Кількість абзаців - 204 Таблиця поправок


Про правовий режим воєнного стану (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про правовий режим воєнного стану
 
   Про правовий режим воєнного стану
 
3. Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.
 
   Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.
 
4. Стаття 1. Визначення воєнного стану
 
   Стаття 1. Визначення воєнного стану
 
5. 1. Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.
 
-1- Семенуха Р.С.
Данченко О.І.
Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"1. Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі агресії проти України або безпосередньої загрози її застосування, та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб, а також покладання додаткових обов'язків на фізичних та юридичних осіб.
У цілях застосування цього Закону актом агресії вважається:
будь-яка з дій, що кваліфікується в якості збройної агресії відповідно до статті 1 Закону України "Про оборону України";
інші акти застосування збройної сили, організовані іноземною державою проти державної незалежності України, її територіальної цілісності, несумісні зі Статутом Організації Об'єднаних Націй, які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно діям, які кваліфікуються як збройна агресія, зокрема сприяння створенню на території України нерегулярних збройних формувань найманців з числа місцевих жителів, сприяння їх фінансуванню, озброєнню, матеріально-технічному забезпеченню".
 
Відхилено   1. Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
 
    -2- Семенченко С.І.
Частину першу статті 1 після слів "законних інтересів юридичних осіб" доповнити словами "із зазначенням строку дії цих обмежень".
 
Враховано    
6. Стаття 2. Правова основа введення воєнного стану
 
   Стаття 2. Правова основа введення воєнного стану
 
7. 1. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, цей Закон та указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.
 
   1. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, цей Закон та указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.
 
8. Стаття 3. Військове командування
 
   Стаття 3. Військове командування
 
9. 1. Військовим командуванням, якому згідно з цим Законом надається право разом з органами виконавчої влади, військовими адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, є:
 
   1. Військовим командуванням, якому згідно з цим Законом надається право разом з органами виконавчої влади, військовими адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, є:
 
10. Генеральний штаб Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил України, управління оперативних командувань, командування військових з'єднань та частин Збройних Сил України;
 
   Генеральний штаб Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил України, управління оперативних командувань, командування військових з'єднань та частин Збройних Сил України;
 
11. органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
 
   органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
 
12. Стаття 4. Військові адміністрації
 
   Стаття 4. Військові адміністрації
 
13. 1. На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, громадського порядку та безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.
 
-3- Балога В.І.
У частині першій статті 4 після слів "воєнного стану, оборони" доповнити словами "цивільного захисту".
 
Враховано   1. На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадського порядку та безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.
 
14. 2. Рішення про утворення військових адміністрацій приймається Президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.
 
-4- Писаренко В.В.
Частину другу статті 4 викласти у такій редакції:
"Рішення про утворення військових адміністрацій приймається Верховною Радою України за поданням Президента України. Пропозиції щодо утворення військових адміністрацій Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України".
 
Відхилено   2. Рішення про утворення військових адміністрацій приймається Президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.
 
    -5- Семенченко С.І.
Частину другу статті 4 викласти у такій редакції:
"2. Рішення про утворення військових адміністрацій приймається Верховною Радою України за поданням Президента України".
 
Відхилено    
15. 3. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання.
 
-6- Левченко Ю.В.
Абзац перший частини третьої статті 4 викласти в такій редакції:
"3. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), які знаходяться в межах області, на території якої ведуться бойові дії, та в яких сільські, селищні, міські ради та/або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання".
 
Відхилено   3. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання.
 
16. Військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за пропозицією Генерального штабу Збройних Сил України або відповідної обласної державної адміністрації.
 
-7- Семенченко С.І.
Абзац другий частини третьої статті 4 викласти у такій редакції:
"Військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Верховної Ради України за поданням Президента України".
 
Відхилено   Військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за пропозицією Генерального штабу Збройних Сил України або відповідної обласної державної адміністрації.
 
17. Структуру і штатний розпис військових адміністрацій населених пунктів затверджує начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України за поданням начальника відповідної військової адміністрації.
 
-8- Ленський О.О.
Абзац третій частини третьої статті 4 виключити.
 
Відхилено   Структуру і штатний розпис військових адміністрацій населених пунктів затверджує начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України за поданням начальника відповідної військової адміністрації.
 
18. 4. У районі, області військові адміністрації утворюються у разі нескликання сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" строки або для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки. У разі прийняття рішення про утворення районних, обласних військових адміністрацій їх статусу набувають відповідно районні, обласні державні адміністрації, а голови районних, обласних державних адміністрацій набувають статусу начальників відповідних військових адміністрацій.
 
   4. У районі, області військові адміністрації утворюються у разі нескликання сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" строки або для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки. У разі прийняття рішення про утворення районних, обласних військових адміністрацій їх статусу набувають відповідно районні, обласні державні адміністрації, а голови районних, обласних державних адміністрацій набувають статусу начальників відповідних військових адміністрацій.
 
19. 5. Військові адміністрації населених пунктів формуються з військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах без виключення зі списків особового складу, а також працівників, які уклали з Генеральним штабом Збройних Сил України трудовий договір.
 
-9- Балога В.І.
В абзаці першому частини п’ятої статті 4 після слів "осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів" доповнити словами "служби цивільного захисту", а після слів "службі в правоохоронних органах" - словами "органах та підрозділах цивільного захисту".
 
Враховано   5. Військові адміністрації населених пунктів формуються з військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах, органах та підрозділах цивільного захисту без виключення зі списків особового складу, а також працівників, які уклали з Генеральним штабом Збройних Сил України трудовий договір.
 
20. У разі набуття районною, обласною державною адміністрацією статусу відповідно районної, обласної військової адміністрації посади державних службовців у таких адміністраціях можуть заміщатися військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах без виключення зі списків особового складу.
 
-10- Балога В.І.
В абзаці другому частини п’ятої статті 4 після слів "правоохоронних органів" доповнити словами "служби цивільного захисту", а після слів "службі в правоохоронних органах" - словами "органах та підрозділах цивільного захисту".
 
Враховано   У разі набуття районною, обласною державною адміністрацією статусу відповідно районної, обласної військової адміністрації посади державних службовців у таких адміністраціях можуть заміщатися військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах, органах та підрозділах цивільного захисту без виключення зі списків особового складу.
 
21. Перелік посад у військових адміністраціях населених пунктів, які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військовій адміністрації затверджуються Президентом України за поданням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.
 
-11- Ленський О.О.
Абзац третій частини п’ятої статті 4 виключити.
 
Відхилено   Перелік посад у військових адміністраціях населених пунктів, які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військовій адміністрації, затверджуються Президентом України за поданням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.
 
22. 6. Фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, виконання інших функцій – за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-12- Семенченко С.І.
Абзац третій частини п’ятої статті 4 викласти в такій редакції:
"Перелік посад у військових адміністраціях населених пунктів, які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військовій адміністрації затверджуються у рішенні Верховної Ради України про утворення військових адміністрацій".
 
Відхилено   6. Фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, виконання інших функцій – за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
23. 7. Спрямування, координацію та контроль за діяльністю обласних військових адміністрацій з питань забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки, здійснення заходів правового режиму воєнного стану здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України, а з інших питань – Кабінет Міністрів України у межах своїх повноважень.
 
-13- Левченко Ю.В.
Абзац третій частини п’ятої статті 4 викласти в такій редакції:
"Перелік посад у військових адміністраціях населених пунктів, які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військовій адміністрації та порядок такого заміщення затверджуються Президентом України за поданням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України".
 
Відхилено   7. Спрямування, координацію та контроль за діяльністю обласних військових адміністрацій з питань забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки, здійснення заходів правового режиму воєнного стану здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України, а з інших питань – Кабінет Міністрів України у межах своїх повноважень.
 
24. Спрямування, координацію та контроль за діяльністю районних військових адміністрацій з питань забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки, здійснення заходів правового режиму воєнного стану здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України, обласні військові адміністрації (у разі їх утворення), а з інших питань – Кабінет Міністрів України, обласні державні адміністрації у межах своїх повноважень.
 
   Спрямування, координацію та контроль за діяльністю районних військових адміністрацій з питань забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки, здійснення заходів правового режиму воєнного стану здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України, обласні військові адміністрації (у разі їх утворення), а з інших питань – Кабінет Міністрів України, обласні державні адміністрації у межах своїх повноважень.
 
25. Загальне керівництво діяльністю військових адміністрацій населених пунктів здійснюють керівники відповідних районних державних адміністрацій або начальники районних військових адміністрацій (у разі їх утворення).
 
   Загальне керівництво діяльністю військових адміністрацій населених пунктів здійснюють керівники відповідних районних державних адміністрацій або начальники районних військових адміністрацій (у разі їх утворення).
 
26. Безпосереднє керівництво військовими адміністраціями здійснюють їх начальники.
 
   Безпосереднє керівництво військовими адміністраціями здійснюють їхні начальники.
 
27. 8. Військові адміністрації населених пунктів, а також районні, обласні військові адміністрації, утворені у зв'язку з нескликанням сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" строки, здійснюють свої повноваження до дня першого засідання першої сесії відповідної ради, обраної після скасування воєнного стану. У разі створення районних, обласних військових адміністрацій для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки такі адміністрації здійснюють свої повноваження до скасування воєнного стану.
 
   8. Військові адміністрації населених пунктів, а також районні, обласні військові адміністрації, утворені у зв'язку з нескликанням сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" строки, здійснюють свої повноваження до дня першого засідання першої сесії відповідної ради, обраної після скасування воєнного стану. У разі створення районних, обласних військових адміністрацій для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки такі адміністрації здійснюють свої повноваження до скасування воєнного стану.
 
28. Стаття 5. Порядок введення воєнного стану
 
   Стаття 5. Порядок введення воєнного стану
 
29. 1. Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях на розгляд Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України.
 
-14- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Частину першу статті 5 виключити.
 
Відхилено   1. Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях на розгляд Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України.
 
30. 2. У разі прийняття рішення щодо необхідності введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президент України видає указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і негайно звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проект закону.
 
   2. У разі прийняття рішення щодо необхідності введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президент України видає указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і негайно звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проект закону.
 
31. Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.
 
-15- Семенченко С.І.
В абзаці другому частини другої статті 5 після слів "в окремих її місцевостях" доповнити словами "затверджений Верховною Радою України".
 
Враховано   Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.
 
    -16- Семенуха Р.С.
Данченко О.І.
Абзац другий частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
"Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації, а також може додатково розміщуватися на офіційних сторінках Верховної Ради України та Президента України в мережі Інтернет та (або) додатково оприлюднюватися у будь-який інший спосіб, який гарантує доведення інформації до мешканців відповідних місцевостей, де введено воєнний стан".
 
Відхилено    
32. 3. У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання та розглядає питання щодо затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях в порядку, встановленому Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
 
   3. У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання та розглядає питання щодо затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у порядку, встановленому Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
 
33. У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності зобов'язані сприяти негайному прибуттю народних депутатів України на засідання Верховної Ради України та здійсненню їх повноважень.
 
   У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності зобов'язані сприяти негайному прибуттю народних депутатів України на засідання Верховної Ради України та здійсненню їхніх повноважень.
 
34. 4. Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, офіційно оприлюднюється разом із законом щодо затвердження такого указу Президента України та набирає чинності одночасно з набранням чинності таким законом.
 
   4. Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, офіційно оприлюднюється разом із законом щодо затвердження такого указу Президента України та набирає чинності одночасно з набранням чинності таким законом.
 
35. 5. Оголошення стану війни за необхідності здійснюється Верховною Радою України за окремим поданням Президента України.
 
-17- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Частину п’яту статті 5 виключити.
 
Враховано      
36. Стаття 6. Указ Президента України про введення воєнного стану
 
   Стаття 6. Указ Президента України про введення воєнного стану
 
37. 1. В указі Президента України про введення воєнного стану зазначаються:
 
   1. В указі Президента України про введення воєнного стану зазначаються:
 
38. 1) обґрунтування необхідності введення воєнного стану;
 
   1) обґрунтування необхідності введення воєнного стану;
 
39. 2) межі території, на якій вводиться воєнний стан, час введення і строк, на який він вводиться;
 
   2) межі території, на якій вводиться воєнний стан, час введення і строк, на який він вводиться;
 
40. 3) завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
 
-18- Балога В.І.
Частину першу статті 6 після пункту третього доповнити новим пунктом такого змісту:
"4) завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період".
 
Враховано   3) завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
4) завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період;
 
41. 4) вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;
 
-19- Семенченко С.І.
Частину першу статті 6 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) передбачені статтею 8 цього Закону перелік заходів правового режиму воєнного стану, які здійснюються військовими командуванням, межі та строк їх запровадження, територія, на якій такі заходи запроваджуються".
 
Відхилено   5) вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;
 
42. 5) інші питання, що випливають із цього Закону.
 
-20- Семенченко С.І.
Пункт 5 статті 6 вважати пунктом 6.
 
Відхилено   6) інші питання, що випливають із цього Закону.
 
43. Стаття 7. Скасування воєнного стану
1. Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях скасовується в разі відсічі агресії, усунення її загрози чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.
2. З пропозицією про скасування воєнного стану до Президента України звертається Верховна Рада України або Рада національної безпеки і оборони України.
3. Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях скасовується указом Президента України, який негайно оголошується через засоби масової інформації після його видання та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
-21- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Припинення та скасування воєнного стану
1.Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення строку, на який його було введено.
2. До закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності Президент України може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях, про що має бути негайно оголошено через засоби масової інформації".
 
Враховано   Стаття 7. Припинення та скасування воєнного стану
1.Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення строку, на який його було введено.
2. До закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності Президент України може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях, про що має бути негайно оголошено через засоби масової інформації.
 
44. Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану
 
   Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану
 
45. 1. В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:
 
   1. В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану:
 
46. 1) встановлювати посилену охорону важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їх роботи. Перелік об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, що підлягають посиленій охороні в умовах воєнного стану, затверджується Кабінетом Міністрів України;
 
   1) встановлювати посилену охорону важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, і вводити особливий режим їхньої роботи. Перелік об'єктів національної економіки та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, що підлягають посиленій охороні в умовах воєнного стану, затверджується Кабінетом Міністрів України;
 
47. 2) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації і воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, які виникли в період дії воєнного стану, і їх наслідків, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення і не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб. За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи (посада). Порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт та питання їх соціального захисту з урахуванням вимог закону визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
-22- Балога В.І.
У пункті 2 частини першої статті 8 слова "а також ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, які виникли в період дії воєнного стану, і їх наслідків" замінити словами "а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану".
 
Враховано   2) запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення і не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб. За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи (посада). Порядок залучення працездатних осіб в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт та питання їхнього соціального захисту з урахуванням вимог закону визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
    -23- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
У пункті 2 частини першої статті 8 після слів "установами та організаціями на період" перед словами "з метою виконання робіт" слова "мобілізації і воєнного часу" замінити словами "дії воєнного стану".
 
Враховано    
    -24- Сажко С.М.
Останнє речення пункту 2 частини 1 статті 8 законопроекту викласти в новій редакції:
"Порядок залучення працездатних осіб, студентів, пенсіонерів в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт та питання їх соціального захисту, оплати праці, фіксації часу находження на даних роботах, розслідування нещасних випадків з урахуванням вимог закону визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено ) Пункт 2 частини першої ст. 8 проекту запроваджує трудову повинність виключно для працездатних осіб, тому не зрозуміло доповнення щодо необхідності визначення Порядку залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану пенсіонерів, студентів. 2) Згідно із Законом України "Про прожитковий мінімум" до працездатних осіб належать особи, які не досягли встановленого законом пенсійного віку (ст. 1). Тому студенти належать до працездатних осіб.   
48. 3) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їх роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;
 
-25- Мельничук І.І.
У пункті 3 частини першої статті 8 слово "інші" виключити.
 
Відхилено   3) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;
 
    -26- Сажко С.М.
Пункт 3 частини 1 статті 8 законопроекту викласти в новій редакції:
"3) використовувати з погодженням власника, та на підставі відповідного рішення органу місцевого самоврядування, потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їх роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю, з урахуванням виробничих особливостей підприємств".
 
Відхилено    
49. 4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку;
 
-27- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
У пункті 4 частини першої статті 8 після слова "примусово" перед словами "майно, що перебуває у приватній або комунальній власності" слово "відчужувати" замінити словом "вилучати".
 
Відхилено   4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;
 
    -28- Семенченко С.І.
Пункт 4 частини першої статті 8 доповнити словами "та видавати про це відповідні документи встановленого зразка".
 
Враховано    
    -29- Левченко Ю.В.
Пункт 4 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку. Після введення воєнного стану в обов’язковому порядку протягом п’яти днів з моменту його введення забезпечується відчуження об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та які знаходяться на території, на якій введено воєнний стан, у випадку якщо такі об’єкти перебувають у приватній або комунальній власності".
 
Відхилено    
    -30- Сажко С.М.
У пункті 4 частини першої статті 8 слова "в установленому законом порядку" замінити словами "в установленому законом та Кабінетом Міністрів України порядку".
 
Відхилено    
50. 5) запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування;
 
-31- Мельничук І.І.
У пункті 5частини першої статті 8 слово "інші" виключити.
 
Відхилено   5) запроваджувати комендантську годину (заборону перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування;
 
51. 6) встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;
 
   6) встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;
 
52. 7) перевіряти документи у громадян, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;
 
-32- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
У пункті 7 частини першої статті 8 після слів "перевіряти документи у" перед словами "а в разі потреби проводити огляд речей" слово "громадян" замінити словом "осіб".
 
Враховано   7) перевіряти документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;
 
53. 8) забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів;
 
   8) забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів;
 
54. 9) порушувати у порядку, визначеному Конституцією та законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об'єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;
 
   9) порушувати у порядку, визначеному Конституцією та законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об'єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;
 
55. 10) встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання громадян на території, на якій діє воєнний стан;
 
-33- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
У пункті 10 частини першої статті 8 після слів "чи місця проживання" перед словами "на території" слово "громадян" замінити словом "осіб".
 
Враховано   10) встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан;
 
56. 11) регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів, театрально-видовищних закладів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз'яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп'ютерні мережі;
 
-34- Мельничук І.І.
У пункті 11 частини першої статті 8 слово "інші" виключити.
 
Відхилено   11) регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз'яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп'ютерні мережі;
 
    -35- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Пункт 11 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"11) регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, в разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану відсторонювати керівництво таких підприємств, установ, організацій від виконання своїх повноважень та призначати виконувачів обов'язки керівників зазначених підприємств, установ і організацій, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз'яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп'ютерні мережі".
 
Враховано редакційно    
57. 12) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп'ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку;
 
-36- Семенченко С.І.
Пункт 12 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"12) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп'ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку у порядку, передбаченому статтею 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення".
 
Відхилено   12) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп'ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку;
 
    -37- Мельничук І.І.
У пункті 12 частини першої статті 8 слово "інші" виключити.
 
Відхилено    
58. 13) забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;
 
-38- Сажко С.М.
Пункт 12 частини 1 статті 8 після слів "у разі потреби інші технічні засоби зв'язку" доповнити словами "у порядку, розробленому Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено   13) забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;
 
59. 14) встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
 
-39- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
У пункті 14 частини першої статті 8 після слів "встановлювати особливий режим у сфері" перед словами "реалізації лікарських засобів" виключити слова "виробництва та".
 
Відхилено   14) встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
 
60. 15) вилучати у громадян вогнепальну зброю та боєприпаси, холодну зброю, а у підприємств, установ і організацій також навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;
 
-40- Лінько Д.В.
Пункт 15 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"15) вилучати у підприємств, установ, організацій навчальну та бойову зброю, техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини".
 
Відхилено   15) вилучати у підприємств, установ і організацій навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;
 
    -41- Левус А.М.
Пункт 15 частини першої статті 8 викласти цей пункт у такій редакції:
"15) вилучати у підприємств, установ і організацій навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини".
 
Враховано    
    -42- Левченко Ю.В.
Пункт 15 частини першої статті 8 викласти цей пункт у такій редакції:
"15) вилучати у громадян, які знаходяться на території областей, в межах якої ведуться бойові дії (крім громадян, які самостійно або в складі добровільних об’єднань виявили бажання захищати територіальну цілісність та безпеку держави та в установленому законом порядку повідомили про своє існування Збройні Сили України), вогнепальну зброю та боєприпаси, холодну зброю, а у підприємств, установ і організацій також навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини".
 
Відхилено    
61. 16) забороняти громадянам, які перебувають на військовому обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України або Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу відповідно військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби;
 
-43- Левус А.М.
Пункт 16 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"16) забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби".
 
Враховано   16) забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби;
 
    -44- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
У пункті 16 частини 1 статті 8 після слів "Служби зовнішньої розвідки України" виключити слова "обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби;"
 
Відхилено    
    -45- Балога В.І.
У пункті 16 частини першої статті 8 після слів "Службі зовнішньої розвідки України" доповнити словами "осіб, зарахованих до резерву служби цивільного захисту".
 
Відхилено    
    -46- Балога В.І.
Після пункту 16 частину першу статті 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
"17) приводити територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період, вводити в дію відповідні плани цивільного захисту на особливий період".
 
Відхилено    
62. 17) встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу органів і підрозділів цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ;
 
-47- Балога В.І.
У пункті 17 частини першої статті 8 слова "особового складу органів і підрозділів цивільного захисту" замінити словами "служби цивільного захисту".
 
Враховано   17) встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ;
 
    -48- Сажко С.М.
Пункт 17 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"17) у виняткових випадках з погодженням власників (або на добровільних засадах) встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу органів і підрозділів цивільного захисту, евакуйованого населення та розміщення військових частин, підрозділів і установ".
 
Відхилено    
63. 18) встановлювати порядок використання сховищ, інших захисних споруд цивільного захисту;
 
-49- Балога В.І.
Пункт 18 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"18) встановлювати порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту".
 
Враховано   18) встановлювати порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту;
 
64. 19) проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або здоров'ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
 
-50- Балога В.І.
Пункт 19 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"19) проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або здоров'ю (з районів можливих бойових дій у безпечні райони, які визначаються Міністерством оборони України на особливий період), а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено   19) проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його життю або здоров'ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
 
65. 20) запроваджувати в разі необхідності нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами, лікарськими засобами і виробами медичного призначення;
 
-51- Сажко С.М.
Пункт 20 частини першої статті 8 після слів "виробами медичного призначення" доповнити словами "з урахуванням потреб соціально незабезпечених слоїв населення".
 
Відхилено   20) запроваджувати в разі необхідності нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами, лікарськими засобами і виробами медичного призначення;
 
66. 21) усувати з посад керівників підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними своїх обов'язків, призначати виконуючих обов'язки керівників зазначених підприємств, установ і організацій;
 
-52- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Пункт 21 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"21) усувати з посад керівників підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними визначених цим Законом обов'язків та призначати виконувачів обов'язків керівників зазначених підприємств, установ і організацій".
 
Враховано   21) усувати з посад керівників підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними визначених цим Законом обов'язків та призначати виконувачів обов'язків керівників зазначених підприємств, установ і організацій;
 
    -53- Мартовицький А.В.
У пункті 21 статті 8 після слів "усувати з посад керівників" доповнити словом "державних".
 
Відхилено    
    -54- Семенуха Р.С.
Данченко О.І.
У пункті 21 статті 8 після слів "усувати з посад керівників" доповнити словом "державних".
 
Відхилено    
    -55- Сажко С.М.
Пункт 21 статті 8 виключити.
 
Відхилено    
67. 22) вживати додаткових заходів щодо посилення захисту державної таємниці;
 
-56- Левус А.М.
У пункті 22 статті 8 слово "захисту" замінити словом "охорони".
 
Враховано   22) вживати додаткових заходів щодо посилення охорони державної таємниці;
 
68. 23) інтернувати (примусово оселяти) громадян іноземної держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України.
 
-57- Семенченко С.І.
Пункт 23 статті 8 викласти в такій редакції:
"23) інтернувати (примусово оселяти) громадян іноземної держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни, інших міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховної Радою України, та законів України".
 
Відхилено   23) інтернувати (примусово оселяти) громадян іноземної держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України;
24) здійснювати обов’язкову евакуацію затриманих осіб, що перебувають в ізоляторах тимчасового тримання; підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, що перебувають в слідчих ізоляторах; етапування засуджених осіб, які відбувають такі покарання, як арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне ув’язнення, з установ виконання покарань, розташованих у місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові дії, до відповідних установ, які розташовані в безпечній місцевості.
 
    -58- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Після пункту 23 доповнити частину першу статті 8 пунктом 24 такого змісту:
"24) здійснювати обов’язкову евакуацію затриманих осіб, що перебувають в ізоляторах тимчасового тримання; підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, що перебувають в слідчих ізоляторах; етапування засуджених осіб, які відбувають такі покарання як арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне ув’язнення, з установ виконання покарань, розташованих в місцевостях наближених до районів, де ведуться бойові дії, до відповідних установ, які розташовані в безпечній місцевості".
 
Враховано    
69. 2. У місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації (у разі їх утворення).
 
   2. У місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації (у разі їх утворення).
 
70. 3. Запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану провадиться відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України типового плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.
 
-59- Сажко С.М.
Статтю 8 законопроекту доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
"4. Під час запровадження режиму воєнного стану до суду оскаржуються дії та бездіяльність ВСУ, військових формувань та правоохоронних органів, військових адміністрацій (у разі їх утворення) органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб щодо введення та реалізації воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях".
 
Відхилено (В редакції першого читання частини четвертої не було) Стаття 8 визначає заходи правового режиму воєнного стану, а не порядок оскарження дій посадових осіб чи органів  3. Запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану провадиться відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України типового плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.
 
71. Стаття 9. Здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану
 
   Стаття 9. Здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану
 
72. 1. В умовах воєнного стану Президент України, Верховна Рада України здійснюють повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до їх відання.
 
-60- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
"1. В умовах воєнного стану Президент України та Верховна Рада України діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначений Конституцією та законами України".
 
Враховано   1. В умовах воєнного стану Президент України та Верховна Рада України діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією та законами України.
 
73. 2. Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.
 
   2. Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.
 
74. Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану
 
-61- Ленський О.О.
Статтю 10 виключити.
 
Відхилено   Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану
 
75. 1. У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури України.
 
-62- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану
1. У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування".
 
Враховано   1. У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування.
 
    -63- Левус А.М.
Доповнити частину першу статті 10 словами "та державних органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність".
 
Враховано редакційно    
    -64- Лінько Д.В.
У частині першій статті 10 після слів "воєнного стану" доповнити словами "в Україні або окремих її місцевостях".
 
Відхилено    
76. Стаття 11. Діяльність Президента України в умовах воєнного стану
 
   Стаття 11. Діяльність Президента України в умовах воєнного стану
 
77. 1. Президент України в умовах воєнного стану:
 
-65- Семенченко С.І.
Абзац перший частини першої статті 11 викласти в такій редакції:
"1. Президент України в умовах воєнного стану".
 
Враховано   1. Президент України в умовах воєнного стану:
 
78. 1) здійснює загальне керівництво запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану;
 
   1) здійснює загальне керівництво запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану;
 
79. 2) приймає за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України рішення щодо залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
 
-66- Балога В.І.
Пункт 2 частини першої статті 11 викласти в такій редакції:
"2) приймає за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України рішення щодо залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану та про переведення єдиної державної системи цивільного захисту на режим функціонування в особливий період".
 
Відхилено   2) приймає за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України рішення щодо залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
 
80. 3) здійснює в умовах воєнного стану стратегічне керівництво Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами через Генеральний штаб Збройних Сил України;
 
-67- Семенченко С.І.
У пункті 3 частини першої статті 11 слова "в умовах воєнного стану" виключити.
 
Враховано (з урахуванням нової редакції абзацу першого частини першої цієї статті)  3) здійснює стратегічне керівництво Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами через Генеральний штаб Збройних Сил України;
 
81. 4) визначає порядок проходження військової служби в особливий період.
 
-68- Семенченко С.І.
У пункті 4 частини першої статті 11 слова "в особливий період" виключити.
 
Враховано (з урахуванням нової редакції абзацу першого частини першої цієї статті)  4) визначає порядок проходження військової служби.
 
    -69- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини першої статті 11 виключити.
 
Відхилено    
82. 2. У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, обраного після скасування воєнного стану.
 
   2. У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, обраного після скасування воєнного стану.
 
83. 3. Повноваження Президента України, передбачені Конституцією України, в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені.
 
   3. Повноваження Президента України, передбачені Конституцією України, в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені.
 
84. Стаття 12. Діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану
 
   Стаття 12. Діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану
 
85. 1. Верховна Рада України в разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях працює у сесійному режимі.
 
   1. Верховна Рада України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях працює в сесійному режимі.
 
86. 2. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного стану.
 
   2. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного стану.
 
87. 3. Повноваження Верховної Ради України, передбачені Конституцією України, в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені.
 
   3. Повноваження Верховної Ради України, передбачені Конституцією України, в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені.
 
88. Стаття 13. Особливості дії нормативно-правових актів в умовах воєнного стану
 
   Стаття 13. Особливості дії нормативно-правових актів в умовах воєнного стану
 
89. 1. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які стосуються прав і свобод людини і громадянина, що обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану, тимчасово не застосовуються.
 
   1. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які стосуються прав і свобод людини і громадянина, що обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану, тимчасово не застосовуються.
 
90. Стаття 14. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України
 
   Стаття 14. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України
 
91. 1. Генеральний штаб Збройних Сил України:
 
   1. Генеральний штаб Збройних Сил України:
 
92. 1) бере участь у підготовці проекту типового плану запровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях;
 
   1) бере участь у підготовці проекту типового плану запровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях;
 
93. 2) організовує підготовку та здійснює керівництво Збройними Силами України, з'єднаннями, частинами та органами інших військових формувань і правоохоронних органів при виконанні ними заходів правового режиму воєнного стану;
 
   2) організовує підготовку та здійснює керівництво Збройними Силами України, з'єднаннями, частинами та органами інших військових формувань і правоохоронних органів під час виконання ними заходів правового режиму воєнного стану;
 
94. 3) організовує діяльність військових адміністрацій, командувань видів Збройних Сил України, управлінь оперативних командувань, командувань військових з'єднань та частин Збройних Сил України на території, на якій введено воєнний стан;
 
   3) організовує діяльність військових адміністрацій, командувань видів Збройних Сил України, управлінь оперативних командувань, командувань військових з'єднань та частин Збройних Сил України на території, на якій введено воєнний стан;
 
95. 4) розробляє та вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо залучення інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану.
 
   4) розробляє та вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо залучення інших військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану.
 
96. Стаття 15. Повноваження військових адміністрацій
 
   Стаття 15. Повноваження військових адміністрацій
 
97. 1. Військові адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Повноваження військових адміністрацій здійснюються ними в порядку, визначеному законами України для здійснення повноважень відповідних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
   1. Військові адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Повноваження військових адміністрацій здійснюються ними в порядку, визначеному законами України для здійснення повноважень відповідних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
98. 2. Військові адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють повноваження із:
 
   2. Військові адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють повноваження із:
 
99. 1) запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
 
   1) запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану;
 
100. 2) забезпечення ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
 
   2) забезпечення ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
 
101. 3) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до участі у комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координації цієї роботи на відповідній території;
 
   3) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координації цієї роботи на відповідній території;
 
102. 4) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;
 
   4) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;
 
103. 5) складання та затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, забезпечення виконання відповідного бюджету;
 
   5) складання та затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, забезпечення виконання відповідного бюджету;
 
104. 6) встановлення ставок місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України, якщо рішення відповідної ради з цих питань не прийнято;
 
   6) встановлення ставок місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України, якщо рішення відповідної ради з цих питань не прийнято;
 
105. 7) прийняття рішень щодо надання відповідно до законодавства пільг зі сплати місцевих податків і зборів, якщо рішення відповідної ради з цих питань не прийнято;
 
   7) прийняття рішень щодо надання відповідно до законодавства пільг зі сплати місцевих податків і зборів, якщо рішення відповідної ради з цих питань не прийнято;
 
106. 8) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послуги;
 
   8) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послуги;
 
107. 9) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
 
   9) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
 
108. 10) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
 
   10) управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
 
109. 11) встановлення для підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
 
   11) встановлення для підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
 
110. 12) здійснення управління майном, яке перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади (крім вирішення питань відчуження, у тому числі і шляхом приватизації комунального майна та надання комунального майна в оренду на строк понад один рік);
 
   12) здійснення управління майном, яке перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади (крім вирішення питань відчуження, у тому числі і шляхом приватизації комунального майна та надання комунального майна в оренду на строк понад один рік);
 
111. 13) надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх відбудові у разі пошкодження в результаті проведення бойових дій, терористичних актів, диверсій; організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціального призначення, житлових будинків, а також шляхів місцевого значення; виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;
 
   13) надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх відбудові у разі пошкодження в результаті проведення бойових дій, терористичних актів, диверсій; організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціального призначення, житлових будинків, а також шляхів місцевого значення; виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;
 
112. 14) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;
 
   14) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;
 
113. 15) управління навчальними закладами, закладами охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання; організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
 
   15) управління навчальними закладами, закладами охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання; організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
 
114. 16) забезпечення соціально-культурних закладів, які перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;
 
   16) забезпечення соціально-культурних закладів, які перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;
 
115. 17) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку із похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;
 
   17) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку із похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;
 
116. 18) сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
 
   18) сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
 
117. 19) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства;
 
   19) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства;
 
118. 20) організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних із мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом;
 
   20) організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних із мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом;
 
119. 21) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних із наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень і жилої площі, інших об'єктів, а також комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг;
 
   21) вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних із наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень і жилої площі, інших об'єктів, а також комунально-побутових послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг;
 
120. 22) сприяння організації виробництва і поставок у війська підприємствами та організаціями, що перебувають у комунальній власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;
 
   22) сприяння організації виробництва і поставок у війська підприємствами та організаціями, що перебувають у комунальній власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;
 
121. 23) здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України;
 
   23) здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України;
 
122. 24) сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні відповідного режиму на державному кордоні;
 
   24) сприяння Державній прикордонній службі України у підтриманні відповідного режиму на державному кордоні;
 
123. 25) встановлення посиленої охорони важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;
 
   25) встановлення посиленої охорони важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;
 
124. 26) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин (крім вирішення питань відчуження з комунальної власності земельних ділянок та надання таких земельних ділянок в оренду на строк понад один рік);
 
   26) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин (крім вирішення питань відчуження з комунальної власності земельних ділянок та надання таких земельних ділянок в оренду на строк понад один рік);
 
125. 27) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення строком не більше одного року, а також про скасування такого дозволу;
 
   27) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення строком не більше одного року, а також про скасування такого дозволу;
 
126. 28) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;
 
   28) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;
 
127. 29) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України;
 
   29) сприяння діяльності суду, органів прокуратури, юстиції, служби безпеки, органів внутрішніх справ, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України;
 
128. 30) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;
 
   30) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;
 
129. 31) скасування актів виконавчих органів відповідної ради, які не відповідають Конституції, законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
 
-70- Писаренко В.В.
Пункт 31 частини другої статті 15 після слів "прийнятим у межах повноважень" доповнити словами "з одночасним зверненням до суду".
 
Відхилено   31) скасування актів виконавчих органів відповідної ради, які не відповідають Конституції, законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
 
    -71- Мельничук І.І.
Пункт 31 частини другої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
130. 32) встановлення відповідно до законодавства правил з питань забезпечення в населеному пункті чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 
-72- Левченко Ю.В.
Пункт 31 частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
"31) зупинення актів виконавчих органів відповідної ради, які не відповідають Конституції, законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень, з одночасним зверненням до суду".
 
Відхилено   32) встановлення відповідно до законодавства правил з питань забезпечення в населеному пункті чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 
131. 33) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 
-73- Балога В.І.
Пункт 33 частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
"33) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями".
 
Враховано   33) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями;
 
132. 34) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених законом;
 
   34) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених законом;
 
133. 35) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби; вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання; розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб;
 
-74- Балога В.І.
У пункті 35 частини другої статті 15 слова "комунальної аварійно-рятувальної служби" замінити словами "комунальних аварійно-рятувальних служб".
 
Враховано редакційно   35) створення відповідно до законодавства комунальних аварійно-рятувальних служб; вирішення питань про чисельність працівників таких служб, витрати на їх утримання; розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб;
 
134. 36) забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;
 
   36) забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;
 
135. 37) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;
 
   37) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;
 
136. 38) організації місцевих ринків;
 
   38) організації місцевих ринків;
 
137. 39) встановлення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад;
 
   39) встановлення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад;
 
138. 40) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форми власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;
 
   40) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форми власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;
 
139. 41) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;
 
   41) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;
 
140. 42) залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку.
 
   42) залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку.
 
141. Військові адміністрації населених пунктів здійснюють делеговані повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законами України.
 
   Військові адміністрації населених пунктів здійснюють делеговані повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законами України.
 
142. 3. Районні, обласні військові адміністрації здійснюють на відповідній території, поряд із повноваженнями місцевих державних адміністрацій, повноваження із запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а районні, обласні військові адміністрації, утворені у зв'язку з нескликанням сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" строки, також здійснюють повноваження із:
 
   3. Районні, обласні військові адміністрації здійснюють на відповідній території, поряд із повноваженнями місцевих державних адміністрацій, повноваження із запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а районні, обласні військові адміністрації, утворені у зв'язку з нескликанням сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" строки, також здійснюють повноваження із:
 
143. 1) складання та затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання; розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення;
 
   1) складання та затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання; розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення;
 
144. 2) здійснення управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад (крім вирішення питань відчуження, у тому числі шляхом приватизації, таких об'єктів); призначення і звільнення їх керівників;
 
   2) здійснення управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад (крім вирішення питань відчуження, у тому числі шляхом приватизації, таких об'єктів); призначення і звільнення їх керівників;
 
145. 3) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин (крім вирішення питань відчуження з комунальної власності земельних ділянок);
 
   3) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин (крім вирішення питань відчуження з комунальної власності земельних ділянок);
 
146. 4) вирішення згідно із законом питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного, обласного значення, а також про скасування такого дозволу;
 
   4) вирішення згідно із законом питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного, обласного значення, а також про скасування такого дозволу;
 
147. 5) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
 
   5) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
 
148. 6) прийняття у межах, що визначаються законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;
 
-75- Балога В.І.
Пункт 6 частини третьої статті 15 викласти в такій редакції:
"6) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями".
 
Враховано   6) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями;
 
149. 7) встановлення посиленої охорони важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;
 
   7) встановлення посиленої охорони важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;
 
150. 8) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів;
 
   8) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів;
 
151. 9) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;
 
   9) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;
 
152. 10) встановлення у порядку та межах, визначених законодавством, тарифів на житлово-комунальні послуги.
 
   10) встановлення у порядку та межах, визначених законодавством, тарифів на житлово-комунальні послуги.
 
153. 4. Начальник військової адміністрації:
 
   4. Начальник військової адміністрації:
 
154. 1) забезпечує на відповідній території додержання Конституції і законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
 
   1) забезпечує на відповідній території додержання Конституції і законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
 
155. 2) організовує роботу відповідної військової адміністрації та здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання військовою адміністрацією покладених на неї повноважень;
 
   2) організовує роботу відповідної військової адміністрації та здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання військовою адміністрацією покладених на неї повноважень;
 
156. 3) призначає на посади та звільняє з посад посадових і службових осіб, інших працівників відповідної військової адміністрації;
 
   3) призначає на посади та звільняє з посад посадових і службових осіб, інших працівників відповідної військової адміністрації;
 
157. 4) є розпорядником бюджетних коштів;
 
   4) є розпорядником бюджетних коштів;
 
158. 5) представляє відповідну військову адміністрацію та територіальну громаду у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадянами;
 
   5) представляє відповідну військову адміністрацію та територіальну громаду у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадянами;
 
159. 6) звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади;
 
   6) звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади;
 
160. 7) укладає від імені територіальної громади, відповідної військової адміністрації договори згідно із законодавством;
 
   7) укладає від імені територіальної громади, відповідної військової адміністрації договори згідно із законодавством;
 
161. 8) видає накази та розпорядження у межах своїх повноважень, які мають таку ж юридичну силу, що і рішення відповідної ради (рад), при цьому проекти таких актів можуть не оприлюднюватися;
 
-76- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Пункт 8 частини четвертої статті 15 викласти в такій редакції:
"8) видає накази та розпорядження у межах своїх повноважень, які мають таку ж юридичну силу, що і рішення відповідної ради (рад). Накази, видані в межах повноважень місцевих рад, мають бути оприлюднені".
 
Враховано редакційно   8) видає накази та розпорядження у межах своїх повноважень, які мають таку ж юридичну силу, що і рішення відповідної ради (рад). Накази, видані в межах повноважень місцевих рад, мають бути оприлюднені, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
 
162. 9) веде особистий прийом громадян та забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та громадських об'єднань.
 
   9) веде особистий прийом громадян та забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та громадських об'єднань.
 
163. Стаття 16. Залучення військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану
 
   Стаття 16. Залучення військових формувань та правоохоронних органів до здійснення заходів правового режиму воєнного стану
 
164. 1. За рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію в установленому порядку указом Президента України, утворені відповідно до законів України військові формування залучаються разом із правоохоронними органами до вирішення завдань, пов'язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, згідно з їх призначенням та специфікою діяльності.
 
   1. За рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію в установленому порядку указом Президента України, утворені відповідно до законів України військові формування залучаються разом із правоохоронними органами до вирішення завдань, пов'язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, згідно з їх призначенням та специфікою діяльності.
 
165. Стаття 17. Сприяння діяльності військового командування та військових адміністрацій
 
   Стаття 17. Сприяння діяльності військового командування та військових адміністрацій
 
166. 1. Органи державної влади України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадські об'єднання, а також громадяни зобов'язані сприяти діяльності військового командування та військових адміністрацій у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на відповідній території.
 
   1. Органи державної влади України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадські об'єднання, а також громадяни зобов'язані сприяти діяльності військового командування та військових адміністрацій у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на відповідній території.
 
167. Стаття 18. Взаємодія військового командування та військових адміністрацій з органами державної влади в умовах воєнного стану
 
   Стаття 18. Взаємодія військового командування та військових адміністрацій з органами державної влади в умовах воєнного стану
 
168. 1. Порядок взаємодії військового командування та військових адміністрацій з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану, захисту безпеки громадян та інтересів держави, а також підпорядкування чи оперативного підпорядкування їм інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, або їх з'єднань, військових частин, установ та організацій визначається Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.
 
   1. Порядок взаємодії військового командування та військових адміністрацій з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану, захисту безпеки громадян та інтересів держави, а також підпорядкування чи оперативного підпорядкування їм інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, або їх з'єднань, військових частин, установ та організацій визначається Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.
 
169. Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
 
   Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
 
170. 1. В умовах воєнного стану забороняються:
 
   1. В умовах воєнного стану забороняються:
 
171. зміна Конституції України;
 
   зміна Конституції України;
 
172. зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
 
   зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
 
173. проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
 
   проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
 
174. проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
 
   проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
 
175. проведення страйків.
 
-77- Лінько Д.В.
В абзаці шостому частини першої статті 19 слова "проведення страйків" замінити словами "проведення страйків, масових зібрань та акцій".
 
Враховано   проведення страйків, масових зібрань та акцій.
2. Верховна Рада України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо чергові або позачергові вибори до відповідних органів мали бути проведені в період, на який було введено воєнний стан, приймає рішення про призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих виборів.
 
    -78- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Статтю 19 після частини першої доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Верховна Рада України приймає рішення про призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих виборів не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо чергові або позачергові вибори до відповідних органів мали бути проведені в період, на який було введено воєнний стан".
 
Враховано    
176. Стаття 20. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану
 
   Стаття 20. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану
 
177. 1. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначаються відповідно до Конституції України та цього Закону.
 
   1. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначаються відповідно до Конституції України та цього Закону.
 
178. 2. В умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачені частиною другою статті 64 Конституції України.
 
   2. В умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачені частиною другою статті 64 Конституції України.
 
179. 3. У процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний робочий час, врахування стану здоров'я особи тощо.
 
-79- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
Частину третю статті 20 після слів "врахування стану здоров'я особи тощо." доповнити реченням "На час залучення працюючої особи до виконання трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим договором за нею після закінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце (посада)".
 
Враховано   3. У процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний робочий час, врахування стану здоров'я особи тощо. На час залучення працюючої особи до виконання трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим договором за нею після закінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце (посада).
 
180. Стаття 21. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб іноземних держав в умовах воєнного стану
 
   Стаття 21. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб іноземних держав в умовах воєнного стану
 
181. 1. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, юридичних осіб іноземних держав в умовах воєнного стану визначається Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-80- Семенченко С.І.
Частину першу статті 21 викласти в такій редакції:
"1. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, юридичних осіб іноземних держав, які перебувають на території України під час дії воєнного стану, визначається Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
 
Враховано   1. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, юридичних осіб іноземних держав, які перебувають на території України під час дії воєнного стану, визначається Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
182. Стаття 22. Неприпустимість використання правового режиму воєнного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб
 
   Стаття 22. Неприпустимість використання правового режиму воєнного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб
 
183. 1. Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання. Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.
 
   1. Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання. Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.
 
184. Стаття 23. Відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану або повернення майна, що збереглося
 
   Стаття 23. Відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану або повернення майна, що збереглося
 
185. 1. Примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності, в умовах правового режиму воєнного стану, якщо не було здійснено попереднє повне відшкодування вартості такого майна, тягне за собою наступне повне відшкодування його вартості в порядку, визначеному законом.
 
   1. Примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності, в умовах правового режиму воєнного стану, якщо не було здійснено попереднє повне відшкодування вартості такого майна, тягне за собою наступне повне відшкодування його вартості в порядку, визначеному законом.
 
186. 2. Якщо майно, що було примусово відчужене у юридичних і фізичних осіб, після скасування правового режиму воєнного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати у судовому порядку повернення такого майна на умовах, визначених законом.
 
   2. Якщо майно, що було примусово відчужене у юридичних і фізичних осіб, після скасування правового режиму воєнного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати у судовому порядку повернення такого майна на умовах, визначених законом.
 
187. 3. Колишній власник майна, примусово відчуженого у зв'язку із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.
 
-81- Лінько Д.В.
У частині третій статті 23 слова "надання йому іншого майна, якщо це можливо" замінити словами "надання йому іншого рівноцінного майна або повноцінного відшкодування його вартості".
 
Відхилено   3. Колишній власник майна, примусово відчуженого у зв'язку із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.
 
188. Стаття 24. Інформування Генерального секретаря ООН та іноземних держав
 
   Стаття 24. Інформування Генерального секретаря ООН та іноземних держав
 
189. 1. Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права у разі введення воєнного стану негайно повідомляє через Генерального секретаря ООН державам, які беруть участь у цьому пакті, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.
 
   1. Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права у разі введення воєнного стану негайно повідомляє через Генерального секретаря ООН державам, які беруть участь у цьому пакті, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.
 
190. 2. У повідомленні зазначається також дата припинення дії відповідних відхилень від зобов'язань, передбачених Міжнародним пактом про громадянські та політичні права.
 
   2. У повідомленні зазначається також дата припинення дії відповідних відхилень від зобов'язань, передбачених Міжнародним пактом про громадянські та політичні права.
 
191. 3. Про зміни межі відхилень від зобов'язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права або строку дії обмежень прав і свобод та причин прийняття такого рішення Україна повідомляє Генерального секретаря ООН у порядку, визначеному частинами першою та другою цієї статті.
 
   3. Про зміни межі відхилень від зобов'язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права або строку дії обмежень прав і свобод та причин прийняття такого рішення Україна повідомляє Генерального секретаря ООН у порядку, визначеному частинами першою та другою цієї статті.
 
192. Стаття 25. Відповідальність за порушення правового режиму воєнного стану
 
   Стаття 25. Відповідальність за порушення правового режиму воєнного стану
 
193. 1. Особи, винні у порушенні вимог або невиконанні заходів правового режиму воєнного стану, притягаються до відповідальності згідно із законом.
 
   1. Особи, винні у порушенні вимог або невиконанні заходів правового режиму воєнного стану, притягаються до відповідальності згідно із законом.
 
194. Стаття 26. Правосуддя в умовах воєнного стану
 
   Стаття 26. Правосуддя в умовах воєнного стану
 
195. 1. Правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України.
 
   1. Правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України.
 
196. 2. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.
 
   2. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.
 
197. 3. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів.
 
   3. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів.
 
198. 4. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
 
   4. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
 
199. Стаття 27. Контроль за діяльністю військового командування, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
 
   Стаття 27. Контроль за діяльністю військового командування, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
 
200. 1. Контроль за діяльністю військового командування, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану здійснює Рада національної безпеки і оборони України.
 
-82- Сироїд О.І.
Пастух Т.Т.
У частині першій статті 27 після слів "органів виконавчої влади" перед словами "в умовах воєнного стану" виключити слова "та органів місцевого самоврядування".
 
Відхилено   1. Контроль за діяльністю військового командування, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану здійснює Рада національної безпеки і оборони України.
 
201. Стаття 28. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про правовий режим воєнного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 224; 2003 р., № 27, ст. 209; 2009 р., № 19, ст. 258; 2010 р., № 12, ст. 119; 2013 р., № 21, ст. 208, № 15, ст. 99; № 41, ст. 550; 2015 р., № 18, ст. 477).
3. Кабінету Міністрів України:
 
-83- Семенуха Р.С.
Данченко О.І.
Статтю 28 викласти в такій редакції:
"Стаття 28. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про правовий режим воєнного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 224; 2003 р., № 27, ст. 209; 2009 р., № 19, ст. 258; 2010 р., № 12, ст. 119; 2013 р., № 21, ст. 208, № 15, ст. 99; № 41, ст. 550; 2015 р., № 18, ст. 477).
3. Кабінету Міністрів України:
у тижневий строк після опублікування цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України від 17 травня 2012 року № 4765-VІ "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" у зв’язку з прийняттям цього Закону;
у місячний строк після опублікування цього Закону прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, та привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
у місячний строк після опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у відповідність із цим Законом їх нормативно-правових актів".
 
Враховано редакційно   Стаття 28. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про правовий режим воєнного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 224; 2003 р., № 27, ст. 209; 2009 р., № 19, ст. 258; 2010 р., № 12, ст. 119; 2013 р., № 21, ст. 208, № 15, ст. 99; № 41, ст. 550; 2015 р., № 18, ст. 477).
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" у зв’язку з прийняттям цього Закону;
 
    -84- Ленський О.О.
Абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
"Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом".
 
Враховано    
    -85- Мартовицький А.В.
Абзац перший частини третьої статті 28 викласти в такій редакції:
"Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом".
 
Відхилено    
202. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, та привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
 
   прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, та привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
 
203. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у відповідність із цим Законом їх нормативно-правових актів.

-86- Ленський О.О.
Доповнити частину третю новим абзацом четвертим такого змісту:
"затвердити штатний розпис, перелік посад у військових адміністраціях, порядок призначення на посаду та звільнення з посади начальника військової адміністрації, особливості діяльності військової адміністрації".
 
Відхилено   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у відповідність із цим Законом їх нормативно-правових актів.

    -87- Ленський О.О.
Доповнити частину третю новим абзацом п’ятим такого змісту:
"визначати механізм примусового відчуження власності і подальше відшкодування її вартості".
 
Враховано редакційно    
    -88- Ленський О.О.
Доповнити частину третю новим абзацом шостим такого змісту:
"затвердити типовий план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях".
 
Враховано редакційно