Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо місця відкриття спадщини (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо місця відкриття спадщини
 
-1- Князевич Р.П.
Шевченко О.Л.
Пропоную назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на спадкування».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на спадкування
 
2.

 
-2- Ленський О.О.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо місця відкриття спадщини та місця подання заяви про визнання спадщини відумерлою».
 
Відхилено татті 1221 та 1277 ЦК України залишені у чинній редакції.     
3.

 
-3- Бєлькова О.В.
Назву Проекту Закону викласти у такій редакції:
«Проект Закону України «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо місця відкриття спадщини та визнання спадщини відумерлою»«.
 
Відхилено татті 1221 та 1277 ЦК України залишені у чинній редакції.     
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) такі зміни:
 
-4- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Шевченко О.Л.
Розділ І законопроекту викласти в такій редакції:
«І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
1) статтю 1221 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. В особливих випадках місце відкриття спадщини встановлюється, законом».
2. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 892) доповнити новою статтею 11-1 такого змісту:
«Стаття 11-1. Забезпечення реалізації права на спадкування
1. У випадку, якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.
2. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна - основна частина рухомого майна знаходиться на території, передбаченій частиною першою цієї статті, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.
3. Спадкова справа підлягає реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України».
3. Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 44, ст. 2040) доповнити новою статтею 9-1 такого змісту:
«Стаття 9-1. Забезпечення реалізації права на спадкування
1. У випадку, якщо останнім місцем проживання спадкодавця є населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затверджений рішенням Кабінету Міністрів України, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.
2. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна - основна частина рухомого майна знаходиться на території, передбаченій частиною першою цієї статті, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.
2. Спадкова справа підлягає реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 1221 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
6. 1) текст статті 1221 викласти в такій редакції:
 
-5- Шпенов Д.Ю.
В частині 1 розділу Івнести такі зміни:
1) частину першу статті 1221 Цивільного кодексу України викласти в такій редакції:
«Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.
До 1 січня 2017 місцем відкриття спадщини визначити місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні цього майна, щодо спадкодавця, останнім місцем проживання якого є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і територія проведення антитерористичної операції.
На підставі отриманої першої заяви нотаріусом заводиться спадкова справа, яка підлягає державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.»
2зміни до частини 2 статті 1221 виключити.
 
Враховано частково      
    -6- Гуляєв В.О.
Статтю 1221 залишити у діючої редакції.)
 
Враховано    
    -7- Алексєєв І.С.
Пункт 1 розділу І викласти в такій редакції:
«1) статтю 1221 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. У випадку, якщо останнє місце проживання спадкодавця знаходиться в межах тимчасово окупованої території або в населеному пункті, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, місцем відкриття спадщини є місце подання спадкоємцем першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна.
Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна - основна частина рухомого майна знаходиться на території, передбаченій абзацом першим цієї частини, місцем відкриття спадщини є місце подання спадкоємцем першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна.»
 
Враховано редакційно    
    -8- Бєлькова О.В.
Пункт перший Розділу І Проекту Закону викласти у такій редакції:
«1) Статтю 1221 викласти у такій редакції:
Стаття 1221. Місце відкриття спадщини
1. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця крім випадків, передбачених частиною другою та третьою цієї статті.
2. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна.
3. Місцем відкриття спадщини щодо спадкодавця, останнім місцем проживання якого є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та територія проведення антитерористичної операції, є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні цього майна, або вимоги кредиторів.
На підставі отриманої першої заяви нотаріусом заводиться спадкова справа, яка підлягає державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Примітка: Під подання першої заяви у цій статті розуміється подання спадкоємцями, виконавцями заповіту, особами, заінтересованими у охороні спадкового майна, або кредиторами першої заяви з моменту відкриття спадщини, що є підставою виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків відповідних осіб щодо спадкового майна.».
 
Враховано частково    
    -9- Ільюк А.О.
1) статтю 1221 викласти в такій редакції:
1. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, за винятком випадків, передбачених частині третій цієї статті.
2. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна, за винятком випадків, передбачених у частині третій цієї статті.
3. Якщо останнє місце проживання спадкодавця знаходилося на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, або на територіях проведення антитерористичної операції, місцем відкриття спадщини, у таких випадках, є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, на підставі якої заводиться і реєструється спадкова справа у Спадковому реєстрі.
Правила, встановлені у абзаці першому частини третьої цієї статті, застосовуються і у разі, якщо останнє місце проживання спадкодавця невідоме, а місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходженням основної частини рухомого майна є територія тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, або територія проведення антитерористичної операції.
 
Враховано частково    
7. «1. Місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні цього майна, або вимоги кредиторів.
 
-10- Сотник О.С.
Абз. 2, 3 п. 1 розділу І проекту закону викласти в такій редакції:
"1. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.
Якщо останнє місце проживання спадкодавця перебуває на території, визнаній законом або відповідно до закону тимчасово окупованою або такою, на якій проводиться антитерористична операція, і за умови, що спадщина відкрилася після такого визнання або не більше ніж за один місяць до нього і при цьому спадкову справу не було відкрито на день такого визнання, то місцем відкриття спадщини є місце подання першої із таких заяв (повідомлень, телеграм): про прийняття спадщини, про відмову від прийняття спадщини, про відмову від спадщини, про відкликання заяви про прийняття спадщини або про відмову від спадщини, про видачу свідоцтва про право на спадщину, спадкоємця на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі), про видачу свідоцтва виконавцю заповіту, виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень, другого з подружжя про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, про вжиття заходів до охорони спадкового майна, претензії кредиторів.
2. Якщо місце проживання спадкодавця не відоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна.
Якщо місце проживання спадкодавця не відоме, і при цьому нерухоме майно або основна його частина, а за відсутності нерухомого майна – основна частина рухомого майна перебуває на території, визнаній законом або відповідно до закону тимчасово окупованою або такою, на якій проводиться антитерористична операція, і за умови, що спадщина відкрилася після такого визнання або не більше ніж за один місяць до нього і при цьому спадкову справу не було відкрито на день такого визнання, то місцем відкриття спадщини є місце подання першої із таких заяв (повідомлень, телеграм): про прийняття спадщини, про відмову від прийняття спадщини, про відмову від спадщини, про відкликання заяви про прийняття спадщини або про відмову від спадщини, про видачу свідоцтва про право на спадщину, спадкоємця на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі), про видачу свідоцтва виконавцю заповіту, виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень, другого з подружжя про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, про вжиття заходів до охорони спадкового майна, претензії кредиторів.".
 
Враховано частково      
    -11- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Частину 1 статті 1221 Цивільного кодексу України у розділі І проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.
Місцем відкриття спадщини щодо спадкодавця, останнім місцем проживання якого є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та територія проведення антитерористичної операції є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні цього майна, або вимоги кредиторів.».
 
Враховано частково    
8. 2. На підставі отриманої першої заяви нотаріусом заводиться спадкова справа, яка підлягає державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.»;
 
   «3. В особливих випадках місце відкриття спадщини встановлюється законом».
 
9. 2) у частинах першій і третій статті 1277 слова «за місцем відкриття спадщини» замінити словами «за місцезнаходженням нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна — місцезнаходженням основної частини рухомого майна».
 
-12- Гуляєв В.О.
У пункті 3 статті 1277 речення: «за місцезнаходженням нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна — місцезнаходженням основної частини рухомого майна» замінити наступним реченням: «на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом за місцем її відкриття».
 
Відхилено Частина третя статті 1277 ЦК України залишена у чинній редакції.  2. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 892) доповнити статтею 11-1 такого змісту:
«Стаття 11-1. Забезпечення реалізації права на спадкування
1. У разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.
2. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна – основна частина рухомого майна знаходиться на території, передбаченій частиною першою цієї статті, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.
3. Спадкова справа підлягає реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України».
3. Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 44, ст. 2040) доповнити статтею 9-1 такого змісту:
«Стаття 9-1. Забезпечення реалізації права на спадкування
1. У разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця є населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затверджений рішенням Кабінету Міністрів України, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.
2. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна – основна частина рухомого майна знаходиться на території, передбаченій частиною першою цієї статті, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.
3. Спадкова справа підлягає реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України».
 
    -13- Сотник О.С.
П. 2 розділу І проекту закону викласти в такій редакції:
"2) у статті 1277:
а) частину 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Якщо місце відкриття спадщини визначено згідно з абзацом 2 частини 1 або абзацом 2 частини 2 статті 1221 цього Кодексу, то подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою зобов’язаний орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходженням основної частини рухомого майна.";
б) частину 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
" Якщо місце відкриття спадщини визначено згідно з абзацом 2 частини 1 або абзацом 2 частини 2 статті 1221 цього Кодексу, то спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцезнаходженням нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходженням основної частини рухомого майна.".".
 
Відхилено Частини перша та третя статті 1277 ЦК України залишена у чинній редакції.   
    -14- Гуляєв В.О.
Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» доповнити статтею 9-1 наступного змісту:
«Стаття 9-1. Забезпечення реалізації права на спадкування
1. Місцем відкриття спадщини після смерті особи, останнім місцем проживання якої була територія проведення антитерористичної операції, є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні цього майна, або вимоги кредиторів.
2. На підставі отриманої першої заяви нотаріусом заводиться спадкова справа, яка підлягає державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України».
Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» доповнити статтею 11-1 наступного змісту:
«1. Місцем відкриття спадщини після смерті особи, останнім місцем проживання якої була територія проведення антитерористичної операції, є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні цього майна, або вимоги кредиторів
2. На підставі отриманої першої заяви нотаріусом заводиться спадкова справа, яка підлягає державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано редакційно    
10. ІІ. Прикінцеві положення
 
-15- Ленський О.О.
Розділ другий «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. До 1 січня 2017 року місцем відкриття спадщини визначити місце подання першої заяви лише щодо спадкодавця, останнім місцем проживання якого є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та територія проведення антитерористичної операції».
Частину другу вважати частиною третьою відповідно.
 
Враховано редакційно итання забезпечення реалізації права спадкоємців на спадщину після спадкодавця, останнім місцем проживання якого була тимчасово окупована територія та територія проведення антитерористичної операції, доцільно вирішити у спеціальних Законах України, які втрачають силу з моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України та після шести місяців з дня завершення проведення антитерористичної операції.  ІІ. Прикінцеві положення
 
11. 1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.
 
-16- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Шевченко О.Л.
Пункти 1 та 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -17- Сотник О.С.
В п. 1 розділу ІІ проекту закону замінити "60" на "30".
 
Відхилено еобгрунтоване зволікання з набрання чинності законом порушує права спадкоємців, оскільки для прийняття спадщини або відмови від її прийняття встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.   
12. 2. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону:
 
-18- Сотник О.С.
В абз. 1 п. 2 розділу ІІ проекту закону замінити "60" на "30".
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом:
 
13. привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
14. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.