Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
"Про передачу об’єктів права державної
та комунальної власності"
 
   Про внесення змін до Закону України
"Про передачу об’єктів права державної
та комунальної власності"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2000 р., № 5, ст. 35; 2001 р., № 9, ст. 39; 2005 р., № 25, ст. 333; 2013 р., № 8, ст. 76, ; № 36, ст. 472, № 41 ст. 550; 2014 р., № 36, ст. 1192) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2000 р., № 5, ст. 35; 2001 р., № 9, ст. 39; 2013 р., № 8, ст. 76, № 41, ст. 550, № 42, ст. 586; 2014 р., № 4, ст. 61, № 36, ст. 1192) такі зміни:
 
5. 1) у статті 4:
у частині першій:
в абзаці другому слова "другому, третьому, п’ятому" замінити словами "другому – п’ятому"
 
-1- Ленський О.О.
у частині першій:
в абзац другий викласти у такій редакції: "Кабінету Міністрів України – щодо об’єктів, визначених у абзацах другому - п’ятому частини першої статті 2 цього Закону (крім випадків, коли вартість такого майна становить менше 50 тисяч гривень та нерухомого майна, призначеного виключно для розміщення дошкільних навчальних закладів);"
 
Відхилено   1) у статті 4:
у частині першій:
в абзаці другому слова "другому, третьому, п’ятому" замінити словами "другому – п’ятому";
 
    -2- Ільюк А.О.
Куліч В.П.
1) у статті 4:
у частині першій:
в абзац другий викласти у такій редакції: "Кабінету Міністрів України – щодо об’єктів балансова вартість яких перевищує 100 тис. грн., які визначені у абзацах другому - п’ятому частини першої статті 2 цього Закону (крім нерухомого майна призначеного виключно для розміщення дошкільних навчальних закладів)";
 
Відхилено    
6. в абзаці третьому слова "у абзацах четвертому та" замінити словами "в абзаці"
 
-3- Ільюк А.О.
Куліч В.П.
абзац третій викласти у такій редакції: "органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядних організацій – щодо об’єктів: визначених у абзацах другому – п’ятому частини першої статті 2 цього Закону балансова вартість яких не перевищує 100 тис. грн.;
об’єктів визначених у абзаці шостому частини першої статті 2 цього Закону та нерухомого майна, призначеного виключно для розміщення дошкільних навчальних закладів)".
 
Враховано частково по суті.  в абзаці третьому слова "у абзацах четвертому та" замінити словами "в абзаці";
 
7. абзац сьомий частини третьої після слова "споруджених" доповнити словами "та/або придбаних"
 
   абзац сьомий частини третьої після слова "споруджених" доповнити словами "та/або придбаних";
 
8. у частині четвертій:
абзац п’ятий після слів "нерухомого майна" доповнити словами "та/або іншого окремого індивідуально визначеного майна"
 
   у частині четвертій:
абзац п’ятий після слів "нерухомого майна" доповнити словами "та/або іншого окремого індивідуально визначеного майна";
 
9. доповнити частину після абзацу шістнадцятого новими абзацами такого змісту:
"До пропозицій щодо передачі іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств додаються:
характеристика майна і виписка про його вартість за даними бухгалтерського обліку
 
   після абзацу шістнадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"До пропозицій щодо передачі іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств додаються:
характеристика майна і виписка про його вартість за даними бухгалтерського обліку;
 
10. техніко-економічне обґрунтування забезпечення ефективного використання такого майна за цільовим призначенням з визначенням обсягів та джерел фінансування видатків на його утримання.".
У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом двадцятим
 
   техніко-економічне обґрунтування забезпечення ефективного використання такого майна за цільовим призначенням з визначенням обсягів та джерел фінансування видатків на його утримання".
У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом двадцятим;
 
11. у частині п’ятій:
в абзаці першому слова і цифру "об’єктів, визначених у абзаці четвертому частини першої статті 2 цього Закону, та" виключити
 
   у частині п’ятій:
в абзаці першому слова і цифру "об’єктів, визначених у абзаці четвертому частини першої статті 2 цього Закону, та" виключити;
 
12. абзац другий виключити
 
   абзац другий виключити;
 
13. 2) частину першу статті 7 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"окреме індивідуально визначене майно підприємств (крім нерухомого майна) для використання органами місцевого самоврядування та закладами, зазначеними в абзаці п’ятому цієї частини".
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Голова
Верховної Ради України

   2) частину першу статті 7 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"окреме індивідуально визначене майно підприємств (крім нерухомого майна) для використання органами місцевого самоврядування та закладами, зазначеними в абзаці п’ятому цієї частини".
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Голова
Верховної Ради України