Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від сплати земельного податку (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від сплати земельного податку
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від сплати земельного податку
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011р., №№ 13-17, ст.112) такі зміни:
 
5. Пункт 282.1 статті 282 Закону доповнити новими підпунктами наступного змісту:
 
   1. Пункт 282.1 статті 282 доповнити підпунктами 282.1.4 і 282.1.5 такого змісту:
 
6. "282.1.4. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;
 
   "282.1.4. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки – пам'ятки садово-паркового мистецтва;
 
7. 282.1.5. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;
 
-1- Фролов М.О.
Абзац п’ятий розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"282.1.5. дослідні господарства, в тому числі селекційні центри науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ".
 
Відхилено      
    -2- Демчак Р.Є.
Пункт 282.1.5. "дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ" – виключити.
 
Враховано    
    -3- Кобцев М.В.
Абзац 3 (щодо дослідних господарств науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ) Розділу І проекту Закону виключити.
У зв’язку з цим Розділ І викласти у такій редакції:
"І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) такі зміни:
Пункт 282.1 статті 282 Закону доповнити новими підпунктами наступного змісту:
"282.1.4. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;
282.1.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів".
 
Враховано частково    
    -4- Гордєєв А.А.
Хлань С.В.
У частині І законопроекту у пункті 282.1. статті 282 Податкового кодексу України слова підпункт 282.1.5 виключити.
 
Враховано по суті   
    -5- Мельничук І.І.
Абзац п’ятий розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
"282.1.5. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю".
 
Відхилено    
8. 282.1.6. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів".
 
-6- Левченко Ю.В.
У абзаці 5 розділу 1 Законопроекту слова "незалежно від форм власності і джерел фінансування" замінити словами "державної та комунальної форми власності".
 
Відхилено   282.1.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів".
2. В абзаці першому пункту 284.3 статті 284 слова "надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини" замінити словами "передають майно в управління за договорами управління майном та/або договорами про спільну діяльність та/або надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини".
 
    -7- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Доповнити розділ І законопроекту абзацами шостим та сьомим такого змісту:
"282.1.7. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;
282.1.9. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для підготовки працівників та військовослужбовців правоохоронних органів і Збройних Сил України, проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву"
 
Відхилено (аналогічні положення передбачені ЗП №2068)   
    -8- Продан О.П.
Доповнити розділ І законопроекту новим абзацом наступного змісту:
"У абзаці першому пункту 284.3 статті 284 слова "надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини" замінити словами "передають майно в управління за договорами управління майном та/або договорів про спільну діяльність та/або надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини".
 
Враховано    
9. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
10. 1. Цей Закон, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
11. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
12. у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
13. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-9- Насіров Р.М.
У розділі ІІ законопроекту:
Абзац третій пункту 2 замінити двома абзацами такого змісту:
"подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" в частині надання компенсації втрат доходів місцевих бюджетів у розмірі пільг із сплати земельного податку, наданих відповідно до Податкового кодексу України;
при підготовці проектів закону про Державний бюджет України на наступні роки передбачати компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів у розмірі пільг
із сплати земельного податку,
наданих відповідно до Податкового кодексу України";
доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3. Органам місцевого самоврядування у місячний термін привести свої рішення у відповідність із цим Законом".
 
Враховано   подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" в частині надання компенсації втрат доходів місцевих бюджетів у розмірі пільг із сплати земельного податку, наданих відповідно до Податкового кодексу України;
при підготовці проектів закону про Державний бюджет України на наступні роки передбачати компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів у розмірі пільг із сплати земельного податку, наданих відповідно до Податкового кодексу України.
3. Органам місцевого самоврядування у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої рішення у відповідність із цим Законом.