Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері інтелектуальної власності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері інтелектуальної власності
 
-1- Кармазін Ю.А.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування».
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері інтелектуальної власності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У пункті 8 частини першої статті 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199; 2002 р., № 17, ст. 121; 2007 р., № 27, ст. 362) слова «спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування» замінити словами «центральному органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності».
 
-2- Давимука С.А.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Пункт 8 частини першої статті 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199; 2002 р., № 17, ст. 121) вилучити»
 
Враховано   1. Пункт 8 частини першої статті 8 Закону України «Про обов’язковий примірник документів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199; 2002 р., № 17, ст. 121; 2007 р., № 27, ст. 362) виключити.
 
6. 2. В абзаці першому пункту «є» частини першої статті 4 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 33, ст. 432) слова «спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування» замінити словами «центральному органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності».
 
-3- Давимука С.А.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Абзац перший пункту «є» частини першої статті 4 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» викласти у такій редакції:
«зберігати облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць протягом строку, встановленого законодавством, та у разі, якщо виробник одночасно з виробництвом дисків здійснює на них запис інформації, пов’язаної з об’єктами авторського права та/або суміжних прав, надавати два безоплатних примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, який зберігає їх протягом трьох років. «
 
Враховано   2. Абзац перший пункту «є» частини першої статті 4 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 33, ст. 432) викласти в такій редакції:
«зберігати облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць протягом строку, встановленого законодавством, та у разі, якщо виробник одночасно з виробництвом дисків здійснює на них запис інформації, пов’язаної з об’єктами авторського права та/або суміжних прав, надавати на безоплатній основі два примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, який зберігає їх протягом трьох років».
 
    -4- Гуменюк О.І.
В підпункті «є» пункту 1 статті 4 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» після слів "…встановленого законодавством, та» додати слова "у разі, якщо він одночасно з виробництвом дисків здійснює на них запис інформації, яка є об’єктом авторського права та/або суміжних прав», а далі за текстом «надавати два обов'язкових безоплатних примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації центральному органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності, який зберігає їх протягом трьох років відповідно до вимог Закону України «Про обов'язковий примірник документів».
 
Враховано частково    
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
-5- Давимука С.А.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону. "
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.