Кількість абзаців - 78 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії ''Нафтогаз України''(на заміну) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):
 
   1. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):
 
6. 1) абзац двадцять другий статті 1 виключити:
 
-1- Дубневич Я.В.
Пункт 1 частини першої розділу 1 виключити.
 
Відхилено   у статті 1:
абзац п’ятнадцятий після слів "вносяться споживачами теплової енергії" доповнити словами "та теплопостачальними організаціями, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам";
абзац двадцять другий виключити;
 
    -2- Бєлькова О.В.
Пункт 1 частини першої розділу І викласти у такій редакції:
"у статті 1:
абзац п’ятнадцятий після слів "вносяться споживачами теплової енергії" доповнити словами "та теплопостачальними організаціями, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам";
абзац двадцять другий виключити."
 
Враховано    
    -3- Продан О.П.
Пункт 1 частини першої розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
7. 2) абзац дванадцятий статті 6 викласти в такій редакції:
 
-4- Дубневич Я.В.
Пункт 2 частини першої розділу І викласти у такій редакції:
«забезпечення технологічної безпеки функціонування систем теплопостачання під час припинення газопостачання, в тому числі номінального функціонування підприємств у сфері теплопостачання на рівні споживання природного газу, що визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України;»
та доповнити новим абз. 13 такого змісту «недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». Наступні абзаци вважати абзацами 14,15, 16, 17, 18 відповідно».
 
Відхилено   2) абзац дванадцятий статті 6 викласти в такій редакції:
 
    -5- Бєлькова О.В.
Пункт 2 частини першої розділу І викласти у такій редакції:
"2) у статті 6:
абзац дванадцятий викласти в такій редакції: "забезпечення технологічної безпеки функціонування систем теплопостачання під час припинення газопостачання;"
доповнити абзацом тринадцятим такого змісту: "заборони обмеження енергопостачання об'єктів у сфері теплопостачання в опалювальний період за умови виконання вимог статті 19-1 цього Закону;
абзаци тринадцятий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев'ятнадцятим;".
 
Відхилено    
    -6- Мельник С.І.
Пункт 2 частини першої розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -7- Ленський О.О.
Пункт 2 частини першої розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -8- Продан О.П.
Пункт 2 частини першої розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
8. «забезпечення технологічної безпеки функціонування систем теплопостачання під час припинення газопостачання;»;
 
-9- Мартовицький А.В.
Після абзацу другого пункту 2 частини першої розділу 1 додати абзац:
«заборони обмеження енергопостачання об'єктів у сфері теплопостачання в опалювальний період за умови виконання вимог статті 19-1 цього Закону».
 
Відхилено   «забезпечення технологічної безпеки функціонування систем теплопостачання під час припинення газопостачання»;
 
9. 3) доповнити статтю 19 частинами такого змісту:
 
-10- Дубневич Я.В.
Пункт 3 частини першої розділу 1 викласти в такій редакції:
«в частині шостій статті 19 після слів «повинні щомісяця здійснювати» викласти в наступній редакції «оплату природного газу гарантованому постачальнику відповідно до укладених договорів».
 
Відхилено у зв’язку з врахуванням поправки №12 Бабак А.В.  3) статтю 19 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
    -11- Продан О.П.
Пункт 3 частини першої розділу 1 виключити.
 
Враховано частково    
    -12- Бабак А.В.
Абзаци другий та третій підпункту 3 пункту 1 розділу 1 виключити.
 
Враховано    
10. «Теплогенеруючі та теплопостачальні організації, які для виробництва теплової енергії купують природний газ у гарантованого постачальника і на яких не поширюється дія статті 19-1 цього Закону, повинні щомісяця здійснювати попередню оплату природного газу гарантованому постачальнику.
 
-13- Бєлькова О.В.
В абзаці другому пункту 3 частини першої розділу І після слів "теплогенеруючі та теплопостачальні організації" додати слова "а також суб’єкти господарювання, що виробляють теплову енергію виключно для власних потреб".
 
Відхилено у зв’язку з врахуванням поправки №12 Бабак А.В.     
    -14- Мартовицький А.В.
Абзац другий пункту 3 частини першої розділу 1 викласти у такій редакції:
«Теплогенеруючі організації, які для виробництва теплової енергії купують природний газ у гарантованого постачальника та теплопостачальні організації, які купують теплову енергію у оптових постачальників теплової енергії, у разі якщо на них не розповсюджується дія статті 19-1 цього Закону, повинні щомісячно здійснювати попередню оплату природного газу гарантованому постачальнику та теплової енергії оптовому постачальнику теплової енергії».
 
Відхилено    
11. Зазначена вимога не поширюється на бюджетні установи, що виробляють теплову енергію, повністю утримуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету та є неприбутковими і проводять розрахунки в установленому законодавством порядку.
 
-15- Войціцька В.М.
Абзац 2 підпункту 3 пункту 1 розділу І після слів "в установленому
законодавством порядку" доповнити словами ", а також на теплогенеруючі
та теплопостачальні організації, щодо яких не встановлено економічно
обґрунтований тариф.";
 
Відхилено у зв’язку з врахуванням поправки №12 Бабак А.В.     
12. Газопостачання об'єктів у сфері теплопостачання припиняється у разі порушення теплогенеруючими, теплопостачальними організаціями строку розрахунків за спожитий природний газ та/або відбору природного газу за відсутності у таких організацій планового обсягу поставки природного газу на поточний місяць, що виділяється постачальником згідно з договором на постачання природного газу, та/або в разі невиконання вимог статті 19-1 цього Закону. Таке припинення здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.»;
 
-16- Дубневич Я.В.
В абзаці четвертому пункту 3 частини першої розділу 1 після слів «Таке припинення здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «з урахуванням вимог абзаців 12 та 13 статті 6 цього закону»;
 
Відхилено   «Газопостачання об'єктів у сфері теплопостачання припиняється у разі порушення теплогенеруючими, теплопостачальними організаціями строку розрахунків за фактично спожитий природний газ та/або у разі відбору природного газу за відсутності у таких організацій планового обсягу поставки природного газу на поточний місяць, що виділяється постачальником згідно з договором на постачання природного газу, та/або в разі невиконання вимог статті 19-1 цього Закону. Таке припинення здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України»;
 
    -17- Бабак А.В.
В абзаці четвертому пункту 3 частини першої розділу 1 після слів: «теплогенеруючими, теплопостачальними організаціями строку розрахунків за» додати слово: «фактично»
 
Враховано    
    -18- Мартовицький А.В.
Абзац четвертий пункту 3 частини першої розділу 1 викласти у такій редакції:
«Газопостачання об'єктів у сфері теплопостачання припиняється у разі відбору теплогенеруючими, теплопостачальними організаціями природного газу за відсутності у таких організацій обсягу поставки природного газу на поточний місяць, що визначений договором на постачання природного газу, та/або в разі невиконання вимог статті 19-1 цього Закону. Таке припинення здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено    
13. 4) частину першу статті 19-1 замінити частинами такого змісту:
 
-19- :
;  
Немає висновку   4) у статті 19-1:
частину першу викласти в такій редакції:
 
14. «Оплата теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково постачається природний газ гарантованим постачальником, здійснюється споживачами теплової енергії та теплопостачальними організаціями, які купують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним режимом використання, які відкривають теплопостачальні та теплогенеруючі організації для зарахування коштів, у тому числі від теплопостачальних організацій, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, в уповноваженому банку. Оплата теплової енергії шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється.
 
   «Оплата теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково постачається природний газ гарантованим постачальником, здійснюється споживачами теплової енергії та теплопостачальними організаціями, які купують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним режимом використання, які відкривають теплопостачальні та теплогенеруючі організації для зарахування коштів, у тому числі від теплопостачальних організацій, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, в уповноваженому банку. Оплата теплової енергії шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється»;
 
15. Вимоги цієї статті щодо відкриття рахунків із спеціальним режимом використання не поширюються на теплопостачальні та теплогенеруючі організації, які виробляють або постачають теплову енергію для потреб споживачів в обсягах, що не перевищують 18 тисяч Гкал на рік; суб’єктів господарювання, що виробляють теплову енергію виключно для власних потреб з опалення приміщень, що належать їм на праві власності або на інших речових правах; бюджетні установи, що виробляють теплову енергію, повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету та є неприбутковими.».
 
-20- Мартовицький А.В.
В абзаці третій пункту 4 частини першої розділу 1 слова «теплопостачальні та», «або постачають» та «для потреб споживачів» виключити.
 
Відхилено   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Вимоги цієї статті щодо відкриття рахунків із спеціальним режимом використання не поширюються на:
теплопостачальні та теплогенеруючі організації, які виробляють або постачають теплову енергію для потреб споживачів в обсягах, що не перевищують 18 тисяч Гкал на рік;
суб’єктів господарювання, що виробляють теплову енергію виключно для власних потреб з опалення приміщень, що належать їм на праві власності або на інших речових правах;
бюджетні установи, що виробляють теплову енергію, повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету та є неприбутковими;
теплогенеруючі та теплопостачальні організації, господарська діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії яких не підлягає ліцензуванню національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
    -21- Войціцька В.М.
Абзац 2 підпункту 4 пункту 1 розділу І після слів " повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету та є неприбутковими" доповнити положенням такого змісту «теплогенеруючі та теплопостачальні організації, які не є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
Враховано    
16. У зв’язку з цим частини другу — шосту вважати відповідно частинами третьою — сьомою;
 
-22- Ксенжук О.С.
Абзац четвертий пункту 4 частини першої розділу І замінити наступними абзацами:
«Перерахування коштів теплогенеруючими/теплопостачальними організаціями для проведення розрахунків з гарантованим постачальником за весь обсяг спожитого природного газу та з дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії таким організаціям при наявності заборгованості перед цим дочірнім підприємством, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України . Кошти, що надійшли на рахунки із спеціальним режимом використання суб'єктів господарської діяльності у сфері теплопостачання, які мають заборгованість за природний газ перед дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, перераховуються банками виключно на рахунки, зазначені в абзаці 6 цієї статті, та на поточний рахунок дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії.
У зв’язку з цим частини другу — шосту вважати відповідно частинами п’ятою— дев’ятою;».
 
Відхилено   У зв’язку з цим частини другу — шосту вважати відповідно частинами третьою — сьомою;
 
17. 5) друге речення частини першої статті 28 після слова «обладнання» доповнити словами «, крім випадків, передбачених частиною дев’ятою статті 19 цього Закону».
 
-23- Дубневич Я.В.
Пункт 5 частини першої розділу І виключити.
 
Відхилено   5) частину першу статті 28 доповнити словами «крім випадків, передбачених частиною сьомою статті 19 цього Закону».
 
    -24- Продан О.П.
Пункт 5 частини першої розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -25- Бєлькова О.В.
Пункт 5 частини першої розділу І викласти у такій редакції:
"статтю 25 доповнити частиною такого змісту:
"У разі застосування до теплопостачальної організації з ініціативи гарантованого постачальника природного газу процедури банкрутства зобов’язання теплопостачальної організації за договорами постачання теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води переходять до гарантованого постачальника природного газу за умови отримання в установленому порядку ліцензії на постачання теплової енергії."
 
Відхилено    
    -26- Мартовицький А.В.
Пункт 5 частини першої розділу 1 викласти у такій редакції:
«статтю 25 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі застосування до теплопостачальної організації з ініціативи гарантованого постачальника природного газу процедури банкротства зобов’язання теплопостачальної організації по договорах постачання теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води переходять до гарантованого постачальника природного газу».
 
Відхилено    
18. 2. У Законі України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430 із наступними змінами):
 
   2. Пункт 3.4 статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2014р., №34,ст.1176) викласти в такій редакції:
 
19. 1) пункт 1.14 статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
-27- Мельник С.І.
Пункт 1 частини другої розділу І викласти у такій редакції:
«у пункті 1.8 статті 1 цифри і слова «1 січня 2013 р.» замінити цифрами і словами «1 січня 2015 року».»;
 
Відхилено      
    -28- Бєлькова О.В.
Пункт 1 частини другої розділу І виключити.
 
Враховано    
20. «Термін «гарантований постачальник природного газу» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України «Про засади функціонування ринку природного газу».»;
 
      
21. 2) у пункті 3.4 статті 3 цифри і слова «1 січня 2016 року» замінити цифрами і словами «1 липня 2015 року».
 
-29- Мельник С.І.
Пункт 2 частини другої розділу І викласти у такій редакції:
пункт 1.14 статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
«Термін «гарантований постачальник природного газу» вживається в цьому Законі у значенні відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».
 
Відхилено   «3.4 Процедура погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу діє до 1 вересня 2015 року, крім державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», що має стратегічне значення для енергетичної безпеки держави, для якого процедура погашення заборгованості діє до 1 січня 2016 року»
 
    -30- Мартовицький А.В.
В пункті 2 частини другої розділу 1 слова та цифри «1 липня 2015 року» замінити на «1 липня 2016 року».
 
Відхилено    
    -31- Мартиненко М.В.
В пункті 2 частини другої розділу І після слів «1 липня 2015 року» додати текст з наступним змістом:
«, крім ДП «НАЕК «Енергоатом», що має стратегічне значення для енергетичної безпеки держави, для якого процедура погашення заборгованості діє до 1 січня 2016 року»
 
Враховано    
    -32- Бабак А.В.
У пункті 2 частини другої розділу 1 слова «1 липня 2015 року» замінити словами «1 вересня 2015 року»
 
Враховано    
22. 3. У Законі України «Про засади функціонування ринку природного газу» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 48, ст. 566 із наступними змінами):
 
   3. У Законі України «Про засади функціонування ринку природного газу» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 48, ст. 566; 2013 р., №2, ст.6; 2014р., № 23, ст.874):
 
23. 1) пункт 10 частини першої статті 1 після слів «договору на постачання природного газу» доповнити словами «, крім випадків, визначених частиною сьомою статті 12 цього Закону»;
 
-33- Продан О.П.
Пункт 1 частини третьої розділу 1 виключити.
 
Відхилено   1) пункт 10 частини першої статті 1 доповнити словами «крім випадків, визначених частиною сьомою статті 12 цього Закону»;
 
24. 2) у статті 12:
 
-34- Бєлькова О.В.
Пункт 2 частини третьої розділу І викласти у такій редакції:
«у статті 12:
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
"Договір на постачання природного газу повинен відповідати типовому договору, форма якого затверджується органом, що здійснює державне регулювання на ринку природного газу (у разі наявності такого типового договору)."
частину четверту доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
«4) у разі визнання споживача банкрутом;
5) відбору природного газу за відсутності у споживачів планового обсягу поставки природного газу на поточний місяць, який визначено договором на постачання споживачу природного газу.»;
доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
«7. Гарантований постачальник має право відмовити споживачу в укладенні договору на постачання природного газу в разі, коли стосовно цього споживача порушено справу про банкрутство.»;
 
Враховано частково   2) у статті 12:
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Договір на постачання природного газу повинен відповідати типовому договору, форма якого затверджується органом, що здійснює державне регулювання на ринку природного газу (за наявності такого типового договору)";
 
    -35- Продан О.П.
Пункт 2 частини третьої розділу І викласти в такій редакції:
«у статті 12:
частину четверту доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) відбору природного газу за відсутності у споживачів планового обсягу поставки природного газу на поточний місяць, який виділяється постачальником згідно з договором на постачання споживачу природного газу».
 
Відхилено    
    -36- Бабак А.В.
Абзаци третій пункту 2 частини третьої розділу 1 виключити.
Абзац шостий пункту 2 частини третьої розділу 1 доповнити словами:
«лише за умови не забезпечення споживачем виконання своїх зобов’язань за договором щодо оплати природного газу шляхом передачі в заставу майна (у тому числі майнових та інших речових прав), або поруки третіх осіб або гарантії, у тому числі від третіх осіб, в обсязі не менше вартості планового двомісячного споживання в опалювальний період».
 
Враховано    
25. частину четверту доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
 
-37- Мартовицький А.В.
Пункт 2 частини третьої розділу 1 доповнити другим абзацом такого змісту:
«частину 1 викласти в новій редакції:
«1. Постачання природного газу здійснюється відповідно до типового договору, форма якого затверджується органом, що здійснює державне регулювання на ринку природного газу, за яким постачальник зобов'язується поставити споживачеві природний газ, якісні характеристики якого визначено стандартами, в обсязі та порядку, передбачених договором, а споживач зобов'язується сплачувати вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором».
У зв’язку з цим абзаци другий-шостий законопроекту вважати абзацами третім-сьомим.
 
Враховано редакційно   частину четверту доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
26. «4) щодо споживача порушено провадження у справі про банкрутство;
 
      
27. 5) відбору природного газу за відсутності у споживачів планового обсягу поставки природного газу на поточний місяць, який виділяється постачальником згідно з договором на постачання споживачу природного газу.»;
 
-38- Мартовицький А.В.
В абзаці четвертому пункту 2 частини третьої розділу 1 слова «виділяється постачальником» замінити словами «визначено договором».
 
Враховано   «4) відбору природного газу споживачами понад обсяги, що виділені постачальником природного газу на поточний місяць в межах планових обсягів, визначених договором»;
 
28. доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
   доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
29. «7. Гарантований постачальник має право відмовити споживачу в укладенні договору на постачання природного газу в разі, коли стосовно цього споживача порушено справу про банкрутство.»;
 
   «7. Гарантований постачальник має право відмовити споживачу в укладенні договору на постачання природного газу, якщо стосовно цього споживача порушено справу про банкрутство лише за умови не забезпечення споживачем виконання своїх зобов’язань за договором щодо оплати природного газу шляхом передачі в заставу майна (у тому числі майнових та інших речових прав), або поруки третіх осіб або гарантії, у тому числі від третіх осіб, в обсязі не менше вартості планового двомісячного споживання в опалювальний період.»;
 
30. 3) статтю 18 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
 
-39- Мартиненко М.В.
Підлісецький Л.Т.
Пункт 3 частини третьої розділу І викласти у такій редакції:
"статтю 18 доповнити частинами дванадцятою та тринадцятою такого змісту:
«12. Право вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та/або перед її дочірнім підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, може бути продано (відчужено) на користь третіх осіб шляхом проведення аукціону за ціною, що може відрізнятися від первісної вартості, за умови проведення незалежного аудиту консолідованої фінансової звітності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2014 рік та оприлюднення порядку і умов проведення аукціону. Порядок продажу (відчуження) прав вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Не може бути продано (відчужено) згідно з цією частиною право вимоги щодо заборгованості теплогенеруючих або теплопостачальних організацій в обсязі заборгованості державного та/або місцевих бюджетів з різниці в тарифах на теплову енергію перед таким підприємством, що виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, та залишилась непогашеною на дату прийняття рішення про продаж заборгованості. Обсяг заборгованості державного та/або місцевих бюджетів з різниці в тарифах на теплову енергію підтверджується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
13. Заборгованість теплогенеруючих та/або теплопостачальних організацій за природний газ, спожитий в період з 1 січня 2014 року до 31 грудня 2014 року (без урахування пені, штрафних та фінансових санкцій, що підлягають стягненню на підставі рішення суду), непогашена на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», підлягає реструктуризації шляхом розстрочення на 24 місяці на підставі типового договору про реструктуризацію заборгованості.
Ця реструктуризація здійснюється за умови погашення в трьохмісячний строк з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» теплогенеруючими та/або теплопостачальними організаціями заборгованості за природний газ, спожитий до 1 січня 2014 року (без урахування пені, штрафних та фінансових санкцій, що підлягають стягненню на підставі рішення суду), що залишилась непогашеною на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Зазначені пені, штрафні та фінансові санкції підлягають списанню та не можуть бути предметом подальшого продажу за умови виконання вимог цієї частини.
У типовому договорі про реструктуризацію заборгованості визначаються, зокрема, порядок реструктуризації і погашення заборгованості, загальна сума реструктуризованої заборгованості, строк її погашення, розмір щомісячних платежів, права та обов’язки сторін.
Форма типового договору про реструктуризацію заборгованості затверджується Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано   3) статтю 18 доповнити частинами дванадцятою та тринадцятою такого змісту:
 
    -40- Кривенко В.М.
Пункт 3 частини третьої розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -41- Продан О.П.
пункт 3 частини третьої розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -42- Войціцька В.М.
Пункт 3 частини третьої розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -43- Левченко Ю.В.
Пункт 3 частини третьої розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -44- Бабак А.В.
Абзац другий пункту 3 частини третьої розділу 1 доповнити абзацом: «Дія цієї частини не поширюється на права вимоги щодо заборгованості теплогенеруючих або теплопостачальних організацій що здійснюють постачання теплової енергії споживачам».
 
Відхилено    
    -45- Єфімов М.В.
Підпункт 3 пункту 3 частини першої проекту (щодо доповнення статті 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» частиною дванадцятою) виключити.
 
Відхилено    
31. «12. Право вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та/або перед її дочірнім підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, може бути продано (відчужено) на користь третіх осіб шляхом проведення аукціону за методом зниження ціни лота за ціною, яка може відрізнятися від балансової вартості.
 
-46- Бєлькова О.В.
Пункт 3 частини третьої розділу І викласти у такій редакції:
"статтю 18 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
"12. Після набрання чинності судовим рішенням у справі про банкрутство право вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та/або перед її дочірнім підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, може бути продано (відчужено) на користь третіх осіб шляхом проведення аукціону за методом зниження ціни лота за ціною, яка може відрізнятися від балансової вартості.
Порядок продажу (відчуження) прав вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано частково   «12. Право вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та/або перед її дочірнім підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, може бути продано (відчужено) на користь третіх осіб шляхом проведення аукціону за ціною, що може відрізнятися від первісної вартості, за умови проведення незалежного аудиту консолідованої фінансової звітності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2014 рік та оприлюднення порядку і умов проведення аукціону.
Не може бути продано (відчужено) згідно з цією частиною право вимоги щодо заборгованості теплогенеруючих або теплопостачальних організацій в обсязі заборгованості державного та/або місцевих бюджетів з різниці в тарифах на теплову енергію перед таким підприємством, що виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, та залишилась непогашеною на дату прийняття рішення про продаж (відчуження) заборгованості. Обсяг заборгованості державного та/або місцевих бюджетів з різниці в тарифах на теплову енергію підтверджується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
13. Заборгованість теплогенеруючих та/або теплопостачальних організацій за природний газ, спожитий в період з 1 січня 2014 року до 31 грудня 2014 року (без урахування пені, штрафних та фінансових санкцій, що підлягають стягненню на підставі рішення суду), непогашена на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», підлягає реструктуризації шляхом розстрочення на 24 місяці на підставі типового договору про реструктуризацію заборгованості.
Ця реструктуризація здійснюється за умови погашення в трьохмісячний строк з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» теплогенеруючими та/або теплопостачальними організаціями заборгованості за природний газ, спожитий до 1 січня 2014 року (без урахування пені, штрафних та фінансових санкцій, що підлягають стягненню на підставі рішення суду), що залишилась непогашеною на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Зазначені пені, штрафні та фінансові санкції підлягають списанню та не можуть бути предметом подальшого продажу за умови виконання вимог цієї частини.
У типовому договорі про реструктуризацію заборгованості визначаються, зокрема, порядок реструктуризації і погашення заборгованості, загальна сума реструктуризованої заборгованості, строк її погашення, розмір щомісячних платежів, права та обов’язки сторін.
Форма типового договору про реструктуризацію заборгованості затверджується Кабінетом Міністрів України.».
 
32. У разі коли:
 
      
33. на першому аукціоні право вимоги не було продано (відчужено), право вимоги виставляється на повторний продаж (відчуження) (другі торги) за ціною, зменшеною не більше ніж на 10 відсотків його балансової вартості;
 
      
34. на других торгах право вимоги не було продано (відчужено), право вимоги виставляється на повторний продаж (відчуження) (треті торги) за ціною, зменшеною не більше ніж на 30 відсотків його балансової вартості;
 
      
35. на третіх торгах право вимоги не було продано (відчужено), право вимоги виставляється на повторний продаж (відчуження) (четверті торги) за ціною, зменшеною не більше ніж на 50 відсотків його балансової вартості;
 
      
36. на четвертих торгах право вимоги не було продано (відчужено), право вимоги виставляється на повторний продаж (відчуження) (п’яті торги) за ціною, зменшеною не більше ніж на 70 відсотків його балансової вартості.
 
      
37. Порядок продажу (відчуження) прав вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
 
-47- Ксенжук О.С.
Пункт 3 частини третьої розділу 1 законопроекту доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
«13. Суб'єкти господарської діяльності у сфері теплопостачання, що мають заборгованість перед дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, оплачують вартість спожитого природного газу з урахуванням особливостей, визначених у частині 5 статті 191 Закону України "Про теплопостачання".
Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку гарантованими постачальниками природного газу, які провадять діяльність з постачання природного газу за регульованим тарифом для споживачів України (крім промислових споживачів, річний обсяг споживання природного газу яких перевищує 3 млн. куб. метрів, та підприємств, що здійснюють постачання теплової енергії), та їх структурними підрозділами, які мають заборгованість перед дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, перераховують згідно з алгоритмом розподілу коштів виключно на:
1) поточний рахунок із спеціальним режимом використання підприємства, що здійснює продаж природного газу гарантованому постачальнику;
2) поточний рахунок газотранспортного підприємства;
3) поточний рахунок газорозподільного підприємства;
4) поточний рахунок гарантованого постачальника,
5) поточний рахунок дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії.
На кошти, що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями вказаних суб’єктів господарювання.
На кошти, що обліковуються за цими рахунками, не накладається арешт, а операції за цими рахунками не підлягають зупиненню».
 
Відхилено   Порядок продажу (відчуження) прав вимоги щодо заборгованості споживачів природного газу встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
38. 4) частину п’яту статті 19 викласти в такій редакції:
 
-48- Бабак А.В.
Підпункт 4 пункту 3 розділу 1 викласти в такій редакції:
«5. Отримання природного газу споживачами можливе лише на підставі договорів, укладених з постачальниками.
Укладення гарантованим постачальником договору на постачання природного газу із споживачами (крім населення, підприємств комунальної теплоенергетики та бюджетних установ), що мають заборгованість перед гарантованим постачальником за природний газ, спожитий у минулих періодах, та/або стосовно яких порушено справу про банкрутство, може бути здійснено за умови забезпечення споживачем виконання своїх зобов’язань за договором щодо оплати природного газу шляхом надання в заставу майна (у тому числі майнових та інших речових прав), поруки третіх осіб або гарантії, у тому числі від третіх осіб, в обсязі не менше вартості планового двомісячного споживання в опалювальний період. У разі відмови споживача від забезпечення виконання своїх зобов’язань за договором та за умови неможливості обмеження газопостачання до повного відключення згідно з нормами статті 6 Закону України «Про теплопостачання» постачання природного газу гарантованим постачальником здійснюється в обсязі, що забезпечує технологічну безпеку функціонування систем теплопостачання, який в кожному окремому випадку визначається в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково   4) частину п’яту статті 19 викласти в такій редакції:
 
39. «5. Отримання природного газу споживачами можливе лише на підставі договорів, укладених з постачальниками.
 
   «5. Отримання природного газу споживачами можливе лише на підставі договорів, укладених з постачальниками.
 
40. Постачання природного газу споживачам (крім населення, бюджетних установ, теплопостачальних та теплогенеруючих підприємств, на які поширюється дія статті 19-1 Закону України «Про теплопостачання»), за договором, укладеним з гарантованим постачальником, здійснюється за умови внесення споживачем попередньої оплати, крім випадків, визначених абзацом третім цього пункту.
 
-49- Дубневич Я.В.
В абзаці третьому пункту 4 частини третьої розділу 1 словосполучення «здійснюється за умови внесення споживачем попередньої оплати» виключити.
 
Враховано частково шляхом виключення абзацу третього пункту 4 частини третьої розділу 1     
    -50- Продан О.П.
В абзаці третій пункту 4 частини третьої розділу 1 після слів «попередньої оплати» доповнити словами «за один місяць».
 
Відхилено    
41. Укладення гарантованим постачальником договору на постачання природного газу із споживачами (крім населення та бюджетних установ), що мають заборгованість перед гарантованим постачальником за природний газ, спожитий у минулих періодах, та/або стосовно яких порушено справу про банкрутство, може бути здійснено за умови забезпечення споживачем виконання своїх зобов’язань за договором щодо оплати природного газу шляхом надання в заставу майна (у тому числі майнових та інших речових прав), поруки третіх осіб або гарантії, у тому числі від третіх осіб, в обсязі не менше вартості планового двомісячного споживання в опалювальний період. У разі відмови споживача від забезпечення виконання своїх зобов’язань за договором та за умови неможливості обмеження газопостачання до повного відключення згідно з нормами статті 6 Закону України «Про теплопостачання» постачання природного газу гарантованим постачальником здійснюється в обсязі, що забезпечує технологічну безпеку функціонування систем теплопостачання, який в кожному окремому випадку визначається в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
-51- Мельник С.І.
Абзац четвертий пункту 4 частини третьої розділу І виключити.
 
Відхилено   Укладення гарантованим постачальником договору на постачання природного газу із споживачами (крім населення, та бюджетних установ), стосовно яких порушено справу про банкрутство, може бути здійснено, за умови забезпечення споживачем виконання своїх зобов’язань за договором щодо оплати природного газу шляхом передачі в заставу майна (у тому числі майнових та інших речових прав), поруки третіх осіб або гарантії, у тому числі від третіх осіб, в обсязі не менше вартості планового двомісячного споживання в опалювальний період.
 
    -52- Бєлькова О.В.
У абзаці четвертому пункту 4 частини третьої розділу І:
слова "що мають заборгованість перед гарантованим постачальником за природний газ, спожитий у минулих періодах, та/або" виключити;
слова "технологічну безпеку функціонування систем теплопостачання, який в кожному окремому випадку" замінити словами "номінальне функціонування з метою виробництва теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, який".
 
Враховано частково    
    -53- Продан О.П.
В абзаці четвертому пункту 4 частини третьої розділу 1:
в першому реченні слово «двомісячного» замінити словом «одномісячного»;
в другому реченні слова «в порядку, затвердженому» замінити словами «за Методикою, затвердженою».
 
Відхилено    
    -54- Мартовицький А.В.
В абзаці четвертому пункту 4 частини третьої розділу 1 слова «що мають заборгованість перед гарантованим постачальником за природний газ, спожитий у минулих періодах, та/або» та «технологічну безпеку функціонування систем теплопостачання номінальне функціонування з метою виробництва теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, який в кожному окремому випадку» виключити.
 
Враховано    
    -55- Лопушанський А.Я.
З метою узгодження частини четвертої підпункту 4 пункту 3 розділу І Проекту з нормами Закону України «Про теплопостачання» у запропонованій Проектом редакції, друге речення цієї частини пропонується виключити.
 
Враховано    
42. Звернення стягнення на майно (у тому числі майнові та інші речові права), надане в заставу для забезпечення виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу природного газу, а також на інше забезпечення виконання зобов’язань здійснюється гарантованим постачальником у разі, коли прострочення оплати споживачем за спожитий природний газ перевищує два місяці.».
 
-56- Продан О.П.
В абзаці п’ятому пункту 4 частини третьої розділу 1 слова «два місяці» замінити словами «три місяці».
 
Враховано   Звернення стягнення на майно (у тому числі майнові та інші речові права), передане в заставу для забезпечення виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу природного газу, а також на інше забезпечення виконання зобов’язань здійснюється гарантованим постачальником у разі, якщо прострочення оплати споживачем спожитого природного газу перевищує три місяці»;
 
43. 4. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19—20, ст. 142 із наступними змінами):
 
   4. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19—20, ст. 142; 2013 р., № 36, ст. 469, № 39, ст. 517):
 
44. 1) частину другу статті 11 доповнити абзацом такого змісту:
 
-57- Мельник С.І.
Пункт 1 частини четвертої розділу І виключити.
 
Враховано      
    -58- Сторожук Д.А.
Пункт 1 частини четвертої розділу І виключити.
 
Враховано (Даний пункт законопроекту дублює запропоновані зміни до статті 52 (2 речення абзац 4 пункту 4 частини 4 розділу 1 Проекту), які є однаковими за предметом правового регулювання. Крім того, при відсутності змін до законодавства з питань регулювання банківської діяльності наявність такої норми (яку пропонується виключити) дозволить створювати випадки списання коштів зі спеціальних рахунків, що нівелює зміст запропонованої в законопроекті заборони щодо списання коштів з таких рахунків. Виключаємо норму, яка нівелює зміст запропонованої в законопроекті заборони щодо списання коштів з таких рахунків.   
45. «виставляє платіжні вимоги на суму стягнення протягом 5 банківських днів з дати арешту рахунків боржника.»;
 
-59- Бєлькова О.В.
В абзаці другому пункту 1 частини четвертої розділу І слова "арешту рахунків боржника" замінити словами "набрання чинності судовим рішенням у справі про банкрутство".
 
Відхилено у зв’язку з урахуванням поправок 56, 57     
    -60- Лопушанський А.Я.
слова та цифри «5 банківських днів» замінити словами «двох робочих днів»
 
Відхилено у зв’язку із врахуванням поправок 56 та 57. (Даний пункт законопроекту дублює запропоновані зміни до статті 52 (2 речення абзац 4 пункту 4 частини 4 розділу 1 законопроекту), які є однаковими за предметом правового регулювання. Крім того, при відсутності змін до законодавства з питань регулювання банківської діяльності наявність такої норми (яку пропонується виключити) дозволить створювати випадки списання коштів зі спеціальних рахунків, що нівелює зміст запропонованої в законопроекті заборони щодо списання коштів з таких рахунків. Виключаємо норму, яка нівелює зміст запропонованої в законопроекті заборони щодо списання коштів з таких рахунків).   
    -61- Мартовицький А.В.
В абзаці другому пункту 1 частини четвертої розділу 1 слова «арешту рахунків боржника» замінити словами «набрання чинності судовим рішенням по справі про банкрутство».
 
Відхилено    
46. 2) абзац другий частини другої статті 25 викласти у такій редакції:
 
-62- Мельник С.І.
Пункт 2 частини четвертої розділу І виключити.
 
Враховано      
    -63- Бєлькова О.В.
Пункт 2 частини четвертої розділу І виключити.
 
Враховано    
47. «У постанові державний виконавець зазначає про необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до семи днів з моменту винесення постанови (у разі виконання рішення про примусове виселення боржника — у строк до п’ятнадцяти днів) та зазначає, що в разі ненадання боржником документального підтвердження виконання рішення буде розпочате примусове виконання цього рішення із стягненням з боржника виконавчого збору і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, передбачених цим Законом. За заявою стягувача державний виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження зобов’язаний накласти арешт на майно та кошти боржника, про що виноситься відповідна постанова.»;
 
-64- Бабак А.В.
В підпункті 2 пункту 4 розділу І слова «зобов’язаний накласти арешт на майно» замінити словами «може накласти арешт на майно».
 
Відхилено      
48. 3) частину третю статті 37 після слів «стягнення аліментів» доповнити словами «та в разі стягнення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та/або її дочірнім підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії»;
 
-65- Мельник С.І.
Пункт 3 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено   1) частину третю статті 37 доповнити словами «та в разі стягнення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та/або її дочірнім підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії»;
 
    -66- Бєлькова О.В.
Пункт 3 частини четвертої розділу І після слів "на підставі ліцензії" доповнити словами "яка виникла до внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".
 
Відхилено    
    -67- Мартовицький А.В.
Пункт 3 частини четвертої розділу 1 після слів «природного газу на підставі ліцензії» доповнити словами «, яка виникла до внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу».
 
Відхилено    
49. 4) у статті 52:
 
   2) у статті 52:
 
50. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
51. «Забороняється звернення стягнення та накладання арешту на кошти, що перебувають на одному із банківських рахунків боржника, у сумі, що дорівнює сумі витрат на оплату праці боржника протягом останніх трьох місяців, та поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України «Про теплопостачання».»;
 
-68- Бєлькова О.В.
Абзац третій пункту 4 частини четвертої розділу І після слів "на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України "Про теплопостачання" доповнити словами "та статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику".
 
Враховано   «Забороняється звернення стягнення та накладання арешту на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України «Про теплопостачання», статті 15-1 Закону України «Про електроенергетику» та на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки»;
 
    -69- Сторожук Д.А.
Абзац третій пункту 4 частини четвертої розділу І викласти в такій редакції:
«Забороняється звернення стягнення та накладання арешту на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України «Про теплопостачання», статті 15-1 Закону України «Про електроенергетику» та на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки».
 
Враховано (Метою поправки є усунення корупційної підстави безпідставного зняття арешту та можливості впливу боржника на процедуру стягнення. Крім того, визначення розміру залежить виключно від тих відомостей, які надасть особисто боржник. Провести об'єктивну перевірку таких відомостей практично неможливо. Визначається чіткий перелік видів коштів, на які не можна звертати стягнення, усувається можливість доповнення цього переліку за бажанням боржника, зокрема щодо визначення коштів, які належать до фонду заробітної плати).   
    -70- Мартовицький А.В.
Абзац третій пункту 4 частини четвертої розділу 1 після слів «статей 19-1 та 26-1 Закону України «Про теплопостачання»« доповнити словами «та статті 15-1 Закону України «Про електроенергетику».
 
Враховано    
    -71- Левченко Ю.В.
Абзац третій пункту 4 частини четвертої розділу І викласти в такій редакції:
«Забороняється звернення стягнення та накладання арешту на кошти, що знаходяться на рахунках боржника, в розмірі, необхідному на погашення заборгованості на оплату праці за останні три місяці, та поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України «Про теплопостачання».»;
 
Відхилено    
52. перше речення частини четвертої замінити реченнями такого змісту: «На кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня з моменту їх виявлення. Платіжну вимогу про списання коштів з рахунку боржника державний виконавець зобов’язаний надіслати до банківської або іншої фінансової установи не пізніше двох робочих днів з дати арешту відповідних рахунків боржника.»;
 
-72- Бєлькова О.В.
Абзац четвертий пункту 4 частини четвертої розділу 1 виключити.
 
Відхилено   перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:
«4. На кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня з моменту їх виявлення»;
 
    -73- Сторожук Д.А.
В абзаці четвертому пункту 4 частини четвертої розділу 1 виключити друге речення
 
Враховано (При відсутності змін до законодавства з питань регулювання банківської діяльності наявність такої норми (яку пропонується виключити) дозволить створювати випадки списання коштів зі спеціальних рахунків, що нівелює зміст запропонованої в законопроекті заборони щодо списання коштів з таких рахунків. Виключається норма, яка нівелює зміст запропонованої в законопроекті заборони щодо списання коштів з таких рахунків).   
    -74- Мельник С.І.
Абзац четвертий пункту 4 частини четвертої розділу І виключити.
 
Враховано частково    
    -75- Продан О.П.
У абзаці четвертому пункту 4 частини четвертої розділу І слова «не пізніше наступного робочого дня з моменту їх виявлення» замінити словами «не пізніше дня їх виявлення».
 
Відхилено    
53. перше речення частини п’ятої викласти в такій редакції: «У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення.»;
 
-76- Бєлькова О.В.
Абзац п’ятий пункту 4 частини четвертої розділу 1 виключити
 
Відхилено   перше речення частини п’ятої викласти в такій редакції:
«5. У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення»;
 
    -77- Мельник С.І.
Абзац п’ятий пункту 4 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено    
54. доповнити статтю частиною восьмою такого змісту:
 
-78- Бєлькова О.В.
Абзац шостий пункту 4 частини четвертої розділу 1 виключити.
 
Відхилено   доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
    -79- Мельник С.І.
Абзац шостий пункту 4 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено    
55. «8. Державний виконавець проводить перевірку майнового стану боржника не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку для самостійного виконання. В подальшому така перевірка проводиться державним виконавцем кожні два тижні — щодо виявлення рахунків боржника, кожний місяць — щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, кожні три місяці — щодо отримання інформації про доходи боржника.»;
 
-80- Бєлькова О.В.
Абзац сьомий пункту 4 частини четвертої розділу 1 виключити
 
Відхилено   «8. Державний виконавець проводить перевірку майнового стану боржника не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку для самостійного виконання. У подальшому така перевірка проводиться державним виконавцем кожні два тижні — щодо виявлення рахунків боржника, кожні три місяці — щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника»;
 
    -81- Сторожук Д.А.
В абзаці сьомому пункту 4 частини четвертої розділу 1 слова «кожний місяць» замінити на «кожні три місяці», слова «кожні три місяці- щодо» виключити.
 
Враховано (Процедурна економія часу (робочого ресурсу) виконавця. З огляду на кількість виконавчих документів (близько 8 мільйонів) необхідно вивільнити робочий час виконавців для процесу виконання, а не направлення повторних запитів. Запровадження опції частішого направлення повторних запитів можливе після впровадження електронного обміну інформацією між органами державної влади (сьогодні такий обмін існує лише з ДФС та ПФУ). Частота проведення перевірок в 1 місяць замінюється на 3 місяці в усіх випадках).   
    -82- Мельник С.І.
Абзац сьомий пункту 4 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено    
56. 5) у частині другій статті 57:
 
-83- Бєлькова О.В.
Пункт 5 частини четвертої розділу І виключити.
 
Враховано частково   3) частину другу статті 57 доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:
 
57. абзац другий після слів «арешт коштів» доповнити словами « (крім суми коштів, щодо яких законодавством встановлена заборона накладення арешту та звернення стягнення)», а після слів «у банках або інших фінансових установах» — словами «протягом трьох робочих днів з дня отримання інформації від зазначених органів»;
 
-84- Мельник С.І.
Абзац другий пункту 5 частини четвертої розділу І викласти у такій редакції:
«абзац другий після слів «арешт коштів» доповнити словами « (крім суми коштів, щодо яких законодавством встановлена заборона накладення арешту та звернення стягнення)».
 
Відхилено      
    -85- Сторожук Д.А.
Абзаци другий, третій та четвертий пункту 5 частини четвертої розділу І виключити.
 
Враховано    
58. абзац четвертий після слів «на його відчуження» доповнити словами «на наступний день після закінчення строку самостійного виконання рішення»;
 
-86- Мельник С.І.
Абзац третій пункту 5 частини четвертої розділу І виключити.
 
Враховано (Метою виключення абзацу є усунення дублювання, яке веде до колізій та складнощів у застосуванні норми. Зміни, зазначені у абзаці третьому щодо винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, дублюють положення запропонованих змін абзацу шостого. Положення стосовно строків проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту не узгоджуються із абзацом шостим. У зв’язку з чим потребують виключення).     
59. абзац п’ятий після слів «на нього арешту» доповнити словами «на наступний день з моменту виявлення майна»;
 
-87- Мельник С.І.
Абзац четвертий пункту 5 частини четвертої розділу І виключити.
 
Враховано (Метою виключення абзацу є усунення дублювання та спрощення застування закону. Дана норма дублює норму даного законопроекту (речення перше абзац 4 пункту 4 частини 4 даного законопроекту (На кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня з моменту їх виявлення).     
60. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
-88- Мельник С.І.
Абзац п’ятий пункту 5 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено      
61. «Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження виноситься державним виконавцем не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку для самостійного виконання рішення (якщо така постанова не виносилась під час відкриття виконавчого провадження) та не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення майна.
 
-89- Мельник С.І.
Абзац шостий пункту 5 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено   «Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження виноситься державним виконавцем не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку для самостійного виконання рішення (якщо така постанова не виносилася під час відкриття виконавчого провадження) та не пізніше наступного робочого дня із дня виявлення майна.
 
62. Проведення опису майна боржника здійснюється не пізніше ніж на десятий робочий день з моменту отримання інформації про місцезнаходження майна.»;
 
-90- Мельник С.І.
Абзац сьомий пункту 5 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено   Проведення опису майна боржника здійснюється не пізніше ніж протягом місяця з моменту отримання інформації про місцезнаходження майна»;
 
    -91- Сторожук Д.А.
В абзаці сьомому пункту 5 частини четвертої розділу І слова «на десятий робочий день» замінити словами «протягом місяця»
 
Враховано (Метою поправки є процедурна економія часу (робочого ресурсу) виконавця. З огляду на кількість виконавчих документів (близько 8 мільйонів) необхідно забезпечити можливість виконання всіх виконавчих документів одночасно. В будь-якому випадку мова йде про граничний строк, тому виконавець може здійснити таку дію і раніше. Суть: термін «10 робочих днів» замінюється на місяць).   
63. 6) частину другу статті 60 доповнити абзацом такого змісту:
 
-92- Бєлькова О.В.
Пункт 6 частини четвертої розділу І виключити.
 
Відхилено   4) частину другу статті 60 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
64. «Державний виконавець зобов’язаний зняти арешт з рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня з моменту надання боржником документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згідно із законодавством.»;
 
-93- Сторожук Д.А.
В абзаці другому пункту 6 частини четвертої розділу І слова «надання боржником документів» замінити словами «надання банком документів», а слово «законодавство» замінити словами «цим Законом».
 
Враховано (Мета поправки є усунення корупційних ризиків: усунення корупційної підстави безпідставного зняття арешту та можливості впливу боржника на процедуру стягнення. Документи про підтвердження надходження коштів наразі надаються боржником, а натомість пропонується зобов'язати банк надавати такі документи (усунення фальсифікаційних ризиків); уточнення переліку рахунків, з яких заборонено звертати стягнення – звужено «все законодавство» до Закону «Про виконавче провадження»).  «Державний виконавець зобов’язаний зняти арешт з рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від банку документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згідно із цим Законом»;
 
65. 7) частину п’яту статті 65 доповнити абзацами такого змісту:
 
   5) частину п’яту статті 65 викласти в такій редакції:
 
66. «кошти, що перебувають на рахунках зі спеціальним режимом використання, на які відповідно до законодавства заборонено звертати стягнення;
 
-94- Бєлькова О.В.
Абзац другий пункту 7 частини четвертої розділу І викласти у такій редакції":
"кошти, що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України "Про теплопостачання" та статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику";
 
Враховано   «5. Не підлягають стягненню в порядку, встановленим цим Законом, кошти:
що перебувають на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки»;
що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України "Про теплопостачання" та статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику».
 
    -95- Сторожук Д.А.
Пункту 7 частини четвертої розділу І викласти у такій редакції:
« частину п’яту статті 65 викласти в такій редакції:
«5. Не підлягають стягненню в порядку, встановленим цим Законом, кошти:
що перебувають на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки»;
що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України "Про теплопостачання" та статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику».».
 
Враховано (Метою поправки є встановлення виключного переліку коштів, на які виконавцем не звертається стягнення. Перелік має бути конкретним та не допускати двозначного тлумачення з метою забезпечення єдиної практики застосування норми та усунення можливих неточностей у тлумаченні. Крім того, визначення розміру залежить виключно від тих відомостей, які надасть особисто боржник. Провести об'єктивну перевірку таких відомостей практично неможливо. Замість розмитого поняття «рахунків зі спеціальним режимом використання» вказується, якими саме є такі рахунки).   
    -96- Мартовицький А.В.
Абзац другий пункту 7 частини четвертої розділу 1 викласти в такій редакції:
«кошти, що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України «Про теплопостачання» та статті 15-1 Закону України «Про електроенергетику».
 
Враховано    
67. кошти, що перебувають на одному із банківських рахунків боржника, у сумі, що дорівнює сумі витрат на оплату праці боржника протягом останніх трьох місяців.
 
-97- Левченко Ю.В.
Абзац третій пункту 7 частини четвертої розділу І викласти у такій редакції:
«кошти, що знаходяться на рахунках боржника, в розмірі, необхідному на погашення заборгованості на оплату праці за останні три місяці.»
 
Відхилено (Визначення розміру, необхідному на погашення заборгованості на оплату праці за останні три місяці залежить виключно від тих відомостей, які надасть особисто боржник. Провести об'єктивну перевірку таких відомостей практично неможливо. Метою відхилення поправки, є усунення корупційної підстави безпідставного зняття арешту та можливості впливу боржника на процедуру стягнення. Визначається чіткий перелік видів коштів, на які не можна звертати стягнення, усувається можливість доповнення цього переліку за бажанням боржника, зокрема щодо визначення коштів, які належать до фонду заробітної плати).     
68. Зазначений перелік є вичерпним.».
 
      
69. 5. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32—33, ст. 413; 2014 р., № 11, ст. 132):
 
-98- Бєлькова О.В.
Частину п’яту розділу І доповнити пунктом 1 такого змісту:
"1) частину другу статті 7 доповнити абзацами такого змісту:
"Заборгованість державного та/або місцевого бюджетів, заборгованість організацій, що фінансуються із державного та/або місцевого бюджету за спожиту теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води перед теплопостачальними організаціями враховується як зменшення заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу за спожитий для виробництва теплової енергії природний газ з наданням права вимоги такої заборгованості гарантованому постачальнику природного газу.
До стягнення зазначеної заборгованості гарантованим постачальником природного газу до теплопостачальних організацій не може бути застосовано процедуру банкрутства."
У зв’язку з цим, пункти 1-2 частини п’ятої розділу І законопроекту вважати підпунктами 2-3 відповідно.
 
Відхилено   5. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32—33, ст. 413):
 
    -99- Мартовицький А.В.
Частину п’яту розділу 1 доповнити пунктом 1 такого змісту:
«1) частину 2 статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Заборгованість державного та/або місцевого бюджетів, заборгованість організацій, що фінансуються із державного та/або місцевого бюджету за спожиту теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води перед теплопостачальними організаціями враховується як зменшення заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу за спожитий для виробництва теплової енергії природний газ з наданням права вимоги такої заборгованості гарантованому постачальнику природного газу.
До стягнення зазначеної заборгованості гарантованим постачальником природного газу до теплопостачальних організацій не може бути застосовано процедуру банкрутства».
У зв’язку з цим, пункти 1-2 частини п’ятої розділу І законопроекту вважати пунктами 2-3 відповідно.
 
Відхилено    
70. 1) абзац другий частини четвертої статті 23 після слів «та інше соціальне страхування» доповнити словами «і на вимоги Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, щодо сплати заборгованості (в тому числі неустойки, трьох відсотків річних та інфляційних втрат) за поставлений/спожитий природний газ, що утворилася станом на 1 січня 2014 року»;
 
-100- Ленський О.О.
В пункті 1 частини п’ятої розділу 1 слова та цифри «1 січня 2014 року» замінити на «15 березня 2015 року».
 
Враховано частково   1) абзац другий частини четвертої статті 23 доповнити словами «і на вимоги Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, щодо сплати заборгованості (у тому числі неустойки, трьох відсотків річних та інфляційних втрат) за поставлений/спожитий природний газ, що утворилася станом на 1 травня 2015 року»;
 
    -101- Левченко Ю.В.
В пункті 1 частини п’ятої розділу 1 слова та цифри «, що утворилася станом на 1 січня 2014 року» виключити.
 
Відхилено    
71. 2) абзац сьомий частини першої статті 114 після слів і цифр «у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків» доповнити словами «, а також підприємства, до яких виникли у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий природний газ».
 
   2) абзац сьомий частини першої статті 114 після слів і цифр «у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків» доповнити словами «а також на підприємства, до яких у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, виникли вимоги щодо сплати заборгованості за поставлений/спожитий природний газ».
 
72. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
73. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-102- Войціцька В.М.
Розділ ІІ проекту закону доповнити частиною другою, яку викласти в такій редакції: " Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та її дочірнє підприємство мають право продажу дебіторської заборгованості теплогенеруючих та теплопостачальних організацій , у тому числі з дисконтом, за умови наявності висновку незалежного аудитора щодо такої заборгованості. Дебіторська заборгованість теплогенеруючих та теплопостачальних організацій не може бути продана згідно з цією частиною, якщо відповідні теплогенеруючі та теплопостачальні організації володіють дебіторською заборгованістю державних та/або комунальних підприємств, установ, організацій, а також, якщо щодо теплогенеруючих та теплопостачальних організацій не встановлено економічно обґрунтований тариф"; відповідно частину другу розділу ІІ вважати частиною третьою.
 
Відхилено у зв’язку з врахуванням поправки 38 Мартиненко  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
74. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
75. прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
   прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
76. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
77. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.