Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів)
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112; Офіційний вісник України, 2012 р., №62, ст. 2510; 2013 р., № 1, ст. 7):
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
Привести текст законопроекту до правил нормопроектувальної техніки.
 
Враховано   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112) такі зміни:
1. Підпункт 14.1.176-1 пункту 14.1 статті 14 виключити.
 
    -2- Долженков О.В.
Пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
Виключити пп. 14.1.176-1 з пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.
 
Враховано    
    -3- Бондарєв К.А.
2) абзац 8 підпункту 14.1.176-1 пункту 14 Податкового кодексу викласти в такій редакції: «Пред'явлення фінансового векселя органу державної казначейської служби для цілей цього Кодексу прирівнюється до сплати узгодженого грошового зобов'язання. Казначейський фінансовий вексель може прирівнюватися до сплати в Митну службу митних платежів»
 
Враховано по суті   
    -4- Бондарєв К.А.
пункт 87.1. статті 87 Податкового кодексу доповнити абзацом третім такого змісту:
«Сплата грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючий орган, на підставі відповідної заяви платника може бути здійснена фінансовим казначейським векселем, яким оформлено заборгованість Державного бюджету України перед таким платником податків, за винятками встановленими цим Кодексом»
 
Відхилено    
5. 1) у статті 200:
 
   2. У статті 200:
 
6. а) пункт 200.13 викласти у такій редакції:
 
-5- Одарченко Ю.В.
Підпункти а, б пункту 1 Розділу І виключити.
 
Відхилено   пункт 200.13 викласти в такій редакції:
 
7. „200.13. На підставі отриманого висновку відповідного органу державної податкової служби орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, видає платнику податку зазначену в ньому суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів із бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п'яти операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби»;
 
-6- Бондарєв К.А.
пункт 200.13 статті 200 Податкового кодексу викласти в такій редакції:
«На підставі отриманого висновку відповідного органу державної податкової служби орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, видає платнику податку зазначену в ньому суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів із бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п'яти операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби»;
 
Відхилено Дублює редакцію 1 читання  „200.13. На підставі отриманого висновку відповідного органу державної податкової служби орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, видає платнику податку зазначену в ньому суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів із бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п'яти операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби»;
 
8. б) підпункт 200.18.2 пункту 200.18 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 200.18.2 пункту 200.18 викласти в такій редакції:
 
9. „200.18.2. Орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби «;
 
-7- Бондарєв К.А.
пункт 200.18.2. статті 200 Податкового кодексу викласти в такій редакції:
«Орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби»
 
Відхилено Дублює редакцію 1 читання  „200.18.2. Орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби «.
3. У пункті 213.2 статті 213:
підпункт 213.2.3 доповнити словами „фінансовими банківськими векселями, виданими у формі електронного документа, та фінансовими казначейськими векселями».
у підпункті 213.2.4 слова «видала ордерний або борговий цінний папір, з видачі та погашення цінних паперів» замінити словами «видала або урахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та погашення цінних папері»;
 
    -8- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
5. Підпункт 213.2.3 пункту 213.2 статті 213 доповнити словами „фінансовими банківськими векселями, виданими у формі електронного документа, та фінансовими казначейськими векселями».
 
Враховано    
    -9- Національний банк України
Пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
в) підпункт 213.2.3 пункту 213.2 статті 213 доповнити словами „неемісійними цінними паперами, виданими у формі електронного документа».
 
Враховано по суті   
    -10- Долженков О.В.
Доповнити пункт 213.2 статті 213 підпунктом 213.2.8 наступного змісту:
«213.2.8. операції з неемісійними цінними паперами.»
 
Враховано по суті   
    -11- Циркін І.М.
Законопроект доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. У підпункті 213.2.4 пункту 213.2 статті 213 слова «видала ордерний або борговий цінний папір, з видачі та погашення цінних паперів» замінити словами «видала або урахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та погашення цінних папері»;
 
Враховано    
10. 2) у підрозділі 10 розділу ХХ „Перехідні положення»:
 
   4. Підрозділ 10 розділу ХХ „Перехідні положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
 
11. а) у пункті 16:
 
-12- Одарченко Ю.В.
Підпункт а пункту 2 Розділу І виключити як такий, що не відноситься до сфери регулювання запропонованого законопроекту.
 
Враховано      
12. підпункт 1.5 викласти у такій редакції:
 
-13- Царьов О.А.
Підпункт а) пункту 2 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
13. „1.5. Збір сплачується щомісяця у строки, визначені цим Кодексом для місячного звітного періоду.
 
-14- Циркін І.М.
Підпункт а) частини другої статті 1 законопроекту виключити.
 
Враховано      
14. За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штрафи у порядку, визначеному цим Кодексом»;
 
-15- Шаров І.Ф.
Абзац п’ятий підпункту а) пункту 2 Розділу І виключити.
 
Враховано      
15. підпункти 1.6 - 1.8 вилучити;
 
-16- Смітюх Г.Є.
Не вилучати з Податкового кодексу підпунктів 1.6-1.8 Підрозділу 10. Інші перехідні положення Розділу ХХ Перехідні положення.
 
Враховано      
    -17- Бондарєв К.А.
пункт 1.5. розділу хх «Перехідні положення» викласти в такій редакції:
«1.5. Збір сплачується щомісяця у строки, визначені цим Кодексом для місячного звітного періоду. За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штрафи у порядку, визначеному цим Кодексом»
підпункти 1.6 - 1.8 розділу ХХ «Перехідні положення» вилучити.
 
Відхилено    
16. б) доповнити підрозділ пунктом 17 такого змісту:
 
      
17. „17. Установити, що до 1 січня 2014 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманих висновків відповідних органів державної податкової служби із зазначенням сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з бюджету, можуть відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік» за заявою платників податків видавати їм зазначені у висновках суми бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансових казначейських векселів у строки, визначені пунктом 200.13 статті 200 цього Кодексу.
 
-18- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт б) пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
„18. Установити, що до 1 січня 2014 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік» на підставі отриманого від відповідного контролюючого органу висновку із зазначенням суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, видають платнику податку, який подав до такого контролюючого органу заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансового казначейського векселя, зазначену у висновку суму бюджетного відшкодування шляхом видачі у строки, визначені пунктом 200.13 статті 200 цього Кодексу, фінансового казначейського векселя строком обігу до п’яти років.
Видача фінансового казначейського векселя прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів із бюджетного рахунку на рахунок платника податку.
Платники податку мають право здійснювати сплату узгодженого грошового зобов’язання шляхом пред'явлення для погашення (не раніше терміну погашення) органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, фінансового казначейського векселя, виданого відповідно до цього пункту. Таке пред’явлення прирівнюється до сплати узгодженого грошового зобов’язання шляхом перерахування коштів із рахунку платника податку на бюджетний рахунок.
Фінансовий казначейський вексель, виданий відповідно до цього пункту, може бути пред’явлений для погашення органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, до настання терміну його погашення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику у порядку, встановленому цим органом.
Порядок видачі, обігу та погашення фінансових казначейських векселів, виданих відповідно до цього пункту, затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.
 
Враховано   „18. Установити, що до 1 січня 2014 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік» на підставі отриманого від відповідного контролюючого органу висновку із зазначенням суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, видають платнику податку, який подав до такого контролюючого органу заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансового казначейського векселя, зазначену у висновку суму бюджетного відшкодування шляхом видачі у строки, визначені пунктом 200.13 статті 200 цього Кодексу, фінансового казначейського векселя строком обігу до п’яти років.
Видача фінансового казначейського векселя прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів із бюджетного рахунку на рахунок платника податку.
Платники податку мають право здійснювати сплату узгодженого грошового зобов’язання шляхом пред'явлення для погашення (не раніше терміну погашення) органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, фінансового казначейського векселя, виданого відповідно до цього пункту. Таке пред’явлення прирівнюється до сплати узгодженого грошового зобов’язання шляхом перерахування коштів із рахунку платника податку на бюджетний рахунок.
Фінансовий казначейський вексель, виданий відповідно до цього пункту, може бути пред’явлений для погашення органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, до настання терміну його погашення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику у порядку, встановленому цим органом.
Порядок видачі, обігу та погашення фінансових казначейських векселів, виданих відповідно до цього пункту, затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до закону».
 
    -19- Гіршфельд А.М.
У підпункті б) пункту 2 розділу І законопроекту:
в абзаці другому слова «за заявою платників податків» замінити словами :
«за заявою платників податків щодо обрання способу відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість шляхом отримання казначейських векселів»
Підпункт б) пункту 2 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом (четвертим) такого змісту:
«Граничний обсяг випуску фінансових векселів затверджується Кабінетом Міністрів України на підставі матеріалів інвентаризації невідшкодованих сум податку на додану вартість, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2013 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності цим Законом. Відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування та/або підтверджених перевірками після 1 травня 2013 року має здійснюватись виключно шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на поточний рахунок платника податків».
 
Враховано частково    
18. Видача казначейського фінансового векселя прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів із бюджетного рахунку на рахунок платника податку «.
 
-20- Долженков О.В.
Підпункт «б» пункту 2 частини 1 законопроекту викласти в наступній редакції:
«б) доповнити підрозділ пунктом 17 такого змісту:
«17. Установити, що до 1 січня 2014 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманих висновків відповідних органів державної податкової служби із зазначенням сум податку на додану вартість, які задекларовані до відшкодування станом на 01 січня 2013 року та підтверджені перевірками, можуть відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік» за заявою платників податків видавати їм зазначені у висновках суми бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансових казначейських векселів з граничним терміном їх обігу один рік.
Видача фінансового казначейського векселя прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування.
Пред'явлення фінансового казначейського векселя органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, до закінчення строку його погашення для цілей цього Кодексу прирівнюється до сплати узгодженого грошового зобов'язання з цього податку або інших загальнодержавних податків, зборів, що формують дохідну частину Державного бюджету України відповідно до Бюджетного кодексу України. Фінансовий казначейський вексель може бути пред'явлений до закінчення строку його погашення, але не раніше ніж через 90 календарних днів з моменту його видачі.
Після настання строку погашення фінансовий казначейський вексель може бути пред’явлений векселедержателем до погашення органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у будь-який час протягом строків давності, передбачених статтею 102 цього Кодексу. В даному випадку погашення фінансового казначейського векселя відбувається протягом п’яти банківських днів, наступних за днем пред’явлення, шляхом перерахування на поточний рахунок векселедержателя у банківський установі грошових коштів у розмірі номіналу казначейського фінансового векселя, а також відсотків, розрахованих, виходячи з облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент пред’явлення фінансового казначейського векселя до погашення, за весь період його обігу, починаючи з дня видачі і закінчуючи встановленим у ньому днем погашення.»
 
Враховано частково      
    -21- Кужель О.В.
1. Підпункт б пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«б) доповнити підрозділ пунктом 17 такого змісту:
«17. У становити, що до 1 жовтня 2013 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманих висновків відповідних органів доходів і зборів із зазначенням сум фактичної бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка виникла станом на 1 січня 2013 року, що підлягають відшкодуванню з бюджету, можуть відповідно до статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" за заявою платників податків видавати їм зазначені у висновках суми бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансових казначейських векселів протягом п'яти операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби.
Видача фінансових казначейських векселів прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів із бюджетного рахунку на рахунок платника податку.
Платники податків мають право згідно з нормами підпункту 14.1.176-1 пункту 14.1 статті 14 та статті 35 цього Кодексу здійснювати сплату загальнодержавних податків та зборів, встановлених статтею 9 цього Кодексу, шляхом пред'явлення для погашення фінансових казначейських векселів.
Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, зобов'язані за заявою платників податків оформити зарахування сплати такими платниками податків вказаних ними у заяві загальнодержавних податків та зборів, шляхом погашення фінансових казначейських векселів протягом п'яти операційних днів з дати пред'явлення таких векселів».
 
Враховано частково    
    -22- Сенченко А.В.
Підпункт б) пункту 2) розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
    -23- Петьовка В.В.
Пункт 17 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" викласти у такій редакції:
"Установити, що до 1 січня 2014 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманих висновків відповідних органів державної податкової служби ІЗ зазначенням сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з бюджету, можуть за заявою платників податків видавати їм зазначені у висновках суми бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансових казначейських векселів у строки, визначені пунктом 200.13 статті 200 цього Кодексу.
Видача казначейського фінансового векселя прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів із бюджетного рахунку на рахунок платника податку."
 
Відхилено    
    -24- Одарченко Ю.В.
Підпункт б пункту 2 Розділу І викласти у наступній редакції:
«б) доповнити підрозділ пунктом 17 такого змісту:
«17. Встановити, що на період до повної ліквідації заборгованості держави по бюджетному відшкодуванню податку на додану вартість використання фінансових векселів з метою виконання таких зобов’язань не допускається»
 
Відхилено    
    -25- Терьохін С.А.
Пункт 17 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» виключити, у зв’язку з його невідповідністю нормам Закону України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 34, ст.290); а саме нормам п.4 статті 1, частини другої ст.2, ст.7-9, ст.12, частини другої ст.13, ст.20 -21, частини другої ст.22, ст.23, ст.26, ст.28, ст.31, частини 3 ст.32, ст. 33, частини другої ст.34, ст.38, ст.55, ст.59, ст.70, Розділу ІІ та Додатку №2.
 
Відхилено    
    -26- Петьовка В.В.
Пункт 16 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" вилучити.
 
Відхилено    
    -27- Бондарєв К.А.
доповнити розділ хх «Перехідні положення» пунктом 1 7 наступного змісту: «Установити, що до 1 січня 2014 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманих висновків відповідних органів державної податкової служби із зазначенням сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з бюджету, можуть відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" за заявою платників податків видавати їм зазначені у висновках суми бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансових казначейських векселів у строки, визначені пунктом 200.13 статті 200 цього Кодексу.
Видача казначейського фінансового векселя прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів із бюджетного рахунку на рахунок платника податку.
Встановити, що на час обігу казначейських фінансових векселів, сплата грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з податку на додану вартість, нарахованих (визначених) митним органом під час ввезення товарів на митну територію України та/або здійснення контрольно перевірочних заходів під час або після митного оформлення, на підставі відповідної заяви платника може бути здійснена фінансовим казначейським векселем, яким оформлено заборгованість Державного бюджету України перед таким платником податків.
Дія цієї норми не поширюється на сплату грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з податку на додану вартість, нарахованих (визначених) митним органом під час ввезення товарів на митну територію України та/або здійснення контрольно - перевірочних заходів під час або після митного оформлення, за імпортованими підакцизними товарами та товарами, які належать до товарних груп 1-24 УКТ ЗЕД, а також за операціями з імпорту на митну територію України будь - яких товарів, що здійснюються особами, які були зареєстровані платники цього податку менше ніж за дванадцять календарних місяців до місяця, в якому здійснюється такий імпорт, чи суб'єктами оподаткування, що застосовують спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності.
Сума податку на додану вартість за імпортованими підакцизними товарами та товарами, які належать до товарних груп 1-24 УКТ ЗЕД а також за операціями з імпорту на митну територію України будь - яких товарів, що здійснюються особами, які були зареєстровані платникові цього податку менше ніж за дванадцять календарних місяців до місяця, в якому здійснюється такий імпорт, чи суб'єктами оподаткування, що застосовують спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності»
 
Відхилено    
19. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-28- Одарченко Ю.В.
Пункт 1 Розділу ІІ Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Цей закон набуває чинності з 1 січня 2014 року».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -29- Петьовка В.В.
Пункт 1 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти у такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року".
 
Відхилено    
21. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
22. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, передбачивши гарантії забезпечення рівності всіх платників податку, добровільності одержання бюджетного відшкодування сум податку на додану вартість шляхом оформлення фінансових казначейських векселів;
 
-30- Терьохін С.А.
Абзац другий пункту 2 частини ІІ. «Прикінцеві та перехідні положення» виключити, у зв’язку з його невідповідністю нормам Закону України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 34, ст.290); а саме нормам п.4 статті 1, частини другої ст.2, ст.7-9, ст.12, частини другої ст.13, ст.20 -21, частини другої ст.22, ст.23, ст.26, ст.28, ст.31, частини 3 ст.32, ст. 33, частини другої ст.34, ст.38, ст.55, ст.59, ст.70, Розділу ІІ та Додатку №2.
 
Відхилено   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, передбачивши гарантії забезпечення рівності всіх платників податку, добровільності одержання бюджетного відшкодування сум податку на додану вартість шляхом оформлення фінансових казначейських векселів;
 
23. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-31- Кужель О.В.
Розділу ІІ викласти в такій редакції::
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1: Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, передбачивши:
а) гарантії забезпечення рівності всіх платників податку та добровільності одержання бюджетного відшкодування сум податку на додану вартість шляхом оформлення фінансових казначейських векселів;
б) своєчасність та повноту погашення фінансових казначейських векселів відповідно до норм цього Кодексу, включаючи зобов'язання органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, оформити зарахування сплати платниками податків визначених ними загальнодержавних податків та зборів, шляхом погашення у встановлені строки пред'явлених фінансових казначейських векселів;
2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Відхилено   забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.