Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 1058 Цивільного кодексу України (щодо відповідальності банку за порушення умов договору банківського вкладу (депозиту) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до статті 1058 Цивільного кодексу України (щодо відповідальності банку за порушення умов договору банківського вкладу (депозиту)
 
   Про внесення змін до статті 1058 Цивільного кодексу України щодо відповідальності банку за порушення умов договору банківського вкладу (депозиту)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
3. 1. Ст. 1058 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 з наступними змінами) доповнити новою частиною 4 такого змісту:
 
   1. Статтю 1058 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356 із наступними змінами) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
4. «4. За порушення банком строків повернення грошової суми (вкладу) банк сплачує вкладнику неустойку (пеню) у розмірі одного відсотка від вказаної в договорі суми вкладу за кожний день прострочення виконання зобов‘язання, включаючи день сплати.».
 
-1- Сидорович Р.М.
Абзац другий пункту 1 Проекту Закону викласти у такій редакції:
«4. У разі порушення встановлених договором строків повернення вкладнику банківського вкладу (депозиту), банк на вимогу вкладника зобов’язаний повернути грошову суму (вклад) у повному обсязі з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від суми банківського вкладу (депозиту).
За домовленістю сторін у договорі банківського вкладу (депозиту) може бути передбачена пеня за прострочення повернення грошової суми (вкладу) у розмірі, який не може перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України за кожний день прострочення».
 
Враховано   «4. У разі порушення встановлених договором строків повернення вкладнику банківського вкладу (депозиту) банк на вимогу вкладника зобов’язаний повернути грошову суму (вклад) у повному обсязі з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від суми банківського вкладу (депозиту).
За домовленістю сторін у договорі банківського вкладу (депозиту) може бути передбачена пеня за прострочення повернення грошової суми (вкладу) у розмірі, який не може перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України за кожний день прострочення».
 
5. 2. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення.

   2. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.