Кількість абзаців - 37 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання залучення інвестицій (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання залучення інвестицій
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання залучення інвестицій
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Частину першу статті 12-1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991р., № 47, ст. 646; 2012р., № 36, ст. 416, із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VІ) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1. Частину першу статті 12-1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991р., № 47, ст. 646; 2012р., № 36, ст. 416; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VІ) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
6. «застосування до суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», особливостей оподаткування, визначених Податковим і Митним кодексами України;».
 
-1- Гержов Ю.І.
Абзац другий пункту першого викласти в такій редакції:
«застосування до суб’єктів інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», податкових пільг, визначених законодавством України»
 
Враховано редакційно   «застосування до суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти, схвалені відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», податкових пільг та/або зміни строку чи порядку сплати податків та зборів, визначених Податковим і Митним кодексами України».
 
    -2- Фаєрмарк С.О.
Абзац другий пункту 1 Розділу 1 доповнити словами "та/або зміни строку чи порядку сплати податків та зборів"
 
Враховано    
    -3- Мартовицький А.В.
В абзаці другому пункту 1 Розділу 1 слова «у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» виключити
 
Враховано частково    
7. У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим.
 
   У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим.
 
8. 2. У Законі України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» від 6 вересня 2012 року № 5205-VІ:
 
   2. У Законі України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» (Відомості Верховної Ради України, 2013р., № 32, ст. 410):
 
9. 1) частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
 
   1) частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
 
10. «2. Пріоритетними галузями економіки, в яких реалізуються інвестиційні проекти на період з 2013 по 2032 роки, є агропромисловий, житлово-комунальний і машинобудівний комплекси, транспортна інфраструктура.»;
 
-4- Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
«2. Пріоритетними галузями економіки, в яких реалізуються інвестиційні проекти на період з 2013 по 2032 роки, є гірничо-металургійний, агропромисловий, житлово-комунальний і машинобудівний комплекси, транспортна інфраструктура»
 
Враховано редакційно   «2. Пріоритетними галузями економіки є агропромисловий, житлово-комунальний, машинобудівний та гірничо-металургійний комплекси, хімічна і нафтохімічна промисловість, транспортна інфраструктура, курортно-рекреаційна сфера і туризм";
 
    -5- Солошенко М.П.
Абзац третій пункту 2 розділу Івикласти в такій редакції:
«2. Пріоритетними галузями економіки, в яких реалізуються інвестиційні проекти на період з 2013 по 2032 роки, є агропромисловий, житлово-комунальний, машинобудівний і гірничо-металургійний комплекси, транспортна інфраструктура»
 
Враховано редакційно    
    -6- Смітюх Г.Є.
Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
«2. Пріоритетними галузями економіки, в яких реалізуються інвестиційні проекти на період з 2013 по 2032 роки, є промисловий, агропромисловий, житлово-комунальний і машинобудівний комплекси, курортно-рекреаційна сфера і туризм, транспортна інфраструктура, виробництво будівельних матеріалів»
 
Враховано частково    
    -7- Фаєрмарк С.О.
Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
«2. Пріоритетними галузями економіки, в яких реалізуються інвестиційні проекти на період з 2013 по 2032 роки, є агропромисловий, житлово-комунальний і машинобудівний комплекси, транспортна інфраструктура, курортно-рекреаційна сфера і туризм»
 
Враховано редакційно    
    -8- Омельченко В.П.
Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
«2. Пріоритетними галузями економіки, в яких реалізуються інвестиційні проекти на період з 2013 по 2032 роки, є житлово-комунальний, машинобудівний і агропромисловий комплекси, металургійна промисловість, хімічна і нафтохімічна промисловість, деревообробна промисловість, промисловість будівельних матеріалів, легка промисловість, харчова промисловість, транспортна інфраструктура»
 
Враховано частково    
    -9- Кальцев С.Ф.
У підпункті 1 пункту 2 розділу першого проекту Закону , який викладає частину другу статті 2 у новій редакції, речення «Пріоритетними галузями економіки, в яких реалізуються інвестиційні проекти на період з 2013 по 2032 роки, є агропромисловий, житлово-комунальний і машинобудівний комплекси, транспортна інфраструктура» доповнити словами «утилізація та (або) переробка промислових і побутових відходів»
 
Відхилено    
    -10- Благодир Ю.А.
Пункт перший статті 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Пріоритетними галузями економіки, в яких реалізуються інвестиційні проекти на період з 2013 по 2032 роки, є агропромисловий комплекс та галузі економіки, спрямовані на підвищення ефективності агропромислового комплексу, житлово-комунальний і машинобудівний комплекси, транспортна інфраструктура»
 
Враховано частково    
    -11- Благодир Ю.А.
Абзац другий пункту другого статті 2 законопроекту доповнити реченнями такого змісту: «виробництво продукції, що призначена для виробництва, (вирощування) продукції агропромислового комплексу; виробництво продукції, що спрямована на підвищення ефективності агропромислового комплексу»
 
Відхилено    
    -12- Самойленко Ю.П.
В частині 2 пункту 1 розширити перелік пріоритетних галузей економіки наступними галузями економіки: «ракетно-космічна, авіаційна, кораблебудівельна та автомобілебудівельна галузі»
 
Відхилено    
    -13- Дейч Б.Д.
Нетецька О.А.
Абзац другий підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту (зміни до частини другої статті 2 Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць») після слова «машинобудівний» доповнити словами «курортно-туристичний та рекреаційний»
 
Враховано редакційно    
    -14- Лук'янов В.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
11. 2) у статті 3:
 
   2) у статті 3:
 
12. у частині першій слова «здійснюється у порядку та на умовах, визначених цим Законом» замінити словами «надається на конкурсній основі»;
 
-15- Фаєрмарк С.О.
У абзаці другому пункту другого статті 2 слова"надається на конкурсній основі" замінити словами "здійснюється після державної реєстрації інвестиційних проектів в Державному реєстрі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   у частині першій слова «здійснюється у порядку та на умовах, визначених цим Законом» замінити словами «здійснюється після державної реєстрації інвестиційних проектів у Державному реєстрі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
    -16- Шпенов Д.Ю.
Статтю 3 доповнити після частини 3 частиною 4 наступного змісту:
«В рамках реалізації інвестиційних проектів в пріоритетних галузях економіки, передбачених цим законом, не допускається ввезення на територію України товарів гірничо-металургійного комплексу, що виробляються в Україні, без сплати ввізного мита та податку на додану вартість».
У зв’язку з цим частини 4 та 5 вважати частинами 5 та 6.
 
Відхилено    
13. доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
14. «5. Державна підтримка інвестиційної діяльності надається суб’єктам господарювання, які реалізують інвестиційні проекти, спрямовані на:
 
-17- Гержов Ю.І.
Нову частину 5 статті 3 викласти в наступній редакції:
«5. Державна підтримка інвестиційної діяльності надається суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти, спрямовані на:
- організацію виробництва імпортозамінюючої продукції;
- зростання податкових платежів до Державного бюджету України;
- організацію виробництва експортоорієнтованої продукції;
- створення нових робочих місць при забезпеченні виплати заробітної плати, не менше ніж середня заробітна плата по Україні»
 
Враховано частково   «5. Державна підтримка інвестиційної діяльності надається суб’єктам господарювання, які реалізують інвестиційні проекти, спрямовані на:
виробництво імпортозамінної продукції;
виробництво експортоорієнтованої продукції;
 
15. виробництво, зберігання харчових продуктів;
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і устатковання, електричного устатковання, автотранспортних та інших транспортних засобів;
створення об’єктів поводження з відходами (побутовими, промисловими та відходами, які утворилися в результаті добування та перероблення корисних копалин і виробництва електричної та теплової енергії);
будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.
 
-18- Смітюх Г.Є.
Доповнити статтю 3 частиною п’ятою такого змісту:
«5. Державна підтримка інвестиційної діяльності надається суб’єктам господарювання, які реалізують інвестиційні проекти, спрямовані на:
виробництво, зберігання та переробку харчових продуктів;
будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення у промисловій галузі пов’язаною з виробництвом будівельних матеріалів;
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і устаткування, електричного устаткування, автотранспортних та інших транспортних засобів;
створення об’єктів поводження з відходами (побутовими, промисловими та відходами, які утворилися в результаті добування та перероблення корисних копалин і виробництва електричної та теплової енергії);
будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення курортно-рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури»
 
Враховано частково та редакційно  виробництво, зберігання, переробку продукції та сировини, підвищення якості продукції та послуг, що виробляються та/або надаються суб'єктами господарювання агропромислового, житлово-комунального, машинобудівного та гірничо-металургійного комплексів, хімічної і нафтохімічної промисловості, сфери транспортної інфраструктури, курортно-рекреаційної і туристичної сфери;
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і устаткування, електричного устаткування, автотранспортних та інших транспортних засобів;
створення об’єктів поводження з відходами;
будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;
будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення закладів охорони здоров'я, рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури;
підвищення конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного комплексу шляхом модернізації виробництва, створення нових та переобладнання наявних виробничих потужностей, переорієнтації підприємств на іноваційно-інвестиційний шлях розвитку, впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
видобуток металургійної сировини;
виробництво металопродукції;
усунення техногенних ризиків;
збільшення промислових виробництв новітніх технологічних укладів з поглибленою переробкою та випуском інноваційної продукції кінцевого споживання або підвищення якості послуг, які відповідають критеріям, визначеним цим Законом.
 
    -19- Шпенов Д.Ю.
Статтю 3-тю частину 6-ту після слів – «які реалізують інвестиційні проекти, спрямовані на:» доповнити такими положеннями:
- видобуток металургійної сировини;
- виробництво металопродукції.
В частині 6 статті 3 в словосполученні «електронної та оптичної продукції, машин і устатковання» слово «устатковання» замінити на «устаткування»
 
Враховано    
    -20- Кальцев С.Ф.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 2 розділу першого проекту Закону, що доповнює статтю 3 частиною п’ятою: абзац четвертий після слів «які утворилися в результаті добування та переробки корисних копалин,» доповнити словами «діяльності підприємств металургійної галузі»
 
Враховано по суті   
    -21- Фаєрмарк С.О.
В абзаці четвертому частини п’ятої статті 3 слова " (побутовими, промисловими та відходами які утворились в результаті добування та перероблення корисних копалин і виробництва електричної та теплової енергії)" вилучити.
 
Враховано    
    -22- Фаєрмарк С.О.
частину п’яту статті 3 після слів "будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення" доповнити абзацом шостим такого змісту:
"будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення закладів охорони здоров'я, курортно-рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури;"
 
Враховано    
    -23- Дейч Б.Д.
Нетецька О.А.
Доповнити абзацом восьмим підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту (редакція частини п’ятої статті 3 Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць») в такій редакції:
«будівництво, реконструкція і технічне переоснащення об’єктів курортно-туристичного та рекреаційного комплексу»
 
Враховано редакційно    
    -24- Солошенко М.П.
Частину п’яту статті 3 доповнити пунктом такого змісту:
«підвищення конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного комплексу шляхом модернізації виробництва, створення нових та переобладнання наявних виробничих потужностей, переорієнтації підприємств на іноваційно-інвестиційний шлях розвитку, впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій»
 
Враховано    
    -25- Кальцев С.Ф.
частину п’яту статті 3 доповнити абзацом такого змісту: «усунення техногенних ризиків»
 
Враховано    
    -26- Самойленко Ю.П.
Підпункт 4 пункту 2 доповнити такими пунктами:
«проектування, розроблення та вироблення ракетно-космічної, авіаційної та судноплавної техніки»
 
Відхилено    
    -27- Фаєрмарк С.О.
Частину п’яту статті 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
"збільшення промислових виробництв новітніх технологічних укладів з поглибленою переробкою та випуском інноваційної продукції кінцевого споживання або підвищення якості послуг, які відповідають критеріям визначеним цим Законом."
 
Враховано    
    -28- Омельченко В.П.
Абзац восьмий підпункту другого пункту 2 доповнити словами "інші інвестиційні проекти, спрямовані на збільшення промислових виробництв новітніх технологічних укладів з поглибленою переробкою та випуском інноваційної продукції кінцевого споживання"
 
Враховано редакційно    
    -29- Бобов Г.Б.
Підпункт 2 пункту 2 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«виробництво в сільській місцевості, за умови реконструкції і технічного переоснащення об’єктів, які до 1990 року використовувалися в господарській діяльності, але не використовуються для ведення господарської діяльності протягом останніх 15 років, а їх використання з метою ведення господарської діяльності може бути відновлене»
 
Враховано по суті   
    -30- Лук'янов В.В.
У підпункті 2 пункту 2 розділу 1 виключити слова "Державна підтримка інвестиційної діяльності надається суб'єктам господарювання, які реалізують інвестиційні проекти, спрямовані на:
виробництво, зберігання харчових продуктів;
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і устатковання, електричного устатковання, автотранспортних та інших транспортних засобів;
створення об'єктів поводження з відходами (побутовими, промисловими та відходами, які утворилися в результаті добування та переробки корисних копалин і виробництва електричної та теплової енергії);
будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення."
 
Відхилено    
16. Перелік інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, для реалізації яких надається державна підтримка, затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
-31- Фаєрмарк С.О.
Останній абзац пункту другого статті 2 викласти у такій редакції:
"Порядок відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   Порядок відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
    -32- Самойленко Ю.П.
Останнє речення підпункту 4 викласти в такій редакції:
«Перелік нових інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, для реалізації яких надається державна підтримка, щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено    
17. 3) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
18. «Стаття 4. Критерії державної підтримки інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки
 
   «Стаття 4. Критерії державної підтримки інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки
 
19. 1. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки надається суб’єктам господарювання після державної реєстрації таких проектів в установленому законодавством порядку, погодження з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, затвердження Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності (далі — уповноважений орган), переліку інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, для реалізації яких надається державна підтримка.
 
-33- Фаєрмарк С.О.
Абзац третій пункту третього статті 2 викласти у такій редакції:
"1. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки надається суб’єктам господарювання після їх відбору Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, схвалення Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності (далі — уповноважений орган) та державної реєстрації шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   1. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки надається суб’єктам господарювання після їх відбору Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, схвалення Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності (далі — уповноважений орган) та державної реєстрації шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
20. 2. Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки може бути проект, реалізація якого передбачається на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або технічне переоснащення (за обов’язкової умови виділення окремого структурного підрозділу, в якому реалізовуватиметься інвестиційний проект), та який водночас відповідатиме таким критеріям:
 
-34- Фаєрмарк С.О.
У абзаці четвертому пункту третього статті 2 слово "водночас" - виключити
 
Враховано   2. Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки може бути проект, реалізація якого передбачається на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або технічне переоснащення (за обов’язкової умови виділення окремого структурного підрозділу, в якому реалізовуватиметься інвестиційний проект), що відповідатиме таким критеріям:
 
21. 1) забезпечення підвищення конкурентоспроможності виробництва, в тому числі шляхом підвищення енергоефективності та продуктивності праці, сприяння модернізації національної економіки шляхом впровадження сучасних технологій, зменшення забруднення навколишнього природного середовища;
 
-35- Фаєрмарк С.О.
Пункт перший частини другої статті 4 викласти в такій редакції:
"1) забезпечення підвищення конкурентоспроможності виробництва або якості надання послуг, в тому числі шляхом підвищення енергоефективності та продуктивності праці, сприяння модернізації національної економіки шляхом впровадження сучасних технологій, зменшення забруднення навколишнього природного середовища, забезпечення імпортозаміщення або приросту експорту продукції поглибленої переробки та кінцевого споживання;"
 
Враховано   1) забезпечення підвищення конкурентоспроможності виробництва або якості надання послуг, у тому числі шляхом підвищення енергоефективності та продуктивності праці, сприяння модернізації національної економіки шляхом впровадження сучасних технологій, зменшення забруднення навколишнього природного середовища, забезпечення імпортозаміщення або приросту експорту продукції поглибленої переробки та кінцевого споживання;
 
    -36- Омельченко В.П.
Підпункт перший пункту другого викласти в такій редакції:
«1) забезпечення підвищення конкурентоспроможності виробництва, в тому числі шляхом підвищення енергоефективності та продуктивності праці, сприяння модернізації національної економіки шляхом впровадження сучасних технологій, забезпечення імпортозаміщення або приросту експорту продукції поглибленої переробки та кінцевого споживання, зменшення забруднення навколишнього природного середовища»
 
Враховано редакційно    
22. 2) загальна кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну:
 
-37- Шаповалов Ю.А.
У розділі І у частині другій у пункті 3 абзац 7-9 викласти у такій редакції:
«120 млн. грн. — для суб’єктів великого підприємництва;
10 млн. грн. — для суб’єктів середнього підприємництва;
5 млн. грн. — для суб’єктів малого підприємництва»
 
Відхилено   2) загальна кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну:
 
23. 12 млн. євро — для суб’єктів великого підприємництва;
 
   12 мільйонів євро — для суб’єктів великого підприємництва;
 
24. 1 млн. євро — для суб’єктів середнього підприємництва;
 
   1 мільйон євро — для суб’єктів середнього підприємництва;
 
25. 500 тис. євро — для суб’єктів малого підприємництва;
 
-38- Гержов Ю.І.
В абзаці другому частини 2 статті 4 слова «500 тис. євро — для суб’єктів малого підприємництва» замінити на слова «100 тис. євро — для суб’єктів малого підприємництва»
 
Відхилено   500 тисяч євро — для суб’єктів малого підприємництва;
 
    -39- Наконечний В.Л.
В абзаці дев’ятому пункту 3) розділу І законопроекту цифри та слова «500 тис.євро - для суб’єктів малого підприємництва» замінити цифрами і словами «250 тис.євро - для суб’єктів малого підприємництва»
 
Відхилено    
26. 3) кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, перевищує:
 
   3) кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, перевищує:
 
27. 250 — для суб’єктів великого підприємництва;
 
   250 — для суб’єктів великого підприємництва;
 
28. 50 — для суб’єктів середнього підприємництва;
 
   50 — для суб’єктів середнього підприємництва;
 
29. 25 — для суб’єктів малого підприємництва;
 
-40- Гержов Ю.І.
В абзаці третьому частини 2 статті 4 слова «25 — для суб’єктів малого підприємництва» замінити словами «10 — для суб’єктів малого підприємництва»
 
Відхилено   25 — для суб’єктів малого підприємництва;
 
    -41- Наконечний В.Л.
В абзаці тринадцятому пункту 3) розділу І законопроекту цифри та слова «25- для суб’єктів малого підприємництва» замінити цифрами і словами «15 - для суб’єктів малого підприємництва»
 
Відхилено    
30. 4) середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 раза перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
 
   4) середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 разу перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного (податкового) року.
 
31. 3. У разі коли протягом двох років з дня затвердження Кабінетом Міністрів України переліку інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, для реалізації яких надається державна підтримка, суб’єктом господарювання не забезпечено досягнення інвестиційним проектом критеріїв, установлених частиною другою цієї статті, або не дотримано таких критеріїв протягом подальшого строку реалізації проекту, такий проект за поданням уповноваженого органу виключається з переліку інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, для реалізації яких надається державна підтримка.
 
-42- Фаєрмарк С.О.
У абзаці п’ятнадцятому пункту третього статті 2:
- слова "затвердження Кабінетом Міністрів України переліку" замінити словами "надання державної підтримки для реалізації ";
- слова " для реалізації яких надається державна підтримка" – виключити;
- слова " з переліку " замінити словами "з Державного реєстру".
 
Враховано редакційно   3. У разі якщо протягом двох років з дня надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки суб’єктом господарювання не забезпечено досягнення інвестиційним проектом критеріїв, установлених частиною другою цієї статті, або не дотримано таких критеріїв протягом подальшого строку реалізації проекту, такий проект за поданням уповноваженого органу виключається з Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, для реалізації яких надається державна підтримка.
 
32. 4. Порядок відбору, погодження з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та проведення моніторингу реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-43- Фаєрмарк С.О.
У абзаці шістнадцятому пункту третього статті 2 слова "відбору, погодження з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та " – виключити.
 
Враховано   4. Порядок проведення моніторингу реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
33. 5. Моніторинг реалізації інвестиційних проектів покладається на уповноважений орган»;
 
-44- Фаєрмарк С.О.
Абзац сімнадцятий пункту третього статті 2 – виключити.
 
Враховано      
34. 4) пункт 3 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
 
   4) пункт 3 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
 
35. «3) розгляд поданих суб’єктами господарювання інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, їх погодження та надсилання уповноваженому органові для подання Кабінетові Міністрів України;».
 
-45- Фаєрмарк С.О.
У абзаці другому пункту четвертого статті 2 слова " їх погодження та надсилання уповноваженому органові для подання " замінити словами "та подання їх уповноваженому органові на розгляд для внесення пропозицій щодо їх схвалення ".
 
Враховано   «3) розгляд поданих суб’єктами господарювання інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та подання їх уповноваженому органові на розгляд для внесення пропозицій щодо їх схвалення Кабінетом Міністрів України».
 
36. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.