Кількість абзаців - 83 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-1- Бевзенко В.Ф.
З метою узгодження положень законопроекту із Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» по тексту законопроекту слова: «центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів» замінити словами: «центральний орган виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин» у відповідному відмінку.
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2006, № 21, ст.170; 2008, № 48, ст.358; 2009, № 47-48, ст.719; 2010, № 5, ст.40; 2011, № 37, ст.376):
 
   1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
5. 1) у статті 20
 
   1) у статті 20:
 
6. назву статті викласти в редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
7. «Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок»;
 
   «Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок»;
 
8. частини другу та третю викласти в редакції:
 
-2- Бевзенко В.Ф.
Доповнити статтю 20 Земельного кодексу України новою частиною другою такого змісту:
«Зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення».
 
Враховано   частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення»;
 
9. «2. Зміна цільового призначення земельних ділянок державної або комунальної власності провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу цих ділянок у власність або надання у користування, вилучення (викуп) в межах повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
-3- Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 20 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«2. Зміна цільового призначення земельних ділянок державної або комунальної власності провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу цих ділянок у власність або надання у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.»
 
Враховано   частини другу і третю викласти в такій редакції:
«2. Зміна цільового призначення земельних ділянок державної або комунальної власності провадиться Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу цих ділянок у власність або надання у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
10. 3. Зміна цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок.
 
-4- Бевзенко В.Ф.
У абзаці першому частини третьої статті 20 Земельного кодексу України слова: «власності громадян або юридичних осіб» замінити словами: «у приватній власності».
 
Відхилено   3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок.
Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться:
щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, - сільською, селищною, міською радою;
щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, – районною державною адміністрацією, а щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, що не входять до території району, або в разі якщо районна державна адміністрація не утворена, – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.
 
    -5- Бевзенко В.Ф.
Доповнити частину третю статті 20 Земельного кодексу України новим абзацом першим такого змісту:
«Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться:
щодо земельних ділянок, розташованих в межах населеного пункту - сільською, селищною, міською радою,
щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів – районною державною адміністрацією, а щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, які не входять до території району або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена – Радою Міністрів Автономної республіки Крим, обласною державною адміністрацією».
 
Враховано    
11. Громадяни або юридичні особи, зацікавлені у зміні цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у їх власності мають право замовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 
-6- Бевзенко В.Ф.
Абзац другий частини третьої статті 20 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки. Надання дозволу органу державної влади, органу місцевого самоврядування на складання такого проекту не вимагається».
 
Враховано   Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення.
 
    -7- Сідельник І.І.
після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:
«Дозвіл органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування на складання такого проекту не надається»
 
Враховано    
12. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється особами, які мають відповідні дозволи на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін.
 
-8- Бевзенко В.Ф.
Абзац третій частини третьої статті 20 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється суб`єктом господарювання, які можуть бути виконавцями робіт із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій», у строки, що обумовлюються угодою сторін.».
 
Враховано редакційно   Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в порядку, встановленому законом.
 
13. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.
 
-9- Бевзенко В.Ф.
У абзаці четвертому частини третьої статті 20 Земельного кодексу України слова: «статтею 186-1 цього Кодексу» замінити словами: «Законом України «Про землеустрій».
 
Відхилено   Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.
 
14. У разі, якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається замовником або розробником до відповідного органу земельних ресурсів для здійснення такої експертизи.
 
-10- Сідельник І.І.
Абзаци п’ятий та шостий викласти в такій редакції:
«Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення.
Рішення про затвердження проекту землеустрою та зміну цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб провадиться:
щодо земельних ділянок розташованих в межах населених пунктів – сільськими, селищними, міськими радами;
щодо земельних ділянок розташованих за межами населених пунктів – районними державними адміністраціями;
щодо земельних ділянок розташованих за межами населених пунктів, які не входять до території району або у випадку коли районна державна адміністрація не утворена – Радою Міністрів Автономної республіки Крим, обласною державною адміністрацією.»
 
Враховано      
15. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна районна, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація або обласна, районна, сільська, селищна чи міська рада у місячний строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення.
 
-11- Бевзенко В.Ф.
У абзаці шостому частини третьої статті 20 слова: «Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна районна, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація або обласна, районна, сільська, селищна чи міська рада» замінити словами: «орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування».
 
Враховано   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодженого в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення.
 
16. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.»;
 
   Відмова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду»;
 
17. частини четверту та п’яту виключити.
 
-12- Кармазін Ю.А.
«частини четверту та п’яту викласти в такій редакції:
«4. Зміна цільового призначення земель, зайнятих лісами, провадиться з урахуванням висновків органів #102082
господарства.
5. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються їх власниками або користувачами виключно в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, встановлених статтями 31, 33-37 цього Кодексу.
Земельні ділянки, що належать до земель оборони, використовуються виключно згідно із Законом України "Про використання земель оборони»
 
Враховано редакційно   частини четверту виключити;
 
    -13- Бевзенко В.Ф.
Частину п’яту статті 20 Земельного кодексу України залишити у чинній редакції.
 
Враховано    
    -14- Корж П.П.
абзац тринадцятий пункту 1) статті 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«частину четверту виключити»;
 
Враховано    
18. 2) у статті 118
 
   2) у статті 118:
 
19. у частині шостій слова «графічні матеріали, на яких» замінити словами «викопіювання з кадастрової карти (плану), на якій», після слів «певного району» доповнити словами «Автономної Республіки Крим»;
 
-15- Бевзенко В.Ф.
Запропоновані законопроектом зміни до частини шостої статті 118 Земельного кодексу України виключити.
 
Відхилено   у частині шостій:
у третьому реченні слова «графічні матеріали, на яких» замінити словами «викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких»;
 
    -16- Бевзенко В.Ф.
Останнє речення частини шостої статті 118 Земельного кодексу України викласти таким чином:
«У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, або районна державна адміністрація не утворена, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації.»
 
Відхилено    
20. частину восьму викласти в редакції:
 
   частину восьму викласти в такій редакції:
 
21. «8. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.
 
-17- Бевзенко В.Ф.
Частину восьму статті 118 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, визначеному Законом України «Про землеустрій».
 
Враховано редакційно   «8. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.
 
22. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається замовником або розробником до відповідного органу земельних ресурсів для здійснення такої експертизи.».
 
-18- Сідельник І.І.
у абзаці п’ятому підпункту другого (зміни до статті 118 Земельного кодексу України) слова «відповідного органу земельних ресурсів» замінити словами «центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його відповідного територіального органу»
 
Враховано      
23. 3) у статті 122
 
-19- Борт В.П.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І щодо внесення змін до статті 122 Земельного Кодексу України виключити
 
Враховано      
    -20- Бевзенко В.Ф.
зміни до статті 122 Земельного кодексу України виключити
 
Враховано    
24. у частині шостій слова «а також погоджує передачу таких земель у власність або у користування районними державними адміністраціями на їх території для будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо).» виключити;
 
      
25. частину сьому викласти в редакції:
 
      
26. «7. Кабінет Міністрів України передає у власність або надає у користування земельні ділянки, що розташовані за межами населених пунктів і не входять до складу певного району, у тому числі земельні ділянки дна територіального моря, крім випадків, визначених частиною шостою цієї статті, а також вилучені Кабінетом Міністрів України земельні ділянки, відповідно до компетенції, встановленої статтями 149, 150 цього Кодексу.».
 
      
27. 4) у статті 123
 
   3) частини першу і четверту статті 123 викласти в такій редакції:
 
28. частину першу викласти в редакції:
 
      
29. «1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
 
-21- Бевзенко В.Ф.
Абзац перший частини першої статті 123 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється відповідно органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування».
 
Враховано   «1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
 
30. Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
 
   Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
 
31. надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;
 
-22- Бевзенко В.Ф.
Абзац третій частини першої статті 123 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«зміни цільового призначення земельної ділянки»
 
Відхилено   надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;
 
32. формування нових земельних ділянок.
 
   формування нових земельних ділянок.
 
33. Надання у користування земельної ділянки, у інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.»;
 
   Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою;
 
34. у частині другій слова «графічні матеріали, на яких» замінити словами «викопіювання з кадастрової карти (плану), на якій»;
 
-23- Бевзенко В.Ф.
Зміни до частини другої статті 123 виключити.
 
Враховано частково   в абзаці другому частини другої слова «графічні матеріали, на яких» замінити словами «викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких»;
 
35. частину четверту викласти в редакції:
 
      
36. «4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.
 
-24- Бевзенко В.Ф.
Частину четверту статті 123 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому Законом України «Про землеустрій».
 
Враховано редакційно   «4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.
 
37. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається замовником або розробником до відповідного органу земельних ресурсів для здійснення такої експертизи.».
 
-25- Сідельник І.І.
у абзаці одинадцятому підпункту четвертого (зміни до статті 123 Земельного кодексу України) слова «відповідного органу земельних ресурсів» замінити словами «центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його відповідного територіального органу».
 
Враховано      
38. 5) частину восьму статті 151 викласти в редакції:
 
   4) частину восьму статті 151 викласти в такій редакції:
 
39. «8. Відповідний орган державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування згідно із своїми повноваженнями у тижневий строк з дня реєстрації клопотання направляє його разом з додатками до органу земельних ресурсів і органу містобудування та архітектури, які протягом десяти днів з дня його одержання надають зазначеному органу висновок про погодження місця розташування об'єкта або відмову в такому погодженні.».
 
-26- Бевзенко В.Ф.
У частині восьмій статті 151 Земельного кодексу України слова: «органу земельних ресурсів і органу містобудування та архітектури» замінити словами: «органів земельних ресурсів і органів містобудування та архітектури у районі (місті)».
 
Враховано   «8. Відповідний орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування згідно із своїми повноваженнями у тижневий строк з дня реєстрації клопотання направляє його разом з додатками до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, у районі (місті) та до органів містобудування та архітектури у районі (місті), які протягом десяти днів з дня його одержання надають зазначеному органу висновок про погодження місця розташування об'єкта або відмову в такому погодженні»;
 
    -27- Сідельник І.І.
у абзаці другому підпункту п’ятого (зміни до статті 151 Земельного кодексу України) слова «відповідного органу земельних ресурсів» замінити словами «відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів».
 
Враховано    
40. 6) пункт в) частини першої статті 186 викласти в редакції:
 
   5) пункт «в» частини першої статті 186 викласти в такій редакції:
 
41. «в) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку встановленому цим Кодексом і затверджуються органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які відповідно до компетенції встановленої цим Кодексом розпоряджаються земельними ділянками.».
 
-28- Бевзенко В.Ф.
Пункт «в» частини першої статті 186 Земельного кодексу України доповнити словами: «або приймають рішення про зміну їх цільового призначення», оскільки запропонована у законопроекті редакція не враховує випадків зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності.
 
Враховано   «в) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку, встановленому цим Кодексом, і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які відповідно до повноважень, встановлених цим Кодексом, розпоряджаються земельними ділянками або приймають рішення про зміну їх цільового призначення»;
 
42. 7) статтю 186-1 викласти в редакції:
 
-29- Бевзенко В.Ф.
Запропонований текст статті 186-1 Земельного кодексу України перенести до статті 50 Закону України «Про землеустрій», а саму статтю виключити із Земельного кодексу України.
 
Відхилено   6) статтю 186-1 викласти в такій редакції:
 
43. «Стаття 186-1. Повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 
   «Стаття 186-1. Повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
 
44. 1. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов’язковому погодженню із органом земельних ресурсів.
 
-30- Сідельник І.І.
у абзаці третьому підпункту сьомого (зміни до статті 186-1 Земельного кодексу України) слова «органом земельних ресурсів» замінити словами «відповідним територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів».
 
Враховано   1. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин.
 
45. 2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на якій вже розташований об’єкт будівництва, або планується розташування такого об’єкту подається також на погодження до органу містобудування та архітектури.
 
   2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, у межах населеного пункту, або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об’єкт будівництва або планується розташування такого об’єкта, подається також на погодження до органу містобудування та архітектури.
 
46. 3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки:
 
   3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки:
 
47. природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення підлягає також погодженню природоохоронним органом;
 
-31- Бевзенко В.Ф.
Частину третю статті 186-1 Земельного кодексу України після слів: «природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення» доповнити словами: «, а також такої, яка розташована на території чи в межах об’єкту природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги».
 
Враховано   природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розташованої на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги, підлягає також погодженню з природоохоронним органом;
 
48. історико-культурного призначення підлягає також погодженню органом охорони культурної спадщини;
 
-32- Бевзенко В.Ф.
Частину третю статті 186-1 Земельного кодексу України після слів: «історико-культурного призначення» доповнити словами: «земельних ділянок, розташованих на території історичних ареалів населених місць, земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти культурної спадщини»
 
Враховано   історико-культурного призначення, земельної ділянки, розташованої на території історичних ареалів населених місць, земельної ділянки, на якій розміщені об'єкти культурної спадщини, підлягає також погодженню з органом охорони культурної спадщини;
 
49. лісогосподарського призначення підлягає також погодженню органом лісового господарства;
 
   лісогосподарського призначення підлягає також погодженню з органом лісового господарства;
 
50. водного фонду підлягає також погодженню органом водного господарства.
 
   водного фонду підлягає також погодженню з органом водного господарства.
 
51. 4. Розробник подає на погодження до органу земельних ресурсів оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а до органів виконавчої влади, вказаних у частинах другій та третій цієї статті завірені ним копії проекту.
 
   4. Розробник подає на погодження до відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а до органів виконавчої влади, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, - завірені ним копії проекту.
 
52. 5. Органи виконавчої влади, зазначені у частинах першій - третій цієї статті зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (копії такого проекту) безкоштовно надати свої висновки щодо погодження або відмови у погодженні.
 
   5. Органи виконавчої влади, зазначені в частинах першій - третій цієї статті, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (копії такого проекту) безоплатно надати свої висновки про його погодження або відмову в такому погодженні.
 
53. 6. Підставою відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.
 
   6. Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.
 
54. При погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, які не передбачені законодавством.».
 
-33- Сідельник І.І.
Доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
«7. У разі, якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається замовником або розробником до центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його відповідного територіального органу для здійснення такої експертизи.»
 
Враховано   У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається замовником або розробником до центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, або його територіального органу для здійснення такої експертизи».
 
55. 2. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003, №36, ст. 282):
 
   4. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282; 2011 р., № 34, ст. 343):
 
56. Статтю 50 викласти у редакції:
 
-34- Корж П.П.
Статтю 50 Закону України «Про землеустрій» викласти у такій редакції:
«Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок.
Порядок складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок встановлюються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково   1) текст статті 50 викласти в такій редакції:
 
57. «Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок.
 
   «Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок.
 
58. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються та затверджуються в порядку встановленому Земельним кодексом України.
 
   Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються та затверджуються в порядку, встановленому Земельним кодексом України.
 
59. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають:
 
   Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають:
 
60. завдання на розроблення проекту землеустрою;
 
   завдання на розроблення проекту землеустрою;
 
61. пояснювальну записку;
 
   пояснювальну записку;
 
62. копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках передбачених законодавством);
 
-35- Бевзенко В.Ф.
У абзаці четвертому частини третьої статті 50 Закону України «Про землеустрій» слова: « (у випадках передбачених законодавством)» замінити словами: « (у випадку формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності)».
 
Враховано   копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності);
 
63. рішення відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках передбачених законодавством);
 
-36- Бевзенко В.Ф.
У абзаці п’ятому частини третьої статті 50 Закону України «Про землеустрій» слова: « (у випадках передбачених законодавством)» замінити словами: « (у випадку формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності)»
 
Відхилено   рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом);
 
64. письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки у порядку встановленому законодавством) або рішення суду;
 
   письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду;
 
65. довідку з державної статистичної звітності з кількісного обліку земель;
 
-37- Бевзенко В.Ф.
Абзац сьомий частини третьої статті 50 Закону України «Про землеустрій» виключити.
 
Відхилено   довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
 
66. матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
-38- Бевзенко В.Ф.
Абзац восьмий частини третьої статті 50 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: « (у випадку формування земельної ділянки)»
 
Враховано   матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);
 
67. відомості обчислення площі земельної ділянки;
 
-39- Бевзенко В.Ф.
Абзац дев’ятий частини третьої статті 50 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: « (у випадку формування земельної ділянки)»
 
Враховано   відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
 
68. копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці (у разі наявності таких об’єктів);
 
-40- Бевзенко В.Ф.
Абзац десятий частини третьої статті 50 Закону України «Про землеустрій» виключити.
 
Відхилено   копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об’єктів);
 
69. розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законодавством);
 
   розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);
 
70. розрахунок розміру збитків власникам землі та землекористувачам (у випадках, передбачених законодавством);
 
   розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);
 
71. акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);
 
   акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);
 
72. акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;
 
-41- Бевзенко В.Ф.
Абзац чотирнадцятий частини третьої статті 50 Закону України «Про землеустрій» доповнити словами: « (у випадку формування земельної ділянки)».
 
Враховано   акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки);
 
73. перелік обмежень прав на земельну ділянку;
 
-42- Бевзенко В.Ф.
Абзац п`ятнадцятий частини третьої статті 50 Закону України «Про землеустрій» викласти у такій редакції: «перелік обмежень у використанні земельних ділянок».
 
Враховано   перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
 
74. викопіювання з кадастрової карти (плану) на якій зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
 
-43- Бевзенко В.Ф.
Абзац шістнадцятий частини третьої статті 50 Закону України «Про землеустрій» виключити.
 
Враховано частково   викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
 
75. кадастровий план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;
 
   кадастровий план земельної ділянки;
 
76. матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки).
 
   матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);
 
77. матеріали погодження проекту землеустрою.».
 
-44- Бевзенко В.Ф.
Статтю 50 Закону України «Про землеустрій» доповнити частинами такого змісту:
«Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов’язковому погодженню із органом земельних ресурсів у районі (місті).
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої в межах населеного пункту, а також тієї, на якій планується розташування об’єкту будівництва, подається також на погодження до органу містобудування та архітектури у районі (місті).
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки :
природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення підлягає також погодженню природоохоронним органом;
історико-культурного призначення підлягає також погодженню органом охорони культурної спадщини;
лісогосподарського призначення підлягає також погодженню органом лісового господарства;
водного фонду підлягає також погодженню органом водного господарства».
Розробник подає на погодження органу земельних ресурсів оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а до інших органів - завірені ним копії проекту.
Органи, уповноважені здійснювати погодження проекту зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту, безкоштовно надати свої висновки щодо його погодження або відмови у його погодженні.
Підставою відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.
При погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, які не передбачені законодавством.».
 
Враховано редакційно   матеріали погодження проекту землеустрою»;
2) частину п’яту статті 53 викласти в такій редакції:
«Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів підлягають погодженню в порядку погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та затверджуються сільськими, селищними, міськими радами».
3. У Законі України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114; 2011 р., № 4, ст. 22):
1) пункт 28 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
«28) погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України»;
2) у статті 6:
пункт 10 частини першої викласти в такій редакції:
«10) погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України»;
пункт 17 частини другої викласти в такій редакції:
«17) погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України»;
3) частину третю статті 37 викласти в такій редакції:
«З метою захисту об’єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених Земельним кодексом України, погоджуються органами охорони культурної спадщини».
2. Пункт "д" частини першої статті 41 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218; 2001 р., № 9, ст. 38; 2012 р., № 29, ст. 190; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 34, ст. 343) виключити.
5. У пункті 7 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61) слова «комісіями з питань погодження документації із землеустрою» замінити словами «в порядку погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».
 
    -45- Бевзенко В.Ф.
З метою узгодження норм законопроекту із Законом України «Про землеустрій» у частині п`ятій статті 53 Закону України «Про землеустрій» слова: «комісіями з питань погодження документації із землеустрою» замінити словами: «в порядку погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».
 
Враховано    
    -46- Бевзенко В.Ф.
З метою узгодження норм законопроекту із Законом України «Про охорону культурної спадщини», пункт 28 частини першої статті 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини» викласти у такій редакції:
«погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України».
 
Враховано    
    -47- Бевзенко В.Ф.
пункт 10 частини першої статті 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» викласти у такій редакції:
«10) погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України, в межах повноважень, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;»
 
Враховано частково    
    -48- Бевзенко В.Ф.
пункт 17 частини другої статті 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» викласти у такій редакції:
«17) погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України в межах повноважень, визначених органом охорони культурної спадщини вищого рівня;»
 
Враховано частково    
    -49- Бевзенко В.Ф.
частину третю статті 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини» викласти у такій редакції:
«З метою захисту об’єктів археології, в тому числі тих, що можуть бути виявлені, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених Земельним кодексом України, погоджуються органами охорони культурної спадщини.»
 
Враховано    
    -50- Бевзенко В.Ф.
З метою узгодження норм законопроекту із Законом України «Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення», пункт "д" частини першої статті 41 «Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення» виключити.
 
Враховано    
    -51- Бевзенко В.Ф.
З метою узгодження норм законопроекту із Законом України «Про Державний земельний кадастр» у пункті 7 Розділу VІІ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про Державний земельний кадастр» слова: «комісіями з питань погодження документації із землеустрою» замінити словами: «в порядку погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».
 
Враховано    
78. ІІ. Прикінцеві положення
 
-52- Кармазін Ю.А.
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім розділу VІІ, який набирає чинності з 1 січня 2015 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
79. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
 
80. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
81. забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
82. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.