Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України '' Про засади запобігання і протидії корупції '' (щодо декларантів, що перебувають на військовій службі) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (щодо декларантів, що перебувають на військовій службі)
 
-1- Король В.М.
Назву Закону викласти в такій редакції:
«Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (щодо відтермінування подання декларації окремими категоріями декларантів)
 
Відхилено   Про внесення змін до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо декларантів, які перебувають на військовій службі
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести такі зміни до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404; 2013 р., № 2, ст. 4, № 33, ст. 435; 2014 р., № 10, ст. 119, № 11, ст. 132, № 12, ст. 178, ст. 183, № 20-21, ст. 712, № 22, ст. 816, № 28, ст. 937, № 29, ст. 942; із змінами, внесеними Законом України від 12 серпня 2014 року № 1634-VІІ):
 
   1. Внести до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404; 2013 р., № 2, ст. 4, № 33, ст. 435; 2014 р., № 10, ст. 119, № 11, ст. 132, № 12, ст. 178, ст. 183, № 20-21, ст. 712, № 22, ст. 816, № 28, ст. 937, № 29, ст. 942, № 39, ст. 2010) такі зміни:
 
5. 1. Частину першу статті 12 доповнити новим абзацом наступного змісту:
 
   1) частину першу статті 12 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
6. «Суб'єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік у зв’язку із мобілізацією відповідно до указів Президента України з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України, подають таку декларацію за звітний рік протягом 30 робочих днів з моменту повернення до місця роботи (служби) чи місця здійснення повноважень депутата місцевої ради»;
 
-2- Мельничук І.І.
Абзац 2 пункту 1 розділу 1 викласти у такій редакції:
«Суб'єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік у зв’язку із мобілізацією відповідно до указів Президента України з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України, подають таку декларацію за звітний рік протягом 30 робочих днів з моменту закінчення суб’єктом декларування проходження військової служби, визначеного частиною 2 статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" або з моменту його переходу на військову службу за контрактом».
 
Враховано   «Суб'єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік у зв’язку з мобілізацією відповідно до указів Президента України з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України, подають таку декларацію за звітний рік протягом 30 робочих днів із дня закінчення суб’єктом декларування проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", або з дня його переходу на військову службу за контрактом»;
 
    -3- Ленський О.О.
Абзац 2 пункту 1 розділу 1 викласти у такій редакції:
«Суб’єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік у зв’язку із мобілізацією відповідно до указів Президента України подають таку декларацію за звітний період протягом 30 робочих днів з моменту закінчення суб’єктом декларування проходження військової служби або його переходу на військову службу за контрактом чи місця здійснення повноважень депутата місцевої ради»;
 
Відхилено    
7. 2. Доповнити примітку Додатку до Закону новим пунктом наступного змісту:
 
-4- Король В.М.
Абзац 2 пункту 1 розділу 1 викласти у такій редакції:
«Суб'єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік у зв’язку із мобілізацією, перебуванням на стаціонарному лікуванні, застосуванням до них покарання у вигляді обмеження волі на певний строк, або щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чи тримання під вартою, подають декларацію за звітний рік протягом 30 робочих днів з дня припинення зазначених у цьому абзаці обставин, які унеможливлювали подання декларації»
 
Відхилено   2) примітку до форми декларації, що додається до Закону доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
8. «14. У випадку, коли суб'єкт декларування не може одержати інформацію про майно, доходи, видатки та зобов'язанні фінансового характеру члена сім'ї, який мобілізований відповідно до указів Президента України з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України, декларація за 2014 рік заповнюється без врахування інформації, яка невідома суб'єкту декларування. У такому випадку суб'єкт декларування разом із декларацією подає пояснювальну записку довільної форми, у якій перелічує, які саме позиції декларації не заповнені у декларації, та вказує причини їх не заповнення. Суб'єкт декларування зобов'язаний подати уточнену декларацію за 2014 рік не пізніше 30 робочих днів з моменту усунення обставин, які перешкоджали йому одержати необхідні дані».
 
-5- Мельничук І.І.
в абзаці 2 пункту 2 розділу 1 виключити слова: «з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України»
 
Враховано   «14. У разі якщо суб'єкт декларування не може одержати інформацію про майно, доходи, видатки та зобов’язання фінансового характеру члена сім'ї, якого мобілізовано відповідно до указу Президента, декларація за 2014 рік заповнюється без урахування інформації, невідомої суб'єкту декларування. У такому разі суб'єкт декларування разом із декларацією подає пояснювальну записку довільної форми, в якій зазначає, які саме позиції декларації не заповнені, та пояснює причини їх незаповнення. Суб'єкт декларування зобов'язаний подати уточнену декларацію за 2014 рік не пізніше 30 робочих днів з моменту усунення обставин, які перешкоджали йому одержати необхідні дані».
 
    -6- Ленський О.О.
В абзац 2 пункту 2 розділу 1 виключити слова: «з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України»
 
Відхилено    
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-7- Король В.М.
Абзац 2 пункту 2 розділу 1 викласти в такій редакції: «У випадку, коли суб'єкт декларування не може одержати інформацію про майно, доходи, видатки та зобов'язанні фінансового характеру члена сім'ї, який мобілізований, перебуває на стаціонарному лікуванні, застосуванням до них покарання у вигляді обмеження волі на певний строк, або щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чи тримання під вартою, декларація за 2014 рік заповнюється без врахування інформації, яка невідома суб’єкту декларування. У такому випадку суб’єкт декларуванні разом із декларацією подає пояснювальну записку довільної форми, у якій перелічує, які саме позиції декларації не заповнення у декларації, та вказує причини їх не заповнення. Суб’єкт декларування зобов’язаний подати уточнену декларацію за 2014 рік не пізніше 30 робочих днів з моменту усунення обставин, які перешкоджали йому одержати необхідні дані.»
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.