Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


до проекту Закону України Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про громадянство України" (щодо встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах У (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про громадянство України» (щодо встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України)
 
   Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про громадянство України» щодо встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до статті 9 Закону України «Про громадянство України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 13, ст.65 із наступними змінами) такі зміни:
 
   І. Внести до статті 9 Закону України «Про громадянство України» (Відомості Верховної Ради України, 2001р., N 13, ст. 65, 2005 р., №30, ст. 408) такі зміни:
 
4. а) у частині другій:
 
   1. У частині другій:
 
5. пункт 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
-1- Веселова Н.В.
Обґрунтування прийняття запропонованих правок.
За час проведення антитерористичної операції на захист незалежності України стали поряд із громадянами України іноземці, навіть попри загрозу ув’язнення у своїй рідній країні (особливо це стосується Росії, Білорусі та Грузії). Вони не отримували грошей, але ризикували своїм життям. Деякі навіть загинули. Повернутись до своєї країни вони не мають можливості, бо там на них очікує ув’язнення. Нажаль влаштуватися на службу до Збройних сил України у своїй більшості вони не мають вже змоги, бо під час служби деякі з них отримали поранення, які не дадуть їм змоги пройти ВЛК. Прошу підтримати на засіданні комітету дані правки, щоб ці люди мали можливість отримати громадянство України, це те найменше, що ми можемо для них зробити.
1. Пункт 3 ст. 9 викласти в такій редакції:
3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.
Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію"
Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які в'їхали в Україну особами без громадянства, - на три роки з моменту в'їзду в Україну;
Для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту набрання чинності контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України;
Для іноземців та осіб без громадянства, які у складі добровольчих формувань територіальної оборони, що були створені державними чи громадськими організаціями, або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту прибуття до району проведення антитерористичної операції, що підтверджується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
Відхилено   пункт 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
6. «Для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту набрання чинності контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України»;
 
-2- Кобцев М.В.
1. Абзац третій пункту «а» частини першої проекту Закону викласти у такій редакції:
«Для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України або у Національній гвардії України, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту набрання чинності контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України або у Національній гвардії України.».
 
Відхилено   «Для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту набрання чинності контрактом про проходження військової служби у Збройних Силах України»;
 
    -3- Кобцев М.В.
2. Пункт «а» частини першої проекту Закону доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
«За клопотанням таких осіб до трирічного терміну безперервного проживання на території України зараховується термін їх перебування у складі добровольчих загонів, які у 2014-2015 роках брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. До клопотання додаються документи, що підтверджують участь особи в антитерористичній операції;».
 
Відхилено    
    -4- Маркевич Я.В.
1. Внести до статті 9 Закону України «Про громадянство України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 13, ст.65 із наступними змінами) такі зміни:
а) у частині другій:
пункт 3 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«У разі, якщо іноземці або особи без громадянства брали участь в бойових діях як військовослужбовці Збройних Сил України або проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України в інструкторському складі, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на один рік з моменту набрання чинності контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України».
 
Відхилено    
7. абзац другий пункту 4 після слів «та на іноземців і осіб без громадянства, « доповнити словами «які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України або».
 
-5- Веселова Н.В.
2. Пункт 4 статті 9 викласти в такій редакції:
4) отримання дозволу на імміграцію.
Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України або приймали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, або які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію" (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні;
Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, в тому числі на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою або приймали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.
 
Відхилено   абзац другий пункту 4 після слів «та на іноземців і осіб без громадянства» доповнити словами «які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України або».
 
    -6- Кобцев М.В.
3. Абзац четвертий пункту «а» частини першої проекту Закону після слів «у Збройних Силах України» доповнити словами «або у Національній гвардії України».
 
Відхилено    
8. б) частину третю після слів «які мають визначні заслуги перед Україною, « доповнити словами «в тому числі на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою, «.
 
-7- Кобцев М.В.
4. Пункт «б» частини першої проекту Закону після слів «у Збройних Силах України» доповнити словами «або у Національній гвардії України».
 
Відхилено   2. Частину третю після слів «які мають визначні заслуги перед Україною» доповнити словами «у тому числі на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою».
 
    -8- Кобцев М.В.
5. Пункт «б» частини першої проекту Закону доповнити абзацом другим такого змісту:
«Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на іноземців і осіб без громадянства, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції у період її проведення.».
 
Відхилено    
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-9- Кобцев М.В.
6. Частину другу проекту Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -10- Мельничук І.І.
. Частину другу законопроекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства»«.
Обґрунтування:
Посилання в пункті 4 пояснювальної записки на прийнятий 12 травня 2015 року законопроект № 2389 від 17.03.2015 р. як на підставу для прийняття проекту, що розглядається, не є прийнятним, оскільки немає стовідсоткової впевненості, що вказаний проект буде прийнятий в цілому, та невідомо, які зміни ще будуть вноситися до нього на етапі другого читання. До того ж нормативно-правовий акт стає обов’язковим до виконання лише після набрання ним чинності. Відтак, прийняття пропонованого проекту та набрання ним чинності, принаймні, має бути пов’язане в часі із набранням чинності законопроектом № 2389 від 17.03.2015 р.
 
Відхилено