Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за підробними документами)
 
   Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за підробними документами
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" наступні зміни (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31, ст.263):
 
   1. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31– 32, ст. 263 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1. У статті 19:
 
   1) у статті 19:
у частині другій:
 
6. у абзаці 1 пункту 2 слова " (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)" виключити;
 
-1- Галасюк В.В.
Абзац другий пункту.1 проекту викласти в такій редакції:
" у абзаці 1 частини 2 слово "ксерокопію," виключити;"
 
Враховано   в абзаці першому слово "ксерокопію" виключити;
 
    -2- Ленський О.О.
У розділі І у частині першій у абзаці другому слова ", нотаріально засвідчену копію" виключити.
 
Враховано    
    -3- Мельничук І.І.
У частині першій розділу першого законопроекту внести такі зміни:
У абзаці другому законопроекту після слова "ксерокопію," слова "нотаріально засвідчену копію" виключити;
 
Враховано    
    -4- Пташник В.Ю.
Пункт перший викласти в наступній редакції:
"У статті 19:
у абзаці 1 пункту 2 слова " (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)" замінити словами " (нотаріально засвідчену копію)";
 
Враховано редакційно    
    -5- Продан О.П.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"1. У статті 19:
у абзаці 1 пункту 2 слова "ксерокопію," виключити;
 
Враховано    
    -6- Купрієнко О.В.
У редакції статті 19 абзац 1 пункту 2 доповнити реченням "Підписи посадових (уповноважених) осіб на цих документах підлягають обов’язковому нотаріально посвідченню.".
 
Відхилено    
    -7- Рибак І.П.
Абзац перший частини другої статті 19 Закону викласти у такій редакції:
"2. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.
 
Враховано редакційно    
    -8- Помазанов А.В.
Абзац перший частини 2 статті 19 Закону викласти в наступній редакції:
"2. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб з нотаріальним засвідченням справжності підписів та/або примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення."
 
Враховано редакційно    
    -9- Семенуха Р.С.
"1. У статті 19:
Абзаци перший та другий частини другої викласти у такій редакції:
2. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення. Справжність підписів осіб, які правомочні приймати рішення про зміну осіб, зазначених у цій частині, на документі, яким оформлено рішення уповноваженого органу управління такої юридичної особи про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти такі дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, має бути засвідчена нотаріально.
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв’язку зі зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників (учасників) та один з документів, передбачених частиною третьою статті 29 цього Закону. Справжність підписів осіб, які правомочні приймати рішення про внесення змін до установчих документів юридичної особи, на документі, яким оформлено рішення про зміну складу засновників (учасників) такої юридичної особи, має бути засвідчено нотаріально";
 
Враховано частково    
7. у абзаці 2 пункту 2 слова "або нотаріально засвідчену копію" виключити, після слів "цього Закону" доповнити словами "який залишається у реєстраційній справі.";
 
-10- Галасюк В.В.
Абзац третій пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
"в абзаці четвертому слова "місцезнаходження та/або" виключити;".
 
Враховано   в абзаці четвертому слова "місцезнаходження та/або" виключити;
 
    -11- Помазанов А.В.
абзац 2 частини 2 статті 19 залишити в редакції чинного закону
 
Враховано    
    -12- Купрієнко О.В.
У редакції статті 19 абзац 2 пункту 2 доповнити реченням "Підписи посадових (уповноважених) осіб на рішенні підлягають обов’язковому нотаріально посвідченню.".
 
Відхилено    
    -13- Ленський О.О.
Абзац третій виключити, а саме: "у абзаці 2 пункту 2 слова "або нотаріально засвідчену копію" виключити, після слів "цього Закону" доповнити словами "який залишається у реєстраційній справі.";
 
Враховано по суті   
    -14- Мельничук І.І.
У частині першій розділу першого законопроекту внести такі зміни:
У абзаці третьому законопроекту після слів "у абзаці 2 пункту 2" слова "слова "або нотаріально засвідчену копію"" виключити;
 
Враховано частково    
    -15- Пташник В.Ю.
Пункт перший викласти в наступній редакції:
"У статті 19:
у абзаці 2 пункту 2 після слів "цього Закону" доповнити словами "який залишається у реєстраційній справі.";
 
Відхилено    
    -16- Продан О.П.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"1. У статті 19:
абзац 2 пункту 2 після слів "цього Закону" доповнити словами "який залишається у реєстраційній справі.";
 
Відхилено    
    -17- Рибак І.П.
Абзац другий частини другої статті 19 Закону після слів "подає примірник оригіналу" доповнити словами "або нотаріально засвідчену копію".
 
Відхилено    
8. у пункті 3 слова " (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)" виключити;
 
-18- Семенуха Р.С.
Галасюк В.В.
Абзац четвертий пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
"у частині третій слово "ксерокопію," виключити".
 
Враховано   у частині третій слово "ксерокопію" виключити;
 
    -19- Пташник В.Ю.
Пункт перший викласти в наступній редакції:
"У статті 19:
у пункті 3 слова " (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)" замінити словами " (нотаріально засвідчену копію)";"
 
Враховано редакційно    
    -20- Мельничук І.І.
У частині першій розділу першого законопроекту внести такі зміни:
У абзаці четвертому законопроекту після слова "ксерокопію," слова "нотаріально засвідчену копію" виключити.
 
Враховано    
    -21- Продан О.П.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"1. У статті 19:
у пункті 3 слова "ксерокопію," виключити;
 
Враховано    
    -22- Рибак І.П.
Частину третю статті 19 Закону після слів "додатково подає примірник оригіналу" доповнити словами " (нотаріально засвідчену копію)"
 
Враховано редакційно    
    -23- Помазанов А.В.
Частину 3 статті 19 Закону викласти в наступній редакції:
"3. У разі якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, яким встановлено такі обмеження з нотаріальним засвідченням справжності підписів."
 
Відхилено    
9. пункт 4 доповнити реченням наступного змісту "Усі подані оригінали документів зберігаються у реєстраційній справі".
 
-24- Галасюк В.В.
В абзаці п’ятому п. 1 проекту слово "пункт" замінити словом "частина", а слова "оригінали документів" замінити словом "документи".
 
Враховано   частину четверту доповнити реченням такого змісту: "Усі подані документи зберігаються у реєстраційній справі"";
 
    -25- Помазанов А.В.
частину 4 статті 19 залишити в редакції чинного закону
 
Відхилено    
    -26- Мельничук І.І.
Абзац п’ятий частини першої розділу першого законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -27- Продан О.П.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"1. У статті 19:
пункт 4 доповнити реченням наступного змісту "Усі подані оригінали документів (нотаріально засвідчені копії) зберігаються у реєстраційній справі".
 
Враховано редакційно    
10. 2. У абзаці 3 пункту 1 та абзаці 1 пункту 3 статті 29 слова " (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)" виключити.
 
-28- Галасюк В.В.
П.2 проекту викласти у такій редакції:
"2. У абзаці третьому частини 1 та абзаці першому частини 3 статті 29 слово "ксерокопію," виключити.".
 
Враховано   2) у статті 29:
в абзаці третьому частини першої слово "ксерокопію" виключити;
в абзаці першому частини третьої слово "ксерокопія" виключити;
 
    -29- Пташник В.Ю.
У абзаці 3 пункту 1 та абзаці 1 пункту 3 статті 29 слова " (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)" замінити словами " (нотаріально засвідчену копію)".
 
Враховано    
    -30- Семенуха Р.С.
Пункт 2 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"2. У статті 29:
Абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
"примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів. Справжність підписів осіб, які правомочні приймати рішення про внесення змін до установчих документів юридичної особи, на документі, яким оформлено рішення уповноваженого органу управління такої юридичної особи про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи, має бути засвідчена нотаріально. Документ що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів";
В абзаці першому частини третьої слово "ксерокопія," виключити".
 
Враховано частково    
    -31- Рибак І.П.
Абзац третій пункту 1 статті 29 Закону після слів "примірник оригіналу" доповнити словами " (нотаріально засвідчену копію)".
Абзац перший частини третьої статті 29 Закону після слів "додатково подається примірник оригіналу" доповнити словами " (нотаріально засвідчена копія)".
 
Враховано редакційно    
    -32- Помазанов А.В.
У абзаці 3 частини першій статті 29 залишити редакцію чинного закону
Абзаці 1 частини 3 статті 29 викласти в наступній редакції:
"3. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається один з документів, який засвідчує перехід частки корпоративних прав, з нотаріальним засвідченням справжності підписів:"
 
Відхилено    
    -33- Продан О.П.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"2. У абзаці 3 пункту 1 та абзаці 1 пункту 3 статті 29 слова "ксерокопію," виключити".
 
Враховано    
    -34- Мельничук І.І.
У частині другій розділу першого законопроекту після слова "ксерокопію," слова "нотаріально засвідчену копію" виключити.
 
Враховано    
11. 3. У пункті 1 статті 45 після слів "місця її проживання" доповнити словами "зміни виду діяльності фізичної особи-підприємця,".
 
-35- Галасюк В.В.
П.3 проекту викласти у такій редакції:
"3) частину першу статті 45 викласти в наступній редакції:
1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, виду діяльності фізичної особи-підприємця реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України, набирають чинності з дня їх державної реєстрації."
 
Враховано   3) частину першу статті 45 викласти в такій редакції:
"1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, виду діяльності фізичної особи-підприємця, реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта громадянина України (або паспортного документа іноземця), який через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідні державні органи і має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України, набирають чинності з дня їх державної реєстрації".
 
    -36- Семенуха Р.С.
У пункті 3 розділу І проекту Закону слова та цифри "у пункті 1 статті 45" замінити словами "у частині першій статті 45".
 
Враховано    
    -37- Ленський О.О.
Частину третю виключити, а саме:
"3. У пункті 1 статті 45 після слів "місця її проживання" доповнити словами "зміну виду діяльності фізичної особи-підприємця,".
 
Відхилено    
    -38- Рибак І.П.
Частину першу статті 45 Закону викласти у такій редакції:
"1. Зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, зміну виду діяльності фізичної особи-підприємця, реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідні державні органи і має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України, а також зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця, що є громадянином іноземної держави та надає відповідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру, набирають чинності з дня їх державної реєстрації.
 
Враховано редакційно    
    -39- Мельничук І.І.
Частину третю розділу першого виключити.
 
Відхилено    
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування
 
-40- Галасюк В.В.
Розділ ІІ проекту Закону викласти у такій редакції:
"ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.".
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -41- Семенуха Р.С.
Розділ ІІ проекту Закону викласти у такій редакції:
"ІІ. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування".
 
Відхилено    
13. Голова
Верховної Ради України

   Голова
Верховної Ради України