Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


"Про внесення зміни до статті 7 Закону України ''Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
 
1. Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 
   Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 
1. Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
 
3. 1. Частину другу статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 45, ст. 425; із наступними змінами) після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
 
   І. Частину другу статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
3. 1. Частину другу статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 45, ст. 425; із наступними змінами) після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
 
 
4. «10) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року.
 
-1- Третьяков О.Ю.
Богомолець О.В.
Абзац другий пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«10) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року (далі - Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.
Абзац перший цього пункту не поширюється на працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, війсковослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил та інших військових формувань, які отримали інвалідність внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних при виконанні службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності.
Участь осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, у Революції Гідності та отримання ними під час Революції Гідності поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, встановлюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Зв’язок інвалідності з пораненнями, каліцтвом, контузією чи іншим ушкодженням здоров’я, одержаних особами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, під час участі у Революції Гідності, встановлюється за результатми медико-соціальної експертизи в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України».
 
Враховано   «10) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року (далі - Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.
Абзац перший цього пункту не поширюється на працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, війсковослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил та інших військових формувань, які отримали інвалідність внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних при виконанні службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності.
Участь осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, у Революції Гідності та отримання ними під час Революції Гідності поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, встановлюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Зв’язок інвалідності з пораненнями, каліцтвом, контузією чи іншим ушкодженням здоров’я, отриманими особами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, під час участі у Революції Гідності, встановлюється за результатми медико-соціальної експертизи в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України».
 
    -2- Ленський О.О.
Абзац другий пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«10) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час масових акцій громадського протесту проти режиму Януковича в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року та внаслідок акції протесту проти сепаратизму та окупаційної політики Російської федерації.».
 
Відхилено    
    -3- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Абзац другий пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«10) учасники масових акцій громадського протесту, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час масових акцій громадського протесту.
Поняття учасники масових акцій громадського протесту, масові акції громадського протесту вживаються в значенні Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей».
Порядок надання статусу інваліда війни учасникам масових акцій громадського протесту визначає Кабінет Міністрів України»;
 
Відхилено    
4. «10) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року.
 
 
5. Порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України».
 
      
5. Порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України».
 
 
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
 
7. 3. Кабінету міністрів України протягом десяти днів з дня опублікування цього Закону:
 
-4- Третьяков О.Ю.
Богомолець О.В.
Пункт третій законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Кабінету Міністрів України протягом десяти днів з дня опублікування цього Закону:
забезпечити ухвалення нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом десяти днів з дня опублікування цього Закону:
 
7. 3. Кабінету міністрів України протягом десяти днів з дня опублікування цього Закону:
 
 
8. ухвалити порядок надання статусу інваліда війни особам, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року;
 
      
8. ухвалити порядок надання статусу інваліда війни особам, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час масових акцій громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року;
 
 
9. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
   забезпечити ухвалення нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
9. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
 
10. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

10. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.