Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення)
 
-1- Соболєв С.В.
Кужель О.В.
назву закону «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного замовлення)». викласти у такій редакції:
 
Відхилено (Звільнення передбачається на постійній основі, а не до 01.01.2020р.)  Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Статтю 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) доповнити пунктом 197.23 такого змісту:
 
   1. Статтю 197 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) доповнити пунктом 197.23 такого змісту:
 
4. «197.23. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та з постачання на митній території України товарів, визначених частиною 61 статті 287 Митного кодексу України, для використання таких товарів при виробництві продукції оборонного призначення, визначеної згідно з законом, та якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабінетом Міністрів України.
 
-2- Вінник І.Ю.
Абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:
«197.23. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених частиною 6-1 статті 287 Митного кодексу України та з першого постачання цих товарів на митній території України для їх використання у виробництві продукції оборонного призначення, визначеної згідно з законом, та якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано   «197.23. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених частиною 6-1 статті 287 Митного кодексу України, та з першого постачання цих товарів на митній території України для їх використання у виробництві продукції оборонного призначення, визначеної згідно із законом, та якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабінетом Міністрів України.
 
    -3- Соболєв С.В.
Кужель О.В.
Пункт 1 викласти у такій редакції:
«Підрозділ 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) доповнити пунктом 32-1 такого змісту:
«32-1. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування операції із ввезення нижче визначених товарів на митну територію України у митному режимі імпорту та операції з першого постачання таких товарів на митній території України для їх використання у виробництві продукції оборонного призначення виконавцем державного оборонного замовлення:»
 
Враховано частково (в частині звільнення операцій з першого постачання товарів на митній території України та в частині використання ввезених товарів у виробництві продукції оборонного призначення, а не при виробництві продукції оборонного призначення)   
    -4- Соболєв С.В.
Кужель О.В.
Доповнити пункт 1 переліком товарів (згідно з кодами УКТЗЕД), операції з якими звільняються від податку на додану вартість, аналогічно переліку, який міститься у законопроекті № 1695 (щодо звільнення від ввізного мита), виключивши з нього всі підакцизні товари та товари побутового призначення (відео та телекамери, фотоапарати, телевізори, плазмові панелі, побутові супутникові антени, сантехнічне обладнання тощо)
 
Відхилено (Законопроект передбачає перехресну норму, згідно з якою при звільненні ПДВ перелік кодів УКТЗЕД використовується відповідно до переліку, визначеному Митним кодексом України. Такий перелік передбачається законопроектом №1695)   
5. У разі не цільового використання товарів, визначених частиною 6-1 статті 287 Митного кодексу України, платник податку зобов’язаний збільшити розмір податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, на який припадає порушення, на суму податку, що мала бути сплачена у момент ввезення таких товарів чи нарахована за операціями із постачання таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до розділу ІІ цього Кодексу.
 
-5- Вінник І.Ю.
Абзац третій пункту 1 викласти у такій редакції:
У разі не цільового використання товарів, визначених частиною 6-1 статті 287 Митного кодексу України, платник податку збільшує податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає порушення, на суму податку, що мала бути сплачена у момент ввезення таких товарів чи нарахована за операціями із постачання таких товарів, сплачує пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу, та несе фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність, встановлені відповідно цим Кодексом та законодавством України.
 
Враховано   У разі нецільового використання товарів, визначених частиною 6-1 статті 287 Митного кодексу України, платник податку збільшує податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає порушення, на суму податку, що мала бути сплачена у момент ввезення таких товарів чи нарахована за операціями із постачання таких товарів, сплачує пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу, та несе фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність, встановлену цим Кодексом та законодавством України.
 
    -6- Соболєв С.В.
Кужель О.В.
Абзац третій пункту 1 викласти у такій редакції:
«У разі нецільового використання таких товарів, платник податку підпадає під відповідальність, визначену у пункті 132.1 статті 132 цього кодексу, а його службові (посадові) особи, притягаються до фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності, у тому числі за умисне ухилення від оподаткування».
 
Враховано по суті (Відповідальність, визначена у пункті 132.1 статті 132 Кодексу поширюється тільки на порушення цільового використання імпортованих товарів і не поширюється на перше постачання на митній території України. Крім того, фінансова відповідальність застосовується згідно з Податковим кодексом України до платників податків, а не до посадових осіб, а питання умисності ухилення від оподаткування не може регулюватися Податковим кодексом України, це питання Кримінального кодексу України)   
6. Порядок ввезення та цільового використання товарів, визначених частиною 6-1 статті 287 Митного кодексу України, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту та постачаються на митній території України, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-7- Соболєв С.В.
Кужель О.В.
Абзац четвертий пункту 1 викласти у такій редакції:
«Кабінет Міністрів України приймає рішення про порядок встановлення переліку документів та правил їх оформлення, які надаються відповідному органу державної фіскальної служби як передумова звільненню операцій із увезення таких товарів у митному режимі імпорту та при їх першому постачанні виробнику продукції оборонного призначення, та порядок цільового використання таких товарів».
 
Враховано по суті  Порядок ввезення та цільового використання товарів, визначених частиною 6-1 статті 287 Митного кодексу України, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту та постачаються на митній території України, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
7. Звільнення від оподаткування, встановлене цим пунктом, не застосовується до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та з постачання на митній території України товарів, що мають походження з країни, визнаної державою - окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою - агресором по відношенню до України згідно з законодавством, або ввозиться з території такої держави - окупанта (агресора), та/або з окупованої території України, визначеною такою згідно із законом України».
 
-8- Соболєв С.В.
Кужель О.В.
Пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:»Під терміном «нецільове використання» розуміється використання таких товарів за напрямками, не передбаченими державним контрактом з оборонного замовлення або невикористання таких товарів у виробництві продукції оборонного призначення протягом строків, визначених державним контрактом з оборонного замовлення
Термін «державне оборонне замовлення», виконавець державного оборонного замовлення», продукція оборонного призначення» визначаються у статті 1 Закону України «Про державне оборонне замовлення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР , 1999, № 17, ст.. 111);
 
Відхилено (використання ввезених товарів не у цілях визначених цим пунктом з будь яких причин є не цільовим використанням. Запропонована термінологія є недостатньою для застосування норм Закону у разі його прийняття).  Звільнення від оподаткування, встановлене цим пунктом, не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та з постачання на митній території України товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави - окупанта (агресора), та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України».
Пункт 141.4 статті 141 доповнити підпунктом 141.4.10 такого змісту:
«141.4.10. Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території У країни через уповноважених агентів нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями».
У підпункті 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 після слів «Національного банку України» доповнити словами «а також сума доходів, отриманих нерезидентами у вигляді процентів, нарахованих на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, якщо такі цінні папери придбані нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів, або процентів, отриманих нерезидентами за надані державі або бюджету Автономної Республіки Крим чи міському бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за надані суб'єктам господарювання кредити (позики), виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями».
 
    -9- Кабінет Міністрів України
Пункт 141.4 статті 141 доповнити підпунктом 141.4.10 такого змісту: "141.4.10. Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території У країни через уповноважених агентів нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.";
 
Враховано    
    -10- Кабінет Міністрів України
У підпункті 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 після слів "Національного банку України" доповнити словами ", а також сума доходів, отриманих нерезидентами у вигляді процентів, нарахованих на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, якщо такі цінні папери придбані нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів, або процентів, отриманих нерезидентами за надані державі або бюджету Автономної Республіки Крим чи міському бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за надані суб'єктам господарювання кредити (позики), виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями".
 
Враховано    
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
10. розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
11. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.