Кількість абзаців - 183 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції
 
   Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883, ст. 885, № 26, ст. 901, № 33, ст. 1162, № 44, ст. 2040, № 87, ст. 2474, № 49, ст. 2056; 2015 р., № 16, ст. 109; із змінами, внесеними законами України від 19 березня 2015 року № 269-VІІІ, від 9 квітня 2015 року № 311-VІІІ, 319-VІІІ та 327-VІІІ):
 
   1. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883, ст. 885, № 26, ст. 901, № 33, ст. 1162, № 44, ст. 2040, № 87, ст. 2474, № 49, ст. 2056; 2015 р., № 16, ст. 109; із змінами, внесеними законами України від 19 березня 2015 року № 269-VІІІ, від 9 квітня 2015 року № 311-VІІІ, 319-VІІІ та 327-VІІІ):
 
6. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
7. пункт 2 після слів "орган державної влади" доповнити словами ", орган місцевого самоврядування";
 
   пункт 2 після слів "орган державної влади" доповнити словами "орган місцевого самоврядування";
 
8. у пункті 7 слова ", включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит" замінити словами "у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит";
 
   у пункті 7 слова "включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит" замінити словами "у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит";
 
9. у пункті 8 слова ", у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит" замінити словами "у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит";
 
   у пункті 8 слова "у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит" замінити словами "у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит";
 
10. у пункті 9:
 
   у пункті 9:
 
11. в абзаці першому слова "органи державної влади та органи місцевого самоврядування" замінити словами "органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування та захисту, створені за участю держави";
 
-1- Івченко В.Є.
У змінах до частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель":
У пункті 9 останній абзац доповнити через кому словами: "а також державні підприємства, казенні підприємства, комунальні унітарні підприємства, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські підприємства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить цим підприємствам, об’єднання таких підприємств"
 
Відхилено (Впливатиме на зниження конкурентоспроможності державних, казенних та комунальних підприємств у порівнянні з приватними. Такий підхід також суперечить Директивам ЄС, до яких наразі адаптовано законодавство у сфері державних закупівель)  в абзаці першому слова "органи державної влади та органи місцевого самоврядування" замінити словами "органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування та захисту, створені за участю держави";
 
12. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
13. "юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; ";
 
   "юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;";
 
14. пункт 13 виключити;
 
-2- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Абзац дев’ятий пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"13) моніторинг закупівель - аналіз дотримання замовником законодавства у сфері державних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження (у тому числі із застосуванням електронних засобів) за інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель або отримання від замовника відповідної інформації "
 
Враховано   пункт 13 викласти у такій редакції:
"13) моніторинг закупівель - аналіз дотримання замовником законодавства у сфері державних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження (у тому числі із застосуванням електронних засобів) за інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель або отримання від замовника відповідної інформації ";
 
15. у пункті 16 слова ", повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі" виключити;
 
   у пункті 16 слова "повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі" виключити;
 
16. 2) у статті 2:
 
   2) у статті 2:
 
17. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
18. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
19. "1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1, 2 мільйона гривень.";
 
-3- Кривенко В.В.
У пункті 1 статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" встановити, що цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень.
 
Враховано (Обґрунтування Мінекономіки щодо порогів: для товарів у сумі 200 тис. грн. - з 2010 р. індекс споживчих цін зріс на 79,2 %, очікувана вартість закупівлі повинна враховувати ПДВ (20%); для робіт у сумі 1,5 млн. грн., індекс цін на будівельно-монтажні роботи за 2014 рік та перше півріччя 2015 року зріс на 28,4 %, очікувана вартість робіт повинна враховувати ПДВ (20%).  "1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1, 5 мільйона гривень";
 
    -4- Демчак Р.Є.
Абзац перший частини першої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень"
 
Враховано    
    -5- Гуляєв В.О.
У статті 2 в абзаці першому частині першої цифру "100" замінити цифрою "300"
 
Відхилено    
    -6- Вадатурський А.О.
Абзац перший підпункту 2 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 300 тисяч гривень, а робіт - 3 мільйона гривень";
 
Відхилено    
20. у першому реченні абзацу другого цифри і слово "24 місяці" замінити цифрами і словом "12 місяців";
 
-7- Вадатурський А.О.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"абзац другий викласти у такій редакції:
"Вартість предмета закупівлі товарів, робіт і послуг, встановлена в абзаці першому цієї частини, переглядається кожні 12 місяців з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції. За результатами перегляду Кабінет Міністрів України вносить за необхідності, але не рідше ніж один раз у 12 місяців, до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Закону";
 
Враховано з редакційними правками  в абзаці другому:
у першому реченні цифри і слово "24 місяці" замінити цифрами і словом "12 місяців";
у першому реченні абзацу другого цифри і слово "24 місяці" замінити цифрами і словом "12 місяців";
друге речення викласти в такій редакції:
"За результатами перегляду Кабінет Міністрів України вносить, за необхідності, до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Закону";
 
21. частину третю доповнити абзацом такого змісту:
 
      
22. "послуги міжнародних фінансових організацій, учасником (членом) яких є Україна.";
 
-8- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Абзаци шостий і сьомий підпункту 2 пункту 1 розділу Ізаконопроекту виключити та передбачити в перехідних положеннях законопроекту як тимчасову норму, оскільки прикінцевими положеннями законопроекту передбачено, що така норма буде діяти тимчасово до 31 грудня 2015 року.
 
Враховано      
    -9- Гуляєв В.О.
Доповнити частину третю статті 2 абзацом такого змісту:
"товари, роботи та послуги, закупівля яких здійснюється для заходів із реабілітації інвалідів, дітей інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено (Суперечить положенням Директиви 18/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р.)   
23. абзаци п’ятий і десятий пункту 2 частини четвертої виключити;
 
-10- Вадатурський А.О.
Абзац восьмий підпункту 2 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
"абзаци четвертий, п’ятий, шостий, сьомий та десятий пункту 2 частини четвертої виключити"
 
Відхилено (Суперечить положенням Директиви 18/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р)  абзаци п’ятий і десятий пункту 2 частини четвертої виключити;
 
    -11- Вадатурський А.О.
Доповнити підпункт 2 пункту 1 розділу Ізаконопроекту новим абзацом такого змісту:
"частину третю доповнити абзацами такого змісту:
"централізоване водопостачання, водовідведення та обслуговування каналізаційних систем;
централізоване постачання теплової енергії;
електрична енергія, послуги з її постачання, передачі та розподілу;
природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу і постачання;
поштові послуги, а також поштові марки та марковані конверти;
товари, роботи і послуги, необхідні для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
пальне для автотранспортних засобів, закупівля якого здійснюється в роздріб безпосередньо на автозаправних станціях";
 
Відхилено (Суперечить положенням Директиви 18/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р.)   
24. 3) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
25. "Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель.
 
   "Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель.
 
26. 1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал Уповноваженого органу) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього.";
 
   1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал Уповноваженого органу) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього";
 
27. 4) у статті 7:
 
   4) у статті 7:
 
28. частину першу виключити;
 
   частину першу виключити;
 
29. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
30. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
31. "до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, які підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю; ";
 
-12- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 1 розділу Ізаконопроекту після слова "наявність" доповнити словами "оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, "
 
Враховано   "до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, які підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю;";
 
32. доповнити частину після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
 
33. "Перевірка наявності документів, визначених в абзаці другому цієї частини, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, шляхом перегляду документів, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу.".
 
-13- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
В абзаці сьомому підпункту 4 пункту 1 розділу Ізаконопроекту після слова "документів" доповнити словами " (крім оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів) ".
 
Враховано   "Перевірка наявності документів (крім оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів), визначених в абзаці другому цієї частини, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, шляхом перегляду документів, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу".
 
34. У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;
 
35. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
-14- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Абзац дев’ятий підпункту 4 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"частину четверту доповнити абзацами такого змісту: "
 
Враховано   частину четверту доповнити абзацами такого змісту:
 
36. "Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися в проведення процедур закупівель.";
 
-15- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Абзац десятий підпункту 4 пункту 1 розділу Ізаконопроекту замінити трьома абзацами та викласти у такій редакції:
"Моніторинг закупівель здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю та його органи на місцях.
Порядок здійснення моніторингу визначається органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.
Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися в проведення процедур закупівель";
 
Враховано   "Моніторинг закупівель здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю та його органи на місцях.
Порядок здійснення моніторингу визначається органом виконавчої влади, що реалізує державну політику, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися в проведення процедур закупівель";
 
37. 5) у статті 8:
 
   5) у статті 8:
 
38. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
39. пункт 2 виключити;
 
-16- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Абзаци третій підпункту 5 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2) аналіз функціонування системи державних закупівель"
 
Враховано   пункт 2 викласти у такій редакції:
"2) аналіз функціонування системи державних закупівель";
 
    -17- Ленський О.О.
1) у частині першій у пункті 5):
абзац третій виключити, а саме: "пункт 2 виключити;".
 
Враховано частково (моніторинг залишається, а функції передаються ДФІ)   
40. у пункті 4 слово "квартальних" замінити словом "щорічних";
 
-18- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"підпункт 4 викласти у такій редакції:
"4) підготовка та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи державних закупівель, у тому числі результати моніторингу;"
 
Враховано   підпункт 4 викласти у такій редакції:
"4) підготовка та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати та щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи державних закупівель, у тому числі результати моніторингу;"
 
41. у пункті 8 слова "та проведення громадських слухань" виключити;
 
   у пункті 8 слова "та проведення громадських слухань" виключити;
 
42. у пункті 12:
 
   у пункті 12:
 
43. абзаци п’ятий та п’ятнадцятий виключити;
 
-19- Ленський О.О.
1) у частині першій у пункті 5):
у абзаці сьомому слова "абзаци п’ятий та" виключити.
 
Враховано частково (моніторинг залишається, а функції передаються ДФІ)  абзаци п’ятий та п’ятнадцятий виключити;
 
44. в абзаці шістнадцятому слова ", повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі" виключити;
 
   в абзаці шістнадцятому слова "повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі" виключити;
 
45. пункт 18 виключити;
 
   пункт 18 виключити;
 
46. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
47. у пункті 3 слова ", у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель" виключити;
 
-20- Ленський О.О.
1) у частині першій у пункті 5):
абзац одинадцятий виключити, а саме: "у пункті 3 слова ", у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель" виключити;".
 
Враховано частково (моніторинг залишається, а функції передаються ДФІ)  у пункті 3 слова "у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель" виключити;
 
48. пункти 4 і 6 виключити;
 
-21- Ленський О.О.
1) у частині першій у пункті 5):
частині першій у пункті 5):
у абзаці дванадцятому цифру та сполучник "4 і" виключити.
 
Враховано частково (моніторинг залишається, а функції передаються ДФІ)  пункти 4 і 6 виключити;
 
49. 6) у статті 10:
 
   6) у статті 10:
 
50. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
51. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
   абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
52. "зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та роз’яснення до них (у разі наявності) - протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень; ";
 
   "зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та роз’яснення до них (у разі наявності) - протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень;";
 
53. абзац дев’ятий після слів " (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі)" доповнити словами "та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)";
 
   абзац дев’ятий після слів " (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі)" доповнити словами "та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)";
 
54. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
   абзац десятий викласти в такій редакції:
 
55. "оголошення про результати процедури закупівлі - не пізніше ніж через сім днів з дня укладення/неукладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів (переговорної процедури закупівлі) чи визнання їх такими, що не відбулися; ";
 
-22- Сажко С.М.
У абзаці 7 підпункту 6 пункту 1 Розділу І Законопроекту після слів "з дня укладення" виключити слово "неукладення".
 
Відхилено (виключення слова призведе до неможливості замовника завершити процедуру у разі, коли учасник відмовляється укладати договір про закупівлю).  "оголошення про результати процедури закупівлі - не пізніше ніж через сім днів з дня укладення/неукладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів (переговорної процедури закупівлі) чи визнання їх такими, що не відбулися;";
 
56. абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
 
   абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
 
57. "Інформація для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу може подаватися у формі електронних документів відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".";
 
   "Інформація для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу може подаватися у формі електронних документів відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг";
 
58. абзаци другий - четвертий частини четвертої замінити абзацами такого змісту:
 
   абзаци другий - четвертий частини четвертої замінити абзацами такого змісту:
 
59. "для товарів і послуг - 133 тисячам євро;
 
-23- Сажко С.М.
Абзац 11 підпункту 6 виключити.
 
Відхилено (вартісні значення запропоновані КМУ були визначені у відповідності до положень Угоди про асоціацію України з ЄС та пропозиції України про приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі)  "для товарів і послуг - 133 тисячам євро;
 
60. для робіт - 5, 15 мільйонам євро.";
 
   для робіт - 5, 15 мільйонам євро";
 
61. У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом четвертим;
 
   У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом четвертим;
 
62. 7) абзац перший частини п’ятої статті 11 викласти в такій редакції:
 
   7) абзац перший частини п’ятої статті 11 викласти в такій редакції:
 
63. "5. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.";
 
   "5. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови";
 
64. 8) у частині першій статті 13 слова ", двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації" виключити;
 
   8) у частині першій статті 13 слова ", двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації" виключити;
 
65. 9) у статті 14:
 
   9) у статті 14:
 
66. абзац другий частини першої виключити;
 
   абзац другий частини першої виключити;
 
67. частину другу виключити;
 
-24- Сажко С.М.
Абзац 3 підпункту 9 виключити
 
Відхилено (виключення норми законопроектом направлено на забезпечення відкритості та прозорості на всіх етапах проведення процедури закупівлі та доступу до інформації про закупівлі)  частину другу виключити;
 
68. 10) абзац перший частини другої статті 16 викласти в такій редакції:
 
   10) абзац перший частини другої статті 16 викласти в такій редакції:
 
69. "2. Замовник може встановлювати один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв: ";
 
-25- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Абзац другий підпункту 10 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"2. Замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв:";
 
Враховано   "2. Замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв:";
 
70. 11) у статті 17:
 
   11) у статті 17:
 
71. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
72. пункт 1-1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 1-1 викласти в такій редакції:
 
73. " 1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; ";
 
   " 1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;";
 
74. доповнити частину пунктами 8 і 9 такого змісту:
 
-26- Сажко С.М.
Абзац 5 підпункту 11 викласти в новій редакції:
"доповнити частину пунктом 8 такого змісту";
 
Відхилено   доповнити частину пунктами 8 і 9 такого змісту:
 
75. "8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);
 
-27- Сажко С.М.
Абзац 6 підпункту 11 пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити.
У зв’язку з цим в абзаці 7 підпункту 11 цифру "9)" замінити цифрою "8)".
 
Відхилено (положення запроваджено з метою усунення корупційних чинників та можливості боротьби зі змовою серед учасників, які намагаються монополізувати окремі ринки державних закупівель)  "8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);
 
76. 9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.";
 
   9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень";
 
77. доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:
 
78. "3. Замовник у документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частині першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1-1, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.
 
   "3. Замовник у документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частині першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1-1, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.
 
79. Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою цієї статті.
 
   Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою цієї статті.
 
80. Замовник не вимагає від учасника документів та інформації, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
 
-28- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Після абзацу 12 підпункту 11 пункту 1 розділу Ізаконопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"Уповноважений орган щорічно до 20 січня оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу"
 
Враховано   Замовник не вимагає від учасника документів та інформації, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
Уповноважений орган щорічно до 20 січня оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу.
 
81. Порядок видачі єдиного документа, що підтверджує відповідність учасника вимогам, визначеним частинами першою і другою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
 
   Порядок видачі єдиного документа, що підтверджує відповідність учасника вимогам, визначеним частинами першою і другою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
82. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
83. 12) у статті 18:
 
   12) у статті 18:
 
84. частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
85. "обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.".
 
   "обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи".
 
86. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
87. третє речення частини третьої викласти в такій редакції:
"Замовник, генеральний замовник повинні повідомити заявнику про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення подати його разом із зверненням для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.";
 
   третє речення частини третьої викласти в такій редакції:
"Замовник, генеральний замовник повинні повідомити заявнику про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення подати його разом із зверненням для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу";
 
88. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
89. "4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.
 
   "4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.
 
90. Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.
 
   Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.
 
91. Скарги, які стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, які відбулися до закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), подаються не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.
 
   Скарги, які стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, які відбулися до закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), подаються не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.
 
92. Якщо до документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) замовником вносились зміни, після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення документації, до яких зміни не вносилися.
 
-29- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
У підпункті 12 пункту 1 частиниІ:
В абзацах 10, 11 та 12 слова "пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій)" замінити словами "пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)".
 
Враховано   Якщо до документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) замовником вносились зміни, після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення документації, до яких зміни не вносилися.
 
93. Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано.
 
   Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано.
 
94. Після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватись лише щодо змін до документації, внесених замовником.
 
   Після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватись лише щодо змін до документації, внесених замовником.
 
95. Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку.";
 
   Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку";
 
96. у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
97. доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
98. "скаргу відкликано суб’єктом оскарження.";
 
   "скаргу відкликано суб’єктом оскарження";
 
99. абзац четвертий виключити;
 
   абзац четвертий виключити;
 
100. 13) частину третю статті 21 викласти в такій редакції:
 
-30- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Абзац перший підпункту 13 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"13) абзац перший частини третьої статті 21 замінити двома абзацами такого змісту:"
 
Враховано   13) абзац перший частини третьої статті 21 замінити двома абзацами такого змісту:
 
101. "3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.";
 
-31- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Абзац другий підпункту 13 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 40 днів з дня його оприлюднення ";
 
Враховано   "3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 40 днів з дня його оприлюднення ";
 
    -32- Сажко С.М.
У абзаці 2 підпункту 13 після слів "ніж 20 робочих днів" слова " (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону)" виключити.
 
Відхилено (збільшення термінів до 40 днів для подання кваліфікаційних пропозицій на англ.мові - приводиться у відповідність з вимогами Угоди СОТ про державні закупівлі у зв’язку з приєднанням України до цієї Угоди та поданням фінальної пропозиції (стаття ХІ Угоди)   
    -33- Ленський О.О.
2) пункт 13) виключити, а саме:
"13) частину третю статті 21 викласти в такій редакції:
"3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.";".
 
Відхилено (збільшення термінів до 40 днів для подання кваліфікаційних пропозицій на англ.мові - приводиться у відповідність з вимогами Угоди СОТ про державні закупівлі у зв’язку з приєднанням України до цієї Угоди та поданням фінальної пропозиції (стаття ХІ Угоди)   
102. 14) у пункті 2 частини другої статті 22 після слова і цифр "статтею 17" доповнити словами і цифрами " (за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17)", а слова "із законодавством" замінити словами і цифрами "із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним";
 
-34- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 14 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"14) у пункті 2 частини другої статті 22:
після слова і цифр "статтею 17" доповнити словами і цифрами " (за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17)";
доповнити реченням такого змісту:
"Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним";"
 
Враховано   14) у статті 22:
у пункті 2 частини другої:
після слова і цифр "статтею 17" доповнити словами і цифрами " (за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17)";
доповнити реченням такого змісту:
"Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним";
абзац двадцять перший замінити частиною третьою такого змісту:
"3. Документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.
Документація конкурсних торгів має містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки".
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
    -35- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 14 пункту 1 розділу Ізаконопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
абзац двадцять перший замінити частиною третьою такого змісту:
"3. Документація конкурсних торгів може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник вважає за необхідне до неї включити.
Документація конкурсних торгів має містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки".
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
Враховано    
    -36- Сажко С.М.
Друге речення підпункту 14 пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено (положення введено з метою дерегуляції, спрощення участі бізнесу у процедурах закупівлі. Законопроектом передбачається не вимагати документального підтвердження у разі якщо відповідна інформація є у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним)   
103. 15) в абзаці першому частини другої статті 23 слова "ніж на сім днів" замінити словами "ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу";
 
-37- Сажко С.М.
Підпункт 15 виключити.
 
Відхилено (законопроектом передбачається можливість усім заінтересованим учасникам належно підготувати свою пропозицію та мати можливість скористатися правом на оскарження дискримінаційних положень документації конкурсних торгів та уточнити момент, з якого починається нарахування строків)  15) в абзаці першому частини другої статті 23 слова "ніж на сім днів" замінити словами "ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу";
 
104. 16) перше речення частини третьої статті 27 після слів "Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється" доповнити словами ", оголошується та на вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, демонструється зміст документа, що містить інформацію про ціну та";
 
-38- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 16 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"частину третю статті 27 викласти у такій редакції:
"3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів".
 
Враховано   16) частину третю статті 27 викласти у такій редакції:
"3. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.
Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів".
 
    -39- Сажко С.М.
Підпункт 16 викласти в наступній редакції:
"16) перше речення частини третьої статті 27 після слів "Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється" доповнити словами "та оголошується зміст документа, що містить інформацію про ціну та";"
 
Враховано по суті в новій редакції частини 3 статті 27   
105. 17) у статті 28:
 
   17) у статті 28:
 
106. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
107. "3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів/ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів/цінову пропозицію.";
 
   "3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів/ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів/цінову пропозицію";
 
108. друге речення частини сьомої після слів "зазначення у пропозиції конкурсних торгів" доповнити словами "/ціновій пропозиції";
 
   друге речення частини сьомої після слів "зазначення у пропозиції конкурсних торгів" доповнити словами "/ціновій пропозиції";
 
109. частину восьму після слів "за формою, встановленою Уповноваженим органом" доповнити словами і цифрами ", та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону";
 
   частину восьму після слів "за формою, встановленою Уповноваженим органом" доповнити словами і цифрами "та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону";
 
110. 18) статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   18) статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
111. "3. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.";
 
-40- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Абзац другий підпункту 20 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"3. У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацією, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення ".
 
Враховано   "3. У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацією, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення ".
 
    -41- Пташник В.Ю.
частину 18 викласти у наступній редакції:
"статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.
 
Враховано з редакційними правками   
    -42- Сажко С.М.
Абзац другий підпункту 18 після слів "торгів якого відхилена" доповнити словами "в 5-тиденний строк з моменту оприлюднення відповідної інформації на веб-сайті Уповноваженного органу".
 
Відхилено (обмежується можливість учасника звернутися до замовника для отримання необхідної інформації)   
    -43- Ленський О.О.
2) пункт 18) виключити, а саме:
"3. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.";
 
Відхилено (Приведено у відповідність до вимог статті 41 Директиви 18/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. (Офіційний журнал ЄС №L 134, від 30.04.2004, стор. 114–240) згідно з якою учасник може повторно звернутися до замовника щодо причин його не відповідності технічній специфікації або невідповідності кваліфікаційним критеріям)   
112. 19) абзац четвертий частини першої статті 30 виключити;
 
-44- Пташник В.Ю.
частину 19 наступного змісту:
"абзац четвертий частини першої статті 30 виключити;" - виключити;
 
Відхилено (У замовників не має можливості та правових підстав для встановлення факту змови. Це виключне право АМКУ. Процес встановлення змови досить тривалий і не вкладається в рамки проведення процедури закупівлі)  19) абзац четвертий частини першої статті 30 виключити;
 
113. 20) у статті 31:
 
   20) у статті 31:
 
114. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
115. абзац перший після слів "надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім" доповнити словом "іншим";
 
   абзац перший після слів "надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім" доповнити словом "іншим";
 
116. доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
117. "Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення.".
 
-45- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
абзац п’ятий підпункту 20 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення".
 
Враховано   "Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення".
 
    -46- Сажко С.М.
Абзац 5 підпункту 20 після слів "за результатами оцінки," доповнити словами "в 5-тиденний строк з моменту отримання письмового повідомлення про результати торгів,".
 
Відхилено (обмежується строк для отримання учасником необхідної інформації у зв’язку з невизнанням його переможцем)   
    -47- Ленський О.О.
3. У пункті 20 абзаци четвертий-п’ятий виключити, а саме:
доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
"Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення".
 
Відхилено (Приведено у відповідність до вимог статті 41 Директиви 18/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. (Офіційний журнал ЄС №L 134, від 30.04.2004, стор. 114–240), згідно з якою учасник може звернутися до замовника щодо причин з вимогою щодо надання інформації про його пропозицію, що не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки)   
118. У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
 
119. частину третю після слів "визначний цим Законом, " доповнити словами і цифрами "або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, ";
 
   частину третю після слів "визначний цим Законом" доповнити словами і цифрами "або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону";
 
120. 21) перше речення частини першої статті 32 після слів "або прийняття рішення про відміну торгів" доповнити словами " (переговорної процедури закупівлі)";
 
-48- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
підпункт 21 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"У першому реченні частини першої статті 32 слова "рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися" замінити словами "рішення про відміну торгів або переговорної процедури закупівлі чи визнання торгів такими, що не відбулися"
 
Враховано   21) у першому реченні частини першої статті 32 слова "рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися" замінити словами "рішення про відміну торгів або переговорної процедури закупівлі чи визнання торгів такими, що не відбулися";
 
121. 22) у частині другій статті 34:
 
   22) у частині другій статті 34:
 
122. третє речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.";
 
-49- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Абзац другий підпункту 21 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"третє речення абзацу другого викласти в такій редакції:
"Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 40 днів з дня його оприлюднення".
 
Враховано   третє речення абзацу другого викласти в такій редакції:
"Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.
У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 40 днів з дня його оприлюднення".
 
    -50- Ленський О.О.
4. У пункті 22 абзац другий виключити, а саме:
третє речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.";
 
Відхилено (збільшення термінів до 40 днів для подання кваліфікаційних пропозицій на англ.мові приводиться у відповідність з вимогами Угоди СОТ про державні закупівлі у зв’язку з приєднанням України до цієї Угоди та подання фінальної пропозиції (стаття ХІ Угоди)   
123. абзац третій виключити;
 
   абзац третій виключити;
 
124. 23) у частині першій статті 35 цифри "300" замінити цифрами "500";
 
   23) у частині першій статті 35 цифри "300" замінити цифрами "500";
 
125. 24) у статті 36:
 
   24) у статті 36:
 
126. абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
127. "1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит цінових пропозицій не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту цінових пропозицій оприлюднює його на веб-порталі Уповноваженого органу.";
 
   "1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит цінових пропозицій не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту цінових пропозицій оприлюднює його на веб-порталі Уповноваженого органу";
 
128. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
129. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
130. "2. У запиті цінових пропозицій обов’язково зазначаються: ";
 
   "2. У запиті цінових пропозицій обов’язково зазначаються: ";
 
131. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити частину абзацом такого змісту:
 
132. "Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та розкриття цінових пропозицій не менше ніж на п’ять робочих днів з дати оприлюднення таких змін, та повідомити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється відповідно до вимог статті 10 цього Закону.";
 
   "Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та розкриття цінових пропозицій не менше ніж на п’ять робочих днів з дати оприлюднення таких змін, та повідомити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється відповідно до вимог статті 10 цього Закону";
 
133. абзац четвертий частини п’ятої після слів "зазначених у запиті" доповнити словами "цінових пропозицій";
 
   абзац четвертий частини п’ятої після слів "зазначених у запиті" доповнити словами "цінових пропозицій";
 
134. 25) у статті 38:
 
-51- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 14 пункту 1 розділу Ізаконопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
"Після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
"Кваліфікаційна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням кваліфікаційної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки ".
 
Враховано   25) у статті 38:
після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
"Кваліфікаційна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням кваліфікаційної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки ";
 
135. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
136. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
137. "4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.";
 
-52- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Абзац четвертий підпункту 25 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 40 днів з дня його оприлюднення ";
 
Враховано   "4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
У разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 40 днів з дня його оприлюднення ";
 
    -53- Ленський О.О.
У пункті 25) абзаци третій-четвертий виключити, а саме:
"абзац перший викласти в такій редакції:
"4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.";".
 
Відхилено (збільшення термінів до 40 днів для подання кваліфікаційних пропозицій на англ.мові приводиться у відповідність з вимогами Угоди СОТ про державні закупівлі у зв’язку з приєднанням України до цієї Угоди та подання фінальної пропозиції (стаття ХІ Угоди)   
138. абзац другий виключити;
 
   абзац другий виключити;
 
139. частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
 
140. "Замовник не вимагає від учасників попередньої кваліфікації, які пройшли кваліфікаційний відбір, повторного подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям під час подальшого проведення процедури.";
 
   "Замовник не вимагає від учасників попередньої кваліфікації, які пройшли кваліфікаційний відбір, повторного подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям під час подальшого проведення процедури";
 
141. 26) у статті 39:
 
   26) у статті 39:
 
142. в абзаці третьому частини першої слова "забезпечує" і "інформації" замінити відповідно словами "подає для" і "інформацію";
 
   в абзаці третьому частини першої слова "забезпечує" і "інформації" замінити відповідно словами "подає для" і "інформацію";
 
143. у пункті 3 частини другої слова "техногенного та природного характеру" виключити, а після слів "Державна служба України з надзвичайних ситуацій" доповнити словами "та інші військові формування та/або частини";
 
-54- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Абзац третій підпункту 26 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
"у пункті 3 частини другої:
слова "техногенного та природного характеру" виключити;
слова "з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України" замінити словами "а також у зв’язку з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України та його розвідувальний орган";
після слів "Державна служба України з надзвичайних ситуацій" доповнити словами "та інші військові формування та/або частини";
 
Враховано   у пункті 3 частини другої :
слова "техногенного та природного характеру" виключити;
слова "з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України" замінити словами "а також у зв’язку з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України та його розвідувальний орган";
після слів "Державна служба України з надзвичайних ситуацій" доповнити словами "та інші військові формування та/або частини";
 
    -55- Пташник В.Ю.
3) пункт 3 частини 26 викласти у наступній редакції:
"у пункті 3 частини другої слова "техногенного та природного характеру" виключити;"
 
Відхилено (Військові частини та формування є самостійними розпорядниками державних коштів, які можуть бути розташовані в регіонах України. При цьому виключно в особливий період для таких формувань та частин може бути використана спрощена процедура)   
144. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
145. "5. Переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі:
 
   "5. Переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі:
 
146. якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;
 
   якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;
 
147. неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 
   неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 
148. відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
 
   відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
 
149. скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
 
-56- Пташник В.Ю.
3) пункт 3 частини 26 законопроекту після абзацу девятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"не підписання учасником договору про закупівлю у строк, установлений замовником під час проведення переговорів з учасником (учасниками) переговорної процедури закупівлі"
 
Враховано   скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
не підписання учасником договору про закупівлю у строк, установлений замовником під час проведення переговорів з учасником (учасниками) переговорної процедури закупівлі
 
150. Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом).";
 
   Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом)";
 
151. 27) пункт 7 частини п’ятої статті 40 після слів "зміни курсу іноземної валюти" доповнити словами "або показників Рlаtts", а після слів "зміни такого курсу" - словами "або таких показників".
 
-57- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Пункт 27 розділу 1 законопроекту виключити
 
Відхилено   27) пункт 7 частини п’ятої статті 40 після слів "зміни курсу іноземної валюти" доповнити словами "або показників Рlаtts", а після слів "зміни такого курсу" - словами "або таких показників".
 
152. 2. У Законі України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 148, № 41, ст. 551; 2014 р. № 22, ст. 781, № 24, ст. 883):
 
   2. У Законі України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 148, № 41, ст. 551; 2014 р. № 22, ст. 781, № 24, ст. 883):
 
153. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
154. абзаци перший - третій пункту 1 замінити абзацом такого змісту:
 
   абзаци перший - третій пункту 1 замінити абзацом такого змісту:
 
155. "1) замовники - юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак: ";
 
   "1) замовники - юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак: ";
 
156. у пункті 2 слова "Особливості віднесення зазначених актів до таких, що передбачають наявність спеціальних або ексклюзивних прав, установлюються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Права, що були надані, зокрема за результатами конкурсів (тендерів), під час проведення яких передбачалося оприлюднення інформації про їх проведення, та якщо надання цих прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв, не вважаються спеціальними або ексклюзивними";
 
   у пункті 2 слова "Особливості віднесення зазначених актів до таких, що передбачають наявність спеціальних або ексклюзивних прав, установлюються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Права, що були надані, зокрема за результатами конкурсів (тендерів), під час проведення яких передбачалося оприлюднення інформації про їх проведення, та якщо надання цих прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв, не вважаються спеціальними або ексклюзивними";
 
157. доповнити частину пунктом 3 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 3 такого змісту:
 
158. "3) афілійовані підприємства - підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, чи суб’єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб’єкта господарювання.";
 
   "3) афілійовані підприємства - підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, чи суб’єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб’єкта господарювання";
 
159. 2) у статті 2:
 
   2) у статті 2:
 
160. частину першу доповнити абзацами такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацами такого змісту:
 
161. "забезпечення виробництва, транспортування та постачання газу.
 
   "забезпечення виробництва, транспортування та постачання газу.
 
162. Не вважається діяльністю у сферах, визначених в абзацах другому, третьому та четвертому цієї частини, така діяльність:
 
   Не вважається діяльністю у сферах, визначених в абзацах другому, третьому та четвертому цієї частини, така діяльність:
 
163. виробництво та постачання теплової енергії до мереж, якщо таке виробництво є наслідком іншої виробничої діяльності замовника, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, при цьому постачання теплової енергії здійснюється лише в цілях економної експлуатації виробничих потужностей замовника, а доходи від цієї діяльності не перевищують 20 відсотків середньорічного доходу за попередні три роки, включаючи дохід за поточний рік;
 
-58- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 2 розділу Ізаконопроекту слова "за попередні три роки включаючи дохід за поточний рік " замінити словами " замовника за попередні три роки включаючи дохід за поточний рік від усіх видів доходів, що визначаються за правилами бухгалтерського обліку"
 
Враховано   виробництво та постачання теплової енергії до мереж, якщо таке виробництво є наслідком іншої виробничої діяльності замовника, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, при цьому постачання теплової енергії здійснюється лише в цілях економної експлуатації виробничих потужностей замовника, а доходи від цієї діяльності не перевищують 20 відсотків середньорічного доходу замовника за попередні три роки, включаючи дохід за поточний рік від усіх видів доходів, що визначаються за правилами бухгалтерського обліку;
 
164. виробництво, передача та постачання електричної енергії до електричних мереж, якщо таке виробництво, передача та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання електричної енергії замовником до мереж загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником електроенергії, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показники за поточний рік;
 
   виробництво, передача та постачання електричної енергії до електричних мереж, якщо таке виробництво, передача та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання електричної енергії замовником до мереж загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником електроенергії, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показники за поточний рік;
 
165. виробництво, транспортування та постачання питної води в мережі загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання питної води замовником для загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показник за поточний рік.";
 
   виробництво, транспортування та постачання питної води в мережі загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання питної води замовником для загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показник за поточний рік";
 
166. в абзаці другому частини другої слова і цифри "визначених пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" виключити;
 
   в абзаці другому частини другої слова і цифри "визначених пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" виключити;
 
167. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
168. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
169. "3. Дія цього Закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг, які: ";
 
   "3. Дія цього Закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг, які: ";
 
170. в абзаці другому цифри "100" замінити цифрами "200", а цифру і слово "1 мільйон" замінити цифрами і словом "1, 2 мільйона";
 
   в абзаці другому цифри "100" замінити цифрами "200", а цифру і слово "1 мільйон" замінити цифрами і словом "1, 2 мільйона";
 
171. 3) у частині першій статті 4:
 
   3) у частині першій статті 4:
 
172. в абзаці другому пункту 1 слово "дочірніми" замінити словом "афілійованими";
 
   в абзаці другому пункту 1 слово "дочірніми" замінити словом "афілійованими";
 
173. абзаци четвертий і п’ятий пункту 1 та пункти 4-7 і 9 виключити.
 
-59- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Абзац третій підпункту 3 Пункт 3 розділу Ізаконопроекту виключити
 
Враховано      
174. 3. У пункті 2 частини другої статті 62 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 17, ст. 118) слова і цифри "дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень" замінити словами і цифрами "дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень".
 
   3. У пункті 2 частини другої статті 62 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 17, ст. 118) слова і цифри "дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень" замінити словами і цифрами "дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень".
 
175. 4. Підпункти 2 і 3 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 16, ст. 109) виключити.
 
   4. Підпункти 2 і 3 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 16, ст. 109) виключити.
 
176. ІІ. Прикінцеві положення
 
-60- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Назву розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві та перехідні положення"
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
177. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 11 пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності 26 липня 2015 року. Абзац десятий підпункту 2 пункту 1 розділу І цього Закону діє до 31 грудня 2015 року.
 
-61- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Пункт 1 розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 11 пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності з моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 11 пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності з моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
2. Установити, що до 31 грудня 2015 року дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" не поширюється, якщо предметом закупівлі є послуги міжнародних фінансових організацій, учасником (членом) яких є Україна.
 
    -62- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Доповнити розділ ІІ законопроекту новим пунктом такого змісту:
"2. Установити, що до 31 грудня 2015 року дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" не поширюється, якщо предметом закупівлі є послуги міжнародних фінансових організацій, учасником (членом) яких є Україна"
 
Враховано    
178. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-63- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
Пункт 2 розділу 2 законопроекту виключити
 
Враховано      
179. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-64- Іванчук А.В.
Кошелєва А.В.
У пункті 3 розділу 2 законопроекту слова "двомісячний" замінити словами "трьохмісячний "
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
180. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
181. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
182. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.