами для переоформлення ліцензії або дозволу є зміна найменування суб'єкта господарювання або його місцезнаходження.
Підставами для видачі дубліката ліцензії або дозволу є їх втрата або пошкодження.
Ліцензія або дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання ліцензії або дозволу;
припинення діяльності суб'єкта господарювання;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
визнання виданого дозволу або ліцензії недійсними у судовому порядку;
порушення умов, передбачених ліцензією або дозволом.
Рішення про анулювання ліцензії, дозволу надсилається суб'єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія ліцензії та дозволу припиняється через десять робочих днів з дня отримання офіційного повідомлення прийнятого рішення про анулювання.
Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) ліцензії або дозволу здійснюється на безоплатній основі».
 
Відхилено    
168. «Стаття 7-1. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері поводження з відходами
 
-66- Корж П.П.
Пункт 1) статті 5 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) доповнити Закон статтею 7-1 такого змісту:
«Стаття 7-1. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері поводження з відходами
Відповідно до цього Закону документами дозвільного характеру, які необхідно одержати суб’єктам господарювання, є дозвіл та погодження.
Дозвіл видається:
а) місцевою державною адміністрацією:
на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на відповідній території;
на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами за межами населених пунктів;
б) органом місцевого самоврядування:
на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на території села, селища або міста;
на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території села, селища або міста;
в) центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів:
на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
Дозвіл на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами видається строком на період такого будівництва чи реконструкції. Дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами видається зі строком дії згідно з погодженим проектом на спеціально відведені місця. Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами видається зі строком дії п’ять років.
Погодження надається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів на проекти лімітів на утворення та розміщення відходів.
Строк дії погодження становить п’ять років.
Строк видачі дозволу чи погодження або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для відмови у видачі дозволу чи погодження є:
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу чи погодження, згідно із встановленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком.
Підставами для переоформлення дозволу або погодження є зміна найменування суб’єкта господарювання або його місцезнаходження, за винятком випадку, коли не змінилися адреса чи фактичне розміщення об’єктів утворення та поводження з відходами підприємства.
Підставами для видачі дубліката дозволу чи дубліката погодження є їх втрата або пошкодження.
Дозвіл або погодження анулюється органом, який його видав, у разі:
подання суб’єктом господарювання заяви про анулювання дозволу чи погодження;
припинення діяльності суб’єкта господарювання;
виявлення фактів надання недостовірної інформації у документах, поданих для отримання дозволу чи погодження.
Рішення про анулювання дозволу чи погодження видається особисто або надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення місцевою державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування і центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів відповідно з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора, не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу або погодження припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про їх анулювання.
Видача дозволу чи погодження, їх переоформлення, видача дубліката здійснюються на безоплатній основі.»
 
Враховано частково   «Стаття 7-1. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері поводження з відходами
 
169. Відповідно до цього Закону документами дозвільного характеру, які необхідно одержати суб’єктам господарювання, є дозвіл та погодження.
 
   Відповідно до цього Закону документами дозвільного характеру, які необхідно одержати суб’єкту господарювання, є дозвіл та погодження.
 
170. Дозвіл видається:
 
   Дозвіл видається:
 
171. а) місцевою державною адміністрацією:
 
   а) місцевою державною адміністрацією:
 
172. на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на відповідній території;
 
   на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на відповідній території;
 
173. на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами за межами населених пунктів;
 
   на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території;
 
174. б) органом місцевого самоврядування:
 
   б) органом місцевого самоврядування:
 
175. на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на території селища або міста;
 
   на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на території селища або міста;
 
176. на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території селища або міста;
 
   на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території селища або міста;
 
177. в) центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів:
 
   в) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:
 
178. на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
 
   на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
 
179. на зберігання та видалення відходів.
 
   на зберігання та видалення відходів.
 
180. Дозвіл видається строком на один рік, крім дозволу на зберігання та видалення відходів, який видається строком на п’ять років.
 
   Дозволи на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами, на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами, на здійснення операцій у сфері поводження з відходами видаються строком на два роки, крім дозволу на зберігання та видалення відходів, який видається строком на сім років.
 
181. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
182. Підставами для відмови у видачі дозволу у сфері поводження з відходами є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу у сфері поводження з відходами є:
 
183. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   1) подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
184. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
   2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
185. Підставами для переоформлення дозволу або погодження є зміна найменування суб’єкта господарювання або його місцезнаходження.
 
-67- Глазунов С.М.
1. Частину 6 статті 7-1 викласти у такій редакції: «Підставами для переоформлення дозволу або погодження є зміна найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи або його місцезнаходження, зміна прізвища, імені та по батькові фізичної особи — підприємця.»
 
Враховано   Підставою для переоформлення дозволу або погодження є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи – підприємця.
 
186. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
187. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
188. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу або погодження;
 
   1) звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу або погодження;
 
189. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
-68- Глазунов С.М.
Абзац 2 частини 8 статті 7-1 викласти у такій редакції: «припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, його смерті;»
 
Враховано   2) припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або смерті фізичної особи;
 
190. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
191. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
   4) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
192. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог санітарного законодавства, законодавства у сфері поводження з відходами та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
-69- Глазунов С.М.
Абзац 5 частини 8 статті 7-1 виключити.
 
Враховано      
193. порушення умов, передбачених дозволом.
 
   5) порушення умов, передбачених дозволом.
 
194. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-70- Глазунов С.М.
Частину 9 статті 7-1 викласти у такій редакції: «Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання»
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
195. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
   Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
 
196. Стаття 7-2. Видача погодження на проекти лімітів на утворення та розміщення відходів
 
-71- Палиця І.П.
виключити з проекту статтю 7-2.
 
Відхилено   Стаття 7-2. Видача погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів
 
197. Погодження надається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів на проекти лімітів на утворення та розміщення відходів.
 
-72- Семинога А.І.
Частину першу статті 7-2 Закону України «Про відходи» виключити.
 
Враховано      
    -73- Дейч Б.Д.
Редакцію нової статті 7-2 Закону України «Про відходи» доповнити такими змінами:
«частину першу після слів «з питань екології та природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів».
 
Відхилено Частина виключена відповідно до поправки № 65   
198. Строк видачі погодження або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі погодження або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
199. Строк дії погодження становить шість місяців.
 
   Строк дії погодження становить шість місяців.
 
200. Підставами для відмови у видачі погодження є:
 
   Підставою для відмови у видачі погодження є:
 
201. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   1) подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим переліком;
 
202. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
   2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
203. Підставами для переоформлення погодження є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання.
 
-74- Глазунов С.М.
Частину 5 статті 7-2 викласти у такій редакції: «Підставами для переоформлення погодження є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.»
 
Враховано редакційно   Підставою для переоформлення погодження є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи – підприємця.
 
204. Підставами для видачі дубліката погодження є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката погодження є його втрата або пошкодження.
 
205. Погодження анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Погодження анулюється органом, що його видав, у разі:
 
206. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання погодження;
 
   1) звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання погодження;
 
207. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
-75- Глазунов С.М.
Абзац 2 частини 7-2 статті викласти у такій редакції: «припинення юридичної особи, або смерті фізичної особи, що є власником погодження.»
 
Враховано   2) припинення юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано погодження;
 
208. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
209. визнання виданого погодження недійсним у судовому порядку.
 
   4) визнання виданого погодження недійсним у судовому порядку.
 
210. Рішення про анулювання погодження надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія погодження припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-76- Глазунов С.М.
Частину 8 статті 7-2 викласти у такій редакції: «Рішення про анулювання погодження надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття суб’єктом господарювання рішення про його анулювання.»
 
Враховано   Рішення про анулювання погодження надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія погодження припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
    -77- Палиця І.П.
«підпункт «б» частини першої статті 16 викласти в такій редакції: «тимчасове зберігання відходів у місцях їх утворення та зберігання відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах відповідно до санітарних норм і правил утримання територій»;
у підпункті «д» частини першої статті 17 після слова «зберігання» доповнити словами «у тому числі тимчасове»;
у підпункті «л» частини першої статті 18 слово «лімітів» замінити словом «дозволів»;
підпункт «к» частини першої статті 20 викласти у такій редакції: «погодження дозволів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності»;
 
Відхилено    
211. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) погодження здійснюється на безоплатній основі.»;
 
-78- Корж П.П.
у пунктах «к» і «л» частини першої статті 21 після слів «на відповідній території» додати слово «села,»;
 
Відхилено Суперечить ст..116 Регламенту ВРУ  Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання погодження здійснюються безоплатно";
 
212. 2) пункт «і» частини першої статті 23 виключити;
 
-79- Семинога А.І.
Підпункт 2 пункту 5 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
4) у статті 23:
а) у частині першій:
в абзаці першому слова "та його органів на місцях" виключити;
у пункті "а" слово "спеціально уповноважені" виключити;
пункти "б", "д", "ї" виключити;
пункти "ж" та "і" після слів "поводження з» доповнити словом "небезпечними";
пункт "и" після слова "розміщення" доповнити словом "небезпечних";
у пункті "н" слова "державною санітарно-епідеміологічною службою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
б) у частині другій слова "його органи на місцях здійснюють" замінити словом "здійснює";
 
Враховано   2) у статті 23:
у частині першій:
в абзаці першому слова "та його органів на місцях" виключити;
у пункті "а" слова "спеціально уповноважених" виключити;
пункти "б", "д", "ї" виключити;
пункти "ж" та "і" після слів "поводження з» доповнити словом "небезпечними";
у пункті "и" після слова "розміщення" доповнити словом "небезпечних";
у пункті "н" слова "державною санітарно-епідеміологічною службою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
у частині другій слова "його органи на місцях здійснюють" замінити словом "здійснює";
 
    -80- Корж П.П.
Виключити пункт «р» частини першої статті 23 Закону
 
Відхилено    
    -81- Палиця І.П.
у частині першій статті 23:
у підпункті «ж» слово «дозволів» замінити на «ліцензій»;
підпункт «и» викласти в такій редакції: «видача дозволів на утворення та розміщення відходів»;
підпункт «р» виключити;
 
Відхилено    
    -82- Гуменюк О.І.
Вважаю необхідним залишити у компетенції центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його територіальних органів у сфері поводження з відходами питання погодження місць розміщення об’єктів поводження з відходами. Пропоную виключити підпункт 2 пункту 4 розділу І, яким вносяться зміни до статті 23 Закону України «Про відходи».
 
Враховано    
213. 3) у пунктах «в» і «г» статті 24 слова «санітарно-гігієнічної експертизи» замінити словами «санітарно-епідеміологічної експертизи»;
 
-83- Палиця І.П.
у підпункті «в» частини першої статті 31 слова «лімітів на» замінити на «дозволених обсягів».
у підпункті «є» частини першої статті 31:
у абзаці першому слова «лімітів на обсяги» замінити «дозволів на утворення»;
у абзаці другому слово «лімітів» замінити словами «дозволів»;
у пункті «а» частини першої статті 32 слова «лімітів на обсяги» замінити словами «дозволів на».
у частині четвертій статті 33 слова «встановлених лімітів та» замінити словами «дозволених обсягів утворення і розміщення відходів та».
 
Відхилено   3) у пунктах «в» і «г» статті 24 слова «санітарно-гігієнічної експертизи» замінити словами «санітарно-епідеміологічної експертизи»;
 
214. 4) частину першу статті 37 викласти в такій редакції:
 
-84- Палиця І.П.
у підпункті 4 пункту 5 проекту (зміни до частини першої статті 37) після слів «органи виконавчої влади» доповнити словами «та їх територіальні органи».
 
Відхилено   4) частину першу статті 37 викласти в такій редакції:
 
    -85- Дейч Б.Д.
Нову редакцію частини першої статті 37 Закону України «Про відходи» після слів «природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної #102073
 
Враховано редакційно    
215. «Державний контроль у сфері поводження з відходами здійснюють центральні органи виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, з питань житлово-комунального господарства, з питань охорони здоров’я та інші органи виконавчої влади.»;
 
-86- Семинога А.І.
Нову редакцію частини першої статті 37 Закону України «Про відходи» викласти у такій редакції:
«Державний контроль у сфері поводження з відходами здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та інші органи виконавчої влади відповідно до закону.»
 
Враховано   «Державний контроль у сфері поводження з відходами здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, інші органи виконавчої влади відповідно до закону»;
 
    -87- Палиця І.П.
доповнити пункт 5 проекту змінами такого змісту:
«у підпункті «а» частини першої статі 38 слово «лімітування» замінити на «регулювання»;
«підпункт «є» частини першої статті 42 викласти в такій редакції: «є) приховування інформації щодо перевищення дозволених обсягів утворення та розміщення відходів»
 
Відхилено    
216. 5) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань ядерної безпеки» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства», «центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «центральний орган виконавчої влади з питань статистики», «центральний орган виконавчої влади з питань ядерного регулювання» у відповідному відмінку, а слова «спеціально уповноважені» виключити.
 
-88- Семинога А.І.
Підпункт сьомий пункту 5 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
#102082
 
Враховано   5) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань ядерної безпеки» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань контролю у сфері безпеки використання ядерної енергії» у відповідному відмінку, а слова «спеціально уповноважені» виключити.
 
217. 6. У Законі України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198; 2009 р., № 30, ст. 428):
 
   6. У Законі України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198; 2009 р., № 30, ст. 428):
 
218. 1) абзац сьомий статті 3 викласти в такій редакції:
 
   1) абзац сьомий статті 3 викласти в такій редакції:
 
219. «об’єкти рослинного світу - дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини та їх частини (коріння, стебла, кора, трава, листки, квітки, суцвіття, плоди, насіння, живиця, соки з дерев тощо), мохоподібні, водорості, лишайники, гриби в будь-якому стані на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання; «;
 
   «об’єкти рослинного світу - дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини та їх частини (коріння, стебла, кора, трава, листки, квітки, суцвіття, плоди, насіння, живиця, соки з дерев тощо), мохоподібні, водорості, лишайники, гриби в будь-якому стані на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання»;
 
220. 2) доповнити Закон статтею 10-1 такого змісту:
 
-89- Дейч Б.Д.
У редакції нової статті 10-1 Закону України «Про рослинний світ»:
частину першу доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів».
 
Враховано   2) доповнити статтею 10-1 такого змісту:
 
221. «Стаття 10-1. Видача дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення
 
   «Стаття 10-1. Видача дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення
 
222. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення видається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
 
   Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення (крім лісових ресурсів загальнодержавного значення) видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.
 
223. Строк видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
224. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
225. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   1) подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
226. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
   2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
227. невнесення або внесення у неповному обсязі збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
 
   3) невнесення або внесення у неповному обсязі збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
4) порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів.
 
228. порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів.
 
      
229. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
-90- Глазунов С.М.
2. Частину 7 статті 10-1 викласти у такій редакції: «Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання».
 
Враховано   Підставою для переоформлення дозволу є:
 
230. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
   1) зміна найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи чи фізичної особи - підприємця;
 
231. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
   2) зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
232. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
233. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
234. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
   1) звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
235. припинення діяльності суб’єкта господарювання або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
   2) припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
236. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
237. порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
   4) порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
238. перевищення ліміту спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
   5) перевищення ліміту спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
239. нецільового використання природних рослинних ресурсів;
 
   6) нецільового використання природних рослинних ресурсів;
 
240. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
-91- Глазунов С.М.
У статті 10-1 підставу для анулювання дозволу «створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища» виключити.
 
Враховано      
241. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
   7) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
242. задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства.
 
-92- Семинога А.І.
Скрізь по тексту законопроекту виключити слова: «задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства.»
 
Враховано      
243. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
 
-93- Глазунов С.М.
2. Частину 7 статті 10-1 викласти у такій редакції: «Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання».
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
244. Видача (переоформлення, видача дубліката та анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
   Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
 
245. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення видається на шість місяців.»;
 
   Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення видається строком на шість місяців»;
 
246. 3) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
 
-94- Кармазін Ю.А.
частину третю статті 27 залишити у чинній редакції, а саме: «Випалювання сухої природної рослинності або її залишків без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища забороняється.»
 
Враховано      
247. «Випалювання сухої рослинності або її залишків забороняється.»;
 
      
248. 4) у статті 31:
 
      
249. у назві статті і частині першій слова «та типових» виключити;
 
-95- Кармазін Ю.А.
Гуменюк О.І.
у назві і частині першій статті 31 не виключати слова: «та типових»
 
Враховано      
250. 5) статті 32 і 33 викласти в такій редакції:
 
-96- Гуменюк О.І.
Проектом пропонується ввести норми, які б дозволяли здійснювати вивезення з території України рослин занесених до Червоної книги України та представників дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Вважаю таку пропозицію неприйнятною. Пропоную виключити перші три абзаци частини другої підпункту 5 пункту 6 розділу І, яким вносяться зміни до статті 32 Закону України «Про рослинний світ».
 
Відхилено   3) статті 32 і 33 викласти в такій редакції:
 
    -97- Кармазін Ю.А.
у статті 32 частину другу викласти у такій редакції:
«На підставі дозволу здійснюється:
ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;
ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі ботанічних колекцій та їх об’єктів;
ввезення в Україну та вивезення за її межі для комерційних цілей і з метою інтродукції та акліматизації інших об’єктів рослинного світу.»
 
Відхилено    
251. «Стаття 32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу
Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу здійснюється на підставі дозволу або сертифіката.
На підставі дозволу здійснюється:
ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;
ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, включених у додаток І до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
вивезення за межі України об’єктів рослинного світу, включених у додатки ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі ботанічних колекцій та їх об’єктів;
ввезення в Україну та вивезення за її межі для комерційних цілей і з метою інтродукції та акліматизації інших об’єктів рослинного світу.
На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, включених у додатки І, ІІ і ІІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
Сертифікат видається з метою:
вивезення за межі України об’єктів рослинного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);
ввезення в Україну об’єктів рослинного світу, добутих у морському середовищі, що не перебувають під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);
засвідчення країни походження об’єктів рослинного світу, що належать до видів, зазначених у додатку ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);
засвідчення факту набуття права власності на об’єкт рослинного світу до моменту набрання чинності Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).
Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифіката здійснюється на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Строк видачі дозволу або сертифіката чи надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, коли центральному органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів необхідно отримати висновок наукової установи, визначеної Кабінетом Міністрів України, щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
Підставами для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:
подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу або сертифіката, згідно з установленим переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
підготовка науковою установою негативного висновку щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу.
Підставами для переоформлення дозволу або сертифіката є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставами для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.
Дозвіл або сертифікат анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу або сертифіката;
припинення діяльності суб’єкта господарювання або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл або сертифікат;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку;
порушення умов, визначених у дозволі або сертифікаті.
Рішення про анулювання дозволу або сертифіката надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу або сертифіката припиняється через десять робочих днів з дня прийняття такого рішення про їх анулювання.
Строк дії дозволу або сертифіката становить для:
дозволів - шість місяців;
реекспортного і преконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря - шість місяців;
сертифіката про походження - один рік.
 
-98- Глазунов С.М.
Статтю 32 викласти у такій редакції:»Стаття 32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу
Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу здійснюється на підставі дозволу або сертифіката.
На підставі дозволу здійснюється:
ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;
ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, включених у додаток І до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
вивезення за межі України об’єктів рослинного світу, включених у додатки ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі ботанічних колекцій та їх об’єктів;
ввезення в Україну та вивезення за її межі для комерційних цілей і з метою інтродукції та акліматизації інших об’єктів рослинного світу.
На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, включених у додатки І, ІІ і ІІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення у таких випадках:
вивезення за межі України об’єктів рослинного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);
ввезення в Україну об’єктів рослинного світу, добутих у морському середовищі, що не перебувають під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);
засвідчення країни походження об’єктів рослинного світу, що належать до видів, зазначених у додатку ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);
підтвердження права власності на об’єкт рослинного світу до дня набрання чинності Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).
Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифіката здійснюється на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Строк видачі дозволу або сертифіката чи надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Строк розгляду документів продовжується на тридцять днів у разі, якщо центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, необхідно отримати висновок наукової установи, визначеної Кабінетом Міністрів України, щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
Підставами для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:
подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу або сертифіката, згідно з установленим переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
підготовка науковою установою негативного висновку щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу.
Підставою для переоформлення дозволу або сертифіката є:
1) зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
2) зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставами для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.
Дозвіл або сертифікат анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу або сертифіката;
припинення діяльності суб’єкта господарювання або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл або сертифікат;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку;
порушення умов, визначених у дозволі або сертифікаті.
Рішення про анулювання дозволу або сертифіката надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу або сертифіката припиняється через тридцять днів з дня прийняття такого рішення про їх анулювання.
Строк дії дозволу або сертифіката становить для:
дозволів - шість місяців;
реекспортного і преконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря - шість місяців;
сертифіката про походження - один рік.
 
Враховано   «Стаття 32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу
Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу здійснюються на підставі дозволу або сертифіката.
На підставі дозволу здійснюється:
1) ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу видів, занесених до Червоної книги України;
2) ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, включених у додаток І до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
3) вивезення за межі України об’єктів рослинного світу, включених у додатки ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
4) ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі ботанічних колекцій та їх об’єктів;
5) ввезення в Україну та вивезення за її межі для комерційних цілей і з метою інтродукції та акліматизації інших об’єктів рослинного світу.
На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, включених у додатки І, ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, у таких випадках:
1) вивезення за межі України об’єктів рослинного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);
2) ввезення в Україну об’єктів рослинного світу, добутих у морському середовищі, яке не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);
3) засвідчення країни походження об’єктів рослинного світу, що належать до видів, зазначених у додатку ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);
4) підтвердження права власності на об’єкт рослинного світу до дня набрання чинності Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).
Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу або сертифіката здійснюються на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Строк видачі дозволу або сертифіката чи надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, якщо центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, необхідно отримати висновок наукової установи, визначеної Кабінетом Міністрів України, щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
Підставою для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:
1) подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу або сертифіката, згідно із встановленим переліком;
2) виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
3) негативний висновок наукової установи щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу.
Підставою для переоформлення дозволу або сертифіката є:
1) зміна найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи – підприємця;
2) зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставою для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.
Дозвіл або сертифікат анулюється органом, що його видав, у разі:
1) звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу або сертифіката;
2) припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
3) встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
4) визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку;
5) порушення умов, визначених у дозволі або сертифікаті.
Рішення про анулювання дозволу або сертифіката надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу або сертифіката припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
Строк дії дозволу або сертифіката становить для:
дозволів - шість місяців;
реекспортного і преконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря - шість місяців;
сертифіката про походження - один рік.
 
252. Стаття 33. Інтродукція та акліматизація рослин
 
   Стаття 33. Інтродукція та акліматизація рослин
 
253. Інтродукція окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли, та акліматизація нових для флори України видів рослин здійснюються без дозволу юридичними або фізичними особами в межах території України відповідно до порядку, що розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з Національною академією наук України та центральним органом виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.»;
 
-99- Кармазін Ю.А.
статтю 33 залишити в чинній редакції, а саме: «Стаття 33. Інтродукція та акліматизація рослин
Переселення окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли (інтродукція), акліматизація нових для флори України видів рослин здійснюються юридичними або фізичними особами з дозволу спеціально уповноважених місцевих органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, що видається на підставі висновків наукових установ та організацій, а також державної служби з карантину рослин.
Самовільне проведення інтродукції та акліматизації дикорослих рослин забороняється.
Вимоги щодо проведення інтродукції та акліматизації дикорослих рослин визначаються Положенням про інтродукцію та акліматизацію рослин, яке розробляється і затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища за погодженням із Національною академією наук України та Головною державною інспекцією з карантину рослин України.»
 
Відхилено   Інтродукція окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли, та акліматизація нових для флори України видів рослин здійснюються юридичними або фізичними особами без отримання дозволу в межах території України.
Порядок інтродукції та акліматизації рослин розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з Національною академією наук України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі»;
 
254. 6) у другому реченні статті 34 слова «за дозволами спеціально уповноважених на це органів виконавчої влади» замінити словами «без дозволу»;
 
-100- Кармазін Ю.А.
у статті 34 друге речення залишити в чинній редакції, а саме:
«Селекція дикорослих рослин у природних умовах та інтродукція рослин, до яких було вжито селекційні методи, здійснюються за дозволами спеціально уповноважених на це органів виконавчої влади.»
 
Відхилено   4) у другому реченні статті 34 слова «за дозволами спеціально уповноважених на це органів виконавчої влади» замінити словами «без дозволу»;
 
255. 7) статтю 36 викласти в такій редакції:
 
-101- Дейч Б.Д.
Нову редакцію статті 36 Закону України «Про рослинний світ» після слів «відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади #102073
 
Враховано редакційно   5) текст статті 36 викласти в такій редакції:
 
256. «Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення рослинного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, місцевими державними адміністраціями, іншими органами виконавчої влади відповідно до законодавства.»;
 
-102- Семинога А.І.
Нову редакцію статті 36 Закону України «Про рослинний світ» викласти у такій редакції:
«Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення рослинного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, органом виконавчої влади Автономної #102082
 
Враховано   «Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення рослинного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, місцевими державними адміністраціями, іншими органами виконавчої влади відповідно до закону»;
 
257. 8) у тексті Закону слова «спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища», «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища», «Головна державна служба з карантину рослин» у всіх відмінках замінити відповідно словами «центральні органи виконавчої влади», «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» у відповідному відмінку.
 
-103- Семинога А.І.
Підпункт сьомий пункту 6 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
8) у тексті Закону слова «спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища», «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища», «Головна державна служба з карантину рослин» у всіх відмінках замінити відповідно словами «центральні органи виконавчої влади», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.» у відповідному відмінку.
 
Враховано   6) у тексті Закону слова «спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища», «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища», «Головна державна інспекція з карантину рослин України» у всіх відмінках замінити відповідно словами «центральні органи виконавчої влади», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» у відповідному відмінку.
 
258. 7. У Законі України «Про охорону атмосферного повітря» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 50, ст. 678; 1995 р., № 13, ст. 85;
 
   7. У Законі України «Про охорону атмосферного повітря» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252; 2004 р., № 36, ст. 434; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 2-3, ст. 3):
 
259. 2001 р., № 48, ст. 252; 2004 р., № 36, ст. 434; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
      
260. 1) у статті 11:
 
   1) у статті 11:
 
261. частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
«Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, виданого суб’єкту господарювання, який керує або контролює устаткування, або забезпечує його технічне функціонування.
Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та ведення обліку суб’єктів господарювання, яким видано такі дозволи, встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
частину сьому виключити;
частину дев’яту викласти в такій редакції:
«Суб’єкти господарювання здійснюють розроблення документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на підставі реєстраційного свідоцтва, що видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
-104- Семинога А.І.
У Законі України «Про охорону атмосферного повітря» внести наступні зміни до статті 11:
у частинах третій та четвертій слова "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального #102082
частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
«Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, виданого суб’єкту господарювання, який керує або контролює устаткування, або забезпечує його технічне функціонування.
Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та ведення обліку суб’єктів господарювання, яким видано такі дозволи, встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
частину сьому виключити;
частину восьму викласти в такій редакції:
Якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок причин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативів екологічної безпеки, приймається рішення про поетапне зниження викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами, організаціями та громадянами – суб'єктами підприємницької діяльності. Тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин на кожному етапі встановлюються обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом #102082
частину дев’яту виключити;
 
Враховано редакційно   у частині третій слова "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я", замінити словами "обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я";
у частині четвертій слова "територіальних органів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та з питань охорони здоров'я" замінити словами "обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я";
частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
«Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, виданого суб’єкту господарювання, який керує устаткуванням, контролює його або забезпечує технічне функціонування.
Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та ведення обліку суб’єктів господарювання, яким видано такі дозволи, встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
частину сьому виключити;
частину восьму викласти в такій редакції:
«Якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок причин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативів екологічної безпеки, приймається рішення про поетапне зниження викидів забруднюючих речовин суб’єктами господарювання. Тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин на кожному етапі встановлюються обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я»;
частину дев’яту виключити;
 
262. 2) доповнити Закон статтями 11-1 і 11-2 такого змісту:
 
-105- Палиця І.П.
у підпункті 2 (зміни до статті 11-1 та
11-2):
абзац 3 (частина перша статті 11-1)викласти в такій редакції: «Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, який видається суб'єкту господарювання для першої групи об'єктів центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, для інших груп об'єктів - територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з територіальним органом виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
доповнити статтю 11-1 новою частиною другою такого змісту:
«Віднесення об'єктів до відповідних груп здійснюється згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою».
абзац шостий (абзац другий частини четвертої статті 11-1 (у прийнятому у першому читанні проекті це частина третя статті 11-1) доповнити словами «згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України».
у абзаці п'ятнадцятому (частина шоста статті 11-1 (у прийнятому у першому читанні проекті це частина п'ята статті 11-1) та вісімнадцятому (частина дев'ята статі 11-1 (у прийнятому у першому читанні проекті це частина восьма статті 11-1) слово «зобов'язаний» замінити словами «його територіальний орган зобов'язані».
абзац двадцять п'ятий (частина одинадцята статті 11-1 (у прийнятому у першому читанні проекті це частина десята статті 11-1) слово «прийняття» замінити словами «отримання суб'єктом господарювання»;
 
Враховано частково   2) доповнити статтею 11-1 такого змісту:
 
    -106- Дейч Б.Д.
У редакції нової статті 11-1 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»:
частину першу після слів «з питань екології та природних ресурсів» доповнити словами «,а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів,»;
частину п’яту після слів «з питань екології та природних ресурсів» доповнити словами «, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів,»;
частину восьму після слів «з питань екології та природних ресурсів» доповнити словами «, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів,».
 
Враховано редакційно    
263. «Стаття 11-1. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 
-107- Семинога А.І.
Підпункт другий пункту 7 викласти у такій редакції
«2) доповнити Закон статтею 11-1 такого змісту:»
 
Враховано   «Стаття 11-1. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 
264. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, який видається суб’єкту господарювання центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 
-108- Корж П.П.
В абзаці четвертому пункту 2) статті 7 розділу І законопроекту цифру «60» замінити цифрою «30»
 
Враховано частково      
265. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більш як 60 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на викиди;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних даних;
 
-109- Глазунов С.М.
Частину другу, третю та четверту ст. 11-1 викласти так:
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більш як 45 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на викиди;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних даних.
 
Враховано   Строк видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 45 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставою для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
266. порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, та/або подання їх у неповному обсязі.
Переоформлення дозволу здійснюється у разі:
 
-110- Корж П.П.
Виключити абзац сорок третій пункту 2) статті 7 розділу І законопроекту такого змісту:
«порушення вимог до оформлення та змісту документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для отримання дозволу на викиди.»
Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування, місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.
 
Враховано   Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи – підприємця.
 
267. зміни найменування та/або місцезнаходження суб’єкта господарювання;
 
      
268. коли ступінь забруднення атмосферного повітря зумовлює необхідність перегляду граничних значень викидів;
 
      
269. використання істотних досягнень у сфері розроблення найдосконаліших доступних технологій, що дає змогу значно зменшити викиди без додаткових витрат;
 
      
270. коли вимоги щодо забезпечення безпеки під час виробничого процесу чи провадження діяльності зумовлюють необхідність застосування інших технологій;
 
      
271. зміни суб’єктом господарювання напряму виробничої діяльності, що може призвести до істотних негативних наслідків для здоров’я людей та стану навколишнього природного середовища.
 
      
272. Центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві.
 
-111- Глазунов С.М.
Частину п’яту ст. 11-1 викласти так:
Орган, який видав дозвіл, протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу зобов’язаний видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві.
При цьому частину шосту виключити.
 
Враховано   Орган, що видав дозвіл, протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу зобов’язаний видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві.
 
273. Переоформлення дозволу з підстав, визначених в абзацах четвертому - сьомому частини четвертої цієї статті, здійснюється у порядку і строки, передбачені для видачі дозволу.
 
      
274. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
275. Центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу видати дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.
 
-112- Глазунов С.М.
Частину восьму ст. 11-1 викласти так:
Орган, який видав дозвіл зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу видати дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.
 
Враховано   Орган, що видав дозвіл, протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу зобов’язаний видати дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.
 
276. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
277. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 
   звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 
278. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
   припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 
279. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
280. порушення умов, передбачених дозволом;
 
   порушення умов, передбачених дозволом;
 
281. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
   визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
282. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається строком на п’ять років.
 
-113- Глазунов С.М.
Частини 10 та 11 ст. 11-1 викласти у такій редакції:
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається строком на сім років.
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається строком на сім років.
 
283. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
-114- Семинога А.І.
Нову статтю 11-2 виключити
 
Враховано   Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі»;
 
284. Стаття 11-2. Видача реєстраційного свідоцтва суб’єктам господарювання, які здійснюють розроблення документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 
      
285. Реєстраційне свідоцтво суб’єктам господарювання, які здійснюють розроблення документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, видається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
 
      
286. Строк видачі реєстраційного свідоцтва або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 20 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
      
287. Підставами для відмови у видачі реєстраційного свідоцтва є:
 
      
288. порушення вимог до оформлення та змісту документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та/або подання їх у неповному обсязі;
 
      
289. наявність у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірної інформації;
 
      
290. відсутність достатньої кваліфікації фахівців для провадження діяльності, пов’язаної з розробленням документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 
      
291. відсутність необхідних програмних продуктів, які використовуються під час розроблення документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
 
      
292. Підставами для переоформлення реєстраційного свідоцтва є зміна найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання.
 
      
293. Підставами для видачі дубліката реєстраційного свідоцтва є його втрата або пошкодження.
 
      
294. Реєстраційне свідоцтво анулюється органом, який його видав, у разі:
 
      
295. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва;
 
      
296. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
      
297. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
      
298. визнання виданого реєстраційного свідоцтва недійсним у судовому порядку;
 
      
299. порушення вимог до оформлення та змісту документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для отримання дозволу на викиди.
 
      
300. Рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія реєстраційного свідоцтва припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-115- Палиця І.П.
абзац сорок четвертий (частина восьма статті 11-2) слово «прийняття»
замінити словами «отримання суб'єктом господарювання».
 
Відхилено      
301. Реєстраційне свідоцтво на розроблення документів щодо обґрунтування обсягів викидів для суб’єктів господарювання видається строком на три роки.
 
-116- Корж П.П.
В абзаці сорок п’ятому пункту 2) статті 7 розділу І законопроекту слова «три роки» замінити словами «п’ять років».
 
Відхилено Стаття виключена     
302. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) реєстраційного свідоцтва здійснюється на безоплатній основі.»;
 
      
303. 3) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
-117- Гуменюк О.І.
Вважаю за необхідне залишити чинною редакцію статті 13 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» Пропоную виключити підпункт 3 пункту 7 розділу І, яким вносяться зміни до статті 13 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».
 
Відхилено      
304. «Стаття 13. Регулювання рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря
 
      
305. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання зобов’язані вживати необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення встановленого санітарними нормами рівня впливу фізичних та біологічних факторів на середовище життєдіяльності людини.»;
 
-118- Семинога А.І.
Стаття 13 у запропонованій редакції не несе нормативно-правового навантаження у визначеній сфері і зміни до неї мають бути виключені. Залишити статтю у чинній редакції.
 
Враховано      
306. 4) у статті 14 слова «і впливу на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних факторів» виключити, а слова «територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я» замінити відповідно словами словами «центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 
-119- Палиця І.П.
підпункт 4 викласти в такій редакції:
«4) статтю 14 викласти в такій редакції:
Стаття 14. Регулювання викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря у разі відсутності нормативів
Викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках для першої групи об'єктів лише з дозволу центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, для інших груп об'єктів - їх територіальними органами, за умови, що за цей період буде встановлено відповідний норматив та вжито необхідних заходів щодо охорони атмосферного повітря».
 
Відхилено   3) у статті 14 слова «і вплив на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних факторів» виключити, а слова «територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 
    -120- Дейч Б.Д.
Підпункт 4 пункту 7 законопроекту (зміни до статті 14 Закону України «Про охорону атмосферного повітря») викласти у такій редакції:
«4) у статті 14 слова «і вплив на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних факторів» виключити, слова «територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу #102082
 
Враховано    
307. 5) доповнити Закон статтями 14-1 і 16-1 такого змісту:
 
-121- Семинога А.І.
У пункті 7 Розділу 1 законопроекту підпункт 5) (щодо доповнення новою статтею 14-1) виключити, оскільки такі дозволи відсутні у Законі України «Про Перелік документів дозвільного характеру…».
 
Враховано      
308. «Стаття 14-1. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки
 
      
309. Строк видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, або надання письмового повідомлення про відмову в його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
      
310. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
      
311. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
      
312. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
      
313. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.
 
      
314. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
      
315. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
      
316. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи - підприємця із заявою про анулювання дозволу;
 
      
317. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
      
318. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
      
319. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
      
320. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-122- Палиця І.П.
у підпункті 5 :
у абзаці чотирнадцятому (зміни до частини шостої статті 14-1) слово «прийняття» замінити словом «отримання суб'єктом господарювання»;
 
Відхилено      
321. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
      
322. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, видається строком на п’ять років.»;
 
   4) доповнити статтею 16-1 такого змісту:
 
323. «Стаття 16-1. Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях
 
-123- Гуменюк О.І.
В проекті запропонована норма згідно з якою допускається можливість проведення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях. Вважаю таку пропозицію недопустимою. Пропоную виключити підпункт 16-1 пункту 7 розділу І, яким доповнюють статтю 16 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».
 
Відхилено   «Стаття 16-1. Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучну зміну стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях
 
    -124- Палиця І.П.
у абзаці шістнадцятому (зміни до частини шостої статті 16--1) слово «прийняття» замінити словом «отримання суб'єктом господарювання».
 
Відхилено    
324. Строк видачі дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучну зміну стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
325. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
   Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
326. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
327. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
328. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.
 
   Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи – підприємця.
 
329. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
330. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
331. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи - підприємця із заявою про анулювання дозволу;
 
   звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 
332. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
   припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 
333. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
334. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
   визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
335. подання суб’єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;
 
      
336. зміни власника технологічного обладнання, за допомогою якого провадиться діяльність, пов’язана із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;
 
   зміни власника технологічного обладнання, за допомогою якого провадиться діяльність, спрямована на штучну зміну стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях;
 
337. недотримання суб’єктом господарювання умов дозволу;
 
   порушення умов, передбачених дозволом;
 
338. виникнення пов’язаних із змінами атмосферних явищ непередбачуваних ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров’я населення.
 
   виникнення пов’язаних із зміною атмосферних явищ непередбачуваних ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров’я населення.
 
339. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-125- Глазунов С.М.
Частину шосту статті викласти так:
«Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.»
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
340. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
   Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
 
341. Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, видається строком на один рік.»;
 
   Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучну зміну стану атмосфери чи атмосферних явищ у господарських цілях, видається строком на один рік»;
 
342. 6) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
 
   5) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
 
343. «Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря, забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до вимог Закону України «Про відходи.»;
 
-126- Гуменюк О.І.
Пропоную в підпункті 6 пункту 7 розділу І, яким вносяться зміни до статті 20 Закон України «Про охорону атмосферного повітря» після слів «Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря, забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, здійснюється суб’єктами господарювання» додати слова «за наявності спеціального дозволу, відповідно до вимог Закону України «Про відходи».
 
Відхилено   «Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами чи речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до вимог Закону України «Про відходи»;
 
344. 7) частину першу статті 28 викласти в такій редакції:
 
-127- Дейч Б.Д.
Нову редакцію частини першої статті 28 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» після слів «відтворення і охорони природних ресурсів» доповнити словами «, а на території Автономної Республіки Крим - #102073
 
Враховано редакційно   6) частину першу статті 28 викласти в такій редакції:
 
345. «Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також іншими органами виконавчої влади.»;
 
-128- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про охорону атмосферного повітря» частину першу статті 28 викласти у такій редакції:
«Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється Кабінетом Міністрів України, #102073
 
Враховано частково   «Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, іншими органами виконавчої влади відповідно до закону»;
 
346. 8) у тексті Закону слова «громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» та «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури» у всіх відмінках замінити відповідно словами «фізичні особи - підприємці», «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» та «центральний орган виконавчої влади з питань регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства» у відповідному відмінку.
 
-129- Семинога А.І.
8) у тексті Закону слова «громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений #102082
 
Враховано   7) у тексті Закону слова «громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури» у всіх відмінках замінити відповідно словами «фізичні особи - підприємці», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства» у відповідному відмінку.
 
347. 8. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2009 р., № 30, ст. 428):
 
   8. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2009 р., № 30, ст. 428):
 
348. 1) у частині першій статті 11 слова «спеціально уповноважені на це» виключити;
 
-130- Семинога А.І.
У Законі України «Про тваринний світ» частину першу статті 11 викласти у такій редакції:
«Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать центральний орган виконавчої влади центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та їх територіальні органи, інші органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень»;
 
Враховано   1) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
«Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, їх територіальні органи, інші органи виконавчої влади відповідно до закону»;
 
349. 2) у статті 17:
 
   2) у статті 17:
у першому реченні частини третьої слова «чи іншими документами» виключити;
 
350. у частині третій:
 
      
351. у першому реченні слова «чи іншими документами» виключити;
 
      
352. друге речення виключити;
 
-131- Кармазін Ю.А.
у статті 17 друге речення частини третьої залишити у чинній редакції, а саме:
«Ця вимога поширюється також на власників чи користувачів земельними ділянками, на яких перебувають (знаходяться) об'єкти тваринного світу.»
 
Враховано      
    -132- Гуменюк О.І.
В підпункті 2 пункту 8 Розділу 1 проекту, яким вносяться зміни до третього розділу статті 17 Закону України «Про тваринний світ» вилучити слова «друге речення виключити».
 
Враховано    
353. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
   доповнити частинами четвертою – десятою такого змісту:
 
354. «Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу видається:
 
   «Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу видається:
 
355. центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - на використання об’єктів тваринного світу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України (крім риби та інших водних живих ресурсів), на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків і селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для проведення ветеринарно-санітарної експертизи у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення України, немисливських видів тварин з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною ціллю;
 
-133- Семинога А.І.
Абзац другий нової частини четвертої статті 17 Закону України «Про тваринний світ» замінити абзацами другим та третім такої редакції:
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища — на використання об’єктів тваринного світу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України (крім водних біоресурсів), у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення України (крім мисливських видів тварин), немисливських видів тварин, видів тварин, занесених до Червоної книги України, з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною метою;
обласними, Київською та Севастопольською державними адміністраціями, а на території Автономної #102082
у зв’язку з цим, абзаци третій та четвертий вважати абзацами четвертим та п’ятим;
у абзаці четвертому частини четвертої слова «центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства - на використання риби та інших водних живих ресурсів» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері рибного господарства – на використання водних біоресурсів»;
у абзаці п’ятому частини четвертої слова «центральним органом виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства»
 
Враховано   центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, - на використання об’єктів тваринного світу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України (крім водних біоресурсів), у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення України (крім мисливських видів тварин), на використання немисливських видів тварин, видів тварин, занесених до Червоної книги України, з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною метою;
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків, а також селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для проведення ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 
356. центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства - на використання риби та інших водних живих ресурсів, що належать до природних ресурсів загальнодержавного значення;
 
   центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства – на використання водних біоресурсів, що належать до природних ресурсів загальнодержавного значення;
 
357. центральним органом виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства - на добування кабанів, ланей, оленів європейських та плямистих, козуль, лосів, муфлонів, білок, бабаків, бобрів, борсуків, ондатр, куниць лісових та кам’яних, норок американських, на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях (крім об’єктів природно-заповідного фонду), лисиць і собак єнотовидних протягом року в місцях інтенсивного розведення дрібної дичини.
 
-134- Дейч Б.Д.
В абзаці четвертому нової п’ятої частини статті 17 Закону України «Про тваринний світ» після слів «центральним органом виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства» доповнити словами «а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства».
 
Враховано   центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства - на добування кабанів, ланей, оленів європейських та плямистих, козуль, лосів, муфлонів, білок, бабаків, бобрів, борсуків, ондатр, куниць лісових та кам’яних, норок американських, на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях (крім об’єктів природно-заповідного фонду), лисиць і собак єнотовидних протягом року в місцях інтенсивного розведення дрібної дичини.
 
358. Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною ціллю (якщо це не пов’язано з отриманням прибутку), з метою відтворення тваринного світу, порятунку диких тварин, що зазнали лиха, та регулювання їх чисельності в інтересах охорони здоров’я населення і запобігання заподіянню шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок провадження господарської та іншої діяльності, регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства видається безоплатно.
 
   Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною ціллю (якщо це не пов’язано з отриманням прибутку), з метою відтворення тваринного світу, порятунку диких тварин, що зазнали лиха, та регулювання їх чисельності в інтересах охорони здоров’я населення і запобігання заподіянню шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок провадження господарської та іншої діяльності, регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства видається безоплатно.
 
359. Строк видачі дозволу на спеціальне використання об’єктів тваринного світу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження документів на розгляд.
 
   Строк видачі дозволу на спеціальне використання об’єктів тваринного світу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження документів на розгляд.
 
360. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
361. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
362. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
-135- Семинога А.І.
У статті 17 Закону України «Про тваринний світ» слова: відсутність наукової інформації щодо спеціального використання об’єктів тваринного світу» виключити.
 
Враховано   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей.
 
363. відсутність наукової інформації щодо спеціального використання об’єктів тваринного світу.
 
      
364. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
   Підставою для переоформлення дозволу є:
 
365. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
   зміна найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи – підприємця;
 
366. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
   зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
367. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
368. Дозвіл анулюється органом, який його видав, на умовах і підставах, встановлених статтею 19 цього Закону та у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, на умовах і підставах, встановлених статтею 19 цього Закону, та у разі:
 
369. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
   звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
370. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
371. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
   визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
372. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
373. Переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
 
   Переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
 
374. Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу видається на шість місяців.»;
 
-136- Семинога А.І.
У новій частині тринадцятій після слів «шість місяців» доповнити словами «, крім дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів, який видається строком на п’ять років»
 
Враховано   Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу видається строком на шість місяців, крім дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів, який видається строком на п’ять років»;
 
375. 3) у частині другій статті 31 слова «чи іншими документами» виключити;
 
   3) у частині другій статті 31 слова «чи іншим документом» та «чи інший документ» виключити;
 
376. 4) частину шосту статті 39 викласти в такій редакції:
 
      
377. «Випалювання сухої рослинності або її залишків забороняється.»;
 
-137- Кармазін Ю.А.
частину шосту статті 39 залишити у чинній редакції, а саме:
«Випалювання сухої природної рослинності або її залишків без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища забороняється.»
 
Враховано      
378. 5) доповнити статтю 45 після частини другої новими частинами такого змісту:
 
   4) статті 45, 46, 50 і 53 викласти в такій редакції:
«Стаття 45. Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин
Розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин дозволяється з метою їх збереження, охорони і відтворення насамперед, якщо цього неможливо досягти в природних умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях, які не мають наслідком скорочення чисельності цих тварин.
Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, видає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
379. «Видача дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України, його переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюються на безоплатній основі.
 
   Видача дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, його переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюються на безоплатній основі.
 
380. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
381. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
382. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;
 
383. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
384. відсутність позитивного висновку наукової установи зоологічного профілю;
 
   відсутність позитивного висновку наукової установи зоологічного профілю;
 
385. відсутність персоналу, що має зоологічну або ветеринарну освіту.
 
   відсутність персоналу, що має зоологічну або ветеринарну освіту.
 
386. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
   Підставою для переоформлення дозволу є:
 
387. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
   зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
388. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
   зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
389. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
390. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
391. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
   звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
392. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
   припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
393. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
394. задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
 
      
395. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
-138- Глазунов С.М.
Четверту і п’яту підставу для анулювання дозволу «створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища» «задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства виключити з проекту» виключити.
 
Враховано      
396. порушення правил утримання тварин;
 
   порушення правил утримання тварин;
 
397. визнання дозволу недійсним у судовому порядку.
 
   визнання дозволу недійсним у судовому порядку.
 
398. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-139- Глазунов С.М.
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
399. Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України, видається на необмежений строк.».
 
   Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України, видається на необмежений строк.
Для забезпечення збереження генетичного фонду рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин наукові установи та організації проводять дослідження з питань штучного розведення тварин, створюють центри та "банки" зберігання необхідного для цього генетичного матеріалу. Фінансування діяльності центрів та "банків" зберігання генетичного матеріалу здійснюється відповідно до статті 42 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".
 
400. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною одинадцятою;
 
      
401. 6) доповнити статтю 46 після частини першої новими частинами такого змісту:
 
   Стаття 46. Зоологічні колекції
Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища провадяться підприємствами, установами, організаціями і громадянами лише за дозволом, що видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
402. «Видача дозволу на створення і поповнення зоологічної колекції, переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюються на безоплатній основі.
 
   Видача дозволу на створення і поповнення зоологічної колекції, переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюються на безоплатній основі.
 
403. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
404. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
405. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
406. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
407. відсутність позитивного висновку наукової установи зоологічного профілю;
 
   відсутність позитивного висновку наукової установи зоологічного профілю;
 
408. відсутність персоналу, що має зоологічну або ветеринарну освіту.
 
   відсутність персоналу, що має зоологічну або ветеринарну освіту.
 
409. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
   Підставою для переоформлення дозволу є:
 
410. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
   зміна найменування суб’єкта господарювання- юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи – підприємця;
 
411. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
   зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
412. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
413. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
414. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
   звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
415. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
   припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
416. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
417. порушення правил утримання тварин;
 
   порушення правил утримання тварин;
 
418. задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
 
      
419. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
-140- Глазунов С.М.
Шосту підставу для анулювання дозволу «створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища» виключити.
 
Враховано      
420. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
   визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
421. порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.
 
   порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.
 
422. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-141- Глазунов С.М.
Частину восьму викласти у такій редакції:
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
423. Дозвіл на створення і поповнення зоологічної колекції видається на необмежений строк.».
 
   Дозвіл на створення і поповнення зоологічної колекції видається на необмежений строк.
Зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність і мають загальнодержавне значення, підлягають державному обліку.
Створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державний облік зоологічних колекцій, торгівля ними, а також ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі здійснюються за правилами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
424. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;
 
      
425. 7) доповнити статтю 50 після частини першої новими частинами такого змісту:
 
   "Стаття 50. Переселення, акліматизація і схрещування диких тварин
Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин допускаються в науково-дослідних і господарських цілях з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновків з дозволу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері мисливського господарства та полювання та у сфері рибного господарства.
 
426. «Видача дозволу на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин, його переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюються на безоплатній основі.
 
   Видача дозволу на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин, а також його переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюються на безоплатній основі.
 
427. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
428. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
429. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
430. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
431. відсутність результатів наукового дослідження щодо збереження та відтворення об’єктів тваринного світу.
 
   відсутність результатів наукового дослідження щодо збереження та відтворення об’єктів тваринного світу.
 
432. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
   Підставою для переоформлення дозволу є:
 
433. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
   зміна найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи – підприємця;
 
434. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
   зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
435. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
436. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
437. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
   звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
438. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
   припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
439. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
440. задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
 
      
441. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
-142- Глазунов С.М.
П’яту підставу для анулювання «створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища» виключити; підставу для анулювання «задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства» змінити на «задоволення подання, (звернення) органу, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства»
 
Враховано      
442. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
   визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
443. порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.
 
   порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.
 
444. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-143- Глазунов С.М.
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
445. Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин видається на необмежений строк.».
 
   Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин видається на необмежений строк.
Самовільне переселення, акліматизація і схрещування диких тварин забороняються.
Підприємства, установи, організації та громадяни, які утримують або розводять у напіввільних умовах чи в неволі диких тварин, а також свійських тварин, які можуть схрещуватися з дикими тваринами або заподіяти їм шкоду, зобов'язані вживати заходів до запобігання виходу цих тварин у природне середовище»;
 
446. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;
 
      
447. 8) статтю 53 викласти в такій редакції:
 
-144- Кармазін Ю.А.
Томенко М.В.
частину першу статті 53 після першого речення доповнити новим речення другим такого змісту:
«Забороняється ввезення в Україну електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосінних) сіток, мисливських капканів та інших засобів добування об'єктів тваринного світу, заборонених законом.»
 
Враховано редакційно      
    -145- Семинога А.І.
Абзаци другий та третій частини п’ятої статті 53 викласти у такій редакції:
«центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізую державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища - щодо об’єктів тваринного світу;
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері рибного господарства - щодо осетроподібних видів риб та виробленої з них продукції.»
 
Враховано    
448. «Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу та знарядь їх добування
 
   «Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу та знарядь їх добування
 
449. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу здійснюються на підставі дозволу або сертифіката.
 
   Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу здійснюються на підставі дозволу або сертифіката.
 
450. На підставі дозволу здійснюється:
 
   На підставі дозволу здійснюється:
 
451. ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;
 
   ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;
 
452. ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, включених у додаток І до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
   ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, включених у додаток І до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
453. вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, включених у додатки ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
   вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, включених у додатки ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
454. ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об’єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону.
 
   ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об’єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону.
 
455. На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатках до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
   На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатках до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
456. Сертифікат видається з метою:
 
   Сертифікат видається з метою:
 
457. організації за межами України пересувних виставок об’єктів тваринного світу (сертифікат на пересувну виставку);
 
   організації за межами України пересувних виставок об’єктів тваринного світу (сертифікат на пересувну виставку);
 
458. вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);
 
   вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, ввезених раніше з інших держав (сертифікат на реекспорт);
 
459. ввезення в Україну об’єктів тваринного світу, добутих у морському середовищі, що не перебувають під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);
 
   ввезення в Україну об’єктів тваринного світу, добутих у морському середовищі, яке не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);
 
460. засвідчення країни походження об’єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатку ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);
 
   засвідчення країни походження об’єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатку ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);
 
461. засвідчення факту набуття права власності на об’єкт тваринного світу до набрання чинності Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).
 
   засвідчення права власності на об’єкт тваринного світу до набрання чинності Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).
 
462. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифіката здійснюється на безоплатній основі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:
 
   Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифіката здійснюється на безоплатній основі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:
 
463. центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - щодо об’єктів тваринного світу;
 
   центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, - щодо об’єктів тваринного світу;
 
464. центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства - щодо осетрових видів риб та виробленої з них продукції.
 
   центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, - щодо осетрових видів риб і виробленої з них продукції.
 
465. Строк видачі дозволу або сертифіката чи надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі дозволу або сертифіката чи надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
466. Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, коли центральному органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів необхідно отримати висновок наукової установи, визначеної Кабінетом Міністрів України, щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
   Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, якщо центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, необхідно отримати висновок наукової установи, визначеної Кабінетом Міністрів України, щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
467. Підставами для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:
 
468. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
469. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
470. підготовка науковою установою негативного висновку щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу.
 
   негативний висновок наукової установи щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу.
 
471. Підставами для переоформлення дозволу або сертифіката є:
 
   Підставою для переоформлення дозволу або сертифіката є:
 
472. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
   зміна найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи – підприємця;
 
473. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
   зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
474. Підставами для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.
 
475. Дозвіл або сертифікат анулюється органом, який їх видав, у разі:
 
   Дозвіл або сертифікат анулюється органом, що його видав, у разі:
 
476. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
   звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
477. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл або сертифікат;
 
   припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл чи сертифікат;
 
478. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
479. визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку;
 
   визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку;
 
480. порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.
 
   порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.
 
481. Рішення про анулювання дозволу або сертифіката надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Дія дозволу або сертифіката припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-146- Глазунов С.М.
Рішення про анулювання дозволу або сертифіката надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Дія дозволу або сертифіката припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу або сертифіката надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу або сертифіката припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
482. Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:
 
   Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:
 
483. дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України (крім об’єктів тваринного світу, зазначених у додатках до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення), - шість місяців;
 
   дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України (крім об’єктів тваринного світу, включених у додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення), - шість місяців;
 
484. дозволу на вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, включених у додатки І, ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - шість місяців;
 
   дозволу на вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, включених у додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - шість місяців;
 
485. дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об’єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону, - шість місяців;
 
   дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об’єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону, - шість місяців;
 
486. дозволу на ввезення об’єктів тваринного світу, включених у додаток І до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - 12 місяців;
 
   дозволу на ввезення об’єктів тваринного світу, включених у додаток І до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - дванадцять місяців;
 
487. дозволу або сертифіката на ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, які є частиною цирку або пересувної виставки і належать до видів, занесених у додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - 12 місяців;
 
   дозволу або сертифіката на ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, які є частиною цирку або пересувної виставки і належать до видів, включених у додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - дванадцять місяців;
 
488. дозволу або сертифіката на ввезення в Україну або вивезення за її межі осетрових риб та виробленої з них продукції - до кінця поточного року;
 
   дозволу або сертифіката на ввезення в Україну або вивезення за її межі осетрових риб та виробленої з них продукції - до кінця поточного року;
 
489. сертифіката на пересувну виставку - три роки;
 
   сертифіката на пересувну виставку - три роки;
 
490. сертифіката про походження - 12 місяців;
 
   сертифіката про походження - дванадцять місяців;
 
491. реекспортного і преконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря - шість місяців.»;
 
   реекспортного і преконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря - шість місяців.
Забороняється ввезення в Україну електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосінних) сіток, мисливських капканів та інших засобів добування об'єктів тваринного світу, заборонених законом»;
 
492. 9) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:
 
   5) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:
 
493. «Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства, центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства, іншими органами виконавчої влади відповідно до закону.»;
 
-147- Дейч Б.Д.
Нову редакцію частини першої статті 57 Закону України «Про тваринний світ» після слів «охорони природних ресурсів» доповнити словами «, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади #102073
 
Враховано редакційно   «Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань лісового та мисливського господарства, іншими державними органами відповідно до закону»;
 
494. 10) у тексті Закону слова «спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань санітарної медицини», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань ветеринарної медицини» та «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики» у всіх відмінках замінити відповідно словами «центральні органи виконавчої влади», «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства», «центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства», «центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я», «центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики», «центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві» та «центральний орган виконавчої влади з питань статистики» у відповідному відмінку.
 
-148- Семинога А.І.
Підпункт десятий пункту 8 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
10) у тексті Закону слова «спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства», «спеціально #102082
 
Враховано редакційно   6) у тексті Закону слова «спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань санітарної медицини», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань ветеринарної медицини», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики», "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства та полювання", "органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання" у всіх відмінках замінити відповідно словами «центральні органи виконавчої влади», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства», «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики», "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
495. 9. У Законі України «Про Червону книгу України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201; 2009 р., № 19, ст. 259):
 
   9. У Законі України «Про Червону книгу України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201; 2009 р., № 19, ст. 259):
 
496. 1) у частині першій статті 8 слова «спеціально уповноважені на це» виключити;
 
   1) у частині першій статті 8 слова «спеціально уповноважені на це» виключити;
 
497. 2) у статті 19:
 
   2) у статті 19:
 
498. доповнити статтю після частини першої новими частинами такого змісту:
 
   після частини першої доповнити вісьма новими частинами такого змісту:
 
499. «Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 10 днів з дня прийняття рішення Національної комісії з питань Червоної книги України.
 
   «Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше десяти днів з дня прийняття рішення Національної комісії з питань Червоної книги України.
 
500. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
501. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
502. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
503. відсутність обґрунтування наукової установи відповідного профілю щодо обсягів спеціального використання об’єктів, занесених до Червоної книги України;
 
   відсутність обґрунтування наукової установи відповідного профілю щодо обсягу спеціального використання об’єктів, занесених до Червоної книги України;
 
504. негативне рішення Національної комісії з питань Червоної книги України щодо спеціального використання (добування, збирання) об’єктів, занесених до Червоної книги України.
 
   негативне рішення Національної комісії з питань Червоної книги України щодо спеціального використання (добування, збирання) об’єктів, занесених до Червоної книги України.
 
505. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
   Підставою для переоформлення дозволу є:
 
506. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
   зміна найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;
 
507. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
   зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
508. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
509. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
510. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
   звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
511. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
   припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
512. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
513. виявлення фактів різкого погіршення стану навколишнього природного середовища;
 
   виявлення фактів різкого погіршення стану навколишнього природного середовища;
 
514. задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
 
      
515. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про Червону книгу України та охорону навколишнього природного середовища;
 
-149- Глазунов С.М.
Шосту підставу для анулювання «створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про Червону книгу України та охорону навколишнього природного середовища» виключити;
 
Враховано   порушення норм і правил використання природних ресурсів;
 
516. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
   визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
517. порушення норм і правил використання природних ресурсів.
 
      
518. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через 15 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-150- Глазунов С.М.
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
519. Видача (переоформлення, видача дубліката та анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
   Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
 
520. Дозвіл видається на шість місяців.».
 
   Дозвіл видається строком на шість місяців».
 
521. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами дев’ятою і десятою;
 
   У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;
 
522. у частині десятій слова «центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;
 
   у частині одинадцятій слова «центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;
 
523. 3) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» у всіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» у відповідному відмінку.
 
-151- Семинога А.І.
Підпункт третій пункту 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
#102082
 
Враховано   3) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» у відповідному відмінку.
 
524. 10. У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230; 2010 р., № 9, ст. 76):
 
   10. У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230; 2010 р., № 9, ст. 76):
 
525. 1) у статті 8:
 
      
526. назву та текст статті після слів «диких тварин у» доповнити словами «напіввільних умовах чи»;
 
      
527. у частині п’ятій слова «в неволі» виключити;
 
      
528. 2) доповнити Закон статтею 8-1 такого змісту:
 
   1) доповнити статтею 8-1 такого змісту:
 
529. «Стаття 8-1. Дозвіл на утримання диких тварин у напіввільних умовах чи у неволі
 
-152- Семинога А.І.
Зміни до статті 8 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» виключити.
У назві та тексті нової статті 8-1 слова «напіввільних умовах чи» виключити.
 
Враховано   «Стаття 8-1. Дозвіл на утримання диких тварин у неволі
 
530. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі дозволу на утримання диких тварин у неволі або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
531. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
532. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
533. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
534. відсутність персоналу, що має зоологічну або ветеринарну освіту;
 
   відсутність персоналу, що має зоологічну або ветеринарну освіту;
 
535. відсутність умов для утримання диких тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
 
   відсутність умов для утримання диких тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
 
536. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
   Підставою для переоформлення дозволу є:
 
537. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
   зміна найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;
 
538. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
   зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
539. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
540. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
541. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
   звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
542. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
   припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
543. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
544. задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
 
      
545. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
-153- Глазунов С.М.
П’яту підставу для анулювання «створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища» виключити;
Підставу 4 викласти: «задоволення подання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства»
 
Враховано      
546. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
   порушення умов утримання диких тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;
 
547. порушення умов утримання диких тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
 
   визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
548. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-154- Глазунов С.М.
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
549. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
   Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
 
550. Дозвіл на утримання диких тварин у напіввільних умовах чи у неволі видається на необмежений строк.»;
 
   Дозвіл на утримання диких тварин у напіввільних умовах чи неволі видається на необмежений строк»;
 
551. 3) частину першу статті 20 після слів «мисливських тварин» доповнити словами «, що видається відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання, «;
 
   3) частину першу статті 20 після слів «мисливських тварин» доповнити словами «що видається відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання»;
 
552. 4) у статті 25:
 
   4) у статті 25:
 
553. у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини» замінити словами «відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину»;
 
-155- Ковзель М.О.
Абзац третій підпункту 4) пункту десятого Розділу 1 виключити.
 
Відхилено   у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини» замінити словами «відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину»;
 
554. частину третю виключити;
 
-156- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження»:
у статті 25 частину третю залишити у чинній редакції, а саме:
«Створення зоопарку здійснюється на підставі дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади #102082
 
Відхилено   частину третю виключити;
 
555. 5) у статті 26:
 
   5) у статті 26:
 
556. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
557. «Робота з експериментальними тваринами може проводитися за наявності дозволу на проведення наукових експериментів над тваринами.;
 
   «Робота з експериментальними тваринами проводиться за наявності дозволу на проведення наукових експериментів над тваринами»;
 
558. частину четверту виключити;
 
   частину четверту виключити;
 
559. 6) доповнити Закон статтею 26-1 такого змісту:
 
   6) доповнити статтею 26-1 такого змісту:
 
560. «Стаття 26-1. Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами
 
   «Стаття 26-1. Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами
 
561. Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами видається центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
   Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.
 
562. Строк видачі дозволу на проведення наукових експериментів над тваринами або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
   Строк видачі дозволу на проведення наукових експериментів над тваринами або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
563. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
564. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
565. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
566. відсутність акредитованого обладнання для роботи з експериментальними тваринами.
 
   відсутність акредитованого обладнання для роботи з експериментальними тваринами.
 
567. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
   Підставою для переоформлення дозволу є:
 
568. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
   зміна найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;
 
569. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
   зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
570. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
571. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
572. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
   звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
573. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
   припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
574. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
575. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
   визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
576. порушення умов утримання експериментальних тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
 
   порушення умов утримання експериментальних тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
 
577. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-157- Глазунов С.М.
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
578. Видача (переоформлення, видача дубліката та анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
   Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
 
579. Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами видається на необмежений строк.»;
 
   Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами видається на необмежений строк»;
 
580. 7) в абзаці третьому частини другої статті 28 слова «та ветеринарної медицини» виключити;
 
-158- Ковзель М.О.
Підпункт восьмий пункту 10) Розділу І виключити.
 
Відхилено   7) в абзаці третьому частини другої статті 28 слова «та ветеринарної медицини» виключити;
 
581. 8) абзац п’ятий статті 29 виключити:
 
-159- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження»:
абзац п’ятий статті 29 залишити у чинній редакції, а саме:
«надання дозволів на створення зоопарків;»
 
Відхилено   8) абзац п’ятий статті 29 виключити;
 
582. 9) у статті 30:
 
   9) у статті 30:
 
583. у назві статті слова «центрального органу» замінити словами «центральних органів»;
 
   у назві слова «центрального органу» замінити словами «центральних органів»;
 
584. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
585. «До повноважень центральних органів виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до їх компетенції належать: «;
 
   «До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері ветеринарної медицини, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належать»;
 
586. абзац четвертий виключити;
 
   абзац четвертий виключити;
 
587. 10) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» у всіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» у відповідному відмінку.
 
-160- Семинога А.І.
Підпункт десятий пункту десятого розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
#102082
 
Враховано   10) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» у відповідному відмінку.
 
588. 11. У Законі України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2010 р., № 9, ст. 90):
 
   11. У Законі України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2010 р., № 9, ст. 90):
 
589. 1) у статті 9:
 
   1) у статті 9:
 
590. у назві статті слова «державного управління» виключити;
 
   у назві слова «державного управління» виключити;
 
591. абзац четвертий виключити;
 
-161- Кармазін Ю.А.
у статті 9 абзац четвертий залишити в чинній редакції, а саме:
«здійснює державну реєстрацію засобів захисту рослин, отриманих з використанням ГМО;»
 
Відхилено   абзац четвертий виключити;
 
    -162- Гуменюк О.І.
Пропоную у підпункті 1 пункту 11 Розділу І, яким вносяться зміни до статті 9 ЗУ «Про державну систему біобезпеки…» виключити слова «абзац четвертий виключити».
 
Відхилено    
592. 2) частину шосту статті 13 виключити;
 
-163- Гуменюк О.І.
Вважаю за необхідне залишити норму закону, яка дозволяє скасовувати дозвіл на проведення державних апробацій (випробовувань) ГМО у випадках отримання науково обґрунтованої інформації, яка може призвести до переоцінки ризику щодо впливу ГМО на здоров’я людини та навколишнє природне середовище в сторону його підвищення, а також при порушенні умов дозволу. Пропоную виключити підпункт 2 пункту 11 розділу І, яким вносяться зміни до статті 13 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».
 
Враховано      
593. 3) абзац третій частини третьої статті 14 виключити;
 
-164- Кармазін Ю.А.
абзац третій частини третьої статті 14 залишити в чинній редакції, а саме:
«засоби захисту рослин, отримані з використанням ГМО».
 
Відхилено   3) абзац третій частини третьої статті 14 виключити;
 
    -165- Гуменюк О.І.
Пропоную виключити підпункт 3 пункту 11 розділу 1, яким вносяться зміни до статті 14 ЗУ «Про державну систему біобезпеки…»
 
Відхилено    
594. 4) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
   4) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
595. «Стаття 19. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері здійснення господарської діяльності під час поводження з ГМО
 
   «Стаття 19. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері здійснення господарської діяльності під час поводження з ГМО
 
596. Дозволи на ввезення незареєстрованих ГМО для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державної апробації (випробовувань), на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей, на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі надаються центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Дозволи на ввезення незареєстрованих ГМО для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державної апробації (випробовувань), на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей, на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі видаються центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
597. Строк розгляду заяви та відповідних документів для видачі дозволів, зазначених у частині першій цієї статті, або відмови у їх видачі не може перевищувати 45 днів з дня їх подачі.
 
   Строк розгляду заяви та відповідних документів для видачі дозволів, зазначених у частині першій цієї статті, або відмови у їх видачі становить не більше 45 днів з дня подачі документів.
 
598. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
599. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
   подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
600. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
601. відсутність позитивних висновків державної екологічної та державної санітарно-епідемічної експертизи (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);
 
   відсутність позитивних висновків державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);
 
602. відсутність методів і методик ідентифікації ГМО, розроблених згідно з міжнародними стандартами та затверджених у встановленому порядку в Україні (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);
 
-166- Семинога А.І.
У змінах до статті 19 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» четверту підставу для відмови у видачі дозволу виключити.
 
Враховано      
603. відсутність протоколів громадських слухань щодо проведення державної апробації (випробовувань) (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);
 
   відсутність протоколів громадських слухань щодо проведення державної апробації (випробовувань) (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);
 
604. надходження наукової інформації про небезпеку ГМО для здоров’я людини або навколишнього природного середовища під час їх використання за призначенням.
 
   отримання наукової інформації про небезпеку ГМО для здоров’я людини або навколишнього природного середовища під час їх використання за призначенням.
 
605. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
   Підставою для переоформлення дозволу є:
 
606. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
   зміна найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;
 
607. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
   зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
608. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
609. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
   Дозвіл анулюється органом, що його видав, у разі:
 
610. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
   звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
611. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
   припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
612. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   встановлення факту надання в заяві чи документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
613. отримання наукової інформації, яка може призвести до переоцінки ризику щодо впливу ГМО на здоров’я людини та навколишнє природне середовище в сторону його підвищення;
 
   отримання наукової інформації, яка може призвести до переоцінки ризику щодо впливу ГМО на здоров’я людини та навколишнє природне середовище в напрямі його підвищення;
 
614. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
   визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
615. порушення умов, визначених у дозволі.
 
   порушення умов, визначених у дозволі.
 
616. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
-167- Глазунов С.М.
Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
Враховано   Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
617. Строк дії дозволу не повинен перевищувати строку дії дозволу на ввезення не зареєстрованих в Україні ГМО, виданого в державі імпорту, або дозволу на транзитне переміщення ГМО, виданого в іншій державі (у разі транзитного переміщення через територію іноземної держави), крім дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, який діє протягом строку проведення державної апробації (випробовувань) ГМО, але не більш як п’ять років.
 
   Строк дії дозволу не повинен перевищувати строку дії дозволу на ввезення незареєстрованих в Україні ГМО, виданого державою-імпортером, або дозволу на транзитне переміщення ГМО, виданого в іншій державі (у разі транзитного переміщення через територію іноземної держави), крім дозволу на проведення державної апробації (випробувань) ГМО у відкритій системі, який діє протягом строку проведення державної апробації (випробувань) ГМО, але не більш як п’ять років.
 
618. Видача (переоформлення, видача дубліката та анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
   Видача, переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
 
619. Розмір тарифів на проведення експертизи, які є підставою для видачі зазначених дозволів, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного центрального органу виконавчої влади.».
 
   Розмір тарифів на проведення експертиз, які є підставою для видачі зазначених дозволів, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного центрального органу виконавчої влади».
 
620. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
621. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-168- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
622. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
623. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
624. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.