Кількість абзаців - 324 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
   1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
6. 1) у частині другій статті 113 слово «інших» замінити словом «або»;
 
   1) у частині другій статті 113 слово «інших» замінити словом «або»;
 
7. 2) в абзаці п’ятому частини першої статті 159 слово «іншу» виключити.
 
   2) в абзаці п’ятому частини першої статті 159 слово «іншу» виключити.
 
8. 2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; із наступними змінами):
 
-1- Кубів С.І.
Доповнити статтю 2 ГПК абзацом такого змісту:
«інших представників, які звертаються до господарського суду від імені позивачів»
 
Відхилено   2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; із наступними змінами):
 
9. 1) доповнити Кодекс статтею 4-8 такого змісту:
 
   1) доповнити Кодекс статтею 4-8 такого змісту:
 
10. «Стаття 4-8. Офіційне оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою
 
-2- Кубів С.І.
Статтю 4-8, якою пропонується доповнити ГПК викласти в такій редакції:
«Стаття 4-8. Офіційне оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою.
У справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України документи: ухвали про порушення провадження у справі, інформація про оголошення перерви в засіданні, а також заяви учасників (акціонерів) про призначення представників позивача.
Документи, зазначені у частині першій цієї статті, повинні бути офіційно оприлюднені протягом двох днів з дня їх винесення, а інформація про оголошення перерви в засіданні – протягом двох днів з дня такого оголошення, але не пізніш як за сім днів до наступного судового засідання, за винятком ухвали про порушення справи щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, яке оприлюднюється не пізніш як за 20 календарних днів до дня проведення судового засідання. Заяви, зазначені у частині першій цієї статті, повинні бути офіційно оприлюднені протягом двох днів з дня їх надходження до господарського суду.
Всі документи, зазначені у частині першій цієї статті, або їх веб-адреси на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, розміщуються на єдиній веб-сторінці, де зазначаються номер справи та ціна позову, найменування та адреса господарського суду, найменування позивача, його місцезнаходження та ідентифікаційний код, ціна позову та номер справи, дата оприлюднення кожного документа. Якщо позовна заява подана представником, призначеним учасниками (акціонерами) позивача відповідно до частини восьмої статті 28 цього Кодексу, на єдиній веб-сторінці вказується про це та зазначається найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності – для фізичних осіб) таких учасників (акціонерів) та/або їх представника.
У справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, ухвали про порушення провадження у справі, про відкладення розгляду справи, про зупинення провадження у справі та про його поновлення, про залишення позову без розгляду, про припинення провадження у справі, про прийняття апеляційної скарги до провадження, про прийняття касаційної скарги до провадження, рішення та постанови господарського суду у справі підлягають включенню Державною судовою адміністрацією до Єдиного державного реєстру судових рішень не пізніше наступного дня після їх винесення.
 
Враховано   «Стаття 4-8. Офіційне оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою
 
    -3- Пташник В.Ю.
Пункт перший частини другої розділу І
«доповнити Кодекс статтею 4-8 такого змісту:
«Стаття 4-8. Офіційне оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою
У справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України документи: ухвали про порушення провадження у справі, про відкладення розгляду справи, про зупинення провадження у справі та про його поновлення, про залишення позову без розгляду, про припинення провадження у справі, про прийняття апеляційної скарги до провадження, про прийняття касаційної скарги до провадження, рішення та постанови господарського суду, інформація про оголошення перерви в засіданні, а також заяви учасників (акціонерів) про здійснення представництва позивача.
Документи, зазначені у частині першій цієї статті, повинні бути офіційно оприлюднені протягом п’яти днів з дня їх винесення, а інформація про оголошення перерви в засіданні – протягом п’яти днів з дня такого оголошення, але не пізніш як за сім днів до наступного судового засідання, за винятком ухвали про порушення справи щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, яке оприлюднюється не пізніш як за 20 календарних днів до дня проведення судового засідання. Заяви, зазначені у частині першій цієї статті, повинні бути офіційно оприлюднені протягом п’яти днів з дня їх надходження до господарського суду.
Всі документи, зазначені у частині першій цієї статті, або їх веб-адреси на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, розміщуються на єдиній веб-сторінці, де зазначаються номер справи та ціна позову, найменування та адреса господарського суду, найменування позивача, його місцезнаходження та ідентифікаційний код, ціна позову та номер справи, дата оприлюднення кожного судового рішення та заяви. Якщо позовна заява подана учасниками (акціонерами) позивача або призначеним ними представником, на єдиній веб-сторінці вказується про це та зазначається найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності – для фізичних осіб) таких учасників (акціонерів).» «- виключити.
 
Враховано частково    
    -4- Воропаєв Ю.М.
Пункт 1 частини другої законопроекту, якою вносяться зміни до Господарського процесуального кодексу України, викласти в такій редакції:
"1) доповнити Кодекс статтею 48 такого змісту:
"Стаття 48. Офіційне оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою.
У справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України документи: ухвали про порушення провадження у справі, про відкладення розгляду справи, про зупинення провадження у справі та про його поновлення, про залишення позову без розгляду, про припинення провадження у справі, про прийняття апеляційної скарги до провадження, про прийняття касаційної скарги до провадження, рішення та постанови господарського суду, інформація про оголошення перерви в засіданні, а також заяви учасників (акціонерів) про здійснення представництва позивача.
Документи, зазначені у частині першій цієї статті, повинні бути офіційно оприлюднені протягом п’яти днів з дня їх винесення, а інформація про оголошення перерви в засіданні – протягом п’яти днів з дня такого оголошення, але не пізніш як за сім днів до наступного судового засідання, за винятком ухвали про порушення справи щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, яке оприлюднюється не пізніш як за 20 календарних днів до дня проведення судового засідання. Заяви, зазначені у частині першій цієї статті, повинні бути офіційно оприлюднені протягом п’яти днів з дня їх надходження до господарського суду.
Всі документи, зазначені у частині першій цієї статті, або їх веб-адреси на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, розміщуються на єдиній веб-сторінці, де зазначаються номер справи та ціна позову, найменування та адреса господарського суду, найменування позивача, його місцезнаходження та ідентифікаційний код, ціна позову та номер справи, дата оприлюднення кожного судового рішення та заяви, найменування (для юридичних осіб) або ім’я (для фізичних осіб) представника (представників) позивача"."
 
Враховано редакційно    
11. У справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України документи: ухвали про порушення провадження у справі, про відкладення розгляду справи, про зупинення провадження у справі та про його поновлення, про залишення позову без розгляду, про припинення провадження у справі, про прийняття апеляційної скарги до провадження, про прийняття касаційної скарги до провадження, рішення та постанови господарського суду, інформація про оголошення перерви в засіданні, а також заяви учасників (акціонерів) про здійснення представництва позивача.
 
-5- Сотник О.С.
У частині 1 статті 4-8 Господарського процесуального кодексу України, після слів «підлягають офіційному оприлюдненню» словосполучення «господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України» замінити на словосполучення «Державною судовою адміністрацією у Єдиному державному реєстрі судових рішень».
 
Враховано по суті  У справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України документи: ухвали про порушення провадження у справі, інформація про оголошення перерви в засіданні, а також заяви учасників (акціонерів) про призначення представників позивача.
 
    -6- Мушак О.П.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І законопроекту:
1) слова «підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України» замінити словами: «включенню до Єдиного державного реєстру судових рішень такі»;
2) після слів «про відкладення розгляду справи» доповнити словами «про оголошення перерви в судовому засідання»; слова «інформація оголошення перерви в засіданні» виключити;
3) слова «про здійснення представництва позивача» замінити словами: «про залучення їх до участі у справі як представників позивача»;
4) слова «винесення, а інформація про оголошення перерви в засіданні —» замінити словами «прийняття, окрім ухвал про оголошення перерви в судовому засіданні, які оприлюднюються»;
5) слова «сім днів до наступного судового засідання, за винятком ухвали про порушення справи» замінити словами та цифрами «чотири календарних дні до дати наступного судового засідання, а ухвали про порушення провадження у справі»;
6) слова «або їх веб-адреси на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, розміщуються на єдиній веб-сторінці, де зазначаються номер справи та ціна позову, найменування та адреса господарського суду, найменування позивача, його місцезнаходження та ідентифікаційний код, ціна позову та номер справи, дата оприлюднення кожного судового рішення та заяви. Якщо позовна заява подана учасниками (акціонерами) позивача або призначеним ними представником, на єдиній веб-сторінці вказується про це та зазначається» замінити словами: «розміщуються на єдиній веб-сторінці, де зазначаються номер справи, найменування позивача, його місцезнаходження та ідентифікаційний код, найменування та адреса господарського суду, ціна позову, дата оприлюднення кожного документа, що визначений у частині першій цієї статті. У разі якщо позовна заява від імені товариства подана учасниками (акціонерами) позивача або уповноваженим ними представником, інформація про це оприлюднюється на єдиній веб-сторінці із зазначенням».
 
Враховано частково редакційно   
12. Документи, зазначені у частині першій цієї статті, повинні бути офіційно оприлюднені протягом п’яти днів з дня їх винесення, а інформація про оголошення перерви в засіданні — протягом п’яти днів з дня такого оголошення, але не пізніш як за сім днів до наступного судового засідання, за винятком ухвали про порушення справи щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, яке оприлюднюється не пізніш як за 20 календарних днів до дня проведення судового засідання. Заяви, зазначені у частині першій цієї статті, повинні бути офіційно оприлюднені протягом п’яти днів з дня їх надходження до господарського суду.
 
-7- Продан О.П.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Документи, зазначені у частині першій цієї статті, повинні бути офіційно оприлюднені протягом двох днів з дня їх винесення, за винятком ухвали про порушення справи щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, яке оприлюднюється не пізніш як за 20 робочих днів до дня проведення судового засідання. Заяви, зазначені у частині першій цієї статті, повинні бути офіційно оприлюднені протягом двох днів з дня їх надходження до господарського суду»;
абзац п‘ятий доповнити словами «та/або їх представника.».
 
Враховано редакційно   Документи, зазначені у частині першій цієї статті, повинні бути офіційно оприлюднені протягом двох днів з дня їх винесення, а інформація про оголошення перерви в засіданні – протягом двох днів з дня такого оголошення, але не пізніш як за сім днів до наступного судового засідання, за винятком ухвали про порушення справи щодо відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, яке оприлюднюється не пізніш як за 20 календарних днів до дня проведення судового засідання. Заяви, зазначені у частині першій цієї статті, повинні бути офіційно оприлюднені протягом двох днів з дня їх надходження до господарського суду.
 
13. Всі документи, зазначені у частині першій цієї статті, або їх
 
   Всі документи, зазначені у частині першій цієї статті, або їх веб-адреси на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, розміщуються на єдиній веб-сторінці, де зазначаються номер справи та ціна позову, найменування та адреса господарського суду, найменування позивача, його місцезнаходження та ідентифікаційний код, ціна позову та номер справи, дата оприлюднення кожного документа, найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності – для фізичних осіб) представника (представників) позивача. Якщо позовна заява подана представником, призначеним учасниками (акціонерами) позивача відповідно до частини восьмої статті 28 цього Кодексу, на єдиній веб-сторінці вказується про це та зазначається найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності – для фізичних осіб) таких учасників (акціонерів).
 
14. веб-адреси на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, розміщуються на єдиній веб-сторінці, де зазначаються номер справи та ціна позову, найменування та адреса господарського суду, найменування позивача, його місцезнаходження та ідентифікаційний код, ціна позову та номер справи, дата оприлюднення кожного судового рішення та заяви. Якщо позовна заява подана учасниками (акціонерами) позивача або призначеним ними представником, на єдиній веб-сторінці вказується про це та зазначається найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності — для фізичних осіб) таких учасників (акціонерів).»;
 
   У справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, ухвали про порушення провадження у справі, про відкладення розгляду справи, про зупинення провадження у справі та про його поновлення, про залишення позову без розгляду, про припинення провадження у справі, про прийняття апеляційної скарги до провадження, про прийняття касаційної скарги до провадження, рішення та постанови господарського суду у справі підлягають включенню Державною судовою адміністрацією до Єдиного державного реєстру судових рішень не пізніше наступного дня після їх винесення.
 
15. 2) частину першу статті 12 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
-8- Пташник В.Ю.
Пункт другий частини другої «частину першу статті 12 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству;» « виключити.
 
Відхилено   2) частину першу статті 12 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
    -9- Ленський О.О.
У розділі І:
у частині першій:
у пункті другому абзац другий доповнити реченням другим такого змісту:
«При цьому акціонер має право подавати позов про відшкодування збитків за наявності попереднього судового рішення про виплату товариством коштів іншим особам.».
 
Враховано по суті   
    -10- Мартовицький А.В.
Пункт 2 частини 2 Розділу І законопроекту виключити.
 
Немає висновку    
16. «4-1) справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству;»;
 
-11- Мушак О.П.
Абзац другий підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   «4-1) справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю);»;
 
    -12- Фаєрмарк С.О.
Пункт 2 частини другої законопроекту, якою пропонується доповнити статтю 12 ГПК новим пунктом 4-1, викласти в такій редакції:
«4-1) справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю);»;
 
Враховано    
    -13- Воропаєв Ю.М.
Пункт 2 частини другої законопроекту, якою пропонується доповнити статтю 12 ГПК новим пунктом 4-1, змінити та викласти в такій редакції:
"2) частину першу статті 12 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству діями (бездіяльністю) посадової особи, якщо:
збитки були завдані діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями, що встановлено вироком суду;
збитки були завдані діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства;
збитки були завдані діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та (або) дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію;
збитки були завдані бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов’язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків;".
 
Враховано редакційно    
    -14- Сотник О.С.
У пункті 4-1 частини першої статті 14 Господарського процесуального кодексу України після словосполучення «завданих такою посадовою особою господарському товариству» доповнити словами «окрім випадків,коли ці спори є трудовими».
 
Враховано по суті   
17. 3) частину сьому статті 16 викласти в такій редакції:
 
-15- Пташник В.Ю.
Пункт третій частини другої «частину сьому статті 16 викласти в такій редакції:
«Справи у спорах, передбачених пунктом 4 статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи, а пунктом 41 статті 12 цього Кодексу — за місцезнаходженням господарського товариства.»;» виключити.
 
Відхилено   3) частину сьому статті 16 викласти в такій редакції:
 
18. «Справи у спорах, передбачених пунктом 4 статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи, а пунктом 4-1 статті 12 цього Кодексу — за місцезнаходженням господарського товариства.»;
 
-16- Воропаєв Ю.М.
Пункт 3 частини другої законопроекту, якою пропонується внести зімни до статті 16 ГПК, змінити та викласти в такій редакції:
"3) частину сьому статті 16 викласти в такій редакції:
"Справи у спорах, передбачених пунктом 4 та пунктом 4-1 статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи."
 
Враховано   Справи у спорах, передбачених пунктом 4 та пунктом 4-1 статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи.
 
    -17- Мушак О.П.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Справи у спорах, передбачених пунктом 4 статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
 
Враховано редакційно    
    -18- Ленський О.О.
У пункті третьому абзац другий викласти у такій редакції:
«Справи у спорах, передбачених пунктами 4 та 4-1 статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням господарського товариства».
 
Враховано по суті   
19. 4) статтю 21 викласти в такій редакції:
 
-19- Пташник В.Ю.
Пункт четвертий частини другої «статтю 21 викласти в такій редакції:
«Стаття 21. Сторони в судовому процесі
Сторонами в судовому процесі є позивач і відповідач.
Позивачами є підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.
Відповідачами є юридичні особи та у випадках, передбачених цим Кодексом, — фізичні особи, яким пред’явлено позовну вимогу.»; « виключити.
 
Відхилено   4) статтю 21 викласти в такій редакції:
 
20. «Стаття 21. Сторони в судовому процесі
 
   «Стаття 21. Сторони в судовому процесі
 
21. Сторонами в судовому процесі є позивач і відповідач.
 
   Сторонами в судовому процесі є позивач і відповідач.
 
22. Позивачами є підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.
 
   Позивачами є підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.
 
23. Відповідачами є юридичні особи та у випадках, передбачених цим Кодексом, — фізичні особи, яким пред’явлено позовну вимогу.»;
 
-20- Сотник О.С.
Доповнити статтю 21 Господарського процесуального кодексу України наступною частиною:
«Особа, яка є відповідачем або представником відповідача, не може бути одночасно позивачем чи іншим учасником цього самого судового процесу або їх представником».
 
Відхилено   Відповідачами є юридичні особи та у випадках, передбачених цим Кодексом, — фізичні особи, яким пред’явлено позовну вимогу.»;
 
    -21- Кубів С.І.
Зміни до статті 28 ГПК викласти в такій редакції:
«Доповнити статтю 28 новими частинами восьмою — десятою такого змісту:
У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, представниками такого товариства є також адвокати, уповноважені на представництво учасниками (акціонерами) цього товариства, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, які подали господарському суду заяву про здійснення представництва позивача адвокатами. Така заява може бути подана на будь-якій стадії судового процесу.
У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, відмова від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або касаційної скарги можлива лише за письмовою згодою всіх представників цього товариства.
У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, така посадова особа не вправі представляти товариство та призначати представника для участі у справі від імені господарського товариства.».
 
Враховано частково    
    -22- Шпенов Д.Ю.
В Господарському процесуальному кодексі України:
Запропоновані зміни до статті 28 виключити.
 
Відхилено    
24. 5) доповнити статтю 28 новими частинами восьмою — десятою такого змісту:
«У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, представниками такого товариства є також учасники (акціонери) цього товариства, яким сукупно належить 5 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, які подали господарському суду позовну заяву від імені товариства або які подали господарському суду заяву про здійснення представництва позивача. Учасник (акціонер), якому належить 5 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) господарського товариства, може здійснювати представництво товариства особисто (якщо він є фізичною особою), через свої органи (якщо він є юридичною особою), через органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування (якщо він є державою, Автономною Республікою Крим, територіальною громадою), через інших своїх представників. Учасники (акціонери), яким сукупно належить 5 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, можуть здійснювати представництво товариства через одного з учасників (акціонерів) або спільно уповноважити на це іншу особу.
 
-23- Пташник В.Ю.
Пункт п‘ятий частини другої «доповнити статтю 28 новими частинами восьмою — десятою такого змісту:
«У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, представниками такого товариства є також учасники (акціонери) цього товариства, яким сукупно належить 5 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, які подали господарському суду позовну заяву від імені товариства або які подали господарському суду заяву про здійснення представництва позивача. Учасник (акціонер), якому належить 5 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) господарського товариства, може здійснювати представництво товариства особисто (якщо він є фізичною особою), через свої органи (якщо він є юридичною особою), через органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування (якщо він є державою, Автономною Республікою Крим, територіальною громадою), через інших своїх представників. Учасники (акціонери), яким сукупно належить 5 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, можуть здійснювати представництво товариства через одного з учасників (акціонерів) або спільно уповноважити на це іншу особу.
У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, відмова від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або касаційної скарги можлива лише за письмовою згодою всіх представників цього товариства.
У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, така посадова особа не вправі представляти товариство та призначати представника для участі у справі від імені господарського товариства.»; « виключити.
 
Відхилено   5) доповнити статтю 28 доповнити статтю 28 новими частинами восьмою — десятою такого змісту:
«У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, представниками такого товариства є також учасники (акціонери) цього товариства, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, які подали господарському суду позовну заяву від імені товариства або які подали господарському суду заяву про здійснення представництва позивача. Учасник (акціонер), якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) господарського товариства, може здійснювати представництво товариства особисто (якщо він є фізичною особою), через свої органи (якщо він є юридичною особою), через органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування (якщо він є державою, Автономною Республікою Крим, територіальною громадою), через інших своїх представників. Учасники (акціонери), яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, можуть здійснювати представництво товариства через одного з учасників (акціонерів) або спільно уповноважити на це іншу особу.
 
    -24- Мартовицький А.В.
У абзаці 2 пункту 5 частини 2 розділу І законопроекту слова та цифри «5 і більше» замінити словами та цифрами «10 і більше»
 
Враховано    
    -25- Воропаєв Ю.М.
Пункт 5 частини другої законопроекту, якою пропонується зміни до статті 28 ГПК, змінити та викласти в такій редакції:
"5) викласти статтю 28 в такій редакції:
" Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб
Справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника, за винятком спорів про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою.
Керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, подають до господарського суду документи, що посвідчують їх посадове становище, а при розгляді позову про відшкодування збитків завданих посадовою особою господарському товариству - володіння відповідною часткою (кількістю акцій) у статутному капіталі товариства.
Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації, за винятком спорів про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації (за наявністю).
Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через представників, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.
Довіреність громадянина, який є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненням якого прийнято рішення про надання такої допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.
Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором. До ордера обов'язково додається витяг з договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.
Справи у спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, ведуть учасники (акціонери) цього товариства, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства. Такі учасники (акціонери) можуть здійснювати представництво особисто, через свої органи, через органи, уповноважені управляти корпоративними правами держави, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, або через інших своїх представників, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю. Учасники (акціонери) можуть здійснювати представництво товариства у позові про відшкодування шкоди завданої посадовою особою товариства через одного з учасників (акціонерів) або спільно уповноважити на це іншу особу, повноваження якої підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю від учасників (акціонерів).
 
Враховано частково редакційно   
    -26- Сотник О.С.
У частині восьмій статті 28 Господарського процесуального кодексу України слова «яким сукупно належить 5 і більше відсотків статутного капіталу» замінити на слова «яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу».
 
Враховано    
25. У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, відмова від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або касаційної скарги можлива лише за письмовою згодою всіх представників цього товариства.
 
-27- Мушак О.П.
У підпункті 5 пункту 2 розділу І законопроекту:
1) цифру «5» замінити цифрою «15»;
2) слова «про здійснення представництва позивача» замінити словами «про залучення їх до участі у справі як представників позивача»;
3) слова «здійснювати представництво товариства через одного з учасників (акціонерів) або спільно уповноважити на це іншу особу» замінити словами «уповноважити на здійснення представництва товариства одного з таких учасників (акціонерів) або іншу особу»;
4) слова «письмовою згодою» замінити словами «письмовим клопотанням».
 
Враховано частково   У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, відмова від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або касаційної скарги можлива лише за письмовою згодою всіх представників цього товариства.
 
26. У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, така посадова особа не вправі представляти товариство та призначати представника для участі у справі від імені господарського товариства.»;
 
-28- Гордєєв А.А.
У Господарському процесуальному кодексі України:
у новому абзаці статті 28: у першому реченні після слів «учасники (акціонери) цього товариства зазначити слова «які сукупно володіють значним пакетом акцій»; у другому реченні після слів «учасники (акціонери) цього товариства зазначити слова «які сукупно володіють значним пакетом акцій»; у третьому реченні після слів «учасники (акціонери) цього товариства зазначити слова «які сукупно володіють значним пакетом акцій».
 
Враховано редакційно   У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, така посадова особа не вправі представляти товариство та призначати представника для участі у справі від імені господарського товариства.»;
 
27. 6) у статті 49:
 
-29- Пташник В.Ю.
Пункт шостий частини другої «у статті 49:
у назві слово «господарських» замінити словом «судових»;
у частині четвертій слово «мито» замінити словами «судовий збір»;
доповнити статтю новою частиною четвертою такого змісту:
«Якщо у спорі про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, судові витрати за правилами цієї статті мають бути стягнуті на користь товариства, то вони стягуються на користь представника такого товариства, зазначеного у частині восьмій статті 28 цього Кодексу, у тій частині, в якій вони понесені цим представником.»; « виключити.
 
Відхилено   7) у статті 49:
 
28. у назві слово «господарських» замінити словом «судових»;
 
   у назві слово «господарських» замінити словом «судових»;
 
29. у частині четвертій слово «мито» замінити словами «судовий збір»;
 
   у частині четвертій слово «мито» замінити словами «судовий збір»;
 
30. доповнити статтю новою частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити статтю новою частиною четвертою такого змісту:
 
31. «Якщо у спорі про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, судові витрати за правилами цієї статті мають бути стягнуті на користь товариства, то вони стягуються на користь представника такого товариства, зазначеного у частині восьмій статті 28 цього Кодексу, у тій частині, в якій вони понесені цим представником.»;
 
-30- Продан О.П.
У підпункті 6 пункту 2 розділу І законопроекту слова «у тій частині, в якій вони понесені цим представником» замінити словами «у відповідності до договору між товариством та представником за заявою товариства».
 
Відхилено   Якщо у спорі про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, судові витрати за правилами цієї статті мають бути стягнуті на користь товариства, то вони стягуються на користь учасників (акціонерів) такого товариства, зазначених у частині восьмій статті 28 цього Кодексу, у тій частині, в якій вони понесені цими учасниками (акціонерами).
 
32. 7) частину першу статті 69 викласти у такій редакції:
 
-31- Продан О.П.
Підпункт 7 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано   :
;  
33. «Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви, а спір між господарським товариством та його посадовою особою про відшкодування збитків, завданих товариству, — у строк не більше трьох місяців з дня одержання позовної заяви.»;
 
-32- Пташник В.Ю.
Пункт сьомий частини другої «частину першу статті 69 викласти у такій редакції:
«Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви, а спір між господарським товариством та його посадовою особою про відшкодування збитків, завданих товариству, — у строк не більше трьох місяців з дня одержання позовної заяви.»; « виключити.
 
Враховано      
34. 8) статтю 87 після слів «судовому засіданні» доповнити словами «представникам господарського товариства, зазначеним у частині восьмій статті 28 цього Кодексу,»;
 
-33- Воропаєв Ю.М.
Пункт 8 частини другої законопроекту змінити та викласти в такій редакції:
"статтю 87 після слів "третім особам" доповнити словами "представникам сторін та третіх осіб".
 
Враховано   8) статтю 87 після слів "третім особам" доповнити словами "представникам сторін та третіх осіб»;
 
35. 9) у тексті Кодексу слова «господарських витрат» замінити словами «судових витрат».
 
-34- Пташник В.Ю.
Пункт восьмий частини другої «статтю 87 після слів «судовому засіданні» доповнити словами «представникам господарського товариства, зазначеним у частині восьмій статті 28 цього Кодексу,»; « виключити.
 
Відхилено   9) у тексті Кодексу слова «господарських витрат» замінити словами «судових витрат».
 
36. 3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18— 22, ст. 144; 2005 р., № 17—19, ст. 267; 2014 р., № 27, ст. 912):
 
   "3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18— 22, ст. 144; 2005 р., № 17—19, ст. 267; 2014 р., № 27, ст. 912):
 
37. Статтю 89 викласти у такій редакції:
 
-35- Шпенов Д.Ю.
У Господарському кодексі України
Запропоновані зміни до статті 89 вилучити.
 
Відхилено   Статтю 89 викласти у такій редакції:
 
38. «Стаття 89. Фінансовий план господарського товариства
 
-36- Шевченко О.Л.
У пункті 3 розділу І проекту (зміни до ст. 89 Господарського кодексу України) виключити слова:
«а також господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків».
 
Враховано   «Стаття 89. Управління господарським товариством
 
    -37- Воропаєв Ю.М.
Частину третю законопроекту викласти в такій редакції:
"3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18— 22, ст. 144; 2005 р., № 17—19, ст. 267; 2014 р., № 27, ст. 912):
Статтю 89 викласти у такій редакції:
Стаття 89. Управління господарським товариством
1. Управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.
2. Посадові особи відповідають за збитки, заподіяні ними господарському товариству, в межах і порядку, передбачених законом. Відшкодування збитків, завданих посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю), здійснюється у разі, коли такі збитки були завдані:
діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями;
діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства;
діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та (або) дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію;
бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов’язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків;
іншими винними діями посадової особи.
3. Господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій, (часток, паїв) прямо чи опосередковано належить державі, зобов'язане на кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план відповідно до статті 75 цього Кодексу".
 
Враховано редакційно    
39. 1. Господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій, (часток, паїв) належить державі, а також господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, зобов’язане на кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план відповідно до статті 75 цього Кодексу.»;
 
-38- Пташник В.Ю.
Пункт перший частини третьої викласти в наступній редакції:
«У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18— 22, ст. 144; 2005 р., № 17—19, ст. 267; 2014 р., № 27, ст. 912)
Статтю 89 викласти у такій редакції:
Стаття 89. Управління господарським товариством
1. Управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.
2. Посадовими особами господарського товариства є фізичні особи – голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства.
3. Посадовими особами господарського товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та законом несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.
4. Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними господарському товариству, в межах і порядку, передбачених законом.
5. Господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій, (часток, паїв) належить державі, а також господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, зобов’язане на кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план відповідно до статті 75 цього Кодексу.»
 
Враховано редакційно   1. Управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.
2. Посадові особи відповідають за збитки, заподіяні ними господарському товариству. Відшкодування збитків, завданих посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю), здійснюється у разі, коли такі збитки були завдані:
діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями;
діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства;
діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та (або) дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію;
бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов’язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків;
іншими винними діями посадової особи.
3. Господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій, (часток, паїв) прямо чи опосередковано належить державі, зобов'язане на кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план відповідно до статті 75 цього Кодексу".
 
40. 2) частини п’яту — сьому статті 225 виключити.
 
-39- Пташник В.Ю.
Пункт другий частини третьої викласти в наступній редакції:
«частини п’яту — сьому статті 225 викласти в наступній редакції:
«5. Сторони господарського зобов'язання мають право за взаємною згодою заздалегідь визначити погоджений розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, у твердій сумі або у вигляді відсоткових ставок залежно від обсягу невиконання зобов'язання чи строків порушення зобов'язання сторонами. Не допускається погодження між сторонами зобов'язання щодо обмеження їх відповідальності, якщо розмір відповідальності для певного виду зобов'язань визначений законом.
6. Кабінетом Міністрів України можуть затверджуватися методики визначення розміру відшкодування збитків у сфері господарювання.
7. Склад збитків, що підлягають відшкодуванню у внутрішньогосподарських відносинах, визначається відповідними суб'єктами господарювання - господарськими товариствами з урахуванням специфіки їх діяльності. Склад, розмір та порядок відшкодування збитків у відносинах між господарським товариством та його посадовими особами визначається законом.»;»
 
Відхилено   2) частини п’яту — сьому статті 225 виключити.
 
    -40- Мартовицький А.В.
Пункт 2 частини 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
41. 4. Частину п’яту статті 245 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356; 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2009 р., № 29, ст. 393; № 36—37, ст. 511; 2010 р., № 46, ст. 539; 2013 р., № 50, ст. 693) виключити.
 
-41- Ленський О.О.
«4.Частину п‘яту статті 245 Цивільного кодексу України викласти у такій редакції:
Довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерного товариства, видана фізичною особою, посвідчується у порядку, визначеному законом».
 
Враховано редакційно   4. Частину четверту викласти в наступній редакції:
«Частину п’яту статті 245 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356; 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2009 р., № 29, ст. 393; № 36—37, ст. 511; 2010 р., № 46, ст. 539; 2013 р., № 50, ст. 693) викласти в наступній редакції:
«5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується у порядку, визначеному законодавством.»;»
 
    -42- Пташник В.Ю.
Частину четверту викласти в наступній редакції:
«Частину п’яту статті 245 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356; 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2009 р., № 29, ст. 393; № 36—37, ст. 511; 2010 р., № 46, ст. 539; 2013 р., № 50, ст. 693) викласти в наступній редакції:
«5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується у порядку, визначеному законодавством.»;»
 
Враховано    
    -43- Бєлькова О.В.
Пункт 2 частини 9 проекту закону викласти у такій редакції:
«5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається в порядку, встановленому статтею 246 цього Кодексу, та не потребує посвідчення»."
 
Відхилено    
    -44- Єфімов М.В.
Пункт 4 частини першої законопроекту виключити.
 
Відхилено    
42. 5. У частині другій статті 4 Закону України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1995 р., № 14, ст. 90; 2002 р., № 32, ст. 222; 2007 р., № 43, ст. 1703; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 43, ст. 445) слова «та місцезнаходження» виключити.
 
-45- Мушак О.П.
Пункт 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   5. У частині другій статті 4 Закону України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1995 р., № 14, ст. 90; 2002 р., № 32, ст. 222; 2007 р., № 43, ст. 1703; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 43, ст. 445) слова «та місцезнаходження» виключити.
 
43. 6. У частині першій статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 23, ст. 243; 2011 р., № 44, ст. 462):
 
   6. У частині першій статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 23, ст. 243; 2011 р., № 44, ст. 462):
 
44. 1) у пунктах 1 і 2 слово «відкритих» замінити словом «публічних»;
 
   1) у пунктах 1 і 2 слово «відкритих» замінити словом «публічних»;
 
45. 2) пункт 3 після слів «емітентів цінних паперів» доповнити словами
 
   2) пункт 3 після слів «емітентів цінних паперів» доповнити словами
 
46. «, які здійснюють публічне розміщення,».
 
   «, які здійснюють публічне розміщення,».
 
47. 7. Пункт 31-1 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; з наступними змінами) доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 
   7. Пункт 31-1 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; з наступними змінами) доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 
48. «відсутності в акціонерного товариства зареєстрованого в установленому порядку випуску акцій;».
 
   «відсутності в акціонерного товариства зареєстрованого в установленому порядку випуску акцій;».
 
49. 8. Частину другу статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234; 2010 р., № 37, ст. 498; 2011 р., № 23, ст. 160, № 46, ст. 512; 2013 р., № 26, ст. 264; 2014 р., № 8, ст. 90) доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:
 
   8. Частину другу статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234; 2010 р., № 37, ст. 498; 2011 р., № 23, ст. 160, № 46, ст. 512; 2013 р., № 26, ст. 264; 2014 р., № 8, ст. 90) доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:
 
50. «відсутність в акціонерного товариства зареєстрованого в установленому порядку випуску акцій.».
 
   «відсутність в акціонерного товариства зареєстрованого в установленому порядку випуску акцій.».
 
51. 9. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2011 р., № 43, ст. 447; 2013 р., № 26, ст. 264):
 
   9. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2011 р., № 43, ст. 447; 2013 р., № 26, ст. 264):
 
52. 1) статтю 23 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
-46- Фаєрмарк С.О.
У підпункті 1 пункту 9 розділу І законопроекту слова «зобов’язана надавати» замінити словами «зобов’язана безкоштовно надавати».
 
Враховано   1) статтю 23 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
53. «4. Фондова біржа зобов’язана надавати акціонерному товариству, цінні папери якого включені до її біржового списку, на його вимогу довідку про біржовий курс цінних паперів такого товариства та іншу інформацію відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
 
-47- Продан О.П.
У підпункті 1 пункту 9 розділу І законопроекту слова «відповідно до вимог Закону» замінити словами «визначену Законом».
 
Враховано редакційно   «4. Фондова біржа зобов’язана безкоштовно надавати акціонерному товариству, цінні папери якого включені до її біржового списку, на його вимогу довідку про біржовий курс цінних паперів такого товариства та іншу інформацію передбачену законом.»;
 
54. 2) в абзаці першому частини сьомої статті 36 слова «невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки» замінити словами «невнесення (незатвердження) протягом трьох місяців після затвердження результатів розміщення акцій (якщо менший строк не передбачений проспектом емісії)»;
 
-48- Пташник В.Ю.
Пункт другий частини дев‘ятої «в абзаці першому частини сьомої статті 36 слова «невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки» замінити словами «невнесення (незатвердження) протягом трьох місяців після затвердження результатів розміщення акцій (якщо менший строк не передбачений проспектом емісії)»;» виключити.
 
Відхилено   2) в абзаці першому частини сьомої статті 36 слова «невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки» замінити словами «невнесення (незатвердження) протягом трьох місяців після затвердження результатів розміщення акцій (якщо менший строк не передбачений проспектом емісії)»;
 
    -49- Продан О.П.
Підпункт 3 пункту 9 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
55. 3) у статті 40:
 
-50- Мушак О.П.
Підпункт 3 пункту 9 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   3) у статті 40:
 
    -51- Шпенов Д.Ю.
У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок»:
Зміни у частину третю та частину п‘яту статті 40 вилучити.
 
Відхилено    
56. частину третю після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
 
-52- Пташник В.Ю.
Пункт третій частини дев’ятої викласти в наступній редакції:
«у статті 40:
частину третю після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
«попереднє схвалення, вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.».
У зв’язку з цим абзаци восьмий та дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим та десятим;
частину п’яту після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:
«попереднє схвалення, вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість «.
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;»
 
Враховано редакційно   частину третю після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
 
57. «вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».
 
-53- Воропаєв Ю.М.
У пункті 3 частини дев’ятої законопроекту, яким вносяться зміни до статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" в усіх абзацах передсловами "вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" доповнити словами "для емітентів акціонерних товариств".
 
Враховано редакційно   «попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення значних правочинів або надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)»
 
58. У зв’язку з цим абзаци восьмий та дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим та десятим;
 
-54- Мартовицький А.В.
Абзац 3 пункту 3 частини 9 розділу І після слів «вчинення яких є заінтересованість» доповнити словами «, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»«
 
Відхилено   У зв’язку з цим абзаци восьмий та дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим та десятим;
 
59. частину п’яту після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:
 
-55- Бєлькова О.В.
У пункті 3 частини 9 проекту закону до слова «вчинення» додати слова «попереднє схвалення,».
 
Враховано редакційно   частину п’яту після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:
 
60. «вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».
 
-56- Мартовицький А.В.
Абзац 6 пункту 3 частини 9 розділу І після слів «вчинення яких є заінтересованість» доповнити словами «, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»«
 
Відхилено   «попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення значних правочинів або надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)»
 
61. У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
 
-57- Бєлькова О.В.
У пункті 4 частини 9 проекту закону після слів «прийняття рішення про» додати слова «попереднє схвалення».
 
Враховано редакційно   У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
 
62. 4) у частині першій статті 41:
 
-58- Мушак О.П.
Підпункт 4 пункту 9 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   4) у частині першій статті 41:
 
63. в абзаці другому цифри «25» замінити цифрами «10»;
 
-59- Ленський О.О.
У частині дев‘ятій пункті четвертому абзац другий виключити.
 
Відхилено   в абзаці другому цифри «25» замінити цифрами «10»;
 
    -60- Гордєєв А.А.
У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок»:
у статті 41 повернути (не виключати норму) «отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента».
 
Відхилено    
64. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
-61- Продан О.П.
У підпункті 4 пункту 9 розділу І законопроекту абзаци третій та четвертий виключити.
 
Відхилено   абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
    -62- Шпенов Д.Ю.
Зміни до абзацу п‘ятого частини першої статті 41 вилучити.
 
Відхилено    
65. «прийняття рішення про вчинення значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;»;
 
-63- Воропаєв Ю.М.
В абзаці четвертому пункту 4 частини дев’ятої законопроекту (щодо змін до статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") перед словами "прийняття рішення про вчинення значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;" доповнити словами "для емітентів акціонерних товариств".
 
Враховано редакційно   «прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)»
 
    -64- Мартовицький А.В.
Абзац 4 пункту 4 частини 9 розділу І законопроекту після слів «вчинення яких є заінтересованість» доповнити словами «, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»«
 
Враховано редакційно    
    -65- Пташник В.Ю.
Пункт четвертий частини дев’ятої викласти в наступній редакції:
«у частині першій статті 41:
в абзаці другому цифри «25» замінити цифрами «10»;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
« прийняття рішення про попереднє схвалення, вчинення значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;»;
після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;».
У зв’язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим.»;»
 
Враховано редакційно    
66. після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-66- Мартовицький А.В.
Абзаци 5-7 пункту 4 частини 9 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
67. «порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;».
 
   «порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;».
 
68. У зв’язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим.
 
   У зв’язку з цим абзаци десятий та одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим.
 
69. 10. У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2010 р., № 22—25, ст. 263, 2011 р., № 22, ст. 151, № 29, ст. 272, № 35, ст. 344, № 41, ст. 413; 2013 р., № 39, ст. 517; 2014 р., № 27, ст. 912, № 24, ст. 885):
 
-67- Шпенов Д.Ю.
У Законі України «Про акціонерні товариства»
У статті 35, 37, 38 слова «проект» та «проекту» вилучити.
 
Відхилено   10. У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2010 р., № 22—25, ст. 263, 2011 р., № 22, ст. 151, № 29, ст. 272, № 35, ст. 344, № 41, ст. 413; 2013 р., № 39, ст. 517; 2014 р., № 27, ст. 912, № 24, ст. 885):
 
70. 1) статтю 1 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. Особливості правового статусу, створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, що провадять діяльність на ринках фінансових послуг, визначаються законами.»;
 
-68- Пташник В.Ю.
Пункт перший частини десятої викласти в наступній редакції:
«статтю 1 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. Особливості правового статусу, створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, що провадять діяльність на ринках фінансових послуг, можуть визначатись спеціальними законами.»;»
 
Враховано редакційно   1) статтю 1 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
"6. Особливості правового статусу, створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, що провадять діяльність на ринках фінансових послуг, визначаються законами, що регулюють порядок здійснення фінансових послуг та банківської діяльності. У випадку протиріч між нормами цього Закону та нормами законів, що регулюють порядок здійснення фінансових послуг та банківської діяльності, норми законів, що регулюють порядок здійснення фінансових послуг та банківської діяльності мають перевагу."
 
    -69- Воропаєв Ю.М.
Пункт 1 частини десятої законопроекту викласти в такій редакції:
"1) статтю 1 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
"6. Особливості правового статусу, створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, що провадять діяльність на ринках фінансових послуг в тому числі банків, визначаються законами, що регулюють здійснення фінансових послуг та банківської діяльності. У випадку протиріч між положеннями цього Закону та законів, що регулюють здійснення фінансових послуг та банківської діяльності, положення законів, що регулюють здійснення фінансових послуг та банківської діяльності, стосовно акціонерних товариств, що провадять діяльність на ринках фінансових послуг в тому числі банків, мають перевагу."
 
Враховано редакційно    
    -70- Бєлькова О.В.
У пункті 1 частини 10 проекту закону слова «визначаються законами» замінити словами «можуть визначатись спеціальними законами» та виключити весь текст після визначення поняття «незалежний директор».
 
Враховано частково редакційно   
71. 2) у частині першій статті 2:
 
-71- Воропаєв Ю.М.
У пункті 2 частини десятої законопроекту абзац другий та третій викласти в такій редакції:
"доповнити частину новим пунктом 10-1 такого змісту:
"10-1) незалежний член наглядової ради (незалежний директор) – фізична особа, яка обрана членом наглядової ради акціонерного товариства, цінні папери якого допущені до торгів на будь-якому регульованому ринку Європейського Співтовариства, і яка на момент обрання та протягом всього строку перебування у складі наглядової ради товариства:
1) не є і не була протягом попередніх п‘яти років афілійованою особою акціонерів, та/або товариства або дочірнього підприємства, та/або посадовою особою цього товариства або дочірнього підприємства;
2) не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або дочірнього підприємства, крім плати отриманої у якості наглядового директора;
3) не має і не мала протягом минулого року, істотних ділових відносин з товариством або дочірнім підприємством, безпосередньо;
4) не є і не була протягом попередніх 3 років партнером або працівником існуючого або колишнього зовнішнього аудитора товариства або дочірнього підприємства;
5) не є і не була виконавчим або управляючим директором іншого товариства, в якому виконавчий або управляючий директор є наглядовим директором;
6) не повинна бути близьким членом родини виконавчого або управляючого директора, або осіб у ситуаціях, перелічених у попередніх пунктах;"
 
Враховано частково редакційно  2) у частині першій статті 2:
 
72. доповнити частину новим пунктом 10-1 такого змісту:
 
-72- Березкін С.С.
У частині першій статті 2 пункт10-1 виключити та закон залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   доповнити частину новим пунктом 10-1 такого змісту:
 
73. «10-1) незалежний директор — фізична особа, яка не є і не була протягом попередніх п’яти років афілійованою особою акціонерів, та/або товариства, та/або посадовою особою цього товариства, та яка обрана членом наглядової ради цього товариства;»;
 
-73- Мартовицький А.В.
В абзаці 3 пункту 2 частини 10 розділу І законопроекту та надалі за текстом законопроекту слова «незалежний директор» замінити совами «незалежний член наглядової ради».
 
Враховано по суті  «10-1) незалежний член наглядової ради (незалежний директор) (далі – незалежний директор) – фізична особа, яка обрана членом наглядової ради товариства і при цьому така особа:
1) не є і не була протягом попередніх п‘яти років афілійованою особою акціонерів, та/або товариства або дочірнього підприємства, та/або посадовою особою цього товариства або дочірнього підприємства;
2) не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або дочірнього підприємства, крім плати отриманої у якості незалежного директора;
3) не має і не мала протягом минулого року, істотних ділових відносин з товариством або дочірнім підприємством;
4) не є і не була протягом попередніх 3 років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства;
5) не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до цього товариства;
6) не повинна бути близьким членом родини виконавчого або управляючого директора, або осіб у ситуаціях, перелічених у попередніх пунктах;"
 
    -74- Пташник В.Ю.
Пункт другий частини десятої викласти в наступній редакції:
«у частині першій статті 2:
доповнити частину новим пунктом 10-1 такого змісту:
«10-1) незалежний директор - фізична особа, яка:
не є і не була протягом попередніх п'яти років власником більш ніж 10% корпоративних прав товариства;
не є і не була протягом попередніх п’яти років афілійованою особою акціонерів, що володіють більш ніж 10% корпоративних прав товариства;
не є і не була протягом п'яти років керівником, заступником керівника чи членом правління товариства; не надає товариству будь-які платні послуги (консультаційні, аудиторські та інші) і не має іншої матеріальної зацікавленості в діяльності товариства крім здійснення обов'язків члена наглядової ради;
не є державним службовцем.»;
 
Враховано частково редакційно   
    -75- Сотник О.С.
Пункт 10-1 частини першої статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» викласти в наступній редакції:
«Незалежний директор – фізична особа, яка обрана членом наглядової ради товариства і при цьому така особа:
1) не є і не була протягом попередніх п‘яти років афілійованою особою акціонерів, та/або товариства або дочірнього підприємства, та/або посадовою особою цього товариства або дочірнього підприємства;
2) не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або дочірнього підприємства, крім плати отриманої у якості наглядового директора;
3) не має і не мала протягом минулого року, істотних ділових відносин з товариством або дочірнім підприємством, безпосередньо;
4) не є і не була протягом попередніх 3 років партнером або працівником існуючого або колишнього зовнішнього аудитора товариства або дочірнього підприємства;
5) не є і не була виконавчим або управляючим директором іншого товариства, в якому виконавчий або управляючий директор є наглядовим директором;
6) не повинен бути близьким членом родини виконавчого або управляючого директора, або осіб у ситуаціях, перелічених у попередніх пунктах».
 
Враховано редакційно    
74. у пункті 14 слова «у спосіб, визначений статутом товариства» замінити словами «листом або через депозитарну систему України. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається статутом товариства»;
 
-76- Мартовицький А.В.
В абзаці 4 пункту 2 частини 10 розділу І законопроекту слова «листом або через депозитарну систему України» замінити словами «поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто»
 
Враховано   у пункті 14 слова «у спосіб, визначений статутом товариства» замінити словами «поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається статутом товариства»;
 
75. доповнити частину новим пунктом 14-1 такого змісту:
 
-77- Мушак О.П.
У абзаці четвертому підпункту 2 пункту 10 розділу І законопроекту слово «листом» замінити словами «поштовим відправленням»
 
Враховано редакційно   доповнити частину новим пунктом 14-1 такого змісту:
 
76. «14-1) повідомлення акціонерам через депозитарну систему України — повідомлення, надання якого акціонерам товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;»;
 
   «14-1) повідомлення акціонерам через депозитарну систему України — повідомлення, надання якого акціонерам товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;»;
 
77. 3) частину четверту статті 3 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
 
-78- Воропаєв Ю.М.
Пункт 3 частини десятої законопроекту виключити.
 
Відхилено   3) частину четверту статті 3 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
 
78. «Словосполучення «акціонерне товариство» та похідні від нього у своєму найменуванні можуть використовувати лише юридичні особи, які зареєстрували в установленому порядку випуск власних акцій та функціонують відповідно до цього Закону, з урахуванням особливостей, визначених законами, та юридичні особи — корпоративні інвестиційні фонди, які створені та функціонують відповідно до законодавства, що регулює діяльність у сфері спільного інвестування.»;
 
   «Словосполучення «акціонерне товариство» та похідні від нього у своєму найменуванні можуть використовувати лише юридичні особи, які зареєстрували в установленому порядку випуск власних акцій та функціонують відповідно до цього Закону, з урахуванням особливостей, визначених законами, та юридичні особи — корпоративні інвестиційні фонди, які створені та функціонують відповідно до законодавства, що регулює діяльність у сфері спільного інвестування.»;
 
79. 4) абзац другий частини першої статті 5 виключити;
 
-79- Воропаєв Ю.М.
Пункт 4 частини десятої законопроекту виключити.
 
Відхилено   4) абзац другий частини першої статті 5 виключити;
 
    -80- Березкін С.С.
Абзац другий частини першої статті 5 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -81- Ленський О.О.
Абзац другий частини першої статті 5 виключити.
 
Відхилено    
    -82- Продан О.П.
Підпункт 4 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -83- Єфімов М.В.
Підпункт 4 пункту 10 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
80. 5) перше речення частини другої статті 7 після слів «акціонерного товариства» доповнити словами «з кількістю акціонерів не більше 100 осіб»;
 
-84- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 5 пункту 10 законопроекту викласти в такій редакції:
5) перше речення частини другої статті 7 викласти в такій редакції: «Переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі може бути передбачено його статутом, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів становить не більше 100 осіб.»;
 
Враховано   5) перше речення частини другої статті 7 викласти в такій редакції: «Переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі може бути передбачено його статутом, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів становить не більше 100 осіб.»;
 
81. 6) у частині другій статті 8:
 
-85- Воропаєв Ю.М.
Пункт 5 частини десятої законопроекту виключити.
 
Враховано по суті  6) у частині другій статті 8:
 
82. пункт 2 викласти у такій редакції:
 
-86- Березкін С.С.
Перше речення частини другої статті 7 залишити в чинній редакції.
 
Враховано по суті  пункт 2 викласти у такій редакції:
 
83. «2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, — як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів;»;
 
-87- Фаєрмарк С.О.
Внести техніко-юридичну правку до підпункту 6 пункту 10 законопроекту щодо перенесення другого абзацу пункту третього до пункту другого у частині другій статті 8.
 
Враховано   «2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, — як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.
У разі коли цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їх середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчим органом товариства) в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;
 
84. доповнити частину новими абзацами четвертим і п’ятим такого змісту:
 
   доповнити частину новими абзацами четвертим і п’ятим такого змісту:
 
85. «3) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі коли неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, — як вартість цінних паперів за станом на таку дату, визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
 
   «3) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі коли неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, — як вартість цінних паперів за станом на таку дату, визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
 
86. У разі коли цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їх середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства — виконавчим органом товариства) в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;
 
      
87. 7) у частині п’ятій статті 9:
 
   7) у частині п’ятій статті 9:
 
88. пункт 5 викласти у такій редакції:
 
   пункт 5 викласти у такій редакції:
 
89. «5) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій;»;
 
   «5) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій;»;
 
90. у пункті 9 слова «та його статуту» виключити;
 
-88- Єфімов М.В.
У підпункті 7 пункту 10 частини першої законопроекту (щодо змін у частині п‘ятій статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства» абзац «у пункті 9 слова «та його статуту» виключити;» виключити.
 
Відхилено   у пункті 9 слова «та його статуту» виключити;
 
91. у пункті 12 слово «державну» виключити;
 
   у пункті 12 слово «державну» виключити;
 
92. 8) у частині четвертій статті 11 слово «державну» виключити;
 
   8) у частині четвертій статті 11 слово «державну» виключити;
 
93. 9) у пункті 5 частини другої статті 13 слова «а також наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій» виключити;
 
   9) у пункті 5 частини другої статті 13 слова «а також наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій» виключити;
 
94. 10) статтю 21 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   10) статтю 21 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
95. «3. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.»;
 
   «3. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.»;
 
96. 11) абзац другий частини першої статті 24 викласти у такій редакції:
 
-89- Воропаєв Ю.М.
Пункт 11 частини десятої законопроекту виключити.
 
Відхилено   11) абзац другий частини першої статті 24 замінити двома абзацами такого змісту:
 
97. «Публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі.»;
 
-90- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 11 пункту 10 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні.
Акції публічного акціонерного товариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондової біржі в Україні.»
 
Враховано   «Публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні.
Акції публічного акціонерного товариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондової біржі в Україні.»
 
    -91- Мушак О.П.
Підпункт 11 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
98. 12) частину п’яту статті 30 доповнити словами «, та/або здійснює виплату дивідендів власникам акцій самостійно.»;
 
-92- Кубів С.І.
Підпункт 12 пункту 10 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
12) у статті 30:
абзац перший частині четвертої викласти у такій редакції:
«Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, та не може бути раніше ніж 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
 
Враховано   12) у статті 30:
абзац перший частині четвертої викласти у такій редакції:
«Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, та не може бути раніше ніж 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Акціонерне товариство, в поряду встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.»;
 
    -93- Фаєрмарк С.О.
Частину п’яту підпункту 12 пункту 10 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Акціонерне товариство, в поряду встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів»
 
Враховано    
99. 13) у частині другій статті 32:
 
-94- Пташник В.Ю.
Пункт дванадцятий частини десятої викласти у такій редакції:
«частину п’яту статті 30 доповнити словами «, та/або здійснює виплату дивідендів власникам акцій самостійно. З моменту перерахування дивідендів Центральному депозитарію цінних паперів зобов’язання емітента перед власниками акцій щодо виплати належних їм дивідендів вважаються виконаними.»;»
 
Враховано по суті  13) у частині другій статті 32:
 
100. абзац третій викласти у наступній редакції:
 
-95- Бєлькова О.В.
Пункт 12 частини 10 викласти у такій редакції:
"12. Частину п’яту статті 30 викласти у новій редакції.
5. Для виплати дивідендів товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшої виплати депозитарними установами особам, які мають право на отримання дивідендів, протягом п’яти банківських днів, якщо інші строки, не передбачені договором або анкетою рахунку в цінних паперах, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.
Для виплати дивідендів товариство перераховує Центральному депозитарію суму дивідендів в повному обсязі або частками, якщо це передбачено рішенням загальних зборів або наглядової ради товариства.
З моменту перерахування всієї суми дивідендів Центральному депозитарію цінних паперів зобов’язання емітента щодо виплати дивідендів вважаються виконаними.
У випадку перерахування товариством Центральному депозитарію дивідендів частками, виплата відповідних грошових коштів здійснюється всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.
Кошти, зараховані на рахунки Центрального депозитарію, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів як дивіденди, не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру, депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів. На відповідні грошові кошти не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями вищевказаних осіб.".
 
Враховано по суті  абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:
 
101. «До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12, 17, 18 і 24 частини другої статті 33 цього Закону.»;
 
-96- Мушак О.П.
У абзаці 3 підпункту 13 пункту 10 розділу І законопроекту цифри «17, 18» виключити.
 
Враховано частково   «До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону.
До порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства також обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 і 18 частини другої статті 33 цього Закону «;
 
    -97- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 13 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«13) у частині другій статті 32:
абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:
«До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону.
До порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства також обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 і 18 частини другої статті 33 цього Закону «;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства також обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 і 18 частини другої статті 33 цього Закону.»;»
 
Враховано    
102. абзац четвертий виключити;
 
-98- Продан О.П.
У підпункті 13 пункті 10 розділу І абзац четвертий виключити.
 
Враховано   абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства також обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 і 18 частини другої статті 33 цього Закону.»;
 
103. 14) частину першу статті 34 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
 
-99- Воропаєв Ю.М.
Пункт 14 частини десятої законопроекту виключити.
 
Враховано      
104. «У загальних зборах можуть брати участь акціонери (їх представники), яким належать акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано в установленому законодавством порядку.»;
 
-100- Продан О.П.
Підпункт 14 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
105. 15) у статті 35:
 
-101- Бєлькова О.В.
Пункт 14 частини 10 проекту закону виключити.
 
Враховано   14) у статті 35:
 
106. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
107. у першому реченні абзацу першого слова «їх порядок денний» замінити словами «проект порядку денного»;
 
-102- Мушак О.П.
Абзаци третій та четвертий підпункту 15 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково   у першому реченні абзацу першого слова «їх порядок денний» замінити словами «проект порядку денного»;
 
108. у першому реченні абзацу другого слова «їх порядок денний» замінити словами «проект порядку денного»;
 
   у першому реченні абзацу другого слова «їх порядок денний» замінити словами «проект порядку денного»;
 
109. у другому реченні абзацу третього слова «власній веб-сторінці в мережі Інтернет» замінити словами «власному веб-сайті»;
 
-103- Мартовицький А.В.
Абзац 5 пункту 15 частини 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково   абзац третій викласти в такій редакції:
«Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, що включені до проекту порядку денного). Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті. Приватне акціонерне товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.»;
 
110. у частині третій:
 
-104- Фаєрмарк С.О.
Абзац 5 підпункту 15 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Абзац третій викласти в такій редакції:
«Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, що включені до проекту порядку денного). Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті. Приватне акціонерне товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.»;»
 
Враховано   у частині третій:
 
111. пункт 5 викласти у такій редакції:
 
-105- Мартовицький А.В.
Абзаци 7-8 пункту 15 частини 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково   пункт 5 замінити двома пунктами такого змісту:
 
112. «5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, що включені до проекту порядку денного»;
 
-106- Бєлькова О.В.
В абзаці сьомому пункту 15 частини 10 проекту закону слова «разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, що включені до проекту порядку денного» замінити словами «та адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, що включені до проекту порядку денного».
 
Враховано по суті  «5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, що включені до проекту порядку денного;
5-1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, що включені до проекту порядку денного;»;
 
113. після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-107- Мушак О.П.
Абзац 8 підпункту 15 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
114. «Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується наглядовою радою або виконавчим органом товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства.».
 
   «Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується наглядовою радою або виконавчим органом товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства.».
 
115. У зв’язку з цим, абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим, абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
116. 16) частину першу статті 37 викласти у такій редакції:
 
-108- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту 16 пункту 10 розділу І законопроекту слова «та порядок денний загальних зборів» виключити.
 
Відхилено   16) частину першу статті 37 викласти у такій редакції:
 
117. «1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.»;
 
-109- Мушак О.П.
У абзаці 2 підпункту 16 пункту 10 розділу І законопроекту слова «Проект порядку денного загальних зборів та» виключити.
 
Відхилено   «1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.»;
 
118. 17) у статті 38:
 
-110- Мушак О.П.
Підпункт 17 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«17) статтю 38 викласти в такій редакції:
«Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів
1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства можуть містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради публічного акціонерного товариства можуть також містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, і пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті;
неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої цієї статті.
7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом.
Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію з порядком денним загальних зборів».
 
Враховано частково   17) у статті 38:
 
119. частину першу замінити трьома новими частинами такого змісту:
«1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
2. Комітет при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів вносить пропозиції щодо нових кандидатів на посади незалежних директорів.
 
-111- Воропаєв Ю.М.
Абзаци з першого по шостий пункту 17 частини 10 законопроекту змінити та викласти в такій редакції:
"у статті 38:
частину першу замінити двома новими частинами такого змісту:
"1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства можуть містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором (для акціонерних товариств, цінні папери яких допущені на торги на регульованому ринку Європейського Співтовариства)."
 
Враховано частково   частину першу замінити трьома новими частинами такого змісту:
«1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора.
 
120. 3. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства можуть містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради публічного акціонерного товариства можуть також містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора.
 
-112- Бєлькова О.В.
В абзаці третьому пункту 17 частини 10 проекту закону слово «нових» виключити.
 
Враховано   Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.».
 
121. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.».
 
      
122. У зв’язку з цим частини другу — сьому вважати відповідно частинами четвертою — дев’ятою;
 
-113- Воропаєв Ю.М.
Абзац сьомий пункту 17 частини десятої законопроекту викласти в такій редакції:
"У зв’язку з цим частини другу — сьому вважати відповідно частинами третьою — восьмою;
 
Враховано   У зв’язку з цим частини другу — сьому вважати відповідно частинами третьою — восьмою;
 
123. частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, і пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів підлягають обов’язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.»;
 
-114- Воропаєв Ю.М.
Абзаци з восьмого по десятий пункту 17 частини десятої законопроекту викласти в такій редакції:
"частину третю викласти у такій редакції:
"3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження."".
 
Враховано   частину третю викласти у такій редакції:
«3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження."".
 
124. у частині п’ятій слова «порядку денного» замінити словами «проекту порядку денного та затверджують порядок денний»;
 
   у частині п’ятій слова «порядку денного» замінити словами «проекту порядку денного та затверджують порядок денний»;
 
125. перше речення частини шостої після слова «акцій,» доповнити словами «а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів»;
 
-115- Воропаєв Ю.М.
Абзац дванадцятий пункту 17 частини десятої законопроекту виключити.
 
Відхилено   перше речення частини шостої після слова «акцій,» доповнити словами «а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів»;
 
126. у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
127. в абзаці третьому слова «частиною другою» замінити словами «абзацом першим частини другої»;
 
-116- Пташник В.Ю.
Пункт сімнадцятий частини десятої після слів «у частині сьомій:
в абзаці третьому слова «частиною другою» замінити словами «абзацом першим частини другої»;» доповнити словами:
«Доповнити частину сьому абзацом четвертим наступного змісту:
«Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше ніж 5 відсотків акцій товариства може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених абзацом другим частини другої цієї статті, та з інших підстав, визначених статутом та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.»
 
Враховано   в абзаці третьому слова «частиною другою» замінити словами «абзацом першим частини другої»;
доповнити частину сьому абзацом четвертим наступного змісту:
«Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше ніж 5 відсотків акцій товариства може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених абзацом другим частини другої цієї статті, та з інших підстав, визначених статутом та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства
 
128. у частинах шостій, сьомій і восьмій слова «порядку денного» замінити словами «проекту порядку денного «;
 
   у частинах шостій, сьомій і восьмій слова «порядку денного» замінити словами «проекту порядку денного «;
 
129. у частині дев’ятій:
 
   у частині дев’ятій:
 
130. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   абзац перший викласти у такій редакції:
 
131. «7. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом.»;
 
   «7. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом.»;
 
132. в абзаці другому:
 
   в абзаці другому:
 
133. слова «про зміни у порядку денному» замінити словами «з проектом порядку денного»;
 
-117- Бєлькова О.В.
У передостанньому абзаці пункту 17 частини 10 проекту закону після слів «порядку денного» додати слова «разом з проектом рішень щодо кожного з питань, що включені до проекту порядку денного».
 
Враховано   слова «про зміни у порядку денному» замінити словами «з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, що включені до проекту порядку денного»;
 
134. слова «власній веб-сторінці в мережі Інтернет» замінити словами «власному веб-сайті»;
 
-118- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту 18 пункту 10 розділу І законопроекту після слів «посвідчується нотаріусом» слово «та» замінити словом «або».
 
Враховано   слова «власній веб-сторінці в мережі Інтернет» замінити словами «власному веб-сайті»;
 
135. 18) абзац перший частини третьої статті 39 викласти в такій редакції:
 
-119- Бєлькова О.В.
У пункті 18 частини 10 проекту закону після слів «нотаріусом» слово «та» замінити словом «або».
 
Враховано   18) абзац перший частини третьої статті 39 викласти в такій редакції:
 
136. «3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.»;
 
-120- Пташник В.Ю.
Пункт вісімнадцятий частини десятої викласти в наступній редакції:
«абзац перший частини третьої статті 39 викласти в такій редакції:
«3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.»; «
 
Враховано   3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.»;
 
137. 19) у абзаці четвертому частини третьої статті 40 слова «реєстратор, зберігач або депозитарій» в усіх відмінках замінити словами «депозитарна установа» у відповідному відмінку;
 
-121- Сотник О.С.
У абзаці четвертому частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» після слів «можуть передаватися депозитарній установі» доповнити наступними словами «яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії».
 
Враховано   19) у абзаці четвертому частини третьої статті 40:
слова «реєстратор, зберігач або депозитарій» в усіх відмінках замінити словами «депозитарна установа» у відповідному відмінку;
доповнити наступними словами «яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії».;
 
138. 20) частину шосту статті 42 викласти в такій редакції:
 
-122- Воропаєв Ю.М.
Пункт 20 частини десятої законопроекту викласти в такій редакції:
"20) частину шосту статті 42 викласти в такій редакції:
6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.""
 
Враховано редакційно   20) у статті 42:
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.»;
 
    -123- Бєлькова О.В.
Пункт 20 частини 10 проекту закону викласти у такій редакції:
«6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.».
 
Враховано по суті   
139. «6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.»;
 
-124- Пташник В.Ю.
Пункт двадцятий частини десятої викласти в наступній редакції:
«частину шосту статті 42 викласти в такій редакції:
«6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.»;
Доповнити статтю 42 частиною десятою наступного змісту:
«10. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.»
 
Враховано   доповнити частиною десятою наступного змісту:
«10. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.»;
 
140. 21) у статті 43:
 
-125- Бєлькова О.В.
Пункт 21 частини 10 проекту закону викласти у редакції:
«Частину першу статті 43 викласти у редакції:
«1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.»
 
Враховано рпедакційно  21) у статті 43:
 
141. у частині першій:
в абзаці другому слова «товаристві, що здійснило публічне розміщення акцій» замінити словами «публічному акціонерному товаристві»;
абзац третій виключити;
у частині другій:
 
-126- Пташник В.Ю.
Пункт двадцять перший частини десятої викласти в наступній редакції:
«у статті 43:
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції: «Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.»
в абзаці другому слова «товаристві, що здійснило публічне розміщення акцій» замінити словами «публічному акціонерному товаристві»;
абзац третій викласти в такій редакції: «У приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства понад 100 осіб голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.»;
у частині другій:
 
Враховано   частину першу статті 43 викласти у редакції:
«1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування ( крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).»
у частині другій:
 
142. абзац третій після слова «час» доповнити словом «початку»;
 
   абзац третій після слова «час» доповнити словом «початку»;
 
143. пункти 5 і 6 викласти у такій редакції:
 
   пункти 5 і 6 викласти у такій редакції:
 
144. «5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів вважається недійсним;
 
   «5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів вважається недійсним;
 
145. «6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності такого представника) та кількості голосів, що йому належать;»;
 
   «6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності такого представника) та кількості голосів, що йому належать;»;
 
146. після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
147. «Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.».
 
   «Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.».
 
148. У зв’язку з цим абзаци восьмий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — сімнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци восьмий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — сімнадцятим;
 
149. абзац дванадцятий після слова «час» доповнити словом «початку»;
 
   абзац дванадцятий після слова «час» доповнити словом «початку»;
 
150. абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції:
 
   абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції:
 
151. «5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів вважається недійсним;»;
 
   «5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів вважається недійсним;»;
 
152. після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
153. «Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.».
 
   «Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.».
 
154. У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим;
 
155. доповнити частину після абзацу вісімнадцятого новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:
 
   доповнити частину після абзацу вісімнадцятого новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:
 
156. «У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він скріплюється, а сторінки нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).»;
 
   «У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).»;
 
157. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
158. «4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
 
   «4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
 
159. 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
 
   1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
 
160. 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
 
   2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
 
161. 3) він складається з кількох аркушів, які не скріплені та не пронумеровані;
 
   3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
 
162. 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
 
   4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
 
163. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, коли акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
 
   Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, коли акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
 
164. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.»;
 
-127- Сотник О.С.
У першому реченні частини першої статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» після слів «порядку голосування» доповнити словами «підрахунку голосів». Також після слів «повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі» доповнити словами «яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії». Положення «умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів» виключити.
 
Враховано   Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.»;
 
165. 22) у частині першій статті 44:
 
-128- Бєлькова О.В.
Пункт 21 частини 10 проекту закону викласти таким чином, щоб із частини першої статті 44 Закону «Про акціонерні товариства» було виключене речення: «Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.», а частину перша залишилась у такій редакції:
«1. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.».
 
Враховано   22) у частині першій статті 44:
 
166. у першому реченні слово «Роз’яснення» замінити словами «Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення»;
 
-129- Мушак О.П.
Абзац 2 підпункту 22 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   у першому реченні слово «Роз’яснення» замінити словами «Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення»;
 
167. у другому реченні слова «реєстратору, зберігачу або депозитарію» замінити словами «депозитарній установі»;
 
-130- Пташник В.Ю.
Пункт двадцять другий частини десятої доповнити абзацом четвертим наступного змісту:
«третє речення наступного змісту: «Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів. « – виключити;»
У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати абзацами п’ятим – сьомим відповідно.
 
Враховано частково   у другому реченні слова «реєстратору, зберігачу або депозитарію» замінити словами «депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісіі»;
третє речення виключити
 
168. доповнити новими абзацами другим і третім такого змісту:
 
   доповнити новими абзацами другим і третім такого змісту:
 
169. «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону випадках — акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.
 
-131- Мартовицький А.В.
В абзаці 5 пункту 22 частини 10 розділу І законопроекту після слів «голосування на загальних зборах, надає» додати слова «реєстраційна комісія або».
 
Відхилено   «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону випадках — акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.
 
170. Наглядова рада (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.»;
 
-132- Мушак О.П.
В абзаці п’ятому підпункту 22 слова пункту 10 розділу І законопроекту «тимчасова лічильна комісія» замінити словами «реєстраційна комісія».
 
Відхилено   Наглядова рада (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.»;
 
171. 23) у статті 45:
 
   23) у статті 45:
 
172. в абзаці другому частини першої слова «реєстратору, зберігачу або депозитарію» замінити словами «депозитарній установі»;
 
-133- Сотник О.С.
Абзац другий частини першої статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» викласти у такій редакції: «У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи».
 
Враховано   абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
«У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи».;
 
173. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
174. «2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
 
   «2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
 
175. 1) дата проведення голосування;
 
   1) дата проведення голосування;
 
176. 2) питання, винесене на голосування;
 
   2) питання, винесене на голосування;
 
177. 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 
   3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 
178. 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 
   4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 
179. 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
 
   5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
 
180. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
 
   У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
 
181. 1) дата проведення голосування;
 
   1) дата проведення голосування;
 
182. 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
 
   2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
 
183. 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 
   3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 
184. 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»;
 
   4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»;
 
185. 24) у статті 47:
 
   24) у статті 47:
 
186. абзац сьомий частини першої доповнити реченням такого змісту:
 
   абзац сьомий частини першої доповнити реченням такого змісту:
 
187. «Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.»;
 
-134- Мушак О.П.
В абзаці 3 підпунтку 24 пункту 10 розділу І законопроекту слова «обов’язково подається» замінити словами «може подаватися».
 
Відхилено   «Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.»;
 
188. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
189. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
190. «5. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.»;
 
-135- Мартовицький А.В.
В абзаці 6 пункту 24 частини 10 розділу І законопроекту фразу «в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону» виключити.
 
Відхилено   «5. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.»;
 
191. абзац другий виключити;
 
   абзац другий виключити;
 
192. частину шосту доповнити новими абзацами другим — четвертим такого змісту:
 
   частину шосту доповнити новими абзацами другим — четвертим такого змісту:
 
193. «Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку.
 
   «Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку.
 
194. При цьому повідомлення про проведення позачергових загальних зборів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 цього Закону, а також адресу, на яку можуть надсилатися пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.
 
   При цьому повідомлення про проведення позачергових загальних зборів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 цього Закону, а також адресу, на яку можуть надсилатися пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.
 
195. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.»;
 
   Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.»;
 
196. 25) у статті 51:
 
-136- Мушак О.П.
Підпункт 25 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано   25) у статті 51:
 
197. у частині першій після слів «Наглядова рада акціонерного товариства є» доповнити словом «колегіальним»;
 
-137- Воропаєв Ю.М.
Абзац другий пункту 25 частини десятої законопроекту виключити.
 
Враховано      
198. у частині четвертій слова «крім члена наглядової ради — юридичної особи — акціонера» виключити;
 
-138- Шпенов Д.Ю.
У статті 51 зміни до частини першої усунути.
 
Враховано   у частині четвертій слова «крім члена наглядової ради — юридичної особи — акціонера» виключити;
 
199. 26) у статті 52:
пункт 21 частини другої виключити;
доповнити статтю новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її кількісного складу, встановленого статутом, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування — для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2-3, 12 та 15 частини другої цієї статті.»;
 
-139- Пташник В.Ю.
Пункт двадцять шостий частини десятої викласти в наступній редакції:
«у статті 52:
пункт 21 частини другої виключити;
доповнити статтю новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. У разі дострокового припинення повноважень одного чи декількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради, засідання наглядової ради є правомочними для вирішення будь-яких питань у межах її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, складає більше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2-3, 12 та 15 частини другої цієї статті.»;»
 
Враховано частково   26) у статті 52:
пункт 21 викласти в такій редакції:
«21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;»;
доповнити статтю новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2-3, 12 та 15 частини другої цієї статті.»;»
 
    -140- Бєлькова О.В.
Пункт 26 частини 10 проекту закону сформулювати таким чином, щоб пункт 21 статті 52 Закону «Про акціонерні товариства» викласти у такій редакції: «прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг».
 
Враховано    
200. 27) статтю 53 викласти в такій редакції:
 
-141- Шпенов Д.Ю.
У статті 53:
Частину першу викласти в такій редакції:
«1. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк встановлений Статутом товариства.
Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.»
 
Відхилено   27) статтю 53 викласти в такій редакції:
 
201. «Стаття 53. Обрання членів наглядової ради
1. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. Якщо річні збори не були проведені в строки, встановлені статтею 32 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, за виключенням повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.
 
-142- Воропаєв Ю.М.
У пункті 27 частини десятої законопроекту, якою пропонується нова редакція статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства", внести наступні зміни:
В абзаці третьому (в якому викладена частина перша нової редакції статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства") речення "Якщо річні збори не були проведені в строки, встановлені статтею 32 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, за виключенням повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства." виключити.
 
Враховано частково   «Стаття 53. Обрання членів наглядової ради
1. Члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства.
Якщо річні збори публічного акціонерного товариства не були проведені в строки, встановлені статтею 32 цього Закону, або не було прийнято рішення передбачені пунктами 17 та 18 статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, за виключенням повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.
 
    -143- Мартовицький А.В.
В абзаці 3 пункту 27 частини 10 розділу І законопроекту друге речення виключити.
 
Враховано частково    
    -144- Мушак О.П.
В абзаці третьому підпункт 27 пункту 10 розділу І законопроекту слова «на строк до наступних річних зборів товариства» виключити.
 
Враховано частково    
202. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
 
-145- Фаєрмарк С.О.
Перший абзац нової частини першу нової статті 53 викласти в такій редакції:
«1. Члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства.
Якщо річні збори публічного акціонерного товариства не були проведені в строки, встановлені статтею 32 цього Закону, або не було прийнято рішення передбачені пунктами 17 та 18 статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, за виключенням повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.»
 
Враховано   Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
 
203. 2. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
 
-146- Шпенов Д.Ю.
У статті 53:
Частину другу викласти в такій редакції:
«2. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути фізична особа або представник юридичної особи. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.»
 
Відхилено   2. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
 
    -147- Мартовицький А.В.
Перше речення абзацу 5 пункту 27 частини 10 розділу І законопроекту після слів «Членом наглядової ради» доповнити словом «публічного».
 
Відхилено    
    -148- Мартовицький А.В.
Пункт 27 частини частини 10 розділу І законопроекту доповнити абзацом 6 такого змісту:
«Член наглядової ради приватного акціонерного товариства - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.»
 
Відхилено    
    -149- Мушак О.П.
В абзаці п‘ятому підпункті 27 пункту 10 розділу І законопроекту слова «лише фізична особа» замінити словами «фізична або юридична особа».
 
Відхилено    
204. 3. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, що представляють їх інтереси (далі — представники акціонерів) та/або незалежні директори.
 
-150- Шпенов Д.Ю.
У статті 53:
Частину третю викласти в такій редакції:
«3.До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, що представляють їх інтереси (далі – представники акціонерів) та/або незалежні директори, якщо інше не передбачено Статутом»
 
Відхилено   3. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, що представляють їх інтереси (далі — представники акціонерів) та/або незалежні директори.
 
    -151- Мушак О.П.
В абзаці шостому підпункті 27 пункту 10 розділу І законопроекту слово «обираються» замінити словами «можуть обиратися».
 
Відхилено    
    -152- Воропаєв Ю.М.
В абзаці шостому (в якому викладена частина третя нової редакції статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства") слова "та/або незалежні директори" виключити.
Абзац сьомий (в якому викладена частина четверта нової редакції статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства") виключити.
 
Відхилено    
205. 4. Наглядова рада публічного акціонерного товариства має включати щонайменше двох незалежних директорів.
 
-153- Шпенов Д.Ю.
У статті 53:
Частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Наглядова рада публічного акціонерного товариства має включати двох незалежних директорів, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.».
 
Відхилено   4. Наглядова рада публічного акціонерного товариства та акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерного товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, має включати щонайменше двох незалежних директорів.
 
    -154- Мартовицький А.В.
Абзац 7 пункту 27 частини 10 розділу І законопроекту після слів «публічного акціонерного товариства» доповнити словами «та акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерного товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків»
 
Враховано    
    -155- Мушак О.П.
В абзаці сьомому підпунткут 27 пункту 10 розділу І законопроекту слова «має включати щонайменше» замінити словами «може включати».
 
Відхилено    
    -156- Сотник О.С.
Частину четверту статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» викласти у наступній редакції:
«Наглядова рада публічного акціонерного товариства має включати незалежних директорів, кількість яких повинна переважати над кількістю інших членів наглядової ради».
 
Відхилено    
206. 5. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, та розмір пакету акцій, що йому належить) у члени наглядової ради у бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або декількох акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
 
-157- Воропаєв Ю.М.
В абзаці восьмому (в якому викладена частина п’ята нової редакції статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства") слова "або чи є він незалежним директором" виключити.
 
Відхилено   5. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, та розмір пакету акцій, що йому належить) у члени наглядової ради у бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або декількох акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
 
    -158- Сотник О.С.
Статтю 53 Закону України «Про акціонерні товариства» доповнити частиною 5-1 у наступній редакції:
«Незалежний директор зобов‘язується:
а) підтримувати у всіх обставинах його незалежність аналізувати, приймати рішення й діяти;
b) не шукати або не прийняти будь-які нерозсудливі переваги, які можна було б вважати компрометуючими його незалежність;
с) чітко висловлювати свою незгоду, коли він вважає, що рішення наглядової ради може шкодити компанії. Уразі, коли наглядова рада прийняла рішення, щодо яких незалежний директор має серйозні зауваження, то він повинен представити всі відповідні наслідки із цього».
 
Відхилено    
207. 6. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. В такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонерів, представник яких обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника.
 
-159- Воропаєв Ю.М.
Абзаци дев’ятий – десятий замінити (в яких викладена частина шоста нової редакції статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства") абзацами дев’ятим – одинадцятим в такій редакції:
"5. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. В такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (або акціонерів), представник (представники) якого (яких) обраний (обрані) до складу наглядової ради, замінити такого представника (представників).
Акціонер (акціонери), представник (представники) якого (яких) обраний членом наглядової ради, може (можуть) замінити свого (своїх) представника (представників) в будь-який час.
У складі наглядової ради може бути кілька представників одного акціонера або групи акціонерів."
 
Враховано частково редакційно  6. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. В такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника – членами наглядової ради.
Член наглядової ради як представник акціонера або групи акціонерів згідно пункту 5 цієї статті може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів в будь який час.
 
208. Акціонери, представник яких обраний членом наглядової ради, можуть замінити свого представника в будь-який час, але не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення загальних зборів.
 
-160- Мушак О.П.
Абзац десятий підпункту 27 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
209. 7. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради — представника акціонера повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а повноваження нового члена наглядової ради набувають чинності з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонерів, які визначили відповідного члена наглядової ради як свого представника.
 
-161- Воропаєв Ю.М.
В абзаці одинадцятому (в якому викладений перший абзац частини сьомої нової редакції статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства") слова "акціонерів, які визначили відповідного члена наглядової ради як свого представника" замінити словами "акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради".
 
Враховано   7. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради — представника акціонера повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а повноваження нового члена наглядової ради набувають чинності з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.
 
210. Повідомлення про заміну члена наглядової ради — представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, та розмір пакету акцій, що йому належить).
 
-162- Воропаєв Ю.М.
Абзаці дванадцятий (в якому викладений другий абзац частини сьомої нової редакції статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства") викласти в такій редакції:
"Повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), та розмір пакету акцій, що йому належить або їм сукупно належить)."
 
Враховано   Повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), та розмір пакету акцій, що йому належить або їм сукупно належить).
 
211. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради — представника акціонера може бути визначений в статуті акціонерного товариства. Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.
 
-163- Фаєрмарк С.О.
Доповнити нову частину сьому нової статті 53 абзацом такого змісту:
«Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.»
 
Враховано   Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради — представника акціонера може бути визначений в статуті акціонерного товариства. Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.
Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.
 
212. 8. Акціонери та член наглядової ради, який є їх представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.
 
-164- Сотник О.С.
Частину одинадцяту статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» доповнити наступним положенням:
«У такому разі, кількість незалежних директорів повинна становити щонайменше три особи».
 
Відхилено   8. Акціонери та член наглядової ради, який є їх представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.
 
213. 9. Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 цього Закону, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у частині шостій цієї статті.
 
-165- Воропаєв Ю.М.
В абзаці вісімнадцятому (в якому викладена частина одинадцята нової редакції статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства") друге речення, а саме: "Мінімальна кількість членів наглядової ради публічного акціонерного товариства не може бути меншою 5 осіб." виключити.
 
Відхилено   9. Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 цього Закону, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у частині шостій цієї статті.
 
214. 10. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
 
-166- Мартовицький А.В.
Абзац 18 пункту 27 частини 10 розділу І законопроекту після слів «не може бути меншою» доповнити словом «ніж»
 
Враховано   10. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
 
215. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не передбачено статутом.
 
-167- Мушак О.П.
В абзаці вісімнадцятому підпункту 27 пункту 10 розділу І законопроекту слова та цифри «не може бути меншою 5 осіб» замінити словами та цифрами «складає 1 особу».
 
Відхилено   Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не передбачено статутом.
 
216. 11. Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом. Мінімальна кількість членів наглядової ради публічного акціонерного товариства не може бути меншою 5 осіб.
 
-168- Шпенов Д.Ю.
Частину одинадцяту викласти в наступній редакції:
«11. Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом товариства.»
 
Відхилено   11. Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом. Мінімальна кількість членів наглядової ради публічного акціонерного товариства не може бути меншою ніж 5 осіб.
 
217. 12. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, встановленого статутом, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування — для обрання всього складу наглядової ради.»;
 
-169- Пташник В.Ю.
Пункт двадцять сьомий частини десятої викласти в наступній редакції:
«статтю 53 викласти в такій редакції:
«Стаття 53. Обрання членів наглядової ради
12. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.»;»
 
Враховано   12. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.
 
218. 28) абзац другий частини першої статті 56 замінити трьома абзацами такого змісту:
 
-170- Воропаєв Ю.М.
Пункт 28 частини десятої законопроекту викласти в такій редакції:
"28) абзац другий частини першої статті 56 замінити абзацем такого змісту:
"В акціонерному товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань визначення винагороди посадовим особами товариства. Зазначені комітети складаються виключно з членів наглядової ради товариства і очолюються ними."
 
Відхилено   28) абзац другий частини першої статті 56 замінити трьома абзацами такого змісту:
 
219. «В публічному акціонерному товаристві обов’язково утворюються комітети з питань аудиту та з питань визначення винагороди посадовим особами товариства (далі - комітет з винагород) і з питань призначення незалежних членів наглядової ради. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів наглядової ради товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.
 
-171- Фаєрмарк С.О.
В пункті 28 статті 10 розділу І законопроекту абзац перший викласти в такій редакції:
«В публічному акціонерному товаристві та акціонерному товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерному товаристві, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, обов’язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особами товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об’єднанні. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів наглядової ради товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.»
 
Враховано   «В публічному акціонерному товаристві та акціонерному товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерному товаристві, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, обов’язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особами товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об’єднанні. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів наглядової ради товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.
 
    -172- Мартовицький А.В.
Абзац 2 пункту 28 частини 10 розділу І законопроекту викласти в новій редакції:
«В публічному акціонерному товаристві та акціонерному товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерному товаристві, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, обов’язково утворюються комітети з питань аудиту та з питань визначення винагороди посадовим особами товариства (далі - комітет з винагород) і з питань призначення незалежних членів наглядової ради. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів наглядової ради товариства, які є незалежними членами наглядової ради, і очолюються ними.»
 
Відхилено    
    -173- Сотник О.С.
Абзац другий частини першої статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» доповнити наступним положенням:
«Ці комітети повинні зазвичай складатися принаймні із трьох членів, однак у товариствах з невеликим складом наглядової ради комітет може винятково складатися лише з двох учасників.
Акціонерні товариства повинні гарантувати, що комітетам надаються достатні ресурси для виконання ними обов‘язків, які включають право отримувати, особливо від посадовців компанії, будь-яку необхідну інформацію або звертатися до незалежних фахівців за незалежною професійною порадою із проблем, які знаходяться у межах їхньої компетенції.
Надані компетенції будь-якого комітету, що пояснюють роль і будь-які повноваження, делеговані йому наглядовою радою якщо це припустимо згідно з національного законодавства, повинні оприлюднюватися принаймні один раз на рік (як частина інформації, яку компанія надає щорічно щодо своєї структури та діяльності). Акціонерні товариства повинні також щорічно оприлюднювати офіційні звіти існуючих комітетів щодо їх членства, кількості зустрічей, відвідання за рік та їх головної діяльності».
 
Відхилено    
220. Наглядова рада публічного акціонерного товариства приймає рішення з питань, що входять до компетенції комітету з питань аудиту і комітету з винагород, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету до повторного розгляду.».
 
-174- Мушак О.П.
В абзаці другому підпункту 28 пункту 10 розділу І законопроекту слова «обов’язково утворюються» замінити словами «можуть утворюватися».
 
Відхилено   Наглядова рада публічного акціонерного товариства приймає рішення з питань, що входять до компетенції комітету з питань аудиту і комітету з винагород, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету до повторного розгляду.».
 
221. У зв’язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
 
-175- Шпенов Д.Ю.
Абзац другий частини першої статті 56 викласти в наступній редакції:
«В публічному акціонерному товаристві може утворюватися комітети з питань аудиту та з питань визначення винагороди посадовим особами товариства (далі – комітет з винагород) і з питань призначення незалежних членів наглядової ради. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів наглядової ради товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними»
 
Відхилено   У зв’язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
 
222. 29) частину першу статті 57 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«5) в разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.».
 
-176- Фаєрмарк С.О.
Підпункт 29 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
29) частину першу статті 57 після абзацу шостого доповнити абзацами такого змісту:
«5) в разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.
У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам визначеним пунктом 10-1 статті 2 цього Закону, такий незалежний директор повинен скласти свої повноважень достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.».
 
Враховано   29) частину першу статті 57 після абзацу шостого доповнити абзацами такого змісту:
«5) в разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.
У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам визначеним пунктом 10-1 статті 2 цього Закону, такий незалежний директор повинен скласти свої повноважень достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.».
 
223. У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;
 
224. 30) абзац перший частини першої статті 61 після слів «за рішенням наглядової ради» доповнити словами «з одночасним прийняттям рішення про призначення голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження»;
 
-177- Мушак О.П.
У підпункті 30 пункту 10 розділу І законопроекту слово «одночасним» замінити словом «наступним».
 
Відхилено   30) абзац перший частини першої статті 61 після слів «за рішенням наглядової ради» доповнити словами «з одночасним прийняттям рішення про призначення голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження»;
 
225. 31) частину другу статті 63 викласти в такій редакції:
 
-178- Воропаєв Ю.М.
Пункт 31 частини десятої законопроекту виключити.
 
Враховано      
226. «2. Посадові особи органів акціонерного товариства за шкоду, заподіяну товариству своїми діями (бездіяльністю), несуть матеріальну відповідальність у розмірі нанесеної шкоди.
 
-179- Шпенов Д.Ю.
Абзац перший частини другої статті 63 викласти в наступній редакції:
«2. Посадові особи органів акціонерного товариства за шкоду, заподіяну товариству своїми діями (бездіяльністю), несуть матеріальну відповідальність у розмірі, що встановлюється Статутом товариства.».
 
Відхилено      
227. Угода, що не відповідає абзацу першому цієї частини, є нікчемною.»;
 
   Угода, що не відповідає абзацу першому цієї частини, є нікчемною.»;
 
228. 32) у статті 65:
 
   31) у статті 65:
 
229. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
230. абзац перший після слів «афілійованим особам, стала» доповнити словами « (прямо або опосередковано)»;
 
-180- Мушак О.П.
Абзац третій підпунтку 32 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   абзац перший після слів «афілійованим особам, стала» доповнити словами « (прямо або опосередковано)»;
 
231. слова «крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації» виключити;
 
   слова «крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації» виключити;
 
232. доповнити частину новим абзацом третім такого змісту:
 
   доповнити частину новим абзацом третім такого змісту:
 
233. «Обов’язок особи, яка набула контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва»;
 
-181- Мартовицький А.В.
В абзаці 6 пункту 32 частини 10 розділу І законопроекту слова «спадкування або правонаступництва» замінити словами «приватизації, спадкування або правонаступництва».
 
Відхилено   «Обов’язок особи, яка набула контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва»;
 
234. у частині другій:
 
-182- Воропаєв Ю.М.
У пункті 32 частини десятої законопроекту абзаци з сьомого по п'ятнадцятий (якими пропонуються зміни до частини другої статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства") виключити.
 
Враховано   у частині другій:
 
235. після пункту 1 доповнити двома новими пунктами 2 та 3 такого змісту:
 
-183- Шпенов Д.Ю.
У статті 65 зміни до частини другої вилучити.
 
Враховано частково      
236. «2) наміри особи, яка придбала контрольний пакет акцій товариства, стосовно майбутньої діяльності товариства, а саме: щодо зміни основних напрямів його діяльності та змін в організації виробництва і праці. Така особа може на свій розсуд зазначити додаткову інформацію щодо своїх намірів стосовно майбутньої діяльності товариства;
 
      
237. 3) тип акцій, що придбаваються; «.
 
      
238. У зв’язку з цим пункти 2—4 вважати відповідно пунктами 4—6;
 
      
239. доповнити частину новим пунктом 7 такого змісту:
 
      
240. «7) інформацію стосовно джерел фінансування пропозиції особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства.»;
 
      
241. доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
242. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій також може містити усі інші умови, предметом яких є пропозиція.»;
 
   Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій також може містити усі інші умови, предметом яких є пропозиція.»;
 
243. частину четверту доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
   частину четверту доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
244. «Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, що діють спільно) стали (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства.»;
 
-184- Мартовицький А.В.
Абзац 17 пункту 32 частини 10 розділу І законопроекту після слів « (прямо або опосередковано) власником» доповнити словом « (власниками)».
 
Враховано   «Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, що діють спільно) стали (прямо або опосередковано) власником (власниками) контрольного пакета акцій товариства.»;
 
245. 33) у статті 66:
 
-185- Мушак О.П.
В абзаці сімнадцяму пункту 32 пункту 10 розділу І законопроекту слова « (прямо або опосередковано) власником» замінити словом «володільцем».
 
Відхилено   32) у статті 66:
 
246. абзац сьомий частини першої замінити двома абзацами такого змісту:
 
   абзац сьомий частини першої замінити двома абзацами такого змісту:
 
247. «Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
 
   «Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
 
248. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їх згодою.».
 
-186- Мартовицький А.В.
Абзац 4 пункту 33 частини 10 розділу І законопроекту викласти в новій редакції:
«Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їх згодою.»
 
Враховано   Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їх згодою.».
 
249. У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;
 
250. абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
 
   абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
 
251. «Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.»;
 
   «Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.»;
 
252. 34) у частині першій статті 68 абзац третій замінити абзацами третім і четвертим такого змісту:
 
-187- Мушак О.П.
Підпункт 34 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   33) у частині першій статті 68 абзац третій замінити абзацами третім і четвертим такого змісту:
 
253. «2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, в тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
 
   «2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, в тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
 
254. 2-1) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;».
 
-188- Воропаєв Ю.М.
У пункті 34 частини десятої законопроекту (щодо змін до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства") абзац третій "2-1) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;" виключити.
 
Враховано по суті в Прикінцевих положенях  2-1) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;».
 
255. У зв’язку з цим, абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
-189- Шпенов Д.Ю.
У статті 68 пункт 2-1 вилучити.
 
Враховано частково   У зв’язку з цим, абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
256. 35) у частині першій статті 69:
 
   34) у частині першій статті 69:
 
257. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
258. «1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.»;
 
   «1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.»;
 
259. в абзаці другому слова «Ціна викупу акцій розраховується» замінити словами «Ринкова вартість акцій визначається»;
 
   в абзаці другому слова «Ціна викупу акцій розраховується» замінити словами «Ринкова вартість акцій визначається»;
 
260. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
   доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
261. «2. Акціонерне товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, повинне надіслати акціонерам, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням:
 
-190- Мартовицький А.В.
Абзац 6 пункту 35 частини 10 розділу І законопроекту викласти в новій редакції:
«Акціонерне товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, повинне у порядку, встановленому статутом цього акціонерного товариства, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням:»
 
Враховано   «2. Акціонерне товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, повинне у порядку, встановленому статутом цього акціонерного товариства, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням:
 
262. ціни викупу акцій;
 
   ціни викупу акцій;
 
263. кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
строку, протягом якого акціонер може подати акціонерному товариству письмову вимогу про обов’язковий викуп акцій;
 
-191- Воропаєв Ю.М.
У пункті 35 частини десятої законопроекту (яким вносяться зміни до статті 69 Закону України "Про акціонерні товариства"):
в абзаці восьмому слова "кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;" замінити словами: "загальну вартість у разі викупу акцій товариством;"
Абзац дев’ятий виключити.
 
Враховано   кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
загальну вартість у разі викупу акцій товариством;
 
264. строку здійснення акціонерним товариством оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).».
 
-192- Мартовицький А.В.
Абзац 10 пункту 35 частини 10 розділу І законопроекту після слів «здійснення акціонерним товариством» доповнити словами «укладання договору та»
 
Враховано   строку здійснення акціонерним товариством укладання договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).».
 
265. У зв’язку з цим, частини другу і третю вважати частинами третьою і четвертою;
 
-193- Мартовицький А.В.
Абзац 11 пункту 35 частини 10 розділу І законопроекту доповнити реченням: «До письмової вимоги акціонером мають бути додані документи, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату, що передує дню цієї вимоги».
 
Враховано редакційно   У зв’язку з цим, частини другу і третю вважати частинами третьою і четвертою;
Доповнити частину третю новим реченням такого змісту: «До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документи, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату надсилання вимоги.»;
 
266. 36) у статті 70:
 
   35) у статті 70:
 
267. у частинах першій і другій слова «рішення про вчинення» замінити словами «рішення про надання згоди на вчинення»;
 
   у частинах першій і другій слова «рішення про вчинення» замінити словами «рішення про надання згоди на вчинення»;
 
268. у частині третій слово «схвалення» замінити словами «надання згоди на вчинення»;
 
   у частині третій слово «схвалення» замінити словами «надання згоди на вчинення»;
 
269. 37) статтю 71 викласти у такій редакції:
 
   36) статтю 71 викласти у такій редакції:
 
270. «Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість
 
   «Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість
 
271. 1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом товариства згідно із цією статтею, якщо ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує поріг у 100 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє станом на 1 січня поточного року. Статутом товариства може бути встановлений нижчий поріг, а також можуть встановлюватись додаткові випадки віднесення правочину до правочину із заінтересованістю.
 
-194- Шпенов Д.Ю.
У статті 71:
Частину першу викласти в наступній редакції:
«1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом товариства згідно із цією статтею, якщо ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує поріг 10% вартості активів товариства. Статутом товариства може бути встановлений нижчий поріг, а також можуть встановлюватись додаткові видадтки віднесення правочину до правочину із заінтересованістю.».
 
Відхилено   1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом товариства згідно із цією статтею, якщо ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує поріг у 100 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє станом на 1 січня поточного року. Статутом товариства може бути встановлений нижчий поріг, а також можуть встановлюватись додаткові випадки віднесення правочину до правочину із заінтересованістю. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть бути змінені за рішенням виконавчого органу товариства під час його вчинення. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятись від умов проекту, наданого відповідно до частини четвертої цієї статті.
 
272. 2. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з наступних осіб:
 
-195- Фаєрмарк С.О.
Доповнити нову частину першу нової статті 71 реченням такого змісту:
«Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть бути змінені за рішенням виконавчого органу товариства під час його вчинення. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятись від умов проекту, наданого відповідно до частини четвертої цієї статті.»
 
Враховано   2. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з наступних осіб:
 
273. 1) посадова особа органів акціонерного товариства та її афілійовані особи;
 
   1) посадова особа органів акціонерного товариства та її афілійовані особи;
 
274. 2) акціонер, який одноосібно або разом із афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи;
 
-196- Мартовицький А.В.
Абзац 6 пункту 37 частини 10 розділу І законопроекту викласти в новій редакції:
«2) акціонер, який одноосібно або разом із афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій акціонерного товариства (за виключенням випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);»
 
Враховано   2) акціонер, який одноосібно або разом із афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи (за виключенням випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);
 
275. 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;
 
-197- Шпенов Д.Ю.
У статті 71:
Пункт 2) частини другої викласти в наступній редакції:
«2) акціонер, який одноосібно або разом із афілійованими особами володіє принаймні 75 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи;»
 
Відхилено   3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;
 
276. 4) інші особи, визначені статутом товариства.
 
   4) інші особи, визначені статутом товариства.
 
277. 3. Особа, визначена у частині другій цієї статті, вважається, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо така особа є:
 
   3. Особа, визначена у частині другій цієї статті, вважається, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо така особа є:
 
278. 1) стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
 
   1) стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
 
279. 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 
   2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 
280. 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
 
   3) внаслідок такого правочину набуває майно;
 
281. 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).
 
   4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).
 
282. 4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:
 
-198- Шпенов Д.Ю.
У статті 71:
У частині четвертій слово «заздалегідь» замінити на «протягом трьох робочих днів».
 
Відхилено   4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:
 
283. 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
 
   1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
 
284. 2) проект правочину.
 
-199- Мартовицький А.В.
Абзац 16 пункту 37 частини 10 розділу І законопроекту викласти в новій редакції:
«2) опис істотних умов правочину (договору).»
 
Відхилено   2) проект правочину.
 
285. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня отримання відомостей надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді (у разі відсутності наглядової ради — кожному акціонеру персонально).
 
   Виконавчий орган акціонерного товариства зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня отримання відомостей надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді (у разі відсутності наглядової ради — кожному акціонеру персонально).
 
286. 5. Наглядова рада (а у разі, якщо створення наглядової ради не передбачено законом та статутом акціонерного товариства — виконавчий орган товариства) з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб’єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію. Вимоги цієї частини можуть не застосовуватись до приватного акціонерного товариства, якщо це передбачено його статутом.
 
-200- Воропаєв Ю.М.
В пункті 37 частини десятої законопроекту (яким вносяться зміни до статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства"):
В абзаці вісімнадцятому (яким передбачена частина п’ята нової редакції статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства") слово "залучає" замінити на слова "може залучити" а останнє речення: "Вимоги цієї частини можуть не застосовуватись до приватного акціонерного товариства, якщо це передбачено його статутом." виключити.
 
Враховано частково редакційно  5. Наглядова рада (а у разі, якщо створення наглядової ради не передбачено законом та статутом акціонерного товариства — виконавчий орган товариства) з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб’єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію. Вимоги цієї частини не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не передбачено його статутом
 
287. 6. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.
 
   6. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.
 
288. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі — незаінтересовані члени наглядової ради), які присутні на такому засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
 
-201- Мушак О.П.
У абзаці двадцятому підпункту 37 пункту 10 розділу І законопроекту після слів «більшістю голосів» доповнити словами « (або одноосібно, якщо кількість членів наглядової ради публічного акціонерного товариства складає 1 особу)».
 
Відхилено   Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі — незаінтересовані члени наглядової ради), які присутні на такому засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
 
289. Статутом акціонерного товариства може встановлюватись вимога про присутність усіх або більшості незаінтересованих членів наглядової ради на засіданні наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
 
   Статутом акціонерного товариства може встановлюватись вимога про присутність усіх або більшості незаінтересованих членів наглядової ради на засіданні наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
 
290. 7. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:
 
   7. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:
 
291. 1) у товаристві не створена наглядова рада;
 
   1) у товаристві не створена наглядова рада;
 
292. 2) всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
 
   2) всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
 
293. 3) ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
 
-202- Шпенов Д.Ю.
У статті 71:
У частині сьмій абзац перший пункту 3) викласти в наступній редакції:
«3) ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, якщо інше не встановлено Статутом товариства»
 
Відхилено   3) ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
 
294. Якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з моменту отримання необхідної інформації, рішення про надання згоди на вчинення правочину може бути винесене на розгляд загальних зборів.
 
-203- Воропаєв Ю.М.
В абзаці двадцять шостому (останній абзац частини сьомої статті 71 закону про акціонерні товариства в редакції законопроекту) слова та цифри "протягом 30 днів" замінити на слова та цифри "протягом 5 днів".
 
Враховано по суті  Якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з моменту отримання необхідної інформації, рішення про надання згоди на вчинення правочину може бути винесене на розгляд загальних зборів. Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено менший строк в зв’язку з не застосовуванням вимог частини п’ятої цієї статті.
 
295. 8. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу і рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
 
-204- Шпенов Д.Ю.
У статті 71:
Частину восьму викласти в наступній редакції:
«8. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу і рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції (крім випадків, коли правочин вчиняється між пов‘язаними особами, які перебувають під контролем однієї особи або групи пов‘язаних осіб)».
 
Відхилено   8. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу і рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
 
296. 9. Загальні збори не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
 
-205- Воропаєв Ю.М.
Абзац двадцять восьмий (яким передбачена частина дев’ята статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції законопроекту) викласти в такій редакції:
"9. Положення цієї статті не застосовуються у разі:
1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 цього Закону;
2) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 цього Закону;
3) виділу та припинення акціонерного товариства;
4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику."
 
Враховано редакційно   9. Загальні збори публічного акціонерного товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
 
297. 10. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство зобов’язане оприлюднити його суттєві умови у передбаченому законом порядку.
 
-206- Мартовицький А.В.
В абзаці 29 пункту 37 частини 10 розділу І законопроекту слова «у передбаченому законом порядку» виключити.
 
Відхилено   10. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство зобов’язане оприлюднити його суттєві умови у передбаченому законом порядку.
 
    -207- Мушак О.П.
Абзац двадцять дев’ятий пункту 37 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
298. Вимоги цієї частити можуть не застосовуватись до приватного акціонерного товариства, якщо це передбачено його статутом.
 
-208- Воропаєв Ю.М.
Абзац тридцятий (другий абзац частини десятої статті 71 закону в редакції законопроекту) викласти в такій редакції:
"Вимоги цієї частини не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не передбачено його статутом."
 
Враховано   Вимоги цієї частини не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не передбачено його статутом.
Положення цієї статті не застосовуються у разі:
1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 цього Закону;
2) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 цього Закону;
3) виділу та припинення акціонерного товариства;
4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.
 
299. 11. Відповідальність за шкоду, заподіяну товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством такого правочину.»;
 
-209- Мартовицький А.В.
Абзац 30 пункту 37 частини 10 розділу І законопроекту викласти в новій редакції:
«Вимоги частин 9 та 10 цієї статті можуть не застосовуватись до приватного акціонерного товариства, якщо це передбачено його статутом.»
 
Враховано редакційно   11. Відповідальність за шкоду, заподіяну товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством такого правочину.»;
 
300. 38) статтю 72 викласти у такій редакції:
 
-210- Мартовицький А.В.
Пункт 38 частини 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   37) статтю 72 викласти у такій редакції:
 
301. «Стаття 72. Вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення
 
   «Стаття 72. Вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення
 
302. 1. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки товариства лише у разі наступного схвалення правочину товариством в порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.
 
   1. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки товариства лише у разі наступного схвалення правочину товариством в порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.
 
303. 2. Наступне схвалення правочину товариством в порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки товариства з моменту вчинення цього правочину.»;
 
   2. Наступне схвалення правочину товариством в порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки товариства з моменту вчинення цього правочину.»;
 
304. 39) в абзаці другому частини першої статті 73 слова і цифри «до 100 осіб» замінити словами і цифрами «, що не перевищує 100 осіб,»;
 
-211- Бєлькова О.В.
Пункт 39 частини 10 проекту закону викласти у редакції: «абзац другий частини першої статті 73 виключити.».
 
Відхилено   38) в абзаці другому частини першої статті 73 слова і цифри «до 100 осіб» замінити словами і цифрами «, що не перевищує 100 осіб,»;
 
305. 40) у пункті 14 частини першої статті 77 слово «державну» виключити;
 
   39) у пункті 14 частини першої статті 77 слово «державну» виключити;
 
306. 41) у частині третій статті 78 слова «власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому» замінити словами «власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені»;
 
-212- Пташник В.Ю.
Пункт сорок перший частини десятої викласти в наступній редакції:
«у частині третій статті 78 слова «власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому» замінити словами «власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені»;
цифри «13» замінити цифрами «14»;»
 
Враховано редакційно   40) у частині третій статті 78:
слова «власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому» замінити словами «власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені»;
цифру «13» замінити словами та цифрами «13 (крім документів, що містять конфіденційну інформацію), 14»
 
307. 42) у статті 81:
 
   41) у статті 81:
 
308. в абзаці другому частини другої слова «перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства та» замінити словами «та обґрунтування порядку»;
 
   в абзаці другому частини другої слова «перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства та» замінити словами «та обґрунтування порядку»;
 
309. пункт 3 частини четвертої виключити;
 
   пункт 3 частини четвертої виключити;
 
310. 43) у частині шостій статті 83:
 
   42) у частині шостій статті 83:
 
311. пункт 6 виключити;
 
   пункт 6 виключити;
 
312. у пункті 14 слово «статуту» виключити;
 
   у пункті 14 слово «статуту» виключити;
 
313. у пункті 18 слово «державну» виключити;
 
   у пункті 18 слово «державну» виключити;
 
314. 44) друге речення частини четвертої статті 84 виключити;
 
   43) друге речення частини четвертої статті 84 виключити;
 
315. 45) частину третю статті 87 доповнити новими абзацами третім — п’ятим такого змісту:
 
   44) частину третю статті 87 доповнити новими абзацами третім — п’ятим такого змісту:
 
316. У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства-правонаступника.
 
-213- Мушак О.П.
У абзаці другому підпункту 45 пункту 10 розділу І законопроекту після слова «акціонери» доповнити словами « (їх правонаступники)».
 
Враховано   У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства-правонаступника.
 
317. Перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства-правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їх уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства-правонаступника.
 
-214- Мартовицький А.В.
В частині 1 розділу ІІ законопроекту слова та цифри «1 січня 2016 року» замінити словами та цифрами «30 квітня 2017 року»
 
Відхилено   Перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства-правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їх уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства-правонаступника.
 
318. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю — правонаступника повинні бути підписані уповноваженою особою (особами), визначеною (визначеними) рішенням, ухваленим на загальних зборах акціонерного товариства, що перетворюється, зазначеним в абзаці другому цієї частини.».
 
-215- Пташник В.Ю.
Частину першу розділу другого Прикінцеві положення викласти в наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім пунктів 1—4, підпунктів 4 і 5 пункту 10 розділу І цього закону, що набирають чинності з дня опублікування цього Закону та підпункту 11 пункту 10 розділу І цього закону, що набирає чинності з 1 січня 2017 року.
З дати набрання чинності цим Законом у разі якщо у статуті акціонерного товариства передбачено порядок інший, ніж встановлено нормами цього Закону, положення статуту акціонерного товариства застосовуються в частині, що не суперечить нормам цього Закону.
 
Відхилено   Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю — правонаступника повинні бути підписані уповноваженою особою (особами), визначеною (визначеними) рішенням, ухваленим на загальних зборах акціонерного товариства, що перетворюється, зазначеним в абзаці другому цієї частини.».
 
319. ІІ. Прикінцеві положення
 
-216- Бєлькова О.В.
Пункт перший Прикінцевих положень доповнити словами: «та підпункту 11 пункту 10 розділу І цього закону, що набирає чинності з 1 січня 2017 року.», а з пункту другого вилучити слова «підпункту 11».
 
Відхилено   ІІ. Прикінцеві положення
 
320. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім пунктів 1—4, підпунктів 4 і 5 пункту 10 розділу І цього закону, що набирають чинності з дня опублікування цього Закону.
 
-217- Фаєрмарк С.О.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 2016 року, крім пунктів 4 і 5 розділу І цього закону, що набирають чинності з дня наступного за днем опублікування цього Закону.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 2016 року, крім пунктів 4 і 5 розділу І цього закону, що набирають чинності з дня наступного за днем опублікування цього Закону.
 
321. 2. Вимоги підпункту 11, абзаців сьомого та вісімнадцятого підпункту 27, підпункту 28 пункту 10 розділу І цього закону до 1 січня 2018 року застосовуються до публічних акціонерних товариств, акції яких включено до біржового реєстру.
 
-218- Бєлькова О.В.
Вимоги підпункту 11, абзаців сьомого та вісімнадцятого підпункту 27, підпункту 28 пункту 10 розділу І цього закону до 1 січня 2018 року застосовуються до публічних акціонерних товариств, акції яких включено до біржового реєстру.»
 
Враховано редакційно   2. Вимоги абзацу другого підпункту 11, абзаців четвертого, сьомого та двадцятого підпункту 27, підпункту 28, абзац третій підпункту 33 частини 10 розділу І цього закону до 1 січня 2018 року застосовуються до публічних акціонерних товариств, акції яких включено до біржового реєстру.
 
322. 3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-219- Фаєрмарк С.О.
Пункт 2 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
«2. Вимоги абзацу другого пункту 11, абзаців четвертого, сьомого та двадцятого пункту 27, пункту 28, абзац третій пункту 33 статті 10 розділу І цього закону до 1 січня 2018 року застосовуються до публічних акціонерних товариств, акції яких включено до біржового реєстру.
 
Враховано   3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
323. 4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.