Кількість абзаців - 113 Таблиця поправок


Про добровільне об'єднання територіальних громад (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про добровільне об’єднання територіальних громад
 
   Про добровільне об’єднання територіальних громад
 
2. Цей Закон встановлює порядок об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та надання державної підтримки об’єднаним територіальним громадам.
 
-1- Новак Н.В.
Преамбулу проекту Закону виключити.
 
Враховано      
3. Розділ І
 
   Розділ І
 
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом
 
   Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом
 
6. 1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст.
 
-2- Новак Н.В.
В тексті проекту Закону слова "об’єднання територіальних громад" в усіх відмінках замінити словами "добровільного об’єднання територіальних громад" у відповідному відмінку.
 
Враховано   1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст.
 
7. Стаття 2. Принципи об’єднання територіальних громад
 
   Стаття 2. Принципи добровільного об’єднання територіальних громад
 
8. 1. Об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких принципів:
 
-3- Новак Н.В.
Абзаци другий – шостий частини першої статті 2 вважати пунктами 1 – 5.
 
Враховано   1. Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких принципів:
 
9. конституційності та законності;
 
   1) конституційності та законності;
 
10. добровільності;
 
   2) добровільності;
 
11. економічної ефективності;
 
   3) економічної ефективності;
 
12. державної підтримки;
 
-4- Федорук М.Т.
Доповнити перелік принципів статті 2 такою позицією: "повсюдності місцевого самоврядування".
 
Враховано   4) державної підтримки;
5) повсюдності місцевого самоврядування;
 
13. прозорості та відкритості.
 
-5- Бойко О.П.
Ледовських О.В.
Частину першу статті 2 доповнити словами:
"субсидіарності;
відповідальності"
 
Враховано частково   6) прозорості та відкритості;
7) відповідальності.
 
14. Стаття 3. Суб’єкти об’єднання територіальних громад
 
   Стаття 3. Суб’єкти добровільного об’єднання територіальних громад
 
15. 1. Суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст.
 
-6- Новак Н.В.
Частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
"1. Суб’єктами прийняття рішень у межах повноважень щодо добровільного об’єднання територіальних громад є:
1) територіальні громади сіл, селищ, міст;
2) сільська, селищна, міська рада;
3) сільський, селищний, міський голова;
4) районна, обласна рада;
5) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;
6) обласна державна адміністрація;
7) Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
#-10027
9) Верховна Рада України".
 
Відхилено   1. Суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст.
 
16. 2. Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою, громада, центром якої визначено селище, – селищною, а громада, центром якої визначено село, – сільською територіальною громадою.
 
-7- Новак Н.В.
Частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
"2. Територіальна громада, утворена внаслідок добровільного об’єднання територіальних громад навколо міста, є міською територіальною громадою, навколо селища – селищною, добровільне об'єднання територіальних громад сіл є сільською територіальною громадою".
 
Відхилено   2. Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою, громада, центром якої визначено селище, – селищною, а громада, центром якої визначено село, – сільською територіальною громадою.
 
17. Стаття 4. Основні умови об’єднання територіальних громад
 
-8- Новак Н.В.
В назві статті 4 після слова "умови" доповнити словом "добровільного".
 
Враховано   Стаття 4. Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад
 
18. 1. Об’єднання територіальних громад здійснюється за таких умов:
 
-9- Федорук М.Т.
Абзац перший частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
"1. Об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких умов:".
 
Враховано   1. Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких умов:
 
19. 1) об’єднана територіальна громада може включати територіальні громади, які до об’єднання були суміжними територіальними громадами;
 
-10- Новак Н.В.
Пункт 1 частини першої статті 4 виключити, у зв’язку з цим пункти 2, 3, 4 вважати пунктами 1, 2, 3.
 
Враховано      
20. 2) у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;
 
-11- Новак Н.В.
Пункт 2 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
"1) у складі територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання територіальних громад, не може перебувати інша територіальна громада".
 
Відхилено   1) у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;
 
21. 3) територія об’єднаної територіальної громади повинна бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади повинні відповідати межам суміжних територіальних громад;
 
-12- Федорук М.Т.
Пункт 3 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
"2) межі територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання територіальних громад, визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися".
 
Враховано редакційно   2) територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися;
 
22. 4) об’єднана територіальна громада повинна бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;
 
   3) об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;
 
23. 5) відстань від адміністративного центру об’єднаної територіальної громади до найвіддаленішого населеного пункту такої громади визначається з урахуванням доступності основних публічних послуг (адміністративних, соціальних та інших послуг), що надаються на території такої громади (час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги не повинен перевищувати 30 хвилин);
 
-13- Федорук М.Т.
Пункт 5 частини першої статті 4 виключити, у зв’язку з цим пункти 6, 7 вважати пунктами 4, 5.
 
Враховано      
24. 6) під час об’єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші фактори, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади;
 
-14- Новак Н.В.
В пункті 6 частини першої статті 4 слова "під час об’єднання територіальних громад" замінити словами "при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад", а слово "фактори" замінити словом "чинники".
 
Враховано   4) при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади;
 
25. 7) якість надання публічних послуг населенню об’єднаної територіальної громади не може бути нижчою, ніж до об’єднання територіальних громад.
 
-15- Федорук М.Т.
Гуляєв В.О.
Пункт 7 частини першої статті 4 викласти в такій редакції: "7) якість та доступність публічних послуг, що надаються в територіальній громаді, утвореній внаслідок добровільного об’єднання, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання територіальних громад".
 
Враховано редакційно   5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.
 
26. 2. У разі коли до складу об’єднаної територіальної громади передбачається входження територіальної громади, що розміщується на території суміжного району в межах території Автономної Республіки Крим, області, на розгляд Верховної Ради України вносяться в установленому порядку пропозиції щодо зміни меж відповідних районів.
 
-16- Новак Н.В.
Зміст частини другої статті 4 відобразити в статті 7, у зв’язку з цим частини третю-п’яту вважати частинами другою-четвертою.
 
Враховано      
    -17- Гуляєв В.О.
В частині другій слово "пропозиції" замінити словом "подання"
 
Враховано по суті в статті 7   
27. 3. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади.
 
-18- Новак Н.В.
Частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
"2. Місцезнаходженням органів місцевого самоврядування територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання територіальних громад, визначається населений пункт (село, селище, місто), який має найбільш розвинену інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади".
 
Відхилено   2. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади.
 
28. 4. Об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів
 
-19- Новак Н.В.
В частині четвертій статті 4 після слів "населених пунктів" доповнити словами і знаками "як сільської та міської місцевості".
 
Враховано   3. Добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості.
 
29. 5. Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміністративним центром.
 
-20- Новак Н.В.
Частину п’яту статті 4 викласти в такій редакції:
"4. Найменування об’єднаної територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання територіальних громад, як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), в якому знаходяться відповідні органи місцевого самоврядування".
 
Відхилено   4. Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміністративним центром.
 
30. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
31. ПОРЯДОК ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 
-21- Новак Н.В.
У назві Розділу ІІ після слова "порядок" доповнити словом "добровільного".
 
Враховано   ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 
32. Стаття 5. Ініціювання об’єднання територіальних громад
 
-22- Новак Н.В.
У назві статті 5 після слова "порядок" доповнити словом "добровільного".
 
Враховано   Стаття 5. Ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад
 
33. 1. Ініціаторами об’єднання територіальних громад можуть бути сільський, селищний, міський голова, депутати сільської, селищної, міської ради, члени територіальної громади.
 
-23- Федорук М.Т.
У частині першій статті 5:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст можуть бути:
1) сільський, селищний, міський голова;
2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради;
3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи";
абзац другий виключити.
 
Враховано   1. Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст можуть бути:
1) сільський, селищний, міський голова;
2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради;
3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;
4) органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади).
 
    -24- Бойко О.П.
Ледовських О.В.
Частину першу статті 5 доповнити словами: "органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ним інтересів територіальної громади у кількості понад 60% членів відповідної територіальної громади)"
 
Враховано редакційно    
34. Ініціатор забезпечує підготовку пропозиції щодо ініціювання об’єднання територіальних громад, яка подається на розгляд сільської, селищної, міської ради.
 
      
35. 2. Прийняте в установленому порядку сільською, селищною, міською радою рішення про надання згоди на об’єднання територіальних громад є підставою для сільського, селищного, міського голови для звернення до інших суміжних територіальних громад з пропозицією про їх об’єднання та утворення спільної робочої групи з підготовки проекту договору про об’єднання територіальних громад (далі – договір про об’єднання).
 
-25- Новак Н.В.
Частину другу статті 5 виключити, замінивши її новими частинами другою, третьою такого змісту:
"2. Пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинна, зокрема, містити:
1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;
2) визначення місцезнаходження органів місцевого самоврядування територіальної громади, що утворюється внаслідок добровільного об’єднання територіальних громад та її найменування.
3. Сільський, селищний, міський голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.".
 
Враховано редакційно   2. Пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинна, зокрема, містити:
1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;
2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування.
3. Сільський, селищний, міський голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.
4. Порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається сільською, селищною, міською радою.
 
    -26- Бойко О.П.
Ледовських О.В.
Статтю 5 доповнити частиною третьою:
"3. Питання об’єднання територіальних громад може бути винесено на розгляд відповідної ради в порядку місцевої ініціативи відповідно до статті 9 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 
Враховано редакційно    
    -27- Федорук М.Т.
Статтю 5 доповнити частиною такого змісту: "4. Порядок проведення громадського обговорення з питань передбачених цим Законом визначається сільською, селищною, міською радою".
 
Враховано    
36. Стаття 6. Утворення спільної робочої групи
 
-28- Новак Н.В.
Назву статті 6 викласти в такій редакції: "Порядок підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад".
 
Враховано   Стаття 6. Порядок підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад
 
37. 1. Сільський, селищний, міський голова з метою об’єднання в єдину територіальну громаду надсилає пропозицію щодо об’єднання територіальних громад відповідному сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади.
 
-29- Новак Н.В.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
"1. Сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад надсилає пропозицію про таке об’єднання сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади".
 
Враховано   1. Сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад надсилає пропозицію про таке об’єднання сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади.
 
38. 2. Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує протягом 30 днів з дати надходження пропозиції щодо об’єднання територіальних громад її вивчення, а також проведення громадського обговорення, після чого така пропозиція подається на розгляд відповідної ради для прийняття рішення про надання згоди на об’єднання територіальних громад чи відмову та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.
 
-30- Новак Н.В.
Частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
"2. Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди".
 
Враховано   2. Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди.
 
    -31- Гуляєв В.О.
В частині другій слова "чи відмову та делегування представника (представників) до спільної робочої групи" замінити словами "та делегування представника (представників) до спільної робочої групи, чи відмову"
 
Враховано редакційно    
39. 3. У разі прийняття рішення про надання згоди на об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, забезпечує утворення спільної робочої групи з підготовки проекту договору про об’єднання та повідомляє Раду міністрів Автономної Республіки Крим, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, відповідну обласну державну адміністрацію, обласну раду.
 
-32- Новак Н.В.
Абзац перший частини третьої статті 6 викласти в такій редакції:
"3. У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад та інформує про це Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласну раду, обласну державну адміністрацію".
 
Враховано   3. У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад та інформує про це Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласну раду, обласну державну адміністрацію.
Спільна робоча група формується з однакової кількості представників від кожної територіальної громади, що об’єднується.
 
    -33- Гуляєв В.О.
Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
"У разі прийняття відповідною радою суміжної територіальної громади рішення про надання згоди на об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, забезпечує утворення спільної робочої групи з підготовки проекту договору про об’єднання та повідомляє Раду міністрів Автономної Республіки Крим, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, відповідну обласну державну адміністрацію, обласну раду. Якщо жодна з суміжних територіальних громад, які отримали пропозицію щодо об’єднання територіальних громад, не надає в установленому цим законом порядку згоди на таке об’єднання, спільна робоча група не утворюється.
Утворення спільної робочої групи є початком процедури об’єднання територіальних громад".
 
Враховано частково    
    -34- Бойко О.П.
Ледовських О.В.
Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
"3. Сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, забезпечує утворення спільної робочої групи з підготовки проекту договору про об’єднання та повідомляє Раду міністрів Автономної Республіки Крим,Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідну обласну державну адміністрацію.
Спільна робоча група формується з однаковою кількістю представництва від кожної територіальної громади, що об’єднається".
 
Враховано частково    
    -35- Дехтярчук О.В.
Пункт 3 статті 6 викласти в такій редакції:
"У разі прийняття рішення про надання згоди на об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова (або особа що виконує його обов’язки), який ініціював об’єднання, забезпечує утворення спільної робочої групи (яка утворюється розпорядженням сільського, селищного, міського голови) з підготовки проекту договору про об’єднання та повідомляє Раду міністрів Автономної Республіки Крим, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, відповідну обласну державну адміністрацію, обласну раду".
 
Враховано частково    
40. Утворення спільної робочої групи є початком процедури об’єднання територіальних громад.
 
-36- Новак Н.В.
Абзац другий частини третьої статті 6 виключити.
 
Відхилено   Утворення спільної робочої групи є початком процедури добровільного об’єднання територіальних громад.
 
41. 4. Спільна робоча група готує проект договору про об’єднання.
 
-37- Новак Н.В.
Частину четверту статті 6 викласти в такій редакції "4. Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад".
 
Враховано   4. Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
 
42. Стаття 7. Підготовка проекту договору про об’єднання
 
-38- Новак Н.В.
Назву статті 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Вимоги до проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад".
 
Враховано   Стаття 7. Вимоги до проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад
 
43. 1. Проект договору про об’єднання повинен, зокрема, містити:
 
-39- Новак Н.В.
Абзац перший частини першої статті 7 викласти в такій редакції: "1. Проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад повинні, зокрема, містити:".
 
Враховано   1. Проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад повинні, зокрема, містити:
 
44. 1) перелік територіальних громад, що входитимуть до об’єднаної територіальної громади, з визначенням відповідних населених пунктів;
 
-40- Новак Н.В.
Пункт 1 частини першої статті 7 викласти в такій редакції: "1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів".
 
Враховано   1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;
 
45. 2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування;
 
-41- Новак Н.В.
Пункт 2 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
"2) визначення місцезнаходження органів місцевого самоврядування територіальної громади, що утворюється внаслідок добровільного об’єднання територіальних громад, та її найменування".
 
Відхилено   2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування;
 
46. 3) схематичну карту території об’єднаної територіальної громади;
 
-42- Новак Н.В.
Пункти 3, 4 частини першої статті 7 виключити, у зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 3.
 
Враховано      
47. 4) порядок та умови реалізації повноважень, об’єднання об’єктів комунальної власності, а також коштів бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створення для цього відповідних органів та служб, що діють у період до формування органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади;
 
-43- Дехтярчук О.В.
У статті 7 виключити пункт 4 частини першої, оскільки вказані порядок та умови об’єднання об’єктів комунальної власності, коштів бюджетів повинні визначатись Законом
 
Враховано      
48. 5) план організаційних заходів щодо об’єднання територіальних громад.
 
-44- Новак Н.В.
В пункті 5 частини першої статті 7 після слова "щодо" доповнити словом "добровільного".
 
Враховано   3) план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
 
49. 2. Сільські, селищні, міські голови забезпечують протягом 60 днів проведення громадського обговорення підготовленого спільною робочою групою проекту договору про об’єднання, за результатами якого сільські, селищні, міські голови вносять питання про схвалення його проекту на розгляд сільських, селищних, міських рад.
 
-45- Новак Н.В.
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
"2. Сільські, селищні, міські голови забезпечують громадське обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад, яке проводиться протягом 30 днів з дня їх подання до відповідної сільської, селищної, міської ради.
За результатами громадського обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад спільна робоча група протягом 10 днів готує їх остаточну редакцію.
Сільські, селищні, міські голови вносять питання про схвалення остаточної редакції проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад на розгляд відповідно сільських, селищних, міських рад.
Рішення про схвалення остаточної редакції проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад приймається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дня внесення відповідного питання на їх розгляд".
 
Враховано   2. Сільські, селищні, міські голови забезпечують громадське обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад, яке проводиться протягом 30 днів з дня їх подання до відповідної сільської, селищної, міської ради.
За результатами громадського обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад спільна робоча група протягом 10 днів готує їх остаточну редакцію.
Сільські, селищні, міські голови вносять питання про схвалення остаточної редакції проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад на розгляд відповідно сільських, селищних, міських рад.
 
50. Рішення про схвалення проекту договору про об’єднання приймається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дати проведення громадського обговорення його проекту.
 
   Рішення про схвалення остаточної редакції проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад приймається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дня внесення відповідного питання на їх розгляд.
 
51. 3. Схвалений сільськими, селищними, міськими радами проект договору про об’єднання у п’ятиденний строк подається спільною робочою групою Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для розгляду та погодження.
 
-46- Новак Н.В.
Зміст частини третьої статті 7 відобразити у вигляді окремих частин третьої – дев’ятої та викласти їх у такій редакції:
"3. Схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад у п’ятиденний строк подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.
4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад готує відповідний висновок, який затверджується постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
5. У разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне об’єднання територіальних громад або про проведення місцевого референдуму щодо підтримки об’єднання територіальних громад.
6. У разі встановлення невідповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація повертає його на доопрацювання у порядку, встановленому цим Законом.
7. У разі прийняття сільськими, селищними, міськими радами рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі сільський, селищний, міський голова територіальної громади, в якій ініційовано питання про добровільне об’єднання територіальних громад, звертається з поданням до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади.
8. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада протягом 30 днів розглядає подання про утворення об’єднаної територіальної громади та приймає відповідне рішення.
9. Якщо до складу об’єднаної територіальної громади передбачається входження територіальної громади, розташованої на території суміжного району, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада звертається з поданням до Верховної Ради України щодо зміни меж відповідних районів у порядку, визначеному законом. У такому разі питання про утворення об’єднаної територіальної громади розглядається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою протягом 30 днів з дня набрання чинності рішенням Верховної Ради України про зміну меж відповідних районів".
У зв’язку з цим, частину четверту вважати частиною одинадцятою.
 
Враховано   3. Схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад у п’ятиденний строк подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.
 
    -47- Бойко О.П.
Ледовських О.В.
В абзаці першому частини третьої статті 7 вилучити слова "та погодження"
 
Враховано частково    
52. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація опрацьовує протягом 10 робочих днів проект договору про об’єднання на предмет його відповідності умовам об’єднання територіальних громад, що визначені цим Законом, та готує відповідний висновок.
 
   4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад готує відповідний висновок, що затверджується постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
 
53. У разі невідповідності проекту договору про об’єднання умовам об’єднання територіальних громад Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація повертає його спільній робочій групі на доопрацювання разом з відповідним висновком.
 
   5. У разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне об’єднання територіальних громад або про проведення місцевого референдуму щодо підтримки об’єднання територіальних громад.
 
54. У разі відповідності проекту договору про об’єднання умовам об’єднання територіальних громад Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація погоджує та подає його Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді для схвалення проекту договору про об’єднання та прийняття рішення про об’єднання територіальних громад разом з відповідним висновком.
 
-48- Бойко О.П.
Ледовських О.В.
В абзаці четвертому частини третьої статті 7 вилучити слова "погоджує та"
 
Враховано частково   6. У разі встановлення невідповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація повертає його на доопрацювання у порядку, встановленому цим Законом.
7. У разі прийняття сільськими, селищними, міськими радами рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі сільський, селищний, міський голова територіальної громади, в якій ініційовано питання про добровільне об’єднання територіальних громад, звертається з поданням до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади.
8. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада протягом 30 днів розглядає подання про утворення об’єднаної територіальної громади та приймає відповідне рішення.
9. Якщо до складу об’єднаної територіальної громади передбачається входження територіальної громади, розташованої на території суміжного району, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада звертається з поданням до Верховної Ради України щодо зміни меж відповідних районів у порядку, визначеному законом. У такому разі питання про утворення об’єднаної територіальної громади розглядається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою протягом 30 днів з дня набрання чинності рішенням Верховної Ради України про зміну меж відповідних районів.
 
55. 4. Договір про об’єднання укладається у письмовій формі сільськими, селищними, міськими головами після схвалення його проекту Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.
 
-49- Новак Н.В.
Частину четверту статті 7 виключити.
 
Враховано      
56. Договір про об’єднання та рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про об’єднання територіальних громад набирають чинності одночасно з дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними не встановлено пізніший строк.
 
      
57. Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади
 
-50- Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
Статті 8, 9 об’єднати та викласти в редакції статті 8 наступного змісту:
"Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади
1. Повноваження органів місцевого самоврядування, сільського, селищного, міського голови територіальних громад, що об’єдналися, припиняються з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, сільським, селищним, міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада одночасно з прийняттям рішення про утворення об’єднаної територіальної громади призначає перші місцеві вибори депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та відповідно сільського, селищного, міського голови.
3. Органи місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади є правонаступниками активів і пасивів (зобов’язань) органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися.
4. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду.
5. Бюджет об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Перспективного плану об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, розробляється з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством.
6. Заходи щодо припинення в результаті ліквідації органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, як юридичних осіб здійснює ліквідаційна комісія відповідно до закону, яка утворюється новообраною сільською, селищною, міською радою.
7. У період з дня набрання чинності рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади до формування органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється".
У зв’язку з цим, статті 10, 11, 12 вважати відповідно статтями 9, 10, 11.
 
Враховано   Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади
 
58. 1. До формування місцевої ради та її виконавчих органів об’єднаної територіальної громади відповідні органи місцевого самоврядування та сільські, селищні, міські голови територіальних громад сіл, селищ, міст, що вирішили об’єднатися, і надалі здійснюють свої повноваження відповідно до умов договору про об’єднання.
 
-51- Новак Н.В.
Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
"1. Органи місцевого самоврядування та сільські, селищні, міські голови територіальних громад, що об’єднуються, здійснюють свої повноваження до формування місцевої ради, її виконавчого органу та обрання сільського, селищного, міського голови територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання територіальних громад.".
 
Відхилено   1. Повноваження органів місцевого самоврядування, сільського, селищного, міського голови територіальних громад, що об’єдналися, припиняються з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, сільським, селищним, міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
 
59. 2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада одночасно з прийняттям рішення про об’єднання територіальних громад:
 
-52- Новак Н.В.
Частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
"2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада одночасно з прийняттям рішення про утворення об’єднаної територіальної громади призначає перші місцеві вибори депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та відповідно сільського, селищного, міського голови".
 
Враховано   2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада одночасно з прийняттям рішення про утворення об’єднаної територіальної громади призначає перші місцеві вибори депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та відповідно сільського, селищного, міського голови.
 
60. 1) призначає перші місцеві вибори депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та відповідно сільського, селищного, міського голови;
 
      
61. 2) у разі об’єднання територіальних громад, що розміщуються на територіях суміжних районів, або територіальної громади міста з територіальними громадами села, селища, міста приймає рішення про внесення на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо зміни меж міст, районів.
 
-53- Гуляєв В.О.
В пункті 2 частини другої статті 8 слово "пропозиції" замінити словом "подання".
 
Враховано по суті в статті 7     
62. 3. Новообрана сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади після обрання не менш як двох третин депутатів загального складу ради підлягає державній реєстрації як юридична особа у порядку, встановленому законом.
 
-54- Новак Н.В.
Частини третю, четверту статті 8 виключити, у зв’язку з цим частини п’яту, шосту вважати частинами третьою, четвертою.
 
Враховано      
63. 4. Порядок формування, організації роботи органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади та їх посадових осіб визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
      
64. 5. Органи місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади є правонаступниками прав і обов’язків органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися.
 
   3. Органи місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади є правонаступниками активів і пасивів (зобов’язань) органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися.
 
65. 6. Бюджет об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, розробляється з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством.
 
-55- Новак Н.В.
Частину 6 статті 8 викласти у вигляді двох частин такого змісту:
"4. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду.
5. Бюджет об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до перспективного плану об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, розробляється з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством".
 
Враховано з редакційним уточненням  4. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду.
5. Бюджет об’єднаної територіальної громади розробляється з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством.
 
66. Стаття 9. Припинення сільської, селищної, міської ради та їх виконавчих органів як юридичних осіб
 
      
67. 1. Прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою рішення про об’єднання територіальних громад є підставою для припинення сільських, селищних, міських рад територіальних громад, що об’єдналися, та їх виконавчих органів як юридичних осіб.
 
-56- Новак Н.В.
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
"1. Повноваження органів місцевого самоврядування, сільського, селищного, міського голови територіальних громад, що об’єдналися, припиняються з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, сільським, селищним, міським головою, зазначеними в статті 8 цього Закону.".
 
Враховано в статті 8     
68. 2. Після припинення органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна обласна рада приймає рішення про ліквідацію відповідних органів місцевого самоврядування та утворення ліквідаційної комісії.
 
-57- Новак Н.В.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
"2. Припинення органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, як юридичних осіб здійснює виконавчий орган новообраної сільської, селищної, міської ради, на який покладаються обов’язки ліквідаційної комісії відповідно до закону".
 
Відхилено   6. Заходи щодо припинення в результаті ліквідації органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, як юридичних осіб здійснює ліквідаційна комісія відповідно до закону, яка утворюється новообраною сільською, селищною, міською радою.
 
69. Право підписувати документи, пов’язані з припиненням органів місцевого самоврядування територіальних громад сіл, селищ, міст, що об’єдналися, надається голові ліквідаційної комісії.
 
-58- Новак Н.В.
Абзаци другий, третій частини другої статті 9 виключити.
 
Враховано      
70. Органи місцевого самоврядування припиняються як юридичні особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про їх припинення у порядку, встановленому законом.
 
      
71. 3. У період з дати набрання чинності рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про об’єднання територіальних громад до формування органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади:
 
-59- Новак Н.В.
Частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
"3. У період з дня набрання чинності рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади до формування органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється.".
 
Враховано в статті 8  7. У період з дня набрання чинності рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади до формування органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється.
 
72. відчуження об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єднуються,;
 
      
73. надання об’єктів права комунальної власності в користування (оренду, концесію тощо) може здійснюватися виключно за умови подальшого підтвердження такого надання рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади. У разі коли місцева рада об’єднаної територіальної громади не підтверджує рішення про надання у користування об’єктів права комунальної власності, рішення про надання у користування втрачає чинність.
 
      
74. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
75. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 
   ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 
76. Стаття 10. Форми державної підтримки об’єднання територіальних громад
 
   Стаття 9. Форми державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад
 
77. 1. Держава здійснює організаційну, методичну та фінансову підтримку об’єднання територіальних громад.
 
-60- Бойко О.П.
Ледовських О.В.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
"1. Держава здійснює мотиваційну, інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку об’єднання територіальних громад"
 
Враховано частково   1. Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад.
 
78. 2. Координацію заходів з надання підтримки об’єднанню територіальних громад, які проводяться органами виконавчої влади, здійснює Кабінет Міністрів України.
 
-61- Новак Н.В.
Частину другу статті 10 виключити, у зв’язку з цим частини третю, четверту вважати частинами другою, третьою.
 
Враховано      
79. 3. Організаційну підтримку та сприяння в об’єднанні територіальних громад здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації.
 
-62- Новак Н.В.
Частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
"2. Організаційну підтримку та сприяння об’єднанню територіальних громад забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації".
 
Враховано редакційно   2. Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
 
    -63- Бойко О.П.
Ледовських О.В.
У частині третій статті 10 після слів "Організаційну підтримку та" додати слова "інформаційно-просвітницьке".
 
Враховано    
80. 4. Методичне забезпечення об’єднання територіальних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
 
   3. Методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
 
81. Стаття 11. Фінансова підтримка державою об’єднання територіальних громад сіл та селищ
 
-64- Новак Н.В.
Назву статті 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст".
 
Враховано   Стаття 10. Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст
 
82. 1. Держава здійснює фінансову підтримку об’єднання територіальних громад сіл та селищ шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади у разі, коли межі території новоутвореної об’єднаної територіальної громади повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.
 
-65- Новак Н.В.
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
"1. Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади, якщо межі територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання територіальних громад, повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст".
 
Враховано з редакційним уточненням  1. Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.
 
83. 2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній територіальній громаді вносяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією за поданням місцевої ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не пізніше 15 серпня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.
 
-66- Федорук М.Т.
Дехтярчук О.В.
В частині другій статті 10 слово "серпня" замінити словом "липня".
 
Враховано   2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній територіальній громаді вносяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією за поданням місцевої ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.
 
84. 3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами новоутворених об’єднаних територіальних громад пропорційно площі новоутвореної об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення такої громади.
 
-67- Новак Н.В.
Частину третю статті 11 викласти в такій редакції:
"3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів".
 
Враховано   3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.
4. Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад визначається законом про Державний бюджет України.
5. Порядок надання субвенцій з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -68- Новак Н.В.
Доповнити статтю 11 законопроекту частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
"4. Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад визначається законом про Державний бюджет України.
5. Порядок надання субвенцій з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано    
85. Стаття 12. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області
 
-69- Кириленко І.Г.
Статтю 12 вилучити
 
Враховано      
    -70- Новак Н.В.
У назві та тексті статті 12 слова "Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області" замінити словами "Перспективний план об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст".
 
Відхилено    
86. 1. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією згідно з методикою формування спроможних територіальних громад і охоплює всю територію Автономної Республіки Крим, області.
 
      
87. 2. Методика формування спроможних територіальних громад розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-71- Новак Н.В.
В частині другій статті 12 слова "забезпечує формування та реалізує державну політику" словами "забезпечує формування державної політики".
 
Відхилено      
    -72- Івченко В.Є.
У статті 12 частину другу після слів "місцевого самоврядування" доповнити словами: "з врахуванням попереднього з’ясування думки відповідних місцевих громад щодо можливого об’єднання,"
 
Відхилено    
88. 3. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Ким, області схвалюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
      
89. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
90. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
91. 1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування.
 
-73- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
92. 2. Фінансова підтримка об’єднання територіальних громад відповідно до цього Закону здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом.
 
-74- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Пункт 2 Прикінцевих положень вилучити, у зв’язку з цим пункти 3, 4 вважати пунктами 2, 3.
 
Враховано      
93. 3. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) такі зміни:
 
   2. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) такі зміни:
 
94. 1) частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
 
-75- Новак Н.В.
Абзац другий пункту 3 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"1) частину першу статті 5 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:"
 
Враховано   1) частину першу статті 5 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
95. "сільських старост.";
 
-76- Новак Н.В.
Абзац третій пункту 3 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"старосту".
У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим".
 
Враховано   "старосту".
У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;
 
96. 2) статтю 6 викласти у такій редакції:
 
   2) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
97. "Стаття 6. Територіальні громади
 
   "Стаття 6. Територіальні громади
 
98. 1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.
 
   1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.
 
99. 2. Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть об’єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, створювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського голову.
 
   2. Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть об’єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, утворювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського голову.
 
100. 3. Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом, якщо це не призведе до зменшення обсягу та зниження якості послуг, що надаються жителям територіальної громади органами місцевого самоврядування.";
 
-77- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 3 Прикінцевих положень слова "якщо це не призведе до зменшення обсягу та зниження якості послуг, що надаються жителям територіальної громади органами місцевого самоврядування" вилучити
 
Враховано   3. Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, можуть вийти із складу об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному законом";
 
101. 3) доповнити Закон статтею 14-1 такого змісту:
 
-78- Новак Н.В.
Підпункт 3 пункту 3 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"3) доповнити статтею 14-1 такого змісту:
"Стаття 14-1. Староста.
1. У селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", за винятком населеного пункту, в якому знаходяться органи місцевого самоврядування такої територіальної громади, на строк її повноважень обирається староста.
2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.
3. Староста:
1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;
4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;
5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.
4. Положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади.
У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.
5. Староста обирається в порядку визначеному радою об’єднаної громади, якщо інше не встановлено законом.
6. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою".
 
Враховано з редакційним уточненням  3) доповнити статтею 14-1 такого змісту:
 
    -79- Кириленко І.Г.
Підпункт 3 пункту 3 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"Стаття 14-1. Сільський староста
1. У селах, селищах, що входять до складу утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" територіальної громади, за винятком її адміністративного центру, на строк повноважень сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади обирається сільський староста, який є членом її виконавчих органів у відповідному селі, селищі.
2. Сільський староста є посадовою особою місцевого самоврядування і здійснює функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Положенням про сільського старосту, яке затверджується рішенням сільської, селищної, міської ради відповідної об’єднаної територіальної громади.
3. У Положенні визначаються основні завдання сільського старости, його права і обов’язки, порядок дострокового припинення його повноважень, порядок звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю сільського старости.
4. Сільський староста обирається загальними зборами громадян за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними
5. Староста бере участь у засіданнях виконавчого комітету ради з правом голосу".
 
Враховано частково    
102. "Стаття 14-1. Сільський староста
 
   "Стаття 14-1. Староста
 
103. 1. У селах, селищах, що входять до складу утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" територіальної громади, за винятком її адміністративного центру, виконавчим органом сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади на строк її повноважень призначається сільський староста, який є представником виконавчих органів сільської, селищної ради у даному селі, селищі.
 
   1. У селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", за винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень місцевої ради.
 
104. 2. Староста виконує свої функції за контрактом (угодою), укладеним між ним та виконавчим комітетом сільської, селищної ради.
 
   2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.
 
105. 3. Контрактом (угодою) на основі цього Закону визначаються обсяг функцій старости, розмір оплати його послуг, інші умови за згодою сторін.
 
   3. Староста:
1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;
4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;
5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.
 
106. 4. Типова форма контракту (угоди) та рекомендовані розміри оплати послуг старости встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади.
У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.
5. Староста обирається в порядку, визначеному законом.
 
107. 5. Староста має право брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради з правом дорадчого голосу.".
 
-80- Власенко С.В.
Федорук М.Т.
Пункт 3 Прикінцевих положень доповнити підпунктом 4 такого змісту:
"4) частину четверту статті 51 викласти в такій редакції:
"4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, староста (старости)".
 
Враховано   6. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою";
4) частину четверту статті 51 викласти в такій редакції:
"4. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, староста (старости)".
3. У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання.
 
    -81- Новак Н.В.
Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту:
"У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання".
 
Враховано    
108. 4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
109. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
110. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
-82- Новак Н.В.
В абзаці третьому пункту 4 Прикінцевих положень слово "власні" замінити словом "свої".
 
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
111. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
112. Голова Верховної Ради
України

   Голова Верховної Ради
України