Кількість абзаців - 117 Таблиця поправок


Про систему іномовлення України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
Про систему іномовлення України
Цей Закон створює правові основи діяльності державного підприємства, на яке покладаються завдання і функції мовлення за межами України.
 
-1- Данченко О.І.
Семенуха Р.С.
У назві законопроекту слово «систему» виключити.
 
Відхилено Поправка №1 внесена після закінчення терміну, визначеного ст. 116 Регламенту Верховної Ради України.  Закон України
Про систему іномовлення України
Цей Закон створює правові основи організації та визначає завдання і функції державного іномовлення України, засади діяльності суб’єктів державного іномовлення з метою захисту національних інтересів України за кордоном, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
державне іномовлення України – мовлення, спрямоване на інформування про події в Україні, що здійснюється у формі інформаційних повідомлень, новин, програм (передач) з використанням технічних засобів телерадіокомунікацій, а також інші форми діяльності, передбачені цим Законом;
суб’єкти державного іномовлення
України – юридичні особи, що складають систему державного іномовлення.
2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про інформацію», "Про телебачення і радіомовлення" та інших законодавчих актах України.
 
1.

 
-2- Сюмар В.П.
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон створює правові основи, визначає завдання і функції державного іномовлення, засади діяльності суб’єктів державного іномовлення з метою захисту національних інтересів України за кордоном, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику, позицію держави та діяльність органів державної влади. «
 
Враховано      
2.

 
-3- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон створює правові основи, визначає завдання і функції державного іномовлення, засади діяльності суб’єктів державного іномовлення з метою захисту національних інтересів України за кордоном, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику, позицію держави та діяльність органів державної влади.».
Обґрунтування:
Проект поверхово визначає засади іномовлення та не визначає положень системності іномовлення. Законопроект не передбачає використання усіх наявних можливостей здійснення іномовлення України. Ця функція має забезпечуватися не одним суб’єктом – телеканалом іномовлення, а кількома, які поширюватимуть інформацію у різний спосіб.
Пропонується не обмежуватись виключно телерадіомовленням, а передбачити у проекті таке поняття як «система державного іномовлення», яка складатиметься із декількох суб’єктів, що поширюватимуть іномовлення у різних формах та напрямках.
Наприклад, на сьогодні у сфері управління Міністерства інформаційної політики знаходиться інформаційне агентство «Укрінформ», яке має розгалужену систему кореспондентських пунктів по всьому світі. Використання потенціалу «Укрінформу» у поширенні інформації за кордоном матиме дуже позитивний результат, а отже варто розглянути можливість включення цього інформаційного агентства до системи іномовлення.
 
Враховано      
3.

 
-4- Мельник С.І.
У Преамбулі після слів «Цей закон створює правові основи доповнити словами «організації та»
 
Враховано      
4.

 
-5- Данченко О.І.
Семенуха Р.С.
Преамбулу законопроекту викласти у новій редакції такого змісту:
«Цей Закон створює правові основи інформаційного захисту національних інтересів за межами України, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі.».
 
Відхилено Поправка №5 внесена з порушенням термінів, визначених ст. 116 Регламенту Верховної Ради України.     
    -6- Сюмар В.П.
У тексті законопроекту слова «іномовлення України» у всіх відмінках замінити словами «державного іномовлення України» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -7- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У тексті законопроекту слова «іномовлення України» у всіх відмінках замінити словами «державного іномовлення України» у відповідних відмінках.
Обґрунтування:
З метою визначення положень системності саме державного іномовлення України. Оскільки іномовлення телерадіоорганізацій приватної форми власності здійснюється на договірних відносинах, правові основи яких регулюються положеннями Цивільного та Господарського кодексів України.
 
Враховано    
    -8- Сюмар В.П.
У тексті законопроекту слова «центральний орган виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України (далі – Уповноважений орган)» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -9- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У тексті законопроекту слова «центральний орган виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України (далі – Уповноважений орган)» у відповідних відмінках.
Обґрунтування:
З метою узгодження положень законопроекту із положеннями частини другої статті 1 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». Оскільки міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах.
 
Враховано    
    -10- Сюмар В.П.
Доповнити законопроект статтею 1 такого змісту:
«1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
державне іномовлення – мовлення, спрямоване на інформування про події в Україні, що здійснюється у формі інформаційних повідомлень, новин, передач з використанням технічних засобів телерадіокомунікацій, а також інші форми діяльності, передбачені цим Законом;
суб’єкти державного іномовлення – юридичні особи, що складають систему державного іномовлення.
2. Інші терміни, не визначені в цьому Законі, вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про інформацію», "Про телебачення і радіомовлення" та інших законах України.»
Статті 1-14 законопроетку вважати відповідно статтями 2-15.
 
Враховано    
5. Стаття 1. Правові основи діяльності системи іномовлення України
 
-11- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Назву статті 1 законопроекту після слів «діяльності системи» доповнити словом «державного».
5.Обґрунтування:
З метою уникнення невизначеності сфери дії законопроекту у разі його прийняття як закону. Зокрема, у текст законопроекту пропонується внести технічну правку щодо поширення його дії виключно на суб’єктів державного іномовлення.
 
Враховано   Стаття 2. Правові основи діяльності системи державного іномовлення України
1. Систему державного іномовлення України складають державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» та Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».
Юридичні особи, що входять до системи державного іномовлення України можуть створювати у своїй структурі відокремлені підрозділи – державні кореспондентські пункти для реалізації покладених на державне іномовлення завдань, а також з метою надання консультаційних та інших видів послуг представникам іноземних засобів масової інформації, які перебувають на території України на законних підставах з метою здійснення професійної діяльності у сфері масової інформації.
 
    -12- Данченко О.І.
Семенуха Р.С.
У статі 1: назву статті викласти у новій редакції такого змісту:
«Основа діяльності іномовлення».
 
Відхилено Поправка №12 внесена з порушенням термінів, визначених ст. 116 Регламенту Верховної Ради України.   
    -13- Сюмар В.П.
Статтю 1 законопроекту доповнити частиною першою такого змісту:
«1. Систему державного іномовлення складають державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (далі — МПІУ); Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».
Юридичні особи, що входять в систему державного іномовлення можуть створювати в своїй структурі відокремлені підрозділи – державні кореспондентські пункти для реалізації поставлених перед державним іномовленням завдань, а також для надання консультаційних та інших видів послуг представникам іноземних засобів масової інформації, що перебувають на території України на законних підставах з метою здійснення професійної діяльності у сфері масової інформації.».
Частини першу-п’яту статті 1 законопроекту вважати відповідно частинами другою-шостою статті 1 законопроекту.
 
Враховано    
    -14- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Статтю 1 законопроекту доповнити частинами першою та другою такого змісту:
«1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
державне іномовлення – мовлення, спрямоване на інформування про події в Україні, що здійснюється у формі інформаційних повідомлень, новин, передач з використанням технічних засобів телерадіокомунікацій, а також інші форми діяльності, передбачені цим Законом;
суб’єкти державного іномовлення – юридичні особи державної форми власності та інші суб’єкти системи державного іномовлення, у статутному капіталі яких корпоративні права держави становлять більше 50 відсотків.
2. Інші терміни, не визначені в цьому Законі, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про телебачення і радіомовлення" та інших законах України.».
Обґрунтування:
В законопроекті відсутні визначення термінів, які чинним законодавством не визначені, але використовуються у змісті проекту.
 
Відхилено    
    -15- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Статтю 1 законопроекту доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Систему державного іномовлення складають державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (далі — МПІУ); Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» та інші суб’єкти державного іномовлення, засновані відповідно до вимог законодавства, що знаходяться у сфері управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України (далі – Уповноважений орган).».
Частини першу-п’яту статті 1 законопроекту вважати відповідно частинами четвертою-восьмою статті 1 законопроекту.
.Обґрунтування:
З метою визначення положень системності державного іномовлення України, а також ураховуючи потенціалу Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», який має бути використаний для ефективної роботи системи іномовлення України.
 
Відхилено    
6. 1. З метою задоволення інформаційних потреб іноземної аудиторії, зокрема закордонних українців, захисту національних інтересів за межами України, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність державних органів утворюється державне підприємство «Іномовна телерадіокомпанія України «Ukrаіnе Тоmоrrоw» (далі - ІНТУ).
 
-16- Сюмар В.П.
У частині першій статті 1 законопроекту слова «задоволення інформаційних потреб іноземної аудиторії, зокрема закордонних українців» виключити, а слова «державне підприємство «Іномовна телерадіокомпанія України «Ukrаіnе Тоmоrrоw» (далі — ІНТУ)» замінити абревіатурою «МПІУ».
 
Враховано   2. З метою захисту національних інтересів України за кордоном, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування утворюється державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (далі — МПІУ).
 
    -17- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У частині першій статті 1 законопроекту слова «задоволення інформаційних потреб іноземної аудиторії, зокрема закордонних українців» виключити, а слова «державне підприємство «Іномовна телерадіокомпанія України «Ukrаіnе Тоmоrrоw» (далі — ІНТУ)» замінити абревіатурою «МПІУ».
Обґрунтування:
Із тексту статті пропонується виключити положення щодо задоволення інформаційних потреб іноземної аудиторії. Оскільки визначити наявність або відсутність таких потреб не можливо. На сьогодні, у першу чергу, Україна має потребу у донесенні всьому світу об’єктивної інформації про події, що відбуваються у нашій державі. А світова аудиторія може сприйняти цю інформацію або ігнорувати її. Це виключне суб’єктивне право кожного споживача інформації.
Крім того, у зв’язку із розпочатою інформаційною кампанією та фактичним запуском Мультимедійної платформи іномовлення України у тексті проекту назву державного підприємства «Іномовна телерадіокомпанія України «Ukrаіnе Тоmоrrоw» пропонується змінити на «Мультимедійну платформу іномовлення України», а абревіатуру «ІНТУ» відповідно замінити на «МПІУ». Така назва є більш доречною та відображає призначення цього медіа ресурсу.
 
Враховано    
    -18- Ленський О.О.
У статті 1 частину 3-5 виключити, а саме: «3. ІНТУ утворюється у формі державного підприємства на базі державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» та товариства з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення» і підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України..
4. ІНТУ визначає свою структуру, формує принципи кадрової політики, визначає програмну концепцію, порядок взаємовідносин з партнерами на підставі Статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. ІНТУ є об’єктом загальнодержавного значення. Відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва і земельних ділянок, на яких вони розташовані, забороняються.».
Обґрунтування:
пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що стаття 1 законопроекту стосується правових основ діяльності системи іномовлення України, зокрема визначається його організаційна форма, встановлюється, що ця структура створюється на базі конкретних телерадіоорганізацій, встановлюються вимоги до її установчих документів тощо. Перш за все варто зазначити, що зазначені положення є нормами оперативними та розпорядчими за своїм характером, тобто не є нормами права, а тому не можуть бути предметом законодавчого регулювання. Натомість ці питання належать до установчої функції Кабінету Міністрів України. У такому контексті припис згідно з яким «утворення ІНТУ здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України» не має нормативного характеру, що не повною мірою узгоджується з природою закону, як нормативно-правового акта.
За змістом відповідних положень Конституції України (стаття 116), Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (пункт 1 частини першої статті 20), Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (стаття 5) управління об’єктами державної власності (що включає створення відповідних юридичних осіб публічного права), належить до повноважень Кабінету Міністрів України. У даному контексті варто згадати правову позицію Конституційного Суду України, який у п. 2 мотивувальної частини свого рішення № 2-рп/99 від 2 березня 1999 року зазначив, що законами України можуть регулюватися питання «вирішення яких відповідно до Конституції України не належить до повноважень інших органів державної влади або органів місцевого самоврядування».
Таким чином, пропозиція вмістити в законі положення щодо утворення ІНТУ, що насправді здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, має ознаки втручання Верховної Ради України у компетенцію Уряду України, що не корелюється з приписом частини другої статті 19 Конституції України, за яким «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
 
Враховано частково    
    -19- Павленко Ю.О.
Частину першу статті 1 Законопроекту після словосполучення «закордонних українців» доповнити словосполученням «та громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за межами України». В частині першій статті 1 Законопроекту словосполучення «державних органів» замінити на «органів державної влади та місцевого самоврядування».
 
Враховано частково    
    -20- Кіраль С.І.
У п. 1 ст. 1 проекту Закону слова «Ukrаіnе Тоmоrrоw» замінити на «Ukrаіnе Вrоаdсаsts Аbrоаd (UВА)»;
Обґрунтування:
Назва «Ukrаіnе Тоmоrrоw» позиціонує Україну як державу, яка не існує на даний момент часу. Тому доцільно змінити назву, яка більш підходить для об’єктивного зовнішнього позиціонування українського телеканалу.
 
Відхилено    
7. 2. Утворення ІНТУ здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
-21- Сюмар В.П.
У частині другій статті 1 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити абревіатурою «МПІУ».
 
Враховано частково   3. Утворення МПІУ здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом
 
    -22- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У частині другій статті 1 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити абревіатурою «МПІУ», а слова «Кабінету Міністрів України» замінити словами «Уповноважений орган».
Обґрунтування:
Оскільки суб’єкти іномовлення, на яких поширюватиметься дія цього законопроекту у разі його прийняття як закону, вже перебувають у сфері управління Міністерства інформаційної політики, то ускладнювати процедуру створення системи іномовлення України та реорганізації суб’єктів іномовлення шляхом покладення відповідних повноважень на Кабінет Міністрів України вбачається недоцільним. Натомість відповідні повноваження пропонується покласти на Міністерство інформаційної політики, як на уповноважений орган по відношенню до таких суб’єктів іномовлення у розумінні статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності».
 
Враховано    
8. 3. ІНТУ утворюється у формі державного підприємства на базі державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» та товариства з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення» і підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.
 
-23- Сюмар В.П.
У частині третій статті 1 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити абревіатурою «МПІУ». Слова «центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України» замінити на «центральному органу виконавчої влади, що «забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України (далі – Уповноважений орган).»
 
Враховано частково   4. МПІУ утворюється у формі державного підприємства на базі державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» і підпорядковується центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України (далі – Уповноважений орган).
 
    -24- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У частині третій статті 1 законопроекту абревіатуру «ІНТУ»замінити абревіатурою» МПІУ», а слова «товариства з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення» виключити.
Обгрунтування:
Текст законопроекту пропонується привести у відповідність із тестом нової частини 3, якою пропонується доповнити статтю 1 законопроекту та в якій передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, надалі у тексті проекту іменуватиметься Уповноваженим органом.
Крім того, з частини 3 статті 1 проекту пропонується виключити положення, згідно якого телеканал іномовлення утворюється в тому числі на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення» оскільки мовлення цього телеканалу не відповідає меті іномовлення (а саме, мовленню на аудиторію, яка знаходиться за межами території України). При цьому, технічну базу (обладнання) товариства з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення» можливо використати для потреб іномовлення на підставі відповідних угод цього товариства з МПІУ та розпорядчих актів Уповноваженого органу (Міністерства інформаційної політики України). Тобто закріплювати це положення на законодавчому рівні недоцільно, це питання належить до виключної компетенції Міністерства інформаційної політики України як уповноваженого органу управління у розумінні Закону України «Про управління об’єктами державної власності».
 
Враховано    
    -25- Данченко О.І.
Семенуха Р.С.
У статті 1 частини першу, другу і третю викласти відповідно у нових редакціях такого змісту:
«1. З метою захисту національних інтересів за межами України, формування та підтримання позитивного іміджу держави у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність державних органів утворюється «Іномовна телерадіокомпанія України «Ukrаіnе Тоmоrrоw» (далі — ІНТУ).
2. ІНТУ утворюється у системі суспільного мовлення зі статусом відкритої громадської установи.
3. ІНТУ підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.»;
частину четверту виключити;
у частині п'ятій:
речення перше виключити,
у другому реченні після слова «майна» додати нові слова «ІНТУ, її»,
перейменувати частину у четверту;
 
Відхилено Правка № 25 внесена з порушенням термінів, визначених ст.116 Регламенту Верховної Ради України   
9. 4. ІНТУ визначає свою структуру, формує принципи кадрової політики, визначає програмну концепцію, порядок взаємовідносин з партнерами на підставі Статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-26- Мельник С.І.
У статті 1 частину четверту викласти у наступній редакції:
«ІНТУ визначає свою структуру та принципи кадрової політики, формує програмну концепцію, порядок взаємовідносин з партнерами на підставі Статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено   5. МПІУ визначає свою структуру, формує принципи кадрової політики, визначає програмну концепцію та порядок взаємовідносин з партнерами на підставі Статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -27- Сюмар В.П.
У частині четвертій статті 1 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити абревіатурою «МПІУ».
 
Враховано    
    -28- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У частині четвертій статті 1 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити абревіатурою «МПІУ», слова «та товариства з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення»« виключити, а слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Уповноваженим органом».
Обґрунтування:
Аналогічне обґрунтуванню пропозиції до частини другої статті 1 законопроекту.
 
Відхилено    
10. 5. ІНТУ є об’єктом загальнодержавного значення. Відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва і земельних ділянок, на яких вони розташовані, забороняються.
 
-29- Мельник С.І.
У частині п’ятій слово «об’єктом» замінити словом «підприємством».
 
Відхилено   6. МПІУ є об’єктом загальнодержавного значення. Відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва і земельних ділянок, на яких вони розташовані, які надані МПІУ на праві господарського відання, забороняються.
7. З метою забезпечення дотримання принципів свободи слова та міжнародних стандартів інформаційної діяльності суб’єктами державного іномовлення Уповноважений орган утворює Наглядову раду з питань державного іномовлення України, затверджує її персональний склад та порядок діяльності.
 
    -30- Сюмар В.П.
У частині п’ятій статті 1 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити абревіатурою «МПІУ».
 
Враховано    
    -31- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У частині п’ятій статті 1 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити абревіатурою «МПІУ».
Обгрунтування: аналогічне обґрунтуванню пропозицій до частини другої статті 1 законопроекту.
 
Враховано    
    -32- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Статтю 1 законопроекту доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Державні кореспондентські пункти є суб’єктами державного іномовлення, що утворюються та діють з метою створення сприятливих умов для поширення за межами території України інформації про події в Україні шляхом надання консультаційних та інших видів послуг представникам іноземних засобів масової інформації, що перебувають на території України на законних підставах з метою здійснення професійної діяльності у сфері масової інформації.».
Обґрунтування:
Система іномовлення має передбачати певні форми сприяння діяльності іноземних журналістів на території України, які не менш ефективно поширюватимуть інформацію про нашу державу у світі. Для реалізації таких завдань у законопроекті необхідно передбачити правові засади діяльності державних кореспондентських пунктів
 
Відхилено    
    -33- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Статтю 1 законопроекту доповнити частиною десятою такого змісту:
«10. З метою забезпечення дотримання принципів свободи слова та міжнародних стандартів інформаційної діяльності суб’єктами державного #102623
Обґрунтування:
З метою дотримання принципів свободи слова та гарантій
незалежності суб’єктів іномовлення пропонується в законопроекті закріпити положення про утворення Наглядової ради при Міністерстві інформаційної політики України, до складу якої можуть входити не лише представники Міністерства інформаційної політики, але й народні депутати та інші громадські діячі.
 
Враховано    
11. Стаття 2. Принципи іномовлення
 
   Стаття 3. Основні засади управління та державного регулювання у сфері державного іномовлення
 
12. 1. Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини Україна визнає свободу та право будь-якого індивіда шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
 
-34- Сюмар В.П.
Статтю 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Основні засади управління та регулювання у сфері державного іномовлення
1.Кабінет Міністрів України забезпечує проведення державної політики у сфері державного іномовлення, спрямовує і координує діяльність міністерств та інших органів виконавчої влади у цій сфері.
2.Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері державного іномовлення покладаються на Уповноважений орган.
3.Повноваження інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері державного іномовлення визначаються чинним законодавством України.
4.Уповноважений орган здійснює:
методологічне забезпечення та координацію діяльності суб’єктів державного іномовлення;
нагляд за дотриманням суб’єктами державного іномовлення вимог законодавства у сфері державного іномовлення;
участь у розробці і реалізації державної політики у сфері державного іномовлення;
сприяння включенню суб’єктів державного іномовлення до світового інформаційного простору і здійсненню їх діяльності відповідно до міжнародних стандартів;
узагальнення практики застосування законодавства у сфері державного іномовлення, участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері;
#102623
 
Враховано   1.Кабінет Міністрів України спрямовує та координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сфері. державного іномовлення.
2. Уповноважений орган забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного іномовлення.
3.Повноваження інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері державного іномовлення визначаються відповідно до законодавства .
4.Уповноважений орган здійснює:
1) формування та реалізацію державної політики у сфері державного іномовлення;
2) методологічне забезпечення та координацію діяльності суб’єктів державного іномовлення;
3) нагляд за дотриманням суб’єктами державного іномовлення вимог законодавства у сфері телебачення і радіомовлення;
4) сприяння включенню суб’єктів державного іномовлення України до світового інформаційного простору та провадженню ними діяльності відповідно до міжнародних стандартів;
5) узагальнення практики застосування законодавства у сфері державного іномовлення, пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері;
6) співробітництво з питань державного іномовлення з міжнародними організаціями, органами державної влади та неурядовими організаціями інших держав.
 
    -35- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Статтю 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Основні засади управління та регулювання у сфері державного іномовлення
1.Кабінет Міністрів України забезпечує проведення державної політики у сфері державного іномовлення, спрямовує і координує діяльність міністерств та інших органів виконавчої влади у цій сфері.
2.Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері державного іномовлення покладаються на Уповноважений орган.
3. Повноваження інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері державного іномовлення визначаються чинним законодавством України.
4.Уповноважений орган здійснює:
методологічне забезпечення та координацію діяльності суб’єктів державного іномовлення;
нагляд за дотриманням суб’єктами державного іномовлення вимог законодавства у сфері державного іномовлення;
участь у розробці і реалізації державної політики у сфері державного іномовлення;
сприяння включенню суб’єктів державного іномовлення до світового інформаційного простору і здійсненню їх діяльності відповідно до міжнародних стандартів;
узагальнення практики застосування законодавства у сфері державного іномовлення, участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері;
#102623
Обґрунтування:
Необхідність закріплення в законопроекті положень щодо засад управління і регулювання у сфері державного іномовлення обумовлена вимогами частини другої статті 19 Конституції України, згідно якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Крім того, відповідно до частини другої статті 3 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» організація, повноваження і порядок діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
 
Враховано    
    -36- Мельник С.І.
Частину першу статті 2 викласти у наступній редакції:
«Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення;це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.».
 
Відхилено    
13. 2. Іномовлення України:
 
      
14. узгоджується із загальними цілями зовнішньої політики України, відповідає міжнародним стандартам та договірним зобов’язанням України;
 
      
15. здійснюється на основі найвищих професійних стандартів журналістики;
 
      
16. ґрунтується на достовірній інформації, важливій його потенційній аудиторії;
 
      
17. сприяє дотриманню прав людини.
 
      
18. Стаття 3. Законодавство у сфері діяльності ІНТУ
 
-37- Сюмар В.П.
У назві статті 3 законопроекту слова «діяльності ІНТУ» замінити словами « державного іномовлення».
 
Враховано   Стаття 4. Законодавство України у сфері діяльності державного іномовлення
 
    -38- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У назві статті 3 законопроекту слова «діяльності ІНТУ» замінити словами «державного іномовлення». Обґрунтування:
У статті 3 законопроекту варто закріпити основні законодавчі акти в інформаційній сфері, якими мають керуватися усі суб’єкти державного іномовлення та органи управління та регулювання у цій сфері.
 
Враховано    
19. 1. У своїй діяльності ІНТУ керується Конституцією України, Законами України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про засади державної мовної політики», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», цим Законом, Статутом ІНТУ, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами.
 
-39- Сюмар В.П.
Частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
«1. Законодавство України у сфері державного іномовлення складається з Конституції України, законів України "Про інформацію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про телекомунікації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформаційні агентства", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", цього Закону, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.».
 
Враховано   1. Законодавство України у сфері державного іномовлення складається з Конституції України, законів України "Про інформацію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про телекомунікації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформаційні агентства", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.
 
    -40- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Частину першу статті 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Законодавство України у сфері державного іномовлення складається з Конституції України, законів України "Про інформацію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про телекомунікації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформаційні агентства", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", цього Закону, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.».
Обґрунтування:
Аналогічне обґрунтуванню змін до назви статті 3 законопроекту.
 
Враховано    
20. Стаття 4. Принципи діяльності, гарантії незалежності ІНТУ
 
-41- Сюмар В.П.
У назві статті 4 законопроекту слова «діяльності, гарантії незалежності ІНТУ» замінити словами «державного іномовлення та гарантії незалежності суб’єктів державного іномовлення».
 
Враховано   Стаття 5. Принципи державного іномовлення та гарантії незалежності суб’єктів державного іномовлення України.
 
    -42- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У назві статті 4 законопроекту слова «діяльності, гарантії незалежності ІНТУ» замінити словами «державного іномовлення та гарантії незалежності суб’єктів державного іномовлення».
Обґрунтування:
Оскільки законопроект пропонується доповнити положеннями щодо системності іномовлення, то у статті 4 законопроекту пропонується закріпити принципи та гарантії незалежності не лише телеканалу іномовлення, але й інших суб’єктів, яких передбачається включити до складу системи іномовлення.
 
Враховано    
21. 1. Діяльність ІНТУ провадиться на принципах:
 
-43- Сюмар В.П.
. Частину першу статті 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Діяльність суб’єктів державного іномовлення здійснюється із дотриманням таких принципів:
вільного вираження поглядів, думок і переконань;
узгодження із загальними цілями зовнішньої політики України, міжнародними стандартами та договірними зобов’язаннями України;
невтручання у внутрішню політику країн, на які поширюється державне іномовлення;
незалежності редакційної політики суб’єктів державного іномовлення від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
найвищих професійних стандартів журналістики;
достовірності інформації, чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;
прозорості та відкритості у своїй діяльності;
відсутності дискримінації за будь-якою ознакою;
поваги до моральних, релігійних та ідеологічних переконань аудиторії.»
 
Враховано   1. Суб’єкти державного іномовлення провадять свою діяльність із дотриманням таких принципів:
1) вільного вираження поглядів, думок і переконань;
2) узгодження із загальними цілями зовнішньої політики України, міжнародними стандартами та договірними зобов’язаннями України;
3) невтручання у внутрішню
Політику держав, на території яких поширюється державне іномовлення України;
4) незалежності редакційної політики суб’єктів державного іномовлення від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
5) найвищих професійних стандартів журналістики;
6) достовірності інформації, чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;
7) прозорості та відкритості діяльності;
8) недопущення дискримінації за будь-якою ознакою;
9) поваги до моральних, релігійних, ідеологічних та світоглядних переконань аудиторії.
 
22. 1) всебічного, об’єктивного і збалансованого інформування іноземної аудиторії про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність державних органів з усвідомленням того, що програми ІНТУ впливають на взаємовідносини України з іншими країнами;
 
-44- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Частину першу статті 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Діяльність суб’єктів державного іномовлення здійснюється із дотриманням таких принципів:
1) узгодження із загальними цілями зовнішньої політики України, міжнародними стандартами та договірними зобов’язаннями України;
2)найвищих професійних стандартів журналістики;
3)достовірності інформації, чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;
4)сприяння консолідації українського та іноземного суспільства;
5) невтручання у внутрішню політику країн, на які поширюється державне іномовлення;
6) інформаційної підтримки українців, що перебувають за межами України;
7) незалежності редакційної політики суб’єктів державного іномовлення від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
8) прозорості та відкритості у своїй діяльності;
9) поваги до моральних, релігійних та ідеологічних переконань аудиторії.».
Обґрунтування:
Усунення внутрішнього дублювання положень статей 4 та 5 законопроекту
 
Враховано частково      
    -45- Павленко Ю.О.
В пункті першому частини першої статті 4 законопроекту словосполучення «державних органів» замінити на «органів державної влади та місцевого самоврядування».
 
Враховано    
23. 2) невтручання у внутрішню політику країн, на які поширюється мовлення ІНТУ;
 
      
24. 3) чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;
 
      
25. 4) вільного вираження поглядів, думок і переконань;
 
      
26. 5) незалежності редакційної політики від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
 
      
27. 6) відсутності дискримінації за будь-якою ознакою;
 
      
28. 7) прозорості та відкритості у своїй діяльності;
 
      
29. 8) поваги до моральних, релігійних та ідеологічних переконань радіослухачів і телеглядачів.
 
      
30. 2. Забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність ІНТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється ІНТУ.
 
-46- Сюмар В.П.
У частині другій статті 4 законопроекту слова «у діяльність ІНТУ» замінити словами «у діяльність суб’єктів державного іномовлення», а слова «поширюється ІНТУ» замінити словами «поширюється такими суб’єктами».
 
Враховано   2. Забороняється втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність суб’єктів державного іномовлення з метою встановлення цензури, попереднього контролю чи незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється суб’єктами державного іномовлення України.
 
    -47- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У частині другій статті 4 законопроекту слова «,а також недержавних організацій у діяльність ІНТУ» замінити словами «у діяльність суб’єктів державного іномовлення», а слова «поширюється ІНТУ» замінити словами «поширюється такими суб’єктами».
Обґрунтування:
Дію статті 4 законопроекту в цілому доцільно поширити не лише на діяльність телеканалу іномовлення, але й на інших суб’єктів, яких передбачається включити до складу системи іномовлення.
 
Враховано    
    -48- Павленко Ю.О.
В частині другій статті 4 законопроекту словосполучення «державних органів та органів місцевого самоврядування» замінити на «органів державної влади та місцевого самоврядування». поширюється такими суб’єктами
 
Враховано    
31. 3. Зобов’язання ІНТУ щодо поширення повідомлень органів влади визначаються виключно цим Законом.
 
-49- Сюмар В.П.
У частині третій статті 4 законопроекту слова «Зобов’язання ІНТУ» замінити словами «Зобов’язання суб’єктів державного іномовлення», а слова «виключно цим Законом» замінити словами «чинним законодавством України».
Частину третю статті 4 законопроету доповнити абзацом другим такого змісту:
«Суб’єкти державного іномовлення мають право відмовити в розміщенні повідомлень органів державної влади у випадку, якщо такі повідомлення суперечать завданням і принципам, визначеним цим Законом.».
 
Враховано   3.Зобов’язання суб’єктів державного іномовлення України щодо поширення повідомлень органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначаються чинним законодавством .
Суб’єкти державного іномовлення мають право відмовити в розміщенні повідомлень органів державної влади у разі, якщо такі повідомлення суперечать завданням і принципам, визначеним цим Законом.
 
    -50- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У частині третій статті 4 законопроекту слова «Зобов’язання ІНТУ» замінити словами «Зобов’язання суб’єктів державного іномовлення», а слова «виключно цим Законом» замінити словами «чинним законодавством України».
Обґрунтування:
В редакції законопроекту, прийнятій у першому читанні, відсутні положення щодо особливостей поширення телеканалом іномовлення повідомлень органів влади. Натомість такий порядок та особливості визначені Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації». У зв’язку із чим, текст частини третьої статті 4 законопроекту пропонується узгодити із вимогами чинного законодавства України.
 
Враховано частково    
    -51- Павленко Ю.О.
В частині третій статті 4 Законопроекту словосполучення «органів влади» замінити на «органів державної влади та місцевого самоврядування».
 
Враховано    
32. 4. В умовах воєнного, надзвичайного стану та в особливий період обмеження іномовлення України запроваджуються на умовах та у порядку, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.
 
-52- Сюмар В.П.
Частину четверту статті 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Режим роботи суб’єктів державного іномовлення в умовах воєнного та/чи надзвичайного стану, а також в особливий період встановлюється на умовах та у порядку, визначених законодавством України.».
 
Враховано   4. Режим роботи суб’єктів державного іномовлення України в умовах воєнного та/або надзвичайного стану, а також в особливий період встановлюється на умовах та в порядку, визначених законодавством України.
 
    -53- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Частину четверту статті 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Режим роботи суб’єктів державного іномовлення в умовах воєнного та/чи надзвичайного стану, а також в особливий період встановлюється на умовах та у порядку, визначених законодавством України.».
Обґрунтування Обмеження для суб’єктів у тому числі й іномовлення в умовах воєнного та/чи надзвичайного стану, а також в умовах особливого періоду визначаються виключно законом.
 
Враховано    
    -54- Павленко Ю.О.
В частині четвертій статті 4 законопроекту словосполучення «центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України» на «законодавством України».
 
Враховано    
33. Стаття 5. Основні завдання ІНТУ
 
-55- Сюмар В.П.
В назві статті 5 законопроекту слова «завдання ІНТУ» замінити словами «завдання державного іномовлення».
 
Враховано   Стаття 6. Основні завдання державного іномовлення України
 
    -56- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
В назві статті 5 законопроекту слова «завдання ІНТУ» замінити словами «завдання державного іномовлення».
Обґрунтування:
В статті 5 законопроекту доцільно визначити не лише завдання телеканалу іномовлення, але й на інших суб’єктів, яких передбачається включити до складу системи іномовлення.
 
Враховано    
34. 1. Основними завданнями ІНТУ є:
 
-57- Сюмар В.П.
В частині першій статті 5 законопроекту слова «завдання ІНТУ» замінити словами «завдання державного іномовлення».
 
Враховано   1.Основними завданнями завдання державного іномовлення України є:
 
    -58- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
В частині першій статті 5 законопроекту слова «завдання ІНТУ» замінити словами «завдання державного іномовлення».
Обґрунтування:
Аналогічне обґрунтуванню змін, які пропонується внести до назви статті 5 законопроекту.
 
Враховано    
35. 1) об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування іноземної аудиторії про суспільно значущі події в Україні;
 
-59- Сюмар В.П.
Пункт 1 частини першої статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене, всебічне, збалансоване інформування про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику, позицію держави та діяльність органів державної влади;».
 
Враховано   1) об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене, всебічне і збалансоване інформування про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 
    -60- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Пункт 1 частини першої статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене, всебічне, збалансоване інформування про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику, позицію держави та діяльність органів державної влади;».
Обґрунтування:
Усунення внутрішнього дублювання положень статей 4 та 5 законопроекту.
 
Враховано    
    -61- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Із частини першої статті 5 законопроекту виключити пункти 2, 5 та 9.
У зв’язку із чим пункти 2-10 вважати відповідно пунктами 2-7 частини першої законопроекту.
Обґрунтування:
Пункти, які пропонується виключити із частини першої статті 5 законопроекту містять декларативні положення, механізм реалізації яких відсутній.
 
Враховано    
36. 2) інформаційна підтримка українців, що перебувають за межами України;
 
      
37. 3) забезпечення платформи для дискусій у всьому світі стосовно офіційної позиції органів державної влади України щодо важливих тем, насамперед у галузі політики, культури та економіки, з метою сприяння взаєморозумінню та обміну ідеями між різними культурами і народами світу;
 
-62- Сюмар В.П.
Пункт 3 частини першої статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«3) забезпечення платформи для дискусій стосовно офіційної позиції органів державної влади з важливих питань політики, культури та економіки, обміну ідеями між різними культурами і народами світу;».
 
Враховано   2) забезпечення платформи для дискусій стосовно офіційної позиції органів державної влади та органів місцевого самоврядування з важливих питань політики, культури, спорту, освіти, науки та економіки, обміну ідеями між різними культурами і народами світу;
 
    -63- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Пункт 3 частини першої статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«3) забезпечення платформи для дискусій стосовно офіційної позиції органів державної влади з важливих питань політики, культури та економіки, обміну ідеями між різними культурами і народами світу;».
Обґрунтування:
Усунення внутрішнього дублювання положень статей 4 та 5 законопроекту.
 
Враховано    
    -64- Шинькович А.В.
Стаття 5. Основні завдання ІНТУ
3.забезпечення платформи для дискусій у всьому світі стосовно офіційної позиції органів державної влади України щодо важливих тем, насамперед у галузі політики, культури, спорту, освіти та науки, економіки з метою сприяння взаєморозумінню та обміну ідеями між різними культурами і народами світу;
 
Враховано частково    
38. 4) забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного, культурного та економічного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів;
 
   3) забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного, культурного та економічного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у формі дебатів;
 
39. 5) сприяння консолідації українського та іноземного суспільства;
 
-65- Сюмар В.П.
Пункт 5 частини першої статті 5 законопроекту викласти у такій редакції: «5) сприяння інтерграції українського суспільства в світовий контекст шляхом поширення через міжнародні ЗМІ та інформаційні агенції матеріалів (програм) вробництва МПІУ. «.
 
Відхилено      
40. 6) забезпечення достатнього, всебічного інформаційного супроводу процесу інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур колективної безпеки;
 
-66- Кіраль С.І.
абзац 6 п. 1 ст. 5 проекту Закону викласти в такій редакції:
«5) сприяння консолідації українського та іноземного суспільства шляхом поширення через міжнародні ЗМІ та інформаційні агенції матеріалів (програм) виробництва ІНТУ;».
Обґрунтування:
потрібно визначити як пріоритет діяльності підприємства розміщення власного інформаційного продукту в відомих міжнародних ЗМІ . Адже в світі державні медіа є непопулярними, з низьким рейтингом; відтак, розміщення інформаційних продуктів в міжнародних ЗМІ буде мати значно більший ефект.
 
Відхилено   4) забезпечення достатнього, всебічного інформаційного супроводу процесу інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур колективної безпеки;
 
41. 7) розвиток і зміцнення статусу української культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;
 
-67- Сюмар В.П.
У пункті 7 частини першої статті 5 законопроекту слова «розвиток і зміцнення статусу» замінити словом «популяризація».
 
Враховано   5) популяризація української культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;
 
    -68- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У пункті 7 частини першої статті 5 законопроекту слова «розвиток і зміцнення статусу» замінити словом «популяризація».
Обґрунтування:
З метою приведення у відповідність до термінології чинного законодавства. Оскільки у чинному законодавстві, зокрема в Законі України «Про культуру» для позначення передбачених у цьому пункті законопроекту використовується термін «популяризація».
 
Враховано    
42. 8) сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб іноземної аудиторії, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, інших соціальних груп;
 
-69- Сюмар В.П.
У пункті 8 частини першої статті 5 законопроекту слово «якнайповнішому» виключити.
 
Враховано   6) сприяння задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб іноземної аудиторії, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, інших соціальних груп;
 
    -70- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У пункті 8 частини першої статті 5 законопроекту слова «якнайповнішому» та «іноземної» виключити.
Обґрунтування
Слово «якнайповнішому» пропонується виключити як не властиве термінології чинного законодавства. А слово «іноземної» пропонується виключити з метою узгодження із правками, запропонованими до частини першої статті 1 законопроекту.
 
Враховано частково    
43. 9) надання іноземній аудиторії затребуваних інформаційних продуктів;
 
-71- Сюмар В.П.
Із частини першої статті 5 законопроекту виключити пункт 9. У зв’язку із чим пункт 10 вважати пунктом 9.
 
Враховано      
44. 10) сприяння зміцненню міжнародного авторитету України та зростання інвестиційної привабливості.
 
-72- Сюмар В.П.
У пункті 10 частини першої статті 5 законопроекту слово «зростання» замінити словом «зростанню».
 
Враховано   7) сприяння зміцненню міжнародного авторитету України та підвищенню інвестиційної привабливості.
 
    -73- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У пункті 10 частини першої статті 5 законопроекту слово «зростання» замінити словом «зростанню».
Обґрунтування:
Приведення у відповідність до правил українського правопису.
 
Враховано    
    -74- Шинькович А.В.
Доповнити частину першу статті 5пуектами 11 та 12.
11.популяризація товарів українського виробництва;
12.Популяризація досягнень українських спортсменів
 
Відхилено    
    -75- Данченко О.І.
Семенуха Р.С.
частину першу статті 5 викласти у новій редакції такого змісту:
«1. Основними завданнями ІНТУ є:
2) забезпечення платформи для діалогу та дискусій у всьому світі стосовно офіційної позиції органів державної влади України з метою непорушності миру, сприяння взаєморозумінню, розвитку економіки, культури і спорту;
3)забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного, культурного та економічного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів;
4) сприяння консолідації українського та іноземного суспільства;
5) забезпечення всебічного інформаційного супроводу процесу інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур колективної безпеки;
6) інформаційне забезпечення підтримки розвитку української культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;
7) сприяння задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб всіх соціальних груп іноземної аудиторії, зокрема шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, а також людей з обмеженими фізичними можливостями;
8) трансляція інформаційних продуктів іноземній аудиторії та створення бібліотеки інформаційних продуктів ІНТУ із вільним доступом до її баз даних через засоби телекомунікації;
9) забезпечення здійснення заходів щодо зміцнення міжнародного авторитету України та сприяння зростання інвестиційної привабливості держави.».
 
Відхилено Правка № 75 внесена з порушенням термінів, визначених ст..116 Регламенту Верховної Ради України.   
45. Стаття 6. Мовлення та програмна концепція мовлення ІНТУ
 
-76- Сюмар В.П.
В назві та частині першій статті 6 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити абревіатурою «МПІУ».
 
Враховано   Стаття 7. Мовлення та програмна політика державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України»
 
    -77- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
В назві та частині першій статті 6 законопроекту слова «концепція мовлення ІНТУ» замінити словами «політика МПІУ».
Обґрунтування:
Чинним законодавством не визначено поняття «програмна політика». Натомість в статті 1 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» вживається термін «програмна концепція мовлення».
 
Враховано    
    -78- Сюмар В.П.
У статтях 6-8, 10-13 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити абревіатурою «МПІУ».
 
Враховано    
    -79- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У статтях 6-8, 10-13 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити абревіатурою «МПІУ.
 
Враховано    
46. 1. Програмна концепція мовлення ІНТУ спрямовується на досягнення мети та завдань її діяльності і має забезпечувати можливість аудиторії формувати власний незалежний погляд і позицію та не має односторонньо підтримувати певну політичну партію чи інше політичне об’єднання, релігійну общину, професійне угруповання чи будь-яку іншу спільність інтересів.
 
-80- Сюмар В.П.
В частині першій статті 6 законопроекту слова «общину, професійне угруповання» замінити словами «організацію, професійну».
 
Враховано   1.Програмна політика МПІУ спрямовується на досягнення мети та завдань її діяльності і має забезпечувати аудиторії можливість формувати власний незалежний погляд на події та явища.
МПІУ не повинна підтримувати політичні партії чи інші політичні об’єднання, релігійні організації.
 
    -81- Мельник С.І.
У статті 6 частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Програмна концепція мовлення ІНТУ спрямовується на досягнення мети та завдань її діяльності і повинна забезпечувати можливість аудиторії формувати власний незалежний погляд і позицію. Одностороння підтримка політичних партій, політичних об’єднань, релігійних чи будь-яких інших організацій забороняється.».
 
Враховано частково    
    -82- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
В частині першій статті 6 законопроекту слова «общину, професійне угруповання» замінити словами «організацію, професійну.
Обґрунтування:
В статті 6 законопроекту пропонується змінити не властиві термінології законодавства терміни «професійне угрупування» та «община».
 
Враховано    
    -83- Павленко Ю.О.
Частину першу статті 6 Законопроекту після словосполучення «спільність інтересів» доповнити словосполученням «позицію та висловлювання посадових осіб органів державної влади чи місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
47. 2. Редакційна політика ІНТУ визначається необхідністю інформування іноземної аудиторії, в тому числі закордонних українців за межами України, про офіційну позицію держави Україна, а на час запровадження надзвичайного, воєнного стану та в умовах особливого періоду, зокрема у разі проведення на території України антитерористичних операцій, - інформування аудиторії, що перебуває на відповідних, в тому числі тимчасово окупованих територіях.
 
-84- Сюмар В.П.
Викласти частину другу статті 6 у такій редакції:
«2. Редакційна політика МПІУ визначається необхідністю інформування іноземної аудиторії, в тому числі закордонних українців за межами України, а також аудиторії, що перебуває на тимчасово окупованих територіях, територіях на яких запроваджено надзвичайний, воєнний стан, а також в районах проведення антитерористичних операцій на території України. «.
 
Враховано частково   2. Редакційна політика МПІУ визначається необхідністю інформування іноземної аудиторії, в тому числі українців за кордоном, а також аудиторії, що перебуває на тимчасово окупованих територіях України, територіях, на яких запроваджено надзвичайний, воєнний стан, а також в районах проведення антитерористичних операцій.
 
    -85- Павленко Ю.О.
Частину другу статті 6 Законопроекту після словосполучення «закордонних українців» доповнити словосполученням «та громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за межами України». В частині другій статті 6 законопроекту речення: «а на час запровадження надзвичайного, воєнного стану та в умовах особливого періоду, зокрема у разі проведення на території України антитерористичних операцій, — інформування аудиторії, що перебуває на відповідних, в тому числі тимчасово окупованих територіях» виключити.
 
Відхилено    
    -86- Голубов Д.І.
Частину другу статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Редакційна політика ІНТУ визначається необхідністю інформування іноземної аудиторії, в тому числі, закордонних українців за межами України, про офіційну позицію держави Україна.». Обґрунтування:
Пропозиція вноситься у зв’язку з необхідністю приведення положень законопроекту до його мети, яка полягає в поширенні мовлення ІНТУ для інформуванні іноземних громадян, у тому числі, закордонних українців за межами України, а не громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
 
Відхилено    
    -87- Мельник С.І.
Частину другу виключити.
 
Відхилено    
    -88- Ленський О.О.
1) у частині другій статті 6 виключити: «, а на час запровадження надзвичайного, воєнного стану та в умовах особливого періоду, зокрема у разі проведення на території України антитерористичних операцій, — інформування аудиторії, що перебуває на відповідних, в тому числі тимчасово окупованих територіях.».
Обґрунтування:
пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що пропозиції щодо поширення мовлення ІНТУ (головною метою якого задекларовано інформування іноземних громадян) на аудиторію з тимчасово окупованих територій України, вбачаються не зовсім коректними.
 
Відхилено    
    -89- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Частини другу, п’яту та сьому статті 6 законопроекту виключити.
У зв’язку із цим частини 3 – 8 статті 6 законопроекту вважати частинами 2- 6 статті 6 законопроекту.
Обґрунтування:
Передбачене в частині другій статті 6 законопроекту поширення іномовлення на тимчасово окуповані території є некоректним.
Частина п’ята статті 6 законопроекту містить декларативні положення, механізм реалізації яких ані в законопроекті, ані у чинному законодавстві не визначений. Крім того, в частині четвертій статті 4 законопроекту закріплені основи роботи суб’єктів державного іномовлення в умовах воєнного, надзвичайного станів та в особливий період.
Частина сьома статті 6 законопроекту дублює положення частини сьомої статті 4, частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а також статті 2 Закону України «Про захист суспільної моралі».
 
Відхилено    
    -90- Данченко О.І.
Семенуха Р.С.
у статті 6 частини другу, третю і четверту викласти відповідно у новій редакції такого змісту:
«2. Редакційна політика ІНТУ визначається необхідністю інформування іноземної аудиторії, в тому числі закордонних українців за межами України, про офіційну позицію держави Україна, а на час запровадження надзвичайного, воєнного стану та в умовах особливого періоду.
3. Програми ІНТУ виробляються українською та іноземними мовами.
4. ІНТУ провадить свою діяльність шляхом публічного поширення інформаційного продукту у будь-який спосіб відповідно до законодавства.».
 
Відхилено Правка №90 внесена з порушенням термінів, визначених ст.116 Регламенту Верховної Ради України.   
48. 3. Програми ІНТУ виробляються українською, а також іншими мовами, залежно від доцільності та нагальності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності ІНТУ.
 
-91- Сюмар В.П.
Частину третю статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Програми МПІУ виробляються українською, англійською, російською мовами та можуть дублюватися (озвучуватися, сутбтитруватися) іншими мовами, що традиційно використовуються в межах території, на яку поширюється державне іномовлення.».
 
Враховано частково   3. Програми МПІУ виробляються українською, англійською мовами та можуть дублюватися іншими мовами.
 
    -92- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Частину третю статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Програми МПІУ виробляються українською, а також іншими мовами, що традиційно використовуються в межах території, на яку поширюється державне іномовлення.».
Обґрунтування:
Із прийнятої у першому читанні редакції частини третьої статті 6 законопроекту важко встановити, яким чином та ким визначатиметься доцільність та нагальність використання тієї чи іншої мови для досягнення мети іномовлення. У зв’язку із цим зазначені положення пропонується виключити.
 
Відхилено    
    -93- Томенко М.В.
Частину третю статті 6 Закону викласти у такій редакції: «Стаття 6. Мовлення та програмна концепція мовлення ІНТУ»
3.Програми ІНТУ виробляються англійською мовою, а також іншими мовами, залежно від доцільності та нагальності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності ІНТУ».
 
Враховано частково    
    -94- Веселова Н.В.
Частину третю статті 6 викласти у такій редакції: «Програми ІНТУ виробляються виключно англійською мовою. Обов’язкове використання українських субтитрів або субтитрів іншою мовою залежно від доцільності та нагальності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності ІНТУ».
 
Відхилено    
    -95- Соболєв Є.В.
Опанасенко О.В.
Частину третю статті 6 викласти у наступній редакції: «Програми ІНТУ транслюються мовами тих країн, на території яких здійснюється мовлення ІНТУ.».
 
Відхилено    
    -96- Кіраль С.І.
Частину. 3 ст. 6 проекту Закону викласти в такій редакції:
« 3. Програми ІНТУ виробляються українською, англійською, російською, а також іншими мовами, залежно від доцільності та нагальності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності ІНТУ. Такі програми можуть дублюватися іншими мовами, зокрема кримсько-татарською, тощо, залежно від доцільності та нагальності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності ІНТУ.».
Обґрунтування:
Канал «УТР» мав поділ на 3 мови по 8 годин трансляції:Українська, російська, англійська. Тому пропозиція закріпити вже на рівні Закону ці три обов’язкові мови, а також закріпити кримсько-татарську мову, як мову для дублювання програм .
 
Враховано частково    
    -97- Кондратюк О.К.
Абзац перший частини третьої статті 6 проекту після слів «виробляються українською» доповнити словами «офіційними мовами Організації Об’єднаних Націй».
 
Відхилено    
    -98- Кондратюк О.К.
Частину третю статті 6 проекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
«У загальному обсязі мовлення ІНТУ не менше 50 відсотків мають становити програми вироблені англійською мовою»;
 
Відхилено    
49. 4. ІНТУ провадить свою діяльність шляхом публічного поширення інформаційного продукту через канали супутникового, ефірного, кабельного, електронного зв’язку та Інтернет у цифровому, аналоговому чи/та друкованому вигляді за межами України. Матеріали (передачі) ІНТУ можуть поширюватися в Україні на підставі угод з операторами телекомунікаційних мереж, провайдерами телекомунікацій та провайдерами програмної послуги для задоволення потреб громадян.
 
-99- Сюмар В.П.
Частину четверту статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. МПІУ провадить свою діяльність шляхом створення та поширення інформаційного продукту каналами супутникового, ефірного, кабельного, електронного мовлення, а також в мережі Інтернет виключно за межами України, крім випадків передбачених частиною другою цієї статті.».
 
Враховано частково   4. МПІУ провадить свою діяльність шляхом створення та поширення інформаційного продукту каналами супутникового, електронного мовлення, у мережі Інтернет.
Ефірне наземне аналогове і цифрове мовлення та мовлення в кабельних мережах здійснюється виключно за межами України, крім випадків, зазначених у частині другій цієї статті.
 
    -100- Кондратюк О.К.
У частині четвертій статті 6 проекту речення «Матеріали (передачі) ІНТУ можуть поширюватися в Україні на підставі угод з операторами телекомунікаційних мереж, провайдерами телекомунікацій та провайдерами програмної послуги для задоволення потреб громадян» виключити;
 
Враховано    
    -101- Мельник С.І.
У частині четвертій знак та слово «,аналоговому» виключити.
 
Відхилено    
    -102- Ленський О.О.
2) у частині четвертій:
- слово «, аналоговому» виключити;
Обґрунтування:
пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що згадування про поширення ІНТУ інформаційного продукту у аналоговому вигляді не відповідає зобов’язанням України, взятих нею згідно із Регіональною угоду, яка стосується планування цифрової наземної радіомовної служби в Районі 1 (частинах Району 1, розташованих на захід від меридіана 170 град. східної довготи і на північ від паралелі 40 град. південної широти, за винятком території Монголії) та в Ісламській Республіці Іран у смугах частот 174-230 і 470-862 МГц, підписану 16 червня 2006 р. у м. Женеві (Женева-2006), адже за цією Угодою Україна зобов’язалась до 2015 року перейти на цифрове мовлення.
 
Враховано частково    
    -103- Ленський О.О.
- речення перше після слів «за межами України» доповнити словами: «, а також шляхом створення нелінійних аудіовізуальних послуг, які надаватимуться конвергентними аудіовізуальними (електронними) засобами масової інформації, електронними друкованими ЗМІ (електронна преса), студіями-виробниками тощо.». і далі за текстом.
Обґрунтування: пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що як зазначається в Рекомендації Комітету міністрів РЄ СМ/RЕС (2011)7 щодо нового поняття медіа, завдяки новим технологіям зростає рівень поширення контенту при зниженні вартості на його виробництво та технічні вимоги; спостерігається безпрецедентний рівень інтерактивності та залучення користувачів у створення та поширення контенту; відбувається руйнування меж між приватною та публічною комунікацією, що сприймається, як нові можливості демократичного громадянства; нові технології розглядаються та розцінюються як нові шляхи для отримання та поширення інформації, що утверджує право на свободу вираження. З огляду на це, задеклароване у супровідних матеріалах до законопроекту «інформування світової спільноти про актуальні події в Україні», ефективніше було б досягти шляхом створення нелінійних аудіовізуальних послуг, визначення яких містить Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіа послуги, які надавалися б не традиційними, а конвергентними аудіовізуальними (електронними) засобами масової інформації, електронними друкованими ЗМІ (електронна преса), студіями-виробниками тощо. Тому положення частини четвертої статті 6 законопроекту, якими робиться спроба унормувати зазначені питання, вбачаються недостатніми.
 
Відхилено    
    -104- Соболєв Є.В.
Опанасенко О.В.
Частину четверту статті 6 викласти у наступній редакції: «ІНТУ провадить свою діяльність шляхом публічного поширення інформаційного продукту через канали супутникового, ефірного, кабельного, електронного зв’язку та Інтернет у цифровому, аналоговому чи/та друкованому вигляді виключно за межами України, крім тимчасово окупованих територій та територій, зазначених у частині другій цієї статті.».
 
Враховано частково    
    -105- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Частину четверту статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. МПІУ провадить свою діяльність шляхом створення та поширення інформаційного продукту каналами супутникового, ефірного, кабельного, електронного мовлення, а також в мережі Інтернет.».
Обґрунтування:
У чинному законодавстві не вживаються поняття «цифровий, аналоговий вигляд».
Предметом законопроекту є іномовлення. Тому поширення інформаційного продукту у друкованому вигляді є необґрунтованим.
Положення частини першої статті 6 законопроекту необхідно привести у відповідність з вимогами чинного законодавства (зокрема, абзац 44 частини першої статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», яким визначено термін «програми (телерадіопрограма)»).
Крім того поширення іномовлення на території України може здійснюватися виключно з ініціативи операторів телекомунікаційних мереж та провайдерів телекомунікацій і програмної послуги на основі договірних відносин. Такі положення не потребують закріплення у законопроекті, оскільки вони визначені в Цивільному та Господарському кодексах України.
 
Враховано частково    
    -106- Голубов Д.І.
Частину четверту статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. ІНТУ провадить свою діяльність шляхом публічного поширення інформаційного продукту через канали супутникового, ефірного, кабельного, електронного зв’язку та Інтернет у цифровому чи/та друкованому вигляді за межами України. Матеріали (передачі) ІНТУ можуть поширюватися в Україні на підставі угод з операторами телекомунікаційних мереж, провайдерами телекомунікацій та провайдерами програмної послуги для задоволення потреб громадян.».
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься у зв’язку з необхідністю приведення положень законопроекту до Регіональної угоди, яка стосується планування наземної радіомовної служби в Районі 1 (частинах Району 1, розташованих на захід від меридіана 170 град. східної довготи і на північ від паралелі 40 град. південної широти, за винятком території Монголії) та в Ісламській Республіці Іран у смугах частот 174-230 і 470-862 МГц, підписану 16 червня 2006 р. у м. Женеві (Женева-2006), оскільки за цією Угодою Україна зобов’язалась до 2015 року перейти на цифрове мовлення
 
Відхилено    
50. 5. В особливих обставинах трансляція програм ІНТУ може здійснюватися на території України через цифрові і аналогові мережі, тимчасово надані державою або іншим мовником.
 
-107- Сюмар В.П.
Частини п’яту статті 6 законопроекту викласти у такій редакції:
«Редакційна політика МПІУ визначається Редакційним статутом, який затверджується Наглядовою радою МПІУ за поданням редакційної ради МПІУ та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті МПІУ. «.
 
Відхилено      
    -108- Соболєв Є.В.
Опанасенко О.В.
Вилучити частину п’яту статті 6.
 
Враховано    
    -109- Кондратюк О.К.
У частині п’ятій статті 6 проекту слова «в особливих обставинах» замінити словами «В умовах воєнного стану».
 
Відхилено    
51. 6. Не допускається використання ІНТУ для поширення матеріалів та відомостей:
 
-110- Сюмар В.П.
Частину шосту статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Не допускається використання МПІУ для поширення матеріалів та відомостей:
1) які спрямовані на розпалювання ненависті або ворожнечі щодо суспільства, окремих елементів суспільства або осіб;
2) які пропагують насильство у суспільстві чи будь-яким чином зазіхають на людську гідність;
3) які пропагують війну;
4) порнографічного змісту.».
 
Враховано частково   5. Поширення МПІУ матеріалів та відомостей, перелік яких визначений частиною другою статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", забороняється.
 
    -111- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Частину шосту статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Не допускається поширення МПІУ матеріалів та відомостей, перелік яких визначений частиною другою статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".».
Обґрунтування:
Зміст частини шостої статті 6 законопроекту дублює відповідні положення частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
 
Враховано    
    -112- Мельник С.І.
Частину шосту доповнити пунктом шостим наступного змісту:
6) які дискримінують особу та/або групу осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками.».
 
Враховано частково    
    -113- Ленський О.О.
3) Частину шосту виключити, а саме:
«6. Не допускається використання ІНТУ для поширення матеріалів та відомостей:
1) які спрямовані на розпалювання ненависті або ворожнечі щодо суспільства, окремих елементів суспільства або осіб;
2) які можуть призвести до свавілля чи насилля у суспільстві чи будь-яким чином зазіхають на людську гідність;
3) які пропагують війну;
4) порнографічного змісту;
5) які становлять загрозу розвитку і вихованню дітей та молоді.».
Обґрунтування:
пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що частина положень законопроекту фактично дублює чинне законодавство. Так, не має потреби у дублюванні положень статті 24 Конституції України, Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (частина сьома статті 4, частина друга статті 6), Закону України «Про захист суспільної моралі» (стаття 2).
 
Враховано частково    
    -114- Голубов Д.І.
3. Частини шосту-сьому статті 6 законопроекту виключити, а саме:
«6. Не допускається використання ІНТУ для поширення матеріалів та відомостей:
1) які спрямовані на розпалювання ненависті або ворожнечі щодо суспільства, окремих елементів суспільства або осіб;
2) які можуть призвести до свавілля чи насилля у суспільстві чи будь-яким чином зазіхають на людську гідність;
3) які пропагують війну;
4) порнографічного змісту;
5) які становлять загрозу розвитку і вихованню дітей та молоді.
7. ІНТУ не має права розповсюджувати програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з вимогами частини другої статті 6, частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статті 2 Закону України «Про захист суспільної моралі», а також програми, здатні впливати на нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і програми, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів.».
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що положення цих частин статті 6 законопроекту фактично дублюють чинне законодавство, зокрема, статтю 24 Конституції України, частину положень статей 4, 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та статті 2 Закону України «Про захист суспільної моралі.
 
Враховано частково    
52. 1) які спрямовані на розпалювання ненависті або ворожнечі щодо суспільства, окремих елементів суспільства або осіб;
 
      
53. 2) які можуть призвести до свавілля чи насилля у суспільстві чи будь-яким чином зазіхають на людську гідність;
 
      
54. 3) які пропагують війну;
 
      
55. 4) порнографічного змісту;
 
      
56. 5) які становлять загрозу розвитку і вихованню дітей та молоді.
 
      
57. 7. ІНТУ не має права розповсюджувати програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з вимогами частини другої статті 6, частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статті 2 Закону України «Про захист суспільної моралі «, а також програми, здатні впливати на нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і програми, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів.
 
-115- Мельник С.І.
У частині сьомій слова «,і програми, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного, психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів», виключити.
 
Враховано частково   6. МПІУ не має права розповсюджувати програми (передачі), трансляція яких не допускається згідно з вимогами частини другої статті 6, частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статті 2 Закону України «Про захист суспільної моралі», а також програм, здатні впливати на нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та підлітків, програми, що містять сцени, насильства (фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів.
 
    -116- Ленський О.О.
4) Частину сьому виключити, а саме:
«7. ІНТУ не має права розповсюджувати програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з вимогами частини другої статті 6, частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статті 2 Закону України «Про захист суспільної моралі», а також програми, здатні впливати на нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і програми, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів.».
Обґрунтування:
пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що частина положень законопроекту фактично дублює чинне законодавство. Так, не має потреби у дублюванні положень статті 24 Конституції України, Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (частина сьома статті 4, частина друга статті 6), Закону України «Про захист суспільної моралі» (стаття 2).
 
Враховано частково    
58. 8. Забороняється розповсюдження ІНТУ матеріалів та повідомлень, що містять приховану рекламу, мають ознаки однобічного представлення інтересів політичних партій, громадських організацій, суб’єктів господарювання та інших осіб, можуть ввести в оману аудиторію щодо об’єктивності висвітлення інформації, а також свідчать про вплив третіх осіб на форму та зміст програм ІНТУ.
 
-117- Сюмар В.П.
В частині восьмій статті 6 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити абревіатурою «МПІУ».
 
Враховано   7. Забороняється розповсюдження МПІУ матеріалів та повідомлень, що містять приховану рекламу, мають ознаки представлення (лобіювання) інтересів політичних партій, громадських організацій, суб’єктів господарювання та інших осіб, які можуть ввести в оману аудиторію щодо об’єктивності висвітлення інформації, а також свідчать про вплив третіх осіб на форму та зміст програм МПІУ.
 
59. Стаття 7. Статут ІНТУ
 
-118- Павленко Ю.О.
В частині восьмій статті 6 законопроекту після словосполучення «інтересів політичних партій» доповнити словосполученням «позицію та висловлювання посадових осіб органів державної влади чи місцевого самоврядування».
 
Відхилено   Стаття 8. Статут державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України»
 
60. 1. Статут ІНТУ розробляється центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-119- Сюмар В.П.
Частину першу статті 7 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Статут МПІУ розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України та затверджується Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано частково   1. Статут МПІУ затверджується Уповноваженим органом.
 
61. 2. Статут ІНТУ визначає повноваження органів управління ІНТУ та їх компетенцію відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
-120- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Частину першу статті 7 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Статут МПІУ затверджується Уповноваженим органом.».
Обґрунтування:
Аналогічне обґрунтуванню пропозиції до частини другої статті 1 законопроекту.
 
Враховано   2. Статут МПІУ визначає повноваження органів управління МПІУ та їх компетенцію відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
62. 3. Статут ІНТУ має містити:
 
-121- Данченко О.І.
Семенуха Р.С.
у статті 7:
частини першу і четверту виключити,
частини другу і третю вважати частинами першою і другою.
 
Відхилено Поправка №121 внесена після закінчення терміну подачі поправок і пропозицій до другого читання, визначеного ст. 116 Регламенту Верховної Ради України.  3. Статут МПІУ має містити:
 
63. 1) гарантії незалежності іноземного мовника;
 
-122- Сюмар В.П.
У пункті 1 частини третьої статті 7 законопроекту слова «іноземного мовника» замінити абревіатурою «МПІУ».
 
Враховано   1) гарантії незалежності МПІУ;
 
64. 2) положення щодо повноважень органів управління ІНТУ;
 
-123- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У пункті 1 частини третьої статті 7 законопроекту слова «іноземного мовника» замінити абревіатурою «МПІУ».
Обґрунтування:
З метою забезпечення вживання в законопроекті єдиної термінології.
 
Враховано   2) положення щодо повноважень органів управління МПІУ;
 
65. 3) структуру ІНТУ, зокрема положення щодо редакційної ради та інших структурних підрозділів ІНТУ, відповідальних за телевізійне та радіомовлення;
 
   3) структуру МПІУ, зокрема положення щодо редакційної ради та інших структурних підрозділів МПІУ, відповідальних за телевізійне та радіомовлення;
 
66. 4) порядок формування керівних та наглядових органів ІНТУ;
 
   4) порядок формування керівних та наглядових органів МПІУ;
 
67. 5) положення про заборону відчуження, передачі, приватизації нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі ІНТУ.
 
-124- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Пункт 5 частини першої статті 7 законопроекту виключити.
Обґрунтування:
Необхідність закріплення таких положень в статуті телеканалу відсутня, оскільки відповідне положення закріплене в частині п’ятій статті 1 законопроекту
 
Враховано      
68. 4. Зміни до Статуту ІНТУ вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.
 
-125- Сюмар В.П.
У частині 4 статті 8 абревіатуру «ІНТУ» замінити абревіатурою «МПІУ». слова «центрального органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України» замінити на «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.»
 
Відхилено      
69. Стаття 8. Управління ІНТУ
 
-126- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Зі статті 7 законопроекту виключити частину четверту.
Обґрунтування:
Відповідні положення закріплені в пункті 24 частини 1 статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», згідно якого уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань (у тому числі й Міністерство інформаційної політики, як уповноважений орган управління МПІУ) забезпечують приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень державних підприємств, господарських структур.
 
Враховано   Стаття 9. Управління державним підприємством «Мультимедійна платформа іномовлення України»
 
70. 1. Керівником ІНТУ є генеральний директор, який призначається центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, самостійно здійснює керівництво ІНТУ і несе повну відповідальність за підготовку програм та управління ІНТУ. Керівник діє відповідно до Статуту.
 
-127- Мельник С.І.
Частину першу статті 8 викласти у наступній редакції: «Керівником ІНТУ є генеральний директор, який призначається центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України. Генеральний директор діє самостійно у межах повноважень відповідно до Статуту й несе повну відповідальність за підготовку програм та управління ІНТУ.».
 
Враховано   Керівником МПІУ є генеральний директор, який призначається на конкурсній основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.. Генеральний директор у межах повноважень відповідно до Статуту МПІУ самостійно здійснює керівництво й несе повну відповідальність за підготовку програм та управління МПІУ.
 
    -128- Томенко М.В.
У частині першій статті 8 Закону :
Після «слів «забезпечення інформаційного суверенітету України» слова «самостійно здійснює керівництво ІНТУ» виключити;
Слова «який призначається центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України» пропонуємо замінити словами «який призначається наглядовою радою ІНТУ».
«Стаття 8. Управління ІНТУ
1.Керівником ІНТУ є генеральний директор, який призначається наглядовою радою, несе повну відповідальність за підготовку програм та управління ІНТУ. Керівник діє відповідно до Статуту.».
 
Відхилено    
    -129- Левченко Ю.В.
Частину першу статті 8 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Керівником ІНТУ є генеральний директор, який призначається центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України на конкурсній основі, самостійно здійснює керівництво ІНТУ і несе повну відповідальність за підготовку програм та управління ІНТУ. Керівник діє відповідно до Статуту.».
Обгрунтування:
Для того, щоб система іномовлення України відповідала міжнародним стандартам та принципам, закладеним в законопроекті, вона має базуватись на аполітичності та незалежності. Законопроектом пропонується, щоб генеральний директор призначався центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України. За таких обставин є ризики того, що керівником ІНТУ буде призначатись виключно особа «правлячої» партії/більшості в державі, що в подальшому може відображатись на її діяльності та висвітлення подій в Україні за кордоном. Для уникнення вищезазначеного доцільно доповнити частину першу статті 8 законопроекту словами «на конкурсній основі.
 
Враховано частково    
    -130- Павленко Ю.О.
Статтю 8 законопроекту викласти в наступній редакції:
«1. Керівником ІНТУ є Генеральний директор, який призначається центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України строком на 2 роки на підставі конкурсного відбору.
2. Порядок, строки та особливості проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду генерального директора ІНТУ визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Генеральним директором ІНТУ може бути громадянин України, який має високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також має вищу освіту та постійно (не менш як п’ять років) проживає на території України.
Не може бути Генеральним директором ІНТУ:
1) особа, яка має судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
2) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, військовослужбовці, нотаріуси, судді, прокурори, слідчі, працівники правоохоронних органів, особи, які перебувають на державній службі, особи, які займають виборні посади в органах державного управління будь-якого рівня, особи, які перебувають у штаті політичної партії, особи, які перебувають у штаті будь-якого підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а також інші особи, стосовно яких "Про запобігання корупції" встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
4. Генеральний директор самостійно здійснює керівництво ІНТУ і несе повну відповідальність за підготовку програм та управління ІНТУ. Генеральний директор діє відповідно до Статуту ІНТУ.
5. Повноваження Генерального директора ІНТУ припиняються центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України у разі:
1) закінчення строку повноважень;
2) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
3) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
4) настання підстав, передбачених частиною третьою цієї статті;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
6) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я протягом шести і більше місяців за наявності відповідного медичного висновку;
7) набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;
8) смерті або визнання безвісно відсутнім;
9) відсутності на робочому місці протягом чотирьох місяців, крім випадків, коли стан здоров’я не дозволяє виконувати роботу, що підтверджується медичною довідкою.
6.Дострокове припинення повноважень Генерального директора ІНТУ з інших підстав забороняється.
7.Рішення про припинення повноважень Генерального директора приймається центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України в установленому ним порядку.
8. Наглядовими органами ІНТУ є наглядова рада, ревізійна комісія, редакційна рада.
Порядок формування, засади діяльності та повноваження наглядових органів встановлюються Статутом ІНТУ.».
 
Враховано частково    
    -131- Кіраль С.І.
Ст. 8 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Управління ІНТУ
1. Керівником ІНТУ є генеральний директор, який призначається центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, самостійно здійснює керівництво ІНТУ і несе повну відповідальність за підготовку програм та управління ІНТУ. Керівник діє відповідно до Статуту.
2. Наглядовими органами ІНТУ є наглядова рада, ревізійна комісія, редакційна рада.
3. До складу Наглядової ради ІНТУ повинні входити по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання. Інші учасники Наглядової ради визначаються відповідно до Статуту.
4. Порядок формування, засади діяльності та повноваження наглядових органів ІНТУ визначаються Статутом.».
Обґрунтування:
Потрібно забезпечити деполітизацію каналу, для того, щоб не було впливу будь-якої гілки влади на визначення редакційної політики. Тому до Наглядової ради мають входити представники всіх фракцій і груп ВРУ. Але це не є обмеженням складу Наглядової ради виключно представниками законодавчої гілки влади. До ради можуть входити і інші учасники, що будуть визначатися у Статуті.
 
Враховано частково    
71. 2. Наглядовими органами ІНТУ є наглядова рада, ревізійна комісія, редакційна рада.
 
-132- Сюмар В.П.
Доповнити статтю 8 законопроекту частиною другою такого змісту:
2. З метою забезпечення дотримання принципів свободи слова та міжнародних стандартів інформаційної діяльності суб’єктами державного іномовлення утворюється Наглядова рада МПІУ. Склад Наглядової Ради затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Уповноваженого органу. Засади діяльності та повноваження Наглядової Ради визначається Статутом.».
 
Враховано   2. З метою забезпечення дотримання принципів свободи слова та міжнародних стандартів інформаційної діяльності суб’єктами державного іномовлення утворюється Наглядова рада МПІУ.. Склад Наглядової ради затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Уповноваженого органу.
Засади діяльності та повноваження Наглядової ради визначається Статутом МПІУ.
 
72. Порядок формування, засади діяльності та повноваження наглядових органів встановлюються Статутом.
 
-133- Кіраль С.І.
Додати після статті 8 проекту Закону статтю 8.1 такого змісту:
«Стаття 8-1. Редакційний статут та редакційна рада ІНТУ
1. Редакційний статут ІНТУ повинен відповідати вимогам "Про телебачення і радіомовлення", а в частині положень щодо редакційної ради положенням цього Закону.
2. Редакційна рада ІНТУ формується з числа працівників ІНТУ у складі десяти осіб: п’яти осіб, які призначаються Наглядовою радою ІНТУ, п’яти осіб, які обираються загальними зборами творчого колективу ІНТУ.
3. Редакційний статут ІНТУ затверджується Наглядовою радою ІНТУ за поданням редакційної ради ІНТУ.
4. Редакційний статут оприлюднюється на веб-сайті ІНТУ.
5. Редакційна політика ІНТУ визначається Редакційним статутом.».
Обґрунтування:
Є необхідність у створені Редакційної Ради по прикладу Суспільного телерадіомовлення для уникнення зловживань у створенні на підзаконному рівні такої Ради. Адже Редакційний статут і Редакційна Рада функціонують на кожному телеканалі.
 
Відхилено      
73. Стаття 9. Джерела фінансування ІНТУ
 
-134- Сюмар В.П.
У назві та частині першій статті 9 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити словами «системи державного іномовлення».
 
Враховано   Стаття 10. Джерела фінансування системи державного іномовлення
 
    -135- Левченко Ю.В.
Статтю 9 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 9. Джерела фінансування ІНТУ та порядок використання коштів ІНТУ
1. Держава забезпечує належне фінансування ІНТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менш як 0,04 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.
2. Джерелами фінансування ІНТУ можуть бути:
1) кошти, отримані від продажу власної теле- і радіопродукції;
2) кошти, отримані від трансляції реклами;
3) плата за надання у користування авторськими та суміжними правами;
4) кошти державного бюджету;
5) добровільні, благодійні та спонсорські внески, пожертвування фізичних та юридичних осіб (крім анонімних пожертвувань);
6)інші надходження, не заборонені законодавством.
3. Генеральний директор ІНТУ є розпорядником коштів ІНТУ.
4. ІНТУ щороку не пізніше 10 грудня звітує центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України про використання коштів державного бюджету за поточний рік.».
Обгрунтування:
Питання злагодженого механізму матеріальної підтримки ІНТУ з боку держави є надзвичайно важливим, оскільки від життєдіяльності ІНТУ в певній мірі залежить інформаційна безпека нашої держави. Передбачивши в законопроекті фінансування ІНТУ з Державного бюджету України, вважаємо що одночасно потребує врегульовання питання щодо того хто буде розпорядником коштів ІНТУ. Розпорядники бюджетних коштів є учасниками бюджетного процесу, які наділяються бюджетними повноваженнями, тобто правами та обов’язками у сфері бюджетних правовідносин. Саме такі особи здатні адекватно оцінювати матеріальні потреби організацій, які фінансує держава. Вважаємо, що генеральний директор ІНТУ повинен виступати такою особою і на належному рівні представляти, клопотати та нести відповідальність за фінансові інтереси ІНТУ.
Крім того, доцільно передбачити в законопроекті положення щодо врегулюваня питання прозорості використання коштів державного бюджету.
З урахуванням вищезазначеного доцільно доповнити статтю 9 законопроекту новими частинами 3 та 4, в яких на законодавчому рівні закріпити розпорядника коштів ІНТУ та обов’язок надання звіту ІНТУ та контролю щодо використання центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України про використання коштів державного бюджету за поточний рік.
 
Відхилено    
    -136- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У назві та частині першій статті 9 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити словами «системи державного іномовлення».
Обґрунтування:
У зв’язку із пропозицією доповнити законопроект положеннями щодо системності іномовлення України пропонується визначити джерела фінансування діяльності усіх суб’єктів державного іномовлення.
 
Враховано    
74. 1. Держава забезпечує належне фінансування ІНТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менш як 0, 04 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.
 
-137- Сюмар В.П.
Частину першу статті 9 законопроекту доповнити новим реченням такого змісту:
«Розпорядником бюджетних коштів, передбачених на фінансування системи державного іномовлення, виступає Уповноважений орган.»
 
Враховано   1. Держава забезпечує належне фінансування системи державного іномовлення, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менш як 0,06 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.
Розпорядником бюджетних коштів, передбачених на фінансування системи державного іномовлення України, виступає Уповноважений орган.
 
    -138- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Частину першу статті 9 законопроекту доповнити новим реченням такого змісту:
«Розпорядником бюджетних коштів, передбачених на фінансування системи державного іномовлення, виступає Уповноважений орган.». Обґрунтування:
В статті 9 законопроекту необхідно визначити хто виступатиме розпорядником бюджетних коштів, що виділятимуться на фінансування іномовлення.
 
Враховано    
    -139- Онуфрик Б.С.
В частині 1 статті 9 законопроекту цифри «0,04» замінити на «0,06».
Обґрунтування:
діяльність системи державного іномовлення України є стратегічно важливим напрямком реалізації державної інформаційної політики, що забезпечує інформування світової спільноти про події в Україні, поширення об’єктивної та неупередженої інформації про нашу країну, а також протидії дезінформації та створенню хибного іміджу України.
Водночас, ефективність діяльності іномовних телеканалів залежить від рівня їх фінансового забезпечення. Зокрема іномовлення Сполучених Штатів Америки, Франції, Федеративної Республіки Німеччина та Російської Федерації забезпечується на рівні не меншому ніж 100 млн. дол. США на рік.
Фінансування телеканалу іномовлення України має враховувати необхідність мовлення на більшість країн світу, що потребуватиме відповідних фінансових витрат на поширення сигналу через супутник, залучення до роботи значної кількості висококваліфікованих фахівців – перекладачів, ведучих, а також виготовлення якісного контенту, який презентуватиме нашу країну у світі. Однак, передбачене в законопроекті фінансування у розмірі не менш як 0,04 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік навряд чи зможе забезпечити ефективну реалізацію мети іномовлення України.
Враховуючи зазначене, з метою забезпечення досягнення цілей державного іномовлення України, необхідно визначити в законопроекті в частині 1 статті 9 обсяги фінансування на рівні не менше ніж 0,06 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету на наступний рік.
 
Враховано    
    -140- Данченко О.І.
Семенуха Р.С.
у статті 9 частини першу і другу викласти відповідно у новій редакції такого змісту:
«1. Кабінет Міністрів України забезпечує фінансування ІНТУ з Державного бюджету України поточного року в обсягу, не менш, як 0,04 відсотка відповідних видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.
2. Джерелами фінансування ІНТУ можуть бути:
1) кошти, отримані від продажу власної теле- і радіопродукції;
2) кошти, отримані від трансляції реклами;
3) плата за надання у користування авторськими та суміжними правами;
4) кошти місцевих бюджетів;
5) добровільні, благодійні та спонсорські внески, пожертвування фізичних та юридичних осіб (крім анонімних пожертвувань).».
 
Відхилено Поправка №140 внесена після закінчення терміну подачі поправок і пропозицій до другого читання, визначеного ст. 116 Регламенту Верховної Ради України. .   
75. 2. Джерелами фінансування ІНТУ можуть бути:
 
-141- Сюмар В.П.
В частині другій статті 9 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити словами «діяльності суб’єктів державного іномовлення».
 
Враховано   2. Джерелами фінансування діяльності суб’єктів державного іномовлення можуть бути:
 
76. 1) кошти, отримані від продажу власної теле- і радіопродукції;
 
-142- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
В частині другій статті 9 законопроекту абревіатуру «ІНТУ» замінити словами «діяльності суб’єктів державного іномовлення».
Обґрунтування:
У зв’язку із пропозицією доповнити законопроект положеннями щодо системності іномовлення України пропонується визначити джерела фінансування діяльності усіх суб’єктів державного іномовлення
 
Враховано   1) кошти, отримані від продажу власної теле- і радіопродукції;
 
77. 2) кошти, отримані від трансляції реклами;
 
   2) кошти, отримані від трансляції реклами;
 
78. 3) плата за надання у користування авторськими та суміжними правами;
 
-143- Сюмар В.П.
У пункті 3 частини другої статті 9 законопроекту слова «авторськими та суміжними правами» замінити словами «авторських та суміжних прав».
 
Враховано   3) плата за надання у користування авторських та суміжних прав;
 
79. 4) кошти державного бюджету;
 
-144- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У пункті 3 частини другої статті 9 законопроекту слова «авторськими та суміжними правами» замінити словами «авторських та суміжних прав».
Обгрунтування: Приведення у відповідність з правилами правопису.
 
Враховано   4) кошти державного бюджету;
 
80. 5) добровільні, благодійні та спонсорські внески, пожертвування фізичних та юридичних осіб (крім анонімних пожертвувань);
 
-145- Сюмар В.П.
У пункті 5 частини другої статті 9 законопроекту слово «пожертвування» в усіх відмінках замінити словом «пожертви» у відповідних відмінках.
 
Враховано   5) добровільні, благодійні та спонсорські внески, пожертви фізичних та юридичних осіб (крім анонімних пожертв);
 
81. 6) інші надходження, не заборонені законодавством.
 
-146- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У пункті 5 частини другої статті 9 законопроекту слово «пожертвування» в усіх відмінках замінити словом «пожертви» у відповідних відмінках".
Обґрунтування:
Вживання у пункті 5 частини другої статті 9 законопроекту терміну «пожертвування» не узгоджується із термінологією статті 729 Цивільного кодексу України, в якій вживається термін «пожертва».
 
Враховано   6) інші надходження, не заборонені законодавством.
 
82. Стаття 10. Реклама в програмах ІНТУ
 
   Стаття 11. Реклама в програмах державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України»
 
83. 1. Загальні умови розповсюдження реклами в програмній діяльності ІНТУ визначаються Законом України «Про рекламу « з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
   1. Загальні умови розповсюдження реклами в програмній діяльності МПІУ визначаються Законом України «Про рекламу» з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
84. 2. Трансляція реклами на каналі мовлення ІНТУ протягом кожної астрономічної години та астрономічної доби фактичного мовлення не повинна перевищувати обсягів, встановлених Європейською конвенцією про транскордонне мовлення та Законом України «Про рекламу».
 
   2. Трансляція реклами на каналі мовлення МПІУ протягом кожної астрономічної години та астрономічної доби фактичного мовлення не повинна перевищувати обсягів, встановлених Європейською конвенцією про транскордонне мовлення та Законом України «Про рекламу».
 
85. 3. Політична реклама будь-якої форми, в тому числі прихована, є забороненою в будь-який період часу.
 
-147- Мельник С.І.
«У частині третій статті 10 слова «в будь-який період часу» виключити.
 
Враховано   3. Політична реклама у будь-якій формі на каналах мовлення МПІУ, в тому числі прихована, забороняється.
 
    -148- Павленко Ю.О.
Частину третю статті 10 законопроекту після словосполучення «будь-якої форми» доповнити словосполученням «на каналах мовлення ІНТУ».
 
Враховано    
86. 4. Соціальна реклама у програмах ІНТУ допускається за умови відсутності вказування в ній на конкретну продукцію та її виробника, рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є громадська організація), об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.
 
-149- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Частину четверту статті 10 законопроекту виключити.
У зв’язку із цим частину п’яту статті 10 законопроекту відповідно вважати частиною четвертою.
Обґрунтування:
Положення частини четвертої статті 10 законопроекту дублюють з положення статті 12 Закону України «Про рекламу».
 
Враховано      
87. 5. Трансляція реклами, повідомлень про спонсора - виробника алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі, забороняється, крім трансляції реклами та повідомлень про спонсорів, які придбані з правом на трансляцію міжнародних спортивних змагань Міжнародного олімпійського комітету, Федерації національних футбольних асоціацій, Союзу європейських футбольних асоціацій та на виконання міжнародних зобов’язань перед Європейською мовною спілкою.
 
-150- Сюмар В.П.
Частину 5 статті 10 викласти у такій редакції:
«Трансляція реклами, повідомлень про спонсора — виробника алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі, забороняється. «.
 
Враховано   4.Трансляція реклами, повідомлень про спонсора — виробника алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі, забороняється.
 
88. Стаття 11. Майно ІНТУ
 
   Стаття 12. Майно державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України»
 
89. 1. Центральний орган виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого ІНТУ майна.
 
-151- Сюмар В.П.
У частині першій статті 11 законопроекту слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України» замінити словами «Уповноважений орган».
 
Враховано   1. Уповноважений орган здійснює контроль за використанням і збереженням переданого МПІУ майна на праві господарського відання.
 
    -152- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У частині першій статті 11 законопроекту слова «Центральний орган виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України» замінити словами «Уповноважений орган».
.Обґрунтування:
Текст статті 11 законопроекту пропонується привести у відповідність із тестом нової частини 3, якою пропонується доповнити статтю 1 законопроекту та в якій передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, надалі у тексті проекту іменуватиметься Уповноваженим органом
 
Враховано    
90. 2. ІНТУ не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
 
-153- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Частину другу статті 11 законопроекту виключити.
У зв’язку із цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами другою та третьою.
Обґрунтування:
Положення частини другої статті 11 не є предметом регулювання цього законопроекту. Оскільки правові основи управління об’єктами державної власності визначаються Законом України «Про управління об’єктами державної власності». Крім того, відповідно до частини третьої статті 326 Цивільного кодексу України управління майном, що є у державній власності, здійснюється державними органами, а у випадках, передбачених законом, може здійснюватися іншими суб'єктами
 
Враховано      
91. 3. ІНТУ має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, набутим за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.
 
   2. МПІУ має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, набутим за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.
 
92. 4. Відчуження та списання переданого ІНТУ майна, крім нерухомого, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Відчуження та списання переданого МПІУ майна, крім нерухомого, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
93. Стаття 12. Ліцензія на мовлення
 
-154- Сюмар В.П.
Назву статті 12 законопроекту доповнити абревіатурою «МПІУ».
суб’єктів державного іномовлення.
 
Враховано   Стаття 13. Ліцензія на мовлення державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України»
 
    -155- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Назву статті 12 законопроекту доповнити абревіатурою «МПІУ».
Обґрунтування:
У зв’язку із пропозицією доповнити законопроект положеннями щодо системності іномовлення України пропонується конкретизувати, що стаття 12 законопроекту визначає засади оформлення та переоформлення ліцензії на мовлення виключно для МПІУ, а не усіх
 
Враховано    
94. 1. ІНТУ отримує, продовжує строк дії та переоформляє ліцензію на мовлення у порядку, встановленому Законом України «Про телебачення і радіомовлення», з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
 
-156- Сюмар В.П.
У частині першій статті 12 законопроекту слова «ІНТУ отримує, продовжує строк дії та переоформляє ліцензію на мовлення у порядку, встановленому» замінити словами «.Ліцензування мовлення МПІУ здійснюється відповідно до порядку та вимог, встановлених».
 
Враховано   1.Ліцензування мовлення МПІУ здійснюється відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про телебачення і радіомовлення», з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
 
    -157- Ленський О.О.
3. У статті 12 у частині другій виключити слова «, на тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких запроваджено надзвичайний, воєнний стан, або в умовах особливого періоду (включаючи райони проведення антитерористичних операцій) на території України».
Обґрунтування:
пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що пропозиції щодо поширення мовлення ІНТУ (головною метою якого задекларовано інформування іноземних громадян) на аудиторію з тимчасово окупованих територій України, вбачаються не зовсім коректними.
 
Враховано частково    
    -158- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У частині першій статті 12 законопроекту слова «ІНТУ отримує, продовжує строк дії та переоформляє ліцензію на мовлення у порядку, встановленому» замінити словами «Ліцензування мовлення МПІУ здійснюється відповідно до порядку та вимог, встановлених».
Обґрунтування:
Текст частини першої статті 12 законопроекту у відповідність до термінології, яка вживається у чинному законодавстві. Зокрема, відповідно до статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» ліцензування мовлення - видача, продовження, переоформлення, анулювання ліцензій на мовлення, внесення змін до ліцензій на мовлення, видача дублікатів ліцензій на мовлення, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов і умов ліцензії, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов і умов ліцензії, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування мовлення.
 
Враховано частково    
    -159- Павленко Ю.О.
Частину першу статті 12 законопроекту викласти в новій редакції: «1.Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видає, продовжує строк дії та переоформляє ліцензію на мовлення ІНТУ у порядку, встановленому Законом України «Про телебачення і радіомовлення», з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею».
 
Враховано    
95. 2. Для провадження своєї діяльності ІНТУ на підставі відповідного рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення шляхом переоформлення отримує ліцензії на мовлення (включаючи перелік каналів мовлення), власниками яких є державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» та товариство з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення», умови яких засвідчують право ІНТУ здійснювати мовлення (в тому числі використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж) за межами України, на тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких запроваджено надзвичайний, воєнний стан, або в умовах особливого періоду (включаючи райони проведення антитерористичних операцій) на території України.
 
-160- Сюмар В.П.
Частину другу статті 12 після слів «надзвичайний, воєнний стан» викласти у такій редакції:
«в районах проведення антитерористичних операцій на території України. «.
 
Враховано частково   2. Для провадження своєї діяльності МПІУ на підставі відповідного рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення шляхом переоформлення отримує ліцензії на мовлення (включаючи перелік каналів мовлення), власником яких є державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», умови яких засвідчують право МПІУ здійснювати мовлення.
 
    -161- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У частині другій статті 12 законопроекту слова «власниками яких є державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» та товариство з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення», умови яких засвідчують право ІНТУ здійснювати мовлення (в тому числі використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж) за межами України, на тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких запроваджено надзвичайний, воєнний стан, або в умовах особливого періоду (включаючи райони проведення антитерористичних операцій) на території України.» замінити словами «власником яких є державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», умови яких засвідчують право МПІУ здійснювати мовлення».
Обґрунтування:
Передбачене в частині другій статті 12 законопроекту поширення іномовлення на тимчасово окуповані території України є некоректним.
Крім того, текст частини другої статті 12 законопроекту пропонується привести у відповідність із запропонованими змінами до частини третьої статті 1 проекту в частині виключення положень, згідно яких телеканал іномовлення утворюється на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення».
 
Враховано частково    
    -162- Павленко Ю.О.
В частині другій статті 12 законопроекту речення: «на тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких запроваджено надзвичайний, воєнний стан, або в умовах особливого періоду (включаючи райони проведення антитерористичних операцій) на території України» виключити.
 
Відхилено    
    -163- Голубов Д.І.
Частину другу статті 12 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Для провадження своєї діяльності ІНТУ на підставі відповідного рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення шляхом переоформлення отримує ліцензії на мовлення (включаючи перелік каналів мовлення), власниками яких є державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» та товариство з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення», умови яких засвідчують право ІНТУ здійснювати мовлення (в тому числі використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж) за межами України.».
Обгрунтування
Пропозиція вноситься у зв’язку з необхідністю приведення положень законопроекту до його мети, яка полягає в поширенні мовлення ІНТУ для інформування іноземних громадян, у тому числі закордонних українців за межами України, а не громадян , які перебувають на тимчасово окупованій території, або в даному випадку, непоширення мовлення у зв’язку з АТО, що має тимчасовий характер.
 
Відхилено    
    -164- Данченко О.І.
Семенуха Р.С.
частину другу статті 12 викласти у новій редакції такого змісту:
«2. ІНТУ провадить свою діяльність із врахуванням рішень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.».
 
Відхилено Поправка №164 внесена з порушенням термінів, визначених ст.116 Регламенту Верховної Ради України.   
96. 3. Одночасно з переоформленням ліцензій на мовлення, передбаченим частиною другою цієї статті, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про анулювання відповідних ліцензій теле- і радіоорганізацій, зазначених у частині другій цієї статті, умови яких відповідають умовам ліцензії на мовлення, виданої ІНТУ.
 
-165- Сюмар В.П.
У частині третій статті 12 законопроекту слова «ліцензії на мовлення, виданої ІНТУ.» замінити словами «ліцензій на мовлення, виданих МПІУ.».
 
Враховано   3. Одночасно з переоформленням ліцензій на мовлення, передбаченим частиною другою цієї статті, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про анулювання відповідних ліцензій теле- і радіоорганізацій, зазначених у частині другій цієї статті, умови яких відповідають умовам ліцензій на мовлення, виданих МПІУ.
 
    -166- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У частині третій статті 12 законопроекту слова «ліцензії на мовлення, виданої ІНТУ.» замінити словами «ліцензій на мовлення, виданих МПІУ.».
Обґрунтування
Виходячи із змісту статті 12 законопроекту телеканал іномовлення шляхом переоформлення має отримати ліцензії на мовлення, власником яких є державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення». Оскільки на сьогодні таких ліцензій у державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» є кілька, то відповідно й правонаступник цієї телерадіокомпанії має отримати кілька ліцензій, а не одну, як це передбачено в статті 12 редакції законопроекту, прийнятій у першому читанні.
 
Враховано    
97. 4. Переоформлення ліцензій, передбачених частиною другою цієї статті, здійснюється на позаконкурсних засадах на підставі заяви, поданої ІНТУ до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, протягом 10 робочих днів з дня отримання такої заяви.
 
-167- Сюмар В.П.
В абзаці першому частини четвертої статті 12 законопроекту слова «на позаконкурсних засадах» виключити.
 
Враховано   4. Переоформлення ліцензій, які видані відповідно до частини другої цієї статті здійснюється на підставі заяви, поданої МПІУ до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, протягом 10 робочих днів з дня отримання такої заяви.
 
    -168- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
В абзаці першому частини четвертої статті 12 законопроекту слова «на позаконкурсних засадах» виключити.
Обґрунтування:
Зміни пропонуються з метою узгодження із вимогами статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», згідно якої при переоформленні ліцензії конкурс не проводиться.
 
Враховано    
    -169- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
В абзаці третьому частини четвертої статті 12 законопроекту слова «ліцензії, яка видана відповідно до частини другої цієї статті, можлива шляхом переоформлення ліцензії» замінити словами «ліцензій, які видані відповідно до частини другої цієї статті, можлива шляхом переоформлення ліцензій».
Обґрунтування:
Зміни пропонуються з метою узгодження із пропозиціями до частини третьої статті 12 законопроекту
 
Враховано    
    -170- Павленко Ю.О.
В частині четвертій статті 12 законопроекту словосполучення «10 робочих днів» замінити на «20 робочих днів «.
 
Відхилено    
98. Під час прийняття рішення про видачу ліцензій, передбачених частиною другою цієї статті, допускається внесення змін лише щодо органів управління, складу редакційної ради, складу наглядової ради, зазначення власника/засновника теле- і радіоорганізації, концепції мовлення (за умови дотримання вимог цього Закону), а також строку дії ліцензії.
 
   Під час прийняття рішення про видачу ліцензій, передбачених частиною другою цієї статті, допускається внесення змін лише щодо органів управління, складу редакційної ради, складу наглядової ради, зазначення власника/засновника теле- і радіоорганізації, концепції мовлення (за умови дотримання вимог цього Закону), а також строку дії ліцензії.
 
99. Зміна інших умов ліцензії, яка видана відповідно до частини другої цієї статті, можлива шляхом переоформлення ліцензії в загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення.
 
-171- Сюмар В.П.
В абзаці третьому частини четвертої статті 12 законопроекту слова «ліцензії, яка видана відповідно до частини другої цієї статті, можлива шляхом переоформлення ліцензії» замінити словами «ліцензій, які видані відповідно до частини другої цієї статті, можлива шляхом переоформлення ліцензій».
 
Враховано   Зміна інших умов ліцензій, виданих і відповідно до частини другої цієї статті, можлива шляхом переоформлення ліцензій у загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення.
 
100. 5. Строк дії ліцензії на мовлення, яка видається ІНТУ відповідно до частини другої цієї статті, становить сім років. Продовження строку дії ліцензії ІНТУ здійснюється в загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення.
 
-172- Сюмар В.П.
Частину п’яту статті 12 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Строк дії та продовження строку дії ліцензій на мовлення, які видаються МПІУ відповідно до частини другої цієї статті, визначається в загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення.».
 
Враховано   5.Строк дії та продовження строку дії ліцензій на мовлення, які видаються МПІУ відповідно до частини другої цієї статті, визначається в загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення.
 
101. 6. За видачу ліцензій на мовлення, передбачених частиною другою цієї статті, ліцензійний збір не сплачується.
 
-173- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Частину п’яту статті 12 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Строк дії та продовження строку дії ліцензій на мовлення, які видаються МПІУ відповідно до частини другої цієї статті, визначається в загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення.».
Обґрунтування:
Зміни пропонуються з метою узгодження із положеннями статей 33 та 36 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», згідно яких ліцензія на мовлення видається на строк не менш як:
для ефірного мовлення та багатопрограмного мовлення в багатоканальних телемережах - на 7 років;
для супутникового, проводового, кабельного мовлення - на 10 років.
 
Враховано   6. За видачу ліцензій на мовлення, передбачених частиною другою цієї статті, ліцензійний збір не сплачується.
 
102. Стаття 13. Публічна звітність ІНТУ
 
-174- Павленко Ю.О.
В частині п’ятій статті 12 законопроекту словосполучення «становить сім років» замінити на «на строк встановлений частиною першою статті 36 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
 
Враховано   Стаття 14. Публічна звітність державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України»
 
103. 1. ІНТУ здійснює постійну поточну оцінку своєї програмної діяльності та її впливу на іноземну аудиторію.
 
-175- Мельник С.І.
У частині першій статі 13 слово «програмної» виключити .
 
Враховано   1.МПІУ здійснює постійну поточну оцінку своєї діяльності.
 
    -176- Ленський О.О.
Статті 1 по 13 оформити як розділ І, а статтю 14 – як розділ.
Обґрунтування:
пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що прикінцеві положення доцільно було оформити у вигляді окремого Розділу, а не статті.
 
Враховано    
    -177- Сюмар В.П.
У частині першій статті 13 законопроекту слова «та її впливу на іноземну аудиторію» виключити.
 
Враховано    
    -178- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У частині першій статті 13 законопроекту слова «та її впливу на іноземну аудиторію» виключити.
.Обґрунтування:
Із тексту законопроекту не зрозуміло, яким чином оцінюватиметься рівень впливу на іноземну аудиторію. Крім того, таке положення не є предметом законодавчого регулювання.
 
Враховано    
104. 2. За результатами своєї діяльності ІНТУ щороку не пізніше 10 грудня подає на затвердження центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України звіт про програмну діяльність ІНТУ за поточний рік.
 
-179- Сюмар В.П.
У частині другій статті 13 законопроекту слова «центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України» замінити словами «Уповноваженому органу».
 
Враховано   2. За результатами своєї діяльності МПІУ щороку, не пізніше 10 грудня, подає на затвердження Уповноваженому органу
звіт про програмну діяльність МПІУ за поточний рік.
 
    -180- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У частині другій статті 13 законопроекту слова «центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України» замінити словами «Уповноваженому органу».
Обґрунтування:
Текст частини другої статті 13 законопроекту пропонується привести у відповідність із тестом нової частини 3, якою пропонується доповнити статтю 1 законопроекту та в якій передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, надалі у тексті проекту іменуватиметься Уповноваженим органом.
 
Враховано    
105. 3. Затверджений звіт про програмну діяльність ІНТУ за поточний рік публікується на офіційному сайті органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.
 
-181- Сюмар В.П.
У частині третій статті 13 законопроекту слова «сайті органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.» замінити словами «веб-сайті Уповноваженого органу.».
 
Враховано   3. Затверджений звіт про програмну діяльність МПІУ за поточний рік публікується на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу.
 
    -182- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
У частині третій статті 13 законопроекту слова «сайті органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.» замінити словами «веб-сайті Уповноваженого органу.».
Обґрунтування:
Текст частини третьої статті 13 законопроекту пропонується привести у відповідність із тестом нової частини 3, якою пропонується доповнити статтю 1 законопроекту та в якій передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, надалі у тексті проекту іменуватиметься Уповноваженим органом.
Крім того, у чинному законодавстві використовується термін «веб-сайт», а не «сайт», як це передбачено в редакції законопроекту, прийнятій у першому читанні.
 
Враховано    
106. Стаття 14. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
107. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-183- Данченко О.І.
Семенуха Р.С.
У назві статті слова «Стаття14» виключити.
 
Відхилено Правка №183 внесена з порушенням термінів, визначених ст.116 Регламенту Верховної Ради України  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
    -184- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Статтю 14 законопроекту доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.».
У зв’язку із цим частину другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою.
Обґрунтування:
Доповнення статті 14 законопроекту відповідною частиною пропонується з метою уникнення правових колізій у разі прийняття закону.
 
Враховано    
108. 2. Внести зміни до таких законів України:
 
-185- Сюмар В.П.
Статтю 14 законопроекту доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.»
У зв’язку із цим частину другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою.
 
Враховано   3. Внести зміни до таких законів України:
 
109. 1) пункт «а» частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна « (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2013 р., № 30, ст. 340; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 23, ст. 159) доповнити абзацом такого змісту:
 
   1)пункт «а» частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна « (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122 із наступними змінами) доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
110. «майно державного підприємства «Іномовна телерадіокомпанія України «Ukrаіnе Тоmоrrоw» (ІНТУ); «;
 
-186- Сюмар В.П.
В абзаці другому пункту 1 частини другої статті 14 законопроекту слова ««Іномовна телерадіокомпанія України «Ukrаіnе Тоmоrrоw» (ІНТУ);» замінити словами ««Мультимедійна платформа іномовлення України» (МПІУ);».
 
Враховано   «майно державного підприємства ««Мультимедійна платформа іномовлення України» (МПІУ)».
 
    -187- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
В абзаці другому пункту 1 частини другої статті 14 законопроекту слова ««Іномовна телерадіокомпанія України «Ukrаіnе Тоmоrrоw» (ІНТУ);» замінити словами ««Мультимедійна платформа іномовлення України» (МПІУ);». Обґрунтування:
Текст змін, які передбачається внести до пункту «а» частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», пропонується привести у відповідність із змінами до частини першої статті 1 законопроекту
 
Враховано    
111. 2) статтю 19 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2015 р., № 23, ст. 159) доповнити частиною шостою такого змісту:
 
-188- Сюмар В.П.
Пункт 2 частини другої статті 14 законопроекту викласти в такій редакції:
«2) у Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами):
а) статтю 19 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Фінансування системи державного іномовлення України здійснюється відповідно до «Про систему іномовлення України»;
б) статтю 31 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. МПІУ звільняється від внесення плати за видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення.».».
 
Враховано   2) у Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 2010 р., № 1, ст. 7; 2011 р., № 27, ст. 225; 2015 р., № 23, ст. 159):із наступними змінами):
а) статтю 19 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Фінансування системи державного іномовлення України здійснюється відповідно до «Про систему іномовлення України»;
б) статтю 31 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5.Державне підприємство «мультимедійна платформа іномовлення України» звільняється від внесення плати за видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення».
 
    -189- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
Пункт 2 частини другої статті 14 законопроекту викласти в такій редакції:
«2) у Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами):
а) статтю 19 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Фінансування системи державного іномовлення України здійснюється відповідно до «Про систему іномовлення України»;
б) статтю 31 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. МПІУ звільняється від внесення плати за видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення.».»
Обґрунтування:
Текст змін, які передбачається внести до статті 19 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», пропонується привести у відповідність із змінами, що пропонується внести до частини першої статті 9 законопроекту.
Положення частини шостої статті 12 законопроекту, на підставі якого МПІУ звільняється від внесення плати за видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення, потребують внесення відповідних змін до статті 31 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», якою визначені умови справляння плати за видачу ліцензій на мовлення.
 
Враховано    
    -190- Данченко О.І.
Семенуха Р.С.
у абзаці другому пункту другого частини другої слово «систему» виключити;
у статті 19 частину шосту виключити;
 
Відхилено Правка №190 внесена з порушенням термінів, визначених ст.. 116 Регламенту Верховної Ради України   
112. «6. Фінансування державного підприємства «Іномовна телерадіокомпанія України «Ukrаіnе Тоmоrrоw» здійснюється відповідно до Закону України «Про систему іномовлення України».
 
      
113. 3. Кабінету Міністрів України:
 
-191- Сюмар В.П.
В частині третій статті 14 законопроекту абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:
«забезпечити виділення додаткових коштів з метою фінансування першочергових заходів, необхідних для утворення та функціонування системи державного іномовлення у 2015 році;
передбачити у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та при розробці проектів законів України про Державний бюджет України на наступні роки видатки на забезпечення виконання цього Закону.».
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України
 
    -192- Данченко О.І.
Семенуха Р.С.
частину третю викласти у новій редакції такого змісту:
«3. Кабінету Міністрів України привести власні нормативно-правові акти та акти міністерств і відомств у відповідність із цим Законом.».
 
Відхилено Правка внесена з порушенням термінів, визначених ст.116 Регламенту Верховної Ради України   
114. підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
   підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
115. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом
 
116. здійснити заходи, пов’язані з утворенням державного підприємства «Іномовна телерадіокомпанія України «Ukrаіnе Тоmоrrоw», в порядку, визначеному цим Законом.

-193- Червакова О.В.
Онуфрик Б.С.
В частині третій статті 14 законопроекту абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:
«забезпечити виділення додаткових коштів з метою фінансування першочергових заходів, необхідних для утворення та функціонування системи державного
іномовлення у 2015 році;
передбачити у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та при розробці проектів законів України про Державний бюджет України на наступні роки видатки на забезпечення виконання цього Закону.».
Обґрунтування:
Законопроектом не передбачено фінансування державного іномовлення у 2015 році. Однак діяльність системи іномовлення та забезпечення її розвитку безумовно потребуватиме першочергової фінансової підтримки держави як у 2015 році так і у наступних роках.
 
Враховано   забезпечити фінансування у 2015 році першочергових заходів з утворення та функціонування системи державного іномовлення України;
передбачити в Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та наступні роки видатки на фінансове забезпечення системи державного іномовлення України.