Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій)(доопрацьована) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Сімейний кодекс України (Відомості Верховної Ради України 2002 р., №21-22, ст. 135, 2007, №10, ст.87):
 
-1- Лук'янова К.Є.
Ковалевська Ю.С.
Викласти пункт 1 Розділу 1 у такій редакції:
«1. У Статті 123 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135)
частину другу викласти у такій редакції:
У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) або одним із них за письмовою згодою другого з подружжя, в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя».
 
Враховано   1. Частину другу статті 123 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) викласти в такій редакції:
 
6. статтю 123 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
      
7. «4. Не визнається батьками дитини подружжя, яке є іноземними громадянами держав, де такий метод застосування репродуктивних технологій заборонений законом».
 
-2- Кармазін Ю.А.
У Сімейному кодексі частину четверту статті 123 викласти у такій редакції:
«4. Не визнається батьками дитини подружжя, яке є іноземцями тих країн, де такий метод застосування лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій заборонений законом».
 
Відхилено   «2. У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) або одним із них за письмовою згодою другого з подружжя в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя».
 
    -3- Чуднов В.М.
У абзаці третьому пункту 1 розділу І слова «іноземними громадянами держав» замінити словами «іноземцями – громадянами держав».
 
Відхилено    
    -4- Забарський В.В.
У Сімейному кодексу України статтю 123 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Не визнається батьками дитини подружжя, яке є іноземними громадянами держави (держав), де такий метод застосування репродуктивних технологій заборонений законом як в межах так і поза межами такої держави. У випадку шлюбів між громадянами різних держав, реєстрація дитини може проводитися в дипломатичному представництві держави, в якій ці методи репродуктивних технологій не заборонені та громадянином якої є один із подружжя».
 
Відхилено    
    -5- Геращенко І.В.
Викласти абзац третій третього пункту 1 розділу І законопроекту у такій редакції:
«4. Не визнається батьками дитини подружжя, якщо обидва з подружжя є громадянами держав, де застосування методик допоміжних репродуктивних технологій заборонено законом».
 
Відхилено    
8. 2. У Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України 1993, № 4, ст.19):
 
-6- Кармазін Ю.А.
Назву статті 48 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» викласти у такій редакції:
«Стаття 48. Штучне запліднення, імплантація ембріона та застосування інших допоміжних репродуктивних технологій».
 
Враховано частково   2. У статті 48 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2007 р., № 33, ст. 440):
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 48. Застосування допоміжних репродуктивних технологій»;
 
    -7- Лук'янова К.Є.
Ковалевська Ю.С.
Доповнити пункт 2 розділу І законопроекту новим абзацом такого змісту:
«назву статті 48 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» викласти в такій редакції:
«Застосування допоміжних репродуктивних технологій».
 
Враховано    
    -8- Геращенко І.В.
Доповнити пункт 2 розділу І законопроекту новим абзацом такого змісту:
«назву статті 48 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» викласти в такій редакції:
«Застосування методик допоміжних репродуктивних технологій та сурогатне материнство»
 
Відхилено    
    -9- Геращенко І.В.
Доповнити пункт 2 розділу І законопроекту новим абзацом такого змісту:
частини першу і другу статті 48 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» викласти в такій редакції:
«Застосування методик допоміжних репродуктивних технологій здійснюється згідно з умовами та порядком, встановленими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, щодо повнолітньої жінки або чоловіка, щодо яких проводиться така дія, за умови наявності їх письмової згоди, забезпечення анонімності донора та збереження лікарської таємниці.
Розкриття анонімності донора може бути здійснено в порядку, передбаченому законодавством».
 
Відхилено    
9. статтю 48 доповнити частинами третьою, четвертою та п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частинами третьою – шостою такого змісту:
 
10. «Вік повнолітньої жінки, щодо якої застосовується штучне запліднення та імплантація ембріона, не повинен перевищувати 49 років на день перенесення ембріонів. У виключних випадках вікове обмеження для жінки може бути збільшено на підставі висновку комісії, утвореної органом центральної виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
-10- Боднар-Петровська О.Б.
Абзац 3 пункту 2 Розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   «Вік повнолітньої жінки, щодо якої застосовуються допоміжні репродуктивні технології, не повинен перевищувати 51 року на день штучного запліднення або імплантації ембріона. Питання застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо жінки, вік якої перевищує 51 рік, вирішується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -11- Лук'янова К.Є.
Ковалевська Ю.С.
абзац третій пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в наступні редакції:
Вік повнолітньої жінки, щодо якої застосовуються допоміжні репродуктивні технології, не повинен перевищувати 51 року на день штучного запліднення або імплантації ембріона. Питання застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо жінки, вік якої перевищує 51 рік, вирішується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
 
Враховано    
    -12- Геращенко І.В.
третій абзац пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
Вік повнолітньої жінки або чоловіка, щодо яких застосовуються методики допоміжних репродуктивних технологій, не повинен перевищувати 49 років на день застосування таких методик. У виключних випадках вікове обмеження для жінки або чоловіка може бути збільшено на підставі висновку комісії, утвореної у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я.
 
Відхилено    
    -13- Карпук В.Г.
Чуднов В.М.
У частині 3 статті 48 статті 48 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» назву «органом центральної виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити на «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я».
 
Відхилено    
    -14- Кармазін Ю.А.
Друге речення частини третьої статті 48 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» викласти у такій редакції:
«У випадках, коли стан здоров’я жінки не викликає занепокоєння і не виявлено підстав, які б свідчили про те, що є ризики для здоров’я матері чи дитини, а також матеріальний стан жінки не викликає занепокоєння вікове обмеження для жінки може бути збільшено на підставі висновку комісії, утвореної центральним органом виконавчої влади, у сфері охорони здоров’я».
 
Відхилено    
    -15- Забарський В.В.
У Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» статтю 48 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Вік повнолітньої жінки, щодо якої застосовується штучне запліднення та імплантація ембріона, не повинен перевищувати 49 років на день перенесення ембріонів. У виключних випадках вікове обмеження для жінки може бути збільшено на підставі висновку комісії, утвореної органом центральної виконавчої влади у сфері охорони здоров’я».
 
Враховано частково    
11. Допоміжне (сурогатне) материнство здійснюється лише іноземним громадянам тих країн, де ця процедура дозволена законодавством.
 
-16- Лук'янова К.Є.
Ковалевська Ю.С.
абзац четвертий пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«Застосування допоміжних репродуктивних технологій методом замінного (сурогатного) материнства може здійснюватися лише щодо громадян України та іноземців – громадян держав, у яких такий метод допоміжних репродуктивних технологій не заборонений законом, а у випадках, коли іноземці проживають не в державі громадянської належності, – і законом держави проживання».
 
Враховано   Застосування допоміжних репродуктивних технологій методом замінного (сурогатного) материнства може здійснюватися лише щодо громадян України та іноземців – громадян країн, у яких такий метод допоміжних репродуктивних технологій не заборонений законом, а у випадках, коли іноземці проживають не в країні громадянської належності, – і законом країни проживання.
 
    -17- Карпук В.Г.
Частину четверту статті 48 статті 48 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» «Допоміжне (сурогатне) материнство здійснюється лише іноземним громадянам тих країн, де ця процедура дозволена законодавством
Умовами проведення допоміжного (сурогатного) материнства є відсутність безпосереднього генетичного зв’язку дитини з одним із майбутніх батьків».
– виключити.
роцедура дозволена законодавством.».
 
Відхилено    
    -18- Кармазін Ю.А.
Перше речення частини четвертої статті 48 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» викласти у такій редакції: «застосування допоміжних репродуктивних технологій, крім визначених законом громадян України, здійснюється лише іноземцям тих країн, де ця п
 
Враховано частково    
    -19- Одарченко Ю.В.
У пункті 2 частини 1 законопроекту фразу: «Допоміжне (сурогатне) материнство здійснюється лише іноземним громадянам тих країн, де ця процедура дозволена законодавством» замінити на фразу: «Допоміжне (сурогатне) материнство не здійснюється іноземним громадянам тих країн, де ця процедура прямо заборонена чинним законодавством».
 
Враховано частково    
    -20- Чуднов В.М.
Абзац четвертий статті розділу І законопроекту викласти у такій редакції: «Допоміжне (сурогатне) материнство здійснюється громадянам України та іноземцям - громадянам лише тих держав, де ця процедура дозволена законодавством».
 
Враховано частково    
    -21- Забарський В.В.
У Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» статтю 48 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Допоміжне (сурогатне) материнство здійснюється лише іноземним громадянам тих країн, де ця процедура дозволена (не заборонена) законодавством в межах або поза межами такої держави».
 
Враховано частково    
    -22- Геращенко І.В.
четвертий абзац пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Сурогатне материнство здійснюється лише громадянам тих держав, де ця процедура дозволена законодавством».
 
Враховано частково    
12. Умовами проведення допоміжного (сурогатного) материнства є відсутність безпосереднього генетичного зв’язку дитини з допоміжною (сурогатною) матір’ю та генетичний зв’язок принаймні з одним із майбутніх батьків.
 
-23- Кармазін Ю.А.
У другому реченні частини четвертої слова: «проведення допоміжного (сурогатного) материнства» замінити на слова: «застосування допоміжних репродуктивних технологій» і далі за текстом.
 
Враховано   Умовами застосування замінного (сурогатного) материнства є генетичний зв’язок дитини принаймні з одним із майбутніх батьків та відсутність безпосереднього генетичного зв’язку дитини із замінною (сурогатною) матір’ю, крім випадків, коли замінною (сурогатною) матір’ю є родич майбутніх батьків.
 
    -24- Лук'янова К.Є.
Ковалевська Ю.С.
абзац п’ятий пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«Умовами застосування допоміжного (сурогатного) материнства є генетичний зв’язок дитини принаймні з одним із майбутніх батьків та відсутність безпосереднього генетичного зв’язку дитини з сурогатною матір’ю, крім випадків, коли сурогатною матір’ю є родич майбутніх батьків».
 
Враховано    
    -25- Забарський В.В.
У Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» статтю 48 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Умовами проведення допоміжного (сурогатного) материнства є відсутність безпосереднього генетичного зв’язку дитини з допоміжною (сурогатною) матір’ю та генетичний зв’язок принаймні з одним із майбутніх батьків».
 
Враховано частково    
    -26- Геращенко І.В.
п’ятий абзац пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
Умовами застосування сурогатного материнства є відсутність генетичного споріднення дитини з сурогатною матір’ю та наявність генетичного споріднення принаймні з одним із майбутніх батьків.
 
Враховано частково    
13. Право на штучне запліднення та імплантацію ембріону здійснюється в порядку, визначеному законом».
 
-27- Кармазін Ю.А.
Частину п’яту статті 48 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» викласти у такій редакції: «Право на штучне запліднення, імплантацію ембріона та застосування допоміжних репродуктивних технологій здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.»
 
Враховано частково   Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій та перелік документів, що подаються особами для їх застосування, встановлюються Кабінетом Міністрів України «.
 
    -28- Забарський В.В.
У Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» статтю 48 доповнити частиною шостою такого змісту:
«Право на штучне запліднення та імплантацію ембріону здійснюється в порядку, визначеному законом».
 
Враховано частково    
    -29- Геращенко І.В.
шостий абзац пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
Право на застосування методик допоміжних репродуктивних технологій здійснюється в порядку, визначеному законом".
 
Враховано частково    
    -30- Лук'янова К.Є.
Ковалевська Ю.С.
шостий абзац пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій та перелік документів, що подаються особами для їх застосування, встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.
 
-31- Лук'янова К.Є.
Ковалевська Ю.С.
Розділ ІІ викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пункту 3 розділу ІІ цього Закону, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону
2. Дія цього Закону не поширюється на осіб, яким проведені відповідно штучне запліднення або імплантація ембріона до набрання чинності цим Законом».
3. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2013 року::
прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, а також перегляд і приведення їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пункту 3 розділу ІІ цього Закону, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Дія цього Закону не поширюється на осіб, яким проведені відповідно штучне запліднення або імплантація ембріона до набрання чинності цим Законом.
 
    -32- Одарченко Ю.В.
Частину ІІІ доповнити пунктом 3 наступного змісту: «3. Дія цього закону не поширюється на осіб, які звернулися за застосуванням допоміжної репродуктивної технології до дня набрання ним чинності.»
 
Враховано як пункт 2 прикінцевих положень   
16. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   3. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2013 року:
 
17. 1)у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
      
18. забезпечити в межах своїх повноважень прийняття
 
   прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;
 
19. нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
      
20. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
21. забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів щодо забезпечення положень цього Закону, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

   забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, а також перегляд і приведення їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.