Кількість абзаців - 446 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції»
 
   «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
5. 1) у статті 15 слова «вчинення корупційних правопорушень» замінити словами «вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією»;
 
-1- Дунаєв С.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
«1) у статті 15 слова «вчинення корупційних правопорушень» замінити словами «вчинення правопорушень, що перешкоджають запобіганню корупції»;
 
Відхилено   1) у статті 15 слова «вчинення корупційних правопорушень» замінити словами «вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією»;
 
    -2- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У пункті 1 розділу Іпроекту Закону в усіх випадках слова «вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією» замінити на «вчинення корупційних правопорушень» у відповідному відмінку та числі;
 
Відхилено    
6. 2) частину третю статті 38 викласти в такій редакції:
 
-3- Дунаєв С.В.
Підпункт 2) пункту 1 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 2) частину третю статті 38 викласти в такій редакції:
«Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, що перешкоджає запобіганню корупції, а також правопорушення, передбаченого статтею 16414 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.»; «;
 
Відхилено   2) частину третю статті 38 викласти в такій редакції:
 
7. «Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також правопорушення, передбаченого статтею 164-14 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.»;
 
   «Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також правопорушення, передбаченого статтею 164-14 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.»;
 
8. 3) у частині п’ятій статті 166-11 слова «вигодоодержувача (вигодоодержувачів)» замінити словами «кінцевого бенефіціарного власника (контролера)»;
 
-4- Дунаєв С.В.
Підпункт 3) пункту 1 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 3) у частині п’ятій статті 166-11 слова «вигодоодержувача (вигодоодержувачів)» замінити словами «потенційно кінцевого бенефіціарного власника (контролера)»;
 
Відхилено   3) у частині п’ятій статті 166-11 слова «вигодоодержувача (вигодоодержувачів)» замінити словами «кінцевого бенефіціарного власника (контролера)»;
 
9. 4) доповнити статтею 185-13 такого змісту:
 
-5- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 4) пункту 1 розділу Іпроекту Закону виключити;
 
Відхилено   4) доповнити статтею 185-13 такого змісту:
 
10. «Стаття 185-13. Невиконання законних вимог посадових осіб Національного антикорупційного бюро України
 
   «Стаття 185-13. Невиконання законних вимог посадових осіб Національного антикорупційного бюро України
 
11. Ненадання інформації Національному антикорупційному бюро України на запит його посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, або невиконання інших законних вимог посадових осіб Національного антикорупційного бюро України –
 
-6- Шипко А.Ф.
В абзаці третьому підпункту 4 пункту 1 Розділу І законопроекту слова «чи не в повному обсязі» або вилучити. Або замінити словами «не на всі питання надана відповідь»;
 
Відхилено   Ненадання інформації Національному антикорупційному бюро України на запит його посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, або невиконання інших законних вимог посадових осіб Національного антикорупційного бюро України –
 
12. тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
13. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -
 
   Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -
 
14. тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
15. 5) статтю 221 після цифр «185-11» доповнити цифрами «185-13»;
 
   5) статтю 221 після цифр «185-11» доповнити цифрами «185-13»;
 
16. 6) у статті 255:
 
   6) у статті 255:
 
17. а) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
 
   а) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
 
18. «Національного антикорупційного бюро України (стаття 185-13)»;
 
   «Національного антикорупційного бюро України (стаття 185-13)»;
 
19. б) у частині першій:
 
   б) у частині першій:
 
20. у пункті 1:
 
   у пункті 1:
 
21. в абзаці «органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 172-4 - 172-9, 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6)» цифри «172-4 - 172-9» виключити;
 
   в абзаці «органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 172-4 - 172-9, 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6)» цифри «172-4 - 172-9» виключити;
 
22. абзац «Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 188-46)» викласти в такій редакції:
 
   абзац «Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 188-46)» викласти в такій редакції:
 
23. «Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-4 - 172-9, стаття 188-46)»;
 
   «Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-4 - 172-9, стаття 188-46)»;
 
24. у пункті 11 цифри «172-4 - 172-9» виключити.
 
   у пункті 11 цифри «172-4 - 172-9» виключити.
 
25. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
   2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
26. 1) примітку до статті 45 викласти в такій редакції:
 
-7- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 1 пункту 2 розділу Іпроекту Закону викласти у такій редакції:
«1) примітку до статті 45 перед цифрами «354» доповнити цифрами «210»;»;
 
Відхилено   1) примітку до статті 45 викласти в такій редакції:
 
27. «Примітка. Корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 цього Кодексу»;
 
   «Примітка. Корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 цього Кодексу»;
 
28. 2) у статті 354:
 
-8- Ковальчук Н.В.
Підпункт 2 пункту 2 Розділу І Проекту Закону виключити;
У зв’язку з цим підпункти 3-7 вважати відповідно підпунктами 2-6;
 
Відхилено   2) у статті 354:
 
    -9- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 2 пункту 2 виключити;
 
Відхилено    
29. а) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   а) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
30. «5. Особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 354, 368-3, 368-4, 369, 369-2 цього Кодексу, якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона – до отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, - добровільно заявила про те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину особи, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку. Зазначене звільнення не застосовується у разі, якщо пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди були вчинені по відношенню до осіб, визначених у частині четвертій статті 18 цього Кодексу»;
 
-10- Шипко А.Ф.
В абзаці третьому підпункту 2 пункту 2 Розділу І законопроекту слова «до отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом» та слова «та активно сприяла розкриттю злочину особи, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку» вилучити.
 
Відхилено   «5. Особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 354, 368-3, 368-4, 369, 369-2 цього Кодексу, якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона – до отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, - добровільно заявила про те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину особи, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку. Зазначене звільнення не застосовується у разі, якщо пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди були вчинені по відношенню до осіб, визначених у частині четвертій статті 18 цього Кодексу»;
 
31. б) у примітці до статті:
 
-11- Дунаєв С.В.
Підпункт б) підпункту 2) пункту 2 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« б) у примітці до статті:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Під особою, яка працює на користь підприємства, установи, організації, слід розуміти фізичну особу, яка перебуває з таким підприємством, установою, організацією у трудових відносинах або виконує роботу, надає послугу такому підприємству, установі, організації на безоплатній основі чи перебуваючі з таким підприємством, установою, організацією в цивільно-правових відносинах відповідно до Господарського кодексу України»;
пункт 2 після слів «пільги, послуги,» викласти в такій редакції: «нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав.»; «;
 
Враховано частково   б) у примітці до статті:
 
32. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
33. «1. Під особою, яка працює на користь підприємства, установи, організації, слід розуміти особу, яка виконує роботу або надає послугу відповідно до договору з таким підприємством, установою, організацією»;
 
-12- Шипко А.Ф.
Абзац шостий підпункту 2 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«1. Під особою, яка працює на користь підприємства, установи, організації, слід розуміти особу з якою укладений трудовий договір з таким підприємством, установою, організацією відповідно до трудового законодавства, або надає послугу відповідно до договору з таким підприємством, установою, організацією»;
 
Відхилено   «1. Під особою, яка працює на користь підприємства, установи, організації, слід розуміти особу, яка виконує роботу або надає послугу відповідно до договору з таким підприємством, установою, організацією»;
 
34. пункт 2 після слів «або нематеріальні активи» доповнити словами «будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру»;
 
   у пункті 2 слова «що перевищують 1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, або нематеріальні активи» замінити словами «нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру»;
 
35. 3) у примітці до статті 364-1:
 
-13- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 3 пункту 2 виключити;
 
Відхилено   3) у примітці до статті 364-1:
 
36. а) цифри «368-2 – 368-4» виключити;
 
   а) цифри «368-2 – 368-4» виключити;
 
37. б) після слів «нематеріальні активи» доповнити словами «будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру»;
 
   б) після слів «нематеріальні активи» доповнити словами «будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру»;
 
38. 4) текст статті 368-2 викласти в такій редакції:
 
-14- Ковальчук Н.В.
Підпункти 4 та 5 пункту 2 Розділу І Проекту Закону виключити;
У зв’язку з цим підпункти 6-7 вважати відповідно підпунктами 4-5;
 
Відхилено   4) текст статті 368-2 викласти в такій редакції:
 
    -15- Чорновол Т.М.
Підпункт 4 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«4) текст статті 368-2 викласти в такій редакції:
Стаття 368-2. Незаконне збагачення
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі –
караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, –
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, –
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
2. Значним перевищенням у цій статті є сума, що в два або більше рази перевищує розмір доходу, зазначеного в декларації про доходи, майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний період, поданій особою у порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладання таких правочинів.»
 
Враховано частково    
    -16- Власенко С.В.
Підпункт 4 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4) текст статті 3682 викласти в такій редакції:
«1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, її близькою особою у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі –
караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, посада якої відноситься до першої категорії посад державних службовців, –
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені Президентом України, повноваження якого припинено, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першими заступниками та заступниками міністрів, народними депутатами України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Директором Національного #102628
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції». Термін «близькі особи» вживається у значенні, передбаченому в статті 1 Закону України «Про запобігання корупції».
2. Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладання таких правочинів»;
 
Відхилено    
    -17- Чорновол Т.М.
Підпункт 4) пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«4) текст статті 3682 викласти в такій редакції:
Стаття 3682. Незаконне збагачення
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі –
караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, –
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, –
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
2. Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладання таких правочинів.»
 
Враховано    
    -18- Дунаєв С.В.
Підпункт 4) пункту 2 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 4) текст статті 3682 викласти в такій редакції:
«1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або за її сприяння - членами її сім’ї, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття у власність яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі –
караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, –
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, –
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
2. Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладання таких правочинів на користь особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або членів її сім’ї.»; «;
 
Відхилено    
    -19- Чорновол Т.М.
1) Підпункт 4) пункту 2 розділу І - викласти в такій редакції:
«4) у абзаці один статті 3682 слова «близьким родичам» замінити словами «іншій особі»
 
Відхилено    
    -20- Сотник О.С.
Підпункт 4 пункту 2 Розділу 1 викласти у наступній редакції:
«Стаття 368 . Незаконне збагачення
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, її близькою особою у власність активів у значному розмірі, незаконність підстав набуття яких підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі -
караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
2. Ті самі діяння, вчинені особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка займає відповідальне становище, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка займає особливо відповідальне становище, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України „Про запобігання корупції». Термін "близькі особи" вживається у значенні, передбаченому в статті 1 Закону України „Про запобігання корупції».
2. Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладання таких правочинів.
 
Відхилено    
39. «1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, її близькою особою у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі –
 
-21- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У абзаці другому підпункту 4 пункту 2 розділу Іпроекту Закону слова «її близькою особою» замінити словами «членом її сім’ї», а слова «будь-якій іншій особі» замінити словами «близькій особі»;
 
Відхилено   «1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі –
 
    -22- Єфімов М.В.
У абзаці другому підпункту 4 пункту 2 Розділу І законопроекту слова «, її близькою особою» виключити;
 
Враховано    
    -23- Продан О.П.
Підпункти 4 та 5 пункту 2 Розділу І проекту Закону виключити.
У зв'язку з цим підпункти 6-7 вважати відповідно підпунктами 4-5;
 
Відхилено    
    -24- Воропаєв Ю.М.
Абзаци другий та третій підпункту 4 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 368-2. Незаконне збагачення
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, її близькою особою у власність активів у значному розмірі, незаконність підстав набуття яких встановлено судом в установленому законом порядку –
караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.»
 
Відхилено    
    -25- Шипко А.Ф.
Абзац другий підпункту 4 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у власність активів у значному розмірі, законність джерел набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів близьким родичам або будь-якій іншій особі –»;
 
Відхилено    
    -26- Логвинський Г.В.
В пункті 4 частини другої законопроекту в частині першій слова «її близькою особою» виключити;
 
Враховано    
40. караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
 
   караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
 
41. 2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, –
 
-27- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Абзаци четвертий та шостий підпункту 4 пункту 2 розділу Іпроекту Закону доповнити словами «членом її сім’ї»;
 
Відхилено   2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, –
 
42. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
 
   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
 
43. 3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, –
 
   3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, –
 
44. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
 
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
 
45. Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції». Термін «близькі особи» вживається у значенні, передбаченому в статті 1 Закону України «Про запобігання корупції».
 
-28- Єфімов М.В.
У абзаці восьмому підпункту 4 пункту 2 Розділу І законопроекту слова «Термін «близькі особи» вживається у значенні, передбаченому в статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»« виключити;
 
Враховано   Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
 
    -29- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У абзаці восьмому підпункту 4 пункту 2 розділу Іпроекту Закону слово «Термін» замінити словами і знаком «Терміни «члени сім’ї»,», а слово «вживається» замінити словом «вживаються»;
 
Відхилено    
    -30- Логвинський Г.В.
В пункті 4 частини другої законопроекту в Примітці 1. речення «Термін «близькі особи» вживається у значенні, передбаченому в статті 1 Закону України «Про запобігання корупції"« виключити;
 
Враховано    
46. 2. Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   2. Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
47. 3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладання таких правочинів»;
 
-31- Воропаєв Ю.М.
Абзац десятий підпункту 4 пункту 2 Розділу І законопроекту вилучити;
 
Відхилено   3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладання таких правочинів»;
 
    -32- Шипко А.Ф.
Абзац десятий підпункту 4 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладання таких правочинів, якщо особі, у якій виникає право власності або користування, було відомо, що правочин був укладений з метою приховування активів, майна, грошових коштів, що доведено у судовому порядку.
 
Відхилено    
48. 5) частину п’яту статті 368-3 та примітку до цієї статті виключити;
 
-33- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 5 пункту 2 виключити;
 
Відхилено   5) частину п’яту статті 368-3 та примітку до цієї статті виключити;
 
49. 6) у статтях 368-4 та 369 частину п’яту виключити;
 
-34- Ковальчук Н.В.
Підпункт 6 пункту 2 Розділу І Проекту Закону викласти у такій редакції:
«6) частину п’яту статті 3684 виключити»;
 
Відхилено   6) у статтях 368-4 та 369 частину п’яту виключити;
 
    -35- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 6 пункту 2 виключити;
 
Відхилено    
50. 7) абзац перший частини першої статті 370 викласти в такій редакції:
 
-36- Ковальчук Н.В.
Підпункт 7 пункту 2 Розділу І Проекту Закону виключити;
 
Відхилено   7) абзац перший частини першої статті 370 викласти в такій редакції:
 
    -37- Дунаєв С.В.
Підпункт 7) пункту 2 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 7) абзац перший частини першої статті 370 викласти в такій редакції:
«1. Провокація підкупу, тобто свідомі дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду, -». «;
 
Відхилено    
    -38- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 7 пункту 2 виключити;
 
Відхилено    
51. «1. Провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду, -».
 
   «1. Провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду, -».
 
52. 3. У статті 64-1 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
 
   3. У статті 64-1 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
 
53. 1) у назві та тексті статті слово «вигодоодержувач» в усіх відмінках замінити словами «бенефіціарний власник (контролер)» у відповідному відмінку;
 
-39- Дунаєв С.В.
Підпункт 1) пункту 3 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 1) у назві та тексті статті слово «кінцевий вигодоодержувач» в усіх відмінках замінити словами «потенційно кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» у відповідному відмінку; «;
 
Відхилено   1) у назві та тексті статті слово «вигодоодержувач» в усіх відмінках замінити словами «бенефіціарний власник (контролер)» у відповідному відмінку;
 
54. 2) в абзаці другому частини першої слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 
   2) в абзаці другому частини першої слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 
55. 4. Розділ ІІІ Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41, 42, ст.492) доповнити новою главою 9 такого змісту:
 
-40- Ковальчук Н.В.
Пункт 4 Розділу І Проекту Закону виключити;
У зв’язку з цим пункти 5-13 вважати відповідно пунктами 4-12;
 
Відхилено   4. Розділ ІІІ Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41, 42, ст.492) доповнити новою главою 9 такого змісту:
 
    -41- Чорновол Т.М.
Пункт 4 розділу І викласти в такій редакції:
«4. Статтю 96-1. Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) викласти в такій редакції:
«Стаття 96-1. Спеціальна конфіскація.
1. Спеціальна конфіскація – це виключний від конфіскації, який полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, фактичним вигодо одержувачем (бенефіціаром) якого є засуджений, не залежно від того, хто володіє майном у відповідності з правовстановлюючими документами.
2. Спеціальна конфіскація може застосовуватися як додатковий вид покарання до службових осіб, що визначені в примітках 2 і 3 до ст. 368 цього Кодексу, у випадках, передбачених цим Кодексом.
3. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Примітка. Фактичним вигодо одержувачем (бенефіціаром) вважається особа, яка, незалежно від оформлення правовстановлюючих або трастових документів, якщо це стосується іноземної власності, фактично володіє, контролює кошти, в тому числі на банківських рахунках, майно або корпоративні права, або одержує прибуток від коштів, в тому числі на банківських рахунках, майна або корпоративних прав на юридичну особу. якій передано в довічне користування або управління іншій юридичній чи фізичній особі (в тому числі оренда, винайм), або від використання яких третіми особами вона отримує прибуток. Способами доказування в даному випадку можуть бути як докази фактичного управління та контролю таких коштів, майна або корпоративних прав, так і докази одержання прибутку та вигоди в іншій формі особисто, або разом з іншими особами.»
 
Відхилено    
    -42- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Пункт 4 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
56. «Глава 9. ОСОБЛИВОСТІ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ НЕОБГРУНТОВАНИМИ АКТИВІВ ТА ЇХ ВИТРЕБУВАННЯ
 
-43- Єфімов М.В.
Пункт 4 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   «Глава 9. ОСОБЛИВОСТІ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ НЕОБГРУНТОВАНИМИ АКТИВІВ ТА ЇХ ВИТРЕБУВАННЯ
 
    -44- Продан О.П.
Пункт 4 Розділу І проекту Закону виключити;
 
Відхилено    
    -45- Ленський О.О.
Пункт 4 Розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -46- Дунаєв С.В.
Пункт 4 розділу І проекту Закону – виключити;
 
Відхилено    
57. Стаття 233-1. Пред'явлення позову про визнання необгрунтованими активів та їх витребування
 
-47- Воропаєв Ю.М.
Абзаци 3-15 пункту 4 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 2331. Пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування
1. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх витребування може бути пред'явлено до:
1) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої є мотивована підозра, та докази щодо фактів, того, що такі активи набуті при вчиненні нею корупційного злочину або вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
2) осіб, яки є співучасниками зазначеной у пункті 1 особи, – фізичної або юридичної особи, яка є власником (користувачем) майна, стосовно якого існують докази того, що воно отримано або що ним користується чи розпоряджається (розпоряджалася) особа, зазначена в пункті 1 цієї частини, або її близька особа.
У разі пред'явлення позову до осіб, зазначених у пунктах 2 цієї частини, обов'язковим є також пред'явлення позову до відповідної особи, зазначеної у пункті 1 цієї частини, як до співвідповідача.
2. Для цілей цієї статті та статей 2332 – 2333 цього кодексу:
1) термін «активи» означає грошові кошти або інше майно, а також доходи від них;
2) особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
Стаття 2332. Визнання необґрунтованими активів
1. Суд визнає необґрунтованими активи, якщо судом на підставі поданих доказів встановлено, що активи або грошові кошти, необхідні для придбання активів, щодо яких поданий позов про визнання їх необґрунтованими, були набуті не на законних підставах, з порушенням законодавства України, та при вчиненні нею корупційного злочину або вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.»
 
Відхилено   Стаття 233-1. Пред'явлення позову про визнання необгрунтованими активів та їх витребування
 
58. 1. Позов про визнання необгрунтованими активів та їх витребування від визначених в цій статті осіб подається в інтересах держави прокурором упродовж строку загальної позовної давності з дня набрання законної сили обвинувальним вироком щодо особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
-48- Яценко А.В.
В абзаці четвертому пункту 4 Розділу І законопроекту після слів «місцевого самоврядування» доповнити словами «за вчинення злочину, за який Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність з застосуванням спеціальної конфіскації»;
 
Відхилено   1. Позов про визнання необгрунтованими активів та їх витребування від визначених в цій статті осіб подається в інтересах держави прокурором упродовж строку загальної позовної давності з дня набрання законної сили обвинувальним вироком щодо особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
59. 2. Позов про визнання необгрунтованими активів та їх витребування може бути пред'явлено до:
 
   2. Позов про визнання необгрунтованими активів та їх витребування може бути пред'явлено до:
 
60. 1) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення корупційного злочину або легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
 
-49- Яценко А.В.
В абзаці шостому пункту 4 Розділу І законопроекту слова «корупційного злочину або легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» замінити словами «злочину, за який Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність з застосуванням спеціальної конфіскації»;
 
Відхилено   1) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення корупційного злочину або легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
 
61. 2) близької особи особи, зазначеної у пункті 1 цієї частини;
 
-50- Логвинський Г.В.
Абзац 7, 8 пункту 4 Розділу І виключити;
 
Враховано      
62. 3) особи, пов'язаної з особою, зазначеною у пункті 1 цієї частини, – фізичної або юридичної особи, яка є власником (користувачем) майна, стосовно якого існують докази того, що воно отримано або що ним користується чи розпоряджається (розпоряджалася) особа, зазначена в пункті 1 цієї частини, або її близька особа.
 
-51- Сотник О.С.
Абзац восьмий пункту 4 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«3) особи, пов'язаної з особою, зазначеною у пункті 1 цієї часини, - фізичної або юридичної особи, яка є власником необґрунтованих активів, стосовно яких існують докази отримання їх у власність внаслідок вчинення кримінального правопорушення особою, зазначеною у пункті 1 цієї частини, сума або кількість яких не відповідає діловим і фінансовим можливостям та рівню доходів особи, пов'язаної з особою, зазначеною у пункті 1 цієї частини.»
 
Відхилено   2) особи, пов'язаної з особою, зазначеною у пункті 1 цієї частини, – юридичної особи, яка є власником (користувачем) майна, стосовно якого існують докази того, що воно отримано або що ним користується чи розпоряджається (розпоряджалася) особа, зазначена в пункті 1 цієї частини.
 
    -52- Луценко Ю.В.
В абзаец восьмому пункту 4 Розділу Іслова «фізичної або» виключити.
 
Враховано    
63. У разі пред'явлення позову до осіб, зазначених у пунктах 2, 3 цієї частини, обов'язковим є також пред'явлення позову до відповідної особи, зазначеної у пункті 1 цієї частини, як до співвідповідача.
 
-53- Логвинський Г.В.
Абзац 9 пункту 4 Розділу І викласти у такій редакції:
«У разі пред'явлення позову до особи, зазначеної у пункті 1 цієї частини, обов'язковим є також вжиття заходів щодо встановлення майна, стосовно якого існують докази того, що воно отримано з використанням коштів особи, зазначеної у пункті 1 цієї частини, або що ним користується чи розпоряджається (розпоряджалася) така особа. У разі встановлення такого майна співвідповідачем вказаного позову буде фізична чи юридична особа, яка є власником (користувачем) такого майна»;
 
Враховано редакційно   У разі пред'явлення позову до особи, зазначеної у пункті 1 цієї частини, прокурор вживає заходи щодо встановлення майна, стосовно якого існують докази того, що воно отримано особою, зазначеною у пункті 1 цієї частини, або що ним користується чи розпоряджається (розпоряджалася) така особа. У разі встановлення такого майна, обов'язковим є також пред'явлення позову до фізичної чи юридичної особи, яка є його власником (користувачем).
 
    -54- Сотник О.С.
Пункт 4 Розділу І доповнити абзацом десятим наступного змісту:
«3. Прокурор перед поданням позову про визнання необґрунтованими активів зобов'язаний провести оцінку таких активів у відповідності до законодавства про оцінку майна.»
Абзаци 10-20 вважати відповідно абзацами 11-21.
 
Відхилено    
64. 3. Для цілей цієї глави:
 
   3. Для цілей цієї глави:
 
65. 1) термін «активи» означає грошові кошти або інше майно, а також доходи від них;
 
   1) термін «активи» означає грошові кошти або інше майно, а також доходи від них;
 
66. 2) особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
 
   2) особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
 
67. 3) термін «близькі особи» розуміється у значенні, передбаченому в статті 1 Закону України «Про запобігання корупції».
 
-55- Логвинський Г.В.
Абзац 13 пункту 4 Розділу І виключити;
 
Враховано      
68. Стаття 233-2. Визнання необґрунтованими активів
 
-56- Сотник О.С.
Абзац 15 пункту 4 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 2332 . Визнання необґрунтованими активів
1. Суд визнає необґрунтованими активи, якщо судом на підставі поданих доказів встановлено, що активи або грошові кошти, необхідні для придбання активів, щодо яких поданий позов про визнання їх необґрунтованими, були набуті незаконним шляхом.»
 
Відхилено   Стаття 233-2. Визнання необґрунтованими активів
 
69. 1. Суд визнає необґрунтованими активи, якщо судом на підставі поданих доказів не встановлено, що активи або грошові кошти, необхідні для придбання активів, щодо яких поданий позов про визнання їх необґрунтованими, були набуті на законній підставі.
 
-57- Яценко А.В.
У абзаці п’ятнадцятому пункту 4 Розділу І законопроекту слова «не встановлено» замінити словом «встановлено», слова «на законній підставі» замінити словами «внаслідок вчинення злочину, за який Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність з застосуванням спеціальної конфіскації»;
 
Відхилено   1. Суд визнає необґрунтованими активи, якщо судом на підставі поданих доказів не встановлено, що активи або грошові кошти, необхідні для придбання активів, щодо яких поданий позов про визнання їх необґрунтованими, були набуті на законній підставі.
 
70. Стаття 233-3. Правові наслідки визнання активів необґрунтованими
 
   Стаття 233-3. Правові наслідки визнання активів необґрунтованими
 
71. 1. Активи, визнані судом відповідно до статті 233-2 цього Кодексу необґрунтованими, стягуються в дохід держави.
 
   1. Активи, визнані судом відповідно до статті 233-2 цього Кодексу необґрунтованими, стягуються в дохід держави.
 
72. 2. Якщо суд відповідно до статті 233-2 цього Кодексу визнає необґрунтованими частину активів, в дохід держави стягується частина активів відповідача, яка визнана необґрунтованою, а у разі неможливості виділення такої частини – її вартість.
 
   2. Якщо суд відповідно до статті 233-2 цього Кодексу визнає необґрунтованими частину активів, в дохід держави стягується частина активів відповідача, яка визнана необґрунтованою, а у разі неможливості виділення такої частини – її вартість.
 
73. 3. У разі неможливості звернення стягнення на активи, визнані необґрунтованими, на відповідача покладається обов'язок сплатити вартість таких активів.
 
   3. У разі неможливості звернення стягнення на активи, визнані необґрунтованими, на відповідача покладається обов'язок сплатити вартість таких активів.
 
74. 4. Стягнення в дохід держави активів, визнаних судом необґрунтованими, здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».
 
   4. Стягнення в дохід держави активів, визнаних судом необґрунтованими, здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».
 
75. 5. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88 із наступними змінами):
 
   5. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88 із наступними змінами):
 
76. 1) у пунктах 8 та 17 частини першої статті 3 слова «Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань» замінити словами "органу державного бюро розслідувань, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України";
 
-58- Ковальчук Н.В.
Підпункт 1 пункту 5 Розділу І Проекту Закону виключити;
У зв’язку з цим підпункти 2-17 вважати відповідно підпунктами 1-16;
 
Відхилено   1) у пунктах 8 та 17 частини першої статті 3 слова «Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань» замінити словами "органу державного бюро розслідувань, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України";
 
    -59- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У пункті 1) частини 5 розділу І проекту Закону – у пунктах 8 та 17 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України після слів «органу державного бюро розслідувань» замість слів «підрозділу детективів» зазначити слова «підрозділу слідчих».
 
Відхилено    
77. 2) абзац перший частини дев’ятої статті 31 викласти в такій редакції:
 
   2) абзац перший частини дев’ятої статті 31 викласти в такій редакції:
 
78. "9. Кримінальне провадження стосовно Президента України, повноваження якого припинено, Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, членів Національного агентства з питань запобігання корупції, Генерального прокурора України, його першого заступника чи заступника, Голови Конституційного Суду України, його заступника чи судді Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, його першого заступника, заступника чи судді Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів, їх заступників чи суддів вищих спеціалізованих судів, Голови Національного банку України, його першого заступника чи заступника, осіб, посади яких віднесено до першої категорії посад державних службовців, а також щодо обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, здійснюється»;
 
-60- Ковальчук Н.В.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 5 Розділу І Проекту Закону після слів «Президента України, повноваження якого припинено» доповнити словами «або якого позбавлено звання Президента України» та після слів «Директора #102628
 
Відхилено   "9. Кримінальне провадження стосовно Президента України, повноваження якого припинено, Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, членів Національного агентства з питань запобігання корупції, Генерального прокурора України, його першого заступника чи заступника, Голови Конституційного Суду України, його заступника чи судді Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, його першого заступника, заступника чи судді Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів, їх заступників чи суддів вищих спеціалізованих судів, Голови Національного банку України, його першого заступника чи заступника, осіб, посади яких віднесено до першої категорії посад державних службовців, а також щодо обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, здійснюється»;
 
79. 3) частину першу статті 38 викласти в такій редакції:
 
   3) частину першу статті 38 викласти в такій редакції:
 
80. «1. Органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є:
 
   «1. Органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є:
 
81. а) слідчі підрозділи:
 
   а) слідчі підрозділи:
 
82. 1) органів внутрішніх справ;
 
   1) органів внутрішніх справ;
 
83. 2) органів безпеки;
 
   2) органів безпеки;
 
84. 3) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;
 
   3) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;
 
85. 4) органів державного бюро розслідувань;
 
   4) органів державного бюро розслідувань;
 
86. б) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України»;
 
-61- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У пункті 3) частини 5 розділу І проекту Закону – у підпункті б) пункту 1 частину першу статті 38 Кримінального процесуального кодексу України перед словами «підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України» замість слів «підрозділ детективів» зазначити слова «підрозділ слідчих».
 
Відхилено   б) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України»;
 
87. 4) у статті 41:
 
-62- Дунаєв С.В.
Підпункт 4) пункту 5 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 4) у статті 41:
а) частину першу доповнити словами ", а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України – за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.";
б) частину другу після слів "Співробітники оперативних підрозділів" викласти в такій редакції: " (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора."; «;
 
Враховано   4) у статті 41:
 
88. а) частину першу доповнити словами "а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України – за письмовим дорученням детектива або прокурора, відрядженого до Національного антикорупційного бюро України";
 
-63- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У підпункті а) пункту 4) частини 5 розділу І проекту Закону – у частині першій статті 41 Кримінального процесуального кодексу України перед словами «оперативно-технічний підрозділ» замість слів «підрозділ детективів» зазначити слова «підрозділ слідчих», після слова «дорученням» замість слова «детектива» зазначити слово «слідчий».
 
Відхилено   а) частину першу доповнити словами "а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України – за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
 
89. б) частину другу після слів "за власною ініціативою" доповнити словами " (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України)";
 
-64- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У підпункті б) пункту 4) частини 5 розділу І проекту Закону – у частині другій статті 41 Кримінального процесуального кодексу України замість слів «підрозділу детективу» зазначити слова «підрозділу слідчих».
 
Відхилено   б) частину другу після слів "Співробітники оперативних підрозділів" доповнити словами " (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України)";
 
90. 5) частину другу статті 52 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
 
   5) частину другу статті 52 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
 
91. «9) у разі укладення угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості – з моменту ініціювання укладення такої угоди»;
 
-65- Гарбуз Ю.Г.
Пункт 5 Розділу І доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:
6) частину дев’яту статті 100 доповнити новим пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов’язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно.
Пов'язаними особами засудженого є особи, які при його сприянні отримали у власність чи користування зазначене майно.
Якщо суд визнає відсутність законних підстав набуття прав на частину майна, то конфіскується ця частина майна засудженого, а у разі неможливості виділення такої частини – її вартість. У разі неможливості конфіскації майна, законність підстав набуття прав на яке не було підтверджено, на засудженого покладається обов'язок сплатити вартість такого майна»;
У зв’язку з цим відповідно змінити нумерацію підпунктів.
 
Враховано   «9) у разі укладення угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості – з моменту ініціювання укладення такої угоди»;
6) частину дев’яту статті 100 доповнити новим пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов’язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно.
Пов'язаними особами засудженого є особи, які при його сприянні отримали у власність чи користування зазначене майно.
Якщо суд визнає відсутність законних підстав набуття прав на частину майна, то конфіскується ця частина майна засудженого, а у разі неможливості виділення такої частини – її вартість. У разі неможливості конфіскації майна, законність підстав набуття прав на яке не було підтверджено, на засудженого покладається обов'язок сплатити вартість такого майна»;
 
92. 6) текст статті 159 викласти в такій редакції:
 
-66- Ковальчук Н.В.
Підпункти 6-9 пункту 5 Розділу І Проекту Закону виключити;
У зв’язку з цим підпункти 10-17 вважати відповідно підпунктами 6-14;
 
Враховано частково   7) у частині першій статті 159 слова «у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом» виключити;
 
    -67- Єфімов М.В.
Підпункти 6–8 пункту 5 Розділу І законопроекту виключити.
У зв’язку з цим пункти 9 - 17 вважати відповідно пунктами 6-14.
 
Враховано частково    
    -68- Бєлькова О.В.
Ленський О.О.
Підпункт 6 пункту 5 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково    
    -69- Продан О.П.
Підпункти 6-9, 11-12 пункту 5 Розділу І проекту Закону виключити;
У зв'язку з цим підпункти 13-17 вважати відповідно підпунктами 11-15;
 
Враховано частково    
    -70- Дунаєв С.В.
Підпункт 6) пункту 5 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 6) текст статті 159 викласти в такій редакції:
«1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).»
 
Відхилено    
    -71- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 6 пункту 5 розділу Івиключити;
 
Враховано частково    
    -72- Логвинський Г.В.
Положення пункту 6 частини п'ятої законопроекту щодо внесення змін до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України - виключити, залишити чинну редакцію ст.159 КПК України без змін.
 
Враховано частково    
    -73- Сотник О.С.
Підпункт 6 пункту 5 Розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано частково    
93. «1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
 
      
94. 2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а у випадку, визначеному пунктом 5 частини першої статті 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» – на підставі погодженого з прокурором рішення Директора Національного антикорупційного бюро України або його заступника, в якому зазначаються відомості, передбачені пунктами 1 – 7 статті 164 цього Кодексу»;
 
-74- Власенко С.В.
У абзаці третьому підпункту 6 пункту 5 Розділу І законопроекту слова «а у випадку, визначеному пунктом 5 частини першої статті 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» – на підставі погодженого з прокурором рішення Директора Національного антикорупційного бюро України або його заступника, в якому зазначаються відомості, передбачені пунктами 1 – 7 статті 164 цього Кодексу» виключити;
 
Враховано      
95. 7) статтю 165 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
-75- Власенко С.В.
Підпункт 7 пункту 5 Розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
    -76- Ленський О.О.
Підпункт 7 пункту 5 Розділу І законопроекту виключити;
Відповідно змінити нумерацію підпунктів.
 
Враховано    
    -77- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 7 пункту 5 розділу Івиключити;
 
Враховано    
    -78- Логвинський Г.В.
Положення пункту 7 частини п'ятої законопроекту щодо внесення змін до ст. 165 Кримінального процесуального кодексу України - виключити, залишити чинну редакцію ст.165 КПК України без змін.
 
Враховано    
    -79- Сотник О.С.
Підпункт 7 пункту 5 Розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано    
96. «5. Виконання рішення Директора Національного антикорупційного бюро України або його заступника про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється з дотриманням вимог, передбачених цією статтею»;
 
      
97. 8) частину другу статті 170 доповнити абзацом такого змісту:
 
-80- Власенко С.В.
В абзаці першому підпункту 8 пункту 5 Розділу І законопроекту слова «доповнити абзацом такого змісту» замінити на слова «абзац другий викласти у новій редакції»;
 
Враховано   8) абзац другий частини другої статті 170 замінити абзацами такого змісту:
 
    -81- Чорновол Т.М.
Підпункт 8 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
«8) частину другу статті 170 доповнити абзацем такого змісту:
«У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженого з прокурором відрядженим до Національного антикорупційного бюро України, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 72 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна»
 
Враховано редакційно    
    -82- Дунаєв С.В.
Підпункт 8) пункту 5 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 8) частину другу статті 170 доповнити абзацом такого змісту:
"У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину на підставі постанови прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 72 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна»;
 
Враховано частково    
    -83- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 8 пункту 5 розділу І проекту Закону виключити;
 
Відхилено    
    -84- Логвинський Г.В.
Положення пункту 8 частини п'ятої законопроекту щодо внесення змін до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України - виключити, залишити чинну редакцію ст. 170 КПК України без змін.
 
Відхилено    
98. "У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину на підставі постанови прокурора, відрядженого до Національного антикорупційного бюро України, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 72 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна»;
 
-85- Ленський О.О.
В абзаці другому підпункту 8 пункту 5 Розділу І законопроекту цифри «72» замінити на цифри «48»;
 
Враховано   "У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженого прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.
Якщо у визначений цією частиною термін прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.»
 
    -86- Воропаєв Ю.М.
Абзац другий підпункту 8 пункту 5 Розділу І законопроекту вилучити;
 
Відхилено    
    -87- Чорновол Т.М.
Підпункт 8 пункту 5 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -88- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 8 пункту 5 розділу Ідоповнити абзацом третім такого змісту:
«Якщо, в термін визначений цією статтею, прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт, слідчий суддя не розглянув клопотання прокурора або відмовив в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, попередній арешт на майно або кошти є скасованим».
 
Враховано редакційно    
99. 9) частину першу статті 208 доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
-89- Чорновол Т.М.
Підпункт 9 пункту 5 розділу І виключити.
 
Відхилено   9) частину першу статті 208 доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
    -90- Власенко С.В.
Підпункт 9 пункту 5 Розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено    
    -91- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 9 пункту 5 розділу І проекту Закону виключити
 
Відхилено    
    -92- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 9 пункту 5 розділу Івиключити.
 
Відхилено    
    -93- Логвинський Г.В.
Положення пункту 9 частини п'ятої законопроекту щодо внесення змін до ст.208 Кримінального процесуального кодексу України - виключити, залишити чинну редакцію ст.208 КПК України без змін.
 
Відхилено    
    -94- Дунаєв С.В.
Підпункт 9) пункту 5 розділу І проекту Закону - виключити;
 
Відхилено    
100. «3) якщо є обгрунтовані підстави вважати, що можлива втеча цієї особи з метою ухилення від кримінальної відповідальності за тяжкий або особливо тяжкий корупційний злочин»;
 
   «3) якщо є обгрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України»;
 
101. 10) статтю 216 викласти в такій редакції:
 
-95- Ковальчук Н.В.
Підпункт 10 пункту 5 Розділу І Проекту Закону викласти у такій редакції: «10) абзац другий пункту 1 частини 5 статті 216 перед словами «народним депутатом України,» доповнити словами «Президентом України, повноваження якого припинено або якого позбавлено звання Президента України,»;
 
Відхилено   10) статтю 216 викласти в такій редакції:
 
    -96- Чорновол Т.М.
2) Підпункт 10 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
«10) статтю 216 викласти в такій редакції:
«Стаття 216. Підслідність
1. Слідчі органів внутрішніх справ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.
2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 2651, 305, 328, 329, 330, 332, 3321, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.
Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422 Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів безпеки, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
3. Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 204, 212, 2121, 216, 219 Кримінального кодексу України.
Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 192, 200, 205, 222, 2221, 358 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.
4. Слідчі органів державного бюро розслідувань, крім випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті, здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів.
Підслідність злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами, відрядженими до Національного антикорупційного бюро України, визначається Генеральним прокурором або його заступниками.
5. Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 2062, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 3682, 369, 3692, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:
1) злочин вчинено:
Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником;
державним службовцем, посада якого віднесена до першої та другої категорій посад, особою, посада якої прирівняна до першої та другої категорій посад державної служби;
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;
суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної юрисдикції, народним засідателем або присяжним (під час виконання ними цих функцій), Головою, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови, секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції;
Генеральним прокурором України, його заступником, помічником Генерального прокурора України, прокурором Генеральної прокуратури України, слідчим Генеральної прокуратури України, керівником структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, прокурором Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області та його заступником, керівником структурного підрозділу прокуратури Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області;
особою вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи ІІІ рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи ІІІ рангу і вище;
військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
керівником суб’єкта великого підприємництва або особою уповноваженою представляти підприємство, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;
2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);
3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 3692 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної в частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або в пункті 1 цієї частини.
Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться детективами Національного антикорупційного бюро України, своєю постановою може віднести кримінальне провадження у злочинах, передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше осіб.
У разі встановлення підрозділом внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України злочинів, передбачених статтями 354, 364-370 Кримінального кодексу України, які були вчинені службовою особою Національного антикорупційного бюро України (крім Директора Національного антикорупційного бюро України, його першого заступника та заступника), такі злочини розслідуються детективами зазначеного підрозділу.
6. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 384, 385, 386, 387, 388, 396 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься злочин, у зв'язку з яким почато досудове розслідування.
7. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 261 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування.
8. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209 і 2091 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
Досудове розслідування у провадженнях із легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, проводиться без попереднього або одночасного притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у кримінальних провадженнях за статтею 209 Кримінального кодексу України у разі, коли, зокрема:
суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинено за межами України, а легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, – на території України.
9. Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів.»
 
Відхилено    
102. "Стаття 216. Підслідність
 
   "Стаття 216. Підслідність
 
103. 1. Слідчі органів внутрішніх справ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.
 
   1. Слідчі органів внутрішніх справ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.
 
104. 2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332, 332-1, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.
 
   2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332, 332-1, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.
 
105. Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422 Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів безпеки, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
 
   Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422 Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів безпеки, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
 
106. 3. Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 204, 212, 212-1, 216, 219 Кримінального кодексу України.
 
   3. Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 204, 212, 212-1, 216, 219 Кримінального кодексу України.
 
107. Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 192, 200, 205, 222, 222-1, 358 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.
 
   Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 192, 200, 205, 222, 222-1, 358 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.
 
108. 4. Слідчі органів державного бюро розслідувань, крім випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті, здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів.
 
   4. Слідчі органів державного бюро розслідувань, крім випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті, здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів.
 
109. Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють також досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами, відрядженими до Національного антикорупційного бюро України, крім випадків, коли досудове розслідування кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті.
 
-97- Яценко А.В.
У абзаці дев’ятому підпункту 10 пункту 5 Розділу І законопроекту слова «крім випадків, коли досудове розслідування кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті» виключити;
 
Відхилено   Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють також досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті.
 
    -98- Дунаєв С.В.
Абзац дев’ятий підпункту 10) пункту 5 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
«Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють також досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті.»;
 
Враховано    
    -99- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У пункті 10) частини 5 розділу І проекту Закону – у абзаці другому частини четвертої 216 Кримінального процесуального кодексу України замість слова «детективів» зазначити слово «слідчих».
 
Відхилено    
110. 5. Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:
 
-100- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У пункті 10) частини 5 розділу І проекту Закону – у абзаці першому частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України замість слова «детективи» зазначити слово «слідчі».
 
Відхилено   5. Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:
 
111. 1) злочин вчинено:
 
   1) злочин вчинено:
 
112. Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником;
 
   Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником;
 
113. державним службовцем, посада якого віднесена до першої та другої категорій посад, особою, посада якої прирівняна до першої та другої категорій посад державної служби;
 
   державним службовцем, посада якого віднесена до першої та другої категорій посад, особою, посада якої прирівняна до першої та другої категорій посад державної служби;
 
114. депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;
 
   депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;
 
115. суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної юрисдикції, народним засідателем або присяжним (під час виконання ними цих функцій), Головою, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови, секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції;
 
   суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної юрисдикції, народним засідателем або присяжним (під час виконання ними цих функцій), Головою, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови, секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції;
 
116. Генеральним прокурором України, його заступником, помічником Генерального прокурора України, прокурором Генеральної прокуратури України, слідчим Генеральної прокуратури України, керівником структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, прокурором Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області та його заступником, керівником структурного підрозділу прокуратури Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області;
 
   Генеральним прокурором України, його заступником, помічником Генерального прокурора України, прокурором Генеральної прокуратури України, слідчим Генеральної прокуратури України, керівником структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, прокурором Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області та його заступником, керівником структурного підрозділу прокуратури Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області;
 
117. особою вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи ІІІ рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи ІІІ рангу і вище;
 
   особою вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи ІІІ рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи ІІІ рангу і вище;
 
118. військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
 
   військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
 
119. керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;
 
   керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;
 
120. 2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);
 
-101- Чорновол Т.М.
У абзаці двадцятому підпункту 10 пункту 5 розділу І слова «у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків)» амінити словами «у статутному капіталі якого є частка державної або комунальної власності)»
 
Враховано   2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого є частка державної або комунальної власності);
 
121. 3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369-2 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної в частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або в пункті 1 цієї частини.
 
   3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369-2 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної в частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або в пункті 1 цієї частини.
 
122. Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться детективами Національного антикорупційного бюро України, своєю постановою може віднести кримінальне провадження у злочинах, передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше осіб.
 
-102- Яценко А.В.
Абзаци двадцять другий – двадцять четвертий підпункту 10 пункту 5 Розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено   Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться детективами Національного антикорупційного бюро України, своєю постановою може віднести кримінальне провадження у злочинах, передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше осіб.
 
    -103- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У пункті 10) частини 5 розділу І проекту Закону – у абзаці другому пункту 3 частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України після слова «проводяться» замість слова «детективами» зазначити слово «слідчими», після слова «підслідності» замість слова «детективів» зазначити слово «слідчих».
 
Відхилено    
123. Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за погодженням із прокурором, відрядженим до Національного антикорупційного бюро України, можуть також розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.
 
-104- Власенко С.В.
Абзаци 23 і 24 підпункту 10 пункту 5 Розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено   Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, можуть також розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.
 
    -105- Дунаєв С.В.
Абзац двадцять третій підпункту 10) пункту 5 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
«Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, можуть також розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.»;
 
Враховано    
    -106- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У пункті 10) частини 5 розділу І проекту Закону – у абзаці третьому пункту 3 частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України замість слова «детективи» зазначити слово «слідчі».
 
Відхилено    
    -107- Сотник О.С.
Абзац 23 підпункту 10 пункту 5 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені цією статтею до його підслідності, на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за зверненням Директора Національного антикорупційного бюро України, яке погоджено із прокурором, відрядженим до Національного антикорупційного бюро України, можуть також розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.»
 
Відхилено    
124. У разі встановлення підрозділом внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України злочинів, передбачених статтями 354, 364-370 Кримінального кодексу України, які були вчинені службовою особою Національного антикорупційного бюро України (крім Директора Національного антикорупційного бюро України, його першого заступника та заступника), такі злочини розслідуються детективами зазначеного підрозділу.
 
-108- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У пункті 10) частини 5 розділу І проекту Закону – у абзаці четвертому пункту 3 частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України замість слова «детективами» зазначити слово «слідчими».
 
Відхилено   У разі встановлення підрозділом внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України злочинів, передбачених статтями 354, 364-370 Кримінального кодексу України, які були вчинені службовою особою Національного антикорупційного бюро України (крім Директора Національного антикорупційного бюро України, його першого заступника та заступника), такі злочини розслідуються детективами зазначеного підрозділу.
 
125. 6. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 384, 385, 386, 387, 388, 396 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься злочин, у зв'язку з яким почато досудове розслідування.
 
   6. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 384, 385, 386, 387, 388, 396 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься злочин, у зв'язку з яким почато досудове розслідування.
 
126. 7. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування.
 
   7. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування.
 
127. 8. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209 і 209-1 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
 
   8. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209 і 209-1 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
 
128. Досудове розслідування у провадженнях із легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, проводиться без попереднього або одночасного притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у кримінальних провадженнях за статтею 209 Кримінального кодексу України у разі, коли, зокрема:
 
-109- Яценко А.В.
В абзаці двадцять восьмому підпункту 10 пункту 5 Розділу І законопроекту слова «або одночасного» виключити;
 
Відхилено   Досудове розслідування у провадженнях із легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, проводиться без попереднього або одночасного притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у кримінальних провадженнях за статтею 209 Кримінального кодексу України у разі, коли, зокрема:
 
129. суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинено за межами України, а легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, – на території України;
 
   суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинено за межами України, а легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, – на території України;
 
130. факт вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлений судом у відповідних процесуальних рішеннях.
 
-110- Яценко А.В.
В абзаці тридцятому підпункту 10 пункту 5 Розділу І законопроекту слова «судом у відповідних процесуальних рішеннях» замінити словами «обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили»;
 
Відхилено   факт вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлений судом у відповідних процесуальних рішеннях.
 
131. 9. Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів";
 
-111- Дунаєв С.В.
Підпункт 10) пункту 5 розділу І проекту Закону доповнити абзацем двадцять п’ятим, наступного змісту:
«Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідуваня стосовно осіб зазначених у підпункті 1 пункту 5 статті 216 цього Закону лише за наявності відповідного дозволу якщо це передбачено законодавством по відношенню до таких осіб.», у зв’язку з цим, абзаци 25 – 31 підпункту 10) пункту 5 розділу І проекту Закону вважати відповідно абзацами 26 – 32 підпункту 10) пункту 5 розділу І проекту Закону;
 
Відхилено   9. Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів";
 
132. 11) частину другу статті 246 після цифри «269» доповнити цифрою «269-1»;
 
-112- Ковальчук Н.В.
Підпункти 11 та 12 пункту 5 Розділу І Проекту Закону виключити;
У зв’язку з цим підпункти 13-17 вважати відповідно підпунктами 11-15;
 
Відхилено   11) частину другу статті 246 після цифри «269» доповнити цифрою «269-1»;
 
133. 12) доповнити статтею 269-1 такого змісту:
 
-113- Бєлькова О.В.
Підпункт 12 пункту 5 Розділу І законопроекту виключити.
У зв’язку з цим підпункти 7-17 вважати відповідно підпунктами 6-15.
 
Відхилено   12) доповнити статтею 269-1 такого змісту:
 
    -114- Дунаєв С.В.
Підпункт 12) пункту 5 розділу І проекту Закону - виключити;
 
Відхилено    
134. «Стаття 269-1. Моніторинг банківських рахунків
 
-115- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У підпункті 12 пункту 5 розділу Іслова «моніторинг банківських рахунків» замінити словами «моніторинг банківських рахунків цієї особи або її членів сім’ї».
 
Відхилено   «Стаття 269-1. Моніторинг банківських рахунків
 
135. 1. За наявності обгрунтованої підозри, що особа здійснює злочинні дії з використанням банківського рахунку, або з метою розшуку чи ідентифікації майна, що підлягає конфіскації або спеціальній конфіскації, у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, прокурор може звернутися до слідчого судді в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу, для винесення ухвали про моніторинг банківських рахунків.
 
-116- Воропаєв Ю.М.
В абзаці третьому підпункту 12 пункту 5 Розділу І законопроекту слова «За наявності обґрунтованої підозри, що особа здійснює злочинні дії з використанням банківського рахунку, або» вилучити;
 
Відхилено   1. За наявності обгрунтованої підозри, що особа здійснює злочинні дії з використанням банківського рахунку, або з метою розшуку чи ідентифікації майна, що підлягає конфіскації або спеціальній конфіскації, у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, прокурор може звернутися до слідчого судді в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу, для винесення ухвали про моніторинг банківських рахунків.
 
136. 2. Згідно з ухвалою слідчого судді про моніторинг банківських рахунків банк зобов'язаний надавати Національному антикорупційному бюро України в поточному режимі інформацію про операції, що здійснюються на одному або декількох банківських рахунках.
 
   2. Згідно з ухвалою слідчого судді про моніторинг банківських рахунків банк зобов'язаний надавати Національному антикорупційному бюро України в поточному режимі інформацію про операції, що здійснюються на одному або декількох банківських рахунках.
 
137. Слідчий суддя в ухвалі про моніторинг банківських рахунків повідомляє керівника банківської установи про обов’язок нерозголошення інформації про проведення цієї слідчої дії і про відповідну кримінальну відповідальність. На підставі ухвали слідчого судді керівник банківської установи зобов'язаний письмово попередити усіх її працівників, залучених до моніторингу банківських рахунків, про обов’язок нерозголошення інформації про проведення цієї слідчої дії і про відповідну кримінальну відповідальність.
 
   Слідчий суддя в ухвалі про моніторинг банківських рахунків повідомляє керівника банківської установи про обов’язок нерозголошення інформації про проведення цієї слідчої дії і про відповідну кримінальну відповідальність. На підставі ухвали слідчого судді керівник банківської установи зобов'язаний письмово попередити усіх її працівників, залучених до моніторингу банківських рахунків, про обов’язок нерозголошення інформації про проведення цієї слідчої дії і про відповідну кримінальну відповідальність.
 
138. 3. Інформація про операції, що здійснюються на банківських рахунках, повинна доводитися до відома Національного антикорупційного бюро України до виконання відповідної операції, а у разі неможливості - негайно після її виконання»;
 
   3. Інформація про операції, що здійснюються на банківських рахунках, повинна доводитися до відома Національного антикорупційного бюро України до виконання відповідної операції, а у разі неможливості - негайно після її виконання»;
 
139. 13) частину четверту статті 469 викласти в такій редакції:
 
-117- Логвинський Г.В.
Положення пункту 13 частини п'ятої законопроекту щодо внесення змін до ст.469 Кримінального процесуального кодексу України - виключити, залишити чинну редакцію ст.469 КПК України без змін.
 
Відхилено   13) частину четверту статті 469 викласти в такій редакції:
 
    -118- Сотник О.С.
Підпункт 13 пункту 5 Розділу І викласти у наступній редакції:
«4. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:
1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів;
2) тяжких та особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним або обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами.
Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.»
 
Враховано частково    
140. «4. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:
 
   «4. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:
 
141. 1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів;
 
   1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів;
 
142. 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до післідності Національного антикорупційного бюро України.
 
-119- Ленський О.О.
Абзац четвертий підпункту 13 пункту 5 Розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено   2) особливо тяжких злочинів, віднесених до післідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами.
 
    -120- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Абзац 4 підпункту 13 пункту 5 розділу Івиключити;
 
Відхилено    
143. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається»;
 
   Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається»;
 
144. 14) у частині першій статті 472 перше речення після слів " (якщо відповідні домовленості мали місце)" доповнити словами "умови часткового звільнення підозрюваного, обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків унаслідок вчинення ним кримінального правопорушення";
 
-121- Ковальчук Н.В.
Підпункт 14 пункту 5 Розділу І Проекту Закону виключити;
У зв’язку з цим підпункти 15-17 вважати відповідно підпунктами 14-16;
 
Відхилено   14) у частині першій статті 472 перше речення після слів " (якщо відповідні домовленості мали місце)" доповнити словами "умови часткового звільнення підозрюваного, обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків унаслідок вчинення ним кримінального правопорушення";
 
145. 15) у статті 480:
 
-122- Дунаєв С.В.
Підпункт 15) пункту 5 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 15) у статті 480:
а) пункт 8 після слів «його заступника» доповнити словами «прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури»;
б) доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
«9-1) Директора та працівників Національного антикорупційного бюро України»; «;
 
Враховано   15) у статті 480:
 
146. а) пункт 8 після слів «його заступника» доповнити словами «прокурора, відрядженого до Національного антикорупційного бюро України»;
 
   а) пункт 8 після слів «його заступника» доповнити словами «прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури»;
 
147. б) доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
 
   б) доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
 
148. «91) Директора та працівників Національного антикорупційного бюро України»;
 
   «9-1) Директора та працівників Національного антикорупційного бюро України»;
 
149. 16) пункт 2 частини першої статті 481 після слів «заступникам Генерального прокурора України» доповнити словами «прокурорам, відрядженим до Національного антикорупційного бюро України, Директору та працівникам Національного антикорупційного бюро України, членам Національного агентства з питань запобігання корупції»;
 
-123- Чумак В.В.
Підпункт 16 пункту 5 Розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«16) у пункті 2 частини першої статті 481 слова «Директору Національного антикорупційного бюро України» замінити словами «прокурору, відрядженому до Національного антикорупційного бюро України, Директору або іншому працівнику Національного антикорупційного бюро України»;
 
Враховано редакційно   16) у пункті 2 частини першої статті 481 слова «Директору Національного антикорупційного бюро України» замінити словами «прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору або іншому працівнику Національного антикорупційного бюро України»;
 
    -124- Дунаєв С.В.
Підпункт 16) пункту 5 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 16) пункт 2 частини першої статті 481 після слів «заступникам Генерального прокурора України» доповнити словами «прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору та працівникам Національного антикорупційного #102628
 
Враховано редакційно    
150. 17) статтю 545 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-125- Чорновол Т.М.
Підпункт 17 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
«17) статтю 545 викласти в наступній редакції:
«Стаття 545. Центральний орган України
1. Генеральна прокуратура України звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів.
2. Міністерство юстиції України звертається із запитами судів про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час судового провадження та розглядає відповідні запити судів іноземних держав.
3. Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України у триденний строк надсилає до Національного антикорупційного бюро України отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги матеріали, які стосуються фінансових та корупційних кримінальних правопорушень, у вигляді довідки
4. Якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.»
 
Відхилено   17) статтю 545 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
151. "3. Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України у триденний строк надсилає до Національного антикорупційного бюро України отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги матеріали, які стосуються фінансових та корупційних кримінальних правопорушень, у вигляді довідки".
 
   "3. Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України у триденний строк надсилає до Національного антикорупційного бюро України отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги матеріали, які стосуються фінансових та корупційних кримінальних правопорушень, у вигляді довідки".
 
152. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
-126- Дунаєв С.В.
Пункт 5 розділу І проекту Закону доповнити підпунктом 18) у наступній редакції:
«статтю 469 доповнити частиною дев’ятою в наступній редакції:
«9. Укладення угоди відбувається за обов’язкової участі захисника»;
 
Відхилено   У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
153. 6. Частину першу статті 17-1 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793) викласти в такій редакції:
 
-127- Пинзеник В.М.
Пункт 6 Розділу І викласти в такій редакції:
«Статтю 171 Закону України „Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793) виключити.»
 
Відхилено   6. Частину першу статті 17-1 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793) викласти в такій редакції:
 
    -128- Пинзеник В.М.
Підпункт 8 пункту 10 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Статтю 81 викласти в такій редакції: «Умови оплати праці працівників прокуратури визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -129- Дунаєв С.В.
Пункт 6 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 6. Частину першу статті 171 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793) викласти в такій редакції:
"Наказом Генерального прокурора України призначаються прокурори для здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, яке здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України. Таке призначення прокурорів здійснюється за результатами відкритого конкурсу та після проходження ними відповідного навчання (підготовки). Конкурсний відбір проводить конкурсна комісія, що створюється Генеральним прокурором України.
Кількість прокурорів, що призначаються для здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, яке здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України, та порядок їх служби визначаються Генеральним прокурором України.
Прокурори, що призначаються для здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, яке здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України, підпорядковуються безпосередньо Генеральному прокурору України". «;
 
Враховано редакційно    
154. "Наказом Генерального прокурора України до Національного антикорупційного бюро України відряджаються прокурори для здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, яке здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України. Таке відрядження прокурорів до Національного антикорупційного бюро України здійснюється за результатами відкритого конкурсу та після проходження ними відповідного навчання (підготовки). Конкурсний відбір проводить конкурсна комісія, що створюється Генеральним прокурором України і включає Директора Національного антикорупційного бюро України або визначеного ним представника. Порядок проведення відкритого конкурсного відбору визначається Генеральним прокурором України за погодженням з Директором Національного антикорупційного бюро України".
 
-130- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У частині 6 розділу І проекту Закону – у частині першій статті 17-1 Закону України "Про прокуратуру" замість слова «детективами» зазначити слово «слідчими».
 
Відхилено   "Наказом Генерального прокурора України призначаються прокурори для здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, яке здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України. Таке призначення прокурорів здійснюється за результатами відкритого конкурсу та після проходження ними відповідного навчання (підготовки). Конкурсний відбір проводить конкурсна комісія, що створюється Генеральним прокурором України і включає Директора Національного антикорупційного бюро України або визначеного ним представника. Порядок проведення відкритого конкурсного відбору визначається Генеральним прокурором України за погодженням з Директором Національного антикорупційного бюро України".
 
155. 7. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 33 із наступними змінами):
 
   7. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 33 із наступними змінами):
 
156. 1) статтю 3 після слова "міліцію" доповнити словами "Національне антикорупційне бюро України";
 
   1) статтю 3 після слова "міліцію" доповнити словами "Національне антикорупційне бюро України";
 
157. 2) абзац одинадцятий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
 
   2) абзац одинадцятий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
 
158. "Національного антикорупційного бюро України – детективів, оперативно-технічними, внутрішнього контролю".
 
-131- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У підпункті 2) частині 7 розділу І проекту Закону – у абзаці одинадцятому частини першої статті 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" замість слова «детективів» зазначити слово «слідчих».
 
Відхилено   "Національного антикорупційного бюро України – детективів, оперативно-технічними, внутрішнього контролю".
 
159. 8. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
 
   8. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
 
160. 1) в абзаці п’ятнадцятому частини першої статті 1 слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
   1) в абзаці п’ятнадцятому частини першої статті 1 слова «або фінансуванню тероризму» замінити словами «фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
161. 2) по тексту Закону слова «кінцевий вигодоодержувач» в усіх відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» у відповідному відмінку.
 
-132- Дунаєв С.В.
Підпункт 2) пункту 8 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
«2) по тексту Закону слова «кінцевий вигодоодержувач» в усіх відмінках замінити словами «потенційно кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» у відповідному відмінку. «;
 
Відхилено   2) по тексту Закону слова «кінцевий вигодоодержувач» в усіх відмінках замінити словами «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» у відповідному відмінку.
 
162. 9. Пункт 2 частини першої статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради, 2013, № 39, ст.517) після слів «податкової міліції» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України».
 
-133- Дунаєв С.В.
Пункт 9 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 9. Пункти 1, 2 частини першої статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради, 2013, № 39, ст.517) викласти в такій редакції:
«1) повноважних представників суду;
2) повноважних представників органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро - стосовно проведення операцій на рахунках конкретної юридичної або фізичної особи за визначений період виключно в межах кримінальної або оперативно-розшукової справи;». «;
 
Відхилено   9. Пункт 2 частини першої статті 25 Закону України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради, 2013, № 39, ст.517) після слів «податкової міліції» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України».
 
163. 10. У Законі України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради, 2015, № 2-3, ст.12):
 
-134- Ковальчук Н.В.
Пункт 10 Розділу І Проекту Закону викласти у такій редакції:
«10. Частину п’яту статті 24 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради, 2015, № 2-3, ст.12) після слів «їх першим заступникам та заступникам» доповнити словами «крім випадків, коли йдеться про рішення у кримінальних провадженнях, розслідування в яких здійснювалось Національним антикорупційним бюро України, – у таких випадках відповідне право надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді.»
 
Відхилено   10. У Законі України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради, 2015, № 2-3, ст.12):
 
164. 1) у статті 7:
 
   1) у статті 7:
 
165. а) частину першу доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
 
   а) частину першу доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
 
166. «5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура»;
 
   «5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура»;
 
167. б) доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   б) доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
168. «3. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначені статтею 8-1 цього Закону. Утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, визначення її структури і штату здійснюються Генеральним прокурором України»;
 
-135- Чумак В.В.
Абзац 5 підпункту 1 пункту 10 розділу І законопроекту після слів «здійснюється Генеральним прокурором України» доповнити словами «за погодженням з Директором Національного антикорупційного бюро України»;
 
Враховано   «3. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначені статтею 8-1 цього Закону. Утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, визначення її структури і штату здійснюються Генеральним прокурором України за погодженням з Директором Національного антикорупційного бюро України»;
 
169. 2) статтю 8 доповнити новою частиною 5 такого змісту:
 
   2) статтю 8 доповнити новою частиною 5 такого змісту:
 
170. «5. У Генеральній прокуратурі України утворюється (на правах структурного підрозділу) Спеціалізована антикорупційна прокуратура, на яку покладаються такі функції:
 
   «5. У Генеральній прокуратурі України утворюється (на правах структурного підрозділу) Спеціалізована антикорупційна прокуратура, на яку покладаються такі функції:
 
171. 1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро України;
 
   1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, яке здійснюється Національним антикорупційним бюро України;
 
172. 2) підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях;
 
   2) підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях;
 
173. 3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями.
 
-136- Дунаєв С.В.
Абзаци п’ятий-шостий підпункту 2) пункту 10 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
«3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках передбачених цим Законом, пов’язаних із корупційними правопорушеннями або правопорушеннями, що перешкоджають запобіганню корупції.
В межах реалізації своїх функцій Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює міжнародне співробітництво.»;
 
Враховано частково   3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями.
 
174. З метою реалізації своїх функцій Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює міжнародне співробітництво»;
 
   В межах реалізації своїх функцій Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює міжнародне співробітництво»;
 
175. 3) доповнити новою статтею 8-1 такого змісту:
 
-137- Дунаєв С.В.
Підпункт 3) пункту 10 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 3) доповнити новою статтею 81 такого змісту:
«Стаття 81. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
1. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначаються для здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, яке здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України на підставі результатів відкритого конкурсу відповідно до наказу Генерального прокурора України.
Кількість прокурорів, що призначаються для здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, яке здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України, визначається Генеральним прокурором України.
2. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначається Верховною Радою України за поданням Генерального прокурора України. Вибір кандидатів на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється на підставі результатів відкритого конкурсу. Першого заступника і заступника керівника спеціалізованої прокуратури призначає на посаду Генеральний прокурор України на підставі результатів відкритого конкурсу. Конкурси проводить конкурсна комісія у складі чотирьох осіб, визначених Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів з числа своїх членів, та п’яти представників, визначених комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання запобігання і протидії корупції. Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника, заступника визначає конкурсна комісія. Конкурс на зайняття зазначених посад проводиться публічно з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет, а також створення публичного архіву відповідних записів.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підзвітний Верховній Раді України.
3. Спеціалізована антикорупційна прокуратура розташовується в службових приміщеннях Генеральної прокуратури України (регіональної чи місцевої прокуратури), які розташовані окремо від інших службових приміщень Генеральної прокуратури України (регіональної чи місцевої прокуратури).
4. До загальної структури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури входять центральний апарат і територіальні філії, які розташовуються в тих же містах, в яких розташовані територіальні управління Національного антикорупційного бюро України.
5. Прокурорами вищого рівня для першого заступника і заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також для керівників відділів та їх заступників, старших прокурорів і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є виключно керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Перший заступник, заступники Генерального прокурора України не мають право давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури їхніх повноважень.
6. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його перший заступник і заступник в межах строку, на який їх було призначено, без їх згоди не можуть бути переведені до іншого підрозділу Генеральної прокуратури України або до регіональної чи місцевої прокуратури, за винятком випадків, коли таке рішення приймається шонайменше 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України (в такому випадку, згода зазначених осіб – не потрібна).
7. Нагляд за досудовим розслідуванням корупційних злочинів у разі їх вчинення прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснює прокурор, що визначається Генеральним прокурором України із числа своїх заступників (крім керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) або керівників департаментів Генеральної прокуратури України.
8. Заступник Генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:
1) представляє Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями та іноземними органами влади;
2) організовує діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
3) здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
4) після початку досудового розслідування контролює діяльність прокурора, визначеного в автоматичному режимі спеціалізованою автоматизованою системою, як такого що здійснює повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні;
5) визначає ступінь складності кримінального провадження та визначає групу додаткових прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів в особливо складному кримінальному провадженні, керівництво якою здійснює старший прокурор, що був визначений в автоматичному режимі спеціалізованою автоматизованою системою, як такий що здійснює повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні;
6) погоджує прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які не є прокурорами;
7) в десятиденний строк з дня їх виникнення повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів України про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;
8) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення й узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення підлеглих прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;
9) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
10) виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України»; «;
 
Враховано частково   3) доповнити новою статтею 8-1 такого змісту:
 
176. «Стаття 8-1. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
 
   «Стаття 8-1. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
 
177. 1. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відряджаються до Національного антикорупційного бюро України на підставі результатів відкритого конкурсу відповідно до наказу Генерального прокурора України із залишенням на службі в органах прокуратури.
 
-138- Чумак В.В.
Абзац 3 підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначаються на підставі результатів відкритого конкурсу відповідно до наказу керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Порядок проведення відкритого конкурсу визначається наказом керівника Спеціалізованої прокуратури.»
 
Враховано   1. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначаються до Національного антикорупційного бюро України на підставі результатів відкритого конкурсу відповідно до наказу керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Порядок проведення відкритого конкурсу визначається керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
178. Кількість прокурорів, що відряджаються до Національного антикорупційного бюро України, визначається Генеральним прокурором України за погодженням з Директором Національного антикорупційного бюро України.
 
-139- Чумак В.В.
Абзац 4 підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
179. 2. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору України. Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника і заступника призначає на посаду Генеральний прокурор України.
 
   2. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору України. Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника і заступника призначає на посаду Генеральний прокурор України.
 
180. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначається на посаду відповідно до результатів відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі чотирьох осіб, визначених Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів з числа своїх членів, та п’яти представників громадських об’єднань, визначених комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання запобігання і протидії корупції. Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначає конкурсна комісія. Конкурс на зайняття зазначеної посади проводиться публічно з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет.
 
   Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його перший заступник і заступник призначаються на посаду відповідно до результатів відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі чотирьох осіб, визначених Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів з числа своїх членів, та п’яти представників громадських об’єднань, визначених комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання запобігання і протидії корупції. Порядок проведення конкурсу на зайняття зазначених посад визначає конкурсна комісія. Конкурс на зайняття зазначених посади проводиться публічно з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет.
 
181. 3. Спеціалізована антикорупційна прокуратура розташовується в службових приміщеннях Національного антикорупційного бюро України або в службових приміщеннях Генеральної прокуратури України (регіональної чи місцевої прокуратури), які розташовані окремо від інших службових приміщень Генеральної прокуратури України (регіональної чи місцевої прокуратури).
 
   3. Спеціалізована антикорупційна прокуратура розташовується в службових приміщеннях Національного антикорупційного бюро України або в службових приміщеннях Генеральної прокуратури України (регіональної чи місцевої прокуратури), які розташовані окремо від інших службових приміщень Генеральної прокуратури України (регіональної чи місцевої прокуратури).
 
182. 4. До загальної структури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури входять центральний апарат і територіальні філії, які розташовуються в тих же містах, в яких розташовані територіальні управління Національного антикорупційного бюро України.
 
   4. До загальної структури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури входять центральний апарат і територіальні філії, які розташовуються в тих же містах, в яких розташовані територіальні управління Національного антикорупційного бюро України.
 
183. 5. Прокурорами вищого рівня для першого заступника і заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також для керівників відділів та їх заступників, старших прокурорів і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є виключно керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Генеральний прокурор України. Перший заступник, заступники Генерального прокурора України не мають право давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури їхніх повноважень.
 
-140- Чумак В.В.
Абзац 9 підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«5. Прокурорами вищого рівня для заступників керівників відділів, старших прокурорів і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є керівники відділів спеціалізованої прокуратури, для керівників відділів спеціалізованої прокуратури – заступники та перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, для заступників та першого заступника – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Перший заступник, заступники Генерального прокурора України не мають право давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру, які стосуються організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури видаються за обов’язковим погодженням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.»
 
Враховано редакційно   5. Прокурорами вищого рівня для керівників відділів та їх заступників, старших прокурорів і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його перший заступник та заступник, для заступника та першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники не мають право давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру, які стосуються організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, видаються за обов’язковим погодженням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
184. 6. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його перший заступник і заступник в межах строку, на який їх було призначено, без їх згоди не можуть бути переведені до іншого підрозділу Генеральної прокуратури України або до регіональної чи місцевої прокуратури.
 
   6. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його перший заступник і заступник в межах строку, на який їх було призначено, без їх згоди не можуть бути переведені до іншого підрозділу Генеральної прокуратури України або до регіональної чи місцевої прокуратури.
 
185. 7. Нагляд за досудовим розслідуванням корупційних злочинів у разі їх вчинення прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснює прокурор, що визначається Генеральним прокурором України із числа своїх заступників (крім керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) або керівників департаментів Генеральної прокуратури України.
 
   7. Нагляд за досудовим розслідуванням корупційних злочинів у разі їх вчинення прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснює прокурор, що визначається Генеральним прокурором України із числа своїх заступників (крім керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) або керівників департаментів Генеральної прокуратури України.
 
186. 8. Заступник Генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:
 
   8. Заступник Генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:
 
187. 1) представляє Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями та іноземними органами влади;
 
   1) представляє Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями та іноземними органами влади;
 
188. 2) організовує діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 
   2) організовує діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 
189. 3) здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 
   3) здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 
190. 4) визначає після початку досудового розслідування прокурора, який здійснює повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні;
 
   4) визначає після початку досудового розслідування прокурора, який здійснює повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні;
 
191. 5) визначає групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів в особливо складному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора для керівництва такою групою;
 
   5) визначає групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів в особливо складному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора для керівництва такою групою;
 
192. 6) погоджує прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які не є прокурорами;
 
   6) погоджує прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які не є прокурорами;
 
193. 7) в десятиденний строк з дня їх виникнення повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів України про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;
 
   7) в десятиденний строк з дня їх виникнення повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів України про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;
 
194. 8) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення й узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення підлеглих прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;
 
   8) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення й узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення підлеглих прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;
 
195. 9) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 
   9) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 
196. 10) виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України»;
 
   10) виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України»;
 
197. 4) частину першу статті 15 доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
   4) частину першу статті 15 доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
198. «4-1) заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури»;
 
   «4-1) заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури»;
 
199. 5) частину п’яту статті 24 після слів «їх першим заступникам та заступникам» доповнити словами «крім випадків, коли йдеться про рішення у кримінальних провадженнях, розслідування в яких здійснювалось Національним антикорупційним бюро України, – у таких випадках відповідне право надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від його участі в розгляді справи: керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першому заступнику та заступнику»;
 
   5) частину п’яту статті 24 після слів «їх першим заступникам та заступникам» доповнити словами «крім випадків, коли йдеться про рішення у кримінальних провадженнях, розслідування в яких здійснювалось Національним антикорупційним бюро України, – у таких випадках відповідне право надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від його участі в розгляді справи: керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першому заступнику та заступнику»;
 
200. 6) у статті 39:
 
-141- Дунаєв С.В.
Підпункт 6) пункту 10 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 6) у статті 39:
а) частину першу доповнити новим пунктом 41 такого змісту:
«41) заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури»;
б) абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту: «Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктоми 41 частини першої цієї статті, здійснюється строком на п’ять років відповідно до рішення, прийнятого Верховною Радою України, за яке проголосувало більше половини від конституційного складу Верховної Ради України.»;
 
Відхилено   6) у статті 39:
 
201. а) частину першу доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
   а) частину першу доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
202. «4-1) заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури»;
 
   «4-1) заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури»;
 
203. б) абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту: «Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктом 4-1 частини першої цієї статті, здійснюється строком на п’ять років Генеральним прокурором України в порядку, передбаченому статтею 8-1 цього Закону»;
 
   б) абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту: «Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктом 4-1 частини першої цієї статті, здійснюється строком на п’ять років Генеральним прокурором України в порядку, передбаченому статтею 8-1 цього Закону»;
 
204. 7) у частині першій статті 41:
 
-142- Дунаєв С.В.
Підпункт 7) пункту 10 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 7) у частині першій статті 41:
а) абзац перший після цифри «3» доповнити цифрою «41»;
б) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім адміністративної посади, передбаченої пунктом 41 частини першої статті 39 цього Закону)»;
частину першу статті 41 доповнити абзацем наступного змісту: «Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктjм 41 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється відповідно до рішення, прийнятого Верховною Радою України, за яке проголосувало більше половини від конституційного складу Верховної Ради України.» «;
 
Відхилено   7) у частині першій статті 41:
 
205. а) абзац перший після цифри «3» доповнити цифрою «4-1»;
 
   а) абзац перший після цифри «3» доповнити цифрою «4-1»;
 
206. б) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   б) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
207. «2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім адміністративної посади, передбаченої пунктом 4-1 частини першої статті 39 цього Закону)»;
 
   «2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім адміністративної посади, передбаченої пунктом 4-1 частини першої статті 39 цього Закону)»;
 
208. 8) статтю 81 доповнити новою частиною 5-1 такого змісту:
 
-143- Дунаєв С.В.
Підпункт 8) пункту 10 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
«8) частину 3 статті 81 викласти в наступній редакції: «Посадовий оклад на наступний рік прокурора місцевої прокуратури встановлюється у розмірі 9 мінімальних заробітних плат, розмір яких визначено чинним законодавством станом на 01 липня поточного року, що запроваджується поетапно:
з 1 липня 2015 року - 7 мінімальних заробітних плат;
з 1 січня 2016 року - 8 мінімальних заробітних плат;
з 1 січня 2017 року - 9 мінімальних заробітних плат.»; «;
 
Відхилено   8) статтю 81 доповнити новою частиною 5-1 такого змісту:
 
209. «5-1. Посадовий оклад прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не може бути меншим за посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління Національного антикорупційного бюро України, що здійснює досудове розслідування.»;
 
   «5-1. Посадовий оклад прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не може бути меншим за посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління Національного антикорупційного бюро України, що здійснює досудове розслідування.»;
 
210. 9) Розділ ХІІІ Закону доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
 
   9) Розділ ХІІІ Закону доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
 
211. «3-1. На службу до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не можуть бути прийняті особи, які протягом п'яти років до дня набрання чинності цим Законом працювали (проходили службу), незалежно від тривалості, у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах».
 
   «3-1. На службу до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не можуть бути прийняті особи, які протягом п'яти років до дня набрання чинності цим Законом працювали (проходили службу), незалежно від тривалості, у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах».
 
212. 11. У Законі України «Про Національне антикорупційне бюро України» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 47, ст.2051):
 
   11. У Законі України «Про Національне антикорупційне бюро України» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 47, ст.2051):
 
213. 1) у статті 5:
 
-144- Дунаєв С.В.
Підпункт 1) пункту 11 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 1) у статті 5:
а) частини першу-другу викласти в такій редакції:
«1. Національне бюро складається з центрального і територіальних управлінь.
Національне бюро є юридичною особою публічного права.
2. Для забезпечення виконання завдань Національного бюро його Директор утворює своїм рішенням не більше семи територіальних управлінь Національного бюро, юрисдикція яких охоплює визначені в рішенні області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь.
Рішенням Директора Національного бюро можуть утворюватися додаткові територіальні управління Національного бюро у межах області чи Автономної Республіки Крим.
Рішення щодо утворення територіальних управлінь Національного бюро мають враховувати принцип недопущення перевищення загальної граничної штатної чисельності працівників Національного Бюро.»;
б) у частині третій слова «територіальних управлінь» замінити словами «управлінь Національного бюро»;
в) частину четверту викласти в такій редакції:
«4. До структури управлінь Національного бюро можуть входити підрозділи детективів, що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах, експертні, фінансові, кадрові та інші підрозділи»;
г) доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. Директор Національного бюро може створювати своїм рішенням комісії у складі працівників Національного бюро, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, службових осіб інших державних органів, органів місцевого самоврядування, представників громадських об'єднань (за згодою). Такі комісії вивчають питання щодо порушення прав осіб, які співпрацюють з Національним бюро, та виносять рекомендації щодо усунення зазначених порушень.
Порядок діяльності комісій визначається Директором Національного бюро».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою; «;
 
Відхилено   1) у статті 5:
 
214. а) частини першу-другу викласти в такій редакції:
 
   а) частини першу-другу викласти в такій редакції:
 
215. «1. Національне бюро складається з центрального і територіальних управлінь.
 
   «1. Національне бюро складається з центрального і територіальних управлінь.
 
216. Національне бюро є юридичною особою публічного права.
 
   Національне бюро є юридичною особою публічного права.
 
217. 2. Для забезпечення виконання завдань Національного бюро його Директор утворює своїм рішенням не більше семи територіальних управлінь Національного бюро, юрисдикція яких охоплює визначені в рішенні області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь.
 
-145- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Абзац 5 підпункту 1 пункту 11 розділу Івикласти у такій редакції:
«Для забезпечення виконання завдань покладених на Національного бюро Директор утворює своїм рішенням, як правило, не більше семи територіальних управлінь в областях України, Автономній Республіці Крим, місті Києві та Севастополі. Директора Національного бюро своїм рішенням може утворювати додаткові територіальні управління Національного бюро.»;
 
Відхилено   2. Для забезпечення виконання завдань Національного бюро його Директор утворює своїм рішенням не більше семи територіальних управлінь Національного бюро, юрисдикція яких охоплює визначені в рішенні області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь.
 
218. Рішенням Директора Національного бюро можуть утворюватися додаткові територіальні управління Національного бюро у межах області чи Автономної Республіки Крим.»;
 
-146- Сотник О.С.
Абзац шостий підпункту 1) пункту 11 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«У випадках обґрунтованої необхідності, рішенням Директора Національного бюро можуть утворюватися додаткові територіальні управління Національного бюро у межах області чи Автономної Республіки Крим.»
 
Враховано редакційно   Директор Національного бюро, у випадку обґрунтованої необхідності, може утворювати своїм рішенням додаткові територіальні управління Національного бюро у межах області чи Автономної Республіки Крим.»;
 
219. б) у частині третій слова «територіальних управлінь» замінити словами «управлінь Національного бюро»;
 
   б) у частині третій слова «територіальних управлінь» замінити словами «управлінь Національного бюро»;
 
220. в) частину четверту викласти в такій редакції:
 
-147- Ковальчук Н.В.
Підпункти «в» та «г» підпункту 1 пункту 11 Розділу І Проекту Закону виключити;
 
Відхилено   в) частину четверту викласти в такій редакції:
 
    -148- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт в) підпункту 1 пункту 11 виключити;
 
Відхилено    
221. «4. До структури управлінь Національного бюро можуть входити підрозділи детективів, що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах, експертні, фінансові, кадрові та інші підрозділи»;
 
-149- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У підпункті в) пункту 1) частини 11 розділу І проекту Закону – у частини четвертій статті 5 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» замість слова «детективів» зазначити слово «слідчих».
 
Відхилено   «4. До структури управлінь Національного бюро можуть входити підрозділи детективів, що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах, експертні, фінансові, кадрові та інші підрозділи»;
 
222. г) доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
-150- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт г) підпункту 1 пункту 11 виключити;
 
Відхилено   г) доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
223. «5. Директор Національного бюро може створювати своїм рішенням комісії у складі працівників Національного бюро, відрядженого до Національного бюро прокурора, службових осіб інших державних органів, органів місцевого самоврядування, представників громадських об'єднань. Такі комісії вивчають питання щодо порушення прав осіб, які співпрацюють з Національним бюро, та виносять рекомендації щодо усунення зазначених порушень. Рекомендації таких комісій є обов'язковими для розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування.
 
   «5. Директор Національного бюро може створювати своїм рішенням комісії у складі працівників Національного бюро, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, службових осіб інших державних органів, органів місцевого самоврядування, представників громадських об'єднань. Такі комісії вивчають питання щодо порушення прав осіб, які співпрацюють з Національним бюро, та виносять рекомендації щодо усунення зазначених порушень. Рекомендації таких комісій є обов'язковими для розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування.
 
224. Порядок діяльності комісій визначається Директором Національного бюро».
 
   Порядок діяльності комісій визначається Директором Національного бюро».
 
225. У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
 
-151- Пинзеник В.М.
Підпункт 1 пункту 11 Розділу Ізаконопроекту доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
«У частині 6 слова «у тому числі не більше 200 осіб начальницького складу» виключити»;
 
Відхилено   У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
 
226. 2) у статті 6:
 
-152- Чорновол Т.М.
Підпункт 2 пункту 11 розділу І викласти в такій редакції:
«2) в абзаці шостому частини 2 статті 6 слова «частиною першою» замінити словами «пунктами 1-7 частини першої»;
 
Враховано частково   2) у статті 6:
 
    -153- Дунаєв С.В.
Підпункт 2) пункту 11 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
« 2) у статті 6:
а) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України та в порядку, визначеному цим Законом.
Верховна Рада України за наявності підстав, визначених пунктами 6-10 абзацу другого частини четвертої цієї статті, за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може висловити недовіру Директору Національного бюро, що має наслідком його відставку з посади.»;
б) у частині другій:
абзац перший замінити абзацами такого змісту:
«2. Директором Національного бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, підприємствах, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або міжнародних організаціях не менше ніж п’ять років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
Для цілей цього Закону:
1) вищою юридичною/економічною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична/економічна освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;
2) стажем роботи в галузі права/економіки є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної/економічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вищої юридичної/економічної освіти за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобутої в іноземних державах та визнаної в Україні в установленому законом порядку.»
У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим-сьомим;
в абзаці шостому слова «частиною першою» замінити словами «пунктами 1 – 7 частини першої»; «;
в) у частині четвертій абзац тринадцятий викласти у новій редакції:
«Звільнення Директора Національного бюро з підстав, передбачених пунктами 4 – 10 цієї частини, здійснюється Президентом України за згодою Верховної Ради України.»
 
Відхилено    
    -154- Логвинський Г.В.
Пункт 2 частини одинадцятої законопроекту, зокрема щодо внесення змін до ст.6 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" - виключити, статтю 6 залишити в чинній редакції.
 
Враховано частково    
227. а) частину першу викласти в такій редакції:
 
-155- Ільюк А.О.
Підпункти «а» та «в» підпункту 2 пункту 11 Розділу І виключити;
 
Відхилено   а) частину першу викласти в такій редакції:
 
228. «1. Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, визначеному цим Законом»;
 
-156- Ленський О.О.
В абзаці третьому підпункту 2 пункту 11 Розділу І законопроекту після слів «Президентом України» доповнити словами «за погодження з Верховною Радою України»;
 
Враховано редакційно   «1. Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України в порядку, визначеному цим Законом.
Верховна Рада України за наявності підстав, визначених пунктами 6-11 частини четвертої цієї статті, за пропозицією не менш однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може прийняти рішення про звільнення Директора Національного бюро з посади за умови наступної згоди на це Президента України.»
 
    -157- Сотник О.С.
Абзац третій підпункту 2) пункту 11 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України в порядку, визначеному цим Законом. Верховна Рада України за наявності підстав, визначених пунктами 6-10 абзацу другого частини четвертої цієї статті, а також у зв'язку із неналежним виконанням директором Національного антикорупційного бюро своїх повноважень за рішенням більшості від конституційного складу може висловити недовіру Директору Національного бюро, що має наслідком його відставку з посади.»
 
Враховано частково    
229. б) у частині другій:
 
   б) у частині другій:
 
230. абзац перший замінити абзацами такого змісту:
 
   абзац перший замінити абзацами такого змісту:
 
231. «2. Директором Національного бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або міжнародних організаціях не менше ніж п’ять років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
 
   «2. Директором Національного бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або міжнародних організаціях не менше ніж п’ять років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
 
232. Для цілей цього Закону:
 
   Для цілей цього Закону:
 
233. 1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах;
 
   1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах;
 
234. 2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вищої юридичної освіти за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобутої в іноземних державах.»
 
   2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вищої юридичної освіти за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобутої в іноземних державах.»
 
235. У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим-сьомим;
 
   У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим-сьомим;
 
236. в абзаці шостому слова «частиною першою» замінити словами «пунктами 1 – 7 частини першої»;
 
   в абзаці шостому слова «частиною першою» замінити словами «пунктами 1 – 7 частини першої»;
 
237. в) у частині четвертій:
 
   в) у частині четвертій:
 
238. в абзаці першому слова «а також у разі висловлення Верховною Радою України недовіри Директору Національного бюро, що має наслідком його відставку з посади» виключити;
 
   в абзаці першому слова «а також у разі висловлення Верховною Радою України недовіри Директору Національного бюро, що має наслідком його відставку з посади» виключити;
 
239. доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:
 
-158- Сотник О.С.
Абзац 15 підпункту 2) пункту 11 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«Звільнення Директора Національного бюро з підстав, передбачених пунктами 4-10 цієї частини, здійснюється Президентом України за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.»
 
Враховано редакційно   доповнити новими абзацами тринадцятим-чотирнадцятим такого змісту:
 
240. «Звільнення Директора Національного бюро з підстав, передбачених пунктами 4 – 10 цієї частини, здійснюється Президентом України за згодою Верховної Ради України»;
 
   «11) наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності Національного бюро, передбаченої статтею 26 цього Закону, про неефективність діяльності Національного бюро та неналежне виконання обов’язків його Директором.
Звільнення Директора Національного бюро з підстав, передбачених пунктами 6 – 11 цієї частини, здійснюється Президентом України за згодою Верховної Ради України»;
 
241. У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;
 
242. 3) у статті 7:
 
-159- Лещенко С.А.
Попов І.В.
Луценко І.В.
Войціцька В.М.
Заліщук С.П.
Підпункт 3 пункту 11 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«3) у статті 7:
а) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Директор Національного бюро призначається на посаду за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро (далі – Конкурсна комісія) відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади (далі – конкурс). Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у частині другій статті 6 цього Закону.»
б) пункти 1-5 частини шостої замінити пунктами такого змісту:
«1) визначає регламент своєї роботи;
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
4) відбирає із загального числа кандидатів, які відповідають вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, одного кандидата, який згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора Національного бюро; вносить подання Президентові України щодо призначення зазначеного кандидата на посаду Директора Національного бюро;
6) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 4 цієї частини перевірок, та про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для подання Президентові України;
7) проводить повторний конкурс у разі відхилення усіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади»;
в) у пункті 2 частини восьмої слова «упродовж року, що передує» замінити словами «упродовж двох років, що передують»;
г) частини дев’яту-десяту замінити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Президент України призначає відібраного Конкурсною комісією кандидата на посаду Директора Національного бюро протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання».
 
Відхилено   3) у статті 7:
 
    -160- Чорновол Т.М.
Підпункт 3 пункту 11 розділу І викласти в такій редакції:
«3) у статті 7:
а) пункти 1-5 частини шостої замінити пунктами такого змісту:
«1) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
2) розглядає документи, подані кандидатами на посаду Директора Національного бюро; відбирає із загального числа кандидатів трьох осіб, які, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора Національного бюро; проводить на своєму засіданні співбесіду з трьома відібраними кандидатами;
3) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, трьох кандидатів, що відповідають вимогам, які ставляться до Директора Національного бюро, та згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора Національного бюро;
4) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також рішення Конкурсної комісії про відбір трьох кандидатів для подання їх кандидатур на розгляд Президента України;
5) проводить повторний конкурс у разі відхилення усіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України „Про очищення влади».
б) частини дев’яту-десяту викласти в такій редакції:
«9. Спеціальна перевірка та перевірка, передбачена Законом України „Про очищення влади», проводиться щодо кандидатів, визначених Конкурсною комісією, до подання кандидатів на розгляд Президентові України.
У разі непроходження такими кандидатами зазначених перевірок, Конкурсна комісія має право відібрати інших кандидатів з числа осіб, які пройшли співбесіду, або прийняти рішення про проведення повторного конкурсу.
10. Відібрані Конкурсною комісією два або три кандидати подаються на розгляд Президенту України для визначення одного.
Президент України протягом десяти днів з дня внесення на його розгляд Конкурсною комісією відповідного подання вносить на розгляд Верховної Ради України подання про надання згоди на призначення Директором Національного бюро визначеної ним кандидатури.
Після надання згоди Верховною Радою України щодо призначення Директора Національного бюро Президент України видає відповідний указ.
У разі ненадання Верховною Радою України згоди на призначення кандидата на посаду Директора Національного бюро Президент України вносить на розгляд Верховної Ради України для надання такої згоди іншу визначену ним кандидатуру з урахуванням відібраних Конкурсною комісією.
У разі якщо Верховна Рада України не надала згоди на призначення жодного з кандидатів, Конкурсна комісія проводить повторний конкурс.»
 
Враховано частково    
    -161- Чорновол Т.М.
Підпункт 3 пункту 11 розділу І викласти в такій редакції:
«3) у статті 7:
а) пункти 1-5 частини шостої замінити пунктами такого змісту:
«1) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
2) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі; відбирає із загального числа кандидатів, які відповідають вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду;
3) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, трьох кандидатів, що відповідають вимогам, які ставляться до Директора Національного бюро, та згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора Національного бюро;
4) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також рішення Конкурсної комісії про відбір трьох кандидатів для подання їх кандидатур на розгляд Президента України;
5) проводить повторний конкурс у разі відхилення усіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України „Про очищення влади»;
б) частини дев’яту викласти в такій редакції:
«9. Спеціальна перевірка та перевірка, передбачена Законом України „Про очищення влади», проводиться щодо кандидатів, визначених Конкурсною комісією, до подання кандидатів на розгляд Президентові України.
У разі непроходження такими кандидатами зазначених перевірок, Конкурсна комісія має право відібрати інших кандидатів з числа осіб, які пройшли співбесіду, або прийняти рішення про проведення повторного конкурсу.»
 
Відхилено    
    -162- Дунаєв С.В.
Підпункт 3) пункту 11 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
« «3) у статті 7:
а) пункти 1-5 частини шостої замінити пунктами такого змісту:
«1) визначає регламент своєї роботи;
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
4) відбирає із загального числа кандидатів, які відповідають вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду та, щодо яких проводиться спеціальна перевірка і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади". У разі незгоди одного з членів конкурсної комісії щодо висновків стосовно кандидата на посаду керівника Національного бюро, такий член конкурсної комісії зобов’язаний викласти обгрунтування своєї позиції у письмовій формі;
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, двох або трьох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора Національного бюро;
6) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, та про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для подання їх кандидатур на розгляд Президента України;
7) проводить повторний конкурс у разі відхилення усіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".»;
б) у пункті 2 частини восьмої слова «упродовж року, що передує» замінити словами «упродовж двох років, що передують»; у пункті 3 частини восьмої слова «фінансового характеру за рік» замінити словами «фінансового характеру за три роки»
в) частини дев’яту-десяту викласти в такій редакції:
«9. Спеціальна перевірка та перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади", проводиться щодо кандидатів, визначених Конкурсною комісією, до подання кандидатів на розгляд Президентові України.
У разі непроходження такими кандидатами/кандидатом спеціальної перевірки, Конкурсна комісія має право відібрати інших/іншого кандидатів/кандидата з числа осіб, які подали заяву на участь у конкурсі після проходження співбесіди, або прийняти рішення про проведення повторного конкурсу.
10. Відібрані Конкурсною комісією три кандидати подаються на розгляд Президенту України для визначення одного.
Президент України протягом десяти днів з дня внесення на його розгляд Конкурсною комісією відповідного подання вносить на розгляд Верховної Ради України подання про надання згоди на призначення Директором Національного бюро визначеної ним кандидатури.
Верховна Рада України розглядає подану Президентом кандидатуру та приймає рішення щодо призначення його на посаду шляхом голосування за відповідне рішення. Рішення щодо призначення Директора Національного бюро вважається прийнятим, якщо за нього проголосували бильше половини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
У разі неприйняття Верховною Радою України рішення про призначення кандидата на посаду Директора Національного бюро Президент України вносить на розгляд Верховної Ради України для призначення на посаду Директора Національного бюро іншу визначену ним кандидатуру з числа відібраних Конкурсною комісією.
У разі якщо Верховна Рада України не прийняла рішеня за призначення жодного з кандидатів, Конкурсна комісія проводить повторний конкурс.»; «;
 
Враховано частково    
    -163- Логвинський Г.В.
Пункт 3 частини одинадцятої законопроекту, зокрема щодо внесення змін до ст.7 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" - виключити, статтю 7 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
243. а) пункти 1-5 частини шостої замінити пунктами такого змісту:
 
   а) пункти 1-5 частини шостої замінити пунктами такого змісту:
 
244. «1) визначає регламент своєї роботи;
 
   «1) визначає регламент своєї роботи;
 
245. 2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
 
   2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
 
246. 3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
 
   3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
 
247. 4) відбирає із загального числа кандидатів, які відповідають вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";
 
   4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";
 
248. 5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, двох або трьох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора Національного бюро; вносить подання Президентові України щодо призначення одного із зазначених кандидатів на посаду Директора Національного бюро;
 
   5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, двох або трьох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора Національного бюро; вносить подання Президентові України щодо призначення одного із зазначених кандидатів на посаду Директора Національного бюро;
 
249. 6) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 4 цієї частини перевірок, та про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для подання на розгляд Президентові України;
 
   6) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 4 цієї частини перевірок, та про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для подання на розгляд Президентові України;
 
250. 7) проводить повторний конкурс у разі відхилення усіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"«;
 
   7) проводить повторний конкурс у разі відхилення усіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"«;
 
251. б) у пункті 2 частини восьмої слова «упродовж року, що передує» замінити словами «упродовж двох років, що передують»;
 
   б) у пункті 2 частини восьмої слова «упродовж року, що передує» замінити словами «упродовж двох років, що передують»;
 
252. в) частини дев’яту-десяту викласти в такій редакції:
 
-164- Чорновол Т.М.
Підпункт 3 пункту 11 розділу І допвніити підпунктом «в» наступного змісту:
«г) частину сьому викласти в такій редакції:
«7. Не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку повноважень Директора Національного бюро або упродовж 14 днів з дня припинення його повноважень внаслідок смерті, відставки чи звільнення у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Президента України.»
У зв’язку з цім підпункт «в» ввижати підпунктом «г».
 
Відхилено   в) частини дев’яту-десяту замінити частиною дев’ятою такого змісту:
 
253. «9. Спеціальна перевірка та перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади", проводиться щодо кандидатів, визначених Конкурсною комісією, до подання кандидатів на розгляд Президентові України.
 
      
254. У разі непроходження такими кандидатами зазначених перевірок, Конкурсна комісія має право відібрати інших кандидатів з числа осіб, які пройшли співбесіду, або прийняти рішення про проведення повторного конкурсу.
 
      
255. 10. Відібрані Конкурсною комісією два або три кандидати подаються на розгляд Президентові України.
 
   9. Відібрані Конкурсною комісією два або три кандидати подаються на розгляд Президенту України для визначення одного кандидата.
 
256. Президент України призначає на посаду Директора Національного бюро одного з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання»;
 
   Президент України протягом десяти днів з дня внесення на його розгляд Конкурсною комісією відповідного подання вносить на розгляд Верховної Ради України подання про надання згоди на призначення Директором Національного бюро визначеного ним кандидата з числа осіб, запропонованих Конкурсною комісією.
Після надання згоди Верховною Радою України на призначення Директора Національного бюро Президент України видає відповідний указ.
У разі ненадання Верховною Радою України згоди на призначення кандидата на посаду Директора Національного бюро, Президент України вносить на розгляд Верховної Ради України подання про надання такої згоди щодо іншого визначеного ним кандидата з числа осіб, запропонованих Конкурсною комісією.
У разі якщо Верховна Рада України не надала згоди на призначення жодного з кандидатів, Конкурсна комісія проводить повторний конкурс.»;
 
257. 4) у статті 8:
 
   4) у статті 8:
 
258. а) пункти 6 і 10 частини першої викласти відповідно в такій редакції:
 
   а) пункти 6 і 10 частини першої викласти відповідно в такій редакції:
 
259. "6) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного бюро";
 
   "6) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного бюро";
 
260. "10) вирішує питання про заохочення та накладення згідно з рішенням Дисциплінарної комісії Національного бюро дисциплінарних стягнень на працівників Національного бюро";
 
   "10) вирішує питання про заохочення та накладення згідно з рішенням Дисциплінарної комісії Національного бюро дисциплінарних стягнень на працівників Національного бюро";
 
261. б) доповнити частиною другою такого змісту:
 
   б) доповнити частиною другою такого змісту:
 
262. «2. Директору Національного бюро доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після взяття ним письмового зобов'язання щодо збереження державної таємниці»;
 
   «2. Директору Національного бюро доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після взяття ним письмового зобов'язання щодо збереження державної таємниці»;
 
263. 5) у частині другій статті 9:
 
-165- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 5 пункту 11 виключити;
 
Відхилено   5) у частині другій статті 9:
 
264. а) пункт 2 виключити;
 
   а) пункт 2 виключити;
 
265. б) пункт 5 викласти в такій редакції:
 
   б) пункт 5 викласти в такій редакції:
 
266. "5) вносить Директору Національного бюро пропозиції щодо преміювання працівників територіальних управлінь";
 
   "5) вносить Директору Національного бюро пропозиції щодо преміювання працівників територіальних управлінь";
 
267. 6) у статті 10:
 
   6) у статті 10:
 
268. а) у частині першій статті 10:
 
-166- Ковальчук Н.В.
Підпункт «а» підпункту 6 пункту 11 Розділу І Проекту Закону виключити;
У зв’язку з цим підпункти «б» та «в» вважати відповідно підпунктами «а» та «б»;
 
Відхилено   а) у частині першій статті 10:
 
269. в абзаці другому слова «оперативних підрозділів» замінити словами «оперативно-технічних підрозділів»;
 
   в абзаці другому слова «оперативних підрозділів» замінити словами «оперативно-технічних підрозділів»;
 
270. доповнити абзацом третім такого змісту:
 
   доповнити абзацом третім такого змісту:
 
271. "Оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до підслідності Національного бюро, а також в інших справах, витребуваних до Національного бюро прокурором, відрядженим до Національного бюро, проводять старші детективи та детективи Національного бюро, які є державними службовцями";
 
-167- Дунаєв С.В.
Абзаци п’ятий підпункту 6) пункту 11 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
«Оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до підслідності Національного бюро, а також в інших справах, витребуваних до Національного бюро прокурором, що здійсненює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування працівниками Національного бюро, проводять старші детективи та детективи Національного бюро, які є державними службовцями.»;
 
Враховано   "Оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до підслідності Національного бюро, а також в інших справах, витребуваних до Національного бюро прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування працівниками Національного бюро, проводять старші детективи та детективи Національного бюро, які є державними службовцями";
 
    -168- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У підпункті а) пункту 6) частини 11 розділу І проекту Закону – у абзаці третьому частини першої статті 10 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» замість слів «старші детективи та детективи» зазначити слова «старші слідчі та слідчі».
 
Відхилено    
272. б) у реченні третьому частини третьої слова «проводиться в порядку, визначеному Національним бюро» замінити словами «проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро, крім призначення на посади першого заступника та заступників Директора Національного бюро»;
 
-169- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт б) підпункту 6) пункту 11 виключити;
 
Відхилено   б) у реченні третьому частини третьої слова «проводиться в порядку, визначеному Національним бюро» замінити словами «проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро, крім призначення на посади першого заступника та заступників Директора Національного бюро»;
 
273. в) доповнити новою частиною 3-1 такого змісту:
 
-170- Чорновол Т.М.
Підпункт «в» підпункту 6 пункту 11 розділу І виключити.
 
Відхилено   в) доповнити новою частиною 3-1 такого змісту:
 
274. «3-1. Директор Національного бюро утворює конкурсні комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному бюро. Директор Національного бюро включає до складу конкурсної комісії представників, визначених Радою громадського контролю при Національному бюро (не більше трьох осіб у складі однієї конкурсної комісії).
 
   «3-1. Директор Національного бюро утворює конкурсні комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному бюро. Директор Національного бюро включає до складу конкурсної комісії представників, визначених Радою громадського контролю при Національному бюро (не більше трьох осіб у складі однієї конкурсної комісії).
 
275. Положення про конкурсні комісії та регламент їх роботи визначаються Директором Національного бюро.
 
   Положення про конкурсні комісії та регламент їх роботи визначаються Директором Національного бюро.
 
276. Повідомлення про оголошення конкурсу на зайняття посади у Національному бюро розміщується на офіційному веб-сайті Національного бюро не пізніше ніж за десять днів до завершення строку подання заяв на участь у конкурсі.
 
   Повідомлення про оголошення конкурсу на зайняття посади у Національному бюро розміщується на офіційному веб-сайті Національного бюро не пізніше ніж за десять днів до завершення строку подання заяв на участь у конкурсі.
 
277. Конкурс на зайняття посад у Національному бюро передбачає складання кваліфікаційного іспиту (тестування) та проведення співбесіди»;
 
-171- Дунаєв С.В.
Доповнити абзацем шостим підпункт в) підпункту 6) пункту 11 розділу І проекту Закону у наступній редакції:
«Члени конкурсної комісії мають відповідати вимогам співставним до вимог, визначених пунктом 2 статті 6 цього Закону»;
 
Відхилено   Конкурс на зайняття посад у Національному бюро передбачає складання кваліфікаційного іспиту (тестування) та проведення співбесіди»;
 
278. 7) пункт 3 частини першої статті 11 виключити;
 
-172- Пинзеник В.М.
Підпункт 7 пункту 11 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Статтю 11 виключити.»
 
Відхилено   7) пункт 3 частини першої статті 11 виключити;
 
279. 8) пункт 8 частини першої статті статті 13 викласти в такій редакції:
 
   8) пункт 8 частини першої статті статті 13 викласти в такій редакції:
 
280. «8) не подала передбачену Законом України «Про запобігання корупції» декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо внаслідок перевірки цієї декларації підрозділом внутрішнього контролю Національного бюро виявлено відображення в декларації недостовірних відомостей щодо майна (активів), доходів, видатків та фінансових зобов’язань, розмір (вартість) яких перевищує 50 мінімальних заробітних плат»;
 
   «8) не подала передбачену Законом України «Про запобігання корупції» декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо внаслідок перевірки цієї декларації підрозділом внутрішнього контролю Національного бюро виявлено відображення в декларації недостовірних відомостей щодо майна (активів), доходів, видатків та фінансових зобов’язань, розмір (вартість) яких перевищує 50 мінімальних заробітних плат»;
 
281. 9) частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
 
   9) частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
 
282. "1. Особи, які не мають попереднього досвіду роботи в державних органах на посадах, пов'язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов'язкове стажування в Національному бюро строком до одного року";
 
-173- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У пункті 9) частини 11 розділу І проекту Закону – у частині першій статті 14 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» замість слова «детектива» зазначити слово «слідчого».
 
Відхилено   "1. Особи, які не мають попереднього досвіду роботи в державних органах на посадах, пов'язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов'язкове стажування в Національному бюро строком до одного року";
10) статтю 15 викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Відрядження службових осіб до Національного бюро та відрядження працівників Національного бюро до інших органів
1. До Національного бюро може бути відряджено працівників інших державних органів, установ, організацій із залишенням їх на службі у відповідних органах, установах, організаціях або з переведенням у штат Національного бюро, з метою виконання обов’язків, які вимагають спеціальних знань та навичок.
2. Працівники Національного бюро можуть бути відряджені до інших державних органів, установ і організацій для виконання завдань, визначених цим Законом, із залишенням у штаті Національного бюро.
3. Порядок відрядження до Національного бюро працівників інших державних органів, установ, організацій, а також перелік посад, які можуть бути заміщені в цих державних органах, установах і організаціях працівниками Національного бюро, визначається в установленому законодавством порядку.»
 
    -174- Мельничук І.І.
Доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
«10) статтю 15 викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Відрядження службових осіб до Національного бюро та відрядження працівників Національного бюро до інших органів
1. До Національного бюро може бути відряджено працівників інших державних органів, установ, організацій із залишенням їх на службі у відповідних органах, установах, організаціях або з переведенням у штат Національного бюро, з метою виконання обов’язків, які вимагають спеціальних знань та навичок.
2. Працівники Національного бюро можуть бути відряджені до інших державних органів, установ і організацій для виконання завдань, визначених цим Законом, із залишенням у штаті Національного бюро.
3. Порядок відрядження до Національного бюро працівників інших державних органів, установ, організацій, а також перелік посад, які можуть бути заміщені в цих державних органах, установах і організаціях працівниками Національного бюро, визначається в установленому законодавством порядку.»
 
Враховано    
283. 10) у частині першій статті 16:
 
-175- Ковальчук Н.В.
Підпункт 10 пункту 11 Розділу І Проекту Закону виключити;
У зв’язку з цим підпункти 11-21 вважати відповідно підпунктами 10-20;
 
Відхилено   11) у частині першій статті 16:
 
    -176- Дунаєв С.В.
Підпункт 10) пункту 11 розділу І проекту Закону – виключити;
 
Відхилено    
    -177- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 10 пункту 11 виключити;
 
Відхилено    
284. а) пункт 1 доповнити словами "а також у оперативно-розшукових справах, витребуваних від інших правоохоронних органів";
 
   а) пункт 1 доповнити словами "а також у оперативно-розшукових справах, витребуваних від інших правоохоронних органів";
 
285. б) пункт 2 доповнити словами "а також проводить досудове розслідування інших кримінальних правопорушень у випадках, визначених законом";
 
   б) пункт 2 доповнити словами "а також проводить досудове розслідування інших кримінальних правопорушень у випадках, визначених законом";
 
286. 11) у частині першій статті 17:
 
-178- Ковальчук Н.В.
Підпункт 11 пункту 11 Розділу І Проекту Закону викласти у такій редакції:
«11) частину першу статті 17 доповнити пунктом 19 такого змісту:
«19) порушувати питання щодо створення спеціальних умов (у тому числі щодо засекречування перебування, здійснення заходів безпеки, поміщення в окремому приміщенні) в ізоляторах тимчасового тримання та установах попереднього ув'язнення для осіб, які співпрацюють із Національним бюро.»
 
Відхилено   12) у частині першій статті 17:
 
    -179- Продан О.П.
Підпункт 11 пункту 11 Розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«11) частину першу статті 17 доповнити пунктом 19 такого змісту:
«19) порушувати питання щодо створення спеціальних умов (у тому числі щодо засекречування перебування, здійснення заходів безпеки, поміщення в окремому приміщенні) в ізоляторах тимчасового тримання та установах попереднього ув'язнення для осіб, які співпрацюють із Національним бюро.»
 
Відхилено    
287. а) пункти 2, 3 та 5 викласти відповідно в такій редакції:
 
-180- Яценко А.В.
В абзаці другому підпункту 11 пункту 11 Розділу І законопроекту цифру «2» виключити;
 
Відхилено   а) пункти 2, 3 та 5 викласти відповідно в такій редакції:
 
    -181- Дунаєв С.В.
Підпункт а) підпункту 11) пункту 11 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
« а) пункти 2, 3 та 5 викласти відповідно в такій редакції:
«2) за рішенням Директора Національного бюро, погодженим з прокурором що здійсненює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування працівниками Національного бюро, витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його підслідності, але можуть бути використані з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
3) витребовувати за рішенням керівника структурного підрозділу Національного бюро та одержувати в установленому законом порядку у вказаному в запиті вигляді та формі від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного бюро, у тому числі відомості про майно, доходи, видатки, фінансові зобов’язання осіб, які ними декларуються у встановленому законом порядку, відомості про використання коштів Державного бюджету України, розпорядження державним або комунальним майном.
Суб'єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов'язані невідкладно, але не більше ніж протягом десяти робочих днів, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації, суб'єкт повинен так само невідкладно у письмовій формі повідомити про це Національне бюро з обгрунтуванням причин. Національне бюро за зверненням відповідного суб'єкта може продовжити строк надання інформації на строк не більше двох календарних днів. Ненадання Національному бюро на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
Національне бюро в порядку, визначеному законодавством, має прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
Обробка такої інформації здійснюється Національним бюро із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом»;
«5) на підставі рішення Директора Національного бюро або його заступника, погодженого з прокурором що здійсненює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування працівниками Національного бюро, отримувати від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб, які необхідні для виконання обов'язків Національного бюро. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність» з урахуванням положень цього Закону, а отримання від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, – в порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України" з урахуванням положень цього Закону. Суб’єкти, яким адресовано зазначене рішення, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом десяти робочих днів надати відповідну інформацію або документи. У разі неможливості їх надання у зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням відповідного суб’єкта Національне бюро може продовжити строк надання інформації на строк не більше п’яти робочих календарних днів»;
 
Враховано частково    
    -182- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт а) підпункту 11 пункту 11 виключити;
 
Відхилено    
288. «2) за рішенням Директора Національного бюро, погодженим з відрядженим до Національного бюро прокурором, витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його підслідності, але можуть бути використані з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
 
-183- Яценко А.В.
Абзац третій підпункту 11 пункту 11 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   «2) за рішенням Директора Національного бюро, погодженим з прокурором, витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його підслідності, але можуть бути використані з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
 
    -184- Єфімов М.В.
Підпункт «а» підпункту 11 пункту 11 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«а) пункти 2, 3 викласти в такій редакції:
«2) за рішенням Директора Національного бюро, погодженим з відрядженим до Національного бюро прокурором, витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його підслідності, але можуть бути використані з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
3) витребовувати за рішенням керівника структурного підрозділу Національного бюро та одержувати в установленому законом порядку у вказаному в запиті вигляді та формі від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного бюро, у тому числі відомості про майно, доходи, видатки, фінансові зобов’язання осіб, які ними декларуються у встановленому законом порядку, відомості про використання коштів Державного бюджету України, розпорядження державним або комунальним майном.
Суб'єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов'язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації, суб'єкт повинен так само невідкладно у письмовій формі повідомити про це Національне бюро з обгрунтуванням причин. Національне бюро за зверненням відповідного суб'єкта може продовжити строк надання інформації на строк не більше двох календарних днів. Ненадання Національному бюро на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
Національне бюро в порядку, визначеному законодавством, має прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
Обробка такої інформації здійснюється Національним бюро із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.»
 
Відхилено    
289. 3) витребовувати за рішенням керівника структурного підрозділу Національного бюро та одержувати в установленому законом порядку у вказаному в запиті вигляді та формі від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного бюро, у тому числі відомості про майно, доходи, видатки, фінансові зобов’язання осіб, які ними декларуються у встановленому законом порядку, відомості про використання коштів Державного бюджету України, розпорядження державним або комунальним майном.
 
   3) витребовувати за рішенням керівника структурного підрозділу Національного бюро та одержувати в установленому законом порядку у вказаному в запиті вигляді та формі від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного бюро, у тому числі відомості про майно, доходи, видатки, фінансові зобов’язання осіб, які ними декларуються у встановленому законом порядку, відомості про використання коштів Державного бюджету України, розпорядження державним або комунальним майном.
 
290. Суб'єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов'язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації, суб'єкт повинен так само невідкладно у письмовій формі повідомити про це Національне бюро з обгрунтуванням причин. Національне бюро за зверненням відповідного суб'єкта може продовжити строк надання інформації на строк не більше двох календарних днів. Ненадання Національному бюро на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
 
   Суб'єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов'язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації, суб'єкт повинен так само невідкладно у письмовій формі повідомити про це Національне бюро з обгрунтуванням причин. Національне бюро за зверненням відповідного суб'єкта може продовжити строк надання інформації на строк не більше двох календарних днів. Ненадання Національному бюро на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
 
291. Національне бюро в порядку, визначеному законодавством, має прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
 
   Національне бюро в порядку, визначеному законодавством, має прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
 
292. Обробка такої інформації здійснюється Національним бюро із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом»;
 
   Обробка такої інформації здійснюється Національним бюро із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом»;
 
293. «5) на підставі рішення Директора Національного бюро або його заступника, погодженого з відрядженим до Національного бюро прокурором, отримувати від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб, які необхідні для виконання обов'язків Національного бюро. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність» з урахуванням положень цього Закону, а отримання від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, – в порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України» з урахуванням положень цього Закону. Суб’єкти, яким адресовано зазначене рішення, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів надати відповідну інформацію або документи. У разі неможливості їх надання у зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням відповідного суб’єкта Національне бюро може продовжити строк надання інформації на строк не більше двох календарних днів»;
 
-185- Власенко С.В.
В абзаці сьомому підпункту а підпункту 11 пункту 11 Розділу І законопроекту слова «на підставі рішення Директора Національного бюро або його заступника, погодженого з відрядженим до Національного бюро прокурором» замінити словами «на підставі відповідного рішення суду та письмової вимоги Директора Національного бюро або його заступника»;
 
Враховано редакційно   «5) на підставі рішення Директора Національного бюро або його заступника, погодженого з прокурором, отримувати від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб, які необхідні для виконання обов'язків Національного бюро. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність» з урахуванням положень цього Закону, а отримання від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, – в порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України» з урахуванням положень цього Закону. Суб’єкти, яким адресовано зазначене рішення, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів надати відповідну інформацію. У разі неможливості їх надання у зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням відповідного суб’єкта Національне бюро може продовжити строк надання інформації на строк не більше двох календарних днів»;
 
    -186- Чорновол Т.М.
3) У підпункті 11 пункту 11 розділу І, запропоновані зміни до пункту 5 – виключити.
 
Відхилено    
294. б) у пункті 7:
 
   б) у пункті 7:
 
295. слова «з питань міжнародної співпраці» вилучити;
 
   слова «з питань міжнародної співпраці» вилучити;
 
296. після слова «експертів» доповнити словами «у тому числі іноземців»;
 
   після слова «експертів» доповнити словами «у тому числі іноземців»;
 
297. в) пункт 9 викласти в такій редакції:
 
   в) пункт 9 викласти в такій редакції:
 
298. "9) за пред'явлення службового посвідчення входити безперешкодно до державних органів, органів місцевого самоврядування та зони митного контролю, а за письмовим розпорядженням Директора Національного бюро або його заступника – безперешкодно проходити до військових частин та установ, пунктів пропуску через державний кордон України";
 
   "9) за пред'явлення службового посвідчення входити безперешкодно до державних органів, органів місцевого самоврядування та зони митного контролю, а за письмовим розпорядженням Директора Національного бюро або його заступника – безперешкодно проходити до військових частин та установ, пунктів пропуску через державний кордон України";
 
299. г) в абзаці першому пункту 12 слова "віднесених до підслідності Національного бюро" виключити;
 
-187- Дунаєв С.В.
Підпункт г) підпункту 11) пункту 11 розділу І проекту Закону – виключити;
 
Відхилено   г) в абзаці першому пункту 12 слова "віднесених до підслідності Національного бюро" виключити;
 
    -188- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт г) підпункту 11 пункту 11 виключити;
 
Відхилено    
300. ґ) доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
 
-189- Чорновол Т.М.
Підпункту 11 пункту 11 розділу І доповніті підпунктом «ґ» наступного змісту:
«У пункті 13 частини першої після слів «визнання недійсними» доповнити словами «цивільно- та господарсько-правових»;
У зв’язку з цім підпункти «ґ» і «д» вважати підпунктами «д» і «е».
 
Відхилено   ґ) доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
 
    -190- Дунаєв С.В.
Підпункт ґ) підпункту 11) пункту 11 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
« ґ) доповнити пунктом 171 такого змісту:
"171) одержувати у вигляді довідки від органів прокуратури України та Міністерства юстиції України у строк що не перевищує пяти робочих днів матеріали, отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги, які стосуються фінансових і корупційних кримінальних правопорушень";
 
Відхилено    
301. "17-1) одержувати у вигляді довідки від органів прокуратури України та Міністерства юстиції України у триденний строк матеріали, отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги, які стосуються фінансових і корупційних кримінальних правопорушень";
 
   "17-1) одержувати у вигляді довідки від органів прокуратури України та Міністерства юстиції України у триденний строк матеріали, отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової допомоги, які стосуються фінансових і корупційних кримінальних правопорушень";
 
302. д) доповнити пунктом 19 такого змісту:
 
   д) доповнити пунктом 19 такого змісту:
 
303. "19) порушувати питання щодо створення спеціальних умов (у тому числі щодо засекречування перебування, здійснення заходів безпеки, поміщення в окремому приміщенні) в ізоляторах тимчасового тримання та установах попереднього ув'язнення для осіб, які співпрацюють із Національним бюро";
 
   "19) порушувати питання щодо створення спеціальних умов (у тому числі щодо засекречування перебування, здійснення заходів безпеки, поміщення в окремому приміщенні) в ізоляторах тимчасового тримання та установах попереднього ув'язнення для осіб, які співпрацюють із Національним бюро";
 
304. 12) у частині третій статті 19 слово «віднесених» змінити словом «віднесені»;
 
-191- Чорновол Т.М.
Підпункт 12 пункту 11 розділу І викласти в наступній редакції:
«12) статтю 19 викласти у такій редакції:
«Стаття 19. Заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення
1. Для отримання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в Національному бюро створюється спеціальна телефонна лінія та забезпечується можливість подання таких повідомлень безпосередньо до центрального і територіальних управлінь або через офіційний веб-сайт Національного бюро в мережі Інтернет та засобами електронного зв’язку.
2. Порядок реєстрації, обліку та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесених законом до підслідності Національного бюро, визначається Директором Національного бюро з урахуванням вимог Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про звернення громадян».
 
Відхилено   13) у частині третій статті 19 слово «віднесених» змінити словом «віднесені»;
 
305. 13) доповнити Закон новими статтями 19-1 та 19-2 такого змісту:
 
   14) доповнити Закон новими статтями 19-1 та 19-2 такого змісту:
 
306. «Стаття 19-1. Взаємодія Національного бюро з органами внутрішніх справ, Служби безпеки України та іншими правоохоронними органами
 
   «Стаття 19-1. Взаємодія Національного бюро з органами внутрішніх справ, Служби безпеки України та іншими правоохоронними органами
 
307. 1. З метою забезпечення взаємодії Національного бюро з органами внутрішніх справ, Служби безпеки України та іншими правоохоронними органами у штатних розписах центральних апаратів зазначених органів передбачаються посади осіб, до функціональних обов'язків яких входить здійснення взаємодії з Національним бюро.
 
-192- Пинзеник В.М.
Абзац третій підпункту 13 пункту 11 Розділу І законопроекту виключити.
У зв’язку з цим частини 2-4 статті 191 вважати частинами 1-3.
 
Відхилено   1. З метою забезпечення взаємодії Національного бюро з органами внутрішніх справ, Служби безпеки України та іншими правоохоронними органами у штатних розписах центральних апаратів зазначених органів передбачаються посади осіб, до функціональних обов'язків яких входить здійснення взаємодії з Національним бюро.
 
    -193- Дунаєв С.В.
Абзац третій підпункту 13) пункту 11 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
«З метою забезпечення взаємодії Національного бюро з органами внутрішніх справ, Служби безпеки України та іншими правоохоронними органами у штатних розписах центральних апаратів зазначених органів передбачаються посади осіб, до функціональних обов'язків яких входить здійснення взаємодії з Національним бюро. Введення відповідних посад не має призвести до збільшення встановленої граничної чисельності працівників та граничного розміру фонду оплати праці в зазначених у цій статті установах і організаціях.»;
 
Відхилено    
308. 2. Обмін оперативною інформацією між Національним бюро та органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, іншими правоохоронними органами щодо спільних заходів здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних підрозділів.
 
   2. Обмін оперативною інформацією між Національним бюро та органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, іншими правоохоронними органами щодо спільних заходів здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних підрозділів.
 
309. 3. Умови і порядок обміну інформацією між Національним бюро та органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, органами, уповноваженими законом на проведення досудового розслідування, регулюються спільним нормативно-правовим актом Національного бюро та відповідних органів.
 
   3. Умови і порядок обміну інформацією між Національним бюро та органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, органами, уповноваженими законом на проведення досудового розслідування, регулюються спільним нормативно-правовим актом Національного бюро та відповідних органів.
 
310. 4. Передача оперативної інформації Національного бюро органам внутрішніх справ, Служби безпеки України, органам, уповноваженим законом на проведення досудового розслідування, допускається тільки за письмовим розпорядженням начальника відповідного підрозділу Національного бюро.
 
   4. Передача оперативної інформації Національного бюро органам внутрішніх справ, Служби безпеки України, органам, уповноваженим законом на проведення досудового розслідування, допускається тільки за письмовим розпорядженням начальника відповідного підрозділу Національного бюро.
 
311. Стаття 19-2. Взаємодія Національного бюро з іншими державними органами
 
   Стаття 19-2. Взаємодія Національного бюро з іншими державними органами
 
312. 1. Національне бюро взаємодіє з Національним банком України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Національним агентством з питань запобігання корупції, органами Державної прикордонної служби, органами державної податкової і митної служби, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу), та іншими державними органами.
 
   1. Національне бюро взаємодіє з Національним банком України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Національним агентством з питань запобігання корупції, органами Державної прикордонної служби, органами державної податкової і митної служби, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу), та іншими державними органами.
 
313. Національне бюро може укладати з окремими державними органами угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією.
 
   Національне бюро може укладати з окремими державними органами угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією.
 
314. 2. Національний банк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, орган державного фінансового контролю в Україні, Національне агентство з питань запобігання корупції, а також інші державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Національного бюро, зобов'язані:
 
   2. Національний банк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, орган державного фінансового контролю в Україні, Національне агентство з питань запобігання корупції, а також інші державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Національного бюро, зобов'язані:
 
315. 1) передавати Національному бюро одержувані при здійсненні контрольних функцій і аналізі інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;
 
-194- Дунаєв С.В.
Абзац одинадцятий підпункту 13) пункту 11 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції:
«1) передавати, за наявності обгрунтованих підозр, Національному бюро одержувані при здійсненні контрольних функцій і аналізі інформації, що надходить, відомості, що не відповідають вимогам чинного законодавства та можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро. Рішення щодо передання зазначених відомостей, в кожному окремому випадку, приймає керівник або уповноважена особа зазначеної установи, організації;»;
 
Відхилено   1) передавати Національному бюро одержувані при здійсненні контрольних функцій і аналізі інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;
 
316. 2) за зверненням Національного бюро проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України фізичними та юридичними особами»;
 
-195- Ковальчук Н.В.
Абзац 12 підпункту 13 пункту 11 Розділу І Проекту Закону виключити;
 
Відхилено   2) за зверненням Національного бюро проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України фізичними та юридичними особами»;
 
    -196- Продан О.П.
Абзац 12 підпункту 13 пункту 11 Розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
317. 14) у статті 23:
 
-197- Пинзеник В.М.
Підпункту 14 пункту 11 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Статтю 23 викласти в такій редакції: «Умови оплати праці працівників Національного бюро визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено   15) у статті 23:
 
318. а) у частині першій слова «оплата праці державних службовців Національного бюро визначаються відповідно до законодавства та повинні» замінити словами «оплата праці інших працівників Національного бюро повинні»;
 
   а) у частині першій слова «оплата праці державних службовців Національного бюро визначаються відповідно до законодавства та повинні» замінити словами «оплата праці інших працівників Національного бюро повинні»;
 
319. б) частини третю-четверту замінити частинами третьою-дев’ятою такого змісту:
 
-198- Дунаєв С.В.
Підпункт б) підпункту 14) пункту 11 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
« б) частини третю-четверту замінити частинами третьою-дев’ятою такого змісту:
«3. Заробітна плата працівників Національного бюро складається з:
1) посадового окладу;
2) доплати за вислугу років;
3) доплати за науковий ступінь;
4) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
5) доплат за спеціальне звання або ранг державного службовця.
Надбавки та доплати працівникам Національного бюро виплачуються відповідно до Закону України "Про державну службу".
4. На наступний бюджетний рік установлюються посадові оклади працівників Національного бюро що визначаються як добуток розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України станом на 01 липня поточного року на кількість таких мінімальних заробітних плат відповідно до наведених показників:
Директор Національного бюро 25
перший заступник, заступник Директора Національного бюро 20
директор центрального або територіального управління Національного бюро, керівник управління внутрішнього контролю центрального управління Національного бюро, керівник підрозділу детективів 15
заступник директора центрального або територіального управління Національного бюро, заступник керівника управління внутрішнього контролю центрального управління Національного бюро, заступник керівника підрозділу детективів 14
керівник управління центрального управління Національного бюро, керівник відділу внутрішнього контролю територіального управління Національного бюро 11
заступник керівника управління центрального управління Національного бюро, заступник керівника відділу внутрішнього контролю територіального управління Національного бюро 10,5
начальник відділу центрального управління Національного бюро 10
заступник начальника відділу центрального управління Національного бюро 9,5
начальник відділу територіального управління Національного бюро 9
заступник начальника відділу територіального управління Національного бюро 8,5
старший детектив Національного бюро 11
детектив Національного бюро 8
інші працівники Національного бюро – сума, що дорівнює 1,5 розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
5. Посадові оклади відповідних працівників центрального управління Національного бюро та територіального управління Національного бюро з місцезнаходженням у місті Києві встановлюються з коефіцієнтом 1,2.
Посадові оклади працівників Національного бюро, які проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,5.
6. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років - 15 відсотків, більше 5 років - 20 відсотків, більше 10 років - 30 відсотків, більше 15 років - 40 відсотків, більше 20 років - 50 відсотків, більше 25 років - 60 відсотків, більше 30 років - 70 відсотків, більше 35 років - 80 відсотків посадового окладу.
7. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь кандидата наук або доктора наук зі спеціальності, зазначеної у кваліфікаційних вимогах до такого працівника, у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу.
8. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості» або «цілком таємно», - 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», - 5 відсотків посадового окладу.
9. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця здійснюються відповідно до законодавства»;
 
Відхилено   б) частини третю-четверту замінити частинами третьою-дев’ятою такого змісту:
 
    -199- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
У підпункті б) пункту 14) частини 11 розділу І проекту Закону – у частині четвертій статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» замість слів «детективів» зазначити слова «слідчі», замість слів «старший детектив» зазначити слова «старший слідчий», замість слова «детектив» зазначити слово «слідчий».
 
Відхилено    
320. «3. Заробітна плата працівників Національного бюро складається з:
 
   «3. Заробітна плата працівників Національного бюро складається з:
 
321. 1) посадового окладу;
 
   1) посадового окладу;
 
322. 2) доплати за вислугу років;
 
   2) доплати за вислугу років;
 
323. 3) доплати за науковий ступінь;
 
   3) доплати за науковий ступінь;
 
324. 4) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
 
   4) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
 
325. 5) доплат за спеціальне звання або ранг державного службовця.
 
   5) доплат за спеціальне звання або ранг державного службовця.
 
326. 4. Установлюються такі посадові оклади працівників Національного бюро відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік:
 
   4. Установлюються такі посадові оклади працівників Національного бюро відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік:
 
327. Директор Національного бюро 50
перший заступник, заступник Директора Національного бюро 40
директор центрального або територіального управління Національного бюро, керівник управління внутрішнього контролю центрального управління Національного бюро, керівник підрозділу детективів 30
заступник директора центрального або територіального управління Національного бюро, заступник керівника управління внутрішнього контролю центрального управління Національного бюро, заступник керівника підрозділу детективів 28
керівник управління центрального управління Національного бюро, керівник відділу внутрішнього контролю територіального управління Національного бюро 22
заступник керівника управління центрального управління Національного бюро, заступник керівника відділу внутрішнього контролю територіального управління Національного бюро 21
начальник відділу центрального управління Національного бюро 20
заступник начальника відділу центрального управління Національного бюро 19
начальник відділу територіального управління Національного бюро 18
заступник начальника відділу територіального управління Національного бюро 17
старший детектив Національного бюро 22
детектив Національного бюро 19
інші працівники Національного бюро – сума, що дорівнює 3 розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
 
   Директор Національного бюро 50
перший заступник, заступник Директора Національного бюро 40
директор центрального або територіального управління Національного бюро, керівник управління внутрішнього контролю центрального управління Національного бюро, керівник підрозділу детективів 30
заступник директора центрального або територіального управління Національного бюро, заступник керівника управління внутрішнього контролю центрального управління Національного бюро, заступник керівника підрозділу детективів 28
керівник управління центрального управління Національного бюро, керівник відділу внутрішнього контролю територіального управління Національного бюро 22
заступник керівника управління центрального управління Національного бюро, заступник керівника відділу внутрішнього контролю територіального управління Національного бюро 21
начальник відділу центрального управління Національного бюро 20
заступник начальника відділу центрального управління Національного бюро 19
начальник відділу територіального управління Національного бюро 18
заступник начальника відділу територіального управління Національного бюро 17
старший детектив Національного бюро 22
детектив Національного бюро 19
інші працівники Національного бюро – сума, що дорівнює 3 розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
 
328. 5. Посадові оклади відповідних працівників центрального управління Національного бюро та територіального управління Національного бюро з місцезнаходженням у місті Києві встановлюються з коефіцієнтом 1,2.
 
   5. Посадові оклади відповідних працівників центрального управління Національного бюро та територіального управління Національного бюро з місцезнаходженням у місті Києві встановлюються з коефіцієнтом 1,2.
 
329. Посадові оклади працівників Національного бюро, які проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,5.
 
   Посадові оклади працівників Національного бюро, які проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,5.
 
330. 6. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років - 15 відсотків, більше 5 років - 20 відсотків, більше 10 років - 30 відсотків, більше 15 років - 40 відсотків, більше 20 років - 50 відсотків, більше 25 років - 60 відсотків, більше 30 років - 70 відсотків, більше 35 років - 80 відсотків посадового окладу.
 
   6. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років - 15 відсотків, більше 5 років - 20 відсотків, більше 10 років - 30 відсотків, більше 15 років - 40 відсотків, більше 20 років - 50 відсотків, більше 25 років - 60 відсотків, більше 30 років - 70 відсотків, більше 35 років - 80 відсотків посадового окладу.
 
331. 7. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.
 
   7. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.
 
332. 8. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості» або «цілком таємно», - 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», - 5 відсотків посадового окладу.
 
   8. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості» або «цілком таємно», - 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», - 5 відсотків посадового окладу.
 
333. 9. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця здійснюються відповідно до законодавства»;
 
   9. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця здійснюються відповідно до законодавства»;
 
334. 15) частину шосту статті 26 викласти в такій редакції:
 
-200- Ковальчук Н.В.
Підпункт 15 пункту 11 Розділу І Проекту Закону виключити;
У зв’язку з цим підпункти 16-21 вважати відповідно підпунктами 15-20;
 
Відхилено   16) частину шосту статті 26 викласти в такій редакції:
 
335. «6. Щороку проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного бюро, його операційної та інституційної незалежності, у тому числі шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося Національним бюро та було завершено.
 
   «6. Щороку проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного бюро, його операційної та інституційної незалежності, у тому числі шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося Національним бюро та було завершено.
 
336. Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів, які визначаються Президентом України з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях та володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту). Не можуть бути членами комісії зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою.
 
-201- Чорновол Т.М.
Абзац третій підпункту 15 пункту 11 розділу І викласти в такій редакції:
«Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів, які відбираються Конкурсною комісією за результатами конкурсного відбору, що проводиться у порядку, встановленому статтею 7 цього Закону з урахуванням вимог до кандидатів, визначених цією статтею. Членами комісії зовнішнього контролю можуть бути особи, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях та володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту). Не можуть бути членами комісії зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою.»
 
Враховано редакційно   Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів. Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами комісії зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою.
 
    -202- Власенко С.В.
В абзаці третьому підпункту 15 пункту 11 Розділу І законопроекту слова «Президентом України» замінити словами «Верховною Радою України»;
 
Враховано редакційно    
    -203- Сотник О.С.
Абзац 3 підпункту 15) пункту 11 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю в складі трьох членів.
До складу комісії входить одна особа, яку призначає Верховна Рада України; одна особа, яку призначає Президент України; одна особа, яку призначає Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Члени комісії повинні мати значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном, адвокатурі чи міжнародних організаціях та володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту). Не можуть бути членами комісії завнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1-3 частини пертої статті 13 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою.
 
Враховано редакційно    
337. Для проведення оцінки (аудиту) члени комісії зовнішнього контролю мають право:
 
   Для проведення оцінки (аудиту) члени комісії зовнішнього контролю мають право:
 
338. 1) доступу до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювалося Національним бюро, іншої інформації (документів) у володінні Національного бюро (з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про державну таємницю»);
 
   1) доступу до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювалося Національним бюро, іншої інформації (документів) у володінні Національного бюро (з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про державну таємницю»);
 
339. 2) проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Національного бюро, відрядженими до Національного бюро прокурорами, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для проведення оцінки (аудиту).
 
   2) проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Національного бюро, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для проведення оцінки (аудиту).
 
340. Члени комісії зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та не можуть втручатися у здійснення досудового розслідування.
 
   Члени комісії зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та не можуть втручатися у здійснення досудового розслідування.
 
341. Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного бюро підлягає оприлюдненню та включається як додаток до письмового звіту Національного бюро»;
 
-204- Власенко С.В.
В абзаці восьмому підпункту 15 пункту 11 Розділу І законопроекту після слів «та включається як додаток до письмового звіту Національного бюро» доповнити словами «, який заслуховується Верховною Радою України».
 
Враховано редакційно   Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного бюро оприлюднюється, включається як додаток до письмового звіту Національного бюро та заслуховується Верховною Радою України»;
 
342. 16) у статті 27:
 
   17) у статті 27:
 
343. а) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
   а) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
344. «1. З метою попередження, виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників Національного бюро у складі його центрального управління діє підрозділ внутрішнього контролю. Рішенням Директора Національного бюро у складі територіальних управлінь Національного бюро можуть створюватися підрозділи внутрішнього контролю. Підрозділи внутрішнього контролю підпорядковуються безпосередньо Директорові Національного бюро»;
 
   «1. З метою попередження, виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників Національного бюро у складі його центрального управління діє підрозділ внутрішнього контролю. Рішенням Директора Національного бюро у складі територіальних управлінь Національного бюро можуть створюватися підрозділи внутрішнього контролю. Підрозділи внутрішнього контролю підпорядковуються безпосередньо Директорові Національного бюро»;
 
345. б) частину другу доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
-205- Ковальчук Н.В.
Підпункт «б» підпункту 16 пункту 11 Розділу І Проекту Закону виключити;
 
Відхилено   б) частину другу доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
346. "5-1) здійснювати оперативно-розшукові заходи та досудове розслідування з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень у діяльності працівників Національного бюро";
 
   "5-1) здійснювати оперативно-розшукові заходи та досудове розслідування з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень у діяльності працівників Національного бюро";
 
347. 17) у статті 28:
 
   18) у статті 28:
 
348. а) назву статті викласти в такій редакції:
 
   а) назву статті викласти в такій редакції:
 
349. «Стаття 28. Дисциплінарна відповідальність працівників та Дисциплінарна комісія Національного бюро»;
 
   «Стаття 28. Дисциплінарна відповідальність працівників та Дисциплінарна комісія Національного бюро»;
 
350. б) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   б) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
351. «4. Підстави для притягнення працівника Національного бюро до дисциплінарної відповідальності:
 
   «4. Підстави для притягнення працівника Національного бюро до дисциплінарної відповідальності:
 
352. 1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;
 
   1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;
 
353. 2) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, яка стала відомою працівнику у зв’язку з виконанням його повноважень;
 
   2) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, яка стала відомою працівнику у зв’язку з виконанням його повноважень;
 
354. 3) порушення встановленого законом порядку і строків подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
   3) порушення встановленого законом порядку і строків подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
355. 4) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості;
 
   4) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості;
 
356. 5) негативні результати перевірки на доброчесність або моніторингу способу життя працівника;
 
   5) негативні результати перевірки на доброчесність або моніторингу способу життя працівника;
 
357. 6) інші підстави, передбачені Законом України «Про державну службу» для працівників Національного бюро, які є державними службовцями, або Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України для працівників Національного бюро, які є особами начальницького складу»;
 
   6) інші підстави, передбачені Законом України «Про державну службу» для працівників Національного бюро, які є державними службовцями, або Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України для працівників Національного бюро, які є особами начальницького складу»;
 
358. 18) пункти 2 та 3 частини першої статті 31 після слів «працівниками Національного бюро» доповнити словами «або інших правоохоронних органів»;
 
-206- Дунаєв С.В.
Підпункт 18) пункту 11 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
« 18) частини першої статті 31:
а) пункт 2 викласти в наступній редакції: «2) особи, які, незалежно від тривалості, були працівниками Національного бюро або інших правоохоронних органів упродовж попередніх двох років, що передують року входження такої особи до складу Ради громадського контролю» ;
б) пункт 3 після слів «були працівниками Національного бюро» доповнити словами «або інших правоохоронних органів»; «;
 
Відхилено   19) пункти 2 та 3 частини першої статті 31 після слів «працівниками Національного бюро» доповнити словами «або інших правоохоронних органів»;
 
359. 19) доповнити статтями 32 – 34 такого змісту:
 
   20) доповнити статтями 32 – 33 такого змісту:
 
360. "Стаття 32. Формений одяг працівників Національного бюро
 
-207- Пинзеник В.М.
У підпункті 19 пункту 11 Розділу І законопроекту статтю 32 «Формений одяг працівників Національного бюро» виключити.
У зв’язку з цим статті 33 і 34 вважати статтями 32 і 33.
 
Враховано      
361. 1. Особи начальницького складу Національного бюро мають єдиний формений одяг з відповідними відзнаками, що видається безкоштовно.
 
      
362. 2. Зразки, перелік та опис форменого одягу працівників Національного бюро, яким присвоєно спеціальні звання, а також норми забезпечення одягом затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
      
363. Стаття 33. Печатка Національного бюро
 
   Стаття 32. Печатка Національного бюро
 
364. 1. Національне бюро є юридичною особою і має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
   1. Національне бюро є юридичною особою і має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
365. Стаття 34. Посвідчення працівника Національного бюро
 
   Стаття 33. Посвідчення працівника Національного бюро
 
366. 1. Працівники Національного бюро мають службове посвідчення.
 
   1. Працівники Національного бюро мають службове посвідчення.
 
367. 2. Положення про службове посвідчення працівника Національного бюро та його зразок затверджує Директор Національного бюро";
 
   2. Положення про службове посвідчення працівника Національного бюро та його зразок затверджує Директор Національного бюро";
 
368. 20) у Розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
 
   21) у Розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
 
369. а) пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-208- Ковальчук Н.В.
Підпункт «а» підпункту 20 пункту 11 Розділу І Проекту Закону виключити;
У зв’язку з цим підпункти «б» та «в» вважати відповідно підпунктами «а» та «б»;
 
Відхилено   а) пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
    -209- Логвинський Г.В.
Підпункт «а» пункту 20 частини одинадцятої законопроекту, зокрема щодо внесення змін пункту 1 Прикінцевих положень Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" - виключити, пункт 1 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
370. «До введення в дію Закону України «Про запобігання корупції» у випадку посилання в Розділі Іцього Закону на його положення застосовуються відповідні положення Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 40, ст.404) та «Про правила етичної поведінки» (Відомості Верховної Ради, 2013, № 14, ст.94)»;
 
   «До введення в дію Закону України «Про запобігання корупції» у випадку посилання в Розділі Іцього Закону на його положення застосовуються відповідні положення Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 40, ст.404) та «Про правила етичної поведінки» (Відомості Верховної Ради, 2013, № 14, ст.94)»;
 
371. б) у пункті 6:
 
-210- Дунаєв С.В.
Підпункт б) підпункту 20) пункту 11 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
« б) у пункті 6:
в абзаці першому слова «проводиться в порядку, передбаченому статтею 7 цього Закону, до набрання чинності цим Законом» замінити словами «повинен бути розпочатий в порядку, передбаченому статтею 7 цього Закону, після набрання чинності цим Законом»;
в абзаці другому слова «проводиться у двомісячний строк, а відкритий конкурс на зайняття посад у територіальних управліннях Національного антикорупційного бюро України - у шестимісячний строк з дня введення в дію цього Закону» замінити словами «проводиться у чотиримісячний строк, а відкритий конкурс на зайняття посад у територіальних управліннях Національного антикорупційного бюро України - у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом»;
 
Враховано частково   б) у пункті 6:
 
    -211- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт б) підпункту 20 пункту 11 виключити;
 
Відхилено    
372. в абзаці першому слово «проводиться» замінити словами «повинен бути розпочатий»;
 
-212- Логвинський Г.В.
В підпункті «б» пункту 20 частини одинадцятої законопроекту слова «в абзаці першому слово "проводиться" замінити словами "повинен бути розпочатий" виключити;
 
Відхилено      
373. в абзаці другому слова «з дня введення в дію цього Закону» замінити словами «з дня набрання чинності цим Законом»;
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
«Відкритий конкурс на зайняття посад у центральному управлінні Національного антикорупційного бюро України проводиться у чотиримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом»
 
374. в) доповнити новими пунктами 6-1 та 7-1 відповідно такого змісту:
 
-213- Ковальчук Н.В.
Підпункт «в» підпункту 20 пункту 11 Розділу І Проекту Закону викласти у такій редакції:
«в) доповнити новим пунктом 71 такого змісту:
«71. Служба безпеки України до створення в Національному антикорупційного бюро України оперативно-технічного підрозділу забезпечує безоплатне користування уповноваженими працівниками Національного антикорупційного бюро України обладнанням та іншими технічно-матеріальними засобами, необхідними для виконання обов’язків Національного антикорупційного бюро України. Уповноважені працівники Національного антикорупційного бюро України використовують зазначені засоби автономно, без неналежного втручання працівників Служби безпеки України.»
 
Відхилено   в) доповнити новими пунктами 6-1 та 7-1 відповідно такого змісту:
 
375. «6-1. На службу до центрального та територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України не можуть бути прийняті особи, які протягом п'яти років до набрання чинності цим Законом працювали (проходили службу), незалежно від тривалості, у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах»;
 
   «6-1. На службу до центрального та територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України не можуть бути прийняті особи, які протягом п'яти років до набрання чинності цим Законом працювали (проходили службу), незалежно від тривалості, у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах»;
 
376. «7-1. Служба безпеки України до створення в Національному антикорупційного бюро України оперативно-технічного підрозділу забезпечує безоплатне користування уповноваженими працівниками Національного антикорупційного бюро України обладнанням та іншими технічно-матеріальними засобами, необхідними для виконання обов’язків Національного антикорупційного бюро України. Уповноважені працівники Національного антикорупційного бюро України використовують зазначені засоби автономно, без неналежного втручання працівників Служби безпеки України»;
 
-214- Дунаєв С.В.
Абзац третій підпункт в) підпункту 20) пункту 11 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
« «71. Служба безпеки України до створення в Національному антикорупційного бюро України оперативно-технічного підрозділу забезпечує безоплатний доступ уповноважених працівників Національного антикорупційного бюро України до обладнанням та інших технічно-матеріальних засобів, необхідних для виконання обов’язків Національного антикорупційного бюро України. Уповноважені працівники Національного антикорупційного бюро України мають автономний доступ до зазначених засобів, без неналежного втручання працівників Служби безпеки України.»
 
Відхилено   «7-1. Служба безпеки України до створення в Національному антикорупційного бюро України оперативно-технічного підрозділу забезпечує безоплатне користування уповноваженими працівниками Національного антикорупційного бюро України обладнанням та іншими технічно-матеріальними засобами, необхідними для виконання обов’язків Національного антикорупційного бюро України. Уповноважені працівники Національного антикорупційного бюро України використовують зазначені засоби автономно, без неналежного втручання працівників Служби безпеки України»;
 
377. 21) по тексту Розділу ІЗакону слова «декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» в усіх відмінках замінити словами «декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» у відповідному відмінку.
 
-215- Власенко С.В.
Пункт 11 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом 22 наступного змісту:
22) статтю 13 викласти у новій редакції:
«Стаття 13 Обмеження стосовно працівників Національного бюро
1. Особа не може бути призначена на посаду в Національному бюро, а призначена підлягає негайному звільненню, якщо вона:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення або притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;
3) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;
4) має громадянство іншої держави;
5) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції»;
6) не пройшла спеціальну перевірку;
7)не пройшла перевірку і стосовно неї встановлено заборону відповідно до Закону України „Про очищення влади»;
8) не пройшла перевірку у порядку, встановленому Законом України „Про очищення влади з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів.
9) не подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також декларації близьких родичів (батько, мати, син, донька, брат, сестра, племінник, племінниця) та членів сімей (чоловік, дружина, тесть, теща), в тому числі тих, що проживають окремо, або відомості, зазначені в такій декларації, не відповідають дійсності, чи є неправдивими.
10) не надала згоду на проведення щодо себе психофізіологічного інтерв'ю із застосуванням поліграфа;
2. Працівники Національного бюро не мають права:
1) бути членами чи брати участь у створенні чи діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках;
2) бути повіреними третіх осіб у справах Національного бюро;
3) використовувати Національне бюро, його працівників та майно у партійних, групових чи особистих інтересах.
На працівників Національного бюро поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про запобігання корупції».
Близькі родичі працівників Національного бюро (батько, мати, син, донька, брат, сестра, племінник, племінниця) та члени їх сімей (чоловік, дружина, тесть, теща) не мають права займатися підприємницькою діяльністю, бути засновниками (учасниками) будь-яких суб’єктів підприємницької діяльності, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).
При призначенні на посаду у Національному бюро особа повідомляється про можливість проведення щодо неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.
3. У разі виникнення у працівника Національного бюро конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень він повинен негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника. Такий керівник зобов’язаний вжити усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншому працівнику Національного бюро, особистого виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
Примітка. Термін «конфлікт інтересів» у цій статті вживається у значенні, передбаченому Законом України „Про запобігання корупції».
4. Працівники Національного бюро під час прийняття на посаду, а в подальшому щорічно, зобов’язані подавати до центрального органу виконавчої влади, який здійснює антикорупційну політику свою декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також декларації близьких родичів (батько, мати, син, донька, брат, сестра, племінник, племінниця) та членів сімей (чоловік, дружина, тесть, теща), в тому числі тих, що проживають окремо.
5. Форма декларації визначається Міністерством фінансів України та повинна містити відомості про:
1) прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб’єкта декларування та членів його сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування;
2) об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають дані:
а) щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;
б) у разі, якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті. У разі, якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини п’ятої цієї статті;
3) цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:
а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;
б) відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми також включають дані щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номеру, якщо такий є. Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми вказуються незалежно від їх вартості;
в) у разі, якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини п’ятої цієї статті. У разі, якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини п’ятої цієї статті;
4) цінні папери, в тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного паперу, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів. У разі, якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини п’ятої цієї статті;
5) інші корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із зазначенням найменування кожного суб’єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні;
6) нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, в тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них;
7) отримані (нараховані) доходи, в тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.
Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунків та інших доходів, не визначених у першому абзаці цього пункту, вказуються лише у разі, якщо розмір такого подарунку або доходу перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття подарунка.
8) наявні грошові активи, в тому числі готівкові кошти, кошти розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.
9) фінансові зобов’язання, в тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, відповідно до пункту 1 частини п’ятої цієї статті, та дату виникнення зобов’язання.
У разі, якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації вказується вид майна, його місцезнаходження, вартість та інформація про власника майна, відповідно до пункту 1 частини п’ятої цієї статті. У разі, якщо засобом забезпечення отриманого зобов’язання є порука, в декларації має бути вказана інформація про поручителя, зазначена у пункті 1 частини п’ятої цієї статті;
10) видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, в тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у пунктах 2–9 частини п’ятої цієї статті.
Такі відомості вказуються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. Окрім цього, до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет та інформація щодо найменування контрагента;
11) посаду чи роботу, що виконується або виконувалась за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за угодою (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (якої) особа працює або працювала за сумісництвом із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Подані декларації акумулюються у центральному органі виконавчої влади, який здійснює антикорупційну політику.
Центральний орган виконавчої влади, який здійснює антикорупційну політику забезпечує відкритий цілодобовий доступ до декларацій працівників Національного антикорупційного бюро України на його офіційному веб-сайті.
Зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження суб’єкта декларування та членів його сім’ї, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.
Центральний орган виконавчої влади, який здійснює антикорупційну політику, проводить щодо декларацій, поданих суб’єктами декларування, контроль щодо своєчасності їх подання, правильності та повноти заповнення.
Порядок проведення вказаних видів контролю, а також повної перевірки декларації визначається центральним органом виконавчої влади, який здійснює антикорупційну політику.
У разі виявлення неправильності та неповноти заповнення працівником Національного бюро декларації, такий працівник негайно відсторонюється від займаної посади, а в подальшому, у разі підтвердження недостовірності внесеної ним до декларації інформації – негайно звільняється.»
 
Відхилено   22) по тексту Розділу ІЗакону слова «декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» в усіх відмінках замінити словами «декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» у відповідному відмінку.
 
378. 12. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст.2056):
 
   12. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст.2056):
 
379. 1) частину першу статті 1 доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:
 
-216- Дунаєв С.В.
Підпункт 1) пункту 12 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
« 1) а) в частині першій статті 1 слова «правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність» замінити словами «правопорушення, що перешкоджає запобіганню корупції- діяння або бездіяльність, що не містить ознак корупції, але призводить до порушення особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, встановлених цим Законом вимог, заборон та обмеженнь, щодо яких законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність:
б) частину першу статті 1 доповнити новими абзацами тринадцятим-чотірнадцятим такого змісту:
«спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, #102628
політичні посади – Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим.»;
 
Відхилено   1) частину першу статті 1 доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:
 
    -217- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 1 пункту 12 викласти у такій редакції:
«1) частину першу статті 1 доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:
«спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України»;»;
 
Відхилено    
380. «спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції»;
 
   «спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції»;
 
381. 2) у частині першій статті 3:
 
   2) у частині першій статті 3:
 
382. а) у пункті 1:
 
   а) у пункті 1:
 
383. підпункт «г» після слів «військові посадові особи Збройних Сил України» доповнити словами «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»;
 
   підпункт «г» після слів «військові посадові особи Збройних Сил України» доповнити словами «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»;
 
384. у підпункті «д» слова «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» виключити;
 
   у підпункті «д» слова «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» виключити;
 
385. б) у пункті 3 слова «та перебувають з підприємствами, установами, організаціями в трудових відносинах» замінити словами «та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією»;
 
-218- Ковальчук Н.В.
Підпункт «б» підпункту 2 пункту 12 Розділу І Проекту Закону виключити;
 
Відхилено   б) у пункті 3 слова «та перебувають з підприємствами, установами, організаціями в трудових відносинах» замінити словами «та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією»;
 
    -219- Дунаєв С.В.
Підпункт б) підпункту 2) пункту 12 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
« б) у пункті 3 слова «та перебувають з підприємствами, установами, організаціями в трудових відносинах» замінити словами «та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору цивільно-правового характеру з підприємством, установою, організацією»;
 
Відхилено    
    -220- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт б) підпункту 2 пункту 12 виключити;
 
Відхилено    
386. 3) у статті 12:
 
-221- Курячий М.П.
Князевич Р.П.
Матвієнко А.С.
Підпункт 3 пункту 12 виключити;
 
Відхилено   3) у статті 12:
 
387. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
388. пункт 12 після слів «надсилати до» доповнити словом «інших»;
 
-222- Дунаєв С.В.
Абзац третій підпункту а) підпункту 3) пункту 12 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
« в частині першій пункту 12 слова «винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилати до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції « замінити словами «винних у вчиненні корупційних правопорушень або правопорушень, що перешкоджають запобіганню корупції, надсилати до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції»;
 
Відхилено   пункт 12 після слів «надсилати до» доповнити словом «інших»;
 
389. доповнити новим пунктом 12-1 такого змісту:
 
   доповнити новим пунктом 12-1 такого змісту:
 
390. «12-1) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Національного агентства, застосовувати передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення»;
 
   «12-1) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Національного агентства, застосовувати передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення»;
 
391. б) частину третю викласти в такій редакції:
 
-223- Дунаєв С.В.
Підпункт б) підпункту 3) пункту 12 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
« б) частину третю викласти в такій редакції:
«3. У випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, що перешкоджає запобіганню корупції, уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства. У випадку виявлення ознак іншого корупційного або правопорушення, що перешкоджає запобіганню корупції, Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про вчинене правопорушення. «;
 
Відхилено   б) частину третю викласти в такій редакції:
 
392. «3. У випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства. У випадку виявлення ознак іншого корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про вчинене правопорушення»;
 
   «3. У випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства. У випадку виявлення ознак іншого корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про вчинене правопорушення»;
 
393. 4) в абзаці першому частини другої статті 23:
 
-224- Ковальчук Н.В.
Підпункт 4 пункту 12 Розділу І Проекту Закону виключити;
У зв’язку з цим підпункти 5-10 вважати відповідно підпунктами 4-9;
 
Відхилено   4) в абзаці першому частини другої статті 23:
 
394. а) слова «з одного джерела» замінити словами «від однієї особи (групи осіб)»;
 
   а) слова «з одного джерела» замінити словами «від однієї особи (групи осіб)»;
 
395. б) слова «поточного року» замінити словами «того року, в якому прийнято подарунки»;
 
-225- Єфімов М.В.
Пункт 12 Розділу І законопроекту доповнити підпунктом 5 наступного змісту:
«5) частину третю статті 36 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«5) щодо підприємств та корпоративних прав іноземних юридичних осіб - укладення договору управління майном із нерезидентом у відповідності до законодавства країни реєстрації іноземної юридичної особи.»
У зв’язку з цим підпункти 5–10 пункту 12 вважати відповідно підпунктами 6–11.
 
Відхилено   б) слова «поточного року» замінити словами «того року, в якому прийнято подарунки»;
 
    -226- Дунаєв С.В.
Підпункт б) підпункту 4) пункту 12 розділу І проекту Закону – виключити;
 
Відхилено    
396. 5) у частині першій статті 46:
 
   5) у частині першій статті 46:
 
397. а) по тексту пунктів 2-4 після слів «зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті» доповнити словами «або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
 
   а) по тексту пунктів 2-4 після слів «зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті» доповнити словами «або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
 
398. б) доповнити новим пунктом 5-1 такого змісту:
 
-227- Ковальчук Н.В.
Підпункти «б» та «г» підпункту 5 пункту 12 Розділу І Проекту Закону виключити;
У зв’язку з цим підпункти «в», «ґ» та «д» вважати відповідно підпунктами «б», «в» та «г»;
 
Відхилено   б) доповнити новим пунктом 5-1 такого змісту:
 
399. «5-1) юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї.
 
   «5-1) юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї.
 
400. Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
   Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
401. в) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:
 
-228- Єфімов М.В.
Підпункти «б» і «д» підпункту 5 пункту 12 Розділу І законопроекту виключити.
У зв’язку з цим підпункти «в» – «ґ» вважати відповідно підпунктами «б» – «г».
 
Відхилено   в) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:
 
402. «Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п’ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п’ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року»;
 
   «Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п’ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п’ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року»;
 
403. г) речення третє пункту 8 викласти в такій редакції:
 
-229- Дунаєв С.В.
Підпункт г) підпункту 5) пункту 12 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
« г) речення третє пункту 8 викласти в такій редакції:
«Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у банківських (вартість визначається відповідно до курсу НБУ) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року»;
 
Відхилено   г) речення третє пункту 8 викласти в такій редакції:
 
404. «Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року»;
 
   «Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року»;
 
405. ґ) у пункті 9:
 
   ґ) у пункті 9:
 
406. абзац перший після слів «відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті» доповнити словами «або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
 
   абзац перший після слів «відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті» доповнити словами «або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
 
407. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
408. «У разі якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації зазначається вид майна, його місцезнаходження, вартість та інформація про власника майна відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо засобом забезпечення отриманого зобов’язання є порука, в декларації має бути вказана інформація про поручителя, зазначена у пункті 1 частини першої цієї статті або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;
 
   «У разі якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації зазначається вид майна, його місцезнаходження, вартість та інформація про власника майна відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо засобом забезпечення отриманого зобов’язання є порука, в декларації має бути вказана інформація про поручителя, зазначена у пункті 1 частини першої цієї статті або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;
 
409. д) в абзаці другому пункту 10 цифру «50» замінити цифрою «20»;
 
-230- Дунаєв С.В.
Підпункт д) підпункту 5) пункту 12 розділу І проекту Закону – виключити;
 
Відхилено   д) в абзаці другому пункту 10 цифру «50» замінити цифрою «20»;
 
410. 6) у статті 62:
 
   6) у статті 62:
 
411. а) пункт 2 частини другої після слів «відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" доповнити словами «якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень»;
 
-231- Дунаєв С.В.
Підпункт а) підпункту 6) пункту 12 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
«а) у пункт 2 частини другої слова «юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель"" замінити словами «юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень»;
 
Відхилено   а) пункт 2 частини другої після слів «відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" доповнити словами «якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень»;
 
412. б) у частині четвертій слова «Положення антикорупційної програми» замінити словами «Положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми»;
 
   б) у частині четвертій слова «Положення антикорупційної програми» замінити словами «Положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми»;
 
413. в) у частині п’ятій слова «запроваджується посада Уповноваженого з антикорупційної програми» замінити словами «призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми»;
 
   в) у частині п’ятій слова «запроваджується посада Уповноваженого з антикорупційної програми» замінити словами «призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми»;
 
414. 7) в абзаці першому частини першої статті 63 слова «повинна містити» замінити словами «може містити, зокрема, такі положення»;
 
   7) в абзаці першому частини першої статті 63 слова «повинна містити» замінити словами «може містити, зокрема, такі положення»;
 
415. 8) у статті 64:
 
   8) у статті 64:
 
416. а) частину другу викласти в такій редакції:
 
   а) частину другу викласти в такій редакції:
 
417. «2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки»;
 
   «2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки»;
 
418. б) в абзаці першому частини четвертої слова «підпункті "а" пункту 2» виключити;
 
   б) в абзаці першому частини четвертої слова «підпункті "а" пункту 2» виключити;
 
419. 9) у Розділі ХІІІ:
 
   9) у Розділі ХІІІ:
 
420. а) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
-232- Ксенжук О.С.
Підпункт а) підпункту 9) пункту 12 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«а) пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. До початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування, які станом на 31 грудня 2014 року виконували функції держави або місцевого самоврядування, подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Декларації вказаних осіб підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на #102628
 
Відхилено   а) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
421. «2. До початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Вказані декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   «2. До початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Вказані декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
422. Про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції»;
 
-233- Єфімов М.В.
Підпункт «а» підпункту 9 пункту 12 Розділу І законопроекту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Відомості про вартість майна, зазначеного у пункті 2 та про майно, зазначене у пункті 3 частини 1 статті 47 цього Закону подаються щодо майна, придбаного після набрання чинності цим Законом.»
 
Відхилено   Про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції»;
 
423. б) підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції:
 
-234- Ксенжук О.С.
Підпункт б) підпункту 9) пункту 12 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«б) підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції:
«1) Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404; 2013 р., № 2, ст. 4, № 33, ст. 435; 2014 р., № 10, ст. 119, № 11, ст. 132, № 12, ст. 178, ст. 183, № 20-21, ст. 712, № 22, ст. 816, № 28, ст. 937, № 29, ст. 942; із змінами, внесеними Законом України від 12 серпня 2014 року № 1634-VІІ) – крім положень щодо фінансового контролю, що поширюються на суб’єктів декларування, які станом на 31 грудня 2014 року виконували функції держави або місцевого самоврядування, та втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;»
 
Відхилено   б) підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції:
 
424. «1) Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404; 2013 р., № 2, ст. 4, № 33, ст. 435; 2014 р., № 10, ст. 119, № 11, ст. 132, № 12, ст. 178, ст. 183, № 20-21, ст. 712, № 22, ст. 816, № 28, ст. 937, № 29, ст. 942; із змінами, внесеними Законом України від 12 серпня 2014 року № 1634-VІІ), крім положень щодо фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
   «1) Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404; 2013 р., № 2, ст. 4, № 33, ст. 435; 2014 р., № 10, ст. 119, № 11, ст. 132, № 12, ст. 178, ст. 183, № 20-21, ст. 712, № 22, ст. 816, № 28, ст. 937, № 29, ст. 942; із змінами, внесеними Законом України від 12 серпня 2014 року № 1634-VІІ), крім положень щодо фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
425. в) у підпункті 22 пункту 5 слова «або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми та (або) уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи» замінити словами «або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону»;
 
-235- Єфімов М.В.
Підпункт «в» підпункту 9 пункту 12 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в) у пункті 5:
- підпункт 3) викласти у наступній редакції:
«3. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити статтею 3661 такого змісту:
«Стаття 3661. Декларування недостовірної інформації
Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації, якщо такі дії призвели до приховування інформації про активи (доходи, майно) суб’єкта декларування на суму, що перевищує 100 мінімальних заробітних плат -
карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. Суб'єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України „Про запобігання корупції» зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.»
У підпункті 22 слова «або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми та (або) уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи» замінити словами «або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону»;
 
Відхилено   в) у підпункті 22 пункту 5 слова «або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми та (або) уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи» замінити словами «або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону»;
 
    -236- Дунаєв С.В.
Підпункт в) підпункту 9) пункту 12 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
« в) у підпункті 22 пункту 5 слова «які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми та (або) уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи» замінити словами «які вчинили корупційні або правопорушення, що перешкоджає запобіганню корупції, або отримано інформацію, що зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону»;
 
Відхилено    
426. г) пункт 6 доповнити підпунктом 3 такого змісту:
 
-237- Дунаєв С.В.
Підпункт г) підпункту 9) пункту 12 розділу І проекту Закону викласти в наступній редакції:
« г) пункт 6 доповнити підпунктом 3 такого змісту:
#102628
 
Відхилено   г) пункт 6 доповнити підпунктом 3 такого змісту:
 
427. «3) забезпечити проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції в порядку, визначеному статтею 5 цього Закону, до введення в дію цього Закону»;
 
   «3) забезпечити проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції в порядку, визначеному статтею 5 цього Закону, до введення в дію цього Закону»;
 
428. 10) по тексту Закону слова «Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.
 
   10) по тексту Закону слова «Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.
 
429. 13. У Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 50-51, ст.2057):
 
   13. У частині першій статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 50-51, ст.2057):
 
430. 1) у частині першій статті 1:
 
      
431. а) доповнити новим пунктом 19-1 такого змісту:
 
   1) доповнити новим пунктом 19-1 такого змісту:
 
432. «19-1) істотна участь – пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі»;
 
   «19-1) істотна участь – пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі»;
 
433. б) у пункті 25:
 
   2) у пункті 25:
 
434. абзац сьомий після слів «члени Вищої ради юстиції» доповнити словами «члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів»;
 
   а) абзац сьомий після слів «члени Вищої ради юстиції» доповнити словами «члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів»;
 
435. абзаци п’ятнадцятий-шістнадцятий замінити абзацами п’ятнадцятим-сімнадцятим такого змісту:
 
   б) абзаци п’ятнадцятий-шістнадцятий замінити абзацами п’ятнадцятим-сімнадцятим такого змісту:
 
436. «державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад;
 
   «державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад;
 
437. керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
 
   керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
 
438. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків;»
 
   керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків;»
 
439. У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим.
 
440. 2) підпункт 6 пункту 3 Розділу Хвиключити.
 
-238- Ковальчук Н.В.
Підпункт 2 пункту 13 Розділу І Проекту Закону виключити;
 
Враховано      
    -239- Бєлькова О.В.
Підпункт 2 пункту 13 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
441. ІІ. Прикінцеві положення
 
-240- Ксенжук О.С.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» Законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім положень:
пункту 4 та підпункту 9 пункту 5 Розділу Іцього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону;
підпунктів 1, 2 та підпункту «б» підпункту 6 пункту 1, підпункту «б» підпункту 15 пункту 5 Розділу Іцього Закону, які набирають чинності з дня введення в дію Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст.2056);
підпункту 3 пункту 1, пунктів 3 та 8 Розділу Іцього Закону, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону, але не раніше дня набрання чинності Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 50-51, ст.2057).
2. У Законі України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76-VІІІ у розділі ІІІ «Прикінцеві положення» пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. Оприлюднення заробітних плат керівництва державних корпорацій, національних акціонерних компаній та державних банків (крім суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України) здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
442. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім положень:
 
   Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім положень:
 
443. пункту 4 та підпункту 9 пункту 5 Розділу Іцього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону;
 
   пункту 4 та підпунктів 6, 9 пункту 5 Розділу Іцього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону;
 
444. підпунктів 1, 2 та підпункту «б» підпункту 6 пункту 1, підпункту «б» підпункту 15 пункту 5 Розділу Іцього Закону, які набирають чинності з дня введення в дію Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст.2056);
 
   підпунктів 1, 2 та підпункту «б» підпункту 6 пункту 1, підпункту «б» підпункту 15 пункту 5 Розділу Іцього Закону, які набирають чинності з дня введення в дію Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст.2056).
 
445. підпункту 3 пункту 1, пунктів 3 та 8 Розділу Іцього Закону, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону, але не раніше дня набрання чинності Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 50-51, ст.2057).

-241- Парасюк В.З.
Абзац четвертий Розділу ІІ виключити.
 
Враховано  
    -242- Яценко А.В.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Зміни до Кримінального кодексу України та цивільно-процесуальні заходи, передбачені цим Законом є такими, що погіршують становище особи і не мають зворотної дії у часі.»
 
Відхилено