Кількість абзаців - 78 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії ''Нафтогаз України'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):
 
   1. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):
 
6. 1) абзац двадцять другий статті 1 виключити:
 
-1- Дубневич Я.В.
Пункт 1 частини першої розділу 1 виключити.
 
Відхилено   у статті 1:
абзац п’ятнадцятий після слів "вносяться споживачами теплової енергії" доповнити словами "та теплопостачальними організаціями, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам";
абзац двадцять другий виключити;
 
    -2- Бєлькова О.В.
Пункт 1 частини першої розділу І викласти у такій редакції:
"у статті 1:
абзац п’ятнадцятий після слів "вносяться споживачами теплової енергії" доповнити словами "та теплопостачальними організаціями, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам";
абзац двадцять другий виключити."
 
Враховано    
    -3- Продан О.П.
Пункт 1 частини першої розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
7. 2) абзац дванадцятий статті 6 викласти в такій редакції:
 
-4- Дубневич Я.В.
Пункт 2 частини першої розділу І викласти у такій редакції:
«забезпечення технологічної безпеки функціонування систем теплопостачання під час припинення газопостачання, в тому числі номінального функціонування підприємств у сфері теплопостачання на рівні споживання природного газу, що визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України;»
та доповнити новим абз. 13 такого змісту «недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». Наступні абзаци вважати абзацами 14,15, 16, 17, 18 відповідно».
 
Відхилено   2) абзац дванадцятий статті 6 викласти в такій редакції:
 
    -5- Бєлькова О.В.
Пункт 2 частини першої розділу І викласти у такій редакції:
"2) у статті 6:
абзац дванадцятий викласти в такій редакції: "забезпечення технологічної безпеки функціонування систем теплопостачання під час припинення газопостачання;"
доповнити абзацом тринадцятим такого змісту: "заборони обмеження енергопостачання об'єктів у сфері теплопостачання в опалювальний період за умови виконання вимог статті 19-1 цього Закону;
абзаци тринадцятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев'ятнадцятим;".
 
Відхилено    
    -6- Мельник С.І.
Пункт 2 частини першої розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -7- Ленський О.О.
Пункт 2 частини першої розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -8- Продан О.П.
Пункт 2 частини першої розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
8. «забезпечення технологічної безпеки функціонування систем теплопостачання під час припинення газопостачання;»;
 
-9- Мартовицький А.В.
Після абзацу другого пункту 2 частини першої розділу 1 додати абзац:
«заборони обмеження енергопостачання об'єктів у сфері теплопостачання в опалювальний період за умови виконання вимог статті 19-1 цього Закону».
 
Відхилено   «забезпечення технологічної безпеки функціонування систем теплопостачання під час припинення газопостачання»;
 
9. 3) доповнити статтю 19 частинами такого змісту:
 
-10- Дубневич Я.В.
Пункт 3 частини першої розділу 1 викласти в такій редакції:
«в частині шостій статті 19 після слів «повинні щомісяця здійснювати» викласти в наступній редакції «оплату природного газу гарантованому постачальнику відповідно до укладених договорів».
 
Враховано   3) статтю 19 доповнити частинами сьомою-дев’ятою такого змісту:
 
    -11- Продан О.П.
Пункт 3 частини першої розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -12- Бабак А.В.
Підпункт 3 пункту 1 розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
10. «Теплогенеруючі та теплопостачальні організації, які для виробництва теплової енергії купують природний газ у гарантованого постачальника і на яких не поширюється дія статті 19-1 цього Закону, повинні щомісяця здійснювати попередню оплату природного газу гарантованому постачальнику.
 
-13- Бєлькова О.В.
В абзаці другому пункту 3 частини першої розділу І після слів "теплогенеруючі та теплопостачальні організації" додати слова "а також суб’єкти господарювання, що виробляють теплову енергію виключно для власних потреб".
 
Враховано   «Теплогенеруючі та теплопостачальні організації, а також суб’єкти господарювання, що виробляють теплову енергію виключно для власних потреб, які для виробництва теплової енергії купують природний газ у гарантованого постачальника і на яких не поширюється дія статті 19-1 цього Закону, повинні щомісяця здійснювати оплату природного газу гарантованому постачальнику відповідно до укладених договорів.
 
    -14- Мартовицький А.В.
Абзац другий пункту 3 частини першої розділу 1 викласти у такій редакції:
«Теплогенеруючі організації, які для виробництва теплової енергії купують природний газ у гарантованого постачальника та теплопостачальні організації, які купують теплову енергію у оптових постачальників теплової енергії, у разі якщо на них не розповсюджується дія статті 19-1 цього Закону, повинні щомісячно здійснювати попередню оплату природного газу гарантованому постачальнику та теплової енергії оптовому постачальнику теплової енергії».
 
Відхилено    
11. Зазначена вимога не поширюється на бюджетні установи, що виробляють теплову енергію, повністю утримуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету та є неприбутковими і проводять розрахунки в установленому законодавством порядку.
 
-15- Войціцька В.М.
Абзац 2 підпункту 3 пункту 1 розділу І після слів "в установленому
законодавством порядку" доповнити словами ", а також на теплогенеруючі
та теплопостачальні організації, щодо яких не встановлено економічно
обґрунтований тариф.";
 
Враховано   Зазначена вимога не поширюється на бюджетні установи, що виробляють теплову енергію, повністю утримуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету та є неприбутковими і проводять розрахунки в установленому законодавством порядку, а також на теплогенеруючі та теплопостачальні організації, щодо яких не встановлено економічно
обґрунтований тариф.
 
12. Газопостачання об'єктів у сфері теплопостачання припиняється у разі порушення теплогенеруючими, теплопостачальними організаціями строку розрахунків за спожитий природний газ та/або відбору природного газу за відсутності у таких організацій планового обсягу поставки природного газу на поточний місяць, що виділяється постачальником згідно з договором на постачання природного газу, та/або в разі невиконання вимог статті 19-1 цього Закону. Таке припинення здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.»;
 
-16- Дубневич Я.В.
В абзаці четвертому пункту 3 частини першої розділу 1 після слів «Таке припинення здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «з урахуванням вимог абзаців 12 та 13 статті 6 цього закону»;
 
Відхилено   Газопостачання об'єктів у сфері теплопостачання припиняється у разі порушення теплогенеруючими, теплопостачальними організаціями строку розрахунків за спожитий природний газ та/або у разі відбору природного газу за відсутності у таких організацій планового обсягу поставки природного газу на поточний місяць, що виділяється постачальником згідно з договором на постачання природного газу, та/або в разі невиконання вимог статті 19-1 цього Закону, якщо будь-яке з таких порушень відбулося після дати набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Таке припинення здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог статті 20 цього Закону щодо встановлення національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування тарифів на теплову енергію на рівні, що забезпечує відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії»;
 
    -17- Мартиненко М.В.
Абзац четвертий пункту 3 частини першої розділу 1 викласти в такій редакції:
«Газопостачання об'єктів у сфері теплопостачання припиняється у разі порушення теплогенеруючими, теплопостачальними організаціями строку розрахунків за спожитий природний газ та/або у разі відбору природного газу за відсутності у таких організацій планового обсягу поставки природного газу на поточний місяць, що виділяється постачальником згідно з договором на постачання природного газу, та/або в разі невиконання вимог статті 19-1 цього Закону, якщо будь-яке з таких порушень відбулося після дати набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Таке припинення здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог статті 20 цього Закону щодо встановлення національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування тарифів на теплову енергію на рівні, що забезпечує відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.»;
 
Враховано    
    -18- Мартовицький А.В.
Абзац четвертий пункту 3 частини першої розділу 1 викласти у такій редакції:
«Газопостачання об'єктів у сфері теплопостачання припиняється у разі відбору теплогенеруючими, теплопостачальними організаціями природного газу за відсутності у таких організацій обсягу поставки природного газу на поточний місяць, що визначений договором на постачання природного газу, та/або в разі невиконання вимог статті 19-1 цього Закону. Таке припинення здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено    
13. 4) частину першу статті 19-1 замінити частинами такого змісту:
 
-19- :
;  
Немає висновку   4) у статті 19-1:
частину першу викласти в такій редакції:
 
14. «Оплата теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково постачається природний газ гарантованим постачальником, здійснюється споживачами теплової енергії та теплопостачальними організаціями, які купують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним режимом використання, які відкривають теплопостачальні та теплогенеруючі організації для зарахування коштів, у тому числі від теплопостачальних організацій, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, в уповноваженому банку. Оплата теплової енергії шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється.
 
   «Оплата теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково постачається природний газ гарантованим постачальником, здійснюється споживачами теплової енергії та теплопостачальними організаціями, які купують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним режимом використання, які відкривають теплопостачальні та теплогенеруючі організації для зарахування коштів, у тому числі від теплопостачальних організацій, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, в уповноваженому банку. Оплата теплової енергії шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється»;
 
15. Вимоги цієї статті щодо відкриття рахунків із спеціальним режимом використання не поширюються на теплопостачальні та теплогенеруючі організації, які виробляють або постачають теплову енергію для потреб споживачів в обсягах, що не перевищують 18 тисяч Гкал на рік; суб’єктів господарювання, що виробляють теплову енергію виключно для власних потреб з опалення приміщень, що належать їм на праві власності або на інших речових правах; бюджетні установи, що виробляють теплову енергію, повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету та є неприбутковими.».
 
-20- Мартовицький А.В.
В абзаці третій пункту 4 частини першої розділу 1 слова «теплопостачальні та», «або постачають» та «для потреб споживачів» виключити.
 
Відхилено   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Вимоги цієї статті щодо відкриття рахунків із спеціальним режимом використання не поширюються на:
теплопостачальні та теплогенеруючі організації, які виробляють або постачають теплову енергію для потреб споживачів в обсягах, що не перевищують 18 тисяч Гкал на рік;
теплогенеруючі та теплопостачальні організації, щодо яких не встановлено економічно обґрунтований тариф;
суб’єктів господарювання, що виробляють теплову енергію виключно для власних потреб з опалення приміщень, що належать їм на праві власності або на інших речових правах;
бюджетні установи, що виробляють теплову енергію, повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету та є неприбутковими».
 
    -21- Войціцька В.М.
Абзац 2 підпункту 4 пункту 1 розділу І після слів "18 тисяч Гкал на рік" перед словами "суб'єктів господарювання" доповнити положенням такого змісту "теплогенеруючі та теплопостачальні організації, щодо яких не
встановлено економічно обґрунтований тариф;"
 
Враховано    
16. У зв’язку з цим частини другу — шосту вважати відповідно частинами третьою — сьомою;
 
-22- Ксенжук О.С.
Абзац четвертий пункту 4 частини першої розділу І замінити наступними абзацами:
«Перерахування коштів теплогенеруючими/теплопостачальними організаціями для проведення розрахунків з гарантованим постачальником за весь обсяг спожитого природного газу та з дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії таким організаціям при наявності заборгованості перед цим дочірнім підприємством, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України . Кошти, що надійшли на рахунки із спеціальним режимом використання суб'єктів господарської діяльності у сфері теплопостачання, які мають заборгованість за природний газ перед дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, перераховуються банками виключно на рахунки, зазначені в абзаці 6 цієї статті, та на поточний рахунок дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії.
У зв’язку з цим частини другу — шосту вважати відповідно частинами п’ятою— дев’ятою;».
 
Відхилено   У зв’язку з цим частини другу — шосту вважати відповідно частинами третьою — сьомою;
 
17. 5) друге речення частини першої статті 28 після слова «обладнання» доповнити словами «, крім випадків, передбачених частиною дев’ятою статті 19 цього Закону».
 
-23- Дубневич Я.В.
Пункт 5 частини першої розділу І виключити.
 
Відхилено   5) друге речення частини першої статті 28 після слова «обладнання» доповнити словами «крім випадків, передбачених частиною дев’ятою статті 19 цього Закону».
 
    -24- Продан О.П.
Пункт 5 частини першої розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -25- Бєлькова О.В.
Пункт 5 частини першої розділу І викласти у такій редакції:
"статтю 25 доповнити частиною такого змісту:
"У разі застосування до теплопостачальної організації з ініціативи гарантованого постачальника природного газу процедури банкрутства зобов’язання теплопостачальної організації за договорами постачання теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води переходять до гарантованого постачальника природного газу за умови отримання в установленому порядку ліцензії на постачання теплової енергії."
 
Відхилено    
    -26- Мартовицький А.В.
Пункт 5 частини першої розділу 1 викласти у такій редакції:
«статтю 25 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі застосування до теплопостачальної організації з ініціативи гарантованого постачальника природного газу процедури банкротства зобов’язання теплопостачальної організації по договорах постачання теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води переходять до гарантованого постачальника природного газу».
 
Відхилено    
18. 2. У Законі України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430 із наступними змінами):
 
   2. Пункт 3.4 статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
19. 1) пункт 1.14 статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
-27- Мельник С.І.
Пункт 1 частини другої розділу І викласти у такій редакції:
«у пункті 1.8 статті 1 цифри і слова «1 січня 2013 р.» замінити цифрами і словами «1 січня 2015 року».»;
 
Відхилено      
    -28- Бєлькова О.В.
Пункт 1 частини другої розділу І виключити.
 
Враховано    
20. «Термін «гарантований постачальник природного газу» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України «Про засади функціонування ринку природного газу».»;
 
      
21. 2) у пункті 3.4 статті 3 цифри і слова «1 січня 2016 року» замінити цифрами і словами «1 липня 2015 року».
 
-29- Мельник С.І.
Пункт 2 частини другої розділу І викласти у такій редакції:
пункт 1.14 статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
«Термін «гарантований постачальник природного газу» вживається в цьому Законі у значенні відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».
 
Відхилено   «3.4 Процедура погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу діє до 1 липня 2015 року, крім підприємств паливно-енергетичного комплексу, що мають стратегічне значення для енергетичної безпеки держави, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, процедура погашення заборгованості якими діє до 1 січня 2016 року «.
 
    -30- Мартовицький А.В.
В пункті 2 частини другої розділу 1 слова та цифри «1 липня 2015 року» замінити на «1 липня 2016 року».
 
Відхилено    
    -31- Мартиненко М.В.
Пункт 2 частини другої розділу І викласти у такій редакції:
«у пункті 3.4 статті 3 цифри і слова «1 січня 2016 року» замінити цифрами і словами «1 липня 2015 року», крім підприємств паливно-енергетичного комплексу, що мають стратегічне значення для енергетичної безпеки держави, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, для яких процедура погашення заборгованості діє до 1 січня 2016 року «.
 
Враховано    
    -32- Бабак А.В.
Підпункт 2 пункту 2 розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
22. 3. У Законі України «Про засади функціонування ринку природного газу» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 48, ст. 566 із наступними змінами):
 
   3. У Законі України «Про засади функціонування ринку природного газу» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 48, ст. 566 із наступними змінами):
 
23. 1) пункт 10 частини першої статті 1 після слів «договору на постачання природного газу» доповнити словами «, крім випадків, визначених частиною сьомою статті 12 цього Закону»;
 
-33- Продан О.П.
Пункт 1 частини третьої розділу 1 виключити.
 
Відхилено   1) пункт 10 частини першої статті 1 доповнити словами «крім випадків, визначених частиною сьомою статті 12 цього Закону»;
 
24. 2) у статті 12:
 
-34- Бєлькова О.В.
Пункт 2 частини третьої розділу І викласти у такій редакції:
«у статті 12:
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
"Договір на постачання природного газу повинен відповідати типовому договору, форма якого затверджується органом, що здійснює державне регулювання на ринку природного газу (у разі наявності такого типового договору)."
частину четверту доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
«4) у разі визнання споживача банкрутом;
5) відбору природного газу за відсутності у споживачів планового обсягу поставки природного газу на поточний місяць, який визначено договором на постачання споживачу природного газу.»;
доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
«7. Гарантований постачальник має право відмовити споживачу в укладенні договору на постачання природного газу в разі, коли стосовно цього споживача порушено справу про банкрутство.»;
 
Враховано частково   2) у статті 12:
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Договір на постачання природного газу повинен відповідати типовому договору, форма якого затверджується органом, що здійснює державне регулювання на ринку природного газу (за наявності такого типового договору)";
 
    -35- Продан О.П.
Пункт 2 частини третьої розділу І викласти в такій редакції:
«у статті 12:
частину четверту доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) відбору природного газу за відсутності у споживачів планового обсягу поставки природного газу на поточний місяць, який виділяється постачальником згідно з договором на постачання споживачу природного газу».
 
Відхилено    
    -36- Бабак А.В.
Підпункт 2 пункту 3 розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
25. частину четверту доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
 
-37- Мартовицький А.В.
Пункт 2 частини третьої розділу 1 доповнити другим абзацом такого змісту:
«частину 1 викласти в новій редакції:
«1. Постачання природного газу здійснюється відповідно до типового договору, форма якого затверджується органом, що здійснює державне регулювання на ринку природного газу, за яким постачальник зобов'язується поставити споживачеві природний газ, якісні характеристики якого визначено стандартами, в обсязі та порядку, передбачених договором, а споживач зобов'язується сплачувати вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором».
У зв’язку з цим абзаци другий-шостий законопроекту вважати абзацами третім-сьомим.
 
Враховано редакційно   частину четверту доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
26. «4) щодо споживача порушено провадження у справі про банкрутство;
 
      
27. 5) відбору природного газу за відсутності у споживачів планового обсягу поставки природного газу на поточний місяць, який виділяється постачальником згідно з договором на постачання споживачу природного газу.»;
 
-38- Мартовицький А.В.
В абзаці четвертому пункту 2 частини третьої розділу 1 слова «виділяється постачальником» замінити словами «визначено договором».
 
Враховано   «4) відбору природного газу споживачами понад обсяги, що виділені постачальником природного газу на поточний місяць в межах планових обсягів, визначених договором»;
 
28. доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
   доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
29. «7. Гарантований постачальник має право відмовити споживачу в укладенні договору на постачання природного газу в разі, коли стосовно цього споживача порушено справу про банкрутство.»;
 
   «7. Гарантований постачальник має право відмовити споживачу в укладенні договору на постачання природного газу, якщо стосовно цього споживача порушено справу про банкрутство»;
 
30. 3) статтю 18 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
 
-39- Мартиненко М.В.
Пункт 3 частини третьої розділу І викласти у такій редакції:
"статтю 18 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
«12 Право вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та/або перед її дочірнім підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, може бути продано (відчужено) на користь третіх осіб шляхом проведення аукціону за методом зниження ціни лота за ціною, яка може відрізнятися від балансової вартості, за умови наявності висновку незалежного аудитора щодо дебіторської заборгованості Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» станом на 31 грудня 2014 року.
Порядок продажу (відчуження) прав вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   3) статтю 18 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
 
    -40- Кривенко В.М.
Пункт 3 частини третьої розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -41- Продан О.П.
пункт 3 частини третьої розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -42- Войціцька В.М.
Пункт 3 частини третьої розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -43- Левченко Ю.В.
Пункт 3 частини третьої розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -44- Бабак А.В.
Підпункт 3 пункту 3 розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -45- Єфімов М.В.
підпункт 3 пункту 3 частини першої проекту (щодо доповнення статті 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» частиною дванадцятою) виключити.
 
Відхилено    
31. «12. Право вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та/або перед її дочірнім підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, може бути продано (відчужено) на користь третіх осіб шляхом проведення аукціону за методом зниження ціни лота за ціною, яка може відрізнятися від балансової вартості.
 
-46- Бєлькова О.В.
Пункт 3 частини третьої розділу І викласти у такій редакції:
"статтю 18 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
"12. Після набрання чинності судовим рішенням у справі про банкрутство право вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та/або перед її дочірнім підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, може бути продано (відчужено) на користь третіх осіб шляхом проведення аукціону за методом зниження ціни лота за ціною, яка може відрізнятися від балансової вартості.
Порядок продажу (відчуження) прав вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано частково   «12. Право вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та/або перед її дочірнім підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, може бути продано (відчужено) на користь третіх осіб шляхом проведення аукціону за методом зниження ціни лота за ціною, що може відрізнятися від балансової вартості, за умови наявності висновку незалежного аудитора щодо дебіторської заборгованості Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» станом на 31 грудня 2014 року.
 
32. У разі коли:
 
      
33. на першому аукціоні право вимоги не було продано (відчужено), право вимоги виставляється на повторний продаж (відчуження) (другі торги) за ціною, зменшеною не більше ніж на 10 відсотків його балансової вартості;
 
      
34. на других торгах право вимоги не було продано (відчужено), право вимоги виставляється на повторний продаж (відчуження) (треті торги) за ціною, зменшеною не більше ніж на 30 відсотків його балансової вартості;
 
      
35. на третіх торгах право вимоги не було продано (відчужено), право вимоги виставляється на повторний продаж (відчуження) (четверті торги) за ціною, зменшеною не більше ніж на 50 відсотків його балансової вартості;
 
      
36. на четвертих торгах право вимоги не було продано (відчужено), право вимоги виставляється на повторний продаж (відчуження) (п’яті торги) за ціною, зменшеною не більше ніж на 70 відсотків його балансової вартості.
 
      
37. Порядок продажу (відчуження) прав вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
 
-47- Ксенжук О.С.
Пункт 3 частини третьої розділу 1 законопроекту доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
«13. Суб'єкти господарської діяльності у сфері теплопостачання, що мають заборгованість перед дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, оплачують вартість спожитого природного газу з урахуванням особливостей, визначених у частині 5 статті 191 Закону України "Про теплопостачання".
Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку гарантованими постачальниками природного газу, які провадять діяльність з постачання природного газу за регульованим тарифом для споживачів України (крім промислових споживачів, річний обсяг споживання природного газу яких перевищує 3 млн. куб. метрів, та підприємств, що здійснюють постачання теплової енергії), та їх структурними підрозділами, які мають заборгованість перед дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, перераховують згідно з алгоритмом розподілу коштів виключно на:
1) поточний рахунок із спеціальним режимом використання підприємства, що здійснює продаж природного газу гарантованому постачальнику;
2) поточний рахунок газотранспортного підприємства;
3) поточний рахунок газорозподільного підприємства;
4) поточний рахунок гарантованого постачальника,
5) поточний рахунок дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії.
На кошти, що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями вказаних суб’єктів господарювання.
На кошти, що обліковуються за цими рахунками, не накладається арешт, а операції за цими рахунками не підлягають зупиненню».
 
Відхилено   Порядок продажу (відчуження) прав вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
38. 4) частину п’яту статті 19 викласти в такій редакції:
 
-48- Бабак А.В.
Підпункт 4 пункту 3 розділу 1 викласти в такій редакції:
«5. Отримання природного газу споживачами можливе лише на підставі договорів, укладених з постачальниками.
Укладення гарантованим постачальником договору на постачання природного газу із споживачами (крім населення, підприємств комунальної теплоенергетики та бюджетних установ), що мають заборгованість перед гарантованим постачальником за природний газ, спожитий у минулих періодах, та/або стосовно яких порушено справу про банкрутство, може бути здійснено за умови забезпечення споживачем виконання своїх зобов’язань за договором щодо оплати природного газу шляхом надання в заставу майна (у тому числі майнових та інших речових прав), поруки третіх осіб або гарантії, у тому числі від третіх осіб, в обсязі не менше вартості планового двомісячного споживання в опалювальний період. У разі відмови споживача від забезпечення виконання своїх зобов’язань за договором та за умови неможливості обмеження газопостачання до повного відключення згідно з нормами статті 6 Закону України «Про теплопостачання» постачання природного газу гарантованим постачальником здійснюється в обсязі, що забезпечує технологічну безпеку функціонування систем теплопостачання, який в кожному окремому випадку визначається в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено   4) частину п’яту статті 19 викласти в такій редакції:
 
39. «5. Отримання природного газу споживачами можливе лише на підставі договорів, укладених з постачальниками.
 
   «5. Отримання природного газу споживачами можливе лише на підставі договорів, укладених з постачальниками.
 
40. Постачання природного газу споживачам (крім населення, бюджетних установ, теплопостачальних та теплогенеруючих підприємств, на які поширюється дія статті 19-1 Закону України «Про теплопостачання»), за договором, укладеним з гарантованим постачальником, здійснюється за умови внесення споживачем попередньої оплати, крім випадків, визначених абзацом третім цього пункту.
 
-49- Дубневич Я.В.
В абзаці третьому пункту 4 частини третьої розділу 1 словосполучення «здійснюється за умови внесення споживачем попередньої оплати» виключити.
 
Відхилено   Постачання природного газу споживачам (крім населення, бюджетних установ, теплопостачальних та теплогенеруючих підприємств, на які поширюється дія статті 19-1 Закону України «Про теплопостачання») за договором, укладеним з гарантованим постачальником, здійснюється за умови внесення споживачем попередньої оплати, крім випадків, визначених абзацом третім цієї частини.
 
    -50- Продан О.П.
В абзаці третій пункту 4 частини третьої розділу 1 після слів «попередньої оплати» доповнити словами «за один місяць».
 
Відхилено    
41. Укладення гарантованим постачальником договору на постачання природного газу із споживачами (крім населення та бюджетних установ), що мають заборгованість перед гарантованим постачальником за природний газ, спожитий у минулих періодах, та/або стосовно яких порушено справу про банкрутство, може бути здійснено за умови забезпечення споживачем виконання своїх зобов’язань за договором щодо оплати природного газу шляхом надання в заставу майна (у тому числі майнових та інших речових прав), поруки третіх осіб або гарантії, у тому числі від третіх осіб, в обсязі не менше вартості планового двомісячного споживання в опалювальний період. У разі відмови споживача від забезпечення виконання своїх зобов’язань за договором та за умови неможливості обмеження газопостачання до повного відключення згідно з нормами статті 6 Закону України «Про теплопостачання» постачання природного газу гарантованим постачальником здійснюється в обсязі, що забезпечує технологічну безпеку функціонування систем теплопостачання, який в кожному окремому випадку визначається в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
-51- Мельник С.І.
Абзац четвертий пункту 4 частини третьої розділу І виключити.
 
Відхилено   Укладення гарантованим постачальником договору на постачання природного газу із споживачами (крім населення та бюджетних установ), стосовно яких порушено справу про банкрутство, може бути здійснено, за умови забезпечення споживачем виконання своїх зобов’язань за договором щодо оплати природного газу шляхом передачі в заставу майна (у тому числі майнових та інших речових прав), поруки третіх осіб або гарантії, у тому числі від третіх осіб, в обсязі не менше вартості планового двомісячного споживання в опалювальний період.
 
    -52- Бєлькова О.В.
У абзаці четвертому пункту 4 частини третьої розділу І:
слова "що мають заборгованість перед гарантованим постачальником за природний газ, спожитий у минулих періодах, та/або" виключити;
слова "технологічну безпеку функціонування систем теплопостачання, який в кожному окремому випадку" замінити словами "номінальне функціонування з метою виробництва теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, який".
 
Враховано частково    
    -53- Продан О.П.
В абзаці четвертому пункту 4 частини третьої розділу 1:
в першому реченні слово «двомісячного» замінити словом «одномісячного»;
в другому реченні слова «в порядку, затвердженому» замінити словами «за Методикою, затвердженою».
 
Відхилено у зв’язку із прийняттям поправки Н.д.Лопушанського А.Я.   
    -54- Мартовицький А.В.
В абзаці четвертому пункту 4 частини третьої розділу 1 слова «що мають заборгованість перед гарантованим постачальником за природний газ, спожитий у минулих періодах, та/або» та «технологічну безпеку функціонування систем теплопостачання номінальне функціонування з метою виробництва теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, який в кожному окремому випадку» виключити.
 
Враховано частково    
    -55- Лопушанський А.Я.
з метою узгодження частини четвертої підпункту 4 пункту 3 розділу І Проекту з нормами Закону України «Про теплопостачання» у запропонованій Проектом редакції, друге речення цієї частини пропонується виключити.
 
Враховано    
42. Звернення стягнення на майно (у тому числі майнові та інші речові права), надане в заставу для забезпечення виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу природного газу, а також на інше забезпечення виконання зобов’язань здійснюється гарантованим постачальником у разі, коли прострочення оплати споживачем за спожитий природний газ перевищує два місяці.».
 
-56- Продан О.П.
В абзаці п’ятому пункту 4 частини третьої розділу 1 слова «два місяці» замінити словами «три місяці».
 
Враховано   Звернення стягнення на майно (у тому числі майнові та інші речові права), передане в заставу для забезпечення виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу природного газу, а також на інше забезпечення виконання зобов’язань здійснюється гарантованим постачальником у разі, якщо прострочення оплати споживачем спожитого природного газу перевищує три місяці»;
 
43. 4. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19—20, ст. 142 із наступними змінами):
 
   4. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19—20, ст. 142 із наступними змінами):
 
44. 1) частину другу статті 11 доповнити абзацом такого змісту:
 
-57- Мельник С.І.
Пункт 1 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено   1) частину другу статті 11 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
45. «виставляє платіжні вимоги на суму стягнення протягом 5 банківських днів з дати арешту рахунків боржника.»;
 
-58- Бєлькова О.В.
В абзаці другому пункту 1 частини четвертої розділу І слова "арешту рахунків боржника" замінити словами "набрання чинності судовим рішенням у справі про банкрутство".
 
Відхилено   «направляє платіжні вимоги на суму стягнення протягом двох робочих днів з дати арешту рахунків боржника»;
 
    -59- Лопушанський А.Я.
слова та цифри «5 банківських днів» замінити словами «двох робочих днів»
 
Враховано    
    -60- Мартовицький А.В.
В абзаці другому пункту 1 частини четвертої розділу 1 слова «арешту рахунків боржника» замінити словами «набрання чинності судовим рішенням по справі про банкрутство».
 
Відхилено    
46. 2) абзац другий частини другої статті 25 викласти у такій редакції:
 
-61- Мельник С.І.
Пункт 2 частини четвертої розділу І виключити.
 
Враховано      
    -62- Бєлькова О.В.
Пункт 2 частини четвертої розділу І виключити.
 
Враховано    
47. «У постанові державний виконавець зазначає про необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до семи днів з моменту винесення постанови (у разі виконання рішення про примусове виселення боржника — у строк до п’ятнадцяти днів) та зазначає, що в разі ненадання боржником документального підтвердження виконання рішення буде розпочате примусове виконання цього рішення із стягненням з боржника виконавчого збору і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, передбачених цим Законом. За заявою стягувача державний виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження зобов’язаний накласти арешт на майно та кошти боржника, про що виноситься відповідна постанова.»;
 
-63- Бабак А.В.
В підпункті 2 пункту 4 розділу І слова «зобов’язаний накласти арешт на майно» замінити словами «може накласти арешт на майно».
 
Відхилено у зв’язку з врахуванням поправок №№ 60, 61     
48. 3) частину третю статті 37 після слів «стягнення аліментів» доповнити словами «та в разі стягнення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та/або її дочірнім підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії»;
 
-64- Мельник С.І.
Пункт 3 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено   2) частину третю статті 37 доповнити словами «та в разі стягнення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та/або її дочірнім підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії»;
 
    -65- Бєлькова О.В.
Пункт 3 частини четвертої розділу І після слів "на підставі ліцензії" доповнити словами "яка виникла до внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".
 
Відхилено    
    -66- Мартовицький А.В.
Пункт 3 частини четвертої розділу 1 після слів «природного газу на підставі ліцензії» доповнити словами «, яка виникла до внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу».
 
Відхилено    
49. 4) у статті 52:
 
   3) у статті 52:
 
50. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
51. «Забороняється звернення стягнення та накладання арешту на кошти, що перебувають на одному із банківських рахунків боржника, у сумі, що дорівнює сумі витрат на оплату праці боржника протягом останніх трьох місяців, та поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України «Про теплопостачання».»;
 
-67- Бєлькова О.В.
Абзац третій пункту 4 частини четвертої розділу І після слів "на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України "Про теплопостачання" доповнити словами "та статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику".
 
Враховано   «Забороняється звернення стягнення та накладання арешту на кошти, що перебувають на одному із банківських рахунків боржника, у сумі, що дорівнює сумі витрат на оплату праці боржника протягом останніх трьох місяців, та поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України «Про теплопостачання» та статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику»;
 
    -68- Мартовицький А.В.
Абзац третій пункту 4 частини четвертої розділу 1 після слів «статей 19-1 та 261 Закону України «Про теплопостачання»« доповнити словами «та статті 15-1 Закону України «Про електроенергетику».
 
Враховано    
    -69- Левченко Ю.В.
Абзац третій пункту 4 частини четвертої розділу І викласти в такій редакції:
«Забороняється звернення стягнення та накладання арешту на кошти, що знаходяться на рахунках боржника, в розмірі, необхідному на погашення заборгованості на оплату праці за останні три місяці, та поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України «Про теплопостачання».»;
 
Враховано по суті   
52. перше речення частини четвертої замінити реченнями такого змісту: «На кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня з моменту їх виявлення. Платіжну вимогу про списання коштів з рахунку боржника державний виконавець зобов’язаний надіслати до банківської або іншої фінансової установи не пізніше двох робочих днів з дати арешту відповідних рахунків боржника.»;
 
-70- Бєлькова О.В.
Абзац четвертий пункту 4 частини четвертої розділу 1 виключити.
 
Відхилено   перше речення частини четвертої замінити реченнями такого змісту:
«4. На кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня з моменту їх виявлення. Платіжну вимогу про списання коштів з рахунку боржника державний виконавець зобов’язаний надіслати до банківської або іншої фінансової установи не пізніше двох робочих днів з дати арешту відповідних рахунків боржника»;
 
    -71- Мельник С.І.
Абзац четвертий пункту 4 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -72- Продан О.П.
У абзаці четвертому пункту 4 частини четвертої розділу І слова «не пізніше наступного робочого дня з моменту їх виявлення» замінити словами «не пізніше дня їх виявлення».
 
Відхилено    
53. перше речення частини п’ятої викласти в такій редакції: «У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення.»;
 
-73- Бєлькова О.В.
Абзац п’ятий пункту 4 частини четвертої розділу 1 виключити
 
Відхилено   перше речення частини п’ятої викласти в такій редакції: «У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення»;
 
    -74- Мельник С.І.
Абзац п’ятий пункту 4 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено    
54. доповнити статтю частиною восьмою такого змісту:
 
-75- Бєлькова О.В.
Абзац шостий пункту 4 частини четвертої розділу 1 виключити.
 
Відхилено   доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
    -76- Мельник С.І.
Абзац шостий пункту 4 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено    
55. «8. Державний виконавець проводить перевірку майнового стану боржника не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку для самостійного виконання. В подальшому така перевірка проводиться державним виконавцем кожні два тижні — щодо виявлення рахунків боржника, кожний місяць — щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, кожні три місяці — щодо отримання інформації про доходи боржника.»;
 
-77- Бєлькова О.В.
Абзац сьомий пункту 4 частини четвертої розділу 1 виключити
 
Немає висновку   «8. Державний виконавець проводить перевірку майнового стану боржника не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку для самостійного виконання. У подальшому така перевірка проводиться державним виконавцем кожні два тижні — щодо виявлення рахунків боржника, кожного місяця — щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, кожні три місяці — щодо отримання інформації про доходи боржника»;
 
    -78- Мельник С.І.
Абзац сьомий пункту 4 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено    
56. 5) у частині другій статті 57:
 
-79- Бєлькова О.В.
Пункт 5 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено   4) у частині другій статті 57:
 
57. абзац другий після слів «арешт коштів» доповнити словами « (крім суми коштів, щодо яких законодавством встановлена заборона накладення арешту та звернення стягнення)», а після слів «у банках або інших фінансових установах» — словами «протягом трьох робочих днів з дня отримання інформації від зазначених органів»;
 
-80- Мельник С.І.
Абзац другий пункту 5 частини четвертої розділу І викласти у такій редакції:
«абзац другий після слів «арешт коштів» доповнити словами « (крім суми коштів, щодо яких законодавством встановлена заборона накладення арешту та звернення стягнення)».
 
Відхилено   абзац другий після слів «арешт коштів» доповнити словами « (крім суми коштів, щодо яких законодавством встановлена заборона накладення арешту та звернення стягнення)», а після слів «у банках або інших фінансових установах» - словами «протягом трьох робочих днів з дня отримання інформації від зазначених органів»;
 
58. абзац четвертий після слів «на його відчуження» доповнити словами «на наступний день після закінчення строку самостійного виконання рішення»;
 
-81- Мельник С.І.
Абзац третій пункту 5 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено   абзац четвертий доповнити словами «на наступний день після закінчення строку самостійного виконання рішення»;
 
59. абзац п’ятий після слів «на нього арешту» доповнити словами «на наступний день з моменту виявлення майна»;
 
-82- Мельник С.І.
Абзац четвертий пункту 5 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено   абзац п’ятий доповнити словами «на наступний день з моменту виявлення майна»;
 
60. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
-83- Мельник С.І.
Абзац п’ятий пункту 5 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено   доповнити абзацами шостим і сьомимтакого змісту:
 
61. «Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження виноситься державним виконавцем не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку для самостійного виконання рішення (якщо така постанова не виносилась під час відкриття виконавчого провадження) та не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення майна.
 
-84- Мельник С.І.
Абзац шостий пункту 5 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено   «Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження виноситься державним виконавцем не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку для самостійного виконання рішення (якщо така постанова не виносилася під час відкриття виконавчого провадження) та не пізніше наступного робочого дня із дня виявлення майна.
 
62. Проведення опису майна боржника здійснюється не пізніше ніж на десятий робочий день з моменту отримання інформації про місцезнаходження майна.»;
 
-85- Мельник С.І.
Абзац сьомий пункту 5 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено   Проведення опису майна боржника здійснюється не пізніше ніж на десятий робочий день з моменту отримання інформації про місцезнаходження майна»;
 
63. 6) частину другу статті 60 доповнити абзацом такого змісту:
 
-86- Бєлькова О.В.
Пункт 6 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено   5) частину другу статті 60 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
64. «Державний виконавець зобов’язаний зняти арешт з рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня з моменту надання боржником документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згідно із законодавством.»;
 
   «Державний виконавець зобов’язаний зняти арешт з рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня з моменту надання боржником документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згідно із законодавством»;
 
65. 7) частину п’яту статті 65 доповнити абзацами такого змісту:
 
   6) частину п’яту статті 65 викласти в такій редакції:
 
66. «кошти, що перебувають на рахунках зі спеціальним режимом використання, на які відповідно до законодавства заборонено звертати стягнення;
 
-87- Бєлькова О.В.
Абзац другий пункту 7 частини четвертої розділу І викласти у такій редакції":
"кошти, що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України "Про теплопостачання" та статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику";
 
Враховано   «5. Не підлягають стягненню в порядку, встановленим цим Законом, кошти:
що перебувають на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки»;
що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України "Про теплопостачання" та статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику»;
що перебувають на одному з банківських рахунків боржника, у сумі, що дорівнює сумі витрат на оплату праці боржника протягом останніх трьох місяців.
 
    -88- Мартовицький А.В.
Абзац другий пункту 7 частини четвертої розділу 1 викласти в такій редакції:
«кошти, що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України «Про теплопостачання» та статті 15-1 Закону України «Про електроенергетику».
 
Враховано    
67. кошти, що перебувають на одному із банківських рахунків боржника, у сумі, що дорівнює сумі витрат на оплату праці боржника протягом останніх трьох місяців.
 
-89- Левченко Ю.В.
Абзац третій пункту 7 частини четвертої розділу І викласти у такій редакції:
«кошти, що знаходяться на рахунках боржника, в розмірі, необхідному на погашення заборгованості на оплату праці за останні три місяці.»
 
Враховано по суті     
68. Зазначений перелік є вичерпним.».
 
   Зазначений перелік є вичерпним».
 
69. 5. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32—33, ст. 413; 2014 р., № 11, ст. 132):
 
-90- Бєлькова О.В.
Частину п’яту розділу І доповнити пунктом 1 такого змісту:
"1) частину другу статті 7 доповнити абзацами такого змісту:
"Заборгованість державного та/або місцевого бюджетів, заборгованість організацій, що фінансуються із державного та/або місцевого бюджету за спожиту теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води перед теплопостачальними організаціями враховується як зменшення заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу за спожитий для виробництва теплової енергії природний газ з наданням права вимоги такої заборгованості гарантованому постачальнику природного газу.
До стягнення зазначеної заборгованості гарантованим постачальником природного газу до теплопостачальних організацій не може бути застосовано процедуру банкрутства."
У зв’язку з цим, пункти 1-2 частини п’ятої розділу І законопроекту вважати підпунктами 2-3 відповідно.
 
Відхилено   5. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32—33, ст. 413; 2014 р., № 11, ст. 132):
 
    -91- Мартовицький А.В.
Частину п’яту розділу 1 доповнити пунктом 1 такого змісту:
«1) частину 2 статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Заборгованість державного та/або місцевого бюджетів, заборгованість організацій, що фінансуються із державного та/або місцевого бюджету за спожиту теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води перед теплопостачальними організаціями враховується як зменшення заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу за спожитий для виробництва теплової енергії природний газ з наданням права вимоги такої заборгованості гарантованому постачальнику природного газу.
До стягнення зазначеної заборгованості гарантованим постачальником природного газу до теплопостачальних організацій не може бути застосовано процедуру банкрутства».
У зв’язку з цим, пункти 1-2 частини п’ятої розділу І законопроекту вважати пунктами 2-3 відповідно.
 
Відхилено    
70. 1) абзац другий частини четвертої статті 23 після слів «та інше соціальне страхування» доповнити словами «і на вимоги Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, щодо сплати заборгованості (в тому числі неустойки, трьох відсотків річних та інфляційних втрат) за поставлений/спожитий природний газ, що утворилася станом на 1 січня 2014 року»;
 
-92- Ленський О.О.
В пункті 1 частини п’ятої розділу 1 слова та цифри «1 січня 2014 року» замінити на «15 березня 2015 року».
 
Враховано частково   1) абзац другий частини четвертої статті 23 доповнити словами «і на вимоги Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, щодо сплати заборгованості (у тому числі неустойки, трьох відсотків річних та інфляційних втрат) за поставлений/спожитий природний газ, що утворилася станом на 1 квітня 2015 року»;
 
    -93- Левченко Ю.В.
В пункті 1 частини п’ятої розділу 1 слова та цифри «, що утворилася станом на 1 січня 2014 року» виключити.
 
Відхилено    
71. 2) абзац сьомий частини першої статті 114 після слів і цифр «у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків» доповнити словами «, а також підприємства, до яких виникли у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий природний газ».
 
   2) абзац сьомий частини першої статті 114 після слів і цифр «у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків» доповнити словами «а також на підприємства, до яких у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, виникли вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий природний газ».
 
72. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
73. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-94- Войціцька В.М.
Розділ ІІ проекту закону доповнити частиною другою, яку викласти в такій редакції: " Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та її дочірнє підприємство мають право продажу дебіторської заборгованості теплогенеруючих та теплопостачальних організацій , у тому числі з дисконтом, за умови наявності висновку незалежного аудитора щодо такої заборгованості. Дебіторська заборгованість теплогенеруючих та теплопостачальних організацій не може бути продана згідно з цією частиною, якщо відповідне теплогенеруючих та теплопостачальних організацій володіє дебіторською заборгованістю державних та/або комунальних підприємств, установ, організацій."; відповідно частину другу розділу ІІ вважати частиною третьою.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та її дочірнє підприємство мають право продажу дебіторської заборгованості теплогенеруючих та теплопостачальних організацій , у тому числі з дисконтом, за умови наявності висновку незалежного аудитора щодо такої заборгованості. Дебіторська заборгованість теплогенеруючих та теплопостачальних організацій не може бути продана згідно з цією частиною, якщо відповідне теплогенеруючих та теплопостачальних організацій володіє дебіторською заборгованістю державних та/або комунальних підприємств, установ, організацій.
 
74. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк:
 
   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
75. прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
   прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
76. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
77. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.