Кількість абзаців - 781 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) абзац перший частини першої статті 166-5 після слів "нормативно-правових актів Національного банку України" доповнити словами і цифрами ", за винятком порушень, зазначених у статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність";
 
-1- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
підпункт 1 пункту 1 видалити
 
Відхилено   1) абзац перший частини першої статті 166-5 після слів "нормативно-правових актів Національного банку України" доповнити словами і цифрами ", за винятком порушень, зазначених у статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність";
 
    -2- Гуляєв В.О.
У статті 166-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення речення: "за винятком порушень, зазначених у статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" замінити наступним реченням : "за винятком порушень, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку через непримусові заходи впливу:
письмове застереження;
укладення письмової угоди з банком;
скликання загальних зборів учасників, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку.
та примусові заходи впливу які застосовуються банками шляхом видачі розпорядження:
щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь якій іншій формі;
про встановлення для банку підвищених економічних нормативів;
про підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами;
щодо обмеження, зупинення чи припинення виконання окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику;
про заборону надавати банкові кредити;
щодо накладання штрафів на банки та на їхніх керівників;
про тимчасову (до усунення порушення) заборону власникові істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій у разі грубого чи систематичного порушення ним вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" або нормативно правових актів НБУ;
про тимчасове (до усунення порушення) відсторонення посадової особи банку від посади в разі грубого чи систематичного порушення нею вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" або нормативно правових актів НБУ; щодо примусової реорганізації банку;
про призначення тимчасової адміністрації;
а також відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку."
і далі за текстом:
 
Відхилено    
    -3- Ленський О.О.
У частині першій пункт 1) викласти у такій редакції:
"1) абзац перший частини першої статті 166-5 після слів "нормативно-правових актів Національного банку України" доповнити словами ", за винятком порушень такими особами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до законодавства України або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи";
 
Відхилено    
7. 2) частину другу статті 234-3 після слів "та їх заступники" доповнити словами ", уповноважені правлінням Національного банку України керівники структурних підрозділів Національного банку України та їх заступники, які забезпечують виконання функцій Національного банку України з нагляду (оверсайту), контролю".
 
   2) частину другу статті 234-3 після слів "та їх заступники" доповнити словами ", уповноважені правлінням Національного банку України керівники структурних підрозділів Національного банку України та їх заступники, які забезпечують виконання функцій Національного банку України з нагляду (оверсайту), контролю".
 
8. 2. У статті 67 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
 
   2. У статті 67 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
 
9. 1) абзац п’ятий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
   1) абзац п’ятий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
10. "здійснювати органами державної влади, органами місцевого самоврядування та/або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб покладені на них згідно із законодавством повноваження.";
 
   "здійснювати органами державної влади, органами місцевого самоврядування та/або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб покладені на них згідно із законодавством повноваження.";
 
11. 2) доповнити статтю після частини п’ятої новими частинами такого змісту:
 
   2) доповнити статтю після частини п’ятої новими частинами такого змісту:
 
12. "Не допускається забезпечення позову у справах, відповідачем у яких є неплатоспроможний банк або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб шляхом:
 
-4- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
В Підпункті 2) пункту 2 розділу І законопроекту 2-4 абзаци виключити.
 
Відхилено Необхідно зупинити практику блокування виконання ФГВФО своїх функцій щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку з боку акціонерів, кредиторів та боржників неплатоспроможних банків  "Не допускається забезпечення позову у справах, відповідачем у яких є неплатоспроможний банк або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб шляхом:
 
13. накладення арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві;
 
   накладення арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві;
 
14. заборони відповідачеві вчиняти певні дії.
 
   заборони відповідачеві вчиняти певні дії.
 
15. Майно або грошові суми неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дати віднесення його до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому або перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в установленому законодавством порядку, з письмовим повідомленням особи, в інтересах якої арешт було накладено, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту.".
 
-5- Поляков М.А.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дати віднесення його до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому, перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, в установленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку, з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої арешт було накладено. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту."
 
Враховано   Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дати віднесення його до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому або перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, в установленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку, з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої арешт було накладено. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту.
 
    -6- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
абзац 5 підпункту 2 пункту 2 видалити.
 
Відхилено акладення арешту на активи клієнтів банку не дозволяє їх передати приймаючому або перехідному банку, що, в деяких випадках, унеможливлює виведення неплатоспроможного банку з ринку та не сприятиме захисту прав вкладників та інших кредиторів банку   
    -7- Демчак Р.Є.
Абзац 5 підпункту 2 пункту 2 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт або обтяження до дати віднесення його до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому, перехідному банку утвореному Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої арешт або обтяження було накладено та/або орган, який відповідно до закону був наділений повноваженнями накладати арешт на таке майно або обтяжувати таке майно. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту."
 
Враховано частково У разі наявності на кінець процедури ліквідації банку залишків активів, які можуть генерувати доходи або мати інтерес третіх осіб, такі активи мають бути передані спеціалізованій установі для подальшого розрахунку з кредиторами банку, що ліквідувався.   
16. У зв’язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно частинами восьмою - десятою.
 
-8- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
В абзаці шостому підпункту 2) пункту 2 розділу І законопроекту слова "восьмою – десятою" замінити словами "сьомою – дев’ятою".
 
Відхилено Нумерація є вірною     
17. 3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
   3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
18. 1) доповнити Кодекс статтями 220 і 220-1 такого змісту:
 
-9- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
підпункт 1 пункту 3 видалити
 
Відхилено ерівники та службові особи банку повинні нести реальну відповідальність за дії (бездіяльність), що призвели до унеможливлення здійснення ФГВФО виплат відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможних банків  1) доповнити Кодекс статтями 220-1 і 220-2 такого змісту:
 
    -10- Ленський О.О.
В абзаці першому частини третьої пункту 1 цифри "220 і 220-1" замінити на "220-1 і 220-2".
 
Враховано    
19. "Стаття 220. Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності
 
-11- Ленський О.О.
В абзаці другому частини третьої пункту 1 цифру "220" замінити на "220-1".
 
Враховано   "Стаття 220-1. Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності
 
20. 1. Внесення керівниками або службовими особами банку в базу даних про вкладників завідомо неправдивих відомостей -
 
-12- Ленський О.О.
У абзаці третьому частини третьої пункту 1 слова "керівниками або службовими особами банку" замінити на "керівниками або іншими службовими особами банку" і далі за текстом у відповідних відмінках.
 
Враховано   1. Внесення "керівниками або іншими службовими особами банку в базу даних про вкладників завідомо неправдивих відомостей -
 
21. карається штрафом у розмірі від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   карається штрафом у розмірі від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
22. 2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, -
 
-13- Демчак Р.Є.
в частині 2 статті 220 підпункту 1 пункту 3 Розділу 1 законопроекту після слів "ті самі діяння" слово "вчинені" замінити на "вчинені повторно або";
 
Враховано   2. Ті самі діяння, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
 
23. караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
24. 3. Внесення керівниками або службовими особами банку у звітність, яка подається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, завідомо неправдивих відомостей -
 
-14- Ленський О.О.
абзац сьомий-восьмий частини третьої пункту 1 виключити.
Частину четверту вважати частиною третьою відповідно.
 
Відхилено Необхідно запровадити реальну відповідальність керівників та інших службових осіб банку за подання недостовірної звітності, оскільки ФГВФО використовує її дані для розрахунку своєї фінансової стійкості та прогнозу розміру коштів, які необхідні для здійснення виплат відшкодування вкладникам.  3. Внесення керівниками або іншими службовими особами банку у звітність, яка подається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, завідомо неправдивих відомостей -
 
25. карається штрафом у розмірі від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   карається штрафом у розмірі від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
26. 4. Умисне пошкодження (знищення) керівниками або службовими особами банку бази даних про вкладників та/або вчинення діянь, що унеможливлюють ідентифікацію вкладника за інформацією, наявною у базі даних про вкладників, та/або вчинення дій, наслідком яких є незаконне збільшення суми витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пов’язаних з виведенням банку з ринку, та/або унеможливлюють початок здійснення виплат коштів вкладникам неплатоспроможного банку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", -
 
-15- Ленський О.О.
- в абзаці дев’ятому слова "пошкодження (знищення)" замінити словами "пошкодження чи знищення".
 
Враховано   4. Умисне пошкодження або знищення керівниками або іншими службовими особами банку бази даних про вкладників та/або вчинення діянь, що унеможливлюють ідентифікацію вкладника за інформацією, наявною у базі даних про вкладників, та/або вчинення дій, наслідком яких є незаконне збільшення суми витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пов’язаних з виведенням банку з ринку, та/або унеможливлюють початок здійснення виплат коштів вкладникам неплатоспроможного банку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", -
 
27. карається позбавленням волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
-16- Демчак Р.Є.
абзаці 2 частинb 4 статті 220 підпункту 1 пункту 3 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"карається позбавленням волі на строк до чотирьох років з обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років."
 
Враховано   карається позбавленням волі на строк до чотирьох років з обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років.
 
28. Стаття 220-1. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації
 
-17- Ленський О.О.
В абзаці одинадцятому частини третьої пункту 1 цифру "220-1" замінити на "220-2" та викласти у такій редакції:
"Стаття 220-2. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації та приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи."
 
Враховано   Стаття 220-2. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації та приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи
 
29. 1. Внесення змін до документів та/або реєстрів бухгалтерського обліку та (або) внесення у звітність фінансової установи завідомо неповних або недостовірних відомостей про угоди, зобов’язання, майно установи, в тому числі про те, що перебуває в довірчому управлінні, чи про фінансовий стан установи, чи підтвердження такої інформації, надання такої інформації Національному банку України, опублікування чи розкриття такої інформації в порядку, визначеному законодавством України, якщо ці дії вчинені з метою приховування ознак банкрутства чи стійкої фінансової неспроможності або підстав для обов’язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії та/або визнання її неплатоспроможною, -
 
   1. Внесення змін до документів та/або реєстрів бухгалтерського обліку та (або) внесення у звітність фінансової установи завідомо неповних або недостовірних відомостей про угоди, зобов’язання, майно установи, в тому числі про те, що перебуває в довірчому управлінні, чи про фінансовий стан установи, чи підтвердження такої інформації, надання такої інформації Національному банку України, опублікування чи розкриття такої інформації в порядку, визначеному законодавством України, якщо ці дії вчинені з метою приховування ознак банкрутства чи стійкої фінансової неспроможності або підстав для обов’язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії та/або визнання її неплатоспроможною, -
 
30. карається штрафом у розмірі від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.";
 
-18- Демчак Р.Є.
абзац 2 частини 1 Статті 220-1 Кримінального кодексу України підпункту 1 пункту 3 Розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
"карається штрафом у розмірі від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років"
 
Враховано   карається штрафом у розмірі від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років.
 
    -19- Пташник В.Ю.
Частину 1 статті 3 викласти в наступній редакції:
") доповнити Кодекс статтями 220-1 і 220-2 такого змісту:
"Стаття 220-1. Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності
1. Внесення в базу даних про вкладників завідомо неправдивих відомостей, вчинене працівником банку, що має доступ до такої бази, —
карається штрафом у розмірі від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, які є власністю винної особи та були використані для внесення завідомо неправдивих відомостей.
2. Те саме діяння, вчинене за попередньою змовою групою осіб, —
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, які є власністю винної особи та були використані для внесення завідомо неправдивих відомостей.
3. Внесення службовою особою банку у звітність, яка подається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, завідомо неправдивих відомостей —
карається штрафом у розмірі від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Умисне пошкодження (знищення) бази даних про вкладників, вчинене працівником банку, який має доступ до такої бази, або вчинення такою особою чи службовою особою банку іншого діяння, яке призвело до неможливості ідентифікації вкладника за інформацією, наявною у базі даних про вкладників, або незаконного збільшення суми витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пов’язаних з виведенням банку з ринку, або неможливості здійснення виплат коштів вкладникам неплатоспроможного банку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", чи спричинило іншу істотну шкоду охоронюваним законом правам або інтересам окремих осіб, державним чи громадським інтересам—
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, які є власністю винної особи та були використані для пошкодження (знищення) бази даних про вкладників.
Стаття 220-2. Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації
Внесення змін до документів або реєстрів бухгалтерського обліку або внесення у звітність фінансової установи завідомо неповних або недостовірних відомостей про угоди, зобов’язання, майно установи, в тому числі про те, що перебуває в довірчому управлінні, чи про фінансовий стан установи, чи підтвердження такої інформації, надання такої інформації Національному банку України, опублікування чи розкриття такої інформації в порядку, визначеному законодавством України, якщо ці дії вчинені з метою приховування ознак банкрутства чи стійкої фінансової неспроможності або підстав для обов’язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії або визнання її неплатоспроможною, —
карається штрафом у розмірі від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років."
 
Відхилено Оскільки базу даних про вкладників веде працівник банку і всі технічні засоби належать банку, норма щодо конфіскації програмних та технічних засобів є непрацюючою   
31. 2) частину першу статті 365-2 після слова "оцінювачем" доповнити словами ", уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".
 
-20- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
у підпункті 2 пункту 3 після слів "уповноваженою особою" доповнити словами " та/або посадовою особою"
 
Враховано   2) у частині першій статті 365-2:
після слова "оцінювачем" доповнити словами ", уповноваженою особою та/або посадовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";
абзац другий викласти в такій редакції:
"карається обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років та зі спеціальною конфіскацією";
 
    -21- Пташник В.Ю.
Частину 2 статті 3 виключити;
 
Відхилено Норма встановлює додаткову відповідальність уповноваженої особи ФГВФО   
    -22- Демчак Р.Є.
Підпункт 2 пункту 3 Розділу 1 законопроекту доповнити частиною такого змісту:
"в абзаці другому частини першої статті 365-2 Кримінального кодексу України:
слова "арештом на строк до шести місяців або" виключити;
після слів "чи займатися певною діяльністю на строк до" слово "трьох" замінити на слово "десяти".
 
Враховано    
32. 4. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144):
 
-23- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
пункт 4 видалити
 
Враховано по суті Акціонери банку повинні нести реальну відповідальність перед кредиторами банку, які недоотримали свої кошти у зв’язку із діями або бездіяльністю акціонерів  4. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144):
 
33. 1) частину другу статті 80 після слів "належних їм акцій" доповнити словами ", крім акціонерів банків, які відповідають за зобов’язаннями банку відповідно до закону";
 
-24- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Підпункт 1) пункту 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано по суті  1) частину другу статті 80 після слів "належних їм акцій" доповнити словами "крім випадків, визначених законом";
 
34. 2) частину другу статті 250 після слів "Податковим кодексом України" доповнити словами ", Законом України "Про банки і банківську діяльність".
 
   2) частину другу статті 250 після слів "Податковим кодексом України" доповнити словами ", Законом України "Про банки і банківську діяльність".
 
35. 5. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356):
 
-25- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Пункт 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено кціонери банку повинні нести реальну відповідальність перед кредиторами банку, які недоотримали свої кошти у зв’язку із діями або бездіяльністю акціонерів  5. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356):
 
36. 1) абзац другий частини другої статті 152 після слів "належних їм акцій" доповнити словами " (крім акціонерів банку, які відповідають за зобов’язаннями банку відповідно до закону)";
 
-26- Поляков М.А.
Підпункт 1 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"1) друге речення абзацу першого частини другої статті 152 після слів "що їм належать" доповнити словами " (крім випадків, установлених законом)";
 
Враховано   1) друге речення абзацу першого частини другої статті 152 після слів "що їм належать" доповнити словами " (крім випадків, установлених законом)";
 
    -27- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
підпункт 1 пункту 5 видалити
 
Відхилено кціонери банку повинні нести реальну відповідальність перед кредиторами банку, які недоотримали свої кошти у зв’язку із діями або бездіяльністю акціонерів   
37. 2) частину першу статті 577 після слова "посвідченню" доповнити словами ", крім випадків, установлених законом";
 
-28- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
підпункт 2 пункту 5 видалити
 
Відхилено У "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" вже передбачена непотрібність посвідчення договорів застави. Крім того, посвідчення перехідним або приймаючим банком договорів застави призведе до затягування процесу виведення неплатоспроможних банків з ринку та значних необґрунтованих витрат для таких банків  2) частину першу статті 577 після слова "посвідченню" доповнити словами ", крім випадків, установлених законом";
 
38. 3) частину першу статті 585 після слова "посвідчення" доповнити словами ", крім випадків, установлених законом";
 
-29- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
підпункт 3 пункту 5 видалити
 
Відхилено У "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" вже передбачена непотрібність посвідчення договорів застави. Крім того, посвідчення перехідним або приймаючим банком договорів застави призведе до затягування процесу виведення неплатоспроможних банків з ринку та значних необґрунтованих витрат для таких банків  3) частину першу статті 585 після слова "посвідчення" доповнити словами ", крім випадків, установлених законом";
 
39. 4) статтю 598 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-30- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
підпункт 4 пункту 5 видалити
 
Відхилено З метою забезпечення унеможливлення виведення активів неплатоспроможних банків та формування ліквідаційної маси у максимальному розмірі, необхідно заборонити вчинення певних дій, що також передбачено ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"  4) статтю 598 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
40. "4. Законом можуть бути встановлені випадки, коли припинення зобов’язань на певних підставах не допускається.";
 
   "4. Законом можуть бути встановлені випадки, коли припинення зобов’язань на певних підставах не допускається.";
 
41. 5) частину першу статті 602 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
-31- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
Підпункт 5 пункту 5 викласти в наступній редакції "перше речення частини 1 статті 602 на початку доповнити словами "Крім випадків, передбачених законом,"
 
Враховано частково Концептуальні зміни, які потребують окремого обговорення  5) у частині першій статті 602:
перше речення частини першої доповнити словами "Крім випадків, установлених законом";
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
42. "4-1) за зобов’язаннями, стороною яких є неплатоспроможний банк; ".
 
-32- Кривенко В.В.
Пункт 4-1) статті 602 Цивільного кодексу України, викласти в такій редакції:
"за зобов'язаннями, стороною яких є неплатоспроможний банк, крім випадків, установлених законом; ".
 
Враховано   "4-1) за зобов'язаннями, стороною яких є неплатоспроможний банк, крім випадків, установлених законом";
 
    -33- Демчак Р.Є.
абзац 2 підпункту 5 пункту 5 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано по суті Оскільки уточнено попередньою поправкою, що усунуло колізію норм   
43. 6. У статті 152 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492):
 
   6. У статті 152 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492):
 
44. 1) перше речення частини четвертої після слів "допомогу по безробіттю" доповнити словами ", на майно або грошові кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або грошові кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";
 
   1) перше речення частини четвертої після слів "допомогу по безробіттю" доповнити словами ", на майно або грошові кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або грошові кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";
 
45. 2) доповнити статтю частинами сьомою і восьмою такого змісту:
 
   2) доповнити статтю частинами сьомою і восьмою такого змісту:
 
46. "7. Не допускається забезпечення позову шляхом заборони відповідачу вчиняти певні дії за позовами власників або кредиторів неплатоспроможного банку до такого банку або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 
-34- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Абзац другий підпункту 2) пункту 6 розділу І законопроекту виключити.
У зв’язку з чим частину восьму відповідно вважати частиною сьомою.
 
Відхилено еобхідно зупинити практику блокування виконання ФГВФО своїх функцій щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку з боку акціонерів, кредиторів та боржників неплатоспроможних банків  "7. Не допускається забезпечення позову шляхом заборони відповідачу вчиняти певні дії за позовами власників або кредиторів неплатоспроможного банку до такого банку або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 
47. 8. Майно або грошові кошти банку, на яке судом накладено арешт до віднесення його до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому, перехідному банку або спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб з письмовим повідомленням уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб банку учасника процесу, в інтересах якого арешт було накладено. При цьому передане майно або грошові кошти залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту. ".
 
-35- Поляков М.А.
Абзац третій підпункту 2 пункту 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"8. Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дати віднесення його до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому, перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, в установленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку, з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої арешт було накладено. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту.";
 
Враховано   8. Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дати віднесення його до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому або перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, в установленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку, з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої арешт було накладено. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту";
 
    -36- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
абзац 3 підпункту 2 пункту 6 видалити
 
Відхилено еобхідно зупинити практику блокування виконання ФГВФО своїх функцій щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку з боку акціонерів, кредиторів та боржників неплатоспроможних банків   
    -37- Демчак Р.Є.
9) абзац 3 підпункту 2 пункту 6 Розділу 1 законопроекту викласти в наступній редакції:
"Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт або обтяження до дати віднесення його до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому, перехідному банку утвореному Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої арешт або обтяження було накладено та/або орган, який відповідно до закону був наділений повноваженнями накладати арешт на таке майно або обтяжувати таке майно. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту."
 
Враховано по суті У разі наявності на кінець процедури ліквідації банку залишків активів, які можуть генерувати доходи або мати інтерес третіх осіб, такі активи мають бути передані спеціалізованій установі разом з кредиторськими вимогами. Для здійснення такої операції необхідно передбачити можливість передачі майна банку, що розміщене в банку та на яке накладено арешт, спеціалізованій установі   
    -38- Демчак Р.Є.
в частині 8 статті 152 Цивільного процесуального кодексу України підпункту 2 пункту 6 Розділу 1 законопроекту фразу "банку учасника процесу" замінити словами "особи учасника процесу".
 
Враховано по суті У разі наявності на кінець процедури ліквідації банку залишків активів, які можуть генерувати доходи або мати інтерес третіх осіб, такі активи мають бути передані спеціалізованій установі разом з кредиторськими вимогами. Для здійснення такої операції необхідно передбачити можливість передачі майна банку, що розміщене в банку та на яке накладено арешт, спеціалізованій установі   
48. 7. У статті 173 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-13, ст. 88):
 
-39- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
пункт 7 видалити
 
Відхилено еобхідно зупинити практику блокування виконання ФГВФО своїх функцій щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку з боку акціонерів, кредиторів та боржників неплатоспроможних банків  7. У статті 173 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-13, ст. 88):
 
49. 1) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
-40- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Підпункт 1 пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   1) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
50. "Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.";
 
   "Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";
 
51. 2) доповнити статтю частиною восьмою такого змісту:
 
   2) доповнити статтю частиною восьмою такого змісту:
 
52. "8. Майно/кошти неплатоспроможного банку, на яке накладено арешт до дати віднесення його до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому, перехідному банку або спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з письмовим повідомленням уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб слідчого, судді, суду, які наклали арешт. При цьому передане майно/кошти залишаються обтяженими відповідно до постанови слідчого, судді, ухвали суду про накладення арешту.".
 
-41- Поляков М.А.
Абзац другий підпункту 2 пункту 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"8. Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дати віднесення його до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому, перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, в установленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку, з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої арешт було накладено. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту."
 
Враховано   "8. Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт до дати віднесення його до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому, перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, в установленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку, з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої арешт було накладено. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту";
 
    -42- Демчак Р.Є.
абзац 2 підпункту 2 пункту 7 Розділу 1 законопроекту викласти в наступній редакції:
"Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на яке судом накладено арешт або обтяження до дати віднесення його до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому або перехідному банку утвореному Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої арешт або обтяження було накладено та/або орган, який відповідно до закону був наділений повноваженнями накладати арешт на таке майно або обтяжувати таке майно. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту."
 
Враховано частково У разі наявності на кінець процедури ліквідації банку залишків активів, які можуть генерувати доходи або мати інтерес третіх осіб, такі активи мають бути передані спеціалізованій установі разом з кредиторськими вимогами. Для здійснення такої операції необхідно передбачити можливість передачі майна банку, що розміщене в банку та на яке накладено арешт, спеціалізованій установі   
53. 8. У пункті 53 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) слова "- за дії, пов’язані з утворенням перехідного банку" виключити.
 
   8. У пункті 53 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) слова "- за дії, пов’язані з утворенням перехідного банку" виключити.
 
54. 9. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
 
   9. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
 
55. 1) статтю 7 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
 
   1) статтю 7 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
 
56. "10-1) здійснює попередню кваліфікацію осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку, та складає перелік таких осіб; ";
 
-43- Демчак Р.Є.
абзац 2 підпункту 1 пункту 9 Розділу 1 законопроекту доповнити словами "наявність такої кваліфікації надає інвестору право протягом звітного року отримати автоматично дозвіл на істотну участь у банку;".
 
Відхилено ле внесено поправки щодо терміну не більше 2 робочих днів для отримання дозволу на істотну участь у банку  "10-1) здійснює попередню кваліфікацію осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку, та складає перелік таких осіб; ";
 
57. 2) у частині п’ятій статті 68 слова "про власників істотної участі у банках" замінити словами "про структуру власності у банках та склад банківських груп".
 
-44- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
в підпункті 2 пункту 9 після слів "про структуру власності" доповнити словами "і власників істотної участі"
 
Відхилено   2) у частині п’ятій статті 68 слова "про власників істотної участі у банках" замінити словами "про структуру власності у банках та склад банківських груп";
 
58. 10. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
 
   10. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
 
59. 1) у статті 2 визначення терміна "банківська група" викласти в такій редакції:
 
   1) у статті 2 визначення терміна "банківська група" викласти в такій редакції:
 
60. "банківська група - група юридичних осіб:
 
   "банківська група - група юридичних осіб:
 
61. які мають спільного контролера, що складається з материнського банку, його однієї або кількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, або
 
   які мають спільного контролера, що складається з материнського банку, його однієї або кількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, або
 
62. що складається з материнського банку, який є контролером, його однієї або кількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, або
 
-45- Поляков М.А.
абзац четвертий підпункту 1 пункту 10 викласти в такій редакції:
"що складається з материнського банку, який є контролером, його однієї або кількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, або";
 
Враховано   що складається з материнського банку, який є контролером, його однієї або кількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, або
 
63. які мають спільного контролера, що складається з двох або більше українських фінансових установ або компаній, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, їх українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, та в яких банківська діяльність є переважною, або
 
-46- Поляков М.А.
абзац п’ятий підпункту 1 пункту 10 викласти в такій редакції:
"які мають спільного контролера, що складається з двох або більше українських фінансових установ та/або компаній, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, їх українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, та в якій банківська діяльність є переважною, або";
 
Враховано   які мають спільного контролера, що складається з двох або більше українських фінансових установ та/або компаній, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, їх українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, та в якій банківська діяльність є переважною, або
 
64. що складається з небанківської фінансової установи або компанії, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності та яка є контролером, її однієї або декількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, та в яких банківська діяльність є переважною.
 
-47- Поляков М.А.
абзац шостий підпункту 1 пункту 10 після слів "діяльності, та в" доповнити словом "якій";
 
Враховано   що складається з небанківської фінансової установи або компанії, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності та яка є контролером, її однієї або декількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, та в якій банківська діяльність є переважною.
 
65. Банківська холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, яка має спільного контролера з учасниками банківської групи, належить до складу банківської групи.
 
   Банківська холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, яка має спільного контролера з учасниками банківської групи, належить до складу банківської групи.
 
66. Компанія вважається такою, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, якщо обсяг наданих нею фінансових послуг за результатами попереднього звітного року становить 50 і більше відсотків загального обсягу проданих нею товарів, робіт, послуг.
 
-48- Поляков М.А.
абзац восьмий підпункту 1 пункту 10 викласти в такій редакції:
"Компанія вважається такою, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, якщо частка доходу від реалізації фінансових послуг за результатами попереднього звітного року складає 50 і більше відсотків від загального обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).";
 
Враховано   Компанія вважається такою, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, якщо частка доходу від реалізації фінансових послуг за результатами попереднього звітного року складає 50 і більше відсотків від загального обсягу чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
 
67. Переважна діяльність у групі є банківською, якщо сукупне середньоарифметичне значення активів банків (банку) - учасників (учасника) банківської групи за останні чотири звітних квартали становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що належать до цієї групи, за зазначений період. Розрахунок переважної діяльності банківської групи здійснюється щороку станом на 1 січня.
 
   Переважна діяльність у групі є банківською, якщо сукупне середньоарифметичне значення активів банків (банку) - учасників (учасника) банківської групи за останні чотири звітних квартали становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що належать до цієї групи, за зазначений період. Розрахунок переважної діяльності банківської групи здійснюється щороку станом на 1 січня.
 
68. Після того, як групу було визначено банківською на підставі переважної діяльності та частка сукупних активів банків (банку) у сукупному розмірі активів установ, що належить до цієї групи, зменшилася та становить від 40 до 50 відсотків, група продовжує вважатися банківською протягом трьох років з моменту такого зменшення; ";
 
   Після того, як групу було визначено банківською на підставі переважної діяльності та частка сукупних активів банків (банку) у сукупному розмірі активів установ, що належить до цієї групи, зменшилася та становить від 40 до 50 відсотків, група продовжує вважатися банківською протягом трьох років з моменту такого зменшення; ";
 
69. 2) частину двадцять першу статті 9 викласти в такій редакції:
 
-49- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Підпункт 2 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
70. "Національний банк України здійснює контроль за проведенням операцій між учасниками банківської групи та пов’язаними з ними особами. Національний банк України має право встановлювати обмеження щодо сукупного обсягу операцій, що генерують кредитний ризик, між учасниками банківської групи та пов’язаними з ними особами.";
 
      
71. 3) частину п’яту статті 14 викласти в такій редакції:
 
-50- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
підпункт 3 пункту 10 видалити
 
Відхилено   2) частину п’яту статті 14 викласти в такій редакції:
 
72. "Інститути спільного інвестування можуть бути засновниками банку та власниками істотної участі у банку лише за умови, якщо такий інститут спільного інвестування є венчурним фондом та більш як 75 відсотків акцій (інвестиційних сертифікатів) такого фонду і більш як 75 відсотків акцій (часток) компанії з управління активами такого фонду прямо та/або опосередковано належать одній особі або групі асоційованих осіб.";
 
-51- Демчак Р.Є.
абзац 2 підпункту 3 пункту 10 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"Інститути спільного інвестування можуть бути засновниками банку та власниками істотної участі у банку лише за умови, якщо такий інститут спільного інвестування є корпоративним венчурним фондом та більш як 75 відсотків акцій (інвестиційних сертифікатів) такого фонду і більш як 75 відсотків акцій (часток) компанії з управління активами такого фонду прямо та/або опосередковано належать одній особі або групі асоційованих осіб.";".
 
Враховано   "Інститути спільного інвестування можуть бути засновниками банку та власниками істотної участі у банку лише за умови, якщо такий інститут спільного інвестування є корпоративним венчурним фондом та більш як 75 відсотків акцій (інвестиційних сертифікатів) такого фонду і більш як 75 відсотків акцій (часток) компанії з управління активами такого фонду прямо та/або опосередковано належать одній особі або групі асоційованих осіб";
 
73. 4) друге речення частини п’ятої статті 32 виключити;
 
-52- Демчак Р.Є.
підпункт 4 пункту 10 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"4) друге речення частини п’ятої статті 32 викласти у такій редакції:
"Ця вимога не поширюється на банк, створений через статус перехідного протягом одного року з дня отримання ним банківської ліцензії".
 
Відхилено ерехідний банк, що втратив статус перехідного, має відповідати вимогам законодавства, у тому числі щодо капіталізації банку  3) друге речення частини п’ятої статті 32 виключити;
 
    -53- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
Підпункт 4 пункту 10 доповнити новими абзацами наступного змісту:
"в абзаці 2 статті 32 після слів "резиденти України здійснюють у гривнях" доповнити словами " (за виключенням випадків, встановлених законодавством України)"
Після абзацу 2 статті 32 доповнити новим абзацом наступного змісту:
"У випадках передбачених законодавством України, в разі коли капіталізація перехідного або неплатоспроможного банку проводиться шляхом зарахування усіх зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх визначеної частини відповідно до плану заходів, в акції перехідного або неплатоспроможного системно важливого банку, конвертація та перерахування в національну валюту України здійснюється за офіційним курсом, встановленим Національним банком України до іноземних валют на дату запровадження тимчасової адміністрації в неплатоспроможному системно важливому банку."
 
Відхилено Нова схема "bаіl-іn" потребує додаткового обговорення та опрацювання   
    -54- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
Пункт 10 доповнити новим підпунктом наступного змісту:
"5) в статті 34
абзац 3 пункту 2 частини 8 доповнити словами " (за виключенням випадків, встановлених законодавством України);"
пункт 3 частини 10 після слів "через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю у банку" доповнити словами " (за виключенням випадків, встановлених законодавством України)"
пункт 3-1 частини 10 після слів "які використовуватимуться фізичною особою для набуття або збільшення істотної участі у банку" доповнити словами " (за виключенням випадків, встановлених законодавством України)"
 
Відхилено Нова схема "bаіl-іn" потребує додаткового обговорення та опрацювання   
74. 5) доповнити статтю 48 новими частинами першою і другою такого змісту:
 
-55- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
підпункт 5 пункту 10 видалити
 
Враховано частково у вигляді уточнення оприлюднення нормативно-правових актів НБУ  4) доповнити статтю 48 новими частинами першою і другою такого змісту:
 
75. "Банкам забороняється здійснювати ризикову діяльність, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.
 
   "Банкам забороняється здійснювати ризикову діяльність, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.
 
76. Перелік ознак, наявність яких є підставою для висновку Національного банку України про провадження банком ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.".
 
   Перелік ознак, наявність яких є підставою для висновку Національного банку України про провадження банком ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, визначається нормативно-правовими актами Національного банку України та оприлюднюються у встановленому законом порядку".
 
77. У зв’язку з цим частини першу - третю вважати відповідно частинами третьою - п’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини першу - третю вважати відповідно частинами третьою - п’ятою;
 
78. 6) у статті 67:
 
   5) у статті 67:
 
79. у другому реченні частини шостої слова і цифри ", що використовується, як правило, одночасно із заходами впливу, встановленими статтею 73 цього Закону" виключити;
 
   у другому реченні частини шостої слова і цифри ", що використовується, як правило, одночасно із заходами впливу, встановленими статтею 73 цього Закону" виключити;
 
80. доповнити статтю після частини шостої новими частинами такого змісту:
 
   доповнити статтю після частини шостої новими частинами такого змісту:
 
81. "Куратор банку має право вимагати від керівників банку усунення порушень банківського законодавства, виконання нормативно-правових актів Національного банку України, надання письмових пояснень з питань дотримання банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, виконання вимог та обмежень в діяльності банку, встановлених Національним банком України, а також щодо проведення банком будь-яких операцій.
 
-56- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
в абзаці 4 підпункту 6 пункту 10 після слів "має право вимагати" доповнити словами "виключно в письмовій формі"
 
Враховано   "Куратор банку має право вимагати виключно в письмовій формі від керівників банку усунення порушень банківського законодавства, виконання нормативно-правових актів Національного банку України, надання письмових пояснень з питань дотримання банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, виконання вимог та обмежень в діяльності банку, встановлених Національним банком України, а також щодо проведення банком будь-яких операцій.
 
82. Куратор банку має право отримувати від клієнтів, вкладників та інших кредиторів банку інформацію, необхідну для забезпечення контролю за станом виконання банком своїх зобов’язань.".
 
-57- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
абзац 5 підпункту 6 пункту 10 викласти в наступній редакції:
"Куратор банку має право отримувати від вкладників та інших кредиторів банку інформацію, необхідну для забезпечення контролю за станом виконання банком своїх зобов’язань, згідно вимог, встановлених нормативно-правовими актів Національного банку України."
 
Враховано   Куратор банку має право отримувати, згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актів Національного банку України, від вкладників та інших кредиторів банку інформацію, необхідну для забезпечення контролю за станом виконання банком своїх зобов’язань.
 
83. У зв’язку з цим частини сьому - чотирнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою - шістнадцятою;
 
-58- Поляков М.А.
Доповнити новим підпунктом 7 пункту 10 розділу І законопроекту такого змісту:
"7) частину тринадцяту статті 69 викласти в такій редакції:
"Відповідальна особа банківської групи зобов'язана не пізніше 01 червня наступного за звітним року оприлюднювати аудиторський висновок та перевірену аудиторською фірмою річну консолідовану звітність банківської групи в складі та порядку, визначених Національним банком України з урахуванням вимог частини дев'ятої цієї статті.";
У зв’язку з цим змінити нумерацію підпунктів пункту 10 розділу І законопроекту відповідно;
 
Враховано   У зв’язку з цим частини сьому - чотирнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою - шістнадцятою;
6) частину тринадцяту статті 69 викласти в такій редакції:
"Відповідальна особа банківської групи зобов'язана не пізніше 01 червня наступного за звітним року оприлюднювати аудиторський висновок та перевірену аудиторською фірмою річну консолідовану звітність банківської групи в складі та порядку, визначених Національним банком України з урахуванням вимог частини дев'ятої цієї статті";
 
84. 7) у статті 73:
 
   7) у статті 73:
 
85. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
86. замінити в абзаці першому слова "фінансуванню тероризму" словами "фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 
   замінити в абзаці першому слова "фінансуванню тероризму" словами "фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 
87. у пункті 9:
 
   у пункті 9:
 
88. абзац другий виключити;
 
-59- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
абзац 5 підпункту 7 пункту 10 видалити
 
Відхилено   абзац другий виключити;
 
89. в абзаці четвертому слова "та/або керівника банку" виключити;
 
-60- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
абзац 6 підпункту 7 пункту 10 видалити
 
Відхилено   в абзаці четвертому слова "та/або керівника банку" виключити;
 
90. абзац шостий замінити абзацами такого змісту:
 
   абзац шостий замінити абзацами такого змісту:
 
91. "особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку з порушенням вимог статті 34 цього Закону щодо порядку набуття або збільшення істотної участі в банку у розмірі до 10 відсотків:
 
   "особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку з порушенням вимог статті 34 цього Закону щодо порядку набуття або збільшення істотної участі в банку у розмірі до 10 відсотків:
 
92. - номінальної вартості придбаних акцій (паїв) банку, якщо особа набула або збільшила пряму істотну участь у банку;
 
   - номінальної вартості придбаних акцій (паїв) банку, якщо особа набула або збільшила пряму істотну участь у банку;
 
93. - номінальної вартості акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збільшила істотну участь у банку, якщо особа набула або збільшила опосередковану істотну участь у банку.
 
   - номінальної вартості акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збільшила істотну участь у банку, якщо особа набула або збільшила опосередковану істотну участь у банку.
 
94. Штраф за порушення порядку набуття або збільшення істотної участі у банку накладається на особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку, або на будь-яку з осіб у структурі власності банку, через яких така особа набула або збільшила істотну участь у банку; ";
 
   Штраф за порушення порядку набуття або збільшення істотної участі у банку накладається на особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку, або на будь-яку з осіб у структурі власності банку, через яких така особа набула або збільшила істотну участь у банку; ";
 
95. пункт 10 викласти в такій редакції:
 
   пункт 10 викласти в такій редакції:
 
96. "10) тимчасова заборона використання власником істотної участі в банку права голосу (тимчасова заборона права голосу); ";
 
-61- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
абзац 13 підпункту 7 пункту 10 викласти в наступній редакції:
"10) тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником прямої або опосередкованої істотної участі в банку права голосу (тимчасова заборона права голосу);"
 
Враховано частково   "10) тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником істотної участі в банку права голосу (тимчасова заборона права голосу); ";
 
97. доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
98. "Тимчасова заборона права голосу застосовується шляхом заборони використання права голосу:
 
   "Тимчасова заборона права голосу застосовується шляхом заборони використання права голосу:
 
99. щодо власника прямої істотної участі у банку - належних власнику істотної участі акцій (паїв) банку, а за порушення порядку набуття або збільшення істотної участі у банку - придбаних власником істотної участі акцій (паїв) банку;
 
   щодо власника прямої істотної участі у банку - належних власнику істотної участі акцій (паїв) банку, а за порушення порядку набуття або збільшення істотної участі у банку - придбаних власником істотної участі акцій (паїв) банку;
 
100. щодо власника опосередкованої істотної участі у банку - акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збільшила істотну участь у банку; ";
 
   щодо власника опосередкованої істотної участі у банку - акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збільшила істотну участь у банку; ";
 
101. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
   доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
102. "Тимчасова заборона права голосу може бути застосована додатково до інших заходів впливу, передбачених частиною першою цієї статті.".
 
   "Тимчасова заборона права голосу може бути застосована додатково до інших заходів впливу, передбачених частиною першою цієї статті.".
 
103. У зв’язку з цим частини третю - дев’яту вважати відповідно частинами четвертою - десятою;
 
   У зв’язку з цим частини третю - дев’яту вважати відповідно частинами четвертою - десятою;
 
104. частину четверту викласти в такій редакції:
 
-62- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
абзац 18 підпункту 7 пункту 10 видалити
 
Відхилено   частину четверту викласти в такій редакції:
 
105. "У разі застосування тимчасової заборони права голосу Національний банк України призначає довірену особу, якій передається право голосу щодо відповідних акцій (паїв) і право будь-яким чином брати участь в управлінні банком.";
 
-63- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
абзац 19 підпункту 7 пункту 10 видалити
 
Відхилено   "У разі застосування тимчасової заборони права голосу Національний банк України призначає довірену особу, якій передається право голосу щодо відповідних акцій (паїв) і право будь-яким чином брати участь в управлінні банком.";
 
106. у частині сьомій слова "попереднього дозволу" замінити словом "рішення";
 
   у частині сьомій слова "попереднього дозволу" замінити словом "рішення";
 
107. 8) статтю 74 викласти в такій редакції:
 
   8) статтю 74 викласти в такій редакції:
 
108. "Стаття 74. Порядок застосування заходів впливу
 
   "Стаття 74. Порядок застосування заходів впливу
 
109. Порядок застосування заходів впливу, встановлених статтею 73 цього Закону, визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
   Порядок застосування заходів впливу, встановлених статтею 73 цього Закону, визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
110. Розмір фінансових санкцій, що застосовуються до банків та інших юридичних осіб, нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, встановлюється законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
   Розмір фінансових санкцій, що застосовуються до банків та інших юридичних осіб, нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, встановлюється законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
111. Заходи впливу до банків, філій іноземних банків, фізичних осіб, встановлені статтею 73 цього Закону, можуть бути застосовані Національним банком України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через два роки з дня його вчинення.
 
-64- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
В абзаці 5 підпункту 8 пункту 10 розділу І законопроекту словосполучення "два роки" замінити словосполученням "три роки".
 
Враховано   Заходи впливу до банків, філій іноземних банків, фізичних осіб, встановлені статтею 73 цього Закону, можуть бути застосовані Національним банком України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.
 
112. Заходи впливу до банків, філій іноземних банків за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму можуть бути застосовані Національним банком України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.
 
   Заходи впливу до банків, філій іноземних банків за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму можуть бути застосовані Національним банком України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, ніж через три роки з дня його вчинення.
 
113. Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дати його прийняття. У разі невиконання такого рішення воно передається Національним банком України до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.";
 
-65- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Абзац 7 підпункту 8 пункту 10 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
"Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дати його прийняття. Таке рішення може бути оскаржено у судовому порядку. У разі невиконання рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу протягом місяця з дня його отримання воно передається Національним банком України до органів державної виконавчої служби для примусового виконання."
 
Відхилено   Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дати його прийняття. У разі невиконання такого рішення воно передається Національним банком України до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.";
 
114. 9) частину другу статті 75 викласти в такій редакції:
 
   9) частину другу статті 75 викласти в такій редакції:
 
115. "Проблемному банку забороняється використовувати для розрахунків прямі кореспондентські рахунки в національній та іноземній валюті. Проведення розрахунків здійснюється виключно через консолідований кореспондентський рахунок у Національному банку України.";
 
-66- Поляков М.А.
підпункт 9 пункту 10 доповнити новим реченням наступного змісту:
"Ця норма не розповсюджується на операції щодо виконання зобов’язань у міжнародних та внутрішньодержавних платіжних системах і системах розрахунків та операції з цінними паперами, що здійснюються згідно з нормами законодавства"
 
Враховано   "Проблемному банку забороняється використовувати для розрахунків прямі кореспондентські рахунки в національній та іноземній валюті. Проведення розрахунків здійснюється виключно через консолідований кореспондентський рахунок у Національному банку України.
Ця норма не розповсюджується на операції щодо виконання зобов’язань у міжнародних та внутрішньодержавних платіжних системах і системах розрахунків та операції з цінними паперами, що здійснюються згідно з нормами законодавства";
 
    -67- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
підпункт 9 пункту 10 доповнити новим реченням наступного змісту:
"Дана норма не розповсюджується на операції, що здійснюються із використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем та операції з цінними паперами, що здійснюються згідно з нормами законодавства.";
 
Враховано по суті   
    -68- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
підпункт 9 пункту 10 доповнити новим абзацом наступного змісту:
"Проблемному банку забороняється укладати нові договори банківського вкладу (депозиту) та банківського рахунку з фізичними особами, а також збільшувати суми вкладів фізичних осіб за діючими договорами, починаючи з дня віднесення Національним банком України такого банку до категорії проблемного.".
 
Відхилено    
116. 10) у частині першій статті 76:
 
   10) у частині першій статті 76:
 
117. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
118. "3) невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами в обсязі 2 і більше відсотки та/або встановлення фактів невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що не виконані банком у встановлений законодавством строк, після віднесення банку до категорії проблемних; ";
 
-69- Поляков М.А.
У підпункті 10 пункту 10 розділу І законопроекту:
в абзаці третьому підпункту 10 пункту 10 розділу І законопроекту після слів "іншими кредиторами" слова "в обсязі 2 і більше відсотки" видалити.
 
Враховано   "3) невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами та/або встановлення фактів невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що не виконані банком у встановлений законодавством строк, після віднесення банку до категорії проблемних";
пункт 4 виключити;
 
    -70- Демчак Р.Є.
в абзаці 3 підпункту 10 пункту 10 Розділу 1 законопроекту слова "п’яти робочих днів" замінити на слова "десяти робочих днів"
 
Відхилено БУ має визнавати банк неплатоспроможним на ранній стадії виявлення проблем, що відповідає Директиві ЄС та Основним принципам МАСД   
    -71- Демчак Р.Є.
в абзаці 3 підпункту 10 пункту 10 Розділу 1 законопроекту слова "в обсязі 2 і більше відсотки" замінити словами "в обсязі 10 і більше відсотків".
 
Відхилено БУ має визнавати банк неплатоспроможним на ранній стадії виявлення проблем, що відповідає Директиві ЄС та Основним принципам МАСД   
    -72- Демчак Р.Є.
підпункт 10 пункту 10 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами наступного змісту:
"пункт 4 виключити;"
 
Враховано    
    -73- Поляков М.А.
підпункт 10 пункту 10 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"пункт 4 виключити;";
у зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати абзацами п’ятим сьомим;
 
Враховано    
119. доповнити частину пунктами 5 і 6 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктами 5 і 6 такого змісту:
 
120. "5) виявлення фактів здійснення банком після віднесення його до категорії проблемного транзакцій, оформлення (переоформлення) договорів, які разом або окремо можуть призвести до збільшення витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пов’язаних з виведенням банку з ринку;
 
-74- Поляков М.А.
в абзаці п’ятому підпункту 10 пункту 10 розділу І законопроекту після слів "до категорії проблемного" слово "транзакцій" замінити словом "операцій".
 
Враховано   5) виявлення фактів здійснення банком, після віднесення його до категорії проблемного, операцій (окрім нарахування відсотків за вкладами, отримання клієнтами банку заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) договорів, внаслідок яких зобов‘язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування збільшуються за рахунок зменшення а зобов‘язань перед
фізичними особами, які перевищують гарантовану суму відшкодування, та/або зобов‘язань перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії Фонду гарантування фізичних осіб, та/або юридичними особами.
 
    -75- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Абзац 5 підпункту 10 пункту 10 викласти в наступній редакції:
"5) виявлення фактів здійснення банком, після віднесення його до категорії проблемного, операцій (окрім нарахування відсотків за вкладами, отримання клієнтами банку заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат), оформлення (переоформлення) договорів, внаслідок яких зобов‘язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування збільшуються за рахунок зменшення а зобов‘язань перед
фізичними особами, які перевищують гарантовану суму відшкодування, та/або зобов‘язань перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії Фонду гарантування фізичних осіб, та/або юридичними особами.".
 
Враховано    
121. 6) систематичне невиконання банком без обґрунтованих причин розпорядження, рішення Національного банку України (у тому числі про застосування заходів впливу/санкцій) та/або вимоги Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України протягом визначеного Національним банком України строку.";
 
-76- Демчак Р.Є.
в абзаці 6 підпункту 10 пункту 10 Розділу 1 законопроекту слово "систематичне" - видалити.
 
Враховано   6) невиконання банком, віднесеним до категорії проблемного, розпорядження, рішення Національного банку України (у тому числі про застосування заходів впливу/санкцій) та/або вимоги Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України протягом визначеного Національним банком України строку";
 
    -77- Демчак Р.Є.
в абзаці 6 підпункту 10 пункту 10 Розділу 1 законопроекту після слів "невиконання банком" додати фразу "віднесеного до категорії проблемного".
 
Враховано    
    -78- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
абзац 6 підпункту 10 пункту 10 видалити
 
Відхилено    
122. 11) у пункті 3 частини другої статті 77 слова ", що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку" виключити.
 
   11) у пункті 3 частини другої статті 77 слова ", що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку" виключити.
 
123. 11. У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128):
 
   11. У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128):
 
124. 1) у частині першій статті 4 слова "фінансових векселів" замінити словом "векселів";
 
   1) у частині першій статті 4 слова "фінансових векселів" замінити словом "векселів";
 
125. 2) у статті 4-1:
 
   2) у статті 4-1:
 
126. абзац другий частини першої виключити;
 
   абзац другий частини першої виключити;
 
127. частини другу і третю виключити.
 
   частини другу і третю виключити№
 
128. 12. Пункт 1 частини першої статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2014 р., № 12, ст. 178, № 25, ст. 891) після слів "встановленому законом" доповнити словами ", у тому числі договорів про передачу активів та/або зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому або перехідному банку".
 
-79- Демчак Р.Є.
пункт 12 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"12. Пункт 1 частини першої статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2014 р., № 12, ст. 178, № 25, ст. 891) викласти в такій редакції:
"1) договорів, укладених у порядку, встановленому законом, та актів-прийому передачі активів та/або зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому або перехідному банку";
 
Враховано редакційно   12. Пункт 1 частини першої статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2014 р., № 12, ст. 178, № 25, ст. 891) викласти в такій редакції:
"1) договорів, укладених у порядку, встановленому законом, та актів-прийому передачі активів та/або зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому або перехідному банку, крім випадків, визначених законом";
 
129. 13. Друге речення абзацу першого частини другої статті 3 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344; із змінами, внесеними Законом України від 7 квітня 2015 року № 289-VІІІ) після слів "протиправних дій" доповнити словами ", крім акціонерів банків, які відповідають за зобов’язаннями банку відповідно до закону".
 
-80- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
пункт 13 видалити
 
Враховано по суті Керівники та службові особи банку повинні нести реальну відповідальність за дії (бездіяльність), що призвели до унеможливлення здійснення ФГВФО виплат відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможних банків  13. Друге речення абзацу першого частини другої статті 3 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344; із змінами, внесеними Законом України від 7 квітня 2015 року № 289-VІІІ) після слів "протиправних дій" доповнити словами "крім випадків, визначених законом".
 
    -81- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Пункт 13 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано по суті   
130. 14. У пункті 21 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) слова "і Національний банк України" замінити словами ", Національний банк України і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".
 
-82- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
пункт 14 видалити
 
Відхилено Оскільки у ФГВФО значно обмежені фінансові ресурси, ФГВФО не зможе сплачувати судовий збір при подання позовів до суду.  14. У пункті 21 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) слова "і Національний банк України" замінити словами ", Національний банк України і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".
 
131. 15. У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами):
 
   15. У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами):
 
132. 1) у частині першій статті 2:
 
   1) у частині першій статті 2:
 
133. доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:
 
-83- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
В підпункті 1 пункту 15:
В абзаці 2 слова "пунктом 2-1" замінити словами "пунктами 2-1 та 2-2"
 
Відхилено Оскільки правку 84 2  доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:
 
134. "2-1) відкриті торги (аукціон) - спосіб продажу майна (активів) банку, за яким переможцем (покупцем) стає учасник, що в ході торгів запропонував за майно найвищу ціну; ";
 
-84- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Абзац 3 підпункту 1 пункту 15 викласти в наступній редакції:
"2-1) відкритий конкурс (конкурс/аукціон/торги) — спосіб продажу майна (активів) та\або акцій банку, за яким переможцем (покупцем) стає учасник, що відповідає конкурсним умовам, запропонував за майно (активи) або акції банку найвищу ціну та взяв на себе виконання конкурсних зобов‘язань;"
 
Враховано редакційно Дане визначення не стосується продажу акцій банку як частини процесу виведення неплатоспроможного банку з ринку, а лише майна (активів) такого банку.  "2-1) відкриті торги — спосіб продажу майна (активів), за яким переможцем (покупцем) стає учасник, що відповідає конкурсним умовам, запропонував за майно (активи) найвищу ціну та взяв на себе виконання конкурсних зобов‘язань, а для об‘єктів цивільних прав, обмежених в обігу (обороті) учасник також може мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та має відповідні ліцензії і дозволи";
 
    -85- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
Після абзацу 3 підпункту 1 пункту 15 доповнити новим абзацом наступного змісту:
"2-2) виведення неплатоспроможного системно важливого банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно системно важливого банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону;"
 
Відхилено Правка є недоцільною, оскільки ФГВФО виводить з ринку як системно важливі банки, та і інші банки у спосіб, передбачений статтею 39 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"   
135. у пункті 4 слова " (крім фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності)" замінити словами " (в тому числі фізична особа - підприємець)";
 
   у пункті 4 слова " (крім фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності)" замінити словами " (в тому числі фізична особа - підприємець)";
 
136. доповнити частину пунктом 4-1 такого змісту:
 
-86- Демчак Р.Є.
абзаци 5 і 6 підпункту 1 пункту 15 Розділу 1 законопроекту - виключити.
 
Враховано      
137. "4-1) закриті торги (конкурс) - спосіб продажу майна (активів) або акцій банку, за яким переможцем (покупцем) визнається учасник, що відповідає встановленим умовам і в ході торгів запропонував найвищу ціну; ";
 
-87- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Абзац 6 підпункту 1 пункту 15 викласти в наступній редакції:
"4-1) закриті торги (закритий конкурс) — спосіб продажу активів банку у вигляді об‘єктів цивільних прав, обмежених в обігу (обороті), за яким учасниками конкурсу можуть бути особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначені активи у власності чи на підставі іншого речового права, та переможцем (покупцем) визнається учасник, що відповідає встановленим конкурсним умовам і в ході торгів запропонував найвищу ціну;"
 
Враховано по суті у попередньому визначенні "відкриті торги"     
138. у пункті 5 слово " (паїв)" виключити;
 
   у пункті 5 слово " (паїв)" виключити;
 
139. пункт 5-1 замінити пунктами 5-1-5-5 такого змісту:
 
   пункт 5-1 замінити пунктами 5-1-5-5 такого змісту:
 
140. "5-1) консолідація активів - заходи, спрямовані на збір, групування, аналіз, облік, підготовку та продаж активів різних банків, що виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених цим Законом;
 
   "5-1) консолідація активів - заходи, спрямовані на збір, групування, аналіз, облік, підготовку та продаж активів різних банків, що виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених цим Законом;
 
141. 5-2) консолідований продаж - відчуження майна (активів) різних банків, які виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених цим Законом, шляхом централізації (об’єднання) Фондом окремих процедур продажу;
 
   5-2) консолідований продаж - відчуження майна (активів) різних банків, які виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених цим Законом, шляхом централізації (об’єднання) Фондом окремих процедур продажу;
 
142. 5-3) кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, - кошти, розміщені фізичною особою на вклад:
 
   5-3) кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, - кошти, розміщені фізичною особою на вклад:
 
143. що не відповідає умовам публічного договору;
 
   що не відповідає умовам публічного договору;
 
144. за договором, укладеним на умовах, що не є поточними ринковими умовами, за рішенням окремих посадових осіб банку та/або органів управління банку, не наділених повноваженнями щодо встановлення таких умов;
 
-88- Демчак Р.Є.
в абзаці 13 підпункту 1 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "що не є поточними ринковими умовами" доповнити словами "відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність""
 
Враховано   за договором, укладеним на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", за рішенням окремих посадових осіб банку та/або органів управління банку, не наділених повноваженнями щодо встановлення таких умов;
 
145. 5-4) кредитор - юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов’язань;
 
   5-4) кредитор - юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов’язань;
 
146. 5-5) крок аукціону - надбавка, на яку в ході відкритих торгів здійснюється підвищення початкової (стартової) та кожної наступної ціни оголошеного до продажу лота; ";
 
-89- Поляков М.А.
абзаці 15 підпункту 1 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"5-5) крок аукціону – надбавка (дисконт), на яку в ході відкритих торгів здійснюється підвищення/зниження початкової (стартової) та кожної наступної ціни оголошеного до продажу лота";
 
Враховано   5-5) крок аукціону – надбавка (дисконт), на яку в ході відкритих торгів здійснюється підвищення/зниження початкової (стартової) та кожної наступної ціни оголошеного до продажу лота";
 
147. доповнити частину пунктами 6-1 і 6-2 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктами 6-1 і 6-2 такого змісту:
 
148. "6-1) лот - одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється для продажу на аукціоні;
 
   "6-1) лот - одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється для продажу на аукціоні;
 
149. 6-2) недостатність майна банку - перевищення розміру зобов’язань банку відповідно до реєстру акцептованих вимог кредиторів над оціночною вартістю ліквідаційної маси банку, за винятком майна банку, що є предметом застави та використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя; ";
 
   6-2) недостатність майна банку - перевищення розміру зобов’язань банку відповідно до реєстру акцептованих вимог кредиторів над оціночною вартістю ліквідаційної маси банку, за винятком майна банку, що є предметом застави та використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя; ";
 
150. пункт 7 виключити;
 
   пункт 7 виключити;
 
151. доповнити частину пунктами 7-1, 8-1 і 8-2 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктами 7-1, 8-1 і 8-2 такого змісту:
 
152. "7-1) незалежна оцінка - оцінка вартості майна або акцій банку, що провадиться суб’єктом оціночної діяльності;
 
   "7-1) незалежна оцінка - оцінка вартості майна або акцій банку, що провадиться суб’єктом оціночної діяльності;
 
153. 8-1) об’єднання інвесторів - кілька юридичних та/або фізичних осіб, які виявили спільний намір, подали спільну конкурсну пропозицію і надали Фонду спільне письмове зобов’язання про придбання акцій (паїв) одного і того ж неплатоспроможного банку або перехідного банку в процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;
 
   8-1) об’єднання інвесторів - кілька юридичних та/або фізичних осіб, які виявили спільний намір, подали спільну конкурсну пропозицію і надали Фонду спільне письмове зобов’язання про придбання акцій (паїв) одного і того ж неплатоспроможного банку або перехідного банку в процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;
 
154. 8-2) передпродажна підготовка - заходи з підготовки до продажу банку або майна банку (кількох банків), які здійснює Фонд стосовно банку або майна банку (кількох банків) для підвищення їх інвестиційної привабливості та вартості; ";
 
   8-2) передпродажна підготовка - заходи з підготовки до продажу банку або майна банку (кількох банків), які здійснює Фонд стосовно банку або майна банку (кількох банків) для підвищення їх інвестиційної привабливості та вартості; ";
 
155. пункт 9 після слів "банку інвестору" доповнити словами " (об’єднанню інвесторів)";
 
   пункт 9 після слів "банку інвестору" доповнити словами " (об’єднанню інвесторів)";
 
156. у пункті 11 слова "та зобов’язання" замінити словами "та частину або всі зобов’язання з виплатою премії приймаючим банком";
 
-90- Поляков М.А.
абзац 25 підпункту 1 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"пункт 11 доповнити словами "або всі зобов’язання, що гарантуються Фондом, з виплатою премії Фонду";
 
Враховано   пункт 11 доповнити словами "або всі зобов’язання, що гарантуються Фондом, з виплатою премії Фонду";
 
157. пункт 17 після слова "Законом" доповнити словами "та/або делегованих Фондом";
 
-91- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Підпункт 1 пункту 15 доповнити наступним текстом:
"доповнити частину пунктом 18 такого змісту:
18) Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб або службовець Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на якого покладено виконання функцій та делеговано відповідні повноваження згідно нормативно-правових документів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб."
 
Відхилено азначена пропозиція потребує внесення змін до тексту всього ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", що не відповідатиме Регламенту ВРУ в частині внесення змін у статті, які не були у законопроекті, внесеному на перше читання  пункт 17 після слова "Законом" доповнити словами "та/або делегованих Фондом";
 
    -92- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
підпункт 1 пункту 15 доповнити новими абзацами наступного змісту:
"Доповнити пунктом 18 наступного змісту:
"18) системно важливий банк - банк, що відповідає критеріям, встановленим Національним банком України, діяльність якого впливає на стабільність банківської системи."
 
Відхилено Поняття системно важливого банку визначено в ЗУ "Про банки і банківську діяльність", а також нормативно-правових актах НБУ   
158. 2) у статті 3:
 
   2) у статті 3:
 
159. у частині першій слова "виведення неплатоспроможних банків з ринку" замінити словами "виведення банків з ринку (в тому числі неплатоспроможних) у випадках, встановлених цим Законом";
 
-93- Демчак Р.Є.
абзац другий підпункту 2 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"у частині першій слова "виведення неплатоспроможних банків з ринку" замінити словами "виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом"
 
Враховано   у частині першій слова "виведення неплатоспроможних банків з ринку" замінити словами "виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом";
 
    -94- Поляков М.А.
Абзац другий підпункту 2 пункту 15 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у частині першій слова "виведення неплатоспроможних банків з ринку" замінити словами "виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом"".
 
Враховано    
160. друге речення частини другої після слів "будь-які дії" доповнити словами " (у тому числі відчуження, передача в оренду або суборенду, ліквідація)";
 
-95- Демчак Р.Є.
У абзаці третьому підпункту 2 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "або суборенду" виключити.
 
Враховано   друге речення частини другої після слів "будь-які дії" доповнити словами " (у тому числі відчуження, передача в оренду, ліквідація)";
 
161. абзац перший частини третьої після слів "Національному банку України" доповнити словами ", а також рахунки в цінних паперах у депозитарних установах - державних банках";
 
   абзац перший частини третьої після слів "Національному банку України" доповнити словами ", а також рахунки в цінних паперах у депозитарних установах - державних банках";
 
162. 3) у частині другій статті 4:
 
   3) у частині другій статті 4:
 
163. пункт 3-1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 3-1 викласти в такій редакції:
 
164. "3-1) здійснює випуск облігацій у порядку та за напрямами залучення коштів, визначеними цим Законом, і видачу векселів у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік; ";
 
-96- Демчак Р.Є.
У абзаці третьому підпункту 3 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слово "випуск" замінити словом "розміщення".
 
Враховано   "3-1) здійснює розміщення облігацій у порядку та за напрямами залучення коштів, визначеними цим Законом, і видачу векселів у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік; ";
 
165. пункт 8 після слова "відчуження" доповнити словами "всіх або частини";
 
   пункт 8 після слова "відчуження" доповнити словами "всіх або частини";
 
166. у пункті 12 слово "другої" замінити словом "першої";
 
   у пункті 12 слово "другої" замінити словом "першої";
 
167. доповнити частину пунктом 12-1 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 12-1 такого змісту:
 
168. "12-1) приймає рішення щодо визнання правочинів (у тому числі договорів) неплатоспроможного банку нікчемними з підстав, визначених частиною третьою статті 38 цього Закону, звертається з відповідними запитами до клієнтів, вкладників та інших кредиторів банку в порядку, встановленому Фондом; ";
 
-97- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Абзаци 6-7 Підпункту 3) пункту 15 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково ГВФО повинен мати можливість виявляти ознаки шахрайських дій та інших правопорушень, що відповідає найкращій світовій практиці. Крім того, практика показала, що існують випадки, за яких фізичні особи не знали, що вони є клієнтами банку  "12-1) звертається з відповідними запитами до клієнтів, вкладників та інших кредиторів банку в порядку, встановленому Фондом";
 
169. 4) у пункті 1 частини першої статті 5 слова "свого представника" замінити словами "своїх представників";
 
-98- Поляков М.А.
Підпункт 4 пункту 15 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"у статті 5:
у частині першій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) делегування та відкликання Кабінетом Міністрів України свого представника в адміністративну раду Фонду;";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) делегування та відкликання Національним банком України свого представника в адміністративну раду Фонду.".
 
Враховано частково   4) у частині першій статті 5:
абзац перший після слів "Фонд підзвітний" доповнити словами "Верховній Раді України";
доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"делегування та відкликання Верховною Радою України свого представника в адміністративну раду Фонду";
абзац третій після слова "подає" доповнити словами "Верховній Раді України";
 
    -99- Демчак Р.Є.
підпункт 4 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами наступного змісту:
"абзац перший частини першої статті 5 після слів "Фонд підзвітний" доповнити словами "Верховній Раді України".
 
Враховано    
    -100- Демчак Р.Є.
підпункт 4 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами наступного змісту:
"частину першу статті 5 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) делегування та відкликання Верховною Радою України свого представника в адміністративну раду Фонду"
 
Враховано    
    -101- Демчак Р.Є.
підпункт 4 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами наступного змісту:
"в частині першій статті 5 абзац "Фонд до 1 липня наступного за звітним року подає Кабінету Міністрів України і Національному банку України річний звіт разом з аудиторським висновком" після слова "подає" доповнити словами "Верховній Раді України".
 
Враховано    
    -102- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Підпункт 4 пункту 15 видалити
 
Враховано частково    
    -103- Демчак Р.Є.
в абзаці 1 підпункту 4 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "своїх представників" замінити на слова "свого представника"
 
Враховано частково    
170. 5) частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
 
-104- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Підпункт 5 пункту 15 видалити
 
Враховано      
    -105- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Підпункт 5) пункту 15 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
171. "1. Адміністративна рада Фонду складається з п’яти осіб - два представники Кабінету Міністрів України, два представники Національного банку України та директор - розпорядник Фонду (за посадою).";
 
-106- Поляков М.А.
Абзац другий підпункту 5 пункту 15 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"1. Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб – один представник Адміністрації президента України, один представник Кабінету Міністрів України, один представник Національного банку України, один представник профільного комітету Верховної Ради України та директор - розпорядник Фонду (за посадою)."
 
Враховано частково шляхом залишення пункту у чинній редакції     
    -107- Демчак Р.Є.
в абзаці 2 підпункту 5 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "п’яти осіб" замінити на слова "чотирьох осіб", слова "два представники Кабінету Міністрів України" замінити на слова "один представник Кабінету Міністрів України", слова "два представники Національного банку України" замінити на "один представник Національного банку України" та додати після слів "за посадою" слова "один представник профільного комітету Верховної Ради України"
 
Враховано частково шляхом залишення пункту у чинній редакції   
172. 6) у частині першій статті 9:
 
   5) у частині першій статті 9:
 
173. пункт 6-1 після слова "випуск" доповнити словами "та розміщення";
 
-108- Демчак Р.Є.
абзаці 2 підпункту 6 пункту 15 Розділу 1 законопроекту виключити.
 
Враховано по суті  у пункті 6-1 слово "випуск" замінити словом "розміщення";
 
174. доповнити частину пунктами 6-2 і 6-3 такого змісту:
 
-109- Демчак Р.Є.
абзац 3 підпункту 6 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"доповнити частину пунктами 6-2, 6-3 і 6-4 такого змісту:"
 
Відхилено   доповнити частину пунктами 6-2 і 6-3 такого змісту:
 
175. "6-2) погоджує звіт виконавчої дирекції Фонду про обґрунтування вибору найменш витратного для Фонду способу виведення з ринку банку, що віднесений до категорії неплатоспроможних, та стан виконання плану врегулювання за попередній квартал до кінця першого місяця, що настає за звітним кварталом;
 
   "6-2) погоджує звіт виконавчої дирекції Фонду про обґрунтування вибору найменш витратного для Фонду способу виведення з ринку банку, що віднесений до категорії неплатоспроможних, та стан виконання плану врегулювання за попередній квартал до кінця першого місяця, що настає за звітним кварталом;
 
176. 6-3) погоджує звіт виконавчої дирекції Фонду про стан реалізації активів (майна) банків, щодо яких прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію за попередній квартал до кінця першого місяця, що настає за звітним кварталом; ";
 
-110- Демчак Р.Є.
Після абзацу п’ятого підпункту 6 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити частиною такого змісту:
"6-4) затверджує рішення про визначення банків-агентів"
 
Відхилено   6-3) погоджує звіт виконавчої дирекції Фонду про стан реалізації активів (майна) банків, щодо яких прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію за попередній квартал до кінця першого місяця, що настає за звітним кварталом; ";
 
177. у пункті 16 слова ", визначає умови надання Фондом позик таким працівникам" виключити;
 
   у пункті 16 слова ", визначає умови надання Фондом позик таким працівникам" виключити;
 
178. доповнити частину пунктом 16-1 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 16-1 такого змісту:
 
179. "16-1) затверджує порядок відбору членів виконавчої дирекції Фонду; ";
 
-111- Демчак Р.Є.
абзац 8 підпункту 6 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
"16-1) затверджує порядок відбору членів виконавчої дирекції Фонду та уповноважених осіб Фонду;"
 
Враховано   "16-1) затверджує порядок відбору членів виконавчої дирекції Фонду та уповноважених осіб Фонду";
 
180. 7) друге речення частини третьої статті 11 після слів "пов’язаною особою банку" доповнити словами "або будь-якої іншої юридичної особи, з якою Фонд або банк, що виводиться Фондом з ринку, має договірні відносини";
 
-112- Поляков М.А.
Підпункт 7 пункту 15 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у статті 11:
у першому реченні частини другої слово "п’яти" замінити словом "семи";
друге речення частини третьої після слів "пов’язаною особою банку" доповнити словами "або будь-якої іншої юридичної особи, з якою Фонд або банк, що виводиться Фондом з ринку, має договірні відносини"".
 
Враховано   6) у статті 11:
у першому реченні частини другої слово "п’яти" замінити словом "семи";
друге речення частини третьої після слів "пов’язаною особою банку" доповнити словами "або будь-якої іншої юридичної особи, з якою Фонд або банк, що виводиться Фондом з ринку, має договірні відносини";
 
181. 8) у статті 12:
 
   7) у статті 12:
 
182. пункт 13 частини першої після слова "Фонду" доповнити словами " (у тому числі щодо відчуження, оренди або суборенди, ліквідації)";
 
-113- Демчак Р.Є.
в абзаці 2 підпункту 8 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "або суборенди" - видалити.
 
Враховано   пункт 13 частини першої після слова "Фонду" доповнити словами " (у тому числі щодо відчуження, оренди, ліквідації)";
 
183. пункт 1-1 частини другої викласти в такій редакції:
 
   пункт 1-1 частини другої викласти в такій редакції:
 
184. "1-1) приймає рішення про розміщення облігацій (видачу векселів) та подає його на затвердження адміністративній раді Фонду. Таке розміщення (видача) може бути здійснено виключно з метою залучення коштів Фондом або у випадках, визначених цим Законом; ";
 
-114- Демчак Р.Є.
абзац 4 підпункту 8 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції::
"1-1) приймає рішення про випуск облігацій, видачу векселів та подає його на затвердження адміністративній раді Фонду. Такий випуск, видача може бути здійснено виключно з метою залучення коштів Фондом або у випадках, визначених цим Законом;"
 
Враховано редакційно   "1-1) приймає рішення про розміщення облігацій видачу векселів та подає його на затвердження адміністративній раді Фонду. Таке розміщення, видача може бути здійснено виключно з метою залучення коштів Фондом або у випадках, визначених цим Законом; ";
 
185. частину третю доповнити пунктами 3-1 і 7-1 такого змісту:
 
   частину третю доповнити пунктами 3-1 і 7-1 такого змісту:
 
186. "3-1) призначає працівників, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій, у тому числі збір інформації та копій документів, необхідних для підготовки проекту плану врегулювання, забезпечення проведення оцінки активів банку в порядку, встановленому Фондом (у тому числі заборгованості за кредитами перед банком, наявності та вартості забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, заборгованості за цінними паперами, що є у власності банку, вимог банку до клієнта за списаною безнадійною заборгованістю та наявності та вартості забезпечення виконання зобов’язань за такою заборгованістю тощо); ";
 
   "3-1) призначає працівників, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій, у тому числі збір інформації та копій документів, необхідних для підготовки проекту плану врегулювання, забезпечення проведення оцінки активів банку в порядку, встановленому Фондом (у тому числі заборгованості за кредитами перед банком, наявності та вартості забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, заборгованості за цінними паперами, що є у власності банку, вимог банку до клієнта за списаною безнадійною заборгованістю та наявності та вартості забезпечення виконання зобов’язань за такою заборгованістю тощо); ";
 
187. 7-1) встановлює вимоги до порядку розкриття банками інформації для вкладників про умови надання банківських послуг із залучення вкладів.";
 
-115- Демчак Р.Є.
в абзаці 7 підпункту 8 пункту 15 Розділу 1 законопроекту після слова "встановлює" додати слово "додаткові".
 
Враховано   7-1) встановлює додаткові вимоги до порядку розкриття банками інформації для вкладників про умови надання банківських послуг із залучення вкладів";
 
    -116- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Абзац 7 підпункту 8 пункту 15 видалити
 
Враховано по суті   
188. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
189. у пункті 1 слова "тимчасової адміністрації" замінити словами "виведення неплатоспроможних банків з ринку";
 
   у пункті 1 слова "тимчасової адміністрації" замінити словами "виведення неплатоспроможних банків з ринку";
 
190. доповнити частину пунктом 1-1 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 1-1 такого змісту:
 
191. "1-1) утворює колегіальні органи з питань консолідації та продажу активів різних банків та затверджує положення про них; ";
 
   "1-1) утворює колегіальні органи з питань консолідації та продажу активів різних банків та затверджує положення про них; ";
 
192. пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
193. "2) делегує та відзиває всі або частину своїх повноважень колегіальним органам та/або уповноваженій особі (кільком уповноваженим особам) Фонду; ";
 
-117- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Абзац 13 підпункту 8 пункту 15 після слів "уповноваженій особі (кільком уповноваженим особам) Фонду" доповнити словами ", в обсягах та порядку, визначеним цим Законом."
 
Враховано частково   "2) делегує та відзиває всі або частину своїх повноважень колегіальним органам та/або уповноваженій особі (кільком уповноваженим особам) Фонду в обсягах, визначеним цим Законом";
 
194. пункт 6 виключити;
 
   пункт 6 виключити;
 
195. пункт 8 викласти в такій редакції:
 
   пункт 8 викласти в такій редакції:
 
196. "8) погоджує умови відчуження всіх або частини активів і зобов’язань або всіх або частини зобов’язань з виплатою премії приймаючим банком, умови продажу неплатоспроможного банку інвестору або утворення перехідного банку і його продажу інвестору; ";
 
-118- Демчак Р.Є.
абзац 15 підпункту 8 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
"8) погоджує умови відчуження всіх або частини активів та всіх або частини зобов’язань із врахуванням черговості згідно статті 52 цього Закону приймаючому банку, всіх або частини зобов’язань з урахуванням черговості статті 52 цього закону з виплатою премій приймаючому банку, умови продажу неплатоспроможного банку інвестору або утворення перехідного банку, передачу йому всіх або частини активів та всіх або частини зобов’язань із врахуванням черговості згідно статті 52 цього закону і його продажу інвестору;"
 
Враховано редакційно   "8) погоджує умови відчуження всіх або частини активів та всіх або частини зобов’язань із врахуванням черговості згідно статті 52 цього Закону приймаючому банку, всіх або частини зобов’язань з урахуванням черговості статті 52 цього закону з виплатою премії приймаючим банком, умови продажу неплатоспроможного банку інвестору або утворення перехідного банку, передачу йому всіх або частини активів та всіх або частини зобов’язань із врахуванням черговості згідно статті 52 цього закону і його продажу інвестору";
 
    -119- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
Підпункт 8 пункту 15 доповнити новими абзацами наступного змісту:
"після пункту 8-1 доповнити новими пунктами наступного змісту:
"8-2) приймає рішення про участь у статутному капіталі неплатоспроможного або перехідного банку шляхом придбання простих або привілейованих акцій відповідно до плану врегулювання;
8-3) при виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку погоджує умови переведення усіх зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх частини відповідно до плану заходів в капітал перехідного або неплатоспроможного системно важливого банку, а також, умови реструктуризації зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку, що передаються приймаючому або перехідному банку;
8-4) при виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку приймає рішення про погодження зарахування зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх частини, визначеної планом заходів, в оплату за акції (прості або привілейовані) перехідного банку, за умови, якщо така капіталізація запропонована планом заходів з приведення перехідного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України (щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності). Зобов’язання неплатоспроможного системно важливого банку, що не перевищує суму, гарантовану Фондом, підлягають зарахуванню у його капітал виключно за згодою таких фізичних осіб;
8-5) при виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку приймає рішення про погодження зарахування зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх частини, визначеної планом заходів, в оплату за акції (прості або привілейовані) неплатоспроможного системно важливого банку, за умови, якщо така капіталізація запропонована планом заходів з приведення неплатоспроможного системно важливого банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України (щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності). Зобов’язання неплатоспроможного системно важливого банку, що не перевищує суму, гарантовану Фондом, підлягають зарахуванню у його капітал виключно за згодою таких фізичних осіб;"
 
Відхилено Нова схема "bаіl-іn" потребує додаткового обговорення та опрацювання   
197. у пункті 16 слова "недоступності вкладів" замінити словами "недостатності коштів";
 
-120- Демчак Р.Є.
Підпункт 8 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"в пункті 16 частини 5 статті 12 після слів "за рахунок активів банку" додати слова "із врахуванням черговості згідно статті 52 цього Закону"
 
Враховано   у пункті 16 слова "недоступності вкладів" замінити словами "недостатності коштів";
після слів "за рахунок активів банку" додати слова "із врахуванням черговості згідно статті 52 цього Закону";
 
198. у пункті 17 слово "другої" замінити словом "першої";
 
   у пункті 17 слово "другої" замінити словом "першої";
 
199. 9) пункт 2 частини другої статті 16 виключити.
 
-121- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Підпункт 9) пункту 15 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено Оскільки у ФГВФО обмежені фінансові ресурси, заборона працівникам ФГВФО отримувати кредити в банках обмежуватиме їх соціально-побутові можливості  8) пункт 2 частини другої статті 16 виключити;
 
200. 10) статтю 17 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
   9) статтю 17 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
201. "7. Учасник Фонду зобов’язаний вести базу даних про вкладників у порядку, визначеному Фондом, із забезпеченням можливості щоденного формування інформації про вкладників з урахуванням відомостей, відображених в базі даних, щодо відсотків за вкладами фізичних осіб (зменшених на суму податку).";
 
-122- Гуляєв В.О.
У статті 17. Учасники Фонду абзац 7 доповнити абзацом 7-1 наступного змісту:
"7-1 База персональних даних вкладників
База персональних даних вкладників формується Фондом.
Суб’єкт персональних даних вкладників може звертатись до розпорядника бази персональних даних вкладників щодо відомостей, відображених в базі даних, стосовно відсотків за вкладами фізичних осіб (зменшених на суму податку)і надавати розпоряднику бази персональних даних для уточнення свої персональні дані.
Персональні дані вкладників банку, що звертаються до Фонду, є інформацією з обмеженим доступом, яка використовується відповідальними особами чи структурними підрозділами Фонду лише в межах їх посадових обов’язків чи положень про діяльність.
Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних вкладників визначеного Фондом з питань формування та ведення баз даних про вкладників, забезпечує сторона, що поширює ці дані.
Персональні дані вкладників в базах персональних даних вкладників підлягають знищенню в разі:
- закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;
- припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником бази, якщо інше не передбачено законом;
- набрання законної сили рішенням суду щодо вилучення даних про фізичну особу з бази персональних даних вкладників;
- надходження вмотивованої вимоги суб’єкта персональних даних про припинення обробки/знищення його даних у випадках та в порядку, встановлених Законом.
При знищенні персональних даних вкладників вживаються заходи, що виключають можливість подальшого поновлення таких персональних даних у відповідній базі.
Володілець або розпорядник бази персональних даних вкладників зобов’язаний внести зміни до даних на вимогу суб’єкта персональних даних, якщо ці дані є недостовірними або неточними."
 
Відхилено ФГВФО не веде базу даних про вкладників та не є її володільцем/ розпорядником. Дані про вкладників вносить та зберігає в базах даних неплатоспроможний банк і, як наслідок, саме він може вносити до такої бази даних зміни.  "7. Учасник Фонду зобов’язаний вести базу даних про вкладників у порядку, визначеному Фондом, із забезпеченням можливості щоденного формування інформації про вкладників з урахуванням відомостей, відображених в базі даних, щодо відсотків за вкладами фізичних осіб (зменшених на суму податку).";
 
202. 11) частину четверту статті 18 викласти в такій редакції:
 
   10) у статті 18:
частину четверту викласти в такій редакції:
 
203. "4. Фонд зобов’язаний один раз на рік станом на 1 січня опубліковувати в газетах "Урядовий кур’єр" або "Голос України" та розміщувати на своєму офіційному веб-сайті перелік учасників Фонду не пізніше ніж через один місяць після настання відповідних строків. Фонд зобов’язаний додатково розміщувати інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше ніж через 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду, а також перелік учасників Фонду на своєму офіційному веб-сайті";
 
-123- Поляков М.А.
Абзац другий підпункту 11 пункту 15 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"4. Фонд зобов’язаний один раз на рік станом на 1 січня розміщувати на своєму офіційному веб-сайті перелік учасників Фонду не пізніше ніж через один місяць після настання відповідних строків. Фонд зобов’язаний додатково розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше ніж через 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду, а також перелік учасників Фонду."
 
Враховано   "4. Фонд зобов’язаний один раз на рік станом на 1 січня розміщувати на своєму офіційному веб-сайті перелік учасників Фонду не пізніше ніж через один місяць після настання відповідних строків. Фонд зобов’язаний додатково розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше ніж через 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду, а також перелік учасників Фонду";
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Фонд зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати, що передбачена законодавством для оформлення документу та/або надання інформації, розміщувати на своєму офіційному веб-сайті та на веб-сайті неплатоспроможного банку таку інформацію щодо неплатоспроможного банку та банку, що знаходиться в стадії ліквідації:
1) річну фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства,
2) квартальну фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства,
3) результати оцінки активів банку з розподілом за видами активів, зазначенням незалежного суб’єкта оціночної діяльності, способу оцінки та дати, на яку здійснена оцінка;
4) результати інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси;
5) рішення Фонду щодо затвердження способу, порядку, складу та умов відчуження майна банку, що затверджені виконавчою дирекцією Фонду, а також всі інші рішення Фонду стосовно неплатоспроможного банку;
6) кошторис витрат Фонду на здійснення тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку;
7) про укладені договори між Фондом та третіми особами стосовно утримання і збереження активів банку, оцінки та реалізації майна банку, проведення аудиту, охорони майна та приміщень банку";
 
    -124- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Підпункт 11) пункту 15 розділу І законопроекту після абзацу 3 доповнити новими абзацами такого змісту:
"частину четверту статті 18 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Фонд зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати, що передбачена законодавством для оформлення документу та/або надання інформації розміщувати на своєму офіційному веб-сайті та на веб-сайті неплатоспроможного банку таку інформацію щодо неплатоспроможного банку та банку, що знаходиться в стадії ліквідації:
1) річну фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства,
2) квартальну фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства,
3) результати оцінки активів банку з розподілом за видами активів, зазначенням незалежного суб’єкта оціночної діяльності, способу оцінки та дати, на яку здійснена оцінка;
4) результати інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси,
5) рішення Фонду щодо затвердження способу, порядку, складу та умов відчуження майна банку, що затверджені виконавчою дирекцією Фонду, а також всі інші рішення Фонду стосовно неплатоспроможного банку,
6) кошторис витрат Фонду на здійснення тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку,
7) про укладені договори між Фондом та третіми особами стосовно утримання і збереження активів банку, оцінки та реалізації майна банку, проведення аудиту, охорони майна та приміщень банку";
 
Враховано    
    -125- Пташник В.Ю.
Частину 11 статті 15 викласти в наступній редакції:
"у статті 18:
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Фонд зобов’язаний один раз на рік станом на 1 січня опубліковувати в газетах "Урядовий кур’єр" або "Голос України" та розміщувати на своєму офіційному веб-сайті перелік учасників Фонду не пізніше ніж через один місяць після настання відповідних строків. Фонд зобов’язаний додатково розміщувати інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше ніж через 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду, а також перелік учасників Фонду на своєму офіційному веб-сайті."
Уповноважена особа Фонду зобов'язана протягом 10 робочих днів з дати, що передбачена законодавством для оформлення документу та/або надання інформації публікувати в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України", розміщувати на сайті неплатоспроможного банку та на офіційному сайті Фонду таку інформацію щодо неплатоспроможного банку:
12) річну фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства,
2) квартальну фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства,
3) звіти незалежного професійного оцінювача про оцінку активів банку,
4) результати інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси,
5) рішення Фонду щодо затвердження способу, порядку, складу та умов відчуження майна банку, що затверджені виконавчою дирекцією Фонду, а також всі інші рішення Фонду стосовно неплатоспроможного банку, кошторис витрат, пов’язаних із здійсненням ліквідації, затверджених Фондом."
 
Враховано редакційно    
204. 12) у статті 19:
 
   11) у статті 19:
 
205. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
206. пункт 4-1 викласти в такій редакції:
 
-126- Романюк В.М.
У підпункті 12 пункту 15 розділу І законопроекту абзаци третій – п’ятий замінити абзацами такого змісту:
"пункт 4-1 виключити;
пункт 6 виключити;
пункт 9 виключити";
 
Відхилено ФГВФО повинен мати належне фінансування, у тому числі з Державного бюджету України, для здійснення виплат відшкодування коштів вкладникам  пункт 4-1 викласти в такій редакції:
 
207. "4-1) кошти, залучені Фондом шляхом розміщення облігацій та/або видачі векселів Фонду; ";
 
   "4-1) кошти, залучені Фондом шляхом розміщення облігацій та/або видачі векселів Фонду; ";
 
208. пункт 9 після слів "Державного бюджету України" доповнити словами " (в тому числі облігації внутрішньої державної позики)";
 
   пункт 9 після слів "Державного бюджету України" доповнити словами " (в тому числі облігації внутрішньої державної позики)";
 
209. у пункті 10-1 слово "другої" замінити словом "першої";
 
   у пункті 10-1 слово "другої" замінити словом "першої";
 
210. доповнити частину пунктом 15 такого змісту:
 
-127- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
В абзаці 7 підпункту 12 пункту 15 слова "пунктом 15" замінити словами "пунктами 15-17"
 
Відхилено Концептуальні зміни, які потребують окремого обговорення  доповнити частину пунктом 15 такого змісту:
 
211. "15) кошти, одержані від управління майном Фонду (у тому числі від відчуження, оренди, суборенди тощо).";
 
-128- Демчак Р.Є.
в абзаці 8 підпункту 12 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слово "суборенди" видалити
 
Враховано Оскільки не 1 правку 125  "15) кошти, одержані від управління майном Фонду (у тому числі від відчуження, оренди тощо)";
 
    -129- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
Після абзацу 8 підпункту 12 пункту 15 доповнити новими абзацами наступного змісту:
"16) доходи у вигляді дивідендів від акцій перехідного банку ;
17) доходи від продажу акцій неплатоспроможного та/або перехідного банку."
 
Відхилено Нова схема "bаіl-іn" потребує додаткового обговорення та опрацювання   
212. перше речення частини третьої після слів "обсяг коштів Фонду" доповнити словами ", за винятком державних цінних паперів, які передбачається використати як засіб виконання зобов’язань за кредитом, ";
 
   перше речення частини третьої після слів "обсяг коштів Фонду" доповнити словами ", за винятком державних цінних паперів, які передбачається використати як засіб виконання зобов’язань за кредитом, ";
 
213. 13) у статті 20:
 
   12) у статті 20:
 
214. у частині другій:
 
-130- Демчак Р.Є.
частину другу статті 20 підпункту 13 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами такого змісту:
"пункт 2-1 викласти в такій редакції:
"2-1) погашення облігацій і виплата доходів за ними (сплата векселів), враховуючи витрати, пов’язані з їх випуском (видачею) та розміщенням; також покриття витрат, пов’язаних із залученими Фондом кредитами";
 
Враховано   у частині другій:
пункт 2-1 викласти в такій редакції:
"2-1) погашення облігацій і виплата доходів за ними (сплата векселів), враховуючи витрати, пов’язані з їх розміщенням (видачею);
доповнити новим пунктом 2-2 такого змісту:
"2-2) покриття витрат, пов’язаних із залученими Фондом кредитами";
в абзаці другому частини четвертої слово "фінансові" видалити";
 
    -131- Поляков М.А.
Підпункт 13 пункту 15 розділу І законопроекту доповнити абзацами третім-п’ятим такого змісту:
"у пункті 2-1 слово "фінансових" видалити;
доповнити новим пунктом 2-2 такого змісту:
"2-2) покриття витрат, пов’язаних із залученими Фондом кредитами;".
 
Враховано    
    -132- Поляков М.А.
Підпункт 17 пункту 15 розділу І законопроекту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"в абзаці другому частини четвертої слово "фінансові" видалити".
 
Враховано    
215. пункт 4 після слова "приймаючому" доповнити словами "або перехідному";
 
   пункт 4 після слова "приймаючому" доповнити словами "або перехідному";
 
216. пункт 5 виключити;
 
   пункт 5 виключити;
 
217. у пункті 7 слово "другої" замінити словом "першої";
 
   у пункті 7 слово "другої" замінити словом "першої";
 
218. пункт 9 виключити;
 
   пункт 9 виключити;
 
219. доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
 
220. "5. На майно (у тому числі кошти) Фонду не може бути накладений арешт, а також застосовані способи забезпечення позову.";
 
   "5. На майно (у тому числі кошти) Фонду не може бути накладений арешт, а також застосовані способи забезпечення позову";
 
221. 14) у частині першій статті 21 слова "дня одержання" замінити словами "дати видачі";
 
   13) у частині першій статті 21 слова "дня одержання" замінити словами "дати видачі";
 
222. 15) у статті 22:
 
   14) у статті 22:
 
223. в абзаці другому частини першої слова "прийняттю такого рішення" замінити словами "дню запровадження процедури ліквідації";
 
   в абзаці другому частини першої слова "прийняттю такого рішення" замінити словами "дню запровадження процедури ліквідації";
 
224. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
225. "4. Перехідний банк, утворений відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 цього Закону, звільняється від сплати регулярного збору до Фонду.
 
   "4. Перехідний банк, утворений відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 цього Закону, звільняється від сплати регулярного збору до Фонду.
 
226. У разі втрати банком, утвореним відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 цього Закону, статусу перехідного такий банк зобов’язаний сплачувати регулярний збір на загальних підставах починаючи з дня втрати ним статусу перехідного банку.";
 
   У разі втрати банком, утвореним відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 цього Закону, статусу перехідного такий банк зобов’язаний сплачувати регулярний збір на загальних підставах починаючи з дня втрати ним статусу перехідного банку.";
 
227. 16) частину першу статті 24 після слова "Банк" доповнити словами " (крім банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних)";
 
   15) частину першу статті 24 після слова "Банк" доповнити словами " (крім банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних)";
 
228. 17) у статті 25:
 
-133- Романюк В.М.
Підпункт 17 статті 15 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"17) статтю 25 виключити"
 
Відхилено Виключення статті 25 із ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" унеможливить залучення коштів ФГВФО, що, в свою чергу, призведе до блокування виплат відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків  16) у статті 25:
 
229. перше речення частини першої викласти в такій редакції: "Фонд у разі виникнення тимчасового дефіциту ліквідності звертається до Національного банку України за отриманням кредиту та/або викупом державних цінних паперів.";
 
   перше речення частини першої викласти в такій редакції: "Фонд у разі виникнення тимчасового дефіциту ліквідності звертається до Національного банку України за отриманням кредиту та/або викупом державних цінних паперів";
 
230. у частині другій слова "щорічно та щоквартально із щомісячним коригуванням" замінити словом "щомісяця";
 
   у частині другій слова "щорічно та щоквартально із щомісячним коригуванням" замінити словом "щомісяця";
 
231. 18) у статті 26:
 
   17) у статті 26:
 
232. друге речення абзацу першого частини першої викласти в такій редакції: "Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.";
 
-134- Поляков М.А.
Абзац другий підпункту 18 пункт 15 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"у частині першій:
друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.";
у абзаці другому слова "після ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку" замінити словами "у строк, встановлений цим Законом";
 
Враховано   у частині першій:
друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку";
у абзаці другому слова "після ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку" замінити словами "у строк, встановлений цим Законом";
 
233. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
234. пункти 4, 5 і 7 викласти в такій редакції:
 
   пункти 4, 5 і 7 викласти в такій редакції:
 
235. "4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня запровадження процедури тимчасової адміністрації банку;
 
-135- Поляков М.А.
Абзац 5 підпункту 18 пункту 15 викласти в наступній редакції:
"4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - протягом року до дня прийняття такого рішення);
 
Враховано   "4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - протягом року до дня прийняття такого рішення);
 
    -136- Демчак Р.Є.
абзац 5 підпункту 18 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - протягом року до дня прийняття такого рішення);
 
Враховано    
    -137- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Абзац 5 підпункту 18 пункту 15 викласти в наступній редакції:
"4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня запровадження процедури тимчасової адміністрації банку (або до дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність");"
 
Враховано редакційно    
236. 5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, в разі коли з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік; ";
 
-138- Поляков М.А.
Абзац 6 підпункту 18 пункту 15 викласти в наступній редакції:
"5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, в разі коли з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - один рік до дня прийняття такого рішення);"
 
Враховано   5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, в разі коли з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - один рік до дня прийняття такого рішення);
 
    -139- Демчак Р.Є.
абзац 6 підпункту 18 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, в разі коли з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - один рік до дня прийняття такого рішення);"
 
Враховано    
    -140- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Абзац 6 підпункту 18 пункту 15 викласти в наступній редакції:
"5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, в разі коли з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (або до дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність") не минув один рік;"
 
Враховано    
237. "7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, або мають інші фінансові привілеї від банку; ";
 
-141- Демчак Р.Є.
Абзац сьомий підпункту 18 пункту 15 викласти в наступній редакції:
""7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку";
 
Враховано   "7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку";
 
238. доповнити частину пунктами 11-13 такого змісту:
 
-142- Поляков М.А.
Абзац восьмий підпункту 18 пункту 15 викласти в наступній редакції:
"доповнити частину пунктами 11—12 такого змісту:"
 
Враховано частково   доповнити частину пунктом 11 такого змісту:
 
    -143- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
В абзаці 8 підпункту 18) пункту 15 розділу І законопроекту слова та цифри "пунктами 11—13" замінити словами та цифрами "пунктом 11";
 
Враховано частково    
239. "11) розміщені в банку, що був віднесений до категорії проблемних, шляхом здійснення операцій, укладення (переоформлення) договорів, які призвели до збільшення витрат, пов’язаних із виведенням банку з ринку, та не відповідають нормам законодавства;
 
-144- Поляков М.А.
Абзац дев’ятий виключити.
 
Враховано      
    -145- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
В підпункті 18) пункту 15 розділу І законопроекту абзац 9 видалити .
 
Враховано    
    -146- Кривенко В.В.
У підпункті 11) пункту 1 статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", після слів "пов'язаних із виведенням банку з ринку", виключити слова "та не відповідають нормам законодавства".
 
Враховано по суті   
    -147- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Абзац 9 підпункту 18 пункту 15 викласти в наступній редакції:
"11) розміщені в банку після віднесення його до категорії проблемних шляхом здійснення операцій, укладення (переоформлення) договорів, внаслідок яких: зобов‘язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування збільшуються (крім нарахування відсотків за вкладами) внаслідок зменшення зобов‘язань перед фізичними особами, які перевищують гарантовану суму відшкодування, та/або зобов‘язань перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії Фонду гарантування фізичних осіб, та/або юридичними особами;"
 
Відхилено Необхідно 1 можливість фізичних осіб отримувати пенсії, декретні, державні соціальні виплати, заробітну плату, у тому числі за рахунок коштів, розміщених на рахунках юридичних осіб у цьому банку. При цьому, такі рахунки фізичних осіб мають бути відкриті до дати віднесення банку до категорії проблемних   
    -148- Кудлаєнко С.В.
Абзац 5 підпункту 28 пункту 15 викласти в наступній редакції:
"11) розміщені в банку після віднесення його до категорії проблемних шляхом здійснення операцій, укладення (переоформлення) договорів, внаслідок яких зобов‘язання перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії Фонду гарантування фізичних осіб згідно пунктів 1, 4-8 частини 4 статті 26 Закону та/або юридичними особами, зменшуються або припиняються. "
 
Відхилено    
240. 12) розміщені в банку внаслідок шахрайських та інших протиправних дій, що є предметом кримінального провадження;
 
-149- Демчак Р.Є.
абзац 10 підпункту 18 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – видалити.
 
Враховано      
241. 13) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.";
 
-150- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
В підпункті 18) пункту 15 розділу І законопроекту абзац 11 видалити.
 
Відхилено кщо рахунки знаходяться під арештом, власник коштів не має права розпоряджатися такими коштами.  11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду";
 
242. доповнити статтю після частини четвертої новою частиною п’ятою такого змісту:
 
-151- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
В підпункті 18) пункту 15 розділу І законопроекту абзац 12 видалити.
 
Враховано      
243. "5. У разі кримінального провадження дії за вкладами, які є предметом кримінального правопорушення, та виплата відшкодування за такими вкладами здійснюються Фондом лише у разі закриття кримінального провадження, якщо:
 
-152- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
В підпункті 18) пункту 15 розділу І законопроекту абзац 13 видалити.
 
Враховано      
    -153- Демчак Р.Є.
абзац 13 підпункту 18 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – видалити
 
Враховано    
    -154- Кривенко В.В.
Пункт 5 статті 26 Закону України " Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" викласти в такій редакції:
"У разі кримінального провадження, предметом якого є шахрайські та інші протиправні дії, вчинення Фондом дій за вкладами, які є предметом такого кримінального правопорушення, та виплата відшкодування за такими вкладами здійснюються Фондом лише у разі закриття кримінального провадження, якщо:"
 
Відхилено Оскільки відкриття кримінального провадження не є підставою для невідшкодування коштів вкладнику   
244. 1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення;
 
-155- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
В підпункті 18) пункту 15 розділу І законопроекту абзац 14 видалити.
 
Враховано      
    -156- Демчак Р.Є.
Абзац 14 підпункту 18 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – видалити
 
Враховано    
245. 2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;
 
-157- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
І законопроекту абзац 15 видалити.
 
Враховано      
    -158- Демчак Р.Є.
абзац 15 підпункту 18 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – видалити
 
Враховано    
246. 3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпано можливості їх отримати;
 
-159- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
В підпункті 18) пункту 15 розділу І законопроекту абзац 16 видалити.
 
Враховано      
    -160- Демчак Р.Є.
абзац 16 підпункту 18 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – видалити.
 
Враховано    
247. 4) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.".
 
-161- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
В підпункті 18) пункту 15 розділу І законопроекту абзац 17 видалити.
 
Враховано      
    -162- Демчак Р.Є.
абзац 17 підпункту 18 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – видалити
 
Враховано    
248. У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
-163- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
В підпункті 18) пункту 15 розділу І законопроекту абзац 18 видалити.
 
Враховано      
249. доповнити статтю після частини шостої новою частиною сьомою такого змісту:
 
   доповнити статтю після частини шостої новою частиною сьомою такого змісту:
 
250. "7. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
 
   "7. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
 
251. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".".
 
   Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".".
 
252. У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
 
   У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
 
253. у частині восьмій слова "в день" замінити словами "у день подання документів для";
 
   у частині восьмій слова "в день" замінити словами "у день подання документів для";
 
254. 19) у статті 27:
 
-164- Демчак Р.Є.
підпункт 19 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами такого змісту:
"частину першу статті 27 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Нарахування процентів за вкладами припиняється у останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", — у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).
 
Враховано   18) у статті 27:
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Нарахування відсотків за вкладами припиняється у останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", — у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку)"
 
255. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
256. "2. Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 15 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.";
 
   "2. Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 15 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню.";
 
257. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
258. у першому реченні слова "яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів" виключити;
 
   у першому реченні слова "яка розраховується виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів" виключити;
 
259. друге речення виключити;
 
-165- Демчак Р.Є.
абзац 6 підпункту 19 пункту 15 Розділу 1 законопроекту - виключити
 
Враховано      
260. у першому реченні частини п’ятої слова "шести днів" замінити словами і цифрами "трьох робочих днів (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 20 робочих днів)";
 
-166- Демчак Р.Є.
підпункт 19 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"частину п’яту після слів "вкладників для здійснення виплат" доповнити словами "гарантованої суми відшкодування"
 
Враховано   у першому реченні частини п’ятої слова "шести днів" замінити словами і цифрами "трьох робочих днів (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 20 робочих днів)";
частину п’яту після слів "вкладників для здійснення виплат" доповнити словами "гарантованої суми відшкодування;
 
261. частину шосту викласти в такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
262. "6. Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 15 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує переліки вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-13 частини четвертої статті 26 цього Закону.";
 
-167- Демчак Р.Є.
В останньому абзаці підпункту 19 пункту 15 слова та цифри "пунктів 4-13" замінити словами та цифрами "4-11".
 
Враховано   "6. Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 15 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує переліки вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-11 частини четвертої статті 26 цього Закону";
 
    -168- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
В останньому абзаці підпункту 19 пункту 15 слова "пунктів 4-13" видалити.
 
Враховано частково Норма встановлює конкретизацію, тому її виключення недоцільне   
263. 20) частини першу і третю статті 28 викласти в такій редакції:
 
   19) частини першу - третю статті 28 викласти в такій редакції:
 
264. "1. Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам у національній валюті України з наступного робочого дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру вкладників для здійснення виплат.";
 
-169- Демчак Р.Є.
абзац 2 підпункту 20 пункту 15 Розділу 1 законопроекту після слів "здійснення виплат" доповнити словами "гарантованої суми відшкодування".
 
Враховано   "1. Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам, їх уповноваженим представникам чи спадкоємцям у національній валюті України з наступного робочого дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування";
2. Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування через банки-агенти, які здійснюють такі виплати в готівковій або безготівковій формі (за вибором вкладника).
 
    -170- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Абзац 2 підпункту 20) пункту 15 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам їх уповноваженим представникам чи спадкоємцям у національній валюті України з наступного робочого дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру вкладників для здійснення виплат."
 
Враховано    
    -171- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Абзац 2 підпункту 20 пункту 15 викласти в наступній редакції:
"1. Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам у національній валюті України в готівковій або безготівковій формі (за вибором вкладника) з наступного робочого дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру вкладників для здійснення виплат."
 
Враховано по суті у ч. 2 статті 28 Оскільки виплати відшкодування коштів за вкладами ФГВФО здійснює через банки-агенти, яким перераховує кошти, питання отримання вкладником відшкодування в готівковій або безготівковій формі може бути вирішено виключно у банку-агенті.   
    -172- Демчак Р.Є.
Доповнити пункт абзацами такого змісту:
"частину другу доповнити словами "які здійснюють такі виплати в готівковій або безготівковій формі (за вибором вкладника)"
 
Враховано    
265. "3. Фонд не пізніше наступного робочого дня після закінчення визначеного цим Законом строку ліквідації банку оприлюднює оголошення на своєму офіційному веб-сайті про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.";
 
-173- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Абзац 3 підпункту 20) пункту 15 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
"3. Фонд не пізніше ніж за 30 днів до закінчення визначеного цим Законом строку ліквідації банку публікує оголошення в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування."".
 
Враховано   3. Фонд не пізніше ніж за 30 днів до закінчення визначеного цим Законом строку ліквідації банку публікує оголошення в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування";
 
266. 21) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
   20) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
267. "Стаття 29. Набуття Фондом права кредитора банку
 
-174- Демчак Р.Є.
статтю 29 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" підпункту 21 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 29. Набуття Фондом права кредитора банку
1. Фонд набуває прав кредитора банку:
1) на загальну суму, що підлягає відшкодуванню вкладникам такого банку на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, в тому числі суми цільової позики, наданої банку протягом дії тимчасової адміністрації та суми наданої Фондом приймаючому або перехідному банку фінансової підтримки;
2) на суму сплачених Фондом витрат, пов’язаних з процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку, які здійснені у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою Фонду, в тому числі щодо консолідованого продажу активів банків, що ліквідується;
3) на суму нарахованого, але не сплаченого регулярного збору до Фонду, а також на суму заборгованості із сплати зборів, пені та/або штрафів до Фонду, нарахованих до дня, що передує дню запровадження процедури ліквідації";
 
Враховано   "Стаття 29. Набуття Фондом права кредитора банку
 
268. 1. Фонд набуває прав кредитора банку:
 
   1. Фонд набуває прав кредитора банку:
 
269. 1) на загальну суму, що підлягає відшкодуванню вкладникам такого банку на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку;
 
   1) на загальну суму, що підлягає відшкодуванню вкладникам такого банку на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, в тому числі суми цільової позики, наданої банку протягом дії тимчасової адміністрації та суми наданої Фондом приймаючому або перехідному банку фінансової підтримки;
 
270. 2) на суму наданої Фондом приймаючому або перехідному банку фінансової підтримки;
 
      
271. 3) на суму сплачених Фондом витрат, пов’язаних з процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку, які здійснені у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою Фонду, в тому числі щодо консолідованого продажу активів банків, що ліквідується;
 
   2) на суму сплачених Фондом витрат, пов’язаних з процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку, які здійснені у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою Фонду, в тому числі щодо консолідованого продажу активів банків, що ліквідується;
 
272. 4) на суму заборгованості із сплати зборів, пені та/або штрафів до Фонду, нарахованих до дати початку процедури виведення Фондом банку з ринку";
 
-175- Демчак Р.Є.
підпункт 21 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами такого змісту:
"частину другу статті 29 викласти у наступній редакції:
"2. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд набуває прав кредитора:
1) на загальну суму, що підлягає відшкодуванню вкладникам такого банку на день початку процедури його ліквідації;
2) на суму сплачених Фондом витрат, пов’язаних з процедурою ліквідації банку, які здійсненні у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою Фонду, в тому числі щодо консолідованого продажу активів банків, що ліквідується;
3) на суму нарахованого, але не сплаченого регулярного збору до Фонду, а також на суму заборгованості із сплати зборів, пені та/або штрафів до Фонду, нарахованих до дня, що передує дню запровадження процедури ліквідації";
 
Враховано   3) на суму нарахованого, але не сплаченого регулярного збору до Фонду, а також на суму заборгованості із сплати зборів, пені та/або штрафів до Фонду, нарахованих до дня, що передує дню запровадження процедури ліквідації";
частину другу викласти у такій редакції:
"2. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд набуває прав кредитора:
1) на загальну суму, що підлягає відшкодуванню вкладникам такого банку на день початку процедури його ліквідації;
2) на суму сплачених Фондом витрат, пов’язаних з процедурою ліквідації банку, які здійсненні у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою Фонду, в тому числі щодо консолідованого продажу активів банків, що ліквідується;
3) на суму нарахованого, але не сплаченого регулярного збору до Фонду, а також на суму заборгованості із сплати зборів, пені та/або штрафів до Фонду, нарахованих до дня, що передує дню запровадження процедури ліквідації";
 
    -176- Поляков М.А.
Підпункт 21 пункту 15 законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
"5) на суму цільової позики.
2. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд набуває прав кредитора:
1) на загальну суму, що підлягає відшкодуванню вкладникам такого банку на день початку процедури його ліквідації;
2) на суму сплачених Фондом витрат, пов’язаних з процедурою ліквідації банку, які здійсненні у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою Фонду, в тому числі щодо консолідованого продажу активів банків, що ліквідується;
3) на суму заборгованості із сплати зборів, пені та/або штрафів до Фонду, нарахованих до дати початку процедури ліквідації банку.";
 
Враховано редакційно    
273. 22) статтю 31 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-177- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Підпункт 22 пункту 15 видалити
 
Відхилено роведення страховиком депозитів стрес-тестування своїх учасників є нормою Директиви ЄС, зобов’язання щодо приведення норм законодавства України до якої взяті Українською стороною  21) статтю 31 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
274. "4. Фонд зобов’язаний проводити стрес-тестування своїх учасників з метою розрахунку необхідного розміру базової річної ставки регулярного збору та оцінки фінансової стійкості Фонду у середньостроковій перспективі щонайменше один раз на три роки. Стрес-тестування проводиться перед встановленням розміру базової річної ставки регулярного збору, відмінного від встановленого у частині першій статті 22 цього Закону, та/або запровадження спеціального збору. Методика проведення стрес-тестування визначається Фондом. Результати проведеного стрес-тестування є інформацією з обмеженим доступом та надаються виключно Національному банку України, а також банку, щодо якого проводилося стрес-тестування.";
 
-178- Демчак Р.Є.
в абзаці 2 підпункту 22 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "на три роки" замінити словами "на рік"
 
Відхилено Проведення страховиком депозитів стрес-тестування своїх учасників один раз на три роки є нормою Директиви ЄС, зобов’язання щодо приведення норм законодавства України до якої взяті Українською стороною  "4. Фонд зобов’язаний проводити стрес-тестування своїх учасників з метою розрахунку необхідного розміру базової річної ставки регулярного збору та оцінки фінансової стійкості Фонду у середньостроковій перспективі щонайменше один раз на три роки. Стрес-тестування проводиться перед встановленням розміру базової річної ставки регулярного збору, відмінного від встановленого у частині першій статті 22 цього Закону, та/або запровадження спеціального збору. Методика проведення стрес-тестування визначається Фондом. Результати проведеного стрес-тестування є інформацією з обмеженим доступом та надаються виключно Національному банку України, а також банку, щодо якого проводилося стрес-тестування";
 
275. 23) у статті 32:
 
   22) у статті 32:
 
276. частину сьому після слів "до категорії неплатоспроможних" доповнити словами ", у тому числі з метою визначення вартості активів проблемного банку";
 
   частину сьому після слів "до категорії неплатоспроможних" доповнити словами ", у тому числі з метою визначення вартості активів проблемного банку";
 
277. доповнити частину сьому абзацами такого змісту:
 
   доповнити частину сьому абзацами такого змісту:
 
278. "Фонд проводить оцінку активів проблемного банку за встановленою Фондом методикою.
 
   "Фонд проводить оцінку активів проблемного банку за встановленою Фондом методикою.
 
279. Фонд має право доступу до всіх операцій проблемного банку та баз даних, у тому числі має право отримувати копії документів та баз даних, а також отримує на регулярній основі, встановленій Фондом, інформацію та звітність.
 
   Фонд має право доступу до всіх операцій проблемного банку та баз даних, у тому числі має право отримувати копії документів та баз даних, а також отримує на регулярній основі, встановленій Фондом, інформацію та звітність.
 
280. Фонд та призначені ним працівники Фонду мають право вимагати від керівників банку усунення порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, виконання нормативно-правових актів Фонду, надання письмових пояснень з питань дотримання законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових актів Фонду, а також запитувати інформацію щодо проведення банком будь-яких операцій.
 
-179- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
В підпункті 23 пункту 15:
в абзаці 6 слова "щодо проведення банком будь-яких операцій." замінити словами "з метою визначення вартості активів проблемного банку."
в абзаці 6 після слів "мають право вимагати" доповнити словами "в письмовій формі"
 
Враховано частково ГВФО повинен мати можливість аналізувати всі операції банку, що необхідні йому для найшвидшого виведення банку з ринку та складання плану врегулювання, підготовки реєстрів вкладників, інформаційного пакету для інвесторів  Фонд та призначені ним працівники Фонду мають право вимагати в письмовій формі від керівників банку усунення порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, виконання нормативно-правових актів Фонду, надання письмових пояснень з питань дотримання законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових актів Фонду, а також запитувати інформацію щодо проведення банком будь-яких операцій.
 
281. Фонд та призначені ним працівники Фонду мають право отримувати інформацію від клієнтів, вкладників та інших кредиторів банку з метою виконання покладених на Фонд функцій та повноважень.";
 
-180- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
В підпункті 23 пункту 15 абзац 7 видалити
 
Відхилено ФГВФО повинен мати можливість перевіряти інформацію щодо реальності вкладників та інших клієнтів банку та фактичного здійснення такими особами операцій  Фонд та призначені ним працівники Фонду мають право отримувати інформацію від клієнтів, вкладників та інших кредиторів банку з метою виконання покладених на Фонд функцій та повноважень";
 
282. доповнити статтю після частини сьомої новими частинами восьмою - тринадцятою такого змісту:
 
   доповнити статтю після частини сьомої новими частинами восьмою - тринадцятою такого змісту:
 
283. "8. Фонд має право проводити моніторинг діяльності банку в порядку, встановленому Фондом.
 
   "8. Фонд має право проводити моніторинг діяльності банку в порядку, встановленому Фондом.
 
284. 9. У разі коли моніторинг діяльності банку шляхом призначення Фондом його працівника раніше у банку не проводився, Фонд не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемних розпочинає проведення аналізу дотримання проблемним банком вимог Фонду щодо формування та ведення банком бази даних про вкладників та проводить моніторинг його активних операцій.
 
-181- Демчак Р.Є.
у абзаці 10 підпункту 23 пункту 15 Розділу 1 законопроекту:
слова "У разі коли моніторинг діяльності банку шляхом призначення Фондом його працівника раніше у банку не проводився" - вилучити
після слів "до категорії проблемних" вставити слова "призначає з числа працівників Фонду працівника (працівників) до повноважень яких належить",
слово "розпочинає" - видалити.
 
Враховано   9. Фонд не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії проблемних призначає з числа працівників Фонду працівника (працівників), до повноважень яких належить проведення аналізу дотримання проблемним банком вимог Фонду щодо формування та ведення банком бази даних про вкладників та моніторинг його активних операцій.
 
285. 10. У разі виявлення порушень дотримання проблемним банком вимог Фонду щодо формування та ведення банками бази даних про вкладників банк зобов’язаний усунути виявлені порушення у строк, визначений Фондом, але не пізніше 20 днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більш як 500 000 рахунків, - не пізніше 30 днів) з дня підписання довідки про виявлені порушення.
 
   10. У разі виявлення порушень дотримання проблемним банком вимог Фонду щодо формування та ведення банками бази даних про вкладників банк зобов’язаний усунути виявлені порушення у строк, визначений Фондом, але не пізніше 20 днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більш як 500 000 рахунків, - не пізніше 30 днів) з дня підписання довідки про виявлені порушення.
 
286. 11. Фонд проводить аналіз дотримання проблемним банком вимог Фонду щодо формування та ведення бази даних про вкладників банку, віднесеного до категорії проблемних, та моніторинг його активних операцій протягом усього періоду перебування банку в категорії проблемних у порядку, визначеному Фондом.
 
-182- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
В підпункті 23 пункту 15 абзац 12 викласти в наступній редакції:
"11. Фонд проводить аналіз дотримання учасником Фонду вимог Фонду щодо формування та ведення бази даних про вкладників банку на постійній основі, та моніторинг активних операцій банків, віднесених до категорії проблемних, протягом усього періоду перебування банку в категорії проблемних у порядку, визначеному Фондом."
 
Враховано редакційно   11. Фонд проводить аналіз дотримання учасником Фонду вимог Фонду щодо формування та ведення бази даних про вкладників банку, а також та моніторинг активних операцій банків, віднесених до категорії проблемних, протягом усього періоду перебування банку в категорії проблемних у порядку, визначеному Фондом.
 
287. 12. Банк, віднесений до категорії проблемних, зобов’язаний забезпечити визначеним працівникам Фонду доступ до інформації (документів, файлів), що міститься в базі даних про вкладників, для проведення дій, передбачених цією статтею.
 
-183- Поляков М.А.
У абзаці 13 підпункту 26 пункту 15 законопроекту слова "що міститься в базі даних про вкладників" виключити.
 
Враховано   12. Банк, віднесений до категорії проблемних, зобов’язаний забезпечити визначеним працівникам Фонду доступ до інформації (документів, файлів) для проведення дій, передбачених цією статтею.
 
288. Доступ до інформації, що міститься в базі даних про вкладників, надається призначеним працівникам Фонду на підставі копії відповідного розпорядчого акта Фонду про призначення таких працівників.
 
-184- Поляков М.А.
У абзаці 14 підпункту 26 пункту 15 законопроекту слова "що міститься в базі даних про вкладників" замінити словами " (документів, файлів)".
 
Враховано   Доступ до інформації (документів, файлів) надається призначеним працівникам Фонду на підставі копії відповідного розпорядчого акта Фонду про призначення таких працівників.
 
289. 13. У разі невиконання банком, віднесеним до категорії проблемних, вимог, визначених цією статтею, у тому числі щодо приведення бази даних про вкладників у відповідність з вимогами Фонду, керівники банку несуть адміністративну та/або кримінальну відповідальність.".
 
   13. У разі невиконання банком, віднесеним до категорії проблемних, вимог, визначених цією статтею, у тому числі щодо приведення бази даних про вкладників у відповідність з вимогами Фонду, керівники банку несуть адміністративну та/або кримінальну відповідальність.".
 
290. У зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати відповідно частинами чотирнадцятою і п’ятнадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати відповідно частинами чотирнадцятою і п’ятнадцятою;
 
291. 24) у статті 34:
 
   23) у статті 34:
 
292. у частині першій слова "та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний робочий день" замінити словами "не пізніше наступного робочого дня";
 
-185- Демчак Р.Є.
підпункт 24 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами наступного змісту:
"частину 1 статті 34 доповнити абзацом другим такого змісту:
"В перший день процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку Фонд зобов’язаний звернутися до правоохоронних органів із відповідною заявою про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 219 Кримінального кодексу України "Доведення до банкрутства" та про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початок розслідування.
Питання встановлення наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 219 Кримінального кодексу України "Доведення до банкрутства", в діях посадових (службових) осіб банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та/або осіб, пов’язаних із таким банком, вирішується судом та оформлюється рішенням, прийнятим у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України."
 
Відхилено   у частині першій слова "та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний робочий день" замінити словами "не пізніше наступного робочого дня";
 
293. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
294. перше речення після слів "уповноважену особу Фонду" доповнити словами " (кілька уповноважених осіб Фонду), якій Фонд делегує всі або частину своїх повноважень тимчасового адміністратора";
 
   перше речення після слів "уповноважену особу Фонду" доповнити словами " (кілька уповноважених осіб Фонду), якій Фонд делегує всі або частину своїх повноважень тимчасового адміністратора";
 
295. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
296. "Усі або частина повноважень Фонду, визначені цим Законом, можуть бути делеговані одній або кільком уповноваженим особам Фонду. У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонд зазначає обсяг повноважень кожної з них. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі.";
 
   "Усі або частина повноважень Фонду, визначені цим Законом, можуть бути делеговані одній або кільком уповноваженим особам Фонду. У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонд зазначає обсяг повноважень кожної з них. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі";
 
297. 25) у статті 35:
 
   24) у статті 35:
 
298. у другому реченні частини першої слова "Здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків Фонд здійснює через призначену виконавчою дирекцією уповноважену особу Фонду" замінити словами "Фонд може делегувати рішенням виконавчої дирекції Фонду частину або всі свої повноваження як тимчасового адміністратора або ліквідатора уповноваженій особі (уповноваженим особам) Фонду";
 
   у другому реченні частини першої слова "Здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків Фонд здійснює через призначену виконавчою дирекцією уповноважену особу Фонду" замінити словами "Фонд може делегувати рішенням виконавчої дирекції Фонду частину або всі свої повноваження як тимчасового адміністратора або ліквідатора уповноваженій особі (уповноваженим особам) Фонду";
 
299. пункт 3 частини другої викласти в такій редакції:
 
   пункт 3 частини другої викласти в такій редакції:
 
300. "3) має прострочені зобов’язання перед будь-яким банком; ";
 
   "3) має прострочені зобов’язання перед будь-яким банком";
 
301. пункт 2 частини п’ятої після слів "в інтересах третіх осіб" доповнити словами і цифрами ", крім випадків, установлених частиною дев’ятою статті 36 цього Закону";
 
   пункт 2 частини п’ятої після слів "в інтересах третіх осіб" доповнити словами і цифрами ", крім випадків, установлених частиною дев’ятою статті 36 цього Закону";
 
302. 26) у статті 36:
 
   25) у статті 36:
 
303. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
304. в абзаці першому:
 
   в абзаці першому:
 
305. у першому реченні слова "призначення уповноваженої особи Фонду" замінити словами "початку процедури виведення Фондом банку з ринку";
 
   у першому реченні слова "призначення уповноваженої особи Фонду" замінити словами "початку процедури виведення Фондом банку з ринку";
 
306. у другому реченні слова "Уповноважена особа Фонду від імені Фонду" замінити словом "Фонд";
 
   у другому реченні слова "Уповноважена особа Фонду від імені Фонду" замінити словом "Фонд";
 
307. у першому реченні абзацу другого слова "уповноваженою особою Фонду" замінити словом "Фондом";
 
   у першому реченні абзацу другого слова "уповноваженою особою Фонду" замінити словом "Фондом";
 
308. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
309. "2. На період тимчасової адміністрації усі структурні підрозділи, органи та посадові особи банку підпорядковуються у своїй діяльності Фонду та уповноваженій особі Фонду у межах повноважень, встановлених цим Законом та делегованих Фондом, і діють у визначених нею межах та порядку.";
 
   "2. На період тимчасової адміністрації усі структурні підрозділи, органи та посадові особи банку підпорядковуються у своїй діяльності Фонду та уповноваженій особі Фонду у межах повноважень, встановлених цим Законом та делегованих Фондом, і діють у визначених нею межах та порядку";
 
310. у частині третій слова "призначення уповноваженої особи Фонду" замінити словами "початку процедури виведення Фондом банку з ринку";
 
   у частині третій слова "призначення уповноваженої особи Фонду" замінити словами "початку процедури виведення Фондом банку з ринку";
 
311. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
312. пункти 2 і 4 викласти в такій редакції:
 
   пункти 2 і 4 викласти в такій редакції:
 
313. "2) примусове стягнення майна (в тому числі коштів) банку, накладення арешту та звернення стягнення на майно (в тому числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється, у тому числі знімаються арешти, накладені на майно (в тому числі на кошти) банку, а також скасовуються інші вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення); ";
 
-186- Поляков М.А.
абзац дванадцятий підпункту 26 пункту 15 законопроекту викласти в такій редакції:
"2) примусове стягнення майна (в тому числі коштів) банку, накладення арешту та звернення стягнення на майно (в тому числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється, у тому числі знімаються арешти, накладені на майно (в тому числі на кошти) банку, а також скасовуються інші вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення щодо банку);
 
Враховано   "2) примусове стягнення майна (в тому числі коштів) банку, накладення арешту та звернення стягнення на майно (в тому числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється, у тому числі знімаються арешти, накладені на майно (в тому числі на кошти) банку, а також скасовуються інші вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення щодо банку)";
 
    -187- Демчак Р.Є.
абзац 12 підпункту 26 пункту 15 Розділу 1 законопроекту після слів "забезпечення виконання рішення" додати слова "щодо банку"
 
Враховано    
314. "4) зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), поєднанням боржника і кредитора в одній особі, внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, зарахування на вимогу однієї із сторін.
 
-188- Демчак Р.Є.
абзац 13 підпункту 26 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"4) зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), поєднанням боржника і кредитора в одній особі"
 
Враховано   4) зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), поєднанням боржника і кредитора в одній особі";
 
315. Обмеження, встановлені цим пунктом, не поширюються на зобов’язання банку щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, крім обмежень прямо передбачених законом, у разі коли боржник банку одночасно є кредитором цього ж банку і кошти спрямовуються на погашення заборгованості за кредитом цього боржника, виключно з урахуванням того, що:
 
-189- Демчак Р.Є.
абзац 14 підпункту 26 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити.
 
Враховано      
    -190- Фурсін І.Г.
Абзац чотирнадцятий підпункту 26 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"Обмеження встановлені цим пунктом, не поширюються на зобов’язання банку щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, крім обмежень передбачених законом, у разі, якщо боржник банку одночасно є кредитором цього ж банку і грошові кошти спрямовуються на погашення зобов’язань боржника. Погашення таких зобов’язань відбувається з урахуванням того, що:"
 
Відхилено Оскільки 1 правку 186   
    -191- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
В абзаці 14 підпункту 26 пункту 15 слова "за кредитом цього боржника" замінити словами "за зобов’язаннями цього боржника перед банком"
 
Відхилено Оскільки 1 правку 186   
316. за кредитним договором не було здійснено заміни застави, а саме не відбувалося зміни будь-якого з предметів застави на предмет застави, яким виступають майнові права на отримання коштів боржника, які розміщені на відповідних рахунках у неплатоспроможному банку, протягом одного року, що передує даті початку процедури виведення Фондом банку з ринку;
 
-192- Демчак Р.Є.
абзац 15 підпункту 26 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити.
 
Враховано      
    -193- Фурсін І.Г.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 26 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"за кредитним договором не було протягом одного року до дня процедури виведення банку з ринку здійснено заміни застави, а саме не відбулась заміна будь-якого з предметів застави на предмет застави, яким виступають майнові права на грошові кошти боржника, які розміщенні на відповідних рахунках цього боржника у неплатоспроможному банку."
 
Відхилено Оскільки 1 правку 186   
317. кошти перебували на поточних та/або депозитних рахунках такого боржника на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та договірне списання з цих рахунків передбачено умовами договорів, укладених між боржником і банком.
 
-194- Демчак Р.Є.
абзац 16 підпункту 26 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити.
 
Враховано      
    -195- Фурсін І.Г.
Абзац шістнадцятий підпункту 26 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"грошові кошти перебували на поточних та\або депозитних рахунках такого боржника на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та були зараховані на такі рахунки до дня віднесення такого банку Національним банком України до категорії проблемних, а також договірне списання з цих рахунків передбачено умовами договорів, укладених між боржником і банком.
У випадку коли валюта зустрічних зобов’язань є різною – зарахування здійснюється за курсом встановленим Національним банком України на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку."
 
Відхилено Оскільки 1 правку 186   
    -196- Демчак Р.Є.
Після абзацу 16 підпункту 26 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
"У випадку, коли валюта зустрічних зобов’язань є різною, - зарахування здійснюється за курсом, встановленим Національним банком України на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку"
 
Відхилено Оскільки 1 правку 186   
318. Такі операції у будь-якому разі заборонені за договорами, укладеними з пов’язаними з банком особами.";
 
-197- Демчак Р.Є.
абзац 17 підпункту 26 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити.
 
Враховано      
    -198- Кривенко В.В.
До підпункту 4) пункту 5 статті 36 Закону України " Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", включити п'ятий абзац такого змісту:
"Обмеження, встановлені цим пунктом, не поширюються на операції із звернення за ініціативою банку стягнення на предмет застави за договорами застави та поруки, які забезпечували виконання зобов’язань боржником банку"
 
Відхилено    
319. пункт 5 після слова "перед" доповнити словами "вкладниками та";
 
   пункт 5 після слова "перед" доповнити словами "вкладниками та";
 
320. у частині шостій:
 
   у частині шостій:
 
321. пункт 4 після слів "або смертю, тощо" доповнити словами ", що надійшли на кореспондентський рахунок банку (рахунки фізичних осіб), починаючи з дня здійснення процедури тимчасової адміністрації; ";
 
-199- Поляков М.А.
абзац двадцятий підпункту 26 пункту 15 законопроекту викласти в такій редакції:
4) виплати аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров’я або смертю тощо, що надійшли до банку, починаючи з дня початку здійснення процедури виведення банку з ринку";
 
Враховано   пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) виплати аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров’я або смертю тощо, що надійшли до банку з дня початку здійснення процедури виведення банку з ринку";
 
322. доповнити частину пунктом 4-1 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 4-1 такого змісту:
 
323. "4-1) виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, що надійшли на спеціальний рахунок у банку, відкриття якого передбачено законодавством України для юридичної особи, починаючи з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку; ";
 
   "4-1) виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, що надійшли на спеціальний рахунок у банку, відкриття якого передбачено законодавством України для юридичної особи, починаючи з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку; ";
 
324. пункт 5 викласти в такій редакції:
 
   пункт 5 викласти в такій редакції:
 
325. "5) виконання операцій з виплати переказу коштів фізичних та юридичних осіб, що надійшли на їх рахунки з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку; ";
 
   "5) виконання операцій з виплати переказу коштів фізичних та юридичних осіб, що надійшли на їх рахунки з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку; ";
 
326. в абзаці дев’ятому цифри "1-1- 4" замінити цифрами "2, 6";
 
   в абзаці дев’ятому цифри "1-1- 4" замінити цифрами "2, 6";
 
327. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
   абзац десятий викласти в такій редакції:
 
328. "З метою забезпечення виконання зобов’язань банку, передбачених пунктом 1 частини шостої цієї статті, Фонд має право надати банку цільову позику. Виплати за такими зобов’язаннями за рахунок цільової позики Фонду мають розпочатися не пізніше 20 робочих днів (для системно важливих банків - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.";
 
-200- Поляков М.А.
абзац двадцять сьомий підпункту 26 пункту 15 викласти в такій редакції:
"З метою забезпечення виконання зобов’язань банку, передбачених пунктом 1 частини шостої цієї статті, Фонд має право надати банку цільову позику. Виплати за такими зобов’язаннями за рахунок цільової позики Фонду мають розпочатися не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більш, ніж 500 000 рахунків — не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.";
 
Враховано   "З метою забезпечення виконання зобов’язань банку, передбачених пунктом 1 частини шостої цієї статті, Фонд має право надати банку цільову позику. Виплати за такими зобов’язаннями за рахунок цільової позики Фонду мають розпочатися не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більш, ніж 500 000 рахунків — не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку";
 
329. доповнити статтю частиною дев’ятою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною дев’ятою такого змісту:
 
330. "9. Протягом періоду здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку Фонд має право користуватися технічними можливостями неплатоспроможного банку (технічними засобами, серверами, кол-центром, приміщенням тощо) з метою мінімізації своїх витрат.";
 
-201- Демчак Р.Є.
абзац 29 підпункту 26 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"9. Протягом періоду виведення банку з ринку та/або ліквідації банку Фонд має право користуватися технічними можливостями такого банку (технічними засобами, серверами, кол-центром, приміщенням тощо) з метою мінімізації своїх витрат."
 
Враховано   "9. Протягом періоду виведення банку з ринку та/або ліквідації банку Фонд має право користуватися технічними можливостями такого банку (технічними засобами, серверами, кол-центром, приміщенням тощо) з метою мінімізації своїх витрат";
 
    -202- Поляков М.А.
абзац двадцять дев’ятий підпункту 26 пункту 15 викласти в такій редакції:
"9. Протягом періоду виведення банку з ринку та/або ліквідації банку Фонд має право користуватися технічними можливостями такого банку (технічними засобами, серверами, кол-центром, приміщенням тощо) з метою мінімізації своїх витрат.";
 
Враховано    
    -203- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Останній абзац підпункту 26 пункту 15 доповнити словами ", якщо відповідні активи належать банку на праві власності."
 
Відхилено ФГВФО повинен мати можливість користуватися, зокрема, будівлею неплатоспроможного банку, яка знаходиться в оренді.   
331. 27) у статті 37:
 
   26) у статті 37:
 
332. частину першу виключити;
 
   частину першу виключити;
 
333. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
334. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
335. "2. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду в разі делегування їй повноважень має право: ";
 
   "2. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду в разі делегування їй повноважень має право: ";
 
336. у пункті 7 слова "уповноваженою особою Фонду" замінити словом "Фондом";
 
   у пункті 7 слова "уповноваженою особою Фонду" замінити словом "Фондом";
 
337. доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:
 
338. "3. Уповноважена особа Фонду діє від імені банку в межах повноважень Фонду.
 
   "3. Уповноважена особа Фонду діє від імені банку в межах повноважень Фонду.
 
339. Уповноважена особа Фонду має право:
 
   Уповноважена особа Фонду має право:
 
340. 1) призначати на посаду, звільняти з посади чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядати їх службові обов’язки, змінювати розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;
 
   1) призначати на посаду, звільняти з посади чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядати їх службові обов’язки, змінювати розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;
 
341. 2) здійснювати інші повноваження, встановлені цим Законом, та делеговані їй Фондом.".
 
   2) здійснювати інші повноваження, встановлені цим Законом, та делеговані їй Фондом.".
 
342. У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
 
   У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
 
343. частини п’яту і шосту після слова "доступу" доповнити словами "Фонду та";
 
   частини п’яту і шосту після слова "доступу" доповнити словами "Фонду та";
 
344. 28) у статті 38:
 
   28) у статті 38:
 
345. у частині першій слова "Уповноважена особа Фонду зобов’язана" замінити словами "Фонд зобов’язаний";
 
   у частині першій слова "Уповноважена особа Фонду зобов’язана" замінити словами "Фонд зобов’язаний";
 
346. у частині другій слова "уповноважена особа Фонду зобов’язана" замінити словами "Фонд зобов’язаний";
 
   у частині другій слова "уповноважена особа Фонду зобов’язана" замінити словами "Фонд зобов’язаний";
 
347. частину третю доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
   у частині третій:
доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
348. "9) здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів призвело до збільшення витрат, пов’язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства.";
 
-204- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Абзац 5 підпункту 28 пункту 15 викласти в наступній редакції:
"9) здійснення банком, який віднесено до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, внаслідок яких: зобов‘язання перед фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодування збільшуються (крім нарахування відсотків за вкладами), а зобов‘язання перед фізичними особами, які перевищують гарантовану суму відшкодування, та/або зобов‘язання перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії Фонду гарантування фізичних осіб, та/або юридичними особами, зменшуються."
 
Відхилено едакція, прийнята у першій редакції, є більш ширшою та дозволяє запобігти виведенню активів  "9) здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів призвело до збільшення витрат, пов’язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства";
доповнити абзацом такого змісту:
"Порядок виявлення нікчемних договорів, а також дій Фонду у разі їх виявлення визначаються нормативно-правовими актами Фонду";
 
    -205- Демчак Р.Є.
підпункту 28 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами такого змісту:
"частину третю статті 38 доповнити абзацом такого змісту:
"Порядок виявлення нікчемних договорів, а також дій Фонду у разі їх виявлення визначаються нормативно-правовими актами Фонду"
 
Враховано    
    -206- Демчак Р.Є.
в абзаці 5 підпункту 28 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "віднесеним до категорії проблемних" - виключити
 
Відхилено    
    -207- Кудлаєнко С.В.
Абзац 5 підпункту 28 пункту 15 виключити.
або
викласти в такій редакції:
"9) здійснення банком, який віднесено до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, внаслідок яких: зобов‘язання перед фізичними особами, які не підпадають під гарантії Фонду гарантування фізичних осіб згідно пунктів 1, 46 ч.4 ст.26 Закону та/або юридичними особами, зменшуються або припиняються."
 
Відхилено    
    -208- Кривенко В.В.
У підпункті 9) пункту 3. статті 38 Закону України " Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після слів " пов’язаних з виведенням банку з ринку," виключити слова "з порушенням норм законодавства".
 
Відхилено    
    -209- Поляков М.А.
Підпункт 28 пункту 15 законопроекту доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"Порядок виявлення нікчемних договорів, а також дій Фонду у разі їх виявлення визначаються нормативно-правовими актами Фонду.".
У зв’язку з цим абзаци шостий - вісімнадцятий вважати абзацами сьомим – дев’ятнадцятим.
 
Враховано    
349. в абзаці першому частини четвертої слова "Уповноважена особа Фонду" замінити словом "Фонд";
 
   в абзаці першому частини четвертої слова "Уповноважена особа Фонду" замінити словом "Фонд";
 
350. у частині п’ятій слова "уповноваженої особи" виключити;
 
-210- Демчак Р.Є.
підпункт 28 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами наступного змісту:
"Частину п’яту після слів "вчинення правочину" доповнити словами ", такий нікчемний договір, не може бути використаний для визначення ринкової ціни".
 
Враховано   у частині п’ятій слова "уповноваженої особи" виключити;
частину п’яту після слів "вчинення правочину" доповнити реченням "Такий нікчемний договір не може бути використаний для визначення ринкової ціни";
 
351. у частині шостій слова "Уповноважена особа Фонду" замінити словом "Фонд";
 
   у частині шостій слова "Уповноважена особа Фонду" замінити словом "Фонд";
 
352. перше речення абзацу першого частини сьомої викласти в такій редакції "Фонд зобов’язаний забезпечити проведення інвентаризації банківських активів і зобов’язань.";
 
-211- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Абзац 9 підпункту 28 пункту 15 викласти в наступній редакції:
"перше речення абзацу першого частини сьомої викласти в такій редакції "Протягом 30 днів з дня початку тимчасової адміністрації (або з дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність") Фонд зобов’язаний забезпечити проведення інвентаризації банківських активів і зобов’язань.""
 
Відхилено Проведення інвентаризації в 30-денний строк є недоцільним  перше речення абзацу першого частини сьомої викласти в такій редакції "Фонд зобов’язаний забезпечити проведення інвентаризації банківських активів і зобов’язань.";
 
353. доповнити статтю частинами восьмою - десятою такого змісту:
 
   доповнити статтю частинами восьмою - десятою такого змісту:
 
354. "8. Фонд припиняє протягом тимчасової адміністрації у банку здійснення операцій за правочином (у тому числі договором), вчиненим (укладеним) банком з окремим кредитором чи іншою особою, якщо такий правочин (у тому числі договір) спричиняє або може спричинити надання переваги одному кредитору перед іншим в частині задоволення вимог, зокрема за наявності однієї з таких умов:
 
   "8. Фонд припиняє протягом тимчасової адміністрації у банку здійснення операцій за правочином (у тому числі договором), вчиненим (укладеним) банком з окремим кредитором чи іншою особою, якщо такий правочин (у тому числі договір) спричиняє або може спричинити надання переваги одному кредитору перед іншим в частині задоволення вимог, зокрема за наявності однієї з таких умов:
 
355. правочин (у тому числі договір), спрямований на забезпечення виконання зобов’язань банку чи третьої особи перед окремим кредитором, вчинений (укладений) до дня запровадження тимчасової адміністрації у банку;
 
   правочин (у тому числі договір), спрямований на забезпечення виконання зобов’язань банку чи третьої особи перед окремим кредитором, вчинений (укладений) до дня запровадження тимчасової адміністрації у банку;
 
356. правочин (у тому числі договір) спричиняє чи може спричинити зміну черговості задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, що виникли до дня запровадження тимчасової адміністрації у банку;
 
   правочин (у тому числі договір) спричиняє чи може спричинити зміну черговості задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, що виникли до дня запровадження тимчасової адміністрації у банку;
 
357. правочин (у тому числі договір) спричиняє чи може спричинити задоволення вимог, строк яких на дату виконання правочину (в тому числі договору) не настав, одних кредиторів за наявності невиконаних в установлені строки зобов’язань перед іншими кредиторами;
 
   правочин (у тому числі договір) спричиняє чи може спричинити задоволення вимог, строк яких на дату виконання правочину (в тому числі договору) не настав, одних кредиторів за наявності невиконаних в установлені строки зобов’язань перед іншими кредиторами;
 
358. правочин (у тому числі договір) призвів до того, що окремому кредитору надано чи може бути надано перевагу в задоволенні вимог, що існували до запровадження тимчасової адміністрації, порівняно з умовами розрахунку з кредитором у черговості, визначеній цим Законом.
 
   правочин (у тому числі договір) призвів до того, що окремому кредитору надано чи може бути надано перевагу в задоволенні вимог, що існували до запровадження тимчасової адміністрації, порівняно з умовами розрахунку з кредитором у черговості, визначеній цим Законом.
 
359. Припинення здійснення операцій застосовується до правочину (в тому числі договору), визначеного у цій частині, якщо він укладений протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації у банку.
 
   Припинення здійснення операцій застосовується до правочину (в тому числі договору), визначеного у цій частині, якщо він укладений протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації у банку.
 
360. 9. З метою збереження майна (активів) банку Фонд має право здійснити продаж відокремлених підрозділів банку (в тому числі майна банку, що розташоване за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу).
 
   9. З метою збереження майна (активів) банку Фонд має право здійснити продаж відокремлених підрозділів банку (в тому числі майна банку, що розташоване за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу).
 
361. 10. Усі або частина повноважень Фонду, визначених цією статтею, можуть бути делеговані Фондом уповноваженій особі Фонду.";
 
   10. Усі або частина повноважень Фонду, визначених цією статтею, можуть бути делеговані Фондом уповноваженій особі Фонду.";
 
362. 29) у статті 39:
 
-212- Демчак Р.Є.
У підпункті 29 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слово "конкурс" замінити словами "відкритий конкурс" у відповідних відмінках.
 
Враховано   28) у статті 39:
 
363. друге речення частини першої виключити;
 
-213- Демчак Р.Є.
абзац 2 підпункту 29 пункту 15 Розділу 1 законопроекту "друге речення частини першої виключити" - виключити
 
Відхилено Оскільки тимчасова адміністрація триває 1 місяць з можливістю її продовження на 1 місяць для виконання затвердженого плану врегулювання, такий план врегулювання має бути затверджений до закінчення 1 місяця  друге речення частини першої виключити;
 
364. частину другу доповнити абзацами такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
365. "Переможцями конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із способів, визначених пунктами 4 і 5 цієї частини, можуть бути об’єднання інвесторів.
 
   "Переможцями відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із способів, визначених пунктами 4 і 5 цієї частини, можуть бути об’єднання інвесторів";
 
366. Виконавча дирекція Фонду зобов’язана не пізніше трьох робочих днів з дня початку процедури виведення банку з ринку прийняти рішення про відповідність/невідповідність банку, який віднесений до категорії неплатоспроможних, критеріям, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, за результатами аналізу звітності такого банку, наданої Національним банком України.
 
-214- Поляков М.А.
Абзаци п’ятий-сьомий підпункту 29 пункту 15 законопроекту виключити.
 
Враховано Перенесено в прикінцеві положення     
367. У разі відповідності банку таким критеріям виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання, в якому зазначено, що найменш витратним способом виведення банку з ринку є спосіб, передбачений пунктом 1 цієї частини, та подає Національному банку України пропозицію щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідації такого банку. У такому разі тимчасова адміністрація припиняється у день отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
 
      
368. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про ліквідацію неплатоспроможного банку в разі відповідності банку одному з таких критеріїв:
 
      
369. банк перебував у статусі проблемного банку менше 20 днів;
 
-215- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
В підпункті 29 пункту 15 абзац 8 видалити
 
Враховано      
    -216- Поляков М.А.
Абзац восьмий підпункту 29 пункту 15 законопроекту виключити.
 
Враховано    
370. 50 відсотків активів неплатоспроможного банку перебувають у заставі Національного банку України як забезпечення виконання зобов’язань за кредитами рефінансування;
 
-217- Поляков М.А.
Абзац дев’ятий підпункту 29 пункту 15 законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -218- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
В підпункті 29 пункту 15 абзац 9 перед словами "50 відсотків" доповнити словами "не менше, ніж"
 
Відхилено    
371. активи неплатоспроможного банку становлять менш як 30 відсотків його зобов’язань.
 
-219- Поляков М.А.
Абзац десятий підпункту 29 пункту 15 законопроекту виключити.
 
Враховано      
372. Фонд має право встановити своїми нормативно-правовими актами додаткові критерії.";
 
-220- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
В підпункті 29 пункту 15 абзац 11 видалити
 
Враховано      
    -221- Поляков М.А.
Абзац одинадцятий підпункту 29 пункту 15 законопроекту виключити.
 
Враховано частково в прикінцевих положеннях   
373. у пункті 3 частини третьої слово " (аукціону)" виключити;
 
-222- Демчак Р.Є.
Абзац 12 підпункту 29 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"у пункті 3 частини третьої слово "конкурсу (аукціону)" замінити словами "відкритого конкурсу";
 
Враховано   у пункті 3 частини третьої слово "конкурсу (аукціону)" замінити словами "відкритого конкурсу";
 
374. частину сьому викласти в такій редакції:
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
375. "7. У разі делегування частини або всіх повноважень Фонду як тимчасового адміністратора уповноваженій особі Фонду (кільком уповноваженим особам Фонду) така особа подає виконавчій дирекції Фонду письмовий звіт про виконання делегованих їй повноважень не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку, на який була запроваджена тимчасова адміністрація.
 
   "7. У разі делегування частини або всіх повноважень Фонду як тимчасового адміністратора уповноваженій особі Фонду (кільком уповноваженим особам Фонду) така особа подає виконавчій дирекції Фонду письмовий звіт про виконання делегованих їй повноважень не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку, на який була запроваджена тимчасова адміністрація.
 
376. Виконавча дирекція Фонду затверджує письмовий звіт про виконання плану врегулювання за період тимчасової адміністрації не пізніше семи робочих днів після закінчення строку, на який була запроваджена тимчасова адміністрація.";
 
   Виконавча дирекція Фонду затверджує письмовий звіт про виконання плану врегулювання за період тимчасової адміністрації не пізніше семи робочих днів після закінчення строку, на який була запроваджена тимчасова адміністрація";
 
377. частину восьму після слів "за рахунок коштів" доповнити словами "банку або";
 
   частину восьму після слів "за рахунок коштів" доповнити словами "банку або";
 
378. в абзаці другому частини дев’ятої:
 
   в абзаці другому частини дев’ятої:
 
379. у першому реченні слова "уповноважена особа Фонду" замінити словом "Фонд";
 
   у першому реченні слова "уповноважена особа Фонду" замінити словом "Фонд";
 
380. у другому реченні слова "уповноваженої особи Фонду" замінити словом "Фонду";
 
-223- Поляков М.А.
Підпункт 29 пункту 15 законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
"доповнити новою частиною десятою такого змісту:
"10. У разі виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку в один із способів, передбачених пунктами 3-5 частини другої цієї статті, приймаючий банк або інвестор (об’єднання інвесторів) вважається добросовісним набувачем за умови виконання ним умов цього Закону.";
 
Враховано   у другому реченні слова "уповноваженої особи Фонду" замінити словом "Фонду";
доповнити новою частиною десятою такого змісту:
"10. У разі виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку в один із способів, передбачених пунктами 3-5 частини другої цієї статті, приймаючий банк або інвестор (об’єднання інвесторів) вважається добросовісним набувачем за умови виконання ним умов цього Закону";
 
    -224- Демчак Р.Є.
Доповнити пункт 15 Розділу 1 законопроекту новим підпунктом такого змісту:
"30) у частині дев’ятій 9 статті 39:
слова після слів "прийняти рішення про" доповнити словами "списання, або";
слова "що потенційно можуть бути реалізовані, та зобов’язань спеціалізованій установі. Решта активів списується або передається" виключити.
 
Відхилено Активи банку, що ліквідований, які генерують доходи або можуть мати інтерес третіх осіб, не можуть бути списаними або переданими благодійним організаціям. Альтернативним способом є їх передача разом з вимогами кредиторів спеціалізованій установі для подальшого розрахунку з кредиторами   
381. 30) у статті 39-1:
 
   29) у статті 39-1:
 
382. у назві та тексті статті слово "відкритий" в усіх відмінках виключити;
 
-225- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Абзац 2 підпункту 30 пункту 15 видалити
 
Враховано   частину третю викласти у такій редакції:
"3. Фонд повертає учаснику відкритого конкурсу, якого визнано переможцем, гарантійний внесок або його залишок після виконання ним умов відповідного договору (договору переведення боргу та договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку). В рахунок виконання цих договорів Фонд може зараховувати гарантійний внесок переможця";
 
    -226- Демчак Р.Є.
абзац 2 підпункту 30 пункту 15 Розділу 1 законопроекту виключити
 
Враховано    
    -227- Пташник В.Ю.
Пункт 2 частини 30 статті 15 виключити;
 
Враховано    
    -228- Демчак Р.Є.
підпункт 30 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами наступного змісту:
"частину третю викласти у такій редакції:
"3. Фонд повертає учаснику відкритого конкурсу, якого визнано переможцем, гарантійний внесок або його залишок після виконання ним умов відповідного договору (договору переведення боргу та договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку). В рахунок виконання цих договорів Фонд може зараховувати гарантійний внесок переможця".
 
Враховано    
383. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
384. "6. У разі не укладення з вини учасника конкурсу учасником конкурсу, якого визнано переможцем, договору переведення боргу та/або договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку або невиконання ним умов укладеного договору гарантійний внесок не повертається.";
 
-229- Демчак Р.Є.
У абзаці 4 підпункту 30 пункту 15 слово "конкурс" замінити словами "відкритий конкурс".
 
Враховано   "6. У разі не укладення з вини учасника відкритого конкурсу учасником відкритого конкурсу, якого визнано переможцем, договору переведення боргу та/або договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку або невиконання ним умов укладеного договору гарантійний внесок не повертається";
 
385. 31) у статті 40:
 
   30) у статті 40:
 
386. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
387. "Приймаючим банком (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону) не може бути банк, учасники якого є пов’язаними з банком особами (учасниками банку), активи та зобов’язання якого передаються приймаючому банку.";
 
-230- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Абзац 3 підпункту 31 пункту 15 викласти в наступній редакції:
"Приймаючим банком (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону) не може бути банк, учасники якого є особами, пов’язаними з банком, активи та зобов’язання якого передаються приймаючому банку."
 
Враховано   "Приймаючим банком (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону) не може бути банк, учасники якого є особами, пов’язаними з банком, активи та зобов’язання якого передаються приймаючому банку";
абзац перший частини першої доповнити після слів "або частини активів" словами "і всіх або частини зобов’язань із збереженням черговості статті 52 цього Закону";
 
    -231- Демчак Р.Є.
підпункт 31 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами наступного змісту:
"абзац перший частини першої доповнити після слів "або частини активів" словами "і всіх або частини зобов’язань із збереженням черговості статті 52 цього Закону".
 
Враховано    
388. частини третю і четверту викласти в такій редакції:
 
   частини третю і четверту викласти в такій редакції:
 
389. "3. Приймаючий банк, визначений за результатами проведення конкурсу (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду, надає письмове зобов’язання щодо прийняття на його користь активів і зобов’язань.
 
-232- Демчак Р.Є.
У абзаці 5 підпункту 31 пункту 15 слово "конкурс" замінити словами "відкритий конкурс".
 
Враховано   "3. Приймаючий банк, визначений за результатами проведення відкритого конкурсу (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду, надає письмове зобов’язання щодо прийняття на його користь активів і зобов’язань.
 
390. 4. Під час виведення неплатоспроможного банку з ринку відповідно до цього Закону активи і зобов’язання неплатоспроможного банку передаються приймаючому банку за ціною, визначеною за результатами конкурсу (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону), проведеного відповідно до нормативно-правових актів Фонду, з дотриманням принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Під час підготовки до проведення конкурсу Фонд може проводити оцінку активів неплатоспроможного банку за методикою, встановленою Фондом. Перелік активів, для яких проведення незалежної оцінки є обов’язковим, визначається нормативно-правовими актами Фонду.
 
-233- Демчак Р.Є.
в абзаці 6 підпункту 31 пункту 15 Розділу 1 законопроекту всі слова "конкурсу" замінити на слова "відкритого конкурсу".
 
Враховано   4. Під час виведення неплатоспроможного банку з ринку відповідно до цього Закону активи і зобов’язання неплатоспроможного банку передаються приймаючому банку за ціною, визначеною за результатами відкритого конкурсу (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону), проведеного відповідно до нормативно-правових актів Фонду, з дотриманням принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Під час підготовки до проведення відкритого конкурсу Фонд може проводити оцінку активів неплатоспроможного банку за методикою, встановленою Фондом. Перелік активів, для яких проведення незалежної оцінки є обов’язковим, визначається нормативно-правовими актами Фонду.
 
391. У разі зміни виконавчою дирекцією Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 39 цього Закону, на спосіб, передбачений пунктом 2 частини другої статті 39 цього Закону, для реалізації зміненого способу конкурс не проводиться.";
 
-234- Демчак Р.Є.
в абзаці 7 підпункту 31 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слово "конкурс" замінити словом "відкритий конкурс".
 
Враховано   У разі зміни виконавчою дирекцією Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 39 цього Закону, на спосіб, передбачений пунктом 2 частини другої статті 39 цього Закону, для реалізації зміненого способу відкритий конкурс не проводиться";
 
    -235- Помазанов А.В.
частину п’яту статті 40 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" доповнити двома абзацами такого змісту:
"Фондом можуть бути визначені умови передачі зобов’язань неплатоспроможного банку, що не гарантуються Фондом, приймаючому банку на умовах субординованого боргу. В такому випадку, в разі отримання позитивного висновку Національного банку України, передбаченого частиною першою цієї статті, приймаючий банк враховуватиме до капіталу вартість (суму) переданих на його користь зобов’язань неплатоспроможного банку на умовах субординованого боргу, з дати фактичної передачі без необхідності отримання дозволу Національного банку України на таке врахування.
Зміна умов зобов’язань неплатоспроможного банку, що не гарантуються Фондом, на умовах субординованого боргу здійснюється Фондом без необхідності отримання згоди кредиторів (вкладників) неплатоспроможного банку за відповідними зобов’язаннями останнього.";
 
Відхилено    
392. у першому реченні частини дев’ятої слова ", неплатоспроможного банку, приймаючого банку" замінити словами "та неплатоспроможного банку, а приймаючий банк - шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті";
 
   у першому реченні частини дев’ятої слова ", неплатоспроможного банку, приймаючого банку" замінити словами "та неплатоспроможного банку, а приймаючий банк - шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті";
 
393. частину десяту виключити;
 
-236- Демчак Р.Є.
Абзац дев’ятий підпункту 31 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"Доповнити частину 10 статті 40 абзацом такого змісту:
"Після укладення договорів про передачу на користь приймаючого банку активів та зобов’язань неплатоспроможного банку:
1) у приймаючого банку не можуть бути витребувані передані йому активи та зобов’язання на користь неплатоспроможного банку; та
2) власник акцій неплатоспроможного банку та неплатоспроможний банк не мають права вимагати від приймаючого банку відшкодування будь-яких збитків, понесених у результаті передачі на користь приймаючого банку активів та зобов’язань неплатоспроможного банку,
з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених в процесі визнання банку неплатоспроможним та його виведення з ринку.
 
Враховано частково   частину десяту статті 40 доповнити абзацами такого змісту:
"Після укладення договорів про передачу на користь приймаючого банку активів та зобов’язань неплатоспроможного банку:
1) у приймаючого банку не можуть бути витребувані передані йому активи та зобов’язання на користь неплатоспроможного банку; та
2) власник акцій неплатоспроможного банку та неплатоспроможний банк не мають права вимагати від приймаючого банку відшкодування будь-яких збитків, понесених у результаті передачі на користь приймаючого банку активів та зобов’язань неплатоспроможного банку,
з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених в процесі визнання банку неплатоспроможним та його виведення з ринку.
Зазначені у цій частині норми застосовуються у разі, якщо приймаючий банк прийняв активи та зобов’язання неплатоспроможного банку у відповідності до вимог цього Закону";
 
    -237- Власник акцій неплатоспроможного банку або неплатоспроможний банк мають право вимагати відшкодування будь-яких збитків та/або моральної (немайнової шкоди), завданих та/або понесених передачею активів та зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку, з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених під час виведення неплатоспроможного банку з ринку, виключно у Фонду, при цьому сума таких збитків не може перевищувати суми вартості майна неплатоспроможного банку, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, за мінусом витрат Фонду, понесених на виведення неплатоспроможного банку з ринку.
 
Відхилено    
    -238- Вказані у цій частині статті 40 положення застосовуються у разі, якщо приймаючий банк прийняв активи та зобов’язання неплатоспроможного банку у відповідності до вимог цього Закону."
 
Враховано частково    
    -239- Пташник В.Ю.
Пункт 5 частини 31 викласти у наступній редакції:
"частину 10 викласти у такій редакції:
Після укладення договорів про передачу на користь приймаючого банку активів та зобов’язань неплатоспроможного банку:
у приймаючого банку не можуть бути витребувані передані йому активи та зобов’язання на користь неплатоспроможного банку; та
власник акцій неплатоспроможного банку та неплатоспроможний банк не мають права вимагати від приймаючого банку відшкодування будь-яких збитків, понесених у результаті передачі на користь приймаючого банку активів та зобов’язань неплатоспроможного банку,
з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених в процесі визнання банку неплатоспроможним та його виведення з ринку.
Власник акцій неплатоспроможного банку або неплатоспроможний банк мають право вимагати відшкодування будь-яких збитків та/або моральної (немайнової) шкоди, завданих та/або понесених передачею активів та зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку, з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених під час виведення неплатоспроможного банку з ринку, виключно у Фонду, при цьому сума таких збитків не може перевищувати суми вартості майна неплатоспроможного банку, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, за мінусом витрат Фонду, понесених на виведення неплатоспроможного банку з ринку.
Вказані у цій частині статті 40 положення застосовуються у разі, якщо приймаючий банк прийняв активи та зобов’язання неплатоспроможного банку у відповідності до вимог цього Закону."
 
Враховано частково    
394. 32) у статті 41:
 
   32) у статті 41:
 
395. у частині першій слова "Уповноважена особа Фонду" замінити словом "Фонд";
 
   у частині першій слова "Уповноважена особа Фонду" замінити словом "Фонд";
 
396. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
397. абзац перший після слова "Фонду" доповнити словами ", а також не бути пов’язаною з банком (учасниками банку) особою";
 
   абзац перший після слова "Фонду" доповнити словами ", а також не бути пов’язаною з банком (учасниками банку) особою";
 
398. в абзаці другому слова "уповноваженою особою Фонду" замінити словом "Фондом", а слова "здійснення узгоджених дій та/або" виключити;
 
   в абзаці другому слова "уповноваженою особою Фонду" замінити словом "Фондом", а слова "здійснення узгоджених дій та/або" виключити;
 
399. в абзаці третьому:
 
   в абзаці третьому:
 
400. у першому реченні слова "здійснення узгоджених дій та/або" виключити;
 
-240- Демчак Р.Є.
абзац 7 підпункту 32 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"у першому реченні слова "здійснення узгоджених дій та/або концентрацію здійснюється" замінити словами "концентрацію здійснюється протягом двох робочих днів";
 
Враховано   у першому реченні слова "здійснення узгоджених дій та/або концентрацію здійснюється" замінити словами та цифрою "концентрацію здійснюється протягом двох робочих днів";
 
401. у другому реченні слова "Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" замінити словами "Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 
-241- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
В підпункті 32 пункту 15:
Після абзацу 5 доповнити новими абзацами наступного змісту:
"доповнити новими абзацами наступного змісту:
"При збільшенні статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку шляхом зарахування усіх його зобов’язань або їх визначеної частини відповідно до плану заходів, в акції неплатоспроможного системно важливого банку, уповноважений орган неплатоспроможного системно важливого банку здійснює всі процедури щодо додаткового розміщення акцій у порядку, встановленому частиною тринадцятою статті 41 та пунктами 1-10 частини третьої статті 411 цього Закону, не пізніше одного місяця після придбання неплатоспроможного системно важливого банку.
Вимоги щодо підтвердження юридичною особою фінансового стану, фізичною особою майнового стану, а також, джерел походження їх коштів при отриманні погодження набуття (збільшення) істотної участі не поширюються на випадки капіталізації неплатоспроможного системно важливого банку шляхом зарахування усіх його зобов’язань або їх визначеної частини відповідно до плану заходів, в оплату за акції (прості або привілейовані) неплатоспроможного системно важливого банку."
 
Відхилено Нова схема "bаіl-іn" потребує додаткового обговорення та опрацювання  у другому реченні слова "Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" замінити словами "Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 
402. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
403. у пункті 1 слова "уповноважена особа Фонду" замінити словом "Фонд";
 
   у пункті 1 слова "уповноважена особа Фонду" замінити словом "Фонд";
 
404. у пункті 2 слова "уповноважена особа Фонду зобов’язана" замінити словами "Фонд зобов’язаний";
 
   у пункті 2 слова "уповноважена особа Фонду зобов’язана" замінити словами "Фонд зобов’язаний";
 
405. у пункті 3 слова "уповноваженої особи" виключити;
 
   у пункті 3 слова "уповноваженої особи" виключити;
 
406. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
407. "Усі або частина повноважень Фонду, визначених у цій частині, можуть бути делеговані Фондом уповноваженій особі Фонду.";
 
   "Усі або частина повноважень Фонду, визначених у цій частині, можуть бути делеговані Фондом уповноваженій особі Фонду.";
 
408. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
409. "4. Фонд здійснює продаж неплатоспроможного банку інвестору, визначеному за результатами проведення конкурсу в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.
 
-242- Демчак Р.Є.
в абзаці 16 підпункту 32 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слово "конкурсу" замінити словами "відкритого конкурсу"
 
Враховано   "4. Фонд здійснює продаж неплатоспроможного банку інвестору, визначеному за результатами проведення відкритого конкурсу в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.
 
410. Переможцем конкурсу може бути кілька інвесторів (об’єднання інвесторів), які подали спільну фінансову пропозицію.";
 
-243- Демчак Р.Є.
в абзаці 17 підпункту 32 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слово "конкурсу" замінити словами "відкритого конкурсу"
 
Враховано   Переможцем відкритого конкурсу може бути кілька інвесторів (об’єднання інвесторів), які подали спільну фінансову пропозицію";
 
    -244- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
В підпункті 32 пункту 15 після абзацу сімнадцятого доповнити новими абзацами наступного змісту:
"у частині п’ятій:
в абзаці другому підпункту 4 слова "до укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку" замінити словами "разом з конкурсною пропозицією, але не пізніше дня укладення договору купівлі-продажу акцій,"
доповнити абзацами такого змісту:
"План заходів з приведення неплатоспроможного системно важливого банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України може передбачати:
заходи з капіталізації неплатоспроможного системно важливого банку шляхом зарахування усіх його зобов’язань або їх визначеної частини відповідно до плану заходів, в оплату за акції неплатоспроможного системно важливого банку в сумах, що не гарантовані Фондом, при умові, що таке зарахування буде справедливим та рівним для всіх;
умови реструктуризації діючих депозитів (вкладів) у неплатоспроможному системно важливому банку, в тому числі, щодо продовження строку їх дії.
Переведення зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку, що відносяться до четвертої–восьмої черг кредиторів, не потребує згоди кредиторів.
План заходів може передбачати строки та умови зворотного викупу акцій у Фонду при умові його участі у капіталізації неплатоспроможного системно важливого банку.
План врегулювання складається з урахуванням плану заходів, поданого переможцем конкурсу серед кваліфікованих інвесторів, за умови узгодження його Фондом.
План заходів повинен бути погоджений аудитором/аудиторською фірмою, акредитованою Національним банком України. Оплата послуг незалежного аудитора покладається на інвестора."
 
Відхилено Нова схема "bаіl-іn" потребує додаткового обговорення та опрацювання   
411. у першому реченні частини шостої слово "відкритого" виключити;
 
-245- Демчак Р.Є.
абзац 18 підпункту 32 пункту 15 Розділу 1 законопроекту - виключити
 
Враховано   Доповнити частину шосту статті 41 другим абзацом такого змісту:
"Після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їх передачі інвестору:
1) інвестор не може бути позбавлений права власності на придбані ним акції банку та такі акції не можуть бути витребувані у нього на користь попереднього власника; та
2) попередній власник акцій банку не має права вимагати від інвестора відшкодування будь-яких збитків, понесених у результаті придбання інвестором акцій банку,
з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених в процесі визнання банку неплатоспроможним та його виведення з ринку.
Зазначені у цій частині норми застосовуються у разі, якщо інвестор здійснив придбання акцій неплатоспроможного банку у відповідності до вимог цього Закону."
 
    -246- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
Абзац 18 підпункту 32 пункту 15 викласти в наступній редакції:
"перше речення частина 6 викласти в наступній редакції:
"Ціна продажу неплатоспроможного банку, в тому числі неплатоспроможного системно важливого банку, визначається за результатами відкритого конкурсу, проведеного відповідно до нормативно-правових актів Фонду."
 
Відхилено Уточнення є недоцільним   
    -247- Демчак Р.Є.
підпункт 32 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами наступного змісту:
"Доповнити частину шосту статті 41 другим абзацом такого змісту:
"Після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їх передачі інвестору:
1) інвестор не може бути позбавлений права власності на придбані ним акції банку та такі акції не можуть бути витребувані у нього на користь попереднього власника; та
2) попередній власник акцій банку не має права вимагати від інвестора відшкодування будь-яких збитків, понесених у результаті придбання інвестором акцій банку,
з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених в процесі визнання банку неплатоспроможним та його виведення з ринку.
 
Враховано частково    
    -248- Попередній власник акцій неплатоспроможного банку має право вимагати відшкодування будь-яких збитків та/або моральної (немайнової) шкоди понесених та/або завданих йому продажем акцій банку на користь інвестора, з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених під час виведення неплатоспроможного банку з ринку, виключно у Фонду, при цьому сума таких збитків не може перевищувати ціну придбання банку, що сплачена інвестором на користь Фонду, за мінусом витрат Фонду, понесених на виведення неплатоспроможного банку з ринку.
 
Відхилено    
    -249- Вказані у цій частині статті 41 положення застосовуються у разі, якщо інвестор здійснив придбання акцій неплатоспроможного банку у відповідності до вимог цього Закону."
 
Враховано редакційно    
412. у першому реченні частини сьомої слова "уповноваженою особою" замінити словами "Фондом/уповноваженою особою";
 
-250- Пташник В.Ю.
Пункт 7 частини 32 доповнити абзацом такого змісту:
"Після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їх передачі інвестору:
інвестор не може бути позбавлений права власності на придбані ним акції банку та такі акції не можуть бути витребувані у нього на користь попереднього власника; та
попередній власник акцій банку не має права вимагати від інвестора відшкодування будь-яких збитків, понесених у результаті придбання інвестором акцій банку,
з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених в процесі визнання банку неплатоспроможним та його виведення з ринку.
Попередній власник акцій неплатоспроможного банку має право вимагати відшкодування будь-яких збитків та/або моральної (немайнової) шкоди понесених та/або завданих йому продажем акцій банку на користь інвестора, з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених під час виведення неплатоспроможного банку з ринку, виключно у Фонду, при цьому сума таких збитків не може перевищувати ціну придбання банку, що сплачена інвестором на користь Фонду, за мінусом витрат Фонду, понесених на виведення неплатоспроможного банку з ринку.
Вказані у цій частині статті 41 положення застосовуються у разі, якщо інвестор здійснив придбання акцій неплатоспроможного банку у відповідності до вимог цього Закону."
 
Враховано частково   у першому реченні частини сьомої слова "уповноваженою особою" замінити словами "Фондом/уповноваженою особою";
 
413. частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:
 
414. "4) повідомлення учасників банку про скликання загальних зборів не здійснюється.";
 
   "4) повідомлення учасників банку про скликання загальних зборів не здійснюється";
 
415. доповнити статтю після частини одинадцятої новою частиною дванадцятою такого змісту:
 
   доповнити статтю після частини одинадцятої новою частиною дванадцятою такого змісту:
 
416. "12. Банк зобов’язаний надати доступ куратору Фонду до всієї інформації (в тому числі до баз даних тощо) для виконання Фондом його функцій, визначених цим Законом та іншими актами законодавства. Перешкоджання куратору Фонду в доступі до банку та/або унеможливлення здійснення такою особою своїх повноважень є підставою для звернення Фонду до Національного банку України з пропозицією прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
 
   "12. Банк зобов’язаний надати доступ куратору Фонду до всієї інформації (в тому числі до баз даних тощо) для виконання Фондом його функцій, визначених цим Законом та іншими актами законодавства. Перешкоджання куратору Фонду в доступі до банку та/або унеможливлення здійснення такою особою своїх повноважень є підставою для звернення Фонду до Національного банку України з пропозицією прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
 
417. Особи, що навмисно перешкоджають куратору Фонду в доступі до банку, його приміщень, інформації (операційних систем, активів, книг, записів, документів тощо), несуть відповідальність, визначену частиною четвертою статті 37 цього Закону.".
 
   Особи, що навмисно перешкоджають куратору Фонду в доступі до банку, його приміщень, інформації (операційних систем, активів, книг, записів, документів тощо), несуть відповідальність, визначену частиною четвертою статті 37 цього Закону".
 
418. У зв’язку з цим частину дванадцяту вважати частиною тринадцятою;
 
-251- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
Підпункт 32 пункту 15 доповнити новими абзацами наступного змісту:
"доповнити статтю новою частиною наступного змісту:
"13. Дії, які здійснюються для зарахування усіх зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх визначеної частини, відповідно до плану заходів, в акції неплатоспроможного системно важливого банку:
1)прийняття рішення інвестором про збільшення статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку шляхом зарахування усіх його зобов’язань або їх визначеної частини, відповідно до плану заходів, в оплату за акції неплатоспроможного системно важливого банку;
2)відкриття уповноваженим органом неплатоспроможного системно важливого банку в депозитарній установі рахунків в цінних паперах особам, які набудуть право власності внаслідок зарахування усіх зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх визначеної частини, відповідно до плану заходів, в оплату за акції неплатоспроможного системно важливого банку;
3)реєстрація випуску акцій в Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку;
4)депонування Тимчасового Глобального Сертифікату в Національному Депозитарії України;
5)видача уповноваженим органом неплатоспроможного системно важливого банку (емітента), після реєстрації додатково розміщених акцій, наказу про зарахування акцій. Вартість акцій має дорівнювати вартості усіх зобов'язань неплатоспроможного системно важливого банку перед такими особами або вартості їх визначеної частини, відповідно до плану заходів, встановленій у національній валюті України або у національній валюті України за курсом Національного банку України до іноземних валют на дату запровадження тимчасової адміністрації в неплатоспроможному системно важливому банку;
6)списання акцій на рахунки в цінних паперах, відкритих у депозитарній установі, власникам цінних паперів;
7)затвердження результатів розміщення акцій уповноваженим органом неплатоспроможного системно важливого банку;
8)внесення відповідних змін до статуту неплатоспроможного системно важливого банку та погодження цих змін в Національному банку України за спрощеною процедурою;
9)державна реєстрація відповідних змін до статуту неплатоспроможного системно важливого банку за спрощеною процедурою;
10)реєстрація в Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій за спрощеною процедурою;
11)отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
12)депонування Глобального Сертифікату та отримання коду ІSІN;
13) направлення не пізніше 30 днів з дати операції по списанню акцій письмового повідомлення від неплатоспроможного системно важливого банку на ім’я власників акцій про здійснену емісію та необхідність переукласти договори з депозитарною установою;
14)оприлюднення неплатоспроможним системно важливим банком не пізніше трьох днів після здійснення операції по списанню акцій інформації про таку операцію на своєму офіційному сайті в мережі Інтернет.
Рішення уповноваженого органу неплатоспроможного системно важливого банку про збільшення його статутного капіталу шляхом зарахування усіх зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх визначеної частини, відповідно до плану заходів, в оплату за акції неплатоспроможного системно важливого банку є остаточним та оскарженню не підлягає."
 
Відхилено ова схема "bаіl-іn" потребує додаткового обговорення та опрацювання  У зв’язку з цим частину дванадцяту вважати частиною тринадцятою;
 
419. 33) статтю 41-1 викласти в такій редакції:
 
   32) статтю 41-1 викласти в такій редакції:
 
420. "Стаття 41-1. Особливості виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави
 
   "Стаття 41-1. Особливості виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави
 
421. 1. Держава в особі Міністерства фінансів України або в особі банку, в якому держава є власником частки понад 75 відсотків акцій (крім санаційного банку) (далі - державний банк), має право брати участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку, що відповідає критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України, у спосіб, визначений пунктами 3-5 частини другої статті 39 цього Закону.
 
-252- Помазанов А.В.
абзац перший частини першої статті 41-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" викласти в такій редакції:
"1.Держава в особі Міністерства фінансів України має право брати участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку, що відповідає критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України, у спосіб, визначений пунктами 4 та 5 частини другої статті 39 цього Закону."
 
Відхилено Звужує способи виведення банку з ринку за участі держави  1. Держава в особі Міністерства фінансів України або в особі банку, в якому держава є власником частки понад 75 відсотків акцій (крім санаційного банку) (далі - державний банк), має право брати участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку, що відповідає критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України, у спосіб, визначений пунктами 3-5 частини другої статті 39 цього Закону.
Держава в особі Міністерства фінансів України або в особі державного банку зобов’язана брати участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку, який згідно постанови Національного банку України визначений системно важливим.
 
    -253- Демчак Р.Є.
частину 1 статті 41-1 підпункту 33 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами наступного змісту: "Частину першу статті 41-1 доповнити абзацом 2 такого змісту:
"Держава в особі Міністерства фінансів України або в особі банку, в якому держава є власником частки понад 75% акцій (крім санаційного банку) зобов’язана брати участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку, який згідно постанови Національного банку України визначений системно важливим."
 
Враховано БУ, Фонд та Світовий банк наполягають на відхиленні пропозиції   
422. Виведення з ринку неплатоспроможного банку за участю держави здійснюється протягом двох календарних днів починаючи з дня, наступного за днем оголошення банку неплатоспроможним. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом двох календарних днів під час виведення банку у спосіб, визначений пунктами 4 або 5 частини другої статті 39 цього Закону, за поданням Міністерства фінансів України, призначає членів правління та ради банку. Норми статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" не поширюються на банк, придбаний державою відповідно до цієї статті.
 
-254- Поляков М.А.
у абзаці п’ятому підпункту 33 пункту 15 розділу І законопроекту слова "оголошення банку неплатоспроможним" замінити словами "початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку";
 
Враховано   Виведення з ринку неплатоспроможного банку за участю держави здійснюється протягом двох календарних днів починаючи з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом двох календарних днів під час виведення банку у спосіб, визначений пунктами 4 або 5 частини другої статті 39 цього Закону, за поданням Міністерства фінансів України, призначає членів правління та ради банку. Норми статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" не поширюються на банк, придбаний державою відповідно до цієї статті.
 
    -255- Демчак Р.Є.
абзац 4 підпункту 33 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції: "Виведення з ринку неплатоспроможного банку за участю держави здійснюється в спосіб участі Держави в особі Міністерства фінансів України або державного банку у відкритому конкурсі на загальних засадах на рівні із іншими інвесторами. Норми статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" не поширюються на банк, придбаний державою відповідно до цієї статті".
 
Відхилено Якщо держава бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, вона має бути єдиним інвестором, а конкурс не має проводитись   
423. Держава набуває право власності на акції банку після завершення двох календарних днів починаючи з дня, наступного за днем оголошення банку неплатоспроможним, з оплатою за акції на умовах відстрочки платежу в порядку, встановленому цією статтею.
 
-256- Поляков М.А.
у абзаці п’ятому підпункту 33 пункту 15 розділу І законопроекту слова "оголошення банку неплатоспроможним" замінити словами "початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку";
 
Враховано   Держава набуває право власності на акції банку після завершення двох календарних днів починаючи з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, з оплатою за акції на умовах відстрочки платежу в порядку, встановленому цією статтею.
 
    -257- Демчак Р.Є.
в абзаці 5 підпункту 33 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "банку неплатоспроможним" замінити словами "її переможцем у відкритому конкурсі Фондом"
 
Відхилено Якщо держава бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, вона має бути єдиним інвестором, а конкурс не має проводитись   
    -258- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Абзац 5 підпункту 15 розділу І законопроекту після слів "відстрочки платежу" доповнити словами "на строк до одного року".
 
Відхилено Законопроектом передбачено, що оплата проводитиметься після закінчення аудиту   
424. Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зобов’язані своєчасно вжити всіх необхідних заходів та вчинити всі необхідні дії для забезпечення належної комунікації між собою, іншими органами державної влади та установами (у тому числі учасниками депозитарної системи України), а також своєчасно підготувати документи та прийняти рішення, необхідні для забезпечення виконання вимог цієї статті.
 
   Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зобов’язані своєчасно вжити всіх необхідних заходів та вчинити всі необхідні дії для забезпечення належної комунікації між собою, іншими органами державної влади та установами (у тому числі учасниками депозитарної системи України), а також своєчасно підготувати документи та прийняти рішення, необхідні для забезпечення виконання вимог цієї статті.
 
425. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави у спосіб, визначений пунктами 4 або 5 частини другої статті 39 цього Закону, держава виступає інвестором.
 
   У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави у спосіб, визначений пунктами 4 або 5 частини другої статті 39 цього Закону, держава виступає інвестором.
 
426. Виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави здійснюється за рахунок державного бюджету та/або коштів державного банку.
 
-259- Помазанов А.В.
доповнити частину першу статті 41-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" новим абзацом другим такого змісту:
"Держава в особі банку, у якому держава є власником частки понад 75 відсотків (крім санаційного банку) (далі — державний банк), має право брати участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку, що відповідає критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України, у спосіб, визначений пунктом 3 частини другої статті 39 цього Закону."
 
Відхилено Вже передбачено в абзаці першому частини першої статті 41-1  Виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави здійснюється за рахунок державного бюджету та/або коштів державного банку.
 
427. 2. Рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 3 частини другої статті 39 цього Закону, приймає Кабінет Міністрів України за пропозицією Національного банку України, в якій зазначається обсяг активів і зобов’язань.
 
-260- Помазанов А.В.
Абзац перший частини другої статті 41-1 "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після слів "Національного банку України" доповнити словами "погодженою з органами управління державного банку, який виступить в якості приймаючого банку"
 
Відхилено ержава, яка входить до органів управління державних банків, не потребує погодження своїх же рішень До повноважень НБУ не належить погодження таких рішень  2. Рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 3 частини другої статті 39 цього Закону, приймає Кабінет Міністрів України за пропозицією Національного банку України, в якій зазначається обсяг активів і зобов’язань.
 
428. Для здійснення Фондом заходів щодо передачі активів та зобов’язань неплатоспроможного банку втрачають чинність обтяження (в тому числі публічні) та обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається протягом року після виведення банку з ринку.
 
-261- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Абзац 10 підпункту 33) пункту 15 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
"Для здійснення Фондом заходів щодо передачі активів та зобов’язань неплатоспроможного банку, майно або грошові суми неплатоспроможного банку, на яке накладено обтяження (в тому числі публічні) та обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) до дати віднесення його до категорії неплатоспроможних, передається, з письмовим повідомленням особи, в інтересах якої арешт було накладено, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими."
 
Враховано   Для здійснення Фондом заходів щодо передачі активів та зобов’язань неплатоспроможного банку, майно або грошові суми неплатоспроможного банку, на яке накладено обтяження (в тому числі публічні) та обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) до дати віднесення його до категорії неплатоспроможних, передається, з письмовим повідомленням особи, в інтересах якої арешт було накладено, уповноваженою особою Фонду. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими.
 
    -262- Помазанов А.В.
Доповнити частину другу статті 41-1 "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" абзацом наступного змісту:
"Рішення про участь держави в особі державного банку у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 3 частини другої статті 39 цього Закону, може прийматись за умови, якщо стан державного банку, який виступить в якості приймаючого банку, зокрема в розрізі встановлених нормативів діяльності банку, після проведення заходів щодо передачі активів та зобов’язань неплатоспроможного банку, не буде погіршено. З цією метою держава зобов’язана надати необхідну підтримку державному банку, який виступить в якості приймаючого банку."
 
Відхилено Це є логічним, що приймаючий державний банк після закінчення операції з приймання активів та зобов’язань неплатоспроможного банку повинен дотримуватись всіх нормативів діяльності   
429. 3. Рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктами 4 або 5 частини другої статті 39 цього Закону, приймає Кабінет Міністрів України за пропозицією Національного банку України, в якій зазначаються способ виведення банку з ринку за участю держави та розрахунки мінімальної потреби в капіталі, з урахуванням можливості обміну необтяжених грошових зобов’язань банку перед пов’язаними особами, а також необтяжених грошових зобов’язань перед юридичними та фізичними особами, що не пов’язані з банком, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких на акції додаткової емісії. Ця пропозиція повинна також містити розрахунок можливої потреби у додатковій капіталізації банку з урахуванням консервативних сценаріїв економічного розвитку, визначених Національним банком України.
 
-263- Демчак Р.Є.
в абзаці 11 підпункту 33 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова: "з урахуванням можливості обміну необтяжених грошових зобов’язань банку перед пов’язаними особами, а також необтяжених грошових зобов’язань перед юридичними та фізичними особами, що не пов’язані з банком, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких на акції додаткової емісії." - виключити
 
Відхилено вимога МВФ  3. Рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктами 4 або 5 частини другої статті 39 цього Закону, приймає Кабінет Міністрів України за пропозицією Національного банку України, в якій зазначаються способ виведення банку з ринку за участю держави та розрахунки мінімальної потреби в капіталі, з урахуванням можливості обміну необтяжених грошових зобов’язань банку перед пов’язаними особами, а також необтяжених грошових зобов’язань перед юридичними та фізичними особами, що не пов’язані з банком, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких на акції додаткової емісії. Ця пропозиція повинна також містити розрахунок можливої потреби у додатковій капіталізації банку з урахуванням консервативних сценаріїв економічного розвитку, визначених Національним банком України.
 
    -264- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
Абзац 11 підпункту 33 пункту 18 викласти в такій редакції:
"3. Рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку (неплатоспроможного системно важливого банку) з ринку у спосіб, визначений пунктами 4 або 5 частини другої статті 39 цього Закону, приймає Кабінет Міністрів України за пропозицією Національного банку України, в якій зазначаються способ виведення банку з ринку за участю держави та розрахунки мінімальної потреби в капіталі, з урахуванням можливості обміну необтяжених грошових зобов’язань банку перед пов’язаними особами, а також необтяжених грошових зобов’язань перед юридичними та фізичними особами, що не пов’язані з банком, на акції додаткової емісії. Ця пропозиція повинна також містити розрахунок можливої потреби у додатковій капіталізації банку з урахуванням консервативних сценаріїв економічного розвитку, визначених Національним банком України."
 
Відхилено Нова схема "bаіl-іn" потребує додаткового обговорення та опрацювання   
430. 4. У день прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку копія рішення передається до Фонду. Про прийняте рішення Кабінет Міністрів України публічно повідомляє у засобах масової інформації не пізніше кінця дня, в який було запроваджено тимчасову адміністрацію.
 
-265- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
ділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
"4. У день прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку копія рішення передається до Фонду. Про прийняте рішення Кабінет Міністрів України повідомляє в офіційному друкованому виданні та на своєму офіційному веб-сайті не пізніше наступного дня, після дня в який було запроваджено тимчасову адміністрацію.".
 
Враховано частково   4. У день прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку копія рішення передається до Фонду. Про прийняте рішення Кабінет Міністрів України повідомляє на своєму офіційному веб-сайті не пізніше наступного дня, після дня в який було запроваджено тимчасову адміністрацію.
 
    -266- Демчак Р.Є.
в абзаці 12 підпункту 33 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова: "не пізніше кінця дня, в який було запроваджено тимчасову адміністрацію" - виключити
 
Відхилено озширює строки, що не відповідає іншим строкам, встановленим у законопроекті   
431. У день отримання такого рішення Фонд у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, повинен прийняти план врегулювання для виведення неплатоспроможного банку з ринку, який визначено рішенням Кабінету Міністрів України, без пошуку інших інвесторів.
 
-267- Поляков М.А.
абзац тринадцятий підпункту 33 пункту 15 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"У день отримання такого рішення Фонд у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, повинен затвердити план врегулювання для виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, який визначено рішенням Кабінету Міністрів України, без пошуку інших інвесторів.";
 
Враховано   У день отримання такого рішення Фонд у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, повинен затвердити план врегулювання для виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, який визначено рішенням Кабінету Міністрів України, без пошуку інших інвесторів.
 
    -268- Демчак Р.Є.
абзац 13 підпункту 33 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Відхилено Не відповідає логіці законопроекту   
432. Фонд у день отримання рішення Кабінету Міністрів України перед здійсненням капіталізації банку за участю держави приймає рішення про залучення міжнародно визнаної аудиторської фірми для проведення у тримісячний строк оцінки фінансового стану банку, визначення капіталу банку та потреби у його додатковій капіталізації з урахуванням консервативних сценаріїв економічного розвитку, визначених Національним банком України.
 
-269- Демчак Р.Є.
абзац 14 підпункту 33 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Відхилено Не відповідає найкращій світовій практиці  Фонд у день отримання рішення Кабінету Міністрів України перед здійсненням капіталізації банку за участю держави приймає рішення про залучення міжнародно визнаної аудиторської фірми для проведення у тримісячний строк оцінки фінансового стану банку, визначення капіталу банку та потреби у його додатковій капіталізації з урахуванням консервативних сценаріїв економічного розвитку, визначених Національним банком України.
 
433. 5. У день отримання рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку відповідно до пункту 4 частини другої статті 39 цього Закону Фонд вживає заходів для утворення перехідного банку відповідно до частини сімнадцятої статті 42 цього Закону, реєстрації випуску акцій, державної реєстрації юридичної особи і видачі банківської ліцензії у строки і порядку, визначені статтею 42 цього Закону.
 
-270- Демчак Р.Є.
в абзаці 15 підпункту 33 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова: "у день отримання" замінити словами "у випадку прийняття"
 
Відхилено Не відповідає логіці законопроекту  5. У день отримання рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку відповідно до пункту 4 частини другої статті 39 цього Закону Фонд вживає заходів для утворення перехідного банку відповідно до частини сімнадцятої статті 42 цього Закону, реєстрації випуску акцій, державної реєстрації юридичної особи і видачі банківської ліцензії у строки і порядку, визначені статтею 42 цього Закону.
 
434. У разі коли наступні після прийняття зазначеного рішення дні є вихідними, Кабінет Міністрів України забезпечує роботу протягом двох наступних календарних днів усіх юридичних та фізичних осіб (у тому числі працівників), необхідних для утворення перехідного банку, реєстрації випуску акцій, державної реєстрації юридичної особи.
 
-271- Демчак Р.Є.
абзац 16 підпункту 33 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Відхилено Унеможливлює реалізацію норм законопроекту  У разі коли наступні після прийняття зазначеного рішення дні є вихідними, Кабінет Міністрів України забезпечує роботу протягом двох наступних календарних днів усіх юридичних та фізичних осіб (у тому числі працівників), необхідних для утворення перехідного банку, реєстрації випуску акцій, державної реєстрації юридичної особи.
 
435. Оцінка майна (активів), що передаються перехідному банку, і потреба банку у капіталі визначаються відповідно до положень та строків, зазначених у частині четвертій цієї статті.
 
-272- Демчак Р.Є.
абзац 17 підпункту 33 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Відхилено Не відповідає логіці законопроекту  Оцінка майна (активів), що передаються перехідному банку, і потреба банку у капіталі визначаються відповідно до положень та строків, зазначених у частині четвертій цієї статті.
 
436. Майно (активи) неплатоспроможного банку, яке передається до перехідного банку, в разі, коли його справедлива вартість визначена за результатами оцінки аудиторською фірмою, є меншою, ніж його балансова вартість, може бути повернуто банком до Фонду протягом двох місяців після завершення оцінки. Фонд та банк можуть укласти договір про компенсацію різниці цієї вартості за рахунок передачі іншого майна (активів) неплатоспроможного банку, які будуть погоджені банком, або шляхом надання Фондом компенсації різниці у вартості іншими фінансовими інструментами чи майном.
 
-273- Поляков М.А.
абзац вісімнадцятий підпункту 33 пункту 15 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"Майно (активи) неплатоспроможного банку, яке передається до перехідного банку, в разі, коли його абсправедлива вартість визначена за результатами оцінки аудиторською фірмою, є меншою, ніж його балансова вартість, може бути повернуто банком до неплатоспроможного банку протягом двох місяців після завершення оцінки. Фонд та банк можуть укласти договір про компенсацію різниці цієї вартості за рахунок передачі іншого майна (активів) такого неплатоспроможного банку, які будуть погоджені банком, або шляхом надання неплатоспроможним банком компенсації різниці у вартості іншими фінансовими інструментами чи майном.";
 
Враховано   Майно (активи) неплатоспроможного банку, яке передається до перехідного банку, в разі, коли його справедлива вартість визначена за результатами оцінки аудиторською фірмою, є меншою, ніж його балансова вартість, може бути повернуто банком до неплатоспроможного банку протягом двох місяців після завершення оцінки. Фонд та банк можуть укласти договір про компенсацію різниці цієї вартості за рахунок передачі іншого майна (активів) такого неплатоспроможного банку, які будуть погоджені банком, або шляхом надання неплатоспроможним банком компенсації різниці у вартості іншими фінансовими інструментами чи майном;
 
    -274- Демчак Р.Є.
абзац 18 підпункту 33 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Відхилено Не відповідає логіці законопроекту   
437. Фонд має право укласти договір з перехідним банком для управління майном (активами), яке не передається перехідному банку, який повинен після набуття державою права власності на акції банку передбачати можливість Міністерства фінансів України змінювати умови та перелік активів, які передаються в управління.
 
   Фонд має право укласти договір з перехідним банком для управління майном (активами), яке не передається перехідному банку, який повинен після набуття державою права власності на акції банку передбачати можливість Міністерства фінансів України змінювати умови та перелік активів, які передаються в управління.
 
438. 6. У день отримання рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку відповідно до пункту 5 частини другої статті 39 цього Закону Фонд у строки, встановлені цією частиною, вживає заходів до додаткового розміщення акцій нової емісії за таких умов:
 
   6. У день отримання рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку відповідно до пункту 5 частини другої статті 39 цього Закону Фонд у строки, встановлені цією частиною, вживає заходів до додаткового розміщення акцій нової емісії за таких умов:
 
439. 1) повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів не здійснюється;
 
   1) повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів не здійснюється;
 
440. 2) у строк не пізніше двох робочих днів після прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу неплатоспроможного банку здійснюється укладення уповноваженою особою Фонду договорів від імені пов’язаних осіб такого банку про придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку;
 
   2) у строк не пізніше двох робочих днів після прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу неплатоспроможного банку здійснюється укладення уповноваженою особою Фонду договорів від імені пов’язаних осіб такого банку про придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку;
 
441. 3) повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів для прийняття рішень про затвердження результатів розміщення акцій не здійснюється;
 
   3) повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів для прийняття рішень про затвердження результатів розміщення акцій не здійснюється;
 
442. 4) дата подання рішення про розміщення акцій додаткової емісії та змін до статуту неплатоспроможного банку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є датою реєстрації випуску акцій;
 
   4) дата подання рішення про розміщення акцій додаткової емісії та змін до статуту неплатоспроможного банку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є датою реєстрації випуску акцій;
 
443. 5) дата подання змін до статуту неплатоспроможного банку на погодження Національного банку України та реєстрацію державному реєстратору вважається датою погодження їх Національним банком України та реєстрації державним реєстратором відповідно;
 
   5) дата подання змін до статуту неплатоспроможного банку на погодження Національного банку України та реєстрацію державному реєстратору вважається датою погодження їх Національним банком України та реєстрації державним реєстратором відповідно;
 
444. 6) дата фактичного подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації випуску акцій з урахуванням розміщених акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку вважається датою реєстрації випуску акцій неплатоспроможного банку. Підтвердженням фактичного подання належних документів вважається наявність відмітки Комісії про прийняття документів (реєстраційний індекс);
 
   6) дата фактичного подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації випуску акцій з урахуванням розміщених акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку вважається датою реєстрації випуску акцій неплатоспроможного банку. Підтвердженням фактичного подання належних документів вважається наявність відмітки Комісії про прийняття документів (реєстраційний індекс);
 
445. 7) дата подання належних документів до Національного банку України, державного реєстратора, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначається за відміткою відповідного державного органу про прийняття документів (реєстраційний індекс).
 
-275- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
Після підпункту 7 доповнити 3 новими підпунктами (і відповідно змінити нумерацію) наступного змісту:
"8) у разі відсутності у неплатоспроможного системно важливого банку власників істотної участі, викупу підлягають всі акції банку;
9) дата подання документів до Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на концентрацію та/або здійснення узгоджених дій кредиторами неплатоспроможного системно важливого банку вважається датою отриманням такого дозволу. Дата подання таких документів визначається за відміткою Антимонопольного комітету України про їх прийняття (реєстраційний індекс);
10) операції з придбання акцій при виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку звільняються від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів."
 
Відхилено Не відповідає логіці законопроекту  7) дата подання належних документів до Національного банку України, державного реєстратора, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначається за відміткою відповідного державного органу про прийняття документів (реєстраційний індекс).
 
446. До здійснення внеску до статутного капіталу Фонд:
 
   До здійснення внеску до статутного капіталу Фонд:
 
447. зобов’язаний повністю сформувати резерви банку на покриття збитків за активними банківськими операціями, в тому числі з урахуванням ризиків неповернення кредитів пов’язаними особами, ґрунтуючись на висновках та інформації, що надійшли від Національного банку України;
 
   зобов’язаний повністю сформувати резерви банку на покриття збитків за активними банківськими операціями, в тому числі з урахуванням ризиків неповернення кредитів пов’язаними особами, ґрунтуючись на висновках та інформації, що надійшли від Національного банку України;
 
448. має право розпорядитися необтяженими грошовими зобов’язаннями банку перед пов’язаними особами, а також необтяженими грошовими зобов’язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов’язані з банком, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких осіб шляхом обміну зазначених зобов’язань на акції додаткової емісії банку.
 
-276- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
Підпункт 7 доповнити після абзацу 3 викласти в такій редакції:
"має право розпорядитися необтяженими грошовими зобов’язаннями банку перед пов’язаними особами, а також необтяженими грошовими зобов’язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов’язані з банком, шляхом обміну зазначених зобов’язань на акції додаткової емісії банку."
 
Відхилено Вимога МВФ     
449. Якщо капітал банку за результатами формування резервів та обміну зобов’язань на акції додаткової емісії банку залишається від’ємним чи нульовим, Фонд продає акції неплатоспроможного банку Міністерству фінансів України у повному обсязі за 1 гривню. Кошти від продажу неплатоспроможного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду.
 
   Якщо капітал банку за результатами формування резервів та обміну зобов’язань на акції додаткової емісії банку залишається від’ємним чи нульовим, Фонд продає акції неплатоспроможного банку Міністерству фінансів України у повному обсязі за 1 гривню. Кошти від продажу неплатоспроможного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду.
 
450. Якщо капітал банку за результатами формування резервів та обміну зобов’язань на акції додаткової емісії банку є позитивним, Фонд продає акції неплатоспроможного банку Міністерству фінансів України повністю або частково на умовах відстрочки платежу. В такому разі ціна акцій визначається протягом трьох місяців за результатами проведеної за рахунок банку на вимогу Міністерства фінансів України оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань банку із залученням міжнародно визнаної аудиторської фірми.
 
   Якщо капітал банку за результатами формування резервів та обміну зобов’язань на акції додаткової емісії банку є позитивним, Фонд продає акції неплатоспроможного банку Міністерству фінансів України повністю або частково на умовах відстрочки платежу. В такому разі ціна акцій визначається протягом трьох місяців за результатами проведеної за рахунок банку на вимогу Міністерства фінансів України оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань банку із залученням міжнародно визнаної аудиторської фірми.
 
451. З моменту набуття права власності на акції банку Міністерство фінансів України зобов’язане надавати кошти або облігації внутрішньої державної позики для забезпечення своєчасного виконання банком своїх зобов’язань з їх подальшим обміном на акції банку після завершення усіх розрахунків за акції банку з попередніми власниками у разі, коли капітал банку є позитивним.
 
   З моменту набуття права власності на акції банку Міністерство фінансів України зобов’язане надавати кошти або облігації внутрішньої державної позики для забезпечення своєчасного виконання банком своїх зобов’язань з їх подальшим обміном на акції банку після завершення усіх розрахунків за акції банку з попередніми власниками у разі, коли капітал банку є позитивним.
 
452. Після набуття права власності на акції банку державою, банк протягом двох місяців проводить аналіз платоспроможності позичальників з урахуванням:
 
   Після набуття права власності на акції банку державою, банк протягом двох місяців проводить аналіз платоспроможності позичальників з урахуванням:
 
453. прозорості структури власності кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
 
   прозорості структури власності кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
 
454. відповідності фінансового стану юридичної особи - позичальника чи майнового стану фізичної особи - позичальника, їх надходжень та доходів обсягам отриманих кредитів, а також інших зобов’язань, в тому числі тих, що обліковуються на позабалансових рахунках;
 
   відповідності фінансового стану юридичної особи - позичальника чи майнового стану фізичної особи - позичальника, їх надходжень та доходів обсягам отриманих кредитів, а також інших зобов’язань, в тому числі тих, що обліковуються на позабалансових рахунках;
 
455. прозорості їх фінансової та господарської діяльності;
 
   прозорості їх фінансової та господарської діяльності;
 
456. ліквідності та вартості застави.
 
   ліквідності та вартості застави.
 
457. Критерії позичальників, щодо яких проводиться аналіз їх платоспроможності, затверджуються радою банку протягом двох днів з дати її призначення.
 
   Критерії позичальників, щодо яких проводиться аналіз їх платоспроможності, затверджуються радою банку протягом двох днів з дати її призначення.
 
458. Якщо в результаті аналізу платоспроможності позичальників банку не вдається встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або джерела надходжень та доходів для повернення кредитів є непрозорими чи недостатніми, або позичальники не надали банку достатньої інформації для проведення аналізу наведених даних, банк формує резерви під такі кредити у розмірі до 100 відсотків і має право вимагати дострокового повернення зазначених кредитів. Аудиторська фірма під час проведення остаточної оцінки вартості акцій банку зобов’язана врахувати необхідність формування резервів під зазначені кредити.
 
-277- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
15 розділу І законопроекту словосполучення "і має право вимагати дострокового повернення зазначених кредитів" виключити.
 
Відхилено   Якщо в результаті аналізу платоспроможності позичальників банку не вдається встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або джерела надходжень та доходів для повернення кредитів є непрозорими чи недостатніми, або позичальники не надали банку достатньої інформації для проведення аналізу наведених даних, банк формує резерви під такі кредити у розмірі до 100 відсотків і має право вимагати дострокового повернення зазначених кредитів. Аудиторська фірма під час проведення остаточної оцінки вартості акцій банку зобов’язана врахувати необхідність формування резервів під зазначені кредити.
 
459. У разі виявлення зобов’язань банку перед іншими особами, які не обліковувалися за балансовими та/або позабалансовими рахунками банку на момент набуття права власності на акції банку державою, правочини, за якими виникають такі зобов’язання, вважаються нікчемними, а зобов’язання не підлягають виконанню банком.
 
-278- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Абзац 41 підпункту 33) пункту 15 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено Найкраща світова практика (досвід Туреччини) для уникнення операцій за підробленими документами  У разі виявлення зобов’язань банку перед іншими особами, які не обліковувалися за балансовими та/або позабалансовими рахунками банку на момент набуття права власності на акції банку державою, правочини, за якими виникають такі зобов’язання, вважаються нікчемними, а зобов’язання не підлягають виконанню банком.
 
460. 7. Держава може взяти участь у виведенні банку з ринку або шляхом сплати грошових внесків до статутного капіталу банку, або шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики, розміщених на ринкових умовах, на акції неплатоспроможного чи перехідного банку, чи державного банку, який бере участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку.
 
   7. Держава може взяти участь у виведенні банку з ринку або шляхом сплати грошових внесків до статутного капіталу банку, або шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики, розміщених на ринкових умовах, на акції неплатоспроможного чи перехідного банку, чи державного банку, який бере участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку.
 
461. Після придбання державою акцій банку банк із залученням незалежних, у тому числі міжнародних, експертів чи аудиторів розробляє план реструктуризації банку з урахуванням найкращого світового досвіду для забезпечення його подальшої прибуткової діяльності.
 
-279- Демчак Р.Є.
абзац 43 підпункту 33 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Відхилено Найкраща світова практика  Після придбання державою акцій банку банк із залученням незалежних, у тому числі міжнародних, експертів чи аудиторів розробляє план реструктуризації банку з урахуванням найкращого світового досвіду для забезпечення його подальшої прибуткової діяльності.
 
462. 8. Міністерство фінансів України і державні банки вважаються належними інвесторами та інвесторами, що виконують вимоги Фонду з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо участі у виведенні неплатоспроможного банку з ринку.
 
   8. Міністерство фінансів України і державні банки вважаються належними інвесторами та інвесторами, що виконують вимоги Фонду з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо участі у виведенні неплатоспроможного банку з ринку.
 
463. Для продажу акцій неплатоспроможного банку або перехідного банку державі або державному банку не вимагається дозвіл Національного банку України на придбання інвестором істотної участі у неплатоспроможному банку або перехідному банку та дозвіл Антимонопольного комітету України на узгоджені дії та/або концентрацію.";
 
-280- Демчак Р.Є.
абзац 45 підпункту 33 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"Продаж акцій неплатоспроможного або перехідного банку Міністерству фінансів України або державному банку не потребує отримання інвестором погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, а також дозволу Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій та/або концентрацію".
 
Враховано   Продаж акцій неплатоспроможного або перехідного банку Міністерству фінансів України або державному банку не потребує отримання інвестором погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, а також дозволу Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій та/або концентрацію";
 
    -281- Поляков М.А.
абзац сорок п’ятий підпункту 33 пункту 15 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"Продаж акцій неплатоспроможного або перехідного банку Міністерству фінансів України або державному банку не потребує отримання інвестором погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, а також дозволу Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій та/або концентрацію.";
 
Враховано    
464. 34) у статті 42:
 
-282- Демчак Р.Є.
У підпункті 34 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слово "конкурс" замінити словами "відкритий конкурс" у відповідних відмінках.
 
Немає висновку   33) у статті 42:
 
    -283- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
В підпункті 34 пункту 15 (стосується змін до статті 42) доповнити новими абзацами такого змісту:
"частину першу доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"В рамках виконання плану врегулювання, при виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку, Фонд має право приймати рішення щодо участі у статутному капіталі перехідного банку шляхом придбання, переведення або зарахування усіх зобов’язань перехідного банку перед Фондом або їх визначеної частини, в оплату за прості або привілейовані акції додаткової емісії перехідного банку, що буде здійснена на виконання умов договору купівлі-продажу перехідного банку щодо приведення перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України в частині дотримання нормативів капіталу та ліквідності."
 
Відхилено Нова схема "bаіl-іn" потребує додаткового обговорення та опрацювання   
465. частину першу доповнити абзацами такого змісту:
 
-284- Демчак Р.Є.
підпункт 34 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами наступного змісту:
"абзац перший частини першої після слів "або частини активів" доповнити словами "і всіх або частини зобов’язань із збереженням черговості статті 52 цього Закону".
 
Враховано   у частині першій:
абзац перший частини першої після слів "або частини активів" доповнити словами "і всіх або частини зобов’язань із збереженням черговості статті 52 цього Закону";
 
466. "Керівники перехідного банку, утвореного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої цієї статті, розпочинають виконання своїх посадових обов’язків без письмової згоди на це Національного банку України. Погодження Національним банком України призначення та/або визначення професійної придатності та/або ділової репутації кандидата на посаду керівника такого перехідного банку, членів органів управління, керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не вимагається.
 
-285- Поляков М.А.
абзац третій підпункту 34 пункту 15 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Керівники перехідного банку, утвореного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої цієї статті, розпочинають виконання своїх посадових обов’язків без письмової згоди на це Національного банку України. Погодження Національним банком України призначення та/або визначення професійної придатності та/або ділової репутації кандидата на посади керівників такого перехідного банку, керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не вимагається."
 
Враховано   доповнити абзацами такого змісту:
"Керівники перехідного банку, утвореного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої цієї статті, розпочинають виконання своїх посадових обов’язків без письмової згоди на це Національного банку України. Погодження Національним банком України призначення та/або визначення професійної придатності та/або ділової репутації кандидата на посади керівників такого перехідного банку, керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не вимагається.
 
    -286- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Абзац 3 підпункту 34 пункту 15 (стосується змін до статті 42) доповнити словами " (до моменту втрати таким банком статусу перехідного)"
 
Враховано по суті шляхом врахування попередньої пропозиції   
467. Для утворення перехідного банку отримання Фондом погодження Національним банком України набуття істотної участі та дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію не вимагається.
 
   Для утворення перехідного банку отримання Фондом погодження Національним банком України набуття істотної участі та дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію не вимагається.
 
468. На перехідний банк поширюються процедури та особливості, визначені абзацами четвертим - десятим частини третьої статті 41-1 цього Закону як для банку, що виводиться з ринку.";
 
-287- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
після абзацу 5 підпункту 34 пункту 15 доповнити новими абзацами наступного змісту:
"частину 2 доповнити абзацом наступного змісту:
"При збільшенні статутного капіталу перехідного банку, при виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку, шляхом зарахування усіх зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх визначеної частини відповідно до плану заходів, в оплату за акції такого перехідного банку, уповноважений орган перехідного банку здійснює всі процедури щодо додаткового розміщення акцій у порядку, встановленому пунктами 1-10 частини третьої статті 411 та частиною двадцятою статті 42 цього Закону, не пізніше трьох місяців з дня придбання перехідного банку."
 
Відхилено Концептуальні зміни, які потребують окремого обговорення  На перехідний банк поширюються процедури та особливості, визначені абзацами четвертим - десятим частини третьої статті 41-1 цього Закону як для банку, що виводиться з ринку";
 
469. частини шосту - восьму викласти в такій редакції:
 
   частини шосту - восьму викласти в такій редакції:
 
470. "6. Фонд здійснює продаж перехідного банку інвестору, визначеному за результатами проведення конкурсу в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону.
 
-288- Демчак Р.Є.
в абзаці 7 підпункту 34 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону" - виключити
 
Відхилено скільки не 1 норму щодо участі держави у виведені неплатоспроможного банку з ринку шляхом відкритого конкурсу  "6. Фонд здійснює продаж перехідного банку інвестору, визначеному за результатами проведення відкритого конкурсу в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону.
 
471. 7. Переможцем конкурсу є інвестор, пропозиція якого відповідає найменш витратному способу виведення неплатоспроможного банку з ринку та який у разі потреби взяв на себе зобов’язання здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону. Переможцем конкурсу може бути кілька інвесторів (об’єднання інвесторів), які подали спільну фінансову пропозицію, за таких умов:
 
-289- Демчак Р.Є.
в абзаці 8 підпункту 34 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону" - виключити
 
Відхилено Оскільки не 1 норму щодо участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку шляхом відкритого конкурсу  7. Переможцем відкритого конкурсу є інвестор, пропозиція якого відповідає найменш витратному способу виведення неплатоспроможного банку з ринку та який у разі потреби взяв на себе зобов’язання здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону. Переможцем відкритого конкурсу може бути кілька інвесторів (об’єднання інвесторів), які подали спільну фінансову пропозицію, за таких умов:
 
472. всі учасники об’єднання інвесторів попередньо кваліфіковані Національним банком України та допущені Фондом для участі у конкурсі відповідно до цього Закону;
 
-290- Поляков М.А.
у абзаці дев’ятому підпункту 34 пункту 15 розділу І законопроекту слова "всі учасники об’єднання інвесторів отримали погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку (за потреби) та допущені Фондом для участі у відкритому конкурсі відповідно до цього Закону";
 
Враховано   всі учасники об’єднання інвесторів отримали погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку (за потреби) та допущені Фондом для участі у відкритому конкурсі відповідно до цього Закону;
 
473. конкурсна пропозиція містить точну інформацію про частки кожного з інвесторів у статутному капіталі перехідного банку, а також відповідну суму докапіталізації перехідного банку кожним з учасників об’єднання інвесторів;
 
   конкурсна пропозиція містить точну інформацію про частки кожного з інвесторів у статутному капіталі перехідного банку, а також відповідну суму докапіталізації перехідного банку кожним з учасників об’єднання інвесторів;
 
474. конкурсна пропозиція містить безумовне зобов’язання щодо придбання акцій перехідного банку кожним учасником об’єднання інвесторів;
 
   конкурсна пропозиція містить безумовне зобов’язання щодо придбання акцій перехідного банку кожним учасником об’єднання інвесторів;
 
475. конкурсна пропозиція містить безумовне зобов’язання щодо додаткового придбання акцій перехідного банку учасниками об’єднання інвесторів у відповідній пропорції за умови непридбання акцій одним або кількома інвесторами.
 
   конкурсна пропозиція містить безумовне зобов’язання щодо додаткового придбання акцій перехідного банку учасниками об’єднання інвесторів у відповідній пропорції за умови непридбання акцій одним або кількома інвесторами.
 
476. 8. Ціна продажу перехідного банку визначається за результатами конкурсу, проведеного відповідно до нормативно-правових актів Фонду, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону. Результати конкурсу мають відповідати принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Початкова ціна продажу банку визначається Фондом за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду. Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами). Кошти від продажу перехідного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду.";
 
-291- Демчак Р.Є.
в абзаці 13 підпункту 34 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону" - виключити
 
Відхилено Оскільки не 1 норму щодо участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку шляхом відкритого конкурсу  8. Ціна продажу перехідного банку визначається за результатами відкритого конкурсу, проведеного відповідно до нормативно-правових актів Фонду, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону. Результати відкритого конкурсу мають відповідати принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Початкова ціна продажу банку визначається Фондом за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду. Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами). Кошти від продажу перехідного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду";
 
477. у частині дев’ятій:
 
   у частині дев’ятій:
 
478. абзаци перший - третій викласти в такій редакції:
 
   абзаци перший - третій викласти в такій редакції:
 
479. "9. Інвестор та/або учасники об’єднання інвесторів мають відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовими актами Національного банку України і Фонду, та не бути пов’язаними особами банку, активи та зобов’язання якого передаються перехідному банку.
 
   "9. Інвестор та/або учасники об’єднання інвесторів мають відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовими актами Національного банку України і Фонду, та не бути пов’язаними особами банку, активи та зобов’язання якого передаються перехідному банку.
 
480. Продаж перехідного банку інвестору та/або учасникам об’єднання інвесторів потребує отримання цими інвесторами погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, а також дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію.
 
   Продаж перехідного банку інвестору та/або учасникам об’єднання інвесторів потребує отримання цими інвесторами погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, а також дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію.
 
481. Отримання інвестором та/або учасниками об’єднання інвесторів погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, а також дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію здійснюється у спрощеному порядку, встановленому Національним банком України та Антимонопольним комітетом України відповідно. Такий порядок має передбачати дотримання інвестором вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та вимог до ділової репутації.";
 
-292- Демчак Р.Є.
У абзаці 17 підпункту 34 пункту 15 Розділу 1 законопроекту після слова "здійснюється" доповнити словами "протягом двох робочих днів".
 
Враховано   Отримання інвестором та/або учасниками об’єднання інвесторів погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, а також дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію здійснюється протягом двох робочих днів у спрощеному порядку, встановленому Національним банком України та Антимонопольним комітетом України відповідно. Такий порядок має передбачати дотримання інвестором вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та вимог до ділової репутації";
 
482. в абзаці четвертому слово " (аукціону)" виключити;
 
-293- Демчак Р.Є.
Абзац 18 підпункту 29 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"в абзаці четвертому слово "конкурсу (аукціону)" замінити словами "відкритого конкурсу";
 
Враховано   в абзаці четвертому слово "конкурсу (аукціону)" замінити словами "відкритого конкурсу";
 
    -294- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
після абзацу 18 підпункту 34 пункту 15 доповнити новими абзацами наступного змісту:
"доповнити новим абзацом наступного змісту:
"При виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку, вимоги щодо підтвердження юридичною особою фінансового стану, фізичною особою майнового стану, а також, джерел походження їх коштів при отриманні погодження набуття істотної участі не поширюються на випадки капіталізації перехідного банку шляхом зарахування усіх зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх визначеної частини відповідно до плану заходів, в оплату за акції перехідного банку."
 
Відхилено Нова схема "bаіl-іn" потребує додаткового обговорення та опрацювання   
    -295- Помазанов А.В.
частину десяту ст. 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" доповнити двома абзацами наступного змісту:
"Фондом можуть бути визначені умови передачі зобов’язань неплатоспроможного банку, що не гарантуються Фондом, перехідному банку на умовах субординованого боргу. В такому випадку, перехідний банк враховуватиме до капіталу вартість (суму) переданих на його користь зобов’язань неплатоспроможного банку на умовах субординованого боргу, з дати фактичної передачі без необхідності отримання дозволу Національного банку України на таке врахування.
Зміна умов зобов’язань неплатоспроможного банку, що не гарантуються Фондом, на умови субординованого боргу здійснюється Фондом без необхідності отримання згоди кредиторів (вкладників) неплатоспроможного банку за відповідними зобов’язаннями останнього."
 
Відхилено Нова схема "bаіl-іn" потребує додаткового обговорення та опрацювання   
483. частину дванадцяту доповнити реченнями такого змісту: "Фонд зобов’язаний повідомити боржникам і кредиторам про передачу активів і зобов’язань неплатоспроможного банку перехідному банку шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційних веб-сайтах Фонду, неплатоспроможного та перехідного банку. Кожний боржник та/або кредитор має право отримати інформацію щодо себе у приміщенні неплатоспроможного та перехідного банку або за телефоном (після ідентифікації).";
 
-296- Демчак Р.Є.
абзац 20 підпункту 34 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами наступного змісту:
"речення перше частини дванадцятої після слів "за договорами забезпечення" доповнити словами "в тому числі поруки)".
 
Враховано   частину дванадцяту доповнити реченнями такого змісту: "Фонд зобов’язаний повідомити боржникам і кредиторам про передачу активів і зобов’язань неплатоспроможного банку перехідному банку шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційних веб-сайтах Фонду, неплатоспроможного та перехідного банку. Кожний боржник та/або кредитор має право отримати інформацію щодо себе у приміщенні неплатоспроможного та перехідного банку або за телефоном (після ідентифікації)";
речення перше частини дванадцятої після слів "за договорами забезпечення" доповнити словами "в тому числі поруки)";
у частині дванадцятій слова " (включаючи права за договорами забезпечення)" замінити словами " (включаючи права за договорами забезпечення, в тому числі поруки)";
частину дванадцяту доповнити новими абзацами такого змісту:
"Після укладення договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, якому передані активи та зобов’язання неплатоспроможного банку, та передачі таких акцій інвестору:
1) інвестор не може бути позбавлений права власності на придбані ним акції перехідного банку; та
2) у перехідного банку не можуть бути витребувані передані йому активи та зобов’язання на користь неплатоспроможного банку; та
3) власник акцій неплатоспроможного банку та неплатоспроможний банк не мають права вимагати від інвестора та/або перехідного банку відшкодування будь-яких збитків, понесених у результаті передачі на користь перехідного банку активів та зобов’язань неплатоспроможного банку,
з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених в процесі визнання банку неплатоспроможним та його виведення з ринку.
Зазначені у цій частині норми застосовуються у разі, якщо інвестор здійснив придбання акцій перехідного банку у відповідності до вимог цього Закону";
 
    -297- Демчак Р.Є.
підпункт 34 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити змінами наступного змісту:
"В частині дванадцятій слова " (включаючи права за договорами забезпечення)" замінити словами " (включаючи права за договорами забезпечення, в тому числі поруки)"
 
Враховано    
    -298- Демчак Р.Є.
Після абзацу 20 підпункту 34 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
"частину дванадцяту доповнити новими абзацами такого змісту:
"Після укладення договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, якому передані активи та зобов’язання неплатоспроможного банку, та передачі таких акцій інвестору:
1) інвестор не може бути позбавлений права власності на придбані ним акції перехідного банку; та
2) у перехідного банку не можуть бути витребувані передані йому активи та зобов’язання на користь неплатоспроможного банку; та
3) власник акцій неплатоспроможного банку та неплатоспроможний банк не мають права вимагати від інвестора та/або перехідного банку відшкодування будь-яких збитків, понесених у результаті передачі на користь перехідного банку активів та зобов’язань неплатоспроможного банку,
з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених в процесі визнання банку неплатоспроможним та його виведення з ринку.
 
Враховано частково    
    -299- Власник акцій неплатоспроможного банку або неплатоспроможний банк мають право вимагати відшкодування будь-яких збитків та/або моральної (немайнової) шкоди понесених та/або завданих передачею активів та зобов’язань неплатоспроможного банку на користь перехідного банку, з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених під час виведення неплатоспроможного банку з ринку, виключно у Фонду, при цьому сума таких збитків не може перевищувати ціни придбання перехідного банку інвестором, що була сплачена на користь Фонду, за мінусом витрат Фонду, понесених на виведення неплатоспроможного банку з ринку.
 
Відхилено    
    -300- Вказані у цій частині статті 42 положення застосовуються у разі, якщо інвестор здійснив придбання акцій перехідного банку у відповідності до вимог цього Закону."
 
Враховано редакційно    
484. частину тринадцяту викласти в такій редакції:
 
   частину тринадцяту викласти в такій редакції:
 
485. "13. Перехідний банк, утворений відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої цієї статті, втрачає статус перехідного після виконання інвестором усіх умов договору купівлі-продажу акцій перехідного банку щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності, а у разі продажу перехідного банку, утвореного відповідно до частини вісімнадцятої цієї статті, - у день повідомлення Фонду про набуття права власності на акції перехідного банку інвестором. Національний банк України протягом шести місяців з дня втрати банком статусу перехідного здійснює за ним банківський нагляд з урахуванням особливостей, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України. Протягом місяця банк, що втратив статус перехідного, зобов’язаний забезпечити подання до Національного банку України документів щодо погодження статуту (змін до статуту) перехідного банку, керівників, членів органів управління, керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відповідно до вимог законодавства.";
 
-301- Поляков М.А.
третє речення абзацу другого підпункту 42 пункту 15 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"Протягом місяця банк, що втратив статус перехідного, зобов’язаний забезпечити подання до Національного банку України документів щодо погодження статуту (змін до статуту) перехідного банку, його керівників, керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відповідно до вимог законодавства.";
 
Враховано   "13. Перехідний банк, утворений відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої цієї статті, втрачає статус перехідного після виконання інвестором усіх умов договору купівлі-продажу акцій перехідного банку щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності, а у разі продажу перехідного банку, утвореного відповідно до частини вісімнадцятої цієї статті, - у день повідомлення Фонду про набуття права власності на акції перехідного банку інвестором. Національний банк України протягом шести місяців з дня втрати банком статусу перехідного здійснює за ним банківський нагляд з урахуванням особливостей, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України. Протягом місяця банк, що втратив статус перехідного, зобов’язаний забезпечити подання до Національного банку України документів щодо погодження статуту (змін до статуту) перехідного банку, його керівників, керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відповідно до вимог законодавства";
 
486. у пункті 1 частини шістнадцятої цифру "5" замінити цифрою "4";
 
   у пункті 1 частини шістнадцятої цифру "5" замінити цифрою "4";
 
487. у частині сімнадцятій:
 
   у частині сімнадцятій:
 
488. пункти 3, 5 і 7 викласти в такій редакції:
 
   пункти 3, 5 і 7 викласти в такій редакції:
 
489. "3) його утворення здійснюється після отримання письмового зобов’язання інвестора щодо придбання перехідного банку та зарахування інвестором гарантійного внеску на рахунок Фонду, відкритий у Національному банку України, у розмірі, визначеному Фондом (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону). Національний банк України застосовує режим блокування таких коштів на зазначеному рахунку до укладення Фондом з інвестором договору купівлі-продажу всіх акцій перехідного банку. Після укладення зазначеного договору Фонд повертає кошти на рахунок інвестора; ";
 
-302- Демчак Р.Є.
в абзаці 26 підпункту 34 пункту 15 Розділу 1 законопроекту останнє речення викласти у наступній редакції:
"Після укладення зазначеного договору Фонд повертає гарантійний внесок, або його залишок (в рахунок виконання договору купівлі-продажу акцій перехідного банку Фонд може зараховувати гарантійний внесок).
 
Враховано   "3) його утворення здійснюється після отримання письмового зобов’язання інвестора щодо придбання перехідного банку та зарахування інвестором гарантійного внеску на рахунок Фонду, відкритий у Національному банку України, у розмірі, визначеному Фондом (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону). Національний банк України застосовує режим блокування таких коштів на зазначеному рахунку до укладення Фондом з інвестором договору купівлі-продажу всіх акцій перехідного банку. Після укладення зазначеного договору Фонд повертає гарантійний внесок, або його залишок (в рахунок виконання договору купівлі-продажу акцій перехідного банку Фонд може зараховувати гарантійний внесок)";
 
490. "5) переможцем конкурсу є інвестор, конкурсна пропозиція якого відповідає принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку у найменш витратний для Фонду спосіб та який взяв на себе зобов’язання здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону; ";
 
-303- Демчак Р.Є.
в абзаці 27 підпункту 34 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону" - виключити
 
Відхилено Оскільки не врахована норма щодо участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку шляхом відкритого конкурсу  "5) переможцем відкритого конкурсу є інвестор, конкурсна пропозиція якого відповідає принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку у найменш витратний для Фонду спосіб та який взяв на себе зобов’язання здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону; ";
 
491. "7) інвестор до укладення договору купівлі-продажу акцій перехідного банку зобов’язаний подати до Фонду план заходів (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону) з приведення діяльності перехідного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності; ";
 
-304- Демчак Р.Є.
в абзаці 28 підпункту 34 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова " (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону)" - виключити
 
Відхилено Оскільки не врахована норма щодо участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку шляхом відкритого конкурсу  "7) інвестор до укладення договору купівлі-продажу акцій перехідного банку зобов’язаний подати до Фонду план заходів (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону) з приведення діяльності перехідного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності.
До перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", на дату втрати ним статусу перехідного застосовуються вимоги пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи". Розмір статутного капіталу такого банку, на дату втрати ним статусу перехідного, не може бути меншим ніж розмір статутного капіталу, встановлений Національним банком України на визначену дату для банків, що утворені до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи" - 120 мільйонів гривень";
 
    -305- Демчак Р.Є.
в абзаці 28 підпункту 34 пункту 15 Розділу 1 законопроекту додати абзац такого змісту:
"До перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", на дату втрати ним статусу перехідного застосовуються вимоги пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи". Розмір статутного капіталу такого банку, на дату втрати ним статусу перехідного, не може бути меншим ніж розмір статутного капіталу, встановлений Національним банком України на визначену дату для банків, що утворені до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи" - 120 мільйонів гривень."
 
Враховано БУ, Мінфін та Світовий банк заперечують проти підтримки цієї пропозиції Банк, що втратив статус перехідного, має відповідати вимогам законодавства, як всі інші банки, у тому числі щодо розміру статутного капіталу   
    -306- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
після абзацу 28 підпункту 34 пункту 15 доповнити новими абзацами наступного змісту:
"частину 7 доповнити новими абзацами наступного змісту:
При виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку, план заходів з приведення перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України може передбачати заходи з капіталізації перехідного банку шляхом зарахування усіх зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх визначеної частини відповідно до плану заходів, в сумах, що не гарантовані Фондом, в оплату за акції перехідного банку, при умові, що таке зарахування буде здійснюватись на однакових умовах, відповідати принципу виведення неплатоспроможного системно важливого банку з ринку у найменш витратний спосіб, не буде зменшувати очікувану суму відшкодування його вкладникам з урахуванням черговості, передбаченої статтею 52 цього Закону, та з урахуванням оціночної вартості активів неплатоспроможного системно важливого банку. Під час обміну зобов'язань неплатоспроможного системно важливого банку на акції перехідного банку інвестор має забезпечити неупереджене ставлення до всіх кредиторів неплатоспроможного системно важливого банку, при цьому, зобов'язання неплатоспроможного системно важливого банку за вкладами фізичних осіб, гарантованими Фондом, мають найвищий пріоритет і не можуть бути переведені у капітал без згоди таких фізичних осіб.
План заходів може передбачати умови реструктуризації діючих депозитів (вкладів), в тому числі, щодо продовження строку їх дії.
План заходів може передбачати строки та умови зворотного викупу акцій у Фонду при умові його участі у капіталізації перехідного банку.
План заходів повинен бути погоджений аудитором/ аудиторською фірмою акредитованою Національним банком України. Оплата послуг незалежного аудитора покладається на інвестора."
 
Відхилено Нова схема "bаіl-іn" потребує додаткового обговорення та опрацювання   
492. пункт 8 після слів "законодавства України" доповнити словами "щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності";
 
   пункт 8 після слів "законодавства України" доповнити словами "щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності";
 
493. у першому реченні абзацу двадцять шостого слова "уповноважена особа Фонду за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду" замінити словом "Фонд";
 
   у першому реченні абзацу двадцять шостого слова "уповноважена особа Фонду за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду" замінити словом "Фонд";
 
494. у частині вісімнадцятій:
 
   у частині вісімнадцятій:
 
495. доповнити частину пунктом 1-1 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 1-1 такого змісту:
 
496. "1-1) перехідний банк утворюється за рішенням виконавчої дирекції Фонду; ";
 
   "1-1) перехідний банк утворюється за рішенням виконавчої дирекції Фонду";
 
497. доповнити частину після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
 
498. "6) перехідний банк звільняється від сплати початкового та регулярного зборів до Фонду. З дня втрати статусу перехідного банку такий банк сплачує збори до Фонду на загальних підставах.".
 
   "6) перехідний банк звільняється від сплати початкового та регулярного зборів до Фонду. З дня втрати статусу перехідного банку такий банк сплачує збори до Фонду на загальних підставах".
 
499. У зв’язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;
 
500. в абзаці тринадцятому слова "Уповноважена особа Фонду за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду" замінити словом "Фонд";
 
-307- Демчак Р.Є.
Абзац 37 підпункту 34 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити такою зміною:
"в абзаці тринадцятому:
слово "зобов’язання" замінити словом "всі або частину зобов’язання",
слова "особливостей, встановлених частиною другою" замінити словами "положень".
 
Враховано   абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
Фонд має право передати частину або всі активи та всі або частину зобов’язань іншому приймаючому банку у строк до початку виплат відшкодування коштів вкладникам з урахуванням положень статті 52 цього Закону.
 
    -308- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
доповнити новими абзацами наступного змісту:
"доповнити частиною 20 наступного змісту:
"При виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку для зарахування усіх зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх визначеної частини відповідно до плану заходів, в оплату за акції перехідного банку здійснюються наступні дії:
1)прийняття рішення інвестором про збільшення статутного капіталу перехідного банку шляхом зарахування усіх зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх визначеної частини, відповідно до плану заходів, в оплату за акції (прості або привілейовані) перехідного банку;
2)відкриття уповноваженим органом перехідного банку в депозитарній установі рахунків в цінних паперах особам, які набудуть право власності внаслідок зарахування усіх зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх визначеної частини відповідно до плану заходів оплату за акції (прості або привілейовані) перехідного банку;
3)реєстрація випуску акцій в Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку за спрощеною процедурою;
4)депонування Тимчасового Глобального Сертифікату в Національному Депозитарії України;
5)видача уповноваженим органом перехідного банку (емітента), після реєстрації додатково розміщених акцій, наказу про зарахування акцій на ім’я кредиторів за рахунок усіх зобов'язань неплатоспроможного системно важливого банку перед такими кредиторами або їх визначеної частини відповідно до плану заходів, на умовах, визначених в плані заходів. Вартість акцій має дорівнювати вартості усіх зобов'язань неплатоспроможного системно важливого банку перед такими особами або вартості їх визначеної частини відповідно до плану заходів, встановленої у національній валюті України, або у національній валюті України за офіційним курсом Національного банку України до іноземних валют на дату запровадження тимчасової адміністрації у неплатоспроможному системно важливому банку;
6)списання акцій на рахунки в цінних паперах, відкритих в депозитарній установі, власникам цінних паперів;
7)затвердження результатів розміщення акцій уповноваженим органом перехідного банку;
8)внесення відповідних змін до статуту перехідного банку та їх погодження в Національному банку України за спрощеною процедурою;
9)державна реєстрація відповідних змін до статуту перехідного банку за спрощеною процедурою;
10) реєстрація в Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій;
11)отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
12)депонування Глобального Сертифікату отримання коду ІSІN;
13)направлення не пізніше 30 днів з дати операції по списанню акцій письмового повідомлення від перехідного банку на ім’я власників акцій про здійснену емісію та необхідність переукласти договори з депозитарною установою;
14)оприлюднення перехідним банком не пізніше трьох днів після здійснення операції по списанню акцій інформації про таку операцію на своєму офіційному сайті в мережі Інтернет.
Рішення уповноваженого органу перехідного банку про збільшення його статутного капіталу шляхом зарахування усіх зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх визначеної частини відповідно до плану заходів, в оплату за акції (прості або привілейовані) перехідного банку є остаточним та оскарженню не підлягає."
 
Відхилено Нова схема "bаіl-іn" потребує додаткового обговорення та опрацювання   
501. доповнити статтю частиною двадцятою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною двадцятою такого змісту:
 
502. "20. Банк зобов’язаний надати доступ куратору Фонду до всієї інформації (в тому числі до баз даних) для виконання Фондом його функцій, визначених законодавством. Перешкоджання доступу куратора Фонду до будь-якої інформації щодо перехідного банку, його інсайдерів, контрагентів тощо є підставою для звернення Фонду до Національного банку України з пропозицією прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
 
   "20. Банк зобов’язаний надати доступ куратору Фонду до всієї інформації (в тому числі до баз даних) для виконання Фондом його функцій, визначених законодавством. Перешкоджання доступу куратора Фонду до будь-якої інформації щодо перехідного банку, його інсайдерів, контрагентів тощо є підставою для звернення Фонду до Національного банку України з пропозицією прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
 
503. Особи, що навмисно перешкоджають доступу куратора Фонду до банку, його приміщень, інформації (операційних систем, активів, книг, записів, документів тощо), несуть відповідальність, визначену частиною четвертою статті 37 цього Закону.";
 
-309- Пташник В.Ю.
Частину 34 викласти у наступній редакції:
у статті 42:
частину першу доповнити абзацами такого змісту:
"Керівники перехідного банку, утвореного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої цієї статті, розпочинають виконання своїх посадових обов’язків без письмової згоди на це Національного банку України. Погодження Національним банком України призначення та/або визначення професійної придатності та/або ділової репутації кандидата на посаду керівника такого перехідного банку, членів органів управління, керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не вимагається.
Для утворення перехідного банку отримання Фондом погодження Національним банком України набуття істотної участі та дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію не вимагається.
На перехідний банк поширюються процедури та особливості, визначені абзацами четвертим — десятим частини третьої статті 41-1 цього Закону як для банку, що виводиться з ринку.";
частини шосту — восьму викласти в такій редакції:
"6. Фонд здійснює продаж перехідного банку інвестору, визначеному за результатами проведення конкурсу в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону.
7. Переможцем конкурсу є інвестор, пропозиція якого відповідає найменш витратному способу виведення неплатоспроможного банку з ринку та який у разі потреби взяв на себе зобов’язання здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону. Переможцем конкурсу може бути кілька інвесторів (об’єднання інвесторів), які подали спільну фінансову пропозицію, за таких умов:
всі учасники об’єднання інвесторів попередньо кваліфіковані Національним банком України та допущені Фондом для участі у конкурсі відповідно до цього Закону;
конкурсна пропозиція містить точну інформацію про частки кожного з інвесторів у статутному капіталі перехідного банку, а також відповідну суму докапіталізації перехідного банку кожним з учасників об’єднання інвесторів;
конкурсна пропозиція містить безумовне зобов’язання щодо придбання акцій перехідного банку кожним учасником об’єднання інвесторів;
конкурсна пропозиція містить безумовне зобов’язання щодо додаткового придбання акцій перехідного банку учасниками об’єднання інвесторів у відповідній пропорції за умови непридбання акцій одним або кількома інвесторами.
8. Ціна продажу перехідного банку визначається за результатами конкурсу, проведеного відповідно до нормативно-правових актів Фонду, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону. Результати конкурсу мають відповідати принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Початкова ціна продажу банку визначається Фондом за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду. Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами). Кошти від продажу перехідного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду.";
у частині дев’ятій:
абзаци перший — третій викласти в такій редакції:
"9. Інвестор та/або учасники об’єднання інвесторів мають відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовими актами Національного банку України і Фонду, та не бути пов’язаними особами банку, активи та зобов’язання якого передаються перехідному банку.
Продаж перехідного банку інвестору та/або учасникам об’єднання інвесторів потребує отримання цими інвесторами погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, а також дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію.
Отримання інвестором та/або учасниками об’єднання інвесторів погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, а також дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію здійснюється у спрощеному порядку, встановленому Національним банком України та Антимонопольним комітетом України відповідно. Такий порядок має передбачати дотримання інвестором вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та вимог до ділової репутації.";
в абзаці четвертому слово " (аукціону)" виключити;
частину дванадцяту доповнити реченнями такого змісту: "Фонд зобов’язаний повідомити боржникам і кредиторам про передачу активів і зобов’язань неплатоспроможного банку перехідному банку шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційних веб-сайтах Фонду, неплатоспроможного та перехідного банку. Кожний боржник та/або кредитор має право отримати інформацію щодо себе у приміщенні неплатоспроможного та перехідного банку або за телефоном (після ідентифікації).";
частину тринадцяту викласти в такій редакції:
"13. Перехідний банк, утворений відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої цієї статті, втрачає статус перехідного після виконання інвестором усіх умов договору купівлі-продажу акцій перехідного банку щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності, а у разі продажу перехідного банку, утвореного відповідно до частини вісімнадцятої цієї статті, — у день повідомлення Фонду про набуття права власності на акції перехідного банку інвестором. Національний банк України протягом шести місяців з дня втрати банком статусу перехідного здійснює за ним банківський нагляд з урахуванням особливостей, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України. Протягом місяця банк, що втратив статус перехідного, зобов’язаний забезпечити подання до Національного банку України документів щодо погодження статуту (змін до статуту) перехідного банку, керівників, членів органів управління, керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відповідно до вимог законодавства.";
у пункті 1 частини шістнадцятої цифру "5" замінити цифрою "4";
у частині сімнадцятій:
пункти 3, 5 і 7 викласти в такій редакції:
"3) його утворення здійснюється після отримання письмового зобов’язання інвестора щодо придбання перехідного банку та зарахування інвестором гарантійного внеску на рахунок Фонду, відкритий у Національному банку України, у розмірі, визначеному Фондом (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону). Національний банк України застосовує режим блокування таких коштів на зазначеному рахунку до укладення Фондом з інвестором договору купівлі-продажу всіх акцій перехідного банку. Після укладення зазначеного договору Фонд повертає кошти на рахунок інвестора;";
"5) переможцем конкурсу є інвестор, конкурсна пропозиція якого відповідає принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку у найменш витратний для Фонду спосіб та який взяв на себе зобов’язання здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону;";
"7) інвестор до укладення договору купівлі-продажу акцій перехідного банку зобов’язаний подати до Фонду план заходів (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 цього Закону) з приведення діяльності перехідного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності;";
пункт 8 після слів "законодавства України" доповнити словами "щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності";
у першому реченні абзацу двадцять шостого слова "уповноважена особа Фонду за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду" замінити словом "Фонд";
у частині вісімнадцятій:
доповнити частину пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) перехідний банк утворюється за рішенням виконавчої дирекції Фонду;";
доповнити частину після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
"6) перехідний банк звільняється від сплати початкового та регулярного зборів до Фонду. З дня втрати статусу перехідного банку такий банк сплачує збори до Фонду на загальних підставах.".
У зв’язку з цим абзаци сьомий — дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — тринадцятим;
в абзаці тринадцятому слова "Уповноважена особа Фонду за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду" замінити словом "Фонд";
доповнити статтю частиною двадцятою такого змісту:
"20. Банк зобов’язаний надати доступ куратору Фонду до всієї інформації (в тому числі до баз даних) для виконання Фондом його функцій, визначених законодавством. Перешкоджання доступу куратора Фонду до будь-якої інформації щодо перехідного банку, його інсайдерів, контрагентів тощо є підставою для звернення Фонду до Національного банку України з пропозицією прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Особи, що навмисно перешкоджають доступу куратора Фонду до банку, його приміщень, інформації (операційних систем, активів, книг, записів, документів тощо), несуть відповідальність, визначену частиною четвертою статті 37 цього Закону.";
доповнити статтю частиною 21 наступного змісту:
"Після укладення договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, якому передані активи та зобов’язання неплатоспроможного банку, та передачі таких акцій інвестору:
інвестор не може бути позбавлений права власності на придбані ним акції перехідного банку; та
у перехідного банку не можуть бути витребувані передані йому активи та зобов’язання на користь неплатоспроможного банку; та
власник акцій неплатоспроможного банку та неплатоспроможний банк не мають права вимагати від інвестора та/або перехідного банку відшкодування будь-яких збитків, понесених у результаті передачі на користь перехідного банку активів та зобов’язань неплатоспроможного банку,
з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених в процесі визнання банку неплатоспроможним та його виведення з ринку.
Власник акцій неплатоспроможного банку або неплатоспроможний банк мають право вимагати відшкодування будь-яких збитків та/або моральної (немайнової) шкоди понесених та/або завданих передачею активів та зобов’язань неплатоспроможного банку на користь перехідного банку, з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених під час виведення неплатоспроможного банку з ринку, виключно у Фонду, при цьому сума таких збитків не може перевищувати ціни придбання перехідного банку інвестором, що була сплачена на користь Фонду, за мінусом витрат Фонду, понесених на виведення неплатоспроможного банку з ринку.
Вказані у цій частині статті 42 положення застосовуються у разі, якщо інвестор здійснив придбання акцій перехідного банку у відповідності до вимог цього Закону."
 
Відхилено   Особи, що навмисно перешкоджають доступу куратора Фонду до банку, його приміщень, інформації (операційних систем, активів, книг, записів, документів тощо), несуть відповідальність, визначену частиною четвертою статті 37 цього Закону";
 
504. 35) доповнити Закон статтею 42-1 такого змісту:
 
   34) доповнити Закон статтею 42-1 такого змісту:
 
505. "Стаття 42-1. Особливості відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку, які гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком
 
   "Стаття 42-1. Особливості відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку, які гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком
 
506. 1. У разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про те, що найменш витратним для Фонду способом виведення неплатоспроможного банку з ринку є спосіб, визначений у пункті 1 частини другої статті 39 цього Закону, Фонд має право здійснити відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку, які гарантуються Фондом, на підставі позитивного висновку Національного банку України щодо фінансового стану приймаючого банку та його спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками.
 
   1. У разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про те, що найменш витратним для Фонду способом виведення неплатоспроможного банку з ринку є спосіб, визначений у пункті 1 частини другої статті 39 цього Закону, Фонд має право здійснити відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку, які гарантуються Фондом, на підставі позитивного висновку Національного банку України щодо фінансового стану приймаючого банку та його спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками.
 
507. Національний банк України надає висновок, зазначений у цій частині, не пізніше ніж через два дні з дня отримання подання Фонду, підготовленого відповідно до вимог Національного банку України.
 
   Національний банк України надає висновок, зазначений у цій частині, не пізніше ніж через два дні з дня отримання подання Фонду, підготовленого відповідно до вимог Національного банку України.
 
508. 2. Приймаючий банк, визначений за результатами проведення конкурсу в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду, надає письмове зобов’язання щодо прийняття на його користь зобов’язань неплатоспроможного банку, які гарантуються Фондом.
 
   2. Приймаючий банк, визначений за результатами проведення конкурсу в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду, надає письмове зобов’язання щодо прийняття на його користь зобов’язань неплатоспроможного банку, які гарантуються Фондом.
 
509. Конкурс проводиться серед банків, які віднесені до 1 та 2 групи за розподілом, що здійснюється Національним банком України.
 
-310- Демчак Р.Є.
абзац 6 підпункту 35 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Враховано БУ заперечує проти врахування пропозиції Тільки банки, що віднесені до І та ІІ групи за розподілом НБУ, можуть бути банками-агентами ФГВФО. Тому цілком логічно пропонувати саме цим банкам передати базу даних про вкладників зі сплатою премії до ФГВФО     
510. 3. Зобов’язання неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, передаються приймаючому банку за їх балансовою вартістю з виплатою премії з боку приймаючого банку.
 
-311- Поляков М.А.
Абзац перший частини третьої статті 42-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після слів "за їх балансовою вартістю" доповнити новим абзацом такого змісту:
"Розмір фінансової підтримки приймаючому банку, що надається Фондом, зменшується на розмір премії з боку приймаючого банку"
 
Враховано   3. Зобов’язання неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, передаються приймаючому банку за їх балансовою вартістю з виплатою премії з боку приймаючого банку.
Розмір фінансової підтримки приймаючому банку, що надається Фондом, зменшується на розмір премії з боку приймаючого банку.
 
    -312- Помазанов А.В.
Абзац перший частини третьої статті 42-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після слів "за їх балансовою вартістю" доповнити словами "разом з відповідним обсягом активів, зокрема у вигляді коштів".
 
Відхилено Не відповідає логіці статті (передача зобов’язань з активами передбачено статтею 40 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"   
511. Зобов’язання передаються на підставі договору про переведення боргу за реєстром договорів з відповідними вкладниками. Договір про переведення боргу укладається без необхідності отримання згоди вкладників. При цьому внесення змін до договорів з вкладниками не вимагається. Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків боржника перед відповідними вкладниками неплатоспроможного банку.
 
   Зобов’язання передаються на підставі договору про переведення боргу за реєстром договорів з відповідними вкладниками. Договір про переведення боргу укладається без необхідності отримання згоди вкладників. При цьому внесення змін до договорів з вкладниками не вимагається. Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків боржника перед відповідними вкладниками неплатоспроможного банку.
 
512. 4. Фонд зобов’язаний повідомити вкладників про передачу зобов’язань приймаючому банку в порядку, визначеному статтею 40 цього Закону.
 
   4. Фонд зобов’язаний повідомити вкладників про передачу зобов’язань приймаючому банку в порядку, визначеному статтею 40 цього Закону.
 
513. 5. Фонд має право вимагати від приймаючого банку відшкодування збитків за необґрунтовану відмову від зобов’язання щодо прийняття на його користь зобов’язань неплатоспроможного банку.
 
   5. Фонд має право вимагати від приймаючого банку відшкодування збитків за необґрунтовану відмову від зобов’язання щодо прийняття на його користь зобов’язань неплатоспроможного банку.
 
514. 6. Приймаючим не може бути банк, учасники якого є пов’язаними особами з банком (учасниками банку), зобов’язання якого передаються приймаючому банку.
 
   6. Приймаючим не може бути банк, учасники якого є пов’язаними особами з банком (учасниками банку), зобов’язання якого передаються приймаючому банку.
 
515. 7. У разі коли жодної пропозиції подано не було, Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам у порядку, встановленому цим Законом.";
 
   7. У разі коли жодної пропозиції подано не було, Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам у порядку, встановленому цим Законом.";
 
516. 36) у першому реченні частини першої статті 43 слова ", у тому числі шляхом видачі фінансових векселів" виключити;
 
-313- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
Підпункт 36 пункту 15 доповнити новим абзацом наступного змісту
"У частині 3 слова "у вигляді позики на умовах субординованого боргу" замінити словами "строкової позики, позики на умовах субординованого боргу в сумі, що відповідає розміру невиплачених вкладів, гарантованих Фондом."
 
Відхилено Суть фінансової підтримки ФГВФО є покрити різницю між переданими вкладами, що гарантуються ФГВФО, та переданими активами і не повязанами з сумою вкладів, що гарантуються ФГВФО та будуть виплачені приймаючим/ перехідним банком  35) у першому реченні частини першої статті 43 слова ", у тому числі шляхом видачі фінансових векселів" виключити;
 
517. 37) частини четверту і п’яту статті 44 викласти в такій редакції:
 
   36) частини четверту і п’яту статті 44 викласти в такій редакції:
 
518. "4. Фонд розпочинає процедуру ліквідації банку не пізніше робочого дня, наступного за днем офіційного отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, крім випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку.
 
   "4. Фонд розпочинає процедуру ліквідації банку не пізніше робочого дня, наступного за днем офіційного отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, крім випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку.
 
519. 5. Ліквідація банку повинна бути завершена не пізніше двох років з дня початку процедури ліквідації банку. Фонд має право прийняти рішення про продовження ліквідації банку на строк до двох років з можливістю повторного продовження на строк до одного року.";
 
-314- Демчак Р.Є.
абзац 3 підпункту 37 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
"5. Ліквідація банку повинна бути завершена не пізніше двох років з дня початку процедури ліквідації банку. Фонд має право прийняти рішення про продовження ліквідації банку на строк до одного року, а для банку визначеного системним – до двох років з можливістю повторного продовження на строк до пів року, а для банків, що визначені системними – до одного року.";
 
Відхилено Строк ліквідації має складати п’ять років – вимога МВФ  5. Ліквідація банку повинна бути завершена не пізніше двох років з дня початку процедури ліквідації банку. Фонд має право прийняти рішення про продовження ліквідації банку на строк до двох років з можливістю повторного продовження на строк до одного року";
 
520. 38) у статті 45:
 
   37) у статті 45:
 
521. частини другу - четверту викласти в такій редакції:
 
   частини другу - четверту викласти в такій редакції:
 
522. "2. Фонд здійснює опублікування відомостей про ліквідацію банку в газеті "Урядовий кур’єр" або "Голос України" не пізніше ніж через сім днів з дня початку процедури ліквідації банку.
 
   "2. Фонд здійснює опублікування відомостей про ліквідацію банку в газеті "Урядовий кур’єр" або "Голос України" не пізніше ніж через сім днів з дня початку процедури ліквідації банку.
 
523. 3. Відомості про ліквідацію банку повинні містити:
 
   3. Відомості про ліквідацію банку повинні містити:
 
524. 1) найменування та інші реквізити банку, що ліквідується;
 
   1) найменування та інші реквізити банку, що ліквідується;
 
525. 2) дату та номер рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 
   2) дату та номер рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 
526. 3) дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процедури ліквідації банку;
 
   3) дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процедури ліквідації банку;
 
527. 4) інформацію про місце та строк прийняття вимог кредиторів.
 
   4) інформацію про місце та строк прийняття вимог кредиторів.
 
528. 4. Фонд у семиденний строк з дати початку процедури ліквідації банку розміщує оголошення, що містить відомості про ліквідацію банку відповідно до частини третьої цієї статті, в усіх приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів.";
 
   4. Фонд у семиденний строк з дати початку процедури ліквідації банку розміщує оголошення, що містить відомості про ліквідацію банку відповідно до частини третьої цієї статті, в усіх приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів.";
 
529. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
530. у першому реченні слова "та призначення уповноваженої особи Фонду" та "уповноваженій особі" виключити;
 
   у першому реченні слова "та призначення уповноваженої особи Фонду" та "уповноваженій особі" виключити;
 
531. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
532. "У разі призначення уповноваженої особи Фонду, якій делеговано Фондом повноваження щодо складення реєстру акцептованих вимог кредиторів, кредитори заявляють про свої вимоги до банку такій уповноваженій особі Фонду.";
 
   "У разі призначення уповноваженої особи Фонду, якій делеговано Фондом повноваження щодо складення реєстру акцептованих вимог кредиторів, кредитори заявляють про свої вимоги до банку такій уповноваженій особі Фонду.";
 
533. 39) у статті 46:
 
   38) у статті 46:
 
534. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву статті викласти в такій редакції:
 
535. "Стаття 46. Наслідки початку процедури ліквідації банку";
 
   "Стаття 46. Наслідки початку процедури ліквідації банку";
 
536. частину першу виключити;
 
   частину першу виключити;
 
537. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
538. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
539. "2. З дня початку процедури ліквідації банку: ";
 
   "2. З дня початку процедури ліквідації банку: ";
 
540. у пункті 4 слово "відсотків, " виключити;
 
-315- Демчак Р.Є.
абзац 8 підпункту 39 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"пункт 4 виключити"
 
Враховано   пункт 4 виключити;
 
541. доповнити частину пунктом 8 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 8 такого змісту:
 
542. "8) заборонено зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), прощенням боргу, поєднанням боржника і кредитора в одній особі внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, зарахування на вимогу однієї із сторін.
 
-316- Фурсін І.Г.
абзац десятий підпункту 39 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти такій редакції:
"8) зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), поєднанням боржника і кредитора в одній особі, внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, зарахування на вимогу однієї із сторін."
 
Відхилено   "8) заборонено зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), прощенням боргу, поєднанням боржника і кредитора в одній особі внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, зарахування на вимогу однієї із сторін.
 
543. Обмеження, встановлені цим пунктом, не поширюються на зобов’язання банку щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, крім обмежень, прямо передбачених законом, у разі, коли боржник банку одночасно є кредитором цього ж банку і кошти спрямовуються на погашення заборгованості за кредитом цього боржника, виключно з урахуванням того, що:
 
-317- Фурсін І.Г.
абзац одинадцятий підпункту 39 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти такій редакції:
"Обмеження встановлені цим пунктом, не поширюються на зобов’язання банку щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, крім обмежень передбачених законом, у разі, якщо боржник банку одночасно є кредитором цього ж банку і грошові кошти спрямовуються на погашення зобов’язань боржника. Погашення таких зобов’язань відбувається з урахуванням того, що:"
 
Відхилено   Обмеження, встановлені цим пунктом, не поширюються на зобов’язання банку щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, крім обмежень, прямо передбачених законом, у разі, коли боржник банку одночасно є кредитором цього ж банку і кошти спрямовуються на погашення заборгованості за кредитом цього боржника, виключно з урахуванням того, що:
 
    -318- Кривенко В.В.
У підпункті 8) пункту 2 статті 46 Закону України " Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", абзац 2 замінити двома абзацами такого змісту:
"Обмеження, встановлені цим пунктом, не поширюються на зобов’язання банку щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, крім обмежень, прямо передбачених законом, у разі, коли боржник банку одночасно є кредитором цього ж банку і кошти спрямовуються на погашення зобов’язань цього боржника перед банком.
Погашення зобов’язань за кредитним договором відбувається з урахуванням того, що:"
 
Відхилено Норма стосується не порядку погашення зобов’язань, а умов незастосування обмежень   
    -319- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
В абзаці 11 підпункту 39 пункту 15 слова "за кредитом цього боржника" замінити словами "за зобов’язаннями цього боржника перед банком"
 
Відхилено    
544. за кредитним договором не було здійснено заміни застави, а саме не відбувалося зміни будь-якого з предметів застави на предмет застави, яким виступають майнові права на отримання коштів боржника, які розміщені на відповідних рахунках у неплатоспроможному банку, протягом одного року, що передує даті початку процедури виведення Фондом банку з ринку;
 
-320- Демчак Р.Є.
абзац 12 підпункту 39 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Враховано      
    -321- Фурсін І.Г.
абзац дванадцятий підпункту 39 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти такій редакції:
"за кредитним договором не було протягом одного року до дня процедури виведення банку з ринку здійснено заміни застави, а саме не відбулась заміна будь-якого з предметів застави на предмет застави, яким виступають майнові права на грошові кошти боржника, які розміщенні на відповідних рахунках цього боржника у неплатоспроможному банку."
 
Відхилено    
545. кошти перебували на поточних та/або депозитних рахунках такого боржника на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та договірне списання з цих рахунків передбачено умовами договорів, укладених між боржником і банком.
 
-322- Фурсін І.Г.
абзац тринадцятий підпункту 39 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти такій редакції:
"грошові кошти перебували на поточних та\або депозитних рахунках такого боржника на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та були зараховані на такі рахунки до дня віднесення такого банку Національним банком України до категорії проблемних, а також договірне списання з цих рахунків передбачено умовами договорів, укладених між боржником і банком.
У випадку коли валюта зустрічних зобов’язань є різною – зарахування здійснюється за курсом встановленим НБУ на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку."
 
Відхилено   кошти перебували на поточних та/або депозитних рахунках такого боржника на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та договірне списання з цих рахунків передбачено умовами договорів, укладених між боржником і банком.
 
546. Зазначені операції у будь-якому випадку заборонені за договорами, укладеними з пов’язаними з банком особами.";
 
-323- Фурсін І.Г.
абзац чотирнадцятий підпункту 39 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти такій редакції:
Такі операції у будь-якому випадку заборонені за договорами, укладеними з пов’язаними з банком особами.
 
Відхилено   Зазначені операції у будь-якому випадку заборонені за договорами, укладеними з пов’язаними з банком особами.
У випадку, коли валюта зустрічних зобов’язань є різною, - зарахування здійснюється за курсом, встановленим Національним банком України на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку";
 
    -324- Демчак Р.Є.
абзац 14 підпункту 39 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити реченням такого змісту:
"У випадку, коли валюта зустрічних зобов’язань є різною, - зарахування здійснюється за курсом, встановленим Національним банком України на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку".
 
Враховано    
    -325- Кривенко В.В.
Після абзацу 14 підпункту 39 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
"Після абзацу 6 включити абзац 7 такого змісту:
"Обмеження, встановлені цим пунктом, не поширюються на операції із звернення за ініціативою банку стягнення на предмет застави за договорами застави та поруки, які забезпечували виконання зобов’язань боржником банку."
 
Відхилено    
547. абзац другий частини третьої після слова "банку" доповнити словами "із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)";
 
   абзац другий частини третьої після слова "банку" доповнити словами "із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)";
 
548. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
549. "4. Протягом 15 днів, але не пізніше строків, установлених Фондом, керівники банку (якщо в банку не здійснювалася тимчасова адміністрація) забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації банку, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку Фонду/уповноваженій особі Фонду. У разі ухилення від виконання зазначених обов’язків винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.";
 
   "4. Протягом 15 днів, але не пізніше строків, установлених Фондом, керівники банку (якщо в банку не здійснювалася тимчасова адміністрація) забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації банку, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку Фонду/уповноваженій особі Фонду. У разі ухилення від виконання зазначених обов’язків винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.";
 
550. у частині п’ятій слова "уповноваженої особи Фонду" замінити словами "Фонду/уповноваженої особи Фонду";
 
   у частині п’ятій слова "уповноваженої особи Фонду" замінити словами "Фонду/уповноваженої особи Фонду";
 
551. 40) статті 47 і 48 викласти в такій редакції:
 
   39) статті 47 і 48 викласти в такій редакції:
 
552. "Стаття 47. Організація роботи уповноваженої особи Фонду
 
   "Стаття 47. Організація роботи уповноваженої особи Фонду
 
553. 1. Уповноважена особа Фонду (кілька уповноважених осіб Фонду) визначається виконавчою дирекцією Фонду. До неї застосовуються правила та вимоги, визначені статтею 35 цього Закону.
 
   1. Уповноважена особа Фонду (кілька уповноважених осіб Фонду) визначається виконавчою дирекцією Фонду. До неї застосовуються правила та вимоги, визначені статтею 35 цього Закону.
 
554. 2. Рішення уповноваженої особи Фонду є обов’язковими для виконання працівниками банку, що ліквідується.
 
   2. Рішення уповноваженої особи Фонду є обов’язковими для виконання працівниками банку, що ліквідується.
 
555. 3. Уповноважена особа Фонду:
 
   3. Уповноважена особа Фонду:
 
556. 1) діє без довіреності від імені банку, що ліквідується;
 
   1) діє без довіреності від імені банку, що ліквідується;
 
557. 2) звільняє працівників банку відповідно до законодавства України про працю;
 
   2) звільняє працівників банку відповідно до законодавства України про працю;
 
558. 3) виконує організаційно-розпорядчі функції для реалізації процедури ліквідації банку;
 
   3) виконує організаційно-розпорядчі функції для реалізації процедури ліквідації банку;
 
559. 4) здійснює повноваження Фонду, визначені цим Законом та делеговані їй Фондом;
 
   4) здійснює повноваження Фонду, визначені цим Законом та делеговані їй Фондом;
 
560. 5) звітує за результатами своєї роботи перед виконавчою дирекцією Фонду.
 
-326- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
В підпункті 40 пункту 15:
після абзацу 10 доповнити новими абзацами наступного змісту:
"4. Всі або частина повноважень Фонду, визначених цим Законом, можуть бути делеговані одній або кільком уповноваженим особам Фонду, крім організації реалізації майна банку, що ліквідується. У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонд чітко зазначає межі повноважень кожної з них. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі.
5. Виконавча дирекція Фонду затверджує порядок організації передпродажної підготовки та консолідованого продажу майна банку (деяких банків), розподілу функцій з ліквідації банків між уповноваженими особами Фонду та іншими працівниками Фонду."
 
Враховано частково В прикінцевих положеннях  5) звітує за результатами своєї роботи перед виконавчою дирекцією Фонду.
 
561. Стаття 48. Повноваження Фонду під час здійснення ліквідації банку
 
   Стаття 48. Повноваження Фонду під час здійснення ліквідації банку
 
562. 1. Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснює такі повноваження:
 
   1. Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснює такі повноваження:
 
563. 1) здійснює повноваження органів управління банку;
 
   1) здійснює повноваження органів управління банку;
 
564. 2) приймає в управління майно (у тому числі кошти) банку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу та виконує функції з управління та продає майно банку;
 
   2) приймає в управління майно (у тому числі кошти) банку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу та виконує функції з управління та продає майно банку;
 
565. 3) складає реєстр акцептованих вимог кредиторів (вносить зміни до нього) та здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів;
 
   3) складає реєстр акцептованих вимог кредиторів (вносить зміни до нього) та здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів;
 
566. 4) вживає у встановленому законодавством порядку заходів до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб;
 
   4) вживає у встановленому законодавством порядку заходів до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб;
 
567. 5) звільняє працівників банку відповідно до законодавства України про працю;
 
   5) звільняє працівників банку відповідно до законодавства України про працю;
 
568. 6) заявляє відмову від виконання договорів та в установленому законодавством порядку розриває їх;
 
   6) заявляє відмову від виконання договорів та в установленому законодавством порядку розриває їх;
 
569. 7) передає у встановленому порядку на зберігання документи банку, які підлягають обов’язковому зберіганню;
 
   7) передає у встановленому порядку на зберігання документи банку, які підлягають обов’язковому зберіганню;
 
570. 8) здійснює повноваження, які визначені частиною другою статті 37 цього Закону;
 
   8) здійснює повноваження, які визначені частиною другою статті 37 цього Закону;
 
571. 9) здійснює відчуження активів та/або зобов’язань банку в разі, коли це було передбачено планом врегулювання, або в інших випадках, передбачених цим Законом;
 
   9) здійснює відчуження активів та/або зобов’язань банку в разі, коли це було передбачено планом врегулювання, або в інших випадках, передбачених цим Законом;
 
572. 10) повертає ініціатору переказу кошти, що надійшли на кореспондентський рахунок банку для зарахування на поточні рахунки клієнтів банку або для виплати переказів протягом процедури ліквідації до дня відкриття банком накопичувального рахунка в Національному банку України (крім коштів, призначенням платежу за якими є погашення зобов’язань перед банком).
 
   10) повертає ініціатору переказу кошти, що надійшли на кореспондентський рахунок банку для зарахування на поточні рахунки клієнтів банку або для виплати переказів протягом процедури ліквідації до дня відкриття банком накопичувального рахунка в Національному банку України (крім коштів, призначенням платежу за якими є погашення зобов’язань перед банком).
 
573. 2. Фонд може здійснювати інші повноваження, які є необхідними для завершення процедури ліквідації банку.
 
   2. Фонд може здійснювати інші повноваження, які є необхідними для завершення процедури ліквідації банку.
 
574. 3. Всі або частина повноважень Фонду, визначені цим Законом, можуть бути делеговані одній або кільком уповноваженим особам Фонду. У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонд чітко зазначає межі повноважень кожної з них. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі.
 
   3. Всі або частина повноважень Фонду, визначені цим Законом, можуть бути делеговані одній або кільком уповноваженим особам Фонду. У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонд чітко зазначає межі повноважень кожної з них. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі.
 
575. 4. Фонд має право залучати до своєї роботи інших осіб, оплата праці яких здійснюється за рахунок банку, що ліквідується, в межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.
 
   4. Фонд має право залучати до своєї роботи інших осіб, оплата праці яких здійснюється за рахунок банку, що ліквідується, в межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.
 
576. 5. Фонд має право здійснювати реструктуризацію кредиторської заборгованості на строк, що не перевищує строк ліквідації банку.";
 
-327- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
В підпункті 40 пункту 15 в останньому абзаці слово "кредиторської" замінити словом "кредитної"
 
Враховано   5. Фонд має право здійснювати реструктуризацію кредитної заборгованості на строк, що не перевищує строк ліквідації банку.";
 
577. 41) у статті 49:
 
   40) у статті 49:
 
578. частину шосту викласти в такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
579. "6. Фонд не має права здійснювати задоволення вимог кредиторів до затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів, за винятком задоволення вимог кредиторів за правочинами, що забезпечують проведення ліквідаційної процедури, якщо таке задоволення вимог погоджено виконавчою дирекцією Фонду.";
 
   "6. Фонд не має права здійснювати задоволення вимог кредиторів до затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів, за винятком задоволення вимог кредиторів за правочинами, що забезпечують проведення ліквідаційної процедури, якщо таке задоволення вимог погоджено виконавчою дирекцією Фонду.";
 
580. у першому реченні частини сьомої слова і цифри "Уповноважена особа Фонду зобов’язана у 60-денний строк з дня його призначення" замінити словами і цифрами "Фонд зобов’язаний у 60-денний строк з дня початку процедури ліквідації банку";
 
   у першому реченні частини сьомої слова і цифри "Уповноважена особа Фонду зобов’язана у 60-денний строк з дня його призначення" замінити словами і цифрами "Фонд зобов’язаний у 60-денний строк з дня початку процедури ліквідації банку";
 
581. у тексті статті слова "Уповноважена особа Фонду" і "уповноважена особа Фонду" в усіх відмінках замінити словом "Фонд" у відповідному відмінку;
 
   у тексті статті слова "Уповноважена особа Фонду" і "уповноважена особа Фонду" в усіх відмінках замінити словом "Фонд" у відповідному відмінку;
 
582. 42) у статті 50:
 
   41) у статті 50:
 
583. у частині першій слова "свого призначення" замінити словами "початку процедури ліквідації банку";
 
   у частині першій слова "свого призначення" замінити словами "початку процедури ліквідації банку";
 
584. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
585. у другому реченні абзацу першого слова "індивідуально визначене майно та майнові права, що належать банку на підставі речових прав (ліцензія, гудвіл тощо)" замінити словами "ліцензія, гудвіл";
 
   у другому реченні абзацу першого слова "індивідуально визначене майно та майнові права, що належать банку на підставі речових прав (ліцензія, гудвіл тощо)" замінити словами "ліцензія, гудвіл";
 
586. в абзаці третьому слова "уповноважена особа Фонду зобов’язана" замінити словами "Фонд зобов’язаний";
 
   в абзаці третьому слова "уповноважена особа Фонду зобов’язана" замінити словами "Фонд зобов’язаний";
 
587. у тексті статті слова "Уповноважена особа Фонду" і "уповноважена особа Фонду" замінити словом "Фонд";
 
   у тексті статті слова "Уповноважена особа Фонду" і "уповноважена особа Фонду" замінити словом "Фонд";
 
588. 43) статті 51 і 52 викласти в такій редакції:
 
   42) статті 51 і 52 викласти в такій редакції:
 
589. "Стаття 51. Продаж майна банку, що ліквідується
 
   "Стаття 51. Продаж майна банку, що ліквідується
 
590. 1. Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси Фонд розпочинає реалізацію майна банку у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, за найвищою вартістю у найкоротший строк.
 
   1. Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси Фонд розпочинає реалізацію майна банку у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, за найвищою вартістю у найкоротший строк.
 
591. 2. Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови продажу майна банку, що включене до ліквідаційної маси.
 
   2. Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови продажу майна банку, що включене до ліквідаційної маси.
 
592. 3. Фонду заборонено продавати майно банку до затвердження виконавчою дирекцією Фонду способів, порядку та умов продажу майна такого банку, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати або пошкодження, а також у випадках, передбачених цим Законом.
 
   3. Фонду заборонено продавати майно банку до затвердження виконавчою дирекцією Фонду способів, порядку та умов продажу майна такого банку, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати або пошкодження, а також у випадках, передбачених цим Законом.
 
593. 4. З метою отримання доходу Фонд має право укладати договори про передачу окремого майна (активів) неплатоспроможного банку в оренду до реалізації цього майна у встановленому порядку.
 
   4. З метою отримання доходу Фонд має право укладати договори про передачу окремого майна (активів) неплатоспроможного банку в оренду до реалізації цього майна у встановленому порядку.
 
594. 5. Майно (активи) банку може бути реалізоване такими способами:
 
   5. Майно (активи) банку може бути реалізоване такими способами:
 
595. 1) на відкритих торгах (аукціоні);
 
   1) на відкритих торгах (аукціоні);
 
596. 2) на закритих торгах (за конкурсом) у разі реалізації об’єктів цивільних прав, обмежених в обороті;
 
-328- Демчак Р.Є.
абзац 9 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Враховано      
597. 3) шляхом відступлення права вимоги за кредитами іншим фінансовим установам;
 
-329- Демчак Р.Є.
абзац 10 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Враховано      
598. 4) шляхом відчуження на організованих місцях продажу (біржах, у торговельних посередників тощо);
 
-330- Демчак Р.Є.
абзац 11 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Враховано      
599. 5) продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі.
 
-331- Демчак Р.Є.
абзац 12 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Відхилено   2) продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі.
 
600. Продаж майна (активів) банку може проводитися в електронній формі (на електронних майданчиках).
 
-332- Демчак Р.Є.
в абзаці 13 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту після слова "банку" додати слова "цими способами ".
 
Враховано   Продаж майна (активів) банку цими способами може проводитися в електронній формі (на електронних майданчиках).
 
601. 6. Порядок застосування способів реалізації майна банку під час проведення ліквідаційної процедури регламентується нормативно-правовими актами Фонду.
 
   6. Порядок застосування способів реалізації майна банку під час проведення ліквідаційної процедури регламентується нормативно-правовими актами Фонду.
 
602. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про:
 
   Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про:
 
603. затвердження переліку майна банку, що не підлягає продажу;
 
   затвердження переліку майна банку, що не підлягає продажу;
 
604. затвердження умов закритих та/або відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу;
 
-333- Демчак Р.Є.
в абзаці 17 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "закритих та/або" - виключити.
 
Враховано   затвердження умов відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу;
 
605. обмеження загальної кількості відкритих та/або закритих торгів, на яких пропонуються до продажу одні і ті самі об’єкти або пули активів;
 
-334- Демчак Р.Є.
в абзаці 18 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "закритих та/або" - виключити.
 
Враховано   обмеження загальної кількості відкритих торгів, на яких пропонуються до продажу одні і ті самі об’єкти або пули активів;
 
606. проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, біржею тощо.
 
   проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, біржею тощо.
 
607. Інформація про вибраний спосіб та порядок продажу (умови, строки, порядок оплати, місце, початкову ціну тощо) майна банку оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, майно якого продається.
 
   Інформація про вибраний спосіб та порядок продажу (умови, строки, порядок оплати, місце, початкову ціну тощо) майна банку оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, майно якого продається.
 
608. 7. На відкритих торгах (аукціоні) можуть продаватися:
 
-335- Демчак Р.Є.
Абзаци 21-24 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту виключити.
 
Враховано      
609. 1) основні засоби (нерухомість, об’єкти незавершеного будівництва, транспортні засоби), будівельні матеріали тощо;
 
      
610. 2) відокремлений підрозділ банку як частина цілісного майнового комплексу;
 
      
611. 3) права вимоги за кредитами та/або дебіторська заборгованість.
 
      
612. Для проведення відкритих та закритих торгів на підставі договору може залучатися організатор торгів - юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор торгів не може мати конфлікт інтересів з банком.
 
-336- Демчак Р.Є.
в абзаці 25 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "та закритих" - виключити
 
Враховано   7. Для проведення відкритих торгів на підставі договору може залучатися організатор торгів - юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор торгів не може мати конфлікт інтересів з банком.
 
613. 8. Майно банку, щодо обігу (обороту) якого встановлено обмеження, продається на закритих торгах. У закритих торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права.
 
-337- Демчак Р.Є.
Абзац 26 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"8. Майно банку, щодо обігу (обороту) якого встановлено обмеження, продається на відкритих торгах. У таких торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи."
 
Враховано   8. Майно банку, щодо обігу (обороту) якого встановлено обмеження, продається на відкритих торгах. У таких торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи.
 
614. 9. Фонд організовує продаж цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів) через професійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством України, згідно з договором, укладеним між Фондом і торговцем цінними паперами.
 
-338- Демчак Р.Є.
в абзаці 27 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "в порядку, визначеному законодавством України, згідно з договором, укладеним між Фондом і торговцем цінними паперами" - виключити.
 
Враховано   9. Фонд організовує продаж цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів) через професійного учасника фондового ринку.
10. Продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, які належать банку, здійснюється з урахуванням законів України "Про акціонерні товариства та "Про господарські товариства".
 
    -339- Демчак Р.Є.
Після абзацу 27 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"10. Продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, які належать банку, здійснюється з урахуванням законів України "Про акціонерні товариства та "Про господарські товариства".
 
Враховано    
615. 10. Фонд продає майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу. У разі коли продати майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, Фонд продає майно банку частинами.
 
   11. Фонд продає майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу. У разі коли продати майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, Фонд продає майно банку частинами.
 
616. 11. Фонд може здійснювати безпосередній продаж фізичним та/або юридичним особам такого майна (активів) банку:
 
-340- Демчак Р.Є.
в абзаці 29 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "безпосередній" - виключити
 
Відхилено      
617. 1) основних засобів, залишкова вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на дату продажу, а також інших необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Таке майно реалізується безпосередньо Фондом або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі;
 
-341- Демчак Р.Є.
абзац 30 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"1) основних засобів, залишкова вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на дату продажу".
 
Враховано редакційно      
618. 2) не проданого на аукціоні;
 
-342- Демчак Р.Є.
абзац 31 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Враховано      
619. 3) не проданого на організованих місцях продажу (біржах, у торговельних посередників тощо);
 
-343- Демчак Р.Є.
абзац 32 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Враховано      
620. 4) акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, які належать банку і викуповуються цим товариством або акціонерами (учасниками) цього товариства.
 
-344- Демчак Р.Є.
абзац 33 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Враховано      
621. Майно банку вважається не проданим на аукціоні або організованих місцях продажу в разі, коли воно з дня початку процедури ліквідації банку не продане протягом більше трьох відкритих/закритих торгів або протягом шести місяців у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду.
 
-345- Демчак Р.Є.
абзац 34 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Враховано      
622. 12. Продаж малоцінних та швидкозношуваних предметів, основних засобів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат, здійснюється без проведення незалежної оцінки на закритих/відкритих торгах без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній або фізичній особі.
 
-346- Демчак Р.Є.
в абзаці 35 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту слова "закритих/" та "або безпосередньо юридичній або фізичній особі" - виключити
 
Враховано частково   12. На відкритих торгах без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній або фізичній особі здійснюється продаж:
основних засобів, оціночна вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на дату продажу;
малоцінних та швидкозношуваних предметів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат, без проведення незалежної оцінки.
Таке майно може реалізовуватися безпосередньо Фондом або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі.
 
623. 13. Майно (активи) банку, що залишилися на кінець процедури ліквідації банку, в разі незадоволення вимог усіх черг кредиторів банку реалізується шляхом проведення конкурсу/аукціону без обмеження мінімальної ціни продажу.
 
-347- Демчак Р.Є.
в абзаці 36 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту після слів "шляхом проведення" додати слово "відкритого".
 
Враховано   13. Майно (активи) банку, що залишилися на кінець процедури ліквідації банку, в разі незадоволення вимог усіх черг кредиторів банку реалізується шляхом проведення відкритого конкурсу (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу.
 
624. 14. Безнадійна заборгованість, що залишилася на кінець процедури ліквідації банку (вимоги банку за кредитами, цінними паперами, що є у власності банку, дебіторськими зобов’язаннями), погашення якої за результатами аналізу документів Фондом становить менше 5 відсотків, списується з балансу банку.
 
   14. Безнадійна заборгованість, що залишилася на кінець процедури ліквідації банку (вимоги банку за кредитами, цінними паперами, що є у власності банку, дебіторськими зобов’язаннями), погашення якої за результатами аналізу документів Фондом становить менше 5 відсотків, списується з балансу банку.
 
625. 15. Фонд зобов’язаний розміщувати інформацію про майно (активи), яке продається, в друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду, на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду. Вимоги до змісту та строків оприлюднення інформації про продаж майна банків регламентуються нормативно-правовими актами Фонду.
 
   15. Фонд зобов’язаний розміщувати інформацію про майно (активи), яке продається, в друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду, на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду. Вимоги до змісту та строків оприлюднення інформації про продаж майна банків регламентуються нормативно-правовими актами Фонду.
 
626. Стаття 52. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів
 
   Стаття 52. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів
 
627. 1. Кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:
 
   1. Кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:
 
628. 1) зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;
 
   1) зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;
 
629. 2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 
   2) грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 
630. 3) вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених цим Законом, у тому числі покриття витрат Фонду, передбачених у пункті 7 частини другої статті 20 цього Закону;
 
   3) вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених цим Законом, у тому числі покриття витрат Фонду, передбачених у пункті 7 частини другої статті 20 цього Закону;
 
631. 4) вимоги вкладників - фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців) у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом (які не є пов’язаними особами банку);
 
   4) вимоги вкладників - фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців) у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом (які не є пов’язаними особами банку);
 
632. 5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;
 
   5) вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;
 
633. 6) вимоги фізичних осіб, які не є пов’язаними особами банку (у тому числі фізичних осіб - підприємців), платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано;
 
   6) вимоги фізичних осіб, які не є пов’язаними особами банку (у тому числі фізичних осіб - підприємців), платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано;
 
634. 7) вимоги інших вкладників (які не є пов’язаними особами банку) та юридичних осіб - клієнтів банку (які не є пов’язаними особами банку);
 
   7) вимоги інших вкладників (які не є пов’язаними особами банку) та юридичних осіб - клієнтів банку (які не є пов’язаними особами банку);
 
635. 8) інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;
 
   8) інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;
 
636. 9) вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, а також юридичних осіб), які є пов’язаними особами банку;
 
   9) вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, а також юридичних осіб), які є пов’язаними особами банку;
 
637. 10) вимоги за субординованим боргом.
 
-348- Поляков М.А.
пункт 43 пункту 15 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"Вимоги до банку, незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, що не позбавляє Фонд або уповноважену особу Фонду права звертатися з вимогами до пов’язаної з банком особи у порядку, визначеному частиною п’ятою цієї статті.";
 
Враховано   10) вимоги за субординованим боргом.
Вимоги до банку, незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними, що не позбавляє Фонд або уповноважену особу Фонду права звертатися з вимогами до пов’язаної з банком особи у порядку, визначеному частиною п’ятою цієї статті.
 
638. 2. Оплата витрат, пов’язаних із здійсненням ліквідації, проводиться позачергово протягом усієї процедури ліквідації банку в межах кошторису витрат, затвердженого Фондом. До цих витрат, зокрема, належать:
 
   2. Оплата витрат, пов’язаних із здійсненням ліквідації, проводиться позачергово протягом усієї процедури ліквідації банку в межах кошторису витрат, затвердженого Фондом. До цих витрат, зокрема, належать:
 
639. 1) витрати на опублікування оголошення про ліквідацію банку, відкликання банківської ліцензії та інформації про продаж майна (активів) банку;
 
   1) витрати на опублікування оголошення про ліквідацію банку, відкликання банківської ліцензії та інформації про продаж майна (активів) банку;
 
640. 2) витрати, пов’язані з утриманням і збереженням майна (активів) банку;
 
   2) витрати, пов’язані з утриманням і збереженням майна (активів) банку;
 
641. 3) витрати на проведення оцінки та продажу майна (активів) банку;
 
   3) витрати на проведення оцінки та продажу майна (активів) банку;
 
642. 4) витрати на проведення аудиту;
 
   4) витрати на проведення аудиту;
 
643. 5) витрати на оплату послуг осіб, залучених Фондом для забезпечення здійснення покладених на Фонд повноважень;
 
   5) витрати на оплату послуг осіб, залучених Фондом для забезпечення здійснення покладених на Фонд повноважень;
 
644. 6) витрати на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банку;
 
   6) витрати на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банку.
 
645. 7) витрати на охорону майна (активів) та приміщень банку.
 
-349- Демчак Р.Є.
абзац 58 підпункту 43 пункту 15 Розділу 1 законопроекту – виключити
 
Враховано      
646. 3. Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна за ціною, визначеною суб’єктом оціночної діяльності, який визначений Фондом.
 
   3. Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна за ціною, визначеною суб’єктом оціночної діяльності, який визначений Фондом.
 
647. У разі продажу заставленого майна (активів) Фондом кошти, отримані від реалізації такого майна (активів), спрямовуються на погашення вимог заставодержателя у розмірі не більше, ніж основна сума заборгованості за забезпеченим таким майном (активами) зобов’язанням разом з нарахованими процентами після відшкодування Фонду витрат на утримання та продаж такого майна. Решта коштів включається в ліквідаційну масу банку.
 
   У разі продажу заставленого майна (активів) Фондом кошти, отримані від реалізації такого майна (активів), спрямовуються на погашення вимог заставодержателя у розмірі не більше, ніж основна сума заборгованості за забезпеченим таким майном (активами) зобов’язанням разом з нарахованими процентами після відшкодування Фонду витрат на утримання та продаж такого майна. Решта коштів включається в ліквідаційну масу банку.
 
648. У разі коли обсяг коштів від продажу Фондом заставленого майна недостатній для задоволення вимог заставодержателя, незадоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої цим Законом.
 
   У разі коли обсяг коштів від продажу Фондом заставленого майна недостатній для задоволення вимог заставодержателя, незадоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої цим Законом.
 
649. 4. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги. У разі коли обсяг коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатній для повного задоволення всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредиторові однієї черги. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги Фонд не враховує суму грошових вимог цього кредитора.
 
   4. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги. У разі коли обсяг коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатній для повного задоволення всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредиторові однієї черги. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги Фонд не враховує суму грошових вимог цього кредитора.
 
650. 5. Фонд або уповноважена особа Фонду у разі недостатності майна банку звертається до пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної банку.
 
   5. Фонд або уповноважена особа Фонду у разі недостатності майна банку звертається до пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної банку.
 
651. У разі отримання відмови у задоволенні таких вимог або невиконання вимоги у строк, установлений Фондом або уповноваженою особою Фонду, Фонд звертається з такими вимогами до суду.
 
   У разі отримання відмови у задоволенні таких вимог або невиконання вимоги у строк, установлений Фондом або уповноваженою особою Фонду, Фонд звертається з такими вимогами до суду.
 
652. Вимоги, незадоволені за недостатністю майна банку, вважаються погашеними.
 
-350- Поляков М.А.
абзац шістдесят п’ятий пункту 43 пункту 15 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"Ліквідація неплатоспроможного банку не є підставою для закінчення судового розгляду на підставі поданого Фондом позову до пов’язаної з банком особи та не є підставою звільнення від відповідальності пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду.";
 
Враховано   Ліквідація неплатоспроможного банку не є підставою для закінчення судового розгляду на підставі поданого Фондом позову до пов’язаної з банком особи та не є підставою звільнення від відповідальності пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду.
 
    -351- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Передостанній абзац підпункту 43 пункту 15 видалити.
 
Враховано по суті   
653. 6. У разі коли на день закінчення процедури ліквідації залишилося непроданим майно (активи) банку і їх продаж неможливий (навіть за наявності незадоволених вимог кредиторів), Фонд списує такі активи або безоплатно передає їх благодійним організаціям";
 
-352- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Останній абзац підпункту 43 пункту 15 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -353- Підлісецький Л.Т.
Лаврик О.В.
Останній абзац підпункту 43 пункту 15 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -354- Пташник В.Ю.
У підпункті 6 пункту 3 статті 43 виключити слова "навіть за наявності незадоволених вимог кредиторів".
 
Враховано частково    
654. 44) у статті 52-1:
 
   43) у статті 52-1:
 
655. у частині другій слова "уповноважена особа Фонду зобов’язана" замінити словами "Фонд зобов’язаний";
 
   у частині другій слова "уповноважена особа Фонду зобов’язана" замінити словами "Фонд зобов’язаний";
 
656. у тексті статті слова "Уповноважена особа Фонду" і "уповноважена особа Фонду" в усіх відмінках замінити словом "Фонд" у відповідному відмінку;
 
   у тексті статті слова "Уповноважена особа Фонду" і "уповноважена особа Фонду" в усіх відмінках замінити словом "Фонд" у відповідному відмінку;
 
657. 45) статтю 53 викласти в такій редакції:
 
   44) статтю 53 викласти в такій редакції:
 
658. "Стаття 53. Завершення ліквідації банку
 
   "Стаття 53. Завершення ліквідації банку
 
659. 1. Рішення про передачу майна (активів та зобов’язань) неплатоспроможного банку спеціалізованій установі приймається виконавчою дирекцією Фонду не пізніше двох місяців до завершення строку ліквідації банку. Передача майна (активів та зобов’язань) спеціалізованій установі повинна бути завершена не пізніше строку ліквідації банку.
 
   1. Рішення про передачу майна (активів та зобов’язань) неплатоспроможного банку спеціалізованій установі приймається виконавчою дирекцією Фонду не пізніше двох місяців до завершення строку ліквідації банку. Передача майна (активів та зобов’язань) спеціалізованій установі повинна бути завершена не пізніше строку ліквідації банку.
 
660. 2. За результатами проведення ліквідації банку Фонд складає ліквідаційний баланс та звіт, які затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.
 
   2. За результатами проведення ліквідації банку Фонд складає ліквідаційний баланс та звіт, які затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.
 
661. Звіт складається відповідно до нормативно-правових актів Фонду і має містити, зокрема, відомості про реалізацію майна банку та задоволення вимог кредиторів та/або вичерпання можливостей здійснення заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.
 
   Звіт складається відповідно до нормативно-правових актів Фонду і має містити, зокрема, відомості про реалізацію майна банку та задоволення вимог кредиторів та/або вичерпання можливостей здійснення заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.
 
662. 3. Ліквідація банку вважається завершеною, а банк - ліквідованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
   3. Ліквідація банку вважається завершеною, а банк - ліквідованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
663. 4. У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повноваження Фонду як ліквідатора щодо такого банку припиняються і Фонд надсилає Національному банку України звіт про завершення ліквідації банку.
 
   4. У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повноваження Фонду як ліквідатора щодо такого банку припиняються і Фонд надсилає Національному банку України звіт про завершення ліквідації банку.
 
664. 5. Не пізніше наступного робочого дня після внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про ліквідацію банку Фонд оприлюднює на офіційному веб-сайті Фонду інформацію про завершення процедури ліквідації банку та припинення банку як юридичної особи.";
 
   5. Не пізніше наступного робочого дня після внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про ліквідацію банку Фонд оприлюднює на офіційному веб-сайті Фонду інформацію про завершення процедури ліквідації банку та припинення банку як юридичної особи.";
 
665. 46) абзац другий пункту 4 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
-355- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Підпункт 46 пункту 15 видалити
 
Відхилено анк, який втратив статус перехідного, має відповідати вимогам законодавства, у тому числі щодо мінімального розміру капіталу  45) абзац другий пункту 4 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
666. 16. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 29, ст. 337):
 
-356- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
Пункт 16 видалити
 
Відхилено   16. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 29, ст. 337):
 
667. 1) абзац другий частини другої статті 8 викласти в такій редакції:
 
   1) абзац другий частини другої статті 8 викласти в такій редакції:
 
668. "Учасники корпоративного фонду не відповідають за зобов’язаннями корпоративного фонду і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю корпоративного фонду, тільки в межах належних їм акцій корпоративного фонду, крім учасників корпоративних фондів, до складу активів яких входять більше ніж 10 відсотків акцій банку або більше ніж 50 відсотків корпоративних прав особи, яка є власником істотної участі у банку, та які у такому разі відповідають за зобов’язаннями банку відповідно до закону. До учасників корпоративного фонду не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій корпоративним фондом або іншими учасниками корпоративного фонду, крім учасників корпоративних фондів, до складу активів яких входять більше ніж 10 відсотків акцій банку або більше ніж 50 відсотків корпоративних прав особи, яка є власником істотної участі у банку, та до яких можуть застосовуватися санкції відповідно до закону, який регулює діяльність банків, внаслідок вчинення протиправних дій компанією з управління активами, яка здійснює управління акціями банку від імені такого корпоративного фонду.";
 
   "Учасники корпоративного фонду не відповідають за зобов’язаннями корпоративного фонду і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю корпоративного фонду, тільки в межах належних їм акцій корпоративного фонду, крім учасників корпоративних фондів, до складу активів яких входять більше ніж 10 відсотків акцій банку або більше ніж 50 відсотків корпоративних прав особи, яка є власником істотної участі у банку, та які у такому разі відповідають за зобов’язаннями банку відповідно до закону. До учасників корпоративного фонду не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій корпоративним фондом або іншими учасниками корпоративного фонду, крім учасників корпоративних фондів, до складу активів яких входять більше ніж 10 відсотків акцій банку або більше ніж 50 відсотків корпоративних прав особи, яка є власником істотної участі у банку, та до яких можуть застосовуватися санкції відповідно до закону, який регулює діяльність банків, внаслідок вчинення протиправних дій компанією з управління активами, яка здійснює управління акціями банку від імені такого корпоративного фонду.";
 
669. 2) статтю 45 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   2) статтю 45 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
670. "3. Учасники пайового фонду не відповідають за зобов’язаннями пайового фонду і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю пайового фонду, тільки в межах належних їм інвестиційних сертифікатів фонду, крім учасників пайового фонду, до складу активів яких входять акції банків та які у такому разі відповідають за зобов’язаннями банку відповідно до закону.".
 
   "3. Учасники пайового фонду не відповідають за зобов’язаннями пайового фонду і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю пайового фонду, тільки в межах належних їм інвестиційних сертифікатів фонду, крім учасників пайового фонду, до складу активів яких входять акції банків та які у такому разі відповідають за зобов’язаннями банку відповідно до закону".
 
671. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
672. 17. Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 28, ст. 940) доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
   17. Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 28, ст. 940) доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
673. "7. Дія підпункту 3 пункту 1 цього Закону не поширюється на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних та щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у частині уступки (продажу, передачі) заборгованості або боргу на користь (у власність) іншої особи.".
 
   "7. Дія підпункту 3 пункту 1 цього Закону не поширюється на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних та щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у частині уступки (продажу, передачі) заборгованості або боргу на користь (у власність) іншої особи.".
 
674. 18. Пункт 5 статті 8 "Прикінцеві положення" Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 6, ст. 41) виключити.
 
-357- Ємець Л.О.
Пункт 8 статті 8 "Прикінцеві положення" викласти у наступній редакції:
"8. Протягом дії цього Закону, якщо приймаючий (або перехідний) банк є таким, у якому держава володіє часткою понад 75 відсотків, зобов’язання неплатоспроможного банку перед вкладниками (кредиторами) в іноземній валюті передаються такому приймаючому (або перехідному) банку в національній валюті в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про передачу активів і зобов'язань такому приймаючому (або перехідному) банку.
Якщо приймаючий (або перехідний) банк є будь-який інший, крім зазначеного в першому абзаці цього пункту, зобов’язання неплатоспроможного банку перед вкладниками (кредиторами) в іноземній валюті передаються такому приймаючому (або перехідному) банку у валюті зобов’язання, зазначеної у відповідних договорах."
 
Відхилено   18. Пункт 5 статті 8 "Прикінцеві положення" Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 6, ст. 41) виключити.
19. Розділ VІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; 2011 р., № 46, ст. 512) доповнити пунктом 2-2 такого змісту:
"2-2 . Державний реєстратор вносить запис до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (щодо банків, процедура ліквідації яких з ініціативи Національного банку України розпочалася до набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб") на підставі отриманого від Національного банку України рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.
Державний реєстратор передає органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України передбачене частиною шостою статті 391 цього Закону повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи для зняття юридичної особи з обліку щодо банків, зазначених в абзаці першому цього пункту, не пізніше наступного робочого дня з дати надходження від Національного банку України копії рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури".
 
    -358- Поляков М.А.
"19. Розділ VІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; 2011 р., № 46, ст. 512) доповнити пунктом 2-2 такого змісту:
"2-2 . Державний реєстратор вносить запис до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (щодо банків, процедура ліквідації яких з ініціативи Національного банку України розпочалася до набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб") на підставі отриманого від Національного банку України рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.
Державний реєстратор передає органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України передбачене частиною шостою статті 391 цього Закону повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи для зняття юридичної особи з обліку щодо банків, зазначених в абзаці першому цього пункту, не пізніше наступного робочого дня з дати надходження від Національного банку України копії рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури"
 
Враховано    
675. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
676. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з 1 січня 2016 року, та пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з 1 липня 2016 року.
 
-359- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
В пункті 1 текст після слів "наступного за днем його опублікування" видалити.
 
Відхилено ункти 2 та 3 Прикінцевих положень цього законопроекту не можуть набути чинності одразу, оскільки потребують організаційних, технічних та інших дій для їх впровадження. Крім того, набуття ними чинності одразу призведе до колізії норм законодавства, оскільки норми однієї і тої самої статті набудуть чинності у різних редакціях  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з 1 січня 2016 року, та пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з 1 липня 2016 року.
 
677. 2. Внести до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами) такі зміни:
 
-360- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
пункт 2 розділу ІІ видалити
 
Відхилено Саме цей пункт надає можливість ФГВФО повноцінно реалізувати норми законодавства щодо створення консолідованого офісу з 01.01.2016  2. Внести до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами) такі зміни:
 
678. 1) частину четверту статті 34 викласти в такій редакції:
 
   1) частину четверту статті 34 викласти в такій редакції:
 
679. "4. Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує один місяць. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 3-5 частини другої статті 39 цього Закону, тимчасова адміністрація може бути продовжена на строк до одного місяця. У разі настання обставин, незалежних від Фонду та інвестора/приймаючого банку, що унеможливлюють виконання плану врегулювання у такі строки, строк тимчасової адміністрації може бути продовжений на строк до 15 днів. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 1 і 2 частини другої статті 39 цього Закону, строк тимчасової адміністрації може бути продовжений на п’ять днів з припиненням не пізніше дня отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Тимчасова адміністрація припиняється після виконання плану врегулювання або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції Фонду.";
 
-361- Поляков М.А.
Третє речення абзацу третього пункту 2 розділу ІІ виключити.
 
Враховано   "4. Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує один місяць. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 3-5 частини другої статті 39 цього Закону, тимчасова адміністрація може бути продовжена на строк до одного місяця. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 1 і 2 частини другої статті 39 цього Закону, строк тимчасової адміністрації може бути продовжений на п’ять днів з припиненням не пізніше дня отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Тимчасова адміністрація припиняється після виконання плану врегулювання або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції Фонду";
2) доповнити частину другу статті 39 абзацамидесятим-дванадцятим такого змісту:
"Виконавча дирекція Фонду зобов’язана не пізніше трьох робочих днів з дня початку процедури виведення банку з ринку прийняти рішення про відповідність/невідповідність банку, який віднесений до категорії неплатоспроможних, критеріям, встановленим нормативно-правовими актами Фонду, за результатами аналізу звітності такого банку, наданої Національним банком України.
У разі відповідності банку таким критеріям виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання, в якому зазначено, що найменш витратним способом виведення банку з ринку є спосіб, передбачений пунктом 1 цієї частини, та подає Національному банку України пропозицію щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідації такого банку. У такому разі тимчасова адміністрація припиняється у день отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про ліквідацію неплатоспроможного банку в разі відповідності банку одному з критеріїв, встановлених нормативно-правовим актом Фонду";
 
    -362- Поляков М.А.
Пункт 2 розділу ІІ доповнити підпунктом 2 такого змісту:
"2) доповнити частину другу статті 39 абзацом десятим-дванадцятим такого змісту:
"Виконавча дирекція Фонду зобов’язана не пізніше трьох робочих днів з дня початку процедури виведення банку з ринку прийняти рішення про відповідність/невідповідність банку, який віднесений до категорії неплатоспроможних, критеріям, встановленим та нормативно-правовими актами Фонду, за результатами аналізу звітності такого банку, наданої Національним банком України.
У разі відповідності банку таким критеріям виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання, в якому зазначено, що найменш витратним способом виведення банку з ринку є спосіб, передбачений пунктом 1 цієї частини, та подає Національному банку України пропозицію щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідації такого банку. У такому разі тимчасова адміністрація припиняється у день отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про ліквідацію неплатоспроможного банку в разі відповідності банку одному з критеріїв, встановлених нормативно-правовим актом Фонду"
У зв’язку з цим змінити нумерацію підпунктів пункту 2 розділу ІІ.
 
Враховано    
680. 2) доповнити статтю 39-1 частиною сьомою такого змісту:
 
   3) доповнити статтю 39-1 частиною сьомою такого змісту:
 
681. "7. Відкритий конкурс проводиться серед попередньо кваліфікованих осіб, включених до переліку, який формується Національним банком України. у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Фондом.";
 
   "7. Відкритий конкурс проводиться серед попередньо кваліфікованих осіб, включених до переліку, який формується Національним банком України. у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Фондом";
 
682. 3) у статті 47:
 
   3) у статті 47:
 
683. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
684. "3. Всі або частина повноважень Фонду, визначених цим Законом, можуть бути делеговані одній або кільком уповноваженим особам Фонду, крім організації реалізації майна банку, що ліквідується. У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонд чітко зазначає межі повноважень кожної з них. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі.";
 
   "3. Всі або частина повноважень Фонду, визначених цим Законом, можуть бути делеговані одній або кільком уповноваженим особам Фонду, крім організації реалізації майна банку, що ліквідується. У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонд чітко зазначає межі повноважень кожної з них. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі";
 
685. доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
 
686. "5. Виконавча дирекція Фонду затверджує порядок організації передпродажної підготовки та консолідованого продажу майна банку (деяких банків), розподілу функцій з ліквідації банків між уповноваженими особами Фонду та іншими працівниками Фонду.";
 
   "5. Виконавча дирекція Фонду затверджує порядок організації передпродажної підготовки та консолідованого продажу майна банку (деяких банків), розподілу функцій з ліквідації банків між уповноваженими особами Фонду та іншими працівниками Фонду";
 
687. 4) статтю 51 викласти в такій редакції:
 
   4) статтю 51 викласти в такій редакції:
 
688. "Стаття 51. Продаж майна банку, що ліквідується
 
   "Стаття 51. Продаж майна банку, що ліквідується
 
689. 1. Виконавча дирекція Фонду затверджує заходи з передпродажної підготовки майна одного або кількох банків (майно, об’єднане у пули активів, цілісні майнові комплекси, пакети акцій тощо), ремонту основних засобів, добудови об’єктів незавершеного будівництва, реалізації девелоперських проектів (зокрема операцій з експлуатації нерухомості) на належних банку земельних ділянках із залученням інвестицій, вилучення з непридатного для експлуатації майна окремих деталей, вузлів, агрегатів тощо для подальшої реалізації.
 
   1. Виконавча дирекція Фонду затверджує заходи з передпродажної підготовки майна одного або кількох банків (майно, об’єднане у пули активів, цілісні майнові комплекси, пакети акцій тощо), ремонту основних засобів, добудови об’єктів незавершеного будівництва, реалізації девелоперських проектів (зокрема операцій з експлуатації нерухомості) на належних банку земельних ділянках із залученням інвестицій, вилучення з непридатного для експлуатації майна окремих деталей, вузлів, агрегатів тощо для подальшої реалізації.
 
690. 2. Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси Фонд розпочинає передпродажну підготовку та реалізацію майна банку у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, за найвищою вартістю у найкоротший строк.
 
   2. Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси Фонд розпочинає передпродажну підготовку та реалізацію майна банку у порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду, за найвищою вартістю у найкоротший строк.
 
691. 3. Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови відчуження майна банку, що включене до ліквідаційної маси, у разі потреби організовує консолідований продаж майна кількох банків, які одночасно перебувають в процедурі ліквідації.
 
   3. Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови відчуження майна банку, що включене до ліквідаційної маси, у разі потреби організовує консолідований продаж майна кількох банків, які одночасно перебувають в процедурі ліквідації.
 
692. 4. Фонду заборонено відчужувати майно банку до затвердження виконавчою дирекцією Фонду способу, порядку, складу та умов відчуження майна такого банку, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати або пошкодження, а також у випадках, передбачених цим Законом.
 
   4. Фонду заборонено відчужувати майно банку до затвердження виконавчою дирекцією Фонду способу, порядку, складу та умов відчуження майна такого банку, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати або пошкодження, а також у випадках, передбачених цим Законом.
 
693. 5. З метою отримання доходу Фонд має право укладати договори про передачу окремого майна (активів) неплатоспроможного банку в оренду до реалізації цього майна в установленому порядку.
 
   5. З метою отримання доходу Фонд має право укладати договори про передачу окремого майна (активів) неплатоспроможного банку в оренду до реалізації цього майна в установленому порядку.
 
694. 6. Майно (активи) банку або кількох банків (пули активів) може бути реалізоване такими способами:
 
   6. Майно (активи) банку або кількох банків (пули активів) може бути реалізоване такими способами:
 
695. 1) на відкритих торгах (аукціоні);
 
   1) на відкритих торгах (аукціоні);
 
696. 2) на закритих торгах (за конкурсом) під час реалізації об’єктів цивільних прав, обмежених в обороті;
 
-363- Демчак Р.Є.
підпункт 2 пункту 6 статті 51 у Розділі ІІ законопроекту виключити:
 
Враховано      
697. 3) шляхом відступлення права вимоги за кредитами іншим установам;
 
-364- Демчак Р.Є.
підпункт 3 пункту 6 статті 51 у Розділі ІІ законопроекту виключити:
 
Враховано      
698. 4) шляхом відчуження на організованих місцях продажу (біржах, у торговельних посередників тощо);
 
-365- Демчак Р.Є.
підпункт 4 пункту 6 статті 51 у Розділі ІІ законопроекту виключити:
 
Враховано      
699. 5) продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі.
 
   2) продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі.
 
700. Продаж майна (активів) банку може проводитися в електронній формі (на електронних майданчиках).
 
-366- Демчак Р.Є.
Абзац сьомий пункту 6 статті 51 у Розділі ІІ законопроекту викласти у наступній редакції:
"Продаж майна (активів) банку цими способами може проводитися в електронній формі (на електронних майданчиках)."
 
Враховано   Продаж майна (активів) банку цими способами може проводитися в електронній формі (на електронних майданчиках).
 
701. 7. Порядок застосування способів реалізації майна банку під час проведення ліквідаційної процедури регламентується нормативно-правовими актами Фонду.
 
   7. Порядок застосування способів реалізації майна банку під час проведення ліквідаційної процедури регламентується нормативно-правовими актами Фонду.
 
702. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про:
 
   Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про:
 
703. затвердження переліку майна банку, що не підлягає продажу;
 
   затвердження переліку майна банку, що не підлягає продажу;
 
704. об’єднання майна банку або кількох банків у пули та/або продаж окремих інвентарних об’єктів;
 
   об’єднання майна банку або кількох банків у пули та/або продаж окремих інвентарних об’єктів;
 
705. строки та заходи передпродажної підготовки майна;
 
   строки та заходи передпродажної підготовки майна;
 
706. затвердження умов закритих та/або відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку аукціону, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу;
 
-367- Демчак Р.Є.
Абзац шостий пункту 7 статті 51 у Розділі ІІ законопроекту викласти у наступній редакції:
"затвердження умов відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку аукціону, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу;"
 
Враховано   затвердження умов відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку аукціону, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу;
 
707. обмеження загальної кількості відкритих та/або закритих торгів, на яких пропонуються до продажу одні і ті самі об’єкти або пули активів;
 
-368- Демчак Р.Є.
Абзац сьомий пункту 7 статті 51 у Розділі ІІ законопроекту викласти у наступній редакції:
"обмеження загальної кількості відкритих торгів, на яких пропонуються до продажу одні і ті самі об’єкти або пули активів;"
 
Враховано   обмеження загальної кількості відкритих торгів, на яких пропонуються до продажу одні і ті самі об’єкти або пули активів;
 
708. проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, біржею тощо, у тому числі у разі продажу пулів активів, сформованих за рахунок майна кількох банків.
 
   проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, біржею тощо, у тому числі у разі продажу пулів активів, сформованих за рахунок майна кількох банків.
 
709. Інформація про вибраний спосіб та порядок продажу (умови, строки, порядок оплати, місце, початкову ціну тощо) майна банку або кількох банків оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, майно якого продається.
 
   Інформація про вибраний спосіб та порядок продажу (умови, строки, порядок оплати, місце, початкову ціну тощо) майна банку або кількох банків оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, майно якого продається.
 
710. 8. На відкритих торгах (аукціоні) можуть продаватися:
 
-369- Демчак Р.Є.
Абзаци 1-4 пункту 8 статті 51 у Розділі ІІ законопроекту виключити:
 
Враховано      
711. 1) основні засоби (нерухомість, об’єкти незавершеного будівництва, транспортні засоби), будівельні матеріали тощо;
 
      
712. 2) відокремлений підрозділ банку як частина цілісного майнового комплексу;
 
      
713. 3) права вимоги за кредитами та/або дебіторська заборгованість.
 
      
714. Для проведення відкритих та закритих торгів на підставі договору може залучатися організатор торгів - юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор торгів не повинен мати конфлікт інтересів з банком.
 
-370- Демчак Р.Є.
Пункт 8 статті 51 у Розділі ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"8. Для проведення відкритих на підставі договору може залучатися організатор торгів - юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор торгів не повинен мати конфлікт інтересів з банком"
 
Враховано   8. Для проведення відкритих на підставі договору може залучатися організатор торгів - юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор торгів не повинен мати конфлікт інтересів з банком.
 
715. 9. Майно банку, щодо обігу (обороту) якого встановлено обмеження, продається на закритих торгах. У закритих торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права.
 
-371- Демчак Р.Є.
Пункт 9 статті 51 у Розділі ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"9. Майно банку, щодо обігу (обороту) якого встановлено обмеження, продається на відкритих торгах. У таких торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи"
 
Враховано   9. Майно банку, щодо обігу (обороту) якого встановлено обмеження, продається на відкритих торгах. У таких торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи.
 
716. 10. Фонд організовує продаж цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів) через професійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством, згідно з договором, укладеним між Фондом і торговцем цінними паперами.
 
-372- Демчак Р.Є.
Статтю 51 у Розділі ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"11. Продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, які належать банку, здійснюється з урахуванням законів України "Про акціонерні товариства та "Про господарські товариства".
 
Враховано   10. Фонд організовує продаж цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів) через професійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством, згідно з договором, укладеним між Фондом і торговцем цінними паперами.
11. Продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, які належать банку, здійснюється з урахуванням законів України "Про акціонерні товариства та "Про господарські товариства".
 
717. 11. Фонд продає майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу. У разі коли продати майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, Фонд продає майно банку частинами.
 
   12. Фонд продає майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу. У разі коли продати майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, Фонд продає майно банку частинами.
 
718. 12. Фонд може здійснювати безпосередній продаж фізичним та/або юридичним особам такого майна (активів) банку:
 
-373- Демчак Р.Є.
Пункт 12 статті 51 у Розділі ІІ законопроекту виключити:
 
Враховано      
719. 1) основних засобів, залишкова вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на дату продажу, а також інших необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Зазначене майно реалізується безпосередньо Фондом або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі;
 
      
720. 2) не проданого на аукціоні;
 
      
721. 3) не проданого на організованих місцях продажу (біржах, у торговельних посередників тощо);
 
      
722. 4) акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, які належать банку і викуповуються цим товариством або акціонерами (учасниками) цього товариства;
 
      
723. 5) валютні цінності.
 
      
724. Майно банку вважається не проданим на аукціоні або організованих місцях продажу в разі, коли воно з дня початку процедури ліквідації банку не продане протягом більше трьох відкритих/закритих торгів або протягом шести місяців у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами Фонду.
 
      
725. 13. Продаж малоцінних та швидкозношуваних предметів, основних засобів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат, здійснюється без проведення незалежної оцінки на закритих/відкритих торгах без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній або фізичній особі.
 
-374- Демчак Р.Є.
Пункт 13 статті 51 у Розділі ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"12. На відкритих торгах без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній або фізичній особі здійснюється продаж:
основних засобів, оціночна вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на дату продажу;
малоцінних та швидкозношуваних предметів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат, без проведення незалежної оцінки.
Таке майно може реалізовуватися безпосередньо Фондом або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі.."
 
Враховано   13. На відкритих торгах без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній або фізичній особі здійснюється продаж:
основних засобів, оціночна вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на дату продажу;
малоцінних та швидкозношуваних предметів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат, без проведення незалежної оцінки.
Таке майно може реалізовуватися безпосередньо Фондом або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі.
 
726. 14. Майно (активи) банку, що залишилися на кінець процедури ліквідації банку, у разі незадоволення вимог усіх кредиторів банку реалізуються шляхом проведення конкурсу/аукціону без обмеження мінімальної ціни продажу.
 
-375- Демчак Р.Є.
Пункт 14 статті 51 у Розділі ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"14. Майно (активи) банку, що залишилися на кінець процедури ліквідації банку, у разі незадоволення вимог усіх кредиторів банку реалізуються шляхом проведення відкритого конкурсу/аукціону без обмеження мінімальної ціни продажу."
 
Враховано   14. Майно (активи) банку, що залишилися на кінець процедури ліквідації банку, у разі незадоволення вимог усіх кредиторів банку реалізуються шляхом проведення відкритих торгів (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу.
 
727. 15. У разі продажу пулів активів кількох банків доходи і витрати, пов’язані із продажем, розподіляються між банками пропорційно вартості майна (активів) відповідних банків у пулі.
 
   15. У разі продажу пулів активів кількох банків доходи і витрати, пов’язані із продажем, розподіляються між банками пропорційно вартості майна (активів) відповідних банків у пулі.
 
728. 16. Безнадійна заборгованість, що залишилася на кінець процедури ліквідації банку (вимоги банку за кредитами, цінними паперами, що є у власності банку, дебіторськими зобов’язаннями), погашення якої за результатами аналізу документів Фондом становить менше 5 відсотків, списується з балансу банку.
 
   16. Безнадійна заборгованість, що залишилася на кінець процедури ліквідації банку (вимоги банку за кредитами, цінними паперами, що є у власності банку, дебіторськими зобов’язаннями), погашення якої за результатами аналізу документів Фондом становить менше 5 відсотків, списується з балансу банку.
 
729. 17. Фонд зобов’язаний розміщувати інформацію про майно (активи), яке продається, в друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду, на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду. Вимоги до змісту та строків оприлюднення інформації про продаж майна банків регламентуються нормативно-правовими актами Фонду.";
 
   17. Фонд зобов’язаний розміщувати інформацію про майно (активи), яке продається, в друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду, на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду. Вимоги до змісту та строків оприлюднення інформації про продаж майна банків регламентуються нормативно-правовими актами Фонду";
 
730. 5) пункт 3 частини першої статті 52 після слів "цього Закону" доповнити словами ", витрат, пов’язаних із консолідованим продажем активів Фондом".
 
   5) пункт 3 частини першої статті 52 після слів "цього Закону" доповнити словами ", витрат, пов’язаних із консолідованим продажем активів Фондом".
 
731. 3. Внести до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами) такі зміни:
 
-376- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
пункт 3 розділу ІІ видалити.
 
Відхилено Цей пункт надає можливість ФГВФО прискорити початок виплат відшкодування коштів вкладникам ще на стадії тимчасової адміністрації, а також прискорити процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку (що відповідає Директиві ЄС) з 01.07.2016  3. Внести до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами) такі зміни:
 
732. 1) у частині другій статті 4:
 
   1) у частині другій статті 4:
 
733. у пункті 4 слова "в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку" замінити словами "у строки, визначені цим Законом";
 
   у пункті 4 слова "в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку" замінити словами "у строки, визначені цим Законом";
 
734. у пункті 12 слова і цифри "виплат вкладникам банку відповідно до пункту 1 частини шостої статті 36 цього Закону, а також" виключити;
 
   у пункті 12 слова і цифри "виплат вкладникам банку відповідно до пункту 1 частини шостої статті 36 цього Закону, а також" виключити;
 
735. 2) у частині третій статті 12:
 
   2) у частині третій статті 12:
 
736. у пункті 2 слова і цифру "розділу V цього Закону" замінити словами "цього Закону та нормативно-правових актів Фонду";
 
   у пункті 2 слова і цифру "розділу V цього Закону" замінити словами "цього Закону та нормативно-правових актів Фонду";
 
737. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
   пункт 4 викласти в такій редакції:
 
738. "4) приймає рішення про відшкодування коштів за вкладами відповідно до цього Закону та затверджує реєстри відшкодувань вкладникам у порядку та у черговості, встановленими нормативно-правовими актами Фонду; ";
 
   "4) приймає рішення про відшкодування коштів за вкладами відповідно до цього Закону та затверджує реєстри відшкодувань вкладникам у порядку та у черговості, встановленими нормативно-правовими актами Фонду; ";
 
739. пункт 16 частини п’ятої виключити;
 
   пункт 16 частини п’ятої виключити;
 
740. 3) пункт 10 частини першої статті 19 виключити;
 
   3) пункт 10 частини першої статті 19 виключити;
 
741. 4) пункт 6 частини другої статті 20 виключити;
 
   4) пункт 6 частини другої статті 20 виключити;
 
742. 5) у статті 26:
 
   5) у статті 26:
 
743. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
744. в абзаці другому слова "після ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку" замінити словами "у строк, встановлений цим Законом";
 
   в абзаці другому слова "після ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку" замінити словами "у строк, встановлений цим Законом";
 
745. абзац третій виключити;
 
   абзац третій виключити;
 
746. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
747. "2. Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.
 
   "2. Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.
 
748. Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою цієї статті.
 
   Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою цієї статті.
 
749. Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування коштів за договорами банківського рахунка до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).
 
   Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування коштів за договорами банківського рахунка до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).
 
750. Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).";
 
   Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).";
 
751. 6) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
   6) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
752. "Стаття 27. Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами
 
   "Стаття 27. Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами
 
753. 1. Уповноважена особа Фонду складає перелік рахунків вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.
 
   1. Уповноважена особа Фонду складає перелік рахунків вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.
 
754. Нарахування процентів за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).
 
   Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).
 
755. 2. Уповноважена особа Фонду протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку формує:
 
   2. Уповноважена особа Фонду протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку формує:
 
756. 1) перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню;
 
-377- -
;  
Немає висновку   1) перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню;
 
757. 2) перелік рахунків вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-6 частини четвертої статті 26 цього Закону;
 
   2) перелік рахунків вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4-6 частини четвертої статті 26 цього Закону;
 
758. 3) переліки рахунків, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, або мають інші фінансові привілеї від банку та осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, що не виконане;
 
-378- Демчак Р.Є.
У абзаці восьмому підпункту 6 пункту 3 розділу ІІ законопроекту після слів "ринковими умовами" доповнити словами "відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
 
Враховано   3) переліки рахунків, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку та осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, що не виконане;
 
759. 4) перелік рахунків вкладників, що перебувають під арештом за рішенням суду;
 
   4) перелік рахунків вкладників, що перебувають під арештом за рішенням суду;
 
760. 5) перелік рахунків вкладників, вклади яких мають ознаки, визначені у статті 38 цього Закону. Кошти за такими вкладами виплачуються Фондом після проведення аналізу ознак, визначених у статті 38 цього Закону, в тому числі шляхом надіслання запитів клієнтам банку, у порядку та строки, встановлені Фондом, а також підтвердження відсутності таких ознак. Рішення про включення/невключення інформації про вкладника до переліку рахунків, за якими вкладник має право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, має бути прийнято, а зміни до реєстру відшкодувань вкладникам для здійснення виплат мають бути затверджені виконавчою дирекцією Фонду не пізніше останнього дня дії тимчасової адміністрації банку.
 
-379- Поляков М.А.
Абзац десятий підпункту 6 пункту 3 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"5) перелік рахунків вкладників, вклади яких мають ознаки, визначені у статті 38 цього Закону. Кошти за такими вкладами виплачуються Фондом після проведення аналізу ознак, визначених у статті 38 цього Закону, в тому числі шляхом надіслання запитів клієнтам банку, у порядку та строки, встановлені Фондом, а також підтвердження відсутності таких ознак.";
 
Враховано   5) перелік рахунків вкладників, вклади яких мають ознаки, визначені у статті 38 цього Закону. Кошти за такими вкладами виплачуються Фондом після проведення аналізу ознак, визначених у статті 38 цього Закону, в тому числі шляхом надіслання запитів клієнтам банку, у порядку та строки, встановлені Фондом, а також підтвердження відсутності таких ознак.
 
761. 3. Виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр відшкодувань вкладникам для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку рахунків, за якими вкладник має право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду. Фонд не пізніше ніж через двадцять робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку розміщує оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам на офіційному веб-сайті Фонду.
 
   3. Виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр відшкодувань вкладникам для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку рахунків, за якими вкладник має право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду. Фонд не пізніше ніж через двадцять робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку розміщує оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам на офіційному веб-сайті Фонду.
 
762. Фонд також опубліковує оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам у газеті "Урядовий кур’єр" або "Голос України".
 
   Фонд також опубліковує оголошення про початок відшкодування коштів вкладникам у газеті "Урядовий кур’єр" або "Голос України".
 
763. 4. Інформація про вкладника в переліку рахунків вкладників має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.";
 
   4. Інформація про вкладника в переліку рахунків вкладників має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.";
 
764. 7) частини першу і третю статті 28 викласти в такій редакції:
 
   7) частини першу і третю статті 28 викласти в такій редакції:
 
765. "1. Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та черговості, встановлених Фондом, не пізніше двадцяти робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.";
 
   "1. Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та черговості, встановлених Фондом, не пізніше двадцяти робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.";
 
766. "3. Фонд не пізніше наступного дня після закінчення визначеного цим Законом строку ліквідації банку розміщує на офіційному веб-сайті Фонду оголошення про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.";
 
   "3. Фонд не пізніше наступного дня після закінчення визначеного цим Законом строку ліквідації банку розміщує на офіційному веб-сайті Фонду оголошення про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування.";
 
767. 8) частину першу статті 29 після слів "такого банку" доповнити словами і цифрами " (включаючи пункти 3-5 частини другої статті 27 цього Закону) на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку";
 
   8) частину першу статті 29 після слів "такого банку" доповнити словами і цифрами " (включаючи пункти 3-5 частини другої статті 27 цього Закону) на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку";
 
768. 9) абзац десятий частини шостої статті 36 виключити.
 
-380- Довбенко М.В.
Кубів С.І.
Шкварилюк В.В.
Розділ ІІ доповнити пунктом 4 наступного змісту (відповідно змінити нумерацію наступних пунктів):
"4. Положення цього Закону щодо проведення капіталізації шляхом зарахування усіх зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх визначеної частини відповідно до плану заходів, в оплату за акції (прості або привілейовані) перехідного або неплатоспроможного системно важливого банку застосовуються до неплатоспроможних системно важливих банків, виведення з ринку яких розпочато до набрання чинності цим Законом.
Положення цього Закону щодо проведення капіталізації шляхом зарахування усіх зобов’язань неплатоспроможного системно важливого банку або їх визначеної частини відповідно до плану заходів, в оплату за акції (прості або привілейовані) перехідного або неплатоспроможного системно важливого банку, при виведенні неплатоспроможного системно важливого банку з ринку, запроваджуються строком на 2 (два) роки з дати набуття чинності цим Законом."
 
Відхилено Нова схема "bаіl-іn" потребує додаткового обговорення та опрацювання  9) абзац десятий частини шостої статті 36 виключити.
 
769. 4. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   4. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
770. 5. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом приведення нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, у відповідність з цим Законом.
 
   5. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом приведення нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, у відповідність з цим Законом.
 
771. Національному банку України сформувати до 1 січня 2016 року перелік попередньо кваліфікованих осіб.
 
   Національному банку України сформувати до 1 січня 2016 року перелік попередньо кваліфікованих осіб.
 
772. 6. Відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб - підприємців здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб незалежно від дати відкриття рахунка починаючи з 1 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 1 січня 2017 року.
 
   6. Відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб - підприємців здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб незалежно від дати відкриття рахунка починаючи з 1 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 1 січня 2017 року.
 
773. 7. Національному банку України забезпечити прийняття рішення про:
 
-381- Довбенко М.В.
Різаненко П.О.
в пункті 7 розділу ІІ після слів "забезпечити прийняття рішення" доповнити словами (згідно умов діючого законодавства)
 
Відхилено НБУ не може діяти в інший спосіб, як у відповідності до законодавства, у тому числі цього законопроекту, у разі його прийняття  7. Національному банку України забезпечити прийняття рішення про:
 
774. відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банків, що зареєстровані на території проведення антитерористичної операції, не провадять своєї діяльності та припинили участь у системі електронних платежів Національного банку України;
 
   відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банків, що зареєстровані на території проведення антитерористичної операції, не провадять своєї діяльності та припинили участь у системі електронних платежів Національного банку України;
 
775. ліквідацію банків, що зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та банківську ліцензію яких відкликано Національним банком України.
 
   ліквідацію банків, що зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та банківську ліцензію яких відкликано Національним банком України.
 
776. 8. Установити, що Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та/або ліквідацію банку, надсилає рішення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 
   8. Установити, що Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та/або ліквідацію банку, надсилає рішення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 
777. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у день отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та/або ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". У разі неможливості здійснення процедури ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вживає заходів до накопичення ліквідаційної маси банку.
 
-382- Поляков М.А.
Пункт 8 розділу ІІ законопроекту доповнити абзацом третім такого змісту:
"У такому разі процедура ліквідації банку, у тому числі виплати відшкодування коштів вкладникам такого банку, здійснюються у порядку та у строки, які встановлюються окремими нормативно-правовими актами Фонду.";
 
Враховано   Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у день отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та/або ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". У разі неможливості здійснення процедури ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вживає заходів до накопичення ліквідаційної маси банку.
У такому разі процедура ліквідації банку, у тому числі виплати відшкодування коштів вкладникам такого банку, здійснюються у порядку та у строки, які встановлюються окремими нормативно-правовими актами Фонду
9. З 01 січня 2017 року всі банки України, що мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, зобов’язані сплачувати збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у розмірах та порядку, визначених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 
    -383- Демчак Р.Є.
підпункт 46 пункту 15 Розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
"З 01 січня 2017 року всі банки України, що мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, зобов’язані сплачувати збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у розмірах та порядку, визначених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"
 
Враховано БУ, Мінфін та Світовий банк наполягають на відхиленні пропозиції   
    -384- Фурсін І.Г.
Доповнити "Перехідні та прикінцеві положення" таким пунктом:
"З 01 січня 2017 року всі банки України, що мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, зобов’язані сплачувати збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у розмірах та порядку, визначених Законом України "про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 
Враховано БУ, Мінфін та Світовий банк наполягають на відхиленні пропозиції   
778. 9. Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зобов’язана не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом подати на погодження адміністративній раді Фонду:
 
   10. Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зобов’язана не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом подати на погодження адміністративній раді Фонду:
 
779. звіт про обґрунтування вибору найменш витратного для Фонду способу виведення з ринку неплатоспроможних банків, що віднесені до категорії неплатоспроможних протягом 2014 року, та стан виконання планів врегулювання;
 
   звіт про обґрунтування вибору найменш витратного для Фонду способу виведення з ринку неплатоспроможних банків, що віднесені до категорії неплатоспроможних протягом 2014 року, та стан виконання планів врегулювання;
 
780. звіт про стан реалізації у 2014 році активів (майна) банків, щодо яких прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.

   звіт про стан реалізації у 2014 році активів (майна) банків, щодо яких прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.