Кількість абзаців - 143 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України»
 
   Закон України
Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких Законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1. У Законі України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 40):
 
   5. У Законі України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст.904):
 
4. 1) у частині першій статті першої після слів «суспільно-політичних питань» доповнити словами «забезпечення національного діалогу»
 
   у статті 1:
частину першу після слів «суспільно-політичних питань» доповнити словами «забезпечення національного діалогу»;
 
5. 2) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
6. «2. Суспільне телебачення і радіомовлення України створюється у формі публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі - НСТУ), 100 відсотків акцій якого належить державі.
 
   «2. Суспільне телебачення і радіомовлення України утворюється у формі публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – НСТУ), 100 відсотків акцій якого належить державі.
 
7. НСТУ утворюється на базі Національної телекомпанії України, а також Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії "Культура", обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії "Крим", державних організацій Київської державної регіональної телерадіокомпанії, Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії, Новгород-Сіверської регіональної державної телерадіокомпанії «Сіверська», Криворізької регіональної державної телерадіокомпанії «Криворіжжя», Української студії телевізійних фільмів "Укртелефільм", що реорганізуються шляхом приєднання до Національної телекомпанії України.
 
-1- Томенко М.В.
До підпункту 2 пункту 1 проекту:
«Вважаємо, що НСТУ має включати дві юридичні особи: Суспільне телебачення України і Суспільне радіомовлення України.
У Законі України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 40):
частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
«На базі Національної телекомпанії України шляхом реорганізації утворює юридичну особу публічного права «Національну суспільну телекомпанію України»;
На базі Національної радіокомпанії України шляхом реорганізації утворює юридичну особу публічного права «Національну суспільну радіокомпанію України».
Утворення Національної суспільної телекомпанії України та Національної суспільної радіокомпанії України здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом
Органи місцевого самоврядування мають право створювати на базі обласних телерадіокомпаній суспільне регіональне телерадіомовлення відповідно до вимог чинного законодавства України»;»
 
Відхилено   НСТУ утворюється на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії "Культура", обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії "Крим", державних організацій "Київська державна регіональна телерадіокомпанія", "Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія", "Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія "Сіверська", "Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія "Криворіжжя", державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм", що реорганізуються шляхом приєднання до Національної телекомпанії України.
 
    -2- Чепинога В.М.
До підпункту 2 пункту 1 проекту:
«До п.2) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України» (реєстр. №1357 від 10.12.2014):
в редакції частини другої статті 1 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №40), запропонованій проектом Закону №1357 від 10.12.2014, в абзаці другому слова «обласних державних телерадіокомпаній» виключити.»
 
Відхилено    
    -3- Дубневич Я.В.
До підпункту 2 пункту 1 проекту:
«З абзацу першого статті 2 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» слова «обласних державних телерадіокомпаній» виключити.»
 
Відхилено    
    -4- Дубневич Я.В.
До підпункту 2 пункту 1 проекту:
"Статтю 2 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» доповнити новим абзацом такого змісту:
«Органи місцевого самоврядування створюють на базі обласних телерадіокомпаній регіональне громадське телерадіомовлення.»
 
Відхилено    
    -5- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Співаковський О.В.
До підпункту 2 пункту 1 проекту:
«У розділі І проекту Закону – з частинами 2 статті 1 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» виключити слова: «обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії «Крим», державних організацій Київської державної регіональної телерадіокомпанії, Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії, Новгород-Сіверської регіональної державної телерадіокомпанії «Сіверська», Криворізької регіональної державної телерадіокомпанії «Криворіжжя».»
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)   
    -6- Ленський О.О.
До підпункту 2 пункту 1 проекту:
«У розділі І у частині першій:
пункт 2) доповнити новим абзацом першим, а саме:
«Для забезпечення поступового та послідовного становлення Суспільного телебачення і радіомовлення України Кабінет Міністрів України на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», Державної телерадіокомпанії «Культура», обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіокомпанії «Крим», Київської державної телерадіокомпанії, Севастопольської державної телерадіокомпанії, Української студії телевізійних фільмів «Укртелефільм», що реорганізовуються, утворює юридичну особу публічного права «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі - НСТУ).».
Абзац перший вважати абзацом другим.
Обґрунтування: пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що базовим Законом у сфері регулювання діяльності акціонерних товариств є Закон України «Про акціонерні товариства».
 
Відхилено    
8. Утворення НСТУ здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.»;
 
-7- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Підпункт 2 пункту 1 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«НСТУ є об’єктом загальнодержавного значення. Відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі НСТУ, забороняється.»
 
Враховано   Утворення НСТУ здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
НСТУ є об’єктом загальнодержавного значення. Відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі НСТУ, забороняється»;
 
9. 3) частину першу статті 4 доповнити новим пунктом 1-1такого змісту:
 
-8- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Співаковський О.В.
До підпункту 2 пункту 1 проекту:
«Доповнити розділ І проекту Закону – частинами 3 та 4 статтю 1 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» наступного змісту:
«3. НСТУ є правонаступником усіх прав і обов’язків, в т.ч. на всі об’єкти права інтелектуальної власності юридичних осіб, визначених частиною другою цієї статті.
Внесення права користування земельними ділянками, наданими для розміщення юридичних осіб, визначених частиною другою цієї статті до статутного капіталу НСТУ здійснюється відповідно до нормативної оцінки таких ділянок, а у разі її відсутності - відповідно до експертної оцінки.
Внесення нерухомого майна до статутного капіталу НСТУ може здійснюватися на підставі обліку майна без попередньої державної реєстрації права власності на таке майно.
Державна реєстрація прав на нерухоме майно, внесене до статутного капіталу НСТУ, здійснюється на підставі передавального акта та акта оцінки майна, внесеного до статутного капіталу НСТУ. Передавальний акт та/або акт оцінки майна є документами, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на майно, внесене до статутного капіталу НСТУ.
Статутний капітал НСТУ формується за рахунок майна юридичних осіб, визначених у частині другій цієї статті, за винятком майна, яке відповідно до законодавства не може бути включене до статутного капіталу і закріплюється за НСТУ на праві господарського відання.
Під час утворення НСТУ, формування його статутного капіталу та припинення юридичних осіб, визначених частиною другою цієї статті, не застосовуються положення законодавства щодо:
попереднього дозволу Антимонопольного комітету України;
необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків;
неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених кредиторами;
проведення аудиторської перевірки фінансової звітності юридичних осіб, визначених частиною другою цієї статті.
До НСТУ не застосовуються пункт 22 частини першої статті 6 та частина п’ята статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».
Оприлюднення Кабінетом Міністрів України прийнятого рішення щодо утворення НСТУ є офіційним повідомленням для кредиторів про припинення юридичних осіб, визначених частиною другою цієї статті.
До завершення реорганізації телерадіоорганізацій, зазначених у частині другій цієї статті, належні їм ліцензії на мовлення є чинними до моменту ухвалення Національної радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про визнання недійсними відповідних ліцензій відповідно до вимог статті 17 цього закону.
На виконання вимог статті 5 цього Закону Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видає ліцензію НСТУ на другий загальнонаціональний канал мовлення багатоканальної ефірної телемережі.
4. Для забезпечення поступового та послідовного становлення регіонального Суспільного телебачення і радіомовлення обласні ради спільно з обласними державними адміністраціями створюють суспільне регіональне телерадіомовлення на базі обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії «Крим», державних організацій Київської державної регіональної телерадіокомпанії, Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії, Новгород-Сіверської регіональної державної телерадіокомпанії «Сіверська», Криворізької регіональної державної телерадіокомпанії «Криворіжжя», що реорганізуються шляхом перетворення у комунальні регіональної телерадіокомпанії.
Новоутворенні регіональні телерадіокомпанії Суспільного телебачення і радіомовлення є правонаступниками усіх прав і обов’язків, в т.ч. на всі об’єкти права інтелектуальної власності юридичних осіб, визначених абзацом першим частини четвертої цієї статті.
Органами управління регіональних телерадіокомпаній Суспільного телебачення і радіомовлення є Наглядові ради, Правління, Ревізійні комісії.
Склад, порядок формування, строк повноважень, основні напрямки діяльності цих органів визначається законодавством та Статутом регіональної телерадіокомпанії Суспільного телебачення і радіомовлення.
Наглядові ради забезпечують нагляд за діяльністю регіональних телерадіокомпаній Суспільного телебачення і радіомовлення. До Наглядової ради регіональної телерадіокомпанії Суспільного телебачення і радіомовлення входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп відповідної обласної ради поточного скликання та така ж кількість членів від регіональних громадських об’єднань, основним видом діяльності яких є діяльність визначена частиною першою статті 8 цього Закону.
Членом Наглядової ради може бути призначений громадянин
України з числа кваліфікованих фахівців у галузі журналістики,
юриспруденції, телерадіомовлення, управління, представників науки,
культури, мистецтва, які мають вищу освіту, стаж роботи у сфері
телерадіомовлення, зокрема наукової або педагогічної, не менше п’яти років, володіють державною мовою, проживають в Україні протягом останніх десяти років та на момент призначення не досягли встановленого законом пенсійного віку.
Не може бути призначена членом Наглядової ради особа, яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
Обласна рада оприлюднює через засоби масової інформації та направляє депутатським фракціям і групам в обласній раді оголошення про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатур приймаються обласною радою протягом 21 дня з дня
оприлюднення оголошення.
Протягом 14 днів після закінчення терміну прийняття пропозицій щодо кандидатур на посаду члена (членів) Наглядової ради постійна комісія обласної ради, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, попередньо обговорює запропоновані кандидатури і вносить на розгляд обласної ради відповідне подання по кожній кандидатурі з висновками і
рекомендаціями.
Голосування в обласній раді щодо призначення членом Наглядової ради відбувається по кожній кандидатурі в послідовності, визначеній попереднім рейтинговим голосуванням. Призначеною на посаду члена Наглядової ради вважається особа, за призначення якої проголосувала більшість від складу обласної ради.
У разі якщо кілька кандидатур при попередньому рейтинговому голосуванні набрали однакову кількість голосів, то черговість голосування щодо призначення кожного з них на посаду члена Наглядової ради визначається додатковим рейтинговим голосуванням стосовно цих кандидатур, яке проводиться безпосередньо перед голосуванням щодо призначення їх на посаду членів Наглядової ради.
У разі якщо за результатами голосування необхідної кількості членів Наглядової ради не призначено, проводиться допризначення з повторенням усієї процедури призначення, починаючи з оголошення обласної ради про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Наглядової ради.
Строк повноважень членів Наглядової ради становить чотири роки.
Суб’єкти права подання кандидатур на посаду члена Наглядової ради можуть ініціювати перед обласною радою дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради.
Правління є виконавчими органами регіональних телерадіокомпаній Суспільного телебачення і радіомовлення.
Ревізійні комісії контролюють фінансово-господарську діяльність правлінь регіональних телерадіокомпаній Суспільного телебачення і радіомовлення.
Правління та Ревізійні комісії обираються Наглядовими радами регіональних телерадіокомпаній Суспільного телебачення і радіомовлення.
Джерелами фінансування регіональних телерадіокомпаній Суспільного телебачення і радіомовлення можуть бути:
1) продаж власної теле- і радіопродукції, плата за користування авторськими та суміжними правами;
2) державний і місцеві бюджети;
3) добровільні і благодійні внески, пожертвування фізичних і юридичних осіб, крім анонімних;
4) інші надходження.
Майно регіональних телерадіокомпаній Суспільного телебачення і радіомовлення є комунальною власністю обласних рад.
Регіональні телерадіокомпанії Суспільного телебачення і радіомовлення отримують, продовжують строк дії та переоформляють ліцензію на мовлення у порядку, встановленому Законом України «Про телебачення і радіомовлення».
Редакційні статути регіональних телерадіокомпаній Суспільного телебачення і радіомовлення повинні відповідати вимогам Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
Редакційні статути затверджуються Наглядовими радами регіональних телерадіокомпаній Суспільного телебачення і радіомовлення».»
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)  2) частину першу статті 4 доповнити пунктом 1-1такого змісту:
 
10. «1-1) забезпечення рівного і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного життя до дискусійних форматів, зокрема у виглядів дебатів; «;
 
-9- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Абзац другий підпункту 3 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«1-1) забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у виглядів дебатів;»
 
Враховано   «1-1) забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у виглядів дебатів «;
 
11. 4) статтю 5 Закону викласти в такій редакції:
 
-10- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Абзац третій підпункту 4 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. НСТУ здійснює мовлення не менш ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі: суспільно-політичному та культурно-освітньому, на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та не менш ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах: суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному.»
 
Враховано   3) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
12. «Стаття 5. Мовлення НСТУ
 
-11- Томенко М.В.
До пункту 1 проекту:
«Доповнити статтею 5-1.такого змісту:
«5-1. Регіональне суспільне телерадіомовлення
Органи місцевого самоврядування мають право створювати на базі обласних телерадіокомпаній суспільне регіональне телерадіомовлення.»
 
Відхилено оправка не відповідає вимогам ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ  «Стаття 5. Мовлення НСТУ
 
13. 1. НСТУ здійснює мовлення не менш ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі: суспільно-політичному та культурно-освітньому та не менш ніж на трьох загальнонаціональних радіоканалах: суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному.»;
 
-12- Чепинога В.М.
До підпункту 4 пункту 1 проекту:
«До п.4) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України» (реєстр. №1357 від 10.12.2014):
- редакцію статті 5 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», запропоновану проектом Закону №1357 від 10.12.2014, доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. Регіональне суспільне телерадіомовлення
1. На базі обласних державних телерадіокомпаній створити регіональне суспільне телерадіомовлення.
Порядок фінансування регіонального суспільного телерадіомовлення визначається цим Законом».
 
Відхилено оправка не відповідає вимогам ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ  1. НСТУ здійснює мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурно-освітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та не менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах (суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному)»;
 
14. 5) Частину першу статті 6 доповнити абзацом другим:
 
-13- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Підпункт 5 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«5) Частину першу статті 6 доповнити абзацами такого змісту:
Статут НСТУ визначає повноваження акціонера, органи управління НСТУ та їх компетенцію з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Статут НСТУ має містити:
1) гарантії незалежності суспільного мовника;
2) заборону на втручання з боку акціонера, інших суб’єктів владних повноважень в його редакційну політику;
3) положення щодо повноважень Наглядової ради НСТУ;
4) положення щодо повноважень членів Правління НСТУ;
5) структуру НСТУ, у т.ч. положення щодо структурних підрозділів НСТУ, відповідальних за телевізійне та радіомовлення, регіональне телерадіомовлення;
6) положення щодо заборони відчуження, передачі, приватизації нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі НСТУ.»
 
Враховано   4) частину першу статті 6 доповнити вісьмома абзацами такого змісту:
 
15. «Статут НСТУ визначає повноваження акціонера з урахуванням особливостей цим Законом.»;
 
-14- Вінник І.Ю.
У пункті 1 підпункті 5 абзац другий викласти в такій редакції:
«Статут НСТУ визначає повноваження акціонера відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом».
 
Враховано частково (слова «відповідно до законодавства»)  «Статут НСТУ визначає повноваження акціонера, органів управління НСТУ та їх компетенцію відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Статут НСТУ має містити:
1) гарантії незалежності суспільного мовника;
2) заборону на втручання з боку акціонера, інших суб’єктів владних повноважень у його редакційну політику;
3) положення щодо повноважень Наглядової ради НСТУ;
4) положення щодо повноважень членів правління НСТУ;
5) структуру НСТУ, зокрема положення щодо структурних підрозділів НСТУ, відповідальних за телевізійне та радіомовлення, регіональне телерадіомовлення;
6) положення про заборону відчуження, передачі, приватизації нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі НСТУ»;
 
    -15- Сироїд О.І.
До підпункту 5 пункту 1 проекту:
«П. 5 ст. 1 Глави І законопроекту № 1357 виключити. Викласти статтю 6 Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Статут НСТУ
1. Статут НСТУ затверджується Кабінетом Міністрів України. Статут НСТУ визначає повноваження акціонера — Кабінету Міністрів України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом щодо надання повноважень акціонера Наглядовій раді НСТУ.
2. Зміни до Статуту НСТУ вносяться Кабінетом Міністрів України виключно на підставі та в межах подання Наглядової ради НСТУ. Кабінет Міністрів України не може вносити зміни до Статуту НСТУ, що суперечать положенням цього Закону.
3. Статут НСТУ відповідно до положень цього Закону має містити:
1)гарантії незалежності суспільного мовника,
2)заборону на втручання з боку акціонера, інших суб’єктів владних повноважень в його редакційну політику,
3)положення щодо повноважень Наглядової ради НСТУ,
4)положення щодо повноважень членів Правління НСТУ,
5)структуру НСТУ, у т.ч. положення щодо структурних підрозділів НСТУ, відповідальних за телевізійне та радіомовлення, регіональне телерадіомовлення,
6)положення щодо заборони відчуження, передачі, приватизації нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі НСТУ.»
 
Враховано частково (з третього по дев’ятий абзаци підпункту 4 пункту 5)   
    -16- Томенко М.В.
До підпункту 5 пункту 1 проекту:
«Статтю 6 Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Статути НСТРУ
1. Статути Національної суспільної телекомпанії України та Національної суспільної радіокомпанії України затверджуються Кабінетом Міністрів України.
2. Зміни до Статутів Національної суспільної телекомпанії України та Національної суспільної радіокомпанії України вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням відповідних Наглядових рад Національної суспільної телекомпанії України та Національної суспільної радіокомпанії України.»
 
Відхилено    
    -17- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Співаковський О.В.
До підпункту 5 пункту 1 проекту:
«Пункт 5) частини 1 розділу І проекту Закону – абзац другий частини 1 статті 6 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» викласти у такій редакції:
«Статут НСТУ визначає повноваження акціонера відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом».»
 
Враховано частково (слова «відповідно до законодавства») Поправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)   
    -18- Ленський О.О.
До підпункту 5 пункту 1 проекту:
«Пункт 5) викласти у такій редакції:
«5) Частину першу статті 6 доповнити абзацом другим:
«Статут НСТУ визначає повноваження акціонера відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом»;».
Обґрунтування: пропозиція вноситься у зв’язку з необхідністю уніфікації юридичної термінології. Так, в законопроекті в одному випадку йдеться про «розповсюдження і демонстрування фільмів», а в інших про «розповсюдження (показ) фільмів», що є порушенням нормотворчої техніки.»
 
Враховано частково (слова «відповідно до законодавства»)   
16. 6) частину другу статті 7 доповнити новими пунктами 1-1 та 8-1 такого змісту:
 
-19- Томенко М.В.
До підпункту 6 пункту 1 проекту:
«Частину першу статті 7 Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Наглядові ради НСТРУ
Нагляд за діяльністю НСТУ здійснюють Наглядові ради Національної суспільної телекомпанії України та Національної суспільної радіокомпанії України, що діють в межах повноважень, визначених цим Законом та Статутами.»
 
Відхилено оправка не відповідає вимогам ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ.  5) у частині другій статті 7:
доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
17. 1-1) призначає 4 членів до складу редакційної ради НСТУ»;
 
-20- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Абзац другий підпункту 6 пункту 1 законопроекту викласти в редакції:
«1-1) призначає 5 членів до складу редакційної ради НСТУ;»
 
Враховано   «1-1) призначає п’ять членів редакційної ради НСТУ»;
 
18. в пункті другому частини другої словосполучення «обирає на конкурсних засадах на чотири роки членів правління та голову правління НСТУ» замінити на «обирає на конкурсних засадах на чотири роки голову правління НСТУ та, за його поданням, членів правління й укладає з ними контракти»;
 
-21- Семерак О.М.
До підпункту 6 пункту 1 проекту:
«Вилучити з пункту 6 статті 1 слова «за його поданням»
 
Відхилено Поправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)  у пункті 2 слова «обирає на конкурсних засадах на чотири роки членів правління та голову правління НСТУ» замінити словами «обирає на конкурсних засадах на чотири роки голову правління НСТУ та, за його поданням, членів правління НСТУ, укладає з ними контракти»;
 
19. 8-1) встановлює умови розміру оплати праці працівників НСТУ»;
 
-22- Семерак О.М.
До підпункту 6 пункту 1 проекту:
«Пункт 6 статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
«2-1) Звільняє достроково голову правління НСТУ за відповідним поданням комітету ВРУ, до компетенції якого віднесено питання телерадіомовлення»
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)  доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1) встановлює умови та розмір оплати праці працівників НСТУ»;
 
20. 7) Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
 
   6) у статті 8:
частину першу викласти в такій редакції:
 
21. «1. До Наглядової ради НСТУ входять 8 представників від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання та дев’ять членів обраних громадськими об’єднаннями та асоціаціям, основним видом діяльності яких є діяльність:
 
   «1. До Наглядової ради НСТУ входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання та дев’ять членів від громадських об’єднань та асоціацій, основним видом діяльності яких є діяльність:
 
22. 1) у сфері освіти та науки;
 
   1) у сфері освіти та науки;
 
23. 2) у сфері забезпечення прав національних меншин;
 
   2) у сфері забезпечення прав національних меншин;
 
24. 3) у сфері фізичного виховання та спорту;
 
   3) у сфері фізичного виховання та спорту;
 
25. 4) у сфері журналістики;
 
   4) у сфері журналістики;
 
26. 5) у правозахисній сфері;
 
   5) у правозахисній сфері;
 
27. 6) у сфері захисту інтересів дітей та молоді;
 
   6) у сфері захисту інтересів дітей та молоді;
 
28. 7) у творчій сфері;
 
-23- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Абзац другий підпункту 7 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. До Наглядової ради НСТУ входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання та дев’ять членів від громадських об’єднань та асоціацій, основним видом діяльності яких є діяльність:»
1) у сфері освіти та науки;
2) у сфері забезпечення прав національних меншин;
3) у сфері фізичного виховання та спорту;
4) у сфері журналістики;
5) у правозахисній сфері;
6) у сфері захисту інтересів дітей та молоді;
7) у творчій сфері;
8) у сфері місцевого самоврядування;
9) у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.
У випадку, якщо кількість членів від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання дорівнює або є більшою за кількість членів, обраних на конференціях громадських об’єднань та асоціацій, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить додаткову конференцію усіх громадських організацій, що взяли участь в обранні членів Наглядової ради НСТУ, на якій обирає додаткових членів Наглядової Ради від громадських об’єднань та асоціацій у кількості, що перевищуватиме різницю на одну особу між кількістю обраних членів від депутатських фракцій і груп та громадських об’єднань та асоціацій.»
 
Враховано   7) у творчій сфері;
 
29. 8) у сфері місцевого самоврядування;
 
-24- Вінник І.Ю.
У пункті 1 підпункті 7 слова ти цифру «входять 8 представників» замінити на «входять по одному представнику».
 
Відхилено   8) у сфері місцевого самоврядування;
 
30. 9) у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.
 
-25- Папієв М.М.
Підпункт 7 пункту 1 викласти в такій редакції:
«1. До Наглядової ради НСТУ входять 8 представників від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання з урахуванням принципу пропорційного представництва та дев’ять членів обраних громадськими об’єднаннями та асоціаціям, основним видом діяльності яких є діяльність:
1)у сфері освіти та науки;
2)у сфері забезпечення прав національних меншин;
3)у сфері фізичного виховання та спорту;
4)у сфері журналістики;
5)у правозахисній сфері;
6)у сфері захисту інтересів дітей та молоді;
7)у творчій сфері;
8)у сфері місцевого самоврядування;
9)у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.»
 
Відхилено   9) у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.
Якщо кількість членів Наглядової ради НСТУ, обраних від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання, дорівнює або перевищує кількість членів, обраних від громадських об’єднань та асоціацій, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить додаткову конференцію всіх громадських організацій, що взяли участь в обранні членів Наглядової ради НСТУ, на якій додатково обирає членів Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій у кількості, що забезпечить їх перевищення на одну особу»;
 
31. 8) у частині четвертій слово «конференції» замінити словосполуками «відповідній конференції» у відповідному відмінку; «
 
-26- Семерак О.М.
До підпункту 7 пункту 1 проекту:
«У пункті 7 статті 1 словосполучення «до Наглядової ради НСТУ входять 8 представників від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання» замінити на «до Наглядової ради НСТУ входять по 1 представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання, сформованих на момент утворення Наглядової ради НСТУ»
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)  у частині четвертій слово «конференції» замінити словами «відповідній конференції» у відповідному відмінку;
 
32. 9) у частині четвертій статті 8 слова «всеукраїнських» у відповідних відмінках вилучити;
 
-27- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У підпункті 9 пункту 1 зміни викласти в такій редакції:
«9) у тексті статті слова «всеукраїнські громадські об’єднання» в усіх відмінках замінити совами «громадські об’єднання та асоціації» у відповідному відмінку, а у частині четвертій слово «бере» замінити словом «беруть» в усіх відмінках;
 
Враховано   у частині четвертій слово «бере» замінити словом «беруть» в усіх відмінках;
у тексті статті слова «всеукраїнське громадське об’єднання» в усіх відмінках і числах замінити совами «громадське об’єднання та асоціація» у відповідному відмінку і числі;
 
33. 10) частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції.
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
34. «5.Визначення осіб, що включаються до складу Наглядової ради НСТУ від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України, забезпечується комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого віднесено питання телерадіомовлення. Кожна депутатська фракція і група Верховної Ради України подає комітету Верховної Ради України, до компетенції якого віднесено питання телерадіомовлення по одній кандидатурі.
 
-28- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Підпункт 10 пункту 1 законопроекту викласти в редакції:
10) частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції.
«5. Депутатська фракція і група обирає члена Наглядової ради НСТУ за наявності позитивного висновку комітету Верховної Ради України, до компетенції якого віднесено питання телерадіомовлення щодо відповідності кандидата вимогам статті 9 цього Закону.
У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, призначеного за поданням депутатської фракції (групи) Верховної Ради України, депутатська фракція (група) Верховної Ради України, що висувала цього члена ухвалює рішення про обрання нового члена Наглядової ради НСТУ.
У випадку, якщо депутатська фракція чи група, що висувала члена НСТУ, який достроково припинив повноваження була розформована, комітет до компетенції якого віднесено питання телерадіомовлення, ухвалює аd-hос рішення щодо порядку обрання кандидатури до Наглядової ради НСТУ.
Член Наглядової ради НСТУ, який до призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство у цій партії. Він не може брати участі в партійній діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи.»
 
Враховано   «5. Депутатські фракції і групи обирають членів Наглядової ради НСТУ за наявності позитивного висновку комітету Верховної Ради України, до компетенції якого віднесено питання телерадіомовлення, щодо відповідності кандидата вимогам статті 9 цього Закону.
У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, обраного від депутатської фракції (групи), така депутатська фракція (група), ухвалює рішення про обрання нового члена Наглядової ради НСТУ.
У разі якщо депутатська фракція чи група, що обрала члена НСТУ, який достроково припинив повноваження, розформована, комітет Верховної Ради України до компетенції якого віднесено питання телерадіомовлення, ухвалює аd hос рішення щодо порядку обрання члена Наглядової ради НСТУ.
Член Наглядової ради НСТУ, який до призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство у цій партії. Він не може брати участі в партійній діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи»;
 
35. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, призначеного за поданням депутатської фракції і групи Верховної Ради України, депутатські фракції і групи Верховної Ради України вносять подання про заміщення вакантної посади члена Наглядової ради НСТУ.;
 
      
36. 11) у пункті 2 частині другій статті 9 слова «Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції» замінити на слова «законом про запобігання корупції»;
 
-29- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У зв’язку з дублюванням підпункту 11 у пункті 1 розділу І законопроекту привести у відповідність підпункти законопроекту.
 
Враховано   7) у пункті 2 частини другої статті 9 слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції»;
 
37. 11) у статті 12:
 
-30- Семерак О.М.
До другого підпункту 11 пункту 1 проекту:
«У статті 1, у зв’язку з дублюванням пункту 11, необхідно внести відповідні зміни до нумерації пунктів статті 1.»
 
Відхилено Поправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)  8) у статті 12:
 
38. у частині першій речення «Члени правління НСТУ мають відповідати вимогам, встановленим до членів Наглядової ради НСТУ цим Законом» вилучити;
 
-31- Семерак О.М.
До підпункту 11 пункту 1 проекту:
«У статті 1 «11) у статті 12:
«12) у статті 12:
у частині першій речення «Члени правління НСТУ мають відповідати вимогам, встановленим до членів Наглядової ради НСТУ цим Законом» та словосполучення ««за поданням голови правління» вилучити;
частину шостій викласти в такій редакції:
«6. На обраних голову та членів правління поширюються обмеження, передбачені частиною другою статті 9 цього Закону.
Наглядова рада НСТУ, у випадку невиконання вимог встановлених цією частиною, зобов’язана на найближчому засіданні припинити повноваження Голови або відповідного члена правління.»;
13) у статті 14:»
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)  третє речення частини першої виключити;
 
39. частину шостій викласти в такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
40. «6. На обраних голову та членів правління поширюються обмеження, передбачені частиною другою статті 9 цього Закону.
 
   «6. На голову та членів правління НСТУ поширюються обмеження, передбачені частиною другою статті 9 цього Закону.
 
41. Наглядова рада НСТУ, у випадку невиконання вимог встановлених цією частиною, зобов’язана на найближчому засіданні припинити повноваження Голови або відповідного члена правління.»;
 
   У разі невиконання вимог, встановлених цією частиною, Наглядова рада НСТУ, зобов’язана на найближчому засіданні припинити повноваження голови або відповідного члена правління НСТУ»;
 
42. 12) у статті 14:
 
-32- Чепинога В.М.
До підпункту 12 пункту 1 проекту:
«До п.12) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України» (реєстр. №1357 від 10.12.2014):
- доповнити п.12) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України» №1357 від 10.12.2014 новими частинами такого змісту:
назву статті 14 «Стаття 14. Джерела фінансування НСТУ» доповнити словами «та регіонального суспільного телерадіомовлення»;
назву частини другої статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» в редакції, запропонованій проектом Закону №1357 від 10.12.2014, після слова «НСТУ» доповнити словами «та регіональне суспільне телерадіомовлення», слово «може» замінити словом «можуть»
 
Відхилено оправка порушує ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ.  9) у статті 14:
 
43. частину першу виключити;
 
-33- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У абзаці другому підпункту 12 пункту 1 законопроекту, у зв’язку з вилученням частини першої статті 14, привести у відповідність нумерацію частин статті 14 Закону.
 
Враховано   частину першу виключити;
 
44. «2. НСТУ може фінансуватися за рахунок:
 
-34- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Абзац третій підпункту 12 пункту 1 законопроекту викласти в редакції:
«У зв’язку з виключенням частини першої, частину другу вважати першою та викласти в такій редакції:
1. НСТУ може фінансуватися за рахунок:
1) продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;
2) державного і місцевих бюджетів;
3) абонентської плати;
4) інших надходжень, не заборонених законодавством.»
У зв’язку зміною частини, замінити наступну нумерацію частин цієї статті.»
 
Враховано   частину другу і четверту викласти в такій редакції:
«2. НСТУ може фінансуватися за рахунок:
 
45. 1) продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;
 
-35- Чепинога В.М.
До підпункту 12 пункту 1 проекту:
«Назву частини другої статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» в редакції, запропонованій проектом Закону №1357 від 10.12.2014, після слова «НСТУ» доповнити словами «та регіональне суспільне телерадіомовлення», слово «може» замінити словом «можуть»
 
Відхилено   1) продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;
 
46. 2) державного і місцевих бюджетів;
 
-36- Вінник І.Ю.
У пункті 1 підпункті 12 абзац третій викласти в такій редакції:
«частину другу викласти в такій редакції:
«2.Фінансування НСТУ здійснюється за рахунок:
1) коштів Державного бюджету України;
2)продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;
3) абонентської плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Фінансування НСТУ також може здійснюватися за рахунок добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних, інших надходжень».
 
Враховано частково (абзац сьомий підпункту 9 пункту 5, положення щодо абонентської плати)  2) державного і місцевих бюджетів;
 
47. 3) добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних;
 
-37- Папієв М.М.
Абзац 2 підпункту 12 пункту 1 викласти в наступній редакції:
«2. НСТУ може фінансуватися за рахунок:
1) продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;
2) державного і місцевих бюджетів;
3) добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних.»
 
Відхилено   3) абонентської плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
48. 4) абонентської плати;
 
-38- Ленський О.О.
У пункті 12) підпункт 4) викласти у такій редакції:
«4) абонентської плати, яка є фіксованим ем, який може встановлювати для за доступ на постійній основі до своєї незалежно від факту отримання послуг;».
Обґрунтування: пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що у проекті не розкривається термін «абонентська плата», що не узгоджується з принципом правової визначеності, за яким право має бути належним чином доступним та передбачуваним за своєю дією та сформульованим з належною чіткістю, що дає можливість особам – у разі потреби – з належною правовою допомогою регулювати свою поведінку. Таким чином, передбачене у проекті джерело фінансування суспільного мовлення, з огляду на відсутність його визначення, не підпадає під критерії правової визначеності, які висуваються до нормативних приписів.
 
Відхилено      
49. 5) інших надходжень.»
 
-39- Чепинога В.М.
До підпункту 12 пункту 1 проекту:
«Частину третю після слів «3. Держава забезпечує належне фінансування НСТУ» доповнити словами «та регіонального суспільного телерадіомовлення»
 
Відхилено   4) інших надходжень, не заборонених законодавством»;
 
50. частину четверту викласти в такій редакції:
 
-40- Семерак О.М.
Пункт 12 статті 1 доповнити словами «частину третю виключити».
 
Відхилено Поправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)     
51. «4.Протягом перших чотирьох років з моменту утворення НСТУ трансляція реклами, телепродажу повідомлень про спонсорів на каналах мовлення НСТУ впродовж кожної астрономічної години та астрономічної доби фактичного мовлення не повинна перевищувати обсягів, встановлених чинним законодавством.
 
-41- Чепинога В.М.
До підпункту 12 пункту 1 проекту:
«У частині четвертій статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» в редакції, запропонованій проектом Закону №1357 від 10.12.2014:
абзац перший після слів «4. Протягом перших чотирьох років з моменту утворення НСТУ» доповнити словами «та регіонального суспільного телерадіомовлення»
 
Відхилено   «4. Протягом перших чотирьох років з моменту утворення НСТУ трансляція реклами, телепродажу, повідомлень про спонсорів на каналах мовлення НСТУ впродовж кожної астрономічної години та астрономічної доби фактичного мовлення не може перевищувати обсягів, встановлених чинним законодавством.
 
52. Упродовж п’ятого року мовлення обсяг реклами, телепродажу повідомлень про спонсорів не може перевищувати 10 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 15 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби. Обсяг реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинний перевищувати 15 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 20 відсотків.
 
   Упродовж п’ятого року мовлення обсяг реклами, телепродажу повідомлень про спонсорів не може перевищувати 10 відсотків, а впродовж виборчого процесу – 15 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби. Обсяг реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не може перевищувати 15 відсотків, а впродовж виборчого процесу – 20 відсотків.
 
53. Починаючи з шостого року мовлення обсяг реклами, телепродажу повідомлень про спонсорів не може перевищувати 5 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 10 відсотків фактичного обсягу мовлення впродовж астрономічної доби. Обсяг реклами впродовж кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинний перевищувати 10 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 15 відсотків.
 
   Починаючи з шостого року мовлення, обсяг реклами, телепродажу повідомлень про спонсорів не може перевищувати 5 відсотків, а впродовж виборчого процесу – 10 відсотків фактичного обсягу мовлення впродовж астрономічної доби. Обсяг реклами впродовж кожної астрономічної години фактичного мовлення не може перевищувати 10 відсотків, а впродовж виборчого процесу – 15 відсотків.
 
54. Соціальна реклама у програмах НСТУ допускається за умови відсутності вказування в ній на певного суб’єкта (бренд), посадову особу, товар. На таку рекламу не поширюються часові обмеження визначені цією статтею.»;
 
-42- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Підпункт 12 пункту 1 законопроекту доповнити новим останнім абзацом такого змісту:
«Трансляція реклами, повідомлень про спонсора - виробника алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі, забороняється, крім трансляції реклами та повідомлень про спонсорів, які придбані з правом на трансляцію міжнародних спортивних змагань Міжнародного олімпійського комітету, Федерації національних футбольних асоціацій, Союзу європейських футбольних асоціацій, та на виконання міжнародних зобов’язань перед Європейською мовною спілкою.»
 
Враховано   Соціальна реклама у програмах НСТУ допускається, за умови відсутності вказування в ній на певного суб’єкта (бренд), посадову особу, товар. На таку рекламу не поширюються часові обмеження, визначені цією статтею.
Трансляція реклами, повідомлень про спонсора –виробника алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі, забороняється, крім трансляції реклами та повідомлень про спонсорів, які придбані з правом на трансляцію міжнародних спортивних змагань Міжнародного олімпійського комітету, Федерації національних футбольних асоціацій, Союзу європейських футбольних асоціацій, та на виконання міжнародних зобов’язань перед Європейською мовною спілкою»;
 
55. 13) у статті 15:
 
-43- Чепинога В.М.
До підпункту 12 пункту 1 проекту:
«У частині четвертій статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» в редакції, запропонованій проектом Закону №1357 від 10.12.2014:
Абзац четвертий після слів «Соціальна реклама у програмах НСТУ» доповнити словами «та регіонального суспільного телерадіомовлення»
 
Відхилено   10) у статті 15:
 
56. частину першу виключити;
 
-44- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У зв’язку з внесенням змін до статті 15 та вилученням частин привести у відповідність нумерацію статті.
 
Враховано   частину першу виключити;
 
    -45- Сироїд О.І.
До підпункту 13 пункту 1 проекту:
«П. 13 ст. 1 Глави І законопроекту № 1357 виключити. Викласти статтю 15 Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Майно НСТУ
Голова правління НСТУ несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за ефективне використання та збереження переданого НСТУ державного майна.
Забороняється відчуження акцій, що належать державі у статутному капіталі НСТУ.
НСТУ не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
НСТУ має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, набутим за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.
Відчуження та списання переданого НСТУ державного майна здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової ради НСТУ.
Звіт про виконання обов’язків НСТУ щодо управління об’єктами державної власності подається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного і соціального розвитку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково (абзац сьомий підпункту 10 пункту 5, вилучення слів «рухомим та нерухомим»)   
57. частину другу викласти в такій редакції:
 
-46- Семерак О.М.
У пункті 13 статті 1
Статтю 15 залишити в чинній редакції.
«Стаття 15. Майно НСТУ
1. Майно НСТУ є державною власністю. Кабінет Міністрів України може визначати суб’єкта управління зазначеним майном.
2. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого НСТУ в оперативне управління майна та має право вилучати майно, що не використовується, а також майно, що використовується не за призначенням.
3. НСТУ не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
4. НСТУ має право відчужувати майно та земельні ділянки лише за згодою Кабінету Міністрів України і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.
5. НСТУ не може відчужувати, передавати в оренду, лізинг, концесію, заставу, безоплатне користування, вносити до статутних (складених) капіталів інших суб’єктів господарювання та здійснювати інші правочини, наслідком яких може бути відчуження переданого їй майна.
6. Відчуження та списання майна НСТУ здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)  частину другу викласти в такій редакції:
 
58. «2. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого НСТУ майна та може визначати суб’єкта управління зазначеним майном.»;
 
-47- Вінник І.Ю.
У пункті 1 підпункті 13 в абзаці четвертому слова «та може визначати суб’єкта управління зазначеним майном» виключити.
 
Відхилено   «2. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого НСТУ майна та може визначати суб’єкта управління зазначеним майном»;
 
59. частину четверту викласти в новій редакції:
 
-48- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У підпункті 13 пункту 1 законопроекту зміни до частини четвертої статті 15 Закону виключити.
У зв’язку з вилученням частини четвертої статті 15 привести у відповідність нумерацію частин.
 
Враховано   частину четверту виключити.
 
60. «4. Рішення про вчинення правочину НСТУ приймається:
 
      
61. правлінням НСТУ, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності НСТУ;
 
      
62. наглядовою радою НСТУ за поданням правління НСТУ, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності НСТУ;
 
      
63. акціонером за поданням наглядової ради НСТУ, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності НСТУ.»;
 
      
64. частину п’яту викласти в новій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
65. «НСТУ має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном (рухомим та нерухомим), набутим за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень встановленим цим законом. «;
 
-49- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У підпункті 13 пункту 1 законопроекту, у змінах до частини п’ятої статті 15 слова « (рухомим та нерухомим)» вилучити.
 
Враховано   «5. НСТУ має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, набутим за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом»;
 
66. в частині шостій слова «майна НСТУ» замінити на слова «переданого НСТУ нерухомого майна»;
 
-50- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У підпункті 13 пункту 1 законопроекту, у змінах частини шостої статті 15 слова «переданого НСТУ нерухомого майна» змінити словами «переданого НСТУ майна, крім нерухомого,».
 
Враховано   у частині шостій слова «майна НСТУ» замінити словами «переданого НСТУ майна, крім нерухомого»;
 
67. 14) у статті 17:
 
   11) у статті 17:
 
68. у частині другій після слів «отримує ліцензії на мовлення» доповнити словами «шляхом переоформлення;
 
-51- Ленський О.О.
Пункт 14) виключити, а саме:
14) у статті 17:
у частині другій після слів «отримує ліцензії на мовлення» доповнити словами «шляхом переоформлення;
у частині другій після слів «обласні державні телекомпанії» доповнити переліком «Державна телерадіомовна компанія "Крим", державні організації Київська державна регіональна телерадіокомпанія, Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія, Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія «Сіверська», Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія «Криворіжжя»«;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Одночасно з переоформленням ліцензій на мовлення, передбаченою частиною другою цієї статті, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про визнання недійсними відповідних ліцензій телерадіоорганізацій, зазначених у частині другій цієї статті, умови яких відповідають умовам ліцензії на мовлення, виданої НСТУ.»;
у частині четвертій словосполуки «видача ліцензій» замінити на «переоформлення ліцензій» у відповідних відмінках;
в абзаці другому частини четвертої словосполуку «Національна телекомпанія України та/або Національна радіокомпанія України та/або обласні державні телерадіокомпанії, і які анулюються» замінити на «телерадіоорганізацій визначені у частині другій цієї статті, і які визнаються недійсними»;
в абзаці третьому частини другої перед словами «а також строку дії ліцензії» доповнити словосполукою «концепції мовлення (за умови дотримання вимог цього Закону)»;».
Нумерацію пунктів змінити відповідно.
Обґрунтування: пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що змінами до статті 17 пропонується механізм отримання НСТУ ліцензії на мовлення шляхом переоформлення ліцензій суб’єктів інформаційної діяльності, на базі яких створюється НСТУ та одночасним визнанням ліцензій згаданих телерадіоорганізацій недійсними. Слід відзначити, що чинна редакція зазначених положень виглядає більш чіткою та юридично визначеною, адже Законом України «Про телебачення і радіомовлення» передбачені процедури отримання, продовження та переоформлення відповідних ліцензій. Процедури «отримання ліцензії шляхом переоформлення» Закон не передбачає. До того ж, в частині 15 статті 35 Закону передбачено, що після видачі переоформленої ліцензії попередня ліцензія на мовлення вилучається, в той же час законопроектом передбачається визнання такої ліцензії недійсною.
 
Враховано частково (абзац десятий підпункту 11 пункту 5)  у частині другій:
після слів «отримує ліцензії на мовлення» доповнити словами «шляхом переоформлення»,
 
69. у частині другій після слів «обласні державні телекомпанії» доповнити переліком «Державна телерадіомовна компанія "Крим", державні організації Київська державна регіональна телерадіокомпанія, Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія, Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія «Сіверська», Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія «Криворіжжя»«;
 
   доповнити словами «Державна телерадіомовна компанія "Крим", державні організації "Київська державна регіональна телерадіокомпанія», "Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія", "Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія "Сіверська", "Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія "Криворіжжя";
 
70. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
71. «3. Одночасно з переоформленням ліцензій на мовлення, передбаченою частиною другою цієї статті, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про визнання недійсними відповідних ліцензій телерадіоорганізацій, зазначених у частині другій цієї статті, умови яких відповідають умовам ліцензії на мовлення, виданої НСТУ.»;
 
-52- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У абзаці п’ятому підпункті 14 пункту 1 слова «визнання недійсними» замінити словом «анулювання».
 
Враховано   «3. Одночасно з переоформленням ліцензій на мовлення, передбаченим частиною другою цієї статті, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про анулювання відповідних ліцензій телерадіоорганізацій, зазначених у частині другій цієї статті, умови яких відповідають умовам ліцензії на мовлення, виданої НСТУ»;
 
72. у частині четвертій словосполуки «видача ліцензій» замінити на «переоформлення ліцензій» у відповідних відмінках;
 
   у частині четвертій:
в абзаці першому слова «Видача ліцензій» замінити словами «Переоформлення ліцензій»;
 
73. в абзаці другому частини четвертої словосполуку «Національна телекомпанія України та/або Національна радіокомпанія України та/або обласні державні телерадіокомпанії, і які анулюються» замінити на «телерадіоорганізацій визначені у частині другій цієї статті, і які визнаються недійсними»;
 
-53- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У абзаці сьомому підпункті 14 пункту 1, а саме зміни до абзацу другого частини четвертої статті 17 викласти в такій редакції:
«абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції: «Умови ліцензій на мовлення, передбачених частиною другою цієї статті, повинні відповідати умовам ліцензій, які визнаються недійсними відповідно до вимог частини третьої цієї статті.»
 
Враховано   абзац другий викласти в такій редакції:
«Умови ліцензій на мовлення, передбачених частиною другою цієї статті, повинні відповідати умовам ліцензій, які визнаються недійсними відповідно до частини третьої цієї статті»;
 
74. в абзаці третьому частини другої перед словами «а також строку дії ліцензії» доповнити словосполукою «концепції мовлення (за умови дотримання вимог цього Закону)»;
 
   абзац третій після слів «власника/засновника телерадіоорганізацій» доповнити словами «концепції мовлення (за умови дотримання вимог цього Закону)»;
 
75. 15) у статті 19:
 
   12) у статті 19:
 
76. назву статті 19 викласти в редакції: «Стаття 19. Редакційний статут та редакційна рада»
 
   назву викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Редакційний статут та редакційна рада НСТУ»
 
77. частину першу доповнити словами «, за винятком положення щодо редакційної ради, з урахуванням положень цього закону»;
 
   частину першу доповнити словами «а в частині положень щодо редакційної ради положенням цього Закону»;
 
78. частиною другу викласти в редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
79. «2. Редакційна рада формується з працівників НСТУ та складається з чотирьох осіб, що призначаються Наглядовою радою НСТУ, та п’яти осіб, які обираються загальними зборами творчого колективу НСТУ.
 
-54- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Абзац п’ятий підпункту 15 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Редакційна рада формується з працівників НСТУ та складається з п’ятьох осіб, що призначаються Наглядовою радою НСТУ, п’яти осіб, які обираються загальними зборами творчого колективу НСТУ, а також п’яти осіб, що призначаються на конференції редакційних рад регіональних підрозділів НСТУ.
Редакційна ради регіонального підрозділу НСТУ складається з трьох осіб, що призначається правлінням НСТУ, та трьох осіб, що призначаються загальними зборами творчого колективу відповідного регіонального підрозділу НСТУ.»
 
Враховано   «2. Редакційна рада НСТУ формується з числа працівників НСТУ у складі п’ятнадцяти осіб: п’яти осіб, які призначаються Наглядовою радою НСТУ, п’яти осіб, які обираються загальними зборами творчого колективу НСТУ, і п’яти осіб, які призначаються на конференції редакційних рад регіональних підрозділів НСТУ.
Редакційна рада регіонального підрозділу НСТУ формується у складі шести осіб: трьох осіб, які призначаються правлінням НСТУ, і трьох осіб, які призначаються загальними зборами творчого колективу відповідного регіонального підрозділу НСТУ»;
 
80. доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
81. «3. Редакційний статут НСТУ затверджується Наглядовою радою за поданням редакційної ради.»
 
   «3. Редакційний статут НСТУ затверджується Наглядовою радою НСТУ за поданням редакційної ради НСТУ»;
 
82. 16) у частині першій статті 20 словосполуку «установленому законом» замінити на «установленому цим Законом»;
 
   13) у частині першій статті 20 слова «установленому законом порядку» замінити словами «установленому цим Законом порядку»;
 
83. 17) у Прикінцевих та перехідних положеннях:
 
-55- Томенко М.В.
До підпункту 17 пункту 1проекту:
«З метою надання можливості місцевим громадам створювати суспільне регіональне телерадіомовлення, підпункт 17 пункту 1 проекту пропонуємо доповнити новим абзацом:
«доповнити пункт 3 новим підпунктом 3 такого змісту:
«3) пункт 8 частини першої статті 26 та пункт 7 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) слова «заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників» замінити словами «заснування суспільного регіонального телебачення і радіомовлення»
 
Відхилено   14) у розділі ІV «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
84. частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-56- Томенко М.В.
З метою забезпечення збереження майна юридичних осіб, на базі яких створюватиметься НСТУ, підпункт 17 пункту 1 проекту пропонуємо доповнити новим абзацом:
«Пункт 4 Розділу ІV «Прикінцеві та Перехідні положення» доповнити новим абзацом такого змісту:
«забезпечити інвентаризацію матеріальних і нематеріальних активів юридичних осіб, визначених статтею 1 цього Закону».
 
Враховано частково (абзац двадцять другий підпункту 14 пункту 5)  доповнити пунктами 1-1 і 2-1 такого змісту:
 
85. «Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   «1-1. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону»;
 
86. доповнити частиною 2-1 такого змісту:
 
-57- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Співаковський О.В.
До підпункту 17 пункту 1проекту:
Частину 2-1) «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» у проекті Закону виключити.
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)     
87. «2-1) Установити, що створення НСТУ не потребує попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.
 
   «2-1. Установити, що утворення НСТУ не потребує попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.
 
88. НСТУ є правонаступником усіх прав і обов’язків, в т.ч. на всі об’єкти права інтелектуальної власності юридичних осіб, визначених статтею 1 цього закону.
 
   НСТУ є правонаступником усіх прав та обов’язків, у тому числі на всі об’єкти права інтелектуальної власності юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону.
 
89. Внесення права користування земельними ділянками, наданими для розміщення юридичних осіб, визначених статтею 1 цього закону до статутного капіталу НСТУ здійснюється відповідно до нормативної оцінки таких ділянок, а у разі її відсутності - відповідно до експертної оцінки.
 
   Внесення права користування земельними ділянками, наданими для розміщення юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону, до статутного капіталу НСТУ здійснюється відповідно до нормативної оцінки таких ділянок, а в разі її відсутності - відповідно до експертної оцінки.
 
90. Внесення нерухомого майна до статутного капіталу НСТУ може здійснюватися на підставі обліку майна без попередньої державної реєстрації права власності на таке майно.
 
   Внесення нерухомого майна до статутного капіталу НСТУ може здійснюватися на підставі обліку майна без попередньої державної реєстрації права власності на таке майно.
 
91. Державна реєстрація прав на нерухоме майно, внесене до статутного капіталу НСТУ, здійснюється на підставі передавального акта та акта оцінки майна, внесеного до статутного капіталу НСТУ. Передавальний акт та/або акт оцінки майна є документами, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на майно, внесене до статутного капіталу НСТУ.
 
   Державна реєстрація прав на нерухоме майно, внесене до статутного капіталу НСТУ, здійснюється на підставі передавального акта та акта оцінки майна, внесеного до статутного капіталу НСТУ. Передавальний акт та/або акт оцінки майна є документами, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на майно, внесене до статутного капіталу НСТУ.
 
92. Оприлюднення Кабінетом Міністрів України прийнятого рішення щодо утворення НСТУ є офіційним повідомленням для кредиторів про припинення юридичних осіб, визначених статтею 1 цього закону.
 
   Оприлюднення Кабінетом Міністрів України рішення про утворення НСТУ є офіційним повідомленням для кредиторів про припинення юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону.
 
93. Установити, що статутний капітал НСТУ формується за рахунок майна юридичних осіб, визначених у статті 1 Закону, за винятком майна, яке відповідно до законодавства не може бути включене до статутного капіталу і закріплюється за НСТУ на праві господарського відання.
 
   Установити, що статутний капітал НСТУ формується за рахунок майна юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону, крім майна, яке відповідно до законодавства не може бути включено до статутного капіталу і закріплюється за НСТУ на праві господарського відання.
 
94. Під час утворення НСТУ, формування його статутного капіталу та припинення юридичних осіб, визначених статтею 1 цього закону, не застосовуються положення законодавства щодо:
 
   Під час утворення НСТУ, формування його статутного капіталу та припинення юридичних осіб, визначених статтею 1 цього закону, не застосовуються положення законодавства щодо:
 
95. необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
   необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
96. права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків;
 
   права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків;
 
97. неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених кредиторами;
 
   неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених кредиторами;
 
98. проведення аудиторської перевірки фінансової звітності юридичних осіб, визначених статтею 1 цього закону.
 
   проведення аудиторської перевірки фінансової звітності юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону.
 
99. Установити, що пункт 22 частини першої статті 6 та частина п’ята статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо НСТУ не застосовується.
 
   Установити, що пункт 22 частини першої статті 6 та частина п’ята статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо НСТУ не застосовуються.
 
100. Установити, що до завершення реорганізації телерадіоорганізацій, зазначених у статті 1 цього Закону, належні їм ліцензії на мовлення є чинними до моменту ухвалення Національної радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про визнання недійсними відповідних ліцензій відповідно до вимог статті 17 цього закону.
 
   Установити, що до завершення реорганізації телерадіоорганізацій, зазначених у статті 1 цього Закону, належні їм ліцензії на мовлення є чинними до моменту ухвалення Національної радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про визнання недійсними відповідних ліцензій відповідно до статті 17 цього Закону.
 
101. Установити, що на виконання вимог статті 5 цього Закону Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видає ліцензію НСТУ на другий загальнонаціональний канал мовлення багатоканальної ефірної телемережі.»;
 
-58- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Доповнити абзацами підпункт 17 пункту 1 законопроекту викласти в редакції:
«Установити, що на виконання вимог статті 5 цього Закону Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видає ліцензії НСТУ на мовлення у верхньому діапазоні ультракоротких хвиль, призначених для радіомовлення, в порядку, передбаченому Законом України «Про телебачення і радіомовлення». Установити, що Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення невідкладно забезпечує ухвалення Порядку проведення конференції громадських об’єднань та асоціацій і обрання членів Наглядової ради НСТУ, а також забезпечує проведення відповідних конференцій.»
 
Враховано   Установити, що на виконання вимог статті 5 цього Закону Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видає ліцензії НСТУ на мовлення у верхньому діапазоні ультракоротких хвиль, призначених для радіомовлення, у порядку, передбаченому Законом України «Про телебачення і радіомовлення». Установити, що Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення невідкладно забезпечує затвердження Порядку проведення конференції громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій.
 
102. у частині четвертій словосполуку «у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом» виключити;
 
   у пункті 4:
в абзаці першому слова «у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом» виключити;
 
103. доповнити частину четверту абзацом четвертим такого змісту:
 
-59- Семерак О.М.
До підпункту 17 пункту 1проекту:
«Останній та передостанній абзац пункту 17 статті 1 щодо утворення комісії з реорганізації юридичних осіб та визначення порядку перетворення Національної телекомпанії України в НСТУ вилучити.»
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)  доповнити п’ятьма абзацами такого змісту:
 
104. «утворити комісію з реорганізації юридичних осіб, визначених статтею 1 цього Закону та визначити порядок перетворення Національної телекомпанії України в НСТУ, з урахуванням особливостей визначених цим законом».
 
-60- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Абзац двадцять другий підпункту 17 пункту 1 законопроекту, а саме частину четверту Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
доповнити частину четверту абзацами такого змісту:
«забезпечити контроль за проведенням суцільної інвентаризації майна, у тому числі нематеріальних активів юридичних осіб, визначених статтею 1 цього Закону;
утворити комісію з реорганізації юридичних осіб, визначених статтею 1 цього Закону, та визначити порядок перетворення Національної телекомпанії України в НСТУ, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом;
підготувати і подати до Верховної Ради України у шестимісячний строк пропозиції щодо:
запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення;
запровадження регулювання власності загального користування (суспільної власності)»
 
Враховано   «забезпечити контроль за проведенням суцільної інвентаризації майна, у тому числі нематеріальних активів юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону;
утворити комісію з реорганізації юридичних осіб, визначених у статті 1 цього Закону, та затвердити порядок перетворення Національної телекомпанії України у НСТУ з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом;
підготувати і подати до Верховної Ради України у шестимісячний строк пропозиції щодо:
запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення;
запровадження регулювання власності загального користування (суспільної власності)».
 
105. 2. В Абзаці сьомому пункту "а" частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 24, ст. 348 із наступними змінами) викласти в такій редакції: «телерадіоорганізації Суспільного телебачення і радіомовлення України, у т.ч. їхні акції, корпоративні права»;
 
-61- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У пункті 2 законопроекту слова «телерадіоорганізації Суспільного телебачення і радіомовлення України, у т.ч. їхні акції, корпоративні права;» замітин словами «майно Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) та акції, що належать державі у статутному капіталі НСТУ;»
 
Враховано   1. Абзац сьомий пункту "а" частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №17, ст.122; 2012р., №43,ст.551; 2013р., №30, ст.340; 2014р., №20-21, ст.712) викласти такій редакції:
«майно Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) та акції, що належать державі у статутному капіталі НСТУ»;
 
106. 3. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами):
 
-62- Томенко М.В.
До пункту 2 проекту:
«У Законі має бути передбачена заборона на відчуження та приватизацію майна НСТУ. Тому, у законопроекті пропонуємо передбачити, що майно НСТУ, у т.ч. акції, корпоративні права, об’єкти права інтелектуальної власності, мають загальнодержавне значення та не підлягають приватизації.
З огляду на наведене, запропоновану редакцію абзацу сьомого пункту «а» частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» пропонуємо викласти у такій редакції:
«майно Суспільного телебачення і радіомовлення України, у т.ч. їхні акції, корпоративні права, об’єкти права інтелектуальної власності;»
 
Враховано частково (пункт 1)  4. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами):
 
107. 1) у частині першій статті 3 слова «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити словами «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
 
   1) у частині першій статті 3 слова «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити словами «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
 
108. 2) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
 
   2) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
 
109. «1. Структуру національного телебачення і радіомовлення України становлять: комунальні телерадіоорганізації, Суспільне телебачення і радіомовлення України, Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», Парламентський телеканал «Рада», приватні, незалежно від способу розповсюдження програм, громадські та інші телерадіоорганізації, засновані відповідно до вимог законодавства України.»;
 
-63- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 3 законопроекту слова «Суспільне телебачення і радіомовлення України,» замінити словами «Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – НСТУ),»
 
Враховано   «1. Структуру національного телебачення і радіомовлення України становлять: комунальні телерадіоорганізації, Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – НСТУ), Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», Парламентський телеканал «Рада», приватні ( незалежно від способу розповсюдження програм), громадські та інші телерадіоорганізації, засновані відповідно до вимог законодавства»;
 
110. 3) статтю 14 виключити;
 
   3) статтю 14 виключити;
 
111. 4) у частині першій статті 15 слова «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити словами «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
 
-64- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Підпункт 4 пункту 3 законопроекту викласти в редакції:
4) у частині першій статті 15 після слова «органів» слова «Суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити абревіатурою «НСТУ», а слова «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити словами «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».
 
Враховано   4) у статті 15:
у частині першій слова «Суспільного телебачення і радіомовлення України визначаються Законом України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити словами «НСТУ визначаються Законом України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»«;
 
112. 5) доповнити статтю 15 частиною другою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
113. «2. Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» є телерадіоорганізацією, яка веде мовлення на загальнонаціональних телевізійних каналах, у т.ч. загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та радіоканалах відповідно до Закону України Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" та умов ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.»;
 
-65- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Абзац другий підпункту 5 пункту 3 викласти в редакції:
«2. НСТУ є телерадіоорганізацією, яка веде мовлення на загальнонаціональних телевізійних каналах, у т.ч. загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі, на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та радіоканалах відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» та умов ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.
На НСТУ не поширюються обмеження, встановлені частиною третьою статті 8 цього Закону.»
 
Враховано   «2. НСТУ є телерадіоорганізацією, що здійснює мовлення на загальнонаціональних телевізійних каналах, загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі, на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та радіоканалах відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» та умов ліцензій на мовлення, виданих Національною радою.
На НСТУ не поширюються обмеження, встановлені частиною третьою статті 8 цього Закону»;
 
114. 6) у частині п’ятій статті 19 слова «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити словами «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
 
-66- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
Підпункт 6 пункту 3 законопроекту викласти в редакції:
6) у частині п’ятій статті 19 слова «суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити абревіатурою «НСТУ», а слова «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити словами «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
 
Враховано   5) частину п’яту статті 19 викласти в такій редакції:
«5. Фінансування НСТУ здійснюється відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
 
115. 7) доповнити частину другу статті 22 новим абзацом такого змісту:
 
   6) частину другу статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
116. «Замовлення на розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж НСТУ здійснюється за окремим рішенням Національної ради на підставі заяви НСТУ та відповідно до Плану розвитку.»;
 
   «Замовлення на розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення і телемереж НСТУ здійснюється за рішенням Національної ради на підставі заяви НСТУ та відповідно до Плану розвитку.»;
 
117. 8) частину восьму статті 23 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   7) частину восьму статті 23 доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
118. «мовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України, в обсязі визначеному статтею 5 «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
 
-67- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У абзаці другому підпункту 8 пункту 3 законопроекту після слів «статтею 5» додати слова «Закону України».
 
Враховано   «мовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України в обсязі, визначеному статтею 5 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
 
119. 9) частину чотирнадцяту статті 25 доповнити новим пунктом г) такого змісту:
 
   8) частину чотирнадцяту статті 25 доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
120. «г) є організацією суспільного телебачення і радіомовлення.»;
 
   «г) є організацією суспільного телебачення і радіомовлення»;
 
121. 10) статтю 31 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   9) статтю 31 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
122. «3. НСТУ звільняється від внесення плати за видачу та переоформлення та продовження ліцензій на мовлення.»;
 
   «4. НСТУ звільняється від внесення плати за видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення»;
 
123. 11) частину 3 статті 35 доповнити новим пунктом г) такого змісту:
 
   10) частину третю статті 35 доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
124. «г) необхідність внесення змін до умов ліцензії у зв’язку із переходом на суспільне телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України.».
 
   «г) необхідність внесення змін до умов ліцензії у зв’язку з переходом на суспільне телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».
 
125. 4. У Законі України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005р., № 16, ст. 265 із наступними змінами):
 
   3. У Законі України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005р., № 16, ст. 265; 2006 р., №18, ст.155):
 
126. 1) статтю 14 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1) статтю 14 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
127. «розробку та затвердження порядку проведення конференцій щодо формування, обрання та припинення повноважень складу Наглядової ради ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».»
 
-68- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 4 законопроекту абревіатуру «ПАТ» замітити словами «Публічного акціонерного товариства»
 
Враховано   «розробку та затвердження порядку проведення конференцій щодо формування, обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;
 
128. 2) Частину другу статті 24 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) частину другу статті 24 доповнити абзацом такого змісту:
 
129. «затверджуються положення щодо формування, обрання та припинення повноважень складу Наглядової ради ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», а також ухвалює рішень щодо проведення відповідних конференцій.»
 
-69- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У підпункті 2 пункту 4 законопроекту слова «ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», а також ухвалює рішень щодо проведення відповідних конференцій.» замінити словами «Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», а також ухвалюються рішення щодо проведення відповідних конференцій.»
 
Враховано   «затверджуються положення щодо формування, обрання та припинення повноважень складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», а також ухвалюються рішення щодо проведення відповідних конференцій».
 
130. 5. У Законі України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 49, ст. 299 із наступними змінами):
 
   2. У Законі України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (Відомості Верховної Ради України, 1997р., N 49, ст. 299 із наступними змінами):
 
131. 1) у абзаці третьому статті 1 слова «на каналах Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України та інших телерадіоорганізацій України» замінити словами «телерадіоорганізацій України»;
 
   1) в абзаці третьому статті 1 слова «на каналах Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України та інших телерадіоорганізацій України» замінити словами «телерадіоорганізацій України»;
 
132. 2) абзац перший статті 10 викласти в такій редакції:
 
   2) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
 
133. «ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» має право висвітлювати діяльність Президента України як безпосередньо, так і шляхом оприлюднення офіційної інформації, отриманої від Прес-служби Президента України.»;
 
-70- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У підпункті 2 пункту 5 законопроекту абревіатуру «ПАТ» замітити словами «Публічне акціонерне товариством».
 
Враховано   «Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» має право висвітлювати діяльність Президента України безпосередньо або шляхом оприлюднення офіційної інформації, отриманої від прес-служби Президента України»;
 
134. 3) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
135. Стаття 14. Офіційні виступи і заяви вищих посадових осіб держави.
 
   «Стаття 14. Офіційні виступи і заяви вищих посадових осіб держави
 
136. «Порядок поширення ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» повідомлень Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституційного Суду України та надання їм прямого ефіру для екстрених офіційних виступів визначаються виключно Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".
 
-71- Сюмар В.П.
Ар'єв В.І.
Онуфрик Б.С.
Червакова О.В.
Стеценко Д.О.
Опанасенко О.В.
Сочка О.О.
Висоцький С.В.
Геращенко А.Ю.
У підпункті 3 пункту 5 законопроекту абревіатуру «ПАТ» замітити словами «Публічним акціонерним товариством».
 
Враховано   Порядок поширення Публічним акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України» повідомлень Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституційного Суду України та надання їм прямого ефіру для екстрених офіційних виступів визначається Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".
 
137. Фінансування витрат на таке поширення повідомлень здійснюється з державного бюджету за рахунок видатків передбачених на фінансування відповідних державних органів.»;
 
   Фінансування витрат на поширення таких повідомлень здійснюється з державного бюджету за рахунок видатків, передбачених на фінансування відповідних державних органів»;
 
138. 4) статтю 15 виключити;
 
   4) статті 15 і 19 виключити;
 
139. 5)статтю 19 виключити.
 
      
140. ІІ Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
141. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
142. 2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.».

   2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.