Кількість абзаців - 142 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони дитинства (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони дитинства
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони дитинства
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21—22, ст. 135):
 
   1. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135):
 
6. 1) частину першу статті 215 викласти у такій редакції:
 
   1) частину першу статті 215 викласти в такій редакції:
 
7. «1. Облік громадян України, які бажають усиновити дитину, ведеться відділами та управліннями районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, на які покладається безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування, уповноваженим органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службами у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
-1- Кармазін Ю.А.
Абзац другий пункту 1) частини першої розділу І законопроекту після слів: «Облік громадян України,» доповнити словами: «які проживають на території України та» і далі – за текстом.
 
Враховано   «1. Облік громадян України, які проживають на території України та бажають усиновити дитину, ведеться відділами та управліннями районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, на які покладається безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування, уповноваженим органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службами у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
8. 2) у статті 229:
 
   2) у статті 229:
 
9. частину першу після слів «повнолітньої особи» доповнити словами «, а також змінити відомості про іншого з батьків дитини, якщо він невідомий або помер»;
 
   частину першу доповнити словами «а також змінити відомості про іншого з батьків дитини, якщо він невідомий або помер»;
 
10. частину другу після слів «матір’ю, батьком» доповнити словами «, зміни відомостей про іншого з батьків, якщо він невідомий або помер,»;
 
   частину другу після слів «матір’ю, батьком» доповнити словами «зміни відомостей про іншого з батьків, якщо він невідомий або помер»;
 
11. 3) у статті 231:
 
   3) у статті 231:
 
12. частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
13. «Якщо усиновлювачем є одна особа і вона записується батьком, матір’ю дитини, відповідно змінюється прізвище дитини.».
 
   «Якщо усиновлювачем є одна особа, яка записується батьком чи матір’ю дитини, відповідно змінюється прізвище дитини».
 
14. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
   У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
15. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
16. «Якщо усиновлювачем є лише жінка і суд постановив рішення про зміну відомостей про батька дитини в порядку, передбаченому частиною третьою статті 229 цього Кодексу, відповідно змінюється по батькові дитини.»;
 
   «Якщо усиновлювачем є жінка, і суд постановив рішення про зміну відомостей про батька дитини в порядку, передбаченому частиною третьою статті 229 цього Кодексу, відповідно змінюється по батькові дитини»;
 
17. 4) у частині першій статті 244:
 
-2- Лук'янова К.Є.
Частини першу статті 244 викласти в такій редакції : «1. Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа яка перебуває у сімейних відносинах з дитиною або є її родичем» .
 
Враховано   4) частину першу статті 244 викласти в такій редакції:
«1. Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа яка перебуває у сімейних відносинах з дитиною або є її родичем» .
 
18. після слів «дієздатна особа» доповнити словами «, яка перебуває з підопічним у сімейних, родинних відносинах»;
 
-3- Карпук В.Г.
В абзаці першому пункту 4) частини першої розділу І законопроекту після слів «дієздатна особа» слова «яка перебуває з підопічним у сімейних, родинних відносинах» замінити словами «яка є родичем підопічного».
 
Враховано      
    -4- Мірошниченко Ю.Р.
У частині першій статті 244 після слів «дієздатна особа» слова «, яка перебуває з підопічним у сімейних, родинних відносинах» - виключити;
 
Відхилено    
19. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
-5- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац «Особа, яка не перебуває в сімейних, родинних відносинах з підопічним, має право звернутися до суду із заявою про призначення її опікуном над малолітньою дитиною чи піклувальником над неповнолітньою дитиною.» – виключити;
 
Відхилено   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
    -6- Лук'янова К.Є.
Абзац другий частини 1 статті 244 викласти такій редакції:
«Особа, яка не перебуває в сімейних відносинах з дитиною або не є родичем дитини, має право звернутися до суду із заявою про призначення її опікуном над малолітньою дитиною чи піклувальником над неповнолітньою дитиною.»;
 
Враховано    
20. «Особа, яка не перебуває в сімейних, родинних відносинах з підопічним, має право звернутися до суду із заявою про призначення її опікуном над малолітньою дитиною чи піклувальником над неповнолітньою дитиною.»;
 
-7- Карпук В.Г.
Абзац другий пункту 4) частини першої розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Повнолітня дієздатна особа, яка не перебуває в сімейних (родинних) відносинах з малолітньою або неповнолітньою дитиною, може бути призначена її опікуном чи піклувальником лише на підставі рішення суду».
 
Враховано частково   Особа, яка не перебуває у сімейних відносинах з дитиною або не є родичем дитини, має право звернутися до суду із заявою про призначення її опікуном над малолітньою дитиною чи піклувальником над неповнолітньою дитиною»;
 
21. 5) у назві та абзаці першому частини першої статті 248 слова «, прийомній сім’ї» виключити;
 
   5) у назві та абзаці першому частини першої статті 248 слова « прийомній сім’ї» виключити;
 
22. 6) статтю 249 викласти у такій редакції:
 
   6) статтю 249 викласти в такій редакції:
 
23. «Стаття 249. Права та обов’язки опікуна, піклувальника
 
   «Стаття 249. Права та обов’язки опікуна, піклувальника щодо дитини
 
24. щодо дитини
 
      
25. 1. Опікуни, піклувальники є законними представниками дитини і діють без спеціальних на те повноважень. Вони не можуть використовувати надані їм права всупереч інтересам дитини.
 
   1. Опікуни, піклувальники є законними представниками дитини і діють без спеціальних на те повноважень. Вони не можуть використовувати надані їм права всупереч інтересам дитини.
 
26. 2. Опікун, піклувальник має право:
 
   2. Опікун, піклувальник має право:
 
27. визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;
 
   1) визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;
 
28. вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його не на підставі закону або рішення суду;
 
-8- Лук'янова К.Є.
Пункт 2 частини 2 другої викласти в такій редакції:
«2) вимагати повернення дитини від осіб, які тримають її у себе не на підставі закону або рішення суду;
 
Враховано   2) вимагати повернення дитини від осіб, які тримають її у себе не на підставі закону або рішення суду;
 
29. 3. Опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, доходів від майна підопічного, допомоги на підопічну дитину та інших соціальних виплат, призначених відповідно до законів України.
 
-9- Лук'янова К.Є.
Частину третю статті 249 виключити.
 
Враховано      
30. 4. Опікун, піклувальник виконує обов’язки щодо виховання та розвитку дитини, визначені частинами першою — четвертою, шостою, сьомою статті 150 цього Кодексу.
 
   3. Опікун, піклувальник виконує обов’язки щодо виховання та розвитку дитини, визначені частинами першою — четвертою, шостою, сьомою статті 150 цього Кодексу.
 
31. 5. Опікун, піклувальник не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування за рішенням суду суперечить інтересам дитини.
 
-10- Лук'янова К.Є.
«Частину 5 статті 249 викласти в такій редакції:
5. Опікун, піклувальник не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування може завдати шкоди їхньому життю та здоров’ю чи за рішенням суду суперечить інтересам дитини».
 
Враховано   4. Опікун, піклувальник не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами, крім випадків, коли таке спілкування може завдати шкоди життю та здоров’ю дитини чи за рішенням суду суперечить інтересам дитини.
 
32. 6. Цивільні права та обов’язки опікуна, піклувальника встановлюються Цивільним кодексом України.»;
 
-11- Кармазін Ю.А.
Після абзацу десятого пункту 6) частини першої розділу І законопроекту доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:
«7. Підстави для виникнення права на оплату послуг опікуна та піклувальника, її розмір і порядок виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено   5. Цивільні права та обов’язки опікуна, піклувальника встановлюються Цивільним кодексом України»;
 
33. 7) у статті 256-2:
 
      
34. у частині другій слова і цифри «передбачені статтею 150 цього Кодексу» замінити словами і цифрами «передбачені частинами
 
   7) у частині другій статті 256-2 слова і цифри «передбачені статтею 150 цього Кодексу» замінити словами і цифрами «передбачені частинами першою — четвертою, шостою, сьомою статті 150 цього Кодексу»;
 
35. першою — четвертою, шостою, сьомою статті 150 цього Кодексу»;
 
      
36. у частині четвертій слова «як опікуни або піклувальники» виключити;
 
-12- Кармазін Ю.А.
Мірошниченко Ю.Р.
Абзац третій пункту 7) розділу І виключити, а саме:
«у частині четвертій слова «як опікуни або піклувальники» виключити;»
 
Враховано      
37. 8) частину п’яту статті 256-3 після слів «Прийомні діти» доповнити словами і цифрами «мають права, передбачені частиною першою статті 247 цього Кодексу, а також», а слова «крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров’ю та моральному вихованню» замінити словами «за винятком випадків, коли таке спілкування за рішенням суду суперечить інтересам дитини»;
 
-13- Кармазін Ю.А.
У пункті 8) розділу І після слів «а також» вилучити слова: «, а слова «крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров’ю та моральному вихованню» замінити словами «за винятком випадків, коли таке спілкування за рішенням суду суперечить інтересам дитини»;
 
Враховано частково   8) частини четверту і п’яту статті 256-3 викласти в такій редакції:
«4. Прийомні діти мають права, передбачені статтею 247 цього Кодексу.
5. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли таке спілкування може завдати шкоди життю та здоров’ю дитини чи за рішенням суду суперечить інтересам дитини»;
 
    -14- Лук'янова К.Є.
Частини четверту та п’яту статті 256-3 викласти в такій редакції: «4. Прийомні діти мають права, передбачені статтею 247 цього Кодексу. 5. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли таке спілкування може завдати шкоди їхньому життю та здоров’ю чи за рішенням суду суперечить інтересам дитини».
 
Враховано    
38. 9) частину першу статті 256-4 викласти у такій редакції:
 
   9) частину першу статті 256-4 викласти в такій редакції:
 
39. «1. Рішення про створення прийомної сім’ї та влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомної сім’ї приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим органом міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення), районної у місті ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
   «1. Рішення про створення прийомної сім’ї та влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомної сім’ї приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим органом міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення), районної у місті ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
40. 10) частину першу статті 256-5 доповнити реченням такого змісту: «Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати десяти осіб, включаючи рідних (усиновлених) дітей. До загальної кількості дітей не враховуються діти, які народилися після створення дитячого будинку сімейного типу.»;
 
-15- Кармазін Ю.А.
У пункті 10) розділу І після слів: «після створення дитячого будинку сімейного типу.» доповнити новим речення такого змісту: «При подальшому влаштуванні дітей до будинку сімейного типу враховуються діти, які народились після заснування будинку сімейного типу.»
 
Враховано   10) частину першу статті 256-5 доповнити реченнями такого змісту: «Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати десяти осіб, включаючи рідних (усиновлених) дітей. До загальної кількості дітей не враховуються діти, які народилися після створення дитячого будинку сімейного типу. При прийнятті рішення про влаштування дітей до дитячого будинку сімейного типу враховуються всі діти, які проживають в дитячому будинку сімейного типу на день прийняття такого рішення»;
 
41. 11) у статті 256-6:
 
      
42. у частині другій слова і цифри «передбачені статтею 150 цього Кодексу» замінити словами і цифрами «передбачені частинами першою — четвертою, шостою, сьомою статті 150 цього Кодексу»;
 
   11) у частині другій статті 256-6 слова і цифри «передбачені статтею 150 цього Кодексу» замінити словами і цифрами «передбачені частинами першою — четвертою, шостою, сьомою статті 150 цього Кодексу»;
 
43. у частині четвертій слова «як опікуни або піклувальники» виключити;
 
-16- Кармазін Ю.А.
Мірошниченко Ю.Р.
Абзац третій пункту 11) розділу І виключити.
 
Враховано      
44. 12) частину п’яту статті 256-7 після слова «Вихованці» доповнити словами і цифрами «мають права, передбачені частиною першою статті 247 цього Кодексу, а також», а слова «крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров’ю та моральному вихованню» замінити словами «за винятком випадків, коли таке спілкування за рішенням суду суперечить інтересам дитини»;
 
-17- Кармазін Ю.А.
У пункті 12) розділу І після слів: «а також» вилучити слова: «, а слова «крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров’ю та моральному вихованню» замінити словами «за винятком випадків, коли таке спілкування за рішенням суду суперечить інтересам дитини»;
 
Враховано   12) частини четверту і п’яту статті 256-7 викласти в такій редакції:
« 4. Вихованці мають права, передбачені статтею 247 цього Кодексу.
5. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли таке спілкування може завдати шкоди життю та здоров’ю дитини чи за рішенням суду суперечить інтересам дитини» ;
 
    -18- Лук'янова К.Є.
Частини четверту та п’яту статті 256-7 викласти в такій редакції: «4. Вихованці мають права, передбачені статтею 247 цього Кодексу. 5. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли таке спілкування може завдати шкоди їхньому життю та здоров’ю чи за рішенням суду суперечить інтересам дитини» ;
 
Враховано    
45. 13) частину першу статті 256-8 викласти у такій редакції:
 
   13) частину першу статті 256-8 викласти в такій редакції:
 
46. «1. Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим органом міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення), районної у місті ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
   «1. Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим органом міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення), районної у місті ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
47. 14) у частині першій статті 282:
 
   14) у частині першій статті 282:
 
48. в абзаці другому слова «потрібен дозвіл урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини» замінити словами «потрібна згода центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей»;
 
-19- Лук'янова К.Є.
В абзацах 2 та 3 частини першої статті 282 після слова «згода» записати слова «на усиновлення дитини».
 
Враховано   в абзаці другому слова «потрібен дозвіл урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини» замінити словами «потрібна згода на усиновлення дитини центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей»;
 
49. в абзаці третьому слова «дозволу урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини» замінити словами «згоди центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей»;
 
   в абзаці третьому слова «дозволу урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини» замінити словами «згоди на усиновлення дитини центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей»;
 
50. 15) у статті 285:
 
   15) у статті 285:
 
51. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
52. «1. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцем не є таємним.»;
 
   «1. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцем не є таємним»;
 
53. частину другу виключити.
 
   частину другу виключити.
 
54. 2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
 
   2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
 
55. 1) статтю 60 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   1) статтю 60 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
56. «5. У разі відсутності відкритого судом провадження у справі суд за заявою фізичної особи, яка не перебуває в сімейних, родинних відносинах з підопічним, може призначити її опікуном над малолітньою особою чи піклувальником над неповнолітньою особою.»;
 
-20- Карпук В.Г.
Мірошниченко Ю.Р.
Частину 5, якою доповнюється ст..60 Цивільного кодексу України – вилучити.
 
Враховано   «5. Суд встановлює опіку над малолітньою особою та піклування над неповнолітньою особою за заявою фізичної особи, яка не перебуває з такою дитиною в сімейних, родинних відносинах»;
 
    -21- Лук'янова К.Є.
Статтю 60 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Суд встановлює опіку над малолітньою особою та піклування над неповнолітньою особою за заявою фізичної особи, яка не перебуває з такою дитиною в сімейних, родинних відносинах».
 
Враховано    
57. 2) у статті 61:
 
   2) у статті 61:
 
58. у частині першій слова «частинами першою та другою» виключити, а слово «статті» замінити словом «статтею»;
 
-22- Лук'янова К.Є.
у частині першій статті 61 слово «статтею» замінити словами «третьою-п’ятою».
 
Немає висновку   у частині першій слова «першою та другою» замінити словами «третьою - п’ятою»;
 
59. доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
60. «2. Порядок встановлення органами опіки та піклування опіки над малолітньою особою та піклування над неповнолітньою особою визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
   «2. Порядок встановлення органами опіки та піклування опіки над малолітньою особою та піклування над неповнолітньою особою визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
61. 3) частини четверту і п’яту статті 63 викласти у такій редакції:
 
-23- Мірошниченко Ю.Р.
2) частини четверту і п’яту статті 63 виключити
 
Відхилено   3) частини четверту і п’яту статті 63 викласти в такій редакції:
 
62. «4. Опікун або піклувальник над фізичною особою, яка визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.
 
-24- Карпук В.Г.
Частину першу змін до ст..63 Цивільного кодексу України вилучити.
 
Відхилено   «4. Опікун або піклувальник над фізичною особою, яка визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.
 
63. Фізичній особі, яка визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, може бути призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників.
 
   Фізичній особі, яка визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, може бути призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників.
 
64. 5. Опікуном над малолітньою особою, піклувальником над неповнолітньою особою призначається особа, яка перебуває з підопічним у сімейних, родинних відносинах.
 
-25- Лук'янова К.Є.
Частину п’яту статті 63 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особа, яка не перебуває у сімейних, родинних відносинах з дитиною, має право звернутися до суду із заявою про призначення її опікуном над малолітньою особою чи піклувальником над неповнолітньою особою».
 
Враховано   5. Опікуном над малолітньою особою, піклувальником над неповнолітньою особою призначається особа, яка перебуває з підопічним у сімейних, родинних відносинах.
Особа, яка не перебуває у сімейних, родинних відносинах з дитиною, має право звернутися до суду із заявою про призначення її опікуном над малолітньою особою чи піклувальником над неповнолітньою особою.
 
65. Під час призначення малолітній особі опікуна або неповнолітній особі піклувальника враховуються особисті стосунки між ними, здатність особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника, а також бажання підопічного.
 
   Під час призначення малолітній особі опікуна або неповнолітній особі піклувальника враховуються особисті стосунки між ними, здатність особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника, а також бажання підопічного.
 
66. Малолітній та неповнолітній особі може бути призначено тільки одного опікуна чи піклувальника.»;
 
-26- Кармазін Ю.А.
Абзац шостий пункту 3) розділу І викласти у такій редакції:
«Малолітній та неповнолітній особі може бути призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників.»
 
Відхилено   Малолітній та неповнолітній особі може бути призначено тільки одного опікуна чи піклувальника»;
 
    -27- Мірошниченко Ю.Р.
Частину четверту статті 63 Цивільного кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
"Малолітній та неповнолітній особі може бути призначено тільки одного опікуна чи піклувальника.".
 
Враховано    
    -28- Кармазін Ю.А.
Після абзацу шостого пункту 3) розділу І доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
«Особа, яка не перебуває в сімейних або родинних відносинах з підопічним, має право звернутися до суду із заявою про призначення її опікуном над малолітньою дитиною чи піклувальником над неповнолітньою дитиною.»
 
Враховано    
67. 4) у частині першій статті 66 слова «опіку або піклування над нею здійснює цей заклад» замінити словами «функції опікуна чи піклувальника щодо неї покладаються на адміністрацію цього закладу».
 
   4) у частині першій статті 66 слова «опіку або піклування над нею здійснює цей заклад» замінити словами «функції опікуна чи піклувальника щодо неї покладаються на адміністрацію цього закладу».
 
68. 3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40—42, ст. 492):
 
   3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
 
69. 1) частину першу статті 157 після слів «про стягнення аліментів» доповнити словами «, про захист прав та законних інтересів дитини»;
 
   1) частину першу статті 157 після слів «про стягнення аліментів» доповнити словами «про захист прав та законних інтересів дитини»;
 
70. 2) у статті 252:
 
   2) у статті 252:
 
71. у частині третій слова «особами без громадянства, що постійно проживають за межами України, або» виключити, а слова «дозвіл уповноваженого органу виконавчої влади» замінити словами «згода уповноваженого центрального органу виконавчої влади»;
 
-29- Лук'янова К.Є.
В частині третій статті 252 після слова «згода» записати слова « на усиновлення дитини».
 
Враховано   у частині третій слова «особами без громадянства, що постійно проживають за межами України, або» виключити, а слова «дозвіл уповноваженого органу виконавчої влади» замінити словами «згода на усиновлення дитини уповноваженого центрального органу виконавчої влади»;
 
72. у частині п’ятій слова «усиновлювачів, які є громадянами» замінити словами «громадян України, які проживають за межами України, та громадян»;
 
   у частині п’ятій слова «усиновлювачів, які є громадянами» замінити словами «громадян України, які проживають за межами України, та громадян»;
 
73. 3) у статті 253:
 
   3) у статті 253:
 
74. частину першу після слів «відкрито за заявами» доповнити словами «громадян України, які проживають за межами України, та», а після слова «уповноваженого» — словом «центрального»;
 
   частину першу після слів «відкрито за заявами» доповнити словами «громадян України, які проживають за межами України, та», а після слова «уповноваженого» — словом «центрального»;
 
75. частину третю доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
   частину третю доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
76. «5) документи, які підтверджують правові підстави для усиновлення дитини (копія свідоцтва про смерть батьків, копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав або про визнання їх безвісно відсутніми чи недієздатними тощо).»;
 
   «5) документи, що підтверджують правові підстави для усиновлення дитини (копія свідоцтва про смерть батьків, копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав або про визнання їх безвісно відсутніми чи недієздатними тощо)»;
 
77. 4) у частині першій статті 254 та частині сьомій статті 255 слова «уповноваженого органу виконавчої влади» замінити словами «уповноваженого центрального органу виконавчої влади».
 
-30- Лук'янова К.Є.
Пункт 4) законопроекту викласти в такій редакції: «4) у частині першій статті 254 слова «уповноваженого органу виконавчої влади» замінити словами «уповноваженого центрального органу виконавчої влади».
Доповнити законопроект пунктом 5) такого змісту:
«5) у частині сьомій статті 255 слова ««іноземцями – також до уповноваженого органу виконавчої влади» замінити словами «громадянами України, які проживають за межами України, або іноземцями – уповноваженого центрального органу «.
 
Враховано   4) у частині першій статті 254 слова «уповноваженого органу виконавчої влади» замінити словами «уповноваженого центрального органу виконавчої влади»;
5) у частині сьомій статті 255 слова «іноземцями – також до уповноваженого органу виконавчої влади» замінити словами «громадянами України, які проживають за межами України, іноземцями – також до уповноваженого центрального органу».
 
78. 4. У Законі України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35; 2003 р., № 28, ст. 211; 2007 р., № 15, ст. 194):
 
   4. У Законі України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35; 2003 р., № 28, ст. 211; 2007 р., № 15, ст. 194):
 
79. 1) у статті 4:
 
   1) у статті 4:
 
80. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
81. абзац четвертий після слів «їх усиновлення» доповнити словами
 
   абзац четвертий доповнити словами «влаштування у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу»;
 
82. «, влаштування у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу»;
 
      
83. абзац п’ятий після слів «виховання дітей у» доповнити словами «сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу,»;
 
   абзац п’ятий після слів «виховання дітей у» доповнити словами «сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу»;
 
84. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
85. «ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;»;
 
   «ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 
86. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
87. доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
88. «звертатися до органів внутрішніх справ щодо проведення розшукової роботи з встановлення місця проживання, перебування батьків дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;».
 
   «звертатися до органів внутрішніх справ щодо проведення розшукової роботи із встановлення місця проживання, перебування батьків дітей, які опинились у складних життєвих обставинах».
 
89. У зв’язку з цим абзаци четвертий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим — сімнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци четвертий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим — сімнадцятим;
 
90. абзац п’ятий після слова «проводити» доповнити словами «інформаційно-просвітницьку»;
 
-31- Мірошниченко Ю.Р.
Слова «інформаційно-просвітницьку» виключити. Лишити редакцію чинного закону.
 
Враховано      
91. абзац восьмий викласти у такій редакції:
 
   абзац восьмий викласти у такій редакції:
 
92. «ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлених, влаштованих під опіку, піклування, у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, до закладів для дітей, притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);»;
 
   «вести облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлених, переданих під опіку, піклування, влаштованих у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, до закладів для дітей, притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок)»;
 
93. абзац одинадцятий після слів «опікунів, піклувальників» доповнити словами «, прийомних батьків, батьків-вихователів»;
 
   абзац одинадцятий після слів «опікунів, піклувальників» доповнити словами «прийомних батьків, батьків-вихователів»;
 
94. доповнити частину після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
95. «визначати потребу в утворенні прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;».
 
-32- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац чотирнадцятий частини 4 виключити.
 
Враховано частково   «визначати потребу у створенні прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу відповідно до кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування до сімейних форм виховання».
 
    -33- Лук'янова К.Є.
Доповнити частину після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:
«визначати потребу в утворенні прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу відповідно до кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що потребують влаштування до сімейних форм виховання;».
 
Враховано    
96. У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим — вісімнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим — вісімнадцятим;
 
97. 2) у статті 11-1:
 
   2) у статті 11-1:
 
98. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
99. «Центри соціально-психологічної реабілітації дітей також можуть бути утворені громадськими, благодійними організаціями та фондами, у тому числі міжнародними, за погодженням з відповідною службою у справах дітей. Такі центри соціально-психологічної реабілітації фінансуються та утримуються за рахунок коштів засновників.».
 
   «Центри соціально-психологічної реабілітації дітей також можуть бути утворені громадськими, благодійними організаціями та фондами, у тому числі міжнародними, за погодженням з відповідною службою у справах дітей. Такі центри соціально-психологічної реабілітації фінансуються та утримуються за рахунок коштів засновників».
 
100. У зв’язку з цим частини другу — п’яту вважати відповідно частинами третьою — шостою;
 
   У зв’язку з цим частини другу — п’яту вважати відповідно частинами третьою — шостою;
 
101. у частині п’ятій слова «Державного казначейства України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади у сфері обслуговування бюджетних коштів»;
 
   у частині п’ятій слова «Державного казначейства України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади у сфері обслуговування бюджетних коштів»;
 
102. 3) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді» і «уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей» і «уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей» у відповідному відмінку.
 
   3) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді» і «уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей» і «уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей» у відповідному відмінку.
 
103. 5. Підпункт 2 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2003 р., № 45, ст. 360; 2006 р., № 12, ст. 104) після слів «звільнених у запас або відставку» доповнити словами «, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування».
 
   5. Підпункт 2 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) після слів «звільнених у запас або відставку» доповнити словами «дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування».
 
104. 6. У Законі України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2002 р., № 32, ст. 232, № 46, ст. 347; 2005 р., № 10, ст. 191, № 11, ст. 202; 2008 р., № 24, ст. 230; 2009 р., № 41, ст. 596; 2012 р., № 4, ст. 20):
 
   6. У Законі України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2002 р., № 32, ст. 232, № 46, ст. 347; 2005 р., № 10, ст. 191, № 11, ст. 202; 2008 р., № 24, ст. 230; 2009 р., № 41, ст. 596; 2012 р., № 4, ст. 20):
 
105. 1) преамбулу після слів «реалізації прав дитини на життя» доповнити словами «, виховання в сім’ї»;
 
   1) преамбулу після слів «реалізації прав дитини на життя» доповнити словами «виховання в сім’ї»;
 
106. 2) абзаци шостий і сьомий статті 1 викласти у такій редакції:
 
-34- Мірошниченко Ю.Р.
1) абзац сьомий статті 1 викласти у такій редакції:
"безпритульні діти – діти, які залишились без батьківського піклування, самі залишили сім‘ю або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання".
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати відповідно абзацом – восьмим.
 
Враховано   2) у статті 1:
абзац шостий викласти в такій редакції:
 
107. «діти, позбавлені батьківського піклування — діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, покинуті в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яких відмовилися забрати з них батьки або інші родичі;
 
-35- Кармазін Ю.А.
Пункт 2) частини шостої розділу І викласти у такій редакції:
«2) у статті 1:
- абзац шостий викласти у такій редакції:
«діти, позбавлені батьківського піклування — діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, покинуті в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яких відмовилися забрати з них батьки або інші родичі, та безпритульні діти;»
 
Відхилено   «діти, позбавлені батьківського піклування, — діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яких відмовилися забрати з них батьки чи інші родичі ;
 
108. діти, які опинились у складних життєвих обставинах — діти, які потрапили в обставини, що порушують їх повноцінну життєдіяльність та розвиток, в подоланні наслідків яких вони потребують допомоги (проживають у сім’ях, в яких батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків; залишилися без батьківського піклування; систематично самовільно залишають місце постійного проживання (перебування); зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства; залучені до найгірших форм дитячої праці; розлучені із сім’єю та не є громадянами України);»;
 
-36- Лук'янова К.Є.
Абзац сьомий залишити в редакції чинного Закону:
«безпритульні діти – діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім’ю або дитячі заклади, де вони виховувалися, і не мають певного місця проживання» (;
У зв’язку з цим абзаци сьомий – чотирнадцятий вважати абзацами восьмим – п’ятнадцятим.
 
Враховано   після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«діти, які опинились у складних життєвих обставинах — діти, які потрапили в обставини, що порушують їх повноцінну життєдіяльність та розвиток, в подоланні наслідків яких вони потребують допомоги (проживають у сім’ях, в яких батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків; залишилися без батьківського піклування; систематично самовільно залишають місце постійного проживання (перебування); зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства; залучені до найгірших форм дитячої праці; розлучені із сім’єю та не є громадянами України)»;
У зв’язку з цим абзаци сьомий – чотирнадцятий вважати абзацами восьмим – п’ятнадцятим;
 
    -37- Кармазін Ю.А.
Після абзацу сьомого пункту 2) частини шостої розділу І доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
«діти, які опинились у складних життєвих обставинах — діти, які потрапили в обставини, що порушують їх повноцінну життєдіяльність та розвиток, в подоланні наслідків яких вони потребують допомоги (проживають у сім’ях, в яких батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків; залишилися без батьківського піклування; систематично самовільно залишають місце постійного проживання (перебування); зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства; залучені до найгірших форм дитячої праці; розлучені із сім’єю та не є громадянами України);»
 
Враховано частково    
    -38- Мірошниченко Ю.Р.
В абзаці восьмому статті 1 слова «залишилися без батьківського піклування» вилучити.
 
Відхилено    
109. 3) у частинах третій і четвертій статті 10 слова «служби у справах неповнолітніх» замінити словами «служби у справах дітей»;
 
   3) у частинах третій і четвертій статті 10 слова «служби у справах неповнолітніх» замінити словами «служби у справах дітей»;
 
110. 4) у статті 24:
 
   4) у статті 24:
 
111. назву статті та частини другу, третю викласти у такій редакції:
 
   назву і частини другу, третю викласти в такій редакції:
 
112. «Стаття 24. Утримання і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах»;
 
-39- Мірошниченко Ю.Р.
У назві статті 24 слова "та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах" – виключити;
 
Відхилено   «Стаття 24. Утримання і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах»;
 
113. «Діти, які опинились у складних життєвих обставинах, можуть тимчасово влаштовуватися у притулки для дітей служб у справах дітей, в центри соціально-психологічної реабілітації дітей, у яких створюються належні житлово-побутові умови та умови, спрямовані на забезпечення їх соціальної адаптації та підготовку до повернення у рідні сім’ї або передачі під опіку і піклування, надається правова, психологічна, медична та інша допомога таким дітям.
 
-40- Кармазін Ю.А.
У абзаці четвертому пункту 4) частини шостої розділу І після слів: «в центри соціально-психологічної реабілітації дітей» доповнити словами: «до соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок)» і далі – за текстом.
 
Враховано   « Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути передані під опіку чи піклування, на усиновлення або влаштовані на виховання в сім’ї громадян (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати на повне державне утримання. Вихованцям зазначених закладів створюються необхідні умови для їх всебічного і гармонійного розвитку, підготовки до самостійного життя та праці.
Діти, які опинились у складних життєвих обставинах, у тому числі безпритульні діти, можуть тимчасово влаштовуватися у притулки для дітей служб у справах дітей, у центри соціально-психологічної реабілітації дітей, до соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок), у яких створюються належні житлово-побутові умови та умови, спрямовані на забезпечення соціальної адаптації таких дітей та їх підготовку до повернення у рідні сім’ї або передачі під опіку і піклування, . надається правова, психологічна, медична та інша допомога.»
 
    -41- Лук'янова К.Є.
Частину другу статті 24 викласти в такій редакції
«Діти, які опинились у складних життєвих обставинах, в тому числі безпритульні діти, можуть тимчасово влаштовуватися у притулки для дітей служб у справах дітей, в центри соціально-психологічної реабілітації дітей, до соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок), у яких створюються належні житлово-побутові умови та умови, спрямовані на забезпечення їх соціальної адаптації та підготовку до повернення у рідні сім’ї або передачі під опіку і піклування, надається правова, психологічна, медична та інша допомога таким дітям.
 
Враховано    
    -42- Мірошниченко Ю.Р.
Частину другу статті 24 виключити
 
Відхилено    
114. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути передані під опіку чи піклування, на усиновлення або влаштовані на виховання в сім’ї громадян (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати на повне державне утримання. Вихованцям зазначених закладів створюються необхідні умови для їх всебічного і гармонійного розвитку, підготовки до самостійного життя та праці.»;
 
      
115. у частині четвертій слова «Міністерства внутрішніх справ України» замінити словами «органів внутрішніх справ»;
 
-43- Мірошниченко Ю.Р.
у частині четвертій після слова дитини доповнити словами «без батьківського піклування, зобов’язані негайно повідомити про це службу у справах дітей за місцем виявлення дитини»
 
Відхилено   у частині четвертій слова «Міністерства внутрішніх справ України» замінити словами «органів внутрішніх справ»;
 
116. у частині шостій слово «неповнолітньої» виключити;
 
   у частині шостій слово «неповнолітньої» виключити;
 
117. у частині одинадцятій слова «або осіб без громадянства» виключити;
 
   у частині одинадцятій слова «або осіб без громадянства» виключити;
 
118. у частині дванадцятій слова «в прийомні сім’ї або дитячі будинки сімейного типу» замінити словами «в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу»;
 
   у частині дванадцятій слова «в прийомні сім’ї або дитячі будинки сімейного типу» замінити словами «в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу»;
 
119. частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:
 
   частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:
 
120. «Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, піклувальників, усиновлювачів, у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім’ях покладається на органи опіки і піклування та інші спеціально уповноважені органи.».
 
-44- Мірошниченко Ю.Р.
Частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:
"Контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, здійснюють служби у справах дітей".
 
Відхилено   «Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, піклувальників, усиновлювачів, у дитячих будинках сімейного типу, у прийомних сім’ях покладається на органи опіки і піклування та інші спеціально уповноважені органи».
 
121. 7. У Законі України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2006 р., № 49, ст. 484; 2007 р., № 15, ст. 194; 2009 р., № 38, ст. 535):
 
   7. У Законі України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2006 р., № 49, ст. 484; 2007 р., № 15, ст. 194; 2009 р., № 38, ст. 535):
 
122. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
123. абзац третій викласти у такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
124. «діти, позбавлені батьківського піклування — діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, покинуті в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яких відмовилися забрати з них батьки або інші родичі;»;
 
   «діти, позбавлені батьківського піклування, — діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яких відмовилися забрати з них батьки чи інші родичі» ;
 
125. друге речення абзацу десятого після слів «включаючи рідних» доповнити словом « (усиновлених)»;
 
   друге речення абзацу десятого після слів «включаючи рідних» доповнити словом « (усиновлених)»;
 
126. абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:
 
   абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
 
127. «місце походження дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування — місце проживання або перебування її біологічних батьків на момент їх смерті або виникнення обставин, що призвели до позбавлення дитини батьківського піклування. У разі коли на момент виникнення таких обставин батьки дитини проживали окремо, місцем походження дитини вважається місце проживання або перебування того з батьків, з ким проживала дитина. Якщо батьки та їх місце проживання чи перебування невідомі, місцем походження дитини визначається місце, де дитину знайшли, або місце розташування медичного закладу, де дитину залишили;»;
 
   «місце походження дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, — місце проживання або перебування біологічних батьків такої дитини на момент їх смерті або виникнення обставин, що призвели до позбавлення дитини батьківського піклування. У разі якщо на момент виникнення таких обставин батьки дитини проживали окремо, місцем походження дитини вважається місце проживання або перебування того з батьків, з яким проживала дитина. Якщо батьки та їх місце проживання чи перебування невідомі, місцем походження дитини визначається місце, де дитину знайшли, або місце розташування медичного закладу, де дитину залишили»;
 
128. 2) у частині першій статті 5:
 
   2) у частині першій статті 5:
 
129. слово «двох» замінити словом «трьох»;
 
   слово «двох» замінити словом «трьох»;
 
130. доповнити частину реченням такого змісту: «У разі розшуку батьків органами внутрішніх справ або розгляду у суді справи строк підготовки документів може бути продовжений за рішенням органу опіки та піклування, але не більше ніж до шести місяців.»;
 
   доповнити реченням такого змісту: «У разі розшуку батьків органами внутрішніх справ або розгляду в суді справи строк підготовки документів може бути продовжений за рішенням органу опіки та піклування, але не більше ніж до шести місяців»;
 
131. 3) у частинах першій, третій статті 17 слова «центри соціальних служб для молоді» замінити словами «центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»;
 
   3) у частинах першій і третій статті 17 слова «центри соціальних служб для молоді» замінити словами «центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»;
 
132. 4) статтю 31 виключити;
 
   4) статтю 31 виключити;
 
133. 5) у частині другій статті 34 слова «двічі на рік» замінити словами «один раз на рік»;
 
-45- Кармазін Ю.А.
Пункт 5) частини сьомої розділу І виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію пунктів.
 
Відхилено   5) у частині другій статті 34 слова «двічі на рік» замінити словами «один раз на рік»;
 
134. 6) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей» у відповідному відмінку.
 
   6) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей» у відповідному відмінку.
 
135. 8. У Законі України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 27, ст. 226):
 
   8. Абзац сьомий частини першої статті 2 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 27, ст. 226) викласти в такій редакції:
 
136. абзац сьомий частини першої статті 2 викласти у такій редакції:
 
      
137. «діти, позбавлені батьківського піклування — діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, покинуті в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яких відмовилися забрати з них батьки або інші родичі;».
 
   «діти, позбавлені батьківського піклування — діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яких відмовилися забрати з них батьки чи інші родичі».
 
138. 9. В абзаці другому пункту 2 Закону України «Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої)» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 35, ст. 346) слова «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей».
 
   9. В абзаці другому пункту 2 Закону України «Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої)» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 35, ст. 346) слова «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей».
 
139. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
140. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-46- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
141. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

-47- Лук'янова К.Є.
Частину 2 Розділу ІІ виключити.
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.