Кількість абзаців - 26 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112 із змінами та доповненнями) такі зміни та доповнення.
 
-1- Южаніна Н.П.
Текст та структуру законопроекту привести до вимог законопроектної техніки
 
Враховано   Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
4.

 
-2- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Герега О.В.
Галасюк В.В.
1. Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
1) пункт 1.1. статті 1 викласти у такій редакції:
"1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, компетенцію центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику в частині визначеній цим Кодексом, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу.
Державна податкова справа – сфера діяльності контролюючих органів та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, передбачена цим Кодексом та іншими актами законодавства України, спрямована на реалізацію державної податкової політики в частині адміністрування податків, зборів, платежів";
2) у підпункті 12.3.6 пункту 12.3 статті 12, абзаці шістнадцятому підпункту 14.1.139, підпункті 14.1.194 пункту 14.1 статті 14, підпункті 17.1.12 пункту 17.1 статті 17, підпункті 19 1.1.33 пункту 19 1.1 статті 19 1, абзаці третьому підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39, абзаці третьому підпункту 39.5.1.1. підпункту 39.5.1, підпунктах 39.5.2.2, 39.5.2.17, абзаці п’ятому підпункту 39.5.5.4, підпункті 39.5.5.10 підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39, абзаці другому пункту 43.5 статті 45, абзаці третьому пункту 44.2 статті 42, абзаці першому пункту 46.4, абзаці першому пункту 46.5, абзацах першому та третьому пункту 46.6 статті 46, пункті 52.6 статті 52, пункті 56.20 статті 56, абзаці другому підпункту 57.1 1.3 пункту 57.1 1, абзаці другому пункту 57.5 статті 57, абзаці четвертому пункту 58.1 статті 58, абзацах другому та третьому пункту 63.6, пунктах 63.9, 63.10 статті 63, абзаці другому пункту 64.1, абзаці четвертому пункту 64.5, абзаці першому пункту 64.7 статті 64, абзаці другому пункту 65.5 статті 65, пунктах 66.2, 66.4 статті 66, абзаці другому пункту 67.3 статті 67, пункті 69.5 статті 69, абзаці п’ятому пункту 70.5, пункті 70.7, абзацах третьому та четвертому пункту 70.9 статті 70, абзаці другому пункту 74.1 статті 74, абзаці сьомому підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, абзаці третьому пункту 77.2 статті 77, абзацах третьому та четвертому пункту 85.2 статті 85, абзаці другому пункту 87.6 статті 87, абзаці четвертому пункту 89.3 статті 89, пункті 91.2, абзаці першому пункту 91.4 статті 91, пункті 93.3 статті 93, абзаці третьому пункту 95.3 статті 95, пункті 97.6 статті 97, пункті 99.7 статті 99, пункті 100.13 статті 100, пункті 101.5 статті 101, пункті 102.8 статті 102, пункті 103.9 статті 103, абзаці шостому підпункту 133.1.1 пункту 133.1, пункті 133.3 статті 133, абзаці третьому підпункту 141.1.3 пункту 141.1, абзаці четвертому підпункту 141.4.3 пункту 141.4 статті 141, абзаці третьому підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169, абзаці першому підпункту 170.1.6 пункту 170.1, абзаці першому підпункту 170.9.2 пункту 170.9 статті 170, абзаці другому підпункту "а)" пункту 176.1 статті 176, абзаці другому пункту 177.10 статті 177, абзаці другому пункту 178.6 статті 178, абзаці третьому пункту 179.3, абзаці першому пункту 179.9, пункті 179.12 статті 179, абзаці другому пункту 183.11, абзаці третьому підпункту 183.13.2 пункту 183.13, пункті 183.14, абзаці першому пункту 183.15 статті 183, пункті 192.3 статті 192, абзаці першому підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196, пунктах 200.8, 200.9, 200.20 статті 200, пункті 201.2, абзаці другому пункту 201.7 статті 201, абзаці третьому пункту 220.5 статті 220, абзацах четвертому та шостому пункту 226.12 статті 226, пункті 228.8 статті 228, підпункті 229.1.14 пункту 229.1 статті 229, пункті 230.8 статті 230, після слів "за формою, встановленою" у підпункті 254.5.1 пункту 254.5 статті 254, підпункті 258.2.6 пункту 258.2 статті 258, абзаці третьому підпункту 266.7.2 пункту 266.7 статті 266, абзаці другому підпункту 296.1.1, підпункті 296.1.2 пункту 296.1 статті 296, абзаці п’ятому підпункту 298.1.4 пункту 298.1.4, пункті 298.7, абзаці четвертому підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298, абзаці другому пункту 299.9 статті 299, абзаці десятому пункту 335.2 статті 335, абзаці першому підпункту "а)" пункту 337.4 статті 337, пунктах 342.1, 342.7 статті 342, абзаці другому пункту 343.4 статті 343, пунктах абзацах другому та третьому пункту 9 підрозділу 3 розділу ХХ "Перехідні положення" слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику"у відповідному відмінку;
3) у підпункті 14.1.60 пункту 14.1 статті 14, підпункті 19 1.1.36 пункту 191.1 статті 19 1, пункті 49.4 1, абзаці третьому пункту 49.17 статті 49, абзаці другому пункту 55.2 статті 55, абзаці третьому пункту 56.3, пункті 56.10, підпункті 56.17.3 пункту 56.17 статті 56, абзаці другому пункту 63.3, абзаці першому пункту 63.13 статті 63, абзацах третьому, четвертому, п’ятому та сьомому пункту 64.7 статті 64, абзаці першому пункту 70.1, абзаці п’ятому пункту 70.5, пункті 70.8 статті 70, пунктах 100.9, 100.10 статті 100, абзаці другому пункту 103.6 статті 103, пункту 133.1, пункті 133.3 статті 133, пункті 166.5 статті 166, пунктах 183.12, 183.13 статті 183, абзаці сьомому пункті 201.10 статті 201, пунктах 220.8, 220.9 статті 220, пункті 227.2 статті 227, пунктах 299.2, 299.13 статті 299, абзаці восьмому пункту 252.8 статті 252, після слова "подаються" у підпункті 254.5.1 пункту 254.5 статті 254, абзаці третьому підпункту 258.2.2 пункту 258.2 статті 258, пункті 289.3 статті 289, пункті 299.2, абзаці першому пункту 299.13 статті 299, абзаці другому пункту 349.1 статті 349,пунктах 353.2, 353.3, абзаці першому та третьому пункту 353.5 статті 353, абзаці другому підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення", підрозділі 22 розділу ХХ "Перехідні положення" слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику" у відповідному відмінку;
 
Відхилено итання найменування центральних органів виконавчої влади необхідно розглядати в окремому законопроекті  1. У пункті 14.1 статті 14:
1) у підпункті 14.1.11:
підпункти «ґ» і «є» викласти в такій редакції:
«ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб – заборгованість, яка не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб)»
«є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості»
доповнити підпунктом «з» такого змісту:
«з) заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією»
2) у підпункті 14.1.138 цифри «2500» замінити цифрами «6000»
 
    -3- Острікова Т.Г.
Пункт 1 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«У підпункті 14.1.11. пункту 14.1 статті 14:
підпункт «ґ» підпункту 14.1.1 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
««ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб – заборгованість, яка не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб)»
 
Враховано    
    -4- Долженков О.В.
Пункт 1 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацами наступного змісту:
1) підпункт «є» підпункту 14.1.1. пункту 14.1. статті 14 викласти у такій редакції:
«є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, що не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості;»;
 
Враховано    
    -5- Острікова Т.Г.
Пункт 1 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«У підпункті 14.1.11. пункту 14.1 статті 14:
доповнити підпунктом «з» такого змісту:
«з) заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією»
 
Враховано    
    -6- Долженков О.В.
Пункт 1 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацами наступного змісту
2) у підпункті 14.1.138 пункту 14.1. статті 14 цифри «2500» замінити цифрами «6000»;
 
Враховано    
5. 1) підпункт 14.1.173 пункту 14.1 статті 14 викласти у новій редакції:
 
   3) підпункт 14.1.173 викласти в такій редакції:
 
6. «14.1.173. узагальнююча письмова податкова консультація - оприлюднення позиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих платникам податків контролюючим органом; «;
 
-7- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Герега О.В.
Галасюк В.В.
підпункт 14.1.173 пункту 14.1 статті 14 викласти в наступній редакції:
"14.1.173. узагальнююча письмова податкова консультація – оприлюднення позиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків";
 
Враховано   «14.1.173. узагальнююча письмова податкова консультація – оприлюднення позиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків».
2. Абзац другий пункту 46.4 статті 46 доповнити реченням другим такого змісту: «Платник податків, для якого цим Кодексом встановлено обов’язок подання звітності в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі».
3. У підпункті 48.5.2 пункту 48.5 статті 48 слово «законним» виключити.
4. У пункті 49.5 статті 49 слово «десять» замінити словом «п’ять».
 
    -8- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Герега О.В.
Галасюк В.В.
5) у пункті 35.4 статті 35:
у абзаці першому слова "податкову політику" замінити словами "податкову і митну політику";
у абзаці четвертому слова "забезпечує формування державної податкової політики" замінити словами "забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";
6) у статті 41:
назву статті викласти в такій редакції «Контролюючі органи, органи стягнення та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;
у пункті 41.1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"41.1. Контролюючими органами є - відповідно до чинного законодавства України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (далі - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику), його територіальні органи";
після абзацу другого додати новий абзац такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику – відповідно до чинного законодавства України головний орган у системі центральних органів виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, забезпечує формування єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску";
7) у абзаці третьому пункту 46.2 статті 46 слова "реалізує державну фінансову політику" замінити словами "забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".
 
Відхилено итання найменування центральних органів виконавчої влади необхідно розглядати в окремому законопроекті   
    -9- Долженков О.В.
3) у статті 19:
а) пункт 19.3. після слів «користується правами» доповнити словами «а в окремих випадках виконує обов’язки,»;
б) доповнити пунктом 19.4. такого змісту:
«19.4. Представник платника податків за його згодою може виконувати обов’язки платника податків щодо сплати податків та зборів в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.»;
4) в абзаці першому пункту 42.4. статті 42 слова «може здійснюватися» замінити словом «здійснюється»;
5) в абзаці другому пункту 44.7. статті 44 після слів «протягом п’яти робочих днів з дня» доповнити словами «, наступного за днем»;
 
Відхилено окладання на представника платника податків обовєязків платника податків не потребує узгодження і іншими нормами законодавства. Нормами ПКУ не передбачена процедура вручення акту перевірки та , податкових повідомлень-рішень засобами електронного зв'язку в електронній формі. Не узгоджуються з вимогами інших норм ПКУ, наприклад - п. 86.7 ст. 87 ПКУ в частині строків подання платниками податків заперечення до контролюючого органу протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки).   
    -10- Долженков О.В.
6) Абзац другий пункту 46.4. статті 46 доповнити таким реченням: «Платник податків, для якого цим Кодексом встановлено обов’язок подання звітності в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі».
 
Враховано    
    -11- Долженков О.В.
7) у підпункті 48.5.2. пункту 48.5. статті 48 слово «законним» – виключити;
 
Враховано    
    -12- Долженков О.В.
8) у статті 49:
а) абзац другий підпункту 49.4. після слів «у порядку, визначеному законодавством» доповнити словами «, за виключенням випадків, передбачених пунктом 46.4 статті 46 цього Кодексу.»;
 
Відхилено ризведе до звуження можливостей застосування електронних сервісів   
    -13- Долженков О.В.
б) у пункті 49.5. слово «десять» замінити словом «п’ять».
 
Враховано    
7. 2) у статті 52:
 
-14- Южаніна Н.П.
Журжій А.В.
Герега О.В.
Галасюк В.В.
Острікова Т.Г.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
у статті 52:
у пункті 52.1 після слів "контролюючі органи надають" додати слово "їм";
пункт 52.3 доповнити реченням другим такого змісту: «Консультація, надана в письмовій або електронній формі, обов’язково повинна містити опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, вказаних у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства»
 
Враховано   5. У статті 52:
1) пункт 52.1 після слів «контролюючі органи надають» доповнити словом "їм";
2) пункт 52.3 доповнити реченням другим такого змісту: «Консультація, надана в письмовій або електронній формі, обов’язково повинна містити опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, вказаних у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства»
 
    -15- Долженков О.В.
У пункті 2 розділу 2 законопроекту:
а) Пункт 52.2 статті 52 Податкового кодексу України викласти в наступній редакції:
«Податкова консультація може використовуватися як платником податків, якому надано таку консультацію, так і іншими платниками податків.»;
б) Пункт 52.3 статті 52 Податкового кодексу України доповнити фразою наступного змісту:
«та обов’язково повинна містити короткий опис фактичних обставин, вказаних у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства.»;
 
Враховано частково у змінах до п. 52.3 ст. 52 ПКУ   
8. у пункті 52.4 після слова «Консультації» додати знаки і слова «, крім узагальнюючих, «;
 
-16- Южаніна Н.П.
Журжій А.В.
Герега О.В.
Галасюк В.В.
Острікова Т.Г.
пункт 52.4 викласти в такій редакції:
«52.4. Консультації, крім узагальнюючих, надаються:
в усній формі - контролюючими органами;
у письмовій або електронній формі - контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та підлягають обов’язковому розміщенню на сайті контролюючого органу, який надав консультацію, протягом 10 календарних днів після дня їх надання без зазначення найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків та його податкової адреси»;
 
Враховано   3) пункт 52.4 викласти в такій редакції:
«52.4. Консультації, крім узагальнюючих, надаються:
в усній формі - контролюючими органами;
у письмовій або електронній формі - контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та підлягають обов’язковому розміщенню на сайті контролюючого органу, який надав консультацію, протягом 10 календарних днів після дня їх надання без зазначення найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків та його податкової адреси»;
 
    -17- Долженков О.В.
в) пункт 52.4 статті 52 Податкового кодексу України викласти в наступній редакції:
«52.4. Консультації, крім узагальнюючих, надаються контролюючими органами та підлягають обов’язковому розміщенню на сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику протягом десяти днів з моменту їх надання без зазначення найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків, його податкової адреси.»;
 
Враховано по суті у змінах до п. 52.4 ст.52 ПКУ   
9. у пункті 52.6 слова «та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «державної фінансової політики»;
 
-18- Южаніна Н.П.
Журжій А.В.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
Острікова Т.Г.
пункт 52.6 викласти в такій редакції:
"52.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню, у тому числі на офіційному веб-сайті цього органу протягом 5 календарних днів з моменту їх надання".
 
Враховано   4) пункт 52.6 викласти в такій редакції:
«52.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню, у тому числі на офіційному веб-сайті цього органу, протягом 5 календарних днів».
6. Пункт 53.3 статті 53 викласти в такій редакції:
«53.3. Платник податків може оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультації або надану йому індивідуальну податкову консультацію як правовий акт індивідуальної дії, викладені в письмовій або електронній формі, які, на думку такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору.
Скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.
Протягом 30 календарних днів із дня набрання законної сили рішенням суду про скасування наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або контролюючий орган з урахуванням висновків суду зобов’язані опублікувати узагальнюючу податкову консультацію або надати платнику податків індивідуальну податкову консультацію».
7. Підпункт 54.3.4 пункту 54.3 статті 54 виключити.
8. У статті 58:
1) у пункті 58.1:
абзац перший замінити чотирма абзацами такого змісту:
«58.1. Контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов'язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян), або якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт:
невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації;
завищення розміру задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованої платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу;
заниження або завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковій декларації або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки».
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами п?ятим - сьомим;
в абзаці п’ятому слова «вартість; посилання на норму цього Кодексу» замінити словами «вартість, або заниження або завищення суми податкових зобов'язань заявленої у податковій декларації або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість; посилання на норму цього Кодексу»;
абзац шостий після слів «грошового зобов'язання» доповнити словами « (за наявності)»;
 
    -19- Южаніна Н.П.
Журжій А.В.
Герега О.В.
Галасюк В.В.
Острікова Т.Г.
2) Пункт 53.3 статті 53 викласти в такій редакції:
«53.3. Платник податків може оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультації або надану йому індивідуальну податкову консультацію як правовий акт індивідуальної дії, викладені в письмовій або електронній формі, які, на думку такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору.
Скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.
Протягом 30 календарних днів із дня набрання законної сили рішенням суду про скасування наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або контролюючий орган з урахуванням висновків суду зобов’язані опублікувати узагальнюючу податкову консультацію або надати платнику податків індивідуальну податкову консультацію».
 
Враховано    
    -20- Долженков О.В.
г) Пункт 53.1 статті 53 Податкового кодексу України після словосполучення «наданої йому» доповнити словосполученням «або іншому платнику податків»
ґ) викласти пункт 53.3 статті 53 Податкового кодексу України в наступній редакції:
«53.3. Платник податків може оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальну податкову консультацію, яка надана за його зверненням (як правовий акт індивідуальної дії), викладені в письмовій або електронній формі, які, на думку такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору.
Скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або податкової консультації є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.
Протягом 30 календарних днів, з дня набрання законної сили рішенням суду про скасування наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або податкової консультації, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику або контролюючий орган відповідно, з урахуванням висновків суду зобов’язані опублікувати узагальнюючу податкову консультацію або надати платнику податків індивідуальну податкову консультацію.»;
 
Враховано частково у змінах до п. 53.3 ст.53 ПКУ   
    -21- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
Підпункт 54.3.4 пункту 54.3 статті 54 виключити;
 
Враховано    
    -22- Долженков О.В.
2) у статті 56:
а) пункт 56.17. після підпункту 56.17.5 доповнити новим підпунктом 56.17.6. такого змісту:
«56.17.6. днем подання платником податків заяви про відкликання поданої скарги до прийняття рішення контролюючим органом за результатами розгляду скарги;»;
 
Відхилено оже бути наявною корупційна складова при збільшенні грошового зобов’язання за результатами розгляду скарги платника податків.   
    -23- Долженков О.В.
б) пункт 56.19. статті 56 – виключити.
 
Відхилено ризведе до зайвого затягування процедури адміністративного оскарження.   
    -24- Левченко Ю.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом 2? такого змісту:
«2?. Пункт 56.22. статті 56 викласти у такій редакції:
«56.22. Досудове розслідування кримінальних правопорушень щодо ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів може розпочинатись виключно після узгодження грошового зобов`язання платника податків та інших обов`язкових платежів.
Кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів закривається у разі, якщо було скасоване відповідне податкове повідомлення-рішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі».
 
Відхилено е є нормою ПКУ, потребує внесення до Кримінального процесуального кодексу України   
    -25- Долженков О.В.
Пункт 3 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацами наступного змісту:
1) абзац 1 пункту 58.1. статті 58 після фрази «відповідно до розділу V цього Кодексу» доповнити словами «зменшує від’ємний фінансовий результат від операцій з цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами»;
 
Відхилено е відповідає нормам п.п. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 ПКУ щодо визначення фінансового результату з відчуження цінних паперів.   
    -26- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У пункті 58.1 статті 58:
абзац перший замінити чотирма абзацами такого змісту:
«58.1. Контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов'язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян), або якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт:
невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації;
завищення розміру задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованого платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу;
заниження або завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковій декларації або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки».
У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами п?ятим-сьомим;
в абзаці п’ятому слова «вартість; посилання на норму цього Кодексу» замінити словами «вартість, або заниження або завищення суми податкових зобов'язань заявленої у податковій декларації або суми податкового кредиту, заявленій у податковій декларації з податку на додану вартість; посилання на норму цього Кодексу»;
в абзаці шостому після слів «грошового зобов'язання» доповнити слова « (за наявності)».
 
Враховано    
10. 3) пункт 58.4 статті 58 виключити;
 
-27- Антонищак А.Ф.
Пункт 3 «пункт 58.4 статті 58 виключити» виключити;
 
Відхилено е відповідає меті внесення законопроекту  2) пункт 58.4 виключити.
9. Пункт 64.5 статті 64 доповнити абзацами шостим - десятим такого змісту:
«У разі отримання іноземною компанією або організацією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, такий нерезидент береться на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням відповідного об'єкта після подання таких документів:
заяви за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;
копії витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
нотаріально засвідченої копії правовстановлювальних документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім'я нерезидента уповноваженими органами України;
дані про представника платника податку».
10. Статтю 79 доповнити пунктом 79.5 такого змісту:
«79.5. За наявності письмового звернення платника податків замість документальної невиїзної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка».
 
    -28- Долженков О.В.
2) пункт 64.5. статті 64 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«У разі отримання іноземною компанією або організацією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, такий нерезидент за місцезнаходженням відповідного об'єкта береться на облік в органах державної податкової служби після подання наступних документів:
заяви за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби; копії витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
нотаріально засвідченої копії правовстановлювальних документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім'я нерезидента уповноваженими органами України.»;
 
Враховано    
    -29- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
2) у підпункті 72.1.5 пункту 72.1 статті 72 слово "результатами" замінити словом "наслідками";
3) в абзаці першому пункту 74.1 статті 74 слова "контролюючих органів" замінити словами "контролюючих органів, за виключенням випадків передбачених абзацом п’ятим пункту 86.7 статті 86 цього Кодексу".
 
Відхилено отребує опрацювання в окремому комплексному законопроекту щодо податкової інформації та податкових перевірок.   
    -30- Долженков О.В.
3) у статті 73:
а) у абзаці десятому пункту 73.3. слова «поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою» замінити словами «у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу»;
б) абзац одинадцятий пункту 73.3. викласти у такій редакції:
«Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (за виключенням проведення зустрічної звірки) протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом).»;
в) пункт 73.3. після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами, які викласти у такій редакції:
«У разі проведення зустрічної звірки платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту. Документальне підтвердження цієї інформації може бути надано лише за згодою платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин.
У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому - п’ятому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.».
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий-тринадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим-п’ятнадцятим.
г) абзац перший пункту 73.5. після слів «щодо платника податків» доповнити словами «відносно якого проводиться документальна (планова або позапланова) перевірка»;
ґ) абзац другий пункту 73.5. викласти у такій редакції:
«Зустрічною звіркою вважається співставлення даних отриманих від суб’єкта господарювання, що здійснюється контролюючими органами з метою отримання податкової інформації.»;
д) пункт 73.5. після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:
«Під час проведення зустрічної звірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність звірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у письмовому запиті контролюючого органу на проведення зустрічної звірки.»;
У зв’язку з цим абзаци третій-четвертий вважати відповідно абзацами четвертим-п’ятим.
е) пункт 73.5. після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Здійснення зустрічних звірок контролюючими органами з одного й того самого питання заборонено.»;
) статтю 76 доповнити пунктом 76.3. такого змісту:
«76.3. Камеральна перевірка може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання.»;
5) у статті 78:
а) у підпункті 78.1.1. пункту 78.1. цифру «10» замінити цифрою «15»;
б) підпункт 78.1.3. пункту 78.1. доповнити абзацом другим такого змісту:
«Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали обставиною для її проведення.»;
в) у підпункті 78.1.4. пункту 78.1. цифру «10» замінити цифрою «15»;
г) підпункт 78.1.5. пункту 78.1. доповнити абзацом другим такого змісту:
«Наказ про проведення документальної позапланової перевірки з підстав зазначених у цьому підпункті приймається:
- у разі розгляду заперечення до акта перевірки - контролюючим органом, який призначив перевірку;
- під час проведення процедури адміністративного оскарження - контролюючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків;»;
ґ) у абзаці другому підпункту 78.1.12. пункту 78.1. слово «Рішення» замінити словом «Наказ»;
д) підпункт 78.1.18. пункту 78.1. – виключити;
 
Відхилено отребує опрацювання в окремому комплексному законопроекту щодо податкової інформації та податкових перевірок.   
    -31- Острікова Т.Г.
Статтю 79 доповнити пунктом 79.5 такого змісту:
«79.5. За наявності письмового звернення платника податків замість документальної невиїзної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка».
 
Враховано    
    -32- Долженков О.В.
«79.5. За наявності письмового звернення платника податків замість документальної невиїзної перевірки може проводитись документальна виїзна перевірка».
 
Враховано    
    -33- Долженков О.В.
6) підпункт 80.2.6. пункту 80.2. статті 80 – виключити.
 
Відхилено отребує опрацювання в окремому комплексному законопроекту щодо податкової інформації та податкових перевірок.   
    -34- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
у пункті 81.1 статті 81:
в абзаці другому слова "мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада" замінити словом "посада";
 
Відхилено отребує опрацювання в окремому комплексному законопроекту щодо податкової інформації та податкових перевірок.   
11. 4) в абзаці три пункту 81.1 статті 81 слова «копії наказу про проведення перевірки» викласти в наступній редакції:
 
   11. Абзац третій пункту 81.1 статті 81 викласти в такій редакції:
 
12. «копії наказу про проведення перевірки в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), обставини для проведення перевірки та інформація, яка це підтверджує, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадових (службових) осіб, які проводитимуть перевірку, інформація про здійснення попередньої перевірки (вид перевірки і строк її проведення). Наказ на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу»;
 
-35- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
у пункті 81.1 статті 81:
абзац третій викласти у такій редакції:
"копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці – адреса об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), обставини для проведення перевірки із зазначенням інформації, яка їх підтверджує, дата початку та тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу";
 
Враховано частково   «копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці – адреса об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені цим Кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним, за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника та скріплення печаткою контролюючого органу».
 
    -36- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
у пункті 81.1 статті 81:
в абзаці п’ятому слова "цим пунктом, є" замінити словами "цим пунктом, відсутність законних обставин для здійснення перевірки, є";
 
Відхилено отребує опрацювання в окремому комплексному законопроекту щодо податкової інформації та податкових перевірок.   
    -37- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
у пункті 81.1 статті 81:
підпункт 83.1.2 пункту 83.1 статті 83 викласти у такій редакції:
"83.1.2. податкова інформація (за виключенням випадків передбачених абзацом п’ятим пункту 86.7 статті 86 цього Кодексу)";
 
Відхилено отребує опрацювання в окремому комплексному законопроекту щодо податкової інформації та податкових перевірок.   
    -38- Гончаренко О.О.
перше речення абз. 3 пп. 81.1. ст. 81 викласти в такій редакції: "копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, інформація про проведення попередньої перевірки (вид і строк проведення), а також відомості, що зазначені у направленні на проведення перевірки"
 
Враховано по суті у змінах до абзацу третього пункту 81.1 статті 81 ПКУ   
    -39- Долженков О.В.
4. Пункт 4 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацами наступного змісту:
1) у статті 85:
а) у абзаці другому пункту 85.2. після слів «підзвітних осіб копії» слова «документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів,» – виключити;
б) у абзаці другому пункту 85.2. слова «робочого дня, наступного» замінити словами «двох робочих днів, наступних»;
в) пункт 85.4. після слова «посадові» доповнити словом « (службові)»;
г) пункт 85.8. – виключити.
 
Відхилено отребує опрацювання в окремому комплексному законопроекту щодо податкової інформації та податкових перевірок.   
13. 5) у статті 86:
 
-40- Долженков О.В.
5. Пункт 5 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацами наступного змісту:
1) у статті 86:
а) абзац четвертий пункту 86.1. після слів «з висновками акта» доповнити словом « (довідки)»;
б) абзац четвертий пункту 86.1. після слів «підписати такий акт» доповнити словом « (довідку)»;
в) абзац четвертий пункту 86.1. після слів «з підписаним примірником акта» доповнити словом « (довідки)»;
 
Враховано   12. У статті 86:
1) абзац четвертий пункту 86.1 після слів «з висновками акта» доповнити словом « (довідки)», після слів «підписати такий акт» - словом « (довідку)», а після слів «з підписаним примірником акта» - словом « (довідки)»;
 
14. пункт 86.8 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) пункт 86.7 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
15. «Контролюючим та іншим органам забороняється використовувати акт перевірки в якості підстави для висновків відносно взаємовідносин з його контрагентами, в тому числі опрацьовувати в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів, у разі якщо податкове повідомлення-рішення не вручено платнику податків за результатами складання акта перевірки.»;
 
-41- Острікова Т.Г.
Абзаци другий-третій пункту 5 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«пункт 86.7 статті 86 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Контролюючим та іншим державним органам забороняється використовувати акт перевірки як підставу для висновків стосовно взаємовідносин платника податків з його контрагентами, якщо за результатами складання акта перевірки податкове повідомлення-рішення не надіслано (не вручено) платнику податків або воно вважається відкликаним відповідно до статті 60 цього Кодексу";
 
Враховано   «Контролюючим та іншим державним органам забороняється використовувати акт перевірки як підставу для висновків стосовно взаємовідносин платника податків з його контрагентами, якщо за результатами складення акта перевірки податкове повідомлення-рішення не надіслано (не вручено) платнику податків або воно вважається відкликаним відповідно до статті 60 цього Кодексу»;
 
    -42- Журжій А.В.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
Абзаци другий-третій пункту 5 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
1) пункт 86.7 статті 86 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Контролюючим та іншим державним органам забороняється використовувати акт перевірки як підставу для висновків стосовно взаємовідносин платника податків з його контрагентами, в тому числі опрацьовувати в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів, у разі якщо за результатами складання акта перевірки податкове повідомлення-рішення не вручено платнику податків, або воно вважається відкликаним відповідно до статті 60 цього Кодексу";
 
Враховано частково у змінах до пункту 86.7 статті 86   
    -43- Антонищак А.Ф.
У пункті 5 абзац 1 викласти в такій редакції:
«пункт 86.8 доповнити новим абзацом такого змісту: «Контролюючим та іншим органам забороняється використовувати акт перевірки платника податків (суб'єкта господарювання) та його висновки в якості підстави для будь-яких висновків стосовно господарських взаємовідносин платника податків з його контрагентами, в тому числі, за результатами такого акту перевірки забороняється вносити будь-які відомості до інформаційних та (чи) облікових баз контролюючих органів, у разі, якщо за наслідками перевірки та складання такого акту перевірки податкове повідомлення-рішення не виносилось та (або) не вручено платнику податків в порядку, встановленому цим Кодексом»;
 
Враховано частково у змінах до пункту 86.7 статті 86   
    -44- Гончаренко О.О.
в абз. 2 п. 86.8. ст. 86 слова "в якості підстави для висновків відносно взаємовідносин з його контрагентами" змінити на "як підставу для встановлення окремих обставин взаємовідносин платника податків з контрагентами".
 
Враховано частково у змінах до пункту 86.7 статті 86   
16. пункт 86.9 виключити;
 
-45- Антонищак А.Ф.
У пункті 5 абзац 2 «пункт 86.9 виключити» виключити.
 
Відхилено е відповідає меті внесення законопроекту  3) пункт 86.9 виключити.
 
    -46- Долженков О.В.
2) у статті 87:
а) абзац третій пункту 87.1. викласти у такій редакції:
«Сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також:
а) за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника),
б) за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.
в) шляхом зарахування належної платнику податку суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість (на підставі відповідної заяви платника).»;
б) пункт 87.1. після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«Зазначена в абзацах п’ятому та шостому цього пункту заява подається до контролюючого органу за місцем обліку платника податків. При цьому момент отримання контролюючим органом такої заяви прирівнюється до сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу.».
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом восьмим.
 
Відхилено е узгоджується із п.87.9 ст. 87, ст 200 та ст..45 БКУ щодо питань сплати грошових зобов’язань або погашення та податкового боргу, джерел сплати податкового боргу та зарахування податків до бюджетів.   
17. 6) в підпункті 94.2.3 пункту 94.2 статті 94 слова «контролюючого органу.» викласти в наступній редакції:
 
   13. Підпункт 94.2.3 пункту 94.2 статті 94 викласти в такій редакції:
 
18. «контролюючого органу до документальної перевірки.»;
 
-47- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
Пункт 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"94.2.3. платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних обставин для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу"
 
Враховано   «94.2.3. платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу».
14. У статті 129:
1) підпункт "а" підпункту 129.1.1 пункту 129.1 викласти в такій редакції:
«а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків - після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом»;
2) доповнити пунктом 129.9 такого змісту:
«129.9 У разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податку помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу пеня, передбачена цією статтею, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом».
 
    -48- Долженков О.В.
6. Пункт 6 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацами наступного змісту:
1) у статті 129:
абзац четвертий підпункту 129.1.1. пункту 129.1. після слів «згідно із цим Кодексом» доповнити словами «, в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження;»;
б) у підпункті 129.1.2. пункту 129.1. після слів «нарахованого контролюючим органом» фразу «або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження ()» – виключити.
 
Відхилено е узгоджується із нормами ПКУ щодо узгодження податкових зобов’язань. Скасовує відповідальність платників податків за заниження податкових зобов'язань та дискримінаційною по відношенню до сумлінних платників   
    -49- Долженков О.В.
У статті 129:
1) підпункт "а" підпункту 129.1.1 пункту 129.1 викласти в такій редакції:
«а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків - після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом»;
2) доповнити новим пунктом 129.9 такого змісту:
«129.9 В разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податку помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу пеня, передбачена цією статтею, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом».
 
Враховано    
    -50- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
2) у підпунктах 165.1.2, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165, абзаці другому підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170, абзаці першому підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику" у відповідному відмінку;
 
Відхилено итання найменування центральних органів виконавчої влади необхідно розглядати в окремому законопроекті   
    -51- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
3) у підпункті "є" пункту 176.1 статті 176:
у абзаці першому слова "сто двадцять розмірів" замінити словами "двісті чотири розміри";
у абзаці п’ятому слова "120 розмірів" замінити словами "204 розміри";
4) у абзаці сьомому пункту 179.2 статті 179 слова "ста двадцяти розмірів" замінити словами "двісті чотири розміри";
 
Відхилено отребує опрацювання в окремому комплексному законопроекту щодо податку на доходи громадян.   
    -52- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
5) у пункті 220.2 статті 220 слова "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику";
6) у абзаці третьому пункту 349.1 статті 349 слова "державних податкових служб" замінити словами "контролюючих органів";
7) у пункті 354.6 статті 354 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та керівниками державних податкових служб" замінити словами "реалізує державну податкову і митну політику, та керівниками контролюючих органів".
 
Відхилено итання найменування центральних органів виконавчої влади необхідно розглядати в окремому законопроект.   
19. 7) підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктом 34 такого змісту:
 
   15. Підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктами 34 і 35 такого змісту:
 
20. «34. Тимчасово, до 31 грудня 2016 року, у разі якщо платник податків протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення прийнятого на підставі підпункту 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, сплатить суму податкового зобов'язання, такий платник податків звільняється від сплати штрафних (фінансових) санкцій, зазначених у податковому повідомленні-рішенні.».
 
-53- Журжій А.В.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
Пункт 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
7) після пункту 33 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" доповнити новими пунктами такого змісту:
"34. Тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, у разі якщо платник податків, протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення прийнятого на підставі підпунктів 54.3.1 - 54.3.2, 54.3.5 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, сплатить суму податкового зобов'язання, такий платник податків звільняється від сплати штрафних (фінансових) санкцій зазначених у податковому повідомленні-рішенні та пені (у разі її нарахування).
У разі, якщо платник податків протягом 10 календарних днів з часу набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків", сплатить суму податкового зобов'язання, визначеного податковим повідомленням-рішенням, яке прийнято до моменту набрання чинності вказаного Закону на підставі підпунктів 54.3.1 - 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, такий платник податків звільняється від сплати штрафних (фінансових) санкцій зазначених у податковому повідомленні-рішенні та пені (у разі її нарахування).
 
Враховано частково   «34. Тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків, обсяг доходів та/або операцій яких за попередній (звітний) рік складав менше 20 млн гривень, штрафні (фінансові) санкції, нараховані на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення в терміни, визначені цим Кодексом, скасовуються протягом 10 днів з дня сплати такого податкового зобов’язання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Зазначена норма не застосовується у разі повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з одного й того самого податку або збору. При цьому у разі скасування штрафної санкції відповідне сплачене податкове зобов’язання не підлягає подальшому оскарженню.
35. У разі якщо судом за результатами розгляду кримінального провадження про кримінальне правопорушення, яке було розпочато до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків" і предметом якого є податки, збори, винесено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, в якому встановлена несплата податкових зобов'язань або винесена ухвала про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами з цього питання, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймається контролюючим органом протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання цим контролюючим органом відповідного судового рішення (обвинувальний вирок, ухвала про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами), що набрало законної сили».
 
    -54- Кобцев М.В.
Пункт сьомий розділу Івиключити.
 
Відхилено е відповідає меті внесення законопроекту   
    -55- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
Доповнити новими пунктами такого змісту пунктом 7 розділу І законопроекту:
35. У разі коли судом за результатами розгляду кримінального провадження про кримінальне правопорушення, яке було розпочато до дня набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків" і предметом якого є податки, збори, винесено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, в якому встановлена несплата податкових зобов'язань або винесена ухвала про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами з цього питання, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймається контролюючим органом протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання цим контролюючим органом відповідного судового рішення (обвинувальний вирок, ухвала про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами), що набрало законної сили".
 
Враховано    
21. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
22. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
 
-56- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Галасюк В.В.
Герега О.В.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, крім:
абзаців п’ять - вісім пункту 6 розділу І цього Закону (щодо змін до підпункту "є" пункту 176.1 статті 176 та пункту 179.2 статті 179 Податкового кодексу України), які набирають чинності одночасно із з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справедливого оподаткування доходів фізичних осіб в інтервалі від 10 до 17 розмірів мінімальної заробітної плати;
пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування".
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
23. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим пунктом:
 
24. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
25. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-57- Левченко Ю.В.
Пункт 2 Розділу ІІ Законопроекту доповнити новим абзацом 4 такого змісту:
«подати до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України для узгодження його положень із цим Законом».
 
Відхилено зв’язку із невизначеністю доручення  забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.