Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо удосконалення механізму передачі земельних ділянок, відчужених для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо удосконалення механізму передачі земельних ділянок, відчужених для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності)
 
   Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо удосконалення механізму передачі земельних ділянок, відчужених для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:
 
   1. Статтю 122 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) доповнити частиною десятою такого змісту:
 
5. 1) частину четверту статті 122 викласти у наступній редакції:
 
      
6. "Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою та десятою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб."
 
-1- Ленський О.О.
У розділі першому частину першу викласти в наступній редакції: "1) Частину четверту статті 122 після слів "частиною восьмою" доповнити словами "та десятою".
 
Відхилено Внесення змін до ч.4.ст.122 є недоцільним. Повноваження органів щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб визначаються Законом України "Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебуваються у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності". Відповідно до положень цього Закону Держгеокадастр не має повноважень щодо надання земельних ділянок для суспільних потреб.     
    -2- Кулініч О.І.
Пункт 1 Розділу І виключити із законопроекту.
 
Враховано    
7. 2) статтю 122 доповнити частиною десятою такого змісту:
 
      
8. "Земельні ділянки незалежно від їх цільового призначення, відчужені для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, надаються у користування або у власність для таких потреб органами, які прийняли рішення про їх викуп."
 
-3- Левченко Ю.В.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
"2) статтю 122 доповнити частиною десятою такого змісту: "Земельні ділянки незалежно від їх цільового призначення, відчужені для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, надаються у користування для таких потреб органами, які прийняти рішення про їх викуп"
 
Враховано редакційно   "10. Земельні ділянки, що вилучаються, викуповуються або примусово відчужуються для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, надаються у користування для таких потреб органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які прийняли рішення про їх вилучення, викуп або примусове відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".
 
    -4- Підлісецький Л.Т.
В абзаці першому частини другої розділу Іпісля слів "Земельні ділянки", слова "незалежно від їх цільового призначення, відчужені для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, надаються у користування або у власність для таких потреб органами, які прийняли рішення про їх викуп." замінити словами "що вилучаються, викуповуються або примусово відчужуються для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, надаються у користування органами, які прийняли рішення про їх вилучення, викуп або примусове відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності."
 
Враховано    
    -5- Кулініч О.І.
Пункт 2 Розділу І після слова: "органами" доповнити словами: "виконавчої влади та органами місцевого самоврядування".
 
Враховано    
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.