Кількість абзаців - 577 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин)" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин)
 
-1- Скорик М.Л.
Шуфрич Н.І.
Відхилити законопроект
 
Відхилено   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо реформи міжбюджетних відносин)
 
1.

 
-2- Направити на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи.
 
Відхилено      
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3.

 
-3- Мельник С.І.
У законопроекті слова «банки державного сектору», «установи банків» в усіх відмінках /щодо розміщення власних надходжень вищих навчальних закладів та коштів місцевих бюджетів в частині бюджету розвитку і власних надходжень бюджетних установ/ замінити словами «установи державних банків» у відповідному відмінку /приведено у відповідність до законів «Про банки і банківську діяльність» та «Про вищу освіту»/.
 
Відхилено   І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50 - 51, ст. 572) такі зміни:
 
4.

 
-4- Левченко Ю.В.
У законопроекті слова «банки державного сектору», «установи банків», у всіх відмінках замінити словами «установи державних банків.
 
Відхилено      
    -5- Матвієнков С.А.
По тексту законопроекту слова «банків державного сектору» замінити словами «державних банків» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
    -6- Соловей Ю.І.
Зберегти статті, які забезпечать розмежування видатків між бюджетами різних рівнів і збережуть функціонування і фінансування чинного Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні". На даний момент фінансування вище вказаного закону здійснюється відповідно до статей 87-91 Бюджетного кодексу України з державного та місцевих бюджетів.
 
Враховано частково    
5. 1. У частині першій статті 2:
 
   1. У частині першій статті 2:
 
6. а) доповнити пунктами 1, 23--1, 40--1, 48--1 такого змісту:
 
   а) доповнити пунктами 23--1 і 48--1 такого змісту:
 
7. «1) базова дотація – міжбюджетний трансферт на підвищення фіскальної спроможності бюджету, який його отримує;»
 
-7- Мельник С.І.
Виключити нову редакцію пункту 1 статті 2 Кодексу (щодо визначення базової дотації), оскільки відповідне визначення наведено у змінах до статті 96 Кодексу разом з визначенням реверсної дотації.
 
Враховано      
8. у зв’язку з цим пункт 1 вважати пунктом 1--1;
 
      
9. «23--1) єдиний казначейський рахунок – рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України, який консолідує кошти державного та місцевих бюджетів, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інші кошти бюджетних установ та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні;
 
-8- Мельник С.І.
У новому пункті 23-1 статті 2 Кодексу слова «розпорядників і одержувачів бюджетних коштів», «кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інші кошти бюджетних установ» виключити /для узгодження з бюджетною термінологією/.
 
Враховано   «23--1) єдиний казначейський рахунок – рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України, який консолідує кошти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні»;
 
10. 40--1) план заходів з приведення рівня державного боргу та гарантованого державою боргу до граничної величини, визначеної цим Кодексом, – це документ, що схвалюється Верховною Радою України, визначає причини відхилення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу від значення, визначеного частиною другою статті 18 цього Кодексу, якими можуть бути надзвичайні обставини (природні катастрофи, збройні конфлікти, періоди суворої економічної рецесії, скорочення щорічного ВВП на один і більше відсотків, девальвація національної валюти), що мають серйозний вплив на фінансовий стан держави;
 
-9- Іщейкін К.Є.
У пункті а) частини першої – абзац четвертий (щодо плану заходів з приведення рівня державного боргу та гарантованого державою боргу до граничної величини, визначеної цим Кодексом) виключити.
 
Враховано      
    -10- Пинзеник В.М.
Зі статті 2 Кодексу новий пункт 40-1 виключити.
 
Враховано    
    -11- Мельник С.І.
Виключити новий пункт 40-1 статті 2 Кодексу, а відповідне питання унормувати у змінах до частини другої статті 18 Кодексу.
 
Враховано    
11. 48--1) тимчасово вільні кошти єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків бюджету – обсяг коштів, які обліковуються на рахунках у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, отримані як надходження бюджетів, відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності бюджетів (спроможність своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі та розраховуватися за всіма зобов'язаннями) та виникнення заборгованості протягом періоду, на який передбачається розміщення таких коштів на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів і спрямування на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України з подальшим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.»
 
   «48--1) тимчасово вільні кошти єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків бюджету – обсяг коштів, які обліковуються на рахунках у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, отримані як надходження бюджетів, відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності бюджетів (спроможність своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі та розраховуватися за всіма зобов'язаннями) та виникнення заборгованості протягом періоду, на який передбачається розміщення таких коштів на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів і спрямування на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України з подальшим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду»;
 
12. б) пункти 22, 27 (29 вилучити;
 
   б) пункти 22, 27 (29 виключити;
 
13. в) у пункті 36 після слова «селищний» доповнити словами «міський (міста районного значення)».
 
-12- Дмитренко О.М.
В додатковому підпункті 20-1 статті 2 дописати «на створення (будівництво, придбання)»
 
Відхилено   в) у пункті 36 після слова «селищний» доповнити словами «міський (міста районного значення)».
 
14. 2. У частині сьомій статті 6 слова «об’єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом» замінити словами «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».
 
-13- Пинзеник В.М.
У частині четвертій статті 13:
після абзацу тринадцятого доповнити абзацом такого змісту:
«підгрупа 4 - кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки»;
в абзаці двадцятому слова і цифри «за рахунок надходжень підгруп 1 і 3 другої групи» замінити словами і цифрами «за рахунок надходжень підгруп 1, 3 і 4 другої групи»
/положення урядового законопроекту за реєстр. №1657/
 
Враховано   2. У частині сьомій статті 6 слова «об’єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом» замінити словами «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».
3. У частині четвертій статті 13:
після абзацу тринадцятого доповнити абзацом такого змісту:
«підгрупа 4 – кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки»;
в абзаці двадцятому слова і цифри «за рахунок надходжень підгруп 1 і 3 другої групи» замінити словами і цифрами «за рахунок надходжень підгруп 1, 3 і 4 другої групи».
 
15. 3. Частину дев’яту статті 13 викласти в такій редакції:
 
-14- Пинзеник В.М.
Виключити запропоновані у законопроекті зміни до статей 13, 43, 56, 57 та новий пункт 18 розділу VІ Кодексу щодо розміщення власних надходжень вищих навчальних закладів в установах банків.
 
Відхилено   4. Частину дев’яту статті 13 викласти в такій редакції:
 
    -15- Пинзеник В.М.
Виключити запропоновані у законопроекті зміни до статей 13, 43, 73 і 78 Кодексу щодо можливості обслуговування коштів місцевих бюджетів в частині бюджету розвитку і власних надходжень бюджетних установ в банках.
 
Відхилено    
16. «9. Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається. Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами забороняється, крім випадків, передбачених частиною восьмою статті 16 та частиною другою статті 78 цього Кодексу, а також крім розміщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків, розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо таким закладам законом надано відповідне право.».
 
-16- Гриневич Л.М.
У частині 9 статті 13 після слів «державних і комунальних вищих навчальних закладів» доповнити словами «наукових установ».
 
Враховано   «9. Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається. Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами забороняється, крім випадків, передбачених частиною восьмою статті 16 та частиною другою статті 78 цього Кодексу, а також крім розміщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків, розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо таким закладам законом надано відповідне право».
 
    -17- Княжицький М.Л.
Подоляк І.І.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
Тарута С.О.
У пункті 9 статті 13 після слів «державних і комунальних вищих навчальних закладів» додати слова «та закладів культури».
 
Відхилено    
    -18- Березюк О.Р.
Частину четверту статті 13 доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо відповідно до закону або рішення уповноваженого органу управління бюджетна установа зараховує (акумулює) власні надходження та їх використовує на рахунках відкритих в установах банку (крім розміщення коштів н депозитах, поточних рахунках іноземних банків закордонних дипломатичних установ України та розрахунків з бюджету), така установа втрачає статус бюджетної установи, а порядок фінансового забезпечення надання послуг таким суб’єктом господарювання за рахунок бюджетних коштів визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -19- Тимошенко Ю.В.
У частині дев’ятій статті 13 слова «розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти» - вилучити (з огляду на те, що це порушує принцип єдності бюджетної системи та призводить до вимивання коштів із ЄКР)
 
Відхилено    
    -20- Княжицький М.Л.
Для закладів культури поширити положення щодо дозволу розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
    -21- Гриневич Л.М.
Пункт 4 статті 13 доповнити абзацом:
«У разі розміщення вищим навчальним закладом, науковою установою власних надходжень на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків вищий навчальний заклад, наукова установа не втрачає статусу бюджетної установи у випадку відкриття зазначених рахунків в одному і тому ж банку».
 
Відхилено    
17. 4. У абзаці другому частини третьої статті 16 слова «міські ради міст з чисельністю населення понад триста тисяч жителів за офіційними даними органів державної статистики на час ухвалення рішення про здійснення місцевих запозичень» замінити словами «Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська, Севастопольська міські ради, міські ради міст обласного значення».
 
-22- Івченко В.Є.
У змінах до статті 16 абзац перший частини третьої після слова «міські» доповнити словами: «, сільські, селищні».
 
Відхилено   5. В абзаці другому частини третьої статті 16 слова «міські ради міст з чисельністю населення понад триста тисяч жителів за офіційними даними органів державної статистики на час ухвалення рішення про здійснення місцевих запозичень» замінити словами «Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська, Севастопольська міські ради, міські ради міст обласного значення».
 
    -23- Івченко В.Є.
У змінах до статті 16 абзац другий частини третьої викласти у такій редакції:
«Місцеві зовнішні запозичення, у тому числі запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій, можуть здійснювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська, Севастопольська міські ради, міські ради міст обласного та районного значення, сільські та селищні ради.».
 
Відхилено    
    -24- Левченко Ю.В.
Абзац другий частини третьої статті 16 викласти в такій редакції:
«Місцеві зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення понад триста тисяч жителів за офіційними даними органів державної статистики на час ухвалення рішення про здійснення місцевих запозичень. При цьому місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій можуть здійснювати всі міські ради»
 
Відхилено    
    -25- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Абзац другий частини третьої статті 16 викласти у такій редакції: "Місцеві зовнішні запозичення можуть здійснювати всі міські ради".
 
Відхилено    
18. 5. У статті 17:
 
      
19. а) у першому реченні частини першої після слів «резидентів України» доповнити словами «які здійснюють реалізацію інвестиційних проектів»;
 
-26- Унгурян П.Я.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Іщейкін К.Є.
Гордєєв А.А.
Маркевич Я.В.
У статті 17, частина 1, після слів «Державний бюджет України» доповнити словами «, якщо інше не передбачено цим Кодексом».
 
Враховано в уточненій редакції: (підпункт «а» пункту 5 розділу І законопроекту виключити)     
20. б) у частині п’ятій після слів «якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України» доповнити словами « (рішенням про місцевий бюджет).».
 
   6. У частині п’ятій статті 17 після слів «якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України» доповнити словами « (рішенням про місцевий бюджет)».
 
21. 6. У статті 18;
 
   7. У статті 18:
 
22. а) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
-27- Кривенко В.М.
Виключити підпункт а) пункту 6 розділу І законопроекту (стосовно статті 18 Бюджетного кодексу), а саме:
«а) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
«Граничний обсяг надання державних гарантій передбачається в обсязі не більше 5 відсотків обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.»;
 
Враховано      
23. «Граничний обсяг надання державних гарантій передбачається в обсязі не більше 5 відсотків обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України на відповідний бюджетний період»;
 
   а) у частині першій після слів «граничний обсяг державного (місцевого) боргу» доповнити словами «і гарантованого державою боргу»;
 
24. б) абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
-28- Пинзеник В.М.
З пункту 6 підпункт б (що стосується змін до статті 18 Кодексу) виключити.
 
Враховано в уточненій редакції: (доповнити положеннями такого змісту: у першій частині статті 18 після слів «граничний обсяг державного (місцевого) боргу» доповнити словами «і гарантованого державою боргу»; у підпункті »д» пункту 1 частини 1 статті 38 після слів «державного боргу» доповнити словами «і гарантованого державою боргу»; у пункті 2 частини першої статті 40 слова «і державного боргу» замінити словами «державного і гарантованого державою боргу»)  б) абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
    -29- Мельник С.І.
Підпункт «б» пункту 6 розділу І законопроекту /щодо змін частини другої статті 18 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«б) абзац другий частини другої статті 18 доповнити реченням такого змісту: «У такому разі Кабінет Міністрів України невідкладно розробляє та подає для схвалення Верховній Раді України план заходів з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановленої граничної величини. Обмеження щодо граничної величини загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу не застосовується на визначений у такому плані період».
 
Враховано в уточненій редакції: (абзац 2 частини 2 статті 18 викласти в такій редакції: «У разі очікуваного перевищення цієї граничної величини Кабінет Міністрів України невідкладно звертається до Верховної Ради України за дозволом на тимчасове перевищення такої граничної величини та подає для схвалення план заходів з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог»)   
25. «У разі перевищення цієї граничної величини Кабінет Міністрів України зобов'язаний вжити заходів для приведення такого загального обсягу боргів у відповідність із положеннями цього Кодексу та подати до Верховної Ради України разом із проектом Державного бюджету України або змінами до закону про Державний бюджет України проект постанови Верховної Ради України щодо затвердження Плану заходів з приведення рівня державного боргу та гарантованого державою боргу до граничної величини, визначеної цим Кодексом. Обмеження щодо граничної величини загального обсягу боргів не застосовується на строк, визначений у цьому Плані».
 
-30- Іщейкін К.Є.
У пункті б) частини шостої - абзац перший (щодо плану заходів з приведення рівня державного боргу та гарантованого державою боргу до граничної величини, визначеної цим Кодексом) виключити.
 
Відхилено   «У разі очікуваного перевищення цієї граничної величини Кабінет Міністрів України невідкладно звертається до Верховної Ради України за дозволом на тимчасове перевищення такої граничної величини та подає для схвалення план заходів з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог».
 
    -31- Бабак А.В.
Пункт 8 розділу І викласти в редакції: «Пункти 1, 2 статті 20 викласти в редакції: «1. У бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні державного бюджету та на рівні місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом (на рівні інших місцевих бюджетів - за рішенням відповідної місцевої ради).
Обов’язковими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання, оцінка ефективності бюджетних програм».
 
Враховано частково (для місцевих бюджетів з 2017 року)   
26. 7. У пункті 1 частини першої статті 21 слова «офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року» замінити словами «показників валютно (курсової політики, наданих Національним банком України».
 
   8. У пункті 1 частини першої статті 21 слова «офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року» замінити словами «показників валютно (курсової політики, наданих Національним банком України».
 
27. 8. Пункт 6 частини п’ятої статті 22 доповнити словами «при цьому забезпечуючи» і абзацами такого змісту:
 
-32- Бабак А.В.
Підпункт 1 пункту 6 частини п’ятої статті 22 викласти в редакції: «1) розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, здійснює оцінку ефективності бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), при цьому забезпечуючи: своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься; відповідність змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет України/рішенню про місцевий бюджет та/або розпису державного/місцевого бюджету (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштів і правилам складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання; підтвердження результативних показників бюджетних програм офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, запровадження форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору такої інформації».
 
Враховано частково   9. Пункт 6 частини п’ятої статті 22 доповнити словами «при цьому забезпечуючи» і абзацами такого змісту:
 
28. «своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься;
 
   «своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься;
 
29. відповідність змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштів і правилам складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання;
 
-33- Мельник С.І.
В абзаці третьому пункту 8 розділу І законопроекту /щодо змін до пункту 6 частини п’ятої статті 22 Кодексу/ слова «та/або розпису державного бюджету» замінити словами « (рішенням про місцевий бюджет) та/або розпису бюджету» /уточнення є необхідним при застосуванні ПЦМ на місцевому рівні/.
 
Враховано   відповідність змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) та/або розпису бюджету (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштів і правилам складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання;
 
30. підтвердження результативних показників бюджетних програм офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, запровадження форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору такої інформації».
 
   підтвердження результативних показників бюджетних програм офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, запровадження форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору такої інформації».
 
31. 9. Частину третю статті 24 вилучити.
 
-34- Матвієнков С.А.
Частину 9 розділу І - вилучити
 
Враховано      
    -35- Мельник С.І.
Пункт 9 розділу І законопроекту /щодо змін частини третьої статті 24 Кодексу/ виключити (щоб не допустити виключення на постійній основі обмеження щодо обсягу резервного фонду бюджетів), при цьому доповнити розділ VІ новим пунктом 16-1 такого змісту:
«16-1. Установити, що частина третя статті 24 цього Кодексу не застосовується у разі здійснення згідно із законом заходів з часткової мобілізації»;
а також підпункт 1 нового пункту 16 розділу VІ Кодексу доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
«частина третя статті 24»;
у пункті 1 Прикінцевих положень законопроекту слова: і цифри «крім пункту 9 розділу І цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 15, ст. 328)» виключити.
 
Враховано    
    -36- Левченко Ю.В.
Утриматися від вилучення норми, яка встановлює розміри Резервного фонду ДБ.
 
Враховано частково    
    -37- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Частину третю статті 24 викласти у такій редакції:
"3. Резервний фонд бюджету не може перевищувати трьох відсотків обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету".
 
Враховано частково    
32. 10. У статті 24--1:
 
-38- Тимошенко Ю.В.
Пропоную внести зміни до статті 24-1, щодо використання Державного фонду регіонального розвитку, доповнити можливістю його спрямування на фінансування інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку і умовою співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі 10%.
 
Враховано частково   10. У статті 24--1:
а) частини другу – четверту викласти в такій редакції:
«2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів і створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські державні адміністрації до 1 травня року, що передує плановому, подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що сформовані відповідно до частини другої цієї статті, пройшли попередній конкурсний відбір відповідно до законодавства та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у наступному бюджетному періоді.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, на підставі поданих пропозицій здійснює оцінку та відбір зазначених програм і проектів на конкурсних засадах у межах індикативного прогнозного обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку з дотриманням таких критеріїв розподілу між Автономною Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем:
80 відсотків коштів - відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;
20 відсотків коштів - з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника по Україні).
За результатами здійснення оцінки та відповідності поданих інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку вимогам законодавства центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, до 1 серпня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів.
Програми та проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків.
4. Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядок використання таких коштів (включаючи умови спрямування на таку мету частини коштів місцевих бюджетів) визначаються Кабінетом Міністрів України»;
б) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у трьохмісячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України».
 
    -39- Матвієнко А.С.
«Стаття 24-1. Державний фонд регіонального розвитку
2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються для здійснення видатків на фінансування інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, спрямованих на розвиток регіонів, що відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів і спрямовані на забезпечення ефективної реалізації державної регіональної політики, у тому числі. середньо- та довгострокових.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські державні адміністрації до 1 травня року, що передує плановому, подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, перелік та опис інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку що сформовані відповідно до частини другої цієї статті, пройшли попередній конкурсний відбір, відповідно до законодавства, та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у наступному бюджетному періоді.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, на підставі поданих пропозицій здійснює оцінку та відбір зазначених програм і проектів на конкурсних засадах у межах індикативного прогнозного обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку з дотриманням таких критеріїв розподілу між Автономною Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем:
80 відсотків коштів - відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;
20 відсотків коштів - з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника по Україні).
За результатами здійснення оцінки та відповідності поданих інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку вимогам законодавства центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, до 1 серпня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів.
Відповідні програми і заходи в розрізі регіонів затверджуються окремим додатком до Державного бюджету.
Програми та проекти, що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів. Рівень співфінансування з місцевих бюджетів програм та заходів, які фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку становить 10 відсотків. Розподіл вказаної долі спів фінансування між обласним та бюджетами місцевого самоврядування, визначається рішеннями відповідних місцевих рад.
4. Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядок використання таких коштів (включаючи умови спрямування на таку мету частини коштів місцевих бюджетів) визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано уточненій редакції:   
    -40- Мельник С.І.
Пункт 10 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 24-1 Кодексу) доповнити підпунктом «в» такого змісту:
«в) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та відповідними програмами і заходами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної #102622
 
Враховано в уточненій редакції:   
33. а) частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
      
34. «державної підтримки проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад»;
 
-41- Кривенко В.М.
Частину другу статті 24-1 доповнити абзацом такого змісту:
«заходів із створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків.».
 
Враховано в іншій редакції     
    -42- Рудик С.Я.
Абзац п‘ятий частини другої статті 24-1 після слова «регіонів» доповнити словами «крім місцевих капітальних вкладень».
 
Відхилено    
    -43- Івченко В.Є.
У змінах до статті 24-1 частину другу доповнити абзацом такого змісту:
«інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, спрямованих на розвиток регіонів, що відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів, і спрямовані на забезпечення ефективної реалізації державної регіональної політики;».
 
Враховано частково    
35. б) у частині третій:
 
-44- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
Пункт 3 статті 24-1 викласти у такій редакції: «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики в двотижневий строк після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про схвалення прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям у межах індикативного прогнозного обсягу розрахунковий обсяг бюджетних коштів на плановий бюджетний період з дотриманням таких критеріїв розподілу між Автономною Республікою Крим, областями та мм. Києвом і Севастополем: 80 відсотків бюджетних коштів відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні; 20 відсотків бюджетних коштів - з урахуванням рівня соціально - економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких зазначений показник становить менш як 75 відсотків середнього показника по Україні). Ця частина коштів спрямовується на підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіонів та окремих адміністративно-територіальних одиниць, зокрема на фінансування інвестиційних програм (проектів), які сприяють розвитку інфраструктури, створенню нових робочих місць, енергозбереженню та захисту навколишнього природного середовища».
 
Враховано частково      
36. слова «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики» у відповідних відмінках;
 
      
37. в абзаці третьому цифри «70» замінити цифрами «80»;
 
-45- Дмитренко О.М.
У пункті 3 статті 24-1 зменшити долю до 60%, а 40% розподіляти відповідно до рівня валового регіонального продукту на одну особу.
 
Відхилено      
    -46- Левченко Ю.В.
У частині третій статті 24-1:
в абзаці третьому цифри «70» замінити цифрами «20»;
абзац четвертий викласти у новій редакції:
«80% коштів - з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу»;
доповнити після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
«Розподіл цих коштів здійснюються наступним чином:
- 50% - для регіонів, у яких валовий регіональний продукт у на одну особу менше 75 % середнього показника по Україні;
- 30% - для регіонів, у яких валовий регіональний продукт на одну особу від 75 % до 90% середнього показника по Україні;
- 20% - для регіонів, у яких валовий регіональний продукт більше 90% середнього показника по Україні».
 
Відхилено    
38. в абзаці четвертому цифри «30» замінити цифрами «20».
 
-47- Дубневич Б.В.
Статтю 24-1 доповнити новою частиною 5 такого змісту: «Перелік інвестиційних програм (проектів), що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджується Кабінетом Міністрів України у термін не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України. Кабінет Міністрів України забезпечує своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування коштів державного фонду регіонального розвитку.».
 
Враховано частково      
    -48- Кривенко В.М.
У підпункті б) пункту 10 розділу І законопроекту (стосовно статті 24-1) частину третю доповнити абзацом такого змісту:
«Програми та заходи, що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку підлягають спів фінансуванню з місцевих бюджетів. Рівень спів фінансування з місцевих бюджетів програм та проектів, які фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку становить 10 відсотків. Розподіл вказаної части спів фінансування між обласним та бюджетами місцевого самоврядування, визначається рішеннями відповідних місцевих рад.
 
Враховано частково    
    -49- Івченко В.Є.
У змінах до статті 24-1 частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:
«Програми і проекти, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів у розмірі 10 відсотків. Розподіл цієї частки співфінансування між обласним бюджетом та бюджетами місцевих рад визначається рішенням відповідних місцевих рад.».
 
Враховано частково    
39. 11. У першому реченні частини третьої статті 28 слова «а також» замінити словами «фінансування, а також».
 
-50- Бабак А.В.
Пункт 11 розділу І викласти в редакції: «У першому реченні частини третьої статті 28 слова «а також» замінити словами «фінансування, а також».»
 
Враховано   11. У статті 28:
а) у першому реченні частини третьої слова «а також» замінити словами «фінансування, а також»;
б) абзаци третій і четвертий частини п’ятої замінити абзацом такого змісту:
«Головні розпорядники коштів державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені їм законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), відповідно до вимог та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, а також оприлюднюють паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий-сьомий вважати відповідно абзацами четвертим–шостим;
 
    -51- Бабак А.В.
В частині п’ятій статті замість слів «Головні розпорядники коштів державного бюджету до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені їм законом про Державний бюджет України, відповідно до вимог та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики» включити: «Головні розпорядники коштів державного та місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію паспортів бюджетних програм, затверджених в установленому порядку на поточний бюджетний період, звітів про виконання паспортів бюджетних програм та результатів підсумкової оцінки ефективності бюджетних програм за попередній бюджетний період».
 
Враховано в уточненій редакції:   
40. 12. У статті 29:
 
-52- Мельник С.І.
У частині першій статті 29 після цифр «69» доповнити цифрами «69-1» /у зв’язку із включенням нової статті 69-1 до Кодексу/.
 
Враховано   12. У статті 29:
а) у частині першій після цифр «69» доповнити цифрами «69-1»;
 
41. а) у частині другій:
 
-53- Пинзеник В.М.
Виключити нові пункти 24-2, 24-3 та 24-4 та нову редакцію пункту 33 частини другої статті 29, нові пункти 7-1, 7-2, 7-3 і 13-1 частини третьої статті 29 та нові пункти 6-1, 6-2 та 18 частини четвертої статті 30 Кодексу (щодо цільового спрямування окремих адміністративних платежів на функціонування органів Мін’юсту - для забезпечення єдиних підходів щодо оптимізації спеціального фонду).
 
Враховано   б) у частині другій:
 
    -54- Мельник С.І.
У частини другої статті 29 Кодексу:
у новій редакції пункту 1 слова і цифри «на відповідній території України (крім території міста Києва) у розмірі 25 відсотків та 60 відсотків – на території міста Києва» замінити словами і цифрами «у розмірі 25 відсотків на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя) та у розмірі 60 відсотків на території міста Києва»;
у новій редакції пункту 2 слова «державної форми власності» замінити словами «державної власності, що зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі»;
при цьому не застосовувати номери 6-1 та 13-1 щодо нових пунктів частини третьої статті 29 Кодексу та номери 17-19 щодо нових пунктів частини четвертої статті 30 Кодексу /для уникнення юридичних колізій у разі прийняття закону за № 0963 з урахуванням пропозицій Президента/.
 
Враховано    
    -55- Мельник С.І.
Виключити нові пункти 24-2, 24-3 та 24-4 та нову редакцію пункту 33 частини другої статті 29, нові пункти 7-1, 7-2, 7-3 і 13-1 частини третьої статті 29 та нові пункти 6-1, 6-2 та 18 частини четвертої статті 30 Кодексу (щодо цільового спрямування окремих адміністративних платежів на функціонування органів Мін’юсту - для забезпечення єдиних підходів щодо оптимізації спеціального фонду).
 
Враховано    
    -56- -- Вилучити пункт 11 частини другої статті 29.
 
Відхилено    
42. пункти 1 ( 5, 7, 16, 23 – 25--1, 33 викласти у такій редакції:
 
   пункти 1, 2 (5, 7, 16, 23–25--1 викласти у такій редакції:
 
43. «1) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1--1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України (крім території міста Києва) у розмірі 25 відсотків та 60 відсотків ( на території міста Києва;
 
-57- Мельник С.І.
У пункті 1) частини другої статті 29 цифри «25» замінити цифрами «20», цифри «60» замінити цифрами «55».
 
Відхилено   «1) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1--1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у розмірі 25 відсотків на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя) та у розмірі 60 відсотків на території міста Києва;
 
    -58- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
Слова і цифри у розмірі 25 відсотків замінити словами і цифрами 20 відсотків
 
Відхилено    
    -59- -- У пункті 1 частини другої статті 29 слова в дужках (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї частини статті) вилучити.
 
Відхилено    
    -60- Березюк О.Р.
У частині другій статті 29 вилучити пункт 1-1 та передбачити такі надходження у статті 64.
 
Відхилено    
    -61- Яценко А.В.
Абзац четвертий пункту 12 викласти в такій редакції:
«1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва; «;
 
Відхилено    
    -62- Головко М.Й.
Пункт 1 статті 29 виключити
 
Відхилено    
    -63- Дубневич Я.В.
Пункт 1 статті 29 викласти в такій редакції:
«1) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України (крім території міста Києва) у розмірі 15 відсотків та 60 відсотків - на території міста Києва; «
 
Відхилено    
    -64- Юринець О.В.
В пункті 1 частини другої статті 29 цифри «25» замінити цифрами «15».
 
Відхилено    
44. 2) 90 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної форми власності та податку, визначеного пунктом 18 частини першої статті 64, пунктом 1--2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
-65- Мельник С.І.
У пункті 2) частини другої статті 29 цифри «90» замінити цифрами «100».
 
Відхилено   2) 90 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності, що зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі, та податку, визначеного пунктом 18 частини першої статті 64, пунктом 1--2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
    -66- Медуниця О.В.
У статті 29 підпункті 2) доповнити словами «крім території міста Київ»
 
Відхилено    
    -67- Медуниця О.В.
2) Статтю 29 доповнити підпунктом 2
100 відсотків податку на прибуток підприємств міста Києва (крім податку на прибуток підприємств державної форми власності та податку, визначеного пунктом 18 частини першої статті 64, пунктом 1-2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу).
 
Відхилено    
    -68- Головко М.Й.
Пункт 2 статті 29 викласти в такій редакції:
«85 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку, визначеного пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу»;
 
Відхилено    
    -69- Дубневич Я.В.
Рудик С.Я.
Пункт 2 статті 29 викласти в такій редакції:
«2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної форми власності та податку, визначеного пунктом 18 частини першої статті 64, пунктом 12 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу); «
 
Відхилено    
    -70- Юринець О.В.
У пункті 2) частини другої статті 29 цифри та слова «90 відсотків податку» замінити словом «податок».
 
Відхилено    
45. 3) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
 
   3) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
 
46. 4) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення);
 
   4) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення);
 
47. 5) 75 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі);
 
   5) 75 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі)»;
 
48. 7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного цього Кодексу);
 
-71- Унгурян П.Я.
Пункт 7 частини другої статті 29 викласти у такій редакції: «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного пунктом 1 частини третьої цієї статті та пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу)».
 
Відхилено   «7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного цього Кодексу)»;
 
    -72- Левченко Ю.В.
У частині другій статті 29 пункт 7 викласти у такій редакції: «7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного пунктом 1 частини третьої цієї статті та пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу);
У частині другій статті 29 пункт 8 викласти у такій редакції: «8) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного пунктом 2 частини третьої цієї статті);
У частині другій статті 29 пункт 9 викласти у такій редакції: «9) ввізне мито (крім мита, визначеного пунктом 3 частини третьої цієї статті);
У частині другій статті 29 вилучити пункт 16-3);
У частині третій статті 29 пункти 4, 9 вилучити, залишивши:
1) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
2) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
6) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
У частині четвертій статті 30 пункти 4, 8 вилучити, залишивши:
2) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, виконання боргових зобов'язань за кредитами, отриманими під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 6 частини третьої статті 29 цього Кодексу);
3) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 6 частини третьої статті 29 цього Кодексу);
Доповнити статтею 69-1 такого змісту:
Стаття 69-1. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів
1. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать:
2) збір за першу реєстрацію транспортного засобу, що зараховується у розмірі: 30 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території; 60 відсотків - до бюджету міста Києва і 40 відсотків - до обласного бюджету Київської області у разі реєстрації транспортних засобів у місті Києві; 100 відсотків - до бюджету міста Севастополя у разі реєстрації транспортних засобів у місті Севастополі;
2-1) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
У частині першій статті 91 підпункт «в» пункту 10 викласти в такій редакції:
в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення;
У частині першій статті 97 пункт 4-1 залишити в чинній редакції:
4-1) субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
Статтю 103-1 викласти в редакції:
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України, за рахунок 15 відсотків таких доходів спеціального фонду державного бюджету: акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.
У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, а також нормативи щодекадних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання цієї субвенції.
2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними і районними бюджетами, міськими (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, і між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування на основі формул, що затверджуються Кабінетом Міністрів України і мають враховувати такі параметри:
1) кількість населення;
2) обсяги доходів відповідних місцевих бюджетів за три роки, що передують плановому, від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
3) розміри відрахувань збору за першу реєстрацію транспортного засобу до відповідних місцевих бюджетів згідно з пунктом 2 частини другої статті 69 цього Кодексу.
3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах перераховується за рахунок фактичних доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання зазначеної субвенції, і не може перевищувати обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України.»
 
Відхилено    
49. 16) рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України;
 
   «16) рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України»;
 
50. 23) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються відповідно до закону (крім штрафів, визначених пунктами 37 ( 39 частини першої статті 64, пунктами 26 і 27 частини першої статті 66 та пунктами 11, 12 і 13 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
   «23) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються відповідно до закону (крім штрафів, визначених пунктами 37 (39 частини першої статті 64, пунктами 26 і 27 частини першої статті 66 та пунктами 11, 12 і 13 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
51. 24) плата за надання адміністративних послуг (крім плати, визначеної пунктом 36 частини першої статті 64 та пунктом 20--1 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
-73- Алексєєв І.С.
У абзаці дванадцятому (пункт 24) пункті 12 розділу І Проекту статті 29 після слів «плати, визначеної» доповнити словами «пунктом 7-1 частини третьої статті 29,».
 
Відхилено   24) плата за надання адміністративних послуг (крім плати, визначеної пунктом 36 частини першої статті 64 та пунктом 20--1 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
52. 25) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, визначеної пунктами 21 – 28 частини першої статті 64, пунктами 18 – 25 частини першої статті 66 та пунктом 10--1 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
-74- Сотник О.С.
В абзаці 10 підпункту 1 підпункту а) пункту 12 розділу І в словосполученні «крім плати за ліцензії» виключили слова «за ліцензії».
 
Враховано   25) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати, визначеної пунктами 21–28 частини першої статті 64, пунктами 18–25 частини першої статті 66 та пунктом 10--1 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
53. 25--1) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
   25--1) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
 
54. 33) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;»;
 
      
55. у пункті 8 слова « (крім акцизного податку, визначеного цієї статті)» вилучити;
 
-75- Унгурян П.Я.
У пункті 8 частини другої статті 29 слова « (крім акцизного податку, визначеного пунктом 2 частини третьої цієї статті)» не вилучати.
 
Відхилено   у пункті 8 слова і цифру « (крім акцизного податку, визначеного цієї статті)» виключити;
 
56. у пункті 9 слова « (крім мита, визначеного цієї статті)» вилучити;
 
-76- Унгурян П.Я.
У пункті 9 частини другої статті 29 слова « (крім мита, визначеного пунктом 3 частини третьої цієї статті)» не вилучати.
 
Відхилено   у пункті 9 слова і цифру « (крім мита, визначеного цієї статті)» виключити;
 
57. пункти 14 та 35 вилучити;
 
   пункти 14 та 35 виключити;
 
58. доповнити пунктами 16--1 – 16--4, 24--1 – 24--4 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 16--1–16--3 і 24--1 такого змісту:
 
59. «16--1) 20 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі);
 
-77- Недава О.А.
Вилучити пункт 16-1) частини 1 статті 29.
 
Відхилено   «16--1) 20 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі);
 
    -78- Мартовицький А.В.
Абзац 20 пункту 12 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -79- Шпенов Д.Ю.
Новий пункт 16-1 частини 2 статті 29 (щодо належності до доходів загального фонду Державного бюджету України) виключити повністю.
 
Відхилено    
60. 16--2) 50 відсотків судового збору;
 
-80- Тимошенко Ю.В.
У частині другій статті 29 пункт 16-2 викласти у такій редакції:
«16-2) судовий збір; «
(бюджетні установи мають утримуватися виключно за рахунок бюджетних коштів загального фонду бюджету, недопущення «ручного» управління коштами бюджету пропоную, не створювати для установ Мін’юсту кишенькових спеціальних фондиків у вигляді відрахувань від податків і зборів, а застосувати стандартну систему фінансування органів влади - загальний фонд)
 
Відхилено      
    -81- Князевич Р.П.
Не доповнювати частину другу статті 29 Бюджетного Кодексу України новим пунктом 16-2;
 
Враховано (з урахуванням зменшенням видатків загального фонду судовим органам відповідно до обсягу судового збору, що зарахувуватиметься до спец. фонду)   
    -82- Матвієнко А.С.
У підпункті "а" пункту 12 розділу І виключити слова та символи "16-2) 50 відсотків судового збору; ";
 
Враховано (з урахуванням зменшенням видатків загального фонду судовим органам відповідно до обсягу судового збору, що зарахувуватиметься до спец. фонду)   
61. 16--3) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 
-83- Унгурян П.Я.
Вилучити норму із законопроекту
 
Відхилено   16--2) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 
62. 16--4) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
 
   16--3) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»;
 
63. 24--1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 
-84- Алексєєв І.С.
У абзаці двадцять четвертому (пункт 24-1) пункті 12 розділу І Проекту статті 29 доповнити словами «та за державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану».
 
Відхилено   «24--1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 
64. 24--2) 15 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також 15 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
-85- Тимошенко Ю.В.
У частині другій статті 29 пункт 24-2 викласти у такій редакції:
«24-2) плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, плата за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;»
(бюджетні установи мають утримуватися виключно за рахунок бюджетних коштів загального фонду бюджету)
 
Враховано в іншій редакції     
    -86- Алексєєв І.С.
У абзаці двадцять п’ятому (пункт 24-2) пункті 12 розділу І Проекту статті 29 доповнити словами «, а також за надання цим центральним органом виконавчої влади адміністративних послуг».
 
Відхилено    
65. 24--3) 50 відсотків плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб ( підприємців;
 
-87- Тимошенко Ю.В.
У частині другій статті 29 пункт 24-3 викласти у такій редакції:
«24-3) плата за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб ( підприємців; «
(бюджетні установи мають утримуватися виключно за рахунок бюджетних коштів загального фонду бюджету)
 
Враховано в іншій редакції     
66. 24--4) 50 відсотків плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;»;
 
-88- Тимошенко Ю.В.
У частині другій статті 29 пункт 24-4 викласти у такій редакції:
«24-4) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; «
(бюджетні установи мають утримуватися виключно за рахунок бюджетних коштів загального фонду бюджету)
 
Враховано в іншій редакції     
    -89- Алексєєв І.С.
У абзаці двадцять сьомому (пункт 24-4) пункті 12 розділу І Проекту статті 29 викласти у такій редакції:
«24)50 відсотків плати за скорочення термінів надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації актів цивільного стану, а також за скорочення термінів надання адміністративних послуг центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію повноважень у визначених сферах, та 50 відсотків плати за надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і державною реєстрацією актів цивільного стану».
 
Відхилено    
    -90- Сотник О.С.
В абзаці 9 пункту 5 підпункту а) пункту 12 розділу І слова «інших платних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «таких платних послуг без скорочення термінів їх надання».
 
Відхилено    
67. б) у частині третій:
 
   в) у частині третій:
 
68. пункти 1 ( 4, 6 та 9 вилучити;
 
-91- Мартовицький А.В.
Абзац 29 пункту 12 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«пункти 1-3, 6 та 9 вилучити»
 
Відхилено   пункти 1 (4, 6 та 9 виключити.
 
    -92- Унгурян П.Я.
У частині третій статті 29 слова «пункти 1-4, 6 та 9 вилучити», замінити на «пункти 4 та 9 вилучити».
 
Відхилено    
    -93- Недава О.А.
До пункту 3 статті 29 додати пункт: 1) 20 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі).
 
Відхилено    
69. пункт 5 викласти у такій редакції:
 
      
70. «5) 50 відсотків судового збору»;
 
-94- Тимошенко Ю.В.
Пункт 5 частини третій статті 29 вилучити.
 
Відхилено      
    -95- Князевич Р.П.
Зміни до пункту 5 частини третьої статті 29 Бюджетного Кодексу України виключити, залишивши чинну редакцію.
 
Враховано (з урахуванням зменшенням видатків загального фонду судовим органам відповідно до обсягу судового збору, що зарахувуватиметься до спец. фонду)   
    -96- Матвієнко А.С.
у підпункті "б" пункту 12 розділу І слова та символи "5) 50 відсотків судового збору" замінити на слова та символи "5) судовий збір".
 
Враховано (з урахуванням зменшенням видатків загального фонду судовим органам відповідно до обсягу судового збору, що зарахувуватиметься до спец. фонду)   
    -97- Недава О.А.
Пункт 5) частини 3 статті 29 вважати пунктом 2) і далі рахувати пункти за новою нумерацією.
 
Відхилено    
71. доповнити пунктами 7--1 – 7--3,- 13--1 такого змісту:
 
-98- Тимошенко Ю.В.
Пункти 7-1 - 7-3 та 13-1 частини третій статті 29 вилучити.
 
Враховано      
72. «7--1) 85 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також 85 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
-99- Алексєєв І.С.
У абзаці тридцять третьому (пункт 7-1) пункті 12 розділу І Проекту статті 29 доповнити словами «та за надання цим центральним органом виконавчої влади адміністративних послуг».
 
Відхилено      
73. 7--2) 50 відсотків плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
      
74. 7--3) 50 відсотків плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
-100- Алексєєв І.С.
У абзаці тридцять п'ятому (7-3) пункті 12 розділу І Проекту статті 29 викласти у такій редакції:
«7) 50 відсотків плати за скорочення термінів надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і державної реєстрації актів цивільного стану, а також за скорочення термінів надання адміністративних послуг центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію повноважень у визначених сферах, та 50 відсотків плати за надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і державною реєстрацією актів цивільного стану
 
Відхилено      
75. 13--1) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;».
 
      
76. 13. У частині четвертій статті 30:
 
      
77. а) пункти 2 – 4, 8 вилучити;
 
-101- Унгурян П.Я.
У частині четвертій статті 30 слова «пункти 2-4, 8 вилучити» замінити на «пункти 1, 3, 4, 8 вилучити»
 
Відхилено   13. Пункти 2–4, 8 частини четвертої статті 30 виключити.
 
    -102- Дубневич Я.В.
Пункт 3 частини четвертої статті 30 не виключати, залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
78. б) доповнити пунктами 6--1, 6--2 та 18 такого змісту:
 
-103- Тимошенко Ю.В.
У частині четвертій статті 30: пункти 6-1, 6-2 та 18 виключити.
 
Враховано      
79. «6--1)- забезпечення функціонування державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб ( підприємців (за рахунок джерел, визначених пунктом 7--1 частини третьої статті 29 цього Кодексу);
 
      
80. 6--2) фінансове забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб ( підприємців, органів державної реєстрації, у тому числі на виплату винагороди державному реєстратору, працівнику органу державної реєстрації актів цивільного стану, матеріально-технічне забезпечення, створення та розвиток інформаційно-аналітичної бази, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (за рахунок джерел, визначених пунктами 7--2 ( 7--3 частини третьої статті 29 цього Кодексу). Порядок виплати та розмірів винагород державному реєстратору та працівнику органу державної реєстрації актів цивільного стану встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 
      
81. 18) здійснення витрат, пов’язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу). Порядок виплати та розмірів винагород державному виконавцю встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
      
82. 14. У статті 33:
 
-104- Мельник С.І.
У пункті 14 розділу І законопроекту /щодо змін до статті 33 Кодексу/:
в абзаці четвертому підпункту «а»: після слів «державної політики» та «розроблення» доповнити відповідно словами «у сфері» та «проекту», а слово «попередньо» виключити /технічні правки/.
в абзаці третьому підпункту «б»: слова «основних орієнтовних» та «пункту 2» замінити відповідно словами «орієнтовних основних» та «частини другої», слова «встановлення розміру мінімальної заробітної плати» виключити, після слова «розроблення» доповнити словом «проекту» /технічні правки та усунення дублювання щодо мінімальної зарплати, визначеної у п.2 ч.4 ст.33 Кодексу/.
 
Враховано   14. У статті 33:
 
83. а) у частині другій:
 
   а) у частині другій:
 
84. в абзаці другому слова «на наступний рік» замінити словами «і показники валютно-курсової політики на наступний рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року»;
 
   в абзаці другому слова «на наступний рік» замінити словами «і показники валютно-курсової політики на наступний рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року»;
 
85. доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
 
   доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
 
86. «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного і соціального розвитку, до 1 березня року, що передує плановому, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, попередньо орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України, необхідні для розроблення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.»
 
   «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, до 1 березня року, що передує плановому, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України, необхідні для розроблення проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період».
 
87. у зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
 
   У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
 
88. б) у частині четвертій:
 
   б) у частині четвертій:
 
89. пункт 1 викласти у такій редакції:
 
   пункт 1 викласти у такій редакції:
 
90. «1) основних орієнтовних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, показників валютно-курсової політики, наданих Національним банком України відповідно до пункту 2 цієї статті, рівня безробіття, встановлення розміру мінімальної заробітної плати; а також інших показників, необхідних для розроблення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період);»;
 
   «1) орієнтовних основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, показників валютно-курсової політики, наданих Національним банком України відповідно до частини другої цієї статті, рівня безробіття, а також інших показників, необхідних для розроблення проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період)»;
 
91. у пункті 5 слова «включаючи обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України» вилучити.
 
-105- Пинзеник В.М.
Частину третю статті 34, частину другу статті 36 та частину другу статті 38 виключити.
/положення урядового законопроекту за реєстр. №1657/
 
Враховано   у пункті 5 слова «включаючи обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України» вилучити.
15. Частину третю статті 34 виключити.
16. Частину другу статті 36 виключити.
 
92. 15. Статтю 37 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   17. Статтю 37 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
93. «4. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують доопрацювання бюджетних запитів з урахуванням прийнятих рішень щодо доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України для подання до Верховної Ради України і у триденний строк подають їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.».
 
-106- Мельник С.І.
В абзаці другому пункту 15 розділу І законопроекту /щодо змін до статті 37 Кодексу/ слова «доопрацювання бюджетних запитів з урахуванням прийнятих рішень» замінити словами «уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих Кабінетом Міністрів України рішень» /технічні правки/.
 
Враховано   «4. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих Кабінетом Міністрів України рішень щодо доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України для подання до Верховної Ради України і у триденний строк подають їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики».
 
94. 16. У частині першій статті 38:
 
   18. У статті 38:
1) у частині першій:
а) у пункті 1:
у підпункті »д» після слів «державного боргу» доповнити словами «і гарантованого державою боргу»;
 
95. а) підпункти «ґ» та «е» викласти у такій редакції:
 
   б) підпункт «ґ» викласти у такій редакції:
 
96. «ґ) аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуванням особливостей міжбюджетних взаємовідносин, зокрема:
 
   «ґ) аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуванням особливостей міжбюджетних взаємовідносин, зокрема:
 
97. детальні розрахунки обсягів базової та реверсної дотації за видами місцевих бюджетів, включаючи розрахунки індексів податкоспроможності місцевих бюджетів;
 
   детальні розрахунки обсягів базової та реверсної дотації за видами місцевих бюджетів, включаючи розрахунки індексів податкоспроможності місцевих бюджетів;
 
98. розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за їх видами і місцевими бюджетами з детальними фінансовими та кількісними показниками;
 
-107- Мельник С.І.
У пункті 16 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 38 Кодексу):
абзац четвертий підпункту «а» доповнити словами « (включаючи розрахунки за видами пільг та допомоги)»;
абзац шостий підпункту «а» виключити /для недопущення юридичних колізій у разі прийняття закону за № 0963 з урахуванням пропозицій Президента/;
абзац другий підпункту «в» викласти в такій редакції:
«12-2) інформація про виконання плану заходів з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог (у разі схвалення такого плану)».
 
Враховано   розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за їх видами і місцевими бюджетами з детальними фінансовими та кількісними показниками (включаючи розрахунки за видами пільг та допомоги);
 
99. детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів;
 
   детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів»;
 
100. е) інформацію про мету, завдання та очікувані показники результату діяльності, яких головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти при виконанні бюджетних програм, за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики»;
 
      
101. в) доповнити пунктом 12--2 такого змісту:
 
   в) доповнити пунктом 12--2 такого змісту:
 
102. «12--2)- план заходів з приведення рівня державного боргу та гарантованого державою боргу до граничної величини, визначеної цим Кодексом».
 
-108- Сотник О.С.
В абзаці 2 підпункту в) пункту 38 розділу І після слів «цим Кодексом» доповнити словами « (за потреби)».
 
Враховано частково   «12--2)- інформація про виконання плану заходів з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог (у разі схвалення такого плану)».
2) частину другу виключити.
19. У пункті 2 частини першої статті 40 слова «і державного боргу» замінити словами «державного і гарантованого державою боргу».
 
103. 17. У частині другій статті 41:
 
   20. У частині другій статті 41:
 
104. а) у пункті 1 слова «введенням воєнного чи» замінити словами «настанням особливого періоду чи введенням»;
 
   а) у пункті 1 слова «введенням воєнного чи» замінити словами «настанням особливого періоду чи введенням»;
 
105. б) у пункті 3 вилучити слова «і обсяги трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами»;
 
   б) у пункті 3 виключити слова «і обсяги трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами»;
 
106. в) пункт 5 викласти у такій редакції:
 
   в) пункт 5 викласти у такій редакції:
 
107. «5) перерахування базової та реверсної дотацій, освітньої та медичної субвенцій, субвенції на підготовку робітничих кадрів, субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється відповідно до обсягів, визначених у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період».
 
-109- Мельник С.І.
Абзац другий підпункту «в» пункту 17 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 5 частини другої статті 41 Кодексу) викласти в такій редакції:
«5) перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам базової дотації, освітньої та медичної субвенцій, субвенції на підготовку робітничих кадрів, субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, а також до державного бюджету з місцевих бюджетів реверсної дотацій здійснюється відповідно до обсягів, визначених у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період» /технічна правка/.
 
Враховано   «5) перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам базової дотації, освітньої та медичної субвенцій, субвенції на підготовку робітничих кадрів, субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, а також до державного бюджету з місцевих бюджетів реверсної дотацій здійснюється відповідно до обсягів, визначених у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період».
 
108. 18. У статті 43:
 
-110- Пинзеник В.М.
Виключити запропоновані у законопроекті зміни до статті 43 Кодексу щодо можливості надання позик Фонду соцстраху за рахунок ЄКР /це погіршить ліквідність ЄКР та стан виконання бюджетів/.
 
Враховано   21. У статті 43:
 
    -111- Дубневич Я.В.
Назву статті 43 викласти в такій редакції:
«Стаття 43. Касове обслуговування бюджетних коштів»
 
Відхилено    
    -112- Юринець О.В.
У назві статті 43 слово «казначейське» замінити «касове».
 
Відхилено    
109. а) пункт 3 частини першої доповнити словами «та інших нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики»;
 
   а) пункт 3 частини першої доповнити словами «та інших нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики»;
 
110. б) частину другу після слів «за кордоном» доповнити словами «а також вищих державних і комунальних навчальних закладів у частині власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти,»;
 
   б) частину другу після слів «за кордоном» доповнити словами «а також вищих державних і комунальних навчальних закладів у частині власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти,»;
 
111. в) у частині четвертій слова «для надання середньострокових позик місцевим бюджетам» замінити словами «Фонду соціального страхування України»;
 
-113- Тимошенко Ю.В.
У частині четвертій статті 43 слова «Фонду соціального страхування України» вилучити.
(Фонд соціального страхування України формується на принципах бездефіцитності та бездотаційної, пропоную не надавати йому позички із ЄКР)
 
Враховано   в) у частині четвертій слова «для надання середньострокових позик місцевим бюджетам» виключити;
 
    -114- Мельник С.І.
У пункті 18 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 43 Кодексу):
підпункт «в» викласти в такій редакції:
«в) у частині четвертій слова «для надання середньострокових позик місцевим бюджетам» виключити» /надання позик Фонду соцстраху за рахунок ЄКР погіршить його ліквідність та стан виконання бюджетів/;
 
Враховано    
    -115- Дубневич Я.В.
Частину четверту статті 43 викласти в такій редакції:
«4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, має право залучати на поворотній основі кошти єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України.
Державній казначейській службі України укладати угоди з місцевими державними адміністраціями (виконавчими органами рад) про залучення тимчасово вільних коштів відповідних бюджетів для проведення видатків державного бюджету, надання позик іншим бюджетам.».
 
Відхилено    
    -116- Юринець О.В.
Частину четверту статті 43 доповнити абзацом такого змісту: «Державній казначейській службі України укладати угоди з місцевими державними адміністраціями (виконавчими органами рад) про залучення тимчасово вільних коштів відповідних бюджетів для проведення видатків державного бюджету, надання позик іншим бюджетам.».
 
Відхилено    
112. г) у частині п’ятій:
 
-117- Бабак А.В.
Підпункт «г» пункту 18 розділу І викласти в редакції: «у частині п’ятій: в абзаці першому слова «в обов'язковому порядку» вилучити; після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: «У разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом такого місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку».
 
Відхилено   г) у частині п’ятій:
 
113. в абзаці першому слова «в обов'язковому порядку» вилучити;
 
-118- Дмитренко О.М.
Пункт 5 статті 43 не підтримується виключення норми щодо обов'язкового покриття Держказначейством тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків.
 
Відхилено   в абзаці першому слова «в обов'язковому порядку» виключити;
 
114. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
115. «У разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків, обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом такого місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку».
 
-119- Федорук М.Т.
У частині п’ятій статті 43 вилучити абзац: «У разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків, обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом такого місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.».
 
Відхилено   «У разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків, обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом такого місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку».
 
    -120- Дмитренко О.М.
Пункт 5 статті 43 - не підтримується норма щодо не надання короткотермінових позик на покриття тимчасових касових розривів у разі розміщення коштів місцевих бюджетів в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ у банківських установах.
 
Відхилено    
    -121- Куліченко І.І.
У частині п’ятій статті 43 вилучити абзац: «У разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків, обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом такого місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.».
 
Відхилено    
    -122- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
Виключити частину другу пункту 5 статті 45: «У разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків, обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом»
 
Відхилено    
    -123- -- У частині п’ятій статті 43 вилучити абзац: «У разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків, обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом такого місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.»
 
Відхилено    
    -124- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
У частині п'ятій статті 43 абзац другий виключити.
 
Відхилено    
    -125- Дубневич Я.В.
Абзац другий частини п’ятої статті 43 виключити.
 
Відхилено    
116. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
   У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
117. ґ) у частині шостій слова «Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» замінити словами «Фонду соціального страхування України»;
 
-126- Тимошенко Ю.В.
У пункті 6 статті 43 до чинної редакції Кодексу доповнити слова «Фонд соціального страхування».
(оскільки у законопроекті реєстр. №1573 до Фонду соціального страхування України в порушення вимог п. 1.2.2. розділу ХV Коаліційної угоди не включено Фонд загальнодержавного страхування на випадок безробіття, таким чином вони обидва будуть обліковуватися у Державній казначейській службі)
 
Враховано в іншій редакції  ґ) частину шосту виключити;
 
    -127- Мельник С.І.
У пункті 18 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 43 Кодексу):
підпункт «ґ» викласти у такій редакції:
«ґ) частину шосту виключити» /відповідне питання унормовується у новій редакції підпункту 2 пункту 14 розділу VІ Кодексу/.
 
Враховано    
118. д) доповнити новими частинами такого змісту:
 
   д) доповнити новими частинами такого змісту:
 
119. «7. Власні надходження державних і комунальних вищих навчальних закладів, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні рахунки у банках державного сектору.
 
-128- Гриневич Л.М.
У частині 7 статті 43 після слів «державних і комунальних вищих навчальних закладів» доповнити словами «наукових установ».
 
Враховано   «7. Власні надходження державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні рахунки у банках державного сектору.
 
120. 8. Видатки спеціального фонду державних і комунальних вищих навчальних закладів, що проводяться за рахунок власних надходжень вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, здійснюються у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
-129- Гриневич Л.М.
У частині 8 статті 43 після слів «державних і комунальних вищих навчальних закладів» доповнити словами «наукових установ».
 
Враховано   8. Видатки спеціального фонду державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, що проводяться за рахунок власних надходжень вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, здійснюються у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
121. 9. Розрахунково-касове обслуговування власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів здійснюється в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або у банках державного сектору.».
 
-130- Гриневич Л.М.
У частині 9 статті 43 після слів «державних і комунальних вищих навчальних закладів» доповнити словами «наукових установ».
 
Враховано   9. Розрахунково-касове обслуговування власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ здійснюється в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або у банках державного сектору».
 
    -131- Дубневич Я.В.
У частині дев’ятій статті 43 слова «у банках державного сектору» замінити на слова «у державних банках».
 
Відхилено    
122. 19. У статті 45 абзац другий частини четвертої після слів «за кордоном,» доповнити словами «та власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти,».
 
-132- Дмитренко О.М.
У статті 49 - До першочергових видатків також віднести „видатки на утримання шкільних автобусів"
 
Відхилено   22. У статті 45 абзац другий частини четвертої після слів «за кордоном,» доповнити словами «та власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти,».
 
    -133- Гриневич Л.М.
У абзаці другому частини четвертої статті 45 після слів «державних і комунальних вищих навчальних закладів» доповнити словами «наукових установ».
 
Враховано    
    -134- Тимошенко Ю.В.
Доповнити статтю 49 нормою, що захищені видатки здійснюються протягом двох днів і працівники Державної казначейської служби несуть дисциплінарну відповідальність
(в чинній редакції й проекті відсутня норма стосовно відповідальності органів державної казначейської служби за затримку здійснення платежів за захищеними статтями)
 
Відхилено    
    -135- Івченко В.Є.
Доповнити статтю 49 частиною третьою такого змісту:
«3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснює платежі за захищеними видатками бюджету, визначеними цим Кодексом, протягом двох днів. За недотримання цього терміну здійснення платежів службові особи Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.»
 
Відхилено    
123. 20. Частину десяту статті 51 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-136- Пинзеник В.М.
Пункт 20 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 51 Кодексу) виключити /таке положення суперечить статті 95 Конституції щодо визначення будь-яких видатків законом про державний бюджет/.
 
Враховано в уточненій редакції:     
    -137- Мельник С.І.
Пункт 20 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 51 Кодексу) виключити /таке положення суперечить статті 95 Конституції щодо визначення будь-яких видатків законом про державний бюджет/.
 
Враховано в уточненій редакції (див. пропозицію Н.д.Пинзеника В.М.)   
    -138- Левченко Ю.В.
Виключити новий абзац, яким доповнюється стаття 51.
 
Враховано в уточненій редакції (див. пропозицію Н.д.Пинзеника В.М.)   
    -139- Дубневич Я.В.
Абзац третій частини десятої статті 51 виключити.
 
Враховано в уточненій редакції (див. пропозицію Н.д.Пинзеника В.М.)   
    -140- Бабак А.В.
Пункт 20 розділу І викласти в редакції: «Частину десяту статті 51 доповнити новим абзацом такого змісту:» Кабінет Міністрів України у разі утворення нових державних органів, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо, може відкривати таким органам бюджетні програми як головним розпорядникам бюджетних коштів в межах видатків, передбачених бюджетом, без внесення змін до закону про Державний бюджет України».
 
Враховано в уточненій редакції (див. пропозицію Н.д.Пинзеника В.М.)   
124. «Кабінет Міністрів України у разі утворення нових державних органів, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо, може відкривати таким органам бюджетні програми як головним розпорядникам бюджетних коштів без внесення змін до закону про Державний бюджет України».
 
-141- Іщейкін К.Є.
У частині двадцятій - абзац перший викласти у такій редакції:
«Кабінет Міністрів України у разі утворення нових державних органів, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо, відкриває таким органам бюджетні програми як головним розпорядникам бюджетних коштів разом із внесенням змін до закону про Державний бюджет України».
 
Відхилено      
    -142- Сотник О.С.
Пункт 20 розділу І виключити.
 
Враховано в уточненій редакції (див. пропозицію Н.д.Пинзеника В.М.)   
125. 21. У частині другій статті 55:
 
   23. У частині другій статті 55:
 
126. а) у абзаці першому слова «Державного» та «України» вилучити;
 
   а) в абзаці першому слова «Державного» та «України» виключити;
 
127. б) абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
   б) абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
128. «обслуговування державного (місцевого) боргу»;
 
   «обслуговування державного (місцевого) боргу»;
 
129. в) доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   в) доповнити новими абзацами такого змісту:
 
130. «заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету».
 
-143- Мельник С.І.
В абзаці другому підпункту «в» пункту 21 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 55 Кодексу) слова «що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету» виключити /оскільки відповідні видатки здійснюються не тільки за рахунок резервного фонду/.
 
Відхилено   «заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;
здійснення розвідувальної діяльності».
 
    -144- Пашинський С.В.
Доповнити пунктом «здійснення розвідувальної діяльності».
 
Враховано    
131. 22. Статтю 56 доповнити новою частиною такого змісту:
 
-145- -- Частину третю статті 56 викласти в такій редакції: «3. Завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах - головного бухгалтера та вимоги щодо його професійно-кваліфікаційного рівня визначаються Кабінетом Міністрів України. Призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюються відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик головного бухгалтера бюджетної установи, затверджених Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано   24. У статті 56:
а) частину третю викласти в такій редакції:
«3. Завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах – головного бухгалтера визначаються Кабінетом Міністрів України.
Призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюються відповідно до законодавства про працю»;
 
    -146- Березюк О.Р.
Абзац другий частини 3 статті 56 викласти у такій редакції:
«Призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюються відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик головного бухгалтера бюджетної установи, затверджених Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково    
    -147- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Абзац другий частини третьої статті 56 виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
132. «6. Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних із надходженням і використанням власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, здійснюються у встановленому порядку.».
 
-148- Гриневич Л.М.
У частині 6 статті 56 після слів «державних і комунальних вищих навчальних закладів» доповнити словами «наукових установ».
 
Враховано   б) доповнити новою частиною 6 такого змісту:
«6. Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних із надходженням і використанням власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, здійснюються у встановленому порядку».
 
133. 23. Абзац другий частини першої статті 57 після слів «їх місцезнаходження» доповнити словами «а також залишки коштів власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, на поточних рахунках у банках державного сектору».
 
-149- Дубневич Б.В.
Абзац 1 і 2 частини 1 статті 57 викласти в такій редакції: «1. Не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду або останнього дня іншого бюджетного періоду центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, закриває всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді для виконання бюджету. Порядок закриття рахунків поточного бюджетного періоду та відкриття рахунків наступного бюджетного періоду визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики. У разі невиконання платіжних доручень розпорядника (одержувача) коштів у відповідному бюджетному періоді в органах, що здійснюють касове виконання бюджетів, продовжити проходження виділених коштів відповідно до взятих зобов'язань після завершення бюджетного року до повної оплати платежів з відображенням їх у річному звіті за попередній період. Залишки коштів державного бюджету на кінець бюджетного періоду установ України, які функціонують за кордоном, на рахунках, відкритих у банківських установах країн їх місцезнаходження, а також залишки коштів власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, на поточних рахунках у банках державного сектору, зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторисів.».
 
Відхилено   25. Абзац другий частини першої статті 57 після слів «їх місцезнаходження» доповнити словами «а також залишки коштів власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, на поточних рахунках у банках державного сектору».
 
    -150- Юринець О.В.
Останнє речення абзацу першого частини першої статті 57 «За виняткових обставин член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної бюджетної політики, або особа, яка виконує його обов'язки, може визначити інший термін закриття рахунків, який має настати не пізніш як через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду.» замінити реченням такого змісту: «У разі невиконання платіжних доручень розпорядника (одержувача) коштів у відповідному бюджетному періоді в органах, що здійснюють касове виконання бюджетів, продовжити проходження виділених коштів відповідно до взятих зобов'язань після завершення бюджетного року до повної оплати платежів з відображенням їх у річному звіті за попередній період.»
 
Відхилено    
    -151- Гриневич Л.М.
У абзаці 2 частини першої статті 57 після слів «державних і комунальних вищих навчальних закладів» доповнити словами «наукових установ».
 
Враховано    
134. 24. Абзац другий частини першої статті 58 доповнити словами «та іншими нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики».
 
-152- Юринець О.В.
Доповнити абзац перший частини першої статті 58 словами: « і звітність з мережі, штатів і контингентів.»
 
Відхилено   26. Абзац другий частини першої статті 58 доповнити словами «та іншими нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики».
 
    -153- Юринець О.В.
Доповнити абзац 1 частини першої статті 58 реченням такого змісту: «звітність з мережі, штатів і контингентів відображає фактичну кількість установ, чисельність працівників та містить інформацію про споживачів послуг і функціонування установ та організацій»
 
Відхилено    
    -154- Юринець О.В.
Доповнити пункт б) частини другої статті 60 словами «і мережі, штатів та контингентів».
 
Відхилено    
135. 25. У пункті 15 частини другої статті 61 слова «результативних показників» замінити словами «результатів діяльності».
 
-155- Мельник С.І.
Пункт 25 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 61 Кодексу) виключити /таке положення не узгоджується з ч. 5 і 6 ст.20 Бюджетного кодексу/.
 
Враховано      
136. 26. У статті 64:
 
   27. У статті 64:
 
137. а) назву статті 64 викласти у такій редакції:
 
-156- Яценко А.В.
У пункті 26 законопроекту:
«підпункт а) виключити;»
 
Відхилено   а) назву статті 64 викласти у такій редакції:
 
138. «Склад доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад»;
 
   «Стаття 64. Склад доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад»;
 
139. б) у частині першій:
 
   б) у частині першій:
 
140. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   абзац перший викласти у такій редакції:
 
141. «1. До доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать:»;
 
   «1. До доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать:»;
 
142. пункти 1, 2, 3, 4 та 15 викласти у такій редакції:
 
   пункти 1, 2, 3, 4 та 15 викласти у такій редакції:
 
143. «1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1--1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території міста Києва та Севастополя);
 
-157- Тимошенко Ю.В.
Збільшити норматив відрахування ПДФО для міст на 5 відсоткових пунктів, тобто збільшити з 60% до 65%.
(для забезпечення рівності громад, оскільки бюджету міста Київ збільшено проти минулої редакції проекту змін Бюджетного кодексу України (реєстр. №5078 від 15.09.2014) розподіл зарахування ПДФО з 25% до 40% (+2,5 млрд. грн. щорічно) без відповідних обґрунтувань)
 
Відхилено   «1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1--1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території міста Києва та Севастополя);
 
    -158- -- У пунктах 1 та 11 частини першої статті 64 слова в дужках (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу) вилучити;
 
Відхилено    
    -159- -- Частину першу статті 64 доповнити пунктом 1-2 такого змісту: «податок на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, проценти на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці, що сплачується (перераховується згідно з Податковим кодексом України; «.
 
Відхилено    
    -160- Головко М.Й.
Пункт 1 частини першої статті 64 викласти в наступній редакції:
«1) 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території; «
 
Відхилено    
    -161- Івченко В.Є.
У змінах до статті 64 пункті 1 абзацу першого частини першої цифру «60» замінити цифрою «35».
 
Відхилено    
144. 2) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
   2) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
145. 3) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами води за місцем її забору;
 
   3) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами води за місцем її забору;
 
146. 4) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
   4) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя»;
 
147. 15) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів;»;
 
   «15) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів»;
 
148. доповнити пунктами 1--1, 16 – 44 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 1--1, 16–44 такого змісту:
 
149. «1--1) до доходів бюджету міста Києва зараховується 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1--1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1--1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя;
 
-162- Мельник С.І.
В пункті 1-1) частини першої статті 64 цифру «40» замінити цифрою «45».
 
Відхилено   «1--1) до доходів бюджету міста Києва зараховується 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1--1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1--1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя»;
 
    -163- Головко М.Й.
Пункт 1-1 статті 64 виключити
 
Відхилено    
150. 16) акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об'єднаних територіальних громад, міських бюджетів;
 
-164- Гуляєв В.О.
У статті 64 пункт 16 викласти у наступній редакції: «50 % акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів».
 
Відхилено   «16) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів об'єднаних територіальних громад, міських бюджетів;
 
    -165- Барвіненко В.Д.
Пункт 16 частини першої статті 64 викласти в редакції: «16) 50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується алкогольних напоїв, тютюнових виробів до бюджетів об'єднаних територіальних громад, міських бюджетів; «
 
Відхилено    
    -166- Добродомов Д.Є.
Пропонується змінити п. 16 ч. 1 ст. 64 на формулювання: «5 відсотків надходжень акцизного податку зведеного бюджету України».
 
Відхилено    
    -167- Чекіта Г.Л.
Пункт 16 статті 64 викласти в такій редакції:
«50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об'єднаних територіальних громад, міських бюджетів».
 
Відхилено    
    -168- Фаєрмарк С.О.
Пункт 16 частини першої статті 64 викласти у такій редакції: «50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів».
 
Відхилено    
    -169- Унгурян П.Я.
У статті 64 пункт 16 викласти у наступній редакції:
«50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об‘єднаних територіальних громад, міських бюджетів»
 
Відхилено    
    -170- Урбанський О.І.
Пункт 16 частини першої статті 64 викласти у такій редакції: «50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів».
 
Відхилено    
    -171- Мельник С.І.
У новому пункті 16 частини першої статті 64, у новому пункті 20-3 частини першої статті 69 Кодексу слова «через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу» замінити словами «суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» /для узгодження із законопроектом щодо податкової реформи за реєстр. № 1578 щодо назви місцевого акцизного податку/.
 
Враховано    
    -172- Гопко Г.М.
У пункті б) частини 26 розділу І вилучити слова та цифри «16) акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об'єднаних територіальних громад, міських бюджетів; «
 
Відхилено    
151. 17) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності та податку, визначеного пунктом 18 цієї частини статті та пунктом 1--2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу), який зараховується до бюджету міста Києва;
 
-173- Тимошенко Ю.В.
Податок на прибуток підприємств (10% - 1, 6 млрд. грн.) не відраховувати до бюджету м. Києва.
 
Відхилено   17) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності та податку, визначеного пунктом 18 цієї частини статті, пунктом 1--2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу), який зараховується до бюджету міста Києва;
 
    -174- Мельник С.І.
Виключити пункт 17) частини першої статті 64.
 
Відхилено    
    -175- Медуниця О.В.
У статті 64 Підпункт 17 - вилучити
 
Відхилено    
152. 18) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
 
-176- Бабак А.В.
Пункт 18 статті 64 частини 1 викласти в редакції:
«18) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності та підприємств, які здійснюють свою діяльність за договорами оренди, концесії, управління об’єктами, майном та майновими комплексами комунальної власності, та інших договорів на засадах державно-приватного партнерства із територіальними громадами.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад, та підприємств, які здійснюють свою діяльність за договорами оренди, концесії, управління об’єктами (об’єктами, майном та майновими комплексами комунальної власності) та інших договорів на засадах державно-приватного партнерства із територіальними громадами зараховується відповідно до бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів»
 
Відхилено   18) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
 
153. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад, зараховується відповідно до бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів;
 
   Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад, зараховується відповідно до бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів;
 
154. 19) податок на нерухоме майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
-177- Мельник С.І.
У новому підпункті 19 частини першої статі 64, у новій редакції підпункту 4 частини першої статті 69 та підпункті 2 нового пункту 5-2 розділу VІ Кодексу слово «нерухоме» виключити /для узгодження із законопроектом щодо податкової реформи за реєстр. № 1578 щодо уточнення назви податку на майно/.
 
Враховано   19) податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
    -178- Мельник С.І.
В статті 64 виключити п. 19
 
Відхилено    
    -179- Бабак А.В.
В частині 1 статті 64 виключити: «19) податок на нерухоме майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
Відхилено    
155. 20) єдиний податок, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;
 
-180- Мельник С.І.
В статті 64 виключити п. 20
 
Відхилено   20) єдиний податок, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;
 
    -181- Бабак А.В.
В частині 1 статті 64 виключити: 20) єдиний податок, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
156. 21) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується відповідно до районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування;
 
   21) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується відповідно до районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування;
 
157. 22) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   22) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
158. 23) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   23) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
159. 24) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   24) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
160. 25) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   25) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
161. 26) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
-182- Мельник С.І.
У новому пункті 26 частини першої статті 64 Кодексу слово «реєстраційного» замінити словом «адміністративного» /для узгодження з новою редакцією пункту 25-1 частини другої статті 29 Кодексу/.
 
Враховано   26) плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
162. 27) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   27) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
163. 28) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   28) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
164. 29) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад;
 
   29) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад;
 
165. 30) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об'єктів – за місцем податкової реєстрації платника рентної плати;
 
-183- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
У пункті 30 частини першої статті 64 слова "а щодо водних об'єктів - за місцем податкової реєстрації платника рентної плати" виключити.
 
Відхилено   30) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об'єктів – за місцем податкової реєстрації платника рентної плати;
 
166. 31) плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);
 
   31) плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);
 
167. 32) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується відповідно до районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування;
 
   32) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується відповідно до районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування;
 
168. 33) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;
 
   33) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;
 
169. 34) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад (крім концесійних платежів щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад (які мають цільове спрямування згідно із законом);
 
   34) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад (крім концесійних платежів щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад (які мають цільове спрямування згідно із законом);
 
170. 35) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідними місцевими радами;
 
-184- Бабак А.В.
Пункт 35 статті 64 частини 1 викласти в редакції: частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідними місцевими радами та частина чистого прибутку (доходу) підприємств комунального сектору економіки та їх об'єднань, що зараховується до бюджету, у порядку, визначеному відповідними органами управління цих підприємств».
 
Відхилено   35) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідними місцевими радами;
 
171. 36) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
 
   36) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
 
172. 37) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
 
   37) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
 
173. 38) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
 
   38) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
 
174. 39) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 
   39) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 
175. 40) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів;
 
   40) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів;
 
176. 41) кошти, отримані від учасника ( переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів;
 
   41) кошти, отримані від учасника ( переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів;
 
177. 42) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
 
   42) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
 
178. 43) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк) ( до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 80 відсотків – до бюджетів міст Києва та Севастополя.
 
-185- Мартовицький А.В.
Абзац 43 пункту 26 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   43) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк) ( до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 80 відсотків – до бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
    -186- Шпенов Д.Ю.
Новий пункт 43 частини 1 статті 64 виключити повністю.
 
Відхилено    
    -187- Мельник С.І.
Виключити абзац другий нового пункту 43 частини першої статті 64, абзац другий нового пункту 33 частини першої статті 66 та слова «та використовуються на програми природоохоронних заходів місцевого значення» у новому пункті 20-4 частини першої статті 69 /щодо цільового використання коштів екологічного податку, оскільки такий податок зараховується до загального фонду місцевих бюджетів, а доходи якого відповідно до ч. 2 ст. 13 Бюджетного кодексу не можуть мати цільового спрямування/.
 
Враховано    
    -188- Медуниця О.В.
У статті 64 в підпункті 43) замінити цифру «25» на «40»
 
Відхилено    
    -189- Недава О.А.
Пункт 43) частини 1 ст. 64 - вилучити.
 
Відхилено    
179. Розподіл коштів екологічного податку, що надходять до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів міст Києва та Севастополя, здійснюється виконавчими комітетами, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на програми природоохоронних заходів місцевого значення;
 
-190- Мартовицький А.В.
Абзац 44 пункту 26 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
180. 44) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів відповідно до законодавства.».
 
-191- Тимошенко Ю.В.
Пропоную сплату ПДФО здійснювати за місцем ведення господарської діяльності установ і підприємств, а не місцем їх реєстрації (на виконання пункту 1.2.5. Розділу ХІІ Коаліційної угоди).
 
Відхилено (це питання регулюється іншим законодавством)  44) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів відповідно до законодавства».
 
    -192- Недава О.А.
Пункт 44) частини 1 ст. 64 вважати пунктом 43) і далі рахувати пункти за новою нумерацією.
 
Відхилено    
    -193- Недава О.А.
До статті 64 додати частину 2 такого змісту: До доходів спеціального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать:
1) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк) - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 80 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя.
Розподіл коштів екологічного податку, що надходять до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів міст Києва та Севастополя, здійснюється виконавчими комітетами, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на програми природоохоронних заходів місцевого значення.
 
Відхилено    
181. 27. Статтю 65 вилучити.
 
-194- Яценко А.В.
Пункт 27 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 65. Нормативи відрахувань податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування
1. До доходів бюджетів сіл, їх об‘єднань, селищ, міст районного значення зараховується 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території.».
 
Відхилено   28. Статтю 65 виключити.
 
182. 28. У статті 66:
 
   29. У статті 66:
 
183. а) у назві слова «та районних» та слова «що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
   а) у назві слова «та районних» та «що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» виключити;
 
184. б) у частині першій:
 
   б) у частині першій:
 
185. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   абзац перший викласти у такій редакції:
 
186. «1. До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів належать:»;
 
-195- Чекіта Г.Л.
Пункт 1 статті 66 викласти в такій редакції:
«Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів
1. До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, належать:
1-3) 50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об'єднаних територіальних громад, міських бюджетів.»
 
Відхилено   «1. До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів належать:»;
 
187. у пункті 1 цифри «25» замінити цифрами «15»;
 
-196- Мельник С.І.
У пункті 1) частини першої статті 66 цифри «15» замінити цифрами «20».
 
Відхилено   у пункті 1 цифри «25» замінити цифрами «15»;
 
    -197- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
Слова і цифри 15 відсотків замінити словами і цифрами 20 відсотків
 
Відхилено    
    -198- Головко М.Й.
Пункт 1 частини першої статті 66 виключити.
 
Відхилено    
    -199- Юринець О.В.
Рудик С.Я.
В пункті 1 частини першої статті 66 цифри «15» замінити цифрами «25».
 
Відхилено    
188. доповнити пунктами 1--1, 1--2, 16 – 34 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 1--1, 1--2, 16–34 такого змісту:
 
189. «1--1) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності та податку, визначеного пунктом 1--2 цієї частини статті та пунктом 17 частини першої статті 64, пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
-200- Кривенко В.М.
У пункті 1-1 частини 1 статті 66 законопроекту слова «10 відсотків» замінити на слова «20 відсотків».
 
Відхилено   «1--1) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності, податку, визначеного пунктом 1--2 цієї частини статті, пунктом 17 частини першої статті 64 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
    -201- Мельник С.І.
Рудик С.Я.
Виключити пункт 1-1) частини першої статті 66.
 
Відхилено    
    -202- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
Пункт 1-1 доповнити словами «за фактичним місцем ведення господарської діяльності»
 
Відхилено    
    -203- Юринець О.В.
Пункт 1-1) частини першої статті 66 виключити.
 
Відхилено    
190. 1--2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
 
-204- Гуляєв В.О.
Доповнити частину першу статті 66 новим абзацом 1-3 такого змісту: «50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів».
 
Відхилено   1--2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
 
    -205- Барвіненко В.Д.
Доповнити частину першу статті 66 пунктом 1-3 такого змісту: «1-3) 50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується алкогольних напоїв, тютюнових виробів до бюджетів об'єднаних територіальних громад, міських бюджетів; «
 
Відхилено    
    -206- Фаєрмарк С.О.
Доповнити частину першу статті 66 новим абзацом 1-3 такого змісту: : «50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів».
 
Відхилено    
    -207- Унгурян П.Я.
Статтю 66 доповнити пунктом 1-3) наступного змісту:
«50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об‘єднаних територіальних громад, міських бюджетів»
 
Відхилено    
    -208- Урбанський О.І.
Доповнити частину першу статті 66 новим абзацом 1-3 такого змісту: «50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів».
 
Відхилено    
191. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
 
   Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів»;
 
192. 16) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами;
 
   «16) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами;
 
193. 17) плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
 
   17) плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
 
194. 18) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
 
   18) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
 
195. 19) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   19) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
196. 20) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   20) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
197. 21) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   21) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
198. 22) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   22) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
199. 23) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
 
   23) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
 
200. 24) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   24) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
201. 25) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
   25) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
202. 26) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
 
   26) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
 
203. 27) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
 
   27) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
 
204. 28) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради;
 
   28) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради;
 
205. 29) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради (крім концесійних платежів щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, (які мають цільове спрямування згідно із законом);
 
   29) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради (крім концесійних платежів щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, (які мають цільове спрямування згідно із законом);
 
206. 30) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
 
   30) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
 
207. 31) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
 
   31) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
 
208. 32) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
 
   32) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
 
209. 33) 55 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк).
 
-209- Мартовицький А.В.
Абзац 28 пункту 28 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   33) 55 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк);
 
    -210- Шпенов Д.Ю.
Пункт 33 частини 1 статті 66 виключити повністю.
 
Відхилено    
    -211- Медуниця О.В.
У статті 66 в підпункті 33) замінити цифру «55» на «40»
 
Відхилено    
    -212- Недава О.А.
Пункт 33) частини 1 ст. 66 - вилучити.
 
Відхилено    
210. Розподіл коштів екологічного податку, що надходять до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями за напрямками, визначеними частиною сьомою статті 90 цього Кодексу;
 
-213- Мартовицький А.В.
Абзац 29 пункту 28 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -214- Дубневич Б.В.
У абзаці 2 пункту 33 частини 1 статті 66 виключити слова «обласними адміністраціями».
 
Враховано в іншій редакції   
    -215- Сотник О.С.
В абзаці 21 підпункту 2 підпункту б) пункту 28 розділу І слова «частиною 7» замінити словами «пунктом 7 частини першої».
 
Відхилено    
211. 34) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів відповідно до законодавства.»;
 
   34) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів відповідно до законодавства»;
 
212. пункти 2 ( 6 та 15 викласти у такій редакції:
 
   пункти 2 (6 та 15 викласти у такій редакції:
 
213. «2) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
 
   «2) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
 
214. 3) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору;
 
   3) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору;
 
215. 4) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату);
 
   4) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату);
 
216. 5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
 
   5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
 
217. 6) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;»;
 
   6) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, – до доходів бюджету Автономної Республіки Крим»;
 
218. 15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
 
   «15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів»;
 
219. в) частину другу вилучити.
 
-216- Недава О.А.
Додати Статтю 66-1 такого змісту: Доходи спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів
1. До доходів спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів належать:
1) 55 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк).
Розподіл коштів екологічного податку, що надходять до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями за напрямками, визначеними частиною 7 статті 90 цього Кодексу.
 
Відхилено   в) частину другу виключити.
 
220. 29. Абзац перший частини четвертої статті 67 викласти в такій редакції:
 
-217- Мельник С.І.
Пункт 29 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«29. Частину четверту статті 67 викласти в такій редакції:
«4. Бюджети об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад до 15 жовтня року, що передує плановому, формуються відповідно до цього Кодексу на плановий бюджетний період з урахуванням таких особливостей:
1) доходи цих бюджетів визначаються відповідно до статей 64 та 69-1 цього Кодексу;
2) видатки та кредитування цих бюджетів визначаються відповідно до статей 89 і 91 цього Кодексу;
3) відносини між цими бюджетами та державним бюджетом визначаються відповідно до статей 97, 99, 100, 102, 103-2, 103-4 і 108 цього Кодексу;
4) місцеві запозичення здійснюються відповідно до статей 16 і 74 цього Кодексу».
 
Враховано   30. Частину четверту статті 67 викласти в такій редакції:
 
221. «4. Бюджети об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад до 15 жовтня року, що передує плановому, формуються відповідно до цього Кодексу на плановий бюджетний період з урахуванням таких особливостей:»
 
   «4. Бюджети об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад до 15 жовтня року, що передує плановому, формуються відповідно до цього Кодексу на плановий бюджетний період з урахуванням таких особливостей:
1) доходи цих бюджетів визначаються відповідно до статей 64 та 69-1 цього Кодексу;
2) видатки та кредитування цих бюджетів визначаються відповідно до статей 89 і 91 цього Кодексу;
3) відносини між цими бюджетами та державним бюджетом визначаються відповідно до статей 97, 99, 100, 102, 103--2, 103--4 і 108 цього Кодексу;
4) місцеві запозичення здійснюються відповідно до статей 16 і 74 цього Кодексу».
 
222. 30. У частині другій статті 67--1:
 
   31. У частині другій статті 67--1:
 
223. а) у пункті 1 слова і цифри «абзацом четвертим підпункту 1 пункту 5--1 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення»« та слова «а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що сплачується (перераховується) на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» вилучити;
 
   а) у пункті 1 слова і цифри «абзацом четвертим підпункту 1 пункту 5--1 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення»« та слова «а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що сплачується (перераховується) на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» виключити;
 
224. б) у пункті 2 після цифр «69» доповнити цифрами «69--1»;
 
   б) у пункті 2 після цифр «69» доповнити цифрами «69--1»;
 
225. в) в абзаці третьому пункту 5 цифри «7 – 17» замінити цифрами «7 – 13, 15 – 17»;
 
   в) в абзаці третьому пункту 5 цифри «7–17» замінити цифрами «7–13, 15–17»;
 
226. г) у пункті 6 слова і цифри «пунктів 2 і 3» та «97 ( 103--1» замінити відповідно словом і цифрами «пункту 2» та «97 ( 103--5».
 
-218- Тарута С.О.
Пропоную доповнити розділ 1 проекту Закону пунктом наступного змісту:
«Внести зміни до Бюджетного кодексу України шляхом доповнення його статтею 67-2 наступного змісту:
«Стаття 67-2. Особливості формування та виконання місцевих бюджетів в Донецькій та Луганській областях на період проведення антитерористичної операції.
У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей їх функції в частині бюджетних повноважень здійснюються місцевими державними адміністраціями та виконавчими комітетами міських рад за окремим рішенням Кабінету Міністрів України на підставі звернень обласної державної адміністрації.».
 
Враховано   г) у пункті 6 слова і цифри «пунктів 2 і 3» та «97 (103--1» замінити відповідно словом і цифрами «пункту 2» та
«97 (103--5».
32. Доповнити статтею 67--2 такого змісту:
«Стаття 67--2. Особливості формування та виконання місцевих бюджетів в Донецькій та Луганській областях на період проведення антитерористичної операції.
1. У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей їх функції в частині бюджетних повноважень здійснюються місцевими державними адміністраціями та виконавчими комітетами міських рад за окремим рішенням Кабінету Міністрів України на підставі звернень обласної державної адміністрації».
 
    -219- Єфімов М.В.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Стаття 67-2. Особливості формування та виконання місцевих бюджетів в Донецькій та Луганськиій областях на перід проведення антитерористичної операції.
У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей або неможливості здійснення ними діяльності в повному обсязі, їх функції в частині бюджетних повноважень здійснюються місцевими державними адміністраціями та виконавчими комітетами міських рад за окремим рішенням Кабінету Міністрів України на підставі звернень обласної державної адміністрації».
 
Враховано    
    -220- Матвієнко А.С.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Стаття 67-2. Особливості формування та виконання місцевих бюджетів в Донецькій та Луганський областях на період проведення антитерористичної операції.
У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей або неможливості здійснення ними діяльності в повному обсязі, їх функції в частині бюджетних повноважень здійснюються місцевими державними адміністраціями та виконавчими комітетами міських рад за окремим рішенням Кабінету Міністрів України на підставі звернень обласної державної адміністрації».
 
Враховано    
227. 31. У статті 69:
 
   33. У статті 69:
 
228. а) назву викласти у такій редакції:
 
   а) назву викласти у такій редакції:
 
229. «Доходи бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів»;
 
-221- Чекіта Г.Л.
Пункт 20-3 статті 69 викласти в такій редакції:
«Доходи бюджетів міст районного значення, сільських селищних бюджетів:
20-3) 50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об'єднаних територіальних громад, міських бюджетів.»
 
Відхилено   «Стаття 69. Доходи бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів»;
 
230. б) у частині першій:
 
   б) у частині першій:
 
231. абзац перший і пункти 2 ( 4, 7, 10--1, 15, 16, 21 викласти у такій редакції:
 
   абзац перший і пункти 2 (4, 7, 10--1, 15, 16, 21 викласти у такій редакції:
 
232. «1. До доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів, належать:
 
-222- Івченко В.Є.
У змінах до статті 69 пункт 1 абзацу першого частини першої викласти у такій редакції:
«1) 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території»;
 
Відхилено   «1. До доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів, належать:
 
233. 2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
 
   2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
 
234. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є міські (районного значення), селищні та сільські ради, зараховується відповідно до міських (районного значення), селищних та сільських бюджетів;
 
   Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є міські (районного значення), селищні та сільські ради, зараховується відповідно до міських (районного значення), селищних та сільських бюджетів;
 
235. 3) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об'єктів - за місцем податкової реєстрації платника рентної плати;
 
-223- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
У пункті 3 частини першої статті 69 слова "а щодо водних об'єктів - за місцем податкової реєстрації платника рентної плати" виключити.
 
Відхилено   3) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об'єктів – за місцем податкової реєстрації платника рентної плати;
 
236. 4) податок на нерухоме майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
-224- Бабак А.В.
Із підпункту «б» пункту 31 розділу І виключити: «4) податок на нерухоме майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; «.
 
Відхилено   4) податок на нерухоме майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування»;
 
237. 7) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
-225- Бабак А.В.
Із підпункті «б» пункту 31 розділу І виключити: «7) єдиний податок, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування».
 
Відхилено   «7) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування»;
 
238. 10--1) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується до відповідного бюджету;
 
   «10--1) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується до відповідного бюджету»;
 
239. 15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами, яка зараховується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування;
 
   «15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами, яка зараховується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування;
 
240. 16) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є міські (районного значення), селищні та сільські ради (крім концесійних платежів щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є міські (районного значення), селищні та сільські ради (які мають цільове спрямування згідно із законом);
 
   16) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є міські (районного значення), селищні та сільські ради (крім концесійних платежів щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є міські (районного значення), селищні та сільські ради (які мають цільове спрямування згідно із законом)»;
 
241. 21) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету міст районного значення, сільських, селищних бюджетів відповідно до законодавства.»;
 
   21) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету міст районного значення, сільських, селищних бюджетів відповідно до законодавства.»;
 
242. у пункті 9 слова «Верховною Радою Автономної Республіки Крим,» вилучити;
 
   у пункті 9 слова «Верховною Радою Автономної Республіки Крим,» вилучити;
 
243. у пунктах 13, 17 (19 слова «місцевих бюджетів» замінити словами «бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів;»;
 
   у пунктах 13, 17 (19 слова «місцевих бюджетів» замінити словами «бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів;»;
 
244. доповнити пунктами 20--1 ( 20--5 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 20--1 (20--4 такого змісту:
 
245. «20--1) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
 
   «20--1) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
 
246. 20--2) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів;
 
   20--2) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів;
 
247. 20--3) акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів;
 
-226- Гуляєв В.О.
У частині першій статті 69 абзац 20-3 викласти у наступній редакції: «50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів».
 
Відхилено   20--3) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів;
 
    -227- Барвіненко В.Д.
Пункт 20-3 частини першої статті 69 викласти у редакції: «20-3. 50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об'єднаних територіальних громад, міських бюджетів; «
 
Відхилено    
    -228- Фаєрмарк С.О.
Доповнити частину першу статті 69 новим абзацом 1-2 такого змісту: «50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів».
 
Відхилено    
    -229- Унгурян П.Я.
У статті 69 пункт 20-3) викласти у наступній редакції:
«50% акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об‘єднаних територіальних громад, міських бюджетів»
 
Відхилено    
    -230- Урбанський О.І.
Пункт 20-3) викласти в редакції: «50 % акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів».
 
Відхилено    
    -231- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
Пункт 20-3 доповнити словами «за місцем знаходження об'єкта торгівлі»
 
Відхилено    
    -232- Добродомов Д.Є.
Пропонується виключити п. 20-3 ч. 1 ст. 69.
 
Відхилено    
248. 20--4) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк), що зараховується до сільських, селищних, міських бюджетів та використовуються на програми природоохоронних заходів місцевого значення;
 
-233- Мартовицький А.В.
Абзац 22 пункту 31 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   20--4) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк), що зараховується до сільських, селищних, міських бюджетів;
 
    -234- Шпенов Д.Ю.
Пункт 20-4 частини 1 статті 69 виключити повністю
 
Відхилено    
    -235- Недава О.А.
Пункт 20-4) частини 1 ст. 69 вилучити.
 
Відхилено    
249. 20--5) надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу;»;
 
-236- Мельник С.І.
Новий пункт 20-5 перенести з частини першої статті 69 Кодексу до частини першої нової статті 69-1 Кодексу /оскільки такі кошти мають цільове спрямування і мають зараховуватися до спеціального фонду/, при цьому у назві нової статті 69-1 Кодексу слово «Доходи» замінити словом «Надходження» /для приведення до вимог бюджетної методології/.
 
Враховано      
    -237- Недава О.А.
Пункт 20-5) частини 1 ст. 69 вважати - 20-4) і далі - пункти за новою нумерацією.
 
Відхилено    
250. пункти 8, 10--2 ( 10--8 вилучити;
 
   пункти 8, 10--2 ( 10--8 виключити;
 
251. б) частину другу вилучити.
 
   б) частину другу виключити.
 
252. 32. Доповнити статтею 69--1 такого змісту:
«Стаття 69--1. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів
 
-238- Дмитренко О.М.
У статті 69-1 зміни щодо виключення із доходів спеціального фонду субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах не підтримуємо, оскільки власна доходна база місцевих бюджетів не дозволить забезпечити утримання доріг в належному стані.
 
Відхилено   34. Доповнити статтею 69--1 такого змісту:
«Стаття 69--1. Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів
 
253. 1. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать:
 
   1. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать:
 
254. 1) надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів (визначені в частині першій статті 71 цього Кодексу);
 
   1) надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів (визначені в частині першій статті 71 цього Кодексу);
 
255. 2) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків ( до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків ( до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків ( до районних бюджетів, 60 відсотків ( до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл;
 
-239- Дубневич Б.В.
Пункт 2, частини 1 статті 69-1 не виключати, а викласти в такій редакції: «Стаття 69-1. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів. 1. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать: 2) збір за першу реєстрацію транспортного засобу, що зараховується у розмірі: 30 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території; 60 відсотків - до бюджету міста Києва і 40 відсотків - до обласного бюджету Київської області у разі реєстрації транспортних засобів у місті Києві; 100 відсотків - до бюджету міста Севастополя у разі реєстрації транспортних засобів у місті Севастополі.
 
Відхилено   2) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків – до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків ( до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків ( до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків ( до районних бюджетів, 60 відсотків ( до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл;
 
    -240- Дубневич Я.В.
Частину першу доповнити пунктом 2-1) такого змісту:
«2-1) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
 
Відхилено    
    -241- Юринець О.В.
Доповнити частину першу статті 69-1 новим пунктом 2) такого змісту: «2) збір за першу реєстрацію транспортного засобу, що зараховується у розмірі: 30 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території; 60 відсотків - до бюджету міста Києва і 40 відсотків - до обласного бюджету Київської області у разі реєстрації транспортних засобів у місті Києві; 100 відсотків - до бюджету міста Севастополя у разі реєстрації транспортних засобів у місті Севастополі;
 
Відхилено    
    -242- Юринець О.В.
Доповнити частину першу статті 69-1 пунктом 2-1 такого змісту: «2-1) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
 
Відхилено    
256. 3) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом);
 
-243- Юринець О.В.
Доповнити частину першу статті 69-1 новим пунктом 3) такого змісту «3) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах;».
 
Відхилено   3) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом);
 
257. 4) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів ( 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим ( 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя ( 70 відсотків;
 
   4) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів ( 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим ( 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя ( 70 відсотків;
 
258. 5) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;
 
   5) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;
 
259. 6) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету;
 
-244- Недава О.А.
У частині 1 нової статті 69-1 додати пункт: 7) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк), що зараховується до сільських, селищних, міських бюджетів та використовуються на програми природоохоронних заходів.
Пункт 7 частині 1 нової статті 69-1 вважати пунктом 8) і далі - пункти за новою нумерацією.
 
Відхилено   6) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету;
 
260. 7) цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
 
   7) цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
 
261. 8) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
 
   8) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
 
262. 9) інші субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів;
 
-245- Сотник О.С.
Абзац 11 п. 32 розділу І викласти в редакції: «9) субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів, крім субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;».
 
Відхилено   9) інші субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів;
 
263. 10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;
 
   10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;
 
264. 11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними;
 
   11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними;
12) надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу;
 
265. 12) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України».
 
-246- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 нової статті 69-1 доповнити пунктом такого змісту:
«40 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 20 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 40 відсотків; «
 
Відхилено   13) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України».
 
    -247- Мартовицький А.В.
Пункт 32 Розділу І законопроекту доповнити абзацом 10 такого змісту:
«35 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 10 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 35 відсотків».
 
Відхилено    
266. 33. У статті 71:
 
-248- Мельник С.І.
В статті 71 до п.1 включити п.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування
П. 2 єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування
 
Відхилено   35. У статті 71:
 
267. а) у частині першій:
 
      
268. пункти 1--1 та 2 вилучити;
 
-249- Дмитренко О.М.
У статті 71 зміни щодо виключення єдиного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування із джерел надходжень до бюджету розвитку не підтримуємо.
 
Відхилено   а) пункти 1--1 та 2 частини першої виключити;
 
269. пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
 
-250- Мельник С.І.
Абзаци третій та четвертий підпункту «а» пункту 33 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 10 частини першої статті 71 Кодексу) виключити /оскільки відповідне положення є суперечливим з т.ч. формування загального і спеціального фондів/.
 
Враховано      
270. «Місцеві органи влади формують бюджет розвитку за рахунок надходжень, визначених частиною першою цієї статті, та доходів загального фонду, визначених статтями 64, 66, 69 (крім пунктів 1, 1--1, 2 ( 5, 15, 35 частини першої статті 64, пунктів 1, 1--1, 2 ( 6 частини першої статті 66, пунктів 20--1, 20--2, 20--5 частини першої статті 69), в обсягах, не менше 10 відсотків таких доходів загального фонду.»;
 
-251- Дмитренко О.М.
У статті 71 норму щодо формування бюджету розвитку у розмірі „не менше 10%" не підтримуємо, так як місцеві органи влади і самоврядування повинні самі вирішувати такі питання.
 
Враховано в іншій редакції     
    -252- Мельник С.І.
В останньому абзаці після слів «крім пунктів 1, 1 2-5, 15» цифру «35» виключити
 
Враховано в іншій редакції   
    -253- -- У статті 71 абзац після пункту десятого частини першої викласти в такій редакції «Місцеві органи влади формують бюджет розвитку за рахунок надходжень, визначених частиною першою цієї статті, та доходів загального фонду, визначених статтями 64, 66, 69, в обсягах, не менше 10 відсотків таких доходів загального фонду.».
 
Враховано в іншій редакції   
    -254- Федорук М.Т.
У статті 71 абзац після пункту десятого частини першої викласти в такій редакції «Місцеві органи влади формують бюджет розвитку за рахунок надходжень, визначених частиною цієї статті, та доходів загального фонду, визначених статтями 64, 66, 69 в обсягах, не менше 10% таких доходів загального фонду».
 
Враховано в іншій редакції   
    -255- Гордєєв А.А.
Доповнити частину першу статті 71 новим пунктом такого змісту:
«11) кошти від збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору, які направляються на розвиток дорожнього господарства.»
 
Відхилено    
    -256- Івченко В.Є.
У абзаці другому пункту 10 статті 71 слова « (крім пунктів 1, 1-1, 2 - 5, 15, 35 частини першої статті 64, пунктів 1, 1-1, 2-6 частини першої статті 66, пунктів 20-1, 20-2, 20-5 частини першої статті 69)» вилучити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -257- Бабак А.В.
Рудик С.Я.
В пункті 33 розділу І виключити: «Місцеві органи влади формують бюджет розвитку за рахунок надходжень, визначених частиною першою цієї статті, та доходів загального фонду, визначених статтями 64, 66, 69 (крім пунктів 1, 1-1, 2 ( 5, 15, 35 частини першої статті 64, пунктів 1, 1-1, 2 ( 6 частини першої статті 66, пунктів 20-1, 20-2, 20-5 частини першої статті 69), в обсягах, не менше 10 відсотків таких доходів загального фонду.»
 
Враховано    
    -258- Бабак А.В.
Підпункт «а» пункту 33 розділу І доповнити: «1-1) податок на нерухоме майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; 2) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування»
 
Відхилено    
    -259- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
В абзаці другому пункту 10 частини першої статті 71 слова " (крім пунктів 1, 1-1, 2-5, 15, 35 частини першої статті 64, пунктів 1, 1-1, 2-6 частини першої статті 66, пунктів 20-1, 20-2, 20-5 частини першої статті 69)" та слова "таких" виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -260- Недава О.А.
У другому абзаці пункту 10) частини 1 ст. 71 виключити слова: в обсягах, не менше 10 відсотків таких доходів загального фонду.
 
Враховано в іншій редакції   
271. б) у частині третій після слів «інформатизацію загальнодержавних освітніх закладів» доповнити словами «природоохоронні заходи».
 
   б) у частині третій після слів «інформатизацію загальнодержавних освітніх закладів» доповнити словами «природоохоронні заходи».
 
272. 34. У частині першій статті 73:
 
   36. У частині першій статті 73:
 
273. а) пункт 2 доповнити реченням такого змісту: «Такі позики не надаються у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків»;
 
-261- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
У пункт 2) частини першої статті 73 виключити слова «Такі позики не надаються у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків»
 
Відхилено   а) пункт 2 доповнити реченням такого змісту: «Такі позики не надаються у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків»;
 
    -262- Дмитренко О.М.
У статті 73 зміни щодо не надання короткотермінових позик установам у разі обслуговування коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків не підтримуємо, тому слова „та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ" пропоную виключити.
 
Відхилено    
    -263- -- У пункті другому частини першої статті 73 вилучити речення: «Такі позики не надаються у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків; «.
 
Відхилено    
    -264- Федорук М.Т.
У пункті другому частини першої статті 73 вилучити речення: «Такі позики не надаються у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків; «.
 
Відхилено    
    -265- Куліченко І.І.
У пункті другому частини першої статті 73 вилучити речення: «Такі позики не надаються у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків; «.
 
Відхилено    
    -266- Дубневич Я.В.
У пункті 2 частини першої статті 73 виключити слова «Такі позики не надаються у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків;».
 
Відхилено    
    -267- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
У пункті другому частини першої статті 73 вилучити речення: «Такі позики не надаються у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків".
 
Відхилено    
274. б) пункт 3 вилучити.
 
-268- Дмитренко О.М.
У пункті 3 статті 73 неприпустимо відмінювати середньострокове кредитування місцевих бюджетів, яке використовувалось фактично при неправильних розрахунках Мінфіном доходів місцевих бюджетів для визначення дотації вирівнювання.
 
Відхилено   б) пункт 3 виключити.
 
275. 35. Частину другу статті 74 доповнити реченням такого змісту: «Обсяг та умови здійснення місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій і надання місцевих гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій, вважаються погодженими, якщо центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, рішення не прийнято протягом одного місяця з дня надходження документів на погодження».
 
   37. Частину другу статті 74 доповнити реченням такого змісту: «Обсяг та умови здійснення місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій і надання місцевих гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій, вважаються погодженими, якщо центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, рішення не прийнято протягом одного місяця з дня надходження документів на погодження».
 
276. 36. У статті 75:
 
   38. У статті 75:
 
277. а) у частині другій слова «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики» замінити словами «центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері»;
 
   а) у частині другій слова «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики» замінити словами «центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері»;
 
278. б) у частині сьомій слово і цифри «статей 92 і 93» замінити словом і цифрами «статті 93».
 
   б) у частині сьомій слово і цифри «статей 92 і 93» замінити словом і цифрами «статті 93».
 
279. 37. У статті 77:
 
   39. У статті 77:
 
280. а) частину другу викласти у такій редакції:
 
-269- Дубневич Я.В.
Частину другу статті 77 викласти в такій редакції:
«2. Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.
У разі неприйняття закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (дотація на освіту, підготовку робітничих кадрів, охорону здоров’я, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.
У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.».
 
Відхилено   а) частину другу викласти у такій редакції:
 
281. «2. Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.
 
-270- Дмитренко О.М.
Слова «до 25 грудня року, що передує плановому» замінити словами «не пізніше 2 тижнів після отримання показників міжбюджетних відносин»
 
Відхилено   «2. Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.
 
282. У разі неприйняття закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.
 
-271- Юринець О.В.
В абзаці другому частини другої статті 77 слова «освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція» замінити словами: «дотація на освіту, підготовку робітничих кадрів. Охорону здоров’я»
 
Відхилено   У разі неприйняття закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.
 
283. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.»;
 
   У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України»;
 
284. б) частину третю вилучити.
 
   б) частину третю вилучити.
 
285. 38. У статті 78:
 
   40. У статті 78:
 
286. а) частину другу доповнити абзацами такого змісту:
 
   а) частину другу доповнити абзацами такого змісту:
 
287. «За рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради при виконанні місцевих бюджетів обслуговування бюджетних коштів в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору.
 
-272- Дмитренко О.М.
У статті 78 зміни щодо розміщення за рішенням місцевої ради на обслуговування у банках коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ підтримую. Проте, вважаю, що достатньо вимог до рівня статутного капіталу та державної власності без додаткових запропонованих вимог про долю чистих активів банку або депозитів населення у загальній сумі цих показників всіх банків України (п.4 ч.2).
 
Відхилено   «За рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради при виконанні місцевих бюджетів обслуговування бюджетних коштів в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору.
 
    -273- Дубневич Я.В.
У частині другій статті 78 слова «установами банків» замінити на слова «установами державних банків».
 
Відхилено    
288. Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, а також особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та складання звітності про виконання місцевих бюджетів щодо таких коштів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.»;
 
   Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, а також особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та складання звітності про виконання місцевих бюджетів щодо таких коштів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України»;
 
289. б) у першому реченні частини п’ятої слова «на єдиний казначейський рахунок» замінити словами і цифрами «відповідно на єдиний казначейський рахунок та рахунки, відкриті в установах банків державного сектору згідно з частиною другою статті 78 цього Кодексу».
 
-274- Куліченко І.І.
Статтю 78 після частини шостої доповнити абзацом такого змісту: «Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за захищеними видатками місцевих бюджетів протягом двох операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу, за іншими видатками - протягом п’яти операційних днів.».
 
Враховано   б) у першому реченні частини п’ятої слова «на єдиний казначейський рахунок» замінити словами і цифрами «відповідно на єдиний казначейський рахунок та рахунки, відкриті в установах банків державного сектору згідно з частиною другою статті 78 цього Кодексу»;
в) частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
«Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за захищеними видатками місцевих бюджетів протягом двох операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу, за іншими видатками – протягом п’яти операційних днів».
 
    -275- -- Статтю 78 після частини шостої доповнити абзацом такого змісту: «Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за захищеними видатками місцевих бюджетів протягом двох операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу, за іншими видатками - протягом п’яти операційних днів.»
 
Враховано    
    -276- Федорук М.Т.
Статтю 78 після частини шостої доповнити абзацом такого змісту: «Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань та наявних бюджетних асигнувань за захищеними видатками місцевих бюджетів протягом двох операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу, за іншими видатками - протягом п'яти операційних днів.».
 
Враховано    
    -277- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Частину шосту статті 78 доповнити абзацом такого змісту:
"Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань та наявних бюджетних асигнувань за захищеними видатками місцевих бюджетів протягом двох операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу, за іншими видатками - протягом п'яти операційних днів".
 
Враховано    
    -278- Бабак А.В.
Пункт 38 розділу І доповнити: «Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за захищеними видатками місцевих бюджетів протягом двох операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу, за іншими видатками - протягом п’яти операційних днів».
 
Враховано    
    -279- Юринець О.В.
В частині сьомій статті 78 (щодо підстав для внесення змін до рішення про місцевий бюджет) цифри «15» замінити цифрою «5».
Частину сьому статті 78 доповнити реченнями такого змісту: При цьому, рішення про внесення змін щодо зменшення обсягу бюджету ухвалюється місцевими радами в обов’язковому порядку за поданням відповідної державної адміністрації або виконавчого органу місцевої ради на обсяг недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період.
У випадку неухвалення такого рішення місцевою радою зазначені зміни до бюджету вносить Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, виконавчий орган відповідної місцевої ради.
 
Відхилено    
290. 39. У частині першій статті 87:
 
   41. У частині першій статті 87:
 
291. а) пункт 4 доповнити словами «оплата послуг з підготовки наукових кадрів у наукових установах на умовах державного замовлення»;
 
   а) пункт 4 доповнити словами «оплата послуг з підготовки наукових кадрів у наукових установах на умовах державного замовлення»;
 
292. б) доповнити пунктом 6--1 такого змісту:
 
   б) доповнити пунктом 6--1 такого змісту:
 
293. «6--1) забезпечення функціонування установ та закладів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, які перебувають у державній власності;»;
 
   «6--1) забезпечення функціонування установ та закладів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, які перебувають у державній власності»;
 
294. в) у пункті 7:
 
   в) у пункті 7:
 
295. абзац другий підпункту «а» викласти у такій редакції:
 
   у підпункті «а»:
абзац другий викласти у такій редакції:
 
296. «мистецькі (художні, музичні, хореографічні) загальноосвітні школи (школи-інтернати) державної власності»;
 
-280- Деркач А.Л.
До статі 87 Бюджетного кодексу: після слів «загальну середню освіту» додати словосполучення «, ліцеї-інтернати з посиленою військовою підготовкою».
 
Враховано   «мистецькі (художні, музичні, хореографічні) загальноосвітні школи (школи-інтернати) державної власності»;
доповнити абзацом такого змісту:
«ліцеї-інтернати з посиленою військовою підготовкою»;
 
297. у підпункті «б» після слова «закладах» доповнити словами «соціальної реабілітації та адаптації»;
 
   у підпункті «б» після слова «закладах» доповнити словами «соціальної реабілітації та адаптації»;
 
298. у підпункті «в» після слова «закладах» доповнити цифрами і словами «ІІІ-ІV рівнів акредитації (університетах, академіях, інститутах)»;
 
-281- 1) Передбачити у Бюджетному кодексі чітку норму щодо фінансування за рахунок коштів Державного бюджету вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів ІП-ІV рівнів акредитації.
2) З метою реалізації вимог Закону України «Про вищу освіту» та недопущення руйнації системи підготовки фахівців у інших вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, на перехідний період (до визначення цими навчальними закладами подальшого статусу щодо входження до системи вищої або професійної освіти) зберегти у 2015 році фінансування зазначених навчальних закладів з Державного бюджету.
 
Враховано частково (відповідна урядова ініціатива запровадиться з 2017 року)  у підпункті «в» після слова «закладах» доповнити цифрами і словами «ІІІ-ІV рівнів акредитації (університетах, академіях, інститутах)»;
 
    -282- Княжицький М.Л.
Подоляк І.І.
Тарута С.О.
Єленський В.Є.
Матіос М.В.
Підпункт в) пункт 7 статті 87 викласти в такій редакції: «в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (університетах, академіях, інститутах), мистецьких вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації державної власності)».
 
Враховано частково (відповідна урядова ініціатива запровадиться з 2017 року)   
    -283- Романова А.А.
У підпункті в) пункту 7 частини першої статті 87 викласти в такій редакції: «у вищих навчальних закладах» доповнити цифрами і словами «ІІІ-ІV рівнів акредитації (університетах, академіях, інститутах) державної власності та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації».
 
Враховано частково (відповідна урядова ініціатива запровадиться з 2017 року)   
    -284- Гриневич Л.М.
У підпункті в) пункту 7 частини першої статті 87 після слів «у вищих навчальних закладах» доповнити цифрами і словами «І-ІV рівнів акредитації».
 
Враховано частково (відповідна урядова ініціатива запровадиться з 2017 року)   
    -285- Юринець О.В.
Пункт в) частини 7 статті 87 викласти в редакції: «в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з урахуванням усіх структурних підрозділів) державної власності, у тому числі відокремлених); «
 
Враховано частково (відповідна урядова ініціатива запровадиться з 2017 року)   
299. підпункт «ґ» вилучити;
 
-286- Гриневич Л.М.
Підпункт г) пункту 7 частини 1 статті 87 залишити в діючій редакції наступного змісту: «г) позашкільні навчальні заклади та заходи з позашкільної роботи з дітьми згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; «.
 
Враховано      
300. г) у підпункті «б» пункту 8 слова «спеціалізовані медико-санітарні частини» вилучити;
 
-287- Рудик С.Я.
Виключити (щодо медико-санітарні частини).
 
Відхилено   г) у підпункті «б» пункту 8 слова «спеціалізовані медико-санітарні частини» виключити;
 
    -288- Мартовицький А.В.
Підпункт «г» пункту 39 законопроекту вилучити.
 
Відхилено    
    -289- Юринець О.В.
Пункт 9 частини першої статті 87 доповнити підпунктом з) такого змісту: «з) допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям; «
 
Відхилено    
    -290- Юринець О.В.
Пункт 9 частини першої статті 87 доповнити підпунктом и) такого змісту: «и) додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статті 29 Закону України "Про культуру", частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого).»
 
Відхилено    
    -291- Дубневич Я.В.
Підпункти з), и) пункту 9 частини першої статті 87 викласти в такій редакції:
«з) допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям;
и) додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статті 29 Закону України "Про культуру", частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого).»
 
Відхилено    
301. ґ) у пункті 10:
 
   ґ) у пункті 10:
 
302. підпункт «а» викласти у такій редакції:
 
   підпункт «а» викласти у такій редакції:
 
303. «а) державні культурно-освітні програми (національні музеї, національні та державні бібліотеки, заповідники, міжнародні культурні зв'язки, державні культурно-освітні заходи, державна підтримка національних театрів, художніх колективів, концертних, циркових організацій державної форми власності, культурно-мистецькі заходи національних творчих спілок) згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України»;
 
-292- Медуниця О.В.
Підпункт а) пункту 10) статті 87 викласти у редакції: «а) державні культурно-освітні програми (національні музеї, національні та державні бібліотеки, заповідники, міжнародні культурні зв'язки, державні культурно-освітні заходи, державна підтримка національних театрів, художніх колективів та їх дирекції, концертних, національних та державних циркових організацій державної форми власності, культурно-мистецькі заходи національних творчих спілок) згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;»
 
Враховано   «а) державні культурно-освітні програми (національні музеї, національні та державні бібліотеки, заповідники, міжнародні культурні зв’язки, державні культурно-освітні заходи, державна підтримка національних театрів, художніх колективів та їх дирекції, концертних, національних та державних циркових організацій державної форми власності, культурно-мистецькі заходи національних творчих спілок) згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України»;
 
304. підпункти «б» та «в» вилучити;
 
   підпункти «б» та «в» виключити;
 
305. підпункти «г» та «ґ» викласти у такій редакції:
 
   підпункти «г» та «ґ» викласти у такій редакції:
 
306. «г) створення та розповсюдження національних фільмів;
 
   «г) створення та розповсюдження національних фільмів;
 
307. ґ) державну архівну справу та страховий фонд документації;»;
 
   ґ) державну архівну справу та страховий фонд документації»;
 
308. д) пункт 11 викласти у такій редакції:
 
   д) пункт 11 викласти у такій редакції:
 
309. «11) програми підтримки національних і державних телерадіокомпаній, суспільного телебачення і радіомовлення, преси, книговидання, державних інформаційних агентств;»;
 
   «11) програми підтримки національних і державних телерадіокомпаній, суспільного телебачення і радіомовлення, преси, книговидання, державних інформаційних агентств»;
 
310. е) у пункті 12:
 
   е) у пункті 12:
 
311. підпункт «а» викласти у такій редакції:
 
   підпункт «а» викласти у такій редакції:
 
312. «а) державні програми з розвитку фізичної культури та спорту (забезпечення діяльності національних збірних команд, проведення спортивних заходів державного і міжнародного рівня, підготовка і участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту, у тому числі в Олімпійських іграх, Європейських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, фінансова підтримка баз олімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування згідно з переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України)»;
 
-293- Дубневич Я.В.
Підпункт а) пункту 12 частини першої статті 87 викласти в такій редакції:
«а) державні програми з розвитку фізичної культури та спорту (забезпечення діяльності національних збірних команд, утримання спортивних шкіл вищої спортивної майстерності, проведення спортивних заходів державного і міжнародного рівня, підготовка і участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту, в тому числі в Олімпійських іграх, Європейських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, фінансова підтримка баз олімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування); «
 
Відхилено   «а) державні програми з розвитку фізичної культури та спорту (забезпечення діяльності національних збірних команд, проведення спортивних заходів державного і міжнародного рівня, підготовка і участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту, у тому числі в Олімпійських іграх, Європейських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, фінансова підтримка баз олімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування згідно з переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України)»;
 
    -294- Юринець О.В.
Підпункт а) пункту 12 частини першої статті 87 викласти в такій редакції: «а) державні програми з розвитку фізичної культури та спорту (забезпечення діяльності національних збірних команд, утримання спортивних шкіл вищої спортивної майстерності, проведення спортивних заходів державного і міжнародного рівня, підготовка і участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту, в тому числі в Олімпійських іграх, Європейських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, фінансова підтримка баз олімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування».
 
Відхилено    
    -295- Палатний А.Л.
Петренко О.М.
Спориш І.Д.
У підпункті «е» пункту 39 розділу Іпісля слів «всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування» доповнити словами «та їх місцевих осередків».
 
Відхилено    
313. підпункт «в» вилучити;
 
   підпункт «в» виключити;
 
314. є) пункти 14 та 20--1 вилучити;
 
-296- Гопко Г.М.
Пункт є) частини 40 розділу І викласти у такій редакції: «пункт 20-1 вилучити», тобто залишити у статті 87 Бюджетного Кодексу пункт 14) у чинній редакції: «14) програми реставрації пам'яток архітектури, спорудження (створення) пам'ятників і монументів державного значення;»
 
Враховано   є) пункт 20--1 виключити.
 
    -297- Левченко Ю.В.
Залишити у статті 87 Бюджетного Кодексу пункт 14) у чинній редакції: «14) програми реставрації пам'яток архітектури, спорудження (створення) пам'ятників і монументів державного значення;»
 
Враховано    
    -298- Дубневич Я.В.
Пункт 14 частини першої статті 87 викласти в такій редакції:
«14) програми реставрації пам'яток архітектури, спорудження (створення) пам'ятників і монументів державного значення; «.
 
Враховано    
    -299- Юринець О.В.
У підпункті є пункту 39 законопроекту цифри «14» виключити.
 
Враховано    
    -300- Дубневич Я.В.
Частину першу статті 87 доповнити новим пунктом 21 такого змісту:
«21) розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;».
пункт 21 вважати пунктом 22.
 
Відхилено    
    -301- Дубневич Я.В.
У підпункті а) пункту 33 частини першої статті 87 виключити слова «згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;»
 
Відхилено    
315. 40. У статті 88:
 
   42. У статті 88:
 
316. а) у назві та частині першій слова «їх об’єднань» та «і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
   а) у назві та частині першій слова «їх об’єднань» та «і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» виключити;
 
317. б) у частині першій пункти 2 та 3 вилучити.
 
   б) у частині першій пункти 2 та 3 виключити.
 
318. 41. У статті 89:
 
-302- Фаєрмарк С.О.
Закріпити законодавчу норму щодо передачі міськими, селищними, сільськими радами субвенції на утримання дошкільних закладів освіти, культури до районних бюджеті.
 
Враховано в іншій редакції  43. У статті 89:
 
319. а) у назві та частині першій слова «районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» замінити словами «бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад»;
 
   а) у назві та частині першій слова «районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» замінити словами «бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад»;
 
320. б) у частині першій:
 
   б) у частині першій:
 
321. пункт 1 вилучити;
 
   пункт 1 виключити;
 
322. у пункті 2:
 
   у пункті 2:
 
323. у підпункті «а» слова « (у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення)» вилучити;
 
   у підпункті «а» слова « (у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення)» виключити;
 
324. у підпункті «б» слова і цифри « (крім навчально-виховних комплексів, визначених у підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 88 цього Кодексу)» вилучити;
 
   у підпункті «б» слова і цифри « (крім навчально-виховних комплексів, визначених у підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 88 цього Кодексу)» виключити;
 
325. у підпункті «д» слова « (заходи районного значення з позашкільної роботи з дітьми)» вилучити;
 
   у підпункті «д» слова « (заходи районного значення з позашкільної роботи з дітьми)» виключити;
 
326. у підпункті «а» пункту 3 після слів «лікарні широкого профілю» доповнити словами «спеціалізовані медико-санітарні частини»;
 
-303- Рудик С.Я.
Виключити (щодо медико-санітарні частини).
 
Відхилено   у підпункті «а» пункту 3 після слів «лікарні широкого профілю» доповнити словами «спеціалізовані медико-санітарні частини»;
 
    -304- Мартовицький А.В.
Абзац 6 підпункту «б» пункту 41 законопроекту виключити
(а саме: «у підпункті «а» пункту 3 після слів «лікарні широкого профілю» доповнити словами «спеціалізовані медико-санітарні частини»
 
Відхилено    
327. у підпункті б) пункту 4 :
 
   у підпункті «б» пункту 4:
 
328. абзац перший доповнити словами «, допомога по догляду за інвалідами Ічи ІІ групи внаслідок психічного розладу»;
 
-305- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
Підпункт б) пункту 4) частини першої статті 89 доповнити словами: «пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсаційні виплати інвалідам на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп; відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни.
 
Відхилено   абзац другий доповнити словами «, допомога по догляду за інвалідами Ічи ІІ групи внаслідок психічного розладу»;
 
    -306- Дубневич Я.В.
Підпункт б) пункту 4 частини першої 1 статті 89 викласти в такій редакції:
«допомога по догляду за інвалідами Ічи ІІ групи внаслідок психічного розладу; «
 
Відхилено    
    -307- Юринець О.В.
В абзаці 1 підпункту б) пункту 4 статті 89 виключити слова: «допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям».
 
Відхилено    
329. абзац третій викласти у такій редакції:
 
   абзац третій викласти у такій редакції:
 
330. «додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);».
 
-308- Юринець О.В.
Абзац 3 підпункту б пункту 4 частини першої статті 89 виключити.
 
Відхилено   «додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого)»;
 
331. пункт 5 викласти у такій редакції:
 
   пункт 5 викласти у такій редакції:
 
332. «5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки; театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних, зоопарки комунальної власності);»;
 
-309- Дубневич Я.В.
Пункт 5 частини першої статті 89 викласти в такій редакції:
«5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки; театри, музичні колективи і ансамблі, районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних, зоопарки комунальної власності); «
 
Відхилено   «5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки; театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних, зоопарки комунальної власності)»;
 
    -310- Юринець О.В.
Пункт 5) частини першої статті 89 викласти в такій редакції: «державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки; театри, музичні колективи і ансамблі, районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних, зоопарки комунальної власності);»
 
Відхилено    
333. у пункті 6:
 
-311- Палатний А.Л.
Петренко О.М.
Спориш І.Д.
У підпункті «б» пункту 41 розділу Іабзаци чотирнадцятий, п‘ятнадцятий, шістнадцятий замінити такими абзацами:
«Пункт 6 викласти у такій редакції:
6) фізичну культуру і спорт: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), забезпечення діяльності центрів фізичного здоров‘я населення місцевого рівня, заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення.
 
Відхилено   у пункті 6:
 
    -312- Дубневич Я.В.
Пункт 6 частини першої статті 89 викласти в такій редакції:
«6) фізичну культуру утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення.»
 
Відхилено    
334. слова «державні програми розвитку фізичної культури і спорту» замінити словами «фізичну культуру і спорт»;
 
-313- Юринець О.В.
У пункті 6) частини першої статті 89 слова «і спорт» виключити.
 
Відхилено   слова «державні програми розвитку фізичної культури і спорту» замінити словами «фізичну культуру і спорт»;
 
335. слово «організацій» замінити словами «місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій».
 
-314- Тимошенко Ю.В.
Пропоную визначити фінансування швидкої медичної допомоги на районному рівні, а не на обласному, як запропоновано (з огляду на рівень надання первинної медичної допомоги, та керуючись принципом субсидіарності).
 
Відхилено   слово «організацій» замінити словами «місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій».
 
336. 42. У статті 90:
 
-315- Чекіта Г.Л.
Статтю 90 викласти в такій редакції:
«Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів 7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі; проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва та утримання водовідливних комплексів.»
 
Відхилено   44. У статті 90:
 
337. а) у назві слова «і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
   а) у назві слова «і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» виключити;
 
338. б) у частині першій:
 
   б) у частині першій:
 
339. слова «та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
   слова «та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
340. у пункті 1 підпункт «б» вилучити;
 
   підпункт «б» пункту 1 виключити;
 
341. у пункті 2:
 
   у пункті 2:
 
342. у підпункті «а--1» після слів «загальну середню освіту:» доповнити словами «спеціалізовані школи (у тому числі школи-інтернати) державної власності, а також:»;
 
   у підпункті «а--1» після слів «загальну середню освіту:» доповнити словами «спеціалізовані школи (у тому числі школи-інтернати) державної власності, а також:»;
 
343. у підпункті «б» слова «видатки на що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті)» вилучити;
 
   у підпункті «б» слова «видатки на що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті)» виключити;
 
344. підпункт «в» викласти у такій редакції:
 
   підпункт «в» викласти у такій редакції:
 
345. «в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного та/або регіонального замовлення у вищих навчальних закладах державної та/або комунальної власності»;
 
-316- Юринець О.В.
Пункт в) пункту 2) частини першої статті 90 доповнити словами: «за винятком тих, що є у складі університетів та академій, у т. ч. як відокремлені структурні підрозділи».
 
Враховано в іншій редакції  «в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного та/або регіонального замовлення у вищих навчальних закладах державної та/або комунальної власності»;
 
346. у підпункті «ґ» після слова «заходи» доповнити словами «і заклади національного, державного,»;
 
-317- Івченко В.Є.
У підпункті «а» пункту 3 частини першої статті 90 слова «станції екстреної (швидкої) медичної допомоги)» вилучити.
 
Відхилено   у підпункті «ґ» після слова «заходи» доповнити словами «і заклади національного, державного,»;
у підпункті «б» пункту 3 слова «госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни» замінити словами «госпіталі для ветеранів війни»;
 
    -318- -- Н.д (Реєстр.картка №432)
у підпункті б) пункту 3 частини першої статті 90 слова «госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни» замінити словами «госпіталі для ветеранів війни».
 
Враховано    
347. у підпункті «а» пункту 4 слова «допомога по догляду за інвалідами Ічи ІІ групи внаслідок психічного розладу» вилучити;
 
-319- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
Рудик С.Я.
У підпункті а) пункту 4) статті 90 виключити слова: «пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсаційні виплати інвалідам на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам І І ІІ груп; відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та Інвалідів війни; центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів;
 
Відхилено   у підпункті «а» пункту 4 слова «допомога по догляду за інвалідами Ічи ІІ групи внаслідок психічного розладу» виключити;
 
348. у пункті 5 підпункти «а» та «б» викласти у такій редакції:
 
   у пункті 5 підпункти «а» та «б» викласти у такій редакції:
 
349. «а) державні культурно-освітні програми (національні, державні, республіканські Автономної Республіки Крим та обласні заповідники, бібліотеки, музеї та виставки, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних);
 
   «а) державні культурно-освітні програми (національні, державні, республіканські Автономної Республіки Крим та обласні заповідники, бібліотеки, музеї та виставки, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних);
 
350. б) державні театрально-видовищні програми (філармонії, художні, музичні колективи і ансамблі, театри, концертні і циркові організації, палаци, будинки культури, інші заклади національного, державного, республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, інші заклади та заходи в галузі мистецтва, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних)»;
 
-320- Дубневич Я.В.
У підпункті б) пункту 5 частини першої статті 90 виключити слова «національного, державного».
 
Відхилено   б) державні театрально-видовищні програми (філармонії, художні, музичні колективи і ансамблі, театри, концертні і циркові організації, палаци, будинки культури, інші заклади національного, державного, республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, інші заклади та заходи в галузі мистецтва, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних)»;
 
351. у пункті 6:
 
-321- Палатний А.Л.
Петренко О.М.
Спориш І.Д.
У підпункті «б» пункту 42 розділу Іабзаци чотирнадцятий, п‘ятнадцятий, шістнадцятий замінити такими абзацами:
«6) фізичну культуру і спорт:
а) програми з розвитку фізичної культури і спорту (утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення (крім шкіл, визначених у підпункті «б» цього пункту), шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів фізичного здоров‘я населення республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, штатних спортивних команд резервного спорту), заходи з фізичної культури і спорту республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, включаючи підготовку збірних команд регіону до участі у спортивних змаганнях державного рівня), фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення;
б) програми з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів усіх типів; проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, навчально-тренувальних зборів і змагань республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів, підготовка збірних команд регіону до участі у спортивних змаганнях державного рівня)».
 
Відхилено   у пункті 6:
 
    -322- Дубневич Я.В.
Пункт 6 частини першої статті 90 викласти в такій редакції:
«6) фізичну культуру:
а) програми з розвитку фізичної культури і спорту (утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (крім шкіл вищої спортивної майстерності, визначених у підпункті "а" пункту 12 статті 87 та шкіл, визначених у підпункті "б" цього пункту), заходи з фізичної культури і спорту республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), фінансова підтримка республіканського Автономної Республіки Крим та обласних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;
б) програми з розвитку фізичної культури, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів усіх типів; проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, навчально-тренувальних зборів і змагань республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів).»
 
Відхилено    
    -323- Юринець О.В.
Підпункт а) пункту 6) частини першої статті 90 викласти у такій редакції: «а) програми з розвитку фізичної культури і спорту (утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (крім шкіл вищої спортивної майстерності, визначених у підпункті "а" пункту 12 статті 87 та шкіл, визначених у підпункті "б" цього пункту), заходи з фізичної культури і спорту республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), фінансова підтримка республіканського Автономної Республіки Крим та обласних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;
Підпункт б) пункту 6 частини першої статті 90 викласти у такій редакції: «б) програми з розвитку фізичної культури, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів усіх типів; проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, навчально-тренувальних зборів і змагань республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів).»
 
Відхилено    
    -324- Юринець О.В.
В абзаці 1 пункту 6) частини першої статті 90 слова «і спорт» виключити.
 
Відхилено    
352. у підпунктах «а» та «б» вилучити слово «державні»;
 
   у підпунктах «а» та «б» виключити слово «державні»;
 
353. підпункт «а» доповнити словами «фінансова підтримка республіканського Автономної Республіки Крим та обласних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості».
 
   підпункт «а» доповнити словами «фінансова підтримка республіканського Автономної Республіки Крим та обласних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості».
 
354. доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
355. «7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі; проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва та утримання водовідливних комплексів; заходи державних програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій.».
 
-325- Гуляєв В.О.
Рудик С.Я.
У статті 90 пункт 7 викласти у наступній редакції: «програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі; проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва та утримання водовідливних комплексів.
 
Враховано   «7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі; проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва та утримання водовідливних комплексів».
 
    -326- Урбанський О.І.
Викласти в редакції: «програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі; проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва та утримання водовідливних комплексів».
 
Враховано    
    -327- Шпенов Д.Ю.
Новий пункт 7 статті 90 викласти у такій редакції:
«програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі; проекти рекультивації земель, реструктуризації, консервації, в тому числі, відкачування високо мінералізованих шахтних вод, ліквідації об’єктів підприємств з видобутку залізної руди відкритим чи підземним способом та підприємств гірничої хімії, консервації ртутного виробництва та утримання водовідливних комплексів, …. (далі за текстом).».
 
Враховано частково    
    -328- Дубневич Б.В.
Викласти в такій редакції: 7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; заходи місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій.
 
Враховано частково    
    -329- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
У пункті 7) статті 90 виключити слова: «заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини»;
 
Відхилено    
    -330- Фаєрмарк С.О.
Викласти в редакції: «програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі; проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва та утримання водовідливних комплексів».
 
Враховано    
    -331- Бакуменко О.Б.
З частини сьомої статті 90 вилучити слова: «заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини».
 
Відхилено    
    -332- Барвіненко В.Д.
Частину сьому статті 90 викласти в редакції: «7. Програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі; проекти реструктуризації та ліквідації об'єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва та утримання водовідливних комплексів»
 
Враховано    
    -333- Унгурян П.Я.
Пункт 7 викласти у наступній редакції:
«програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі; проекти реструктуризації та ліквідації об‘єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва та утримання водовідливних комплексів; «
 
Враховано    
    -334- Гончаренко О.О.
Пункт 7 статті 90 викласти в такій редакції:
«7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі; проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва та утримання водовідливних комплексів.»
 
Враховано    
    -335- Юринець О.В.
Пункт 7 частини першої статті 90 викласти в такій редакції: «7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини;»
 
Відхилено    
    -336- Недава О.А.
Пункті 7) частини 1 ст.90 викласти у такій редакції: програми природоохоронних заходів, заходи з проведення лабораторно-діагностичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; співфінансування (50 відсотків) природоохоронних заходів при ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості, підземному видобутку залізної руди; природоохоронних заходів пов’язаних зі здійсненням реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, консервації ртутного виробництва, реконструкції водовідливних комплексів; природоохоронних заходів, які здійснюються при: будівництві та реконструкції каналізаційних очисних споруд, доочищенні питної води, впровадженні енергозберігаючих технологій.
 
Враховано частково    
356. 43. У статті 91:
 
   45. У статті 91:
 
357. а) у назві та частині першій слова «що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» замінити словами «що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;
 
   а) у назві та частині першій слова «що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» замінити словами «що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;
 
358. б) у частині першій:
 
-337- Рудик С.Я.
У частині першій статті 91 пункт ґ) виключити.
 
Відхилено   б) у частині першій:
 
359. доповнити пунктом 1--1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 1--1 такого змісту:
 
360. «1--1) муніципальні формування з охорони громадського порядку;»
 
   «1--1) муніципальні формування з охорони громадського порядку»;
 
361. пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 викласти у такій редакції:
 
362. «2) органи місцевого самоврядування»;
 
-338- Івченко В.Є.
Доповнити статтю 91 новим пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1 фінансування станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги); «.
 
Відхилено   «2) органи місцевого самоврядування»;
 
363. пункти 4, 20--1 вилучити;
 
-339- Мартовицький А.В.
Абзац 8 пункту 43 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«пункти 20-1 вилучити».
 
Відхилено   пункти 4, 20--1 виключити;
 
    -340- Івченко В.Є.
Пункт 20-1 частини першої статті 91 не вилучати, залишивши його у чинній редакції.
 
Відхилено    
    -341- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Частину першу статті 91 доповнити пунктом 20-1 в такій редакції:
"20-1)фінансову підтримку громадських об'єднань на конкурсних засадах для виконання завдань регіональної політики; "
 
Відхилено    
364. у пункті 6 слова «в тому числі зоопарки загальнодержавного значення комунальної власності» вилучити;
 
-342- Юринець О.В.
Пункт 6 частини першої статті 97 викласти в такій редакції: «6) дотація на освіту, підготовку робітничих кадрів, охорону здоров’я;»
 
Відхилено   у пункті 6 слова «в тому числі зоопарки загальнодержавного значення комунальної власності» виключити;
 
365. у пунктах 7 та 9 вилучити слова «місцевого значення»;
 
-343- Дубневич Я.В.
У підпунктах 7), 9) частини першої статті 91 слова «місцевого значення» не виключати.
 
Відхилено   у пунктах 7 та 9 виключити слова «місцевого значення»;
 
    -344- Юринець О.В.
Пункт 9) частини першої статті 91 доповнити словами: «місцевого значення»
 
Відхилено    
366. підпункт «в» пункту 10 доповнити словами «, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;»;
 
-345- Барвіненко В.Д.
Пункт 13 статті 91 викласти в редакції: «13) Програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи державних програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, шо передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій; «
 
Враховано   підпункт «в» пункту 10 доповнити словами «, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;»;
пункт 13 викласти у такій редакції:
«13) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи державних програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, шо передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій»;
 
    -346- Унгурян П.Я.
Пункт 13 частини першої статті 91 викласти в наступній редакції:
«програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи державних програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій».
 
Враховано    
    -347- Чекіта Г.Л.
Статтю 91 викласти в такій редакції:
«Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів 13) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи державних програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій.»
 
Враховано    
    -348- Фаєрмарк С.О.
Пункт 13 статті 91 викласти в редакції: «13) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи державних програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій».
 
Враховано    
    -349- Урбанський О.І.
Пункт 13 статті 91 викласти в редакції: «13) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи державних програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій».
 
Враховано    
    -350- Гончаренко О.О.
Пункт 13 статті 91 викласти в такій редакції:
«13) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи державних програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій; «
 
Враховано    
    -351- Недава О.А.
У пункті 13) частини 1 ст. 91 - вилучити словосполучення: місцевого значення.
 
Відхилено    
367. у пункті 20 після слів «місцевих рад» доповнити словами «та посадових осіб місцевого самоврядування»;
 
   у пункті 20 після слів «місцевих рад» доповнити словами «та посадових осіб місцевого самоврядування»;
 
368. доповнити пунктами 20--2 та- 20--3 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 20--2 та- 20--3 такого змісту:
 
369. «20--2) реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу;
 
   «20--2) реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу;
 
370. 20--3) програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян».
 
-352- Гордєєв А.А.
Доповнити статтю 91 новим пунктом такого змісту:
«20-4) спеціальні програми підтримки та розвитку закладів охорони здоров’я, освіти та культури затверджені місцевою радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
Відхилено   20--3) програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян».
 
    -353- Богомолець О.В.
У розділі І у пункті 43 підпункт б доповнити новим пунктом 20-4) такого змісту:
«20-4) місцеві програми в галузі охорони здоров’я».
 
Відхилено    
371. 44. Статтю 92 вилучити.
 
   46. Статтю 92 виключити.
 
372. 45. У статті 93:
 
   47. У статті 93:
 
373. а) у назві слова «що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
   а) у назві слова «що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» виключити;
 
374. б) частини першу і другу викласти у такій редакції:
 
   б) частини першу і другу викласти у такій редакції:
 
375. «1. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до сільського, селищного, міського (міста районного значення) бюджету. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищного, сільського бюджету.
 
-354- Барвіненко В.Д.
Частину першу статті 93 викласти в редакції: «1. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада передає кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищного, сільського бюджету на утримання закладів дошкільної освіти та культури.»
 
Враховано в іншій редакції  «1. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до сільського, селищного, міського (міста районного значення) бюджету. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищного, сільського бюджету.
 
    -355- Урбанський О.І.
Частину першу статті 93 викласти в редакції: 1. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада передає кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищного, сільського бюджету на утримання закладів дошкільної освіти та культури».
 
Враховано в іншій редакції   
    -356- Фаєрмарк С.О.
Частину першу статті 93 викласти в редакції: 1. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада передає кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищного, сільського бюджету на утримання закладів дошкільної освіти та культури».
 
Враховано в іншій редакції   
    -357- Унгурян П.Я.
Статтю 93 доповнити пунктом в наступній редакції:
«2-1. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада передає кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районо значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районо значення), селищного, сільського бюджету на утримання закладів дошкільної освіти та культури».
 
Враховано в іншій редакції   
    -358- Чекіта Г.Л.
В пункті 1 статті 93 замість слів рада може передати рада передає, слово окремих - вилучити.
 
Відхилено    
376. 2. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету. Районна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету.
 
   2. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету. Районна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету.
 
377. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районного бюджету.»;
 
   Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районного бюджету»;
 
378. в) частину четверту вилучити.
 
   в) частину четверту вилучити.
 
379. 46. Назву глави 15 викласти у такій редакції:
 
   48. Назву глави 15 викласти у такій редакції:
 
380. «ФІНАНСОВІ НОРМАТИВИ БЮДЖЕТНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ».
 
   «Глава 15. ФІНАНСОВІ НОРМАТИВИ БЮДЖЕТНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ».
 
381. 47. У статті 94:
 
   49. У статті 94:
 
382. а) частину першу доповнити словами «визначених пунктами 6 ( 8 частини першої статті 97 цього Кодексу»;
 
   а) частину першу доповнити словами «визначених пунктами 6 (8 частини першої статті 97 цього Кодексу»;
 
383. б) частину третю викласти у такій редакції:
 
-359- Куліченко І.І.
Частину третю статті 94 викласти в такій редакції: «3. Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом міжбюджетних трансфертів, визначених пунктами 6-8 частини першої статті 97 цього Кодексу, розраховується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами. До фінансового нормативу бюджетної забезпеченості додається інформація про складові стандарту надання відповідної соціальної послуги, яка враховує нормативні штати працівників бюджетної сфери, задекларовані у проекті Закону про Державний бюджет України на плановий рік зміни у системі оплаті праці, індекс інфляції, міжрегіональні відмінності в цінах на продукти харчування, енергоносії та інші статті, а також потребу в коштах на оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ. Вимоги до надання соціальних послуг, які не увійшли до складових стандарту при розрахунку нормативу, є необов’язковими для дотримання у плановому році. У обрахованих показниках видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, мають бути окремо вказані обсяги видатків на захищені та інші статті.».
 
Відхилено   б) частину третю викласти у такій редакції:
 
384. «3. Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом міжбюджетних трансфертів, визначених пунктами 6 ( 8 частини першої статті 97 цього Кодексу, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.».
 
-360- Федорук М.Т.
Частину 3 статті 94 викласти в такій редакції:
«3. загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом міжбюджетних трансфертів, визначених пунктами 6-8 частини першої статті 97 цього Кодексу, розраховується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відвідній сфері, на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами. До фінансово нормативу бюджетної забезпеченості додається інформація про складові стандарту надання відповідної соціальної послуги, яка враховує нормативні штати працівників бюджетної сфери, задекларовані у проекті Закону про Державний бюджет України на плановий рік зміни у системі оплати праці, індекс інфляції, міжрегіональні відмінності в цінах на продукти харчування, енергоносії та інші статті, а також потребу в коштах на оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ. Вимоги до надання соціальних послуг, які не увійшли до складових стандарту при розрахунку нормативу, є необо»яковитми для дотримання у плановому році. У обрахованих показниках видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, мають бути окремо вказані обсяги видатків на захищені та інші статті».
 
Відхилено   «3. Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом міжбюджетних трансфертів, визначених пунктами 6 (8 частини першої статті 97 цього Кодексу, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами».
 
    -361- -- Частину третю статті 94 викласти в такій редакції: «3. Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом міжбюджетних трансфертів, визначених пунктами 6-8 частини першої статті 97 цього Кодексу, розраховується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами. До фінансового нормативу бюджетної забезпеченості додається інформація про складові стандарту надання відповідної соціальної послуги, яка враховує нормативні штати працівників бюджетної сфери, задекларовані у проекті Закону про Державний бюджет України на плановий рік зміни у системі оплаті праці, індекс інфляції, міжрегіональні відмінності в цінах на продукти харчування, енергоносії та інші статті, а також потребу в коштах на оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ. Вимоги до надання соціальних послуг, які не увійшли до складових стандарту при розрахунку нормативу, є необов’язковими для дотримання у плановому році. У обрахованих показниках видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, мають бути окремо вказані обсяги видатків на захищені та інші статті.».
 
Відхилено    
385. 48. У частині першій статті 96 пункти 1 і 3 викласти у такій редакції:
 
   50. У частині першій статті 96 пункти 1 і 3 викласти у такій редакції:
 
386. «1) базову дотацію (трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій);
 
   «1) базову дотацію (трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій)»;
 
387. 3) реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій)».
 
   «3) реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій)».
 
388. 49. У статті 97:
 
-362- Дмитренко О.М.
У статті 97 передбачені, зокрема, освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція - мають передбачатись у вигляді дотацій.
 
Відхилено   51. У статті 97:
 
389. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
390. пункт 1 викласти у такій редакції:
 
   пункт 1 викласти у такій редакції:
 
391. «1) базова дотація»;
 
   «1) базова дотація»;
 
392. пункт 2 вилучити;
 
   пункт 2 виключити;
 
393. у пункті 4 слова «що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
   у пункті 4 слова «що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» виключити;
 
394. пункт 4--1 вилучити;
 
   пункт 4--1 виключити;
 
395. доповнити пунктами 6 ( 10 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 6 (11 такого змісту:
 
396. «6) освітня субвенція;
 
-363- Дубневич Я.В.
У частині першій статті 97 підпункти 6), 7), 8) замінити пунктом такого змісту:
«6) дотація на освіту, підготовку робітничих кадрів, охорону здоров’я».
 
Відхилено   «6) освітня субвенція;
 
397. 7) субвенція на підготовку робітничих кадрів;
 
-364- Юринець О.В.
В частині першій статті 97 вилучити пункт 7)
 
Відхилено   7) субвенція на підготовку робітничих кадрів;
 
398. 8) медична субвенція;
 
-365- Юринець О.В.
В частині першій статті 97 вилучити пункт 8)
 
Відхилено   8) медична субвенція;
 
399. 9) субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;
 
   9) субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;
 
400. 10) субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»;
 
   10) субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
11) субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків)».
 
401. у зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 11;
 
-366- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
Частину другу статті 97 доповнити словами: «Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад формують і затверджують переліки об'єктів і заходів по субвенціях з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів).
 
Відхилено   У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 12;
 
402. б) у частині третій слова «дотації вирівнювання, субвенцій, а також коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів» замінити словами «міжбюджетних трансфертів»;
 
   б) у частині третій слова «дотації вирівнювання, субвенцій, а також коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів» замінити словами «міжбюджетних трансфертів»;
 
403. в) частину четверту вилучити.
 
   в) частину четверту виключити.
 
404. 50. Статті 98 і 99 викласти у такій редакції:
 
-367- Дмитренко О.М.
До статті 98 та 99 - до параметрів горизонтального вирівнювання бюджетів добавити «територію» або «щільність населення».
 
Відхилено   52. Статті 98 і 99 викласти у такій редакції:
 
405. «Стаття 98. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів
 
   «Стаття 98. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів
 
406. 1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів здійснюється окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб з урахуванням таких параметрів:
 
-368- Мельник С.І.
У частині першій статті 98 виключити слова «окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб».
 
Відхилено   1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів здійснюється окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб з урахуванням таких параметрів:
 
407. 1) кількість населення;
 
   1) кількість населення;
 
408. 2) надходження податку на прибуток підприємств, визначеного пунктом 1--1 частини першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
 
-369- Мельник С.І.
В частині першій статті 98 виключити пункт 2).
 
Відхилено   2) надходження податку на прибуток підприємств, визначеного пунктом 1--1 частини першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
 
409. 3) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
 
   3) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
 
410. 4) індекси податкоспроможності відповідного обласного бюджету, що визначаються окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб.
 
-370- Мельник С.І.
У пункті 4) частини першої статті 98 виключити слова «що визначаються окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб».
 
Відхилено   4) індекси податкоспроможності відповідного обласного бюджету, що визначаються окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб.
 
411. 2. Індекс податкоспроможності відповідного обласного бюджету є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх обласних бюджетах України у розрахунку на одну людину.
 
   2. Індекс податкоспроможності відповідного обласного бюджету є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх обласних бюджетах України у розрахунку на одну людину.
 
412. 3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу податкоспроможності відповідного обласного бюджету.
 
   3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу податкоспроможності відповідного обласного бюджету.
 
413. Якщо значення індексу:
 
   Якщо значення індексу:
 
414. в межах 0,9 – 1,1 – вирівнювання не здійснюється;
 
-371- -- Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
У новій редакції частини третьої статті 98 і частини третьої статті 99 цифри «1,1» замінити цифрами «1,2».
 
Відхилено   в межах 0,9 – 1,1 – вирівнювання не здійснюється;
 
415. менше 0,9 – надається базова дотація відповідному обласному бюджету в обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9;
 
-372- Дубневич Я.В.
У абзаці четвертому частини третьої статті 98 слова «80 відсотків» замінити на «90 відсотків»
 
Відхилено   менше 0,9 – надається базова дотація відповідному обласному бюджету в обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9;
 
    -373- Юринець О.В.
В абзаці 4 частини третьої статті 98 цифри «80» замінити цифрами «90»
 
Відхилено    
416. більше 1,1 – передається реверсна дотація з відповідного обласного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.
 
   більше 1,1 – передається реверсна дотація з відповідного обласного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.
 
417. Стаття 99. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад
 
   Стаття 99. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад
 
418. 1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад здійснюється з урахуванням таких параметрів:
 
   1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад здійснюється з урахуванням таких параметрів:
 
419. 1) кількість населення;
 
   1) кількість населення;
 
420. 2) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини першої статті 64 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
 
   2) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини першої статті 64 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
 
421. 3) індекс податкоспроможності відповідного бюджету.
 
   3) індекс податкоспроможності відповідного бюджету.
 
422. 2. Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності зведеного бюджету міста обласного значення, району чи об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територіальних громад, у порівнянні з аналогічним середнім показником по всіх зведених бюджетах міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територіальних громад, в Україні у розрахунку на одну людину.
 
-374- Мельник С.І.
У частині другій статті 99 слова «планом формування територіальних громад» замінити словами «планом формування територій громад»
 
Враховано   2. Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності зведеного бюджету міста обласного значення, району чи об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у порівнянні з аналогічним середнім показником по всіх зведених бюджетах міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в Україні у розрахунку на одну людину.
 
423. 3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету.
 
   3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету.
 
424. Якщо значення індексу:
 
   Якщо значення індексу:
 
425. в межах 0,9 – 1,1 – вирівнювання не здійснюється;
 
   в межах 0,9 – 1,1 – вирівнювання не здійснюється;
 
426. менше 0,9 – надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу 0,9;
 
-375- Дубневич Я.В.
У абзаці четвертому частини третьої статті 99 слова «80 відсотків» замінити на «100 відсотків»
 
Відхилено   менше 0,9 – надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу 0,9;
 
    -376- Юринець О.В.
Абзац 4 частини 3 статті 99 викласти в такій редакції:
«менше 0,9 - надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 100 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу 0,9;».
 
Відхилено    
427. більше 1,1 – передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.».
 
   більше 1,1 – передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1».
 
428. 51. Статтю 100 викласти у такій редакції:
 
   53. Статтю 100 викласти у такій редакції:
 
429. «Стаття 100. Індекс податкоспроможності місцевого бюджету
 
   «Стаття 100. Індекс податкоспроможності місцевого бюджету
 
430. 1. Індекси податкоспроможності місцевих бюджетів не можуть змінюватися і переглядатися, крім випадків:
 
-377- Мельник С.І.
Абзац 1 частини першої статті 100 Кодексу викласти в такій редакції:
«1. Індекси податкоспроможності місцевих бюджетів не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж один раз на рік, крім випадків: « (щодо змін до пункту 51 розділу І законопроекту з метою узгодження з вимогами пункту 50 розділу І законопроекту).
 
Враховано   1. Індекси податкоспроможності місцевих бюджетів не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж один раз на рік, крім випадків:
 
431. виділення нових або зміни статусу вже існуючих адміністративно-територіальних одиниць;
 
   виділення нових або зміни статусу вже існуючих адміністративно-територіальних одиниць;
 
432. зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків;
 
   зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків;
 
433. зміни податкового законодавства.
 
   зміни податкового законодавства.
 
434. Зміна обсягу надходжень податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб за відповідний бюджетний період повинна бути підтверджена органами стягнення.».
 
-378- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Частину першу статті 100 доповнити новим абзацом у такій редакції:
"суттєвої зміни фінансового стану суб'єктів господарювання за фактичними показниками підсумків року; "
 
Відхилено   Зміна обсягу надходжень податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб за відповідний бюджетний період повинна бути підтверджена органами стягнення».
 
435. 52. У статті 101:
 
   54. У статті 101:
 
436. а) частину першу вилучити;
 
   а) частину першу виключити;
 
437. б) у частині другій:
 
   б) у частині другій:
 
438. пункти 2 і 3 вилучити;
 
   пункти 2 і 3 виключити;
 
439. у пункті 5 слово «додаткові» вилучити;
 
   у пункті 5 слово «додаткові» виключити;
 
440. в) частину третю і четверту вилучити.
 
   в) частину третю і четверту виключити.
 
441. 53. Частини третю та четверту статті 102 викласти в такій редакції:
 
-379- Дубневич Я.В.
Частини 2, 3, 4, 5, 6 статті 102 виключити
 
Відхилено   55. Частини третю та четверту статті 102 викласти в такій редакції:
 
    -380- Юринець О.В.
У статті 102 частини 2-6 вилучити.
 
Відхилено    
442. «3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 , частини п'ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; дітям війни; багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.
 
   «3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 , частини п'ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; дітям війни; багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.
 
443. 4. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або за вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 , частини п'ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; багатодітним сім'ям; дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 ; компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 мають право на безоплатне отримання вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення.».
 
-381- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
Статтю 102 доповнити частинами 4-2, 4-3, 4-4 такого змісту:
«4-2. пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
4-3. компенсаційні виплати інвалідам на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп.;
4-4. відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни.»
 
Відхилено   4. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або за вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 , частини п'ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; багатодітним сім'ям; дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 ; компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 мають право на безоплатне отримання вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення.».
 
444. 54. У назві статті 103 та частині першій слова «що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити.
 
   56. У назві та частині першій статті 103 слова «що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» виключити.
 
445. 55. Статтю 103--1 вилучити.
 
-382- Дубневич Я.В.
Статтю 103-1 не виключати.
 
Відхилено   57. Статтю 103--1 виключити.
 
    -383- Юринець О.В.
Статтю 103-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 103-1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України, за рахунок 15 відсотків таких доходів спеціального фонду державного бюджету: акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них, плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.
У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, а також нормативи щодекадних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання цієї субвенції.
2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними і районними бюджетами, міськими (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, і між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування на основі формул, що затверджуються Кабінетом Міністрів України і мають враховувати такі параметри:
1) кількість населення;
2) обсяги надходжень від першої реєстрації за попередній звітний період;
3) розміри відрахувань збору за першу реєстрацію транспортного засобу до відповідних місцевих бюджетів згідно з пунктом 2 частини другої статті 69 цього Кодексу.
3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах перераховується за рахунок фактичних доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання зазначеної субвенції, і не може перевищувати обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України.».
 
Відхилено    
446. 56. Доповнити статтями 103--2, 103--3, 103--4, 103--5 такого змісту:
 
   58. Доповнити статтями 103--2, 103--3, 103--4, 103--5 такого змісту:
 
447. «Стаття 103--2. Освітня субвенція
 
-384- Барвіненко В.Д.
Статтю 103-2 викласти в редакції: «Стаття 103-2. Освітня субвенція
Освітня субвенція спрямовується на оплату видатків навчальних закладів, у тому числі на видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості з поточних видатків.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України
Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі навчальних закладів.
Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.
 
Враховано частково   «Стаття 103--2. Освітня субвенція
 
    -385- Чекіта Г.Л.
Статтю 103-2 викласти в такій редакції:
«Субвенція на освіту спрямовується на оплату видатків навчальних закладів, у тому числі на видатки бюджету розвитку.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі навчальних закладів.
Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.»
 
Враховано частково    
    -386- Фаєрмарк С.О.
Викласти в редакції: «субвенція на освіту спрямовується на оплату видатків навчальних закладів, у тому числі на видатки бюджету розвитку.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі навчальних закладів. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів».
 
Враховано частково    
    -387- Урбанський О.І.
Викласти в редакції: «Освітня субвенція спрямовується на оплату видатків навчальних закладів, у тому числі на видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості з поточних видатків.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі навчальних закладів. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів».
 
Враховано частково    
    -388- Гончаренко О.О.
Статтю 103-2 викласти в такій редакції:
«Стаття 103-2 «Освітня субвенція»
Освітня субвенція спрямовується на оплату видатків навчальних закладів, у тому числі на видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості з поточних видатків.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі навчальних закладів.
Залишки коштів на субвенцію на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.»
 
Враховано частково    
    -389- Дубневич Я.В.
Статтю 103-2 викласти в такій редакції:
«Стаття 103-2. Дотація на освіту, підготовку робітничих кадрів, охорону здоров’я
1. Дотація на освіту, підготовку робітничих кадрів, охорону здоров’я спрямовується на:
а) видатки таких типів навчальних закладів:
освітні заклади;
б) видатки місцевих бюджетів, передбачені у підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу, в частині виконання державного замовлення на підготовку робітничих кадрів;
в) видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу на охорону здоров’я.
2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної дотації окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
3. Дотація розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
а) в галузі освіти:
кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;
наповнюваність класів;
коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів та залежно від місцевості, в якій знаходиться заклад.
б) в галузі професійно-технічної освіти:
кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, включаючи учнів у гірських населених пунктах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів та залежно від місцевості, в якій знаходиться заклад.
в) в галузі охорони здоров’я
кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання медичної допомоги;
особливості надання медичної допомоги у гірських населених пунктах.
При цьому, у складі дотації передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка розподіленої дотації, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.».
 
Відхилено    
    -390- Юринець О.В.
Статтю 103-2 викласти в такій редакції:
«Стаття 103-2. Дотація на освіту, підготовку робітничих кадрів, охорону здоров’я
1. Дотація на освіту, підготовку робітничих кадрів, охорону здоров’я спрямовується на:
а) видатки таких типів навчальних закладів:
освітні заклади;
б) видатки місцевих бюджетів, передбачені у підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу, в частині виконання державного замовлення на підготовку робітничих кадрів;
в) видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу на охорону здоров’я.
2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної дотації окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
3. Дотація розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
а) в галузі освіти:
кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;
наповнюваність класів;
коригуючи коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів та залежно від місцевості, в якій знаходиться заклад.
б) в галузі професійно-технічної освіти:
кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, включаючи учнів у гірських населених пунктах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
коригуючи коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів та залежно від місцевості, в якій знаходиться заклад.
в) в галузі охорони здоров’я
кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
коригуючи коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання медичної допомоги;
особливості надання медичної допомоги у гірських населених пунктах.
При цьому, у складі дотації передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка розподіленої дотації, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.».
 
Відхилено    
448. 1. Освітня субвенція спрямовується на оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів:
 
-391- Унгурян П.Я.
Частину першу статті 103-2 викласти в наступній редакції:
«Освітня субвенція спрямовується на оплату видатків, у тому числі на видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості з поточних видатків таких навчальних закладів: «
 
Відхилено   1. Освітня субвенція спрямовується на оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів:
 
    -392- Гарбуз Ю.Г.
доповнити частину 1 статті 103-2 новими абзацами такого змісту:
« - вищі навчальні заклади І - ІІ рівнів акредитації (технікуми, медичні училища, коледжі);
- дошкільні навчальні заклади».
 
Відхилено    
    -393- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
Доповнити частину першу статті 103-2 новим абзацом такого змісту: «дошкільні навчальні заклади»;
 
Відхилено    
    -394- Гордєєв А.А.
Доповнити частину першу статті 103-2 новим абзацом такого змісту:
«заклади вищої освіти (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у вищих навчальних закладах комунальної власності;
 
Відхилено    
    -395- Фаєрмарк С.О.
У пункті 56 частини І проекту Закону:
1) абзац 3 викласти в такій редакції:
"Освітня субвенція спрямовується на оплату видатків, у тому числі на видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості з поточних видатків таких навчальних закладів: "
 
Відхилено    
449. загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;
 
   загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;
 
450. шкільні відділення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»;
 
   шкільні відділення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»;
 
451. спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);
 
   спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);
 
452. вечірні (змінні) школи;
 
   вечірні (змінні) школи;
 
453. загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей);
 
   загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей);
 
454. спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри.
 
-396- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Частину першу статті 103-2 доповнити новим абзацом у такій редакції:
"позашкільні навчальні заклади, методичні кабінети районних, міських відділів освіти; "
 
Відхилено   спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри.
Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі зазначених навчальних закладів.
 
455. 2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
 
   2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
 
456. 3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
 
-397- Тимошенко Ю.В.
В частині третій статті 103-2 слова «бюджетної політики» замінити словами «політики у сфері освіти».
(освіта - галузь за розвиток якої несе відповідальність саме Міністерство освіти і науки, тому головним розпорядником коштів і умови її розподілу між регіонами має визначати саме Міністерство освіти і науки, а не Мінфін).
 
Враховано   3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
 
    -398- Федорук М.Т.
У частині третій статті 103-2 словосполучення «яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, « замінити словосполученням «яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти»;
 
Враховано    
    -399- Куліченко І.І.
У частині третій статті 103-2 словосполучення «яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, « замінити словосполученням «яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти».
 
Враховано    
    -400- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
Доповнити частину третю статті 103-2 новим абзацом такого змісту: «кількість дітей у дошкільних навчальних закладах у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;
 
Відхилено    
    -401- -- У частині третій статті 103-2 словосполучення «яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, « замінити словосполученням «яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти»;
 
Враховано    
    -402- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
У частині третій статті 103-2 словосполучення "яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, " замінити словосполученням "яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, ".
 
Враховано    
457. кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;
 
   кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;
 
458. наповнюваність класів;
 
   наповнюваність класів;
 
459. коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів та залежно від місцевості, в якій знаходиться заклад.
 
-403- Дмитренко О.М.
У пункті 3 статті 103-2 до параметрів розподілу освітньої субвенції добавити «відсоток малокомплектних шкіл»
 
Відхилено   коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів та залежно від місцевості, в якій знаходиться заклад.
 
460. При цьому, у складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка розподіленої субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.
 
-404- Мельник С.І.
В абзаці 5 частини третьої нової статті 103-2 Кодексу, абзаці 4 частини третьої нової статті 103-3, абзаці 5 частини третьої нової статті 103-4 слово «розподіленої» замінити словами «загального обсягу» (зміни до пункту 56 розділу І законопроекту щодо визначення резерву коштів за галузевими субвенціями).
 
Враховано   При цьому, у складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.
 
    -405- Унгурян П.Я.
Статтю 103-2 доповнити пунктом такого змісту:
«3-1. Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі навчальних закладів».
 
Враховано в уточненій редакції:   
    -406- Фаєрмарк С.О.
Після абзацу 15 доповнити новим абзацом такого змісту:
"4. Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі навчальних закладів."
 
Враховано в уточненій редакції: (див. пропозицію Н.д.Унгуряна П.Я.)   
461. 4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті.
 
-407- Гордєєв А.А.
Рудик С.Я.
У частині 4 статті 103-2 після слів «у наступному бюджетному періоді» вставити слова «з урахуванням цільового призначення субвенції, у тому числі на оновлення матеріально-технічної бази» і далі за текстом.
 
Враховано в уточненій редакції:  4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті.
 
    -408- Березюк О.Р.
У частині 4 статті 103-2 після слів «матеріально-технічної бази та» доповнити словом «утримання».
 
Враховано в іншій редакції   
    -409- Куліченко І.І.
Частину четверту статті 103-2 викласти в такій редакції: «4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази та утримання закладів освіти.».
 
Враховано в іншій редакції   
    -410- Куліченко І.І.
Статтю 103-2 доповнити частиною п’ятою такого змісту: «5. Забороняється планувати та здійснювати з місцевого бюджету оплату поточних видатків навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету.».
 
Відхилено    
    -411- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
Частину четверту статті 103-2 викласти в такій редакції: «4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції, у тому числі на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті.
 
Враховано в уточненій редакції (див. пропозицію Н.д.Гордєєва А.А.)   
    -412- -- Частину четверту статті 103-2 викласти в такій редакції: «4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази та утримання закладів освіти.»;
 
Враховано в іншій редакції   
    -413- -- Доповнити частиною п’ятою такого змісту: «5. Забороняється планувати та здійснювати з місцевого бюджету оплату поточних видатків навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету.»;
 
Відхилено    
    -414- Тимошенко Ю.В.
В частині четвертій статті 103-2 після слів «у наступному бюджетному періоді» вставити слова «в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості та».
(для покращення платіжної дисципліни та оптимізації напрямків використання залишків коштів субвенцій, пропоную їх невикористані залишки направляти в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості)
 
Враховано частково    
    -415- Федорук М.Т.
Частину четверту статті 103-2 викласти в такій редакції: «4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази та утримання закладів освіти.».
 
Враховано в іншій редакції   
    -416- Федорук М.Т.
Статтю 103-2 доповнити частиною п’ятою такого змісту: «5. Забороняється планувати та здійснювати з місцевого бюджету оплату поточних видатків навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету.»
 
Відхилено    
    -417- Березюк О.Р.
Статтю 103-2 доповнити частиною 5 такого змісту:
5. Забороняється планувати та здійснювати з місцевого бюджету оплату поточних видатків навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету.
 
Відхилено    
    -418- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Частину четверту статті 103-2 викласти в такій редакції:
"4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази та утримання закладів освіти".
 
Враховано в іншій редакції   
462. Стаття 103--3. Субвенція на підготовку робітничих кадрів
 
-419- Барвіненко В.Д.
Статтю 103-3 викласти в редакції: «Стаття 103-3. Субвенція на підготовку робітничих кадрів
Субвенція спрямовується на оплату видатків професійно-технічними навчальними закладами, у тому числі на видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості з поточних видатків.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України
Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів.
Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.
 
Враховано частково   Стаття 103--3. Субвенція на підготовку робітничих кадрів
 
    -420- Чекіта Г.Л.
Статтю 103-3 викласти в такій редакції:
«Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічними навчальними закладами, у тому числі на видатки бюджету розвитку.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів.
Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.»
 
Враховано частково    
    -421- Фаєрмарк С.О.
Статтю 103-3 викласти в такій редакції:
Субвенція спрямовується на оплату видатків професійно-технічними навчальними закладами, у тому числі на видатки бюджету розвитку.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів «.
 
Враховано частково    
    -422- Урбанський О.І.
Статтю 103-3 викласти в такій редакції:
Субвенція спрямовується на оплату видатків професійно-технічними навчальними закладами, у тому числі на видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості з поточних видатків.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів».
 
Враховано частково    
    -423- Гончаренко О.О.
Статтю 103-3 викласти в такій редакції:
«Стаття 103-3 «Субвенція на підготовку робітничих кадрів»
Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічними навчальними закладами, у тому числі на видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості з поточних видатків.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів.
Залишки коштів на субвенцію на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.»
 
Враховано частково    
    -424- Дубневич Я.В.
Статтю 103-3 виключити.
 
Відхилено    
    -425- Юринець О.В.
Статтю 103-3 вилучити.
 
Відхилено    
463. 1. Видатки місцевих бюджетів, передбачені у підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу, в частині виконання державного замовлення проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів.
 
   1. Видатки місцевих бюджетів, передбачені у підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу, в частині виконання державного замовлення проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів.
 
464. 2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських міст Києва та Севастополя бюджетів.
 
   2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських міст Києва та Севастополя бюджетів.
 
465. 3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
 
   3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
 
466. кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, включаючи учнів у гірських населених пунктах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
   кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, включаючи учнів у гірських населених пунктах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
467. коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів та залежно від місцевості, в якій знаходиться заклад.
 
-426- Дмитренко О.М.
У пункті 3 статті 103-3 до параметрів розподілу субвенції на підготовку робітничих кадрів добавити «кількість учнів у закладах сільської місцевості»
 
Відхилено   коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів та залежно від місцевості, в якій знаходиться заклад.
 
468. При цьому, у складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка розподіленої субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.
 
   При цьому, у складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.
 
469. 4. Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічними навчальними закладами.
 
-427- Унгурян П.Я.
Частину четверту статті 103-3 викласти у наступній редакції:
«Субвенція спрямовується на оплату видатків професійно-технічними навчальними закладами, у тому числі на видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості з поточних видатків.»
 
Відхилено   4. Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічними навчальними закладами.
Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів.
 
    -428- Унгурян П.Я.
Статтю 103-3 доповнити пунктом такого змісту:
«4-1. Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів.»
 
Враховано в уточненій редакції:   
    -429- Фаєрмарк С.О.
Абзац 25 пункту 56 частини І проекту Закону викласти в такій редакції:
"Субвенція спрямовується на оплату видатків професійно-технічними навчальними закладами, у тому числі на видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості з поточних видатків".
 
Відхилено    
    -430- Фаєрмарк С.О.
Після абзацу 25 доповнити новим абзацом такого змісту:
"5. Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів."
 
Враховано в уточненій редакції: (див. пропозицію Н.д.Унгуряна П.Я.)   
470. 5. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.
 
-431- Гордєєв А.А.
Рудик С.Я.
У частині 5 статті 103-3 після слів «у наступному бюджетному періоді» вставити слова «з урахуванням цільового призначення субвенції, у тому числі на оновлення матеріально-технічної бази» і далі за текстом.
 
Враховано   5. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.
 
    -432- Тимошенко Ю.В.
В частині п’ятій статті 103-3 після слів «у наступному бюджетному періоді» вставити слова «в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості та».
(для покращення платіжної дисципліни та оптимізації напрямків використання залишків коштів субвенцій, пропоную їх невикористані залишки направляти в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості)
 
Враховано частково    
    -433- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
У частині четвертій статті 103-3 після слів «поточних» доповнити слова ««та капітальних» і далі по тексту.
 
Відхилено    
    -434- Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Козир Б.Ю.
Макар'ян Д.Б.
Частину п’яту статті 103-3 викласти в такій редакції: «5. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції, у тому числі на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.
 
Враховано в уточненій редакції (див. пропозицію Н.д.Гордєєва А.А.)   
    -435- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Доповнити статтю 103-2 частиною п'ятою у такій редакції:
"5. Забороняється планувати та здійснювати з місцевого бюджету оплату поточних видатків навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету."
 
Відхилено    
471. Стаття 103--4. Медична субвенція
 
-436- Барвіненко В.Д.
«Статтю 103-4 викласти в редакції: «Стаття 103-4. Медична субвенція
Субвенція спрямовується на заклади охорони здоров'я, програми і заходи в галузі охорони здоров'я, у тому числі на видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості по першочергових видатках.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі медичних закладів.
Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я»
 
Враховано частково   Стаття 103--4. Медична субвенція
 
    -437- Чекіта Г.Л.
Статтю 103-4 викласти в такій редакції:
«Субвенція спрямовується на заклади охорони здоров’я, програми і заходи в галузі охорони здоров’я, у тому числі на видатки бюджету розвитку.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі медичних закладів.
Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.
 
Враховано частково    
    -438- Фаєрмарк С.О.
Викласти в редакції: «Субвенція спрямовується на заклади охорони здоров’я, програми і заходи в галузі охорони здоров’я, у тому числі на видатки бюджету розвитку.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації з мережі медичних закладів.
Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я».
 
Враховано частково    
    -439- Урбанський О.І.
Викласти в редакції: «Субвенція спрямовується на заклади охорони здоров’я, програми і заходи в галузі охорони здоров’я, у тому числі на видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості з поточних видатків.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації з мережі медичних закладів.
Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я».
 
Враховано частково    
    -440- Гончаренко О.О.
Статтю 103-4 викласти в такій редакції:
«Стаття 103-4 «Медична субвенція»
Субвенція спрямовується на заклади охорони здоров’я, програми і заходи в галузі охорони здоров’я, у тому числі на видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості по першочергових видатках.
Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі медичних закладів.
Залишки коштів на субвенцію на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.»
 
Враховано частково    
    -441- Дубневич Я.В.
Статтю 103-4 виключити.
 
Відхилено    
    -442- Юринець О.В.
Статтю 103-4 вилучити.
 
Відхилено    
472. 1. Видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, проводяться за рахунок медичної субвенції.
 
-443- Унгурян П.Я.
Частину першу статті 103-4 викласти у наступній редакції:
«Видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, проводяться за рахунок медичної субвенції, у тому числі видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості по першочергових видатках».
 
Відхилено   1. Видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, проводяться за рахунок медичної субвенції.
Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі відповідних закладів охорони здоров’я.
 
    -444- Фаєрмарк С.О.
Абзац 29 пункту 56 частини І проекту Закону викласти в такій редакції:
"1. Видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, проводяться за рахунок медичної субвенції, у тому числі видатки бюджету розвитку за умови відсутності кредиторської заборгованості по першочергових видатках."
 
Відхилено    
473. 2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
 
   2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
 
474. 3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
 
   3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
 
475. кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
   кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
476. коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання медичної допомоги;
 
   коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання медичної допомоги;
 
477. особливості надання медичної допомоги у гірських населених пунктах.
 
-445- Дмитренко О.М.
У пункті 3 статті 103-4 до параметрів розподілу медичної субвенції добавити «особливості медичної допомоги у селах з малою чисельністю населення» (аналогічно до гірських сіл).
 
Відхилено   особливості надання медичної допомоги у гірських населених пунктах.
 
478. При цьому, у складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка розподіленої субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.
 
-446- Унгурян П.Я.
Статтю 103-4 доповнити пунктом такого змісту:
«3-1. Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі медичних закладів».
 
Враховано   При цьому, у складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.
 
    -447- Фаєрмарк С.О.
Після абзацу 36 доповнити новим абзацом такого змісту:
"4. Субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі медичних закладів.
 
Враховано в уточненій редакції: (див. пропозицію Н.д.Унгуряна П.Я.)   
479. 4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції, у тому числі на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.».
 
-448- Тимошенко Ю.В.
В частині четвертій статті 103-4 після слів «у наступному бюджетному періоді» вставити слова «в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості та».
(для покращення платіжної дисципліни та оптимізації напрямків використання залишків коштів субвенцій, пропоную їх невикористані залишки направляти в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості)
 
Враховано частково   4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції, у тому числі на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я».
 
    -449- Рудик С.Я.
Частину четверту статті 103-4 викласти в такій редакції: «4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази та утримання закладів охорони здоров’я.».
 
Враховано в іншій редакції   
    -450- -- Статті 103-2 та 103-4 доповнити частинами п’ятими такого змісту: «5. Забороняється планувати та здійснювати з місцевого бюджету оплату поточних видатків навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету.»;
 
Відхилено    
    -451- Куліченко І.І.
Частину четверту статті 103-4 викласти в такій редакції: «4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази та утримання закладів охорони здоров’я.».
 
Враховано в іншій редакції   
    -452- Куліченко І.І.
Статтю 103-4 доповнити частиною п’ятою такого змісту: «5. Забороняється планувати та здійснювати з місцевого бюджету оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я, зазначених у частині першій цієї статті, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету.».
 
Відхилено    
    -453- Федорук М.Т.
Частину четверту статті 103-4 викласти в такій редакції: «4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази та утримання закладів охорони здоров’я».
 
Враховано в іншій редакції   
    -454- Федорук М.Т.
Статтю 103-4 доповнити частиною п’ятою такого змісту: «5. Забороняється планувати та здійснювати з місцевого бюджету оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я, зазначених у частині першій цієї статті, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету.».
 
Відхилено    
    -455- Березюк О.Р.
Статтю 103-4 доповнити частиною 5 такого змісту:
5. Забороняється планувати та здійснювати з місцевого бюджету оплату поточних видатків медичних закладів, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету.
 
Відхилено    
    -456- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Частину четверту статті 103-4 викласти в такій редакції:
"4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази та утримання закладів охорони здоров'я".
 
Враховано в іншій редакції   
    -457- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Доповнити статтю 103-4 частиною п'ятою у такій редакції:
"5. Забороняється планувати та здійснювати з місцевого бюджету оплату поточних видатків медичних закладів, зазначених у частині першій цієї статті, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету."
 
Відхилено    
480. Стаття 103--5. Субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру
 
   Стаття 103--5. Субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру
 
481. 1. Субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру використовується для реалізації державних програм і комплексних заходів у сфері охорони здоров’я за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру використовується для реалізації державних програм і комплексних заходів у сфері охорони здоров’я за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України.
 
482. 2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських міст Києва та Севастополя бюджетів.
 
   2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських міст Києва та Севастополя бюджетів.
 
483. 3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
 
-458- Дмитренко О.М.
У пункті 3 статті 103-5 в цій субвенції необхідно врахувати видатки на лікування амбулаторних хворих на цукровий та нецукровий діабет, хронічну хворобу нирок V стадії методом гемодіалізу і перитонеального діалізу а також видатки на боротьбу з онкологічними захворюваннями, туберкульозом, СНІДом тощо.
 
Відхилено   3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
 
484. кількість хворих;
 
   кількість хворих;
 
485. кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
   кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
486. 4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.».
 
-459- Тимошенко Ю.В.
В частині 103-5 після слів «у наступному бюджетному періоді» вставити слова «в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості та».
(для покращення платіжної дисципліни та оптимізації напрямків використання залишків коштів субвенцій, пропоную їх невикористані залишки направляти в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості)
 
Враховано частково   4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.».
 
487. 57. Частину першу статті 104 доповнити абзацом такого змісту:
 
-460- Мельник С.І.
Виключити пункт 57 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 104 Кодексу) та доповнити підпункт «а» пункту 49 законопроекту новим абзацем такого змісту (з уточненням нумерації наступного пункту):
«11) субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків)».
 
Враховано      
    -461- Дубневич Я.В.
Абзац другий частини першої статті 104 викласти в такій редакції:
«Субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (щодо проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі; проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва та утримання водовідливних комплексів).»
 
Відхилено    
488. «Субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків).».
 
      
489. 58. Статті 106 та 107 вилучити.
 
   59. Статті 106 та 107 виключити.
 
490. 59. У статті 108:
 
   60. У статті 108:
 
491. а) у частині першій друге речення вилучити;
 
   а) у частині першій друге речення виключити;
 
492. б) частину другу викласти у такій редакції:
 
   б) частину другу викласти у такій редакції:
 
493. «2. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, реверсної дотації, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і мають забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.
 
-462- Дубневич Я.В.
Абзац перший частини другої статті 108 викласти в такій редакції:
«Порядок надання міжбюджетних трансфертів. 2. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам (включаючи бюджети районів у містах), коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України у термін не пізніше двох місяців з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України і мають забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.».
 
Відхилено   «2. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, реверсної дотації, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і мають забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.
 
494. Перерахування базової дотації, трансфертів з державного бюджету, визначених пунктами 6 – 8 частини першої статті 97 цього Кодексу, та реверсної дотації здійснюється органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, щодекадно відповідно до розпису Державного бюджету України.»;
 
-463- Гордєєв А.А.
Частину 7 статті 108 викласти в такій редакції:
«7. Місцева державна адміністрація та виконавчий орган міської (міста обласного значення) ради може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради за умови делегування нею таких повноважень місцевій державній адміністрації з наступним внесенням змін до рішення про місцевий бюджет.
 
Відхилено   Перерахування базової дотації, трансфертів з державного бюджету, визначених пунктами 6 – 8 частини першої статті 97 цього Кодексу, та реверсної дотації здійснюється органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, щодекадно відповідно до розпису Державного бюджету України.»;
 
495. в) частини третю – п’яту вилучити.
 
-464- Мельник С.І.
Доповнити пункт 59 розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«__. Частину шосту статті 108 Кодексу викласти у редакції:
#102622
 
Враховано   в) частини третю – п’яту виключити;
г) частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам (крім субвенцій, передбачених статтями 103-2 - 103-5 цього Кодексу) між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. При цьому обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до частини шостої статті 102 цього Кодексу, а обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розподіляються у порядку, визначеному статтею 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».
 
496. 60. У пункті 1 частини першої статті 112 після слів «місцевих бюджетів,» доповнити словами «крім випадку, передбаченого частиною другою статті 78 цього Кодексу,».
 
-465- Мельник С.І.
У пункті 60 та підпункті «б» пункту 61 розділу І законопроекту слова «частиною другою» замінити словами «абзацами третім і четвертим частини другої» /для уникнення неоднозначності застосування відповідних норм/.
 
Враховано   61. У пункті 1 частини першої статті 112 після слів «місцевих бюджетів» доповнити словами «крім випадку, передбаченого абзацами третім і четвертим частини другої статті 78 цього Кодексу».
 
497. 61. У статті 116:
 
   62. У статті 116:
 
498. а) у пункті 7 частини першої вилучити слова «доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів)»;
 
   а) у пункті 7 частини першої виключити слова «доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів)»;
 
499. б) пункт 10 після слів «за кордоном» доповнити словами «власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та у випадках, передбачених частиною другою статті 78 цього Кодексу»;
 
-466- Гриневич Л.М.
У пункті 10 частини першої статті 116 після слів «державних і комунальних вищих навчальних закладів» доповнити словами «наукових установ
 
Враховано   б) пункт 10 після слів «за кордоном» доповнити словами «власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, отриманих як плата за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та у випадках, передбачених абзацами третім і четвертим частини другої статті 78 цього Кодексу»;
 
    -467- Куліченко І.І.
Частину першу статті 116 доповнити пунктами такого змісту: «10-1) порушення терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів при наявності коштів на їх рахунках; «.
 
Відхилено    
    -468- Федорук М.Т.
Частину першу статті 116 доповнити пунктами такого змісту: «10-1) порушення терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів при наявності коштів на їх рахунках; «.
 
Відхилено    
    -469- -- Частину першу статті 116 доповнити пунктами такого змісту: «10-1) використання коштів єдиного казначейського рахунку, що надійшли до місцевих бюджетів на покриття витрат Державного бюджету України; 10-2) порушення терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів при наявності коштів на їх рахунках; «;
 
Відхилено    
    -470- Березюк О.Р.
Статтю 116 доповнити новими пунктами:
10-1) використання коштів єдиного казначейського рахунку, що надійшли до місцевих бюджетів на покриття витрат Державного бюджету України;
10-2) порушення терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів при наявності коштів на їх рахунках:
 
Відхилено    
    -471- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Частину першу статті 116 доповнити пунктом такого змісту:
"10-1) порушення терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів при наявності коштів на їх рахунках; "
 
Відхилено    
    -472- Бабак А.В.
Пункт 61 розділу І законопроекту доповнити: «Пункт 10 статті 116 доповнити: 10-1) зарахування доходів місцевого бюджету на будь-які інші рахунки, крім рахунку місцевого бюджету, а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету; 10-2) порушення терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів при наявності коштів на їх рахунках; 10-3) використання коштів єдиного казначейського рахунку, що надійшли до місцевих бюджетів на покриття витрат Державного бюджету України»
 
Відхилено    
500. в) доповнити пунктом 16--1 такого змісту:
 
   в) доповнити пунктом 16--1 такого змісту:
 
501. «16--1) порушення вимог цього Кодексу щодо затвердження головними розпорядниками бюджетних коштів порядків використання бюджетних коштів;».
 
-473- Івченко В.Є.
Доповнити статтю 116 пунктом 16-2 такого змісту:
«16-2) порушення термінів здійснення платежів за визначеними цим Кодексом захищеними видатками бюджету службовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.».
 
Відхилено   «16--1) порушення вимог цього Кодексу щодо затвердження головними розпорядниками бюджетних коштів порядків використання бюджетних коштів;».
 
502. 62. В абзаці другому пункту 7 частини першої статті 117 слова «дотації вирівнювання» замінити словами «базової дотації».
 
-474- Куліченко І.І.
Частину першу статті 117 доповнити пунктом такого змісту: «7-1) розпорядник бюджетних коштів має право на відшкодування органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, штрафних санкцій, застосованих до нього виконавцем робіт (послуг) за порушення термінів їх оплати з вини органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів; «.
 
Відхилено   63. В абзаці другому пункту 7 частини першої статті 117 слова «дотації вирівнювання» замінити словами «базової дотації».
 
    -475- Федорук М.Т.
Частину першу статті 117 доповнити пунктом такого змісту: «7-1) розпорядник бюджетних коштів має право на відшкодування органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, штрафних санкцій, застосованих до нього виконавцем робіт (послуг) за порушення термінів їх оплати з вини органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів; «.
 
Відхилено    
    -476- -- Частину першу статті 117 доповнити пунктом такого змісту: «7-1) розпорядник бюджетних коштів має право на відшкодування органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, штрафних санкцій, застосованих до нього виконавцем робіт (послуг) за порушення термінів їх оплати з вини органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів; 7-2) сплата пені до місцевого бюджету - застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначеного пунктом 10-2 частини першої статті 116 цього Кодексу. У разі порушення органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, встановлених законодавством термінів виконання платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів, він зобов'язаний сплатити місцевому бюджету штраф у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян та пеню у розмірі 0, 1 відсотка суми простроченого платежу за кожен день прострочення»;
 
Відхилено    
    -477- Березюк О.Р.
Статтю 117 доповнити новим пунктом:
7-1) сплата пені до місцевого бюджету - застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначеного пунктом 10-2 частини першої статті 116 цього Кодексу. У разі порушення органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, встановлених законодавством термінів виконання платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів, він зобов'язаний сплатити місцевому бюджету штраф у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян та пеню у розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожен день прострочення.
Розпорядник бюджетних коштів має право на відшкодування органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, штрафних санкцій, застосованих до нього виконавцем робіт (послуг) за порушення термінів їх оплати з вини органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів;
 
Відхилено    
    -478- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Частину першу статті 117 доповнити пунктом такого змісту:
"7-1) розпорядник бюджетних коштів має право на відшкодування органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, штрафних санкцій, застосованих до нього виконавцем робіт (послуг) за порушення термінів їх оплати з вини органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів; "
 
Відхилено    
503. 63. У статті 122:
 
   64. У статті 122:
 
504. а) у назві та у частинах першій, другій та третій слова «доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
   а) у назві та у частинах першій, другій та третій слова «доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
505. б) у частині першій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «до запровадження інституту представника Президента України»;
 
-479- Гопко Г.М.
Пункти б) у статті 122 вилучити
 
Відхилено   б) у частині першій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «до запровадження інституту представника Президента України»;
 
506. в) у частині другій після слів «Районні державні адміністрації» доповнити словами «до запровадження інституту представника Президента України»;
 
-480- Гопко Г.М.
Пункт в) у статті 122 вилучити
 
Відхилено   в) у частині другій після слів «Районні державні адміністрації» доповнити словами «до запровадження інституту представника Президента України»;
 
    -481- -- Частину першу статті 123 доповнити пунктом такого змісту: 6) порушення вимог статті 78 щодо терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів місцевих бюджетів; 7) використання коштів єдиного казначейського рахунку, що надійшли до місцевих бюджетів, на покриття витрат Державного бюджету України».
 
Відхилено    
    -482- Куліченко І.І.
Частину першу статті 123 доповнити пунктом такого змісту: 6) порушення вимог статті 78 щодо терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів місцевих бюджетів.».
 
Відхилено    
    -483- Федорук М.Т.
Частину першу статті 123 доповнити пунктом такого змісту: 6) порушення вимог статті 78 щодо терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів місцевих бюджетів.».
 
Відхилено    
    -484- Березюк О.Р.
Частину 1 статті 123 доповнити новими пунктами:
6) використання коштів єдиного казначейського рахунку, що надійшли до місцевих бюджетів, на покриття витрат Державного бюджету України;
7) порушення терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів.
 
Відхилено    
    -485- Юринець О.В.
Статтю 123 доповнити частиною третьою в такій редакції:
«3. За несвоєчасне виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів (більше 30 календарних днів) територіальний орган, що обслуговує місцеві бюджети, зобов’язаний сплатити місцевому бюджету пеню в розмірі 0, 1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення.».
 
Відхилено    
    -486- Дубневич Я.В.
Абзац перший частини третьої статті 123 викласти в такій редакції:
«3. За несвоєчасне виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів (більше 30 календарних днів) територіальний орган, що обслуговує місцеві бюджети, зобов’язаний сплатити місцевому бюджету пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення.»
 
Відхилено    
    -487- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Частину першу статті 123 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) порушення вимог статті 78 щодо терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів місцевих бюджетів".
 
Відхилено    
507. 64. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
   65. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
508. а) у пункті 3 слова «Державної служби автомобільних доріг України» вилучити;
 
   а) у пункті 3 слова «Державної служби автомобільних доріг України» виключити;
 
509. б) пункти 5 та 5--1 вилучити;
 
-488- Мартовицький А.В.
Пункт б) пункту 64 Розділу І законопроекту викласти у редакції:
«б) пункт 5 вилучити».
 
Відхилено   б) пункти 5 та 5--1 виключити;
 
    -489- Шпенов Д.Ю.
Пункт 5-1 Розділу VІ. Прикінцеві та перехідні положення, викласти у такій редакції:
«5-1. Установити, що екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, а також з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) зараховується у таких пропорціях:
1) до спеціального фонду державного бюджету:
у 2014 року - 65 відсотків, з них 50 відсотків із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
з 2015 - 60 відсотків, з них 50 відсотків із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
2) до спеціального фонду місцевих бюджетів:
у 2014 року - 35 відсотків згідно з пунктом 10 частини другої статті 69 цього Кодексу,
з 2015 року - 40 відсотків згідно з пунктом 10 частини другої статті 69 цього Кодексу.».
 
Відхилено    
    -490- Унгурян П.Я.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Іщейкін К.Є.
Гордєєв А.А.
Маркевич Я.В.
Розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України доповнити пунктом 3-4 такого змісту:
"3-4. Установити, що у 2015 році за рішенням Кабінету Міністрів України державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України можуть надаватися для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, понад обсяги встановлені абзацом другим частини першої статті 18 цього Кодексу".
 
Враховано в уточненій редакції: (див. пропозиції до частини першої статті 17 та частини першої статті 18 Кодексу)   
510. в) пункт 10 викласти у такій редакції:
 
   в) пункт 10 викласти у такій редакції:
 
511. «10. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2015 року забезпечити:
 
   «10. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2015 року забезпечити:
 
512. -проведення інвентаризації всіх нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих нормативів при здійсненні видатків місцевих бюджетів, зокрема щодо мережі бюджетних установ, педагогічного навантаження, нормативів витрат бюджетних установ, та встановлення мінімального та максимального значення таких нормативів залежно від обсягів фінансових ресурсів;
 
   -проведення інвентаризації всіх нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих нормативів при здійсненні видатків місцевих бюджетів, зокрема щодо мережі бюджетних установ, педагогічного навантаження, нормативів витрат бюджетних установ, та встановлення мінімального та максимального значення таких нормативів залежно від обсягів фінансових ресурсів;
 
513. -затвердження державних соціальних стандартів і нормативів, відповідно до статті 94 цього Кодексу, у описовому та вартісному вигляді по кожному із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень в розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю. Внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих стандартів надання соціальних послуг та нормативів при здійсненні видатків з місцевих бюджетів, зокрема щодо мережі, штатних нормативів, робочого навантаження, нормативів витрат бюджетних установ, передбачивши можливість щорічного коригування вартісних величин державних соціальних стандартів в залежності від зміни цін та інших умов їх формування;»;
 
   -затвердження державних соціальних стандартів і нормативів, відповідно до статті 94 цього Кодексу, у описовому та вартісному вигляді по кожному із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень в розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю. Внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих стандартів надання соціальних послуг та нормативів при здійсненні видатків з місцевих бюджетів, зокрема щодо мережі, штатних нормативів, робочого навантаження, нормативів витрат бюджетних установ, передбачивши можливість щорічного коригування вартісних величин державних соціальних стандартів в залежності від зміни цін та інших умов їх формування;»;
 
514. г) доповнити пунктами 5--2, 12--2 ( 12--4 такого змісту:
 
   г) доповнити пунктами 5--2, 6-1, 12--2 ( 12--4 такого змісту:
 
515. «5--2. Установити, що:
 
   «5--2. Установити, що:
 
516. 1) надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2014 року, податкового боргу, повернення помилково або надміру сплачених сум з:
 
   1) надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2014 року, податкового боргу, повернення помилково або надміру сплачених сум з:
 
517. акцизного податку з операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами,
 
   акцизного податку з операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами,
 
518. збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства,
 
   збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства,
 
519. збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності,
 
   збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності,
 
520. збору за місця для паркування транспортних засобів і туристичного збору
 
   збору за місця для паркування транспортних засобів і туристичного збору
 
521. зараховується (здійснюється) до (з) державного та/або місцевих бюджетів у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2015 року.
 
   зараховується (здійснюється) до (з) державного та/або місцевих бюджетів у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2015 року.
 
522. 2) надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2014 року, податкового боргу, повернення помилково або надміру сплачених сум з:
 
   2) надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2014 року, податкового боргу, повернення помилково або надміру сплачених сум з:
 
523. збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками – як акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) за електричну енергію,
 
   збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками – як акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) за електричну енергію,
 
524. екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення від:
 
   екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення від:
 
525. здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини – як акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) з інших нафтопродуктів,
 
   здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини – як акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) з інших нафтопродуктів,
 
526. ввезення палива на митну територію України – як акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) з інших нафтопродуктів,
 
   ввезення палива на митну територію України – як акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) з інших нафтопродуктів,
 
527. плати за користування надрами – як рентна плата за користування надрами,
 
   плати за користування надрами – як рентна плата за користування надрами,
 
528. збору за користування радіочастотним ресурсом України – як рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України,
 
   збору за користування радіочастотним ресурсом України – як рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України,
 
529. збору за спеціальне використання води – як рентна плата за спеціальне використання води,
 
   збору за спеціальне використання води – як рентна плата за спеціальне використання води,
 
530. збору за спеціальне використання лісових ресурсів – як рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів,
 
   збору за спеціальне використання лісових ресурсів – як рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів,
 
531. збору за першу реєстрацію транспортного засобу – як акцизний податок з вироблених в Україні або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції),
 
   збору за першу реєстрацію транспортного засобу – як акцизний податок з вироблених в Україні або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції),
 
532. плати за землю – як податок на нерухоме майно,
 
   плати за землю – як податок на нерухоме майно,
 
533. фіксованого сільськогосподарського податку – як єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників
 
   фіксованого сільськогосподарського податку – як єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників
 
534. зараховується (здійснюється) до (з) державного та/або місцевих бюджетів у пропорціях відповідно до норм цього Кодексу, що діють з 1 січня 2015 року.
 
-491- Сотник О.С.
В абзац 20 підпункту г) пункту 64 розділу І слова: «діють з 1 січня 2015 року» замінити словами «діяли (діють) на момент надходження таких нарахованих сум, на момент сплати такого податкового боргу, на момент помилкової або надмірної сплати сум відповідно».
 
Відхилено   зараховується (здійснюється) до (з) державного та/або місцевих бюджетів у пропорціях відповідно до норм цього Кодексу, що діють з 1 січня 2015 року»;
«6-1. Установити, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік»;
 
    -492- Бабак А.В.
В підпункті «б» пункту 64 розділу доповнити словами:
«5-3. Установити, що частина перша статті 20 діє з урахуванням того, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, застосовується починаючи із складання проектів бюджетів на 2016 рік, до цього терміну - за рішенням відповідної місцевої ради. Установити, що норми абзацу третього частини п’ятої статті 28 цього Кодексу щодо публічного представлення та публікації інформації головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, застосовуються починаючи із звітування за 2016 рік, або з першого наступного за звітним роком, коли застосовувався програмно-цільовий метод у бюджетному процесі за рішенням відповідної місцевої ради».
 
Враховано    
535. 12--2. Протягом трьох років після набрання чинності цих змін до Кодексу у Державному бюджеті України передбачається стабілізаційна дотація в обсязі не менше 1 відсотка обсягу надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів для покриття можливих фактичних диспропорцій при запровадженні нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.
 
-493- Тимошенко Ю.В.
В абзаці другому пункту 12-2 Прикінцевих положень слова «Кабінетом Міністрів України» замінити на «Верховною Радою України».
(оскільки в тексті пункту 12-2 Прикінцевих положень не визначено будь-яких критеріїв щодо розподілу стабілізаційної дотації (2 млрд. грн.), та задля уникнення «ручного» управління Урядом розподілом коштів бюджету)
 
Враховано   «12--2. Протягом трьох років після набрання чинності цих змін до Кодексу у Державному бюджеті України передбачається стабілізаційна дотація в обсязі не менше 1 відсотка обсягу надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів для покриття можливих фактичних диспропорцій при запровадженні нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.
 
536. Порядок та умови надання стабілізаційної дотації визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок та умови надання стабілізаційної дотації визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
 
537. 12--3. Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки, визначені підпунктами а), б) пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» за умови, що загальноосвітній навчальний заклад - Іступеня, пунктом 5 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек .
 
-494- Тимошенко Ю.В.
В розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» додати нову частину такого змісту: «12-3. Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки по всіх делегованих повноваженнях за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету за визначеною Мінфіном формулою, але в обсягах, не менших, ніж у 2014 році.»
(з огляду на те, що близько 7 тисяч сільських рад не зможуть забезпечувати функції органу місцевого самоврядування без належного фінансового ресурсу, що призведе до зменшення якості послуг, пропоную визначити джерела і механізми фінансового забезпечення власних повноважень сільських, селищних, міських рад міст районного значення)
 
Відхилено   12--3. Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки, визначені підпунктами а), б) пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» за умови, що загальноосвітній навчальний заклад - Іступеня, пунктом 5 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек .
 
    -495- Івченко В.Є.
У змінах до розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пункт 12-3 викласти у такій реакції:
«12-3 Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки по всіх делегованих повноваженнях за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету за формулою, яка затверджується Міністерством фінансів України. Обсяг таких видатків не може бути меншим від обсягу відповідних видатків у попередньому бюджетному періоді.»;
 
Відхилено    
    -496- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Пункт 12-3 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:
"12-3. Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюються видатки на делеговані повноваження за рахунок міжбюджетних трансфертів (в обсязі не меншому ніж розраховано за нормативами 2014 року) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування. Обсяг міжбюджетних трансфертів визначається за формулою, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики."
 
Відхилено    
538. Такі видатки здійснюються за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування. Обсяг міжбюджетних трансфертів визначається за формулою, яка затверджується відповідною місцевою радою (у додатку до рішення про місцевий бюджет).
 
   Такі видатки здійснюються за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування. Обсяг міжбюджетних трансфертів визначається за формулою, яка затверджується відповідною місцевою радою (у додатку до рішення про місцевий бюджет).
 
539. 12--4. Кабінету Міністрів України внести законопроект щодо врегулювання питання непогашеної заборгованості місцевих бюджетів (крім заборгованості місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим) перед Державним бюджетом України за середньостроковими (безвідсотковими) позиками, що знаходиться на обліку в Державній казначейській службі України».
 
-497- Федорук М.Т.
Пункт 12-4 розділу VІ. Прикінцеві та перехідні положення викласти в такій редакції: «12-4. Кабінету Міністрів в трьохмісячний термін внести законопроект щодо списання непогашеної заборгованості місцевих бюджетів (крім заборгованості місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим) перед Державним бюджетом України за середньостроковими (безвідсотковими) позиками, що знаходиться на обліку в Державному казначействі України. Не здійснюється погашення середньострокових позик до законодавчого врегулювання їх списання.
 
Враховано в іншій редакції  12-4. Установити, що погашення заборгованості за середньостроковими позиками (крім заборгованості бюджетів Автономної Республіки Крим) перед державним бюджетом, яка знаходиться на обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, не здійснюється до законодавчого врегулювання такого питання»;
ґ) у пункті 14:
доповнити підпунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) бюджети фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування за поданням Кабінету Міністрів України затверджуються Верховною Радою України під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні за рішенням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету»;
 
    -498- Куліченко І.І.
Пункт 12-4 розділу VІ. Прикінцеві та перехідні положення викласти в такій редакції: «12-4. Кабінету Міністрів в трьохмісячний термін внести законопроект щодо списання непогашеної заборгованості місцевих бюджетів (крім заборгованості місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим) перед Державним бюджетом України за середньостроковими (безвідсотковими) позиками, що знаходиться на обліку в Державному казначействі України. Не здійснюється погашення середньострокових позик до законодавчого врегулювання їх списання.».
 
Враховано в іншій редакції   
    -499- Мельник С.І.
Новий пункт 12-4 розділу VІ Кодексу викласти в такій редакції:
«12-4. Установити, що погашення заборгованості за середньостроковими позиками (крім заборгованості бюджетів Автономної Республіки Крим) перед державним бюджетом, яка знаходиться на обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, не здійснюється до законодавчого врегулювання такого питання».
 
Враховано    
    -500- -- Пункт 12-4 розділу VІ. Прикінцеві та перехідні положення викласти в такій редакції: «12-4. Кабінету Міністрів в трьохмісячний термін внести законопроект щодо списання непогашеної заборгованості місцевих бюджетів (крім заборгованості місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим) перед Державним бюджетом України за середньостроковими (безвідсотковими) позиками, що знаходиться на обліку в Державному казначействі України. Не здійснюється погашення середньострокових позик до законодавчого врегулювання їх списання.
 
Враховано в іншій редакції   
    -501- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Курило В.С.
Н.д (Реєстр.картка №149)
#16532
#5500
#18027
Пункт 12-4 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:
"12-4. Кабінету Міністрів в трьохмісячний термін внести законопроект щодо списання непогашеної заборгованості місцевих бюджетів (крім заборгованості місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим) перед Державним бюджетом України за середньостроковими (безвідсотковими) позиками, що знаходяться на обліку в Державній казначейській службі України. До законодавчого врегулювання списання середньострокових позик їх погашення не здійснюється.
 
Враховано в іншій редакції   
    -502- Пинзеник В.М.
Унгурян П.Я.
Кривенко В.М.
Доповнити пункт 14 розділу VІ Кодексу підпунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) бюджети фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування за поданням Кабінету Міністрів України затверджуються Верховною Радою України під час прийняття проекту закону про Державний бюджет #102622
Набрання чинності цієї норми пропонується встановити з 1 січня 2016 року.
 
Враховано    
    -503- Тимошенко Ю.В.
Пропоную визначити норму в Бюджетному кодексі щодо затвердження бюджетів фондів соціального страхування Верховною Радою України разом із Державним бюджетом України, як однієї із складових фінансової системи країни, а не Кабінетом Міністрів України або тріумвіратом (для виконання пункту 1.2.1. Розділу ХV Коаліційної угоди).
 
Враховано частково    
540. ґ) підпункт 2 пункту 14 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 2 викласти у такій редакції:
 
541. «2) кошти фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування обслуговуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   «2) кошти фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування обслуговуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
542. Платежі проводяться у такій пріоритетності:
 
   Платежі проводяться у такій пріоритетності:
 
543. соціальні виплати застрахованим особам (членам їх сімей, іншим особам), у яких виникає право на отримання соціального забезпечення, визначеного законодавством;
 
   соціальні виплати застрахованим особам (членам їх сімей, іншим особам), у яких виникає право на отримання соціального забезпечення, визначеного законодавством;
 
544. оплата праці працівників фондів, нарахування на оплату праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 
   оплата праці працівників фондів, нарахування на оплату праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 
545. інші платежі.»;
 
   інші платежі»;
 
546. д) доповнити пунктами 16 ( 19 такого змісту:
 
-504- Гопко Г.М.
У пункті д) цифри та слова «доповнити пунктами 16-19 такого змісту: « замінити цифрами та словами «доповнити пунктами 16-18 такого змісту: «
 
Відхилено   д) доповнити пунктами 17 ( 22 такого змісту:
 
547. «16. Установити, що в умовах воєнного стану:
 
-505- Гопко Г.М.
Пункт 16 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу в редакції законопроекту, прийнятій у першому читанні (від слів «16. Установити, що в умовах воєнного стану» до кінця пункту 16) вилучити; відповідно пункти 17-19 нумерувати як пункти 16-18.
 
Відхилено   «17. Установити, що в умовах воєнного стану:
 
548. 1) не застосовуються такі норми цього Кодексу:
 
   1) не застосовуються такі норми цього Кодексу:
 
549. абзац третій частини другої статті 4;
 
-506- Сотник О.С.
В підпункті д) пункту 64 розділу І абзац 4 виключити.
 
Враховано      
550. стаття 23 щодо обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету рішення Кабінету Міністрів України про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету;
 
-507- Іщейкін К.Є.
У пункті д) частини шістдесят четвертої - абзац четвертий (щодо скасування обов'язковості погодження з Комітетом #102622
 
Враховано   частина третя статті 24;
 
    -508- Сотник О.С.
В підпункті д) пункту 64 розділу І абзац 5 виключити.
 
Враховано    
551. частина третя статті 27;
 
   частина третя статті 27;
 
552. частина перша статті 52;
 
   частина перша статті 52;
 
553. стаття 54;
 
-509- Сотник О.С.
В підпункті д) пункту 64 розділу І абзац 8 викласти в такій редакції: «частина друга статті 54».
 
Враховано   частина друга статті 54;
 
554. частина перша статті 55;
 
-510- Сотник О.С.
В підпункті д) пункту 64 розділу І абзац 9 викласти в такій редакції «стаття 55».
 
Враховано   стаття 55;
 
555. 2) Кабінет Міністрів України може приймати рішення:
 
   2) Кабінет Міністрів України може приймати рішення:
 
556. за погодженням з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо скорочення видатків і кредитування державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави;
 
-511- Сотник О.С.
Абзац 10 підпункту д) пункту 64 розділу І виключити.
 
Враховано      
557. щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;
 
   щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;
 
558. 3) міжбюджетні відносини регулюються відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний період на засадах, які забезпечують виконання органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування покладених на них завдань і функцій в такий період;
 
   3) міжбюджетні відносини регулюються відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний період на засадах, які забезпечують виконання органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування покладених на них завдань і функцій в такий період;
 
559. 4) виконання повноважень органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на відповідній території України може здійснюватись в особливому режимі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   4) виконання повноважень органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на відповідній території України може здійснюватись в особливому режимі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
18. Установити, що частина третя статті 24 цього Кодексу не застосовується у разі здійснення згідно із законом заходів з часткової мобілізації.
 
560. 17. Установити, що виконання державного та місцевих бюджетів в населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
   19. Установити, що виконання державного та місцевих бюджетів в населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
561. 1) витрати державного бюджету, в тому числі в частині трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюються після повернення територій під контроль державної влади;
 
   1) витрати державного бюджету, в тому числі в частині трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюються після повернення територій під контроль державної влади;
 
562. 2) перерахування трансфертів місцевим бюджетам, передбачених у Законі про Державний бюджет України, здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
   2) перерахування трансфертів місцевим бюджетам, передбачених у Законі про Державний бюджет України, здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
563. Установити, що за рішеннями Президента України, відповідних органів державної влади або їх посадових осіб може запроваджуватися особливий порядок діяльності учасників бюджетного процесу на відповідній території України, та/або здійснюється зупинення, поновлення діяльності, їх переміщення, реорганізація, ліквідація.
 
-512- Сотник О.С.
Викласти в такій редакції: «3) за рішеннями Президента України, відповідних органів державної влади або їх посадових осіб може запроваджуватися особливий порядок діяльності учасників бюджетного процесу на відповідній території України, та/або здійснюється зупинення, поновлення діяльності, їх переміщення, реорганізація, ліквідація.».
 
Враховано   3) за рішеннями Президента України, відповідних органів державної влади або їх посадових осіб може запроваджуватися особливий порядок діяльності учасників бюджетного процесу на відповідній території України, та/або здійснюється зупинення, поновлення діяльності, їх переміщення, реорганізація, ліквідація.
 
564. 18. Контроль за використанням бюджетних коштів (власних надходжень, отриманих державними і комунальними вищими навчальними закладами як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти), здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
-513- Сотник О.С.
В абзаці 19 підпункту д) пункту 64 розділу І після слів «та гранти), « і перед словами «здійснюється у порядку» доповнити словами «який здійснюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   20. Контроль за використанням бюджетних коштів (власних надходжень, отриманих державними і комунальними вищими навчальними закладами як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти), здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
565. 19. Установити, що норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 із наступними змінами), статей 5 та 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94 із наступними змінами), Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 111 із наступними змінами), частин першої та другої статті 9, статей 14, 22, 36, 37 та 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із наступними змінами), частини другої статті 12, пункту «ж» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18 із наступними змінами), статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433 із наступними змінами), статей 6--1, 6--2, 6--3 та 6--4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182 із наступними змінами), статті 4 Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 12, ст. 187), Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 37-38, ст. 2004); абзацу першого статті 25, частини другої статті 35, частини четвертої статті 36, частини п’ятої статті 41, статті 57, частини другої статті 61 Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст. 451 із наступними змінами); абзацу другого частини шостої статті 11, частини першої, другої, п’ятої статті 14, статті 21, абзацу другого-дев’ятого частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230 із наступними змінами); абзацу першого частини другої, абзацу другого, четвертого та п’ятого частини третьої статті 18, абзацу третього частини четвертої статті 21, абзацу першого частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393 із наступними змінами); частини другої статті 14, абзацу другого частини шостої статті 16, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259 із наступними змінами); абзацу другого частини першої статті 26, статті 28 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243); статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 42-43, ст. 293, 2013 р., N 30, ст. 341); абзацу першого статті 25, статті 26 Закону України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29, 2011 р., N 31, ст. 296); частини третьої статті 22, частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168 із наступними змінами); статті 14 Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 27, ст. 904); статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397 із наступними змінами); частини третьої статті 119, статті 250 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375 із наступними змінами); частини другої статті 13, частини першої статті 14, абзацу восьмого статті 21 Закону України «Про театри і театральну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350); абзаців восьмого та дев’ятого частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191); частини четвертої статті 19 Закону України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст. 668); частини четвертої статті 23, частини третьої, дев’ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев’ятої статті 24, частини третьої статті 34 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20 із наступними змінами); частини третьої, четвертої та п’ятої статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 7, ст. 50 із наступними змінами); частини третьої статті 69, статті 129, частини першої статті 144 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 41-45, ст. 529 із наступними змінами); пункту 6 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 577 із наступними змінами); абзацу п’ятого частини третьої статті 5, частини п’ятої статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142 із наступними змінами); абзацу другого пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170, 2001 р. N 49, ст. 259); другого речення частини п’ятої статті 6 Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453, 1997 р., N 22, ст. 158); абзацу третього частини другої статті 47 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215); частини третьої статті 15 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177); частини четвертої, п’ятої, шостої статті 14 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302 із наступними змінами); частини першої статті 25 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313, 2010 р., N 33, ст.471); Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273, із змінами, внесеними Законами України від 20 листопада 2012 року № 5483-VІ та від 19 грудня 2013 року № 714-VІІ); статті 16 Закону України «Про запобігання корупції» (від 14.10.2014 №1700-VІІ); частини першої статті 21 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270), абзаців третього і четвертого підпункту 8 пункту 8 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 29, ст. 942), статті 9--1, абзаців першого і другого пункту 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 із наступними змінами), частини сьомої статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594), абзацу шостого частини третьої статті 6 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255; 2014 р., N 29, ст. 942); статей 6 і 7 Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» (Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 26, ст. 896); статті 81, частин шістнадцятої, сімнадцятої, вісімнадцятої статті 86, пунктів 13, 14 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру» (від 14.10.2014 N 697-VІІ) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.».
 
-514- Пропонується у пункті 19 Прикінцевих та перехідних положень до проекту Закону слова «застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України» виключити. Зазначити лише, що виконання вищевказаних норм законів «здійснюється виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування».
 
Відхилено   21. Установити, що норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 із наступними змінами), статей 5 та 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94 із наступними змінами), Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 111 із наступними змінами), частин першої та другої статті 9, статей 14, 22, 36, 37 та 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із наступними змінами), частини другої статті 12, пункту «ж» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18 із наступними змінами), статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433 із наступними змінами), статей 6--1, 6--2, 6--3 та 6--4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182 із наступними змінами), статті 4 Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 12, ст. 187), Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 37-38, ст. 2004); абзацу першого статті 25, частини другої статті 35, частини четвертої статті 36, частини п’ятої статті 41, статті 57, частини другої статті 61 Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст. 451 із наступними змінами); абзацу другого частини шостої статті 11, частини першої, другої, п’ятої статті 14, статті 21, абзацу другого-дев’ятого частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230 із наступними змінами); абзацу першого частини другої, абзацу другого, четвертого та п’ятого частини третьої статті 18, абзацу третього частини четвертої статті 21, абзацу першого частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393 із наступними змінами); частини другої статті 14, абзацу другого частини шостої статті 16, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259 із наступними змінами); абзацу другого частини першої статті 26, статті 28 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243); статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 42-43, ст. 293, 2013 р., N 30, ст. 341); абзацу першого статті 25, статті 26 Закону України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29, 2011 р., N 31, ст. 296); частини третьої статті 22, частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168 із наступними змінами); статті 14 Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 27, ст. 904); статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397 із наступними змінами); частини третьої статті 119, статті 250 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375 із наступними змінами); частини другої статті 13, частини першої статті 14, абзацу восьмого статті 21 Закону України «Про театри і театральну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350); абзаців восьмого та дев’ятого частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191); частини четвертої статті 19 Закону України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст. 668); частини четвертої статті 23, частини третьої, дев’ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев’ятої статті 24, частини третьої статті 34 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20 із наступними змінами); частини третьої, четвертої та п’ятої статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 7, ст. 50 із наступними змінами); частини третьої статті 69, статті 129, частини першої статті 144 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 41-45, ст. 529 із наступними змінами); пункту 6 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 577 із наступними змінами); абзацу п’ятого частини третьої статті 5, частини п’ятої статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142 із наступними змінами); абзацу другого пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170, 2001 р. N 49, ст. 259); другого речення частини п’ятої статті 6 Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453, 1997 р., N 22, ст. 158); абзацу третього частини другої статті 47 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215); частини третьої статті 15 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177); частини четвертої, п’ятої, шостої статті 14 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302 із наступними змінами); частини першої статті 25 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313, 2010 р., N 33, ст.471); Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273, із змінами, внесеними Законами України від 20 листопада 2012 року № 5483-VІ та від 19 грудня 2013 року № 714-VІІ); статті 16 Закону України «Про запобігання корупції» (від 14.10.2014 №1700-VІІ); частини першої статті 21 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270), абзаців третього і четвертого підпункту 8 пункту 8 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 29, ст. 942), статті 9--1, абзаців першого і другого пункту 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 із наступними змінами), частини сьомої статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594), абзацу шостого частини третьої статті 6 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255; 2014 р., N 29, ст. 942); статей 6 і 7 Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» (Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 26, ст. 896); статті 81, частин шістнадцятої, сімнадцятої, вісімнадцятої статті 86, пунктів 13, 14 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру» (від 14.10.2014 N 697-VІІ) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
22. Установити, що у 2015 році у разі утворення нових державних органів, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо, Кабінет Міністрів України може визначати такі державні органи головними розпорядниками коштів державного бюджету (відповідальними виконавцями бюджетних програм) та відкривати їм нові бюджетні програми відповідно до частин шостої та восьмої статті 23 цього Кодексу».
 
    -515- Гриневич Л.М.
У пункті 19 Прикінцевих та перехідних положень до законопроекту слова "застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України" виключити. Зазначити лише, що виконання вищевказаних норм законів "здійснюється виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 
Відхилено    
    -516- Сотник О.С.
В абзаці 20 підпункту д) пункту 64 розділу І слова «статті 16 Закону України «Про запобігання корупції» (від 14.10.2014 №1700-VІІ);» видалити.
 
Відхилено    
566. 65. У тексті Кодексу слова «фонди загальнообов’язкового державного соціального» в усіх відмінках замінити словами «фонди соціального» у відповідному відмінку.
 
-517- Мельник С.І.
Пункт 65 розділу І законопроекту виключити /таке положення є недоцільним, зважаючи на функціонування загальнообов’язкового державного соціально і пенсійного страхування/.
 
Враховано      
    -518- Шпенов Д.Ю.
Доповнити Розділ VІ. Прикінцеві та перехідні положення новим пунктом такого змісту:
«Підприємства, які здійснюють види діяльності та мають об'єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку і провадять (провадили) свою господарську діяльність на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку де проводилася антитерористична операція розпочата відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014 можуть у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку спрямовувати кошти на фінансування виключно цільових проектів забезпечення техногенно-екологічної безпеки підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку.».
 
Відхилено    
    -519- Тимошенко Ю.В.
Запровадити вертикально інтегровану систему територіальних органів Мінсоцполітики, за якою будуть закріплені відповідні бюджетні програми та покладатимуться функції з надання субсидій, компенсацій, пільг та допомог, з одночасним посиленням відповідальності таких створюваних територіальних органів за здійснення соціальних видатків, а не міських голів, як робиться тепер.
 
Відхилено    
567. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
568. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім пункту 9 розділу І цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 15, ст. 328) та пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
-520- Гордєєв А.А.
Доповнити пункт 1 розділу ІІ Прикінцеві положення словами «та пункту 7 частини першої статті 90 цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім:
абзацу восьмого підпункту «в» пункту 41 та абзаців сьомого і восьмого підпункту «б» пункту 44 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року;
абзаців другого і третього підпункту «ґ» пункту 65 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2016 року;
пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
    -521- Романова А.А.
Кривенко В.М.
Крулько І.І.
Левченко Ю.В.
Рудик С.Я.
Викласти пункт 1 Прикінцевих положень законопроекту в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім:
абзацу п’ятого підпункту «в» пункту 39 та абзаців сьомого і восьмого підпункту «б» пункту 42 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року;
пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
Враховано    
    -522- Рудик С.Я.
Пункт перший розділу ІІ законопроекту доповнити словами та цифрами:
«та крім підпункту а) пункту 38 розділуІ, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
Відхилено    
569. 2. Кабінету Міністрів України впродовж року з дня набрання чинності цим Законом розробити проекти законів України з питань охорони здоров’я, передбачивши здійснення заходів щодо:
 
   2. Кабінету Міністрів України впродовж року з дня набрання чинності цим Законом розробити проекти законів України з питань охорони здоров’я, передбачивши здійснення заходів щодо:
 
570. передачі відомчих установ та закладів охорони здоров’я, клінік науково-дослідних інститутів до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;
 
-523- Остапчук В.М.
Абзац другий пункту 2 розділу ІІ «Прикінцевих положень» викласти в наступній редакції:
«передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, з урахуванням положень, визначених Законом України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»;
 
Відхилено   передачі відомчих установ та закладів охорони здоров’я, клінік науково-дослідних інститутів до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;
 
571. запровадження нового механізму фінансового забезпечення медичної допомоги.
 
   запровадження нового механізму фінансового забезпечення медичної допомоги.
 
572. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
573. подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
   подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
574. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
575. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
576. з урахуванням передачі повноважень та змін, внесених до Бюджетного кодексу України, забезпечити передачу з державної власності у комунальну власність відповідних установ, закладів та організацій, включаючи структурні підрозділи, заборонивши відчуження майна професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації до прийняття Закону України «Про професійну освіту».

-524- Остапчук В.М.
Абзац п'ятий пункту 3 розділу ІІ «Прикінцевих положень» викласти в наступній редакції:
«з урахуванням передачі повноважень та змін, внесених до Бюджетного кодексу України, забезпечити передачу з державної власності у комунальну власність відповідних установ, закладів та організацій, включаючи структурні підрозділи, заборонивши відчуження майна професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації до прийняття Закону України «Про професійну освіту», з урахуванням положень, визначених Законом України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування».
 
Відхилено   з урахуванням передачі повноважень та змін, внесених до Бюджетного кодексу України, забезпечити передачу з державної власності у комунальну власність відповідних установ, закладів та організацій, включаючи структурні підрозділи, заборонивши відчуження майна професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації до прийняття Закону України «Про професійну освіту».

    -525- Мельник С.І.
Внести до тексту техніко-юридичні та редакційні правки для забезпечення узгодженості положень законопроекту з урахуванням врахованих пропозицій до нього, у тому числі уточнити нумерацію положень законопроекту та посилань на них.
 
Враховано