Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)»
 
-1- Сисоєнко І.В.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я»
 
Враховано міни вносяться лише до однієї статті Закону  Про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4, ст.19):
 
-2- Сисоєнко І.В.
Розділ І законопроекту викласти у такій редакції:
«І. Частину першу статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4, ст.19) доповнити пунктами «п», «р», «с», «т» такого змісту:
п) виплату надбавок за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я;
р) надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;
с) виплату матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної відпустки;
т) доплату до посадового окладу за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.»
 
Враховано озміри надбавок регулюються постановою Кабінету Міністрів України відповідно до Закону України «Про оплату праці»  І. Частину першу статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19 із наступними змінами) доповнити пунктами «п», «р», «с», «т» такого змісту:
«п) виплату надбавок за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я;
р) надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;
с) виплату матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки;
т) доплату до посадового окладу за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу».
 
4. Статтю 77 після пункту «о» доповнити пунктами «п», «р», «с», «т» наступного змісту:
 
      
5. п) виплати надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я в таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків;
 
-3- Королевська Н.Ю.
У розділі І законопроекту пункт «п» доповнити словами та цифрами: «понад 25 років – 40 відсотків»
 
Відхилено озміри надбавок регулюються постановою Кабінету Міністрів України відповідно до Закону України «Про оплату праці»     
6. р) надання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;
 
      
7. с) виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
 
      
8. т) одержання доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.
 
-4- Королевська Н.Ю.
У розділі І законопроекту у пункті «т» цифру «25» замінити цифрою «30».
 
Відхилено озміри надбавок регулюються постановою Кабінету Міністрів України відповідно до Закону України «Про оплату праці»     
9. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
10. 1. Цей Закону набирає чинності з 1 січня 2015 року.
 
-5- Королевська Н.Ю.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту пункт 1 викласти в такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, що слідує за місяцем в якому його опубліковано».
 
Відхилено ермін набрання чинності з «першого числа місяця, що слідує за місяцем в якому його опубліковано» не відповідає вимогам ст. 27 Бюджетного кодексу України  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
    -6- Шипко А.Ф.
У розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту у пункті 1 слова та знаки «з 1 січня 2015 року» замінити на слова та знаки «з 1 січня 2016 року»
 
Відхилено оправка втрачає актуальність оскільки 1 поправку 7   
    -7- Богомолець О.В.
Сисоєнко І.В.
Мусій О.С.
Колганова О.В.
Кириченко О.М.
Бахтеєва Т.Д.
Шурма І.М.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім пункту 2 цього Розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України:
врахувати положення цього Закону при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на 2017 рік;
забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів та нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та набрання ними чинності із дня набрання чинності цим Законом.»
 
Враховано    
11. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
12. 1) врахувати положення цього Закону при розробленні проекту закону про Державний бюджет України на 2015 рік;
 
-8- Королевська Н.Ю.
У розділі ІІ законопроекту підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції: «1) у місячний строк з дня опублікування цього Закону подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», необхідних для реалізації цього Закону».
 
Відхилено оправка втрачає актуальність оскільки 1 поправку 7  врахувати положення цього Закону при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на 2017 рік;
 
    -9- Шипко А.Ф.
У підпункті 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту слова та знаки «на 2015 рік» замінити на слова та знаки «на 2016 рік».
 
Відхилено оправка втрачає актуальність оскільки 1 поправку 7   
13. 2) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
      
14. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів та нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та набрання ними чинності із дня набрання чинності цим Законом.
 
15. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.