Кількість абзаців - 39 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" щодо вдосконалення координації і контролю у сфері національної безпеки і оборони (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" щодо вдосконалення координації і контролю у сфері національної безпеки і оборони
 
   Про внесення змін до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" щодо вдосконалення координації і контролю у сфері національної безпеки і оборони
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 237) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 237) такі зміни:
 
5. 1) статтю 2 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
"Рада національної безпеки і оборони України відповідно до цього Закону своїм рішенням, що вводиться в дію указом Президента України, затверджує Регламент Ради національної безпеки і оборони України.
Порядок роботи Ради національної безпеки і оборони України встановлюється цим Законом та Регламентом Ради національної безпеки і оборони України";
 
-1- Сотник О.С.
Пункт 1 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   1) статтю 2 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
"Рада національної безпеки і оборони України відповідно до цього Закону своїм рішенням, що вводиться в дію указом Президента України, затверджує Регламент Ради національної безпеки і оборони України.
Порядок роботи Ради національної безпеки і оборони України встановлюється цим Законом та Регламентом Ради національної безпеки і оборони України";
 
6. 2) у статті 4:
 
-2- Льовочкін С.В.
Доповнити статтю 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» (далі – чинного Закону) новою частиною першою такого змісту:
«Рада національної безпеки і оборони України приймає рішення щодо невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України».
 
Враховано редакційно   2) у статті 4:
 
7. а) у пункті 1:
 
   а) у пункті 1:
 
8. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
9. "1) розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України належать до сфери національної безпеки і оборони, та подає пропозиції Президентові України, приймає рішення щодо";
 
-3- Єфімов М.В.
В абзаці третьому підпункту «а» пункту 2 розділу І проекту слова «приймає рішення» виключити.
 
Відхилено   "1) розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України належать до сфери національної безпеки і оборони, та подає пропозиції Президентові України, приймає рішення щодо";
 
    -4- Ільюк А.О.
В абзаці третьому підпункту «а» пункту 2 розділу І проекту слова «приймає рішення» виключити.
 
Відхилено    
    -5- Кожем'якін А.А.
В абзаці третьому підпункту «а» пункту 2 розділу І проекту (зміни до пункту 1 ст. 4 чинного Закону) слова «приймає рішення» виключити.
 
Відхилено    
    -6- Сироїд О.І.
В абзаці третьому підпункту «а» пункту 2 розділу І проекту після слів «приймає рішення» доповнити словами «в межах повноважень Президента України».
 
Відхилено    
    -7- Сотник О.С.
В абзаці третьому підпункту «а» пункту 2 розділу І проекту після слів «приймає рішення» доповнити словами «в межах своїх повноважень».
 
Відхилено    
10. доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
 
   доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
 
11. "невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України";
 
-8- Веселова Н.В.
Абзац п’ятий підпункту «а» пункту 2 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   "невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України";
 
12. б) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   б) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
13. "2) координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, подає Президентові України відповідні висновки та пропозиції";
 
-9- Льовочкін С.В.
Абзац другий підпункту «б» пункту 2 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«2) координує виконання прийнятих Радою національної безпеки і оборони України рішень, введених в дію указами Президента України, і здійснює поточний контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, подає Президентові України відповідні висновки та пропозиції».
 
Враховано   «2) координує виконання прийнятих Радою національної безпеки і оборони України рішень, введених в дію указами Президента України, і здійснює поточний контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, подає Президентові України відповідні висновки та пропозиції»;
 
14. в) доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
-10- Єфімов М.В.
Підпункт «в» пункту 2 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   в) доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
15. "8) координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сферах протидії корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби зі злочинністю";
 
-11- Ільюк А.О.
Підпункт «в» пункту 2 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   "8) координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сферах протидії корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби зі злочинністю";
г) доповнити абзацом двадцятим такого змісту:
«Примітка. Кризовою ситуацією вважається крайнє загострення протиріч, гостра дестабілізація становища в будь-якій сфері діяльності, регіоні, країні»;
 
    -12- Кожем'якін А.А.
Абзац другий підпункту «в» пункту 2 розділу І проекту (новий п. 8 частини першої ст. 4 Закону) виключити.
 
Відхилено    
    -13- Пашинський С.В.
Вінник І.Ю.
Статтю 4 доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. Кризовою ситуацією вважається крайнє загострення протиріч, гостра дестабілізація становища в якій-небудь сфері діяльності, регіоні, країні».
 
Враховано    
    -14- Крулько І.І.
Абзац другий підпункту «в» пункту 2 розділу І проекту (новий п. 8 частини першої ст. 4 Закону) виключити.
 
Відхилено    
    -15- Льовочкін С.В.
Підпункт «в» пункту 2 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
    -16- Сироїд О.І.
В абзаці другому підпункту «в» пункту 2 розділу І проекту слова «координує і контролює діяльність органів» замінити словами «вносить пропозиції органам».
 
Відхилено    
    -17- Сотник О.С.
Абзац 2 підпункту «в» пункту 2 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
16. 3) у частині другій статті 5 слова "Прем'єр-міністра України" замінити словами "Голову Верховної Ради України";
 
   3) у частині другій статті 5 слова "Прем'єр-міністра України" замінити словами "Голову Верховної Ради України";
 
17. 4) частину третю статті 6 доповнити словами "а також інші особи, визначені Президентом України";
 
-18- Веселова Н.В.
Пункт 4 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   4) частину третю статті 6 доповнити словами "а також інші особи, визначені Президентом України";
 
    -19- Кожем'якін А.А.
Пункт 4 розділу І проекту (доповнення до частини третьої ст. 6 Закону) не вбачається необхідним.
 
Відхилено    
    -20- Крулько І.І.
Пункт 4 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
    -21- Льовочкін С.В.
Пункт 4 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
18. 5) у статті 8:
 
   5) у статті 8:
 
19. а) у частині першій слово "поточне" виключити;
 
   а) у частині першій слова "Поточне інформаційно-аналітичне" замінити словами «Інформаційно-аналітичне»;
 
20. б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
21. "Апарат Ради національної безпеки і оборони України є юридичною особою".
 
   "Апарат Ради національної безпеки і оборони України є юридичною особою".
 
22. У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
   У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
23. в) частину третю викласти в такій редакції:
"Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України, його структура і штатний розпис затверджуються Президентом України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України";
 
-22- Льовочкін С.В.
Підпункт «в» пункту 5 розділу І проекту (нова редакція частини третьої ст. 8 Закону) виключити.
 
Відхилено   в) частину третю викласти в такій редакції:
"Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України та його структура затверджуються Президентом України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України";
 
    -23- Пашинський С.В.
Вінник І.Ю.
Підпункт «в» пункту 5 розділу І проекту (нова редакція частини третьої ст. 8 Закону) викласти в такій редакції:
«Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України та його структура затверджуються Президентом України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України».
 
Враховано    
24. 6) статтю 10 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   6) статтю 10 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
25. "Рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади";
 
-24- Веселова Н.В.
Пункт 6 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено   "Рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади";
 
26. 7) пункт 6 статті 11 викласти в такій редакції:
 
   7) пункт 6 статті 11 викласти в такій редакції:
 
27. "6) затверджує Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України, його структуру і штатний розпис за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України";
 
   "6) затверджує Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України, його структуру і штатну чисельність за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України";
 
28. 8) у статті 13:
 
   8) у статті 13:
 
29. а) частину першу доповнити пунктами 7 - 12 такого змісту:
 
   а) частину першу доповнити пунктами 7 - 12 такого змісту:
 
30. "7) подає на затвердження Голові Ради національної безпеки і оборони України Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України, його структуру та штатну чисельність;
 
   "7) подає на затвердження Голові Ради національної безпеки і оборони України Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України, його структуру та штатну чисельність;
 
31. 8) здійснює у період між засіданнями Ради національної безпеки і оборони України координацію і контроль за виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони України центральними та місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, військовими формуваннями у сферах державної безпеки, правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України, у сферах військово-технічного співробітництва, зовнішньополітичній, внутрішньополітичній, інформаційній, економічній, науково-технологічній, екологічній, соціальній та гуманітарній сферах відповідно до введених у дію указами Президента України рішень Ради національної безпеки і оборони України;
 
-25- Ільюк А.О.
Абзац третій підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (новий пункт 8 частини першої ст. 13 Закону) викласти в такій редакції:
«8) за дорученням Голови Ради національної безпеки і оборони здійснює у період між засіданнями Ради національної безпеки і оборони України координацію виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України центральними та місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, військовими формуваннями у сферах державної безпеки, правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України, у сферах військово-технічного співробітництва, зовнішньополітичній, внутрішньополітичній, інформаційній, економічній, науково-технологічній, екологічній, соціальній та гуманітарній сферах відповідно до введених у дію указами Президента України рішень Ради національної безпеки і оборони України».
 
Відхилено   8) здійснює у період між засіданнями Ради національної безпеки і оборони України координацію і контроль за виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони України центральними та місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, військовими формуваннями у сферах державної безпеки, правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України, у сферах військово-технічного співробітництва, зовнішньополітичній, внутрішньополітичній, інформаційній, економічній, науково-технологічній, екологічній, соціальній та гуманітарній сферах відповідно до введених у дію указами Президента України рішень Ради національної безпеки і оборони України;
 
    -26- Крулько І.І.
Абзац третій підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (новий пункт 8 частини першої ст. 13 Закону) виключити.
 
Відхилено    
    -27- Сироїд О.І.
В абзаці третьому підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту слова «координацію і контроль» замінити словом «нагляд», слова «у сферах державної безпеки, правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України, у сферах військово-технічного співробітництва, зовнішньополітичній, внутрішньополітичній, інформаційній, економічній, науково-технологічній, екологічній, соціальній та гуманітарній сферах» виключити.
 
Відхилено    
    -28- Сотник О.С.
Абзац третій підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (новий пункт 8 ст. 13 Закону) виключити.
 
Відхилено    
    -29- Льовочкін С.В.
Абзац третій підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (новий пункт 8 частини першої ст. 13 Закону) викласти в такій редакції:
«8) здійснює у період між засіданнями Ради національної безпеки і оборони України координацію і контроль за виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України».
 
Відхилено    
    -30- Єфімов М.В.
Абзац третій підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (доповнення частини першої статті 13 Закону пунктом 8) виключити.
 
Відхилено    
32. 9) організовує роботу Ставки Верховного Головнокомандувача у разі її утворення;
 
-31- Єфімов М.В.
Абзац четвертий підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (новий пункт 9 частини першої статті 13 Закону) виключити.
 
Відхилено   9) організовує роботу Ставки Верховного Головнокомандувача у разі її утворення;
 
    -32- Кожем'якін А.А.
Абзац четвертий підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (новий п. 9 частини першої статті 13 Закону) узгодити із статтею 8 Закону України «Про оборону України».
 
Відхилено    
    -33- Крулько І.І.
Абзац четвертий підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (новий п. 9 частини першої статті 13 Закону) викласти в такій редакції:
«9) координує та контролює діяльність Генерального штабу Збройних Сил України в особливий період роботи Ставки Верховного Головнокомандувача, у разі її утворення».
 
Відхилено    
    -34- Льовочкін С.В.
Абзац четвертий підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (новий п. 9 частини першої статті 13 Закону) викласти в такій редакції:
«9) надає пропозиції Президенту України про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача, її персонального складу та граничної чисельності та порядку функціонування».
 
Відхилено    
33. 10) бере участь у розгляді пропозицій щодо кандидатур на посади в органах державної влади, діяльність яких пов'язана з питаннями національної безпеки і оборони України і які призначаються на посаду Президентом України або за погодженням із Президентом України; вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо призначення і звільнення керівництва військових формувань, правоохоронних органів;
 
-35- Крулько І.І.
Абзац п’ятий підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (новий п. 10 частини першої статті 13 Закону) виключити.
 
Відхилено   10) бере участь у розгляді пропозицій щодо кандидатур на посади в органах державної влади, діяльність яких пов'язана з питаннями національної безпеки і оборони України і які призначаються на посаду Президентом України або за погодженням із Президентом України; вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо призначення і звільнення керівництва військових формувань, правоохоронних органів;
 
34. 11) подає пропозиції Президенту України щодо призначення заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та визначає їх повноваження;
 
-36- Кожем'якін А.А.
Абзац шостий підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (новий пункт 11 частини першої статті 13) виключити.
 
Враховано редакційно   11) подає пропозиції Президенту України щодо призначення заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та розподілу обов’язків між ними;
 
    -37- Крулько І.І.
Абзац шостий підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (новий пункт 11 частини першої статті 13) викласти в такій редакції:
«11) подає пропозиції Президенту України щодо призначення заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та здійснює розподіл їх повноважень».
 
Враховано редакційно    
    -38- Льовочкін С.В.
Абзац шостий підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (новий пункт 11 частини першої статті 13) викласти в такій редакції:
«11) подає пропозиції Президенту України щодо призначення заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та розподілу повноважень між ними».
 
Враховано редакційно    
    -39- Сотник О.С.
В абзаці шостому підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (новий пункт 11 частини першої статті 13) слова «їх повноваження» замінити словами «розподіл їх посадових обов'язків».
 
Враховано редакційно    
35. 12) вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони";
 
-40- Льовочкін С.В.
Абзац сьомий підпункту «а» пункту 8 розділу І проекту (новий пункт 12 частини першої статті 13) виключити.
 
Відхилено   12) вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони";
 
36. б) частину другу виключити;
 
   б) частину другу виключити;
 
37. 9) у частині першій статті 14 слово "тимчасові" виключити.
 
   9) у частині першій статті 14 слово "тимчасові" виключити.
 
38. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного
за днем його опублікування.