Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо мораторію на експорт лісо - та пиломатеріалів у необробленому вигляді (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” щодо мораторію на експорт лісо - та пиломатеріалів у необробленому вигляді
 
-1- Галасюк В.В.
Розенблат Б.С.
Томенко М.В.
Кривошея Г.Г.
Добродомов Д.Є.
В назві Закону замість слів «щодо мораторію на експорт лісо - та пиломатеріалів у необробленому вигляді» написати слова «щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді».
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (Відомості Верховної Ради, 2006, № 2-3, ст.34) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 34) такі зміни:
 
5. 1. Частину четверту статті 1 Закону після слова «ялівець» доповнити словом «дуб».
 
-2- Галасюк В.В.
Розенблат Б.С.
Томенко М.В.
Кривошея Г.Г.
Добродомов Д.Є.
Пункт 1 законопроекту виключити.
 
Враховано   1. Статтю 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«лісоматеріали необроблені – лісоматеріали згідно з кодом 4403 групи 44 розділу ІХ Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності».
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим.
 
    -3- Заболотний Г.М.
Добродомов Д.Є.
Єднак О.В.
Демчак Р.Є.
Домбровський О.Г.
Кобцев М.В.
У статті 1 прийнятого за основу проекту Закону:
у визначенні цінних та рідкісних порід дерев вилучити слово «дуб».
 
Враховано редакційно    
    -4- Іщейкін К.Є.
Доповнити ст. 1 після слів «явір, ялівець, дуб» словом «гледичія».
 
Відхилено    
    -5- Литвин В.М.
Кіссе А.І.
Козир Б.Ю.
Урбанський О.І.
Кадикало М.О.
Левченко Ю.В.
Абзац четвертий частини першої статті 1 доповнити словом «гледичія»
 
Відхилено    
    -6- Тригубенко С.М.
Частину четверту статті 1 після слова «дуб» доповнити словами «скельний» та «глядичія»
 
Відхилено    
    -7- Рибак І.П.
Частину п'яту статті Закону слово «дуб» замінити словом «гледичія»
 
Відхилено    
    -8- Галасюк В.В.
Розенблат Б.С.
Томенко М.В.
Кривошея Г.Г.
Добродомов Д.Є.
Статтю 1 Закону доповнити абзацом третім такого змісту:
«лісоматеріали необроблені – це лісоматеріали згідно коду 4403, групи 44, розділу ІХ Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (2371б-14)».
 
Враховано    
    -9- Кіссе А.І.
Козир Б.Ю.
Урбанський О.І.
Частину першу статті 1 Закону викласти в такій редакції:
«лісоматеріали - деревні матеріали, які добуваються шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод (уздовж або поперек) для подальшого використання або переробки (розділ ІХ, група 44, код 4403 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (2371б-14)»
 
Враховано частково    
    -10- Лопушанський А.Я.
Абзац перший викласти в такій редакції:
«лісоматеріали - деревні матеріали, які добуваються шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод (уздовж або поперек) для подальшого використання або переробки (розділ ІХ, група 44, код 4403 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (2371б-14)».
Абзац другий залишити у чинній редакції.
 
Враховано частково    
    -11- Кіссе А.І.
Козир Б.Ю.
Урбанський О.І.
Доповнити частину першу абзацом такого змісту:
«Частину першу статті 1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«пиломатеріали необрізні – пиломатеріали з паралельними пластинами і не пропиляними або частково пропиляними крайками, з обзелом, який більше допустимого в обрізному пиломатеріалі»
 
Відхилено    
    -12- Литвин В.М.
Рибак І.П.
Кадикало М.О.
Доповнити частину першу абзацом такого змісту:
«Частину першу статті 1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«пиломатеріали необрізні - пиломатеріали з паралельними пластинами і не пропиляними або частково пропиляними крайками, з обзелом, який більше допустимого в обрізаному пиломатеріалі».
 
Відхилено    
    -13- Литвин В.М.
Рибак І.П.
Кадикало М.О.
Доповнити частину першу абзацом такого змісту:
«абзац другий статті 1 Закону після слів «використання або переробки» доповнити словами « (розділ ІХ, група 44, код 4403 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (2371б-14)»
 
Враховано редакційно    
    -14- Левченко Ю.В.
Доповнити статтю 1 частиною п'ятою такого змісту:
«дуб - пиловочник (круглий лісоматеріал, колода) циліндричної форми, з рівною текстурою деревини, без суттєвої кривизни, діаметром не менше 15 см»
 
Відхилено    
6. 2. Закон доповнити статтею 2-1 такого змісту:
 
   2. Доповнити статтею 2-1 такого змісту:
 
7. «Стаття 2-1. Мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів
 
   «Стаття 2-1. Тимчасова заборона експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді
 
8. Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді забороняється строком на 10 років.
Протягом строку, вказаного у частині першій статті 2-1 цього Закону, забороняється вивозити за межі митної території України:
лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, а саме ліс круглий у вигляді колод, стовпів, з транспортною вологістю більш як 22 %;
пиломатеріали товщиною понад 70 міліметрів з транспортною вологістю більш як 22 %.».
 
-15- Галасюк В.В.
Розенблат Б.С.
Томенко М.В.
Кривошея Г.Г.
Добродомов Д.Є.
Закон доповнити статтею 2-1 такого змісту:
«Стаття 2-1. Тимчасова заборона експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді
Тимчасово забороняється строком на 10 років вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД):
для деревних порід окрім сосни – з 01 листопада 2015 р.;
для деревних порід сосни – з 01 січня 2017 р.».
 
Враховано   Тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД):
деревних порід, крім сосни, – з 1 листопада 2015 року;
деревних порід сосни – з 1 січня 2017 року».
 
    -16- Кужель О.В.
Статтю 2-1 викласти у наступній редакції:
«Ввести нульову квоту на вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів строком на 5 років».
 
Відхилено    
    -17- Петьовка В.В.
Нову статтю 2-1 викласти в наступній редакції:
«1. Стаття 2-1. Мораторій на експорт лісоматеріалів
Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів у необробленому вигляді забороняється строком на 10 років.
Протягом строку, вказаного у частині першій статті 2-1 цього Закону, забороняється вивозити за межі митної території України:
лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, а саме ліс круглий у вигляді колод, стовпів, з транспортною вологістю більш як 22 %;
абзац «пиломатеріали товщиною понад 70 міліметрів з транспортною вологістю більш як 22 %.» вилучити
 
Враховано частково    
    -18- Демчак Р.Є.
В статті 2-1 після слова «пиломатеріалів» додати слово «необрізні»
 
Відхилено    
    -19- Заболотний Г.М.
Статтю 2-1 викласти в наступній редакції:
«Стаття 2-1. Мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів
До 01 січня 2018 року забороняється вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев у необробленому вигляді, щодо яких станом на 01 січня 2015 року центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, зафіксований дефіцит на внутрішньому ринку»
 
Відхилено    
    -20- Добродомов Д.Є.
Єднак О.В.
Статтю 2-1 викласти в наступній редакції:
Стаття 2-1. Мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів
Вивезення за межі митної території України (експорт) лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому . вигляді забороняється строком на 10 років.
Протягом строку, вказаного у частині першій статті 2-1 цього Закону, забороняється вивозити за межі митної території України:
лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, зокрема, ліс круглий у вигляді колод, стовпів діаметром більше 18 сантиметрів;
пиломатеріали товщиною більше 180 міліметрів.
Для лісоматеріалів деревних порід сосни, ялини та ялиці мораторій на експорт
встановлюється з 1 червня 2017 року строком на 10 років.
Для лісоматеріалів всіх порід дерев діаметром до 18 сантиметрів мораторій на експорт встановлюється з 1 січня 2017 року строком на 10 років»
 
Враховано частково    
    -21- Домбровський О.Г.
Статтю 2-1 викласти у такій редакції:
«2-1. Мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів.
Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів діаметром 26 см і більше та пиломатеріалів необрізних, лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді забороняється строком на 10 років»
 
Враховано частково    
    -22- Арешонков В.Ю.
Тригубенко С.М.
Назву статті 2-1 «Мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів» доповнити словом «необрізних»
 
Відхилено    
    -23- Рибак І.П.
У назві статті 2-1 Закону після слів «лісоматеріалів та пиломатеріалів»
додати слово «необрізних».
Статтю 2-1 Закону викласти в такій редакції:
«Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів діаметром 26 см. і більше, крім деревних порід сосни і ялини забороняється строком на 10 років.
Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів деревних порід сосни і ялини діаметром 26 см. і більше та пиломатеріалів необрізних товщиною понад 70 міліметрів з транспортною вологістю більш як 22% забороняється з 31.12.2015 строком на 7 років»
 
Враховано частково    
    -24- Литвин В.М.
Статтю 2-1 Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 2-1. Мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів необрізних
Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів діаметром 26 см. і більше, крім деревних порід сосни і ялини забороняється строком на 10 років.
Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів деревних порід сосни і ялини діаметром 26 см. і більше та пиломатеріалів необрізних товщиною понад 70 міліметрів з транспортною вологістю більш як 22% забороняється з 01.01.2018, строком на 7 років».
 
Враховано частково    
    -25- Кадикало М.О.
Статтю 2-1 Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 2-1. Мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів необрізних
Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів діаметром 26 см. і більше, крім деревних порід сосни, ялини, ялиці, бука забороняється строком на 10 років.
Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів деревних порід сосни, ялини, ялиці, бука діаметром 26 см. і більше та пиломатеріалів необрізних товщиною понад 70 міліметрів забороняється з 01.01.2018, строком на 7 років»
 
Враховано частково    
    -26- Лопушанський А.Я.
Нову статтю 2-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 2-1. Мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів.
Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді забороняється строком на 10 років.
Протягом строку, вказаного у частині першій статті 2-1 цього Закону, забороняється вивозити за межі митної території України:
лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, зокрема ліс круглий у вигляді колод, стовпів діаметром більше 26 см;
пиломатеріали товщиною більше 150 міліметрів;
пиломатеріали з дуба товарної підпозиції 440791.
Для лісоматеріалів деревних порід сосни, ялини, ялиці, бука мораторій на експорт встановлюється з 1 січня 2018 року, строком на 7 років.
Для лісоматеріалів всіх деревних порід діаметром до 26 сантиметрів мораторій на експорт встановлюється з 1 січня 2018 року, строком на 7 років»
 
Враховано частково    
    -27- Левченко Ю.В.
Статтю 2-1 доповнити частиною першою такого змісту:
«Вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів дуба (розділ ІХ, група 44, код 4403911000 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) забороняється».
 
Відхилено    
    -28- Дерев'янко Ю.Б.
Викласти статтю 2 проекту у наступній редакції:
«2. Доповнити Закон статтею 2-1 у такій редакції:
«Стаття 2-1. Мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів
Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді забороняється строком на 10 років.
Протягом строку, вказаного у частині першій статті 2-1 цього Закону, забороняється вивозити за межі митної території України:
лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, а саме ліс круглий у вигляді колод, стовпів;
пиломатеріали необрізні, товщиною понад 70 міліметрів»
 
Враховано частково    
    -29- Шлемко Д.В.
Абзац перший статті 2.1 викласти в наступній редакції:
«Ввести нульову квоту на вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів строком на 5 років».
Наступні абзаци виключити
 
Відхилено    
    -30- Арешонков В.Ю.
У частині першій статті 2-1 слова «та пиломатеріалів у необробленому вигляді» вилучити, після слова лісоматеріалів доповнити «діаметром 26 см і більше, крім деревних порід сосни і ялини забороняється строком на 10 років»
 
Враховано частково    
    -31- Кіссе А.І.
Козир Б.Ю.
Урбанський О.І.
Абзац перший статті 2.1 викласти в наступній редакції:
«Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів діаметром 26 см і більше, крім деревних порід сосни і ялини забороняється строком на 10 років»
 
Враховано частково    
    -32- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У першому абзаці статті 2-1 замість слів «строком на 10 років» викласти наступне положення: «на період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2025 року»
 
Відхилено    
    -33- Іщейкін К.Є.
Ст. 2-1 викласти у такій редакції:
«Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів діаметром 26 см і більше з транспортною вологістю більш як 22%, крім деревних порід сосни та ялини та пиломатеріалів, забороняється строком на 10 років. Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів деревних порід сосни та ялини діаметром 26 см і більше та пиломатеріалів товщиною понад 70 міліметрів з транспортною вологістю більш як 22%, забороняється з 01.01.2018 року строком на 7 років»
 
Враховано частково    
    -34- Осуховський О.І.
Ст. 2-1 викласти у такій редакції:
«Стаття 2-1. Мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів
Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів та пиломатеріалів забороняється строком на 10 років.
Протягом строку, вказаного у частині першій статті 2-1 цього Закону, забороняється вивозити за межі митної території України:
лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, зокрема ліс круглий у вигляді колод, стовпів, з транспортною вологістю більш як 26 %;
пиломатеріали та заготовки товщиною понад 80 міліметрів з транспортною вологістю більш як 26 %.»
 
Враховано частково    
    -35- Чепинога В.М.
Редакцію статті 2-1 викласти таким чином:
«Стаття 2-1. Мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів
Вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів забороняється строком на 10 років.
Протягом строку, вказаного у частині першій статті 2-1 цього Закону, забороняється вивозити за межі митної території України:
лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, зокрема ліс круглий у вигляді колод, стовпів;
пиломатеріали та заготовки товщиною понад 70 міліметрів».
 
Враховано частково    
    -36- Тригубенко С.М.
В частині першій статті 2-1 Закону після слова «лісоматеріалів» доповнити словами та цифрами «діаметром 26 см і більше, крім деревних порід сосни і ялини», слова «у необробленому вигляді» виключити
 
Відхилено    
    -37- Арешонков В.Ю.
Частину другу статті 2-1 викласти в такій редакції:
«Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів деревних порід сосни і ялини діаметром 26 см і більше та пиломатеріалів необрізаних, товщиною понад 70 міліметрів забороняється з 01.01.2018 строком на 7 років»
 
Відхилено    
    -38- Кіссе А.І.
Козир Б.Ю.
Урбанський О.І.
Частину другу статті 2.1 викласти в наступній редакції:
«Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів деревних порід сосни і ялини діаметром 26 см і більше та пиломатеріалів необрізних, товщиною понад 70 міліметрів з транспортною вологістю більш як 22% забороняється з 01.01.2018 строком на 7 років».
 
Відхилено    
    -39- Тригубенко С.М.
Частину другу статті 2-1 Закону викласти в такій редакції:
«Вивезення за межі митної території України (експорт та реекспорт) лісоматеріалів деревних порід сосни і ялини діаметром 26 см і більше та пиломатеріалів необрізних товщиною понад 70 міліметрів з транспортною вологістю більш як 22% забороняється строком на 7 років»
 
Відхилено    
    -40- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
Демчак Р.Є.
у абзаці третьому і четвертому статті 2-1 видалити слова «з транспортною вологістю більш як 22 %»
 
Враховано    
    -41- Левченко Ю.В.
В абзаці другому частини другої статті 2-1 слова «а саме» замітини словом «зокрема»
 
Відхилено    
    -42- Мельничук І.І.
В абзаці п’ятому частини другої розділу першого законопроекту виключити слова «товщиною понад 70 міліметрів»
 
Враховано    
    -43- Попов І.В.
Абзац третій статті 2-1 законопроекту викласти в такій редакції:
«лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, зокрема ліс круглий у вигляді колод, стовпів діаметром більше 20 см (для деревних порід сосни та ялини заборона встановлюється з 01.01.2017 року)»
 
Враховано частково    
9. 2. У статті 3 Закону:
Частину першу викласти у такій редакції:
«Реалізація суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів».
 
-44- Галасюк В.В.
Розенблат Б.С.
Томенко М.В.
Кривошея Г.Г.
Добродомов Д.Є.
Статтю 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів
Реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.
Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видаються підприємствами - постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною.
Особи винні в порушенні порядку видачі та обігу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів несуть відповідальність згідно із законом.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення електронного переліку виданих сертифікатів з його розміщенням на власному веб-сайті.
Право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.
Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.
Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів не може передаватися іншим суб'єктам підприємницької діяльності при подальшій реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України».
 
Враховано   3. Статтю 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів
Реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.
Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видаються підприємствами - постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною.
Особи винні в порушенні порядку видачі та обігу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів несуть відповідальність згідно із законом.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення електронного переліку виданих сертифікатів та його розміщення на своєму офіційному веб-сайті.
Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.
Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.
Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів не може передаватися іншим суб'єктам підприємницької діяльності для подальшої реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України».
 
    -45- Кужель О.В.
Частину четверту викласти у такій редакції:
«Право експорту певної партії пиломатеріалів, крім передбачених
статтею 2 та 2-1 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що
отримав сертифікат про походження».
 
Враховано редакційно    
    -46- Кужель О.В.
Частину п’яту викласти у такій редакції:
«Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про їх
походження».
 
Враховано редакційно    
    -47- Кадикало М.О.
Литвин В.М.
Рибак І.П.
Лопушанський А.Я.
Частину другу викласти в такій редакції:
«Статтю 3 Закону викласти у такій редакції:
Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів
Реалізація на експорт суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій затверджується Кабінетом Міністрів України.
Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції видаються підприємствами - постійними лісокористувачами.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства забезпечує ведення електронного реєстру виданих сертифікатів.
Право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісоматеріалів або пиломатеріалів.
Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.
Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій не може передаватися іншим суб'єктам підприємницької діяльності при подальшій реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України».
 
Враховано частково    
    -48- Добродомов Д.Є.
Єднак О.В.
Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів
Реалізація на експорт суб'єктами підприємницької діяльності, окрім підприємств державної та комунальної форм власності - постійних лісокористувачів, лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій затверджується Кабінетом Міністрів України.
Сертифікати про походження лісоматеріалу видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, і підтверджує законність придбання лісоматеріалів.
Право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, окрім підприємств державної та комунальної форм
власності - постійних лісокористувачів, що отримав сертифікат про походження на партію лісоматеріалів або пиломатеріалів, зазначену у відповідному сертифікаті.
Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про їх походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.
Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій не може передаватися іншим суб'єктам підприємницької діяльності при подальшій реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України»
 
Враховано частково    
    -49- Левченко Ю.В.
Статтю 3 викласти у наступній редакції:
«Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів
Реалізація на експорт суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій затверджується Кабінетом Міністрів України.
Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій видаються підприємствами постійними лісокористувачами.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства забезпечує ведення електронного реєстру виданих сертифікатів.
Право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, крім передбачених статтею 2 та 2- 1 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісоматеріалів або пиломатеріалів.
Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2- 1 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.
Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій не може передаватися іншим суб'єктам підприємницької діяльності при подальшій реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України»
 
Враховано частково    
    -50- Кіссе А.І.
Козир Б.Ю.
Урбанський О.І.
Абзац третій частини 2 після слова «Реалізація» доповнити словами «на експорт», після цифри «2» додати цифри «2-1», після слова «лісоматеріалів» додати слова «та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій».
 
Враховано частково    
    -51- Тригубенко С.М.
Частину першу статті 3 Закону після слова «реалізація» доповнити словами «на експорт», після слів «допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів» доповнити словами «та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій»
 
Враховано частково    
    -52- Кіссе А.І.
Козир Б.Ю.
Урбанський О.І.
Частину другу доповнити абзацами такого змісту:
«частину другу після слова «пиломатеріалів» додати слова «для здійснення експертних операцій»;
частину третю викласти в такій редакції:
«Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій видаються підприємствами – постійними лісокористувачами»;
після частини третьої доповнити частиною такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства забезпечує ведення електронного реєстру виданих сертифікатів»;
частини п’яту – сьому викласти в такій редакції:
«Право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісоматеріалів або пиломатеріалів.
Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.
Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій не може передаватися іншим суб'єктам підприємницької діяльності при подальшій реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України».
 
Враховано редакційно    
    -53- Іщейкін К.Є.
Абзац перший ст. 3, після слів «допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів» доповнити словами «та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій»;
Абзац другий ст. З після слів «та виготовлених з них пиломатеріалів» доповнити словами «для здійснення експортних операцій»
Абзац третій ст. З викласти у такій редакції:
«Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій видаються підприємствами-постійними лісокористувачами».
Доповнити ст. З новим абзацом такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення електронного реєстру виданих сертифікатів».
 
Враховано редакційно    
    -54- Дерев'янко Ю.Б.
Частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
«Реалізація суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів»
 
Враховано редакційно    
    -55- Тригубенко С.М.
Частину другу статті 3 Закону після слова «пиломатеріалів» доповнити словами «для здійснення експортних операцій»
 
Відхилено    
    -56- Арешонков В.Ю.
Частину третю статті 3 викласти в такій редакції:
«Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій видаються підприємствами - постійними лісокористувачами»
 
Враховано редакційно    
    -57- Тригубенко С.М.
Частину третю статті 3 Закону викласти у наступній редакції:
«Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій підприємствами постійними лісокористувачами. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства забезпечує ведення електронного реєстру виданих сертифікатів»
 
Враховано редакційно    
10. Частину четверту викласти у такій редакції:
«Право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на партію лісоматеріалів та проходження теплової стерилізації, зазначених у відповідних сертифікатах».
 
-58- Петьовка В.В.
Частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:
«Право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на партію лісоматеріалів»
 
Враховано редакційно      
    -59- Арешонков В.Ю.
Частину четверту статті 3 після слова пиломатеріалів доповнити словами «для здійснення експортних операцій», після слова «походження» вилучити «на партію лісоматеріалів та проходження теплової стерилізації, зазначених у відповідних сертифікатах», далі доповнити словами «на відповідну партію лісоматеріалів або пиломатеріалів»
 
Враховано частково    
    -60- Іщейкін К.Є.
Абзац четвертий ст. З викласти у такій редакції:
«право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісоматеріалів або пиломатеріалів»
 
Враховано редакційно    
    -61- Тригубенко С.М.
Частину четверту статті 3 Закону після слів «про походження» доповнити словами « лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на відповідну партію лісоматеріалів або пиломатеріалів»
 
Враховано частково    
    -62- Демчак Р.Є.
В частині четвертій статті 3 після слів «суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на партію лісоматеріалів» слова «та проходження теплової стерилізації, зазначених у відповідних сертифікатах» виключити
 
Враховано    
    -63- Дерев'янко Ю.Б.
Частину четверту статті 3 викласти у такій редакції:
«Право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на партію лісоматеріалів»
 
Враховано редакційно    
11. Частину п’яту викласти у такій редакції:
«Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про їх походження».
 
-64- Тригубенко С.М.
Частину п'яту статті 3 Закону після слова «експорту» доповнити словами «лісоматеріалів та виготовлених з них», після слів «про походження лісоматеріалів» доповнити словами «та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій»
 
Враховано частково      
    -65- Іщейкін К.Є.
Абзац п'ятий ст. З викласти у такій редакції:
«Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій».
 
Враховано редакційно    
    -66- Іщейкін К.Є.
Абзац шостий ст. З після слів «копія сертифіката про походження лісоматеріалів» доповнити словами «та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій»;
абзац сьомий ст. З після слів «Сертифікат про походження лісоматеріалів» доповнити словами «та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій»
 
Враховано редакційно    
    -67- Тригубенко С.М.
Доповнити законопроект абзацами такого змісту:
«частину шосту статті 3 Закону після слів про походження лісоматеріалів» доповнити словами «та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій»;
частину сьому статті 3 після слів «про походження лісоматеріалів» доповнити словами «та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій»
 
Враховано редакційно    
    -68- Дерев'янко Ю.Б.
Частину п'яту статті 3 викласти у такій редакції:
«Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 та 2-1 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними-'документами-сертифіката про їх походження»
 
Враховано редакційно    
12. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
13. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 березня 2015 року.
 
-69- Галасюк В.В.
Розенблат Б.С.
Томенко М.В.
Кривошея Г.Г.
Добродомов Д.Є.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 розділу Іцього Закону (щодо редакції статті 3), який набирає чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
розробити комплексну програму стабілізації й розвитку лісопереробної галузі з використанням, в тому числі, тимчасового обмеження експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді.».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 розділу Іцього Закону (щодо редакції статті 3), який набирає чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -70- Сольвар Р.М.
Барвіненко В.Д.
Частину першу розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування»
 
Враховано    
    -71- Бурбак М.Ю.
в пункті 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» слова «1 березня 2015 року» замінити словами «1 січня 2016 року»
 
Відхилено    
    -72- Кіссе А.І.
Козир Б.Ю.
Урбанський О.І.
Частину першу розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2015 року»
 
Відхилено    
    -73- Рибак І.П.
У частині першій Прикінцевих положень слово «березня» замінити на слово «вересня»
 
Відхилено    
    -74- Литвин В.М.
Іщейкін К.Є.
Добродомов Д.Є.
Єднак О.В.
Домбровський О.Г.
Лопушанський А.Я.
Частину першу розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2015 року»
 
Відхилено    
    -75- Кадикало М.О.
Розділ ІІ. Прикінцевих положення викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2015 року.
2. Кабінету Міністрів України:
- затвердити Державну цільову програму «Ліси України» на 2016-2020рр.;
-прийняти єдиний порядок реалізації деревини;
-передбачити безмитний ввіз лісогосподарської, лісозаготівельної та деревообробної техніки, що не виробляється в Україні.
 
Відхилено    
    -76- Тригубенко С.М.
У пункті 1 слова та цифри «з 1 березня 2015 року» замінити словами та цифрами «з 1 липня 2015 року»;
доповнити пунктом 2 такого змісту:
«Установити, що частина друга статті 2-1 набуває чинності з 01.01.2018 року»
 
Відхилено    
    -77- Левченко Ю.В.
Частину першу розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 01 травня 2015 року, крім частин 2-3 статті 2-1 цього Закону, які набирають чинності з 01 січня 2017 року»
 
Відхилено    
    -78- Дерев'янко Ю.Б.
У пункті 1 розділу ІІ проекту слово «березня» замінити словом «квітня»
 
Відхилено    
14. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
15. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
16. забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
17. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
18. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   розробити комплексну програму стабілізації та розвитку лісопереробної галузі, з використанням, у тому числі, тимчасового обмеження експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді.