Кількість абзаців - 1078 Таблиця поправок


Про державну службу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про державну службу
 
-1- Матвієнко А.С.
Назву закону викласти у такій новій редакції:
"Про цивільну державну службу"
 
Відхилено   Про державну службу
 
3. Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, підзвітної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також можливість реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їх особистих якостях та досягненнях
 
-2- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Преамбулу викласти у редакції:
"Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади державної служби, умови та порядок реалізації громадянами України права на державну службу".
 
Враховано частково   Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях.
 
4.

 
-3- Грановський О.М.
В преамбулі після слів "і суспільства" замінити словами "та порядок реалізації громадянами України права на державну службу, а також засади соціального захисту державного службовця".
 
Враховано частково      
    -4- Шкрум А.І.
Преамбулу викласти у редакції:
"Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях".
 
Враховано    
5. Розділ І
 
   Розділ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Державна служба та державний службовець
 
-5- Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Статті 1 і 2 об’єднати в одну: "Стаття 1. Визначення термінів".
 
Відхилено   Стаття 1. Державна служба та державний службовець
 
8. 1. Державна служба - публічна, професійна, політично неупереджена діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:
 
-6- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У статті 1 частину 1 викласти у новій редакції:
"1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) державна служба – професійна діяльність державних службовців з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, забезпечення її реалізації та надання публічних, у тому числі адміністративних послуг;
2) державний службовець – громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, їх апараті (секретаріаті), органах влади Автономної Республіки Крим (далі – державний орган), одержує заробітну плату за посадою виключно за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, щодо виконання завдань і функцій такого державного органу, його апарату (секретаріату)".
 
Відхилено   1. Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність з практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:
 
    -7- Матвієнко А.С.
Частину першу статті 1 викласти у такій новій редакції::
"Державна служба – публічна, професійна, неупереджена діяльність з практичного виконання завдань і функцій держави.
Завдання і функції держави:
1) аналіз державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовка пропозицій щодо її формування, у тому числі розроблення та експертиза проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;
2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;
3) забезпечення надання доступних і якісних публічних, у тому числі адміністративних, послуг;
4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;
5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;
6) управління персоналом органів державної влади;
7) реалізація інших повноважень органу державної влади, наданих йому законом."
 
Відхилено    
    -8- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 1 статті 1 слова "завдань і функцій держави, зокрема" замінити словами "в межах повноважень органу державної влади функцій".
 
Відхилено    
9. 1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівні та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;
 
   1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;
 
10. 2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;
 
   2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;
 
11. 3) забезпечення надання доступних і високоякісних публічних, зокрема адміністративних, послуг;
 
-9- Гуляєв В.О.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
У пункті 3 частини першої статті 1 слова "публічних, зокрема" вилучити.
 
Враховано   3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;
 
    -10- Шкрум А.І.
Пункт 3 частині 1 статті 1 викласти у такій редакції:
"3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг".
 
Враховано    
    -11- Єленський В.Є.
У пункті 3 частини 1 статті 1 законопроекту слова "публічних, зокрема адміністративних послуг" замінити на "адміністративних послуг".
 
Враховано    
12. 4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;
 
   4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;
 
13. 5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;
 
   5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;
 
14. 6) управління персоналом державних органів;
 
-12- Матвієнко А.С.
У всьому тексті закону слова "державні органи" у всіх відмінках замінити словами "органи державної влади". У відповідних відмінках.
 
Відхилено   6) управління персоналом державних органів;
 
    -13- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 6 частини 1 статті 1 слова "державних органів" замінити словами "органів державної влади".
 
Відхилено    
15. 7) реалізації інших повноважень державного органу.
 
-14- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 7 частини 1 статті 1 слова "державного органу" замінити словами "органу державної влади".
 
Відхилено   7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.
 
    -15- Шкрум А.І.
Ленський О.О.
Пункт 7 частини 1 статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -16- Кужель О.В.
Пункт сьомий 7 частини першої статті 1 після слова органу доповнити наступним знаком та словами:: ", визначених законодавством".
 
Враховано    
    -17- Скуратовський С.І.
Пункт 7 частини першої статті 1 доповнити словами "відповідно до закону".
 
Відхилено    
16. 2. Державний службовець - громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, їх апараті (секретаріаті), органах влади Автономної Республіки Крим (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, його апарату (секретаріату), а також дотримується принципів державної служби.
 
-18- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У статті 1 частину 2 виключити.
 
Відхилено   2. Державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, їх апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.
 
    -19- Шкрум А.І.
Частину 2 статті 1 після слів "державного бюджету," доповнити словами "крім випадків, визначених законом", а після слів "такого державного органу" виключити слова "його апарату (секретаріату)".
 
Враховано частково    
    -20- Власенко С.В.
У частині другій статті 1 слова "органах влади Автономної Республіки Крим" виключити.
 
Враховано    
    -21- Матвієнко А.С.
Частину другу статті 1 викласти у такій новій редакції:
"2. Державний службовець – громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з реалізацією завдань та виконанням функцій органу державної влади і одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету".
 
Відхилено    
    -22- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 2 статті 1 слова " іншому державному органі, їх апараті (секретаріаті), органах влади Автономної Республіки Крим (далі - державний орган)" замінити словами "його апараті (секретаріаті)".
 
Відхилено    
    -23- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 2 статті 1 слова "державного органу, його апарату (секретаріату), а також дотримується принципів державної служби" замінити словами "органу державної влади".
 
Відхилено    
    -24- Шкрум А.І.
Ленський О.О.
Єленський В.Є.
Скуратовський С.І.
У частині 2 статті 1 слова "а також дотримується принципів державної служби" виключити.
 
Відхилено    
    -25- Грановський О.М.
Пункт 2 статті 1 викласти в наступній редакції :
"Державний службовець - громадянин України, який на постійній основі перебуває на посаді в державному органі, одержує заробітну плату за рахунок державних коштів та уповноважений ним здійснювати організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські, владно-управлінські та інші функції, безпосередньо направлені на реалізацію завдань та функцій держави".
 
Відхилено    
17. Стаття 2. Визначення термінів
 
   Стаття 2. Визначення термінів
 
18. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
-26- Шкрум А.І.
В абзаці першому частини першої статті 2 після слова "Законі" додати слова "наведені нижче".
 
Враховано   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
19. 1) безпосередній керівник - керівник у державних органах, якому безпосередньо підпорядкований державний службовець;
 
-27- Матвієнко А.С.
У пункті 1 частини першої статті 2 слова "у державних органах" виключити.
 
Враховано   1) безпосередній керівник – найближчий керівник, якому прямо підпорядкований державний службовець;
2) державна мова – українська мова, якій Конституцією України надано статус мови офіційного спілкування посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування під час виконання посадових обов’язків, а також мови діловодства і документації цих органів та посадових осіб;
 
    -28- Шкрум А.І.
Пункт 1 частини першої статті 2 викласти у такій редакції:
"1) безпосередній керівник – найближчий керівник, якому прямо підпорядкований державний службовець;".
 
Враховано    
    -29- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У статті 2 частину 1 д пункт 1 викласти у такій редакції:
"2) безпосередній керівник – найближчий до державного службовця прямий керівник;".
 
Враховано частково    
    -30- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 1 статті 2 викласти у такій редакції:
"1) безпосередній керівник - найближчий прямий керівник в органах державної влади, якому прямо підпорядкований державний службовець і який у межах наданих йому повноважень може віддавати накази (розпорядження, доручення), обов’язкові для виконання підпорядкованими йому державними службовцями;"
 
Враховано частково    
    -31- Скуратовський С.І.
У пункті 1 частини першої статті 2 після слова "органі" доповнити словами "їх апараті (секретаріаті)".
 
Відхилено    
    -32- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 2 після пункту 1 доповнити пунктом такого змісту:
"2) кваліфікація державного службовця - офіційний результат оцінювання і визнання, який підтверджує, що особа досягла певного рівня компетентності (результатів навчання, роботи) за стандартами підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців;"
 
Відхилено    
20. 2) керівник державної служби - посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та роботи інших працівників в цьому органі, а також прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є державний орган;
 
-33- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У статті 2 пункт 2 викласти у новій редакції:
"3) керівник державного органу – посадова особа, яка згідно структури і штатного розпису, займає найвищу посаду у цьому державному органі;"
 
Відхилено   3) керівник державної служби в державному органі (далі – керівник державної служби) – посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі;
 
    -34- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
У пункті 3 частини першої статті 2 слова "керівник державної служби" замінити словами "керівник державної служби в державному органі (далі – керівник державної служби)".
 
Враховано    
    -35- Матвієнко А.С.
Пункт 2 частини першої статті 2 після слів "питань державної служби" доповнити словами "та організації".
 
Враховано    
    -36- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 2 частини 1 статті 2 доповнити - після слів "державної служби" перед словами " - посадова особа" додати слова "в органі".
 
Враховано по суті (у п.3 ч.1 ст.2)   
    -37- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункт 2 частини 1 статті 2 слова "державному органі" замінити словами "органі державної влади".
 
Відхилено    
    -38- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 2 частини 1 статті 2 доповнити - після слів "в цьому органі" перед словами "а також" додати слова "та/або його апараті, ".
 
Відхилено    
    -39- Власенко С.В.
У пункті 2 частини 1 статті 2 слова: "а також прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є державний орган" виключити.
 
Враховано    
    -40- Шкрум А.І.
У статті 2 після пункту 2 частини 1 додати ще один пункт, текст якого викласти у наступній редакції:
"4) політична посада - це посада, яка заміщується представниками партії, яка перемогла на виборах, або особою, що перемогла на виборах, чи призначається вибраними особами або представницькими органами".
Відповідно змінити нумерацію пунктів частини 1 статті 2 та внутрішні посилання у тексті.
 
Відхилено    
21. 3) посада державної служби - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, визначених частиною першою статті 1 цього Закону;
 
-41- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У статті 2 пункт 3 викласти у новій редакції:
"4) посада державної служби — визначена відповідно до законодавства структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу з установленими посадовими обов’язками у межах повноважень цього державного органу та відповідним грошовим забезпеченням;"
 
Відхилено   4) посада державної служби - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, визначених частиною першою статті 1 цього Закону;
 
    -42- Матвієнко А.С.
У пункті 3 частини першої статті 2 слова "частиною першою статті 1 цього Закону" замінити словом "законом".
 
Відхилено    
    -43- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 3 частини 1 статті 2 доповнити - після слів "цього Закону" додати слова ", призначення на яку здійснюється на основі професійних якостей кандидата, та діяльність на якій передбачає професійне і політично неупереджене виконання обов’язків; "
 
Відхилено    
    -44- Скуратовський С.І.
У пункті 3 частини першої статті 2 після слова "органі" доповнити словами "їх апараті (секретаріаті)".
 
Відхилено    
22. 4) професійна компетентність - здатність особи застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистого розвитку;
 
-45- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У статті 2 пункти 4 викласти у новій редакції:
"5) професійна компетентність – наявність у державного службовця спеціальних знань за профілем діяльності державного органу, здатність застосовувати їх для належного виконання посадових обов’язків, володіння засобами особистісного самовираження та саморозвитку, у тому числі засобами протистояння професійним деформаціям особистості, та готовність до професійного зростання;"
 
Відхилено   5) професійна компетентність - здатність особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;
6) рівнозначна посада – посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу;
 
    -46- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини 1 статті 2 доповнити - після слів "виявляти відповідні" перед словами "ділові якості" додати слова "моральні та".
 
Враховано    
    -47- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Пункт 4 статті 2 викласти у новій редакції:
"4) професійна компетентність - здатність особи в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;".
 
Враховано    
    -48- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У статті 2 частину 1 доповнити пунктом наступного змісту:
"прямі керівники – керівники у державних органах, яким державний службовець підпорядкований згідно структури і штатного розпису, в тому числі тимчасово;".
 
Відхилено    
    -49- Шкрум А.І.
Частину першу статті 2 доповнити пунктом такого змісту:
"5) рівнозначна посада – посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу;"
 
Враховано    
23. 5) суб’єкт призначення - державний орган або посадова особа, яким відповідно до законодавства надано повноваження від імені держави призначати на відповідну посаду державної служби та звільняти з такої посади;
 
-50- Матвієнко А.С.
У пункті 5 частини першої статті 2 слово "законодавства" замінити словом "закону" для приведення у відповідність до ч.2 ст.19 Конституції України.
 
Відхилено   7) суб’єкт призначення - державний орган або посадова особа, яким відповідно до законодавства надано повноваження від імені держави призначати на відповідну посаду державної служби в державному органі та звільняти з такої посади;
 
    -51- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 5 частини 1 статті 2 доповнити - після слів "державної служби" перед словами "та звільняти" додати слова "в органі".
 
Враховано    
    -52- Шкрум А.І.
У пункті 5 частини першої статті 2 після слів "державної служби" додати слова "в державному органі".
 
Враховано    
    -53- Скуратовський С.І.
У пункті 5 частини першої статті 2 слова "посадової особи" замінити словами "його апарат (секретаріат)".
 
Відхилено    
24. 6) наставництво - навчання на робочому місці, яке спрямоване на довгострокове оволодіння і розвиток необхідних для виконання посадових обов’язків професійних знань, умінь та навичок новопризначеного державного службовця, і здійснюється у формі консультацій, порад та роз’яснень, які надає закріплений за таким державним службовцем наставник;
 
-54- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 6 частини 1 статті 2 виключити.
 
Враховано      
25. 7) функції з обслуговування - діяльність працівників державного органу, яка не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 цього Закону;
 
-55- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У статті 2 пункт 7 виключити.
 
Відхилено   8) функції з обслуговування - діяльність працівників державного органу, яка не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 цього Закону;
 
26. 8) професійне навчання - набуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації державного службовця для його професійної діяльності;
 
   9) професійне навчання - набуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації державного службовця для його професійної діяльності;
 
27. 9) службова дисципліна - неухильне додержання Присяги державного службовця, сумлінне виконання ним службових обов’язків та правил внутрішнього службового розпорядку.
 
-56- Березюк О.Р.
Береза Ю.М.
Кубів С.І.
Матіос М.В.
Парубій А.В.
Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Гринів І.О.
Томенко М.В.
Геращенко І.В.
Князевич Р.П.
Мамчур Ю.В.
Соболєв С.В.
Семерак О.М.
Лозовой А.С.
Ємець Л.О.
Васюник І.В.
Голуб В.В.
Подоляк І.І.
Пашинський С.В.
Чорновол Т.М.
Хміль М.М.
Сюмар В.П.
Гриневич Л.М.
Ляшко О.В.
Тимошенко Ю.В.
Величкович М.Р.
Тимошенко Ю.В.
Бондар М.Л.
Соляр В.М.
Медуниця О.В.
Кадикало М.О.
Галасюк В.В.
Дехтярчук О.В.
Яніцький В.П.
Фріз І.В.
Зубач Л.Л.
Найєм М..
Кутовий Т.В.
Порошенко О.П.
Мельничук І.І.
Заліщук С.П.
Лещенко С.А.
Шурма І.М.
Павленко Ю.О.
Литвин В.М.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Матвієнко А.С.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Дубневич Б.В.
Шевченко О.Л.
Пинзеник В.М.
Корнацький А.О.
Луценко І.С.
Іонова М.М.
Співаковський О.В.
Червакова О.В.
Домбровський О.Г.
Черненко О.М.
Ар'єв В.І.
Македон Ю.М.
Демчак Р.Є.
Мельник С.І.
Юрик Т.З.
Гончаренко О.О.
Барна О.С.
Спориш І.Д.
Частину першу статті 2 розділу Ідоповнити новим підпунктом такого змісту:
"10) державна мова – українська мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики тощо" ;
 
Враховано редакційно   10) службова дисципліна - неухильне додержання Присяги державного службовця, сумлінне виконання службових обов’язків та правил внутрішнього службового розпорядку.
 
    -57- Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Суслова І.М.
Семерак О.М.
Частину першу статті 2 розділу Ідоповнити новим підпунктом такого змісту:
"10) державна мова – українська мова, якій Конституцією України надано статус мови офіційного спілкування посадових осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування при виконанні посадових обов’язків, а також мови діловодства і документації цих органів і посадових осіб ;".
 
Враховано редакційно    
28. 2. Терміни "близькі особи", "безпосереднє підпорядкування", "корупційне правопорушення" в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".
 
-58- Матвієнко А.С.
У частині другій статті 2 слова "наведеному в Законі України" замінити словами "визначеному Законом України".
 
Враховано   2. Терміни "близькі особи", "корупційне правопорушення", "потенційний конфлікт інтересів", "пряме підпорядкування" в цьому Законі вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".
 
    -59- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 2 статті 2 слово "наведеному" замінити словом "визначеному".
 
Враховано    
    -60- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
У частині 2 статті 2 слово "безпосереднє" замінити словом "пряме".
 
Враховано    
    -61- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 2 доповнити - після слова ""підпорядкування" перед словами ""корупційне правопорушення"" додати слова "потенційний конфлікт інтересів".
 
Враховано    
    -62- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 2 доповнити - після слів "корупційне правопорушення" перед словами "в цьому Законі" додати слово "корупція".
 
Відхилено    
29. Стаття 3. Сфера дії Закону
 
-63- Шкрум А.І.
Статтю 3 викласти в наступній редакції:
"Стаття 3. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.
2. Дія Закону поширюється на державних службовців:
1) апарату Кабінету Міністрів України;
2) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
3) місцевих державних адміністрацій;
4) органів прокуратури;
5) органів військового управління;
6) закордонних дипломатичних установ України;
7) державних органів, особливості проходження державної служби в яких визначені розділом Х цього Закону;
8) інших державних органів.
3. Дія цього Закону не поширюється на:
1) Президента України,
2) Главу Адміністрації Президента України та його заступників; Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників;
3) членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;
4) голів та членів державних колегіальних органів, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників, Голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову та членів Антимонопольного комітету України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступників, Голову Фонду державного майна України та його заступників;
5) народних депутатів України;
6) Голову та членів Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників;
7) службовців Національного банку України;
8) Голову та членів Центральної виборчої комісії;
9) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністрів і голів республіканських комітетів Автономної Республіки Крим;
10) суддів;
11) прокурорів;
12) працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
13) працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих державними органами;
14) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону;
15) осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено законом;
16) працівників патронатних служб".
 
Враховано частково   Стаття 3. Сфера дії Закону
 
    -64- Макар'ян Д.Б.
Статтю 3 викласти в наступній редакції:
"Стаття 3. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює державно-службові і суспільні відносини, що виникають у зв'язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.
2. Дія Закону поширюється на:
1) посади державної служби:
у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Конституційного Суду України, Секретаріаті Вищої ради юстиції, Центральній виборчій комісії, Рахунковій палаті, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, у консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах і службах, утворених Президентом України, помічників-консультантів народних депутатів України;
у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, державних колегіальних органах, а також їх територіальних органах;
у місцевих державних адміністраціях;
в апараті судів та апараті Інших державних органів, які не належать до системи органів виконавчої влади;
2) посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
3. Дія цього Закону не поширюється на:
1) Президента України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів (крім заступників Міністра Кабінету Міністрів України);
2) народних депутатів України;
3) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
4) судців;
5) працівників прокуратури;
6) працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
7) працівників державних підприємств, установ та організацій, а також інших суб'єктів господарювання державної форми власності;
8) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
9) радників, помічників, уповноважених та Прес-секретаря Президента України; працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України та його заступників; працівників патронатних служб Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, інших членів Кабінету Міністрів України; помічників суддів."
 
Відхилено    
30. 1. Цей Закон регулює державно-службові і суспільні відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.
 
-65- Гуляєв В.О.
Денисенко А.С.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Скуратовський С.І.
У частині першій статті 3 слова "і суспільні" виключити.
 
Враховано   1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.
 
    -66- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У пункті 1 частині 2 статті 3 слова "державно-службові і суспільні" виключити.
 
Враховано    
    -67- Матвієнко А.С.
У частині першій статті3 словосполучення "державно-службові" замінити словом "службові".
 
Відхилено    
    -68- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 1 статті 3 слова "державно-службові і" виключити.
 
Враховано    
    -69- Грановський О.М.
У пункті 1 статті 3 після слів "правовий статус" доповнити словами "та соціальний захист".
 
Відхилено    
    -70- Алєксєєв С.О.
У частині першій статті 3 слово "і" замінити словами "та інші".
 
Відхилено    
31. 2. Дія Закону поширюється на:
 
-71- Дерев'янко Ю.Б.
Перед пунктом 1 статті 3 додати нові пукти у такій редакції:
"1) Президента України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів (крім заступників Міністра Кабінету Міністрів України);
2) народних депутатів України;
3) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
4) працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування",
змінивши відповідно нумерацію наступних пунктів частини.
У частині третій статті 3 пункти 1-3, 6 виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних пунктів частини.
 
Відхилено   2. Дія цього Закону поширюється на державних службовців:
 
    -72- Лінько Д.В.
Частину 2 статті 3 викласти в такій редакції:
"2. Дія Закону поширюється на всі посади державної служби крім:
1) Президента України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів (крім Міністра Кабінету Міністрів України та його заступників);
2) народних депутатів України;
3) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
4) працівників прокуратури;
5) працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
6) працівників державних підприємств, установ та організацій, а також інших суб’єктів господарювання державної форми власності;
7) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються спеціальні звання."
 
Відхилено    
    -73- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 3 викласти в такій редакції:
"2. Дія Закону поширюється на посади державної служби:
1) Секретаріату Кабінету Міністрів України; міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів; апаратів державних колегіальних органів та апаратів їх територіальних органів; апарату Антимонопольного комітету України та апаратів його територіальних органів; апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України; місцевих державних адміністрацій;
2) Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим;
3) Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Рахункової палати України та її територіальних органів;
4) Секретаріату Конституційного Суду України, апаратів судів загальної юрисдикції, Секретаріату Вищої ради юстиції України, Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України;
5) Секретаріату Центральної виборчої комісії;
6) апаратів інших органів державної влади, які не належать до системи органів виконавчої влади.
Дія Закону поширюється на посади помічників суддів".
 
Враховано частково    
    -74- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У статті 3 частину 2 викласти в такій редакції:
"2. Дія Закону поширюється на державних службовців:
1) апарату Кабінету Міністрів України;
2) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
3) місцевих державних адміністрацій;
4) апаратів судів та апаратів інших державних органів, які не належать до системи органів виконавчої влади".
 
Враховано частково    
32. 1) посади державної служби:
 
-75- Кужель О.В.
Абзац перший пункту першого частини другої статті 3 доповнити знаком та словом: ", зокрема: ".
 
Відхилено      
33. у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Конституційного Суду України, Секретаріаті Вищої ради юстиції, Центральній виборчій комісії, Рахунковій палаті, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, у консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах і службах, утворених Президентом України;
 
-76- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У пункті 1 частини 2 статті 3 слова "у консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах і службах, утворених Президентом України" виключити.
 
Враховано   1) Секретаріату Кабінету Міністрів України;
 
    -77- Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
Абзац другий пункту 1 частини другої статті 3 після слів "дорадчих та інших допоміжних органах і службах, утворених Президентом України" доповнити словами "інші посади державної служби, правовий статус яких визначено спеціальним законами України".
 
Відхилено    
    -78- Кужель О.В.
Абзац другий пункту першого частини другої статті 3 викласти у наступній редакції:
"Президента України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів в частині, що не суперечить Конституції України та спеціальним законам України; ", у зв'язку із чим, абзаци 2-5 вважати абзацами 3-6.
 
Відхилено    
    -79- Власенко С.В.
Абзац 1 пункту 1 частини 2 статті 3 викласти у такій редакції:
"у Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріаті Конституційного Суду України, Секретаріаті Вищої ради юстиції, Центральній виборчій комісії, Рахунковій палаті, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, у консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах і службах, утворених Президентом України; ".
 
Відхилено    
    -80- Скуратовський С.І.
Абзац другий пункту 1 частини другої статті 3 доповнити словами "відповідно до Конституції України".
 
Відхилено    
34. у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, державних колегіальних органах, а також їх територіальних органах;
 
   2) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 
35. у місцевих державних адміністраціях;
 
   3) місцевих державних адміністрацій;
 
36. в апараті судів та апараті інших державних органів, які не належать до системи органів виконавчої влади;
 
   4) органів прокуратури;
5) органів військового управління;
6) закордонних дипломатичних установ України;
7) державних органів, особливості проходження державної служби в яких визначені статтею 91 цього Закону;
8) інших державних органів.
 
37. 2) посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 
-81- Вадатурський А.О.
Частину другу статті 3 доповнити пунктом 3 у такій редакції:
"3) посади радників, помічників, уповноважених та Прес-секретаря Президента України; працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України та його заступників; працівників патронатних служб Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України; помічників суддів."
 
Відхилено      
    -82- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 3 доповнити частиною 3 у такій редакції:
"3. Віднесення посад в органах державної влади до посад державної служби здійснюється відповідно до загального визначення державної служби, наведеного в частині 1 статті 1 цього Закону, на основі оцінки кола, складності та відповідальності виконуваних робіт та необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності."
Частину 3 статті 3 вважати частиною 4 статті 3 відповідно.
 
Відхилено    
38. 3. Дія цього Закону не поширюється на:
 
-83- Чорновол Т.М.
Пункт 2 частини третьої статті 3 викласти в такій редакції:
"2. Дія Закону поширюється на всі посади державної служби крім:
1) Президента України, членів Кабінету Міністрів України, (крім Міністра Кабінету Міністрів України);
2) народних депутатів України;
3) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
4) працівників прокуратури;
5) працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
6) працівників державних підприємств, установ та організацій, а також інших суб’єктів господарювання державної форми власності;
7) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються спеціальні звання."
Пункт 3 статті 3 виключити.
 
Враховано частково   3. Дія цього Закону не поширюється на:
 
    -84- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 3 викласти у такій редакції:
"4. Дія цього Закону не поширюється на:
1) Президента України, Главу Адміністрації Президента України та його заступників; Постійного представника Президента України Автономній Республіці Крим та його заступників; Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників; посадових та службових осіб консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України;
2) членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;
3) членів державних колегіальних органів, членів Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступників, Голови Фонду державного майна та його заступників, працівників їхніх патронатних служб (радників, помічників, уповноважених, прес-секретарів);
4) народних депутатів України;
5) членів Рахункової палати України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників, працівників їхніх патронатних служб (радників, помічників, уповноважених, прес-секретарів);
6) Голови Національного Банку України та членів Ради Національного Банку України, працівників їхніх патронатних служб (радників, помічників, уповноважених, прес-секретарів);
7) членів Центральної виборчої комісії, працівників їхніх патронатних служб (радників, помічників, уповноважених, прес-секретарів);
8) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністрів і голів республіканських комітетів Автономної Республіки Крим;
9) суддів;
10) прокурорів;
11) працівників, які виконують функції обслуговування органів державної влади;
12) посадових та службових осіб, а також працівників державних підприємств та інших суб’єктів господарювання державної форми власності;
13) посадових та службових осіб, а також працівників державних установ, організацій, навчальних закладів, заснованих органами державної влади;
14) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
15) працівників патронатних служб Президента України, членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України (зокрема, радників, помічників, уповноважених та Прес-секретаря Президента України; працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України та його заступників; працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України);
На осіб, перелічених у пунктах 1 (крім Президента України та посадових і службових осіб консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України), 2, 3 (крім працівників патронатних служб), 4 (крім народних депутатів України), 5 (крім працівників патронатних служб), 6 (крім працівників патронатних служб) цієї частини поширюється дія положень статей 49-51 цього Закону. Для цілей визначення розміру окладу за ранг:
1) особи, вказані в пункті 1 цієї частини, вважаються такими, що мають 4 ранг;
2) члени Кабінету Міністрів України - 1 ранг, перші заступники міністрів - 2 ранг, заступники міністрів - 3 ранг;
3) особи, вказані в пункті 3 цієї частини (крім перших заступників та заступників Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Голови Фонду державного майна України) - 1 ранг, перші заступники Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Голови Фонду державного майна України - 2 ранг, заступники Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Голови Фонду державного майна України - 3 ранг;
4) члени Рахункової палати України - 2 ранг;
5) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини - 2 ранг, його представники - 3 ранг;
6) особи, вказані в пункті 5 цієї частини - 1 ранг;
7) особи, вказані в пункті 6 цієї частини - 1 ранг."
 
Враховано частково    
    -85- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Аабзац 1 частини 3 статті 3 викласти у новій редакції:
"Дія цього Закону не поширюється на посади, відносини щодо їх зайняття, здійснення діяльності та припинення, а також правовий статус та відповідальність за невиконання встановлених обов’язків визначені спеціальними законами:".
 
Відхилено    
    -86- Ленський О.О.
Лінько Д.В.
Частину 3 статті 3 виключити.
 
Відхилено    
39. 1) Президента України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів (крім заступників Міністра Кабінету Міністрів України);
 
-87- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У пункті 1 частини 3 статті 3 виключити слова: " (крім заступників Міністра Кабінету Міністрів України)".
 
Враховано   1) Президента України;
2) Главу Адміністрації Президента України та його заступників, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників;
3) членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;
4) Голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову та членів Антимонопольного комітету України, Голову та членів Національного агентства з питань запобігання корупції, Голову та членів Рахункової палати, Голову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів;
5) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників;
6) Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступників, Голову Фонду державного майна України та його заступників;
 
    -88- Власенко С.В.
У пункті 1 частини 3 статті 3 слова: "Міністра Кабінету Міністрів України" замінити словами "Державного секретаря Кабінету Міністрів України".
 
Відхилено    
    -89- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
   
Враховано    
    -90- Дехтярчук О.В.
У пункті 1 частини третьої статті 3 після слів " (крім заступників Міністра Кабінету Міністрів України)" додати слова "главу Адміністрації Президента України та його заступників".
 
Враховано    
    -91- Кужель О.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Пункт перший частини третьої статті 3 виключити, у зв'язку з чим пункти 2-9 вважати пунктами 1-8 відповідно.
 
Відхилено    
40. 2) народних депутатів України;
 
-92- Дерев'янко Ю.Б.
У частині 3 статті 3 пункт 2 виключити.
 
Відхилено   7) народних депутатів України;
8) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників;
9) службовців Національного банку України;
 
41. 3) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
-93- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Доповнити частину 3 статті 3 пунктом 4 наступного змісту:
"4) депутатів місцевих рад".
 
Враховано   10) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим та його заступників, міністрів Автономної Республіки Крим;
11) депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування;
 
    -94- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Частину третю статті 3 після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
"4) депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування;".
 
Враховано    
    -95- Дерев'янко Ю.Б.
У частині 3 статті 3 пункт 3 виключити.
 
Відхилено    
42. 4) суддів;
 
   12) суддів;
 
43. 5) працівників прокуратури;
 
-96- Матвієнко А.С.
У частині третій статті 3 пункт 5 виключити.
 
Враховано частково   13) прокурорів;
 
    -97- Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
У пункті п’ятому частини третьої статті 3 після слів "працівників прокуратури" доповнити словами "яким присвоюються класні чини".
 
Відхилено    
    -98- Скуратовський С.І.
Пункт 5 частини третьої статті 3 доповнити словами "яким присвоюються класні чини".
 
Відхилено    
44. 6) працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
 
-99- Дерев'янко Ю.Б.
У частині 3 статті 3 пункт 6 виключити.
 
Відхилено   14) працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
 
45. 7) працівників державних підприємств, установ та організацій, а також інших суб’єктів господарювання державної форми власності;
 
-100- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Пункт 7 частини 3 статті 3 виключити.
 
Відхилено (1 по суті у розділі "Прикінцеві та перехідні положення)  15) працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих державними органами;
 
    -101- Лук'янчук Р.В.
Алєксєєв С.О.
Пункт 7 частини третьої статті 3 викласти в такій редакції:
"7) працівників державних підприємств, установ та організацій, а також інших суб’єктів господарювання державної форми власності, крім осіб, які займають визначені законодавством посади державної служби в Інституті законодавства Верховної Ради України та Національному інституті стратегічних досліджень";.
 
Відхилено (1 по суті у розділі "Прикінцеві та перехідні положення)   
    -102- Гончаренко О.О.
Пункт 7 частини третьої статті 3 доповнити словами "крім навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державної форми власності".
 
Відхилено    
46. 8) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
 
-103- Матвієнко А.С.
У пункті 8 частини третьої статті 3 слова "осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються спеціальні звання" виключити.
 
Відхилено   16) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону;
17) осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено законом;
 
    -104- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Пункті 8 частини третьої статті 3 замінити двома пунктами такого змісту:
"8) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону;
9) осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено законом";
 
Враховано    
47. 9) радників, помічників, уповноважених та Прес-секретаря Президента України; працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України та його заступників; працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України; помічників суддів.
 
-105- Шухевич Ю.Р.
Гуляєв В.О.
Ванат П.М.
Романовський О.В.
Гончаренко О.О.
Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
Кривенко В.М.
Грановський О.М.
Давиденко В.М.
Алєксєєв С.О.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Вадатурський А.О.
Німченко В.І.
Пункт 9 частини третьої статті 3 законопроекту виключити.
 
Враховано частково   18) працівників патронатних служб.
4. Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за поданням керівника державної служби у відповідному органі.
 
    -106- Співаковський О.В.
Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Кобцев М.В.
Єленський В.Є.
В пункті дев’ятому частини третьої статті 3 слова "помічників-консультантів народних депутатів України" виключити.
 
Враховано частково    
    -107- Лабазюк С.П.
Колєсніков Д.В.
Вілкул О.Ю.
У пункті 9 частини третьої статті 3 слова "помічників-консультантів народних депутатів України; помічників суддів" виключити.
 
Враховано частково    
    -108- Князевич Р.П.
У пункті 9 частини третьої статті З виключити слова "помічників суддів".
 
Відхилено    
    -109- Власенко С.В.
Пункт 9 частини 3 статті 3 викласти у новій редакції:
"радників, помічників, уповноважених та Прес-секретаря Президента України, якщо такі перебувають на посаді на громадських засадах та не здійснюють повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 цього Закону".
 
Відхилено    
    -110- Власенко С.В.
Доповнити частину 3 статті 3 пунктом 10 такого змісту:
"працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України та його заступників; помічників-консультантів народних депутатів України; працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, інших членів Кабінету Міністрів України; помічників суддів."
 
Враховано частково    
    -111- Яніцький В.П.
Доповнити статтю 3 новою частиною 4 такого змісту:
"4. Відносини, що виникають в апараті судів, Вищій раді юстиції, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у зв’язку із управлінням державною службою, вступом на державну службу, службовою кар’єрою, оплатою праці, заохоченням і соціальними гарантіями державних службовці їх дисциплінарною відповідальністю та припиненням державної служби регулюються спеціальними законами."
 
Відхилено    
    -112- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 3 доповнити частиною 5 такого змісту:
"5. Перелік посад працівників органів державної влади, які виконують функції з обслуговування, затверджує Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби."
 
Враховано частково    
    -113- Шкрум А.І.
Статтю 3 доповнити частиною 3 у такій редакції:
"3. Критерії посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за поданням керівника державної служби у відповідному органі".
 
Враховано    
48. Стаття 4. Принципи державної служби
 
   Стаття 4. Принципи державної служби
 
49. 1. Державна служба здійснюється з дотриманням принципів:
 
-114- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 4 перед пунктом 1 доповнити пунктами такого змісту:
"1) законності - обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
2) верховенства права - запобігання свавілля державних службовців;
3) професіоналізму - високий рівень володіння основами професії державного службовця, компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетентності;"
 
Враховано частково   1. Державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:
1) верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;
2) законності - обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
3) професіоналізму - компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону;
 
    -115- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Пункти 3, 4 і 8 частини 1 статті 4 вважати пунктами 1, 2 і 3 відповідно. У зв’язку з цим змінити нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано    
50. 1) патріотизму - відданість та вірне служіння Українському народові;
 
   4) патріотизму - відданість та вірне служіння Українському народові;
 
51. 2) доброчесності - спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від реалізації приватних інтересів під час здійснення наданих йому повноважень;
 
-116- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 2 частини 1 статті 4 слова "реалізації приватних інтересів" замінити словами "керування приватним інтересом".
 
Враховано по суті  5) доброчесності - спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень;
 
    -117- Шкрум А.І.
У пункті 2 частини 1 статті 4 слова "реалізації приватних інтересів" замінити словами "превалювання приватного інтересу".
 
Враховано    
52. 3) верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст і спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;
 
-118- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункти 3 та 4 частини 1 статті 4 виключити.
 
Відхилено      
53. 4) законності - обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 
      
54. 5) ефективності - раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей державної політики;
 
   6) ефективності - раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей державної політики;
 
55. 6) спрямованості на захист інтересів громадян - забезпечення пріоритету потреб та інтересів громадян під час виконання завдань і функцій державного органу;
 
-119- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 6 частини 1 статті 4 слова "громадян" замінити словами "осіб".
 
Відхилено      
    -120- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Пункт 6 частини 1 статті 4 виключити.
 
Враховано    
56. 7) забезпечення рівного доступу до державної служби - заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень для громадян під час вступу на державну службу та її проходження;
 
-121- Матвієнко А.С.
Пункт 7 частини першої статті 4 після слів "відсутність необґрунтованих обмежень" доповнити словами "або надання необґрунтованих переваг"
 
Враховано   7) забезпечення рівного доступу до державної служби - заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження;
 
    -122- Шкрум А.І.
У пункті 7 частини першої статті 4 слово "для" замінити словами "певним категоріям"
 
Враховано    
57. 8) професіоналізму - високий рівень володіння питаннями державної служби, компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетентності;
 
-123- Матвієнко А.С.
У пункті 8 частини першої статті 4 слова "державним службовцем" виключити для узгодження зі стилістикою інших пунктів
 
Відхилено      
    -124- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 8 частини 1 статті 4 виключити.
 
Відхилено    
    -125- Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Суслова І.М.
Семерак О.М.
Пункт 8 частини першої статті 4 розділу І після слів "професійної компетентності" доповнити такими словами: ", вільне володіння державною мовою;";
 
Враховано    
    -126- Березюк О.Р.
Береза Ю.М.
Кубів С.І.
Матіос М.В.
Парубій А.В.
Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Гринів І.О.
Томенко М.В.
Геращенко І.В.
Князевич Р.П.
Мамчур Ю.В.
Соболєв С.В.
Семерак О.М.
Лозовой А.С.
Ємець Л.О.
Васюник І.В.
Голуб В.В.
Подоляк І.І.
Пашинський С.В.
Чорновол Т.М.
Хміль М.М.
Сюмар В.П.
Гриневич Л.М.
Ляшко О.В.
Тимошенко Ю.В.
Величкович М.Р.
Тимошенко Ю.В.
Бондар М.Л.
Соляр В.М.
Медуниця О.В.
Кадикало М.О.
Галасюк В.В.
Дехтярчук О.В.
Яніцький В.П.
Фріз І.В.
Зубач Л.Л.
Найєм М..
Кутовий Т.В.
Порошенко О.П.
Мельничук І.І.
Заліщук С.П.
Лещенко С.А.
Шурма І.М.
Павленко Ю.О.
Литвин В.М.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Матвієнко А.С.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Дубневич Б.В.
Шевченко О.Л.
Пинзеник В.М.
Корнацький А.О.
Луценко І.С.
Іонова М.М.
Співаковський О.В.
Червакова О.В.
Домбровський О.Г.
Черненко О.М.
Ар'єв В.І.
Македон Ю.М.
Демчак Р.Є.
Мельник С.І.
Юрик Т.З.
Гончаренко О.О.
Барна О.С.
Спориш І.Д.
Пункт 8 частини першої статті 4 розділу І після слів "професійної компетентності" доповнити такими словами:
", вільне володіння державною мовою і, в разі потреби, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону;".
 
Враховано    
58. 9) політичної неупередженості - недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;
 
-127- Матвієнко А.С.
Пункт 9 частини першої статті 4 викласти у такій нові редакції:
9) неупередженості — недопущення впливу політичних поглядів, бізнесових інтересів, службової залежності на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;
 
Відхилено   8) політичної неупередженості - недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;
 
    -128- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 9 частини 1 статті 4 доповнити - після слів "а також утримання" перед словами "від демонстрації" додати слова "під час виконання посадових обов’язків".
 
Відхилено    
    -129- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 9 абзацу 1 статті 4 після слів "політичних поглядів" додати слова "та недопущення їх впливу на виконання осадових обов’язків".
 
Відхилено    
    -130- Ленський О.О.
У статті 4 у частині першій пункт 9) виключити.
 
Відхилено    
59. 10) прозорості - відкритість інформації про діяльність державного службовця;
 
-131- Скуратовський С.І.
Пункт 10 частини першої статті 4 доповнити словами "крім випадків визначених Конституцією та законами України".
 
Враховано   9) прозорості - відкритість інформації про діяльність державного службовця, крім випадків, визначених Конституцією та законами України;
 
    -132- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 4 доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) публічності - виконання посадових обов’язків в інтересах суспільства та держави; "
 
Відхилено    
60. 11) стабільності - незалежність персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави та державних органів;
 
-133- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 11 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
"13) стабільності - призначення державних службовців безстроково, крім випадків визначених цим законом, незалежність персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави та органів державної влади;"
 
Враховано   10) стабільності - призначення державних службовців безстроково, крім випадків, визначених законом, незалежність персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави та державних органів.
 
    -134- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Пункт 11 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
"13) стабільності - призначення державних службовців безстроково, крім випадків визначених законом, незалежність персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави та державних органів;"
 
Враховано    
    -135- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У статті 4 частину 1 доповнити пунктом 12 наступного змісту:
"12) громадського контролю – організаційно оформлена діяльність громадян України з контролю за відповідністю діяльності державних органів та їх посадових осіб нормам Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів та за дотриманням ними державної дисципліни;"
 
Відхилено    
61. 12) відповідальності - персональна відповідальність державного службовця за виконання посадових обов’язків.
 
-136- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Пункт 12 частини 1 статті 4 викласти у новій редакції:
13) відповідальності – забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для державного службовця за невиконання посадових обов’язків згідно ступеню та міри вини".
 
Відхилено      
    -137- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Пункт 12 частини 1 статті 4 виключити.
 
Враховано    
    -138- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 12 частини 1 статті 4 після слова "персональна" перед словом "відповідальність" додати слово "юридична".
 
Відхилено    
62. Стаття 5. Правове регулювання державної служби
 
   Стаття 5. Правове регулювання державної служби
 
63. 1. Правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-139- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 5 слова ", прийнятими відповідно до Конституції та законів України," виключити.
 
Враховано   1. Правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -140- Березюк О.Р.
Береза Ю.М.
Кубів С.І.
Матіос М.В.
Парубій А.В.
Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Гринів І.О.
Томенко М.В.
Геращенко І.В.
Князевич Р.П.
Мамчур Ю.В.
Соболєв С.В.
Семерак О.М.
Лозовой А.С.
Ємець Л.О.
Васюник І.В.
Голуб В.В.
Подоляк І.І.
Пашинський С.В.
Чорновол Т.М.
Хміль М.М.
Сюмар В.П.
Гриневич Л.М.
Ляшко О.В.
Тимошенко Ю.В.
Величкович М.Р.
Тимошенко Ю.В.
Бондар М.Л.
Соляр В.М.
Медуниця О.В.
Кадикало М.О.
Галасюк В.В.
Дехтярчук О.В.
Яніцький В.П.
Фріз І.В.
Зубач Л.Л.
Найєм М..
Кутовий Т.В.
Порошенко О.П.
Мельничук І.І.
Заліщук С.П.
Лещенко С.А.
Шурма І.М.
Павленко Ю.О.
Литвин В.М.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Матвієнко А.С.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Дубневич Б.В.
Шевченко О.Л.
Пинзеник В.М.
Корнацький А.О.
Луценко І.С.
Іонова М.М.
Співаковський О.В.
Червакова О.В.
Домбровський О.Г.
Черненко О.М.
Ар'єв В.І.
Македон Ю.М.
Демчак Р.Є.
Мельник С.І.
Юрик Т.З.
Гончаренко О.О.
Барна О.С.
Спориш І.Д.
З частини першої статті 5 розділу І виключити такі слова:
", постановами Верховної Ради України та указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,";
 
Відхилено    
    -141- Шкрум А.І.
Продан О.П.
У частині 1 статті 5 виключити слова "постановами Верховної Ради України та".
 
Відхилено    
    -142- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 5 виключити.
Частину 2 статті 5 вважати частиною 1 статті 5 відповідно.
 
Відхилено    
    -143- Яніцький В.П.
Частину 1 статті 5 викласти в наступній редакції:
"Правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, постановами Верховної Ради України та указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби".
 
Відхилено    
64. 2. Відносини, що виникають у зв’язку із вступом, проходженням та припиненням державної служби, регулюються цим Законом, якщо інше не передбачено спеціальним законом.
 
-144- Матвієнко А.С.
У частині другій статті 5 слово "спеціальним" виключити, як зайве.
 
Враховано   2. Відносини, що виникають у зв’язку із вступом, проходженням та припиненням державної служби, регулюються цим Законом, якщо інше не передбачено законом.
 
    -145- Продан О.П.
Статтю 5 законопроекту доповнити новою частиною 3 такого змісту:
"3. Відносини, що виникають у зв’язку із вступом проходженням та припиненням державної служби в Рахунковій палаті Україні та Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини регулюються актами суб’єктів призначення в цих органах";
частину 3 вважати частиною 4 відповідно.
 
Відхилено    
65. 3. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, які не врегульовано цим Законом.
 
-146- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 5 викласти в такій редакції:
"2. Дія окремих норм законодавства про працю поширюється на державних службовців лише у випадках, прямо передбачених цим Законом."
Частину 3 статті 5 вважати частиною 2 статті 5 відповідно.
 
Відхилено   3. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.
 
66. Стаття 6. Класифікація посад державної служби
 
-147- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У назві статті 6 слово "класифікація" замінити словом "категорії".
 
Враховано   Стаття 6. Категорії посад державної служби
 
    -148- Шкрум А.І.
Статтю 6 викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Категорії посад державної служби
1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців.
2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:
1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) – посади:
Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;
керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;
керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України та їх заступників;
голів місцевих державних адміністрацій;
керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
2) категорія "Б" - посади:
керівників структурних підрозділів апарату Кабінету Міністрів України та їх заступників;
керівників структурних підрозділів міністерств, центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників;
заступників голів місцевих державних адміністрацій;
керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників;
заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
3) категорія "В" - інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" та "Б".
.
 
Враховано    
    -149- Макар'ян Д.Б.
Статтю 6 викласти в наступній редакції:
"Стаття 6. Класифікація посад державної служби
1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень державних службовців і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності.
2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:
1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) - посади заступників Міністра Кабінету Міністрів України (крім першого заступника), державного секретаря міністерства та його заступників, керівників Адміністрації Президента України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників, інші посади керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників, голів та членів державних колегіальних органів, Голови Рахункової палати та його заступників, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників, Голови та членів Центральної виборчої комісії, Голови та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, керівника Державного управління справами та його заступників, керівника Секретаріату Конституційного Суду України та його заступників, керівників апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників, керівника секретаріату Вищої ради юстиції та його заступників, керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та його заступників, Голови та членів Антимонопольного комітету України, інші посади керівників державної служби у державних органах, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України або окремою особою, що займає політичну посаду, а також їх заступників, керівника Апарату Верховної Ради України та його заступника, посади керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України, Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, посади керівників місцевих державних адміністрацій та їх заступників;
2) категорія "Б" (керівники підрозділів) - посади керівників інших структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, не віднесені до категорії "А", керівників апарату апеляційних судів та їх заступників, керівників самостійних структурних підрозділів апеляційних судів та їх заступників, керівників структурних підрозділів міністерств та інших органів виконавчої влади, їх заступників, а також посади державних службовців - керівників державних органів та посади керівників апарату (секретаріату) державних органів, які не віднесені до категорії "А", та їх заступників, а також територіальних управлінь таких державних органів;
3) категорія "В" - інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" та "Б".
 
Відхилено    
    -150- Дехтярчук О.В.
Викласти статтю 6 в наступній редакції:
"Стаття 6. Класифікація посад державної служби
1. Посади державної служби залежно від характеру та обсягу посадових обов'язків поділяються на п'ять груп:
група І- посади керівника, заступників керівника державного органу, членів державного колегіального органу, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх апарату, органу влади Автономної Республіки Крим та його апарату; голови, заступників голови місцевої державної адміністрації;
група ІІ - посади керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апарату, органу влади Автономної Республіки Крим та його апарату, місцевої державної адміністрації; керівників, заступників керівників державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць, та його апарату;
група ІІІ - посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апарату, органу влади Автономної Республіки Крим та його апарату, місцевої державної адміністрації; керівників, заступників керівників структурних підрозділів державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць, та його апарату;
група ІV - посади в державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті, які передбачають здійснення функцій з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів та не передбачають здійснення керівних функцій;
група V - посади в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті, які не передбачають здійснення керівних функцій та функцій з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів.
2. Групи посад державної служби поділяються на підгрупи.
До підгруп І-1, ІІ-1, ІІІ-1, ІV-1, V-1 належать посади державної служби в Апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України, Центральній виборчій комісії, Рахунковій палаті, Вищій раді юстиції, посади представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, посади державної служби в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Державному управлінні справами, посади державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх апараті, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах і службах, створених Президентом України (крім зазначених в абзаці другому цієї частини).
До підгруп І-2, ІІ-2, ІІІ-2, ІV-2, V-2 належать посади державної служби в органі влади Автономної Республіки Крим та його апараті, державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, та його апараті.
До підгруп І-3, ІІ-3, ІІІ-3, V-3 належать посади державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, та їх апараті.
4. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення та необхідних мінімальних вимог до рівня кваліфікації та професійної компетентності державних службовців:
категорія "А" (вищий корпус державної служби) -посади заступників Міністра Кабінету Міністрів України (крім першого заступника), державного секретаря міністерства та його заступників, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників, інші посади керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників, голів та членів державних колегіальних органів, Голови Рахункової палати та його заступників, Голови та членів Центральної виборчої комісії, Голови та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, керівника Державного управління справами та його заступників, керівника Секретаріату Конституційного Суду України та його заступників, керівників апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників, керівника секретаріату Вищої ради юстиції та його заступників, керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та його заступників, Голови та членів Антимонопольного комітету України, інші посади керівників державної служби у державних органах, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України або окремою особою, що займає політичну посаду, а також їх заступників, керівника Апарату Верховної Ради України та його заступника, посади керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, посади керівників місцевих державних адміністрацій та їх заступників;
категорія "Б" (керівники підрозділів) - посади керівників інших структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, не віднесені до категорії "А", керівників апарату апеляційних судів та їх заступників, керівників самостійних структурних підрозділів апеляційних судів та їх заступників, керівників структурних підрозділів міністерств та інших органів виконавчої влади, їх заступників, а також посади державних службовців - керівників державних органів та посади керівників апарату (секретаріату) державних органів, які не віднесені до категорії "А", та їх заступників, а також територіальних управлінь таких державних органів;
категорія "В" - інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" та "Б"."
 
Відхилено    
    -151- Власенко С.В.
Статтю 6 викласти у новій редакції:
"Стаття 6. Категорії посад державної служби
1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень державних службовців і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності.
2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:
1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) - посади заступників Державного секретаря Кабінету Міністрів України, державного секретаря міністерства та його заступників, керівника Апарату Верховної Ради України та його заступника, керівника Адміністрації Президента України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України та їх заступників, інші посади керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників, голів та членів державних колегіальних органів юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників, голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників;
2) категорія "Б" (керівники підрозділів) - посади керівників самостійних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, центральних органів виконавчої влади, інших державних та колегіальних органів юрисдикція яких поширюється на всю територію України, керівників їх територіальних органів, керівників Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників.
3) категорія "В" - інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" та "Б"."
 
Враховано частково    
67. 1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень державних службовців і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності.
 
-152- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 6 доповнити - після слів "державних службовців," перед словами "і необхідних" доповнити словами "складності та відповідальності посадових обов’язків".
 
Відхилено   1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців.
 
    -153- Скуратовський С.І.
У частині першій статті 6 слово "органах" замінити словами "органах, їх апаратах (секретаріатах)", а слова "державних службовців" перенести після слова "компетентності".
 
Відхилено    
68. 2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:
 
-154- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У абзаці 1 частини 2 статті 6 слово "Встановлюються" замінити словом "Встановлено".
 
Відхилено   2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:
 
    -155- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину 2 статті 6 викласти в такій редакції:
"2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:
1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) - посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України, державних секретарів міністерств, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників;
2) категорія "Б" - посади керівників структурних підрозділів апарату Кабінету Міністрів України, міністерств та інших органів виконавчої влади, посади керівників територіальних органів та підрозділів, а також посади державних службовців - керівників державних органів та/або їх апаратів, які не віднесені до категорії "А", їх заступників;
3) категорія "В" - інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" та "Б".
 
Враховано частково    
    -156- Продан О.П.
Частину 2 статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
"2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:
1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) — посади керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів (секретаріатів), голів та членів державних колегіальних органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників, заступників Міністра Кабінету Міністрів України (крім першого заступника), державного секретаря міністерства та його заступників;
посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів (секретаріатів) та їх заступників;
посади керівників місцевих державних адміністрацій та їх заступників;
2) категорія "Б" (керівники підрозділів) — посади керівників апарату державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць, та їх заступників;
посади керівників інших структурних підрозділів державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів (секретаріатів), та їх заступників;
посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї чи кількох адміністративно-територіальних одиниць, їх апаратів (секретаріатів), та їх заступників.
3) категорія "В" — інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" та "Б"".
 
Відхилено    
69. 1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) - посади заступників Міністра Кабінету Міністрів України (крім першого заступника), державного секретаря міністерства та його заступників, керівників Адміністрації Президента України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників, інші посади керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників, голів та членів державних колегіальних органів, Голови Рахункової палати та його заступників, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників, Голови та членів Центральної виборчої комісії, Голови та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, керівника Державного управління справами та його заступників, керівника Секретаріату Конституційного Суду України та його заступників, керівників апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників, керівника секретаріату Вищої ради юстиції та його заступників, керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та його заступників, Голови та членів Антимонопольного комітету України, інші посади керівників державної служби у державних органах, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України або окремою особою, що займає політичну посаду, а також їх заступників, керівника Апарату Верховної Ради України та його заступника, посади керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, посади керівників місцевих державних адміністрацій та їх заступників;
 
-157- Матвієнко А.С.
Пункті 1 частини другої статті 6 викласти у такій новіqй редакції:
"1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) — посади заступників Міністра (крім першого заступника), державного секретаря міністерства, керівників Адміністрації Президента України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, інші посади керівників органів державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію України голів та членів державних колегіальних органів, Голови Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Центральної виборчої комісії, Голови та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, керівника Державного управління справами, керівника Секретаріату Конституційного Суду України, керівників апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Голови Державної судової адміністрації України, керівника секретаріату Вищої ради юстиції, керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови та членів Антимонопольного комітету України, інші посади керівників державної служби у органах державної влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України або окремою особою, що займає політичну посаду, керівника Апарату Верховної Ради України, посади керівників місцевих державних адміністрацій;"
Усі посади, виключені з категорії "А", перенести до категорії "Б" (другий пункт цієї частини).
 
Відхилено   1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) – посади:
Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;
керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;
керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників;
голів місцевих державних адміністрацій;
керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
 
    -158- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 1 частини 2 статті 6 викласти в наступній редакції:
"1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) — посади заступників Міністра Кабінету Міністрів України (крім першого заступника), державного секретаря міністерства керівників Адміністрації Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників, голів та членів державних колегіальних органів, Голови Рахункової палати та його заступників, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Центральної виборчої комісії, Голови та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, керівника Державного управління справами та його заступників, керівника Секретаріату Конституційного Суду України та його заступників, керівників апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників, керівника секретаріату Вищої ради юстиції та його заступників, керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та його заступників, Голови та членів Антимонопольного комітету України, посади керівників самостійних структурних підрозділів Апарату Ради національної безпеки і оборони України, інші посади керівників державної служби у державних органах, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України або окремою особою, що займає політичну посаду, а також їх заступників, керівника Апарату Верховної Ради України та його заступника, посади керівників обласних державних адміністрацій та їх заступників, посади керівників районних державних адміністрацій".
 
Відхилено    
    -159- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 2 статті 6 викласти у такій редакції:
"1) категорія "А" (вищий корпус державної служби), до якої належать
посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств та їх заступників, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників, голів обласних державних адміністрацій та їх заступників, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та їх заступників; голів районних державних адміністрацій;
посади заступників Голови Національного банку України;
посада керівника Апарату Верховної Ради України;
посади Голови Державної судової адміністрації України та його заступників;
інші посади керівників державної служби в органах державної влади, інші посади в обов’язки на яких входять питання управління (керування) персоналом державного органу та/або організація підготовки пропозицій щодо формування державної політики у відповідних сферах державного управління та забезпечення її реалізації; і які знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні Кабінету Міністрів України або окремої особи, що займає державну політичну посаду; "
 
Враховано частково    
    -160- Лук'янчук Р.В.
Пункт 1 частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
"1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) - посади заступників Міністра Кабінету Міністрів України (крім першого заступника), державного секретаря міністерства та його заступників, керівників Адміністрації Президента України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників, інші посади керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників, голів та членів державних колегіальних органів, Голови Рахункової палати та його заступників, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників, Голови та членів Центральної виборчої комісії, Голови та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, керівника Державного управління справами та його заступників, керівника Секретаріату Конституційного Суду України та його заступників, керівників апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників, керівника секретаріату Вищої ради юстиції та його заступників, керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та його заступників, Голови та членів Антимонопольного комітету України, інші посади керівників державної служби у державних органах, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України або окремою особою, що займає політичну посаду, а також їх заступників, керівника Апарату Верховної Ради України та його заступника, керівників Інституту законодавства Верховної Ради України, Національного інституту стратегічних досліджень та їх заступників, посади керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Національного інституту стратегічних досліджень, Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, посади керівників місцевих державних адміністрацій та їх заступників;".
 
Відхилено    
    -161- Семерак О.М.
Пункт 1 частини 2 статті 6 викласти в такій редакції:
"1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) - посади державного секретаря міністерства, керівників Адміністрації Президента України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників, інші посади керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників, голів та членів державних колегіальних органів, Голови Рахункової палати та його заступників, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Центральної виборчої комісії, Голови та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, керівника Державного управління справами та його заступників, керівника Секретаріату Конституційного Суду України та його заступників, керівників апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників, керівника секретаріату Вищої ради юстиції та його заступників, керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та його заступників, Голови та членів Антимонопольного комітету України, керівника Апарату Верховної Ради України та його заступника, посади керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, посади керівників місцевих державних адміністрацій; ".
 
Відхилено    
    -162- Алєксєєв С.О.
Пункт 1 частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
"1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) — посади заступників Міністра Кабінету Міністрів України (крім першого заступника), державного секретаря міністерства та його заступників, керівників Адміністрації Президента України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників, інші посади керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників, голів та членів державних колегіальних органів, Голови Рахункової палати та його заступників, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників, Голови та членів Центральної виборчої комісії, Голови та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, керівника Державного управління справами та його заступників, керівника Секретаріату Конституційного Суду України та його заступників, керівників апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників, керівника секретаріату Вищої ради юстиції та його заступників, керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та його заступників, Голови та членів Антимонопольного комітету України, інші посади керівників державної служби у державних органах, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України або окремою особою, що займає політичну посаду, а також їх заступників, керівника Апарату Верховної Ради України та його заступника, посади керівників місцевих державних адміністрацій та їх заступників, посади керівників Національного інституту стратегічних досліджень та їх заступників, посади керівників Інституту законодавства Верховної Ради України та їх заступників;".
 
Відхилено    
    -163- Скуратовський С.І.
У пункті 1 частини другої статті 6 вилучити слова "посади керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, посади керівників місцевих державних адміністрацій та їх заступників".
 
Враховано частково    
70. 2) категорія "Б" (керівники підрозділів) - посади керівників інших структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, не віднесені до категорії "А", керівників апарату апеляційних судів та їх заступників, керівників самостійних структурних підрозділів апеляційних судів та їх заступників, керівників структурних підрозділів міністерств та інших органів виконавчої влади, їх заступників, а також посади державних службовців - керівників державних органів та посади керівників апарату (секретаріату) державних органів, які не віднесені до категорії "А", та їх заступників, а також територіальних управлінь таких державних органів;
 
-164- Матвієнко А.С.
У пункті 2 частини другої статті 6 слова "категорія "Б" (керівники підрозділів)" замінити словами "категорія "Б" (заступники та керівники підрозділів) і перенести до цього пункту усі посади виключені із категорії "А".
 
Відхилено   2) категорія "Б" - посади:
керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників;
керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників;
заступників голів місцевих державних адміністрацій;
керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників;
заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
 
    -165- Скуратовський С.І.
Пункт 2 частини другої статті 6 доповнити словами "посади керівників консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і службах, створених Президентом України та їх заступників, посади керівників місцевих державних адміністрацій та їх заступників", а слово "інших" у словосполученні "посади керівників інших структурних підрозділів" замінити словом "самостійних".
 
Відхилено    
    -166- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 2 частини 2 статті 6 викласти в наступній редакції:
"2) категорія "Б" (керівники підрозділів) — заступників державного секретаря міністерства, представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, інші посади керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників, посади керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, посади заступників керівників районних державних адміністрацій, посади керівників інших структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, не віднесені до категорії "А", керівників апарату апеляційних судів та їх заступників, керівників самостійних структурних підрозділів апеляційних судів та їх заступників, керівників структурних підрозділів міністерств та інших органів виконавчої влади, їх заступників, а також посади державних службовців — керівників державних органів та посади керівників апарату (секретаріату) державних органів, які не віднесені до категорії "А", та їх заступників, а також територіальних управлінь таких державних органів і посади радників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України".
 
Відхилено    
    -167- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 2 частини 2 статті 6 викласти у такій редакції:
"2) категорія "Б", до якої належать
посади заступників керівника Апарату Верховної Ради України, заступників керівника апарату Рахункової палати, керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його заступників; посади керівника Секретаріату Конституційного Суду України та його заступників, керівників апаратів судів загальної юрисдикції та їх заступників, керівника секретаріату Вищої ради юстиції та його заступників, керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та його заступників; посади керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії України та його заступників; посади заступників голів районних державних адміністрацій;
посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів та інших структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апаратів державних колегіальних органів, апарату Антимонопольного комітету України, апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Фонду державного майна України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Представницва Президента України в Автономній Республіці Крим, обласних та районних державних аміністрацій, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Рахункової палати, Секретаріату Центральної вибочої комісії України, Державної судової адміністрації, Секретаріату Конституційного Суду України, апаратів судів загальної юрисдиції, Секретаріату Вищої ради юстиції, Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Національного Банку України;
посади керівників та заступників керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Рахункової палати, Державної судової адміністрації України та Національного банку України, а також посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів та інших структурних підрозділів в цих територіальних органах; посади помічників суддів;"
 
Відхилено    
    -168- Лук'янчук Р.В.
Пункт 2 частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
2) категорія "Б" (керівники підрозділів) - посади керівників інших структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Національного інституту стратегічних досліджень, Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, не віднесені до категорії "А", керівників апарату апеляційних судів та їх заступників, керівників самостійних структурних підрозділів апеляційних судів та їх заступників, керівників структурних підрозділів міністерств та інших органів виконавчої влади, їх заступників, а також посади державних службовців - керівників державних органів та посади керівників апарату (секретаріату) державних органів, які не віднесені до категорії "А", та їх заступників, а також територіальних управлінь таких державних органів;".
 
Відхилено    
    -169- Лінько Д.В.
Пункт 2 частини 2 статті 6 після слів "а також територіальних управлінь таких державних органів" поставити кому та доповнити:
"посади помічників, радників, уповноважених, представників Президента України, керівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, посади керівників патронатних служб членів Кабінету Міністрів України, помічників і радників Голови Верховної Ради України, радників Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, помічників і радників Прем'єр-міністра, Першого віце-прем'єр-міністра та віце-прем'єр-міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, посади інших працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, які не віднесені до категорії "А"; "
 
Відхилено    
    -170- Семерак О.М.
Пункт 2 частини 2 статті 6 викласти в такій редакції:
"категорія "Б" (керівники підрозділів) - посади керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, посади керівників інших структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, не віднесені до категорії "А", керівників апарату апеляційних судів та їх заступників, керівників самостійних структурних підрозділів апеляційних судів та їх заступників, керівників структурних підрозділів міністерств та інших органів виконавчої влади, їх заступників, а також посади державних службовців - керівників державних органів та посади керівників апарату (секретаріату) державних органів, які не віднесені до категорії "А", та їх заступників, а також територіальних управлінь таких державних органів; ".
 
Відхилено    
    -171- Алєксєєв С.О.
Пункт 2 частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
"2) категорія "Б" (керівники підрозділів) — посади керівників структурних підрозділів (в тому числі самостійних) Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду України, апарату вищих спеціалізованих судів України, Державної судової адміністрації України, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, керівників апарату апеляційних судів та їх заступників, керівників самостійних структурних підрозділів апеляційних судів та їх заступників, керівників структурних підрозділів міністерств та інших органів виконавчої влади, їх заступників, а також посади державних службовців — керівників державних органів та посади керівників апарату (секретаріату) державних органів, які не віднесені до категорії "А", та їх заступників, а також територіальних управлінь таких державних органів, посади керівників структурних підрозділів Національного інституту стратегічних досліджень та їх заступників, посади керівників структурних підрозділів Інституту законодавства Верховної Ради України та їх заступників;".
 
Відхилено    
71. 3) категорія "В" - інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" та "Б".
 
-172- Скуратовський С.І.
Пункт 3 частини другої статті 6 після слів "які не віднесені до категорії "А" та "Б" доповнити словами "цим Законом чи іншими законами України".
 
Відхилено   3) категорія "В" - інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" і "Б".
3. Кількість посад категорій "А" і "Б" в державному органі повинна становити не більше третини його штатної чисельності.
 
    -173- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Статтю 6 доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Кількість посад категорій "А" і "Б" в державному органі повинна становити не більше третини його штатної чисельності".
 
Враховано    
    -174- Дехтярчук О.В.
Після статті 6 "Класифікація посад державної служби" додати нову статтю 7, відповідно змінивши нумерацію наступних розділів, статей та посилання в тексті Закону, в наступній редакції:
"Стаття 7. Фінансування державної служби
1. Фінансування державної служби здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, крім випадків, передбачених законом.
2. Фінансування державної служби в органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим."
 
Відхилено    
72. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
73. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
 
   ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
 
74. Стаття 7. Права державного службовця
 
-175- Алєксєєв С.О.
Назву статті 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Основні права державного службовця".
 
Враховано   Стаття 7. Основні права державного службовця
 
75. 1. Державний службовець має право на:
 
   1. Державний службовець має право на:
 
76. 1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших громадян;
 
-176- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 1 частини 1 статті 7 слово "громадян" замінити словом "осіб".
 
Враховано   1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;
 
    -177- Колєсніков Д.В.
Вілкул О.Ю.
Підпункт 1 частини 1 статті 7 після слів "честі та гідності" доповнити словами "невтручання у його приватне життя зі сторони будь-яких осіб".
 
Відхилено    
77. 2) чітке визначення посадових обов’язків, матеріально-технічне забезпечення їх виконання;
 
-178- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 2 частини 1 статті 7 слова ", матеріально-технічне забезпечення їх виконання" виключити.
 
Враховано   2) чітке визначення посадових обов’язків;
 
78. 3) належні для високоефективної роботи умови служби;
 
-179- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 3 частини 1 статті 7 доповнити - після слів "умови служби" "додати слова та матеріально-технічне забезпечення".
 
Враховано   3) належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;
 
    -180- Шкрум А.І.
Продан О.П.
У пункті 3 частини 1 статті 7 слово "високоефективної" виключити.
 
Враховано    
79. 4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності та стажу державної служби;
 
-181- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини 1 статті 7 доповнити - після слів "займаної посади, " перед словами "результатів службової" додати слова "кваліфікації і компетентності державного службовця".
 
Відхилено   4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу;
 
    -182- Шкрум А.І.
Пункт 4 частини 1 статті 7 наприкінці доповнити словами "та рангу".
 
Враховано    
80. 5) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
 
   5) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
 
81. 6) професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;
 
-183- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 6 частини 1 статті 7 викласти в такій редакції:
"6) підготовку, спеціалізацію і підвищення кваліфікації відповідно до потреб державної служби, зокрема за кошти державного бюджету; "
 
Відхилено   6) професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу;
 
82. 7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
 
-184- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 7 частини 1 статті 7 слова "з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; " замінити словами "відповідно до кваліфікації, професійної компетентності та результатів професійної діяльності; ".
 
Відхилено   7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
 
83. 8) участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;
 
   8) участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;
 
84. 9) участь у діяльності об’єднань громадян;
 
-185- Гончаренко О.О.
У пункті 9 частини першої статті 7 слова "об'єднань громадян" змінити на "громадських об'єднань (крім політичних партій)".
 
Відхилено   9) участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбачених цим Законом;
 
    -186- Денисенко А.С.
У п. 9 ч. 1 ст. 7 замість "об'єднань громадян" прописати "громадських об'єднань".
 
Відхилено    
    -187- Шкрум А.І.
Пункт 9 частини 1 статті 7 доповнити словами "крім політичних партій у випадках, передбачених цим Законом".
 
Враховано    
    -188- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 9 частини 1 статті 7 доповнити - після слова "громадян" додати слова ", крім політичних партій та блоків".
 
Враховано частково    
85. 10) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також негативного висновку за підсумками оцінювання результатів службової діяльності;
 
   10) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також негативного висновку за підсумками оцінювання результатів службової діяльності;
 
86. 11) захист порядку, передбаченому статтею 11 цього Закону, від незаконного переслідування у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону з боку державних органів, їх посадових осіб;
 
-189- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 11 частини 1 статті 7 викласти в такій редакції:
"11) захист від незаконного переслідування з боку органів державної влади та їх посадових осіб, у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону в порядку, передбаченому статтею 11 цього Закону;"
 
Враховано частково   11) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;
 
    -190- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Пункт 11 частини 1 статті 7 викласти в такій редакції:
"11) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;".
 
Враховано    
87. 12) користування правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
 
-191- Гончаренко О.О.
Пункт 12 частини першої статті 7 доповнити словами: " (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством про запобігання корупції та цим Законом)".
 
Відхилено      
    -192- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Пункт 12 частини 1 статті 7 виключити. Пункти 13, 14 частини 1 статті 7 вважати пунктами 12, 13 відповідно.
 
Враховано    
    -193- Скуратовський С.І.
Пункт 12 частини першої статті 7 доповнити словами "та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
 
Відхилено    
88. 13) отримання від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його компетенції;
 
-194- Матвієнко А.С.
У пункті 13 частини першої статті 7 наприкінці слово "компетенції" замінити словом "повноважень".
 
Враховано   12) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;
13) безперешкодне ознайомлення з документами щодо проходження ним державної служби, у тому числі висновками за підсумками оцінювання результатів його професійної діяльності;
 
    -195- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Пункт 13 частини першої статті 7 доповнити словами: "у випадках, встановлених законом;".
 
Враховано    
    -196- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 13 частини 1 статті 7 слова "державних органів" замінити словами "органів державної влади".
 
Відхилено    
    -197- Кужель О.В.
Пункт 13 частини першої статті 7 доповнити словами: "у випадках встановлених спеціальними законами;".
 
Враховано частково    
    -198- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Частину 1 статті 7 доповнити пунктом 14 такого змісту:
"14) безперешкодне ознайомлення з документами щодо проходження ним державної служби, у тому числі висновками за підсумками оцінювання результатів його професійної діяльності."
 
Враховано    
    -199- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 7 доповнити пунктами 14, 15 такого змісту:
"14) безперешкодне ознайомлення з документами щодо проходження ним державної служби, у тому числі висновками за підсумками оцінювання результатів його професійної діяльності.
15) інші права, передбачені законом."
 
Враховано частково    
89. 14) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
 
-200- Гуляєв В.О.
Статтю 7 доповнити новою частиною другою такого змісту:
"2. Цим та іншими законами України можуть бути встановлені і інші права державних службовців".
Стаття містить "закритий" перелік прав державних службовців, що є обмеженням можливостей законодавця встановлювати додаткові права державних службовців у нормативно-правових актах рівної юридичної сили порівняно з цим законом."
 
Відхилено   14) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
2. Державні службовці також реалізують інші права, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах.
 
    -201- Співаковський О.В.
Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Статтю 7 доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Цим та іншими законами України можуть бути встановлені і інші права державних службовців".
 
Відхилено    
    -202- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 7 доповнити частиною 2 такого змісту:
"2. Державні службовці також реалізують інші права, визначені у положеннях про структурні підрозділи органів державної влади та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в державних органах."
 
Враховано редакційно    
    -203- Шкрум А.І.
Статтю 7 доповнити частиною 2 такого змісту:
"2. Державні службовці також реалізують інші права, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах."
 
Враховано    
90. Стаття 8. Обов’язки державного службовця
 
-204- Алєксєєв С.О.
Назву статті 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Основні обов’язки державного службовця".
 
Враховано   Стаття 8. Основні обов’язки державного службовця
 
91. 1. Державний службовець зобов’язаний:
 
   1. Державний службовець зобов’язаний:
 
92. 1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 
   1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 
93. 2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;
 
   2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;
 
94. 3) не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;
 
-205- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 3 абзацу 1 частини 1 статті 8 доповнити - перед словами "не допускати" додати слова "поважати гідність людини,".
 
Враховано   3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;
 
    -206- Кужель О.В.
Пункт 3 частини першої статті 8 викласти у наступній редакції:
"забезпечувати дотримання та утвердження прав і свобод людини та громадянина, справедливо і шанобливо ставитись до них; ".
 
Відхилено    
95. 4) з повагою ставитися до державних символів України;
 
   4) з повагою ставитися до державних символів України;
 
96. 5) користуватися державною та регіональною мовою (мовами) або мовою національних меншин під час виконання посадових обов’язків;
 
-207- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 5 абзацу 1 частини 1 статті 8 слова "та регіональною мовою (мовами)" виключити.
 
Враховано   5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;
6) використовувати регіональну мову та/або мову національних меншин, визначену відповідно до закону і в контексті Європейської хартії регіональних мов або мов меншин у межах та випадках, визначених законом;
 
    -208- Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Суслова І.М.
Семерак О.М.
Пункт 5 частини першої статті 8 розділу ІІ викласти в такій редакції:
"5) обов’язково вживати державну мову у процесі виконання своїх посадових обов’язків; не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;";
 
Враховано редакційно    
    -209- Березюк О.Р.
Береза Ю.М.
Кубів С.І.
Матіос М.В.
Парубій А.В.
Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Гринів І.О.
Томенко М.В.
Геращенко І.В.
Князевич Р.П.
Мамчур Ю.В.
Соболєв С.В.
Семерак О.М.
Лозовой А.С.
Ємець Л.О.
Васюник І.В.
Голуб В.В.
Подоляк І.І.
Пашинський С.В.
Чорновол Т.М.
Хміль М.М.
Сюмар В.П.
Гриневич Л.М.
Ляшко О.В.
Тимошенко Ю.В.
Величкович М.Р.
Тимошенко Ю.В.
Бондар М.Л.
Соляр В.М.
Медуниця О.В.
Кадикало М.О.
Галасюк В.В.
Дехтярчук О.В.
Яніцький В.П.
Фріз І.В.
Зубач Л.Л.
Найєм М..
Кутовий Т.В.
Порошенко О.П.
Мельничук І.І.
Заліщук С.П.
Лещенко С.А.
Шурма І.М.
Павленко Ю.О.
Литвин В.М.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Матвієнко А.С.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Дубневич Б.В.
Шевченко О.Л.
Пинзеник В.М.
Корнацький А.О.
Луценко І.С.
Іонова М.М.
Співаковський О.В.
Червакова О.В.
Домбровський О.Г.
Черненко О.М.
Ар'єв В.І.
Македон Ю.М.
Демчак Р.Є.
Мельник С.І.
Юрик Т.З.
Гончаренко О.О.
Барна О.С.
Спориш І.Д.
В пункті 5 частини першої статті 8 розділу ІІ слово "користуватись" замінити на "використовувати";
 
Враховано    
    -210- Єленський В.Є.
Пункт 5) частини 1 статті 8 законопроекту викласти в такій редакції:
"користуватися державною мовою під час виконання посадових обов’язків".
 
Враховано частково    
    -211- Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Суслова І.М.
Семерак О.М.
частину першу статті 8 розділу ІІ доповнити новими пунктами 6), змінивши відповідним чином нумерацію пунктів "6) – 13" на "7) – 14)":
"6) у разі потреби вживати регіональну мову та/або мову меншин, визначену відповідно до закону і в контексті Європейської хартії регіональних мов або мов меншин;";
 
Враховано редакційно    
97. 6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів;
 
-212- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 6 абзацу 1 частини 1 статті 8 слова "державних органів" замінити словами "органів державної влади".
 
Відхилено   7) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів;
 
98. 7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;
 
   8) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;
 
99. 8) виявляти ініціативу і творчість у роботі;
 
-213- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 8 абзацу 1 частини 1 статті 8 виключити.
 
Враховано      
100. 9) виконувати рішення державних органів, накази, розпорядження та доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією і законами України;
 
   9) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією і законами України;
 
101. 10) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
 
   10) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
 
102. 11) запобігати виникненню конфлікту інтересів під час проходження державної служби;
 
-214- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 11 абзацу 1 частини 1 статті 8 доповнити - після слова "виникненню" перед словом "конфлікту" додати слово "потенційного".
 
Враховано   11) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;
 
    -215- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Пункт 11 абзацу 1 частини 1 статті 8 доповнити після слова "виникненню" доповнити словами "реального, потенційного".
 
Враховано    
103. 12) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;
 
   12) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;
 
104. 13) зберігати державну таємницю та персональні дані громадян, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню.
 
-216- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 13 абзацу 1 частини 1 статті 8 слово "громадян" замінити словом "осіб".
 
Враховано   13) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;
14) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.
 
    -217- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 8 доповнити пунктами 14, 15 такого змісту:
"14) надавати публічну інформацію;
15) виконувати інші обов’язки, встановлені законом."
 
Враховано частково    
    -218- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Частину 1 статті 8 доповнити пунктом 14 такого змісту:
"14) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом."
 
Враховано    
105. Конкретні обов’язки та права державних службовців визначаються у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, що затверджуються керівниками державної служби в державному органі.
 
-219- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Абзац 15 частини 1 статті 8 викласти у такій редакції:
"Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах."
 
Враховано   Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах.
 
    -220- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 16 частини 1 статті 8 виключити.
 
Відхилено    
106. 2. У разі виявлення державним службовцем під час його професійної діяльності або поза її межами фактів порушення вимог цього Закону з боку державних органів, їх посадових осіб він зобов’язаний звернутися для забезпечення законності до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-221- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 2 статті 8 вилучити.
 
Відхилено   2. У разі виявлення державним службовцем під час його професійної діяльності або поза її межами фактів порушення вимог цього Закону з боку державних органів, їх посадових осіб він зобов’язаний звернутися для забезпечення законності до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -222- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 8 викласти в такій редакції:
"2. Державний службовець, здійснюючи свою професійну діяльність або поза її межами, виявив факти порушення вимог цього Закону з боку посадових осіб органів державної влади зобов’язаний звернутися для забезпечення законності до безпосереднього керівника посадової особи, яка вчинила правопорушення, або до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби, або до Комісії з питань вищого корпусу державної служби, якщо таке правопорушення вчинено керівником державної служби в органі чи державним службовцем, який займає посаду категорії "А".".
 
Відхилено    
    -223- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 8 доповнити частиною 3 такого змісту:
"3. Державні службовці також виконують інші обов’язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи органів державної влади та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в державних органах."
 
Враховано по суті (у част.1 ст.8)   
107. Стаття 9. Підпорядкування державного службовця та виконання наказу (розпорядження, доручення)
 
-224- Шкрум А.І.
Продан О.П.
У статті 9 та далі по тексту законопроекту слова "наказ (розпорядження, доручення)" у всіх відмінках замінити словами "наказ (розпорядження), доручення" у відповідних відмінках.
 
Враховано   Стаття 9. Підпорядкування державного службовця та виконання наказу (розпорядження), доручення
 
108. 1. Державний службовець під час виконання посадових обов’язків діє у межах повноважень, визначених законом, і підпорядковується своєму безпосередньому керівнику або особі, яка виконує його обов’язки.
 
-225- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 9 доповнити - після слів "його обов’язки" додати слова ", та виконує їхні накази."
 
Відхилено   1. Державний службовець під час виконання посадових обов’язків діє у межах повноважень, визначених законом, і підпорядковується своєму безпосередньому керівнику або особі, яка виконує його обов’язки.
 
    -226- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 9 доповнити частиною 2 такого змісту:
"2. Крім випадків, передбачених частиною 8 цієї статті, державний службовець повинен виконувати накази (розпорядження, доручення) керівника, видані в межах його повноважень."
Частину 2 статті 9 вважати частиною 3 статті 9 відповідно.
 
Враховано редакційно (у част.2 ст.9)   
109. 2. Державний службовець повинен виконувати законні накази (розпорядження, доручення), надані безпосереднім керівником або особою, яка виконує його обов’язки.
 
-227- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У частині 2 статті 9 слова: "надані безпосереднім керівником" замінити на: "надані прямими керівниками".
 
Відхилено   2. Державний службовець зобов’язаний виконувати накази (розпорядження), доручення керівника, видані в межах його повноважень, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.
Під час виконання своїх обов’язків державний службовець не зобов’язаний виконувати доручення працівників патронатної служби.
3. Наказ (розпорядження), доручення має містити конкретне завдання, інформацію про його предмет, мету, строк виконання та особу, відповідальну за виконання.
Наказ (розпорядження) має бути письмовим, а доручення може бути письмовим або усним.
4. Якщо державний службовець отримав наказ (розпорядження), доручення не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня, він зобов'язаний повідомити про це безпосереднього керівника.
 
    -228- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Частину 2 статті 9 викласти в такій редакції:
"2. Державний службовець зобов’язаний виконувати накази (розпорядження), доручення керівника, видані в межах його повноважень, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті."
 
Враховано    
    -229- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 9 викласти в такій редакції:
"Державний службовець повинен виконувати лише ті законні накази (розпорядження, доручення), які він отримав від свого безпосереднього керівника або від особи, яка виконує обов’язки безпосереднього керівника у разі його відсутності."
 
Відхилено    
    -230- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 9 доповнити частиною 4 такого змісту:
"4. Накази (розпорядження, доручення) можуть бути усними або письмовими. Усний чи письмовий наказ (розпорядження, доручення) має містити конкретне завдання, інформацію про його предмет, мету, строк виконання та відповідальну за виконання особу."
 
Враховано по суті   
    -231- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Статтю 9 доповнити частиною 3 такого змісту:
"3. Наказ (розпорядження) доручення мають містити конкретне завдання, інформацію про їх предмет, мету, строк виконання та особу, відповідальну за виконання.
Наказ (розпорядження) має бути письмовим, а доручення може бути письмовим або усним."
 
Враховано    
    -232- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Статтю 9 доповнити частиною 4 такого змісту:
"4. Якщо державний службовець отримав наказ (розпорядження), доручення не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня, він зобов'язаний повідомити про це безпосереднього керівника."
 
Враховано    
    -233- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 9 доповнити частиною 5 такого змісту:
"5. Якщо державний службовець отримав наказ (розпорядження, доручення) не від свого безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня, він зобов'язаний повідомити про це свого безпосереднього керівника, та прийняти до виконання цей наказ (розпорядження, доручення) лише за рішенням свого безпосереднього керівника."
 
Враховано по суті   
110. 3. Наказ (розпорядження, доручення), виданий керівником, може бути скасований ним, а також керівником вищого рівня або органом вищого рівня.
 
-234- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 9 викласти в такій редакції:
"6. Скасувати наказ (розпорядження, доручення) може тільки керівник, який його видав, а також керівник вищого рівня або орган вищого рівня."
Частину 3 статті 9 вважати частиною 6 статті 9 відповідно.
 
Враховано редакційно   5. Наказ (розпорядження), доручення може бути скасовано керівником, який його видав, а також керівником вищого рівня або органом вищого рівня.
 
    -235- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Частину 3 статті 9 викласти у такій редакції:
"3 Наказ (розпорядження), доручення може бути скасовано керівником, який його видав, а також керівником вищого рівня або органом вищого рівня."
 
Враховано    
    -236- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 9 доповнити частиною 7 такого змісту:
"7. Під час виконання своїх обов’язків державний службовець не може керуватися наказами (розпорядженнями, дорученнями) працівників патронатної служби."
Частини 3, 4, 5, 6, 7 статті 9 вважати частинами 6, 8, 9, 10, 11 статті 9 відповідно.
 
Враховано частково (у ч.2 цієї статті)   
111. 4. Державний службовець у разі виникнення у нього сумніву в законності виданого керівником наказу (розпорядження, доручення) повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження, доручення). Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження, доручення) державний службовець зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівникові вищого рівня або органу вищого рівня. У такому разі державний службовець звільняється від відповідальності за виконання зазначеного наказу (розпорядження, доручення), якщо його буде визнано незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу (розпорядження, доручення).
 
-237- Матвієнко А.С.
У частині четвертій статті 9 після слів "незаконним у встановленому" доповнити словом "законом".
 
Враховано   6. Державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення. Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення державний службовець зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня. У такому разі державний службовець звільняється від відповідальності за виконання зазначеного наказу (розпорядження), доручення, якщо його буде визнано незаконним у встановленому законом порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення.
 
    -238- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 8 статті статті 9 після слів "у нього сумніву" слово "в" замінити словом "щодо".
 
Враховано    
112. 5. Якщо державний службовець виконав наказ, який в подальшому було визнано незаконним у встановленому порядку, з порушенням вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, він несе відповідальність за своє діяння відповідно до цього Закону.
 
-239- Матвієнко А.С.
У частині п’ятій статті 9 після слів "незаконним у встановленому" доповнити словом "законом".
 
Враховано   7. Якщо державний службовець виконав наказ (розпорядження), доручення, визнані у встановленому законом порядку незаконними, і не вчинив дій, зазначених у частині шостій цієї статті, він несе відповідальність за своє діяння відповідно до закону.
 
    -240- Шкрум А.І.
Частину п’яту статті 9 після слова "наказ" доповнити словами " (розпорядження), доручення".
 
Враховано    
    -241- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 9 статті 9 викласти у такій редакції:
"Якщо державний службовець виконав наказ, визнаний у встановленому порядку незаконним, і не вчинив дій, визначених в частині 8 цієї статті, він несе відповідальність за своє діяння відповідно до закону."
 
Враховано редакційно    
113. 6. Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження, доручення) зобов’язаний письмово підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження, доручення) в одноденний строк.
 
-242- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Частину шосту статті 9 доповнити реченням такого змісту:
"У разі неотримання письмового підтвердження у зазначений строк наказ (розпорядження), доручення вважається скасованим".
 
Враховано   8. Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення зобов’язаний письмово підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), доручення в одноденний строк.
У разі неотримання письмового підтвердження у зазначений строк наказ (розпорядження), доручення вважається скасованим.
 
114. 7. Видання та виконання явно злочинного наказу (розпорядження, доручення) тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
 
-243- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 11 статті 9 слово "Видання" замінити словами "За видання".
 
Враховано   9. За видання керівником та виконання державним службовцем явно злочинного наказу (розпорядження), доручення відповідні особи несуть відповідальність згідно із законом.
 
    -244- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 11 статті 9 слова "тягне за собою" замінити словами "державний службовець несе".
 
Враховано редакційно    
    -245- Шкрум А.І.
Частину 7 статті 9 викласти у такій редакції:
"За видання керівником та виконання державним службовцем явно злочинного наказу (розпорядження), доручення відповідні особи несуть відповідальність згідно із законом."
 
Враховано    
    -246- Денисенко А.С.
Статтю 9 доповнити частиною 8 такого змісту:
"У разі відмови керівника у письмовій формі підтвердити наказ або його скасувати розповсюджується дія ст. 11 цього Закону".
 
Відхилено    
115. Стаття 10. Політична неупередженість
 
   Стаття 10. Політична неупередженість
 
116. 1. Державний службовець повинен неупереджено виконувати законні накази (розпорядження, доручення) керівників незалежно від їх партійної приналежності та своїх політичних переконань.
 
-247- Шкрум А.І.
У частині 1 статті 10 слово "приналежності" замінити словом "належності".
 
Враховано   1. Державний службовець повинен неупереджено виконувати законні накази (розпорядження), доручення керівників незалежно від їх партійної належності та своїх політичних переконань.
 
117. 2. Державний службовець не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до певних партій і негативно вплинути на імідж державного органу та довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та захисту прав і свобод інших людей.
 
-248- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 2 статті 10 слово "партій" замінити словами "політичних сил, партій, блоків".
 
Враховано частково   2. Державний службовець не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж державного органу та довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та захисту прав і свобод інших людей.
 
    -249- Шкрум А.І.
У частині 2 статті 10 слова "інших людей" замінити словом "громадян".
 
Відхилено    
    -250- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 2 статті 10 слова "державного органу" замінити словами "органу державної влади".
 
Відхилено    
    -251- Кужель О.В.
Частину другу статті 10 викласти у наступній редакції:
"Державний службовець під час виконання посадових обов'язків повинен залишатися політичне нейтральним та утримуватись від вчинення будь-яких дій або бездіяльності, що можуть становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров'я та захисту прав і свобод інших людей.".
 
Відхилено    
118. 3. Державний службовець не має права:
 
-252- Гуляєв В.О.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
"3. Державний службовець не має права:
1) проводити чи брати участь у передвиборній агітації за інших кандидатів, політичні партії, які є суб’єктами виборчого процесу;
2) суміщати роботу на посаді державної служби з обов’язками народного депутата України або сільського, селищного, міського голови;
3) залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації;
5) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище у цілях, не пов’язаних із виконанням обов’язків державного службовця".
 
Відхилено   3. Державний службовець не має права:
 
119. 1) бути членом політичної партії;
 
-253- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Лінько Д.В.
Дубневич Я.В.
Давиденко В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
Німченко В.І.
У статті 10 пункт 1 частини 3 виключити.
 
Відхилено   1) бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії "А". На час державної служби на посаді категорії "А" особа зупиняє своє членство в політичній партії;
2) обіймати посади в керівних органах політичної партії;
 
    -254- Дубневич Б.В.
У частині третій статті 10 виключити пункти 1-3.
 
Відхилено    
    -255- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 1 частини 3 статті 10 викласти у редакції:
"1) бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посади категорії "А". На час державної служби на посаді категорії "А" особа призупиняє своє членство в політичній партії; ".
 
Враховано    
    -256- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 3 статті 10 викласти у такій редакції:
"1) утворювати політичні партії, блоки та бути їх членом; "
 
Відхилено    
    -257- Шкрум А.І.
Пункт 1 частини 3 статті 10 викласти у такій редакції:
"1) обіймати посади в керівних органах політичної партії".
 
Враховано    
120. 2) проводити чи брати участь у передвиборній агітації за інших кандидатів, інші партії, що є суб’єктами виборчого процесу;
 
-258- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 2 частини 3 статті 10 викласти у такій редакції:
"2) проводити предвибону агітацію чи брати участь у передвиборній агітації за кандидатів, партії чи блоки, що є суб’єктами виборчого процесу, крім випадків визначених статтею 10-1 цього Закону; ".
 
Відхилено      
    -259- Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
Пункт 2 частини 3 статті 10 викласти у такій редакції:
"2) у робочий час проводити чи брати участь у передвиборній агітації за інших кандидатів, інші партії, що є суб’єктами виборчого процесу".
 
Відхилено    
    -260- Лінько Д.В.
Дубневич Я.В.
Шкрум А.І.
Пункт 2 частини 3 статті 10 вилучити.
 
Враховано    
121. 3) суміщати роботу на посаді державної служби з обов’язками народного депутата України або депутата місцевої ради;
 
-261- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
Пункт 3 частини третьої статті 10 викласти у такій редакції:
"3) суміщати державну службу з виконанням повноважень депутата місцевої ради, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії "А""
 
Враховано   3) суміщати державну службу з виконанням повноважень депутата місцевої ради, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії "А";
 
    -262- Дерев'янко Ю.Б.
Ленський О.О.
Дубневич Я.В.
Андрієвський Д.Й.
Пункт 3 частини третьої статті 10 виключити, змінивши відповідну нумерацію наступних пунктів частини.
 
Відхилено    
    -263- Матвієнко А.С.
У пункті 3 частини другої статті 10 слово "обов’язками" замінити словом "посадою".
 
Відхилено    
    -264- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Андрієвський Д.Й.
Шкрум А.І.
Єленський В.Є.
Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
У пункті 3 частини 3 статті 10 вилучити слова: "або депутата місцевої ради".
 
Враховано частково    
122. 4) залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовані політичними партіями;
 
-265- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Пункт 4 частини 3 статті 10 викласти у новій редакції:
"4) залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та інших заходах;";
Нумерацію пунктів 1 – 5 змінити відповідно на 1 – 4.
 
Відхилено   4) залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;
 
    -266- Матвієнко А.С.
У пункті 4 частини другої статті 10 Слова ", використовуючи своє службове становище," виключити.
 
Відхилено    
    -267- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини 3 статті 10 доповнити - після слів "організовані політичними партіями" додати слова "чи блоками".
 
Відхилено    
123. 5) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище у цілях політичних партій.
 
-268- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 5 частини 3 статті 10 слова "цілях політичних партій" замінити словами "політичних цілях".
 
Враховано   5) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях.
 
    -269- Грановський О.М.
Підпункт 5 пункту 3 статті 10 виключити
 
Відхилено    
124. 4. У разі висування та реєстрації державного службовця кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівникові державної служби.
 
-270- Матвієнко А.С.
У абзаці першому частини четвертої статті 10 слова ", сформованими (утвореними) в установленому порядку," виключити як зайві у цьому контексті.
 
Відхилено   4. У разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівникові державної служби.
 
    -271- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 10 виключити.
 
Відхилено    
    -272- Шкрум А.І.
У абзаці першому частини четвертої статті 10 слова "висування та" виключити.
 
Враховано    
    -273- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину 4 статті 10 викласти в такій редакції:
"4. Державний службовець повинен письмово інформувати керівника державної служби в органі про наміри брати участь у виборах до органу державної влади або органу місцевого самоврядування не менше, ніж за один місяць до висування та реєстрації кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку.
У разі дотримання порядку передбаченого абзацом першим цієї частини державному службовцю надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня реєстрації державного службовця кандидатом у депутати і до дня завершення виборчого процесу відповідно до виборчого законодавства".
 
Відхилено    
125. Державному службовцю за його заявою надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства.
 
   Державному службовцю за його заявою надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства.
 
126. 5. Державний службовець не має права організовувати і брати участь у страйках та агітації (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).
 
-274- Дерев'янко Ю.Б.
Ленський О.О.
Шкрум А.І.
Кужель О.В.
Частину п’яту статті 10 виключити.
 
Відхилено   5. Державний службовець не має права організовувати і брати участь у страйках та агітації (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).
 
    -275- Денісова Л.Л.
Німченко В.І.
У частині п’ятій статті 10 слова "страйках та" вилучити.
 
Відхилено    
    -276- Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
У частині п’ятій статті 10 слова "та агітації (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті)" виключити.
 
Відхилено    
    -277- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 5 статті 10 викласти в такій редакції:
"Державний службовець не може організовувати страйки, збори, мітинги, походи і демонтрації, брати участь у них. Державний службовець не може організовувати та проводити передвиборну агітацію, крім агітації за себе як кандидата на виборну посаду у випадках, встановлених в статті 10-1 цього Закону."
Частину 5 статті 10 вважати частиною 4 статті 10.
 
Відхилено    
    -278- Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Гуляєв В.О.
Частину п’яту статті 10 викласти в такій редакції:
"5. Державний службовець не має права брати участь у передвиборній агітації (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті), а також в агітації з питань проведення всеукраїнського або місцевого референдуму".
 
Відхилено    
    -279- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити проект закону статтею 10-1 такого змісту:
"Стаття 10-1. Реалізація державним службовцем свого права бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування.
1. Державні службовці можуть вільно балотуватися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
2. У разі висування та реєстрації державного службовця кандидатом на виборну посаду у встановленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівникові державної служби в органі та подати заяву про отримання відпустки на час участі у виборчій кампанії до державного органу або органу місцевого самоврядування.
3. Керівник державної служби в органі зобов’язаний на час участі державного службовця у виборчому процесі надати йому відпустку без збереження заробітної плати. Така відпустка надається з дня повідомлення керівника державної служби в органі про участь у виборчому процесі і до дня завершення виборчого процесу відповідно до виборчого законодавства."
 
Відхилено    
    -280- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити проект закону статтею 10-2 такого змісту:
"Стаття 10-2. Декларування доходів державних службовців
1. Державний службовець або особа, яка претендує на посаду державного службовця зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру згідно із Законом України "Про запобігання корупції".
2. Декларації містять закриту та відриту для публічного доступу інформацію. Закритою інформацією є адреса проживання державного службовця та інших осіб згаданих у декларації. Інша інформація є відкритою.
3. Декларації державних службовців, що займають (займали) посади категорії "А", належать обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах відповідних органів державної влади та на сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби."
 
Відхилено    
    -281- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити проект закону статтею 10-3 такого змісту:
"Стаття 10-3. Граничний вік перебування на державній службі
1. Граничний вік перебування на державній службі становить 65 років.
2. Після досягнення граничного віку перебування на державній службі особи можуть продовжувати роботу в органах державної влади лише на посадах, які не належать до посад державної служби."
 
Враховано частково (у п.7 ст.83)   
127. Стаття 11. Захист права на державну службу
 
   Стаття 11. Захист права на державну службу
 
128. 1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав державний службовець може подати керівнику державної служби відповідну заяву із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації.
 
-282- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 11 доповнити - після слів "у їх реалізації." додати речення такого змісту:
"У своїй заяві державний службовець може вимагати від керівника державної служби в органі створення комісії для перевірки викладених у заяві фактів."
 
Враховано редакційно   1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав державний службовець у місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про це, може подати керівнику державної служби скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації.
У скарзі державний службовець може вимагати від керівника державної служби утворення комісії для перевірки викладених у скарзі фактів.
 
    -283- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Частину першу статті 11 після слі "державний службовець" доповнити словами "у місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про це".
 
Враховано    
    -284- Скуратовський С.І.
Частину першу статті 11 після слова "може" доповнити словами "або звернутися безпосередньо до суду, або".
 
Відхилено    
    -285- Шкрум А.І.
У статті 11 слова "заява" та "заявник" у всіх відмінках замінити словами "скарга" та "державний службовець" у відповідних відмінках.
 
Враховано    
129. 2. Керівник державної служби за заявою державного службовця може утворити комісію у складі не менше трьох осіб для перевірки викладених у заяві фактів.
 
-286- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 1 частини 2 статті 11 викласти в такій редакції:
"Керівник державної служби в органі на вимогу державного службовця для перевірки викладених у заяві фактів утворює комісію у складі не менше трьох осіб."
 
Враховано редакційно   2. Керівник державної служби на вимогу державного службовця для перевірки викладених у скарзі фактів утворює комісію у складі не менше трьох осіб.
До складу комісії включаються в однаковій кількості:
представники керівника державної служби, визначені ним із числа державних службовців цього державного органу;
представники державного службовця, визначені ним із числа державних службовців цього державного органу;
представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, делеговані рішенням цього органу, а в разі відсутності профспілкової організації – представники державних службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних службовців державного органу.
 
    -287- Яніцький В.П.
Частину 2 статті 11 викласти в наступній редакції:
"Керівник державної служби за заявою державного службовця зобов’язаний утворити комісію у складі не менше трьох осіб для перевірки викладених у заяві фактів."
 
Враховано редакційно    
    -288- Левченко Ю.В.
Частину 2 статті 11 викласти у наступній редакції:
"2. Керівник державної служби за заявою державного службовця може утворити комісію у складі не менше трьох осіб для перевірки викладених у заяві фактів.
До складу комісії включаються в однаковій кількості:
представники керівника державного органу, визначені ним одноосібне із числа державних службовців, які перебувають на державній службі в цьому державному органі;
представник, визначений центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіальним органом;
експерти або інші представники громадських об'єднань, утворених відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання", за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, під час формування дисциплінарних комісій в центральних органах виконавчої влади або його територіальним органом на підставі пропозицій, поданих громадськими об'єднаннями.
Вмотивована відповідь (рішення) надається заявнику керівником державної служби за висновком комісії у письмовій формі не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви. Відповідальність за своєчасний розгляд заяв державних службовців несе керівник державної служби".
 
Враховано частково    
    -289- Кужель О.В.
Частину другу статті 11 викласти у наступній редакції:
"Керівник державної служби за заявою державного службовця утворює комісію для перевірки викладених у заяві фактів у складі не менше трьох осіб, двоє з яких включаються за пропозицією такого державного службовця".
 
Враховано частково    
    -290- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Частину 2 статті 11 після абзацу першого доповнити таким текстом :
"До складу комісії включаються в однаковій кількості:
представники керівника державної служби в органі, визначені ним із числа державних службовців цього державного органу;
представники державного службовця, визначені ним із числа державних службовців цього державного органу;
представники виборного органу первинної профспілкової організації, яка діє в державному органі у разі її створення або інший представник, обраний на загальних зборах (конференції) державних службовців."
 
Враховано редакційно    
    -291- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
Частину 2 статті 11 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
"До складу комісії включаються в однаковій кількості:
представники керівника державної служби, визначені ним із числа державних службовців цього державного органу;
представники державного службовця, визначені ним із числа державних службовців цього державного органу;
представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, делеговані рішенням цього органу, а в разі відсутності профспілкової організації – представники державних службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних службовців державного органу."
 
Враховано    
130. Вмотивована відповідь (рішення) надається заявнику керівником державної служби за висновком комісії у письмовій формі не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви. Відповідальність за своєчасний розгляд заяв державних службовців несе керівник державної служби.
 
-292- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 2 частини 2 статті 11 викласти в такій редакції:
"Керівник державної служби в органі зобов’язаний в строк не пізніше 10 робочих днів з дня отримання заяви надати заявнику вмотивовану письмову відповідь (рішення), яка повинна ґрунтуватися на висновку комісії у разі її створення."
 
Враховано частково   3. Керівник державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь (рішення).
У разі утворення комісії відповідно до вимог частини другої цієї статті письмова відповідь (рішення) керівника державної служби має ґрунтуватися на висновку комісії.
 
    -293- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
В абзаці другому частини другої статті 11 цифру "10" замінити цифрою "20".
 
Враховано    
    -294- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Абзац 2 частини 2 статті 11 викласти в такій редакції:
"3. Керівник державної служби в органі зобов’язаний не пізніше 10 робочих днів з дня отримання скарги надати державному службовцю обгрунтовану письмову відповідь (рішення).
У разі утворення комісії відповідно до вимог частини другої цієї статті письмова відповідь (рішення) керівника державної служби в органі повинна ґрунтуватися на висновку комісії."
 
Враховано частково    
    -295- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
В абзаці другому частини другої статті 11 та далі по тексту слова "робочі дні" у всіх відмінках замінити словами "календарні дні" у відповідному відмінку.
 
Враховано    
131. 3. У разі неотримання в установлений строк обґрунтованої відповіді на заяву або незгоди з рішенням державного органу заявник звертається до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіального органу для встановлення факту порушення вимог законодавства про державну службу.
 
-296- Матвієнко А.С.
Частину третю статті 11 після слів "неотримання в установлений" доповнити словами "частиною другою цієї статті"
 
Враховано по суті  4. У разі неотримання в установлений частиною третьою цієї статті строк обґрунтованої відповіді на скаргу або незгоди з відповіддю керівника державної служби державний службовець може звернутися із відповідною скаргою до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -297- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 3 статті 11 вилучити.
 
Відхилено    
    -298- Шкрум А.І.
Частину 3 статті 11 викласти у такій редакції:
"4. У разі неотримання в установлений частиною третьою цієї статті строк обґрунтованої відповіді (рішення) на скаргу або незгоди з відповіддю (рішенням) керівника державної служби в органі державний службовець може звернутися зі скаргою до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, для встановлення факту порушення вимог законодавства про державну службу."
 
Враховано редакційно    
    -299- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 11 викласти в такій редакції:
"3. Якщо державний службовець не отримав у встановлений строк письмової відповіді на його заяву або якщо він не згоден з рішенням керівника державної служби в органі, він може звернутися до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби, для встановлення факту порушення вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби."
 
Враховано редакційно    
    -300- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У частинах 3 та 4 статті 11, пункті 2 частини 1 статті 12 слова: "або його територіальний орган" у всіх відмінках виключити.
 
Враховано    
132. 4. За результатами розгляду заяви центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіальний орган надає заявнику вмотивовану відповідь у строк не пізніше 20 робочих днів з дня надходження заяви та в разі встановлення факту порушення прав державного службовця подає державному органу обов’язкову для виконання вимогу щодо скасування рішення або усунення відповідних порушень, які суперечать законодавству.
 
-301- Матвієнко А.С.
У частині четвертій статті 11 наприкінці слова ", які суперечать законодавству" виключити як зайві у цьому контексті.
 
Враховано   5. За результатами розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, надає державному службовцю вмотивовану відповідь не пізніше 20 календарних днів з дня надходження скарги та в разі встановлення факту порушення прав державного службовця направляє відповідному державному органу обов’язкову для виконання вимогу про усунення відповідних порушень.
6. Якщо права державного службовця, встановлені цим Законом, порушені керівником державної служби чи державним службовцем вищого органу, або якщо ці особи створили перешкоди в реалізації прав державного службовця, він може подати скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації безпосередньо до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -302- Попов І.В.
У частині четвертій статті 11 законопроекту цифри "20" замінити словом "трьох".
 
Відхилено    
    -303- Шкрум А.І.
Частину 4 статті 11 викласти у такій редакції:
"5. За результатами розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, надає державному службовцю вмотивовану відповідь не пізніше 20 робочих днів з дня надходження скарги та в разі встановлення факту порушення прав державного службовця направляє відповідному державному органу обов’язкову для виконання вимогу про скасування рішення або усунення відповідних порушень".
 
Враховано редакційно    
    -304- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 4 статті 11 вилучити.
 
Відхилено    
    -305- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 4 статті 11 слова "забезпечує формування та реалізує державну політику" замінити словами "забезпечує реалізацію державної политики".
 
Відхилено    
    -306- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 4 статті 11 слова "або його територіальний орган" виключити.
 
Враховано    
    -307- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 4 статті 11 слова "державному органу" замінити словами "органу державної влади ".
 
Відхилено    
    -308- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 4 статті 11 після слів "які суперечать" слово "законодавству" замінити словами "цьому Закону та іншим нормативно-правовим актам у сфері державної служби."
 
Відхилено    
    -309- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 5 статті 11 викласти у такій редакції:
"5. Якщо права державного службовця, надані цим Законом, порушив керівник державної служби в органі чи державний службовець вищого органу, або якщо ці особи створили перешкоди у реалізації прав державного службовця, він може подати заяву із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації безпосередньо до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби.".
 
Враховано редакційно    
133. 5. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за фактом порушення ініціює та проводить службове розслідування в порядку, встановленому законодавством, з метою виявлення винних у такому порушенні посадових осіб, а також забезпечення безумовного поновлення прав державного службовця та усунення перешкод у їх реалізації (у разі прийняття таких рішень).
 
-310- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Частину п’яту статті 11 викласти у такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за фактом подання скарги ініціює та проводить службове розслідування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою перевірки фактів, викладених у скарзі.
У разі виявлення порушень прав державного службовця або створення перешкод для їх реалізації винні у порушенні посадові особи повинні бути притягнені до відповідальності, встановленої законом.
Порушені права державного службовця підлягають безумовному поновленню, а перешкоди в реалізації цих прав – усуненню".
 
Враховано   7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за фактом подання скарги ініціює та проводить службове розслідування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою перевірки фактів, викладених у скарзі.
У разі виявлення порушень прав державного службовця або створення перешкод для їх реалізації винні у порушенні посадові особи повинні бути притягнені до відповідальності, встановленої законом.
Порушені права державного службовця підлягають безумовному поновленню, а перешкоди в реалізації цих прав – усуненню.
 
    -311- Матвієнко А.С.
У частині п’ятій статті 11 після слів "в порядку, встановленому" слово "законодавством" замінити словами "керівником зазначеного органу".
 
Відхилено    
    -312- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 5 статті 11 вилучити.
 
Відхилено    
    -313- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 11 після частини 5 доповнити частиною 6 такого змісту:
"6. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби, за фактом порушення ініціює та проводить у встановленому порядку службове розслідування з метою виявлення винних у такому порушенні посадових осіб, а також забезпечення безумовного поновлення прав державного службовця та усунення перешкод у їх реалізації (у разі прийняття таких рішень)."
Частину 6 статті 11 вважати частиною 7 статті 11 відповідно.
 
Відхилено    
134. 6. Заявник має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності державних органів, посадових і службових осіб щодо перешкод у реалізації прав, наданих йому цим Законом.
 
-314- Матвієнко А.С.
У частині шостій статті 11 слова "і службових" виключити
 
Враховано   8. Заявник має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність державних органів та їх посадових осіб щодо перешкоджання в реалізації прав, наданих йому цим Законом, до суду.
 
    -315- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Частину 6 статті 11 викласти у такій редакції:
"6. Заявник має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність державних органів та їх посадових осіб щодо перешкоджання у реалізації прав, наданих йому цим Законом, до суду".
 
Враховано    
    -316- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 7 статті 11 слова "державних органів" замінити словами "органів державної влади".
 
Відхилено    
135. РОЗДІЛ ІІІ
 
   РОЗДІЛ ІІІ
 
136. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ
 
   УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ
 
137. Стаття 12. Система управління державною службою
 
-317- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Назву статті 12 після слова "система" доповнити словом "органів".
 
Відхилено   Стаття 12. Система управління державною службою
 
    -318- Гуляєв В.О.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Статтю 12 проекту викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Система управління державною службою
1. Система управління державною службою включає:
1) Верховну Раду України;
2)Кабінет Міністрів України;
3) центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та його територіальні органи;
4) керівників державної служби;
5) служби управління персоналом".
 
Відхилено    
138. 1. Система управління державною службою включає:
 
-319- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У частині 1 статті 12 після слова "система" доповнити словом "органів".
 
Відхилено   1. Система управління державною службою включає:
 
139. 1) Кабінет Міністрів України;
 
-320- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 1 статті 12 викласти в такій редакції:
"1) члена Кабінету Міністрів України, уповноваженого формувати державну політику у сфері державної служби; "
 
Відхилено   1) Кабінет Міністрів України;
 
    -321- Дехтярчук О.В.
Пункт 1 частини першої статті 12 виключити.
 
Відхилено    
140. 2) центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та його територіальні органи;
 
-322- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 2 частини 1 статті 12 слова "забезпечує формування та реалізує державну політику" замінити словами "забезпечує реалізацію державної політики".
 
Відхилено   2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
 
    -323- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У пункті 2 частини 1 статті 12 "або його територіальний орган" виключити.
 
Враховано    
    -324- Продан О.П.
У пункті 2 частини 1 статті 12 після слів "та його територіальні органи" доповнити словами "в порядку та межах, визначених цим Законом";
 
Відхилено    
    -325- Дехтярчук О.В.
Пункт 2 частини першої статті 12 викласти у наступній редакції:
"1) Національну комісію з питань державної служби".
 
Відхилено    
141. 3) Комісію з питань вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні комісії;
 
-326- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 3 статті 12 слова "з питань вищого корпусу" замінити словами "у справах".
 
Відхилено   3) Комісію з питань вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні комісії;
 
    -327- Продан О.П.
У пункті 3 частини 1 статті 12 після слів "корпусу державної служби" доповнити словами "органів виконавчої влади".
 
Відхилено    
    -328- Дехтярчук О.В.
Пункт 3 частини першої статті 12 виключити. Змінити нумерацію пунктів 4 та 5 частини першої статті 12 на 2 та 3 відповідно.
 
Відхилено    
142. 4) керівників державної служби;
 
-329- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини 1 статті 12 доповнити - після слова "служби" додати слова "в органах".
 
Враховано по суті (у п.3 ч.1 ст.2)  4) керівників державної служби;
 
143. 5) служби управління персоналом.
 
-330- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 5 частини 1 статті 12 виключити.
 
Відхилено   5) служби управління персоналом.
 
    -331- Яніцький В.П.
Статтю 12 доповнити новою частиною наступного змісту:
"Органи управління державною службою координують свою діяльність з інститутами громадянського суспільства".
 
Відхилено    
    -332- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити проект закону статтею 12-1 такого змісту:
" Стаття 12-1. Формування державної політики у сфері державної служби
1. Прем’єр-міністр України визначає зі складу Кабінету Міністрів України його члена, відповідального за формування державної політики у сфері державної служби.
2. Член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування державної політики у сфері державної служби, спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби.
Член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування державної політики у сфері державної служби, несе політичну відповідальність за діяльність центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби."
 
Відхилено    
144. Стаття 13. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби
 
-333- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У статті 13:
Назву статті 13 викласти у такій редакції "Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби".
 
Відхилено   Стаття 13. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби
 
    -334- Дехтярчук О.В.
Викласти статтю 13 в наступній редакції:
"Стаття 13. Національна комісія з питань державної служби
1. Національна комісія з питань державної служби (НКДС) є державним колегіальним органом, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
НКДС підпорядковується Президенту України та підзвітна Верховній Раді України.
НКДС діє на підставі положення, що затверджується Президентом України.
Контроль за виконанням у державному органі вимог цього Закону та інших актів законодавства про державну службу здійснюється НКДС у межах відповідних повноважень.
2. НКДС як колегіальний орган утворюється у складі Голови комісії та шести членів комісії.
Голова, члени НКДС призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу.
НКДС є правомочною з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.
Основною формою роботи НКДС як колегіального органу є засідання.
Засідання НКДС є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу. Рішення НКДС вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу НКДС. Голова, члени НКДС мають по одному голосу кожен.
Голова НКДС:
1) очолює систему НКДС та керує її діяльністю;
2) затверджує Регламент НКДС;
3) координує роботу членів НКДС, розподіляє обов'язки між членами НКДС за відповідними напрямами щодо виконання покладених на НКДС завдань;
4) скликає і проводить засідання НКДС, вносить питання до розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення НКДС, затверджує порядок денний засідання НКДС;
5) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством керівників та працівників центрального апарату;
6) здійснює керівництво діяльністю територіальних органів НКДС, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників та працівників цих органів;
7) здійснює в установленому порядку представницькі функції щодо діяльності НКДС;
8) має право без спеціальних дозволів представляти НКДС у суді;
9) представляє інтереси НКДС у Кабінеті Міністрів України, має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;
10) подає Президенту України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів НКДС;
11) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;
12) у встановленому законодавством порядку присвоює працівникам НКДС ранги державних службовців, застосовує заходи заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
13) затверджує кадровий резерв центрального апарату та керівників територіальних органів;
14) затверджує структуру центрального апарату та територіальних органів;
15) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату;
16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
3. Термін повноважень Голови, члена НКДС становить шість років.
Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом НКДС більше двох термінів підряд.
Гранична чисельність працівників НКДС затверджується Президентом України. Штатний розпис НКДС затверджується Головою НКДС за погодженням з Міністерством фінансів України. Структура НКДС затверджується Головою НКДС в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України.
4. Голова, член НКДС може бути звільнений з посади у разі подання заяви про відставку, неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язків, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні злочину, наявності інших підстав, передбачених законом.
Повноваження Голови, члена НКДС припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим.
Не можуть бути підставами для звільнення Голови, члена НКДС набуття повноважень новообраним Президентом України.
Після закінчення строку повноважень Голова або член НКДС продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового відповідно Голови або члена НКДС.
5. Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення діяльності НКДС здійснює її апарат відповідно до положення.
6. На членів НКДС та на працівників апарату поширюється правовий статус державних службовців".
 
Відхилено    
145. 1. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, забезпечує функціональне управління державною службою в державних органах.
 
-335- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У абзаці 1 частини 1 статті 13 слова "забезпечує формування та реалізує державну політику" замінити словами "забезпечує реалізацію державної політики".
 
Відхилено   1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, забезпечує функціональне управління державною службою в державних органах.
 
    -336- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У абзаці 1 частини 1 статті 13 слова "в державних органах" замінити словами "в органах державної влади".
 
Відхилено    
146. Контроль за виконанням у державному органі вимог цього Закону та інших актів законодавства про державну службу здійснюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та його територіальними органами у межах відповідних повноважень.
 
-337- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 2 частини 1 статті 13 виключити.
 
Враховано      
    -338- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У частинах 1 та 3 статті 13 слова: "та його територіальними органами" у всіх відмінках виключити.
 
Враховано    
147. 2. Керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України в порядку, передбаченому для призначення на посади категорії "А".
 
-339- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Частину 2 статті 13 викласти у новій редакції:
"2. Керівник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України в порядку, встановленому для призначення на посади категорії "А"."
 
Враховано частково   2. Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на посади державної служби категорії "А".
 
    -340- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
В абзаці першому частини другої статті 13 слова "за поданням Прем’єр-міністра України" виключити.
 
Враховано    
    -341- Шкрум А.І.
У частині 2 статті 13 після слів "для призначення на посади" додати слова "державної служби".
 
Враховано    
    -342- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У абзаці 1 частини 2 статті 13 слова "забезпечує формування та реалізує державну політику" замінити словами "забезпечує реалізацію державної політики".
 
Відхилено    
    -343- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У абзаці 1 частини 2 статті 13 слово "передбаченому" замінити словом "встановленому".
 
Враховано    
    -344- Лінько Д.В.
В частині 2 статті 13 після "призначає на посаду та звільняє з посади" слова " Кабінет Міністрів України " замінити на "Верховна Рада України"
 
Відхилено    
148. Керівник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, призначається на посаду строком на п’ять років з правом повторного призначення на ще один строк.
 
-345- Гуляєв В.О.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Абзац 2 частини другої статті 13 вилучити.
 
Відхилено   Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, призначається на посаду строком на п’ять років з правом повторного призначення ще на один строк.
 
    -346- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У абзаці 2 частини 2 статті 13 слова "забезпечує формування та реалізує державну політику" замінити словами "забезпечує реалізацію державної політики".
 
Відхилено    
149. 3. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та його територіальні органи є відповідальними за виконання завдань і здійснення повноважень щодо:
 
-347- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 1 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції "Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби:".
 
Враховано частково   3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби:
 
150. 1) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби;
 
-348- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У пункті 1 частини 3 статті 13 перед словом "реалізації" доповнити словом "здійснення".
 
Відхилено   1) забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
 
    -349- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 1 абзацу 1 частини 3 статті 13 слова "забезпечення формування та реалізації державної політики" замінити словами "забезпечує реалізацію державної політики".
 
Відхилено    
151. 2) розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань державної служби;
 
-350- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У пункті 2 частини 3 статті 13 вилучити слова: "законодавчих та інших".
 
Враховано   2) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань державної служби;
 
    -351- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 13 після пункту 1 доповнити пунктом 2 у такій редакції:
"2) розробляє і подає на затвердження Кабінету Міністрів України проекти перспективних і щорічних програм модернізації державної служби, забезпечує організацію виконання затверджених програм; "
 
Відхилено    
    -352- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункти 2 і 3 частини 3 статті 13 вважати пунктами 3 і 4 та викласти їх в такій редакції:
"3) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань державної служби;
4) видає у випадках, встановлених законом, нормативно-правові акти з питань державної служби, надає роз’яснення з питань застосування цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби, які підлягають опублікуванню в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" і є обов’язковими для осіб, на яких поширюється дія цього Закону;"
 
Враховано частково    
    -353- Шкрум А.І.
Продан О.П.
Пункти 2 і 3 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції:
"2) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань державної служби;
3) видає у випадках, встановлених законом, нормативно-правові акти з питань державної служби, надає роз’яснення з питань застосування цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби."
 
Враховано    
152. 3) видання у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів з питань державної служби, надання роз’яснень з питань застосування законодавства про державну службу;
 
-354- Кужель О.В.
Пункт 3 частини третьої статті 13 доповнити реченням наступного змісту: "Такі роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення."
 
Відхилено   3) видає у випадках, встановлених законом, нормативно-правові акти з питань державної служби, надає роз’яснення з питань застосування цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби;
 
153. 4) здійснення контролю за додержанням визначених цим Законом умов реалізації громадянами права на державну службу;
 
-355- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 абзацу 1 частини 3 статті 13 виключити.
 
Відхилено   4) здійснює контроль за додержанням визначених цим Законом умов реалізації громадянами права на державну службу;
 
154. 5) забезпечення визначення потреб у професійному навчанні державних службовців відповідно до вимог професійних стандартів;
 
-356- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 5 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції:
"5) забезпечує визначення потреб у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації державних службовців відповідно до вимог професійних стандартів;".
 
Відхилено   5) забезпечує визначення потреб у професійному навчанні державних службовців відповідно до вимог професійних стандартів;
6) організовує із залученням навчальних закладів навчання державних службовців з метою удосконалення рівня володіння ними державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, а також іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, у випадках, коли володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;
 
    -357- Березюк О.Р.
Береза Ю.М.
Кубів С.І.
Матіос М.В.
Парубій А.В.
Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Гринів І.О.
Томенко М.В.
Геращенко І.В.
Князевич Р.П.
Мамчур Ю.В.
Соболєв С.В.
Семерак О.М.
Лозовой А.С.
Ємець Л.О.
Васюник І.В.
Голуб В.В.
Подоляк І.І.
Пашинський С.В.
Чорновол Т.М.
Хміль М.М.
Сюмар В.П.
Гриневич Л.М.
Ляшко О.В.
Тимошенко Ю.В.
Величкович М.Р.
Тимошенко Ю.В.
Бондар М.Л.
Соляр В.М.
Медуниця О.В.
Кадикало М.О.
Галасюк В.В.
Дехтярчук О.В.
Яніцький В.П.
Фріз І.В.
Зубач Л.Л.
Найєм М..
Кутовий Т.В.
Порошенко О.П.
Мельничук І.І.
Заліщук С.П.
Лещенко С.А.
Шурма І.М.
Павленко Ю.О.
Литвин В.М.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Матвієнко А.С.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Дубневич Б.В.
Шевченко О.Л.
Пинзеник В.М.
Корнацький А.О.
Луценко І.С.
Іонова М.М.
Співаковський О.В.
Червакова О.В.
Домбровський О.Г.
Черненко О.М.
Ар'єв В.І.
Македон Ю.М.
Демчак Р.Є.
Мельник С.І.
Юрик Т.З.
Гончаренко О.О.
Барна О.С.
Спориш І.Д.
Частину третю статті 13 розділу ІІІ доповнити новими пунктами 6) і 7), змінивши відповідним чином нумерацію пунктів "6) – 20)" на "8) – 22)":
"6) організації із залучення навчальних закладів атестації осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо перевірки рівня володіння державною мовою;
7) організації із залучення навчальних закладів навчання державних службовців з метою удосконалення рівня володіння ними державною мовою, регіональною мовою або мовою меншин, а також іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, у випадках, коли володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;"
 
Враховано частково    
155. 6) формування пропозицій до обсягів державного замовлення на професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування для державних потреб на основі їх професійних компетенцій та розміщення затверджених обсягів згідно із законодавством, забезпечення своєчасного фінансування виконавців державного замовлення відповідно до укладених державних контрактів;
 
-358- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункті 6 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції:
"6) формує пропозицій до обсягів державного замовлення напрофесійне навчання державних службовців для державних потреб на основі їх професійних компетенцій та розміщення затверджених обсягів згідно із законодавством, забезпечення своєчасного фінансування виконавців державного замовлення відповідно до укладених державних контрактів; ".
 
Враховано   7) формує пропозиції щодо обсягів державного замовлення на професійне навчання державних службовців для державних потреб на основі їхніх професійних компетенцій та розміщення затверджених обсягів згідно із законодавством, забезпечує своєчасне фінансування виконавців державного замовлення відповідно до укладених державних контрактів;
 
156. 7) сприяння розвитку системи навчальних закладів, які проводять професійне навчання державних службовців, делегування їм повноважень з визначення змісту навчання державних службовців відповідно до вимог професійних стандартів;
 
-359- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 7 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції:
"7) сприяє розвитку системи навчальних закладів, які проводять професійне навчання державних службовців, делегування їм повноважень з визначення змісту навчання державних службовців відповідно до вимог професійних стандартів; ".
 
Враховано   8) сприяє розвитку системи навчальних закладів, що здійснюють професійне навчання державних службовців, делегує їм повноваження з визначення змісту навчання державних службовців відповідно до вимог професійних стандартів;
 
    -360- Шкрум А.І.
У пункті 7 частини 3 статті 13 слова "які проводять" замінити словами "що здійснюють".
 
Враховано    
157. 8) організації із залученням навчальних закладів розроблення освітньо-професійних програм в галузі знань "Державне управління" і їх погодження, а також розроблення професійних програм спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців та затвердження таких програм;
 
-361- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 8 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції:
"8) організовує із залученням навчальних закладів розроблення освітньо-професійних програм в галузі знань "Публічне адміністрування" і їх погодження, а також розробляє професійні програми спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців на основі професійних компетенцій та затверджує такі програми; ".
 
Враховано редакційно   9) організовує із залученням навчальних закладів розроблення освітньо-професійних програм у галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та їх погодження, а також розробляє професійні програми спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців на основі професійних компетенцій і погоджує такі програми;
10) в межах повноважень, визначених законом, проводить в державних органах перевірки стану дотримання вимог цього Закону;
11) проводить в установленому порядку службові розслідування з питань дотримання державними службовцями вимог цього Закону;
 
    -362- Шкрум А.І.
У частині 3 статті 13:
пункт 8 викласти у такій редакції:
"8) організовує із залученням навчальних закладів розроблення освітньо-професійних програм в галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та їх погодження, а також розробляє професійні програми спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців на основі професійних компетенцій і погоджує такі програми;".
 
Враховано    
    -363- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
Частину третю статті 13 доповнити після пункту 8 новими пунктами такого змісту, змінивши відповідно нумерацію:
"9) в межах повноважень, передбачених законом, проводить в державних органах перевірки стану дотримання вимог цього Закону;
10) проводить в установленому порядку службові розслідування з питань дотримання державними службовцями вимог цього Закону;".
 
Враховано    
158. 9) вжиття заходів до створення рівних умов прийняття та просування по службі державних службовців категорій "Б" і "В";
 
-364- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 9 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції:
"9) гарантує створення рівних умов прийняття та просування по службі державних службовців категорій "Б" і "В"; ".
 
Відхилено   12) вживає заходів до створення рівних умов для прийняття та просування по службі державних службовців категорій "Б" і "В";
 
159. 10) забезпечення ведення і опублікування єдиного списку вакантних посад державної служби в державних органах та переможців конкурсних відборів;
 
-365- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 10 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції:
"10) забезпечує ведення і опублікування єдиного списку вакантних посад державної служби в органах державної влади; ".
 
Враховано частково   13) забезпечує ведення і оприлюднення єдиного переліку вакантних посад державної служби в державних органах та переможців конкурсів;
 
    -366- Продан О.П.
У пункті 10 частини 3 статті 13 слова "в державних органах" замінити словами "в органах виконавчої влади";
 
Відхилено    
    -367- Шкрум А.І.
У пункті 10 частини 3 статті 13 слово "опублікування" замінити словом "оприлюднення", а слова "конкурсних відборів" замінити словом "конкурсів".
 
Враховано    
160. 11) подання державним органам та їх посадовим особам рекомендацій щодо скасування рішень таких органів з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу;
 
-368- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 11 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції:
"11) подає органам державної влади та їх посадовим особам рекомендації щодо скасування рішень таких органів з питань державної служби, які суперечать цьому Закону та іншим нормативно-правовим актам у сфері державної служби; ".
 
Враховано частково   14) направляє державним органам та їх посадовим особам вимоги про скасування рішень таких органів з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу;
 
    -369- Шкрум А.І.
У пункті 11 частини третьої статті 13 слово "подання" замінити словом "направляє", а слово "рекомендацій" замінити словом "вимоги".
 
Враховано    
161. 12) надання методичної допомоги службам персоналу в державних органах;
 
-370- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У пункті 12 частини третьої статті 13 словосполучення "державних органах" замінити словосполученням "органах державної влади та місцевого самоврядування;"
 
Відхилено   15) надає методичну допомогу службам управління персоналом в державних органах;
 
    -371- Шкрум А.І.
У пункті 12 частини третьої статті 13 і далі по тексту слова "служба персоналу" у всіх відмінках замінити словами "служба управління персоналом" у відповідних відмінка.
 
Враховано    
    -372- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 12 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції:
"12) надає методичну допомогу службам персоналу в державних органах; ".
 
Враховано редакційно    
162. 13) проведення моніторингу вакантних посад категорії "А" та ініціювання перед суб’єктом призначення проведення конкурсного відбору на такі посади;
 
-373- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У пункті 13 частини 3 статті 13 позицію "А" замінити на "Б" та "В".
 
Відхилено   16) проводить моніторинг вакантних посад державної служби категорії "А" та ініціює перед суб’єктом призначення проведення конкурсу на такі посади;
 
    -374- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 13 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції:
"13) проводить моніторинг вакантних посад категорії "А" та ініціює перед суб’єктом призначення проведення конкурсного відбору на такі посади; ".
 
Враховано редакційно    
    -375- Продан О.П.
У пунктах 13, 14, 15 та 16 частини 3 статті 13 після слів "категорії "А" доповнити словами "органів виконавчої влади".
 
Відхилено    
    -376- Шкрум А.І.
У пункті 13 частини 3 статті 13 слова "конкурсного відбору" замінити словом "конкурсу", а після слова "посад" додати слова "державної служби".
 
Враховано    
163. 14) ведення обліку державних службовців категорії "А", строк повноважень яких закінчується, а також тих, які після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призначення на посаду;
 
-377- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 14 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції:
"14) надає допомогу щодо працевлаштування на посади державної служби державним службовцям категорії "А", строк повноважень яких закінчується, а також тим, які після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призначення на посаду; ".
 
Відхилено   17) веде облік державних службовців категорії "А", строк повноважень яких закінчується, а також тих, які після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призначення на посаду;
 
164. 15) повідомлення суб’єкту призначення про рішення Комісії з питань вищого корпусу державної служби про підтримання пропозицій щодо звільнення за його ініціативою державних службовців категорії "А";
 
-378- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Гуляєв В.О.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Кужель О.В.
Пункт 15 частини 3 статті 13 виключити.
 
Враховано      
165. 16) розроблення за погодженням із Комісією з питань вищого корпусу державної служби типових вимог до професійної компетентності державних службовців категорії "А" та подання їх Кабінетові Міністрів України для затвердження;
 
-379- Гуляєв В.О.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
З частини третьої статті 13 пункт 16 вилучити.
 
Відхилено   18) розробляє за погодженням із Комісією з питань вищого корпусу державної служби типові вимоги до професійної компетентності державних службовців категорії "А" та подає їх Кабінетові Міністрів України для затвердження;
 
    -380- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 16 статті 13 вважати пунктом 15 та викласти його в такій редакції:
"15) розробляє та затверджує за погодженням із Комісією з питань вищого корпусу державної служби типові вимоги до професійної компетентності державних службовців категорії "А"; ".
 
Відхилено    
166. 17) розгляду скарг державних службовців категорій "Б" і "В" щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до цього Закону;
 
-381- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 17 вважати пунктом 16 статті 13 та викласти його в такій редакції:
"16) розглядає скарги державних службовців категорій "Б" і "В" щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до цього Закону; ".
 
Враховано   19) розглядає скарги державних службовців категорій "Б" і "В" щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до цього Закону;
 
167. 18) забезпечення захисту прав державних службовців під час зміни істотних умов служби;
 
-382- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 18 частини 3 статті 13 вважати пунктом 17 та викласти його в такій редакції:
"17) забезпечує захист прав державних службовців під час зміни істотних умов служби; ".
 
Враховано   20) забезпечує захист прав державних службовців під час зміни істотних умов служби;
 
168. 19) забезпечення моніторингу проведення державними органами консультацій з громадськістю під час формування та реалізації державної політики;
 
-383- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Пункт 19 частини 3 статті 13 виключити.
 
Враховано      
    -384- Дерев'янко Ю.Б.
У частині третій статті 13 після пункту 19 додати нові пункти наступного змісту:
"20) забезпечення створення та ведення Національного кадрового резерву;
21) забезпечення організації та проведення он-лайн тестування осіб, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби",
змінивши відповідно нумерацію наступного пункту частини.
 
Відхилено    
169. 20) здійснення інших повноважень, визначених цим та іншими законами.
 
-385- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 20 частини 3 статті 13 вважати пунктом 18 та викласти його в такій редакції:
"18) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами".
 
Враховано   21) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.
 
170. 4. Політичну відповідальність за діяльність центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, несе член Кабінету Міністрів України, якому доручено здійснення державного управління у сфері державної служби.
 
-386- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 4 статті 13 викласти у наступній редакції:
"Політичну відповідальність за діяльність центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, несе керівник цього органу".
 
Відхилено      
    -387- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Кужель О.В.
Власенко С.В.
Частину 4 статті 13 виключити.
 
Враховано    
171. 5. Рішенням Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, створюються його територіальні органи, повноваження яких можуть поширюватися на декілька адміністративно-територіальних одиниць.
 
-388- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 5 статті 13 виключити.
 
Враховано      
    -389- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину 5 статті 13 викласти в такій редакції:
"5. Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, можуть утворюватися його територіальні органи або підрозділи для здійснення окремих повноважень, визначених цим законом. Повноваження зазначених територіальних органів або підрозділів можуть поширюватися на декілька областей.
Керівники зазначених територіальних органів або підрозділів призначаються на посаду та звільняються з посади рішенням керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби".
 
Відхилено    
172. Керівники зазначених територіальних органів призначаються на посаду та звільняються з посади рішенням керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
      
173. Стаття 14. Комісія з питань вищого корпусу державної служби
 
-390- Гуляєв В.О.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Статтю 14 вилучити.
 
Відхилено   Стаття 14. Комісія з питань вищого корпусу державної служби
 
    -391- Продан О.П.
Назву статті 14 доповнити словами "органів виконавчої влади";
 
Відхилено    
    -392- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Комісія у справах державної служби
1. Комісія у справах державної служби (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним органом при центральному органі виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби, завданнями якого є захист системи державної служби від політичної корупції, гарантування дотримання єдиних принципів і правил щодо забезпечення політичної неупередженості та професіоналізму державних службовців.
2. До складу Комісії входять:
1) Державний секретар Кабінету Міністрів України;
2) керівник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби;
3) представник, запропонований Президентом України з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби;
4) керівник Апарату Верховної Ради України;
5) Голова Державної судової адміністрації;
6) два представники з числа керівників державної служби в державних колегіальних органах та Антимонопольному комітеті України;
7) два представники з числа голів обласних державних адміністрацій, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та Представника Президента України в Автономній Реєстр.картка №
)
5) голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голова Київської обласної державної адміністрації;
6) голова Кіровоградської обласної державної адміністрації та голова Луганської обласної державної адміністрації;
7) голова Львівської обласної державної адміністрації та голова Миколаївської обласної державної адміністрації;
8) голова Одеської обласної державної адміністрації та голова Полтавської обласної державної адміністрації;
9) голова Рівненської обласної державної адміністрації та голова Сумської обласної державної адміністрації;
10) голова Тернопільської обласної державної адміністрації та голова Харківської обласної державної адміністрації;
11) голова Херсонської обласної державної адміністрації та голова Хмельницької обласної державної адміністрації;
12) голова Черкаської обласної державної адміністрації та глова Чернівецької обласної державної адміністрації;
13) голова Чернігівської обласної державної адміністрації та голова Київської міської державної адміністрації;
14) голова Севастопольської міської державної адміністрації.".
 
Відхилено    
    -393- Дехтярчук О.В.
Викласти статтю 14 в наступній редакції:
"Стаття 14. Функції Національної комісії з питань державної служби
Основними завданнями Національної комісії з питань державної служби є:
1) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
2) розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
3) видання у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
4) здійснення контролю за додержанням визначених цим Законом умов реалізації громадянами права на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування;
5) забезпечення визначення потреб у професійному навчанні державних службовців та посадових осіб в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог професійних стандартів;
6) формування пропозицій до обсягів державного замовлення на професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування для державних потреб на основі їх професійних компетенцій та розміщення затверджених обсягів згідно із законодавством, забезпечення своєчасного фінансування виконавців державного замовлення відповідно до укладених державних контрактів;
7) сприяння розвитку системи навчальних закладів, які проводять професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, делегування їм повноважень з визначення змісту навчання державних службовців відповідно до вимог професійних стандартів;
8) організації із залученням навчальних закладів розроблення освітньо-професійних програм в галузі знань "Державне управління" і їх погодження, а також розроблення професійних програм спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, та затвердження таких програм;
9) вжиття заходів до створення рівних умов прийняття та просування по службі державних службовців категорій "Б" і "В";
10) забезпечення ведення і опублікування єдиного списку вакантних посад державної служби в державних органах та переможців конкурсних відборів;
11) подання державним органам та їх посадовим особам рекомендацій щодо скасування рішень таких органів з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу;
12) проведення конкурсного відбору на посади категорії "А" та внесення суб’єкту призначення пропозицій щодо кандидатур на такі посади загальною кількістю не більше трьох осіб;
13) розгляду пропозицій щодо звільнення за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А";
14) внесення суб’єкту призначення пропозицій щодо дострокового звільнення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А";
15) здійснення дисциплінарного провадження щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", та внесення суб’єкту призначення пропозицій щодо застосування або незастосування до них дисциплінарних стягнень.
16) ведення обліку державних службовців категорії "А", строк повноважень яких закінчується, а також тих, які після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призначення на посаду;
17) повідомлення суб’єкту призначення свого рішення про підтримання пропозицій щодо звільнення за його ініціативою державних службовців категорії "А";
18) розроблення та затвердження типових вимог до професійної компетентності державних службовців категорії "А";
19) розгляду скарг державних службовців категорій "Б" і "В" щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до цього Закону;
20) забезпечення захисту прав державних службовців під час зміни істотних умов служби;
21) здійснення інших повноважень, визначених цим та іншими законами".
 
Відхилено    
174. 1. Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним органом і працює на громадських засадах.
 
-394- Продан О.П.
У частині 1 статті 14 слова "Комісія з питань вищого корпусу державної служби" замінити словами "Комісія з питань вищого корпусу державної служби органів виконавчої влади".
 
Відхилено   1. Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним органом і працює на громадських засадах.
 
175. 2. До складу Комісії входять:
 
-395- Масоріна О.С.
Частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
"Комісія утворюється Кабінетом Міністрів України, який затверджує її персональний склад. Керівник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби і керівник Національного агентства з питань запобігання корупції входять до складу комісії за посадою. До складу Комісії у порядку та кількості визначених Кабінетом Міністрів України можуть делегувати своїх представників спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні, громадські об'єднання, наукові установи та експертні організації".
 
Відхилено   2. До складу Комісії входять:
 
176. 1) представник, запропонований Комітетом Верховної Ради України, до повноважень якого належать питання державної служби;
 
-396- Чорновол Т.М.
Лінько Д.В.
Підпункт 1 пункту 2 статті 14 після слова "представник" доповнити словами " (народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України, до повноважень якого належать питання державної служби)".
 
Відхилено   1) представник, визначений Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання державної служби, з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби;
 
    -397- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
Пункт 1 частини другої статті 14 викласти у такій редакції:
"1) представник, визначений Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання державної служби, з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби;".
 
Враховано    
    -398- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 1 частини 2 статті 14 викласти у редакції:
"1) народні депутати України - представники від кожної фракції коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України; ".
 
Відхилено    
    -399- Шкрум А.І.
Пункт 1 частини 2 статті 14 викласти у редакції:
"1) представники від кожної депутатської фракції у Верховній Раді України;".
 
Відхилено    
    -400- Ледовських О.В.
Шкрум А.І.
Кудлаєнко С.В.
Бублик Ю.В.
Пункт 1 частини 2 статті 14 викласти у редакції:
"1) по одному представнику від кожної фракції коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України;".
 
Відхилено    
    -401- Кужель О.В.
Пункт перший частини другої статті 14 викласти у наступній редакції:
"по одному представнику від Комітету Верховної Ради України, до повноважень якого належать питання державної служби та Комітету Верховної Ради України, до повноважень якого належать питання запобігання і протидії корупції; ".
 
Відхилено    
    -402- Власенко С.В.
Пункт 1 частини 2 статті 14 викласти у такій редакції:
"представник, запропонований Верховною Радою України з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби;".
 
Враховано частково    
177. 2) представник, запропонований Президентом України з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби;
 
-403- Шкрум А.І.
У пунктах 2 та 3 частини другої статті 14 слова "з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби" виключити, а у пункті 2 слово "запропонований" замінити словом "визначений".
 
Враховано частково   2) представник, визначений Президентом України;
 
178. 3) представник, визначений Кабінетом Міністрів України з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби;
 
   3) представник, визначений Кабінетом Міністрів України з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби;
 
179. 4) керівник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби за посадою;
 
   4) керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (за посадою);
 
180. 5) керівник Національного агентства з питань запобігання корупції;
 
-404- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 5 частини 2 статті 14 доповнити словами: "за посадою".
 
Враховано   5) керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (за посадою);
6) представник Державної судової адміністрації України;
 
    -405- Шкрум А.І.
Частину 2 статті 14 доповнити пунктом 6 у такій редакції:
"6) представник Державної судової адміністрації України;".
Відповідно змінити нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано    
181. 6) керівник Національної академії державного управління при Президентові України;
 
-406- Попов І.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У статті 14 пункт 6 частини першої виключити.
У зв’язку з цим пункти 7 - 8 вважати відповідно пунктами 6 – 7.
 
Враховано      
182. 7) по одному представнику від спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні;
 
   7) по одному представнику від спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та спільного представницького органу всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на національному рівні;
 
183. 8) чотири представники громадських об’єднань, наукових установ та експертних організацій, обрані відповідно до затвердженого центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, порядку, на підставі пропозицій робочої групи, сформованої громадськістю.
 
-407- Андрієвський Д.Й.
Пункт 8 частини 2 статті 14 виключити.
 
Відхилено   8) чотири представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, обрані відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -408- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 8 частини 2 статті 14 викласти у редакції:
"8) чотири представники від громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертного середовища, обрані відповідно до Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано редакційно    
    -409- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
Пункт 8 частини 2 статті 14 викласти у редакції:
"8) чотири представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, обрані відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -410- Андрієвський Д.Й.
Доповнити статтю 14 новим пунктом наступного змісту:
"Засідання Комісії проводяться відкрито та публічно за участю представників громадськості з правом дорадчого голосу у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
184. 3. Комісія утворюється Кабінетом Міністрів України, який затверджує її персональний склад. Пропозиції щодо утворення комісії та затвердження її складу Кабінетові Міністрів України вносяться центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-411- Денисенко А.С.
У ч. 3 ст. 14 після слів "Комісія утворюється Кабінетом Міністром України, який" вставити слово "постановою"
 
Відхилено   3. Комісія утворюється Кабінетом Міністрів України, який затверджує її персональний склад. Пропозиції щодо утворення комісії та затвердження її складу Кабінетові Міністрів України вносяться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -412- Кужель О.В.
У реченні другому частини третьої статті 14 слова: "центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби" замінити словами "суб'єктами визначеними у частині другій цієї статті".
 
Відхилено    
185. Строк повноважень члена Комісії становить чотири роки, крім осіб, зазначених у пунктах 2-4 частини другої цієї статті, строк повноважень яких визначається строком повноважень суб’єкта, представником якого є особа у складі Комісії.
 
-413- Кужель О.В.
У абзаці другому частини третьої статті 14 цифри й знак: "2 - 4" замінити цифрами й знаком: "1-4".
 
Враховано частково   Строк повноважень члена Комісії становить чотири роки, крім осіб, зазначених у пунктах 1-3 частини другої цієї статті, строк повноважень яких визначається строком повноважень суб’єкта, представником якого є особа у складі Комісії.
 
    -414- Шкрум А.І.
В абзаці другому частини третьої статті 14 цифри й знак: "2 - 4" замінити цифрами й знаком: "1-3".
 
Враховано    
    -415- Андрієвський Д.Й.
Доповнити статтю 14 новим пунктом наступного змісту:
"Засідання Комісії проводяться відкрито та публічно за участю представників громадськості з правом дорадчого голосу у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -416- Чорновол Т.М.
Пункт 3 статті 14 викласти в такій редакції:
"3. Комісія утворюється Кабінетом Міністрів України, який затверджує її персональний склад. Пропозиції щодо утворення Комісії та затвердження її складу вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Строк повноважень члена Комісії становить чотири роки, крім осіб, зазначених у пунктах 1-6 частини другої цієї статті, строк повноважень яких визначається строком повноважень суб’єкта, представником якого є особа у складі Комісії."
 
Відхилено    
    -417- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 3 статті 14 викласти у редакції:
"3. Комісія утворюється Кабінетом Міністрів України, який затверджує її персональний склад. Пропозиції щодо утворення комісії та затвердження її складу Кабінетові Міністрів України вносяться:
1) щодо кандидатур, зазначених у пункті 1 частини 3 цієї статті - від кожної фракції коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України;
2) щодо кандидатури, зазначених у пункті 2 частини 3 цієї статті - Президентом України;
3) щодо кандидатури, зазначених у пункті 3 частини 3 цієї статті - Прем’єр-міністром України;
4) щодо кандидатури, зазначених у пункті 6, 8 частини 3 цієї статті - Міністром Кабінету Міністрів України;
5) щодо кандидатур, зазначених у пункті 7 частини 3 цієї статті - керівником центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби за посадою.
Строк повноважень Комісії становить чотири роки.
Строк повноважень членів комісії становить не більше чотирьох років та визначається:
1) осіб, зазначених у пункті 1, 4, 5, 7, 8 частини другої цієї статті - строком їх власних повноважень на посадах;
2) осіб, зазначених у пункті 2, 3, 6 частини другої цієї статті - строком повноважень суб’єкта, представником якого є особа у складі Комісії.".
 
Відхилено    
    -418- Лінько Д.В.
Частину 3 статті 14 викласти в такій редакції:
"3. Комісія утворюється Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра, яка затверджує її персональний склад. Пропозиції щодо утворення Комісії та затвердження її складу вносяться центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Строк повноважень члена Комісії становить чотири роки, крім осіб, зазначених у пунктах 1-6 частини другої цієї статті, строк повноважень яких визначається строком повноважень суб’єкта, представником якого є особа у складі Комісії.".
 
Відхилено    
    -419- Масоріна О.С.
Частину третю статті 14 викласти в такій редакції:
"Строк повноважень члена Комісії становить чотири роки. Повноваження керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби та керівника Національного агентства з питань запобігання корупції як членів комісії здійснюються ними протягом строку їх повноважень за посадами".
 
Відхилено    
186. 4. Членом Комісії може бути громадянин України з досвідом діяльності або фаховими знаннями у сфері державної служби або у сфері управління людськими ресурсами, який здатний представляти інтереси суспільства, а також забезпечувати політично неупереджену і професійну роботу Комісії.
 
-420- Івченко В.Є.
У статті 14 частину четверту після слів "може бути громадянин України з" доповнити словами "вищою освітою,".
 
Враховано   4. Членом Комісії може бути громадянин України з вищою освітою та досвідом діяльності або фаховими знаннями у сфері державної служби або у сфері управління людськими ресурсами, здатний представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену і професійну роботу Комісії.
 
    -421- Скуратовський С.І.
Частину четверту статті 14 після слів "громадянин України" доповнити словами "який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, володіє державної мовою".
 
Відхилено    
    -422- Власенко С.В.
Частину 4 статті 14 виключити;
 
Відхилено    
187. 5. Строк повноважень члена Комісії припиняється достроково в разі:
 
   5. Повноваження члена Комісії припиняються достроково у разі:
 
188. 1) подання заяви про припинення повноважень члена (в тому числі за власним бажанням);
 
-423- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Пункт 1 частини п’ятої статті 14 викласти у такій редакції:
"1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Комісії або звільнення з посади у зв’язку з перебуванням на якій його призначено членом Комісії";
 
Враховано   1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Комісії або звільнення з посади у зв’язку з перебуванням на якій його призначено членом Комісії;
 
189. 2) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я (за наявності медичного висновку);
 
   2) неможливості виконувати обов’язки за станом здоров’я (за наявності медичного висновку);
 
190. 3) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
-424- Попов І.В.
Частину п’яту статті 14 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4) набуття громадянства іншої держави або отримання офіційно підтвердженої інформації щодо наявності громадянства іншої країни; ".
У зв’язку із цим пункти 4 - 7 вважати відповідно пунктами 5 – 8.
 
Відхилено   3) припинення громадянства України або виїзду на постійне місце проживання за межі України;
 
    -425- Лінько Д.В.
Частину 5 статті 14 після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"3) припинення повноважень народного депутата України".
Відповідно частини 4-7 вважати частинами 5-8.
 
Відхилено    
191. 4) вчинення умисного злочину;
 
-426- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Пункт 4 частини 5 статті 14 викласти у новій редакції:
"4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;".
 
Враховано частково   4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 
    -427- Матвієнко А.С.
Пункт 4 частини п’ятої статті 14 викласти у такій новій редакції:
"4) набуття законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;"
 
Враховано редакційно    
    -428- Шкрум А.І.
Пункт 4 частини п’ятої статті 14 викласти у такій новій редакції:
"4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;"
 
Враховано    
    -429- Власенко С.В.
Пункт 4 частини 5 статті 14 викласти у такій редакції:
"повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; "
 
Відхилено    
    -430- Шкрум А.І.
Доповнити частину п'яту статті 14 пунктом 5 такого змісту:
"5) набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення,".
 
Враховано    
    -431- Гончаренко О.О.
Доповнити частину п'яту статті 14 пунктом 5 такого змісту:
"5) вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією"; вважати пункти 5-7 пунктами 6-8 відповідно.
 
Враховано по суті   
192. 5) визнання судом недієздатним або обмежено дієздатним;
 
-432- Шкрум А.І.
Пункт 5 частини 5 статті 14 викласти у такій редакції:
"5) визнання недієздатним або обмеження його дієздатності судом".
 
Враховано   6) визнання недієздатним або обмеження його дієздатності судом;
 
193. 6) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 
   7) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 
194. 7) смерті.
 
-433- Денисенко А.С.
Статтю 14 доповнити п 8. "з ініціативи Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби у разі зловживання членом Комісії своїм становищем".
 
Відхилено   8) смерті;
9) систематичного (два і більше разів підряд) нез’явлення без поважних причин на засідання Комісії або її комітету.
 
    -434- Шкрум А.І.
Частину п’яту статті 14 доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) систематичне (два і більше разів підряд) нез’явлення без поважних причин на засідання Комісії або її комітету".
 
Враховано редакційно    
195. Стаття 15. Повноваження Комісії
 
-435- Гуляєв В.О.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Статтю 15 вилучити.
 
Відхилено   Стаття 15. Повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби
 
    -436- Продан О.П.
У статті 15 законопроекту після слів "категорії "А" доповнити словами "органів виконавчої влади" по всьому тексту.
 
Відхилено    
    -437- Масоріна О.С.
Статтю 15 викласти в такій редакції:
"До повноважень Комісії належить:
1) погодження розроблених центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, типових вимог до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А";
2) здійснення організації державної служби щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", крім Голови Рахункової палати та його заступників, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Центральної виборчої комісії, Голови та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голови Антимонопольного комітету України шляхом:
проведення конкурсного відбору та внесення суб'єкту призначення пропозицій щодо кандидатур на такі посади загальною кількістю не більше трьох осіб;
внесення суб'єкту призначення пропозицій щодо дострокового звільнення державних службовців;
здійснення дисциплінарного провадження щодо державних службовців та внесення суб'єкту призначення пропозицій щодо застосування або незастосування до них дисциплінарних стягнень.".
 
Відхилено    
    -438- Дехтярчук О.В.
Викласти статтю 15 в наступній редакції:
"Стаття 15. Рішення комісії
1. Рішення НКДС приймаються на засіданнях, які проводяться у формі закритих або відкритих слухань.
Рішення НКДС приймається більшістю голосів від її загального кількісного складу. Голова, інший член НКДС має один голос.
Рішення НКДС, які є нормативно-правовими актами, підлягають обов'язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
Рішення НКДС, які не є нормативно-правовими актами, не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом.
Проекти рішень НКДС, які є нормативно-правовими актами, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".
Рішення НКДС підлягають виконанню у визначені ними терміни.
2. У разі незгоди з рішенням НКДС державні службовці, посадові осіб місцевого самоврядування та інші заінтересовані особи мають право у місячний термін з дня одержання копії рішення оскаржити його у судовому порядку".
 
Відхилено    
196. 1. До повноважень Комісії належить:
 
-439- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У абзаці 1 частини 1 статті 15 слова "До повноважень Комісії належить:" замінити словом "Комісія:".
 
Враховано   1. Комісія:
 
197. 1) погодження розроблених центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, типових вимог до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А";
 
-440- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 1 статті 15 викласти в такій редакції:
"1) погоджує розроблені центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби, типові вимоги до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А"; ".
 
Враховано по суті  1) погоджує розроблені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, типові вимоги до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А";
 
198. 2) проведення конкурсного відбору на посади категорії "А" та внесення суб’єкту призначення пропозицій щодо кандидатур на такі посади загальною кількістю не більше трьох осіб;
 
-441- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 2 частини 1 статті 15 викласти в такій редакції:
"2) проводить конкурсний добір на посади категорії "А" та вносить суб’єкту призначення пропозицій щодо кандидатур на такі посади загальною кількістю не більше трьох осіб; ".
 
Враховано частково   2) проводить конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду;
 
    -442- Шкрум А.І.
У пункті 2 частини 1 статті 15 слова "конкурсного відбору на посади" замінити словами "конкурсу на посади державної служби".
 
Враховано    
    -443- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Пункт 2 частини 1 статті 15 викласти в такій редакції:
"2) проводить конкурс на посади державної служби категорії "А" та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду;"
 
Враховано    
199. 3) розгляд пропозицій щодо звільнення за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А";
 
-444- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 3 частини 1 статті 15 вилучити.
 
Відхилено   3) розглядає пропозиції та надає згоду на дострокове звільнення з посади за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", та повідомляє про своє рішення суб’єкта призначення і центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
4) вносить пропозиції суб’єкту призначення щодо переведення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу у випадках, передбачених статтею 34 цього Закону;
 
    -445- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 3 частини 1 статті 15 викласти в такій редакції:
"3) розглядає пропозиції щодо звільнення за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", та повідомляє про своє рішення суб’єкта призначення і центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби;"
 
Враховано частково    
    -446- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Пункт 3 частини 1 статті 15 викласти в такій редакції:
"3) надання згоди на дострокове звільнення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", за ініціативою суб’єкта призначення або на їх переведення на іншу посаду".
 
Враховано редакційно    
    -447- Шкрум А.І.
Пункт 3 частини 1 статті 15 замінити пунктами у такій редакції:
"3) розглядає пропозиції та надає згоду щодо дострокового звільнення за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", та повідомляє про своє рішення суб’єкта призначення і центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
4) вносить пропозиції суб’єкту призначення щодо переведення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу у випадках, передбачених статтею 33 цього Закону;".
Відповідно змінити нумерацію наступних пунктів цієї частини.
 
Враховано редакційно    
200. 4) внесення суб’єкту призначення пропозицій щодо дострокового звільнення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А";
 
-448- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Пункт 4 частини першої статті 15 виключити.
 
Враховано      
    -449- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини 1 статті 15 викласти в такій редакції:
"4) вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо дострокового звільнення державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", та дає згоду на їх звільнення; ".
 
Відхилено    
    -450- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 15 після пункту 4 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) дає дозвіл на виконання роботи на умовах сумісництва державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "А"; ".
 
Відхилено    
201. 5) здійснення дисциплінарного провадження щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", та внесення суб’єкту призначення пропозицій щодо застосування або незастосування до них дисциплінарних стягнень.
 
-451- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 5 частини 1 статті 15 вважати пунктом 6 та викласти його в такій редакції:
"6) здійснює дисциплінарні провадження щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо застосування або незастосування до них дисциплінарних стягнень.".
 
Враховано редакційно   5) здійснює дисциплінарні провадження щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", та вносить суб’єкту призначення пропозиції за наслідками дисциплінарного провадження,
6) затверджує перелік посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлює категорії посад державної служби за поданням керівника державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України.
 
    -452- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
У частині першій статті 15 пункт 5 замінити двома новими пунктами такого змісту:
5) здійснює дисциплінарні провадження щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", та вносить суб’єкту призначення пропозиції за наслідками дисциплінарного провадження;
6) затверджує перелік посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлює категорії посад державної служби за поданням керівника державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України."
 
Враховано    
    -453- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 15 після пункту 6 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) розглядає скарги за результатами конкурсу на посади державних службовців категорії "Б" і скарги державних службовців цієї категорії щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності, проходження служби та звільнення; ".
 
Відхилено    
    -454- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 15 після пункту 7 доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) розглядає скарги щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають (займали) посади державної служби категорії "Б"; ".
 
Відхилено    
    -455- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 15 після пункту 8 доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби.".
 
Відхилено    
    -456- Кужель О.В.
Пункт 5 частини першої статті 15 після слів: "здійснення дисциплінарного провадження" доповнити знаком та словами: ", взяття участі у службовому розслідуванні".
 
Відхилено    
    -457- Власенко С.В.
Пункт 5 частини 1 статті 15 виключити.
 
Відхилено    
202. 2. Суб’єкт призначення розглядає пропозиції щодо кандидатур, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті, та приймає рішення щодо призначення одного із визначених Комісією кандидатів або надає вмотивовану відмову в призначенні протягом 10 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У разі такої відмови або відхилення пропозицій щодо усіх кандидатур проводиться повторний конкурс.
 
-458- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 15 викласти в такій редакції:
"2. Суб’єкт призначення розглядає пропозиції щодо кандидатур, визначених пунктом 2 частини першої цієї статті, та протягом 10 робочих днів з дня отримання пропозицій приймає рішення щодо призначення одного із визначених Комісією кандидатів або дає вмотивовану відмову щодо призначення всіх кандидатур. У разі такої відмови Комісія проводить повторний конкурсний добір.".
 
Відхилено      
    -459- Власенко С.В.
Частину 2 стаття 15 виключити.
 
Враховано    
    -460- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Додати частину 3 статті 15 у редакції:
"3. Положення частини першої, другої статті 15 цього закону в частині проходження конкурсу на посади категорії "А" не розповсюджуються на ті посади державної служби, призначення на які відбувається за квотним принципом або призначення відбувається на обрані посади відповідно до чинного законодавства.".
 
Відхилено    
203. Стаття 16. Організація роботи Комісії
 
-461- Масоріна О.С.
Статтю 16 викласти у такій редакції:
"1. Робота Комісії здійснюється відповідно до Положення про Комісію, яке затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
2. Члени Комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах без відриву від виробничої або службової діяльності. За членами Комісії на період виконання обов'язків зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.
3. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби".
 
Враховано редакційно   Стаття 16. Організація роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби
1. Комісія здійснює діяльність відповідно до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби, яке затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
2. Члени Комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах. За членами Комісії на період участі у роботі Комісії зберігаються місце роботи (посада) і середня заробітна плата.
 
    -462- Дехтярчук О.В.
Гуляєв В.О.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Виключити статтю 16, відповідно змінивши нумерацію наступних розділів, статей та посилання в тексті Закону.
 
Відхилено    
204. 1. Головуючим на засіданнях Комісії є керівник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-463- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 1 статті 16 викласти у редакції:
"1. Робота Комісії здійснюється відповідно до Положення про Комісію, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. Голова, заступник голови Комісії обираються з числа членів Комісії на термін її повноважень шляхом прямого відкритого голосування на першому засіданні Комісії двома третинами від складу Комісії.".
 
Враховано частково   3. Члени Комісії обирають головуючого на засіданні Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів.
 
    -464- Кужель О.В.
Частину першу статті 16 викласти у наступній редакції:
"Члени Комісії обирають Головуючого на засіданні Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів."
 
Враховано    
    -465- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У статті 16:
Частину 1 статті 16 викласти у такій редакції:
"1. Керівництво роботою Комісії, здійснює її Голова, якого з-посеред себе обирають члени Комісії строком на два роки без права повторного переобрання на новий строк."
 
Відхилено    
    -466- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 16 доповнити частиною 2 у такій редакції:
"2. Вибори Голови Комісії проводяться на її першому засіданні таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-якою кількістю кандидатур, запропонованих членами Комісії.
Рішення про обрання Голови Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від її складу. У разі якщо було висунуто більше двох кандидатур на посаду Голови Комісії і жодна з них не набрала достатньої кількості голосів, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів. У цьому випадку рішення про обрання Голови Комісії приймається простою більшістю голосів членів Комісії."
 
Відхилено    
    -467- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Доповнити частину 1 статті 16 такими словами "або особа, що виконує його обов’язки".
 
Відхилено    
205. 2. Члени Комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах без відриву від виробничої або службової діяльності. За членами Комісії на період виконання обов’язків зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.
 
-468- Матвієнко А.С.
Частину другу статті 16 викласти у такій новій редакції:
"Члени Комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах. За членами Комісії на період виконання своїх обов’язків зберігається посада."
 
Відхилено      
    -469- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину 2 статті 16 викласти в такій редакції:
"2. Члени Комісії здійснюють свої повноваження на умовах неповної зайнятості. За членами Комісії на період виконання обов’язків зберігається місце роботи (посада), а за особами, які обіймають посади в органах державної влади - і середній заробіток. Для членів Комісії, які не займають посад в органах державної влади встановлюється щомісячна грошова компенсація за фактичний час роботи у Комісії, виходячи із середньої заробітної плати державних службовців категорії "А", а також у разі потреби - компенсуються витрати на відрядження та проживання".
 
Відхилено    
206. 3. Комісія у межах наданих повноважень приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.
 
-470- Чорновол Т.М.
Пункт 3 статті 16 викласти в наступній редакції:
"3. Засідання Комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше семи її членів.
Комісія у межах наданих повноважень приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.
Рішення Комісії оформляються протоколами та висновками у випадках, визначених цим Законом."
 
Відхилено   4. Комісія у межах наданих повноважень приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.
 
    -471- Лінько Д.В.
Частину 3 статті 16 перед "Комісія у межах наданих повноважень" доповнити абзацом першим такого змісту:
"Засідання Комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше семи її членів."
Відповідно абзац 1 та 2 будуть 2 та 3.
 
Відхилено    
    -472- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 3 статті 16 викласти у редакції:
"3. Комісія у межах наданих повноважень приймає рішення більшістю від складу Комісії.".
 
Відхилено    
    -473- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 16 викласти в такій редакції:
"3. Комісія у межах наданих повноважень приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Рішення з кадрових питань Комісія приймає шляхом таємного голосування. Результати засідання Комісії оформлюються протоколами.".
 
Відхилено    
207. Рішення Комісії оформляються протоколами та висновками у випадках, визначених цим Законом.
 
   Рішення Комісії оформляються протоколами, до яких додаються висновки Комісії у випадках, визначених цим Законом.
 
208. 4. Засідання Комісії щодо кадрових питань проводяться прозоро; оголошення про їх проведення, порядок денний і протоколи таких засідань оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-474- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 4 статті 16 викласти у редакції:
"4. Засідання Комісії щодо кадрових питань проводяться прозоро; оголошення про їх проведення, порядок денний і протоколи таких засідань оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.".
 
Враховано редакційно   5. Засідання Комісії проводяться прозоро, оголошення про їх проведення, порядок денний, протоколи таких засідань та висновки Комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
    -475- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 1 частини 4 статті 16 викласти в такій редакції:
"4. Засідання Комісії є відкритими, крім випадків, встановлених частиною 6 цієї статті. Оголошення про їх проведення, порядок денний і протоколи таких засідань оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби.".
 
Відхилено    
    -476- Добродомов Д.Є.
Частину 4 ст. 16 викласти у такій редакції:
"Засідання Комісії щодо кадрових питань проводяться прозоро; оголошення про їх проведення, порядок денний і протоколи таких засідань оприлюднюються ніж за 5 днів до засідання на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби не пізніше".
 
Відхилено    
    -477- Мельничук І.І.
Частину четверту статті 16 законопроекту після слів "протоколи таких засідань оприлюднюються" доповнити словами "за три дні до проведення засідання".
 
Відхилено    
    -478- Кужель О.В.
Абзац перший частини четвертої статті 16 викласти у наступній редакції:
"Засідання Комісії щодо кадрових питань проводяться відкрито й прозоро у присутності представників засобів масової інформації та громадськості.
Оголошення про проведення засідань Комісії, порядок денний і протоколи таких засідань оприлюднюються за десять робочих днів до дати засідання на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби".
 
Відхилено    
    -479- Власенко С.В.
У частині 4 статті 16 слова "щодо кадрових питань" виключити; після слів "і протоколи" вставити слово: "висновки".
 
Враховано редакційно    
209. Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.
 
-480- Чорновол Т.М.
Лінько Д.В.
У пункті 4 статті 16 другий абзац "Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії" виключити.
 
Відхилено   Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.
 
210. 5. На своєму засіданні Комісія приймає рішення про утворення комітету з відбору на відповідну посаду та комітету з дисциплінарних проваджень з розгляду відповідного питання, а також визначає осіб із числа членів Комісії, які до них входять.
 
-481- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 16 після частини 5 доповнити частиною 6 такого змісту:
"6. Засідання або частини засідань Комісії та її комітетів, на яких відбуваються інтерв’ю з кандидатами на відповідні посади або особами, щодо яких здійснюються дисциплінарні провадження, є закритими. Обговорення результатів таких інтерв’ю є відкритими.".
 
Відхилено   6. На своєму засіданні Комісія приймає рішення про утворення комітету з відбору кандидатів на відповідну посаду та комітету з дисциплінарних проваджень з розгляду відповідних питань, а також визначає осіб із числа членів Комісії, які до них входять.
 
    -482- Власенко С.В.
Частину 5 статті 16 виключити.
 
Відхилено    
211. 6. Комітетами для вирішення питань, що належать до їх повноважень, залучаються представники центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, які мають вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня, державних органів, профільних наукових установ та навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у відповідних галузях.
 
-483- Матвієнко А.С.
У частині шостій статті 16 слова ", які мають вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня," виключити як немотивовані. Діяльність зазначених комітетів не є спеціально юридичною, крім того, іншим членам комітетів така вимога не висувається.
 
Відхилено   7. Комітети Комісії для вирішення питань, що належать до їх повноважень, можуть залучати з правом дорадчого голосу представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, які мають вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня, інших державних органів, профільних наукових установ та навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у відповідних галузях.
 
    -484- Шкрум А.І.
Частину шосту статті 16 викласти у такій редакції:
"6. Комітети Комісії для вирішення питань, що належать до їх повноважень, можуть залучати з правом дорадчого голосу представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, які мають вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня, інших державних органів, профільних наукових установ та навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у відповідних галузях.".
 
Враховано    
    -485- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 6 статті 16 вважати частиною 7 і викласти її в такій редакції:
"7. Для вирішення питань, що належать до їх повноважень, комітети залучають представників центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби, які мають вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня, органів державної влади, профільних наукових установ та навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з належною фаховою підготовкою та досвідом роботи у відповідних галузях.".
 
Відхилено    
    -486- Власенко С.В.
Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 6 статті 16 виключити.
 
Відхилено    
212. 7. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-487- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 7 статті 16 викласти у наступній редакції:
"7. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено   8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -488- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 7 статті 16 вважати частиною 8 і в ній слова "здійснюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики".
 
Відхилено    
213. 8. Інші питання діяльності Комісії регулюються Положенням про Комісію, яке затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-489- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 8 статті 16 вважати частиною 9 і в ній слова "яке затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби." замінити словами "яке затверджує Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби".
 
Відхилено      
    -490- Скуратовський С.І.
У частині восьмій статті 16 слово "інші" вилучити, а слово "України" замінити словами "України відповідно до цього Закону".
 
Враховано частково    
214. Стаття 17. Керівник державної служби
 
-491- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Назву статті 17 після слів "державної служби" доповнити словами "в органі".
 
Враховано   Стаття 17. Керівник державної служби в державному органі
 
215. 1. Повноваження керівника державної служби здійснюють:
 
   1. Повноваження керівника державної служби здійснюють:
 
216. 1) у Секретаріаті Кабінету Міністрів України - Міністр Кабінету Міністрів України;
 
-492- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 1 частини 1 статті 17 слова "Міністр Кабінету Міністрів України" замінити словами "Державний секретар Кабінету Міністрів України".
 
Враховано   1) у Секретаріаті Кабінету Міністрів України - Державний секретар Кабінету Міністрів України;
 
217. 2) у міністерстві - державний секретар міністерства;
 
   2) у міністерстві - державний секретар міністерства;
 
218. 3) в іншому центральному органі виконавчої влади - керівник відповідного органу;
 
   3) в іншому центральному органі виконавчої влади - керівник відповідного органу;
 
219. 4) у державних органах, посади керівників яких належать до посад державної служби, - керівник відповідного органу;
 
-493- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини 1 статті 17 викласти в такій редакції:
"4) в органах державної влади, посади керівників яких належать до посад державної служби, а також в Адміністрації Президента України, Постійному представництві Президента України в Автономній Республіці Крим, Секретаріаті Ради національної безпеки і оборони України, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольному комітеті України, Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, Фонді державного майна України, Рахункові палаті України, Національному Банку України та в Центральній виборчій комісії України - керівник відповідного органу; ".
 
Відхилено   4) у державних органах, посади керівників яких належать до посад державної служби, - керівник відповідного органу;
 
    -494- Продан О.П.
Пункт 4 частини 1 статті 17 після слів "керівник відповідного органу" доповнити словами "або суб’єкт призначення з урахуванням особливостей, встановлених спеціальними законами";
 
Відхилено    
220. 5) в інших державних органах або в разі прямого підпорядкування окремій особі, яка займає політичну посаду, - керівник апарату (секретаріату).
 
   5) в інших державних органах або в разі прямого підпорядкування окремій особі, яка займає політичну посаду, - керівник апарату (секретаріату).
 
221. 2. Керівник державної служби:
 
-495- Продан О.П.
Речення перше частини 2 статті 17 доповнити словами "органу виконавчої влади";
 
Відхилено   2. Керівник державної служби:
 
222. 1) організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;
 
   1) організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;
 
223. 2) забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
 
-496- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 2 частини 2 статті 17 слово "планомірне" замінити словом "планове".
 
Враховано   2) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
 
224. 3) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, що підлягає оприлюдненню;
 
-497- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 3 частини 2 статті 17 слова "передачу центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби" замінити словами "передання центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби".
 
Відхилено   3) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;
 
    -498- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 3 частини 2 статті 17 слова "що підлягає оприлюдненню" замінити словами "який оприлюднюється".
 
Враховано    
225. 4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до Закону;
 
-499- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У пункті 4 статті 2 частини 17 вилучити позицію "Б".
 
Відхилено   4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону;
 
226. 5) присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади категорій "Б" і "В", а також керівникам самостійних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, які займають посади державної служби категорії "А";
 
-500- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 5 статті 2 частини 17 викласти у редакції:
"5) присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади категорій "В".
 
Враховано частково   5) присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";
 
    -501- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 5 частини 2 статті 17 виключити.
 
Враховано частково    
    -502- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У пункті 5 частини 2 статті 17 слова "а також керівникам самостійних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, які займають посади державної служби категорії "А" виключити.
 
Враховано    
    -503- Продан О.П.
У пункті 5 частини 2 статті 17 слова "Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України" виключити.
 
Враховано    
227. 6) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу;
 
-504- Березюк О.Р.
Береза Ю.М.
Кубів С.І.
Матіос М.В.
Парубій А.В.
Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Гринів І.О.
Томенко М.В.
Геращенко І.В.
Князевич Р.П.
Мамчур Ю.В.
Соболєв С.В.
Семерак О.М.
Лозовой А.С.
Ємець Л.О.
Васюник І.В.
Голуб В.В.
Подоляк І.І.
Пашинський С.В.
Чорновол Т.М.
Хміль М.М.
Сюмар В.П.
Гриневич Л.М.
Ляшко О.В.
Тимошенко Ю.В.
Величкович М.Р.
Тимошенко Ю.В.
Бондар М.Л.
Соляр В.М.
Медуниця О.В.
Кадикало М.О.
Галасюк В.В.
Дехтярчук О.В.
Яніцький В.П.
Фріз І.В.
Зубач Л.Л.
Найєм М..
Кутовий Т.В.
Порошенко О.П.
Мельничук І.І.
Заліщук С.П.
Лещенко С.А.
Шурма І.М.
Павленко Ю.О.
Литвин В.М.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Матвієнко А.С.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Дубневич Б.В.
Шевченко О.Л.
Пинзеник В.М.
Корнацький А.О.
Луценко І.С.
Іонова М.М.
Співаковський О.В.
Червакова О.В.
Домбровський О.Г.
Черненко О.М.
Ар'єв В.І.
Македон Ю.М.
Демчак Р.Є.
Мельник С.І.
Юрик Т.З.
Гончаренко О.О.
Барна О.С.
Спориш І.Д.
Частину другу статті 17 розділу ІІІ доповнити новим пунктом 7), змінивши відповідним чином нумерацію пунктів "7) – 13)" на "8) – 14)":
"7) здійснює планування навчання персоналу державного органу з метою забезпечення удосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, у випадках, коли володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;"
 
Враховано редакційно   6) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу;
7) здійснює планування навчання персоналу державного органу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, коли володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;
 
228. 7) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі;
 
-505- Скуратовський С.І.
У пункті 7 частини другої статті 17 слова "виконавської та" вилучити.
 
Відхилено   8) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі;
 
229. 8) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";
 
   9) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";
 
230. 9) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";
 
-506- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У пункті 9 статті 2 частини 17 вилучити позицію "Б".
 
Відхилено   10) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";
 
231. 10) виконує функції роботодавця для працівників державного органу, найнятих за трудовим законодавством;
 
-507- Попов І.В.
Пункт 10 частини другої статті 17 викласти у такій редакції:
"10) виконує функції роботодавця для найманих працівників державного органу, призначення яких здійснюється у відповідності до законодавства про працю України; ".
 
Враховано по суті  11) виконує функції роботодавця працівників державного органу, які не є державними службовцями;
 
    -508- Власенко С.В.
Пункт 10 частини 2 статті 17 виключити.
 
Відхилено    
232. 11) приймає рішення про розподіл бюджетних призначень;
 
-509- Власенко С.В.
Кривенко В.М.
Івченко В.Є.
Пункт 11 частини 2 статті 17 виключити.
 
Враховано      
233. 12) створює належні умови та сприяє матеріально-технічному забезпеченню державних службовців для виконання ними своїх обов’язків;
 
-510- Скуратовський С.І.
У пункті 12 частини другої статті 17 слово "своїх" замінити словом "посадових".
 
Відхилено   12) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
 
    -511- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Пункт 12 частини другої статті 17 викласти у такій редакції:
"12) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;".
 
Враховано    
234. 13) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів.
 
-512- Матвієнко А.С.
У пункті 13 частини першої статті 17 слова "відповідно до цього Закону" замінити словами ", передбачені цим Законом".
 
Відхилено   13) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів.
 
    -513- Продан О.П.
Доповнити статтю 17 частиною 3 такого змісту:
"3. Керівник державної служби іншого державного органу здійснює повноваження, визначені частиною 2 цієї статті, стосовно державних службовців категорій "А", "Б" та "В" цього державного органу, окрім пункту 3".
 
Відхилено    
    -514- Власенко С.В.
Доповнити статтю 17 частиною 3 у такій редакції:
"Повноваження передбаченні пунктами 4, 5, 9 частини 2 цієї статті Державний секретар міністерства здійснює лише за погодженням з відповідним міністром цього міністерства."
 
Відхилено    
235. Стаття 18. Служба персоналу державного органу
 
-515- Продан О.П.
В назві та тексті статті 18 слова "служба персоналу" замінити словами "служба управління персоналом" у відповідних відмінках;
 
Враховано   Стаття 18. Служба управління персоналом державного органу
 
236. 1. У державному органі залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу (далі - служба персоналу) з підпорядкуванням безпосередньо керівнику державної служби. Відповідні обов’язки можуть бути покладені на одного з державних службовців органу.
 
-516- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 18 після слів "керівнику державної служби" доповнити словами "в органі".
 
Враховано по суті (у п.3 ч.1 ст.2)  1. У державному органі залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу (далі - служба управління персоналом) з прямим підпорядкуванням керівнику державної служби. Обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців органу.
 
    -517- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 1 статті 18 слова "Відповідні обов’язки" замінити словами "Обов’язки служби персоналу".
 
Враховано частково    
    -518- Шкрум А.І.
Частину 1 статті 18 викласти у такій редакції:
"1. У державному органі залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу (далі - служба управління персоналом) з прямим підпорядкуванням керівнику державної служби. Обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців органу".
 
Враховано    
237. 2. Служба персоналу забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законом.
 
-519- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 18 викласти в такій редакції:
"2. Служба персоналу допомагає керівнику державної служби в органі у виконанні його повноважень, в тому числі відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.".
 
Відхилено   2. Служба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.
 
    -520- Шкрум А.І.
У частині 2 статті 18 слово "законом" замінити словом "законодавством".
 
Враховано    
238. 3. Служба персоналу у питаннях реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби керується актами центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-521- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 3 статті 18 слова "центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби".
 
Відхилено   3. Служба управління персоналом у питаннях реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби керується Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -522- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Частину третю статті 18 після слова "керується" доповнити словами "Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та".
 
Враховано    
    -523- Продан О.П.
Частину 3 статті 18 після слова "керується" доповнити словами "Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та".
 
Відхилено    
239. 4. Типове положення про службу персоналу затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-524- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 18 викласти в такій редакції:
"4. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби затверджує типове положення про службу персоналу.".
 
Відхилено   4. Типове положення про службу управління персоналом затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -525- Яніцький В.П.
Доповнити новою Статтею 18-1. наступного змісту:
"Інститути громадянського суспільства здійснюють громадський контроль за дотриманням цього Закону."
 
Відхилено    
240. РОЗДІЛ ІV
 
   РОЗДІЛ ІV
 
241. ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ
 
   ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ
 
242. Глава 1. Загальні умови вступу на державну службу
 
   Глава 1. Загальні умови вступу на державну службу
 
243. Стаття 19. Право на державну службу
 
   Стаття 19. Право на державну службу
 
244. 1. Право на рівний доступ до державної служби мають громадяни України, яким виповнилось 18 років, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:
 
-526- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У абзаці 1 частини 1 статті 19 слова "на рівний доступ до державної служби" замінити словами "на державну службу".
 
Враховано   1. Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:
 
    -527- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
В абзаці 1 частини першої статті 19 слова "громадяни України, яким виповнилось 18 років" замінити словами "повнолітні громадяни України".
 
Враховано    
    -528- Грановський О.М.
Частину 1 статті 19 викласти у наступній редакції :
"Право на державну службу мають громадяни України незалежно
від походження, соціального і майнового стану, расової і
національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних
переконань, місця проживання, яким виповнилось 18 років, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: магістра — для посад категорій "А" і "Б", бакалавра, молодшого бакалавра — для посад категорії "В" та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою цим Законом"
 
Враховано частково    
    -529- Березюк О.Р.
Береза Ю.М.
Кубів С.І.
Матіос М.В.
Парубій А.В.
Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Гринів І.О.
Томенко М.В.
Геращенко І.В.
Князевич Р.П.
Мамчур Ю.В.
Соболєв С.В.
Семерак О.М.
Лозовой А.С.
Ємець Л.О.
Васюник І.В.
Голуб В.В.
Подоляк І.І.
Пашинський С.В.
Чорновол Т.М.
Хміль М.М.
Сюмар В.П.
Гриневич Л.М.
Ляшко О.В.
Тимошенко Ю.В.
Величкович М.Р.
Тимошенко Ю.В.
Бондар М.Л.
Соляр В.М.
Медуниця О.В.
Кадикало М.О.
Галасюк В.В.
Дехтярчук О.В.
Яніцький В.П.
Фріз І.В.
Зубач Л.Л.
Найєм М..
Кутовий Т.В.
Порошенко О.П.
Мельничук І.І.
Заліщук С.П.
Лещенко С.А.
Шурма І.М.
Павленко Ю.О.
Литвин В.М.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Матвієнко А.С.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Дубневич Б.В.
Шевченко О.Л.
Пинзеник В.М.
Корнацький А.О.
Луценко І.С.
Іонова М.М.
Співаковський О.В.
Червакова О.В.
Домбровський О.Г.
Черненко О.М.
Ар'єв В.І.
Македон Ю.М.
Демчак Р.Є.
Мельник С.І.
Юрик Т.З.
Гончаренко О.О.
Барна О.С.
Спориш І.Д.
Перший абзац частини першої статті 19 глави 1 розділу ІV після слів "державною мовою" доповнити такими словами:
", що підтверджено результатами відповідної атестації,"
 
Враховано по суті (у п.5 ч.1 ст.25)   
    -530- Кужель О.В.
У частині першій статті 19 цифри: "18" замінити цифрами: "21".
 
Відхилено    
    -531- Власенко С.В.
Частину 1 статті 19 викласти у такій редакції:
"Право на рівний доступ до державної служби мають громадяни України, яким виповнився 21 рік, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:
1) магістра (спеціаліста) - для посад категорій "А" і "Б";
2) бакалавра, молодшого бакалавра (спеціаліста) - для посад категорії "В".
 
Відхилено    
245. 1) магістра - для посад категорій "А" і "Б";
 
-532- Колєсніков Д.В.
Вілкул О.Ю.
Підпункт 1 частини 1 статті 19 доповнити після слова "магістра" словом "спеціаліста".
 
Відхилено   1) магістра - для посад категорій "А" і "Б";
 
246. 2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії "В".
 
-533- Лінько Д.В.
Денисенко А.С.
У пункті 2 частини 1 статті 19 слова "молодшого бакалавра" виключити.
 
Відхилено   2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії "В".
 
247. 2. На державну службу не може вступити особа, яка:
 
   2. На державну службу не може вступити особа, яка:
 
248. 1) досягла шістдесятирічного віку;
 
-534- Єленський В.Є.
У пункті 1) частини 2 статті 19 законопроекту після слова "віку" в дужках додати слова " (крім осіб, які призначаються на дипломатичні посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного представника України при міжнародній організації, Представника України при міжнародній організації відповідно до Закону України "Про дипломатичну службу" та мають ранг Надзвичайного і Повноважного Посла)".
 
Відхилено   1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;
 
    -535- Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
Кужель О.В.
У пункті 1 частини другої статті 19 слово "шістдесятирічного" замінити словом "шістдесятип’ятирічного".
 
Враховано    
    -536- Колєсніков Д.В.
Вілкул О.Ю.
Підпункт 1 частини 2 статті 19 виключити.
 
Відхилено    
249. 2) визнана в установленому законом порядку недієздатною або обмежено дієздатною;
 
   2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
250. 3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
-537- Гончаренко О.О.
У пункті 3 частини другої статті 19 слова "якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку" змінити на " - протягом трьох років з моменту погашення або зняття судимості".
 
Відхилено   3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
251. 4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
 
-538- Гончаренко О.О.
Пункт 4 частини другої статті 19 виключити; вважати пункти 5-7 пунктами 4-6 відповідно.
 
Відхилено   4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
 
252. 5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
-539- Гончаренко О.О.
Чорновол Т.М.
Лінько Д.В.
Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 5 частини другої статті 19 слово "року" змінити на "трьох років".
 
Враховано   5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
    -540- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Пункт 5 частини другої статті 19 після слова "корупційне" доповнити словами "або пов’язане з корупцією".
 
Враховано    
    -541- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У пункті 5 частини 2 статті 19 слова "року" замінити словами та цифрами "10 років".
 
Враховано частково    
253. 6) має громадянство іншої держави;
 
   6) має громадянство іншої держави;
 
254. 7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення.
 
-542- Скуратовський С.І.
У пункті 7 частини першої статті 19 після слів "не пройшла" доповнити словами "передбачену цим Законом".
 
Відхилено   7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;
8) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".
 
    -543- Власенко С.В.
Частину 2 статті 19 доповнити пунктом 8 такої редакції:
"8) стосовно неї встановлено заборону відповідно до Закону України "Про очищення влади."
 
Враховано редакційно    
255. 2. Під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються будь-які форми дискримінації, визначені законодавством.
 
-544- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 19 після частини 2 доповнити частиною 3 такого змісту:
"3. Реалізація права громадян України на рівний доступ до державної служби забезпечується шляхом:
1) запровадження єдиних вимог до кваліфікації та професійної кваліфікації державних службовців з урахуванням кола, складності та відповідальності виконуваних ними завдань та обов’язків;
2) відбору громадян України на державну службу на основі чесного і прозорого конкурсу з перевагою кандидатів на посади державних службовців, які за інших рівних умов найбільше відповідають єдиним вимогам до кваліфікації та професійної компетенції державних службовців, в тому числі особам, які перебувають на посадах державних службовців (у разі участі в конкурсі на іншу посаду державного службовця);
3) обов’язкової відкритості конкурсного відбору на посади державної служби;
4) планування підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації в галузі знань "публічне адміністрування і належне урядування" та заміщення підготовленими фахівцями посад державних службовців.".
 
Відхилено   2. Під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються будь-які форми дискримінації, визначені законодавством.
 
256. Стаття 20. Вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби
 
-545- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Назву статті 20 викласти у такій редакції:
"Стаття 20. Вимоги до осіб, які претендують на вступ до державної служби".
 
Враховано редакційно   Стаття 20. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу
 
    -546- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 20 перед частиною 1 доповнити частинами 1, 2, 3 та 4 такого змісту:
"1. Особи, які претендують на вступ до державної служби, повинні відповідати таким мінімальним вимогам:
1) громадянство України;
2) знання Конституції та законів України, інших актів законодавства України, необхідних для виконання посадових обов’язків;
3) вільне володіння державною мовою;
4) відповідність єдиним вимогам до кваліфікації та професійної компетентності державних службовців з урахуванням кола, складності та відповідальності виконуваних ними завдань та обов’язків;
5) стан здоров’я, достатній для виконання посадових обов’язків.
2. У разі відсутності кандидатів на посаду державного службовця, які повністю відповідають вимогам пункту 4 частини 1 цієї статті, допускається вступ на державну службу громадянином України, який має вищу освіту магістерського або бакалаврського рівня (чи прирівняну до них підготовку спеціаліста чи техніка) залежно від складності та відповідальності виконуваних ними завдань та обов’язків.
3. До осіб, що вступають на державну службу і претендують на зайняття посад державної служби в правоохоронних та інших державних органах із спеціальним статусом, керівниками цих органів за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби можуть встановлюватися додаткові вимоги.
4. У разі сумнівів конкурсної комісії або суб’єкта призначення у достатності стану здоров’я особи для виконання посадових обов’язків, вимагається отримання висновку медичної комісії, наданого у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби.".
 
Відхилено    
257. 1. Вимогами до осіб, які претендують на вступ до державної служби, є вимоги до їх професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог.
 
-547- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 20 вважати частиною 5 та викласти її в такій редакції:
"5. Вимоги до професійної компетентності осіб, які претендують на вступ до державної служби, складаються із загальних та спеціальних вимог.".
Частину 2 статті 20 вважати частиною 6.
 
Відхилено   1. Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог.
 
    -548- Шкрум А.І.
У частині 1 статті 20 слова "до державної служби" замінити словами "на державну службу".
 
Враховано    
258. 2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам до професійної компетентності:
 
-549- Лінько Д.В.
Частину 2 статті 20 викласти в наступній редакції:
"2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам до професійної компетентності:
1) для посад категорії "А" - загальний стаж роботи не менш як сім років; досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або управлінській досвід у відповідній галузі не менш як п’ять років; володіння іноземною мовою, наявність вищої освіти магістерського рівня;
2) для посад категорії "Б" - загальний стаж роботи не менш як три роки; досвід роботи на посадах державної служби або в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності; наявність вищої освіти магістерського рівня;
3) для посад категорії "В" - загальний стаж роботи не менше 1 року; наявність вищої освіти бакалаврського рівня."
 
Відхилено   2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам:
 
    -550- Шкрум А.І.
У частині 2 статті 20 виключити слова "до професійної компетентності"
 
Враховано    
259. 1) для посад категорії "А" - загальний стаж роботи не менш як сім років; досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або управлінській досвід у відповідній галузі не менш як п’ять років; володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи;
 
-551- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 1 частини 2 статті 20 викласти у редакції:
"1) для посад категорії "А" - загальний стаж роботи не менш як сім років; досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або управлінській досвід у відповідній галузі не менш як три роки; володіння державною мовою; ".
 
Враховано частково   1) для посад категорії "А" - загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
 
    -552- Шкрум А.І.
У пункті 1 частини 2 статті 20 слова "п’ять років" замінити словами "три роки".
 
Враховано    
    -553- Березюк О.Р.
Береза Ю.М.
Кубів С.І.
Матіос М.В.
Парубій А.В.
Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Гринів І.О.
Томенко М.В.
Геращенко І.В.
Князевич Р.П.
Мамчур Ю.В.
Соболєв С.В.
Семерак О.М.
Лозовой А.С.
Ємець Л.О.
Васюник І.В.
Голуб В.В.
Подоляк І.І.
Пашинський С.В.
Чорновол Т.М.
Хміль М.М.
Сюмар В.П.
Гриневич Л.М.
Ляшко О.В.
Тимошенко Ю.В.
Величкович М.Р.
Тимошенко Ю.В.
Бондар М.Л.
Соляр В.М.
Медуниця О.В.
Кадикало М.О.
Галасюк В.В.
Дехтярчук О.В.
Яніцький В.П.
Фріз І.В.
Зубач Л.Л.
Найєм М..
Кутовий Т.В.
Порошенко О.П.
Мельничук І.І.
Заліщук С.П.
Лещенко С.А.
Шурма І.М.
Павленко Ю.О.
Литвин В.М.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Матвієнко А.С.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Дубневич Б.В.
Шевченко О.Л.
Пинзеник В.М.
Корнацький А.О.
Луценко І.С.
Іонова М.М.
Співаковський О.В.
Червакова О.В.
Домбровський О.Г.
Черненко О.М.
Ар'єв В.І.
Македон Ю.М.
Демчак Р.Є.
Мельник С.І.
Юрик Т.З.
Гончаренко О.О.
Барна О.С.
Спориш І.Д.
Пункт 1 частини другої статті 20 глави 1 розділу ІV після слів "п’ять років;" доповнити такими словами:
"вільне володіння державною мовою;"
 
Враховано    
    -554- Денисенко А.С.
У п. 1 ч. 2 ст. 20 вилучити слова "володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи".
 
Відхилено    
    -555- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 1 частини 6 статті 20 слова "управлінській досвід у відповідній галузі" замінити словами "досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері".
 
Враховано    
    -556- Єленський В.Є.
У пункті 1 частини 2 статті 20 законопроекту слова "володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи" замінити на "володіння англійською та/або французькою, німецькою мовами".
 
Відхилено    
    -557- Алєксєєв С.О.
У пункті 1 частини другої статті 20 слова "володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи" замінити словами "вільне володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи".
 
Відхилено    
    -558- Семерак О.М.
Пункт 1 частини 2 статті 20 викласти у такій редакції:
"1) для посад категорії "А" - загальний стаж роботи не менш як сім років; досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або управлінській досвід у відповідній галузі не менш як п'ять років; володіння державною мовою та іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи;".
 
Відхилено    
260. 2) для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років;
 
-559- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 2 частини 2 статті 20 слово "трьох" замінити на слово "двох".
 
Враховано   2) для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;
 
    -560- Березюк О.Р.
Береза Ю.М.
Кубів С.І.
Матіос М.В.
Парубій А.В.
Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Гринів І.О.
Томенко М.В.
Геращенко І.В.
Князевич Р.П.
Мамчур Ю.В.
Соболєв С.В.
Семерак О.М.
Лозовой А.С.
Ємець Л.О.
Васюник І.В.
Голуб В.В.
Подоляк І.І.
Пашинський С.В.
Чорновол Т.М.
Хміль М.М.
Сюмар В.П.
Гриневич Л.М.
Ляшко О.В.
Тимошенко Ю.В.
Величкович М.Р.
Тимошенко Ю.В.
Бондар М.Л.
Соляр В.М.
Медуниця О.В.
Кадикало М.О.
Галасюк В.В.
Дехтярчук О.В.
Яніцький В.П.
Фріз І.В.
Зубач Л.Л.
Найєм М..
Кутовий Т.В.
Порошенко О.П.
Мельничук І.І.
Заліщук С.П.
Лещенко С.А.
Шурма І.М.
Павленко Ю.О.
Литвин В.М.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Матвієнко А.С.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Дубневич Б.В.
Шевченко О.Л.
Пинзеник В.М.
Корнацький А.О.
Луценко І.С.
Іонова М.М.
Співаковський О.В.
Червакова О.В.
Домбровський О.Г.
Черненко О.М.
Ар'єв В.І.
Македон Ю.М.
Демчак Р.Є.
Мельник С.І.
Юрик Т.З.
Гончаренко О.О.
Барна О.С.
Спориш І.Д.
Пункт 2 частини другої статті 20 глави 1 розділу ІV після слів "його апараті – " доповнити такими словами:
"вільне володіння державною мовою;"
 
Враховано    
    -561- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 2 частини 6 статті 20 слова "у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апараті" замінити словами ", визначених в абзаці четвертому пункту 2 частини 2 статті 6 цього Закону".
 
Відхилено    
    -562- Колєсніков Д.В.
Вілкул О.Ю.
Підпункт 2 частини 2 статті 20 після слів "не менше трьох років" доповнити словами "або досвідом роботи за фахом на інших посадах не менше п'яти років".
 
Відхилено    
261. 3) для посад категорії "Б" в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;
 
-563- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 3 частини 6 статті 20 доповнити - після слова "для" перед словами "посад категорії "Б"" додати слова "всіх інших".
 
Відхилено   3) для посад категорії "Б" в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;
 
    -564- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 3 частини 6 статті 20 слова "в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, та його апараті" замінити словами " (крім посад помічника судді)".
 
Відхилено    
    -565- Березюк О.Р.
Береза Ю.М.
Кубів С.І.
Матіос М.В.
Парубій А.В.
Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Гринів І.О.
Томенко М.В.
Геращенко І.В.
Князевич Р.П.
Мамчур Ю.В.
Соболєв С.В.
Семерак О.М.
Лозовой А.С.
Ємець Л.О.
Васюник І.В.
Голуб В.В.
Подоляк І.І.
Пашинський С.В.
Чорновол Т.М.
Хміль М.М.
Сюмар В.П.
Гриневич Л.М.
Ляшко О.В.
Тимошенко Ю.В.
Величкович М.Р.
Тимошенко Ю.В.
Бондар М.Л.
Соляр В.М.
Медуниця О.В.
Кадикало М.О.
Галасюк В.В.
Дехтярчук О.В.
Яніцький В.П.
Фріз І.В.
Зубач Л.Л.
Найєм М..
Кутовий Т.В.
Порошенко О.П.
Мельничук І.І.
Заліщук С.П.
Лещенко С.А.
Шурма І.М.
Павленко Ю.О.
Литвин В.М.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Матвієнко А.С.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Дубневич Б.В.
Шевченко О.Л.
Пинзеник В.М.
Корнацький А.О.
Луценко І.С.
Іонова М.М.
Співаковський О.В.
Червакова О.В.
Домбровський О.Г.
Черненко О.М.
Ар'єв В.І.
Македон Ю.М.
Демчак Р.Є.
Мельник С.І.
Юрик Т.З.
Гончаренко О.О.
Барна О.С.
Спориш І.Д.
Пункт 3 частини другої статті 20 глави 1 розділу ІV після слів "його апараті – " доповнити такими словами:
"вільне володіння державною мовою;"
 
Враховано    
    -566- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 3 частини 6 статті 20 слово "двох" замінити словами "трьох".
 
Відхилено    
    -567- Колєсніков Д.В.
Вілкул О.Ю.
Підпункт 3 частини 2 статті 20 після слів "не менше двох років" доповнити словами "або досвідом роботи за фахом на інших посадах не менше трьох років".
 
Відхилено    
262. 4) для посад категорії "Б" в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у підпунктах 2 і 3 цієї частини, - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року;
 
-568- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини 6 статті 20 виключити.
Пункт 5 частини 6 статті 20 вважати пунктом 4.
 
Відхилено   4) для посад категорії "Б" в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у пунктах 2 і 3 цієї частини, - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою;
 
    -569- Колєсніков Д.В.
Вілкул О.Ю.
Підпункт 4 частини 2 статті 20 після слів "не менше одного року" доповнити словами "або досвідом роботи за фахом на інших посадах не менше двох років".
 
Відхилено    
    -570- Березюк О.Р.
Береза Ю.М.
Кубів С.І.
Матіос М.В.
Парубій А.В.
Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Гринів І.О.
Томенко М.В.
Геращенко І.В.
Князевич Р.П.
Мамчур Ю.В.
Соболєв С.В.
Семерак О.М.
Лозовой А.С.
Ємець Л.О.
Васюник І.В.
Голуб В.В.
Подоляк І.І.
Пашинський С.В.
Чорновол Т.М.
Хміль М.М.
Сюмар В.П.
Гриневич Л.М.
Ляшко О.В.
Тимошенко Ю.В.
Величкович М.Р.
Тимошенко Ю.В.
Бондар М.Л.
Соляр В.М.
Медуниця О.В.
Кадикало М.О.
Галасюк В.В.
Дехтярчук О.В.
Яніцький В.П.
Фріз І.В.
Зубач Л.Л.
Найєм М..
Кутовий Т.В.
Порошенко О.П.
Мельничук І.І.
Заліщук С.П.
Лещенко С.А.
Шурма І.М.
Павленко Ю.О.
Литвин В.М.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Матвієнко А.С.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Дубневич Б.В.
Шевченко О.Л.
Пинзеник В.М.
Корнацький А.О.
Луценко І.С.
Іонова М.М.
Співаковський О.В.
Червакова О.В.
Домбровський О.Г.
Черненко О.М.
Ар'єв В.І.
Македон Ю.М.
Демчак Р.Є.
Мельник С.І.
Юрик Т.З.
Гончаренко О.О.
Барна О.С.
Спориш І.Д.
Пункт 4 частини другої статті 20 глави 1 розділу ІV після слів "цієї частини – " доповнити такими словами:
"вільне володіння державною мовою;"
 
Враховано    
263. 5) для посад категорії "В" - наявність вищої освіти молодшого бакалаврського або бакалаврського рівня.
 
-571- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У пункті 5 частини 2 статті 20 додати наприкінці слова: "володіння державною мовою.".
 
Враховано редакційно   5) для посад категорії "В" - наявність вищої освіти молодшого бакалаврського або бакалаврського рівня, вільне володіння державною мовою.
 
    -572- Алєксєєв С.О.
У пункті 5 частини другої статті 20 слова "молодшого бакалаврського або" виключити.
 
Відхилено    
    -573- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 20 після частини 6 доповнити частиною 7 такого змісту:
"7. Вимоги до професійної компетентності державних службовців, які займають посади помічників суддів, та до кандидатів на зайняття таких посад встановлюються Законом України "Про судоустрій і статус суддів".".
 
Відхилено    
264. 3. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад категорій "Б" і "В", визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-574- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 20 вважати частиною 8 і викласти її в такій редакції:
"8. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад категорій "Б" і "В", визначаються керівником державної служби в органі відповідного органу державної влади, якщо такі вимоги не встановлені спеціальним законом, що регулює його діяльність, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної.".
 
Відхилено   3. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
265. 4. Особи, які претендують на зайняття посад категорії "А", мають відповідати типовим вимогам (включаючи спеціальні), затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
-575- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 20 вважати частиною 9. У частині 9 статті 20 слова "затвердженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної.".
 
Відхилено   4. Особи, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А", мають відповідати типовим вимогам (включаючи спеціальні), затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
    -576- Шкрум А.І.
У частині 4 статті 20 після слова "посад" додати слова "держанвої служби".
 
Враховано    
    -577- Кужель О.В.
Частину четверту статті 20 після слова: "мають" доповнити словами: "проживати в Україні протягом останніх п'яти років, а також, ".
 
Відхилено    
266. Стаття 21. Вступ на державну службу
 
   Стаття 21. Вступ на державну службу
 
267. 1. Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.
 
-578- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 1 статті 21 слова "конкурсу" замінити словами "конкурсного відбору, проведеного на засадах об'єктивності, прозорості, гласності, рівного доступу до державної служби".
 
Відхилено   1. Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.
 
    -579- Березюк О.Р.
Береза Ю.М.
Кубів С.І.
Матіос М.В.
Парубій А.В.
Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Гринів І.О.
Томенко М.В.
Геращенко І.В.
Князевич Р.П.
Мамчур Ю.В.
Соболєв С.В.
Семерак О.М.
Лозовой А.С.
Ємець Л.О.
Васюник І.В.
Голуб В.В.
Подоляк І.І.
Пашинський С.В.
Чорновол Т.М.
Хміль М.М.
Сюмар В.П.
Гриневич Л.М.
Ляшко О.В.
Тимошенко Ю.В.
Величкович М.Р.
Тимошенко Ю.В.
Бондар М.Л.
Соляр В.М.
Медуниця О.В.
Кадикало М.О.
Галасюк В.В.
Дехтярчук О.В.
Яніцький В.П.
Фріз І.В.
Зубач Л.Л.
Найєм М..
Кутовий Т.В.
Порошенко О.П.
Мельничук І.І.
Заліщук С.П.
Лещенко С.А.
Шурма І.М.
Павленко Ю.О.
Литвин В.М.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Матвієнко А.С.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Дубневич Б.В.
Шевченко О.Л.
Пинзеник В.М.
Корнацький А.О.
Луценко І.С.
Іонова М.М.
Співаковський О.В.
Червакова О.В.
Домбровський О.Г.
Черненко О.М.
Ар'єв В.І.
Македон Ю.М.
Демчак Р.Є.
Мельник С.І.
Юрик Т.З.
Гончаренко О.О.
Барна О.С.
Спориш І.Д.
Частину першу статті 21 глави 1 розділу ІV після слів "результатами конкурсу" доповнити такими словами:
"і за наявності результатів атестації, якою підтверджується вільне володіння державною мовою."
 
Враховано по суті (у п.5 ч.1 ст.25)   
268. 2. Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
-580- Гуляєв В.О.
Співаковський О.В.
Кремінь Т.Д.
Бриченко І.В.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Частину другу статті 21 викласти в такій редакції:
"2. Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим та іншими законами".
 
Відхилено   2. Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
    -581- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У частині 2 статті 21 слова "крім випадків, передбачених цим Законом" виключити.
 
Відхилено    
    -582- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 21 після частини 2 доповнити частиною 3 такого змісту:
"3. Порядок конкурсного відбору регулюється цим Законом і Типовим порядком проведення конкурсу для призначення на посади державних службовців (далі - Типовий порядок проведення конкурсу), затвердженим Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано частково (у ч.1 ст. 22)   
269. 3. Державно-службові і суспільні відносини громадянина України, який вступає на державну службу вперше, розпочинаються з моменту публічного складення Присяги державного службовця, а особи, яка призначається на посаду державної служби повторно, - з дня призначення на посаду.
 
-583- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Гуляєв В.О.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
У частині 3 статті 21 слова "і суспільні" виключити.
 
Враховано   3. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, - з дня призначення на посаду.
 
    -584- Шкрум А.І.
У частині 3 статті 21 слово "моменту" замінити словом "дня".
 
Враховано    
    -585- Єленський В.Є.
У частині 3 статті 21 слова "і суспільні відносини" виключити.
 
Враховано по суті   
    -586- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Скуратовський С.І.
Частину третю статті 21 вважати частиною четвертою і викласти її в такій редакції:
"4. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з моменту публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державно служби повторно, - з дня призначення на посаду.".
 
Враховано    
    -587- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 21 доповнити частиною 5 такого змісту:
"5. На посаду державного службовця призначається громадянин України:
1) на посаду категорії "А" - за результатами конкурсу у порядку, визначеному Конституцією, цим та іншими законами України за поданням або погодженням Комісії;
2) на посаду категорій "Б" або "В" - за результатами конкурсу в порядку, визначеному цим Законом.".
 
Відхилено    
    -588- Алєксєєв С.О.
У частині третій статті 21 слово "і" замінити словами "та інші".
 
Відхилено    
270. Глава 2. Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
 
-589- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Назву Глави 2 викласти у такій редакції:
"Глава 2. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби".
 
Відхилено   Глава 2. Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
 
271. Стаття 22. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби
 
-590- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Назву статті 22 викласти у такій редакції:
"Стаття 22. Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби"
 
Відхилено   Стаття 22. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби
 
272. 1. З метою відбору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби (далі - конкурс) відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі - Порядок проведення конкурсу), що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-591- Дерев'янко Ю.Б.
Частину першу статті 22 доповнити новим абзацом наступного змісту:
"В конкурсі беруть участь особи, зареєстровані у Національному кадровому резерві".
 
Відхилено   1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби (далі - конкурс) відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі - Порядок проведення конкурсу), що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -592- Шкрум А.І.
У частині 1 статті 22 слово "відбору" замінити словом "добору".
 
Враховано    
    -593- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 22 викласти у такій редакції:
"1. З метою забезпечення права на рівний доступ до державної служби, реалізації права на просування по службі шляхом зайняття вакантних посад державної служби, а також для залучення до державної служби осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурсний добір на зайняття вакантної посади державної служби (далі - конкурс) відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі - Порядок проведення конкурсу), що затверджується Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено    
273. 2. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття вакантної посади.
 
   2. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття вакантної посади.
 
274. Особливості конкурсу державних службовців на посади в органах судової влади визначаються законом.
 
   Особливості проведення конкурсу державних службовців на посади в органах судової влади визначаються законом.
 
275. 3. Порядок проведення конкурсу визначає:
 
   3. Порядок проведення конкурсу визначає:
 
276. 1) умови проведення конкурсу;
 
   1) умови проведення конкурсу;
 
277. 2) вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу;
 
   2) вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу;
 
278. 3) склад, порядок формування та повноваження конкурсної комісії;
 
-594- Власенко С.В.
У пункті 3 частини 3 статті 22 після слова "склад" вставити слово: "Комісії", після слова: "формування" вставити слово "склад".
 
Відхилено   3) склад, порядок формування та повноваження конкурсної комісії;
 
279. 4) порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі;
 
   4) порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі;
 
280. 5) порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби;
 
   5) порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби;
 
281. 6) методи оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби.
 
   6) методи оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби.
 
282. 4. На посади державної служби, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, може проводитися закритий конкурс.
 
-595- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 22 виключити.
 
Відхилено   4. На посади державної служби, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, може проводитися закритий конкурс.
 
283. Перелік таких посад та особливості проведення конкурсного відбору на ці посади визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку проведення конкурсу.
 
-596- Шкрум А.І.
В абзаці другому частини 4 статті 22 і далі по тексту слова "конкурсний відбір" у всіх відмінках замінити словом "конкурс" у відповідних відмінках.
 
Враховано   Перелік посад, зазначених в абзаці першому цієї частини, та особливості проведення конкурсу на ці посади визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку проведення конкурсу.
 
284. 5. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації державного органу переведення державного службовця на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду в державному органі, якому передаються повноваження та функції такого органу, здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу.
 
-597- Попов І.В.
У статті 22 частину п’яту викласти у такій редакції:
"5. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації державного органу переведення державного службовця на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду за умови збереження середнього заробітку за попередньою роботою в державному органі, якому передаються повноваження та функції такого органу, здійснюється без конкурсу.".
 
Відхилено   5. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації державного органу переведення державного службовця на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду в державному органі, якому передаються повноваження та функції такого органу, здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу.
 
    -598- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 5 статті 22 викласти в такій редакції:
"5. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації органу державної влади переведення державного службовця на посаду того ж або нижчого (за його згодою) рангу в органі державної влади, якому передаються повноваження та функції такого органу, здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу.".
 
Відхилено    
    -599- Лінько Д.В.
В частині 5 статті 22 після "переведення державного службовця на рівнозначну" вилучити слова "або нижчу".
 
Відхилено    
    -600- Денисенко А.С.
У ч. 5 ст. 22 вилучити слова "або ліквідації".
 
Відхилено    
285. 6. Під час передачі або делегування повноважень і функцій від державного органу до органу місцевого самоврядування перехід державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування може здійснюватися без обов’язкового проведення конкурсу в разі відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та за умови вступу на службу вперше за результатами конкурсу.
 
-601- Попов І.В.
У частині шостій статті 22 слово "може" виключити.
 
Враховано   6. Під час передачі або делегування повноважень і функцій від державного органу до органу місцевого самоврядування переведення державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу в разі відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та за умови вступу на службу вперше за результатами конкурсу.
 
    -602- Шкрум А.І.
У частині шостій статті 22 слово "перехід" замінити словом "переведення".
 
Враховано    
    -603- Березкін С.С.
Частину 6 статті 22 після слів "державного службовця на" доповнити словами "рівнозначну або нижчу (за його згодою)".
 
Відхилено    
286. Стаття 23. Оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу
 
-604- Шкрум А.І.
Назву статті 23 та її частину першу викласти у такій редакції:
"Стаття 23. Оприлюднення інформації про оголошення конкурсу
1. Інформація про оголошення конкурсу оприлюднюється відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу."
 
Відхилено   Стаття 23. Оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу
 
287. 1. Інформація про вакантну посаду державної служби оприлюднюється відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу.
 
-605- Дерев'янко Ю.Б.
У частині першій статті 23 після слова "оприлюднюється" додати слова "в Національному кадровому резерві".
 
Відхилено   1. Інформація про вакантну посаду державної служби оприлюднюється на офіційних веб-сторінках державного органу, в якому проводиться конкурс, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу.
 
    -606- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
"1. Інформація про вакантну посаду державної служби оприлюднюється на офіційних веб-сторінках державного органу, в якому проводиться конкурс, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу".
 
Враховано    
    -607- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 23 викласти в такій редакції:
"1. Інформація про вакантну посаду державної служби оприлюднюється відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу, в тому числі на офіційній веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби.".
 
Враховано редакційно    
288. 2. Рішення про оголошення конкурсу та його умови приймає керівник державної служби відповідно до цього Закону.
 
-608- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 23 викласти в такій редакції:
"2. Рішення про оголошення конкурсу та його умови приймає керівник державної служби в органі відповідно до цього Закону.
Керівник державної служби в забезпечує оприлюднення та передання центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби, наказу про оголошення конкурсу та його умови в електронній формі не пізніше наступного робочого дня після підписання відповідного наказ.".
 
Враховано частково   2. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії "А" приймає суб’єкт призначення, на посади державної служби категорій "Б" і "В" - керівник державної служби відповідно до цього Закону.
 
    -609- Шкрум А.І.
Абзац перший частини 2 статті 23 викласти у такій редакції:
"Рішення про оголошення конкурсу на посади державної служби категорії "А" приймає суб’єкт призначення, на посади державної служби категорії "Б" та "В" - керівник державної служби в органі відповідно до цього Закону".
 
Враховано редакційно    
    -610- Власенко С.В.
Частину 2 статті 23 викласти у новій редакції:
"Рішення про оголошення конкурсу на посади категорії "А" приймає суб’єкт призначення, на посади категорії "Б" та "В" - керівник державної служби відповідно до цього Закону.
Суб’єкт призначення або керівник державної служби забезпечує оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, наказу про оголошення конкурсу та його умови в електронній формі не пізніше наступного робочого дня з дати підписання відповідного наказу."
 
Враховано редакційно    
289. Керівник державної служби забезпечує оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, наказу про оголошення конкурсу та його умови в електронній формі не пізніше наступного робочого дня з дати підписання відповідного наказу.
 
-611- Дерев'янко Ю.Б.
Абзац другий частини другої статті 23 доповнити словами "для внесення інформації до Національного кадрового резерву".
 
Відхилено   Суб’єкт призначення або керівник державної служби забезпечує оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови в електронній формі не пізніше наступного робочого дня з дати підписання відповідного наказу (розпорядження).
 
290. 3. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює перевірку наказу про оголошення конкурсу та його умови на відповідність вимогами законодавства з питань державної служби та в разі відсутності зауважень узагальнює подану інформацію та не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження розміщує її на своєму офіційному веб-сайті.
 
-612- Дерев'янко Ю.Б.
В абзаці першому частини третьої статті 23 слова "на своєму офіційному веб-сайті" замінити словами "у Національному кадровому резерві".
 
Відхилено   3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює перевірку наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби і в разі відсутності зауважень узагальнює подану інформацію та не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження розміщує її на своєму офіційному веб-сайті.
 
    -613- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 23 викласти в такій редакції:
"3. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби здійснює перевірку наказу про оголошення конкурсу та його умови на відповідність вимогами законодавства з питань державної служби та в разі відсутності зауважень узагальнює подану інформацію та не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження розміщує її на своєму офіційному веб-сайті.
У разі невідповідності наказу про оголошення конкурсу та його умов вимогам законодавства з питань державної служби центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби, не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження повідомляє про це відповідному керівникові державної служби в органі для приведення їх у відповідність із законодавством.".
 
Відхилено    
291. У разі невідповідності наказу про оголошення конкурсу та його умов вимогам законодавства з питань державної служби центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження повідомляє про це відповідному керівникові державної служби для приведення у відповідність із законодавством.
 
   У разі невідповідності наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умов вимогам законодавства з питань державної служби центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження повідомляє про це відповідному суб’єкту призначення або керівникові державної служби для приведення їх у відповідність із законодавством.
 
292. 4. В оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:
 
-614- Дерев'янко Ю.Б.
В абзаці першому частини четвертої статті 23 слова "оприлюдненому оголошенні" замінити словами "Національному кадровому резерві оприлюднюється наступна інформація".
 
Відхилено   4. В оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:
 
293. 1) найменування і місцезнаходження державного органу;
 
-615- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 4 статті 23 викласти в такій редакції:
"1) найменування і місцезнаходження органу державної влади; ".
 
Відхилено   1) найменування і місцезнаходження державного органу;
 
294. 2) назва посади;
 
   2) назва посади;
 
295. 3) посадові обов’язки;
 
   3) посадові обов’язки;
 
296. 4) умови оплати праці;
 
   4) умови оплати праці;
 
297. 5) вимоги до професійної компетентності кандидата на посаду;
 
   5) вимоги до професійної компетентності кандидата на посаду;
 
298. 6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду;
 
   6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду;
 
299. 7) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;
 
-616- Матвієнко А.С.
Пункт 7 частини четвертої статті 23 на початку доповнити словом "вичерпний"
 
Враховано   7) вичерпний перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;
 
300. 8) дата і місце проведення конкурсу;
 
   8) дата і місце проведення конкурсу;
 
301. 9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.
 
-617- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Частину 4 статті 23 доповнити пунктом такого змісту:
"Умови та строк встановлення випробувального терміну."
 
Відхилено   9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.
 
302. 5. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 10 та більше 15 робочих днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.
 
-618- Дерев'янко Ю.Б.
Перше та друге речення частини п’ятої статті 23 доповнити словами "в Національному кадровому резерві".
 
Відхилено   5. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 15 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.
Стаття 24. Скорочення вакантних посад, на які не оголошено конкурс
1. Вакантні посади державної служби, на які протягом одного року не оголошено конкурс, підлягають скороченню.
 
    -619- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У частині 5 статті 23 цифри 10 та 20 змінити відповідно на 20 та 30.
 
Відхилено    
    -620- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 5 статті 23 слово "15" замінити словом "30", а слово "30" замінити словом "45".
 
Враховано    
    -621- Євлахов А.С.
Частину 5 статті 23 законопроекту викласти у наступній редакції:
"5. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 10 та більше 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу."
 
Відхилено    
    -622- Шкрум А.І.
У статті 23 частину 5 викласти у такій редакції:
"5. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 15 та більше 30 робочих днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу".
 
Враховано редакційно    
    -623- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтею 23-1 такого змісту:
"Стаття 23-1. Скорочення вакантних посад, на які не оголошено конкурс
1.Вакантні посади державних службовців, на які протягом місяця не оголошено конкурс, підлягають скороченню.".
 
Враховано редакційно    
303. Стаття 24. Документи для участі у конкурсі
 
   Стаття 25. Документи для участі у конкурсі
 
304. 1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:
 
-624- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 24 слова "в установленому порядку до конкурсної комісії" замінити словами "до конкурсної комісії, в установленому нею порядку,".
 
Відхилено   1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:
 
305. 1) копію паспорта громадянина України;
 
   1) копію паспорта громадянина України;
 
306. 2) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається резюме та основні мотиви до зайняття посади державної служби;
 
-625- Чорновол Т.М.
У підпункті 2 пункту 1 статті 24 фразу "в якій зазначається" замінити на "до якої додається".
 
Враховано   2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме довільної форми;
 
    -626- Лінько Д.В.
В пункті 2 частини 1 статті 24 вилучити слова "в якій зазначається".
 
Враховано    
    -627- Шкрум А.І.
Підпункт 2 пункту 1 статті 24 викласти у такій редакції:
"2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме довільної форми".
 
Враховано    
307. 3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 
   3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 
308. 4) копію документа (документів) про освіту;
 
-628- Березюк О.Р.
Береза Ю.М.
Кубів С.І.
Матіос М.В.
Парубій А.В.
Княжицький М.Л.
Лесюк Я.В.
Гринів І.О.
Томенко М.В.
Геращенко І.В.
Князевич Р.П.
Мамчур Ю.В.
Соболєв С.В.
Семерак О.М.
Лозовой А.С.
Ємець Л.О.
Васюник І.В.
Голуб В.В.
Подоляк І.І.
Пашинський С.В.
Чорновол Т.М.
Хміль М.М.
Сюмар В.П.
Гриневич Л.М.
Ляшко О.В.
Тимошенко Ю.В.
Величкович М.Р.
Тимошенко Ю.В.
Бондар М.Л.
Соляр В.М.
Медуниця О.В.
Кадикало М.О.
Галасюк В.В.
Дехтярчук О.В.
Яніцький В.П.
Фріз І.В.
Зубач Л.Л.
Найєм М..
Кутовий Т.В.
Порошенко О.П.
Мельничук І.І.
Заліщук С.П.
Лещенко С.А.
Шурма І.М.
Павленко Ю.О.
Литвин В.М.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Матвієнко А.С.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Дубневич Б.В.
Шевченко О.Л.
Пинзеник В.М.
Корнацький А.О.
Луценко І.С.
Іонова М.М.
Співаковський О.В.
Червакова О.В.
Домбровський О.Г.
Черненко О.М.
Ар'єв В.І.
Македон Ю.М.
Демчак Р.Є.
Мельник С.І.
Юрик Т.З.
Гончаренко О.О.
Барна О.С.
Спориш І.Д.
Частину першу статті 24 глави 2 розділу ІV доповнити новим підпунктом), змінивши відповідним чином нумерацію пунктів "5) – 7" на "6) – 8)":
"5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;"
 
Враховано   4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
 
309. 5) заповнену особову картку встановленого зразка;
 
-629- Матвієнко А.С.
Пункт 5 частини першої статті 24 після слова "встановленого" доповнити словом "комісією"
 
Відхилено   6) заповнену особову картку встановленого зразка;
 
310. 6) копію трудової книжки (за наявності);
 
-630- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
Пункт 6 частини першої статті 24 виключити.
 
Враховано      
    -631- Дерев'янко Ю.Б.
У частині першій статті 24 після пункту 6 додати новий пункт такого змісту:
"7) згоду на проходження перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади", згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до Закону України "Про очищення влади",
змінивши відповідно нумерацію наступного пункту.
 
Відхилено    
311. 7) у разі проведення закритого конкурсу - інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу.
 
-632- Матвієнко А.С.
Пункт 7 частини першої статті 24 після слів "інші документи" доповнити словами "визначені комісією"
 
Відхилено   7) у разі проведення закритого конкурсу - інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу;
8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
 
    -633- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частини 1 статті 24 пункт 7 виключити.
 
Відхилено    
    -634- Власенко С.В.
Частину 1 статті 24 доповнити пунктом 8 наступного змісту:
"8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік".
 
Враховано редакційно    
312. 2. Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної посади державної служби, документи, не пов’язані із безпосереднім виконанням основних посадових обов’язків.
 
-635- Матвієнко А.С.
У частині другій статті 24 слова "не пов’язані із безпосереднім виконанням основних посадових обов’язків" замінити словами "не передбачені частиною першою цієї статті".
 
Враховано редакційно   2. Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної посади державної служби, документи, не визначені частиною першою цієї статті.
 
    -636- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 2 статті 24 слова "не пов’язані із безпосереднім виконанням основних посадових обов’язків" замінити словами "не визначені в частині 1 цієї статті.".
 
Враховано редакційно    
313. 3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім тих, що зазначені у частині першій цієї статті, у тому числі документи для підтвердження досвіду роботи.
 
   3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім тих, що зазначені в частині першій цієї статті, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи.
 
314. 4. Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.
 
-637- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 24 викласти в такій редакції:
"4. Державні службовці органу державної влади, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти у ньому участь, подають лише заяву про участь у конкурсі, у формі визначені в в пункті 2 частини 1 цієї статті.".
 
Відхилено   4. Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.
 
315. 5. Документи переможця конкурсу, зазначені в частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду державної служби включаються до його особової справи.
 
-638- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 5 статті 24 слово "включаються" замінити словом "додаються".
 
Враховано   5. Документи переможця конкурсу, зазначені в частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду державної служби додаються до його особової справи.
 
316. Перед призначенням на посаду державної служби переможець конкурсу подає декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
 
-639- Дерев'янко Ю.Б.
Абзац другий частини п’ятої статті 24 доповнити словами "та проходить перевірку відповідно до Закону України "Про очищення влади".
 
Відхилено   Перед призначенням на посаду державної служби переможець конкурсу подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
 
    -640- Шкрум А.І.
В абзаці другому частини п’ятої статті 24 сдова "про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру" замінити словами "особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,".
 
Враховано    
    -641- Матвієнко А.С.
У частині п’ятій статті 24 слова "доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру" замінити словами ", зобов'язання фінансового характеру, а також про доходи і витрати".
 
Відхилено    
    -642- Власенко С.В.
Абзац 2 частини 5 статті 24 виключити.
 
Відхилено    
317. Стаття 25. Порядок визначення відповідності кандидатів умовам конкурсу
 
   Стаття 26. Порядок визначення відповідності кандидатів умовам конкурсу
 
318. 1. Служба персоналу державного органу, в якому проводиться конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність загальним вимогам.
 
-643- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 25 слово "загальним" замінити словами "встановленими законом та комісією".
 
Враховано частково   1. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам та повідомляє кандидата про результати такої перевірки.
 
    -644- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 1 статті 25 слова "державного органу" замінити словами "органу державної влади".
 
Відхилено    
    -645- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 1 статті 25 слова "органу, в якому проводиться" замінити словами "орган, який проводить".
 
Відхилено    
    -646- Шкрум А.І.
У статті 25 частину першу викласти у наступній редакції:
"Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність загальним вимогам та письмово повідомляє кандидата у разі не проходження такої перевірки."
 
Враховано частково    
    -647- Кужель О.В.
У частині першій статті 25 слово: "загальним" виключити та доповнити зазначену частину словами: "законодавства".
 
Враховано частково    
319. 2. Кандидати, які пройшли перевірку, передбачену частиною першою цієї статті, проходять тестування відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-648- Дерев'янко Ю.Б.
У частині другій статті 25 після слова "проходять" додати слово "онлайн".
 
Відхилено   2. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену частиною першою цієї статті, проходять тестування відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
    -649- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
У частині другій статті 25 слова "центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -650- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 2 статті 25 викласти у редакції:
"2. Кандидати, які пройшли перевірку, передбачену частиною першою цієї статті, проходять тестування відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розробленим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.".
 
Враховано частково    
    -651- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 25 викласти в такій редакції:
"2. Кандидати, які пройшли перевірку, встановлену частиною першою цієї статті, проходять тестування відповідно до порядку, затвердженого центральний органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби.".
 
Відхилено    
    -652- Левченко Ю.В.
Частину 2 статті 25 викласти у наступній редакції:
"2. Кандидати, які пройшли перевірку, передбачену частиною першою цієї статті, проходять анонімне тестування відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби".
 
Відхилено    
    -653- Кужель О.В.
Частини другу та третю статті 25 виключити та відповідно вважати частину четверту частиною другою.
 
Відхилено    
320. 3. Кандидати, які пройшли тестування, передбачене частиною другою цієї статті, проходять співбесіду та інші види оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу.
 
-654- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 3 статті 25 слово "передбачене" замінити словом "визначене".
 
Відхилено   3. Кандидати, які пройшли тестування, передбачене частиною другою цієї статті, проходять співбесіду та/або інші види оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу.
 
321. 4. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою така особа проходить у встановленому порядку конкурсний відбір, за результатами якого приймається рішення про її призначення на посаду державної служби або про відмову в такому призначенні.
 
-655- Матвієнко А.С.
Частину четверту статті 25 після слів "у встановленому" доповнити словами "цим Законом"
 
Враховано редакційно   4. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою конкурс проводиться у встановленому цим Законом порядку, за результатами якого приймається рішення про призначення особи на посаду державної служби або про відмову в такому призначенні.
 
    -656- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 25 викласти у такій редакції:
"4. У разі подання заяви про участь у конкурсі на заміщення вакантних посад державної служби категорій "А" та "Б" лише однією особою, суб'єкт призначення приймає рішення про повторний конкурс.
У разі подання заяви про участь у конкурсі на заміщення вакантних посад державної служби категорії "В" лише однією особою, суб'єкт призначення приймає рішення про повторний конкурс або про оцінювання особи, яка подала заяву. Така особа складає іспит (тести) та проходить співбесіду у загальному порядку, за результатами яких приймається рішення про її призначення на посаду або про відмову у призначенні. Про таке призначення інформується центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби."
 
Відхилено    
322. Стаття 26. Конкурсна комісія
 
   Стаття 27. Конкурсна комісія
 
323. 1. Конкурс на посади державної служби категорії "А" проводить Комісія, крім випадків, визначених законом.
 
-657- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
У частині першій статті 26 слова "крім випадків, визначних законом" виключити.
 
Враховано   1. Конкурс на посади державної служби категорії "А" проводить Комісія.
 
    -658- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 26 викласти в такій редакції:
"Стаття 26. Конкурсна комісія
1. Комісія проводить конкурс на посади державної служби категорії "А", а також на посади керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії України, керівника Секретаріату Конституційного Суду України, керівника апарату Верховного Суду України, керівників апаратів вищих спеціалізованих судів, керівника секретаріату Вищої ради юстиції та керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
2. Конкурс на посади керівників державної служби територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Рахункової палати, Державної судової адміністрації України та Національного банку України проводить конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб, утворена керівником державної служби в органі вищого рівня.
3. Конкурс на посади керівників апаратів місцевих судів проводить конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб, утворена керівником державної служби в органі територіального органу Державної судової адміністрації України.
4. Конкурс на посади керівників апаратів апеляційних судів проводить конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб, утворена Головою Державної судової адміністрації України.
5. Конкурс на інші посади державної служби категорії "Б" та на всі посади державної служби категорії "В" проводить конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб, утворена керівником державної служби в органі.
6. До складу конкурсних комісій, визначених частинами 2-4 цієї статті входять:
1) один член, кандидатуру якого подав центральний органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби;
2) щонайменше один член з числа державних службовців органу, на посаду керівника державної служби якого проводиться конкурс;
3) щонайменше один член з числа державних службовців органу, керівник державної служби в якому утворює конкурсну комісію.
До складу таких комісій можуть також входити науковці та експерти у відповідній сфері.
7. До складу конкурсних комісій, визначених частиною 5 цієї статті входять державні службовці відповідного органу, а також можуть входити науковці та експерти у відповідній сфері.
8. Кандидат на посаду державного службовця не може бути членом конкурсної комісії.
9. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
10. Під час засідання конкурсної комісії її члени:
1) особисто перевіряють документи осіб, які претендують на зайняття вакантної посади, на їх відповідність вимогам цього Закону;
2) проводять іспит претендентів на зайняття вакантної посади для оцінки знань, умінь і практичних навичок та професійно важливих якостей кандидатів відповідно до Порядку проведення конкурсу;
3) проводять співбесіду з кандидатами на посаду для уточнення їх професійної компетентності;
4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності претендентів, які відповідають умовам конкурсу, та визначають в особистому порядку їх загальний рейтинг;
5) сумують оцінки професійної компетентності кандидатів, які відповідають умовам конкурсу, і визначають їх загальний рейтинг;
6) за результатами загального рейтингу кандидатів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу та другого за результатами конкурсного відбору кандидата на вакантну посаду державної служби, який відповідає вимогам конкурсу.
11. Форми і програми іспитів кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби визначають:
1) Комісія - для посад категорії "А";
2) центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби- для посад категорії "Б".
3) керівник державної служби в органі - для посад категорії "В".
12. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її складу".
 
Відхилено    
    -659- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частини 1 та 2 статті 26 викласти в такій редакції:
"1. Конкурс на посади державної служби категорії "А" проводить Комісія.
Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "Б" та категорії "В" проводить конкурсна комісія у складі не менш як п’ять осіб, утворена керівником державної служби у державному органі. При цьому не менш як третина складу конкурсної комісії формується на конкурсній основі з представників громадських об’єднань, які діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання", відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
2. До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, в тому числі з інших державних органів, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації у разі її наявності.
До складу конкурсної комісії на зайняття посади державної служби категорії "Б" обов’язково включається особа, визначена центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби".
 
Відхилено    
    -660- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 26 викласти у наступній редакції:
"1. Конкурс на посади державної служби категорії "А" проводить Комісія, крім випадків, визначених законом.
Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.
Конкурс на посади голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників проводить конкурсна комісія, утворена Адміністрацією Президента України. До складу такої конкурсної комісії входить не менше третини визначених Кабінетом Міністрів України представників.
Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "Б", крім тих, що зазначені в абзаці другому цієї частини, та категорії "В" проводить конкурсна комісія у складі не менш як п'ять осіб, утворена керівником державної служби у державному органі. При цьому більшість складу конкурсної комісії формується з представників громадських об'єднань за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби або його територіальних органів, відповідно до затвердженого ним порядку".
 
Відхилено    
    -661- Дерев'янко Ю.Б.
У частині першій статті 26 перед абзацом першим додати новий абзац такого змісту:
"Конкурсу на посади державної служби обов’язково передує онлайн тестування, яке проводиться відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Особи, які не пройшли онлайн тестування, до конкурсу не допускаються".
 
Відхилено    
    -662- Продан О.П.
Абзац перший частини 1 статті 26 після слів "категорії А" доповнити словами "органів виконавчої влади".
 
Відхилено    
    -663- Продан О.П.
Частину 1 статті 26 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Конкурс на посади державних службовців категорії "А" інших державних органів проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу".
 
Відхилено    
    -664- Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Частину першу статті 26 викласти в такій редакції:
"1. Конкурс на посади державної служби категорії "А" проводить конкурсна комісія, утворена у відповідному державному органі.
Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.
Конкурс на посади голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників проводить конкурсна комісія, утворена Адміністрацією Президента України. До складу такої конкурсної комісії входить не менше третини визначених Кабінетом Міністрів України представників.
Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "Б" та категорії "В" проводить конкурсна комісія у складі не менш як п’ять осіб, утворена керівником державної служби у державному органі".
 
Відхилено    
324. Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.
 
   Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.
 
325. Конкурс на посади голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників проводить конкурсна комісія, утворена Адміністрацією Президента України. До складу такої конкурсної комісії входить не менше третини визначених Кабінетом Міністрів України представників.
 
-665- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Власенко С.В.
Абзац 3 частини 1 статті 26 вилучити.
 
Враховано      
326. Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "Б", крім тих, що зазначені в абзаці другому цієї частини, та категорії "В" проводить конкурсна комісія у складі не менш як п’ять осіб, утворена керівником державної служби у державному органі. При цьому не менш як третина складу конкурсної комісії формується з представників громадських об’єднань, які мають досвід роботи у сфері державної служби, за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби або його територіальних органів, відповідно до затвердженого ним порядку.
 
-666- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Єленський В.Є.
В абзаці 4 частини 1 статті 26 вилучити слова: "При цьому не менш як третина складу конкурсної комісії формується з представників громадських об’єднань, які мають досвід роботи у сфері державної служби, за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби або його територіальних органів, відповідно до затвердженого ним порядку".
 
Враховано частково   Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "Б", крім тих, що зазначені в абзаці другому цієї частини, та категорії "В" проводить конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб, утворена керівником державної служби в державному органі. При цьому до складу конкурсної комісії можуть залучатися на конкурсній основі представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання", відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -667- Шкрум А.І.
Абзац 4 частини 1 статті 26 викласти у такій редакції:
"Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "Б", крім тих, що зазначені в абзаці другому цієї частини, та категорії "В" проводить конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб, утворена керівником державної служби в державному органі. При цьому до складу конкурсної комісії можуть залучатися на конкурсній основі представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання", відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби."
 
Враховано    
    -668- Гуляєв В.О.
Частини першу – третю статті 26 викласти в такій редакції:
1. Конкурс на посади державної служби категорії "А" проводить конкурсна комісія, утворена у відповідному державному органі.
Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.
Конкурс на посади голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників проводить конкурсна комісія, утворена Адміністрацією Президента України. До складу такої конкурсної комісії входить не менше третини визначених Кабінетом Міністрів України представників.
Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "Б" та категорії "В" проводить конкурсна комісія у складі не менш як п’ять осіб, утворена керівником державної служби у державному органі.
2. До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, в тому числі з інших державних органів за їх згодою, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації у разі її наявності.
До складу конкурсної комісії обов’язково входить особа, визначена центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіальним органом.
3. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів".
 
Відхилено    
    -669- Продан О.П.
У другому реченні абзацу четвертого частини 1 статті 26 слова "громадських об’єднань, які мають досвід роботи у сфері державної служби, за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби або його територіальних органів, відповідно до затвердженого ним порядку" замінити словами "громадських об’єднань, науковців, фахівців, експертів, які делегуються громадськими радами, створеними при виконавчих органах влади відповідно до порядку, що встановлюється для створення та діяльності громадських рад;".
 
Відхилено    
    -670- Кужель О.В.
У реченні другому абзацу четвертого частини першої статті 26 знаки та слова: ", які мають досвід роботи у сфері державної служби, за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби або його територіальних органів, відповідно до затвердженого ним порядку" - замінити знаками та словами: ", які мають досвід роботи у сфері державного управління, державної служби або за юридичним фахом".
 
Відхилено    
327. 2. До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, в тому числі з інших державних органів, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації у разі її наявності.
 
-671- Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Частину другу статті 26 викласти в такій редакції:
"2. До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, в тому числі з інших державних органів за їх згодою, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації у разі її наявності.
До складу конкурсної комісії обов’язково входить особа, визначена центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіальним органом".
 
Відхилено   2. До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, у тому числі з інших державних органів, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).
 
    -672- Кужель О.В.
У частині другій статті 26 слова: "можуть залучатися" замінити словом: "залучаються".
 
Відхилено    
328. До складу конкурсної комісії обов’язково входить особа, визначена центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіальним органом.
 
-673- Продан О.П.
Абзац другий частини 2 статті 26 після слів "конкурсної комісії" доповнити словами "органу виконавчої влади".
 
Відхилено      
    -674- Кужель О.В.
Абзац другий частини другої статті 26 виключити.
 
Враховано    
329. 3. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
 
-675- Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Частину третю статті 26 викласти в такій редакції:
"3. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів".
 
Враховано   3. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
 
    -676- Кужель О.В.
Частину третю статті 26 доповнити словами: "в тому числі обов'язково й члени громадських об'єднань, які входять до складу конкурсної комісії", а також доповнити реченням наступного змісту:
"Засідання конкурсної комісії проводяться відкрито й прозоро у присутності представників засобів масової інформації та громадськості."
 
Відхилено    
330. 4. Під час засідання конкурсної комісії її члени:
 
   4. Під час засідання конкурсної комісії її члени:
 
331. 1) вивчають результати проведеної службою персоналу перевірки документів кандидатів на зайняття посад державної служби;
 
-677- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 1 частини четвертої статті 26 доповнити словами "а також результатів онлайн тестування".
 
Відхилено   1) вивчають результати проведеної службою управління персоналом перевірки документів кандидатів на зайняття посад державної служби;
 
332. 2) проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу;
 
   2) проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу;
 
333. 3) проводять співбесіду з кандидатами на посаду з урахуванням результатів тестування для уточнення їх професійної компетентності;
 
-678- Кужель О.В.
Пункт третій частини четвертої статті 26 викласти у наступній редакції:
"проводять співбесіду з кандидатами на посаду, а також тестування, відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, для уточнення їх професійної компетентності; ".
 
Відхилено   3) проводять співбесіду з кандидатами на зайняття посад з урахуванням результатів тестування для уточнення їхньої професійної компетентності;
 
334. 4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності претендентів, які відповідають умовам конкурсу, та визначають в особистому порядку їх загальний рейтинг;
 
-679- Матвієнко А.С.
У пункті 4 частини четвертої статті 26 слова ", та визначають в особистому порядку" замінити словами "і особисто визначають"
 
Відхилено   4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності кандидатів та визначають в особистому порядку їх загальний рейтинг;
 
335. 5) за результатами складення загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу та другого за результатами конкурсного відбору кандидата на вакантну посаду державної служби, який відповідає вимогам конкурсу.
 
-680- Матвієнко А.С.
У пункті 5 частини четвертої статті 26 слова "державної служби, який відповідає вимогам конкурсу" виключити як зайві у даному контексті.
 
Відхилено   5) за результатами складення загального рейтингу кандидатів визначають переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади.
 
    -681- Шкрум А.І.
Пункт 5 частини четвертої статті 26 викласти у такій редакції:
"5) за результатами складення загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду."
 
Враховано    
336. 5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її складу.
 
-682- Продан О.П.
Статтю 26 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5. За результатами всіх засідань конкурсної комісії на сайті державного органу, що її створив, протягом одного робочого дня розміщується протокол засідання цієї комісії";
Пункт 5 вважати пунктом 6 відповідно.
 
Відхилено   5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від її складу.
 
337. Стаття 27. Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу
 
   Стаття 28. Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу
 
338. 1. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на її засіданні членами комісії, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після його проведення і зберігається в державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років.
 
-683- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частини 1 та 2 статті 27 викласти в такій редакції:
"1. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який члени комісії присутні на її засіданні підписують не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після проведення засідання. Протокол зберігається в органі державної влади, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років, а після закінчення цього строку передається на зберігання до архіву.
2. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби, та орган державної влади, в якому проводився конкурс, оприлюднюють інформацію про переможця конкурсу на своїх офіційних веб-сайтах не пізніше наступного робочого дня з дня підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу.".
 
Відхилено   1. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами комісії, не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після його проведення і зберігається в державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років.
 
    -684- Власенко С.В.
У частині 1 статті 27 після слова "рішення" вставити слово "Комісії".
 
Відхилено    
339. 2. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу.
 
-685- Дерев'янко Ю.Б.
У частині другій статті 27 слова "на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби" замінити словами "в Національному кадровому резерві".
 
Відхилено   2. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та державного органу, в якому проводився конкурс, не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу.
За результатами конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "А" на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, оприлюднюється інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади, запропонованих Комісією суб’єкту призначення.
 
    -686- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 2 статті 27 слова "центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби" замінити на слова: "Кабінету Міністрів України".
 
Відхилено    
    -687- Шкрум А.І.
Частину 2 статті 27 викласти у такій редакції:
"2. Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та державного органу, в якому проводився конкурс, не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу."
 
Враховано    
    -688- Давиденко В.М.
Частину другу статті 27 викласти у наступній редакції:
"2. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня проведення засідання конкурсної комісії відповідно до Порядку проведення конкурсу".
 
Відхилено    
    -689- Кужель О.В.
У частині другій статті 27 слова: "центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби" замінити словами: "державного органу, в якому проводився конкурс".
 
Враховано частково    
    -690- Власенко С.В.
Частину 2 статті 27 доповнити абзацом 2 такого змісту:
"Для посад категорії "А" на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, оприлюднюється інформація про всіх кандидатів, які запропоновані Комісією за результатами конкурсу суб’єкту призначення."
 
Враховано редакційно    
340. 3. Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.
 
-691- Власенко С.В.
У частині 3 статті 27 після слова: "протоколу" вставити слово: "Комісії".
 
Відхилено   3. Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.
 
341. 4. Служба персоналу державного органу, в якому проводився конкурс, надсилає кожному кандидату повідомлення про результати конкурсу у письмовій формі протягом п’яти днів з дня їх оприлюднення.
 
-692- Попов І.В.
У статті 27 у частині четвертій після слів "протягом п’яти" доповнити словом "робочих".
 
Відхилено   4. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надсилає кожному кандидату письмове повідомлення про результати конкурсу протягом п’яти календарних днів з дня їх оприлюднення.
 
    -693- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
У частині четвертій статті 27 після слів "протягом п’яти" доповнити словом "календарних".
 
Враховано    
342. 5. Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії:
 
-694- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 5 статті 27 викласти в такій редакції:
"5. Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії до суду. Перед зверненням до суду учасник конкурсу може оскаржити рішення конкурсної комісії:
1) щодо конкурсу на посади державної служби категорії "Б" - до Комісії;
2) щодо конкурсу на посади державної служби категорії "В" - до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби.".
 
Відхилено   5. Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії:
 
    -695- Шкрум А.І.
Частину 5 статті 27 викласти в такій редакції:
"5. Учасник конкурсу, який його не пройшов, має право оскаржити рішення конкурсної комісії:".
 
Враховано редакційно    
343. 1) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А" - до суду;
 
-696- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У пункті 1 частини 5 статті 27 після позиції "А" додати позицію "Б".
 
Відхилено   1) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А" - до суду;
 
344. 2) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій "Б" і "В" - до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або до суду.
 
-697- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У пункті 2 частини 5 статті 27 вилучити позицію "Б".
 
Відхилено   2) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій "Б" і "В" - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або до суду.
 
345. 6. Скарга на рішення конкурсної комісії подається не пізніше ніж через десять днів з моменту отримання письмового повідомлення про результати конкурсу.
 
-698- Попов І.В.
У частині шостій статті 27 після слів "через десять" доповнити словом "робочих".
 
Відхилено   6. Скарга на рішення конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення про результати конкурсу.
 
    -699- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
У частині шостій статті 27 після слів "через десять" доповнити словом "календарних".
 
Враховано    
    -700- Шкрум А.І.
У частині шостій статті 27 слово "моменту" замінити словом "дня".
 
Враховано    
    -701- Власенко С.В.
У частині 6 статті 27 після слів: "рішення" вставити слово "Комісії" у всіх абзацах, слова "десять днів" замінити словами "три дні".
 
Відхилено    
346. Учасник конкурсу, який оскаржує рішення конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про це відповідній конкурсній комісії із наданням копій відповідної скарги.
 
-702- Матвієнко А.С.
У абзаці другому частини шостої статті 27 слово "копій" замінити словом "копії".
 
Враховано   Учасник конкурсу, який оскаржує рішення конкурсної комісії, зобов’язаний повідомити про це відповідну конкурсну комісію з наданням копії скарги.
 
    -703- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У абзаці 2 частини 6 статті 27 слова "зобов’язаний повідомити про це відповідній конкурсній комісії із наданням копій відповідної скарги." замінити словами ", зобов’язаний повідомити про це відповідній конкурсній комісії та надати їй наданням копію своєї скарги.".
 
Відхилено    
347. 7. Про результати розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіальний орган повідомляє учаснику конкурсу та відповідному керівнику державної служби, в порядку, визначеному частиною четвертою статті 11 цього Закону.
 
-704- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Частину сьому статі 27 викласти в такій редакції:
"7. Про результати розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, повідомляє учасника конкурсу, який подав скаргу, не пізніше 14 календарних днів з дня надходження скарги та в разі встановлення факту порушення направляє керівнику державної служби в державному органі, в якому проводився конкурс, обов’язкову для виконання вимогу про скасування результатів конкурсу".
 
Враховано   7. Про результати розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, повідомляє учасника конкурсу, який подав скаргу, не пізніше 14 календарних днів з дня надходження скарги та в разі встановлення факту порушення направляє керівнику державної служби в державному органі, в якому проводився конкурс, обов’язкову для виконання вимогу про скасування результатів конкурсу.
 
    -705- Попов І.В.
У частині сьомій статті 27 після слів "територіальний орган повідомляє" доповнити словами "протягом трьох робочих днів".
 
Відхилено    
    -706- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 7 статі 27 викласти в такій редакції:
"7. Про результати розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби, повідомляє учаснику конкурсу та відповідному керівнику державної служби в органі, в порядку, визначеному частиною четвертою статті 11 цього Закону.
У разі встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби, видає обов’язкову для виконання вимогу про скасування результатів конкурсу у строки, передбачені статтею 11 цього Закону."
 
Враховано частково    
    -707- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У пункті 7 статті 27 слова "або його територіальний орган" виключити.
 
Враховано    
348. У разі встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіальний орган видає обов’язкову для виконання вимогу про скасування результатів конкурсу у строки, передбачені статтею 11 цього Закону.
 
-708- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Абзац 2 частини 7 статті 27 вилучити.
 
Відхилено      
349. Стаття 28. Відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби
 
   Стаття 29. Відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби
 
350. 1. Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби, який відповідає вимогам конкурсу, користується правом призначення на таку посаду протягом року з моменту проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною.
 
-709- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 28 Слова ", який відповідає вимогам конкурсу," виключити як зайві у цьому контексті.
 
Враховано   1. Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.
Інформація про те, що відповідна посада стала вакантною, повідомляється другому за результатами конкурсу кандидату протягом п’яти календарних днів.
 
    -710- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 1 статті 28 після слів "за результами" перед словом "кандидат" слово "конкурсу" замінити словами "конкурсного відбору".
 
Відхилено    
    -711- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 1 статті 28 слова "на таку посаду протягом року з моменту проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною." замінити словами "на цю посаду або посаду такого ж рангу, якщо ця або подібна посада стане вакантною протягом року з моменту проведення відповідного конкурсу."
 
Відхилено    
    -712- Шкрум А.І.
Частину першу статті 28 викласти у такій редакції:
"1. Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду протягом року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.
Інформація про те, що відповідна посада стала вакантною, повідомляється другому за результатами конкурсу кандидату протягом п’яти календарних днів."
 
Враховано    
    -713- Колєсніков Д.В.
Вілкул О.Ю.
Частину 1 статті 28 доповнити реченням такого змісту: "Про те, що відповідна посада стала вакантна, кандидат повідомляється у строк З днів".
 
Враховано частково    
    -714- Кужель О.В.
У частині першій статті 28, після слів: "на таку" доповнити словами: "або рівнозначну", абзац другий зазначеної частини викласти у наступній редакції:
"Керівник відповідної державної служби за письмовою заявою другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби зобов'язаний прийняти його на таку вакантну посаду державної служби у разі звільнення її протягом року з моменту проведення конкурсу.".
 
Відхилено    
351. Роботодавець зобов’язаний на письмову вимогу працівника, пов’язану з реалізацією права, передбаченого цією статтею, звільнити такого працівника у строк, зазначений у його заяві.
 
-715- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац 2 частини 1 статті 28 виключити.
 
Враховано      
352. Стаття 29. Повторний конкурс
 
   Стаття 30. Повторний конкурс
 
353. 1. Повторний конкурс проводиться в разі:
 
-716- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 1 частини 1 статті 29 доповнити - після слова "конкурс" перед словом "проводиться" додати слова "на зайняття вакантної посади державної служби".
 
Відхилено   1. Повторний конкурс проводиться у разі:
 
354. 1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;
 
-717- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 1 статті 29 викласти в такій редакції:
"1) встановлення судом, Комісією або центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати; ".
 
Враховано частково (у ст.28)  1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;
 
355. 2) коли жоден з учасників конкурсу не пройшов конкурсний відбір;
 
-718- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 2 частини 1 статті 29 слово "коли" замінити словом "якщо", а слово "відбір" замінити словом "добір".
 
Враховано частково   2) якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;
 
    -719- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Пункт 2 частини першої статті 29 викласти у такій редакції:
"2) якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;".
 
Враховано    
356. 3) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу або відсутності кандидата, визначеного у частині першій статті 28 цього Закону.
 
-720- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 3 частини 1 статті 29 слово "або" замінити словом "та".
 
Враховано   3) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби.
 
    -721- Шкрум А.І.
Пункт 3 частини 1 статті 29 викласти у такій редакції:
"3) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби".
 
Враховано    
    -722- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 29 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) відсутності що найменше двох заяв про участь у конкурсі на заміщення вакантних посад державної служби категорій "А" та "Б" і відсутності заяв про участь у конкурсі на заміщення вакантних посад державної служби категорії "В".
 
Відхилено    
    -723- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 29 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) рішення суб’єкта призначення, прийнятого відповідно до абзацу 2 частини 4 статті 25 цього Закону; "
 
Відхилено    
    -724- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 29 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) у разі відмови особи від посади державної служби у зв’язку із незгодою з рішенням про встановлення її випробування та кандидата, визначеного у частині першій статті 28 цього Закону.".
 
Відхилено    
357. 2. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, частиною четвертою статей 34 і 35 цього Закону, рішення конкурсної комісії скасовується суб’єктом призначення, а про проведення повторного конкурсу оголошується не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня скасування рішення конкурсної комісії.
 
-725- Дерев'янко Ю.Б.
У частині другій статті 29 після слова "оголошується" додати слова "в Національному кадровому резерві".
 
Відхилено   2. У випадках, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, частиною четвертою статей 35 і 36 цього Закону, рішення конкурсної комісії скасовується суб’єктом призначення, а про проведення повторного конкурсу оголошується не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з дня скасування рішення конкурсної комісії.
 
    -726- Власенко С.В.
У частині 2 статті 29 після слів: "рішення" вставити слова: "Комісії".
 
Відхилено    
358. 3. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному для проведення конкурсу.
 
-727- Дерев'янко Ю.Б.
Після статті 29 додати нову статтю 29-1 у такій редакції:
"Стаття 29-1. Національний кадровий резерв
1. Національний кадровий резерв - автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про фізичних осіб, які мають намір працювати в органах влади, а також інформації про вакантні посади, оголошення конкурсу, результати онлайн тестування та результати конкурсу тощо.
2. Забороняється прийняття на посаду державної служби, особи (крім виборних посад), незареєстрованих у Національному кадровому резерві.
3. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює в Національному кадровому резерві реєстрацію фізичних осіб, які мають намір працювати у органах державної влади.
4. Порядок ведення Національного кадрового резерву та порядок реєстрації осіб, які мають намір працювати в органах державної влади, визначаються законом".
 
Відхилено   3. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному для проведення конкурсу.
 
359. Глава 3. Призначення на посаду державної служби
 
   Глава 3. Призначення на посаду державної служби
 
360. Стаття 30. Порядок призначення на посаду державної служби
 
   Стаття 31. Порядок призначення на посаду державної служби
 
361. 1. На посаду державної служби призначається переможець конкурсу.
 
-728- Сташук В.Ф.
Частину першу статті 30 доповнити словами: ", за винятком випадку, передбаченого частиною шостою цієї статті".
 
Відхилено   1. На посаду державної служби призначається переможець конкурсу.
 
    -729- Власенко С.В.
Частину 1 статті 30 викласти в новій редакції:
"Суб’єкт призначення на посади категорії "А" розглядає пропозиції щодо кандидатур, передбачених пунктом 2 частини першої статті 15 цього Закону та приймає рішення щодо призначення одного із визначених Комісією кандидатів.
На посаду державної служби категорій "Б" і "В" призначається переможець конкурсу."
 
Відхилено    
362. 2. Рішення про призначення приймається:
 
   2. Рішення про призначення приймається:
 
363. 1) на посаду державної служби категорії "А" - суб’єктом призначення, визначеним Конституцією та законами України, у порядку, передбаченому Конституцією України, цим та іншими законами України;
 
-730- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
До пункту 1 частини 2 статті 30 після позиції "А" додати позицію "Б".
 
Відхилено   1) на посаду державної служби категорії "А" - суб’єктом призначення, визначеним Конституцією та законами України, у порядку, передбаченому Конституцією України, цим та іншими законами України;
 
    -731- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 2 статті 30 після слів "іншими законами України" доповнити словами "за поданням Комісії; ".
 
Відхилено    
364. 2) на посаду державної служби категорій "Б" і "В" - керівником державної служби.
 
-732- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
У статті 30 пункт два частини другої розділити на два пункти та викласти у такій редакції:
"2) на посаду державної служби категорії "Б" (керівника та заступника (ів) керівника державного органу) – керівником державної служби органу вищого рівня;
3) на посаду державної служби категорій "Б" і "В" – керівником державної служби."
 
Відхилено   2) на посади державної служби категорій "Б" і "В" - керівником державної служби.
 
    -733- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У пункті 2 частини 2 статті 30 вилучити позицію "Б".
 
Відхилено    
    -734- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 2 частини 2 статті 30 слова "керівником державної служби." замінити словами "керівником державної служби в органі."
 
Враховано по суті (у п.3 ч.1 ст.2)   
365. 3. Рішення про призначення на посаду приймається після закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а в разі оскарження результатів конкурсу - після прийняття рішення за скаргою суб’єктом розгляду скарги (органом, уповноваженим на розгляд скарги), але не пізніше 30 календарних днів з моменту оприлюднення інформації про переможця. Таке рішення приймається на підставі протоколу засідання конкурсної комісії.
 
-735- Власенко С.В.
Частину 3 статті 30 викласти в новій редакції:
"Рішення про призначення на посаду приймається на підставі протоколу засідання Комісії, конкурсної комісії протягом 10 робочих днів з моменту складання такого протоколу."
 
Відхилено   3. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається після закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а в разі оскарження результатів конкурсу - після прийняття рішення за скаргою суб’єктом розгляду скарги (органом, уповноваженим на розгляд скарги), але не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу, якщо інше не передбачено законом. Таке рішення приймається на підставі протоколу засідання конкурсної комісії.
 
    -736- Шкрум А.І.
У частині третій статті 30:
слова "з моменту" замінити словом "після";
після слова "переможця" додати слова "конкурсу, якщо інше не передбачено законом.".
 
Враховано    
366. 4. Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".
 
-737- Власенко С.В.
Частину 4 статті 30 виключити.
 
Відхилено   4. Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".
 
367. 5. Служба персоналу в день призначення державного службовця на посаду організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби, а також ознайомлює державного службовця під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією.
 
-738- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 5 статті 30 слова "державного службовця на посаду" замінити словами "особи на посаду державної служби".
 
Враховано   5. Служба управління персоналом у день призначення особи на посаду державної служби організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби, а також ознайомлює державного службовця під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією.
6. З метою безперебійного функціонування державного органу одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби суб’єкт призначення може прийняти рішення про тимчасовий розподіл обов’язків за цією посадою між державними службовцями, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу.
 
    -739- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Доповнити статтю 30 частиною шостою такого змісту:
"6. З метою безперебійного функціонування державного органу одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби суб’єкт призначення може прийняти рішення про тимчасовий розподіл обов’язків за цією посадою між державними службовцями, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу."
 
Враховано    
    -740- Сташук В.Ф.
Доповнити статтю 30 частиною шостою такого змісту:
"6. З метою безперебійного функціонування державного органу, одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби, суб’єктом призначення може бути прийнято рішення про тимчасове призначення особи на цю посаду. Строк тимчасового заміщення однією особою вакантної посади державної служби у такому випадку, не може перевищувати дев’яносто календарних днів".
 
Враховано частково    
368. Стаття 31. Обмеження щодо призначення на посаду
 
   Стаття 32. Обмеження щодо призначення на посаду
 
369. 1. Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде безпосередньо підпорядкована близькій особі або якій будуть підпорядковані близькі особи.
 
-741- Гончаренко О.О.
У частині першій статті 31 після слова "будуть" доповнити словом "безпосередньо".
 
Відхилено   1. Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи.
 
    -742- Матвієнко А.С.
У частині першій статті 31 після слів "або якій будуть" доповнити словом "прямо". Для усунення суперечності.
 
Враховано    
    -743- Шкрум А.І.
Частину першу статті 31 викласти у такій редакції:
"1. Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи."
 
Враховано    
370. 2. У разі виникнення обставин, що призводять до порушення вимог частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані повідомити про них керівникові державної служби та вжити заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
 
-744- Дерев'янко Ю.Б.
Після частини другої статті 31 додати нову частину у такій редакції:
"3. Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка не пройшла перевірку відповідно до Закону України "Про очищення влади",
змінивши відповідну нумерацію наступних частин статті.
 
Відхилено   2. У разі виникнення обставин, що призводять до порушення вимог частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані повідомити про це керівникові державної служби та вжити заходів до усунення таких обставин у 15-денний строк.
 
    -745- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 31 викласти в такій редакції:
"2. У разі виникнення під час проходження державної служби обставин, що призводять до порушення вимог частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані повідомити про такі обставини керівникові державної служби, який у п’ятнадцятиденний строк повинен вжити заходів щодо усунення таких обставин.
Для цього керівник державної служби може перевести державного службовця за його згодою на іншу вакантну посаду державної служби такого ж рангу в цьому органі державної влади. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, має бути звільнена із займаної посади.".
 
Відхилено    
371. Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, керівник державної служби повинен вжити у місячний строк заходів для їх усунення. Для цього керівник державної служби може перевести державного службовця за його згодою на іншу рівнозначну вакантну посаду державної служби в цьому державному органі або дати згоду на переведення до іншого державного органу без проведення обов’язкового конкурсу. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
 
-746- Шкрум А.І.
Абзац другий частини другої статті 31 викласти у такій редакції:
"Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, керівник державної служби в органі повинен вжити у 15-денний строк заходів до їх усунення. Для цього керівник державної служби в органі може перевести державного службовця за його згодою на іншу рівнозначну вакантну посаду державної служби в цьому державному органі або дати згоду на переведення до іншого державного органу. У такому разі переведення державного службовця здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу. У разі неможливості переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, має бути звільнена із займаної посади."
 
Враховано частково   Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, керівник державної служби повинен вжити у місячний строк заходів до їх усунення. Для цього керівник державної служби може перевести державного службовця за його згодою на іншу рівнозначну вакантну посаду державної служби в цьому державному органі або дати згоду на переведення до іншого державного органу. У такому разі переведення державного службовця здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу. У разі неможливості переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
 
372. 3. У разі порушення вимоги, зазначеної в абзаці другому частини другої цієї статті, керівник державної служби несе відповідальність, встановлену законом.
 
-747- Дерев'янко Ю.Б.
У частині третій статті 31 після слова "статті" додати слова "а також частини третьої цієї статті".
 
Відхилено   3. У разі порушення вимоги, зазначеної в абзаці другому частини другої цієї статті, керівник державної служби несе відповідальність, встановлену законом.
 
    -748- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 3 статті 31 слово "другому" замінити словом "першому".
 
Відхилено    
373. 4. Особи, які не повідомили керівникові державної служби про обставини, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають притягненню до відповідальності.
 
-749- Матвієнко А.С.
Частину четверту статті 31 Наприкінці доповнити словами ", встановленої законом"
 
Враховано редакційно   4. Особи, які не повідомили керівникові державної служби про обставини, зазначені у частині першій цієї статті, несуть відповідальність, встановлену законом.
 
    -750- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 4 статті 31 слова "підлягають притягненню до відповідальності" замінити словами "несуть відповідальність, встановлену законом".
 
Враховано    
374. 5. На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України "Про запобігання корупції".
 
   5. На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України "Про запобігання корупції".
 
375. Стаття 32. Акт про призначення на посаду
 
   Стаття 33. Акт про призначення на посаду
 
376. 1. В акті про призначення на посаду зазначаються:
 
   1. В акті про призначення на посаду зазначаються:
 
377. 1) прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначається на посаду державної служби;
 
   1) прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначається на посаду державної служби;
 
378. 2) займана посада державної служби із зазначенням структурного підрозділу державного органу;
 
-751- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 2 частини 1 статті 32 слова "державного органу" замінити словами "органу державної влади".
 
Відхилено   2) займана посада державної служби із зазначенням структурного підрозділу державного органу;
 
379. 3) дата початку виконання посадових обов’язків;
 
-752- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 3 частини 1 статті 32 слово "дата" замінити словом "дату".
 
Відхилено   3) дата початку виконання посадових обов’язків;
 
380. 4) умови оплати праці.
 
-753- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини 1 статті 32 викласти у такій редакції:
"4) розмір посадового окладу; "
 
Відхилено   4) умови оплати праці.
 
    -754- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 32 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) посадові обов’язки державного службовця або реквізити посадової інструкції, у якій визначено такі обов’язки."
 
Відхилено    
    -755- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 32 після частини 1 доповнити частиною 2 такого змісту:
"2. Під час призначення на посаду вперше особа зобов’язана до початку виконання обов’язків (або, як виняток, за рішенням керівника державної служби в органі - у строк до тридцяти календарних днів) припинити:
1) членство у політичній партії (блоці);
2) провадження підприємницької діяльності безпосередньо чи через посередників, зобов’язання бути повіреним третіх осіб у справах органу державної влади;
3) входження самостійно (крім випадків, коли державний службовець виконує функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представлення інтересів держави у раді (спостережній раді) товариства або ревізійній комісії господарського товариства), через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що провадять підприємницьку діяльність;
4) виконання роботи на умовах сумісництва, крім наукової, викладацької, творчої діяльності, якщо керівником державної служби в органі, або Комісією - щодо державних службовців, які замають посади категорії "А", не надано дозволу на таке сумісництво.".
У статті 32 частини 2 вважати частиною 3.
 
Відхилено    
381. 2. В акті про призначення на посаду можуть передбачатися додатково такі умови та зобов’язання:
 
-756- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 1 частини 3 викласти в такій редакції:
"3. Акт про призначення на посаду державної служби може також містити такі умови та зобов’язання: ".
 
Враховано редакційно   2. Акт про призначення на посаду може містити також такі умови та зобов’язання:
 
382. 1) строк призначення (у разі строкового призначення);
 
   1) строк призначення (у разі строкового призначення);
 
383. 2) строк випробування (у разі призначення з випробувальним строком);
 
   2) строк випробування (у разі призначення з випробувальним строком);
 
384. 3) обов’язок державного органу забезпечити державному службовцю можливість проходження професійного навчання, необхідного державному службовцю для виконання своїх посадових обов’язків.
 
-757- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 3 частини 3 слова "державного органу" замінити словами "органу державної влади".
 
Відхилено   3) обов’язок державного органу забезпечити державному службовцю можливість проходження професійного навчання, необхідного державному службовцю для виконання своїх посадових обов’язків.
 
385. 3. Копія акта про призначення видається державному службовцю, ще одна копія зберігається в його особовій справі.
 
-758- Попов І.В.
Частину третю статті 32 викласти у такій редакції:
"3. Засвідчена в установленому порядку копія акта про призначення видається державному службовцю, ще одна засвідчена в установленому порядку копія зберігається в його особовій справі.".
 
Відхилено   3. Копія акта про призначення на посаду видається державному службовцю, ще одна копія зберігається в його особовій справі.
4. Акт про призначення на посаду приймається у вигляді указу, постанови, наказу (розпорядження), рішення залежно від категорії посади відповідно до законодавства.
 
    -759- Шкрум А.І.
Частину третю статті 32 після слова "призначення" доповнити словами "на посаду".
 
Враховано    
    -760- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 32 вважати частиною 4 та викласти її в такій редакції:
"4. Керівник державної служби в органі одну копію акта про призначення видає державному службовцю, а ще одну - додає до його особової справи.".
 
Відхилено    
    -761- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 32 доповнити частиною 5 такого змісту:
"5. Після призначення на посаду державної служби особі вручається службове посвідчення встановленої форми.".
 
Відхилено    
    -762- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
Доповнити статтю 32 новою частиною такого змісту:
"4. Акт про призначення на посаду приймається у вигляді указу, постанови, наказу (розпорядження), рішення залежно від категорії посади відповідно до законодавства".
 
Враховано    
386. Стаття 33. Строкове призначення
 
   Стаття 34. Строкове призначення
 
387. 1. Призначення на посаду державного службовця здійснюється безстроково, крім випадків, визначених цим та іншими законами України.
 
   1. Призначення на посаду державного службовця здійснюється безстроково, крім випадків, визначених цим та іншими законами України.
 
388. 2. Строкове призначення на посаду здійснюється в разі:
 
   2. Строкове призначення на посаду здійснюється у разі:
 
389. 1) призначення на іншу посаду державної служби категорії "А", крім керівників самостійних структурних підрозділів, зазначених у пункті 1 частини другої статті 6 цього Закону, - на п’ять років з правом повторного призначення на ще один строк або наступного переведення за поданням Комісії на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу;
 
-763- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 2 статті 33 викласти в такій редакції:
"1) призначення на посаду Державного Секретаря Кабінету Міністрів України - на п’ять років, з правом повторного призначення на ще один термін; ".
 
Відхилено   1) призначення на посаду державної служби категорії "А" - на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу;
 
    -764- Шкрум А.І.
Пункт 1 частини 2 статті 33 викласти у такій редакції:
"1) призначення на посаду державної служби категорії "А" - на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу;".
 
Враховано    
    -765- Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Шкрум А.І.
У пункті 1 ч астини 2 статті 33 слова "крім керівників самостійних структурних підрозділів, зазначених у пункті 1 частини другої статті 6 цього Закону" виключити.
 
Враховано    
390. 2) заміщення посади державної служби на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до цього Закону зберігається посада державної служби.
 
-766- Сташук В.Ф.
Доповнити частину другу статті 33 пунктом третім такого змісту:
"3) тимчасового призначення на посаду державної служби відповідно до частини шостої статті 30 цього Закону, – на період до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше дев’яноста календарних днів".
 
Відхилено   2) заміщення посади державної служби на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до цього Закону зберігається посада державної служби.
 
391. Стаття 34. Випробування
 
   Стаття 35. Випробування
 
392. 1. В акті про призначення на посаду суб’єктом призначення може бути передбачено випробування особи з метою перевірки її відповідності займаній посаді.
 
-767- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 1 статті 34 слова "суб’єктом призначення може бути передбачено випробування" замінити словами "суб’єкт призначення може встановити строк випробування".
 
Враховано   1. В акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може встановити строк випробування з метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді.
 
393. 2. Для осіб, що вступають на державну службу вперше, випробування є обов’язковим.
 
-768- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Частину другу статті 34 викласти в такій редакції:
"2. При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим".
 
Враховано   2. При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.
 
394. 3. Випробування під час прийняття на роботу державних службовців встановлюється строком до шести місяців.
 
-769- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Частину 3 статті 34 викласти в такій редакції:
"Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – шести місяців."
 
Відхилено   3. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.
 
    -770- Попов І.В.
У частині третій статті 34 слово "шести" замінити словом "двох".
 
Відхилено    
    -771- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 34 викласти у такій редакції:
"3. Строк випробування під час прийняття на роботу державних службовців становить від 60 до 180 календарних днів.".
 
Відхилено    
    -772- Івченко В.Є.
У частині третій статті 34 слова "до шести місяців" замінити словами "до трьох місяців".
 
Відхилено    
    -773- Шкрум А.І.
Частину 3 статті 34 викласти в такій редакції:
"Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців."
 
Відхилено    
395. 4. У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилася від посади державної служби. У такому разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. У разі коли конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс.
 
-774- Скуратовський С.І.
У частині четвертій статті 34 слова "від посади" замінити словами "від зайняття посади".
 
Враховано   4. У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. У такому разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс.
 
396. 5. Якщо державний службовець у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він фактично не виконував посадових обов’язків.
 
   5. Якщо державний службовець у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він фактично не виконував посадових обов’язків.
 
397. 6. Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця з посади до закінчення строку випробування у разі виявлення непридатності особи до виконання обов’язків за відповідною посадою на підставі пункту 3 частини першої статті 85 цього Закону. У такому разі суб’єкт призначення попереджає державного службовця про звільнення у письмовій формі не пізніше ніж за сім календарних днів із зазначенням підстав визнання його таким, що не пройшов випробування.
 
-775- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Частину шосту статті 34 викласти у такій редакції:
6. Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця з посади до закінчення строку випробування у разі встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді на підставі пункту 2 частини першої статті 85 цього Закону. Суб’єкт призначення попереджає державного службовця про звільнення у письмовій формі не пізніш як за 7 календарних днів із зазначенням підстав невідповідності займаній посаді.
 
Враховано   6. Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця з посади до закінчення строку випробування у разі встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді на підставі пункту 2 частини першої статті 87 цього Закону. Суб’єкт призначення попереджає державного службовця про звільнення у письмовій формі не пізніш як за 7 календарних днів із зазначенням підстав невідповідності займаній посаді.
 
398. 7. Не раніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку випробування проводиться оцінювання результатів службової діяльності державного службовця у порядку, передбаченому статтею 43 цього Закону. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки він вважається таким, що не пройшов випробування.
 
-776- Денисенко А.С.
У ст. 34 вилучити всю ч. 7 та відповідно ч. 8 вважати ч. 7.
 
Відхилено      
399. 8. У разі коли строк випробування закінчився, а державного службовця не ознайомлено з наказом про його звільнення з посади державної служби, він вважається таким, що пройшов випробування.
 
-777- Матвієнко А.С.
У частині восьмій статті 34 передбачити випадок, коли державний службовець уникає ознайомлення з наказом, або відмовляється засвідчити таке ознайомлення.
Встановити відповідальність особи, яка повинна була ознайомити службовця з наказом, але своєчасно цього не зробила.
 
Відхилено   7. У разі якщо строк випробування закінчився, а державного службовця не ознайомлено з наказом про його звільнення з посади державної служби, він вважається таким, що пройшов випробування.
 
400. Стаття 35. Присяга державного службовця
 
   Стаття 36. Присяга державного службовця
 
401. 1. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, повинна публічно скласти Присягу державного службовця такого змісту:
 
-778- Скуратовський С.І.
У частині першій статті 35 з тексту присяги державного службовця України слова "свої обов'язки" замінити словами "посадові обов'язки".
 
Відхилено   1. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, публічно складає Присягу державного службовця такого змісту:
 
402. "Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої обов’язки.".
 
-779- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У абзаці 2 частини 1 статті 35 після слова "свої" доповнити словом "службові".
 
Відхилено   "Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої обов’язки".
 
403. 2. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу у присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представників служби персоналу відповідного державного органу та керівника державної служби, підписує текст Присяги і зазначає дату її складення.
 
-780- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 2 статті 35 слова "державного органу" замінити словами "органу державної влади".
 
Відхилено   2. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу у присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представників служби управління персоналом відповідного державного органу, підписує текст Присяги і зазначає дату її складення.
 
    -781- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 35 доповнити - після слів "керівника державної служби" перед словом "підписує" додати слова "в органі".
 
Відхилено    
    -782- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
У частині 2 статті 35 слова "та керівника державної служби" виключити.
 
Враховано    
404. 3. Підписаний текст Присяги є складовою особової справи державного службовця. Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці державного службовця.
 
   3. Підписаний текст Присяги є складовою особової справи державного службовця. Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці державного службовця.
 
405. 4. У разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом призначення. У такому випадку застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. У разі коли конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс.
 
-783- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 4 статті 35 слова "державної служби" замінити словами "державної служби в органі":
 
Відхилено   4. У разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом призначення. У такому разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс.
 
406. 5. Статус державного службовця вперше набувається з моменту складення особою, призначеною на посаду, Присяги державного службовця.
 
-784- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 5 статті 35 викласти у такій редакції:
"5. Особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного службовця з моменту складення Присяги державного службовця."
 
Враховано редакційно   5. Особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного службовця з дня складення Присяги державного службовця.
 
407. Стаття 36. Особова справа державного службовця
 
   Стаття 37. Особова справа державного службовця
 
408. 1. Щодо кожного державного службовця ведеться особова справа, складовою якої є особова картка встановленого зразка, у якій зазначаються:
 
   1. Щодо кожного державного службовця ведеться особова справа, складовою якої є особова картка встановленого зразка, в якій зазначаються:
 
409. 1) прізвище, ім’я, по батькові;
 
   1) прізвище, ім’я, по батькові;
 
410. 2) дата і місце народження;
 
   2) дата і місце народження;
 
411. 3) сімейний стан;
 
   3) сімейний стан;
 
412. 4) освіта і спеціальність;
 
   4) освіта і спеціальність;
 
413. 5) результати конкурсу;
 
   5) результати конкурсу;
 
414. 6) реквізити наказу чи іншого акта про призначення на посаду;
 
   6) реквізити акта про призначення на посаду;
 
415. 7) дата і місце (державний орган) складення Присяги державного службовця;
 
-785- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 7 частини 1 статті 36 слова "державний орган" замінити словами "орган державної влади".
 
Відхилено   7) дата і місце (державний орган) складення Присяги державного службовця;
 
416. 8) відомості про проходження державної служби (посада, категорія посади та ранг державного службовця, відомості про професійне навчання, стажування, відрядження за кордон, переведення в цьому державному органі);
 
-786- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 8 частини 1 статті 36 доповнити - після слів "державної служби" перед словом " (посада, " додати слова "в органі".
 
Враховано редакційно   8) відомості про проходження державної служби в державному органі (посада, категорія посади та ранг державного службовця, відомості про професійне навчання, стажування, відрядження за кордон, переведення в цьому державному органі);
 
    -787- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У пункті 8 частини 1 статті 36 слова "державному органі" замінити словами "органі державної влади".
 
Відхилено    
417. 9) відомості про оцінювання результатів службової діяльності;
 
   9) відомості про оцінювання результатів службової діяльності;
 
418. 10) вид і строки відпустки;
 
-788- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Пункт 10 частини першої статті 36 після слова "строки" доповнити словом "надання".
 
Враховано   10) вид і строки надання відпустки;
 
419. 11) інформація про заохочення;
 
   11) інформація про заохочення;
 
420. 12) інформація про дисциплінарні стягнення та їх зняття;
 
   12) інформація про дисциплінарні стягнення та їх зняття;
 
421. 13) підстава звільнення з посади державної служби з посиланням на статтю, частину та пункт цього Закону або іншого закону.
 
-789- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 13 частини 1 статті 36 доповнити - після слів "державної служби" перед словами "з посиланням" додати слова "в органі".
 
Відхилено   13) підстава звільнення з посади державної служби з посиланням на статтю, частину та пункт цього Закону або іншого закону.
 
422. 2. Ведення особової справи державного службовця розпочинається одночасно з його вступом на державну службу.
 
-790- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 36 доповнити - після слів "державну службу" додати слова "в органі".
 
Відхилено   2. Ведення особової справи державного службовця розпочинається одночасно з його вступом на державну службу.
 
423. 3. Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-791- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 3 статті 36 слова "забезпечує формування та реалізує державну політику" замінити словами "забезпечує реалізацію державної політики".
 
Відхилено   3. Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -792- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 36 доповнити частиною 4 такого змісту:
"4. Особова справа державного службовця зберігається в органі державної влади та у разі призначення його на посаду державної служби в іншому органі передається до такого органу державної влади в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби."
 
Відхилено    
424. Розділ V
 
   Розділ V
 
425. СЛУЖБОВА КАР’ЄРА
 
   СЛУЖБОВА КАР’ЄРА
 
426. Стаття 37. Проходження державної служби
 
   Стаття 38. Проходження державної служби
 
427. 1. Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних із службою, проводиться з урахуванням категорій посад державної служби та рангів як виду спеціальних звань, які їм присвоюються.
 
-793- Яніцький В.П.
Частину 1 статті 37 викласти в наступній редакції:
"Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних із службою, проводиться з урахуванням категорій посад державної служби та рангів як виду спеціальних звань, які їм присвоюються, наявність наукового ступеня (вченого звання), а також досвіду роботи на державній службі."
 
Відхилено   1. Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення інших питань, пов’язаних із службою, здійснюються з урахуванням категорій посад державної служби та рангів державних службовців як виду спеціальних звань, що їм присвоюються.
 
    -794- Шкрум А.І.
Частину першу статті 37 після слова "рангів" доповнити словами "державних службовців".
 
Враховано    
428. Стаття 38. Ранги державних службовців
 
-795- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 38 викласти в такій редакції:
"Стаття 38. Ранги державних службовців
1. Ранги державних службовців встановлюються і присвоюються відповідно до посади, яку займає державний службовець. Ранги державних службовців встановлюються з метою визначення співвідношення між посадами на державній службі під час просування по службі та з метою побудови сітки окладів для оплати праці державних службовців.
2. На державній службі встановлено 15 рангів державних службовців.
3. Ранги державних службовців належить присвоювати одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування - після закінчення строку випробування. Державному службовцеві не може бути призначеного ранг, який не відповідає посаді, яку займає державний службовець.
4. Державним службовцям належить присвоювати такі ранги:
1) державним службовцям категорії "А":
Державному секретарю Кабінету Міністрів України, державним секретарям міністерств, керівникам центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, Голові державної судової адміністрації України, керівнику Апарату Верховної Ради України - 1 ранг;
Першим заступникам Державного секретаря Кабінету Міністрів України, державних секретарів міністерств, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, Голови державної судової адміністрації України, Голови Національного банку України; головам обласних державних адміністрацій, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій - 2 ранг;
Заступникам Державного секретаря Кабінету Міністрів України, державних секретарів міністерств, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, Голови державної судової адміністрації України, Голови Національного банку України; Першим заступникам та заступникам голів обласних державних адміністрацій, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, головам районних державних адміністрацій - 3 ранг;
2) державним службовцям категорії "Б":
Першому заступнику та заступникам керівника Апарату Верховної Ради України, Першому заступнику та заступникам керівника апарату Рахункової палати,
керівнику Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його заступникам, керівнику Секретаріату Конституційного Суду України та його заступникам, керівникам апаратів судів загальної юрисдикції та їх заступникам, керівнику секретаріату Вищої ради юстиції та його заступникам, керівнику секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та його заступникам; керівнику Секретаріату Центральної виборчої комісії України та його заступникам; керівникам самостійних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апаратів державних колегіальних органів, апарату Антимонопольного комітету України, апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації, Національного банку України; керівникам територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України та Національного банку України - 4 ранг;
керівнику та Першим заступникам керівників територіальних органів Рахункової палати, Першим заступникам керівників районних державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України та Національного банку України; керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Представницва Президента України в Автономній Республіці Крим, обласних державних адміністрацій, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Конституційного Суду України, апаратів судів загальної юрисдикції, секретаріату Вищої ради юстиції, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; Секретаріату Центральної виборчої комісії України, апарату Рахункової палати; заступникам керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апаратів державних колегіальних органів, апарату Антимонопольного комітету України, апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України, Національного банку України - 5 ранг;
заступникам керівників районних державних адміністрацій, заступникам керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України, Національного банку України, Рахункової палати; заступникам керівників самостійних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Рахункової палати, Секретаріату Центральної виборчої комісії України, Секретаріату Конституційного Суду України, апаратів судів загальної юрисдикції, Секретаріату Вищої ради юстиції, Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів; керівникам структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апаратів державних колегіальних органів, апарату Антимонопольного комітету України, апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України, Національного банку України - 6 ранг;
керівникам самостійних структурних підрозділів районних державних адміністрацій, територіальних органів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України, Національного банку України, Рахункової палати; помічникам суддів; керівникам структурних підрозділів апарату Верховної Ради України, обласних державних адміністрацій, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Рахункової палати, Секретаріату Центральної виборчої комісії України, Секретаріату Конституційного Суду України, апаратів судів загальної юрисдикції, Секретаріату Вищої ради юстиції, Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів; заступникам керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апаратів державних колегіальних органів, апарату Антимонопольного комітету України, апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України, Національного банку України - 7 ранг;
заступникам керівників самостійних структурних підрозділів районних державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України, Національного банку України, Рахункової палати; заступникам керівників структурних підрозділів апарату Верховної Ради України, обласних державних адміністрацій, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Рахункової палати, Секретаріату Центральної виборчої комісії України, Секретаріату Конституційного Суду України, апаратів судів загальної юрисдикції, Секретаріату Вищої ради юстиції, Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів - 8 ранг;
керівникам та заступникам керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України, Національного банку України, Рахункової палати - 9 ранг;
3) державним службовцям категорії "В":
головним спеціалістам Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апаратів державних колегіальних органів, апарату Антимонопольного комітету України, апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України, Національного банку України - 10 ранг;
головним спеціалістам апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Рахункової палати, Секретаріату Центральної виборчої комісії України, Секретаріату Конституційного Суду України, апаратів судів загальної юрисдикції, Секретаріату Вищої ради юстиції, Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів; провідним спеціалістам Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апаратів державних колегіальних органів, апарату Антимонопольного комітету України, апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України, Національного банку України - 11 ранг;
головним спеціалістам обласних державних адміністрацій; провідним спеціалістам апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Представницва Президента України в Автономній Республіці Крим, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Рахункової палати, Секретаріату Центральної виборчої комісії України, Секретаріату Конституційного Суду України, апаратів судів загальної юрисдикції, Секретаріату Вищої ради юстиції, Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів; спеціалістам Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, апаратів державних колегіальних органів, апарату Антимонопольного комітету України, апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України, Національного банку України - 12 ранг;
головним спеціалістам районних державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України, Національного банку України, Рахункової палати; провідним спеціалістам обласних державних адміністрацій; спеціалістам апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Представницва Президента України в Автономній Республіці Крим, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, апарату Рахункової палати, Секретаріату Центральної виборчої комісії України, Секретаріату Конституційного Суду України, апаратів судів загальної юрисдикції, Секретаріату Вищої ради юстиції, Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів - 13 ранг;
провідним спеціалістам районних державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України, Національного банку України, Рахункової палати; спеціалістам обласних державних адміністрацій - 14 ранг;
спеціалістам районних державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державної судової адміністрації України, Національного банку України, Рахункової палати - 15 ранг.
5. В разі звільнення державного службовця або переходу на іншу посаду, за державним службовцем не зберігається попередній ранг.
6. В особовій справі та трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння та зміну рангу державного службовця."
 
Відхилено   Стаття 39. Ранги державних службовців
 
429. 1. Ранги державної служби є видом спеціальних звань.
 
-796- Шкрум А.І.
У частині першій статті 38 слова "державної служби" замінити словами "державних службовців".
 
Враховано   1. Ранги державних службовців є видом спеціальних звань.
 
430. 2. Установлюється дев’ять рангів державних службовців.
 
   2. Установлюється дев’ять рангів державних службовців.
 
431. Порядок присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-797- Матвієнко А.С.
У абзаці другому частини другої статті 38 наприкінці слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законом".
 
Відхилено   Порядок присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
    -798- Скуратовський С.І.
У абзаці другому частини другої статті 38 слова "Кабінетом Міністрів України." замінити словами "спеціальним законом."
 
Відхилено    
432. Співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями установлюється для випадків призначення осіб, яким присвоєно такі спеціальні звання, на посади державних службовців, на яких може бути присвоєно нижчий ранг. У такому випадку особі присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до спеціальних законів.
 
   Співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями установлюється для випадків призначення осіб, яким присвоєно такі спеціальні звання, на посади державних службовців, на яких може бути присвоєно нижчий ранг. У такому разі особі присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до спеціальних законів.
 
433. 3. Присвоюються такі ранги:
 
   3. Присвоюються такі ранги:
 
434. державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "А" - 1, 2, 3 ранг;
 
-799- Шкрум А.І.
Абзаци другий – четвертий частини третьої статті 38 викласти у такій редакції:
"державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "А", - 1, 2, 3 ранг;
державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "Б", – 3, 4, 5, 6 ранг;
державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "В", – 6, 7, 8, 9 ранг."
 
Враховано   державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "А", - 1, 2, 3 ранг;
 
435. державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "Б" - 4, 5, 6 ранг;
 
   державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "Б", – 3, 4, 5, 6 ранг;
 
436. державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "В" - 7, 8, 9 ранг.
 
   державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "В", – 6, 7, 8, 9 ранг.
 
437. 4. Ранги державним службовцям присвоює суб’єкт призначення, крім випадків, передбачених законом.
 
   4. Ранги державним службовцям присвоює суб’єкт призначення, крім випадків, передбачених законом.
 
438. Президент України присвоює 1 ранг державного службовця як вище спеціальне звання.
 
-800- Шкрум А.І.
Абзац другий частини четвертої статті 38 виключити.
 
Враховано      
439. 5. Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування - після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.
 
-801- Сташук В.Ф.
Частину п’яту статті 38 викласти у такій редакції:
"5. Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, за винятком випадку, передбаченого частиною шостою статті 30 цього Закону, а в разі встановлення випробування - після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад".
 
Відхилено   5. Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування - після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.
 
    -802- Денисенко А.С.
У ч. 5 ст. 38 вилучити слова "а в разі встановлення випробування - після закінчення його строку"
 
Відхилено    
440. 6. Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням оцінювання результатів його службової діяльності.
 
-803- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Денісова Л.Л.
У частині шостій статті 38 слово "три" замінити на слово "два".
 
Відхилено   6. Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням оцінювання результатів його службової діяльності.
 
441. Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за підсумками оцінювання результатів службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.
 
   Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за підсумками оцінювання результатів службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.
 
442. 7. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю один раз протягом служби може бути достроково присвоєно черговий ранг.
 
-804- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Денісова Л.Л.
У частині сьомій слова "один раз протягом служби" виключити.
 
Враховано   7. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути достроково присвоєно черговий ранг.
 
443. Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через один рік після присвоєння попереднього рангу.
 
   Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через один рік після присвоєння попереднього рангу.
 
444. 8. За сумлінну службу державному службовцю у зв’язку з виходом на пенсію присвоюється черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.
 
-805- Яніцький В.П.
Частину 8 статті 38 викласти в наступній редакції:
"За сумлінну, бездоганну службу державному службовцю, але не менше десяти років, здобуття наукового ступеня, у зв’язку з виходом на пенсію присвоюється черговий ранг поза межами відповідної категорії посад."
 
Відхилено   8. За сумлінну службу державному службовцю у зв’язку з виходом на пенсію присвоюється черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.
 
445. 9. У разі переходу на посаду нижчої категорії або звільнення з державної служби за державним службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг.
 
   9. У разі переходу на посаду нижчої категорії або звільнення з державної служби за державним службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг.
 
446. 10. Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду.
 
   10. Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.
 
447. 11. В особовій справі та трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця.
 
   11. В особовій справі та трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця.
 
448. Стаття 39. Просування державного службовця по службі
 
   Стаття 40. Просування державного службовця по службі
 
449. 1. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до цього Закону.
 
-806- Попов І.В.
Частину першу статті 39 викласти у такій редакції:
"1. Просування по службі державного службовця здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України та Кабінетом Міністрів України, або шляхом присвоєння державному службовцю більш високого рангу.".
 
Відхилено   1. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до цього Закону.
 
450. 2. Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку дії накладеного на нього дисциплінарного стягнення.
 
-807- Шкрум А.І.
У частині другій стаття 39 слова "дії накладеного на" замінити словами "застосування до".
 
Враховано   2. Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення.
 
451. Стаття 40. Переведення державних службовців
 
-808- Продан О.П.
Назву статті 40 викласти в такій редакції:
"Стаття 40. Переведення, призначення за переведенням державних службовців";
 
Відхилено   Стаття 41. Переведення державних службовців
 
452. 1. Державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу:
 
-809- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 40 викласти в такій редакції:
"1. Державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу:
1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в цьому ж державному органі, в тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби;
2) на рівнозначну або нижчу посаду в іншому державному органі, в тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби в органі, з якого він переводиться та керівника державної служби в органі, до якого переводиться державний службовець.
2. Переведення здійснюється лише за згодою державного службовця, за винятком випадків, коли переведення є необхідним в інтересах державної служби (публічних інтересах).
3. Переведення в межах органу не потребує згоди державного службовця, якщо нова посада належить до тієї ж сфери компетенції як і попередня посада, і не передбачає зменшення розміру оплати праці.
4. Перед прийняттям рішення про переведення державний службовець має право бути вислуханим.
5. Переведення державних службовців, які займають посади категорії "А" здійснюється за ініціативою суб’єкта призначення та згодою Комісії.
6. Переведення не повинно являти собою приховане покарання.
7. У разі переведення державного службовця на іншу посаду йому виплачується заробітна плата, що відповідає посаді, на яку його переведено.
8. Порядок переведення державних службовців затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби".
 
Враховано частково   1. Державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу:
 
453. 1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в цьому ж державному органі, в тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби;
 
-810- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 2 частини 1 статті 40 викласти в такій редакції:
"1) на іншу рівнозначну вакантну посаду в цьому ж органі державної влади, в тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби; "
 
Відхилено   1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби;
 
454. 2) на рівнозначну або нижчу посаду в іншому державному органі, в тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби в органі, з якого він переводиться та керівника державної служби в органі, до якого переводиться державний службовець.
 
-811- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 3 частини 1 статті 40 викласти в такій редакції:
"2) на рівнозначну посаду в іншому органі державної влади, в тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби в органі, з якого він переводиться, та керівника державної служби в органі, до якого переводиться державний службовець."
 
Відхилено   2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби в державному органі, з якого переводиться державний службовець, та керівника державної служби в державному органі, до якого переводиться державний службовець.
Державний службовець, призначений на посаду без конкурсу, не може бути переведений на вищу посаду державної служби без проведення конкурсу.
 
    -812- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 40 доповнити абзацом 4 такого змісту:
"Державного службовця, якого було призначено без конкурсу, не може бути переведено на іншу вищу, рівнозначну або нижчу посаду без проведення конкурсу назайняття вакантної посади державної служби."
 
Враховано частково    
    -813- Шкрум А.І.
Частину 1 статті 40 доповнити абзацом 4 такого змісту:
"Державний службовець, призначений на посаду без конкурсу, не може бути переведений на вищу посаду без проведення конкурсу."
 
Враховано    
    -814- Продан О.П.
Пункт 2 частини 1 статті 40 викласти в такій редакції:
"2) на вищу посаду в цьому ж держаному органі, в тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті) – за рішенням керівника державної служби за результатами конкурсного відбору відповідно до цього Закону;".
 
Відхилено    
    -815- Сташук В.Ф.
Частину першу статті 40 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Переведення державного службовця, призначеного відповідно до частини шостої статті 30 цього Закону, без проведення конкурсу – забороняється".
 
Відхилено    
455. 2. Переведення здійснюється лише за згодою державного службовця.
 
   2. Переведення здійснюється лише за згодою державного службовця.
 
456. 3. Не допускається переведення в іншу місцевість державного службовця - вагітної жінки або особи, яка є єдиним опікуном дитини до п’ятнадцяти років, а також державного службовця, який у встановленому порядку визнаний інвалідом. Не допускається таке переведення також у разі виникнення особливо важливих особистих або сімейних обставин у державного службовця.
 
-816- Матвієнко А.С.
Частину третю статті 40 після слів "який у встановленому" доповнити словом "законодавством"
 
Враховано   3. Не допускається переведення в іншу місцевість державного службовця - вагітної жінки або особи, яка є єдиним опікуном дитини віком до 15 років, а також державного службовця, який у встановленому законодавством порядку визнаний інвалідом. Не допускається таке переведення також у разі виникнення у державного службовця особливо важливих особистих або сімейних обставин.
 
    -817- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 40 викласти в такій редакції:
"Переведення державного службовця на вищу посаду можливе лише у результаті проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби.
У разі виникнення під час проходження державної служби прямої підпорядкованості між близькими особами керівник державної служби в органі може у п’ятиденний строк перевести державного службовця, який займає нижчу посаду, за його згодою на іншу рівнозначну вакантну посаду державної служби у цьому державному органі без проведення конкурсу. У разі неможливості або відмови державного службовця, який займає нижчу посаду, від такого переведення він повинен бути звільнений."
 
Відхилено    
    -818- Продан О.П.
Частину 3 статті 40 викласти в такій редакції:
"3. Призначення за переведенням на рівнозначну або нижчу посаду в іншому держаному органі, в тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті) здійснюється за рішенням керівника державної служби в органі, з якого звільняється та керівника державної служби в органі, до якого призначається за переведенням державний службовець".
 
Відхилено (повторює за змістом п.2 ч.1 цієї статті)   
457. 4. У разі переведення державного службовця на іншу посаду йому виплачується заробітна плата, що відповідає посаді, на яку його переведено.
 
-819- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 40 частиною 5 такого змісту:
"Переведення не повинно бути прихованим покаранням."
 
Враховано   4. У разі переведення державного службовця на іншу посаду йому виплачується заробітна плата, що відповідає посаді, на яку його переведено.
5. Переведення не повинно бути прихованим покаранням.
 
    -820- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Доповнити законопроект після статті 40 новою статтею такого змісту:
"Стаття 41. Ротація
1. В органах виконавчої влади може здійснюватися ротація державних службовців - планове переміщення державного службовця з однієї посади на іншу посаду одного рівня.
2. Порядок ротації та перелік посад, які підлягають ротації в органах виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби".
Відповідно змінити нумерацію статей та внутрішні посилання у тексті.
 
Відхилено    
458. Стаття 41. Службове відрядження
 
   Стаття 42. Службове відрядження
 
459. 1. Державний службовець може бути направлений у службове відрядження (далі - відрядження) для виконання своїх посадових обов’язків поза межами постійного місця служби, у тому числі на роботу до секретаріатів міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій в інших країнах або органів влади іноземних держав у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Державний службовець може бути направлений у службове відрядження (далі - відрядження) для виконання своїх посадових обов’язків поза межами постійного місця служби, у тому числі на роботу до секретаріатів міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій в інших країнах або органів влади іноземних держав у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
460. 2. Керівник державної служби визначає місце, тривалість (зокрема необхідність роботи у вихідні, святкові та неробочі дні) і дату завершення відрядження та завдання до виконання.
 
   2. Керівник державної служби визначає місце, строк відрядження, режим роботи у період відрядження та завдання до виконання.
 
461. 3. Строк відрядження державного службовця не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
-821- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 41 після слів "державного службовця" та перед словами "не може перевищувати" доповнити словами "протягом 1 календарного року",
 
Враховано   3. Строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством.
 
    -822- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
В абзаці першому частини третьої статті 41 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законодавством".
 
Враховано    
    -823- Скуратовський С.І.
Абзац перший частини третьої статті 41 доповнити словами "відповідно до закону".
 
Відхилено    
462. Направлення державного службовця у відрядження на більш тривалий строк можливе за його письмовою згодою.
 
-824- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 2 частини 3 статті 41 виключити.
 
Відхилено   Направлення державного службовця у відрядження на більш тривалий строк можливе за його письмовою згодою.
 
463. 4. Державний службовець, який перебуває у відрядженні, зобов’язаний виконувати службові обов’язки також у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, якщо цього потребує завдання до виконання, з наданням компенсації за таку роботу в установленому порядку.
 
-825- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Частину 4 статті 41 вилучити.
 
Враховано      
    -826- Матвієнко А.С.
Частину четверту статті 41 Після слів "в установленому" доповнити словом "законом".
 
Відхилено    
    -827- Скуратовський С.І.
У частині четвертій статті 41 слова "у встановленому порядку" замінити словами "у порядку встановленому законом".
 
Відхилено    
464. 5. Державному службовцю відшкодовуються витрати та надається інша компенсація у зв’язку з направленням у відрядження у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Державному службовцю відшкодовуються витрати та надаються інші компенсації у зв’язку з направленням у відрядження в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
465. 6. За державним службовцем на весь період відрядження зберігається його посада та заробітна плата.
 
   5. За державним службовцем на весь період відрядження зберігаються його посада та заробітна плата.
 
466. 7. Під час направлення державного службовця у відрядження необхідно брати до уваги його сімейний стан та інші особисті обставини. Не допускається направлення у відрядження без їх згоди вагітних жінок, жінок що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, державних службовців, що самостійно виховують дітей-інвалідів, інвалідів з дитинства, дітей у віці до десяти років.
 
-828- Продан О.П.
У частині 7 статті 41 законопроекту слова "жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років" замінити словами "жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років", слова "у віці до десяти років" замінити словами "віком до чотирнадцяти років".
 
Враховано по суті  6. Під час направлення державного службовця у відрядження беруться до уваги його сімейний стан та інші особисті обставини. Не допускається направлення у відрядження без їхньої згоди вагітних жінок, державних службовців, які мають дітей віком до 14 років, самостійно виховують дітей-інвалідів, інвалідів з дитинства.
 
    -829- Шкрум А.І.
У частині 7 статті 41 законопроекту слова "необхідно брати" замінити словами "беруться", а слова "жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років" – словами "державних службовців, які мають дітей віком до чотирнадцяти років".
 
Враховано    
    -830- Єленський В.Є.
Шкрум А.І.
Левченко Ю.В.
У частині 7 статті 41 законопроекту слова "до десяти років" замінити на "до чотирнадцяти років".
 
Враховано по суті   
467. Стаття 42. Зміна істотних умов служби
 
   Стаття 43. Зміна істотних умов державної служби
 
468. 1. Підставами для зміни істотних умов служби є:
 
   1. Підставами для зміни істотних умов державної служби є:
 
469. 1) ліквідація або реорганізація державного органу;
 
-831- Денисенко А.С.
У п. 2 ч. 1. ст.42 прописати "ліквідації або реорганізації державного органу, в наслідок якої є скорочення чисельності або штату працівників (службовців)".
 
Відхилено   1) ліквідація або реорганізація державного органу;
 
470. 2) зменшення фонду оплати праці державного органу;
 
-832- Денісова Л.Л.
Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Пункт 2 частини першої статті 42 вилучити, як такий, що не кореспондується з частиною 4 статті 49 законопроекту.
У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2 відповідно.
 
Відхилено   2) зменшення фонду оплати праці державного органу;
 
471. 3) скорочення штатної чисельності працівників у зв’язку з оптимізацією системи державних органів.
 
-833- Продан О.П.
Пункт 3 частини 1 статті 42 законопроекту викласти в такій редакції:
"3) скорочення чисельності або штату працівників у зв’язку з оптимізацією системи державних органів чи структури окремого державного органу".
 
Враховано   3) скорочення чисельності або штату працівників у зв’язку з оптимізацією системи державних органів чи структури окремого державного органу.
 
472. 2. Не вважається зміною істотних умов служби зміна назви структурного підрозділу державного органу або посади, не пов’язана із зміною функцій державного органу та основних посадових обов’язків.
 
   2. Не вважається зміною істотних умов державної служби зміна назви структурного підрозділу державного органу або посади, не пов’язана із зміною функцій державного органу та основних посадових обов’язків.
 
473. 3. Зміною істотних умов служби вважається зміна:
 
   3. Зміною істотних умов державної служби вважається зміна:
 
474. 1) належності посади державної служби до певної категорії посад;
 
   1) належності посади державної служби до певної категорії посад;
 
475. 2) основних посадових обов’язків;
 
   2) основних посадових обов’язків;
 
476. 3) умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення;
 
   3) умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового забезпечення;
 
477. 4) режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу;
 
   4) режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу;
 
478. 5) місця розташування державного органу (в разі його переміщення до іншого населеного пункту).
 
   5) місця розташування державного органу (в разі його переміщення до іншого населеного пункту).
 
479. 4. Про зміну істотних умов служби керівник державної служби надсилає державному службовцю повідомлення у письмовій формі не пізніше ніж за 60 календарних днів до зміни істотних умов служби, крім випадків підвищення заробітної плати.
 
-834- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 42 після слів "державної служби" перед словом "надсилає" доповнити словами "в органі".
 
Враховано по суті (у п.3 ч.1 ст.2)  4. Про зміну істотних умов служби керівник державної служби письмово повідомляє державного службовця не пізніш як за 60 календарних днів до зміни істотних умов державної служби, крім випадків підвищення заробітної плати.
 
480. У разі незгоди державного службовця на продовження проходження державної служби у зв’язку із зміною істотних умов служби він подає керівникові державної служби заяву про звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 81 цього Закону або заяву про переведення на іншу рівнозначну посаду не пізніш як за 60 календарних днів з дня ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов служби.
 
-835- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
В абзаці другому частини четвертої статті 42 слово "рівнозначну" замінити на слово "запропоновану".
 
Враховано   У разі незгоди державного службовця на продовження проходження державної служби у зв’язку із зміною істотних умов державної служби він подає керівникові державної служби заяву про звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 83 цього Закону або заяву про переведення на іншу запропоновану йому посаду не пізніш як за 60 календарних днів з дня ознайомлення з повідомленням про зміну істотних умов державної служби.
 
481. Якщо протягом 60 календарних днів з дня ознайомлення державного службовця з повідомленням про зміну істотних умов служби від нього не надійшли заяви, зазначені в абзаці другому цієї частини, державний службовець вважається таким, що погодився на зміну істотних умов служби.
 
-836- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
В абзаці третьому частини четвертої статті 42 слова "зміну істотних умов служби" замінити словами "продовження проходження державної служби".
 
Враховано   Якщо протягом 60 календарних днів з дня ознайомлення державного службовця з повідомленням про зміну істотних умов служби від нього не надійшли заяви, зазначені в абзаці другому цієї частини, державний службовець вважається таким, що погодився на продовження проходження державної служби.
 
482. 5. У разі незгоди державного службовця із зміною істотних умов служби він має право оскаржувати відповідне рішення в порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.
 
-837- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 5 статті 42 виключити, відповідно частину 6 вважати частиною 5.
 
Відхилено   5. У разі незгоди державного службовця із зміною істотних умов державної служби він має право оскаржити відповідне рішення в порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.
 
483. 6. Незгода державного службовця із зміною істотних умов служби є підставою для звільнення його за ініціативою суб’єкта призначення в порядку, передбаченому статтею 85 цього Закону.
 
-838- Шкрум А.І.
Частину 6 статті 42 виключити.
 
Враховано      
484. Стаття 43. Оцінювання результатів службової діяльності
 
-839- Острікова Т.Г.
Гопко Г.М.
Статтю 43 викласти у наступній редакції:
"Стаття 43. Оцінювання результатів службової діяльності 1. Реєстр.картка №
)
2. Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі результатів тестування, показника результативності (ефективності та якості), визначеного за результатами виконання посадових обов’язків державного службовця, а також показника дотримання трудової дисципліни, правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.
3. Оцінювання результатів службової діяльності держаних службовців всіх категорій покладається на кадрову службу відповідного органу, який і проводить тестування. Показники дотримання трудової дисципліни, правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції визначається підрозділом, який здійснює контроль по цим напрямкам. Показник результативності (ефективності та якості) визначається безпосереднім керівником з використанням бази документообігу, а для державних службовців, які займають посади категорії "А", здійснюється суб’єктом призначення.
4. За підсумками оцінювання результатів службової діяльності кожному державному службовцю виставляється рейтингова оцінка и визначається середнє значення результатів оцінювання по державному органу. Середнє значення результатів оцінювання відповідного державного органу є публічною інформацією.
5. Якщо державний службовець за результатами оцінювання отримав понад 100 відсотків від середнього значення результатів оцінювання така оцінка є підставою для його преміювання та (або) заохочення.
Крім того, такому державному службовцю може бути запропоновано пройти курси підвищення кваліфікації та (або) перейти на вищу посаду.
6. Якщо державний службовець за результатами оцінювання отримав менше 60 відсотків від середнього значення результатів оцінювання йому пропонується пройти повторне оцінювання, перейти на нижчу посаду.
7. Проведення повторного оцінювання призначається не раніше, ніж через три місяці.
8. У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок (менше 60 відсотків від середнього значення результатів оцінювання) за підсумками оцінювання результатів службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до цього Закону.
9. Підсумки оцінювання результатів службової діяльності фіксується у висновку. Державного службовця ознайомлюють з висновком протягом трьох днів після проведення оцінювання і долучаються цей висновок особової справи.
10. Якщо державний службовець незгоден з результатами оцінювання службової діяльності, що містяться у висновку, такий службовець має право пройти повторне оцінювання або оскаржити висновок у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.
11. Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено   Стаття 44. Оцінювання результатів службової діяльності
 
485. 1. Результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їх кар’єри, виявлення потреб у професійному навчанні.
 
-840- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 43 доповнити абзацом 2 такого змісту:
"Державний службовець категорії "А" щороку складає план своєї діяльності на наступний рік, спрямований на досягнення цілей і виконання завдань державного органу, в якому він служить. План діяльності державного службовця повинен містити показники результативності, ефективності та якості, що відповідають показникам діяльності державного органу. Складання плану діяльності державних службовців категорії "А" є обов’язковим."
 
Відхилено   1. Результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.
 
486. 2. Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.
 
-841- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 2 статті 43 слова "а також дотримання ним правил етичної поведінки" виключити.
 
Відхилено   2. Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.
 
487. 3. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", здійснюється безпосереднім керівником державного службовця та керівником державної служби; оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади категорії "А", здійснюється суб’єктом призначення.
 
-842- Продан О.П.
У пункті 3 статті 43 законопроекту після слів "керівником державної служби" доповнити словами "за участі представників громадських об’єднань, науковців, фахівців, експертів, які делегуються громадськими радами, створеними при виконавчих органах влади відповідно до порядку, що встановлюється для створення та діяльності громадських рад".
 
Відхилено   3. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", здійснюється безпосереднім керівником державного службовця та керівником самостійного структурного підрозділу. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", здійснюється суб’єктом призначення.
 
    -843- Шкрум А.І.
У частині 3 статті 43 слова "державної служби" замінити словами "самостійного структурного підрозділу".
 
Враховано    
488. 4. Висновок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності фіксується у відповідному акті. Державного службовця ознайомлюють з протоколом під підпис протягом трьох днів після проведення оцінювання.
 
-844- Попов І.В.
У другому реченні частини четвертої статті 43 після слів "протягом трьох" доповнити словом "робочих".
 
Відхилено   4. Державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності під підпис протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання.
Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності затверджується наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення.
 
    -845- Шкрум А.І.
Частину 4 статті 43 викласти у такій редакції:
"4. Державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності під підпис протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання.
Висновок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності затверджується наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення."
 
Враховано    
489. 5. За підсумками оцінювання результатів службової діяльності виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.
 
   5. За результатами оцінювання службової діяльності державного службовця йому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.
 
490. 6. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки проводиться не раніше, ніж через три місяці повторне оцінювання результатів його службової діяльності.
 
   6. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки не раніше, ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності.
 
491. 7. Висновок, що містить негативну оцінку за підсумками оцінювання результатів службової діяльності, може бути оскаржений державним службовцем у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.
 
   7. Висновок, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, може бути оскаржений державним службовцем у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.
 
492. 8. Державний службовець має право висловити свої зауваження щодо оцінювання результатів його службової діяльності, які долучаються до його особової справи.
 
   8. Державний службовець має право висловити зауваження щодо оцінювання результатів його службової діяльності, які долучаються до його особової справи.
 
493. 9. Отримання державним службовцем відмінної оцінки є підставою для його преміювання.
 
-846- Яніцький В.П.
Частину 9 статті 43 викласти в наступній редакції:
"Отримання державним службовцем відмінної оцінки є підставою для його преміювання та переважного просування по державній службі відповідно до цього Закону."
 
Враховано   9. Отримання державним службовцем відмінної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності є підставою для його преміювання та переважного просування по державній службі відповідно до цього Закону.
 
494. 10. У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до цього Закону.
 
-847- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 10 статті 43 викласти у редакції:
"10. У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до цього Закону та Кодексу законів про працю України.".
 
Відхилено   10. У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 87 цього Закону.
 
    -848- Яніцький В.П.
Частину 10 статті 43 викласти в наступній редакції:
"10. У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до цього Закону, якщо такого службовця за його згодою не можна перевести на іншу роботу."
 
Відхилено    
    -849- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 10 статті 43 виключити.
 
Відхилено    
495. 11. Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-850- Шкрум А.І.
Частину 11 статті 43 перед словом "Порядок" доповнити словом "Типовий".
 
Враховано   11. Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 45. Публічний звіт керівника органу виконавчої влади
1. Керівники органів виконавчої влади щорічно виступають з публічним звітом про підсумки діяльності відповідного державного органу за участю представників громадських рад, громадських об’єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, експертів відповідних галузей та засобів масової інформації.
2. Інформація про проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади розміщується не пізніш як за тиждень до звіту та після нього на офіційному веб-сайті відповідного органу виконавчої влади та в засобах масової інформації.
3. Типовий порядок проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -851- Продан О.П.
Після статті 43 законопроекту доповнити новою статтею такого змісту:
"Стаття 44. Публічний звіт керівників органів виконавчої влади.
1. Керівники центральних, місцевих органів влади та їх структурних підрозділів щорічно виступають з публічним звітом щодо підсумків діяльності відповідного органу влади за участю представників громадських рад, громадських об’єднань, асоціацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій за спеціалізацією відповідного органа, експертів відповідних галузей та засобів масової інформації.
2. Інформація про проведення публічного звіту керівників органів виконавчої влади розміщується за тиждень до звіту та після нього на офіційному сайті органу державної влади, а також у місцевих засобах масової інформації.
3. Типовий порядок проведення публічних звітів керівників органів виконавчої влади затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби".
 
Враховано редакційно    
496. Стаття 44. Стаж державної служби
 
   Стаття 46. Стаж державної служби
 
497. 1. Стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.
 
-852- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 1 статті 44 слова "вислугу років" вилучити; частину 1 статті 44 перед словами "надання додаткової" доповнити словами "стаж на державній службі, ",
 
Відхилено   1. Стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.
 
498. 2. До стажу державної служби зараховуються:
 
   2. До стажу державної служби зараховуються:
 
499. 1) час перебування на посаді державної служби відповідно до цього Закону;
 
-853- Шкрум А.І.
У частині другій статті 44:
після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
"2) час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;".
У зв'язку з цим підпункти 2-9 вважати підпунктами 3-10;
пункт 4 викласти у такій редакції:
"5) час перебування на посадах прокурорів".
 
Враховано редакційно   1) час перебування на посаді державної служби відповідно до цього Закону;
2) час перебування на посаді народного депутата України;
3) час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;
 
    -854- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Частину другу статті 44 після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
"2) час перебування на посаді народного депутата України;".
 
Враховано    
500. 2) час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
 
   4) час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
 
501. 3) час перебування на посадах суддів;
 
-855- Матвієнко А.С.
Кривенко В.М.
У частині другій статті 44 пункт 3 виключити, позаяк судді не належать до держслужбовців.
Та й згідно ч.3 ст. 3 дія цього Закону на суддів не поширюється.
 
Відхилено   5) час перебування на посадах суддів;
 
502. 4) час перебування на посадах працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини;
 
-856- Матвієнко А.С.
Кривенко В.М.
У частині другій статті 44 пункт 4 виключити.
 
Відхилено   6) час перебування на посадах прокурорів;
 
503. 5) час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;
 
-857- Матвієнко А.С.
У пункті 5 частини другої статті 44 слова "та спеціальні" вилучити.
 
Відхилено   7) час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;
 
    -858- Шкрум А.І.
Пункт 5 частини другої статті 44 викласти у такій редакції:
"5) час проходження військової служби; час служби на посадах рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, на яких присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено законом;".
 
Відхилено    
    -859- Шкрум А.І.
Частину другу статті 44 доповнити новим пунктом такого змісту:
"6) час перебування на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників в державних установах, організаціях, закладах;".
 
Відхилено    
504. 6) час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законодавством;
 
-860- Матвієнко А.С.
У пункті 6 частини другої статті 44 наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".
 
Враховано   8) час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законом;
 
505. 7) період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;
 
-861- Скуратовський С.І.
У пункті 7 частини другої статті 44 слово "трудових" замінити словосполученням "державно-службових".
 
Відхилено   9) період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;
 
506. 8) час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію "дитина-інвалід категорії А" - до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку;
 
-862- Денісова Л.Л.
В пункті 8 частини другої статті 44 слова "шістнадцятирічного" замінити словами "вісімнадцятирічного".
 
Відхилено   10) час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду - у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;
11) час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також на посадах патронатних служб в інших державних органах.
 
    -863- Шкрум А.І.
Пункт 8 частини другої статті 44 викласти у такій редакції:
"8) час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;"
 
Враховано    
    -864- Шкрум А.І.
Частину другу статті 44 доповнити новим пунктом такого змісту:
"9) час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, а також помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів та посадах патронатних служб в інших державних органах;"
 
Враховано    
507. 9) інші періоди роботи, визначені законами України.
 
-865- Матвієнко А.С.
У частині другій статті 44 пункт 9 виключити.
 
Враховано      
508. 3. Порядок обчислення стажу державної служби затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-866- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 44 частиною 4 такого змісту:
"У випадку призначення особи на посаду державного службовця, стаж на посадах, визначених у частині 2 цієї статті, належить зараховувати такій особі як стаж на посаді державного службовця того рангу, до якого віднесено посаду, на яку призначено цю особу.".
 
Відхилено   3. Порядок обчислення стажу державної служби затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
509. Стаття 45. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу
 
-867- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Назву статті 45 викласти у такій редакції:
"Стаття 45. Службові правила державного органу",
 
Відхилено   Стаття 47. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу
 
510. 1. Правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу (далі - правила внутрішнього службового розпорядку) визначаються:
 
-868- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац перший частини 1 статті 45 викласти в такій редакції:
"Внутрішніми службовими правилами державного органу (далі - внутрішніми службовими правилами) визначаються: ".
 
Відхилено   1. Правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу (далі - правила внутрішнього службового розпорядку) визначаються:
 
511. 1) початок та кінець робочого часу державного службовця;
 
   1) початок та кінець робочого часу державного службовця;
 
512. 2) перерви, що надаються для відпочинку та прийняття їжі;
 
   2) перерви, що надаються для відпочинку та прийняття їжі;
 
513. 3) умови і порядок перебування державного службовця в державному органі у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу;
 
   3) умови і порядок перебування державного службовця в державному органі у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу;
 
514. 4) порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень та доручень із службових питань;
 
   4) порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень) та доручень із службових питань;
 
515. 5) загальні інструкції з охорони праці та протипожежної безпеки;
 
   5) загальні інструкції з охорони праці та протипожежної безпеки;
 
516. 6) загальні правила етичної поведінки в державному органі;
 
-869- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 6 частини 1 статті 45 виключити, у зв’язку з цим пункти 7-9 вважати пунктами 6-8,
 
Відхилено   6) загальні правила етичної поведінки в державному органі;
 
517. 7) порядок повідомлення державним службовцем про відсутність на службі;
 
   7) порядок повідомлення державним службовцем про його відсутність на службі;
 
518. 8) порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем;
 
   8) порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем;
 
519. 9) інші положення, які не можуть суперечити цьому Закону та іншим актам законодавства.
 
-870- Попов І.В.
Пункт 9 частини першої статті 45 викласти у такій редакції:
"9) інші положення нормативно-правових актів, що не суперечать цьому Закону.".
 
Враховано частково   9) інші положення, що не суперечать цьому Закону та іншим актам законодавства.
 
520. 2. Правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються трудовими колективами за поданням керівника державної служби або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на основі типових правил.
 
-871- Матвієнко А.С.
Частину другу статті 45 викласти у такій новій редакції:
"2. Правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються керівником державної служби на основі типових правил."
 
Відхилено   2. Правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців державного органу за поданням керівника державної служби і виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на основі типових правил.
 
    -872- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
У частині другій статті 45 слова "або уповноваженого ним органу" виключити.
 
Враховано    
    -873- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину другу статті 45 викласти в такій редакції:
"Внутрішні службові правила затверджуються керівником державної служби в органі не більш як на два роки, за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (у разі її наявності).
Внутрішні службові правила набирають чинності наступного робочого дня після їх доведення до державних службовців, якщо в правилах не передбачено більш пізній строк набрання ними чинності.",
 
Відхилено    
    -874- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину 2 статті 45 викласти в такій редакції:
"Правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються керівником державної служби в органі за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (у разі її наявності).
 
Відхилено    
    -875- Шкрум А.І.
У частині 2 статті 45 слова "трудовими колективами" замінити словами "загальними зборами (конференцією) працівників державного органу", а після слів "профспілкової організації" додати слова " (за наявності)".
 
Враховано    
521. 3. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх державних службовців під підпис.
 
   3. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх державних службовців під підпис.
 
522. 4. Типові правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-876- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 45 частиною 5 такого змісту:
"Керівник державної служби в органі під час прийняття особи на посаду державного службовця зобов’язаний ознайомити її під розписку з внутрішніми службовими правилами та забезпечити можливість ознайомлення з правилами в будь-який час."
 
Відхилено   4. Типові правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
523. Стаття 46. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців
 
   Стаття 48. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців
 
524. 1. Державним службовцям створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.
 
-877- Яніцький В.П.
Частину 1 статті 46 викласти в наступній редакції:
"Державним службовцям створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно, а також сприяння у здійсненні наукової, творчої діяльності (навчання в аспірантурі, докторантурі тощо), проведення стажування, у тому числі за кордоном."
 
Відхилено   1. Державним службовцям створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.
 
525. 2. Професійне навчання державного службовця проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема у галузі знань "державне управління", у формі спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування тощо в установленому порядку у відповідних навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, в тому числі за кордоном.
 
-878- Гончаренко О.О.
У частині другій статті 46 слова "у формі спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування тощо в установленому порядку" змінити на "у встановленому законодавством порядку".
 
Враховано   2. Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.
Положення про систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -879- Шкрум А.І.
У частині другій статті 46 слова "перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема у галузі знань "державне управління" замінити словами "перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема у галузі знань "Публічне управління та адміністрування".
Частину другу статті 46 доповнити другим абзацом такого змісту:
"Положення про систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби."
 
Враховано    
    -880- Матвієнко А.С.
У частині другій статті 46 слова "не заборонених законодавством" замінити словами "передбачених законом".
 
Відхилено    
    -881- Гончаренко О.О.
Частину другу статті 46 доповнити другим реченням такого змісту:
"Положення про систему підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби".
 
Враховано редакційно    
526. 3. Науково-методичне забезпечення діяльності зазначеної системи забезпечує Національна академія державного управління при Президентові України - вищий навчальний заклад із особливими умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-882- Гончаренко О.О.
Частину третю саттті 46 викласти у такій редакції:
"3. Науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців забезпечує Національна академія державного управління при Президентові України - вищий навчальний заклад із особливими умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано редакційно   3. Науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців здійснює Національна академія державного управління при Президентові України - вищий навчальний заклад з особливими умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
527. 4. Керівник державної служби в державному органі у межах витрат, передбачених на його утримання, забезпечує організацію професійного навчання державних службовців.
 
-883- Шкрум А.І.
Частину четверту статті 46 викласти у такій редакції:
"4. Керівник державної служби в органі у межах витрат, передбачених на утримання відповідного державного органу, забезпечує організацію професійного навчання державних службовців.
На строк професійного навчання за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата."
 
Враховано редакційно   4. Керівник державної служби у межах витрат, передбачених на утримання відповідного державного органу, забезпечує організацію професійного навчання державних службовців, підвищення кваліфікації державних службовців на робочому місці або в інших установах (організаціях), а також має право відповідно до закону закуповувати послуги, необхідні для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців, у підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб.
 
    -884- Гончаренко О.О.
Доповнити статтю 46 після частини третьої частиною четвертою такого змісту:
"4. За умовами оплати праці президент, перший віце-президент, віце-президенти, директори інститутів та регіональнх інститутів державного управління Національної академії державного управління при Президентові України прирівнюються до посад державної служби категорії "А", керівники самостійних структурних підрозділів Національної академії державного управління при Президентові України – до посад державної служби категорії "Б", інші працівники Національної академії державного управління при Президентові України, які виконують організаційно-розпорялдчі та консультативно-дорадчі функції – до посад державної служби категорії "В".
На зазначених працівників поширюється положення статті 53, Розділу VІІ цього Закону.
Відповідно змінити нумерацію наступних частин цієї статті.
 
Відхилено    
528. 5. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться протягом проходження служби, а підвищення кваліфікації - не рідше одного разу на п’ять років.
 
-885- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 5 статті 46 викласти в такій редакції:
"Державні службовці проходять підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки. Час такого підвищення кваліфікації не може бути меншим 40 академічних годин упродовж кожних трьох років перебування на посаді державного службовця. Потреба у професійному навчанні визначається державним службовцем разом з керівником державної служби в органі під час вступу на державну службу та під час її проходження."
 
Враховано частково   5. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться протягом проходження служби, а підвищення кваліфікації - не рідше одного разу на три роки.
 
529. Необхідність професійного навчання державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою персоналу державного органу за результатами оцінювання службової діяльності.
 
   Необхідність професійного навчання державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою управління персоналом державного органу за результатами оцінювання службової діяльності.
 
530. 6. Керівник державної служби в державному органі забезпечує професійне навчання державних службовців, які вперше призначені на посаду державної служби, протягом року з дня їх призначення.
 
-886- Шкрум А.І.
У частині 6 статті 46 слова "в державному органі" виключити.
 
Враховано   6. Керівник державної служби забезпечує професійне навчання державних службовців, вперше призначених на посаду державної служби, протягом року з дня їх призначення.
7. На строк професійного навчання за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата.
 
    -887- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити частину 6 статті 46 абзацом 2 такого змісту:
"Керівник державою службою в органі у межах витрат, визначених на утримання відповідного державного органу, організовує підвищення кваліфікації державних службовців на робочому місці або в інших установах (організаціях), а також має право відповідно до закону закуповувати послуги, необхідні для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців, у підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб."
 
Враховано редакційно (у ч.4 цієї статті)   
531. 7. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби у тому самому або іншому державному органі відповідно до законодавства, зокрема за кордоном.
 
-888- Шкрум А.І.
У частині сьомій статті 46 слова "у тому самому або іншому державному органі відповідно до законодавства, зокрема за кордоном" замінити словами "в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства".
 
Враховано   8. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.
 
532. На строк стажування за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата.
 
   На строк стажування за державним службовцем зберігаються його посада та заробітна плата.
 
533. Порядок стажування державних службовців визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-889- Попов І.В.
Абзац третій частини сьомої статті 46 викласти у такій редакції:
"Порядок стажування державних службовців визначається Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено      
    -890- Шкрум А.І.
Абзац третій частини сьомої статті 46 виключити.
 
Враховано    
534. 8. У державних органах з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби може здійснюватися стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, строком до двох місяців у порядку, визначеному керівником державної служби.
 
-891- Матвієнко А.С.
Частину восьму статті 46 Після слів "з числа молоді" доповнити словами "віком до тридцяти років"
 
Відхилено   9. У державних органах з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби може здійснюватися стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, строком до шести місяців у порядку, визначеному керівником державної служби.
 
    -892- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
У частині 8 статті 46 слово "двох" замінити словом "шести".
 
Враховано    
535. 9. Порядок такого стажування державних службовців визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-893- Лінько Д.В.
Статтю 46 доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10. Державним службовцям, які пройшли навчання у Національній академії державного управління при Президентові України, здобувши ступінь магістра державного управління, за відповідним листом Національної академії державного управління при Президентові України про здобуття ступеню магістра слухачем, до органу, що направив його на навчання, або у випадку навчання за контрактом - за особистою заявою державного службовця, йому присвоюється 8 ранг в межах категорії посади, яку державний службовець обіймав на момент направлення на навчання, або поза межами відповідної категорії. Якщо на момент закінчення навчання державному службовцю, вже присвоєно 8 або вищий ранг, у такому випадку за його особистою заявою присвоюється наступний ранг позачергово і невідкладно, в межах категорії посад, або поза межами.
Особам, які пройшли навчання у Національній академії державного управління при Президентові України, але не є державними службовцями, в разі їх прийняття на державну службу присвоюється не нижче ніж 8 ранг в межах категорії посад, або поза межами відповідної категорії. У випадку присвоєння такій особі вищого ніж 8-й ранг, при прийнятті на державну службу відповідно до категорії посад, у такому випадку особі за її особистою заявою присвоюється наступний ранг позачергово і невідкладно, в межах категорії посад, або поза межами."
 
Відхилено   10. Порядок стажування державних службовців визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -894- Гончаренко О.О.
Доповнити статтю 46 частиною десятою такого змісту:
"10. Державним службовцям, які пройшли навчання у Національній академії державного управління при Президентові України, здобувши ступінь магістра державного управління, за відповідним листом Національної академії державного управління при Президентові України про здобуття ступеню магістра слухачем до органу, що направив його на навчання, або у випадку навчання за контрактом – за особистою заявою державного службовця, йому присвоюється 8 ранг в межах категорії посади, яку державний службовець обіймав на момент направлення на навчання, або поза межами відповідної категорії. Якщо на момент закінчення навчання державному службовцю, вже присвоєно 8 або вищий ранг, у такому випадку за його особистою заявою присвоюється наступний ранг позачергово і невідкладно, в межах категорії посад, або поза межами".
 
Відхилено    
    -895- Гончаренко О.О.
Доповнити статтю 46 частиною одинадцятою такого змісту:
"Особам, які пройшли навчання у Національній академії державного управління при Президентові України, але не є державними службовцями, в разі їх прийняття на державну службу присвоюється не нижче ніж 8 ранг в межах категорії посад, або поза межами відповідної категорії. У випадку присвоєння такій особі вищого ніж 8-й ранг, при прийнятті на державну службу відповідно до категорії посад, у такому випадку особі за її особистою заявою присвоюється наступний ранг позачергово і невідкладно, в межах категорії посад, або поза межами"
 
Відхилено    
536. Стаття 47. Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності державного службовця
 
   Стаття 49. Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності державного службовця
 
537. 1. Державний службовець за підсумками оцінювання результатів службової діяльності, передбаченого статтею 43 цього Закону, разом із службою персоналу складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності. Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності погоджується безпосереднім керівником державного службовця, керівником служби персоналу і затверджується керівником державної служби.
 
-896- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Друге речення частини 1 статті 47 викласти у такій редакції: "Індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності погоджує безпосередній керівник державного службовця, керівник служби персоналу і затверджує керівник державної служби в органі.";
 
Відхилено   1. Державний службовець за результатами оцінювання службової діяльності, передбаченого статтею 44 цього Закону, разом із службою управління персоналом складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності, яку погоджує його безпосередній керівник та затверджує керівник самостійного структурного підрозділу, в якому він працює.
 
    -897- Шкрум А.І.
У частині 1 статті 47 слова "керівником служби персоналу і затверджується керівником державної служби" замінюються словами "та затверджує керівник самостійного структурного підрозділу, в якому він працює".
 
Враховано    
538. 2. До індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може включатися підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування та самоосвіта.
 
-898- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 47 частиною 3 такого змісту:
"Типове положення про індивідуальну програму навчання державного службовця затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби.".
 
Відхилено   2. Служба управління персоналом узагальнює потреби державних службовців у підготовці, перепідготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби.
 
    -899- Шкрум А.І.
Частину 2 статті 47 викласти у такій редакції:
"2. Служба управління персоналом узагальнює потреби державних службовців у підготовці, перепідготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби в органі."
 
Враховано    
539. Стаття 48. Організація наставництва державного службовця
 
-900- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 48 виключити.
 
Враховано      
540. 1. Для надання консультацій, порад і роз’яснень державному службовцю, який вперше вступив на державну службу на посаду категорії "В", з питань, пов’язаних з виконанням його посадових обов’язків, запроваджується обов’язкове наставництво.
 
      
541. Наставництво встановлюється тривалістю до трьох місяців залежно від складності передбачених за посадою обов’язків та професійної компетентності державного службовця і може здійснюватися одночасно з випробувальним терміном.
 
-901- Попов І.В.
В абзаці другому частини другої статті 48 законопроекту слово "трьох" замінити словом "двох".
 
Відхилено      
542. 2. Наставництво може застосовуватися також для державних службовців, призначених на інші посади державної служби категорій "Б" і "В".
 
      
543. 3. Наставництво здійснює безпосередній керівник або інший державний службовець, визначений керівником державної служби, який відповідає таким вимогам:
 
      
544. 1) має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня;
 
      
545. 2) має досвід роботи на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше двох років.
 
      
546. 4. Положення про наставництво затверджує центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
      
547. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
548. ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАОХОЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
 
   ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАОХОЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
 
549. Стаття 49. Оплата праці державних службовців
 
   Стаття 50. Оплата праці державних службовців
 
550. 1. Держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи.
 
-902- Лабазюк С.П.
Статтю 49 викласти у такій редакції:
"Стаття 49. Оплата праці державних службовців
1. Держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи.
2. Заробітна плата державного службовця складається з:
1)посадового окладу;
2)надбавки за вислугу років;
3) надбавки за ранг державного службовця;
4) надбавка за наставництво;
5) надбавки за додаткове навантаження у зв’язку із виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця за рахунок економії фонду оплати праці державного органу.
3. Відповідно до результатів роботи та оцінювання результатів службової діяльності державні службовці можуть отримувати премії. До премій державного службовця належать:
1)премія за результати оцінювання результатів службової діяльності;
2)місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.
При цьому загальний розмір усіх премій, які може отримати державний службовець за рік, не має перевищувати тридцяти відсотків від загального розміру його заробітної плати за рік.
4. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них та фінансування інших, передбачених цим Законом гарантій, пільг і компенсацій.
5. Розмір надбавки за ранг та наставництво державного службовця визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано частково   1. Держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи.
 
551. 2. Заробітна плата державного службовця складається з:
 
-903- Яніцький В.П.
Частину 2 статті 49 викласти в наступній редакції:
"Заробітна плата державного службовця складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) надбавки за ранг державного службовця;
4) надбавки за знання іноземних мов;
5) надбавки на науковий ступінь або вчене звання;
6) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця за рахунок економії фонду оплати праці державного органу;
7) премії (у разі встановлення)."
 
Відхилено   2. Заробітна плата державного службовця складається з:
 
552. 1) посадового окладу;
 
-904- Кузьменко А.І.
Ларін С.М.
Пункт 1 частини 2 статті 49 викласти у такій редакції:
"1) посадового окладу, не нижче двох розмірів мінімальної заробітної плати;".
 
Відхилено   1) посадового окладу;
 
553. 2) надбавки за вислугу років;
 
-905- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 2 частини 2 статті 49 викласти у такій редакції:
"2) надбавки за стаж на державній службі";
 
Відхилено   2) надбавки за вислугу років;
 
    -906- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Пункт 2 частини другої статті 49 виключити.
 
Відхилено    
554. 3) надбавки за ранг державного службовця;
 
-907- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Євлахов А.С.
Пункт 3 частини 2 статті 49 виключити,
 
Відхилено   3) надбавки за ранг державного службовця;
 
    -908- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Частину другу статті 49 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) надбавки за наставництво".
У зв’язку з цим пункти 4 і 5 вважати пунктами 5 і 6 відповідно.
 
Відхилено    
    -909- Рябчин О.М.
Доповнити частину другу статті 49 додатковим пунктом з наступним текстом:
"4) надбавки за вільне володіння мовами Ради Європи, підтверджене відповідними міжнародними сертифікатами"
Присвоїти даному пункту №4), а існуючі пункти 4) та 5) змістити на пункти 6) та 6) відповідно.
 
Відхилено    
555. 4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця за рахунок економії фонду оплати праці державного органу;
 
-910- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини 2 статті 49 викласти у такій редакції:
"3) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50% посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця; ";
 
Враховано   4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;
5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;
 
    -911- Шкрум А.І.
Пункт 4 частини 2 статті 49 викласти у такій редакції:
"4) доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця;".
 
Відхилено    
    -912- Власенко С.В.
Частину другу статті 49 після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
"5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;".
 
Враховано    
    -913- Денісова Л.Л.
Частину другу статті 49 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
"5) надбавка за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці; "
У зв’язку з цим, пункт 5 вважати пунктом 6.
 
Відхилено    
556. 5) премії (у разі встановлення).
 
-914- Острікова Т.Г.
Гопко Г.М.
Пункт 2 статті 49 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"6) доплати за рахунок коштів міжнародної фінансової допомоги (у разі встановлення)."
 
Відхилено   6) премії (у разі встановлення).
 
    -915- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Додати пункт 6 до частини 2 статті 49 у редакції:
"6) надбавка за науковий ступінь у разі, якщо державний службовець має науковий ступінь є: кандидат (доктор) наук з державного управління або професор філософії з державного управління."
 
Відхилено    
    -916- Мельник С.І.
Частину другу статті 49 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Посадовий оклад на найнижчій посаді державної служби встановлюється у розмірі двох мінімальних заробітних плат, визначених законом."
 
Враховано по суті (у ч.3 ст.51)   
557. 3. За результатами роботи та оцінювання результатів службової діяльності державним службовцям можуть встановлюватись премії. До премій державного службовця належать:
 
-917- Власенко С.В.
Абзаци перший, другий частини третьої статті 49 після слів "роботи та" і "за підсумками" відповідно доповнити словом "щорічного".
 
Враховано   3. За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям можуть встановлюватися премії. До премій державного службовця належать:
 
558. 1) премія за підсумками оцінювання результатів службової діяльності;
 
   1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
 
559. 2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.
 
-918- Євлахов А.С.
Виключити пункт 2 частини 3 статті 49 законопроекту.
 
Відхилено   2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.
 
560. При цьому загальний розмір усіх премій, які може отримати державний службовець за рік, не повинен перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.
 
-919- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Абзац четвертий частини третьої статті 49 викласти у такій редакції:
"При цьому загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік".
 
Враховано   При цьому загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.
 
    -920- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
У другому абзаці пункту 2 частини третьої статті 49 слова "посадового окладу" замінити на слова "середньої заробітної плати".
 
Відхилено    
    -921- Шкрум А.І.
В абзаці четвертому частини третьої статті 49 слово "повинен" замінити словом "може".
 
Враховано    
    -922- Денісова Л.Л.
Острікова Т.Г.
Гопко Г.М.
Абзац другий пункту 2 частини третьої статті 49 виключити.
 
Відхилено    
561. 4. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів та надбавок до них.
 
-923- Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
Частину четверту статті 49 викласти у такій редакції:
"4. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів, надбавок до них, премій та розмірів інших, передбачених законом, виплат державним службовцям".
 
Відхилено   4. Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є державний бюджет.
Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів та надбавок до них.
 
    -924- Шкрум А.І.
Доповнити статтю 49 частиною 5 у такій редакції:
"Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є державний бюджет та інші джерела, визначені законом."
 
Враховано частково    
    -925- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Доповнити статтю 49 частиною 5 у такій редакції:
"Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є Державний бюджет України та інші джерела, визначені законодавством України."
 
Відхилено    
    -926- Острікова Т.Г.
Гопко Г.М.
Статтю 49 доповнити новим пунктом такого змісту:
"5. Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є Державний бюджет України та інші джерела, визначені для цієї мети Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено    
562. Стаття 50. Посадовий оклад державного службовця
 
-927- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Назву статті 50 викласти у такій редакції:
"Стаття 50. Групи оплати праці та схема посадових окладів державних службовців"
 
Враховано   Стаття 51. Групи оплати праці та схема посадових окладів державних службовців
 
    -928- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 50 викласти в такій редакції:
"Стаття 50. Посадовий оклад державного службовця
1. Посадовий оклад державних службовців встановлюється відповідно до рангів посад державної служби, визначених цим Законом.
2. Схема посадових окладів на посадах державної служби щороку визначає Кабінет Міністрів України під час підготовки проекту закону України про Державний бюджет України"
 
Відхилено    
    -929- Лабазюк С.П.
Статтю 50 викласти у такій редакції:
"Стаття 50. Посадовий оклад державного службовця
1. Посади державної служби з метою встановлення розмірів посадових окладів поділяються на такі групи оплати праці:
до групи 1 належать посади керівників державних органів і прирівняні до них посади;
до групи 2 належать посади перших заступників керівників державних органів і прирівняні до них посади;
до групи 3 належать посади заступників керівників державних органів і прирівняні до них посади;
до групи 4 належать посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади;
до групи 5 належать посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади;
до групи 6 належать посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників і прирівняні до них посади;
до групи 7 належать посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади;
до групи 8 належать посади провідних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади;
до групи 9 належать посади спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади.
2. Схема посадових окладів на посадах державної служби щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України не пізніш як у місячний термін з дня прийняття закону України про Державний бюджет України на наступний рік шляхом встановлення мінімального і максимального розмірів посадових окладів для кожної групи посад державної служби, виходячи з таких принципів:
максимальний розмір посадового окладу посад державної служби встановлюється на рівні:
1) в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України:
посадовий оклад для групи 1 – встановлюється на рівні дванадцяти розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 2 – встановлюється на рівні одинадцяти розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 3 – встановлюється на рівні десяти розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 4 – встановлюється на рівні дев’яти розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 5 – встановлюється на рівні восьми розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 6 – встановлюється на рівні семи розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 7 – встановлюється на рівні шести розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 8 – встановлюється на рівні п’яти розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 9 – встановлюється на рівні чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати;
2) в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя:
посадовий оклад для групи 1 – встановлюється на рівні одинадцяти розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 2 – встановлюється на рівні десяти розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 3 – встановлюється на рівні дев’яти розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 4 – встановлюється на рівні восьми розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 5 – встановлюється на рівні семи розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 6 – встановлюється на рівні шести розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 7 – встановлюється на рівні п’яти розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 8 – встановлюється на рівні чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 9 – встановлюється на рівні трьох розмірів мінімальної заробітної плати;
3) в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення:
посадовий оклад для групи 1 – встановлюється на рівні десяти розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 2 – встановлюється на рівні дев’яти розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 3 – встановлюється на рівні восьми розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 4 – встановлюється на рівні семи розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 5 – встановлюється на рівні шести розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 6 – встановлюється на рівні п’яти розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 7 – встановлюється на рівні чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 8 – встановлюється на рівні трьох розмірів мінімальної заробітної плати;
посадовий оклад для групи 9 – встановлюється на рівні двох розмірів мінімальної заробітної плати;
для кожної групи посад оплати праці (з урахуванням юрисдикції) різниця між мінімальним та максимальним розміром посадового окладу повинна становити не більше 30 відсотків.
3. Перелік прирівняних до відповідних груп посад у державних органах затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -930- Дехтярчук О.В.
Викласти статтю 50 в наступній редакції:
"Стаття 50. Посадовий оклад державного службовця
1. Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається щорічно Кабінетом Міністрів України не пізніш як у місячний термін з дня прийняття закону України про Державний бюджет України на наступний рік шляхом встановлення мінімального та максимального розмірів посадових окладів для кожної підгрупи посад державної служби, виходячи з таких принципів:
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-3 встановлюється на рівні не менше 1, 2 розміру мінімальної заробітної плати;
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи І-1 не може перевищувати 8 мінімальних розмірів посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-3;
для кожної підгрупи посад державної служби різниця між максимальним і мінімальним розміром посадового окладу повинна становити не менше 30 відсотків;
мінімальний розмір посадового окладу для кожної підгрупи посад державної служби повинен перевищувати максимальний розмір посадового окладу тієї ж за числовим визначенням підгрупи наступної за числовим визначенням групи не менш як на 1 відсоток та не більш як на 5 відсотків;
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-2 повинен становити не менше 1, 2 мінімального розміру посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-3;
мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-1 повинен становити не менше 2 мінімальних розмірів посадового окладу на посаді державної служби підгрупи V-3."
 
Відхилено    
563. 1. Посади державної служби з метою встановлення розмірів посадових окладів поділяються на такі групи оплати праці:
 
   1. Посади державної служби з метою встановлення розмірів посадових окладів поділяються на такі групи оплати праці:
 
564. до групи 1 належать посади керівників державних органів і прирівняні до них посади;
 
   до групи 1 належать посади керівників державних органів і прирівняні до них посади;
 
565. до групи 2 належать посади перших заступників керівників державних органів і прирівняні до них посади;
 
   до групи 2 належать посади перших заступників керівників державних органів і прирівняні до них посади;
 
566. до групи 3 належать посади заступників керівників державних органів і прирівняні до них посади;
 
   до групи 3 належать посади заступників керівників державних органів і прирівняні до них посади;
 
567. до групи 4 належать посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади;
 
   до групи 4 належать посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади;
 
568. до групи 5 належать посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади;
 
   до групи 5 належать посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади;
 
569. до групи 6 належать посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників і прирівняні до них посади;
 
   до групи 6 належать посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників і прирівняні до них посади;
 
570. до групи 7 належать посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади;
 
   до групи 7 належать посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади;
 
571. до групи 8 належать посади провідних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади;
 
   до групи 8 належать посади провідних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади;
 
572. до групи 9 належать посади спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади.
 
   до групи 9 належать посади спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади.
 
573. Прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-931- Скуратовський С.І.
У другому реченні частини першої статті 50 між словами "на посадах державної служби" та "за поданням" додати слова "відповідно до спеціального закону".
 
Відхилено   Прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
574. 2. З метою встановлення розмірів посадових окладів державні органи поділяються за юрисдикцією, яка поширюється:
 
-932- Денісова Л.Л.
Веселова Н.В.
Частину другу статті 50 викласти в такій редакції:
"2. Схема посадових окладів на посадах державної служби затверджується Кабінетом Міністрів України, виходячи з таких принципів:
мінімальний розмір посадового окладу встановлюється на рівні:
1) в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України:
група 1 - семи розмірів мінімальної заробітної плати;
група 2 - шести з половиною розмірів мінімальної заробітної плати;
група 3 - шести розмірів мінімальної заробітної плати;
група 4 - п’яти з половиною розмірів мінімальної заробітної плати;
група 5 - п’яти розмірів мінімальної заробітної плати;
група 6 - чотирьох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати;
група 7 - чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати;
група 8 - трьох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати;
група 9 - трьох розмірів мінімальної заробітної плати;
2) в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя:
група 1 - шести з половиною розмірів мінімальної заробітної плати;
група 2 - шести розмірів мінімальної заробітної плати;
група 3 - п’яти з половиною розмірів мінімальної заробітної плати;
група 4 - п’яти розмірів мінімальної заробітної плати;
група 5 - чотирьох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати;
група 6 - чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати;
група 7 - трьох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати;
група 8 - трьох розмірів мінімальної заробітної плати;
група 9 - двох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати;
3) в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення:
група 1 - шести розмірів мінімальної заробітної плати;
група 2 - п’яти з половиною розмірів мінімальної заробітної плати;
група 3 - п’яти розмірів мінімальної заробітної плати;
група 4 - чотирьох з половиню розмірів мінімальної заробітної плати;
група 5 - чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати;
група 6 - трьох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати;
група 7 - трьох розмірів мінімальної заробітної плати;
група 8 - двох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати;
група 9 - двох розмірів мінімальної заробітної плати.".
 
Відхилено   2. З метою встановлення розмірів посадових окладів державні органи поділяються за юрисдикцією, яка поширюється:
 
575. 1) на всю територію України;
 
   1) на всю територію України;
 
576. 2) на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя;
 
   2) на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя;
 
577. 3) на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.
 
   3) на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.
 
578. У державних органах відповідної юрисдикції забезпечується наявність усіх груп оплати праці, передбачених частиною першою цієї статті.
 
   У державних органах відповідної юрисдикції забезпечується наявність усіх груп оплати праці, передбачених частиною першою цієї статті.
 
579. 3. Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту закону України про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції державних органів, а також виходячи з того, що мінімальний розмір посадового окладу групи 1 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, становить не більше семи мінімальних розмірів посадового окладу групи 9 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.
 
-933- Гуляєв В.О.
Грановський О.М.
У частині третій статті 50 слова "мінімальний розмір посадового окладу групи 1" замінити словами "максимальний розмір середньої заробітної плати групи 1", та слова "семи мінімальних розмірів посадового окладу групи 9" замінити словами "семи мінімальних розмірів середньої заробітної плати групи 9".
 
Відхилено   3. Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту закону України про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції державних органів, а також виходячи з того, що мінімальний розмір посадового окладу групи 1 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, становить не більше семи мінімальних розмірів посадового окладу групи 9 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.
Мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.
 
    -934- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Частину третю статті 50 доповнити реченням такого змісту:
"Мінімальний розмір посадового окладу групи 9 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше двох розмірів мінімальної заробітної плати."
 
Враховано    
    -935- Скуратовський С.І.
У частині третій статті 50 слово "семи" замінити словом "дев'яти".
 
Відхилено    
    -936- Шкрум А.І.
Частину третю статті 50 викласти у такій редакції:
"3. Мінімальний розмір посадового окладу на найнижчій посаді державної служби не може бути меншим ніж два розміри мінімальної заробітної плати.
4. Схема посадових окладів на посадах державної служби щороку затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням того, що посадовий оклад встановлюється на рівні:
1) у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України:
група 1 – семи мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 2 – шести з половиною мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 3 – шести мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 4 – п’яти з половиною мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 5 – п’яти мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 6 – чотирьох з половиною мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 7 – чотирьох мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 8 – трьох з половиною мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 9 – трьох мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
2) у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя:
група 1 – шести мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 2 – п’яти з половиною мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 3 – п’яти мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 4 – чотирьох з половиною мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 5 – чотирьох мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 6 – трьох з половиною мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 7 – трьох мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 8 – двох з половиною мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 9 – двох мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
3) у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення:
група 1 – п’яти мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 2 – чотирьох з половиною мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 3 – чотирьох мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 4 – трьох з половиню мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 5 – трьох мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 6 – двох з половиною мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 7 – двох мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;
група 8 – півтора мінімального розміру посадового окладу державного службовця;
група 9 – одного мінімального розміру посадового окладу державного службовця".
 
Враховано частково    
    -937- Шкрум А.І.
Статтю 50 доповнити новою частиною такого змісту:
"Державним службовцям категорій "Б" та "В", які розробляють та/або проводять юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище, ніж посадовий оклад відповідного державного службовця, передбачений схемою посадових окладів."
 
Відхилено    
    -938- Денісова Л.Л.
Веселова Н.В.
Частину третю статті 50 викласти в такій редакції:
"3. Під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби забезпечується рівномірне збільшення їх розмірів для кожної групи посад незалежно від юрисдикції".
 
Відхилено    
    -939- Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
Частину третю статті 50 викласти у такій редакції:
"3. Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту закону України про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції державних органів, а також мінімальних розмірів посадових окладів державних службовців, що визначені в абзаці другому частини третьої цієї статті.
Мінімальний розмір посадового окладу групи 1 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України не може перевищувати десяти мінімальних розмірів посадового окладу групи 9 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення. Мінімальний розмір посадового окладу групи 9 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення встановлюється на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати".
 
Враховано частково    
    -940- Євлахов А.С.
Частину 3 статті 50 законопроекту викласти у наступній редакції:
"3. Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту закону України про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції державних органів, а також виходячи з того, що мінімальний розмір посадового окладу групи 1 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, становить не більше тридцяти мінімальних розмірів посадового окладу групи 9 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення."
 
Відхилено    
    -941- Грановський О.М.
Пункт 3 статті 50 доповнити реченням такого змісту:
"Мінімальний розмір посадового окладу групи 9 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше двох розмірів мінімальної заробітної плати."
 
Враховано редакційно    
    -942- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Частину третю статті 50 доповнити абзацом такого змісту:
"Мінімальний розмір посадового окладу групи 9 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, встановлюється на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати."
 
Враховано редакційно    
    -943- Вадатурський А.О.
У частині третій статті 50 після слів "міст обласного значення" записати слова "а мінімальний розмір посадового окладу групи 9 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення становить не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати".
 
Враховано редакційно    
    -944- Кошелєва А.В.
Частину 3 статті 50 доповнити абзацом:
"Встановити посадовий оклад на найнижчій посаді державного службовця на рівні двох розмірів мінімальної заробітної плати, передбаченої Законом України про Державний бюджет на поточний рік."
 
Враховано редакційно    
    -945- Шинькович А.В.
Частину 3 статті 50 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Встановити розмір посадового окладу на найнижчій посаді державної служби на рівні двох розмірів мінімальної заробітної плати."
 
Враховано редакційно    
    -946- Єленський В.Є.
Частину 3 статті 50 після слів "міст обласного значення" доповнити словами "мінімальний розмір посадового окладу державного службовця не може бути нижче за два мінімальних розміри заробітної плати, визначеного Державним бюджетом на поточний рік".
 
Враховано редакційно    
    -947- Острікова Т.Г.
Гопко Г.М.
Пункт 3 статті 50 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Окладу групи 9 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути меншим мінімальної заробітної плати (на відповідний рік) збільшеної на 40 відсотків, а для державних органів, що здійснюють контрольні функції - у 2 рази.".
 
Відхилено    
    -948- Левченко Ю.В.
Доповнити статтю 50 частиною четвертою наступного змісту:
"4. Посадовий оклад державного службовця не може бути меншим ніж два розміри мінімальних заробітних плат".
 
Враховано редакційно    
    -949- Нечаєв О.І.
Пункт 3. Статті 50 доповнити абзацом такого змісту:
"Посадовий оклад групи 9 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення становить не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати".
 
Враховано редакційно    
    -950- Кужель О.В.
Частину третю статті 50 доповнити новим абзацом такого змісту:
"При цьому мінімальний розмір посадового окладу державного службовця групи 9 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення не може бути меншим двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.".
 
Враховано редакційно    
580. Стаття 51. Надбавки, виплати та премії
 
-951- Шкрум А.І.
У назві статті 51 слово "виплати" замінити на словом "доплати".
 
Враховано   Стаття 52. Надбавки, доплати та премії
 
    -952- Лабазюк С.П.
Статтю 51 викласти у такій редакції:
"Стаття 51. Надбавки та премії
1. Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків від посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби.
2. Надбавка за додаткове навантаження у зв’язку із виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця встановлюється керівником державної служби у межах економії фонду оплати праці для кожного державного службовця окремо за поданням безпосереднього керівника працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника, відповідно до навантаження та результатів роботи такого державного службовця. При цьому максимальний розмір такої надбавки не може перевищувати двох мінімальних заробітних плат.
3. Місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу виплачується у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не більше як 10 відсотків від загального розміру його заробітної плати за відповідний період (місяць або квартал).
Встановлення такої премії здійснюється керівником державної служби відповідно до затвердженого ним та погодженого із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби положення про преміювання відповідного органу.
4. Премія за результатами оцінювання результатів службової діяльності відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу державним службовцям виплачується у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не більше як 20 відсотків від загального розміру його заробітної плати за рік.
Встановлення такої премії здійснюється керівником державної служби відповідно до затвердженого ним та погодженого із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби положення про преміювання відповідного органу.
5. Премія за результатами оцінювання результатів службової діяльності та місячна або квартальна премія державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "А", встановлюється суб’єктом призначення відповідно до правил визначених цією статтею".
 
Відхилено    
581. 1. Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше ніж 50 відсотків посадового окладу.
 
-953- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 1 статті 51 слова "за вислугу років" замінити словами "за стаж".
 
Відхилено   1. Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотки посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.
 
    -954- Євлахов А.С.
Частину 1 статті 51 законопроекту викласти у наступній редакції:
"1. Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше ніж 10 відсотків посадового окладу."
 
Відхилено    
    -955- Кошелєва А.В.
Частину 1 статті 51 викласти у наступній редакції:
"Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше ніж 60 відсотків посадового окладу."
 
Відхилено    
    -956- Дехтярчук О.В.
частину першу статті 51 викласти у наступній редакції:
"1. Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється у співвідношенні до мінімальної заробітної плати залежно від стажу державної служби в таких розмірах: більше 1 року - 0, 2; більше 5 років - 0, 4; більше 10 років - 0, 6; більше 15 років - 0, 8; більше 20 років - 1, 0."
 
Відхилено    
582. 2. Розмір надбавки за ранг державного службовця визначається Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби.
 
-957- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 2 частини 1 статті 51 викласти у редакції:
"2. Розмір надбавок, премій визначається Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби.".
 
Відхилено   2. Розмір надбавки за ранг державного службовця визначається Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби.
 
    -958- Дехтярчук О.В.
Веселова Н.В.
Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
Частину 2 статті 51 викласти у такій редакції:
"2. Державному службовцю встановлюється надбавка за ранг у співвідношенні до мінімальної заробітної плати залежно від присвоєного йому рангу: за 9 ранг - 0,10; 8 ранг - 0,15; 7 ранг - 0,20; 6 ранг - 0,25; 5 ранг - 0,30; 4 ранг - 0,35; 3 ранг - 0,40; 2 ранг - 0,45; 1 ранг - 0,50".
 
Відхилено    
    -959- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Євлахов А.С.
Частину 2 статті 51 виключити. Відповідно частини 3-6 вважати частинами 2-5.
 
Відхилено    
    -960- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
1. Доповнити ст.51 частиною третьою такого змісту:
"3. Надбавка за наставництво встановлюється тривалістю до 3 місяців на рівні 5-10 відсотків від посадового окладу державного службовця (наставника) за кожного державного службовця, який вперше вступив на державну службу на посаду категорії "В", або державних службовців, призначених на інші посади державної служби, до яких буде застосовуватись наставництво."
Відповідно частини 3 – 6 будуть частинами 4 – 7.
 
Відхилено    
583. 3. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця встановлюється керівником державної служби у межах економії фонду оплати праці для кожного державного службовця окремо за поданням його безпосереднього керівника з урахуванням навантаження такого державного службовця, але не повинна перевищувати двох розмірів мінімальної заробітної плати і не може здійснюватися більше ніж шість місяців. Проведення зазначеної виплати починається після закінчення п’яти днів тимчасової відсутності державного службовця.
 
-961- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Перше речення частини 2 статті 51 викласти у такій редакції:
"Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50% посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця встановлюється керівником державної служби в органі для кожного державного службовця окремо за поданням його безпосереднього керівника.".
 
Враховано редакційно   3. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця встановлюється керівником державної служби для державного службовця за поданням його безпосереднього керівника у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця.
4. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби встановлюється керівником державної служби за поданням безпосереднього керівника для державних службовців, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.
 
    -962- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину третю статті 51 викласти у такій редакції:
"3. Доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця встановлюється керівником державної служби у межах економії фонду оплати праці для державного службовця, який виконує такі обов’язки".
 
Враховано частково    
    -963- Власенко С.В.
Статтю 51 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби встановлюється керівником державної служби за поданням безпосереднього керівника для державних службовців, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою".
 
Враховано    
584. 4. Премії виплачуються у межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.
 
   5. Премії виплачуються у межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.
 
585. Установлення премій здійснюється керівником державної служби відповідно до затвердженого ним Положення про преміювання відповідного державного органу згідно з Типовим положенням про преміювання, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-964- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Абзац другий частини четвертої статті 51 викласти у такій редакції:
"Типове положення про преміювання затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері відносин праці та соціальної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Установлення премій державним службовцям здійснюється керівником державної служби відповідно до затвердженого ним Положення про преміювання у відповідному державному органі, погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності)".
 
Враховано   Типове положення про преміювання затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері відносин праці та соціальної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Установлення премій державним службовцям здійснюється керівником державної служби відповідно до затвердженого ним Положення про преміювання у відповідному державному органі, погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).
 
    -965- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Абзац другий частини п’ятої статті 51 викласти у такій редакції:
"Встановлення такої премії здійснюється керівником державного органу відповідно до затвердженого ним та погодженого із виборним органом первинної профспілкової організації (у разі її наявності) положення про преміювання відповідного органу."
 
Враховано частково    
    -966- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У абзаці 2 частини 3 статті 51 слова "центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин" замінити на слова "центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби",
 
Відхилено    
    -967- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац другий частини четвертої статті 51 виключити.
 
Відхилено    
    -968- Кошелєва А.В.
Абзац 2 частини 4 статті 51 викласти у наступній редакції:
"Установлення премій здійснюється за наказом керівника державної служби відповідно до затвердженого ним Положення про преміювання відповідного державного органу згідно з Типовим положенням про преміювання, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Розмір преміювання державного службовця визначається за поданням керівника відповідного структурного підрозділу."
 
Відхилено    
    -969- Денісова Л.Л.
Статтю 51 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
"4. Надбавка за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, виплачується щомісячно в порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України."
У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою - сьомою.
 
Відхилено    
586. 5. Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.
 
-970- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Євлахов А.С.
В частині п’ятій статті 51 виключити слова "та економії фонду оплати праці".
 
Відхилено   6. Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.
 
    -971- Острікова Т.Г.
Гопко Г.М.
Пункт 5 статті 51 викласти у такій редакції:
"5. Установлення доплати за рахунок коштів міжнародної фінансової допомоги здійснюється керівником державної служби відповідно до Порядку використання коштів міжнародної фінансової допомоги для доплати на державній службі, затвердженого Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено    
587. 6. Премія за результатами оцінювання результатів службової діяльності та місячна або квартальна премія державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "А", встановлюються суб’єктом призначення відповідно до цієї статті.
 
-972- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частини шосту і сьому статті 51 викласти у такій редакції:
"6. Установлення премій та виплат за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця здійснюється керівником державної служби відповідно до затвердженого ним Положення про застосування стимулюючих виплат розробленого згідно з Типовим положенням про застосування стимулюючих виплат, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, а також із уповноваженим представником всеукраїнських профспілок, їх об'єднань.
7. Премія за результатами оцінювання результатів службової діяльності та місячна або квартальна премія державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "А", встановлюються суб’єктом призначення відповідно до цієї статті."
 
Відхилено   7. Премія за результатами оцінювання службової діяльності та місячна або квартальна премія державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "А", встановлюються суб’єктом призначення відповідно до цієї статті.
 
    -973- Кошелєва А.В.
Статтю 51 доповнити частиною 7 такого змісту:
"Державному службовцю може надаватися матеріальна допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати для вирішення соціально-побутових питань."
 
Враховано частково (у ст.54)   
    -974- Кошелєва А.В.
Статтю 51 доповнити частиною 8 такого змісту:
"Оплата праці (грошове забезпечення) державного службовця індексується у відповідності до чинного законодавства."
 
Відхилено    
588. Стаття 52. Заохочення державних службовців
 
   Стаття 53. Заохочення державних службовців
 
589. 1. За бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних службовців застосовують такі види заохочень:
 
   1. За бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних службовців застосовують такі види заохочень:
 
590. 1) оголошення подяки;
 
   1) оголошення подяки;
 
591. 2) нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу;
 
   2) нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу;
 
592. 3) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;
 
   3) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;
 
593. 4) представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота);
 
   4) представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота);
 
594. 5) представлення до відзначення державними нагородами.
 
-975- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 5 частини 1 статті 52 вилучити.
 
Відхилено   5) представлення до відзначення державними нагородами.
 
595. 2. Заохочення до державних службовців, які займають посади категорій "Б" та "В", застосовуються керівником державної служби, а щодо державних службовців, які займають посади категорії "А", - суб’єктом призначення.
 
-976- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 2 статті 52 викласти у редакції:
"2. Заохочення до державних службовців, які займають посади категорій "В", застосовуються керівником державної служби, а щодо державних службовців, які займають посади категорії "А" та "Б", - суб’єктом призначення.".
 
Відхилено   2. Заохочення до державних службовців, які займають посади категорій "Б" і "В", застосовуються керівником державної служби, а щодо державних службовців, які займають посади категорії "А", - суб’єктом призначення.
 
596. 3. Заохочення не застосовуються до державного службовця протягом строку дії накладеного на нього дисциплінарного стягнення.
 
-977- Яніцький В.П.
Статтю 52 доповнити новою частиною 4 наступного змісту:
"Заохочення застосовуються до державного службовця, як правило, не рідше одного разу на рік, за виключенням випадків передбачених цим Законом."
 
Відхилено   3. Заохочення не застосовуються до державного службовця протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення.
 
    -978- Шкрум А.І.
У частині третій статті 52 слова "дії накладеного на" замінити словами "застосування до".
 
Враховано    
597. Стаття 53. Соціально-побутове забезпечення державних службовців
 
-979- Шкрум А.І.
У назві статті 53 слово "Соціально-побутове" замінити словом "Соціальне".
 
Відхилено   Стаття 54. Соціально-побутове забезпечення державних службовців
 
    -980- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Каплін С.М.
Шкрум А.І.
Єленський В.Є.
Статтю 53 вилучити.
 
Відхилено    
598. 1. Державний службовець та члени його сім’ї, які проживають разом з ним, користуються в установленому порядку медичним обслуговуванням у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Такий порядок медичного обслуговування зберігається за державним службовцем та членами його сім’ї після виходу державного службовця на пенсію.
 
-981- Попов І.В.
Статтю 53 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Державному службовцю, в разі прийняття рішення про його переведення на державну службу до іншої місцевості, надається у користування на безоплатній основі службове житло в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано по суті  1. Державному службовцю у випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, може надаватися службове житло.
2. Державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.
Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
    -982- Шкрум А.І.
Статтю 53 доповнити частиною другою такого змісту:
"Державний службовець має право один раз на рік пройти повне медичне обстеження у державних або комунальних закладах охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено    
    -983- Гуляєв В.О.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Статтю 53 викласти в такій редакції:
"Стаття 53. Соціально-побутове забезпечення державних службовців
1. Державні службовці забезпечуються житлом у встановленому порядку із державного фонду.
2. Державні службовці та члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються у встановленому порядку безплатним медичним обслуговуванням у державних закладах охорони здоров'я. Цими ж закладами вони обслуговуються після виходу на пенсію".
 
Відхилено    
    -984- Веселова Н.В.
Статтю 53 викласти у такій редакції:
"1. Державні службовці мають право на отримання пільгового кредиту на придбання або будівництво житла. Порядок, умови та строки кредитування визначаються Кабінетом Міністрів України у межах відповідних бюджетних призначень.
2. Державному службовцю, у випадках і порядку визначених Кабінетом Міністрів України, може надаватися службове житло".
 
Враховано частково    
    -985- Денісова Л.Л.
Статтю 53 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.
Порядок надання та розмір такої допомоги визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -986- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 53 викласти в такій редакції:
"Стаття 56. Соціально-побутове забезпечення державних службовців
1. Державні службовці мають право на отримання пільгового кредиту на придбання або будівництво житла. Порядок, умови та строки запровадження кредитування визначаються Кабінетом Міністрів України у межах відповідних бюджетних призначень.
2. Державному службовцю, у випадках і порядку визначених Кабінетом Міністрів України, може надаватися тимчасове службове житло.
3. Державні службовці мають право на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
 
Враховано частково    
    -987- Грановський О.М.
У статті 53 після слів "медичним" доповнити словами "та санаторно-курортним".
 
Відхилено    
599. Стаття 54. Створення належних умов для виконання посадових обов’язків
 
   Стаття 55. Створення належних умов для виконання посадових обов’язків
 
600. 1. Керівник державної служби повинен створювати здорові та безпечні умови, необхідні для належного виконання державними службовцями своїх обов’язків.
 
-988- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 54 після слів "керівник державної служби" перед словами "повинен створювати" доповнити словами "в органі",
 
Враховано по суті (у п.3 ч.1 ст.2)  1. Керівник державної служби повинен створювати здорові та безпечні умови, необхідні для належного виконання державними службовцями своїх обов’язків.
 
601. 2. Керівник державної служби вживає заходів для:
 
-989- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 1 частини 2 статті 54 після слів "керівник державної служби" перед словами "вживає заходів" доповнити словами "в органі".
 
Враховано по суті (у п.3 ч.1 ст.2)  2. Керівник державної служби вживає заходів для:
 
602. 1) надання державним службовцям необхідної для виконання посадових обов’язків інформації;
 
   1) надання державним службовцям необхідної для виконання посадових обов’язків інформації;
 
603. 2) облаштування приміщення, пристосованого для виконання посадових обов’язків;
 
-990- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 3 частини 2 статті 54 після слів "виконання посадових обов’язків" доповнити такими словами ", а також приміщення (місця) для прийняття їжі".
 
Відхилено   2) облаштування приміщення, пристосованого для виконання посадових обов’язків;
 
604. 3) належного облаштування робочих місць;
 
   3) належного облаштування робочих місць;
 
605. 4) забезпечення державних службовців необхідним обладнанням.
 
-991- Веселова Н.В.
Статтю 54 доповнити частиною 3:
"3. Державному службовцю компенсуються щоденні витрати на проїзд у громадському транспорті з місця проживання до місця роботи у порядку, визначеному Міністерством фінансів України".
 
Відхилено   4) забезпечення державних службовців необхідним обладнанням.
 
606. РОЗДІЛ VІІ
 
   РОЗДІЛ VІІ
 
607. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. ВІДПУСТКИ
 
   РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. ВІДПУСТКИ
 
608. Стаття 55. Робочий час і час відпочинку державного службовця
 
   Стаття 56. Робочий час і час відпочинку державного службовця
 
609. 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 
-992- Шкрум А.І.
Частини 1-3 статті 55 викласти у такій редакції:
"1. Тривалість та режим роботи, час відпочинку державного службовця визначається законодавством про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом".
 
Відхилено   1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 
610. 2. Для державних службовців установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
 
   2. Для державних службовців установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.
 
611. 3. За згодою керівника державної служби для державного службовця може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, одинокого державного службовця, який має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що перебуває під його опікою, або доглядає за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, керівник державної служби зобов’язаний установлювати для них неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в таких випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу.
 
-993- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 55 після слів "керівник державної служби" перед словами "зобов’язаний установлювати" доповнити словами "в органі".
 
Враховано по суті (у п.3 ч.1 ст.2)  3. За згодою керівника державної служби для державного службовця може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, одинокого державного службовця, який має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, у тому числі, яка перебуває під його опікою, або який доглядає за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, керівник державної служби зобов’язаний установити для них неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в такому разі здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу.
 
    -994- Продан О.П.
У частині 3 статті 55 законопроекту після слів "вагітної жінки" доповнити словами "жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років", слова "одинокого державного службовця, який має дитину" замінити словами "державного службовця, який самостійно виховує дитину".
 
Відхилено    
    -995- Яніцький В.П.
Частину 3 статті 55 викласти в наступній редакції:
"На прохання вагітної жінки, одинокого державного службовця, який має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що перебуває під його опікою, або доглядає за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, або має інвалідність, керівник державної служби зобов’язаний установлювати для них неповний робочий день або неповний робочий тиждень."
 
Відхилено    
612. 4. Для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань державні службовці, для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, на підставі наказу (розпорядження) керівника державної служби зобов’язані з’явитися на робоче місце і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час. За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначеному законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.
 
-996- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Частину 4 статті 55 після слів "на підставі наказу (розпорядження) керівника державної служби" доповнити словами ", який видається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)," і далі за текстом.
 
Враховано частково   4. Для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань державні службовці, для яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, на підставі наказу (розпорядження) керівника державної служби, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), зобов’язані з’явитися на службу і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час. За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначеному законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.
 
    -997- Шкрум А.І.
Частину 4 статті 55 після слів "на підставі наказу (розпорядження) керівника державної служби" доповнити словами ", про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності)", а слова "робоче місце" замінити словом "службу".
 
Враховано    
    -998- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 4 статті 55 слова "законодавством про працю" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
613. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їх згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
 
   Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.
 
614. 5. Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час не повинна перевищувати для кожного державного службовця чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
 
   5. Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час не повинна перевищувати для кожного державного службовця чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
 
615. 6. Якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
 
-999- Шкрум А.І.
Частину шосту статті 55 доповнити словом "дня".
 
Враховано   6. Якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого дня.
 
616. Стаття 56. Щорічні основні відпустки державних службовців
 
   Стаття 57. Щорічні основні відпустки державних службовців
 
617. 1. Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів із виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
 
-1000- Попов І.В.
Частину першу статті 56 викласти у такій редакції:
"1. Державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги для оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку.".
 
Враховано редакційно   1. Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.
 
    -1001- Шкрум А.І.
Частину першу статті 56 після слів "календарних днів," доповнити словами "якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки".
 
Враховано    
    -1002- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У частині 1 статті 56 слова та цифри "30 календарних днів" замінити на слова та цифри "22 робочих дні".
 
Відхилено    
    -1003- Продан О.П.
Статтю 56 законопроекту після слів "30 календарних днів" доповнити словами "якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки".
 
Враховано редакційно    
    -1004- Бублик Ю.В.
Статтю 56 доповнити частиною 2 такого змісту:
"Порядок надання щорічних основних відпусток державнм службовцям надаються в порядку, встановленому чинним законодавством."
 
Відхилено    
618. Стаття 57. Додаткові відпустки державних службовців
 
-1005- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Назву статті 57 викласти у такій редакції: "Додаткові відпустки державних службовців, відпустка на час участі у виборчому процесі".
 
Відхилено   Стаття 58. Щорічні додаткові та інші відпустки державних службовців
 
    -1006- Продан О.П.
Назву статті 57 викласти в такій редакції:
"Стаття 57. Щорічні додаткові та інші відпустки державних службовців";
 
Враховано    
619. 1. За кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.
 
-1007- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 57 викласти у такій редакції:
"1. Державним службовцям, належить надавати щорічну додаткову оплачувану відпустку, якщо стаж на державній службі становить 10 або більше років - 3 календарних дні; якщо стаж на державній службі становить 15 або більше років - 4 календарних дні; якщо стаж на державній службі становить 20 або більше років - 5 календарних днів.";
 
Відхилено   1. За кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.
 
    -1008- Продан О.П.
Частину 1 статті 57 перед словами "додаткової оплачуваної відпустки" доповнити словом "щорічної".
 
Враховано    
    -1009- Євлахов А.С.
Частину 1 статті 57 законопроекту викласти у наступній редакції:
" 1. За кожний рік державної служби після досягнення п'ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 10 календарних днів."
 
Відхилено    
620. Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-1010- Шкрум А.І.
Абзац другий частини першої статті 57 виключити.
 
Відхилено   Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток визначається Кабінетом Міністрів України.
 
621. 2. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток надаються державним службовцям відповідно до законодавства.
 
-1011- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 57 частиною 3 такого змісту:
"3. Період творчої відпустки, якщо він перевищує два місяці, не зараховується до стажу державної служби."
 
Відхилено   2. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток надаються державним службовцям відповідно до закону.
3. Державному службовцю надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі у порядку, визначеному статтею 10 цього Закону.
 
    -1012- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити статтю 57 частиною 4 такого змісту:
"Державному службовцю повинна бути надана відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі у порядку, визначеному статтею 10 цього закону.";
 
Враховано редакційно    
622. Стаття 58. Порядок і умови надання щорічних відпусток
 
-1013- Бублик Ю.В.
Статтю 58 виключити.
 
Враховано частково   Стаття 59. Порядок і умови надання щорічних відпусток
 
623. 1. Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік служби надаються державним службовцям після закінчення шестимісячного строку безперервної служби в органі державної влади.
 
-1014- Продан О.П.
Статтю 58 законопроекту викласти в такій редакції:
"Стаття 58. Порядок і умови надання щорічних відпусток
1. Щорічні відпустки надаються державним службовцям у порядку та на умовах, визначених законодавством України про працю.
2. У разі звільнення державного службовця йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей".
 
Враховано частково   1. Щорічні відпустки надаються державним службовцям у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю.
 
624. 2. У разі надання зазначених у частині першій цієї статті відпусток до закінчення шестимісячного строку безперервної служби відповідно до статті 10 Закону України "Про відпустки" їх тривалість визначається пропорційно відпрацьованому часу.
 
      
625. 3. Щорічні відпустки за другий та наступні роки служби можуть бути надані державному службовцю в будь-який час відповідного робочого року згідно з графіками, які затверджуються керівником державної служби за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) і доводяться до відома усіх державних службовців. Під час складання графіків ураховуються інтереси державного органу, особисті інтереси державних службовців та можливості їх відпочинку.
 
      
626. 4. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, погоджується державним службовцем з його безпосереднім керівником, який зобов’язаний письмово повідомити державному службовцю про дату початку відпустки не пізніше ніж за місяць до встановленого графіком строку.
 
      
627. Щорічна відпустка переноситься на інший період або продовжується у разі тимчасової непрацездатності державного службовця, засвідченої в установленому порядку; виконання державним службовцем державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати; настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.
 
      
628. 5. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш як 14 календарних днів.
 
-1015- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Доповнити частину 5 статті 58 другим реченням такого змісту:
"Державний службовець не може взяти безперервну щорічну відпустку тривалістю більше 45 календарних днів.";
 
Відхилено      
    -1016- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У пункті 5 статті 58 слова та цифри "14 календарних днів" замінити словами та цифрами "11 робочих днів".
 
Відхилено    
629. 6. Невикористана частина щорічної відпустки надається державному службовцеві, як правило, до кінця робочого року. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.
 
      
630. 7. До стажу служби, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховуються:
 
      
631. 1) час фактичної служби (в тому числі на умовах неповного робочого часу) протягом робочого року, за який надається відпустка;
 
      
632. 2) час, коли державний службовець фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце служби (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням, відстороненням або переведенням на іншу посаду);
 
      
633. 3) час, коли державний службовець фактично не працював, але за ним зберігалося місце служби (посада) і йому виплачувалася допомога по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки, передбаченої частиною другою статті 18 Закону України "Про відпустки";
 
      
634. 4) час перебування у відпустці без збереження заробітної плати;
 
      
635. 5) інші періоди роботи, передбачені актами законодавства.
 
      
636. 8. У разі звільнення державного службовця йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної основної та додаткової відпусток.
 
      
637. Стаття 59. Відкликання державних службовців із щорічних відпусток
 
   Стаття 60. Відкликання державних службовців із щорічних відпусток
 
638. 1. Для виконання невідкладних завдань державні службовці, які займають посади категорії "А", можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки, яка надається за стаж державної служби, за рішенням суб’єкта призначення, а державні службовці, які займають посади інших категорій, - за наказом або письмовим розпорядженням, рішенням керівника державної служби. Порядок відкликання державних службовців з відпустки затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-1017- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
У частині 1 статті 59 замінити слова "суб’єкта призначення" на такі слова "керівника державної служби в органі".
 
Відхилено   1. Для виконання невідкладних завдань державні службовці, які займають посади категорії "А", можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки, передбаченої частиною першою статті 58 цього Закону, за рішенням суб’єкта призначення, а державні службовці, які займають посади категорій "Б" і "В", - за наказом (розпорядженням) керівника державної служби. Порядок відкликання державних службовців з відпустки затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
639. 2. Частина невикористаної відпустки за погодженням з керівником державної служби в державному органі надається державному службовцю у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відповідним відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням з відпустки.
 
-1018- Шкрум А.І.
У частині 2 статті 59 слова "в державному органі" виключити.
 
Враховано   2. Частина невикористаної відпустки за погодженням з керівником державної служби надається державному службовцю у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням з відпустки.
 
640. 3. Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
641. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІІ
 
642. ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
 
   ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
 
643. Глава 1. Службова дисципліна
 
   Глава 1. Службова дисципліна
 
644. Стаття 60. Забезпечення службової дисципліни
 
   Стаття 61. Забезпечення службової дисципліни
 
645. 1. Службова дисципліна забезпечується шляхом:
 
   1. Службова дисципліна забезпечується шляхом:
 
646. 1) дотримання законодавства у службовій діяльності та виконання правил внутрішнього службового розпорядку;
 
-1019- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 1 частини 1 статті 60 викласти в такій редакції:
"1) дотримання у службовій діяльності цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби та виконання правил внутрішнього службового розпорядку; ".
 
Враховано редакційно   1) дотримання у службовій діяльності вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби та виконання правил внутрішнього службового розпорядку;
 
647. 2) формування керівниками державних органів у підпорядкованих державних службовців високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, поваги до прав і свобод людини і громадянина, їх честі та гідності, а також до держави, державних символів України;
 
-1020- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 2 частини 1 статті 60 після слів "формування керівниками" перед словами "в підпорядкованих державних" слова "державних органів" замінити на слова "державної служби в органах".
 
Враховано редакційно   2) формування керівником державної служби у підпорядкованих державних службовців високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, поваги до прав і свобод людини і громадянина, їхньої честі та гідності, а також до держави, державних символів України;
 
648. 3) поєднання керівниками усіх рівнів методів переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарної відповідальності щодо підпорядкованих державних службовців;
 
   3) поєднання керівниками усіх рівнів методів переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарної відповідальності щодо підпорядкованих державних службовців;
 
649. 4) поєднання повсякденної вимогливості керівників до підпорядкованих державних службовців з постійною турботою про них, виявленням поваги до їх честі та гідності, забезпеченням гуманізму та справедливості.
 
   4) поєднання повсякденної вимогливості керівників до підпорядкованих державних службовців з постійною турботою про них, виявленням поваги до їхньої честі та гідності, забезпеченням гуманізму та справедливості.
 
650. Стаття 61. Обов’язки державного службовця щодо додержання службової дисципліни
 
   Стаття 62. Обов’язки державного службовця щодо додержання службової дисципліни
 
651. 1. Державний службовець зобов’язаний виконувати обов’язки, визначені статтею 8 цього Закону, а також:
 
   1. Державний службовець зобов’язаний виконувати обов’язки, визначені статтею 8 цього Закону, а також:
 
652. 1) не допускати вчинків, які несумісні із статусом державного службовця;
 
   1) не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;
 
653. 2) виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;
 
   2) виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;
 
654. 3) дбайливо ставитись до державного майна та інших публічних ресурсів.
 
   3) дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.
 
655. 2. Державний службовець особисто виконує покладені на нього посадові обов’язки.
 
-1021- Яніцький В.П.
Частину 2 статті 61 викласти в наступній редакції:
"Державний службовець особисто виконує покладені на нього посадові обов’язки та не може їх передоручати іншим особам, крім випадків передбачених законодавством."
 
Відхилено   2. Державний службовець особисто виконує покладені на нього посадові обов’язки.
 
656. Стаття 62. Обов’язки керівника щодо забезпечення службової дисципліни
 
-1022- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Назву статті 62 викласти в такій редакції:
"Стаття 62. Обов’язки керівника державної служби в органі щодо забезпечення службової дисципліни".
 
Враховано редакційно   Стаття 63. Обов’язки керівника державної служби щодо забезпечення службової дисципліни
 
657. 1. Керівник державної служби несе відповідальність за неналежний рівень службової дисципліни і здійснює повноваження щодо притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.
 
-1023- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 1 статті 62 після слів "Керівник державної служби" перед словами "несе відповідальність" доповнити словами "в органі".
 
Враховано по суті (у п.3 ч.1 ст.2)  1. Керівник державної служби несе відповідальність за неналежний рівень службової дисципліни і здійснює повноваження щодо притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.
 
658. 2. З метою забезпечення належного рівня службової дисципліни керівник державної служби зобов’язаний:
 
-1024- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Абзац 1 частини 2 статті 62 після слів "керівник державної служби" перед словом "зобов’язаний" доповнити словами "в органі".
 
Враховано   2. З метою забезпечення належного рівня службової дисципліни керівник державної служби зобов’язаний:
 
659. 1) створювати умови для виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків і підвищення ними професійної компетентності та вимагати належного виконання посадових обов’язків;
 
   1) створювати умови для виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків і підвищення ними професійної компетентності та вимагати належного виконання посадових обов’язків;
 
660. 2) здійснювати контроль за виконанням державними службовцями посадових обов’язків;
 
   2) здійснювати контроль за виконанням державними службовцями посадових обов’язків;
 
661. 3) під час виконання посадових обов’язків керуватися публічними інтересами, суворо дотримуватись і забезпечувати виконання Конституції та законодавства України, чітко формулювати державним службовцям розпорядження, накази та доручення, перевіряти точність і своєчасність їх виконання;
 
-1025- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 3 частини 2 статті 62 після слів "забезпечувати виконання Конституції" перед словами "чітко формулювати державним службовцям" слова "законодавства України" замінити на слова "законів України та інших нормативно-правових актів".
 
Враховано редакційно   3) під час виконання посадових обов’язків керуватися публічними інтересами, суворо дотримуватися і забезпечувати дотримання Конституції, законів та інших нормативно-правових актів України, чітко формулювати накази (розпорядження) та доручення, перевіряти точність і своєчасність їх виконання;
 
662. 4) забезпечувати виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків, у тому числі шляхом застосування дисциплінарних стягнень;
 
   4) забезпечувати виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків, у тому числі шляхом застосування дисциплінарних стягнень;
 
663. 5) належним чином організовувати роботу державних службовців, забезпечувати ефективне виконання завдань, що поставлені перед державним органом;
 
-1026- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 5 частини 2 статті 62 після слів "виконання завдань, що поставлені перед" слова "державним органом" замінити на слова "органом державної влади".
 
Відхилено   5) належним чином організовувати роботу державних службовців, забезпечувати ефективне виконання завдань, що поставлені перед державним органом;
 
664. 6) виховувати у державних службовців сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до державного майна, підтримувати їх ініціативу, а також вживати заходів для додержання ними правил етичної поведінки;
 
   6) виховувати у державних службовців сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до державного майна, підтримувати їхню ініціативу, а також вживати заходів для додержання ними правил етичної поведінки;
 
665. 7) забезпечувати прозорість та об’єктивність під час оцінювання службової діяльності державних службовців;
 
   7) забезпечувати прозорість та об’єктивність під час оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
 
666. 8) організовувати проведення з державними службовцями профілактичних заходів щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних проступків, виявляти та своєчасно припиняти такі проступки.
 
   8) організовувати проведення з державними службовцями профілактичних заходів щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних проступків, виявляти та своєчасно припиняти їх вчинення.
 
667. 3. Безпосередній керівник державного службовця має право вносити клопотання перед керівником державної служби про притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку.
 
-1027- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 62 викласти в такій редакції:
"3. Безпосередній керівник державного службовця уповноважений вносити клопотання перед керівником державної служби в органі про притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку."
 
Враховано частково   3. Безпосередній керівник державного службовця має право вносити клопотання перед керівником державної служби про притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку.
 
    -1028- Мельничук І.І.
Добродомов Д.Є.
У частині третій статті 62 законопроекту слова "має право" замінити на "вносить".
 
Відхилено    
668. 4. Керівник державної служби, який в установленому цим Законом порядку не вжив заходів для притягнення підпорядкованого йому державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок, а також не подав матеріали про вчинення службовцем адміністративного проступку, корупційного правопорушення або злочину органові, уповноваженому розглядати справи про такі правопорушення, несе відповідальність згідно із законодавством.
 
-1029- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 4 статті 62 після слів "Керівник державної служби" перед словами "який в установленому цим Законом порядку" доповнити словами "в органі", а після слів "несе відповідальність згідно із" слово "законодавством" замінити на слово "законом".
 
Враховано частково   4. Керівник державної служби, який в установленому цим Законом порядку не вжив заходів для притягнення підпорядкованого йому державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок, а також не подав матеріали про вчинення державним службовцем адміністративного проступку, корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, злочину до органу, уповноваженого розглядати справи про такі правопорушення, несе відповідальність згідно із законом.
 
    -1030- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Частину четверту статті 62 після слова "корупційного" доповнити словами "або пов’язаного з корупцією".
 
Враховано    
669. Глава 2. Засади дисциплінарної відповідальності
 
-1031- Власенко С.В.
Главу 2 "Засади дисциплінарного відповідальності" викласти у новій редакції:
"Глава 2. Засади дисциплінарної відповідальності
Стаття 63. Дисциплінарна відповідальність державного службовця
1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків державного службовця, визначених Конституцією, цим Законом, іншим спеціальним законодавством та посадовою інструкцією (положенням) несе дисциплінарну відповідальність відповідно до цього Закону.
2. Для окремих видів державної служби законами України можуть встановлюватися особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Стаття 64. Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності
1. Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії чи прийняття рішення або бездіяльність, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх обов’язків визначених Конституцією, цим Законом, іншим спеціальним законодавством та посадовою інструкцією (положенням), за які до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.
2. Дисциплінарними проступками є:
1) порушення Присяги державного службовця;
2) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;
3) дії, що шкодять авторитету державної служби, діловій репутації державного органу;
4) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень;
5) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;
6) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
7) неправомірне заподіяння під час виконання посадових обов’язків шкоди державі, юридичним та фізичним особам, територіальній громаді, а також публічним інтересам;
8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;
9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб;
10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу у тому числі недостовірні дані у Декларації про майно, доходи, витрати в зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, які виникли під час проходження служби;
11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у п’ятнадцятиденний строк з дня їх виникнення;
12) прогул державного службовця (в тому числі відсутність на робочому місці без поважних причин більше ніж три години протягом робочого дня);
13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного майна або інших публічних ресурсів, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному майну чи публічним ресурсам, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення.
15) отримання двох поспіль негативних оцінок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності.
3. Днем виявлення проступку вважається день, коли суб’єкт призначення або керівник був поінформований про його вчинення. Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло шість місяців після отримання суб’єктом призначення або керівником державної служби відомостей про дисциплінарний проступок, не враховуючи час тимчасової непрацездатності державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минуло два роки після його вчинення.
Стаття 65. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування
1. До державних службовців усіх категорій застосовується один з таких видів дисциплінарного стягнення:
1) зауваження;
2) догана;
3) звільнення з посади державної служби.
2. Дисциплінарне стягнення, передбачене пунктом 3 частини першої цієї статті, накладається виключно з урахуванням подання Комісії, дисциплінарної комісії.
3. За кожний дисциплінарний проступок може накладатися лише одне дисциплінарне стягнення.
4. У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця, який вже має дисциплінарне стягнення дія якого не закінчилась, дисциплінарне стягнення, що накладається, має бути більш суворим, ніж попереднє.
Стаття 66. Винесення зауваження
1. У разі допущення незначного порушення правил внутрішнього службового розпорядку, інших внутрішніх документів, затверджених в установленому порядку, зокрема посадових інструкцій, яке може класифікуватись як дисциплінарний проступок передбачений пунктами 3, 4, 5 частини другої статті 64 цього Закону суб’єкт призначення може обмежитися зауваженням.
2. Винесене зауваження зноситься до особової справи державного службовця.
Стаття 67. Оголошення догани
1. У разі неналежного виконання державним службовцем своїх обов’язків визначених Конституцією, цим Законом, іншим спеціальним законодавством та посадовою інструкцією (положенням) яке може класифікуватись як дисциплінарний проступок передбачений пунктами 3, 4, 6, 12, 13 частини другої статті 64 цього Закону суб’єктом призначення може бути оголошено догану.
2. Оголошення догани зноситься до особової справи державного службовця.
3. Систематичне (повторне) протягом року порушення державним службовцем вказаного в частині першій цієї статті є підставою для оголошення другої догани.
Стаття 68. Звільнення з державної служби
1. Звільнення з посади державної служби є винятковим заходом дисциплінарного впливу і може бути застосоване лише у випадку грубого порушення державним службовцем своїх обов’язків визначених Конституцією, цим Законом, іншим спеціальним законодавством та посадовою інструкцією (положенням) яке може класифікуватись як дисциплінарний проступок передбачений пунктами 1, 2, 7-11, 14, 15 частини другої статті 64 цього Закону, оголошення другої догани протягом року.
2. Порядок застосування виду дисциплінарного стягнення звільнення з посади державного службовця усіх категорій визначається цим Законом.
Стаття 69. Обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність
1. Дисциплінарне стягнення повинне відповідати характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини державного службовця. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення необхідно враховувати характер дисциплінарного проступку, обставини, за яких воно було вчинене, настання тяжких наслідків, добровільне відшкодування заподіяної шкоди, попередню поведінку державного службовця та його ставлення до виконання посадових обов’язків.
2. Обставинами, що пом’якшують відповідальність державного службовця є:
1) усвідомлення та визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного проступку та відсутність дисциплінарних стягнень;
2) високі показники виконання службових завдань, наявність заохочень та урядових відзнак, урядових і державних нагород;
3) вжиття заходів щодо попередження, відвернення або усунення настання тяжких наслідків, які настали або можуть настати в результаті вчинення дисциплінарного проступку, добровільне відшкодування заподіяної шкоди;
4) вчинення проступку під впливом погрози, примусу або через службову чи іншу залежність;
5) вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.
2. Обставинами, що обтяжують відповідальність державного службовця, є:
1) вчинення дисциплінарного проступку у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або токсичних засобів;
2) вчинення дисциплінарного проступку повторно до зняття в установленому порядку попереднього стягнення;
3) вчинення проступку умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого державного службовця, у тому числі керівника, чи помсти за дії чи рішення щодо нього;
4) вчинення проступку умисно з мотивів неповаги до держави і суспільства, прав і свобод людини, окремих соціальних груп;
5) настання тяжких наслідків або збитків, завданих в результаті вчинення дисциплінарного проступку.
Стаття 70. Суб’єкти, уповноважені ініціювати дисциплінарні провадження та застосовувати дисциплінарні стягнення
1. Дисциплінарні провадження ініціюються суб’єктом призначення, для державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А" також Комісією.
2. Дисциплінарні стягнення накладаються (застосовуються):
1) на державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А":
зауваження - суб’єктом призначення;
інші види дисциплінарних стягнень - суб’єктом призначенням з урахуванням подання Комісії;
2) на державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" та "В":
Зауваження, догани - суб’єктом призначення;
інші види дисциплінарних стягнень - суб’єктом призначення з урахуванням подання дисциплінарної комісії.
Стаття 71. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних
справ та її повноваження
1. Дисциплінарною комісією щодо державних службовців, які займають посади категорії "А", є Комісія. Загальні положення про розгляд дисциплінарної справи та порядок винесення подання суб’єкту призначення визначені цією статтею.
2. Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку державних службовців, які займають посади категорій "Б", "В" у кожному державному органі утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ (далі - дисциплінарна комісія). Дисциплінарну комісію щодо державних службовців, які займають посади категорії "Б" та посади категорії "В", утворює суб’єкт призначення.
3. Дисциплінарна комісія діє у складі не менше ніж шість членів. До складу дисциплінарної комісії включаються державні службовці, які перебувають на державній службі у цьому органі, особа, визначена центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіальним органом, а також можуть входити представники профспілкових організацій та громадських об’єднань, які мають досвід роботи у сфері державного управління, державної служби або за юридичним фахом.
Членам дисциплінарної комісії забороняється передавати і розголошувати інформацію, отриману під час здійснення дисциплінарного провадження.
У разі коли один із членів дисциплінарної комісії буде прямо підпорядкований особі, щодо якої відкрито або здійснюється дисциплінарне провадження, такий член дисциплінарної комісії не повинен брати участь у прийнятті рішення.
Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить три роки.
5. Склад дисциплінарної комісії затверджується наказом (розпорядженням) керівника державного органу. До складу дисциплінарної комісії включаються в однаковій кількості:
представники керівника державного органу, визначені ним одноосібно із числа державних службовців, які перебувають на державній службі в цьому державному органі;
представники працівників державного органу, обрані на загальних зборах (конференції) працівників державного органу таємним голосуванням;
представник, визначений центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіальним органом;
експерти або інші представники громадських об’єднань, утворених відповідно до Закону України "Про громадські об’єднання", за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, під час формування дисциплінарних комісій в центральних органах виконавчої влади або його територіальним органом на підставі пропозицій, поданих громадськими об’єднаннями.
До складу дисциплінарної комісії повинна бути включена щонайменше одна особа, яка має юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня та досвід роботи за фахом.
6. Члени дисциплінарної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах без відриву від виробничої або службової діяльності.
7. У разі неможливості створення в державному органі постійної дисциплінарної комісії справи про дисциплінарні проступки, вчинені державними службовцями цього органу, розглядаються комісією вищестоящого державного органу в порядку підпорядкування. У разі відсутності вищестоящого державного органу дисциплінарна комісія може утворюватися одноразово для конкретної справи за рішенням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
8. Члени дисциплінарної комісії на першому засіданні таємним голосуванням обирають її голову та секретаря.
9. Засідання дисциплінарної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів.
10. Дисциплінарна комісія розглядає дисциплінарну справу державного службовця, яка надсилається для її розгляду відповідною посадовою особою в установленому цим Законом порядку. 11. Реєстр.картка №2)
-3 частини 1 статті 65 цього Закону у визначеному цим Законом порядку.
Стаття 74. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення
чи закриття дисциплінарного провадження
1. Рішення про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження приймає суб’єкт призначення протягом п’яти робочих днів з дня виявлення проступку на підставі повідомлення та матеріалів його перевірки або висновку службового розслідування, у випадках передбачених цим Законом також з урахуванням подання Комісії, дисциплінарної комісії.
2. У рішенні, яке оформляється наказом або іншим актом, зазначається найменування державного органу, дата його прийняття, відомості про особу державного службовця, стислий виклад обставин, вид дисциплінарного проступку і його юридична кваліфікація, вид застосованого дисциплінарного стягнення.
3. Якщо під час розгляду дисциплінарної справи у діянні державного службовця не виявлено дисциплінарного проступку, суб’єкт призначення приймає рішення про закриття дисциплінарного провадження стосовно державного службовця, яке оформляється наказом чи іншим актом.
4. У разі виявлення за результатами розгляду ознак злочину чи адміністративного правопорушення суб’єкт призначення зобов’язаний протягом трьох робочих днів передати відповідну заяву та копію матеріалів справи до відповідного правоохоронного органу.
5. У випадках передбачених цим Законом рішення Комісії, дисциплінарної комісії є обов’язковими для розгляду суб’єктом призначення та враховується ним під час вирішення питань щодо застосування дисциплінарного стягнення чи закриття провадження.
6. Державному службовцю видається під розписку належним чином завірена копія наказу чи іншого акта про накладення на нього дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.
7. У разі відмови державного службовця від одержання копії наказу або іншого акта про накладення на нього дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження такий документ не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення надсилається державному службовцеві за місцем його проживання рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Стаття 75. Оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення
1. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення передбаченого пунктами 2-3 частини 1 статті 65 цього Закону оскаржується державними службовцями категорії "А" до суду, а категорій "Б" та "В" до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або до суду.
2. Скарга подається протягом десяти днів з дня одержання державним службовцем копії рішення про накладення дисциплінарного стягнення.
3. Розгляд скарги проводиться в порядку, передбаченому статтею 11 цього Закону.
Стаття 76. Зняття дисциплінарного стягнення
1. Якщо протягом року після накладення дисциплінарного стягнення державного службовця не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
2. Якщо державний службовець не вчинив нового порушення цього Закону та інших актів законодавства з питань державної служби і виявив себе як сумлінний службовець, стягнення може бути зняте до закінчення року, протягом якого таке стягнення було накладено, але не раніше ніж через шість місяців з дня накладення на нього дисциплінарного стягнення. Право на дострокове зняття стягнення належить органу чи посадовій особі, що його застосували.
3. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення (крім зауваження) заходи заохочення до державного службовця не застосовуються".
 
Враховано частково   Глава 2. Засади дисциплінарної відповідальності
 
670. Стаття 63. Дисциплінарна відповідальність державного службовця
 
   Стаття 64. Дисциплінарна відповідальність державного службовця
 
671. 1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених законодавством про державну службу, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець несе дисциплінарну відповідальність відповідно до цього Закону.
 
-1032- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 1 статті 63 після слів "посадових обов’язків, визначених" перед словами "посадовою інструкцією" слова "законодавством про державну службу" замінити на слова "цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, ".
 
Враховано   1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом.
 
672. 2. Для окремих видів державної служби законами України можуть встановлюватися особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 
-1033- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Частину другу статті 63 викласти у такій редакції:
"2. Для державних службовців можуть встановлюватися особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності у випадках, визначених законом".
 
Враховано   2. Для державних службовців можуть встановлюватися особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності у випадках, визначених законом.
 
673. Стаття 64. Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності
 
   Стаття 65. Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності
 
674. 1. Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправна винна дія або бездіяльність чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог законодавства, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.
 
-1034- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 1 статті 64 після слів "обов’язків та інших вимог" перед словами "за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення." слово "законодавства" замінити на слова "встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами".
 
Враховано   1. Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.
 
675. 2. Дисциплінарними проступками є:
 
   2. Дисциплінарними проступками є:
 
676. 1) порушення Присяги державного службовця та правил етичної поведінки;
 
-1035- Гуляєв В.О.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Пункт 1 частини другої статті 64 вилучити.
 
Відхилено   1) порушення Присяги державного службовця;
2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;
 
    -1036- Шкрум А.І.
Пункт 1 частини другої статті 64 викласти в такій редакції:
"1) порушення Присяги державного службовця;
2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;"
 
Враховано    
    -1037- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 1 частини 2 статті 64 після слова "порушення" перед словами "правил етичної поведінки" слова "Присяги державного службовця та" виключити.
 
Відхилено    
677. 2) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;
 
-1038- Гуляєв В.О.
Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
Пункт 2 частини другої статті 64 вилучити.
 
Відхилено   3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;
 
678. 3) дії, що шкодять авторитету державної служби, діловій репутації державного органу;
 
-1039- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 3 частини 2 статті 64 після слів "дії, що шкодять авторитету державної служби" слова "діловій репутації державного органу" виключити.
 
Враховано   4) дії, що шкодять авторитету державної служби;
 
679. 4) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень;
 
-1040- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 4 частини 2 статті 64 після слів "неналежне виконання посадових обов’язків" слова ", актів органів державної влади, наказів, розпоряджень та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень" виключити.
 
Відхилено   5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;
 
680. 5) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;
 
-1041- Шкрум А.І.
Пункт 5 частини 2 статті 64 доповнити словами "інших внутрішніх документів, затверджених в установленому порядку".
 
Відхилено   6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;
 
681. 6) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
 
-1042- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 6 частини 2 статті 64 після слів "перевищення службових повноважень" слова "якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення; " виключити.
 
Відхилено   7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
 
682. 7) неправомірне заподіяння під час виконання посадових обов’язків шкоди державі, юридичним та фізичним особам, територіальній громаді, а також публічним інтересам;
 
-1043- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 7 частини 2 статті 64 виключити.
 
Враховано      
683. 8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;
 
-1044- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 8 частини 2 статті 64 після слів "неупередженості державного службовця" доповнити словами "та невиконання вимог встановлених частинами 2-3 статті 10-1 цього Закону; "
 
Відхилено   8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;
 
684. 9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб;
 
-1045- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 9 частини 2 статті 64 після слів "використання повноважень в особистих (приватних) інтересах" слова "або в неправомірних особистих інтересах інших осіб; " виключити.
 
Відхилено   9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб;
 
685. 10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, які виникли під час проходження служби;
 
   10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;
 
686. 11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у п’ятнадцятиденний строк з дня їх виникнення;
 
   11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;
 
687. 12) прогул державного службовця (в тому числі відсутність на робочому місці без поважних причин більше ніж три години протягом робочого дня);
 
-1046- Алєксєєв С.О.
Денисенко А.С.
Пункт 12 частини другої статті 64 викласти в такій редакції
"2) прогул державного службовця (в тому числі відсутність на робочому місці більше ніж три години протягом робочого дня) без поважних причин;".
 
Враховано редакційно   12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
 
    -1047- Шкрум А.І.
У пункті 12 частини другої статті 64 слова "на робочому місці" замінити словами "на службі".
 
Враховано    
688. 13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 
   13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 
689. 14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного майна або інших публічних ресурсів, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному майну чи публічним ресурсам, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення.
 
-1048- Шкрум А.І.
У пункті 14 частини 2 статті 64 після слова "правопорушення" додати фразу "без пояснення та зазначення нормативних підстав, на яких таке рішення ґрунтується; "
 
Відхилено   14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення.
 
    -1049- Шкрум А.І.
У пункті 14 частини 2 статті 64 слова "державного майна або інших публічних ресурсів" та "державному майну чи публічним ресурсам" замінити словами "державного або комунального майна" та "державному чи комунальному майну" відповідно.
 
Враховано    
690. 3. Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло шість місяців після отримання керівником державної служби відомостей про дисциплінарний проступок, не враховуючи час тимчасової непрацездатності державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минуло два роки після його вчинення.
 
-1050- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
У частині 3 статті 64 слова "після отримання керівником державної служби відомостей про дисциплінарний проступок" замінити словами "з дня, коли керівник державної служби дізнався або повинен був дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку".
 
Враховано   3. Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло шість місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минув один рік після його вчинення.
 
    -1051- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 3 статті 64 після слів "керівником державної служби" перед словами "відомостей про дисциплінарний проступок" доповнити словами "в органі".
 
Враховано по суті (у п.3 ч.1 ст.2)   
    -1052- Шкрум А.І.
Частину третю статті 64 викласти у такій редакції:
"3. Днем виявлення проступку вважається день, коли суб’єкт призначення або керівник державної служби в органі був поінформований про його вчинення.".
 
Відхилено    
    -1053- Продан О.П.
У частині 3 статті 64 законопроекту слова "шість місяців" замінити словами "три місяці", слова "минуло два роки" замінити словами "минув один рік".
 
Враховано частково    
691. Стаття 65. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування
 
   Стаття 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування
 
692. 1. До державних службовців застосовується один з таких видів дисциплінарного стягнення:
 
   1. До державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:
 
693. 1) зауваження;
 
   1) зауваження;
 
694. 2) догана;
 
   2) догана;
 
695. 3) попередження про неповну службову відповідність;
 
   3) попередження про неповну службову відповідність;
 
696. 4) звільнення з посади державної служби.
 
   4) звільнення з посади державної служби.
 
697. 2. У разі допущення незначного порушення правил внутрішнього службового розпорядку, інших внутрішніх документів, затверджених в установленому порядку, зокрема посадових інструкцій, та інших незначних дисциплінарних проступків, керівник державної служби може обмежитися зауваженням.
 
-1054- Матвієнко А.С.
У частині другій статті 65 виключити слова ", затверджених в установленому порядку," як зайві і неоднозначні
 
Враховано   2. У разі допущення державним службовцем дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 6 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби може обмежитися зауваженням.
 
    -1055- Шкрум А.І.
Частину другу статті 65 викласти у такій редакції:
"2. У разі допущення державним службовцем дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 6 частини другої статті 64 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби в органі може обмежитися зауваженням.".
 
Враховано    
    -1056- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 2 статті 65 після слів "керівник державної служби" перед словами "може обмежитися зауваженням" доповнити словами "в органі".
 
Враховано по суті (у п.3 ч.1 ст.2)   
698. 3. У разі неналежного виконання державним службовцем посадових обов’язків, порушення ним вимог цього Закону та інших актів законодавства, вчинення інших дисциплінарних проступків державному службовцю може бути оголошено догану.
 
-1057- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В частині 3 статті 65 після слів "цього Закону та інших" перед словами "вчинення інших дисциплінарних проступків" слова "актів законодавства" замінити на слова "нормативно-правових актів".
 
Відхилено   3. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4, 5 та 12 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єктом призначення або керівником державної служби такому державному службовцю може бути оголошено догану.
 
    -1058- Шкрум А.І.
Частину третю статті 65 викласти у такій редакції:
"3. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4, 5 та 12 частини другої статті 64 цього Закону, суб’єктом призначення або керівником державної служби в органі такому державному службовцю може бути оголошено догану.".
 
Враховано    
699. 4. Попередження про неповну службову відповідність може застосовуватися за:
 
-1059- Шкрум А.І.
Частину четверту статті 65 викласти у такій редакції:
"4. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 2 та 8 частини другої статті 64 цього Закону, а також вчинення систематично (повторно протягом року) дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4 та 5 частини другої статті 64 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби в органі може попередити такого державного службовця про неповну службову відповідність.".
 
Враховано   4. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 2 та 8 частини другої статті 65 цього Закону, а також вчинення систематично (повторно протягом року) дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4 та 5 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби може попередити такого державного службовця про неповну службову відповідність.
 
700. 1) систематичне неналежне виконання посадових обов’язків, зокрема рішень державного органу, наказів, розпоряджень та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень;
 
-1060- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 1 частини 4 статті 65 після слів "виконання посадових обов’язків" слова "зокрема рішень державного органу, наказів, розпоряджень та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень" виключити.
 
Враховано частково      
701. 2) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;
 
-1061- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
В пункті 2 частини 4 статті 65 після слів "перевищення службових повноважень" слова "якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення" виключити.
 
Враховано частково      
702. 3) систематичне порушення правил внутрішнього службового розпорядку у разі, коли такий дисциплінарний проступок було вчинено протягом року від дня застосування до державного службовця будь-якого іншого виду дисциплінарного стягнення (крім зауваження) за вчинення попереднього дисциплінарного проступку;
 
      
703. 4) порушення правил етичної поведінки.
 
      
704. 5. Звільнення з посади державної служби є винятковим заходом дисциплінарного впливу і може бути застосоване лише у випадку:
 
-1062- Шкрум А.І.
Частину п’яту статті 65 викласти у такій редакції:
"5. Звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення і може бути застосоване лише у разі вчинення дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1, 3, 7, 9– 11, 13, 14 частини другої статті 64 цього Закону, а також вчинення систематично (повторно протягом року) дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 12 частини другої статті 64 цього Закону.".
 
Враховано   5. Звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення і може бути застосоване лише у разі вчинення дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1, 3, 7, 9– 11, 13, 14 частини другої статті 65 цього Закону, а також вчинення систематично (повторно протягом року) дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 12 частини другої статті 65 цього Закону.
 
705. 1) порушення Конституції та законів України;
 
-1063- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Денісова Л.Л.
Пункт 1 частини 5 статті 65 вилучити.
 
Враховано      
706. 2) систематичного невиконання державним службовцем посадових обов’язків, якщо такий дисциплінарний проступок було вчинено протягом року від дня застосування до державного службовця будь-якого іншого виду дисциплінарного стягнення (крім зауваження) за вчинення попереднього дисциплінарного проступку;
 
-1064- Мельничук І.І.
У частині п'ятій статті 65 законопроекту слова "систематичного невиконання" замінити на "невиконання більше трьох раз".
 
Відхилено      
707. 3) вияву неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;
 
-1065- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Пункт 3 частини 5 статті 65 вилучити.
 
Враховано      
708. 4) грубого порушення вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;
 
-1066- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Денісова Л.Л.
Хомутиннік В.Ю.
Бондар В.В.
Грановський О.М.
Пункт 4 частини п’ятої статті 65 виключити. У зв’язку з цим, пункти 5-9 вважати пунктами 4-8 відповідно.
 
Враховано      
    -1067- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Пункт 4 частини 5 статті 65 викласти в такій редакції:
"4) порушення вимог щодо політичної неупередженості державного службовця та невиконання вимог встановлених частинами 2-3 статті 10-1 цього Закону; "
 
Відхилено    
    -1068- Шкрум А.І.
У статті 65 частину 5 після пункту 4 доповнити ще одним пунктом, текст якого викласти у такій редакції:
"5) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, в тому числі, зазначення в податковій декларації завідомо недостовірних відомостей, а також неподання необхідної інформації про такі обставини та/або зазначення недостовірних відомостей під час проходження служби; "
Відповідно змінити нумерацію пунктів у статті та внутрішні посилання у тексті.
 
Відхилено    
709. 5) зазначення в декларації державного службовця завідомо недостовірних відомостей;
 
      
710. 6) повторного протягом року прогулу державного службовця;
 
      
711. 7) появи державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 
      
712. 8) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного майна або інших публічних ресурсів, незаконне їх використання або інше заподіяння значної шкоди державному майну чи публічним ресурсам;
 
-1069- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
В пункті 8 частини 5 статті 65 слова "або інших публічних ресурсів" вилучити.
 
Враховано      
    -1070- Шкрум А.І.
Пункт 8 частини 5 статті 65 після фрази "чи публічним ресурсам" доповнити словами "без пояснення та зазначення нормативних підстав, на яких таке рішення ґрунтується; "
 
Відхилено    
713. 9) отримання двох поспіль негативних оцінок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності.
 
-1071- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Частину 5 статті 65 після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
"10) неповідомлення керівника державної служби в органі про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та його близькими особами у п’ятнадцятиденний строк з дня їх виникнення;".
 
Враховано по суті (у п.11 ч.2 ст.65)     
714. 6. Дисциплінарні стягнення, передбачені пунктами 2-4 частини першої цієї статті, накладаються виключно за поданням дисциплінарної комісії.
 
-1072- Шкрум А.І.
Частину шосту статті 65 після слів "виключно за" доповнити словами "пропозицією Комісії".
 
Враховано   6. Дисциплінарні стягнення, передбачені пунктами 2 - 4 частини першої цієї статті, накладаються виключно за пропозицією Комісії, поданням дисциплінарної комісії.
 
715. 7. За кожний дисциплінарний проступок може накладатися лише одне дисциплінарне стягнення.
 
-1073- Шкрум А.І.
Частину сьому статті 65 викласти у такій редакції:
"7. За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення".
 
Враховано   7. За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
 
716. Стаття 66. Обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність
 
   Стаття 67. Обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність
 
717. 1. Дисциплінарне стягнення повинне відповідати характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини державного службовця. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення необхідно враховувати характер дисциплінарного проступку, обставини, за яких воно було вчинене, настання тяжких наслідків, добровільне відшкодування заподіяної шкоди, попередню поведінку державного службовця та його ставлення до виконання посадових обов’язків.
 
   1. Дисциплінарне стягнення має відповідати характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини державного службовця. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення необхідно враховувати характер дисциплінарного проступку, обставини, за яких він був вчинений, настання тяжких наслідків, добровільне відшкодування заподіяної шкоди, попередню поведінку державного службовця та його ставлення до виконання посадових обов’язків.
 
718. 2. Обставинами, що пом’якшують відповідальність державного службовця є:
 
   2. Обставинами, що пом’якшують відповідальність державного службовця, є:
 
719. 1) усвідомлення та визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного проступку;
 
   1) усвідомлення та визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного проступку;
 
720. 2) попередня бездоганна поведінка та відсутність дисциплінарних стягнень;
 
   2) попередня бездоганна поведінка та відсутність дисциплінарних стягнень;
 
721. 3) високі показники виконання службових завдань, наявність заохочень та урядових відзнак, урядових і державних нагород;
 
   3) високі показники виконання службових завдань, наявність заохочень та урядових відзнак, урядових і державних нагород;
 
722. 4) вжиття заходів щодо попередження, відвернення або усунення настання тяжких наслідків, які настали або можуть настати в результаті вчинення дисциплінарного проступку, добровільне відшкодування заподіяної шкоди;
 
   4) вжиття заходів щодо попередження, відвернення або усунення настання тяжких наслідків, які настали або можуть настати в результаті вчинення дисциплінарного проступку, добровільне відшкодування заподіяної шкоди;
 
723. 5) вчинення проступку під впливом погрози, примусу або через службову чи іншу залежність;
 
   5) вчинення проступку під впливом погрози, примусу або через службову чи іншу залежність;
 
724. 6) вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.
 
   6) вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.
 
725. 3. Під час застосування конкретного виду дисциплінарного стягнення можуть враховуватися також інші не зазначені у частині другій цієї статті обставини, що пом’якшують відповідальність державного службовця.
 
   3. Під час застосування дисциплінарного стягнення можуть враховуватися також інші, не зазначені у частині другій цієї статті, обставини, що пом’якшують відповідальність державного службовця.
 
726. 4. Обставинами, що обтяжують відповідальність державного службовця, є:
 
   4. Обставинами, що обтяжують відповідальність державного службовця, є:
 
727. 1) вчинення дисциплінарного проступку у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або токсичних засобів;
 
   1) вчинення дисциплінарного проступку у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або токсичних засобів;
 
728. 2) вчинення дисциплінарного проступку повторно до зняття в установленому порядку попереднього стягнення;
 
   2) вчинення дисциплінарного проступку повторно, до зняття в установленому порядку попереднього стягнення;
 
729. 3) вчинення проступку умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого державного службовця, у тому числі керівника, чи помсти за дії чи рішення щодо нього;
 
   3) вчинення проступку умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого державного службовця, у тому числі керівника, чи помсти за дії чи рішення щодо нього;
 
730. 4) вчинення проступку умисно з мотивів неповаги до держави і суспільства, прав і свобод людини, окремих соціальних груп;
 
   4) вчинення проступку умисно з мотивів неповаги до держави і суспільства, прав і свобод людини, окремих соціальних груп;
 
731. 5) настання тяжких наслідків або збитків, завданих в результаті вчинення дисциплінарного проступку.
 
   5) настання тяжких наслідків або заподіяння збитків внаслідок вчинення дисциплінарного проступку.
 
732. 5. У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця, який вже має дисциплінарне стягнення, дисциплінарне стягнення, що накладається, має бути більш суворим, ніж попереднє.
 
-1074- Шкрум А.І.
У статті 66 частину 5 виключити.
 
Враховано      
733. Стаття 67. Суб’єкти, уповноважені ініціювати дисциплінарні провадження та застосовувати дисциплінарні стягнення
 
-1075- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 67 викласти в такій редакції:
"Стаття 67. Суб’єкти, уповноважені застосовувати (накладати) дисциплінарні стягнення
1. Дисциплінарні стягнення застосовуються (накладаються):
1) на державних службовців, які займають посади державної служби в органі категорії "А", на державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б" і є керівниками державної служби в органах - суб’єктом призначення за поданням дисциплінарної комісії;
2) на державних службовців, які займають посади державної служби в органі категорії "Б", але не є керівниками державної служби в органах та державних службовців, які займають посади державної служби категорії "В":
зауваження - керівником державної служби в органі;
інші види дисциплінарних стягнень - керівником державної служби в органі за поданням дисциплінарної комісії."
 
Відхилено   Стаття 68. Суб’єкти, уповноважені ініціювати дисциплінарні провадження та застосовувати дисциплінарні стягнення
 
734. 1. Дисциплінарні провадження ініціюються суб’єктом призначення.
 
   1. Дисциплінарні провадження ініціюються суб’єктом призначення.
 
735. 2. Дисциплінарні стягнення накладаються (застосовуються):
 
   2. Дисциплінарні стягнення накладаються (застосовуються):
 
736. 1) на державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", - суб’єктом призначення з урахуванням пропозиції Комісії;
 
-1076- Гуляєв В.О.
У пункті 1 частини другої статті 67 слова "з урахуванням пропозиції Комісії" вилучити.
 
Відхилено   1) на державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А":
зауваження - суб’єктом призначення;
інші види дисциплінарних стягнень - суб’єктом призначення з урахуванням пропозиції Комісії;
 
    -1077- Продан О.П.
Пункт 1 частини 2 статті 67 законопроекту після слів "суб’єктом призначення" доповнити словами "а у випадках, визначених цим Законом".
 
Відхилено    
    -1078- Сольвар Р.М.
Матвійчук Е.Л.
Безбах Я.Я.
У пункті 1 частини другої статті 67 слова "з урахуванням пропозиції Комісії" вилучити.
 
Відхилено    
737. 2) на державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" та "В":
 
   2) на державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В":
 
738. зауваження - суб’єктом призначення;
 
   зауваження - суб’єктом призначення;
 
739. інші види дисциплінарних стягнень - суб’єктом призначення за поданням дисциплінарної комісії.
 
   інші види дисциплінарних стягнень - суб’єктом призначення за поданням дисциплінарної комісії.
 
740. Стаття 68. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ та її повноваження
 
-1079- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Статтю 68 викласти в такій редакції:
"Стаття 68. Дисциплінарна комісія та її повноваження
1. Дисциплінарна комісія утворюється в кожному органі державної влади наказом (розпорядженням) керівника державної служби в органі з числа державних службовців, які перебувають на державній службі у цьому органі, у кількості не менше як шість осіб строком на п’ять років та діє на постійній основі без відриву її членів від виконання основних посадових обов’язків.
2. До складу дисциплінарної комісії входять у рівній кількості представники керівника державної служби в органі та представники державних службовців відповідного органу державної влади. До складу дисциплінарної комісії повинна входити щонайменше одна особа, яка має юридичну освіту.
3. Державні службовці відповідного органу державної влади обирають своїх представників до дисциплінарної комісії на загальних зборах.
4. Керівник державної служби в органі наказом чи розпорядженням призначає своїх представників до складу дисциплінарної комісії.
5. Дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ щодо державних службовців, що займають посади категорії "А" та щодо керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України, його заступників, керівника апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, його заступників, заступників керівника Апарату Верховної Ради України, керівника апарату Рахункової палати, його заступників, керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, його заступників, керівника Секретаріату Конституційного Суду України, його заступників, керівника апарату Верховного Суду України, його заступників, керівників апаратів вищих спеціалізованих судів та їхніх заступників, керівника секретаріату Вищої ради юстиції його заступників, керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, його заступників, керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії України є Комісія.
Дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ щодо голів районних державних адміністрацій та їхніх заступників є дисциплінарна комісія відповідної обласної державної адміністрації.
Дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ щодо керівників апаратів місцевих судів та їхніх заступників є дисциплінарна комісія відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України.
Дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ щодо керівників апаратів апеляційних судів та їхніх заступників є дисциплінарна комісія Державної судової адміністрації України.
6. У разі неможливості створення в органі державної влади постійної дисциплінарної комісії, справи про дисциплінарні проступки, вчинені державними службовцями цього органу, розглядаються комісією вищестоящого органу державної влади у порядку підпорядкування. У разі відсутності вищестоящого органу державної влади дисциплінарна комісія може утворюватися аd hос (одноразово для конкретної справи) рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби.
7. Члени дисциплінарної комісії на першому засіданні таємним голосуванням обирають її голову, заступника та секретаря.
8. Засідання дисциплінарної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше від двох третин її членів.
9. Дисциплінарна комісія розглядає дисциплінарну справу, яка направляється на її розгляд відповідною посадовою особою у встановленому цим Законом порядку.
Не може брати участі у розгляді конкретної справи член дисциплінарної комісії, який є безпосереднім керівником або підлеглим державного службовця, відносно якого відкрито дисциплінарне впровадження
10. Рішенням дисциплінарної комісії є подання, яке має рекомендаційний характер для суб’єкта уповноваженого застосовувати дисциплінарне стягнення.
11. Типове положення про дисциплінарні комісії затверджується Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено   Стаття 69. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ та її повноваження
 
    -1080- Левченко Ю.В.
Статтю 68 викласти у наступній редакції:
"Стаття 68. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ та її повноваження
1. Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку при центральному органі виконавчої влади, який забезпечує та реалізує державну політику у сфері державної служби, утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ (далі - дисциплінарна комісія).
2. Дисциплінарною комісією щодо державних службовців, які займають посади категорії "А", є Комісія.
Дисциплінарну комісію щодо державних службовців, які займають посади заступників голів обласних та районних державних адміністрацій - керівників апаратів, утворює заступник Глави Адміністрації Президента України - керівник апарату.
Дисциплінарну комісію щодо державних службовців, які займають інші посади категорії "Б" та посади категорії "В", утворює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує та реалізує державну політику у сфері державної служби.
3. Дисциплінарне провадження щодо державних службовців, які займають посади категорій "Б" та "В", здійснює дисциплінарна комісія, яка утворюється при центральному органі виконавчої влади, який забезпечує та реалізує державну політику у сфері державної служби.
4. Дисциплінарна комісія діє у складі не менше ніж шість членів. До складу дисциплінарної комісії включаються державні службовці, які перебувають на державній службі у центральному органі виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіальному органі, та представники профспілкових організацій і громадських об'єднань.
Членам дисциплінарної комісії забороняється передавати і розголошувати інформацію, отриману під час здійснення дисциплінарного провадження.
У разі коли один із членів дисциплінарної комісії буде прямо підпорядкований особі, щодо якої відкрито або здійснюється дисциплінарне провадження, такий член дисциплінарної комісії не повинен брати участь у прийнятті рішення.
Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить п'ять років.
5. Склад дисциплінарної комісії затверджується наказом (розпорядженням) керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує та реалізує державну політику у сфері державної служби. До складу дисциплінарної комісії включаються в однаковій кількості:
представники, визначені центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіальним органом;
експерти або інші представники громадських об'єднань, утворених відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання", за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, під час формування дисциплінарних комісій в центральних органах виконавчої влади або його територіальним органом на підставі пропозицій, поданих громадськими об'єднаннями.
Представником громадських об'єднань у складі дисциплінарної комісії може бути громадянин України з досвідом діяльності у громадському, приватному та державному секторах, який за своїми моральними і професійними якостями є спроможним представляти інтереси суспільства та не перебуває на державній службі, в трудових відносинах з державним органом.
До складу дисциплінарної комісії повинна бути включена щонайменше одна особа, яка має юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня та досвід роботи за фахом.
6. Члени дисциплінарної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах без відриву від виробничої або службової діяльності.
7. У разі неможливості створення в державному органі постійної дисциплінарної комісії справи про дисциплінарні проступки, вчинені державними службовцями цього органу, розглядаються комісією вищестоящого державного органу в порядку підпорядкування. У разі відсутності вищестоящого державного органу дисциплінарна комісія може утворюватися одноразово для конкретної справи за рішенням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
8. Члени дисциплінарної комісії на першому засіданні таємним голосуванням обирають її голову та секретаря.
9. Засідання дисциплінарної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів.
10. Дисциплінарна комісія розглядає дисциплінарну справу державного службовця, яка надсилається для її розгляду відповідною посадовою особою в установленому цим Законом порядку.
11. Результатом розгляду дисциплінарної справи є подання дисциплінарної комісії, яке має рекомендаційний характер для суб'єкта призначення.
12. Суб'єкт призначення протягом 10 робочих днів зобов'язаний прийняти рішення на підставі подання дисциплінарної комісії або надати вмотивовану відмову протягом цього строку".
 
Враховано частково    
741. 1. Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку у кожному державному органі утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ (далі - дисциплінарна комісія).
 
-1081- Шкрум А.І.
В частини 1 статті 68 слова "у кожному державному органі" виключити.
 
Враховано   1. Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ (далі - дисциплінарна комісія).
 
742. 2. Дисциплінарною комісією щодо державних службовців, які займають посади категорії "А", є Комісія.
 
-1082- Продан О.П.
Абзац перший частини 2 статті 68 після слів "категорії "А" доповнити словами "органів виконавчої влади".
 
Відхилено   2. Дисциплінарною комісією щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", є Комісія.
 
    -1083- Продан О.П.
Частину 2 статті 68 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Дисциплінарною комісією щодо державних службовців, які займають посади категорії "А" інших державних органів, є комісія утворена суб’єктом призначення";
 
Відхилено    
743. Дисциплінарну комісію щодо державних службовців, які займають посади заступників голів обласних та районних державних адміністрацій - керівників апаратів, утворює заступник Глави Адміністрації Президента України - керівник апарату.
 
-1084- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац 2 частини 2 статті 68 вилучити.
 
Враховано      
744. Дисциплінарну комісію щодо державних службовців, які займають інші посади категорії "Б" та посади категорії "В", утворює суб’єкт призначення.
 
-1085- Шкрум А.І.
Абзац третій частини другої статті 68 викласти у такій редакції:
"Дисциплінарну комісію щодо державних службовців, які займають посади категорій "Б" та "В", утворює суб’єкт призначення у кожному державному органі.".
 
Враховано   Дисциплінарну комісію щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", утворює керівник державної служби у кожному державному органі.
 
745. 3. Дисциплінарне провадження щодо державних службовців, які займають посади категорій "Б" та "В", здійснює дисциплінарна комісія, яка утворюється в кожному державному органі.
 
-1086- Шкрум А.І.
Частину третю статті 68 виключити, відповідно змінивши нумерацію частин.
 
Враховано      
746. 4. Дисциплінарна комісія діє у складі не менше ніж шість членів. До складу дисциплінарної комісії включаються державні службовці, які перебувають на державній службі у цьому органі, особа, визначена центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіальним органом, а також можуть входити представники профспілкових організацій та громадських об’єднань, які мають досвід роботи у сфері державного управління, державної служби або за юридичним фахом.
 
-1087- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 4 статті 68 вилучити слова: "особа, визначена центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіальним органом".
 
Враховано   3. Дисциплінарна комісія діє у складі не менше шести членів. До складу дисциплінарної комісії включаються державні службовці державного органу, представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, а в разі відсутності профспілкової організації – представники державних службовців державного органу, обрані на загальних зборах (конференції) державних службовців, а також можуть включатися представники громадських об’єднань, які мають досвід роботи у сфері державного управління, державної служби або за юридичним фахом.
Кількість представників громадських об’єднань у складі дисциплінарної комісії може становити не більше двох осіб.
 
    -1088- Шкрум А.І.
Частину четверту статті 68 викласти у такій редакції:
"3. Дисциплінарна комісія діє у складі не менше шести членів. До складу дисциплінарної комісії включаються державні службовці, які перебувають на державній службі у цьому органі, а також можуть входити представники профспілкових організацій та представники громадських об’єднань, які мають досвід роботи у сфері державного управління, державної служби або за юридичним фахом.
Кількість представників громадських об’єднань у складі дисциплінарної комісії може становити не більше двох осіб.".
 
Враховано редакційно    
    -1089- Шкрум А.І.
Рябчин О.М.
Найєм М..
Голуб В.В.
Заліщук С.П.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
У абзаці першому частини 4 та абзацах 4 та 5 частини 5 статті 68 слова "або його територіальним органом" виключити.
 
Враховано    
    -1090- Продан О.П.
У абзаці першому частини 4 статті 68 слова "особа, визначена центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби," виключити, а слова "у сфері державного управління" замінити словами "у сфері діяльності державного органу";
 
Враховано частково    
    -1091- Кужель О.В.
У реченні другому абзацу першого частини четвертої статті 68 слова: "можуть входити" - виключити.
 
Відхилено    
    -1092- Продан О.П.
Частину 4 статті 68 доповнити абзацом другим такого змісту:
"До складу дисциплінарної комісії органу виконавчої влади включаються особа, визначена центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби".
 
Відхилено    
747. Членам дисциплінарної комісії забороняється передавати і розголошувати інформацію, отриману під час здійснення дисциплінарного провадження.
 
   Членам дисциплінарної комісії забороняється передавати і розголошувати інформацію, отриману під час здійснення дисциплінарного провадження.
 
748. У разі коли один із членів дисциплінарної комісії буде прямо підпорядкований особі, щодо якої відкрито або здійснюється дисциплінарне провадження, такий член дисциплінарної комісії не повинен брати участь у прийнятті рішення.
 
   У разі якщо один із членів дисциплінарної комісії прямо підпорядкований особі, щодо якої відкрито або здійснюється дисциплінарне провадження, такий член дисциплінарної комісії не повинен брати участі у прийнятті рішення.
 
749. Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить п’ять років.
 
   Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить три роки.
 
750. 5. Склад дисциплінарної комісії затверджується наказом (розпорядженням) керівника державного органу. До складу дисциплінарної комісії включаються в однаковій кількості:
 
-1093- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Вилучити частину 5 статті 68.
 
Відхилено   4. Склад дисциплінарної комісії у державному органі затверджується наказом (розпорядженням) керівника державної служби. До складу дисциплінарної комісії у державному органі включаються в однаковій кількості:
 
    -1094- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
В абзаці першому та другому частини п’ятої статті 68 слова "державного органу" замінити словами "державної служби".
 
Враховано    
751. представники керівника державного органу, визначені ним одноосібно із числа державних службовців, які перебувають на державній службі в цьому державному органі;
 
-1095- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
В другому абзаці частини 5 статті 68 перед словом "представники" додати слово "три".
 
Відхилено   представники керівника державної служби, визначені ним одноосібно із числа державних службовців цього державного органу;
 
    -1096- Шкрум А.І.
Абзац другий частини п’ятої статті 68 викласти у такій редакції:
"представники керівника державного органу, визначені ним одноосібно з числа державних службовців, які перебувають на державній службі в цьому державному органі, або експертів чи інших представників громадських об’єднань, утворених відповідно до Закону України "Про громадські об’єднання", за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, які мають досвід роботи у сфері державного управління, державної служби або за юридичним фахом;".
 
Відхилено    
752. представники працівників державного органу, обрані на загальних зборах (конференції) працівників державного органу таємним голосуванням;
 
-1097- Денісова Л.Л.
Абзац третій частини п’ятої статті 68 викласти в такій редакції:
"представники виборного органу первинної профспілкової організації, делеговані рішенням цього органу, а при відсутності профспілкової організації - представники працівників державного органу, обрані на загальних зборах (конференції) працівників таємним голосуванням".
 
Враховано частково   представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, а в разі відсутності профспілкової організації – представники державних службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних службовців державного органу.
До складу дисциплінарної комісії можуть включатися експерти або інші представники громадських об’єднань, утворених відповідно до Закону України "Про громадські об’єднання", за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -1098- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
Абзац третій частини п’ятої статті 68 викласти у такій редакції:
"представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, а в разі відсутності профспілкової організації – представники державних службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних службовців державного органу.
До складу дисциплінарної комісії можуть включатися експерти або інші представники громадських об’єднань, утворених відповідно до Закону України "Про громадські об’єднання", за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби".
 
Враховано    
    -1099- Гуляєв В.О.
Каплін С.М.
Третій абзац частини 5 статті 68 викласти в такій редакції:
"три представники виборного органу первинної профспілкової організації, делеговані рішенням цього органу, при відсутності профспілкової організації – три представники працівників державного органу, обрані на загальних зборах (конференції) працівників таємним голосуванням;".
 
Відхилено    
    -1100- Шкрум А.І.
Абзац третій частини п’ятої статті 68 викласти в такій редакції:
"представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, делеговані рішенням цього органу, а в разі відсутності профспілкової організації – представники працівників державного органу з числа державних службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних службовців таємним голосуванням, або експертів чи інших представників громадських об’єднань, утворених відповідно до Закону України "Про громадські об’єднання", за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби."
 
Відхилено    
    -1101- Продан О.П.
Частину 5 статті 68 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"До складу дисциплінарної комісії органу виконавчої влади також включаються:";
Абзаци 4 та 5 частини 4 статті 68 вважати абзацами 5 та 6 відповідно.
 
Відхилено    
753. представник, визначений центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або його територіальним органом;
 
-1102- Шкрум А.І.
У частині п’ятій статті 68 абзаци четвертий-шостий виключити.
 
Враховано      
754. експерти або інші представники громадських об’єднань, утворених відповідно до Закону України "Про громадські об’єднання", за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, під час формування дисциплінарних комісій в центральних органах виконавчої влади або його територіальним органом на підставі пропозицій, поданих громадськими об’єднаннями.
 
-1103- Кужель О.В.
У абзаці п'ятому частини п'ятої статті 68 слова: "за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, під час формування дисциплінарних комісій в центральних органах виконавчої влади або його територіальним органом" - виключити.
 
Відхилено      
755. Представником громадських об’єднань у складі дисциплінарної комісії може бути громадянин України з досвідом діяльності у громадському, приватному та державному секторах, який за своїми моральними і професійними якостями є спроможним представляти інтереси суспільства та не перебуває на державній службі, в трудових відносинах з державним органом.
 
      
756. До складу дисциплінарної комісії повинна бути включена щонайменше одна особа, яка має юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня та досвід роботи за фахом.
 
   До складу дисциплінарної комісії повинна бути включена щонайменше одна особа, яка має юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня та досвід роботи за фахом.
 
757. 6. Члени дисциплінарної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах без відриву від виробничої або службової діяльності.
 
   5. Члени дисциплінарної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
 
758. 7. У разі неможливості створення в державному органі постійної дисциплінарної комісії справи про дисциплінарні проступки, вчинені державними службовцями цього органу, розглядаються комісією вищестоящого державного органу в порядку підпорядкування. У разі відсутності вищестоящого державного органу дисциплінарна комісія може утворюватися одноразово для конкретної справи за рішенням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-1104- Матвієнко А.С.
У частині сьомій статті 68 двічі слова "вищестоящого державного органу" замінити словами "органу державної влади вищого рівня"
 
Враховано редакційно   6. У разі неможливості створення в державному органі постійної дисциплінарної комісії справи про дисциплінарні проступки, вчинені державними службовцями цього органу, розглядаються дисциплінарною комісією державного органу вищого рівня в порядку підпорядкування. У разі відсутності державного органу вищого рівня дисциплінарна комісія може утворюватися одноразово для конкретної справи за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
759. 8. Члени дисциплінарної комісії на першому засіданні таємним голосуванням обирають її голову та секретаря.
 
-1105- Шкрум А.І.
Текст частини 8 статті 68 викласти у такій редакції:
"Члени дисциплінарної комісії на першому засіданні таємним голосуванням обирають голову та секретаря дисциплінарної комісії".
 
Враховано частково   7. Члени дисциплінарної комісії на першому засіданні обирають голову та секретаря дисциплінарної комісії.
 
760. 9. Засідання дисциплінарної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів.
 
   8. Засідання дисциплінарної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
 
761. 10. Дисциплінарна комісія розглядає дисциплінарну справу державного службовця, яка надсилається для її розгляду відповідною посадовою особою в установленому цим Законом порядку.
 
-1106- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Частину десяту викласти у такій редакції:
"10. Дисциплінарна комісія розглядає дисциплінарну справу державного службовця, сформовану в установленому цим Законом порядку".
 
Враховано   9. Дисциплінарна комісія розглядає дисциплінарну справу державного службовця, сформовану в установленому цим Законом порядку.
 
762. 11. Результатом розгляду дисциплінарної справи є подання дисциплінарної комісії, яке має рекомендаційний характер для суб’єкта призначення.
 
-1107- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Частину одинадцяту викласти у такій редакції:
"11. Результатом розгляду дисциплінарної справи є пропозиція Комісії або подання дисциплінарної комісії, які мають рекомендаційний характер для суб’єкта призначення".
 
Враховано   10. Результатом розгляду дисциплінарної справи є пропозиція Комісії або подання дисциплінарної комісії, які мають рекомендаційний характер для суб’єкта призначення.
 
763. 12. Суб’єкт призначення протягом 10 робочих днів зобов’язаний прийняти рішення на підставі подання дисциплінарної комісії або надати вмотивовану відмову протягом цього строку.
 
-1108- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Частину одинадцяту викласти у такій редакції:
"Суб’єкт призначення протягом 10 календарних днів зобов’язаний прийняти рішення на підставі пропозиції Комісії чи подання дисциплінарної комісії або надати вмотивовану відмову протягом цього строку".
 
Враховано   11. Суб’єкт призначення протягом 10 календарних днів зобов’язаний прийняти рішення на підставі пропозиції Комісії або подання дисциплінарної комісії або надати вмотивовану відмову протягом цього строку.
Стаття 70. Загальні збори (конференція) державних службовців державного органу
1. Загальні збори (конференція) державних службовців державного органу скликаються виборним органом первинної профспілкової організації, яка діє в державному органі (за наявності) або службою управління персоналом.
2. Конференції державних службовців державного органу проводяться у державних органах, де скликання загальних зборів ускладнене через значну чисельність або територіальну роз'єднаність структурних підрозділів. Делегати на конференцію обираються за нормами і в порядку, що визначаються виборним органом первинної профспілкової організації, яка діє в державному органі (за наявності), або службою управління персоналом.
3. Державні службовці державного органу повідомляються про час та місце проведення загальних зборів (конференції) не пізніш як за 20 календарних днів до дня їх проведення.
4. Питання на розгляд загальних зборів (конференції) державних службовців державного органу виносяться з ініціативи керівника державної служби, виборного органу первинної профспілкової організації, яка діє в державному органі (у разі її створення), або державних службовців державного органу.
У разі винесення на загальні збори (конференцію) державних службовців державного органу питання про обрання представників до складу дисциплінарної комісії державні службовці протягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення про проведення загальних зборів (конференції) можуть подавати заяви про їх реєстрацію кандидатами до дисциплінарної комісії до служби управління персоналом.
5. Загальні збори є правомочними, якщо у них бере участь більше половини загальної кількості державних службовців державного органу, а конференція – більше половини делегатів.
6. Загальні збори (конференція) шляхом відкритого голосування більшістю голосів учасників обирають не менше трьох членів лічильної комісії.
7. Кожний учасник загальних зборів (конференції) має один голос. Рішення загальних зборів (конференції) державних службовців державного органу приймаються більшістю від присутніх на загальних зборах (конференції).
 
    -1109- Власенко С.В.
Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Федорук М.Т.
Шкрум А.І.
Після статті 68 доповнити новою статтею такого змісту:
"Стаття 68-1. Загальні збори (конференція) державних службовців державного органу
1. Загальні збори (конференція) державних службовців державного органу скликаються виборним органом первинної профспілкової організації, яка діє в державному органі (у разі її створення) або службою управління персоналом.
2. Конференції державних службовців державного органу проводяться у державних органах, де скликання загальних зборів ускладнене через значну чисельність або територіальну роз'єднаність структурних підрозділів. Делегати на конференцію обираються за нормами і в порядку, що визначаються виборним органом первинної профспілкової організації, яка діє в державному органі (у разі її створення) або службою управління персоналом.
3. Державні службовці державного органу повідомляються про час та місце проведення загальних зборів (конференції) не пізніш як за 20 календарних днів до дня їх проведення.
4. Питання на розгляд загальних зборів (конференції) державних службовців державного органу виносяться з ініціативи керівника державної служби, виборного органу первинної профспілкової організації, яка діє в державному органі (у разі її створення), або державних службовців державного органу.
У разі винесення на загальні збори (конференцію) державних службовців державного органу питання про обрання представників до складу дисциплінарної комісії державні службовці протягом десяти календарних днів з дня прийняття рішення про проведення загальних зборів (конференції) можуть подавати заяви про їх реєстрацію кандидатами до дисциплінарної комісії до служби управління персоналом.
5. Загальні збори є правомочними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості державних службовців державного органу, а конференція – більш як половина делегатів.
6. Загальні збори (конференція) шляхом відкритого голосування більшістю голосів учасників обирають не менше трьох членів лічильної комісії.
7. Кожний учасник загальних зборів (конференції) має один голос. Рішення загальних зборів (конференції) державних службовців державного органу приймаються більшістю від присутніх на загальних зборах (конференції)".
 
Враховано    
    -1110- Сироїд О.І.
Березюк О.Р.
Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Маркевич Я.В.
Пастух Т.Т.
Після статті 68 перед статтею 69 доповнити проект Закону статтями 68-1 - 68-6 такого змісту:
Стаття 68-1. Загальні збори державних службовців органу державної влади
1. Служба персоналу відповідного органу державної влади ініціює і організує проведення загальних зборів державних службовців та не пізніше ніж за двадцять днів до дня проведення загальних зборів повідомляє державних службовців про час та місце їхнього проведення.
2. Служба персоналу на підставі відповідних заяв державних службовців реєструє їх кандидатами до дисциплінарної комісії протягом десяти днів з дня прийняття рішення про проведення загальних зборів.
3. Після закінчення строку для подання заяв про реєстрацію державних службовців кандидатами служба персоналу виготовляє бюлетені.
4. Загальні збори державних службовців є повноважними, якщо в них беруть участь (присутні) більше ніж 50 відсотків державних службовців цього органу.
5. Представник служби персоналу відкриває загальні збори.
6. Кожний державний службовець має один голос.
7. Загальні збори шляхом відкритого голосування більшістю голосів учасників обирають з числа державних службовців, що не є кандидатами до дисциплінарної комісії не менше трьох членів рахункової комісії.
8. Шляхом таємного голосування учасники загальних зборів обирають половину від персонального складу дисциплінарної комісії цього органу з числа вільно висунутих альтернативних кандидатів, що є державними службовцями цього органу.
9. Рахункова комісія здійснює підрахунок голосів та складає протокол про результати голосування, який є рішенням про затвердження кандидатів до складу дисциплінарної комісії.
Стаття 68-2. Порядок розгляду справи дисциплінарною комісією
1. Дисциплінарна комісія розглядає дисциплінарну справу у п’ятнадцятиденний строк з дня її надходження та не пізніше наступного робочого дня після дня розгляду дисциплінарної справи вносить подання суб’єкту, уповноваженому застосовувати дисциплінарне стягнення.
2. Дисциплінарна комісія здійснює розгляд дисциплінарної справи у відкритому засіданні, крім випадків прийняття нею рішення про закритий розгляд з метою нерозголошення державної таємниці чи іншої охоронюваної законом інформації.
3. Дисциплінарна комісія перевіряє повноту, всебічність та об’єктивність службового розслідування, наявність і достатність доказів вини державного службовця у вчиненні дисциплінарного проступку, приймає рішення щодо наявності у діях державного службовця дисциплінарного проступку чи його відсутності та вносить пропозиції про накладання конкретного виду дисциплінарного стягнення або закриття дисциплінарного провадження.
4. У випадку визначення виду дисциплінарного стягнення члени дисциплінарної комісії повинні враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок та які пом’якшують чи обтяжують відповідальність.
5. Дисциплінарна комісія може змінити юридичну кваліфікацію вчиненого дисциплінарного проступку, визначену особою (комісією), що проводила службове розслідування.
6. Розгляд справи дисциплінарною комісією здійснюється за участю державного службовця, який притягується до відповідальності, крім випадків нез’явлення державного службовця на її засідання без поважних причин. На засіданні дисциплінарної комісії заслуховуються пояснення державного службовця стосовно обставин справи.
7. Дисциплінарна комісія повідомляє державного службовця у письмовій формі про час, дату та місце розгляду дисциплінарної справи не пізніше ніж за три дні до дня розгляду справи.
8. Дисциплінарна комісія приймає рішення про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження за відсутності дисциплінарного проступку шляхом таємного голосування простою більшістю голосів від її складу і оформляє таке рішення як подання.
9. Секретар дисциплінарної комісії, а у разі його відсутності - інший член дисциплінарної комісії веде протокол засідання, який долучається до матеріалів справи.
Стаття 68-3. Дисциплінарна справа
1. Дисциплінарна справа повинна містити:
1) рішення про відкриття провадження у дисциплінарній справі;
2) письмове пояснення державного службовця з приводу обставин справи;
3) письмове пояснення безпосереднього керівника державного службовця з приводу обставин дисциплінарного проступку і інших, необхідних для повного, всебічного і об’єктивного дослідження цього факту даних;
4) письмові пояснення інших осіб, яким відомі обставини вчиненого проступку;
5) матеріали останньої щорічної оцінки діяльності;
6) довідку служби персоналу про наявність (відсутність) дисциплінарних стягнень у державного службовця;
7) висновок про результати службового розслідування (у разі якщо таке розслідування проводилось);
8) подання дисциплінарної комісії про притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності та визначення конкретного виду дисциплінарного стягнення чи закриття справи (у разі якщо справа розглядалась такою комісією);
9) копія рішення суб’єкта, уповноваженого застосовувати (накладати) дисциплінарне стягнення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття справи.
2. Підготовка матеріалів дисциплінарної справи для їхнього розгляду дисциплінарною комісією або суб’єктом, уповноваженим застосовувати дисциплінарне стягнення здійснюється безпосереднім керівником державного службовця за участю служби персоналу, а у разі проведення службового розслідування - особою (комісією), що проводила службове розслідування.
Стаття 68-4. Завдання провадження у дисциплінарній справі
1. Завданням провадження у дисциплінарній справі (далі - дисциплінарне провадження) є вжиття усіх передбачених законами України та іншими нормативно-правовими актами заходів для всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин вчинення дисциплінарного проступку, у тому числі обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, а також причин та умов, які сприяли вчиненню проступку, а також - притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності у разі вчинення дисциплінарного проступку.
2. Дисциплінарне провадження включає:
1) відкриття провадження у дисциплінарній справі;
2) проведення службового розслідування у випадках, визначених цим Законом;
3) розгляд справи дисциплінарною комісією у випадках, визначених цим Законом;
4) прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення.
Стаття 68-5. Приводи і підстави для відкриття провадження у дисциплінарній справі
1. Приводами для відкриття провадження у дисциплінарній справі є заяви, скарги та повідомлення громадян, посадових осіб, засобів масової інформації (далі - повідомлення) про порушення службової дисципліни, яке має ознаки дисциплінарного проступку, або виявлення ознак такого проступку безпосереднім керівником державного службовця.
2. Голова дисциплінарної комісії або за його відсутності заступник чи секретар дисциплінарної комісії в п’ятиденний строк з дня надходження повідомлення вирішує питання про відкриття дисциплінарного провадження.
Підставою для відкриття дисциплінарного провадження є наявність у повідомленні та інших матеріалах достатніх даних, що вказують на ознаки дисциплінарного проступку.
Стаття 68-6. Загальний порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності
1. У разі якщо необхідність у проведенні службового розслідування відсутня, у зв’язку з очевидністю діяння і його малозначністю, суб’єкт, уповноважений відкривати дисциплінарне провадження витребовує у державного службовця письмове пояснення та передає суб’єкту, уповноваженому, застосовувати дисциплінарне стягнення матеріали дисциплінарної справи для вирішення питання про застосування дисциплінарного стягнення - зауваження.
2. У разі необхідності проведення службового розслідування, у тому числі для з’ясування обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, а також причин та умов, які сприяли вчиненню проступку, суб’єкт, уповноважений відкривати дисциплінарне провадження призначає таке розслідування та за його висновком накладає дисциплінарне стягнення - зауваження, або направляє справу на розгляд дисциплінарної комісії. Дисциплінарна комісія після розгляду дисциплінарної справи вносить суб’єкту, уповноваженому застосовувати дисциплінарне стягнення подання про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення або закриття провадження у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності.
3. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення приймається протягом п’яти робочих днів після завершення розгляду справи у дисциплінарній комісії.
4. Рішення про застосування до державного службовця дисциплінарного стягнення оформлюється відповідним актом (наказом або розпорядженням).
5. У разі якщо порушення службової дисципліни має ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення, суб’єкт, уповноважений застосовувати дисциплінарне стягнення зобов’язаний негайно передати відповідну заяву та копію матеріалів справи до належного правоохоронного органу.
 
Враховано частково    
764. Стаття 69. Проведення службового розслідування
 
-1111- Власенко С.В.
Шкрум А.І.
Статтю 69 викласти у такій редакції:
"Стаття 69. Проведення службового розслідування
1. З метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку, може проводитись службове розслідування.
У разі невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків державним службовцем, перевищення повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну шкоду фізичній чи юридичній особі, державі або територіальній громаді службове розслідування проводиться обов’язково.
2. Службове розслідування стосовно державних службовців, які займають посади категорії "А", проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а стосовно державних службовців, які займають посади категорій "Б" і "В" – дисциплінарною комісією у державному органі.
3. Тривалість службового розслідування не може перевищувати один місяць. За потреби зазначений строк може бути продовжений суб’єктом призначення, але не більш як до двох місяців.
4. До участі у проведенні службового розслідування суб’єктом призначення за поданням дисциплінарної комісії, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, можуть залучатися відповідні фахівці.
5. До участі у проведенні службового розслідування не можуть залучатися посадові особи державного органу, особисто заінтересовані у його результатах та прямо підпорядковані особі, щодо якої проводиться службове розслідування.
6. Особи, які проводять службове розслідування, несуть персональну відповідальність за неповноту і необ’єктивність його висновків та за розголошення інформації стосовно службового розслідування.
7. Особи, які проводять службове розслідування, мають право: одержувати пояснення від державного службовця, щодо якого проводиться службове розслідування, та від інших осіб стосовно обставин справи; одержувати у підрозділах державного органу чи за запитом в інших органах необхідні документи або їх копії та долучати до матеріалів справи; одержувати консультації відповідних спеціалістів з питань, що стосуються службового розслідування.
8. Державний службовець, щодо якого проводиться службове розслідування, має право:
1) надавати пояснення, а також відповідні документи та матеріали, що стосуються досліджуваних обставин;
2) порушувати клопотання про одержання і залучення до матеріалів нових документів, одержання додаткових пояснень осіб, які мають стосунок до справи;
3) бути присутнім під час виконання відповідних заходів;
4) подавати в установленому порядку скарги на дії осіб, які проводять службове розслідування.
9. За результатами службового розслідування складається висновок про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Висновок, складений за результатами проведеного службового розслідування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, передається Комісії.
Державний службовець, який займає посаду категорії "А", у разі незгоди з висновком, складеним за результатами службового розслідування, може звернутися із скаргою до Комісії.
10. У разі якщо службове розслідування стосується інформації з обмеженим доступом, розслідування проводиться з урахуванням положень законів України "Про державну таємницю" і "Про інформацію" за відповідними правилами діловодства".
 
Враховано   Стаття 71. Проведення службового розслідування