Кількість абзаців - 115 Таблиця поправок


Про зовнішню трудову міграцію (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про зовнішню трудову міграцію
 
   Про зовнішню трудову міграцію
 
2. Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України, які тимчасово виконували або виконують роботу за кордоном (трудових мігрантів), і членів їх сімей.
 
-1- Шухевич Ю.Р.
преамбулу законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України, які тимчасово здійснювали або здійснюють оплачувану діяльність за кордоном (трудових мігрантів), і членів їх сімей.»
 
Враховано редакційно у частині першій статті 2  Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів) і членів їхніх сімей.
 
3.

 
-2- Крулько І.І.
Преамбулу законопроекту викласти у наступній редакції: «Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України, які здійснюють оплачувану діяльність за кордоном (трудових мігрантів) та членів їх сімей.».
 
Враховано редакційно у частині першій статті 2     
4.

 
-3- Дроздик О.В.
преамбулу законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів) та членів їх сімей.»
 
Враховано      
5. Розділ І
 
   Розділ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
8. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
9. 1) зовнішня трудова міграція - переміщення громадян України, пов’язане з перетинанням державного кордону з метою виконання або пошуку роботи відповідно до законодавства держави перебування;
 
-4- Дроздик О.В.
зовнішня трудова міграція – переміщення громадян України, пов’язане з перетинанням державного кордону з метою здійснення оплачуваної трудової діяльності в державі перебування, не забороненої її законодавством;
 
Враховано   1) держава перебування – держава, на території якої трудовий мігрант здійснював, здійснює або має намір здійснювати, оплачувану діяльність, не заборонену законодавством цієї держави;
 
    -5- Гопко Г.М.
У статті першій пункт 1) викласти в такій редакції:
«1) зовнішня трудова міграція – переміщення громадян України, пов’язане з перетинанням державного кордону України з метою здійснення оплачуваної діяльності в державі перебування;»
 
Враховано редакційно    
    -6- Шухевич Ю.Р.
пункт 1 частини першої статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) зовнішня трудова міграція – переміщення громадян України, пов’язане з перетинанням державного кордону України з метою здійснення оплачуваної діяльності в державі перебування;»
 
Враховано редакційно    
    -7- Крулько І.І.
пункт перший частини першої викласти у наступній редакції: «зовнішня трудова міграція – переміщення громадян України, пов’язане з перетинанням державного кордону України з метою пошуку та здійснення оплачуваної діяльності в державі перебування»;
 
Враховано редакційно    
10. 2) держава перебування - іноземна держава, на території якої трудовий мігрант виконував або виконує роботу відповідно до законодавства такої держави;
 
-8- Дроздик О.В.
Пункт 2 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«держава перебування – країна, на територію якої трудовий мігрант виїжджає здійснювати, здійснює або здійснював оплачувану діяльність, не заборонену її законодавством;».
 
Враховано   2) зовнішня трудова міграція – переміщення громадян України, пов’язане з перетинанням державного кордону, з метою здійснення оплачуваної діяльності в державі перебування, не забороненої законодавством цієї держави;
 
11. 3) реінтеграція у суспільство - комплекс соціальних, правових, економічних та інших заходів, спрямованих на сприяння адаптації у суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей після повернення з держави перебування;
 
-9- Крулько І.І.
пункт другий частини першої викласти у наступній редакції: «держава перебування — іноземна держава, на території якої трудовий мігрант здійснював або здійснює оплачувану діяльність;»;
 
Враховано частково   3) реінтеграція в суспільство - комплекс соціальних, правових, економічних та інших заходів, спрямованих на сприяння адаптації в суспільстві трудових мігрантів і членів їхніх сімей після повернення з держави перебування;
 
12. 4) трудовий мігрант - громадянин України, який виконував або виконує оплачувану роботу в державі перебування відповідно до законодавства такої держави;
 
-10- Дроздик О.В.
Пункт 4 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«трудовий мігрант – громадянин України, який здійснював, здійснює або здійснюватиме оплачувану діяльність у державі перебування, не заборонену її законодавством;»
 
Враховано   4) трудовий мігрант – громадянин України, який здійснював, здійснює або здійснюватиме оплачувану діяльність у державі перебування, не заборонену законодавством цієї держави;
 
    -11- Гопко Г.М.
У статті першій в пункті 4) вилучити слова «відповідно до законодавства такої держави».
 
Відхилено    
    -12- Шухевич Ю.Р.
пункти 4-5 частини першої статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«4) трудовий мігрант – громадянин України, який займався або займається оплачуваною діяльністю в державі перебування;
5) члени сім'ї трудового мігранта – особи, які перебувають з трудовим мігрантом у шлюбі, або в таких взаєминах, які відповідно до законодавства України можуть бути прирівняні до шлюбу, діти (в тому числі народжені поза шлюбом)
та інші особи, що перебувають на його утриманні та визнаються членами сім’ї відповідно до законодавства України та країни перебування;»
 
Враховано частково    
    -13- Крулько І.І.
пункт четвертий частини першої викласти у наступній редакції: «трудовий мігрант – громадянин України, який займається або займався оплачуваною діяльністю в державі перебування;»;
 
Враховано частково    
13. 5) члени сім’ї трудового мігранта - особи, які перебувають з трудовим мігрантом у шлюбі, діти та інші особи, що перебувають на його утриманні та є членами сім’ї відповідно до Сімейного кодексу України.
 
-14- Гопко Г.М.
Доповнити статтю першу новим пунктом:
«6) Сезонна зовнішня трудова міграція – зовнішня трудова міграція, пов’язана з виконанням оплачуваної діяльності, яка за своїм характером залежить від сезонних умов і триває тільки впродовж частини року;»
 
Відхилено   5) члени сім’ї трудового мігранта - особи, які перебувають з трудовим мігрантом у шлюбі, діти та інші особи, які перебувають на його утриманні та є членами сім’ї відповідно до Сімейного кодексу України.
 
    -15- Гопко Г.М.
Доповнити статтю першу новим пунктом:
«7) Сезонний трудовий мігрант – трудовий мігрант, оплачувана діяльність якого за своїм характером залежить від сезонних умов і триває тільки впродовж частини року.»
 
Відхилено    
    -16- Гопко Г.М.
Доповнити статтю першу новим пунктом:
«8) Прикордонна трудова міграція - переміщення громадян України в сусідні до неї держави з метою здійснення оплачуваної діяльності, при умові збереження місця постійного проживання в Україні та повернення туди щодня або принаймні один раз на тиждень.»
 
Відхилено    
    -17- Гопко Г.М.
Доповнити статтю першу новим пунктом:
«9) Прикордонний трудовий мігрант – громадянин України, який займається оплачуваною діяльністю у сусідній державі при умові збереження місця постійного проживання в країні походження та повернення туди щодня або принаймні один раз на тиждень;»
 
Відхилено    
    -18- Гопко Г.М.
Доповнити статтю першу новим пунктом:
«10) роботодавець (наймач) - юридична або фізична особа, яка надає роботу трудящим-мігрантам на умовах і в порядку, передбачених трудовим договором;»
 
Відхилено    
    -19- Гопко Г.М.
Доповнити статтю першу новим пунктом:
«11) умови праці - сукупність факторів трудового процесу в якому здійснюється трудова діяльність людини, що впливають на її здоров'я та працездатність під час праці;»
 
Відхилено    
    -20- Гопко Г.М.
Доповнити статтю першу новим пунктом:
«12) охорона праці - система забезпечення безпеки життя й здоров'я трудових мігрантів під час трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи й засоби, установлені відповідно до трудового договору;»
 
Відхилено    
    -21- Шухевич Ю.Р.
доповнити частину першу статті 1 законопроекту пунктами 6-12 такого змісту:
«6) сезонна зовнішня трудова міграція – зовнішня трудова міграція, пов’язана з виконанням оплачуваної діяльності, яка за своїм характером залежить від сезонних умов і триває тільки впродовж частини року;
7) сезонний трудовий мігрант – трудовий мігрант, оплачувана діяльність якого за своїм характером залежить від сезонних умов і триває тільки впродовж частини року;
8) прикордонна трудова міграція - переміщення громадян України в сусідні до неї держави з метою здійснення оплачуваної діяльності, при умові збереження місця постійного проживання в Україні та повернення туди щодня або принаймні один раз на тиждень;
9) прикордонний трудовий мігрант – громадянин України, який займається оплачуваною діяльністю у сусідній державі при умові збереження місця постійного проживання в країні походження та повернення туди щодня або принаймні один раз на тиждень;
10) роботодавець (наймач) - юридична або фізична особа, яка надає роботу трудовим мігрантам на умовах і в порядку, передбачених трудовим договором;
11) умови праці - сукупність факторів трудового процесу, в якому здійснюється трудова діяльність людини, що впливають на її здоров'я та працездатність під час праці;
12) охорона праці - система забезпечення безпеки життя й здоров'я трудових мігрантів під час трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи й засоби, встановлені відповідно до трудового договору.»
 
Відхилено    
    -22- Крулько І.І.
доповнити частину першу пунктами 6-12 наступного змісту:
«6) сезонна зовнішня трудова міграція – зовнішня трудова міграція, пов’язана з виконанням оплачуваної діяльності, яка за своїм характером залежить від сезонних умов і триває тільки впродовж частини року;
7) сезонний трудовий мігрант – трудовий мігрант, оплачувана діяльність якого за своїм характером залежить від сезонних умов і триває тільки впродовж частини року;
8) прикордонна трудова міграція - переміщення громадян України в сусідні до неї держави з метою здійснення оплачуваної діяльності, при умові збереження місця постійного проживання в Україні та повернення туди щодня або принаймні один раз на тиждень;
9) прикордонний трудовий мігрант – громадянин України, який займається оплачуваною діяльністю у сусідній державі при умові збереження місця постійного проживання в країні походження та повернення туди щодня або принаймні один раз на тиждень;
10) роботодавець (наймач) - юридична або фізична особа, яка надає роботу трудовим мігрантам на умовах і в порядку, передбачених трудовим договором;
11) умови праці - сукупність факторів трудового процесу в якому здійснюється трудова діяльність людини, що впливають на її здоров'я та працездатність під час праці;
12) охорона праці - система забезпечення безпеки життя й здоров'я трудових мігрантів під час трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші засоби та заходи.».
 
Відхилено    
14. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
15. 1. Дія цього Закону не поширюється на:
 
-23- Дроздик О.В.
Помазанов А.В.
Доповнити статтю 2 новою частиною першою такого змісту:
«Дія цього Закону поширюється на трудових мігрантів, які: працюють на підставі трудового договору (контракту); самостійно забезпечують себе роботою; надають оплачувані послуги (виконують роботи); здійснюють іншу оплачувану діяльність, незаборонену законодавством держави перебування.»
У зв’язку з цим частину першу законопроекту вважати частиною другою
 
Враховано   1. Дія цього Закону поширюється на трудових мігрантів, які:
1) працюють на підставі трудового договору (контракту);
2) самостійно забезпечують себе роботою;
3) надають оплачувані послуги (виконують роботи);
4) здійснюють іншу оплачувану діяльність, не заборонену законодавством держави перебування.
2. Дія цього Закону не поширюється на:
 
16. громадян України, які шукають притулок чи отримали притулок у державі перебування;
 
-24- Шухевич Ю.Р.
абзац перший частини першої статті 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«громадян України, які отримали притулок у державі перебування;»
 
Відхилено   1) громадян України, які шукають притулок чи отримали притулок у державі перебування;
 
17. осіб, що отримують освіту, професійну підготовку та підвищують кваліфікацію за кордоном, зокрема в межах освітніх програм;
 
   2) осіб, які здобувають освіту, професійну підготовку та підвищують кваліфікацію за кордоном, зокрема в межах освітніх програм;
 
18. працівників дипломатичної служби та працівників інших органів державної влади, які працюють у закордонних дипломатичних установах України;
 
-25- Мельник С.І.
Частину першу статті 2 доповнити абзацом четвертим наступного змісту: «осіб, що проходять лікування або знаходяться на реабілітації;»
 
Відхилено   3) працівників дипломатичної служби та працівників інших органів державної влади, які працюють у закордонних дипломатичних установах України;
 
19. осіб, які відряджені підприємствами, установами та організаціями для виконання роботи в державі перебування.
 
   4) осіб, відряджених підприємствами, установами та організаціями для виконання роботи в державі перебування.
 
20. Стаття 3. Законодавство про зовнішню трудову міграцію
 
   Стаття 3. Законодавство про зовнішню трудову міграцію
 
21. 1. Законодавство про зовнішню трудову міграцію складається з Конституції України, цього Закону, інших актів законодавства, що регулюють відносини у сфері зовнішньої трудової міграції, а також міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
   1. Законодавство про зовнішню трудову міграцію складається з Конституції України, цього Закону, інших актів законодавства, що регулюють відносини у сфері зовнішньої трудової міграції, а також міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
22. 2. У разі коли міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.
 
-26- Дроздик О.В.
Частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
«2. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено більш високий рівень гарантій ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору України.»
 
Враховано   2. Якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено більш високий рівень гарантій ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору України.
 
23. Розділ ІІ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
 
   Розділ ІІ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
 
24. Стаття 4. Засади державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції
 
   Стаття 4. Засади державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції
 
25. 1. Державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції базується на принципах забезпечення прав і законних інтересів трудових мігрантів і членів їх сімей та здійснюється на засадах ефективного державного регулювання процесів зовнішньої трудової міграції.
 
   1. Державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції базується на принципах забезпечення прав та законних інтересів трудових мігрантів і членів їхніх сімей та здійснюється на засадах ефективного державного регулювання процесів зовнішньої трудової міграції.
 
26. 2. Держава забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
 
-27- Дроздик О.В.
Помазанов А.В.
У частині 2 статті 4 слова «держава забезпечує рівність трудових прав усіх громадян» замінити на слова «держава забезпечує реалізацію передбачених в цьому Законі прав трудових мігрантів і членів їх сімей»
 
Враховано   2. Держава забезпечує реалізацію передбачених у цьому Законі прав трудових мігрантів і членів їхніх сімей незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
 
    -28- Мельник С.І.
У частині другій статті 4 слово «ознак» виключити.
 
Відхилено    
27. Стаття 5. Державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції
 
-29- Шухевич Ю.Р.
доповнити статтю 4 законопроекту частиною третьою такого змісту:
«3. Права трудових мігрантів з неврегульованим статусом в державі перебування, а також членів їх сімей, гарантуються і забезпечуються відповідно до законодавства України. Трудові мігранти та члени їх сімей мають право на забезпечення основних прав і свобод людини, що гарантуються міжнародними стандартами з прав людини.»
 
Відхилено   Стаття 5. Державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції
 
28. 1. Державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції здійснюється за такими напрямами:
 
-30- Голубов Д.І.
Частину другу статті 4 розділу ІІ законопроекту виключити, а саме:
«2. Держава забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.».
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту, а також у зв’язку з тим, що норми запропонованої частини другої статті 4 законопроекту стосуються забезпечення державою рівності трудових прав усіх громадян, що безпосередньо не стосується предмету його регулювання.
 
Відхилено   1. Державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції здійснюється за такими напрямами:
 
29. здійснення ефективного державного регулювання зовнішньої трудової міграції;
 
   1) здійснення ефективного державного регулювання зовнішньої трудової міграції;
 
30. забезпечення соціального та правового захисту трудових мігрантів і членів їх сімей;
 
   2) забезпечення соціального та правового захисту трудових мігрантів і членів їхніх сімей;
 
31. здійснення співробітництва з іноземними державними органами, міжнародними та громадськими об’єднаннями, що заінтересовані у вирішенні питань зовнішньої трудової міграції;
 
-31- Мельник С.І.
Абзац четвертий частини першої статті 5 викласти у наступній редакції:
«співробітництво з іноземними державними органами, міжнародними та громадськими організаціями та об’єднаннями, що зацікавлені у вирішенні питань зовнішньої трудової міграції;».
 
Відхилено   3) здійснення співробітництва з державними органами іноземних держав, міжнародними та громадськими об’єднаннями, заінтересованими у вирішенні питань зовнішньої трудової міграції;
 
32. забезпечення продуктивної зайнятості населення та сприяння створенню нових робочих місць на вітчизняному ринку праці;
 
-32- Дроздик О.В.
Абзац п’ятий частини першої статті 5 виключити.
 
Враховано      
33. здійснення заходів щодо запобігання незаконній зовнішній трудовій міграції;
 
   4) здійснення заходів із запобігання незаконній зовнішній трудовій міграції;
 
34. створення умов для повернення в Україну та реінтеграції у суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей;
 
   5) створення умов для повернення в Україну та реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей;
 
35. посилення інституційної спроможності закордонних дипломатичних установ України в частині надання правової, інформаційної та іншої допомоги трудовим мігрантам і членам їх сімей на території держави перебування;
 
   6) посилення інституційної спроможності закордонних дипломатичних установ України щодо надання правової, інформаційної та іншої допомоги трудовим мігрантам і членам їхніх сімей на території держави перебування;
 
36. провадження науково-дослідної та інформаційно-роз’яснювальної діяльності у сфері зовнішньої трудової міграції;
 
   7) провадження науково-дослідної та інформаційно-роз’яснювальної діяльності у сфері зовнішньої трудової міграції;
 
37. удосконалення системи збирання та оброблення статистичної інформації про трудових мігрантів і членів їх сімей, а також моніторингу стану зовнішньої трудової міграції;
 
   8) удосконалення системи збирання та оброблення статистичної інформації про трудових мігрантів і членів їхніх сімей, а також моніторингу стану зовнішньої трудової міграції;
 
38. сприяння задоволенню національно-культурних та освітніх потреб трудових мігрантів і членів їх сімей;
 
-33- Дроздик О.В.
У абзаці п’ятому частини першої статті 5 законопроекту після слова «освітніх» доповнити словами «та мовних»
 
Враховано   9) сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх та мовних потреб трудових мігрантів і членів їхніх сімей;
 
39. укладення міжнародних договорів з питань захисту прав трудових мігрантів і членів їх сімей у державі перебування.
 
   10) укладення міжнародних договорів з питань захисту прав трудових мігрантів і членів їхніх сімей у державі перебування.
 
40. Стаття 6. Органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції
 
   Стаття 6. Органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері зовнішньої трудової міграції
 
41. 1. Формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції забезпечують у межах своїх повноважень Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації.
 
-34- Денісова Л.Л.
Каплін С.М.
Веселова Н.В.
Драюк С.Є.
Частину першу статті 6 доповнити словами «та органи місяцевого самоврядування».
 
Враховано   1. Формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції в межах своїх повноважень забезпечують Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, а також місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
 
42. 2. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції.
 
   2. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері зовнішньої трудової міграції, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції.
 
43. Стаття 7. Міжнародне співробітництво у сфері зовнішньої трудової міграції
 
   Стаття 7. Міжнародне співробітництво у сфері зовнішньої трудової міграції
 
44. 1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах повноважень забезпечують розвиток співробітництва у сфері зовнішньої трудової міграції з органами держави перебування та міжнародними організаціями.
 
   1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах своїх повноважень забезпечують розвиток співробітництва у сфері зовнішньої трудової міграції з органами держави перебування та міжнародними організаціями.
 
45. Розділ ІІІ ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ І ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ
 
   Розділ ІІІ
ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ І ЧЛЕНІВ ЇХніх СІМЕЙ
 
46. Стаття 8. Права трудових мігрантів на належні умови праці, соціальний захист та возз’єднання сім’ї
 
   Стаття 8. Права трудових мігрантів на належні умови праці та соціальний захист
 
47. 1. Права трудових мігрантів, зокрема на належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист, регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. Права трудових мігрантів, зокрема на належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист, регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
48. 2. Трудові мігранти і члени їх сімей у період трудової діяльності за кордоном мають право брати участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні відповідно до законодавства України.
 
-35- Дроздик О.В.
Назву статті 8 та її текст пропоную викласти в наступній редакції:
«Стаття 8. Права трудових мігрантів на належні умови праці та соціальний захист
1. Права трудових мігрантів, зокрема на належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист, регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Трудові мігранти та члени їх сімей можуть брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законами України.
3. Пенсійне забезпечення трудових мігрантів здійснюється відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, та міжнародних договорів у сфері пенсійного забезпечення, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
4. Піклування про дітей трудових мігрантів та інших членів сім’ї, які перебувають на їх утриманні та залишаються на території України, здійснюється відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.»
 
Враховано   2. Трудові мігранти і члени їхніх сімей можуть добровільно брати участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законами України.
3. Пенсійне забезпечення трудових мігрантів здійснюється відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, та міжнародних договорів у сфері пенсійного забезпечення, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
49. 3. Трудові мігранти мають право на возз’єднання сім’ї відповідно до законодавства.
 
      
50. 4. Піклування про дітей трудових мігрантів та інших членів сім’ї, які перебувають на їх утриманні та залишаються на території України, здійснюється відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.
 
-36- Крулько І.І.
Статтю 8 доповнити та викласти у наступній редакції:
«Стаття 8. Права трудових мігрантів
Трудові мігранти та члени їхніх сімей відповідно до міжнародних договорів і законодавства держави перебування та законодавства України мають право на:
життя, свободу та особисту недоторканність;
укладення шлюбу;
рівність з громадянами держави перебування перед законом і судом;
захист від незаконного втручання в особисте або сімейне життя;
захист від незаконного зазіхання на недоторканність житла;
захист таємниці особистого листування або інших форм зв'язку;
захист честі, гідності та ділової репутації;
захист приватної власності, що належить на законних підставах;
отримання освіти;
інформацію;
доступ до культурного життя й участь у ньому;
конституційне право на участь у виборах та референдумах;
соціальне забезпечення (соціальне страхування);
отримання безоплатної швидкої (невідкладної) медичної допомоги та іншої медичної допомоги на платній основі;
на реєстрацію народження дитини в державі перебування.
Стаття 8.1. Права трудових мігрантів на належні умови праці, соціальний захист та возз’єднання сім’ї
1. Права трудових мігрантів, зокрема на належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист, регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Трудові мігранти і члени їх сімей у період трудової діяльності за кордоном мають право брати участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні відповідно до законодавства України.
3. Трудові мігранти мають право на возз’єднання сім’ї відповідно до законодавства.
4. Піклування про дітей трудових мігрантів та інших членів сім’ї, які перебувають на їх утриманні та залишаються на території України, здійснюється відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.
Стаття 8.2. Забезпечення реалізації трудових та інших прав трудових мігрантів
1.Уряд України зобов’язаний працювати над укладенням двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів про забезпечення трудовим мігрантам умов праці та проживання, не гірших, ніж в Україні чи в державі перебування, соціального захисту, пенсійного забезпечення, недопущення подвійного оподаткування, здобуття освіти та реалізації інших прав передбачених міжнародними договорами, Конституцією України, цим законом та іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 8.3. Забезпечення збереження майнових прав трудових мігрантів
Виникнення, зміна або припинення майнових прав трудових мігрантів регулюється відповідним законодавством держави реєстрації майнових прав.».
 
Відхилено   4. Піклування про дітей трудових мігрантів та інших членів їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні та залишаються на території України, здійснюється відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
5. Громадяни України, які здійснювали оплачувану діяльність у державі перебування до набрання чинності цим Законом, прирівнюються у своїх правах та законних інтересах до трудових мігрантів та членів їхніх сімей.
 
51. Стаття 9. Право трудових мігрантів і членів їх сімей на освіту та підтвердження результатів неформального професійного навчання
 
-37- Денісова Л.Л.
Каплін С.М.
Веселова Н.В.
Драюк С.Є.
Статтю 8 доповнити новою частиною 5 такого змісту:
«5. Громадяни України, які здійснювали оплачувану діяльність в державі перебування до набрання чинності цього закону, прирівнюються у своїх правах та законних інтересах до трудових мігрантів та членів їх сімей.»
 
Враховано   Стаття 9. Право трудових мігрантів і членів їхніх сімей на освіту та підтвердження результатів неформального професійного навчання
 
52. 1. Вища, загальна середня та професійно-технічна освіта, здобута трудовими мігрантами і членами їх сімей за кордоном, визнається в Україні відповідно до законодавства.
 
   1. Загальна середня, професійно-технічна та вища освіта, здобута трудовими мігрантами і членами їхніх сімей за кордоном, визнається в Україні відповідно до законодавства.
 
53. 2. Трудові мігранти і члени їх сімей мають право на підтвердження результатів неформального професійного навчання відповідно до законодавства.
 
   2. Трудові мігранти і члени їхніх сімей мають право на підтвердження результатів неформального професійного навчання відповідно до законодавства.
 
54. 3. Діти трудових мігрантів після повернення в Україну мають право на одержання освіти відповідно до законодавства.
 
-38- Гопко Г.М.
Частину третю статті дев’ятої викласти в такій редакції:
«Трудові мігранти та діти трудових мігрантів мають право на одержання освіти в Україні відповідно до законодавства України»
 
Враховано редакційно   3. Трудові мігранти і члени їхніх сімей мають право на здобуття освіти в Україні відповідно до законодавства.
 
    -39- Шухевич Ю.Р.
частину третю статті 9 законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Діти трудових мігрантів мають право на одержання освіти в Україні відповідно до законодавства України.»
 
Відхилено    
    -40- Крулько І.І.
Частину третю статті 9 викласти у наступній редакції: «Трудові мігранти і члени їх сімей мають право на одержання освіти в Україні відповідно до законодавства України.».
 
Враховано    
55. 4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, забезпечує міжнародне співробітництво з питань освіти, сприяє реалізації конституційного права на обов’язкову загальну середню освіту трудових мігрантів і членів їх сімей.
 
-41- Дроздик О.В.
Частину четверту статті 9 викласти в такій редакції:
«4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти і науки, здійснює міжнародне співробітництво з питань освіти та забезпечує реалізацію конституційного права на обов’язкову загальну середню освіту трудових мігрантів і членів їх сімей.»
 
Враховано   4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, здійснює міжнародне співробітництво з питань освіти та забезпечує реалізацію конституційного права на обов’язкову загальну середню освіту трудових мігрантів і членів їхніх сімей.
 
56. Стаття 10. Державні гарантії щодо надання соціальних послуг та допомоги трудовим мігрантам
 
   Стаття 10. Державні гарантії щодо консульського сприяння трудовим мігрантам
 
57. 1. Держава гарантує трудовим мігрантам, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги».
 
-42- Дроздик О.В.
Назву та зміст статті 10 викласти у такій редакції:
«Стаття 10. Державні гарантії щодо консульського сприяння трудовим мігрантам
1. Закордонні дипломатичні установи України вживають заходів для того, щоб трудові мігранти і члени їх сімей користувалися у повному обсязі правами, наданими їм відповідно до законодавства.
2. Консульськими установами України за кордоном на постійній основі здійснюється прийом громадян, надається консультативно-правова допомога із консульських питань на безоплатній основі, а також інформація щодо міжнародного права і національного права іноземних країн».
 
Враховано   1. Закордонні дипломатичні установи України вживають заходів для того, щоб трудові мігранти і члени їхніх сімей у повному обсязі користувалися правами, наданими їм відповідно до законодавства.
 
58. 2. Закордонні дипломатичні установи України вживають заходів для того, щоб трудові мігранти і члени їх сімей користувалися у повному обсязі правами, наданими їм відповідно до законодавства.
 
-43- Шухевич Ю.Р.
частину першу статті 10 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Держава гарантує трудовим мігрантам і членам їх сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання соціальних послуг відповідно до законодавства України.»
 
Відхилено   2. Консульські установи України за кордоном на постійній основі здійснюють прийом громадян, надають безоплатну консультативно-правову допомогу з консульських питань, а також інформацію щодо міжнародного права і національного права іноземних країн.
 
59. Стаття 11. Діяльність в Україні утворених за кордоном громадських об’єднань трудових мігрантів
 
-44- Гопко Г.М.
Статтю 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11 Підтримка діяльності громадських об’єднань трудових мігрантів, створених за кордоном
1. Україна визнає громадські об’єднання, створені трудовими мігрантами за кордоном з метою захисту їх прав та інтересів, відповідно до законодавства країни працевлаштування.
2. Закордонні дипломатичні та консульські установи створюють реєстр громадських об’єднань трудових мігрантів, які поширюють свою діяльність на території їх округів.
3. Зареєстровані громадські об’єднання трудових мігрантів прирівнюються у правовому статусі до громадських об’єднань створених в Україні і можуть брати участь в конкурсах соціальних та інших проектів, що проводяться органами державної влади та місцевого самоврядування України.
4. Зареєстровані громадські об’єднання трудових мігрантів можуть також на конкурсних засадах отримувати державне фінансування за надання соціальних послуг трудовим мігрантам.»
 
Відхилено   Стаття 11. Діяльність в Україні утворених за кордоном громадських об’єднань трудових мігрантів
 
60. 1. Громадські об’єднання трудових мігрантів, утворені за кордоном, мають право провадити свою діяльність на території України відповідно до законодавства.
 
-45- Дроздик О.В.
Частину першу статті 11 доповнити словом «України»
 
Враховано   1. Громадські об’єднання трудових мігрантів, утворені за кордоном, мають право провадити свою діяльність на території України відповідно до законодавства.
 
61. 2. Громадські об’єднання трудових мігрантів, утворені за кордоном, можуть здійснювати співробітництво з центральними та місцевими органами виконавчої влади та міжнародними неурядовими організаціями відповідно до законодавства.
 
-46- Крулько І.І.
Статтю 11 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. Громадські об’єднання трудових мігрантів для можливості участі у конкурсах соціальних, культурних та інших проектів, що проводяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування України повинні бути зареєстровані в закордонних дипломатичних та консульських установах у країні їх реєстрації.».
 
Відхилено   2. Громадські об’єднання трудових мігрантів, утворені за кордоном, можуть здійснювати співробітництво з центральними та місцевими органами виконавчої влади і міжнародними неурядовими організаціями відповідно до законодавства.
 
62. Стаття 12. Сприяння задоволенню національно-культурних, духовних і мовних потреб трудових мігрантів
 
-47- Крулько І.І.
Статтю 12 викласти у наступній редакції:
« Стаття 12. Сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх, духовних і мовних потреб трудових мігрантів
1. Держава сприяє задоволенню національно-культурних, освітніх, духовних і мовних потреб трудових мігрантів незалежно від держави перебування.
2. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері освіти, культури та мистецтва, державної мовної політики, забезпечують здійснення заходів, спрямованих на популяризацію національно-культурного надбання українського народу за межами України.».
 
Враховано частково   Стаття 12. Сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх, духовних і мовних потреб трудових мігрантів
 
63. 1. Держава сприяє задоволенню національно-культурних, духовних і мовних потреб трудових мігрантів незалежно від держави перебування.
 
-48- Дроздик О.В.
У частині другій статті 12 після слова «культурних» доповнити словом «освітніх»
 
Враховано   1. Держава сприяє задоволенню національно-культурних, освітніх, духовних і мовних потреб трудових мігрантів незалежно від держави перебування.
 
64. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері культури та мистецтва, державної мовної політики, забезпечує здійснення заходів, спрямованих на популяризацію культурного надбання українського народу за межами України.
 
-49- Гопко Г.М.
Частину другу статті дванадцятої викласти в такій редакції:
«2. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері освіти, культури та мистецтва, державну мовну політику, забезпечують здійснення заходів, спрямованих на популяризацію за межами України української мови та культурних надбань українського народу».
 
Відхилено   2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері культури та мистецтва, державної мовної політики, забезпечує здійснення заходів, спрямованих на популяризацію національно-культурного надбання українського народу за межами України.
 
    -50- Шухевич Ю.Р.
частину другу статті 12 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері освіти, культури та мистецтва, державної мовної політики, забезпечують здійснення заходів, спрямованих на популяризацію національно-культурного надбання українського народу за межами України.»
 
Відхилено    
    -51- Дроздик О.В.
У частині другій статті 12 слова «та реалізує» замінити словами «формує та реалізує»..
 
Враховано    
65. Стаття 13. Забезпечення права трудових мігрантів і членів їх сімей на інформацію
 
-52- Шухевич Ю.Р.
назву статті 13 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Забезпечення права трудових мігрантів і членів їх сімей на інформацію та погодження проектів міжнародних договорів з питань захисту прав трудових мігрантів і членів їх сімей»
 
Відхилено   Стаття 13. Забезпечення права трудових мігрантів і членів їхніх сімей на інформацію
 
    -53- Крулько І.І.
Частину першу статті 13 після слів «договорів України про трудову міграцію» доповнити словами «особливості міграційного законодавства держав-реципієнтів;».
 
Відхилено    
66. 1. Трудові мігранти і члени їх сімей мають право на отримання від центральних та місцевих органів виконавчої влади, до повноважень яких належать питання трудової міграції, інформації про умови виїзду та працевлаштування за кордоном, ризики потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, умови міжнародних договорів України про трудову міграцію та будь-якої іншої інформації, яка підвищує рівень обізнаності громадян щодо питань працевлаштування за кордоном з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
-54- Шухевич Ю.Р.
статтю 13 законопроекту доповнити частиною другою та третьою такого змісту:
«2. Проекти міжнародних договорів, що стосуються прав трудових мігрантів і членів їх сімей, обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції не пізніше ніж за три місяці до дня укладення міжнародного договору.
3. Перед укладенням міжнародного договору, що стосується прав трудових мігрантів і членів їх сімей, проект цього договору обов’язково погоджується з громадськими об’єднаннями трудових мігрантів, які утворені в тій державі, з якою має бути укладений міжнародний договір.»
 
Відхилено   1. Трудові мігранти і члени їхніх сімей мають право на отримання від центральних та місцевих органів виконавчої влади, до повноважень яких належать питання трудової міграції, інформації про умови виїзду та працевлаштування за кордоном, ризики потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, умови міжнародних договорів України щодо трудової міграції та будь-якої іншої інформації, що підвищує рівень обізнаності громадян з питань працевлаштування за кордоном з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах своїх повноважень здійснюють заходи з поширення інформації, передбаченої частиною першою цієї статті.
 
    -55- Мельник С.І.
Статтю 13 законопроекту доповнити новими частинами такого змісту:
«Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах повноважень здійснюють заходи щодо поширення інформації про особливості працевлаштування за кордоном, зокрема про умови виїзду та повернення в Україну, ризики потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, надають роз’яснення щодо норм міжнародних договорів України про трудову міграцію, а також щодо правових, етнічних, культурних і релігійних особливостей держави перебування.
Трудовим мігрантам гарантується надання інформації про місця та умови їхнього проживання, можливості для возз’єднання сім’ї, характер роботи, можливості укладення нового трудового договору після припинення дії першого, необхідний рівень кваліфікації, умови праці та життя, винагороду, соціальне забезпечення, житло, харчування, переказ заощаджень, проїзд та про відрахування, що здійснюються із заробітної плати у зв'язку з внесками для соціального захисту й соціального забезпечення, податками та іншими зборами, інформації про культурну та релігійну ситуацію, яка є в державі, що приймає.»
Обґрунтування:
У статтях 13 та 17 мова йде про один і той же предмет правового регулювання, тому з метою техніко-юридичного коригування та злагодженості положень законопроекту, доцільно їх об’єднати. Крім цього, для приведення положень законопроекту у відповідність із Європейською конвенцією про правовий статус трудящих-мігрантів, варто доповнити законопроект нормами статті 6 згаданої Конвенції .
 
Враховано редакційно    
    -56- Голубов Д.І.
Статтю 13 розділу ІІІ законопроекту доповнити частиною другою наступного змісту:
«2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах повноважень здійснюють заходи щодо поширення інформації про особливості працевлаштування за кордоном, зокрема про умови виїзду та повернення в Україну, ризики потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, надають роз’яснення щодо норм міжнародних договорів України про трудову міграцію, а також щодо правових, етнічних, культурних і релігійних особливостей держави перебування.».
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту.
 
Враховано редакційно    
    -57- Дроздик О.В.
Статтю 12 доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах повноважень здійснюють заходи щодо поширення інформації, передбачені частиною першою цієї статті»
 
Враховано    
67. Стаття 14. Реінтеграція в суспільство трудових мігрантів після повернення в Україну
 
-58- Дроздик О.В.
З назви статті 14 слова «після повернення в Україну» виключити
 
Враховано   Стаття 14. Реінтеграція в суспільство трудових мігрантів
 
68. 1. Держава сприяє реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей після повернення в Україну шляхом надання соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги».
 
-59- Гопко Г.М.
Частину першу статті чотирнадцятої викласти в такій редакції:
«1. Держава сприяє реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей після повернення в Україну шляхом реалізації державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції.»
 
Відхилено   1. Держава сприяє реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей шляхом здійснення комплексу соціальних, правових, економічних та інших заходів, передбачених законодавством.
 
    -60- Дроздик О.В.
Частину першу статті 14 викласти в такій редакції: «Держава сприяє реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей шляхом здійснення комплексу соціальних, правових, економічних та інших заходів передбачених законодавством України.»
 
Враховано    
    -61- Шухевич Ю.Р.
частину першу статті 14 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Держава сприяє реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей після повернення в Україну шляхом реалізації державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції.»
 
Відхилено    
    -62- Крулько І.І.
частину першу викласти у наступній редакції: «Держава сприяє реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей після повернення в Україну шляхом реалізації державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції.»;
 
Відхилено    
69. 2. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, відповідальним за реінтеграцію трудових мігрантів, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції.
 
-63- Дроздик О.В.
Частину другу статті 14 викласти у такій редакції:
«Відповідальним за реінтеграцію трудових мігрантів, є центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сферах праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції.»
 
Враховано   2. Відповідальним за реінтеграцію трудових мігрантів є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції.
 
70. 3. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах повноважень сприяють реінтеграції трудових мігрантів, які виявили намір повернутися або повернулися в Україну.
 
-64- Гопко Г.М.
Частину третю статті чотирнадцятої викласти в такій редакції:
«3. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах повноважень сприяють реінтеграції трудових мігрантів, які виявили намір повернутися або повернулися в Україну, у тому числі шляхом розробки й реалізації державних програм сприяння зворотній міграції та реінтеграції трудових мігрантів, залучення інвестицій трудових мігрантів в українську економіку, спрощення процедури визнання документів про освіту (нострифікації) та підтвердження професійної кваліфікації, отриманих громадянами України за кордоном».
 
Відхилено   3. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах своїх повноважень сприяють реінтеграції трудових мігрантів, які виявили намір повернутися або повернулися в Україну.
 
    -65- Шухевич Ю.Р.
частину третю статті 14 законопроекту викласти в такій редакції:
3. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах повноважень сприяють реінтеграції трудових мігрантів, які виявили намір повернутися або повернулися в Україну, шляхом:
розробки державної програми сприяння зворотній міграції та реінтеграції трудових мігрантів, що повертаються;
розробки державної програми залучення інвестицій трудових мігрантів в українську економіку;
спрощення процедури визнання документів про освіту та професійну кваліфікацію, що були отримані громадянами України за кордоном.»
 
Відхилено    
    -66- Крулько І.І.
частину третю викласти у наступній редакції:
«Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах повноважень сприяють реінтеграції трудових мігрантів, які виявили намір повернутися або повернулися в Україну, шляхом:
розробки державної програми сприяння зворотній міграції та реінтеграції трудових мігрантів, що повертаються;
розробки державної програми залучення інвестицій трудових мігрантів в українську економіку;
спрощення процедури визнання документів про освіту (нострифікації) та підтвердження професійної кваліфікації, отриманих громадянами України за кордоном»;
 
Відхилено    
71. 4. Трудовим мігрантам може надаватися інформація про:
 
-67- Гопко Г.М.
Перше речення частини четвертої статті чотирнадцятої викласти в такій редакції: «Трудовим мігрантам надається центральним та місцевими органами виконавчої влади інформація про:» (далі за текстом).
 
Відхилено   4. Для надання трудовим мігрантам можливості ознайомитися до їх повернення з держави перебування з умовами повернення на запит заінтересованої особи надається інформація про:
1) можливості та умови працевлаштування в Україні;
2) допомогу, що надається для економічної реінтеграції;
3) збереження прав, набутих за кордоном у сфері соціального забезпечення;
4) загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
5) заходи, яких необхідно вжити для полегшення пошуку житла;
6) встановлення еквівалентності професійних кваліфікацій, отриманих за кордоном, а також про будь-які іспити, які необхідно скласти для забезпечення їх офіційного визнання;
7) встановлення еквівалентності освітніх кваліфікацій для надання дітям трудових мігрантів можливості бути прийнятими до школи в той самий клас, який вони відвідували в державі перебування.
 
72. можливості та умови працевлаштування в Україні;
 
-68- Шухевич Ю.Р.
абзац перший частини четвертої статті 14 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Трудовим мігрантам надається інформація про:»
 
Відхилено      
73. загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні;
 
-69- Крулько І.І.
частину четверту викласти у наступній редакції:
«Трудовим мігрантам надається центральними та місцевими органами виконавчої влади інформація про:
можливості та умови працевлаштування в Україні;
загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні;
соціальне та пенсійне забезпечення в Україні;
міжнародні договори України в частині соціального забезпечення;
порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання працівників в Україні;
порядок визнання в Україні документів про освіту та професійну кваліфікацію, виданих в інших державах;
іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства України.».
 
Враховано частково      
74. міжнародні договори України в частині соціального забезпечення;
 
-70- Кривошея Г.Г.
Денісова Л.Л.
Каплін С.М.
Веселова Н.В.
Драюк С.Є.
Частину четверту статті 14 викласти в такій редакції:
«4. Для надання трудовим мігрантам можливості ознайомитися до їхнього від’їзду з умовами повернення, на запит заінтересованої особи надається інформація, зокрема, стосовно:
можливостей і умов працевлаштування в Україні;
допомоги, що надається для економічної реінтеграції;
збереження прав, набутих за кордоном у галузі соціального забезпечення;
загальнообов’язкового державного соціального страхування;
заходів, яких необхідно вжити для полегшення пошуку житла;
установлення еквівалентності професійних кваліфікацій, отриманих за кордоном, а також стосовно будь-яких іспитів, які необхідно скласти для забезпечення їхнього офіційного визнання;
установлення еквівалентності освітніх кваліфікацій для надання дітям трудових мігрантів можливості бути прийнятими до школи в той самий клас, який вони відвідували в державі перебування».
 
Враховано      
75. порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання працівників в Україні;
 
      
76. порядок визнання в Україні документів про освіту, виданих в інших державах дітям трудових мігрантів.
 
-71- Гопко Г.М.
Останній абзац частини четвертої статті чотирнадцятої викласти в такій редакції: «порядок визнання в Україні документів про освіту та професійну кваліфікацію, виданих в інших державах»
 
Відхилено      
77. Стаття 15. Право трудових мігрантів на відшкодування шкоди, заподіяної під час трудової діяльності в державі перебування
 
   Стаття 15. Право трудових мігрантів на відшкодування шкоди, заподіяної під час трудової діяльності в державі перебування
 
78. 1. Право трудових мігрантів на відшкодування шкоди, заподіяної під час трудової діяльності в державі перебування (каліцтво, професійне захворювання або інші ушкодження здоров’я), регулюється законодавством держави перебування та умовами трудового договору.
 
-72- Дроздик О.В.
У частині першій статті 15 слово «та» замінити словами «та/або»
 
Враховано   1. Право трудових мігрантів на відшкодування шкоди, заподіяної під час трудової діяльності в державі перебування (каліцтво, професійне захворювання або інше ушкодження здоров’я), регулюється законодавством держави перебування та/або умовами трудового договору (контракту).
 
    -73- Крулько І.І.
частину першу після слів «та умовами трудового договору» доповнити словами «у випадку його наявності»
 
Відхилено    
    -74- Дроздик О.В.
Частину першу статті 15 доповнити словом та знаками « (контракту)»
 
Враховано    
79. 2. У разі смерті трудового мігранта, що сталася під час провадження ним трудової діяльності на території держави перебування, перевезення в Україну тіла (праху) померлого здійснюється відповідно до законодавства.
 
-75- Гопко Г.М.
Частину другу статті п’ятнадцятої викласти в такій редакції:
«2. У разі смерті трудового мігранта, що сталася під час провадження ним трудової діяльності на території держави перебування, перевезення в Україну тіла (праху) померлого здійснюється відповідно до законодавства за сприяння дипломатичних або консульських представництв України».
 
Відхилено   2. У разі смерті трудового мігранта, що сталася під час провадження ним трудової діяльності на території держави перебування, перевезення в Україну тіла (праху) померлого здійснюється відповідно до законодавства.
 
    -76- Шухевич Ю.Р.
частину другу статті 15 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. У разі смерті трудового мігранта, що сталася під час провадження ним трудової діяльності на території держави перебування, перевезення в Україну тіла (праху) померлого здійснюється відповідно до законодавства дипломатичними або консульськими представництвами України.»
 
Відхилено    
    -77- Крулько І.І.
частину другу після слів «здійснюється відповідно до законодавства» доповнити словами «за допомогою дипломатичних або консульських представництв України.».
 
Відхилено    
80. Розділ ІV ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВАДЖЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДЕРЖАВІ ПЕРЕБУВАННЯ
 
-78- Денісова Л.Л.
Каплін С.М.
Веселова Н.В.
Драюк С.Є.
У назві розділу ІV слова «ПРОВАДЖЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» замінити словами «здійснення ОПЛАЧУВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
 
Враховано   Розділ ІV
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ здійснення ОПЛАЧУВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ в ДЕРЖАВІ ПЕРЕБУВАННЯ
 
81. Стаття 16. Працевлаштування трудового мігранта у державі перебування
 
   Стаття 16. Працевлаштування трудового мігранта в державі перебування
 
82. 1. Працевлаштування трудового мігранта у державі перебування може здійснюватися:
 
   1. Працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися:
 
83. органами виконавчої влади відповідно до укладених міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
   1) органами виконавчої влади відповідно до укладених міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
84. суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону;
 
-79- Крулько І.І.
частину другу викласти у наступній редакції: «Працевлаштування трудового мігранта у державі перебування може здійснюватися на підставі трудового договору, який регулює трудові відносини між трудовим мігрантом та іноземним роботодавцем, якщо інше не передбачено законодавством. Відсутність трудового договору не є підставою для невизнання статусу трудового мігранта.»;
 
Відхилено   2) суб’єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону;
 
85. трудовим мігрантом самостійно.
 
-80- Продан О.П.
У частині другій статті 16 слова «якщо інше не передбачено законодавством» замінити словами «що укладається згідно законодавства держави перебування»
 
Відхилено   3) трудовим мігрантом самостійно.
 
86. 2. Працевлаштування трудового мігранта у державі перебування здійснюється на підставі трудового договору, який регулює трудові відносини між трудовим мігрантом та іноземним роботодавцем, якщо інше не передбачено законодавством.
 
-81- Денісова Л.Л.
Каплін С.М.
Веселова Н.В.
Драюк С.Є.
Частину другу статті 16 виключити, у зв’язку з чим частину 3 вважати частиною 2
 
Враховано      
87. 3. Трудовому мігранту перед виїздом до держави перебування видається трудовий договір стороною, що сприяє працевлаштуванню трудового мігранта.
 
-82- Гопко Г.М.
В частині третій статті шістнадцятої вилучити слова «перед виїздом до держави перебування».
 
Відхилено   2. У разі працевлаштування органами виконавчої влади відповідно до укладених міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або суб’єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону, трудовому мігранту перед від’їздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем.
 
    -83- Крулько І.І.
частину третю викласти у наступній редакції: «Соціальне страхування та пенсійне забезпечення трудових мігрантів в Україні здійснюється на підставі укладених відповідних договорів (угод) в частині соціального та пенсійного забезпечення сторонами яких є Україна та держава перебування трудового мігранта».
 
Відхилено    
    -84- Продан О.П.
Частину третю статті 16 виключити
 
Відхилено    
    -85- Денісова Л.Л.
Каплін С.М.
Веселова Н.В.
Частину третю викласти в такій редакції::
«2. У разі працевлаштування органами виконавчої влади відповідно до укладених міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону, трудовому мігранту перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем.»
 
Враховано    
88. Трудовий договір укладається державною мовою в Україні та однією чи більше мовами, що використовуються в державі перебування, і містить зобов’язання, які бере на себе іноземний роботодавець, зокрема щодо:
 
-86- Дроздик О.В.
В абзаці другому частини третьої статті 16 слова «трудовий договір укладається» замінити словами «Проект трудового договору (контракту) викладається»
 
Враховано   Проект трудового договору (контракту) викладається українською мовою та однією чи більше мовами, що використовуються в державі перебування, і містить зобов’язання, які бере на себе іноземний роботодавець, зокрема щодо:
 
89. умов праці (в тому числі щодо безпечних та нешкідливих умов праці), її оплати (у тому числі щодо розміру гарантованої заробітної плати);
 
-87- Дроздик О.В.
Абзац третій частини третьої статті 16 доповнити словами «відрахувань із заробітної плати»
 
Враховано   1) умов праці (у тому числі щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці), оплати праці (у тому числі щодо розміру гарантованої заробітної плати), відрахувань із заробітної плати;
 
90. відрахувань із заробітної плати, тривалості робочого часу та часу відпочинку, строку дії трудового договору та умов його розірвання;
 
-88- Дроздик О.В.
В абзаці четвертому частини третьої статті 16 слова «відрахувань із заробітної плати» виключити.
 
Враховано   2) тривалості робочого часу і часу відпочинку, строку дії трудового договору (контракту) та умов його розірвання;
 
91. надання соціальної та медичної допомоги, здійснення соціального страхування;
 
-89- Дроздик О.В.
В абзаці четвертому частини третьої статті 16 після слів «трудового договору» доповнити словом та знаками « (контракту)».
 
Враховано   3) надання соціальної та медичної допомоги, здійснення соціального страхування;
 
92. відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю у разі нещасного випадку на виробництві або тимчасової непрацездатності;
 
   4) відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок нещасного випадку на виробництві або тимчасової непрацездатності;
 
93. репатріації трудового мігранта.
 
-90- Мельник С.І.
Абзац сьомий частини третьої статті 16 виключити.
 
Відхилено   5) репатріації трудового мігранта.
 
94. Стаття 17. Поширення інформації про особливості працевлаштування за кордоном і пов’язані з цим ризики
 
-91- Гопко Г.М.
Доповнити частину третю статті шістнадцятої новим реченням: «Статус трудового мігранта поширюється на осіб, визначених у статті 1 цього Закону незалежно від наявності трудового договору».
 
Відхилено      
95. 1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах повноважень здійснюють заходи щодо поширення інформації про особливості працевлаштування за кордоном, зокрема про умови виїзду та повернення в Україну, ризики потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, надають роз’яснення щодо норм міжнародних договорів України про трудову міграцію, а також щодо правових, етнічних, культурних і релігійних особливостей держави перебування.
 
-92- Мельник С.І.
Статтю 17 законопроекту виключити.
Обґрунтування:
У статтях 13 та 17 мова йде про один і той же предмет правового регулювання, тому з метою техніко-юридичного коригування та злагодженості положень законопроекту, доцільно їх об’єднати.
 
Враховано      
96. Стаття 18. Обмін з державами перебування інформацією з питань зовнішньої трудової міграції
 
-93- Голубов Д.І.
Статтю 17 розділу ІV законопроекту виключити, а саме:
«Стаття 17. Поширення інформації про особливості працевлаштування за кордоном і пов’язані з цим ризики
1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах повноважень здійснюють заходи щодо поширення інформації про особливості працевлаштування за кордоном, зокрема про умови виїзду та повернення в Україну, ризики потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, надають роз’яснення щодо норм міжнародних договорів України про трудову міграцію, а також щодо правових, етнічних, культурних і релігійних особливостей держави перебування.».
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту.
 
Враховано   Стаття 17. Обмін з державами перебування інформацією з питань зовнішньої трудової міграції
 
97. 1. Центральні органи виконавчої влади у межах повноважень здійснюють з державами перебування обмін інформацією з питань зовнішньої трудової міграції, зокрема про:
 
   1. Центральні органи виконавчої влади у межах своїх повноважень здійснюють з державами перебування обмін інформацією з питань зовнішньої трудової міграції, зокрема про:
 
98. вимоги законодавства у сфері трудової міграції;
 
   1) вимоги законодавства у сфері трудової міграції;
 
99. обсяг, напрями та динаміку трудової міграції громадян України;
 
   2) обсяг, напрями та динаміку трудової міграції громадян України;
 
100. стан ринку праці;
 
   3) стан ринку праці;
 
101. зразки паспортного документа, виданого уповноваженими державними органами України чи іншої держави, що підтверджує громадянство, посвідчує особу пред’явника, дає право на в’їзд або виїзд з держави і визнаний Україною, та документів, які надають право на провадження трудової діяльності в державі перебування;
 
-94- Дроздик О.В.
абзац п’ятий частини 1 статті 18 проекту Закону викласти у наступній редакції:
"зразки документів, що видаються уповноваженими державними органами України чи іншої держави та підтверджують громадянство, посвідчують особу пред’явника, дають право на в’їзд або виїзд з держави і визнані Україною, та документів, які надають право на провадження трудової діяльності в державі перебування;".
 
Враховано   4) зразки документів, що видаються уповноваженими державними органами України чи іноземної держави та підтверджують громадянство, посвідчують особу пред’явника, дають право на в’їзд або виїзд з держави і визнані Україною, а також документів, що надають право на здійснення трудової діяльності в державі перебування;
 
102. виявлені канали незаконної зовнішньої трудової міграції та торгівлі людьми.
 
   5) виявлені канали незаконної зовнішньої трудової міграції та торгівлі людьми.
 
103. Стаття 19. Переказ коштів трудових мігрантів
 
   Стаття 18. Переказ коштів трудових мігрантів
 
104. 1. Переказ коштів трудових мігрантів здійснюється відповідно до законодавства України та держави перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
 
-95- Дроздик О.В.
Частини першу та другу статті 19 викласти у наступній редакції:
«1. Перекази коштів трудових мігрантів здійснюються відповідно до законодавства держави перебування та законодавства України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
2. Держава сприяє у створенні трудовим мігрантам умов для здійснення грошових переказів в Україну, зокрема, в частині відкриття кореспондентських рахунків банків України в іноземних банках та проведення консультацій з основними міжнародними системами грошових переказів щодо зменшення комісійної винагороди за здійснення переказу.»
 
Враховано   1. Переказ коштів трудових мігрантів здійснюється відповідно до законодавства держави перебування та законодавства України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
 
105. 2. Держава сприяє створенню умов для переказу трудовими мігрантами коштів в Україну.
 
-96- Гопко Г.М.
Частину другу статті дев’ятнадцятої викласти в такій редакції: «2. Держава сприяє створенню пільгових умов для переказу трудовими мігрантами коштів в Україну.»
 
Відхилено   2. Держава сприяє створенню трудовим мігрантам умов для здійснення грошових переказів в Україну, зокрема в частині відкриття кореспондентських рахунків банків України в іноземних банках та проведення консультацій з основними міжнародними системами грошових переказів з метою зменшення комісійної винагороди за здійснення переказу.
 
    -97- Крулько І.І.
Частину другу статті 19 викласти у наступній редакції: «Держава сприяє створенню пільгових умов для переказу трудовими мігрантами коштів в Україну.».
 
Відхилено    
106. Стаття 20. Обов’язок трудових мігрантів і членів їх сімей із сплати податків і зборів в Україні
 
-98- Шухевич Ю.Р.
статтю 20 законопроекту доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Забороняється оподаткування коштів трудових мігрантів, у разі сплати з них податків та зборів відповідно до законодавства держави, в якій були сплачені ці податки та збори.»
 
Відхилено   Стаття 19. Оподаткування доходів трудових мігрантів
 
    -99- Брензович В.І.
Частину першу статті 20 законопроекту викласти у наступній редакції:
«1.Трудові мігранти мають право сплачувати податки та збори відповідно до податкового законодавства України.»
 
Відхилено    
107. 1. Трудові мігранти сплачують податки та збори відповідно до податкового законодавства України.
 
-100- Дроздик О.В.
Назву статті 20 та її змісти викласти у такій редакції:
«Стаття 20. Оподаткування доходів трудових мігрантів
1. Оподаткування доходів трудових мігрантів здійснюється у порядку та розмірах, встановлених державою перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
Резиденти України з урахуванням норм міжнародних договорів мають право на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, під час розрахунку податків та зборів в Україні за нормами, встановленими Податковим кодексом України.
2. У випадку перебування за межами України трудовий мігрант зобов’язаний забезпечити повноту та своєчасність сплати податків та зборів за майно, яке розташоване на території України та належить йому на правах власності або перебуває в оренді, зокрема шляхом призначення уповноваженої особи
 
Враховано   1. Оподаткування доходів трудових мігрантів здійснюється в порядку та розмірах, встановлених державою перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
Резиденти України з урахуванням норм міжнародних договорів мають право на зарахування податків і зборів, сплачених за межами України, під час розрахунку податків і зборів в Україні згідно з нормами, встановленими Податковим кодексом України.
2. Під час перебування за межами України трудовий мігрант зобов’язаний забезпечити повноту та своєчасність сплати податків і зборів за майно, розташоване на території України, що належить йому на праві власності або перебуває в оренді, зокрема шляхом призначення уповноваженої особи.
3. Уникнення подвійного оподаткування доходів трудових мігрантів реалізується відповідними міжнародними договорами України.
 
    -101- Гопко Г.М.
Доповнити статтю двадцяту частиною другою:
«2. Держава забезпечує уникнення подвійного оподаткування доходів трудових мігрантів, у тому числі шляхом укладення відповідних міжнародних угод»
 
Відхилено    
    -102- Крулько І.І.
частину першу викласти у наступній редакції: «Трудові мігранти сплачують податки та збори відповідно до податкового законодавства держави перебування.»;
 
Відхилено    
    -103- Крулько І.І.
доповнити статтю частиною другою наступного змісту: «Уникнення подвійного оподаткування доходів трудових мігрантів забезпечується відповідними міжурядовими угодами України та держав перебування трудових мігрантів.».
 
Враховано редакційно    
108. Розділ V ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
 
   Розділ V
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
 
109. Стаття 21. Запобігання незаконній трудовій міграції та торгівлі людьми
 
-104- Дроздик О.В.
Помазанов А.В.
Назву статті 21 та її зміст викласти у такій редакції:
«Стаття 21. Контроль та відповідальність за дотриманням законодавства щодо трудовій міграції
1. Центральні органи виконавчої влади в межах повноважень здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства щодо трудової міграції
2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади в межах своїх повноважень вживають заходів щодо запобігання незаконній зовнішній трудовій міграції.
3. Суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, засоби масової інформації, інші підприємства, установи та організації або фізичні особи, які поширюють недостовірну інформацію, пов’язану із зовнішньою трудовою міграцією, що може спричинити негативні наслідки для трудових мігрантів та членів їх сімей, несуть відповідальність згідно із законом.
4. Посадові особи за порушення цього Закону несуть відповідальність згідно з законом».
 
Враховано   Стаття 20. Контроль та відповідальність за порушення законодавства щодо трудової міграції
 
110. 1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, Служба безпеки України вживають у межах повноважень усіх можливих заходів для запобігання незаконній зовнішній трудовій міграції та торгівлі людьми.
 
-105- Крулько І.І.
у частині першій слова «Служба безпеки України» вилучити;
 
Враховано   1. Центральні органи виконавчої влади у межах своїх повноважень здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства щодо трудової міграції.
 
111. 2. Посадові особи центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у разі порушення вимог цього Закону несуть відповідальність згідно із законами України.
 
-106- Мельник С.І.
У частині другій слова «згідно із законами України» замінити словами «відповідно до законодавства»;
 
Відхилено   2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади у межах своїх повноважень вживають заходів із запобігання незаконній зовнішній трудовій міграції.
 
    -107- Крулько І.І.
частину другу після слів «пов’язану із зовнішньою трудовою міграцією» доповнити словами «що може спричинити негативні наслідки».
 
Враховано    
112. 3. Суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, засоби масової інформації, інші підприємства, установи та організації або фізичні особи, які поширюють недостовірну інформацію, пов’язану із зовнішньою трудовою міграцією, несуть відповідальність згідно із законом.
 
-108- Мельник С.І.
У частині третій слова «згідно із законом» замінити словами «відповідно до законодавства України».
 
Відхилено   3. Суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону, засоби масової інформації, інші підприємства, установи та організації або фізичні особи, які поширюють недостовірну інформацію щодо зовнішньої трудової міграції, яка може спричинити негативні наслідки для трудових мігрантів та членів їхніх сімей, несуть відповідальність згідно із законом.
4. Посадові особи несуть відповідальність за порушення цього Закону згідно із законом.
 
    -109- Гопко Г.М.
Частину третю статті двадцять першої викласти в такій редакції: «3.Суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, засоби масової інформації, інші підприємства, установи та організації або фізичні особи, які поширюють завідомо недостовірну інформацію, пов’язану із зовнішньою трудовою міграцією, що може спричинити негативні наслідки, несуть відповідальність згідно із законом.»
 
Враховано    
113. Розділ VІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ VІ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
114. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-110- Крулько І.І.
Розділ VІ законопроекту «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити частиною другою наступного змісту:
«2.Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.».
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
розробити нормативно-правові акти, необхідні для забезпечення реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -111- Дроздик О.В.
Прикінцеві положення викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім пункту 2 прикінцевих положень, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня прийняття цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
розробити нормативно-правові акти, необхідні для забезпечення реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано    
    -112- Гопко Г.М.
Доповнити прикінцеві положення новим розділом, що починається цифрами та словами «ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України: «.
 
Відхилено    
    -113- Гопко Г.М.
У прикінцевих положеннях додати новий пункт
«1. У Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №14, ст.81):
1) У частині п’ятій статті 19 після слів «і діють на постійній» доповнити словами «чи тимчасовій».
2) У частині першій статті 20 слова «звичайні, спеціальні та закордонні виборчі дільниці, утворені на постійній основі» замінити словами «звичайні і спеціальні виборчі дільниці, утворені на постійній основі та закордонні виборчі дільниці, утворені на постійній чи тимчасовій основі».»
 
Відхилено    
    -114- Гопко Г.М.
У прикінцевих положеннях додати новий пункт:
«2. У Законі України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, №10-11, ст.73):
1) Частину другу статті 19 викласти у такій редакції:
«2. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або закордонною. Звичайна та закордонна виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією. Звичайна виборча дільниця існує на постійній основі. Спеціальна та закордонна виборчі дільниці можуть існувати на постійній чи тимчасовій основі у випадках, передбачених цим Законом».
2) Статтю 22 викласти у такій редакції:
«Стаття 22. Закордонні виборчі дільниці
1. Закордонна виборча дільниця призначена для організації і проведення голосування та підрахунку голосів виборців, які проживають або на день проведення голосування на виборах депутатів перебувають на відповідній території іноземної держави.
2. Закордонні виборчі дільниці утворюються при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.
3. Закордонна виборча дільниця, яка має приміщення для голосування у приміщенні дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України., є постійною виборчою дільницею.
4.Закордонні виборчі дільниці на тимчасовій основі можуть існувати при українських інформаційно-культурних центрах, освітніх закладах, земляцьких общинах, інших громадських об’єднань (утворень) українців за місцем компактного проживання громадян України за кордоном.
Такі виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ України, внесеним на підставі поданих до відповідної територіальної закордонної дипломатичної установи України звернень зазначених громадських об’єднань (утворень) на основі не менш як 500 клопотань громадян України про відкриття виборчої дільниці за місцем їх компактного проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці відповідної іноземної держави.
5. Громадські об’єднання (утворення), зазначені в частині четвертій цієї статті, які ініціюють утворення закордонних виборчих дільниць на тимчасовій основі, сприяють в організації утворення та розміщення таких дільниць, матеріально-технічному та організаційному забезпеченні виборчого процесу.
6. Закордонна виборча дільниця має порядковий номер, адресу приміщення для голосування та адресу приміщення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці».
 
Відхилено    
    -115- Гопко Г.М.
У прикінцевих положеннях додати новий пункт:
«3. У Законі України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, №20, ст.764):
1) Частину третю статті 7 викласти у такій редакції:
«3. За мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі, а у випадку подання закордонній дипломатичній установі за місцем проживання чи перебування виборця за кордоном – не пізніше 15 днів до дня голосування. Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю.»
2) Частину третю статті 19 викласти у такій редакції:
«3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування (у тому числі під час виїзного консульського обслуговування) із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті.»
3) Частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
«1.Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України (у тому числі під час виїзного консульського обслуговування), яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України».»
 
Відхилено