Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


про внесення змін до Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" (щодо механізмів впливу на підприємства-боржники) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна»
 
   Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна»
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 77) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 77) такі зміни:
 
5. 1) доповнити статтю 1 частиною такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
 
6. «Дія мораторію, встановлена частиною першою цієї статті, не поширюється на застосування примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.»;
 
-1- Пункт 1) частини першої проекту після слів «примусової реалізації майна» доповнити словами « (за виключенням майна, що відповідно до законодавства не підлягає приватизації)»
 
Враховано   «Дія мораторію, встановлена частиною першою цієї статті, не поширюється на застосування примусової реалізації майна (за виключенням майна підприємств, що відповідно до законодавства не підлягає приватизації) для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії»;
 
    -2- Тимошенко Ю.В.
Пункт 1 частини першої законопроекту викласти в такій редакції:
1) доповнити статтю 1 частиною такого змісту:
"Дія мораторію, встановлена частиною першою цієї статті, не поширюється на застосування примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії, крім майна підприємств, що визначені частинами другою і четвертою статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, підприємств, яким не відшкодовано з бюджету різницю в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, та об'єктів житлового фонду, освіти, охорони здоров'я, соціально-культурного призначення."
 
Враховано частково    
    -3- Мартовицький А.В.
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту доповнити третім абзацом наступного змісту:
«Заборгованість державного та/або місцевого бюджетів та заборгованість підприємств, установ та організацій, державної та комунальної форми власності, за спожиту електричну та/або теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води перед енергопостачальними та теплопостачальними організаціями враховується як зменшення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами за спожитий для виробництва теплової та/або електричної енергії природний газ з наданням права вимоги такої заборгованості Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» та її дочірнім підприємствам. До стягнення зазначеної заборгованості Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами до енергопостачальних і теплопостачальних організацій не може бути застосовано примусова реалізація майна для погашення заборгованості за спожитий такими підприємствами природний газ.».
 
Відхилено    
    -4- Левченко Ю.В.
Пункт 1 частини 1 Законопроекту після слів «застосування примусової реалізації майна» доповнити словами «державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить менше 50 відсотків».
 
Відхилено    
    -5- Войціцька В.М.
Частину першу статті 1 після слів «примусової реалізації майна» доповнити словами: «за винятком майна, що забезпечує повний технологічний цикл виробництва, та майна підприємств, що визначені частинами другою і четвертою статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», далі - за текстом.
Частину першу статті 1 після слів « на підставі ліцензії» доповнити реченням: «Примусова реалізація майна таких підприємств здійснюється із залученням органу, уповноваженого управляти державним майном та центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого належить сфера діяльності підприємства, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково    
7. 2) у тексті Закону слова «статутні фонди» в усіх відмінках замінити словами «статутні капітали» у відповідному відмінку.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-6- Войціцька В.М.
Доповнити статтю 2 законопроекту абзацом в наступній редакції: «Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити порядок забезпечення відкритої та законної процедури примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», розробити і подати на розгляд Верховної Ради України відповідні зміни до законодавства».
 
Відхилено   2) у тексті Закону слова «статутні фонди» в усіх відмінках замінити словами «статутні капітали» у відповідному відмінку.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.