Кількість абзаців - 45 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформаціїу формі відкритих даних (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 – 32, ст. 263 із наступними змінами):
 
   1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 – 32, ст. 263 із наступними змінами):
 
5. 1) частину першу статті 7 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1) частину першу статті 7 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
6. "оприлюднює відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" відомості Єдиного державного реєстру, в тому числі у формі відкритих даних".
 
   "оприлюднює відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" відомості з Єдиного державного реєстру, в тому числі у формі відкритих даних".
 
7. У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
2) абзац другий частини першої статті 22 доповнити словами "в тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
-1- Сюмар В.П.
Пункт 1 розділу Ізаконопроекту доповнити підпунктом 2 такого змісту:
«2) у статті 20:
а) абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:
«набору даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру в електронному вигляді)»;
б) речення друге частини п’ятої викласти в такій редакції:
«Порядок передачі інформації з Єдиного державного реєстру у вигляді набору даних, а також розмір плати за це та інші умови визначаються Кабінетом Міністрів України»;
в) у частині дев’ятій слова «за винятком передачі даних бюро кредитних історій» замінити словами «за винятком передачі інформації з Єдиного державного реєстру у вигляді набору даних».
У зв’язку з цим підпункт 2 вважати підпунктом 3.
 
Враховано   У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
2) у статті 20:
а) абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:
«набору даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру в електронному вигляді)»;
б) речення друге частини п’ятої викласти в такій редакції: «Порядок передачі інформації з Єдиного державного реєстру у формі набору даних, а також розмір плати за це та інші умови визначаються Кабінетом Міністрів України»;
в) у частині дев’ятій слова «за винятком передачі даних бюро кредитних історій» замінити словами «крім передачі інформації з Єдиного державного реєстру у формі набору даних»;.
3) абзац другий частини першої статті 22 доповнити словами "у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
8. 2. Частину чотирнадцяту статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами) після слів "на веб-сайті" доповнити словами "в тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
   2. Частину чотирнадцяту статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) після слів "на веб-сайті" доповнити словами "у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
9. 3. Друге речення частини п'ятої статті 12 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456) викласти в такій редакції: "Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", в тому числі у формі відкритих даних".
 
-2- Сюмар В.П.
У пункті 3 Розділу Ізаконопроекту слова «в тому числі у формі відкритих даних» замінити словами «в тому числі шляхом оприлюднення у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України».
 
Враховано   3. Друге речення частини п'ятої статті 12 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2014, № 22, ст. 816) викласти в такій редакції: "Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі шляхом оприлюднення у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України".
 
10. 4. У Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314):
 
   4. У Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314; 2013, № 14, ст. 89, № 21, ст. 208; 2014 р., № 11, ст. 132, № 49, ст. 2056):
 
11. 1) пункт 2 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 2 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
 
12. "2) вільного отримання, використання та поширення інформації, крім обмежень, установлених законом";
 
-3- Сюмар В.П.
Абзац другий підпункту 1 пункту 4 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом».
 
Враховано   "2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом";
 
13. 2) пункт 1 частини першої статті 5 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) пункт 1 частини першої статті 5 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
14. "на єдиному державному веб-порталі відкритих даних".
 
   "на єдиному державному веб-порталі відкритих даних".
 
15. У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;
 
   У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;
 
16. 3) доповнити Закон статтею 10-1 такого змісту:
 
   3) доповнити статтею 10-1 такого змісту:
 
17. "Стаття 10-1. Публічна інформація у формі відкритих даних
 
   "Стаття 10-1. Публічна інформація у формі відкритих даних
 
18. 1. Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація, що оприлюднюється на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на веб-сайтах розпорядників інформації у форматі, який дозволяє автоматизовану обробку, вільний та безоплатний доступ до такої інформації.
Публічна інформація у формі відкритих даних підлягає постійному оновленню.
 
-4- Сюмар В.П.
Абзаци третій-четвертий підпункту 3 пункту 4 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«1. Публічна інформація у формі відкритих даних – це набір (набори) даних у форматі, який дозволяє їх автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування), вільний та безоплатний доступ до таких даних, а також їх наступне використання.
Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.».
 
Враховано у редакції Комітету  1. Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.
Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.
 
    -5- Ленський О.О.
Абзаци третій та четвертий підпункту 3 пункту 4 розділу І виключити. Нумерацію частин статті, якої стосується пропозиція, відповідним чином змінити.
 
Відхилено    
    -6- Продан О.П.
В абзаці четвертому підпункту 3 пункту 4 розділу І законопроекту слово «постійному» замінити словом «щоденному».
 
Відхилено    
    -7- Гуляєв В.О.
Підпункт 3 пункту 4 розділу І законопроекту доповнити абзацами п’ятим та шостим такого змісту:
«Відкриті дані – масиви (набори) даних, які можуть вільно використовуватися, у т.ч. повторно, а також поширюватися, та які надаються/оприлюднюються у формі, що дозволяє їх машинозчитування без попереднього втручання людини.
Повторне використання – використання фізичними та юридичними особами даних, які знаходяться в органах влади, у комерційних або некомерційних цілях, що відрізняються від первинних завдань, для виконання яких дані були зібрані (створені).»
 
Враховано частково    
19. 2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її наступного вільного використання та поширення.
 
   2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.
 
20. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, в тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов'язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
 
-8- Ленський О.О.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 4 розділу І виключити.
 
Відхилено   Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов'язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
 
    -9- Гуляєв В.О.
Підпункт 3 пункту 4 розділу І законопроекту доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«Доступ до інформації у вигляді відкритих даних на єдиному веб-порталі здійснюється безоплатно.»
 
Враховано частково    
21. 3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:
1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) публічний доступ до такої інформації передбачено законом;
3) обмеження доступу до такої інформації заборонено законом.
 
-10- Сюмар В.П.
Абзаци сьомий-десятий підпункту 3 пункту 4 розділу Ізаконопроекту замінити абзацами сьомим-одинадцятим такого змісту:
«3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:
1) персональні дані знеособлені відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;
4) обмеження доступу до такої інформації заборонено законом».
 
Враховано частково   3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:
1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;
4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.
 
22. 4. Перелік публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури такої інформації, періодичність її оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінетом Міністрів України обов'язково включається інформація, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом.
 
-11- Продан О.П.
В абзаці одинадцятому підпункту 3 пункту 4 розділу І законопроекту слова «Перелік публічної інформації» замінити словами «Складові публічної інформації», а слова «, періодичність її оновлення» виключити.
 
Враховано частково в редакції Комітету  4. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов’язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом.
 
23. Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування";
 
-12- Сюмар В.П.
Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 4 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування, забезпечує створення та функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних, визначає стандарти створення, зберігання та оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, здійснює інші визначені відповідно до закону повноваження у сфері доступу до публічної інформації у формі відкритих даних».
 
Відхилено   Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування»;
 
    -13- Гуляєв В.О.
Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 4 розділу І законопроекту після слів «у сфері електронного урядування» доповнити такими словами:
«, визначає та забезпечує порядок функціонування єдиного (центрального) веб-порталу відкритих даних і оприлюднення інформації на ньому, визначає технічні вимоги (стандарти) до інформації, що створюється та оприлюднюється/надається у формі відкритих даних (у тому числі щодо метаданих та сумісності даних), перевіряє набори даних на відповідність стандартам, консультує розпорядників з питань оприлюднення інформації у формі відкритих даних, проводить моніторинг та аналіз практики оприлюднення відкритих даних, готує щорічний звіт, тощо.».
 
Відхилено    
    -14- Ленський О.О.
Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 4 розділу І виключити.
 
Відхилено    
24. 4) у пункті 3 частини першої статті 12, у частині сьомій статті 19 слова "з питань запитів на інформацію" замінити словами "з питань доступу до публічної інформації";
 
   4) у пункті 3 частини першої статті 12 та в частині сьомій статті 19 слова "з питань запитів на інформацію" замінити словами "з питань доступу до публічної інформації";
 
25. 5) пункт 6 частини першої статті 14 викласти в такій редакції:
"6) оприлюднювати та надавати достовірну, точну і повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність оприлюдненої і наданої інформації";
 
-15- Сюмар В.П.
Підпункт 5 пункту 4 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«5) у частині першій статті 14:
а) у пункті 1 слова «інформацію про свою діяльність та прийняті рішення» замінити словами «інформацію, передбачену цим та іншими законами»;
б) пункт 5 після слів «забезпечення доступу запитувачів до інформації» доповнити словами «та оприлюднення інформації»;
в) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію».
 
Враховано   5) у частині першій статті 14:
а) у пункті 1 слова «інформацію про свою діяльність та прийняті рішення» замінити словами «інформацію, передбачену цим та іншими законами»;
б) пункт 5 доповнити словами «та оприлюднення інформації»;
в) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію»;
 
26. 6) частину першу статті 15 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) перелік публічної інформації, яка оприлюднюється у формі відкритих даних";
 
-16- Продан О.П.
В абзаці другому підпункту 6 пункту 4 розділу І законопроекту слово «перелік» замінити словом «складові».
 
Враховано частково в редакції Комітету  6) частину першу статті 15 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних";
 
27. 7) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
   7) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
28. "Стаття 16. Відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації
 
   "Стаття 16. Відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації
 
29. 1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації, передбаченої цим Законом.
 
   1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації, передбаченої цим Законом.
 
30. 2. Запит, що пройшов реєстрацію в установленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації";
 
   2. Запит, що пройшов реєстрацію в установленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації";
 
31. 8) пункт 9 частини першої статті 18 після слів "текстовий документ" доповнити словами "електронний документ".
 
   8) пункт 9 частини першої статті 18 після слів "текстовий документ" доповнити словами "електронний документ".
 
32. 5. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):
 
   5. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2014 р., № 1, ст. 4, № 22, ст. 816):
 
33. 1) частину одинадцяту статті 17 викласти в такій редакції:
"11. Матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, в тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування";
 
-17- Скуратовський С.І.
Підпункт 1 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) частину одинадцяту статті 17 викласти в такій редакції:
«11. Матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі, крім тих, які мають гриф «Для службового користування» чи інші грифи, що передбачають обмеження доступу до документа або інформації в ньому у відповідності до Закону «Про доступ до публічної інформації». Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, в тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування»;
 
Відхилено   1) частину одинадцяту статті 17 викласти в такій редакції:
"11. Матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування";
 
34. 2) частину сьому статті 19 викласти в такій редакції:
"7. Матеріали детального плану території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, в тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування".
 
-18- Скуратовський С.І.
Підпункт 2 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину сьому статті 19 викласти в такій редакції:
«7. Матеріали детального плану території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі, крім тих, які мають гриф «Для службового користування» чи інші грифи, що передбачають обмеження доступу до документа або інформації в ньому у відповідності до Закону «Про доступ до публічної інформації». Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, в тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування».
 
Відхилено   2) частину сьому статті 19 викласти в такій редакції:
"7. Матеріали детального плану території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування".
 
35. 6. Частину третю статті 17 Закону України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1) викласти в такій редакції:
"3. Основні відомості Реєстру громадських об'єднань є відкритими та оприлюднюються відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", в тому числі у формі відкритих даних".
 
-19- Сюмар В.П.
Пункт 6 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«6. У статті 17 Закону України «Про громадські об’єднання» (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 1, ст.1):
1) друге речення частини другої викласти в такій редакції:
«Обробка персональних даних, що містяться в Реєстрі громадських об'єднань, здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних»;
2) частину третю викласти в такій редакції:
«3. Відомості Реєстру громадських об'єднань є відкритими для безоплатного доступу на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі у формі відкритих даних. Не підлягають оприлюдненню відомості з Реєстру громадських об'єднань про контактний номер телефону та інших засобів зв'язку, адресу місця проживання фізичної особи».
 
Враховано   6. У статті 17 Закону України «Про громадські об’єднання» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст.1):
1) речення друге частини другої викласти в такій редакції: «Обробка персональних даних, що містяться у Реєстрі громадських об'єднань, здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних»;
2) частину третю викласти в такій редакції:
«3. Відомості Реєстру громадських об'єднань є відкритими для безоплатного доступу на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», у тому числі у формі відкритих даних. Не підлягають оприлюдненню відомості з Реєстру громадських об'єднань про контактний номер телефону та інших засобів зв'язку, адресу місця проживання фізичної особи».
 
36. 7. Частину п'яту статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883 із наступними змінами) доповнити абзацом такого змісту:
 
   7. Частину п'яту статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
37. "Уповноважений орган забезпечує оприлюднення інформації про закупівлі, зазначеної в частині першій цієї статті, відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", в тому числі у формі відкритих даних".
 
   "Уповноважений орган забезпечує оприлюднення інформації про закупівлі, зазначеної в частині першій цієї статті, відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі у формі відкритих даних".
 
38. 8. Друге речення частини другої статті 8 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37 – 38, ст. 2004) викласти в такій редакції: "Відомості Реєстру вищих навчальних закладів є відкритими та оприлюднюються відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", в тому числі у формі відкритих даних".
 
   8. Друге речення частини другої статті 8 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37 – 38, ст. 2004) викласти в такій редакції: "Відомості Реєстру вищих навчальних закладів є відкритими та оприлюднюються відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі у формі відкритих даних".
 
39. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
40. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
41. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
42. 1) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
43. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
44. 3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

-20- Сюмар В.П.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту доповнити підпунктом 4 такого змісту:
«4) забезпечити створення єдиного державного веб-порталу відкритих даних».
 
Враховано   забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
забезпечити створення єдиного державного веб-порталу відкритих даних.