Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


про внесення змін до Закону України до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами» (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами
 
   Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію України та постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Внести до розділу XX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
-1- Южаніна Н.П.
Текст та структуру законопроекту привести до вимог законопроектної техніки
 
Враховано   І. Внести до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
    -2- Острікова Т.Г.
У першому абзаці розділу І слова «Прикінцеві положення» замінити словами «Перехідні положення».
 
Враховано    
5. 1. підрозділ 2 доповнити пунктом 33 такого змісту:
 
   1. Підрозділ 2 доповнити пунктом 39 такого змісту:
 
6. «33. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 00 згідно з УКТ ЗЕД».
 
-3- Южаніна Н.П.
В абзаці другому пункту 1 розділу Ізаконопроекту слова «транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 00 згідно з УКТ ЗЕД» замінити словами «транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, що класифікуються у товарній підпозиції 8703 90 згідно з УКТ ЗЕД».
 
Враховано   «39. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, що класифікуються у товарній підпозиції 8703 90 згідно з УКТ ЗЕД».
 
    -4- Галасюк В.В.
Частину першу Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«1. підрозділ 2 доповнити новим пунктом 39 такого змісту:
«39. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість:
операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 00 згідно з УКТ ЗЕД;
операції з постачання послуг з перевезення пасажирів на таксі, оснащеного виключно електричним двигуном, а також надання пасажирського транспорту в оренду (лізинг, прокат, перевезень на замовлення), у разі, якщо такі колісні транспортні засоби оснащені виключно електричним двигуном.».
 
Відхилено    
    -5- Кобцев М.В.
Пункт перший Розділу І проекту Закону виключити
 
Відхилено    
    -6- Денісова Л.Л.
Частину 1 виключити
 
Відхилено    
7. 2. підрозділ 5 доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
 
   2. Підрозділ 5 доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
 
8. «4-2. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 00згідно з УКТ ЗЕД».
 
-7- Южаніна Н.П.
В абзаці другому пункту 2 розділу Ізаконопроекту слова «транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 00 згідно з УКТ ЗЕД» замінити словами «транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, що класифікуються у товарній підпозиції 8703 90 згідно з УКТ ЗЕД».
 
Враховано   «4-2. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування акцизним податком операції із ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, що класифікуються у товарній підпозиції 8703 90 згідно з УКТ ЗЕД».
 
    -8- Кобцев М.В.
У абзаці другому пункту другого Розділу І проекту закону:
1) слова «до 1 січня 2020 року» замінити словами «до 1 січня 2017 року»;
2) після слів «що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 00» додати слова « (тільки для легкових автомобілів та вантажопасажирських автомобілів-фургонів)».
 
Відхилено    
    -9- Денісова Л.Л.
У абзаці другому частини 2 після слів «територію України» доповнити словами «нових», після слова «оснащених» доповнити словами «тільки», після слів «УКТ ЗЕД» доповнити словами «а також акумуляторів для використання в електромобілях, що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 00згідно з УКТ ЗЕД».
 
Враховано    
9. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
10. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-10- Южаніна Н.П.
Острікова Т.Г.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
 
11. 2. Кабінету Міністрів України:
 
-11- Южаніна Н.П.
В абзаці першому пункту 2 розділу ІІ законопроекту слово «двомісячний» замінити словом «місячний».
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
 
12. протягом двох місяців із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
13. у трьохмісячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити Концепцію розвитку транспорту, обладнаного електричними двигунами та інфраструктури для його функціонування, в якій зокрема, передбачити механізм запровадження пільгових умов щодо ввезення елементів живлення до такого виду транспорту та обладнання для його інфраструктури.

-12- Южаніна Н.П.
У пункті 3 розділу ІІ законопроекту слова «в якій зокрема, передбачити механізм запровадження пільгових умов щодо ввезення елементів живлення до такого виду транспорту та обладнання для його інфраструктури» замінити словами «налагодження виробництва в Україні елементів живлення до такого виду транспорту та обладнання для його інфраструктури».
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити Концепцію розвитку транспорту, обладнаного електричними двигунами та інфраструктури для його функціонування, налагодження виробництва в Україні елементів живлення до такого виду транспорту та обладнання для його інфраструктури.