Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України до Земельного кодексу України (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення)
 
   Про внесення змін до Земельного кодексу України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:
 
   І. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:
 
4. 1. У підпункті “в” пункту 4 розділу ІХ “Прикінцеві положення” слова “про ринок землі” замінити словами “про обіг земель сільськогосподарського призначення”.
 
-1- Бевзенко В.Ф.
Зміни до підпункту «в» пункту 4 розділу ІХ «Прикінцеві положення» Земельного кодексу України викласти таким чином:
«У підпункті «в» пункту 4 розділу ІХ «Прикінцеві положення» слова «про ринок землі» виключити»
 
Враховано   1. У підпункті «в» пункту 4 розділу ІХ «Прикінцеві положення» слова «про ринок землі» виключити.
 
5. 2. У розділі Х «Перехідні положення»:
 
   2. У розділі Х «Перехідні положення»:
 
6. 1) пункт 14 викласти в такій редакції:
 
-2- Каплієнко В.В.
у розділі Х «Перехідні положення»:
пункт 14 викласти в такій редакції:
«14. До набрання чинності законом про обіг сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2014 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств».
 
Відхилено   1) пункт 14 викласти в такій редакції:
 
    -3- Томенко М.В.
пункт 14 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«14. До 1 січня 2016 року забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств».
 
Відхилено    
7. «14. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.»;
 
-4- Кармазін Ю.А.
Абзац другий пункту 1) частини другої викласти у такій редакції:
«14. Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2015 року.»
 
Враховано   «14. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2015 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств»;
 
8. 2) у пункті 15:
 
-5- Каплієнко В.В.
у пункті 15:
абзац перший викласти в такій редакції:
«15. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2014 року, не допускається:»
 
Відхилено   2) у пункті 15:
 
9. абзац перший викласти в такій редакції:
 
-6- Томенко М.В.
у пункті 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України:
абзац перший викласти в такій редакції:
«15. До 1 січня 2016 року не допускається:»
 
Відхилено   абзац перший викласти в такій редакції:
 
10. «15. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення не допускається: «;
 
-7- Кармазін Ю.А.
у абзаці третьому після слова: «призначення» доповнити через кому словами: «але не раніше 1 січня 2015 року,» і далі – за текстом
 
Враховано   «15. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2015 року, не допускається»;
 
11. у абзаці другому підпункту «б» слова «про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року, « замінити словами «про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
-8- Каплієнко В.В.
у абзаці другому підпункту «б» слова «про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року,» замінити словами «про обіг сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2014 року,».
 
Відхилено   в абзаці другому підпункту «б» слова «про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року» замінити словами «про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2015 року».
 
    -9- Томенко М.В.
у абзаці другому підпункту «б» слова «про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року,» замінити словами «про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року».
 
Відхилено    
    -10- Кармазін Ю.А.
у абзаці четвертому після слова: «призначення» доповнити через кому словами: «але не раніше 1 січня 2015 року»
 
Враховано    
12. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
13. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-11- Бевзенко В.Ф.
Прикінцеві положення законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом, розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

    -12- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2015 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення»
 
Відхилено