Кількість абзаців - 33 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4.

 
-1- Пінчук А.П.
Текст законопроекту привести до правил законопроектної техніки
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. І. Абзац чотирнадцятий статті 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377) викласти в такій редакції:
«Імпорт (імпорт товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами».
 
-2- Кармазін Ю.А.
Виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію розділів законопроекту, розділ І, а саме:
«І. Абзац чотирнадцятий статті 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377) викласти в такій редакції:
«Імпорт (імпорт товарів) — купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами».
 
Враховано      
6. ІІ. Частину третю статті 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364) виключити.
 
-3- Кінах А.К.
Розділ ІІ законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -4- Кармазін Ю.А.
Виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію розділів законопроекту, розділ ІІ, а саме:
«ІІ. Частину третю статті 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364) виключити.»
 
Враховано    
7. ІІІ. Внести до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 28, ст. 205) такі зміни:
 
-5- Пінчук А.П.
Абзац перший розділу ІІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2011 р., №23, ст.160):»
 
Враховано   1. У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2011 р., №23, ст.160):
 
8. Абзац перший преамбули викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі».
 
-6- Пінчук А.П.
Абзаци другий та третій розділу ІІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у другому реченні абзацу першого преамбули слова «та їх господарські одиниці» замінити словами «їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання»
 
Враховано   1) у другому реченні абзацу першого преамбули слова «та їх господарські одиниці» замінити словами «їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання»;
2) абзаци другий та третій пункту 7 статті 3 викласти в такій редакції:
«Суб'єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій, окрім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам'яті модемів, які до них приєднанні.
Суб'єкти господарювання, які використовують наступні реєстратори розрахункових операцій, а саме електронні таксометрі, автомати з продажу товарів (послуг) та реєстраторі розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в їх фіскальній пам'яті»;
 
    -7- Пінчук А.П.
До пункту ІІІ Проекту щодо внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»:
«Доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
«Абзаци другий та третій пункту 7 статті 3 викласти в такій редакції:
«Суб'єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій, окрім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам'яті модемів, які до них приєднанні.
Суб'єкти господарювання, які використовують наступні реєстратори розрахункових операцій, а саме електронні таксометрі, автомати з продажу товарів (послуг) та реєстраторі розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в їх фіскальній пам'яті».
 
Враховано    
    -8- Національний банк України
До пункту ІІІ Проекту щодо внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»:
1. Доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
«2. Абзац третій пункту 7 статті 3 після слів «по дротових або бездротових каналах зв'язку» доповнити словами «електронні копії розрахункових документів, фіскальних звітних чеків та».
 
Враховано по суті   
    -9- Журавко О.В.
Частину ІІІ законопроекту стосовно внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 28 (11.07.95), ст. 205) пропонуємо доповнити другим пунктом наступного змісту:
«2. у статті 9:
пункт 6 викласти у такій редакції:
«6) платниками єдиного податку, які підпадають під вимоги підпункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України»;
пункт 13 вилучити.»
 
Відхилено    
9. 2. Частини першу та другу статті 13 викласти у такій редакції:
 
-10- Пінчук А.П.
Абзац перший пункту 2 розділ ІІІ законопроекту викласти в такій редакції:
 
Враховано   3) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
 
10. «Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.
 
-11- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІІ:
абзац другий частини другої виключити, а саме:
«Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.»
 
Враховано      
11. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюються Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики».
 
-12- Пінчук А.П.
В абзаці третьому пункту 2 розділ ІІІ законопроекту слова «та реалізацію» виключити
 
Враховано   «Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюються Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики»;
 
12. 3. У статті 15:
 
   4) у статті 15:
 
13. 1) у частині першій слова «планових або позапланових перевірок» замінити словами «фактичних та документальних перевірок» і далі по тексту;
2) у частині другій слова «оперативних перевірок» замінити словами «фактичних перевірок» і далі по тексту.
 
-13- Пінчук А.П.
Абзаци другий та третій пункту 3 розділ ІІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«у частині першій слова «планових або позапланових перевірок згідно із законодавством України» замінити словами «фактичних та документальних перевірок відповідно до Податкового кодексу України»
у частині другій слова «оперативних перевірок» замінити словами «перевірок відповідно до закону»
 
Враховано   у частині першій слова «планових або позапланових перевірок згідно із законодавством України» замінити словами «фактичних та документальних перевірок відповідно до Податкового кодексу України»;
у частині другій слова «оперативних перевірок» замінити словами «перевірок відповідно до закону»;
 
    -14- Кармазін Ю.А.
У розділі ІІІ:
Пункт 2) частини третьої виключити, а саме:
«2) у частині другій слова «оперативних перевірок» замінити словами «фактичних перевірок» і далі по тексту.»
 
Враховано по суті   
    -15- Ганущак Ю.І.
У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;
- у частині першій статті 15 слова «фактичних» та документальних перевірок» замінити словами «планових або позапланових перевірок»
 
Відхилено Суперечить ст.75 ПКУ щодо видів податкових перевірок   
14. 4. Статтю 16 вилучити.
 
   5) статтю 16 виключити;
 
15. 5. Пункт 7 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти у наступній редакції:
 
   6) у розділі ІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
пункт 7 викласти в такій редакції
 
16. «7. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, що здійснюють розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування, забезпечити узгодження цих документів з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.».
 
-16- Пінчук А.П.
В абзаці другий пункту 5 розділ ІІІ законопроекту слова «Міністерствам та іншим» та слова «та реалізацію» виключити
 
Враховано   «7. Центральним органам виконавчої влади, що здійснюють розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування, забезпечити узгодження цих документів з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики»;
пункт 8 доповнити абзацом другим такого змісту:
«З 1 січня 2014 року дозволяється первинна реєстрація лише реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі та електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг), реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти».
 
    -17- Пінчук А.П.
До пункту ІІІ Проекту щодо внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»:
Підпункт 5 доповнити абзацами такого змісту:
«Пункт 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» доповнити абзацом другим такого змісту:
«З 1 січня 2014 року дозволяється первинна реєстрація лише реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі та електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг), реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти».
 
Враховано    
    -18- Національний банк України
До пункту ІІІ Проекту щодо внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»:
Підпункт 5 доповнити абзацами такого змісту:
«Пункт 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» доповнити абзацом такого змісту:
«З 1 січня 2014 року дозволяється первинна реєстрація лише тих реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі та використання лише тих реєстраторів розрахункових операцій, які передають електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків (окрім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів та реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти)».
 
Враховано по суті   
17. ІV. Внести до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 46 (14.11.95), ст. 345) такі зміни:
 
-19- Журавко О.В.
До пункту ІV проекту щодо внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 46 (14.11.95), ст. 345):
доповнити новими підпунктами наступного змісту:
«1) у статті 1:
абзац сьомий після цифр «2208» доповнити цифрами «2203»;
абзац дев’ятий після слова «пиво» доповнити словами «алкогольний напій»;
абзац двадцять п’ятий після слова «строку» доповнити словами «за умови виконання ліцензійних умов»;
після абзацу двадцять п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«додаток до ліцензії – невід'ємна частина ліцензії, де зазначаються види продукції (товарів), які вправі виробляти чи реалізовувати суб’єкт господарювання, відповідно до отриманої ліцензії, та інши відомості, які передбачені цим Законом»;
«ліцензійні умови — перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших вимог, обов’язкових для виконання у процесі виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного і спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
абзац тридцять другий доповнити новим реченням:
«Єдиний державний реєстр виробників пива - перелік виробників пива, який ведеться органами державної податкової служби України, і містить визначені цим Законом відомості про виробників пива»;
2) доповнити статтю 2 новими частинами такого змісту:
«Внесення даних до Єдиного державного реєстру виробників пива проводиться на підставі заяви суб'єкта господарювання з обов'язковим зазначенням місцезнаходження місця виробництва, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб'єктів господарювання - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Довідка про внесення виробника пива до Єдиного державного реєстру виробників пива видається суб'єкту господарювання протягом п'яти календарних днів від дати подання заяви. Ведення Єдиного державного реєстру виробників пива та видача довідок здійснюються у порядку визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в реєстрі»;
3) у статті 3:
частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
«довідка органу, який видає ліцензії, про відповідність виробництва вимогам, визначених законодавством».
після частини десятої доповнити новими частинами такого змісту:
«Дія ліцензії призупиняється у разі встановлення факту не внесення знаків для товарів і послуг, які може використовувати суб’єкт господарювання у виробництві алкогольних напоїв, у додаток до ліцензії на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до отримання відповідних додатків.
Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом господарювання відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту внесення відповідних знаків для товарів і послуг у додаток до ліцензії.»;
у частині одинадцятій:
абзаци п’ятий і шостий викласти у такій редакції:
«у разі встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання марок акцизного податку;
у разі встановлення факту фальсифікації суб'єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів»;
після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
«не внесення у додаток до ліцензії протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії знаків для товарів і послуг, які вправі використовувати суб’єкт господарювання у виробництві алкогольних напоїв.
у разі порушення ліцензійних умов».;
4) статтю 8 після частини шостої доповнити частиною такого змісту:
«Ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням затверджуються у порядку визначенному законодавством».
У зв’язку з цим частину сьому вважати відповідно частиною восьмою.;
 
Відхилено      
18. абзац четвертий частини четвертої статті 11 викласти у наступній редакції:
 
-20- Пінчук А.П.
Розділ ІV законопроекту щодо змін до абзацу четвертого частини четвертої статті 11 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» виключити у зв’язку із його врегулюванням, прийнятим у другому читанні законопроектом реєстр.№10687 (Закон №5503-VІ від 20.11.12 р.)
 
Враховано      
19. «У разі зміни зразка марок акцизного податку марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу протягом 12-ти місяців з дати запровадження марок нового зразка».
 
-21- Кармазін Ю.А.
Абзац третій розділу ІV викласти у такій редакції:
«У разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками та марками нового зразка алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу (в межах терміну придатності для їх споживання) протягом 12-ти місяців з дня запровадження марок акцизного податку нового зразка».
 
Враховано частково в законопроекті реєстр.№10687 (Закон №5503-VІ від 20.11.12 р.)     
    -22- Журавко О.В.
5) у статті 15:
абзаци п’ятий – сьомий викласти у такій редакції:
«у разі встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання марок акцизного податку (стосовно імпортерів);
у разі встановлення факту торгівлі суб'єктом господарювання немаркованими алкогольними напоями або тютюновими виробами;
у разі встановлення факту переміщення суб'єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем»;
після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:
«у разі встановлення факту зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
у разі порушення ліцензійних умов»;
доповнити частиною такого змісту:
«Ліцензійні умови провадження діяльності із оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та порядок контролю за їх дотриманням, затверджуються в порядку визначенному законодавством».
6) доповнити частину другу статті 17 новим абзацами такого змісту:
«порушення ліцензійних умов - 8500 гривень
виробництво пива суб’єктами господарювання не внесеними до Єдиного державного реєстру виробників пива – 6800 гривень.»;
7) Частину п’ятнадцяту статті 18 викласти у такій редакції:
«У разі якщо суб'єкт господарювання здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами через філію (яка не є юридичною особою), інформація про місцезнаходження філії та її ідентифікаційний код зазначаються в додатку до ліцензії. Встановити додаткову плату у розмірі 100 000 гривень за кожне місце провадження діяльності, яке зазначається в додатках до ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями (крім сидру та перрі) та/або тютюновими виробами. Додаток видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається копія довідки про включення філії до ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним кодом, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.»;»
 
Відхилено    
20. V. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572 із наступними змінами) такі зміни:
 
-23- Воропаєв Ю.М.
Виключити розділ V законопроекту щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України.
 
Враховано по суті     
    -24- Шпенов Д.Ю.
Зміни до Бюджетного кодексу виключити
 
Враховано по суті   
    -25- Корж П.П.
Виключити розділ V проекту Закону щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України.
 
Враховано по суті   
    -26- Кармазін Ю.А.
Виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію розділів законопроекту, розділ V
 
Враховано по суті   
21. 1. частину другу статті 29 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
-27- Глазунов С.М.
Зміни до частини другої статті 29 виключити
 
Враховано      
22. «49-1) 65 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк); «
 
-28- Ганущак Ю.І.
У Бюджетному кодексі України
пункт 49-1 частини статті 29 виключити
 
Враховано   2. Доповнити частину шосту статті 45 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) абзацом другим такого змісту:
«Надати право Кабінету Міністрів України, Національному банку України визначати порядок обігу, обліку та розрахунків із застосуванням фінансових векселів для сплати узгоджених грошових зобов’язань, заборгованості до бюджету та бюджетного фінансування».
 
    -29- Журавко О.В.
доповнити частину V законопроекту щодо змін до Бюджетного кодексу України положеннями такого змісту:
«у підпункті сьомому пункту 2 статті 29 слова «акцизного податку, визначеного у частині першій статті 66 цього Кодексу, та» виключити;
 
Відхилено    
    -30- Журавко О.В.
доповнити частину 6 статті 45 Бюджетного кодексу України абзацом другим такого змісту:
«Надати право Кабінету Міністрів України, Національному банку України, визначати Порядок обігу, обліку та розрахунків із застосуванням фінансових векселів для сплати узгоджених грошових зобов’язань, заборгованості до бюджету та бюджетного фінансування»;
 
Враховано    
    -31- Журавко О.В.
підпункт шостий пункту 1 статті 66 виключити.».
 
Відхилено    
23. 2. у статті 69:
 
      
24. частину першу доповнити новим пунктом такого змісту:
 
-32- Глазунов С.М.
Зміни до частини першої статті 69 виключити
 
Враховано      
25. «20-1) 35 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 10 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 35 відсотків; «
 
-33- Ганущак Ю.І.
У Бюджетному кодексі України
пункт 20-1 частини 1 статті 69 виключити
 
Враховано      
26. пункт 10 частини другої виключити;
 
-34- Глазунов С.М.
Пункт 10 статті 69 викласти у такій редакції:
10) 70 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів – 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 20 відсотків, бюджетів Києва і Севастополя – 70 відсотків.
 
Відхилено      
    -35- Ганущак Ю.І.
У Бюджетному кодексі України
Частину другу статті 69 доповнити новим пунктом такого змісту:
«10) 35 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі до сільських, селищних, міських бюджетів – 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 10 відсотків, бюджетів Києва і Севастополя – 35 відсотків.
 
Відхилено    
27. 3. пункт 5-1 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
-36- Ганущак Ю.І.
У Бюджетному кодексі України
- Прикінцеві та перехідні положення доповнити новим пунктом такого змісту:
5-1. Установити, що екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховується у таких пропорціях:
1) до спеціального фонду державного бюджету:
у 2011-2012 роках - 30 відсотків;
у 2013 році - 53 відсотки, з них 33 відсотки із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
з 2014 року - 65 відсотків, з них 50 відсотків із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
2) до спеціального фонду місцевих бюджетів:
у 2011-2012 роках - 70 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків;
у 2013 році - 47 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 33,5 відсотка, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 13,5 відсотка, бюджетів міст Києва та Севастополя - 47 відсотків;
з 2014 року - 35 відсотків згідно з пунктом 10 частини другої статті 69 цього Кодексу.
 
Відхилено   3. У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):
1) частину другу статті 7 після пункту 37-4 доповнити новими пунктами такого змісту:
«38) встановлює за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику ознаки фіктивності емітента цінних паперів;
39) приймає рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, у порядку, встановленому Комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
У зв’язку з цим пункт 38 вважати пунктом 40;
2) статтю 8 після пункту 5 доповнити новими пунктами такого змісту:
«5-1) зупиняти обіг цінних паперів емітента у зв’язку включенням його до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;
5-2) подавати позов до суду про припинення юридичної особи - емітента у зв’язку з включенням його до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;
5-3) скасовувати реєстрацію випуску цінних паперів емітента у зв’язку з прийняттям відповідного рішення суду за позовом Комісії, передбаченого пунктом 5-2 цієї статті;
6) встановлювати максимальні розміри тарифів на оплату послуг фондової біржі за погодженням з Антимонопольним комітетом України».
4. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами)
1) частину другу статті 38 доповнити новим абзацом такого змісту:
«визнання юридичної особи - емітента такою, що відповідає ознакам фіктивності»;
2) доповнити статтею 39-1 такого змісту:
«Стаття 39-1. Порядок проведення державної реєстрації припинення банка на підставі рішення Національного банка України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку
1. Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, направляє його копію державному реєстратору за місцезнаходженням банку для внесення до Єдиного державного реєстру запису про таке рішення.
Дата надходження відповідного рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення, зазначеного у частині першій цієї статті, внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення і в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку застосовуються обмеження, які встановлені частиною другою статті 35 цього Закону.
4. Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження копії рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду внести відповідний запис до Єдиного державного реєстру.
5. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після прийняття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб рішення про затвердження звіту про завершення ліквідації банку негайно направляє його копію державному реєстратору за місцезнаходженням банку для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.
Дата надходження копії рішення про затвердження звіту про завершення ліквідації банку вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження копії рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку заповнити реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та в той же день передати органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення для зняття юридичної особи з обліку.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи є датою припинення юридичної особи.
7. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації припинення юридичної особи повинен видати (надіслати поштовим відправленням) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, другий примірник якого залучається до реєстраційної справи такої юридичної особи».
5. У Законі України «Про обіг векселів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 24, ст. 128):
частину першу статті 4 викласти у такій редакції :
«Видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, крім фінансових векселів»;
частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
«Векселі (переказні і прості) складаються у документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені), крім фінансових векселів, що випускаються у без документарній формі.
Правила реєстрації емісії та обігу фінансових векселів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
6. У статті 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України 2006 р., N 31, ст.268):
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі, крім фінансових векселів, що випускаються у бездокументарній формі у визначеному законодавством порядку»;
частину третю доповнити новими абзацами такого змісту:
«Особливості випуску, обігу, погашення та стягнення за фінансовими векселями визначаються:
Національним банком України для векселів, що емітуються банківськими установами (банківський фінансовий вексель);
Кабінетом Міністрів України для векселів, що випускаються центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (казначейський фінансовий вексель).
Правила реєстрації випуску та обліку фінансових векселів затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з Національним банком України».
7. Підпункт 9.2.7. пункту 9.2 статті 9 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638; 2010 р., № 37, ст. 493) викласти в такій редакції:
«9.2.7. Аграрний фонд здійснює закупівлю послуг, пов’язаних з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та страхування об’єктів державного цінового регулювання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
8. Абзац шостий статті 5 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258; 2005 р., № 26, ст. 351; 2007 р., № 12, ст. 104) викласти в такій редакції:
«Аграрний страховий пул, що утворюється відповідно до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».
9. Внести до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137 із наступними змінами) такі зміни:
1) пункт 1.9 статті 1 викласти у такій редакції:
«еквайринг – послуга щодо технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, які здійсненні із використанням електронних платіжних засобів в платіжній системі»;
2) у пунктах 1.45, 1.46 статті 1 (в редакції Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VІ) слово «відстеження» замінити словами «нагляд (оверсайт)» у відповідних відмінках;
3) з пункту 7.2 статті 7 слова «учасникам та» виключити;
4) абзац другий пункту 9.1 статті 9 виключити;
5) з абзацу другого пункту 38.3 статті 38 слова «учасниками та» виключити;
6) у назві розділу ІХ та у статті 41 (в редакції Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VІ) слово «відстеження» замінити словами «нагляд (оверсайт)» у відповідних відмінках;
7) пункт 42.2 статті 42 виключити.
10. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами) такі зміни:
1) у статті 163-13:
абзац перший частини першої після слова «порушення» доповнити словами «небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, комерційним агентом банку»;
в абзаці другому частини першої слова «юридичної особи-суб’єкта господарювання» замінити словами «небанківської фінансової установи, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, комерційного агента банку».
2) доповнити статтею 163-15 такого змісту:
«163-15. Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги).
Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), в тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів –
тягне за собою накладення на фізичну особу – підприємця, посадових осіб юридичної особи штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені цією статтею, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
3) в абзаці першому статті 164-2 слова «порушення правил ведення касових операцій» виключити;
4) у статті 166-20 (в редакції Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VІ):
слово «відстеження» замінити словами «нагляд (оверсайт)» у відповідних відмінках;
в абзаці другому частини першої, абзаці другому частини другої, абзаці другому частини третьої слова «посадових осіб юридичних осіб» замінити словами «фізичних осіб – підприємців та посадових осіб юридичних осіб»;
5) в абзаці першому частини першої статті 234-2 після слів «пов’язані з» доповнити словами і цифрами «порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 163-13), проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 163-15)».
6) у статті 234-3:
у частині першій слова «або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця» виключити, а слова «третя - сьома» замінити словами «третя, четверта»;
у частині першій (в редакції Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VІ) слово «відстеження» замінити словами «нагляду (оверсайту)»
7) в абзаці двадцять п’ятому підпункту 1 частини першої статті 255 цифри «163-13» виключити.
11. Внести до Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238. із наступними змінами) такі зміни:
1) статтю 1 після терміну «нереалізовані доходи/витрати» доповнити новим терміном «облікові системи» у такій редакції:
«облікові системи – сукупність відносин щодо формування, оброблення, зберігання та передавання інформації між державними органами, фінансовими установами, іншими юридичними особами при реалізації державних проектів».
2) у статті 7:
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) регулює діяльність платіжних систем та систем розрахунків в Україні, визначає порядок і форми платежів, у тому числі між банками»;
у пункті 26 (в редакції Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VІ) слово «відстеження» замінити словами «нагляд (оверсайт)» у відповідному відмінку;
пункти 25, 26 (в редакції Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VІ) вважати відповідно пунктами 28,29.
12. Пункт 1 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» (Голос України, №191 від 11.10.2012 року із наступними змінами) після слів «з дня його опублікування цього Закону» доповнити словами і цифрами «та абзаців дев’ятого-дев’ятнадцятого підпункту 2, абзаців п’ятого, шостого підпункту 10 та підпункту 13 пункту 4 цього розділу, які набирають чинності з 1 січня 2013».
13. Внести до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 32-33, ст. 413) такі зміни:
1) частину четверту статті 10 викласти в такій редакції:
«Суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов’язаних із визначенням та сплатою (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених на підставі норм Податкового кодексу України , а також справ про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган у розумінні Податкового кодексу України»;
2) у пункті сьомому розділу Х:
абзац другий підпункту першого викласти у наступній редакції:
«частину першу статті 12 доповнити пунктами 7 і 8 такого змісту:
«7) справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов’язаних із визначенням та сплатою (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених на підставі норм Податкового кодексу України , а також справ про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган у розумінні Податкового кодексу України;
8) справи за заявами про затвердження планів санації боржника до порушення справи про банкрутство»;
підпункт четвертий виключити».
 
    -37- Шпенов Д.Ю.
У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 1998 р., № 10, ст. 36; 2002 р., № 17, ст. 117, № 29, ст. 194; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 465, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134, № 31, ст. 268, № 35, ст. 296; 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 8, ст. 51, № 29, ст. 392; 2011 р., № 31, ст. 304, № 43, ст. 448, № 44, ст. 456, ст. 471, № 51, ст. 578, № 52, ст. 591; 2012 р., № 7, ст. 53, із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5042-VІ):
а) частину другу статті 7 після пункту 379 доповнити новими пунктами такого змісту:
«38) встановлює за погодженням з Державною податковою службою України ознаки фіктивності емітента цінних паперів;
39) приймає рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, у порядку, встановленому Комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;»
У зв’язку з цим пункт 38 вважати пунктом 40;
б) статтю 8 після пункту п’ятого доповнити новими пунктами такого змісту:
«5-1) зупиняти обіг цінних паперів емітента у зв’язку включенням його до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;
5-2) подавати позов до суду про припинення юридичної особи - емітента у зв’язку з включенням його до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності;
5-3) скасовувати реєстрацію випуску цінних паперів емітента у зв’язку з прийняттям відповідного рішення суду за позовом Комісії, передбаченого пунктом 5-2 цієї статті;
6) встановлювати максимальні розміри тарифів на оплату послуг фондової біржі за погодженням з Антимонопольним комітетом України. «
 
Враховано    
    -38- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців « (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234; 2010 р., № 37, ст. 498; 2011 р., № 23, ст. 160, № 46, ст. 512; із змінами внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5042-VІ) доповнити новим абзацом такого змісту:
«визнання юридичної особи - емітента такою, що відповідає ознакам фіктивності.».
 
Враховано    
    -39- Національний банк України
ІХ. Внести до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 із наступними змінами) такі зміни:
«1. Доповнити новою статтею 39-1 такого змісту:
«Стаття 39-1. Порядок проведення державної реєстрації припинення банка на підставі рішення Національного банка України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку
1. Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, направляє його копію державному реєстратору за місцезнаходженням банку для внесення до Єдиного державного реєстру запису про таке рішення.
Дата надходження відповідного рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення, зазначеного у частині першій цієї статті, внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення і в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку застосовуються обмеження, які встановлені частиною другою статті 35 цього Закону.
4. Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження копії рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду внести відповідний запис до Єдиного державного реєстру.
5. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після прийняття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб рішення про затвердження звіту про завершення ліквідації банку негайно направляє його копію державному реєстратору за місцезнаходженням банку для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.
Дата надходження копії рішення про затвердження звіту про завершення ліквідації банку вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження копії рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку заповнити реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та в той же день передати органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення для зняття юридичної особи з обліку.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи є датою припинення юридичної особи.
7. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації припинення юридичної особи повинен видати (надіслати поштовим відправленням) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, другий примірник якого залучається до реєстраційної справи такої юридичної особи».
 
Враховано    
    -40- Журавко О.В.
«1. У Законі України «Про обіг векселів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 24, ст. 128):
частину першу статті 4 викласти у такій редакції :
„Видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, крім фінансових векселів.";
частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
«Векселі (переказні і прості) складаються у документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені), крім фінансових векселів, що випускаються у без документарній формі.
Правила реєстрації емісії та обігу фінансових векселів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;
 
Враховано    
    -41- Журавко О.В.
у статті 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Офіційний вісник України, 2006, N 13, ст. 857):
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі, крім фінансових векселів, що випускаються у бездокументарній формі у визначеному законодавством порядку. «;
частину третю доповнити новими абзацами такого змісту:
«Особливості випуску, обігу, погашення та стягнення за фінансовими векселями визначаються:
Національним Банком України для векселів, що емітуються банківськими установами (банківський фінансовий вексель);
Кабінетом Міністрів України для векселів, що випускаються Державною казначейською службою України (казначейський фінансовий вексель).
Правила реєстрації випуску та обліку фінансових векселів затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з Національним банком України. «
 
Враховано    
    -42- Пінчук А.П.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
«Підпункт 9.2.7. пункту 9.2 статті 9 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638; 2010 р., № 37, ст. 493) викласти в такій редакції:
«9.2.7. Аграрний фонд здійснює закупівлю послуг, пов’язаних з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та страхування об’єктів державного цінового регулювання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -43- Пінчук А.П.
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
Абзац шостий статті 5 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258; 2005 р., № 26, ст. 351; 2007 р., № 12, ст. 104) викласти в такій редакції:
«Аграрний страховий пул, що утворюється відповідно до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».
 
Враховано    
    -44- Національний банк України
Пропонуємо Проект після пункту V доповнити новими пунктами такого змісту:
«VІ. Внести до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137 із наступними змінами) такі зміни:
1) пункт 1.9 статті 1 викласти у такій редакції:
«еквайринг – послуга щодо технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, які здійсненні із використанням електронних платіжних засобів в платіжній системі»;
2) у пунктах 1.45, 1.46 статті 1 (в редакції Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VІ) слово «відстеження» замінити словами «нагляд (оверсайт)» у відповідних відмінках;
3) з пункту 7.2 статті 7 слова «учасникам та» виключити;
4) абзац другий пункту 9.1 статті 9 виключити;
5) з абзацу другого пункту 38.3 статті 38 слова «учасниками та» виключити;
6) у назві розділу ІХ та у статті 41 (в редакції Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VІ) слово «відстеження» замінити словами «нагляд (оверсайт)» у відповідних відмінках;
7) пункт 42.2 статті 42 виключити.
 
Враховано    
    -45- Національний банк України
VІІ. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами) такі зміни:
У статті 163-13:
1) абзац перший частини першої після слова «порушення» доповнити словами «небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, комерційним агентом банку».
2) в абзаці другому частини першої слова «юридичної особи-суб’єкта господарювання» замінити словами «небанківської фінансової установи, яка має ліцензію Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків, комерційного агента банку».
2. Доповнити новою статтею 163-15 такого змісту:
«163-15. Порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги).
Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), в тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів –
тягне за собою накладення на фізичну особу – підприємця, посадових осіб юридичної особи штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені цією статтею, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
3. З абзацу першого статті 164-2 слова «порушення правил ведення касових операцій» виключити.
4. В статті 166-20 (в редакції Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VІ):
1) слово «відстеження» замінити словами «нагляд (оверсайт)» у відповідних відмінках;
2) в абзаці другому частини першої, абзаці другому частини другої, абзаці другому частини третьої слова «посадових осіб юридичних осіб» замінити словами «фізичних осіб – підприємців та посадових осіб юридичних осіб».
5. З частини першої абзацу першого статті 234-2 після слів «пов’язані з» доповнити словами і цифрами «порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 163-13), проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 163-15)».
6. В статті 234-3:
-в частині першій слова «або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця» виключити, а слова «третя - сьома» замінити словами «третя, четверта»;
-в частині першій в редакції Закону України Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VІ слово «відстеження» замінити словами «нагляду (оверсайту)»
7. В абзаці двадцять п’ятому підпункту 1 частини першої статті 255 цифри «163-13» виключити.
 
Враховано    
    -46- Національний банк України
VІІІ. Внести до Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238. із наступними змінами) такі зміни:
«1. Статтю 1 після терміну «нереалізовані доходи/витрати» доповнити новим терміном «облікові системи» у такій редакції:
«облікові системи – сукупність відносин щодо формування, оброблення, зберігання та передавання інформації між державними органами, фінансовими установами, іншими юридичними особами при реалізації державних проектів».
2. У статті 7:
1) пункт 6 викласти у такій редакції:
«6) регулює діяльність платіжних систем та систем розрахунків в Україні, визначає порядок і форми платежів, у тому числі між банками»;
2) у пункті 26 (в редакції Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VІ) слово «відстеження» замінити словами «нагляд (оверсайт)» у відповідному відмінку;
3) пункти 25, 26 (в редакції Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VІ) вважати відповідно пунктами 28,29.
 
Враховано    
    -47- Національний банк України
Х. Внести до розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» (Голос України, 11.10.2012 N 191 із наступними змінами) такі зміни:
1) пункт 1 після слів «з дня його опублікування цього Закону» доповнити словами і цифрами «та абзаців дев’ятого-дев’ятнадцятого підпункту 2, абзаців п’ятого, шостого підпункту 10 та підпункту 13 пункту 4 цього розділу, які набирають чинності з 1 січня 2013».
 
Враховано    
    -48- Журавко О.В.
Внести до Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 32-33, ст. 413) такі зміни:
частину четверту статті 10 викласти у такій редакції:
«Суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов’язаних із визначенням та сплатою (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених на підставі норм Податкового кодексу України , а також справ про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган у розумінні Податкового кодексу України.»;
у пункті сьомому розділу Х:
абзац другий підпункту першого викласти у наступній редакції:
«частину першу статті 12 доповнити пунктами 7 і 8 такого змісту:
«7) справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов’язаних із визначенням та сплатою (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених на підставі норм Податкового кодексу України , а також справ про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган у розумінні Податкового кодексу України.»;
8) справи за заявами про затвердження планів санації боржника до порушення справи про банкрутство»;
підпункт четвертий виключити.»
 
Враховано    
    -49- Шпенов Д.Ю.
Доповнити частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» новим пунктом такого змісту:
«23) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та її територіальні органи у справах, що вирішуються на підставі законодавства про ринок цінних паперів та про акціонерні товариства.»
 
Відхилено озширює перелік пільг із сплати судового збору   
28. VІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
-50- Пінчук А.П.
Абзаци перший та другий розділ VІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
29. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 листопада 2012 року, крім розділу V, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
-51- 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім підпункту 2 пункту 1 розділу І (щодо змін до пункту 7 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг») цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2014 року»
 
Немає висновку   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім підпункту 2 пункту 1 розділу І (щодо змін до пункту 7 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг») цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2014 року.
 
    -52- Кармазін Ю.А.
Частину першу розділу VІ викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.»
 
Відхилено    
30. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом:
 
31. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
32. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.